Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011"

Transcript

1 Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε το ανωτέρω αίτημα αναφορά της κας., φαρμακοποιού. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, η καταγγέλλουσα ζήτησε και έλαβε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής α) άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η εξωτερική κεντρική πύλη του ανωτέρω νοσοκομείου, ήτοι η Βασιλίσσης Σοφίας - Αθήνα, επί του αριθμού 114 της οποίας βρίσκεται η κεντρική εξωτερική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως αυτή προσδιορίστηκε υπηρεσιακώς, στα πλαίσια της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε, και β) άδεια λειτουργίας φαρμακείου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 112 βάσει του ν. 1963/1991. Η καταγγέλλουσα Σελίδα 1 από 19

2 φαρμακοποιός επίσης αναφέρει ότι παρά τις ανωτέρω άδειες αδυνατεί να λειτουργήσει το φαρμακείο της επειδή κατά της χορηγηθείσης από την Περιφέρεια Αττικής ως άνω άδειας λειτουργίας έχει ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως (η εκδίκαση της οποίας αίτησης εκκρεμεί) από γειτνιάζοντες φαρμακοποιούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής έπρεπε να θεωρήσει ως κεντρική εξωτερική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», την εξωτερική πύλη του άνω νοσοκομείου επί της οδού Αγγέλου Πυρρή και όχι αυτήν επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, ενώ έχει ήδη χορηγηθεί δικαστικά αναστολή εκτελέσεως της ως άνω χορηγηθείσης αδείας λειτουργίας. Στη συνέχεια η διοικούμενη ζήτησε από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη να διερευνήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του την εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας έκδοση των ως άνω αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου της, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης και κυρίως, να διερευνήσει εάν και σε ποια έκταση είναι νόμιμες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες της Διοίκησης που οδήγησαν στην έκδοση των ανωτέρω αδειών, μεταξύ των οποίων και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 αναρτήσεις κλπ. Η Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, μελέτησε την εν λόγω καταγγελία και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, σε σχέση με την υπ αριθμ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχου Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό... άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο Δήμο Αθηναίων, καθόσον δεν εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αίτηση ακυρώσεως κατά της ως άνω άδειας ιδρύσεως. Από τα στοιχεία του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης καταγγελίας προκύπτουν ειδικότερα τα εξής: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, μετά τη δημοσίευση του ν 3918/2011 ( ) και κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 36 του νόμου αυτού, απέστειλε προς την αρμόδια 1 η ΔΥΠΕ Αττικής και προς τα εντός των ορίων της νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών (μεταξύ των οποίων και το Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο») τα υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 5782/ και υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 5524/ έγγραφα, αντιστοίχως, ζητώντας να της γνωστοποιηθούν οι ακριβείς διευθύνσεις των εξωτερικών κεντρικών πυλών των νοσοκομείων αυτών, καθ όσον οι αρμόδιες Περιφέρειες εν όψει των διατάξεων του άρθρου 36 ν 3918/2011 είχαν την Σελίδα 2 από 19

3 υποχρέωση όπως σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : α. τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ήτοι την 02/03/2011) αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 ν Το Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με το υπ αριθμ. πρωτ. 6555/ έγγραφό του επί λέξει αναφέρει ότι «η ακριβής διεύθυνση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου μας είναι <<Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα >>, ενώ η αρμόδια ΔΥΠΕ απέστειλε συγκεντρωτικό πίνακα νοσοκομείων άνω των 150 Κλινών με τις διευθύνσεις των κεντρικών εξωτερικών πυλών των νοσοκομείων αυτών, όπως είχε τεθεί στο σχετικό ερώτημα της ως άνω υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και από το οποίο έγγραφο της ΔΥΠΕ προκύπτει σαφώς ότι ως προς το ανωτέρω νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η κεντρική εξωτερική του πύλη κατά τη ΔΥΠΕ κείται επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών και αφού έλαβε υπ όψιν της τις ανωτέρω απαντήσεις, υπολόγισε τα φαρμακεία που βρίσκονταν σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της κατά τα άνω καθορισθείσης ως «Κεντρικής Εξωτερικής Πύλης» του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο» επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα και προέβη στις προβλεπόμενες από το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (με την οποία ανάρτηση όσον αφορούσε στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς η ως άνω καθορισμένη επί της Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, εξωτερική κεντρική πύλη) και κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Ακολούθως χορήγησε άδεια ίδρυσης φαρμακείου στη καταγγέλλουσα φαρμακοποιό., η οποία είχε αιτηθεί σχετική άδεια ίδρυσης εν όψει των παραπάνω αναρτήσεων στις οποίες είχε προβεί η υπηρεσία. Συγκεκριμένα, αφού κατά τα ως άνω έλαβαν χώρα τα εις την 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 προβλεπόμενα, εκδόθηκε η με αριθμ πρωτ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Αττικής με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό..., άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η ως άνω πύλη, δηλαδή Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα και η οποία οδός (ως αυτή και στα πλαίσια της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, προσδιορίστηκε Σελίδα 3 από 19

4 υπηρεσιακώς προ της εκδόσεως της άδειας ίδρυσης, κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε), λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, όπως προκύπτει από τον όλο φάκελο της επίμαχης άδειας ίδρυσης. Το Φεβρουάριο του 2012 οι φαρμακοποιοί και υπέβαλαν στην Περιφέρεια Αττικής την από 08/02/2012 αίτηση υπόμνημά τους με την οποία ζητούσαν να μην χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα άδεια λειτουργίας φαρμακείου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας επειδή αφενός κατά τους ισχυρισμούς τους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 4 του ν 3918/2011 στην περίπτωση του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ως εξωτερική κεντρική πύλη του νοείται αποκλειστικώς η πύλη του νοσοκομείου που βρίσκεται επί της οδού Άγγελου Πυρρή την οποία οι ανωτέρω θεωρούσαν, για τους λόγους που στην αίτησή τους ανέφεραν, ως πραγματική πύλη εισόδου εξόδου του νοσοκομείου αυτού και αφετέρου επειδή θεωρούσαν τις σχετικές διατάξεις αντισυνταγματικές. Από την εν λόγω αίτηση προκύπτει οτι οι εκεί αιτούντες φαρμακοποιοί γνώριζαν ήδη κατά την υποβολή της αίτησης αυτής την ύπαρξη της σχετικής με αριθμ πρωτ. 6326/2011 άδειας ίδρυσης φαρμακείου της εδώ καταγγέλλουσας στην περιοχή εκατέρωθεν της εξωτερικής κεντρικής πύλης αυτού επί της Βασ. Σοφίας.., Αθήνα. Στην ανωτέρω αίτηση η υπηρεσία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 4510/ έγγραφό της ότι, για την περίπτωση του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η κεντρική εξωτερική πύλη αυτού είχε προσδιορισθεί υπηρεσιακώς επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, ότι με βάση την διεύθυνση αυτή, ήτοι Βασ. Σοφίας.. Αθήνα, χορηγήθηκε στην καταγγέλλουσα η σχετική άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην συγκεκριμένη περιοχή και ότι η τελευταία δυνάμει της ανωτέρω άδειας ίδρυσης είχε δικαίωμα να ιδρύσει φαρμακείο επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας και σε απόσταση έως 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις 2 οικοδομικές γραμμές της ως άνω οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη αυτή. Ακολούθως η καταγγέλλουσα. υπέβαλε στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία την με αρ. πρωτ. αίτηση για επιθεώρηση του νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της με συνημμένα όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν 1963/1991 σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας του φαρμακείου της. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και στα πλαίσια των διατάξεων των ν 5607/32 και ν 1963/1991 διενήργησε επιθεώρηση του φαρμακείου της καταγγέλλουσας στην οδό Βασ. Σοφίας.. του δήμου Αθηναίων συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 6831/ απόφαση άδειας λειτουργίας νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της... στην οδό Βασ. Σοφίας του δήμου Αθηναίων. Σελίδα 4 από 19

5 Με την με αριθ. πρωτ. 9578/ απόφαση του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και αφού είχε παρέλθει η ως άνω αποκλειστική προθεσμία του ενός μηνός που είχε τεθεί από την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 για τις Περιφέρειες, ορίστηκε ότι κεντρική πύλη εισόδου εξόδου προς και από το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», των ασθενοφόρων και για τη διακίνηση των ασθενών και των συνοδών είναι η είσοδος επί της οδού Αγγέλου Πυρρή. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε την , δηλαδή πολύ μεταγενεστέρως από το χρονικό σημείο της χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην καταγγέλλουσα (η οποία αφορούσε την εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» επί της Βασ. Σοφίας 114) και αφού είχε ήδη καταρτισθεί το φαρμακείο της καταγγέλλουσας και η τελευταία είχε υποβάλει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής την με αρ. πρωτ. 6831/ αίτηση της για επιθεώρηση του νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της και αφού είχε ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρηση του φαρμακείου και είχε ήδη συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο. Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΥΛΗ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Η με αριθ. πρωτ. 9578/ του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ως προς την προκειμένη περίπτωση του επίμαχου φαρμακείου εκδόθηκε εκτός των χρονικών πλαισίων του άρθρου 36 8 του ν 3918 /2011 και της με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκυκλίου του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας και δεν δύναται να αλλοιώσει τα δεδομένα της αδειοδότησης του επίμαχου φαρμακείου αφού αυτό θα ήταν αντίθετο στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε νομίμως καθόσον δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δήθεν εξωτερική κεντρική πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ είναι η είσοδος επί της οδού Αγγέλου Πυρρή και όχι η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114, μεταξύ άλλων και για τους παρακάτω λόγους ως προκύπτει και από : α) αφενός μεν από το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ του Δήμου Αθηναίων, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης και β) αφετέρου δε από την από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ Σελίδα 5 από 19

6 ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα. Συγκεκριμένα: Α. Η επίσημη διεύθυνση του Νοσοκομείου είναι η Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα Τ.Κ Αυτό προκύπτει και από τη σχετική ένδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου, όπου μέχρι και την σημερινή ημερομηνία ήτοι την , ως επίσημη διεύθυνση του νοσοκομείου φέρεται η Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα Τ.Κ Β. Η κεντρική εξωτερική πύλη του νοσοκομείου ορίζεται από τον μελετητή μηχανικό του έργου ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη ως ρητώς αναφέρεται και στο ως άνω το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ του Δήμου Αθηναίων, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης. Η είσοδος επί της οδού Α. Πυρρή δεν έχει ορισθεί ως εξωτερική κεντρική πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ από καμία μελέτη Μηχανικού εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Γ. Στην τελευταία άδεια αποκατάστασης όψεων-χρωματισμών του Νοσοκομείου που εξεδόθη από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων με αρ. 142/2009 στο Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί σημειώνεται με βέλος ως Κεντρική είσοδος του Νοσοκομείου εκείνη επί της οδού Βασ. Σοφίας 114. Δ. Σε όλα τα κτίρια Νοσοκομείων τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή των διακριτών εισόδων-εξόδων με κυριότερες την Κεντρική Είσοδο-πύλη από όπου γίνεται η προσπέλαση ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, την Είσοδο Επειγόντων Περιστατικών με προσπέλαση ασθενοφόρων οχημάτων και ασθενών που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης, την έξοδο αποκομιδής νεκρού και τέλος τις βοηθητικές εισόδους τροφοδοσίας και συντήρησης που χρησιμοποιούνται μόνο από το εντεταλμένο προσωπικό. Οι τρεις πρώτες πρέπει να είναι σαφώς ανεξάρτητες μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας των ασθενών και καλύτερης κυκλοφορίας εντός του κτιρίου αλλά και λόγω ετεροχρονισμένης λειτουργίας των τμημάτων που αυτές εξυπηρετούν, π.χ. τα Επείγοντα Περιστατικά λειτουργούν τις ώρες και τις ημέρες που Σελίδα 6 από 19

7 εφημερεύει το νοσοκομείο, τα εξωτερικά ιατρεία έχουν ορισμένες ώρες λειτουργίας καθημερινά και οι ώρες επισκεπτηρίου των ασθενών είναι επίσης διαφορετικές. Είναι προφανές ότι η Είσοδος Επειγόντων παραμένει ανοικτή ΜΟΝΟ κατά τις ημέρες και τις ώρες εφημερίας κατά τις οποίες πρέπει να είναι ελεύθερη πάσης άλλης κυκλοφορίας ώστε να διασφαλίζει την ταχεία και άμεση περίθαλψη των επειγόντων περιστατικών οι δε φύλακες δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με τίποτε άλλο από την διασφάλιση της λειτουργίας αυτής και την αποφυγή καθυστερήσεων και παρακώλυσης του έργου των τραυματιοφορέων. Δεν επιτρέπεται καμιά άλλη κυκλοφορία, προσώπων ή οχημάτων, να παρακωλύει την ασφαλή ταχεία και άμεση διακομιδή των ασθενών που χρήζουν κατεπείγουσας περίθαλψης. Ε. Όσον αφορά στο «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως προκύπτει και από την από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα, η πύλη της οδού Αγγέλου Πυρρή είναι είσοδος-έξοδος Επειγόντων Περιστατικών και είναι ειδικά σχεδιασμένη για την λειτουργία αυτή, δηλαδή αποτελείται από ένα οδόστρωμα για την διέλευση των ασθενοφόρων οχημάτων πλάτους 4,50 μέτρων η οποία τις ώρες και ημέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο κλείνει με μεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα. Για την διέλευση του προσωπικού και την διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει μικρή θύρα ακριβώς δίπλα με ελεύθερο πλάτος διέλευσης ενός ατόμου 60 μόλις εκατοστών που έχει προβλεφθεί για τον προαναφερθέντα σκοπό. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν κεντρική είσοδος ενός μεγάλου νοσοκομείου αλλά και οιουδήποτε δημόσιου κτηρίου καθημερινής διέλευσης χιλιάδων προσώπων ούτε μία μονόφυλλη θύρα 60 εκατοστών (πλάτος που είναι αποδεκτό μόνον για εσωτερική θύρα βοηθητικού χώρου οικιακής χρήσης) και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί το οδόστρωμα ασθενοφόρων σαν κύρια δίοδος προσπέλασης ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, αφού οι πεζοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα που προορίζεται για χρήση από αυτοκίνητα (εδώ κυρίως ασθενοφόρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του νοσοκομείου και υπό συνθήκες έντασης εν όψει των επειγόντων περιστατικών που καλύπτουν) τόσο για να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση των ασθενοφόρων όσο και για την ασφάλειά τους (σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό άρθρ. 5.1, IΙΙ, ΙΙ, 6, II7, 2, III, 2, 1.1, 22, 2 άρθρ. 7 και το Π.Δ. 517/1991 το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, Α2, Α3, 3, 2, 3, 3,1) Άλλωστε τις ώρες και ημέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο η είσοδος όπου το ανωτέρω οδόστρωμα για τη Σελίδα 7 από 19

8 διέλευση ασθενοφόρων κλείνει, ως είναι επιβεβλημένο, με μεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα Ο κανονισμός Πυροπροστασίας κτηρίων Π.Δ. 71/88 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις Υ.Α /5428/1999 και Υ.Α /2498/1994 προβλέπει για τα Νοσοκομειακά Κτήρια (κατηγ. Η) στο άρθρο 12 Α, παρ ότι το ελάχιστο πλάτος ανοίγματος οριζόντιας διαφυγής πρέπει να είναι 1,10 μέτρα και αυτό αφορά και τις εσωτερικές πόρτες. Επίσης απαγορεύει την οριζόντια διαφυγή μέσω χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η είσοδος της οδού Α. Πυρρή δεν πληρεί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και θέτει σε κίνδυνο την ζωή ασθενών και προσωπικού. Ο αύλειος χώρος τον οποίο πρέπει να διασχίσουν οι πεζοί ασθενείς, επισκέπτες ή το προσωπικό είναι ο χώρος στάσης και στάθμευσης ασθενοφόρων και υπηρεσιακών οχημάτων (βλ.ανωτέρω τεχνική έκθεση). Περαιτέρω και προκειμένου για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων περί πυροπροστασίας στο ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, η ως άνω από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα, αναφέρει επακριβώς τα εξής: «Όπως πληροφορηθήκαμε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ αρ. ΔΥ8Α/Γπ οικοθεν / δόθηκε εντολή στην Διοίκηση του Νοσοκομείου να εκπονηθεί μελέτη Πυροπροστασίας ολοκλήρου του κτιριακού συγκροτήματος και να προωθηθεί για έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να επιλυθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις τα προβλήματα ασφάλειας μεταξύ των οποίων είναι και η τελική έξοδος διαφυγής για την ταχεία και ασφαλή εκκένωση του κτιρίου. Η εντολή αυτή δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα εξ όσων μας πληροφόρησε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΥΚΑ. Είναι προφανές ότι με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας η πύλη της οδού Πυρρή δεν θα καταστεί δυνατόν να εγκριθεί ως τελική έξοδος διαφυγής του Νοσοκομείου εφόσον υποδειχθεί από αυτό και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποδειχθεί άλλη πύλη για το σκοπό αυτό.» Καθίσταται έτσι σαφές ότι τυχόν ορισμός ή θεώρηση της εισόδου επί της οδού Αγγέλου Πυρρή ως εξωτερικής κεντρικής πύλης προσκρούει σαφώς ΚΑΙ σε όλα τα ανωτέρω και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων ενώ ταυτόγχρονα παρακωλύει και την ομαλή λειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου. Σελίδα 8 από 19

9 Η είσοδος αυτή επίσης δεν διαθέτει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και τροχήλατων αμαξιδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012/ΦΕΚ 29/Α/ ), ενώ όσον αφορά την είσοδο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, εφόσον το κεντρικό κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο τόσο το κτίριο, όσο και ο περιβάλλων χώρος (ΦΕΚ 1475Δ/93 και 1168Δ/94) με διεύθυνση κυρίας εισόδου την Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα) οι διαμορφώσεις για τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020 (βλ. άρθρο 26 παρ. 4 ν. 4067/2012) ΣΤ. Η Είσοδος της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας είναι η από ιδρύσεως του Νοσοκομείου Κεντρική Πύλη του ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ. Η Είσοδος αυτή, και μόνο, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Κεντρική Είσοδος (Κεντρική Πύλη) του Νοσοκομείου επειδή διαθέτει κατάλληλο πλάτος (2,50 μέτρα) για την απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενών προς όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου και τον περιβάλλοντα χώρο αλλά κι επαρκή δίοδο πλάτους 1,50 μ. περιμετρικά του κτιρίου (εκτός χώρου στάθμευσης) για τη διευκόλυνση της τελικής διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης άμεσης εκκένωσης των κτιρίων. Το γεγονός ότι η είσοδος αυτή με ευθύνη του νοσοκομείου κλειδώθηκε, έχει ως συνέπεια την ελλιπή εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και τον κίνδυνο εγκλωβισμού του πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.) και συνεπώς δεν αποτελεί λόγο να αναδειχθεί αυθαιρέτως και μάλιστα μέσω της διοικητικής οδού της έκδοσης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, σε κεντρική εξωτερική πύλη του νοσοκομείου η επί της οδού Αγγέλου Πυρρή είσοδος η οποία εκ της κατασκευής της και του ειδικού προορισμού της είναι είσοδος επειγόντων και μόνο και πρέπει να επιτελεί τη διακριτή λειτουργία και μόνο για την οποία κατασκευαστικά προορίστηκε και η οποία είσοδος επειγόντων άλλωστε δεν πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί κεντρική πύλη του εν λόγω νοσοκομείου, ως ανωτέρω αναλύθηκε. Ζ. Τέλος, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανωτέρω από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη «..στην αντίστοιχη περίπτωση του Γ.Ν. Ευαγγελισμός, το Νοσοκομείο υποχρεώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποκαταστήσει ως Κεντρική Είσοδο την καθορισθείσα από τις εγκεκριμένες μελέτες είσοδο επί της οδού Υψηλάντου έναντι της αυθαιρέτως ορισθείσας από την Διοίκηση του Νοσοκομείου (επί της οδού Μαρασλή) η οποία είναι, αντιστοίχως, η Είσοδος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου». Σελίδα 9 από 19

10 Άλλωστε, η υπ αριθμ. 9578/ απόφαση της Διοίκησης της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ελήφθη έχοντας υπ όψη μεταξύ άλλων «1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α/1984) Περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/ ) και ισχύει σήμερα. 2. Το Π.Δ. 102/87 (ΦΕΚ 60Α/ ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 103/1997 (ΦΕΚ 97Α/ ).» Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 102/1987 που η μόλις ανωτέρω απόφαση της ΔΥΠΕ επικαλείται, «Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠΔΔ, και οι Τεχνικές τους Υπηρεσίες ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα». Επομένως, εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η εξωτερική Κεντρική Πύλη Νοσοκομείων ορίζεται γενικά μετά από απόφαση των εις τις μόλις ανωτέρω διατάξεις αναφερομένων αρμοδίων οργάνων, κυρίως αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών μετά και την σχετική πρόταση του μελετητή μηχανικού. Συνεπώς, η εγκύκλιος Δ.ΥΓ3 (β)γπ. Οικ / έρχεται σε αντίθεση με τους επικαλούμενους στην ανωτέρω απόφαση της ΔΥΠΕ νόμους αλλά και στον ν 3918/2011, αφού η εγκύκλιος αυτή προβλέπει ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί δηλαδή εκ των υστέρων και σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του ν 3918/2011, απλά από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, η δε αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ορθώς θεώρησε ως Εξωτερική Κεντρική Πύλη του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 02/03/2011 ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν 3918/2011, την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, την οποία πύλη άλλωστε τόσο η αρμόδια ΔΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου» επιβεβαίωσαν, προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης, ως κεντρική εξωτερική πύλη αυτού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα της δημοσίευσης του ν 3918/2011. Σελίδα 10 από 19

11 2. Σχετικά με τις επίμαχες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου της κας... Γενικώς η άδεια ίδρυσης φαρμακείου αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 ν 3918/2011 και στην αριθ /2010 (ΦΕΚ Β ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως αδειούχου φαρμακοποιού, η οποία υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, των περιφερειών της χώρας. Η σειρά προτιμήσεως των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1963/1991(ΦΕΚ 138. Α ). Με τις διατάξεις της 1 του άρθρου 36 ν 3918/2011 ορίζεται ότι, το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300. Α ) και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138. Α ), δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, πλην των εκ του νόμου προβλεπομένων περιορισμών των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων. Με την 3 του άρθρου 36 του ν 3918/2011 τέθηκε νέο πληθυσμιακό όριο, η τήρηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Με την 4 του αυτού άρθρου του ως άνω νομοθετήματος, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρμακείων κοντά σε δημόσια νοσοκομεία (του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, πανεπιστημιακά, στρατιωτικά), κατά παρέκκλιση των περιορισμών που θέτει ο νόμος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω πληθυσμιακό όριο και η τήρηση ελαχίστων αποστάσεων. Συνεπώς για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κοντά σε δημόσια νοσοκομεία στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου αυτής, δεν ελέγχεται ως προϋπόθεση χορήγησής της η τήρηση του πληθυσμιακού ορίου που καθιερώνει η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου και από το οποίο όριο η 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 εισάγει παρέκκλιση, αλλά στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις τις οποίες καθιερώνει η ανωτέρω διάταξη, και η συνδρομή των οποίων ελέγχεται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ήτοι : α) το νοσοκομείο να είναι δημόσιο και να έχει δυναμικότητα άνω των 150 κλινών Σελίδα 11 από 19

12 β) η περιοχή στην οποία θα ιδρυθεί επιπλέον φαρμακείο να προσδιορίζεται σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. γ) ο αριθμός των νέων φαρμακείων να μην υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων, κατά τη δημοσίευση του ν 3918/2011, στην ανωτέρω (υπό εδώ στοιχείο β) περιοχή, δηλαδή στην περιοχή έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011). Σύμφωνα με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, ο σκοπός των παραπάνω διατάξεων είναι η καταπολέμηση μονοπωλιακών τάσεων στις περιοχές κοντά σε δημόσια νοσοκομεία όπου συνταγογραφείται μεγάλος όγκος συνταγών και ο οποίος σκοπός επιτυγχάνεται με την παροχή δυνατότητας λειτουργίας περισσοτέρων φαρμακείων κοντά στα νοσοκομεία αυτά. Με την 8 του άρθρου 36 του ν 3918/2011 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι οι αρμόδιες Περιφέρειες υποχρεούνται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011. Δηλαδή ο νόμος με την ανωτέρω διάταξη πρόβλεψε τις προπαρασκευαστικές πράξεις στις οποίες έπρεπε να προβεί η διοίκηση, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της 4 του άρθρου 36 του ν 3918/2011. Συνεπώς και εν όψει των ανωτέρω, προκειμένου περί ιδρύσεως φαρμακείου πλησίον δημόσιου νοσοκομείου δυνάμει των διατάξεων των 4 και 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, η χορηγούμενη άδεια ιδρύσεως αυτού αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή και δη στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία πύλη και οδός λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ως η πύλη και η οδός αυτή προκύπτει από τον όλο φάκελο της συγκεκριμένης άδειας ίδρυσης και από τις Σελίδα 12 από 19

13 σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις και ενέργειες της διοίκησης δυνάμει των διατάξεων της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011. Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσδιορίσει α. τα εντός των ορίων της νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούσαν ήδη κατά τη δημοσίευση του νόμου (02/03/2011) στην περιοχή σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης εκάστου νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Δεδομένου ότι ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορούσε να υπερβαίνει τον αριθμό των φαρμακείων που ήδη λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου στην ανωτέρω περιοχή και προκειμένου να προσδιορισθεί από την Περιφέρεια ο αριθμός των ανωτέρω ήδη λειτουργούντων φαρμακείων είναι αυτονόητο ότι αφενός έπρεπε να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία που ενέπιπταν στη διάταξη δηλ. τα δημόσια νοσοκομεία εντός των ορίων της τα οποία είχαν δυναμικότητα άνω των 150 κλινών και αφετέρου έπρεπε να ληφθεί υπόψη από την Περιφέρεια η ακριβής θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης κάθε τέτοιου νοσοκομείου, να προσδιορισθεί επακριβώς το μέσο αυτής και να μετρηθεί και να προσδιορισθεί η περιοχή που εκτείνεται σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου αυτού και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Άρα προκύπτει με σαφήνεια ότι κρίσιμο χρονικό σημείο για τον προσδιορισμό της περιοχής εντός της οποίας θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης φαρμακείων στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 ν 3918/2011 ήταν το χρονικό σημείο της δημοσίευσης του νόμου αυτού ήτοι η 02/03/2011 αφού σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορούσε να υπερβαίνει τον αριθμό των φαρμακείων που ήδη λειτουργούσαν στην ως άνω περιοχή εκατέρωθεν της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου κατά τη δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ( ) ήταν η κρίσιμη ημεροχρονολογία τόσο για την θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης όσο και για τον προσδιορισμό των λειτουργούντων φαρμακείων εκατέρωθεν αυτής κατά τα όρια της σχετικής διάταξης.. Ο ν 3918 /2011 ανέθεσε αποκλειστικά στην αιρετή Περιφέρεια την αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό όλων των ανωτέρω με βάση ειδικώς προβλεπόμενα και σταθερά κριτήρια, μεταξύ δε αυτών και η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νόμου Σελίδα 13 από 19

14 θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και δεν εξουσιοδότησε ειδικώς κανένα άλλο όργανο, αρχή ή υπηρεσία να ρυθμίσει τα προαναφερθέντα θέματα. Ακολούθως εκδόθηκε η με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκύκλιος του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας με Θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31. Α / ), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» με την οποία παρέχονταν διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο «η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων και ο αριθμός των νοσοκομείων με δυναμικότητα άνω των 150 κλινών θα καθοριστούν από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων». Πλην όμως ο ν 3918/2011 για τον οποίο παρασχέθηκαν «διευκρινίσεις» με την ανωτέρω εγκύκλιο δεν περιέχει διάταξη η οποία να δίδει στα πλαίσια του ν 3918/2011 αρμοδιότητα στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και στις τις Διοικήσεις των νοσοκομείων να καθορίσουν κατά την άποψή τους και τη βούλησή τους και δη εκ των υστέρων μετά τη δημοσίευσή του εν λόγω νόμου την εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου νοσοκομείου με βάση την οποία θα χορηγούνταν άδεια ίδρυσης και συνεπώς να καθορίσουν στην ουσία την περιοχή στην οποία θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης φαρμακείων και άρα και τον αριθμό των αδειών αυτών. Τέτοια αρμοδιότητα προσδιορισμού της περιοχής στην οποία αφορούν και του αριθμού των νέων αδειών ίδρυσης φαρμακείων δόθηκε αποκλειστικά και μόνο στις Περιφέρειες με βάση τα σταθερά κριτήρια που προέβλεψε ο νόμος, μεταξύ δε αυτών η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νόμου εξωτερική κεντρική πύλη και όχι αυτή που θα καθορίζονταν, ως τέτοια από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και δη εκ των υστέρων και αυθαιρέτως ως εν προκειμένω. Επομένως η σχετική αρμοδιότητα που χορηγήθηκε ρητά στην Περιφέρεια από τη διάταξη της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 δηλαδή να προσδιορίσει α. τα εντός των ορίων της νοσοκομεία (δημόσια) δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούσαν ήδη κατά τη δημοσίευση του νόμου (02/03/2011) στην περιοχή σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης εκάστου των ανωτέρω νοσοκομείων και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη, παρέμεινε και μετά την ανωτέρω εγκύκλιο στην Περιφέρεια. Σελίδα 14 από 19

15 Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο ή να τον καταργήσουν αφού περιέχουν απλά οδηγίες ή διευκρινίσεις. Ειδικότερα: Α)Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερμηνευτικές και Κανονιστικές. Με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικά υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των προϊσταμένων τους και επιβάλλονται υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώματα των διοικούμενων. Τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των NΠΔΔ. κατά την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου (βλ. και Eπ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Δεύτερη έκδοση, Νομ. Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1982). Η ερμηνευτική εγκύκλιος είναι πράξη της διοίκησης με την οποία ερμηνεύεται και συγκεκριμενοποιείται κανόνας δικαίου, ήτοι με αυτή επαναλαμβάνονται, σχολιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις αυτού και παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του κανόνα δικαίου στο εσωτερικό μιας δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς η ερμηνευτική εγκύκλιος αποτελεί απλά «διοικητική διάταξη» σε αντίθεση με τις «νομικές διατάξεις» οι οποίες περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειμενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει δίκαιο και επιτρέπεται μόνο στα όρια που θέτουν οι κανόνες δικαίου, στερούμενη έτσι εξωτερικής νομικής δεσμευτικότητας, δηλαδή έναντι των διοικουμένων. Η πρόβλεψη της, μη έχουσας κατά τα ανωτέρω εξωτερική νομική δεσμευτικότητας, με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκυκλίου του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, δεν έχει νομοθετικό έρεισμα στον ν 3918/2011, και συνεπώς ο καθορισμός αυτός αφενός μεν δεν αποτελεί και ιδίως έναντι του διοικουμένου προϋπόθεση προκειμένου η Περιφέρεια να χορηγήσει άδεια ίδρυσης φαρμακείου στα πλαίσια της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 αφετέρου τυχόν τέτοιος καθορισμός που έλαβε χώρα εκτός των προθεσμιών της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 και μάλιστα πολύ αργότερα από την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, δεν είναι δεσμευτικός για την αρμόδια για τη σχετική αδειοδότηση αρχή, ήτοι την Περιφέρεια και κυρίως δεν δύναται να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης του διοικουμένου και δη να εμποδίσει την χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, για τη χορήγηση άλλωστε της οποίας δεν αποτελεί προϋπόθεση. Πέρα τούτων, ως προαναφέρθηκε, η εγκύκλιος Δ.ΥΓ3 (β)γπ. Οικ / έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. Σελίδα 15 από 19

16 102/1987 αλλά και με τα προβλεπόμενα στον ν.3918/2011, αφού προβλέπει (η εν λόγω εγκύκλιος) ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί, δηλαδή εκ των υστέρων και σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του ν 3918/2011, και απλά από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων και όχι από τα καθ ύλην αρμόδια όργανα και με τις προβλεπόμενες σχετικές διαδικασίες. Η μόνη ερμηνευτική εκδοχή που δύναται να χωρήσει αναφορικά με την επίμαχη πρόβλεψη της ανωτέρω εγκυκλίου είναι ότι με την εγκύκλιο αυτή υποδείχθηκε στις Περιφέρειες ότι προκειμένου (και για τις ανάγκες εφαρμογής εκ μέρους τους των διατάξεων του ν 3918/2011), να προσδιορίσουν (οι Περιφέρειες) τη θέση της κεντρικής εξωτερικής πύλης εκάστου δημόσιου νοσοκομείου και τα λειτουργούντα εκατέρωθεν αυτής κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν 3918/2011 φαρμακεία, αυτές (δηλ. οι Περιφέρειες) θα μπορούσαν να απευθυνθούν στις αντίστοιχες Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) οι οποίες σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων θα ενημέρωναν τις Περιφέρειες περί της υφισταμένης κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ήτοι την 02/03/2011 κεντρικής εξωτερικής πύλης εκάστου νοσοκομείου, ως αυτή είχε μέχρι τότε. Είναι περισσότερο από σαφές ότι ο ν 3918/2011 δεν παρέχει στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και στις Διοικήσεις των νοσοκομείων την αρμοδιότητα να καθορίσουν το σε ποια περιοχή θα χορηγήσει η Περιφέρεια άδεια ίδρυσης φαρμακείου στα πλαίσια της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο και χωρίς νομοθετικό έρισμα περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. Ο νομοθέτης χάριν διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, προέβλεψε σταθερά κριτήρια για τον προσδιορισμό του σε ποια ακριβώς περιοχή δύναται να χορηγηθούν άδειες ίδρυσης φαρμακείων ειδικώς στα πλαίσια του άρθρου 36 4 του ν 3918/2011, μεταξύ δε αυτών των (σταθερών) κριτηρίων προέβλεψε την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου (δημοσίου) νοσοκομείου και τη θέση της, Η εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου νοσοκομείου προϋπήρχε του νόμου και βέβαια δεν δύνανται να την καθορίσουν εκ των υστέρων και με δικά τους κριτήρια οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και οι Διοικήσεις των νοσοκομείων. Στην προκειμένη περίπτωση και αφού η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θεώρησε, ορθώς, ως Εξωτερική Κεντρική Πύλη του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 02/03/2011 ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν 3918/2011, την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, έλαβαν κατά τα ανωτέρω Σελίδα 16 από 19

17 χώρα τα εις την 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 προβλεπόμενα, ήτοι οι προβλεπόμενες αναρτήσεις και κοινοποίηση στο αρμόδιο Υπουργείο και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμ πρωτ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό..., άδεια ίδρυσης φαρμακείου, στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία οδός, ήτοι Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα, ως αυτή προσδιορίστηκε υπηρεσιακώς κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε, λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, όπως προκύπτει από τον όλο φάκελο της επίμαχης άδειας ίδρυσης. Άλλωστε αυτή την πύλη, ήτοι την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, υπέδειξαν προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο η αρμόδια ΔΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου», ως κεντρική εξωτερική πύλη του εν λόγω νοσοκομείου κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της δημοσίευσης του ν 3918/2011. Το επιτρεπτό της ιδρύσεως φαρμακείου σε ορισμένη περιοχή (εν προκειμένω στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα, εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη) συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας ιδρύσεως και ερευνάται μόνο κατά την εξέταση υποβληθείσης αιτήσεως χορηγήσεως αδείας ίδρυσης φαρμακείου, όχι όμως και για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας φαρμακείου (με την οποία απλώς διαπιστώνεται ότι όντως το καταρτισθέν φαρμακείο κείται εντός της περιοχής που προσδιορίστηκε από την άδεια ίδρυσης), ώστε να χωρεί εκ νέου εξέταση του ζητήματος τούτου προκειμένου να χορηγηθεί τέτοια άδεια (άδεια λειτουργίας). Τυχόν ανακίνηση του ζητήματος του επιτρεπτού της ίδρυσης φαρμακείου εντός της συγκεκριμένης περιοχής (η οποία έχει προσδιοριστεί με την άδεια ίδρυσης) ως δήθεν προϋπόθεσης χορήγησης της άδειας λειτουργίας στον φαρμακοποιό που κατάρτισε εντός αυτής φαρμακείο, δυνάμει της προηγουμένως χορηγηθείσης από τη διοίκηση άδειας ιδρύσεως, θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την προστασία της εμπιστοσύνης και την σταθερότητα των δυνάμει διοικητικής πράξης δημιουργούμενων νομικών και πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες επιβάλλονται συνταγματικώς, υπό τη μορφή γενικών αρχών του δικαίου και οι οποίες διασφαλίζουν τον διοικούμενο ο οποίος μετά τη λήψη της αδείας ιδρύσεως φαρμακείου και δίνοντας πίστη στη δημιουργία με αυτήν δικαιώματός Σελίδα 17 από 19

18 του προς κατάρτιση φαρμακείου, προέβη, με την πραγματοποίηση αντίστοιχης δαπάνης, σε κατάρτιση αυτού, σε συμφωνία με τους όρους της αδείας ίδρυσης (δηλαδή εντός της περιοχής που ορίζει η άδεια ίδρυσης) και σε ολοκλήρωση της σχεδιασθείσης από αυτόν σχετικής επενδύσεως. Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή, κατά το στάδιο της χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας η επανεξέταση του ζητήματος του επιτρεπτού της ιδρύσεως φαρμακείου σε ορισμένη περιοχή, δεδομένου ότι η επανεξέταση αυτή άγει κατ ουσίαν σε απαγορευόμενο παρεμπίπτοντα έλεγχο της αδείας ιδρύσεως, δηλαδή ατομικής διοικητικής πράξεως η οποία παράγει τα αποτελέσματά της εν όψει του τεκμηρίου νομιμότητας και έχει διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο και, μάλιστα μετά την, δυνάμει αδείας ίδρυσης, κατάρτιση του φαρμακείου. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι κατά την έκδοση της επίμαχης άδειας λειτουργίας οι συγκεκριμένοι φαρμακοποιοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του φαρμακείου της καταγγέλλουσας δυνάμει των επίμαχων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που χορήγησε η Περιφέρεια Αττικής, γνώριζαν για την άδεια ίδρυσης του φαρμακείου επί της οδού Βασ. Σοφίας ήδη από την 08/02/2013 οπότε και υπέβαλαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου η τελευταία να μη χορηγήσει άδεια λειτουργίας στην καταγγέλλουσα. Συνεπώς κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας η σχετική άδεια ίδρυσης με βάση την οποία καταρτίστηκε το φαρμακείο της καταγγέλλουσας είχε, όσον αφορά, τουλάχιστον τους ως άνω διαμαρτυρόμενους φαρμακοποιούς, διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο. Περαιτέρω η με αρ. πρωτ. 9578/ απόφαση της 1 ης ΔΥΠΕ Αττικής δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά το κρίσιμο χρονικό σημείο της δημοσίευσης του ν 3918/2011 και δεν μετέβαλε την υφιστάμενη τότε ( ) κατάσταση ως προς την εξωτερική κεντρική πύλη του επίμαχου νοσοκομείου και δεν μπορούσε έτσι να επηρεάσει την ήδη εκδοθείσα άδεια ίδρυσης, ούτε και να εμποδίσει την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας του φαρμακείου της καταγγέλλουσας. Συνεπώς και μετά την ως άνω απόφαση 1 ης ΔΥΠΕ Αττικής, για την εφαρμογή των διατάξεων της 4 του άρθρου 36 ν.3918/2011 ως προς το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως εξωτερική κεντρική πύλη του τελευταίου λαμβάνεται υπόψη μόνο η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 πύλη αυτού. Συναφώς αναφέρεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται και η από το ακυρωτικό δικαστήριο παρεμπίπτουσα εξέταση της νομιμότητος της ατομικής διοικητικής πράξεως της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, εξ αφορμής του ασκουμένου επί της αδείας λειτουργίας ακυρωτικού ελέγχου, όταν η ατομική διοικητική πράξη της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου έχει διαφύγει του ακυρωτικού ελέγχου, όπως συμβαίνει στην Σελίδα 18 από 19

19 προκειμένη περίπτωση και παράγει τα αποτελέσματά νομιμότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ της εν όψει του τεκμηρίου Από όλα τα ανωτέρω προέκυψε ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε νομίμως θεωρώντας ΟΡΘΩΣ για τις ανάγκες χορήγησης άδειας ιδρύσεως του επίμαχου φαρμακείου ότι η εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ήταν αυτή επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 και περαιτέρω προέκυψε ότι τόσο η άδεια ίδρυσης όσο και η άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής στην καταγγέλλουσα..., δεν πάσχουν για λόγο που αφορά την εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σελίδα 19 από 19

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/ /11/ Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088-3/11/2011 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας. 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη

26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: /16594/1/ Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη 26 Ιανουαρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 129552/16594/1/21.6.2010 Πληροφορίες: Τριαντάφυλλου Καλλιόπη - Αικατερίνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριστοτέλους 17 Αθήνα 101 87 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3508 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ :210-3648044 Φαξ :210-3648049 E- mail :

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧEIΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Εισφορές για Οικοδοµικά έργα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) Θέµα: Εισφορές για Οικοδοµικά έργα Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 1 η Νοεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: Β4Α/οικ ΠΡΟΣ 1.ΠΕ. Ι. ΕΟΠΥΥ 2.Αποκεντρωµένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 1 η Νοεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: Β4Α/οικ ΠΡΟΣ 1.ΠΕ. Ι. ΕΟΠΥΥ 2.Αποκεντρωµένα Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων ΕΟΠΥΥ Μαρούσι, 1 η Νοεµβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: Β4Α/οικ. 42563 Γενική /νση: Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας /νση: Φαρµάκου Τµήµα σχεδιασµού και παρακολούθησης χορήγησης φαρµάκων Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 :210-3648048 Φαξ :210-3648049 E- mail : info@enne.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 (ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αναλυτικά ΟΛΟΣ ο νόμος και οι ερμηνείες για τα άρθρα που μας αφορούν. Κατεβλήθη τεράστια προσπάθεια από την νομικό σύμβουλο του ΦΣΑ ώστε το κάτωθι κείμενο να είναι έγκυρο και κατανοητό σε όλους. Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888

Kαλλιθέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 Kαλλιθέα 27-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Απόφασης 888 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπάτα: Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Λ.Κατεχάκη 56 ΤΚ 11525

Σπάτα: Αρ.Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Λ.Κατεχάκη 56 ΤΚ 11525 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ.Παύλου ΣΠΑΤΑ 19004 πλ.: Κούμπης Θ. τηλ.: 2132007307 e-mail:fkoumpis@spata-artemis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι τις 31 Ιουλίου οι δηλώσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων Τρίτη, 04 Ιούλιος :09

Μέχρι τις 31 Ιουλίου οι δηλώσεις για τις μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων Τρίτη, 04 Ιούλιος :09 Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι δήμαρχοι πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες, καθώς ο χρονικός ορίζοντας για τον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την... πρόσληψη τουλάχιστον 2.500 μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Ζ ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74785 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:361 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604529 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου»

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Νέα εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου» Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κοζάνη, 08 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.33278/394

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0063 Αριθμ. Συν/ση 9η/27.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 6-4-2017 Αριθμ.πρωτ.302 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 35958/666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10559

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016

Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:Α7/1322 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 Προς: Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη - Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Νικόλαο Μαυραγάνη - Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, κα Θεοπίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων]

ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] ΣτΕ 1792/2009 Θέμα : [Κατασκευή σε κτίριο κατοικίας β υπογείου, μη προσμετρώμενου στον σ.δ. κατοικίας, για στάθμευση αυτοκινήτων] Περίληψη Κάθε δομική κατασκευή προσμετράται, κατ' αρχήν, στον συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4534 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015. (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ(δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 478 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9569815 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΓΜΗ-ΔΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 21/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1662 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. β. Του Π.Δ. 111/14 (ΦΕΚ Α 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα