Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Αποφάσεως 241/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ Ε Μ Α «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ ήµου Καβάλας, Ν.Π... ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός και ορισµός εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης» ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΠΑΝ ΩΝΗ-ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 22 του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα 14.30, συνεδρίασε δηµόσια το ηµοτικό Συµβούλιο Καβάλας, µετά την από 17 Απριλίου 2013 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που δόθηκε στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ακριτίδης Παναγιώτης, Αντωνιάδης Ιωάννης, Βαβαλέσκου Θεοδώρα, Βέρρος Αριστείδης, Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, ηµητριάδης Ανέστης, ηµητριάδης Νικόλαος, Εµφιετζής Σάββας, Ζαχαριάδης ήµος, Ιατρού Σωτήριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλλιοντζής Θεόδωρος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Παππάς Λεωνίδας, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σµυρλόγλου Αναστάσιος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός, Τεκέογλου-Κορδοµάτη Αλεξάνδρα, Τσαλουχίδης Γεώργιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος, Χριστοδουλίδης Κωνσταντίνος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ αριθ. 10/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Γλάνος Χρήστος, Εριφυλλίδης Ευστάθιος, Κιοσές Νικόλαος, Κυριατζής Αναστάσιος, Λιόγκας Βασίλειος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Ευάγγελος, Πασχαλίδης Σάββας, Συγγιρίδης Ανέστης, Τζώτζος Κωνσταντίνος, Τσανάκα ήµητρα, ηµοτικοί Σύµβουλοι και Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: Αντωνιάδης Ιωάννης, ηµητριάδης Ανέστης, Πεφάνης Κωνσταντίνος, µετά την υπ αριθ. 247/2013 Α Σ. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ ήµου Καβάλας, Ν.Π... ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός και ορισµός εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε σε σχέδιο Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ ήµου Καβάλας Ν.Π... «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός». 1

2 Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης και στο πλαίσιο των θεσµικών αρµοδιοτήτων του καθενός των συµβαλλόµενων µερών αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών ιατρικής φροντίδας του ήµου Καβάλας και συγκεκριµένα στον τοµέα: 1) της πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αγωγής υγείας 2) της προληπτικής ιατρικής η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά στην αρτιότερη και αµεσότερη ενηµέρωση των δηµοτών σε θέµατα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών αλλά και σε θέµατα ενηµέρωσης που αφορούν το AIDS, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παχυσαρκίας, διακοπής καπνίσµατος κ.α. 3) της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ήµου Καβάλας. 4) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωµένους και Α.Μ.Ε.Α. που αντιµετωπίζουν αποδεδειγµένη αδυναµία µετακίνησης στους χώρους των ηµοτικών Ιατρείων του ήµου Καβάλας. 5) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας στο δρόµο σε αστέγους και αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 6) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε φυλακισµένους. 7) της ενηµέρωσης µαθητών και καθηγητών σε θέµατα πρόληψης κατά των ναρκωτικών και του καπνίσµατος. 8) της διοργάνωσης ηµερίδων. 9) της συνταγογράφησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ασφαλισµένων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. 10) της θεώρησης και του έλεγχου βιβλιαρίων εργασίας. Ο προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των ,77. Η σύναψη της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου Καβάλας. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από έως και Παρακαλούµε σύµφωνα µε τα άρθρα 65 & 100 του Ν. 3852/2010 και 8 του Ν.4071/2012 να εγκρίνετε τη σύναψη της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος: Βέρρος Α.: Για το συγκεκριµένο θέµα ενηµερωθήκαµε σήµερα, τρεις ώρες πριν την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου και συνεχίζουµε να λέµε ότι όσο βρίσκουµε κενούς φακέλους, θα δηλώνουµε «παρών». Επίσης, θεωρούµε ότι η ιατρική φροντίδα είναι υποχρέωση του Κράτους και µόνοι µας πάµε να αναλάβουµε κάτι πολύ σηµαντικό που είναι λάθος. Παππάς Λ.: Πράγµατι τα πράγµατα είναι όπως τα είπε ο κ. Βέρρος. Είναι όµως αναγκαίο κακό. Η µόνη λύση. εν µπορούσαν µε άλλο νόµιµο τρόπο να λειτουργήσουν τα δηµοτικά ιατρεία κι αυτό για εννέα µήνες. Στην πορεία θα δούµε πώς θα µπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πρόγραµµα Ζαχαριάδης.: Το θέµα πάει στο να περάσουν κάποιοι τοµείς της υγείας στους ιδιώτες, στις Μ.Κ.Ο. κ.λπ. Είµαι αρνητικός. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 & 100 του Ν. 3852/2010, 8 του Ν. 4071/2012 και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντων των κ.κ. Α. Βέρρου,. Ζαχαριάδη και Η. Ιωαννίδη ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ ήµου Καβάλας, Ν.Π... ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός, ως εξής: Στην Καβάλα σήµερα οι παρακάτω φορείς: 1. ο ήµος Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ήµαρχο κ. Κων/νο Σιµιτσή µε την µε αριθµό./2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/ το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κο. Λεωνίδα 2

3 Παππά µε την µε αριθµό /2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/ το Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου Αστικού Συνεταιρισµού Κοινωνικού Σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός» και το δ.τ. «Κοιν.Σ.Επ. Γαληνός», που εδρεύει στην Καβάλα επί της οδού Οµονοίας 77, µε αρ. Γ.Ε.ΜΗ. Γ00022 και µε Α.Φ.Μ Ο.Υ. Καβάλας (Α,Β) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κο. Στέφανο Μήτρικα του Νικολάου την µε αριθµό /2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012 συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: Άρθρο 1 ο Προοίµιο Ο ήµος Καβάλας στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή προγραµµάτων που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας όπως επίσης και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Γαληνός» δύναται να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ήµος Καβάλας στον τοµέα της πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας. Με την υλοποίηση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης θα επιτευχθεί η 1) οργανωµένη και συστηµατική λειτουργία των σταθµών ιατρικής και κοινωνικής φροντίδας ( ηµοτικά Ιατρεία, Κ.Α.Π.Η.) από ειδικούς ιατρούς σε θέµατα πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας, προληπτικής ιατρικής, ενηµέρωσης σε θέµατα εξαρτησιογόνων ουσιών, διακοπής καπνίσµατος, πρόληψης σακχαρώδη διαβήτη κ.α. 2) παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωµένους και Α.Μ.Ε.Α. που δεν έχουν δυνατότητα µετακίνησης στα ηµοτικά Ιατρεία και τα Κ.Α.Π.Η. 3) οργάνωση δικτύου τοπικών φορέων, συλλόγων και Μ.Κ.Ο. για την υποστήριξη και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου στο ήµο Καβάλας 4) παροχή ιατρικής φροντίδας στο δρόµο σε αστέγους και αλλοδαπούς που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στερούνται ιατρικής ασφάλισης 5) παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε φυλακισµένους, 6) ενηµέρωση µαθητών και καθηγητών σε θέµατα πρόληψης κατά των ναρκωτικών και του καπνίσµατος, 7) διοργάνωση ηµερίδων 8) η συνταγογράφηση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ασφαλισµένων που υπάγονται στο Ι.Κ.Α. ή ανάλογα του Ο.Γ.Α. και 9) θεώρηση και έλεγχος βιβλιαρίων εργασίας. Προτεραιότητα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν άτοµα που το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν και δεν διαθέτουν τα αναγκαία µέσα εξυπηρέτησης. Άρθρο 2 ο Αντικείµενο της Σύµβασης Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και στο πλαίσιο των θεσµικών αρµοδιοτήτων του καθενός των συµβαλλόµενων µερών αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών ιατρικής φροντίδας του ήµου Καβάλας και συγκεκριµένα στον τοµέα: 1) της πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και αγωγής υγείας 2) της προληπτικής ιατρικής η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά στην αρτιότερη και αµεσότερη ενηµέρωση των δηµοτών σε θέµατα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών αλλά και σε θέµατα ενηµέρωσης που αφορούν το AIDS, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, παχυσαρκίας, διακοπής καπνίσµατος κ.α. 3) της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου του ήµου Καβάλας. 4) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωµένους και Α.Μ.Ε.Α. που αντιµετωπίζουν αποδεδειγµένη αδυναµία µετακίνησης στους χώρους των ηµοτικών Ιατρείων του ήµου Καβάλας. 5) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας στο δρόµο σε αστέγους και αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 6) της παροχής πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας σε φυλακισµένους. 7) της ενηµέρωσης µαθητών και καθηγητών σε θέµατα πρόληψης κατά των ναρκωτικών και του καπνίσµατος. 8) της διοργάνωσης ηµερίδων. 3

4 9) της συνταγογράφησης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ασφαλισµένων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ. 10) θεώρησης και έλεγχου βιβλιαρίων εργασίας. Άρθρο 3 ο Πόροι χρηµατοδότησης του προγράµµατος Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» για την υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης θα διαθέσει το ποσό των ,77. Το ως άνω ποσό αφορά τις µεικτές αποδοχές του ιατρικού προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί µε ανεξάρτητη παροχή υπηρεσιών. Αναλυτικός προϋπολογισµός: Αριθµός Ιατρικού Προσωπικού Μεικτό Κόστος/µήνα* Χρόνος Απασχόλησης Σύνολο 8 590,40 9 µήνες ,80 ιοικητική και Γραµµατειακή Υποστήριξη 683,33 /µήνα 9 µήνες 6.149,97 Γενικό Σύνολο ,77 * Στο µεικτό µηνιαίο κόστος των αµοιβών του ιατρικού προσωπικού συµπεριλαµβάνονται 20% παρακράτηση φόρου και 23% Φ.Π.Α., ήτοι: 400, % παρακράτηση φόρου * 23% Φ.Π.Α. Ο ως άνω αναλυτικός προϋπολογισµός προϋποθέτει για το ιατρικό προσωπικό πλήρη απασχόληση των 39 εβδοµάδων και των αντίστοιχων ωρών απασχόλησης. Σε περίπτωση αργιών απεργιών εορτών κλπ θα γίνεται η αντίστοιχη ωριαία περικοπή. α) Για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος και την υλοποίηση της παρούσας και καθ όλη τη διάρκειά της ο «Κοιν.Σ.Επ. Γαληνός» θα λάβει το ποσό των 6.149,97 πλέον ΦΠΑ ποσού 23%. Το ποσό αυτό θα καταβάλλει το Νοµικό Πρόσωπο «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» προς την «Κοιν.Σ.Επ. Γαληνός», σε εννέα (9) µηνιαίες δόσεις, κατόπιν του σχετικού τιµολογίου που θα εκδίδει η «Κοιν.Σ.Επ. Γαληνός» προς το Ν.Π... στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα και η εξόφληση του θα είναι άµεση και στο ακέραιο ή µε περιθώριο είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο. Μέγιστος χρόνος µη εξόφλησης τιµολογίου ορίζονται οι 2 (δυο) µήνες. β) Κατόπιν του ανωτέρω διαστήµατος του εδαφίου Β του παρόντος άρθρου η «Κοιν.Σ.Επ. Γαληνός» δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση µε απόφαση της διοικούσας επιτροπής της, τα αποτελέσµατα της οποίας θα άρχονται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την επίδοση της καταγγελίας και αυτοδικαίως από τα αποτελέσµατα της καταγγελίας θα καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και εκκαθαρισµένο όλο το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό των υπολειπόµενων έως τότε δόσεων του εδαφίου Β του παρόντος άρθρου, καθώς και το τυχόν υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό του εδαφίου Α το οποίο και αυτό από την ηµέρα ελεύσεως των αποτελεσµάτων της ανωτέρω καταγγελίας θα καθίσταται ληξιπρόθεσµο απαιτητό και εκκαθαρισµένο. Άρθρο 4 ο ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλόµενων Ο ήµος Καβάλας δια των αρµοδίων υπηρεσιών του υποχρεούται: να διαθέτει τις απαραίτητες κτιριακές υποδοµές για την υλοποίηση των δράσεων του προγράµµατος. να παρέχει κάθε µορφή διευκόλυνσης για την εφαρµογή του προγράµµατος. Ο ήµος Καβάλας δικαιούται: να ασκεί εποπτεία ως προς τον τρόπο παροχής υπηρεσιών και την ποιότητά τους. να συµµετέχει στην 3µελή επιτροπή παρακολούθησης. 4

5 Το Ν.Π... µε την επωνυµία «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» υποχρεούται: να συνεργάζεται µε την «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός» στον εντοπισµό και την ιεράρχηση περιστατικών που χρήζουν ιδιαίτερης πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών που παρέχουν τα δηµοτικά ιατρεία και τα ΚΑΠΗ. να συµβάλλει στην επισκεψιµότητα των δηµοτικών ιατρείων και των ΚΑΠΗ προωθώντας τις προσφερόµενες υπηρεσίες στους ωφελούµενους. να χρηµατοδοτεί την υλοποίηση του προγράµµατος. να παρέχει κάθε µορφή διευκόλυνσης για την εφαρµογή του προγράµµατος. Το Ν.Π... µε την επωνυµία «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» δικαιούται: να συνεργάζεται µε την «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός» στην κατάρτιση προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής και οικογενειακού προγραµµατισµού, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες για τις οποίες είναι άµεσα ενήµερο. να συµµετέχει στην 3µελή επιτροπή παρακολούθησης. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Γαληνός» υποχρεούται: να συµβάλλει στην οργάνωση και λειτουργία των 6 δηµοτικών ιατρείων (στις περιοχές Αγ. Λουκά, Σφαγείων, Ν. Καρβάλης-Χαλκερού, Κρηνίδων, Παληού και Παναγίας) και των 3 ΚΑΠΗ (στις περιοχές Αγ. Αθανασίου, Βύρωνα, Αγ. Παύλου,) στα οποία θα προσφέρονται υπηρεσίες συνολικά από 8 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (παθολόγος, καρδιολόγος, πνευµονολόγος, χειρούργος, ορθοπεδικός κ.α.). Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Γαληνός» δικαιούται: να συµµετέχει στην 3µελή επιτροπή παρακολούθησης. Άρθρο 5 ο ιάρκεια ισχύος της Σύµβασης Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση ισχύει από έως και Άρθρο 6 ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου Ο φορέας στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση του έργου ορίζεται ο Αστικός Συνεταιρισµός Κοινωνικού Σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Γαληνός» Άρθρο 7 ο Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Οι συµβαλλόµενοι φορείς, συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ. Ε.) για την παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Η Κ. Ε. αποτελείται από τρία µέλη: 1) τον κο. Κωνσταντίνο Σιµιτσή, ήµαρχο Καβάλας, ως εκπρόσωπο του ήµου Καβάλας. 2)τον κο. Λεωνίδα Παππά, Πρόεδρο του.σ. του Ν.Π... µε την επωνυµία «ηµοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή» ήµου Καβάλας, ως εκπρόσωπο του Νοµικού Προσώπου 3) τον κο. Στέφανο Μήτρικα, Πρόεδρο του.σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Γαληνός», ως εκπρόσωπο του ιοικητικού Συµβουλίου. Η Κ.Ε. ελέγχει την τήρηση των όρων της σύµβασης και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων. Άρθρο 8 ο Επέκταση ηµοτικών Ιατρείων Κ.Α.Π.Η. Σε περίπτωση που αυξηθούν οι ανάγκες εντός της διάρκειας της παρούσας σύµβασης και αποφασισθεί η δηµιουργία επιπλέον δηµοτικών ιατρείων ή Κ.Α.Π.Η. µε τις ίδιες παροχές µε τα 5

6 υφιστάµενα και απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό τότε θα επεκτείνεται η παρούσα σύµβαση και στα επιπλέον, µε την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα εδώ προβλεπόµενα κονδύλια του 3 ου άρθρου της παρούσης κατά το ανάλογο ποσοστό αυξήσεως των δηµοτικών ιατρείων και των Κ.Α.Π.Η., εκτός εάν η Κοινή Επιτροπή αποφασίσει τον επιµερισµό του υφιστάµενου προσωπικού µε τις υφιστάµενες συνολικές τους ώρες και αµοιβές και στα επιπλέον που θα δηµιουργηθούν ιατρεία. Άρθρο 9 ο Ανωτέρα Βία Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών των ιατρών γενική η µερική πυρκαγιά στους χώρους των παρεχόµενων υπηρεσιών πληµµύρα, Σεισµός, Πόλεµος διακοπή εργασιών ή σφράγιση χώρου από τις Αρµόδιες Υγειονοµικές Υπηρεσίες επιβολή ιοικητικών Πράξεων από οποιαδήποτε Αρµόδια Αρχή που θα συνεπάγεται τη διακοπή των παρεχόµενων υπηρεσιών Άρθρο 10 ο ιαιτησία Επίλυση ιαφορών Ποινικές Ρήτρες Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Κάθε διαφωνία κατά την εκτέλεση της σύµβασης που δεν δύναται να διευθετηθεί από την κοινή επιτροπή, επιλύεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 867 του Κ.Π.. ( ιαιτησία). Άρθρο 11 ο Εκχώρηση-Μεταβίβαση Αµφότερα τα εδώ συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούνται να µεταβιβάσουν ή να εκχωρήσουν τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ετέρου συµβαλλοµένου. Άρθρο 12 ο Μεταβατικές ιατάξεις Η παρούσα σύµβαση µε κοινή απόφαση των συµβαλλοµένων µπορεί να λυθεί ή να τροποποιηθεί οποτεδήποτε εφόσον εκλείψουν οι λόγοι της συνοµολόγησης. Άρθρο 13 ο Τελικές ιατάξεις Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν σε δύο πρωτότυπα. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Άννα Σπανδώνη-Παράσχου Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 23 Απριλίου 2013 O Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου Χρήστος Γ. Παρασκευάς 6

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011

Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: 45Β ΩΕ6-ΛΝΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 28ης /31 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 744/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Ασλανίδου- ίνα Ευαγγελία, Πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛ9ΩΩΕ6-Ν1Μ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 21ης / 2 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 484/2013

Διαβάστε περισσότερα

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν:

µετά την υπ αριθ. 521/2009 Α Σ. Επανήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 22 ης /3 Αυγούστου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θ Ε Μ Α «Σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012

Θ Ε Μ Α «Ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β4Γ6ΩΕ6-ΖΣ7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 19ης /6 Αυγούστου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 476/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013

Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΛΙΩΕ6-Ι7Λ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 27ης / 17 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 593/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης /9 Μαρτίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ριθ. ποφάσεως 144/2011 Θ Ε Μ «Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 32ης /7 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 857/2011 Θ Ε Μ Α «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/2012 31/10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32/2013 Α.Π. 1182 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 24 ης /28 Ιουλίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 457/2008 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 14 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015 Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 285 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015

Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015 Συνεδρίαση 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΩΡ7-ΨΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 3 συνεδριάσεως του.σ. Αριθµός απόφασης: 10 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα