Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011"

Transcript

1 Κεντρική Εξωτερική Πύλη Δημόσιου Νοσοκομείου στο πλαίσιο του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε το ανωτέρω αίτημα αναφορά της κας., φαρμακοποιού. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν, η καταγγέλλουσα ζήτησε και έλαβε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής α) άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρα εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η εξωτερική κεντρική πύλη του ανωτέρω νοσοκομείου, ήτοι η Βασιλίσσης Σοφίας - Αθήνα, επί του αριθμού 114 της οποίας βρίσκεται η κεντρική εξωτερική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως αυτή προσδιορίστηκε υπηρεσιακώς, στα πλαίσια της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε, και β) άδεια λειτουργίας φαρμακείου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 112 βάσει του ν. 1963/1991. Η καταγγέλλουσα Σελίδα 1 από 19

2 φαρμακοποιός επίσης αναφέρει ότι παρά τις ανωτέρω άδειες αδυνατεί να λειτουργήσει το φαρμακείο της επειδή κατά της χορηγηθείσης από την Περιφέρεια Αττικής ως άνω άδειας λειτουργίας έχει ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακυρώσεως (η εκδίκαση της οποίας αίτησης εκκρεμεί) από γειτνιάζοντες φαρμακοποιούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής έπρεπε να θεωρήσει ως κεντρική εξωτερική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», την εξωτερική πύλη του άνω νοσοκομείου επί της οδού Αγγέλου Πυρρή και όχι αυτήν επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, ενώ έχει ήδη χορηγηθεί δικαστικά αναστολή εκτελέσεως της ως άνω χορηγηθείσης αδείας λειτουργίας. Στη συνέχεια η διοικούμενη ζήτησε από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη να διερευνήσει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του την εκ μέρους της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας έκδοση των ως άνω αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου της, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης και κυρίως, να διερευνήσει εάν και σε ποια έκταση είναι νόμιμες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες της Διοίκησης που οδήγησαν στην έκδοση των ανωτέρω αδειών, μεταξύ των οποίων και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 αναρτήσεις κλπ. Η Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, μελέτησε την εν λόγω καταγγελία και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα, σε σχέση με την υπ αριθμ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχου Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό... άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο Δήμο Αθηναίων, καθόσον δεν εκκρεμεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αίτηση ακυρώσεως κατά της ως άνω άδειας ιδρύσεως. Από τα στοιχεία του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης καταγγελίας προκύπτουν ειδικότερα τα εξής: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, μετά τη δημοσίευση του ν 3918/2011 ( ) και κατ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 36 του νόμου αυτού, απέστειλε προς την αρμόδια 1 η ΔΥΠΕ Αττικής και προς τα εντός των ορίων της νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών (μεταξύ των οποίων και το Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο») τα υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 5782/ και υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 5524/ έγγραφα, αντιστοίχως, ζητώντας να της γνωστοποιηθούν οι ακριβείς διευθύνσεις των εξωτερικών κεντρικών πυλών των νοσοκομείων αυτών, καθ όσον οι αρμόδιες Περιφέρειες εν όψει των διατάξεων του άρθρου 36 ν 3918/2011 είχαν την Σελίδα 2 από 19

3 υποχρέωση όπως σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης : α. τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ήτοι την 02/03/2011) αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 ν Το Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με το υπ αριθμ. πρωτ. 6555/ έγγραφό του επί λέξει αναφέρει ότι «η ακριβής διεύθυνση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου μας είναι <<Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα >>, ενώ η αρμόδια ΔΥΠΕ απέστειλε συγκεντρωτικό πίνακα νοσοκομείων άνω των 150 Κλινών με τις διευθύνσεις των κεντρικών εξωτερικών πυλών των νοσοκομείων αυτών, όπως είχε τεθεί στο σχετικό ερώτημα της ως άνω υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και από το οποίο έγγραφο της ΔΥΠΕ προκύπτει σαφώς ότι ως προς το ανωτέρω νοσοκομείο «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η κεντρική εξωτερική του πύλη κατά τη ΔΥΠΕ κείται επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών και αφού έλαβε υπ όψιν της τις ανωτέρω απαντήσεις, υπολόγισε τα φαρμακεία που βρίσκονταν σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της κατά τα άνω καθορισθείσης ως «Κεντρικής Εξωτερικής Πύλης» του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο» επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα και προέβη στις προβλεπόμενες από το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής (με την οποία ανάρτηση όσον αφορούσε στο Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς η ως άνω καθορισμένη επί της Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, εξωτερική κεντρική πύλη) και κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Ακολούθως χορήγησε άδεια ίδρυσης φαρμακείου στη καταγγέλλουσα φαρμακοποιό., η οποία είχε αιτηθεί σχετική άδεια ίδρυσης εν όψει των παραπάνω αναρτήσεων στις οποίες είχε προβεί η υπηρεσία. Συγκεκριμένα, αφού κατά τα ως άνω έλαβαν χώρα τα εις την 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 προβλεπόμενα, εκδόθηκε η με αριθμ πρωτ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Αττικής με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό..., άδεια ίδρυσης φαρμακείου στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η ως άνω πύλη, δηλαδή Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα και η οποία οδός (ως αυτή και στα πλαίσια της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, προσδιορίστηκε Σελίδα 3 από 19

4 υπηρεσιακώς προ της εκδόσεως της άδειας ίδρυσης, κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε), λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, όπως προκύπτει από τον όλο φάκελο της επίμαχης άδειας ίδρυσης. Το Φεβρουάριο του 2012 οι φαρμακοποιοί και υπέβαλαν στην Περιφέρεια Αττικής την από 08/02/2012 αίτηση υπόμνημά τους με την οποία ζητούσαν να μην χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα άδεια λειτουργίας φαρμακείου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας επειδή αφενός κατά τους ισχυρισμούς τους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 4 του ν 3918/2011 στην περίπτωση του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ως εξωτερική κεντρική πύλη του νοείται αποκλειστικώς η πύλη του νοσοκομείου που βρίσκεται επί της οδού Άγγελου Πυρρή την οποία οι ανωτέρω θεωρούσαν, για τους λόγους που στην αίτησή τους ανέφεραν, ως πραγματική πύλη εισόδου εξόδου του νοσοκομείου αυτού και αφετέρου επειδή θεωρούσαν τις σχετικές διατάξεις αντισυνταγματικές. Από την εν λόγω αίτηση προκύπτει οτι οι εκεί αιτούντες φαρμακοποιοί γνώριζαν ήδη κατά την υποβολή της αίτησης αυτής την ύπαρξη της σχετικής με αριθμ πρωτ. 6326/2011 άδειας ίδρυσης φαρμακείου της εδώ καταγγέλλουσας στην περιοχή εκατέρωθεν της εξωτερικής κεντρικής πύλης αυτού επί της Βασ. Σοφίας.., Αθήνα. Στην ανωτέρω αίτηση η υπηρεσία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 4510/ έγγραφό της ότι, για την περίπτωση του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» η κεντρική εξωτερική πύλη αυτού είχε προσδιορισθεί υπηρεσιακώς επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, ότι με βάση την διεύθυνση αυτή, ήτοι Βασ. Σοφίας.. Αθήνα, χορηγήθηκε στην καταγγέλλουσα η σχετική άδεια ίδρυσης φαρμακείου στην συγκεκριμένη περιοχή και ότι η τελευταία δυνάμει της ανωτέρω άδειας ίδρυσης είχε δικαίωμα να ιδρύσει φαρμακείο επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας και σε απόσταση έως 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις 2 οικοδομικές γραμμές της ως άνω οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη αυτή. Ακολούθως η καταγγέλλουσα. υπέβαλε στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία την με αρ. πρωτ. αίτηση για επιθεώρηση του νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της με συνημμένα όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν 1963/1991 σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει άδεια λειτουργίας του φαρμακείου της. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής και στα πλαίσια των διατάξεων των ν 5607/32 και ν 1963/1991 διενήργησε επιθεώρηση του φαρμακείου της καταγγέλλουσας στην οδό Βασ. Σοφίας.. του δήμου Αθηναίων συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 6831/ απόφαση άδειας λειτουργίας νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της... στην οδό Βασ. Σοφίας του δήμου Αθηναίων. Σελίδα 4 από 19

5 Με την με αριθ. πρωτ. 9578/ απόφαση του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και αφού είχε παρέλθει η ως άνω αποκλειστική προθεσμία του ενός μηνός που είχε τεθεί από την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 για τις Περιφέρειες, ορίστηκε ότι κεντρική πύλη εισόδου εξόδου προς και από το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», των ασθενοφόρων και για τη διακίνηση των ασθενών και των συνοδών είναι η είσοδος επί της οδού Αγγέλου Πυρρή. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε την , δηλαδή πολύ μεταγενεστέρως από το χρονικό σημείο της χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην καταγγέλλουσα (η οποία αφορούσε την εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» επί της Βασ. Σοφίας 114) και αφού είχε ήδη καταρτισθεί το φαρμακείο της καταγγέλλουσας και η τελευταία είχε υποβάλει στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής την με αρ. πρωτ. 6831/ αίτηση της για επιθεώρηση του νεοϊδρυθέντος φαρμακείου της και αφού είχε ήδη διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρηση του φαρμακείου και είχε ήδη συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο. Β. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΥΛΗ «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» Η με αριθ. πρωτ. 9578/ του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ως προς την προκειμένη περίπτωση του επίμαχου φαρμακείου εκδόθηκε εκτός των χρονικών πλαισίων του άρθρου 36 8 του ν 3918 /2011 και της με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκυκλίου του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας και δεν δύναται να αλλοιώσει τα δεδομένα της αδειοδότησης του επίμαχου φαρμακείου αφού αυτό θα ήταν αντίθετο στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. Περαιτέρω, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε νομίμως καθόσον δεν δύναται να θεωρηθεί ότι δήθεν εξωτερική κεντρική πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ είναι η είσοδος επί της οδού Αγγέλου Πυρρή και όχι η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114, μεταξύ άλλων και για τους παρακάτω λόγους ως προκύπτει και από : α) αφενός μεν από το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ του Δήμου Αθηναίων, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης και β) αφετέρου δε από την από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ Σελίδα 5 από 19

6 ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα. Συγκεκριμένα: Α. Η επίσημη διεύθυνση του Νοσοκομείου είναι η Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα Τ.Κ Αυτό προκύπτει και από τη σχετική ένδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του νοσοκομείου, όπου μέχρι και την σημερινή ημερομηνία ήτοι την , ως επίσημη διεύθυνση του νοσοκομείου φέρεται η Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα Τ.Κ Β. Η κεντρική εξωτερική πύλη του νοσοκομείου ορίζεται από τον μελετητή μηχανικό του έργου ανάλογα με την αρχιτεκτονική μελέτη ως ρητώς αναφέρεται και στο ως άνω το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΩΝ του Δήμου Αθηναίων, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που υπέβαλλε ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης. Η είσοδος επί της οδού Α. Πυρρή δεν έχει ορισθεί ως εξωτερική κεντρική πύλη του ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ από καμία μελέτη Μηχανικού εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Γ. Στην τελευταία άδεια αποκατάστασης όψεων-χρωματισμών του Νοσοκομείου που εξεδόθη από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων με αρ. 142/2009 στο Τοπογραφικό Διάγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί σημειώνεται με βέλος ως Κεντρική είσοδος του Νοσοκομείου εκείνη επί της οδού Βασ. Σοφίας 114. Δ. Σε όλα τα κτίρια Νοσοκομείων τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή των διακριτών εισόδων-εξόδων με κυριότερες την Κεντρική Είσοδο-πύλη από όπου γίνεται η προσπέλαση ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, την Είσοδο Επειγόντων Περιστατικών με προσπέλαση ασθενοφόρων οχημάτων και ασθενών που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης, την έξοδο αποκομιδής νεκρού και τέλος τις βοηθητικές εισόδους τροφοδοσίας και συντήρησης που χρησιμοποιούνται μόνο από το εντεταλμένο προσωπικό. Οι τρεις πρώτες πρέπει να είναι σαφώς ανεξάρτητες μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας των ασθενών και καλύτερης κυκλοφορίας εντός του κτιρίου αλλά και λόγω ετεροχρονισμένης λειτουργίας των τμημάτων που αυτές εξυπηρετούν, π.χ. τα Επείγοντα Περιστατικά λειτουργούν τις ώρες και τις ημέρες που Σελίδα 6 από 19

7 εφημερεύει το νοσοκομείο, τα εξωτερικά ιατρεία έχουν ορισμένες ώρες λειτουργίας καθημερινά και οι ώρες επισκεπτηρίου των ασθενών είναι επίσης διαφορετικές. Είναι προφανές ότι η Είσοδος Επειγόντων παραμένει ανοικτή ΜΟΝΟ κατά τις ημέρες και τις ώρες εφημερίας κατά τις οποίες πρέπει να είναι ελεύθερη πάσης άλλης κυκλοφορίας ώστε να διασφαλίζει την ταχεία και άμεση περίθαλψη των επειγόντων περιστατικών οι δε φύλακες δεν επιτρέπεται να ασχολούνται με τίποτε άλλο από την διασφάλιση της λειτουργίας αυτής και την αποφυγή καθυστερήσεων και παρακώλυσης του έργου των τραυματιοφορέων. Δεν επιτρέπεται καμιά άλλη κυκλοφορία, προσώπων ή οχημάτων, να παρακωλύει την ασφαλή ταχεία και άμεση διακομιδή των ασθενών που χρήζουν κατεπείγουσας περίθαλψης. Ε. Όσον αφορά στο «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως προκύπτει και από την από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα, η πύλη της οδού Αγγέλου Πυρρή είναι είσοδος-έξοδος Επειγόντων Περιστατικών και είναι ειδικά σχεδιασμένη για την λειτουργία αυτή, δηλαδή αποτελείται από ένα οδόστρωμα για την διέλευση των ασθενοφόρων οχημάτων πλάτους 4,50 μέτρων η οποία τις ώρες και ημέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο κλείνει με μεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα. Για την διέλευση του προσωπικού και την διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει μικρή θύρα ακριβώς δίπλα με ελεύθερο πλάτος διέλευσης ενός ατόμου 60 μόλις εκατοστών που έχει προβλεφθεί για τον προαναφερθέντα σκοπό. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί σαν κεντρική είσοδος ενός μεγάλου νοσοκομείου αλλά και οιουδήποτε δημόσιου κτηρίου καθημερινής διέλευσης χιλιάδων προσώπων ούτε μία μονόφυλλη θύρα 60 εκατοστών (πλάτος που είναι αποδεκτό μόνον για εσωτερική θύρα βοηθητικού χώρου οικιακής χρήσης) και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί το οδόστρωμα ασθενοφόρων σαν κύρια δίοδος προσπέλασης ασθενών, συνοδών κι επισκεπτών, αφού οι πεζοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα που προορίζεται για χρήση από αυτοκίνητα (εδώ κυρίως ασθενοφόρα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του νοσοκομείου και υπό συνθήκες έντασης εν όψει των επειγόντων περιστατικών που καλύπτουν) τόσο για να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση των ασθενοφόρων όσο και για την ασφάλειά τους (σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό άρθρ. 5.1, IΙΙ, ΙΙ, 6, II7, 2, III, 2, 1.1, 22, 2 άρθρ. 7 και το Π.Δ. 517/1991 το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, Α2, Α3, 3, 2, 3, 3,1) Άλλωστε τις ώρες και ημέρες που δεν εφημερεύει το νοσοκομείο η είσοδος όπου το ανωτέρω οδόστρωμα για τη Σελίδα 7 από 19

8 διέλευση ασθενοφόρων κλείνει, ως είναι επιβεβλημένο, με μεγάλη γκαραζόπορτα χωρίς ανθρωποθυρίδα Ο κανονισμός Πυροπροστασίας κτηρίων Π.Δ. 71/88 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις Υ.Α /5428/1999 και Υ.Α /2498/1994 προβλέπει για τα Νοσοκομειακά Κτήρια (κατηγ. Η) στο άρθρο 12 Α, παρ ότι το ελάχιστο πλάτος ανοίγματος οριζόντιας διαφυγής πρέπει να είναι 1,10 μέτρα και αυτό αφορά και τις εσωτερικές πόρτες. Επίσης απαγορεύει την οριζόντια διαφυγή μέσω χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων. Η είσοδος της οδού Α. Πυρρή δεν πληρεί καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και θέτει σε κίνδυνο την ζωή ασθενών και προσωπικού. Ο αύλειος χώρος τον οποίο πρέπει να διασχίσουν οι πεζοί ασθενείς, επισκέπτες ή το προσωπικό είναι ο χώρος στάσης και στάθμευσης ασθενοφόρων και υπηρεσιακών οχημάτων (βλ.ανωτέρω τεχνική έκθεση). Περαιτέρω και προκειμένου για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων περί πυροπροστασίας στο ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, η ως άνω από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη την οποία υπέβαλε στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη η καταγγέλλουσα, αναφέρει επακριβώς τα εξής: «Όπως πληροφορηθήκαμε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την υπ αρ. ΔΥ8Α/Γπ οικοθεν / δόθηκε εντολή στην Διοίκηση του Νοσοκομείου να εκπονηθεί μελέτη Πυροπροστασίας ολοκλήρου του κτιριακού συγκροτήματος και να προωθηθεί για έγκριση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να επιλυθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις τα προβλήματα ασφάλειας μεταξύ των οποίων είναι και η τελική έξοδος διαφυγής για την ταχεία και ασφαλή εκκένωση του κτιρίου. Η εντολή αυτή δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα εξ όσων μας πληροφόρησε η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΥΚΑ. Είναι προφανές ότι με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας η πύλη της οδού Πυρρή δεν θα καταστεί δυνατόν να εγκριθεί ως τελική έξοδος διαφυγής του Νοσοκομείου εφόσον υποδειχθεί από αυτό και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποδειχθεί άλλη πύλη για το σκοπό αυτό.» Καθίσταται έτσι σαφές ότι τυχόν ορισμός ή θεώρηση της εισόδου επί της οδού Αγγέλου Πυρρή ως εξωτερικής κεντρικής πύλης προσκρούει σαφώς ΚΑΙ σε όλα τα ανωτέρω και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διερχομένων ενώ ταυτόγχρονα παρακωλύει και την ομαλή λειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου. Σελίδα 8 από 19

9 Η είσοδος αυτή επίσης δεν διαθέτει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και τροχήλατων αμαξιδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012/ΦΕΚ 29/Α/ ), ενώ όσον αφορά την είσοδο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114, εφόσον το κεντρικό κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο τόσο το κτίριο, όσο και ο περιβάλλων χώρος (ΦΕΚ 1475Δ/93 και 1168Δ/94) με διεύθυνση κυρίας εισόδου την Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα) οι διαμορφώσεις για τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2020 (βλ. άρθρο 26 παρ. 4 ν. 4067/2012) ΣΤ. Η Είσοδος της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας είναι η από ιδρύσεως του Νοσοκομείου Κεντρική Πύλη του ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ. Η Είσοδος αυτή, και μόνο, μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Κεντρική Είσοδος (Κεντρική Πύλη) του Νοσοκομείου επειδή διαθέτει κατάλληλο πλάτος (2,50 μέτρα) για την απρόσκοπτη πρόσβαση ασθενών προς όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου και τον περιβάλλοντα χώρο αλλά κι επαρκή δίοδο πλάτους 1,50 μ. περιμετρικά του κτιρίου (εκτός χώρου στάθμευσης) για τη διευκόλυνση της τελικής διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης άμεσης εκκένωσης των κτιρίων. Το γεγονός ότι η είσοδος αυτή με ευθύνη του νοσοκομείου κλειδώθηκε, έχει ως συνέπεια την ελλιπή εξυπηρέτηση των ασθενών αλλά και τον κίνδυνο εγκλωβισμού του πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.) και συνεπώς δεν αποτελεί λόγο να αναδειχθεί αυθαιρέτως και μάλιστα μέσω της διοικητικής οδού της έκδοσης άδειας ίδρυσης φαρμακείου, σε κεντρική εξωτερική πύλη του νοσοκομείου η επί της οδού Αγγέλου Πυρρή είσοδος η οποία εκ της κατασκευής της και του ειδικού προορισμού της είναι είσοδος επειγόντων και μόνο και πρέπει να επιτελεί τη διακριτή λειτουργία και μόνο για την οποία κατασκευαστικά προορίστηκε και η οποία είσοδος επειγόντων άλλωστε δεν πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί κεντρική πύλη του εν λόγω νοσοκομείου, ως ανωτέρω αναλύθηκε. Ζ. Τέλος, όπως ακριβώς αναφέρεται στην ανωτέρω από 31/03/2013 σχετική ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Πολιτικού Μηχανικού Παύλου Χατζηαγγελίδη «..στην αντίστοιχη περίπτωση του Γ.Ν. Ευαγγελισμός, το Νοσοκομείο υποχρεώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αποκαταστήσει ως Κεντρική Είσοδο την καθορισθείσα από τις εγκεκριμένες μελέτες είσοδο επί της οδού Υψηλάντου έναντι της αυθαιρέτως ορισθείσας από την Διοίκηση του Νοσοκομείου (επί της οδού Μαρασλή) η οποία είναι, αντιστοίχως, η Είσοδος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου». Σελίδα 9 από 19

10 Άλλωστε, η υπ αριθμ. 9578/ απόφαση της Διοίκησης της 1 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής ελήφθη έχοντας υπ όψη μεταξύ άλλων «1. Το Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23Α/1984) Περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/ ) και ισχύει σήμερα. 2. Το Π.Δ. 102/87 (ΦΕΚ 60Α/ ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 103/1997 (ΦΕΚ 97Α/ ).» Σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 102/1987 που η μόλις ανωτέρω απόφαση της ΔΥΠΕ επικαλείται, «Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠΔΔ, και οι Τεχνικές τους Υπηρεσίες ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα». Επομένως, εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η εξωτερική Κεντρική Πύλη Νοσοκομείων ορίζεται γενικά μετά από απόφαση των εις τις μόλις ανωτέρω διατάξεις αναφερομένων αρμοδίων οργάνων, κυρίως αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών μετά και την σχετική πρόταση του μελετητή μηχανικού. Συνεπώς, η εγκύκλιος Δ.ΥΓ3 (β)γπ. Οικ / έρχεται σε αντίθεση με τους επικαλούμενους στην ανωτέρω απόφαση της ΔΥΠΕ νόμους αλλά και στον ν 3918/2011, αφού η εγκύκλιος αυτή προβλέπει ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί δηλαδή εκ των υστέρων και σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του ν 3918/2011, απλά από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, η δε αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ορθώς θεώρησε ως Εξωτερική Κεντρική Πύλη του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 02/03/2011 ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν 3918/2011, την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, την οποία πύλη άλλωστε τόσο η αρμόδια ΔΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου» επιβεβαίωσαν, προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης, ως κεντρική εξωτερική πύλη αυτού κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα της δημοσίευσης του ν 3918/2011. Σελίδα 10 από 19

11 2. Σχετικά με τις επίμαχες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου της κας... Γενικώς η άδεια ίδρυσης φαρμακείου αφορά συγκεκριμένη εδαφική περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 36 ν 3918/2011 και στην αριθ /2010 (ΦΕΚ Β ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως αδειούχου φαρμακοποιού, η οποία υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων, των περιφερειών της χώρας. Η σειρά προτιμήσεως των αιτήσεων χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείων καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1963/1991(ΦΕΚ 138. Α ). Με τις διατάξεις της 1 του άρθρου 36 ν 3918/2011 ορίζεται ότι, το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται στο Ν. 5607/1932 (ΦΕΚ 300. Α ) και κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138. Α ), δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό, πλην των εκ του νόμου προβλεπομένων περιορισμών των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια και την προϋπόθεση τήρησης ελαχίστων αποστάσεων. Με την 3 του άρθρου 36 του ν 3918/2011 τέθηκε νέο πληθυσμιακό όριο, η τήρηση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Με την 4 του αυτού άρθρου του ως άνω νομοθετήματος, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς και ίδρυσης επιπλέον φαρμακείων κοντά σε δημόσια νοσοκομεία (του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, πανεπιστημιακά, στρατιωτικά), κατά παρέκκλιση των περιορισμών που θέτει ο νόμος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω πληθυσμιακό όριο και η τήρηση ελαχίστων αποστάσεων. Συνεπώς για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου κοντά σε δημόσια νοσοκομεία στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου αυτής, δεν ελέγχεται ως προϋπόθεση χορήγησής της η τήρηση του πληθυσμιακού ορίου που καθιερώνει η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου και από το οποίο όριο η 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 εισάγει παρέκκλιση, αλλά στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις τις οποίες καθιερώνει η ανωτέρω διάταξη, και η συνδρομή των οποίων ελέγχεται κατά τη χορήγηση άδειας ίδρυσης, ήτοι : α) το νοσοκομείο να είναι δημόσιο και να έχει δυναμικότητα άνω των 150 κλινών Σελίδα 11 από 19

12 β) η περιοχή στην οποία θα ιδρυθεί επιπλέον φαρμακείο να προσδιορίζεται σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. γ) ο αριθμός των νέων φαρμακείων να μην υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων, κατά τη δημοσίευση του ν 3918/2011, στην ανωτέρω (υπό εδώ στοιχείο β) περιοχή, δηλαδή στην περιοχή έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011). Σύμφωνα με τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση του νόμου, ο σκοπός των παραπάνω διατάξεων είναι η καταπολέμηση μονοπωλιακών τάσεων στις περιοχές κοντά σε δημόσια νοσοκομεία όπου συνταγογραφείται μεγάλος όγκος συνταγών και ο οποίος σκοπός επιτυγχάνεται με την παροχή δυνατότητας λειτουργίας περισσοτέρων φαρμακείων κοντά στα νοσοκομεία αυτά. Με την 8 του άρθρου 36 του ν 3918/2011 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων ότι οι αρμόδιες Περιφέρειες υποχρεούνται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προσδιορίσουν, να αναρτήσουν στον ιστότοπό τους και να κοινοποιήσουν στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα εντός των ορίων τους νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011. Δηλαδή ο νόμος με την ανωτέρω διάταξη πρόβλεψε τις προπαρασκευαστικές πράξεις στις οποίες έπρεπε να προβεί η διοίκηση, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της 4 του άρθρου 36 του ν 3918/2011. Συνεπώς και εν όψει των ανωτέρω, προκειμένου περί ιδρύσεως φαρμακείου πλησίον δημόσιου νοσοκομείου δυνάμει των διατάξεων των 4 και 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011, η χορηγούμενη άδεια ιδρύσεως αυτού αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή και δη στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία πύλη και οδός λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, ως η πύλη και η οδός αυτή προκύπτει από τον όλο φάκελο της συγκεκριμένης άδειας ίδρυσης και από τις Σελίδα 12 από 19

13 σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις και ενέργειες της διοίκησης δυνάμει των διατάξεων της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011. Η Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα να προσδιορίσει α. τα εντός των ορίων της νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούσαν ήδη κατά τη δημοσίευση του νόμου (02/03/2011) στην περιοχή σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης εκάστου νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Δεδομένου ότι ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορούσε να υπερβαίνει τον αριθμό των φαρμακείων που ήδη λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου στην ανωτέρω περιοχή και προκειμένου να προσδιορισθεί από την Περιφέρεια ο αριθμός των ανωτέρω ήδη λειτουργούντων φαρμακείων είναι αυτονόητο ότι αφενός έπρεπε να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία που ενέπιπταν στη διάταξη δηλ. τα δημόσια νοσοκομεία εντός των ορίων της τα οποία είχαν δυναμικότητα άνω των 150 κλινών και αφετέρου έπρεπε να ληφθεί υπόψη από την Περιφέρεια η ακριβής θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης κάθε τέτοιου νοσοκομείου, να προσδιορισθεί επακριβώς το μέσο αυτής και να μετρηθεί και να προσδιορισθεί η περιοχή που εκτείνεται σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου αυτού και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Άρα προκύπτει με σαφήνεια ότι κρίσιμο χρονικό σημείο για τον προσδιορισμό της περιοχής εντός της οποίας θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης φαρμακείων στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 ν 3918/2011 ήταν το χρονικό σημείο της δημοσίευσης του νόμου αυτού ήτοι η 02/03/2011 αφού σύμφωνα με το νόμο ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορούσε να υπερβαίνει τον αριθμό των φαρμακείων που ήδη λειτουργούσαν στην ως άνω περιοχή εκατέρωθεν της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου κατά τη δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ( ) ήταν η κρίσιμη ημεροχρονολογία τόσο για την θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης όσο και για τον προσδιορισμό των λειτουργούντων φαρμακείων εκατέρωθεν αυτής κατά τα όρια της σχετικής διάταξης.. Ο ν 3918 /2011 ανέθεσε αποκλειστικά στην αιρετή Περιφέρεια την αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό όλων των ανωτέρω με βάση ειδικώς προβλεπόμενα και σταθερά κριτήρια, μεταξύ δε αυτών και η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νόμου Σελίδα 13 από 19

14 θέση της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και δεν εξουσιοδότησε ειδικώς κανένα άλλο όργανο, αρχή ή υπηρεσία να ρυθμίσει τα προαναφερθέντα θέματα. Ακολούθως εκδόθηκε η με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκύκλιος του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας με Θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011(ΦΕΚ 31. Α / ), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» με την οποία παρέχονταν διευκρινίσεις αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας φαρμακείων, όπως αυτές ορίστηκαν στις διατάξεις του άρθρου 36 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο «η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων και ο αριθμός των νοσοκομείων με δυναμικότητα άνω των 150 κλινών θα καθοριστούν από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων». Πλην όμως ο ν 3918/2011 για τον οποίο παρασχέθηκαν «διευκρινίσεις» με την ανωτέρω εγκύκλιο δεν περιέχει διάταξη η οποία να δίδει στα πλαίσια του ν 3918/2011 αρμοδιότητα στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και στις τις Διοικήσεις των νοσοκομείων να καθορίσουν κατά την άποψή τους και τη βούλησή τους και δη εκ των υστέρων μετά τη δημοσίευσή του εν λόγω νόμου την εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου νοσοκομείου με βάση την οποία θα χορηγούνταν άδεια ίδρυσης και συνεπώς να καθορίσουν στην ουσία την περιοχή στην οποία θα χορηγούνταν άδειες ίδρυσης φαρμακείων και άρα και τον αριθμό των αδειών αυτών. Τέτοια αρμοδιότητα προσδιορισμού της περιοχής στην οποία αφορούν και του αριθμού των νέων αδειών ίδρυσης φαρμακείων δόθηκε αποκλειστικά και μόνο στις Περιφέρειες με βάση τα σταθερά κριτήρια που προέβλεψε ο νόμος, μεταξύ δε αυτών η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του νόμου εξωτερική κεντρική πύλη και όχι αυτή που θα καθορίζονταν, ως τέτοια από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία και δη εκ των υστέρων και αυθαιρέτως ως εν προκειμένω. Επομένως η σχετική αρμοδιότητα που χορηγήθηκε ρητά στην Περιφέρεια από τη διάταξη της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 δηλαδή να προσδιορίσει α. τα εντός των ορίων της νοσοκομεία (δημόσια) δυναμικότητας άνω των 150 κλινών, καθώς και τον μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αριθμό των λειτουργούντων φαρμακείων, στα οποία αναφέρεται η παράγραφος 4 του ανωτέρω άρθρου, ήτοι τον αριθμό των φαρμακείων που λειτουργούσαν ήδη κατά τη δημοσίευση του νόμου (02/03/2011) στην περιοχή σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης εκάστου των ανωτέρω νοσοκομείων και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη, παρέμεινε και μετά την ανωτέρω εγκύκλιο στην Περιφέρεια. Σελίδα 14 από 19

15 Οι εγκύκλιες οδηγίες δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον νόμο ή να τον καταργήσουν αφού περιέχουν απλά οδηγίες ή διευκρινίσεις. Ειδικότερα: Α)Οι Εγκύκλιοι διακρίνονται σε Ερμηνευτικές και Κανονιστικές. Με τις Κανονιστικές Εγκυκλίους καθορίζονται καθήκοντα των ιεραρχικά υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των προϊσταμένων τους και επιβάλλονται υποχρεώσεις ή αναγνωρίζονται δικαιώματα των διοικούμενων. Τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικά Προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του Κράτους και των NΠΔΔ. κατά την άσκηση του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου (βλ. και Eπ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Δεύτερη έκδοση, Νομ. Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 1982). Η ερμηνευτική εγκύκλιος είναι πράξη της διοίκησης με την οποία ερμηνεύεται και συγκεκριμενοποιείται κανόνας δικαίου, ήτοι με αυτή επαναλαμβάνονται, σχολιάζονται και επεξηγούνται οι διατάξεις αυτού και παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή του κανόνα δικαίου στο εσωτερικό μιας δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς η ερμηνευτική εγκύκλιος αποτελεί απλά «διοικητική διάταξη» σε αντίθεση με τις «νομικές διατάξεις» οι οποίες περιέχουν κανόνες δικαίου και δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα αφού δεν θέτει αντικειμενικό δίκαιο αλλά προϋποθέτει δίκαιο και επιτρέπεται μόνο στα όρια που θέτουν οι κανόνες δικαίου, στερούμενη έτσι εξωτερικής νομικής δεσμευτικότητας, δηλαδή έναντι των διοικουμένων. Η πρόβλεψη της, μη έχουσας κατά τα ανωτέρω εξωτερική νομική δεσμευτικότητας, με αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. Οικ / εγκυκλίου του Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων, δεν έχει νομοθετικό έρεισμα στον ν 3918/2011, και συνεπώς ο καθορισμός αυτός αφενός μεν δεν αποτελεί και ιδίως έναντι του διοικουμένου προϋπόθεση προκειμένου η Περιφέρεια να χορηγήσει άδεια ίδρυσης φαρμακείου στα πλαίσια της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 αφετέρου τυχόν τέτοιος καθορισμός που έλαβε χώρα εκτός των προθεσμιών της 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 και μάλιστα πολύ αργότερα από την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, δεν είναι δεσμευτικός για την αρμόδια για τη σχετική αδειοδότηση αρχή, ήτοι την Περιφέρεια και κυρίως δεν δύναται να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης του διοικουμένου και δη να εμποδίσει την χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, για τη χορήγηση άλλωστε της οποίας δεν αποτελεί προϋπόθεση. Πέρα τούτων, ως προαναφέρθηκε, η εγκύκλιος Δ.ΥΓ3 (β)γπ. Οικ / έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Π.Δ. Σελίδα 15 από 19

16 102/1987 αλλά και με τα προβλεπόμενα στον ν.3918/2011, αφού προβλέπει (η εν λόγω εγκύκλιος) ότι η κεντρική εξωτερική πύλη των νοσοκομείων θα καθοριστεί, δηλαδή εκ των υστέρων και σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας έκδοσης του ν 3918/2011, και απλά από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων και όχι από τα καθ ύλην αρμόδια όργανα και με τις προβλεπόμενες σχετικές διαδικασίες. Η μόνη ερμηνευτική εκδοχή που δύναται να χωρήσει αναφορικά με την επίμαχη πρόβλεψη της ανωτέρω εγκυκλίου είναι ότι με την εγκύκλιο αυτή υποδείχθηκε στις Περιφέρειες ότι προκειμένου (και για τις ανάγκες εφαρμογής εκ μέρους τους των διατάξεων του ν 3918/2011), να προσδιορίσουν (οι Περιφέρειες) τη θέση της κεντρικής εξωτερικής πύλης εκάστου δημόσιου νοσοκομείου και τα λειτουργούντα εκατέρωθεν αυτής κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν 3918/2011 φαρμακεία, αυτές (δηλ. οι Περιφέρειες) θα μπορούσαν να απευθυνθούν στις αντίστοιχες Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) οι οποίες σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων θα ενημέρωναν τις Περιφέρειες περί της υφισταμένης κατά το κρίσιμο χρονικό σημείο ήτοι την 02/03/2011 κεντρικής εξωτερικής πύλης εκάστου νοσοκομείου, ως αυτή είχε μέχρι τότε. Είναι περισσότερο από σαφές ότι ο ν 3918/2011 δεν παρέχει στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και στις Διοικήσεις των νοσοκομείων την αρμοδιότητα να καθορίσουν το σε ποια περιοχή θα χορηγήσει η Περιφέρεια άδεια ίδρυσης φαρμακείου στα πλαίσια της 4 του άρθρου 36 ν 3918/2011 αφού κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο και χωρίς νομοθετικό έρισμα περιορισμό των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας. Ο νομοθέτης χάριν διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου, προέβλεψε σταθερά κριτήρια για τον προσδιορισμό του σε ποια ακριβώς περιοχή δύναται να χορηγηθούν άδειες ίδρυσης φαρμακείων ειδικώς στα πλαίσια του άρθρου 36 4 του ν 3918/2011, μεταξύ δε αυτών των (σταθερών) κριτηρίων προέβλεψε την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου (δημοσίου) νοσοκομείου και τη θέση της, Η εξωτερική κεντρική πύλη εκάστου νοσοκομείου προϋπήρχε του νόμου και βέβαια δεν δύνανται να την καθορίσουν εκ των υστέρων και με δικά τους κριτήρια οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΔΥΠΕ) και οι Διοικήσεις των νοσοκομείων. Στην προκειμένη περίπτωση και αφού η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής θεώρησε, ορθώς, ως Εξωτερική Κεντρική Πύλη του «Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο», ως αυτή είχε κατά την 02/03/2011 ήτοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν 3918/2011, την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, έλαβαν κατά τα ανωτέρω Σελίδα 16 από 19

17 χώρα τα εις την 8 του άρθρου 36 ν 3918/2011 προβλεπόμενα, ήτοι οι προβλεπόμενες αναρτήσεις και κοινοποίηση στο αρμόδιο Υπουργείο και ακολούθως εκδόθηκε η με αριθμ πρωτ. 6326/2011 απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Αττικής με την οποία χορηγήθηκε στη φαρμακοποιό..., άδεια ίδρυσης φαρμακείου, στο δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη και η οποία οδός, ήτοι Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα, ως αυτή προσδιορίστηκε υπηρεσιακώς κατά το χρονικό σημείο που ο νόμος προέβλεψε, λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της άδειας ίδρυσης, όπως προκύπτει από τον όλο φάκελο της επίμαχης άδειας ίδρυσης. Άλλωστε αυτή την πύλη, ήτοι την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, υπέδειξαν προ της χορήγησης της ως άνω άδειας ίδρυσης στην Περιφέρεια Αττικής, τόσο η αρμόδια ΔΥΠΕ όσο και η διοίκηση του «Γ.Ν.Α. Ιπποκρατείου», ως κεντρική εξωτερική πύλη του εν λόγω νοσοκομείου κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της δημοσίευσης του ν 3918/2011. Το επιτρεπτό της ιδρύσεως φαρμακείου σε ορισμένη περιοχή (εν προκειμένω στην περιοχή η οποία εκτείνεται έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 114, Αθήνα, εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη) συνιστά νόμιμη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας ιδρύσεως και ερευνάται μόνο κατά την εξέταση υποβληθείσης αιτήσεως χορηγήσεως αδείας ίδρυσης φαρμακείου, όχι όμως και για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας φαρμακείου (με την οποία απλώς διαπιστώνεται ότι όντως το καταρτισθέν φαρμακείο κείται εντός της περιοχής που προσδιορίστηκε από την άδεια ίδρυσης), ώστε να χωρεί εκ νέου εξέταση του ζητήματος τούτου προκειμένου να χορηγηθεί τέτοια άδεια (άδεια λειτουργίας). Τυχόν ανακίνηση του ζητήματος του επιτρεπτού της ίδρυσης φαρμακείου εντός της συγκεκριμένης περιοχής (η οποία έχει προσδιοριστεί με την άδεια ίδρυσης) ως δήθεν προϋπόθεσης χορήγησης της άδειας λειτουργίας στον φαρμακοποιό που κατάρτισε εντός αυτής φαρμακείο, δυνάμει της προηγουμένως χορηγηθείσης από τη διοίκηση άδειας ιδρύσεως, θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την προστασία της εμπιστοσύνης και την σταθερότητα των δυνάμει διοικητικής πράξης δημιουργούμενων νομικών και πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες επιβάλλονται συνταγματικώς, υπό τη μορφή γενικών αρχών του δικαίου και οι οποίες διασφαλίζουν τον διοικούμενο ο οποίος μετά τη λήψη της αδείας ιδρύσεως φαρμακείου και δίνοντας πίστη στη δημιουργία με αυτήν δικαιώματός Σελίδα 17 από 19

18 του προς κατάρτιση φαρμακείου, προέβη, με την πραγματοποίηση αντίστοιχης δαπάνης, σε κατάρτιση αυτού, σε συμφωνία με τους όρους της αδείας ίδρυσης (δηλαδή εντός της περιοχής που ορίζει η άδεια ίδρυσης) και σε ολοκλήρωση της σχεδιασθείσης από αυτόν σχετικής επενδύσεως. Κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή, κατά το στάδιο της χορηγήσεως της αδείας λειτουργίας η επανεξέταση του ζητήματος του επιτρεπτού της ιδρύσεως φαρμακείου σε ορισμένη περιοχή, δεδομένου ότι η επανεξέταση αυτή άγει κατ ουσίαν σε απαγορευόμενο παρεμπίπτοντα έλεγχο της αδείας ιδρύσεως, δηλαδή ατομικής διοικητικής πράξεως η οποία παράγει τα αποτελέσματά της εν όψει του τεκμηρίου νομιμότητας και έχει διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο και, μάλιστα μετά την, δυνάμει αδείας ίδρυσης, κατάρτιση του φαρμακείου. Στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει ότι κατά την έκδοση της επίμαχης άδειας λειτουργίας οι συγκεκριμένοι φαρμακοποιοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη λειτουργία του φαρμακείου της καταγγέλλουσας δυνάμει των επίμαχων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας που χορήγησε η Περιφέρεια Αττικής, γνώριζαν για την άδεια ίδρυσης του φαρμακείου επί της οδού Βασ. Σοφίας ήδη από την 08/02/2013 οπότε και υπέβαλαν υπόμνημα στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου η τελευταία να μη χορηγήσει άδεια λειτουργίας στην καταγγέλλουσα. Συνεπώς κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας η σχετική άδεια ίδρυσης με βάση την οποία καταρτίστηκε το φαρμακείο της καταγγέλλουσας είχε, όσον αφορά, τουλάχιστον τους ως άνω διαμαρτυρόμενους φαρμακοποιούς, διαφύγει τον ακυρωτικό έλεγχο. Περαιτέρω η με αρ. πρωτ. 9578/ απόφαση της 1 ης ΔΥΠΕ Αττικής δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά το κρίσιμο χρονικό σημείο της δημοσίευσης του ν 3918/2011 και δεν μετέβαλε την υφιστάμενη τότε ( ) κατάσταση ως προς την εξωτερική κεντρική πύλη του επίμαχου νοσοκομείου και δεν μπορούσε έτσι να επηρεάσει την ήδη εκδοθείσα άδεια ίδρυσης, ούτε και να εμποδίσει την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας του φαρμακείου της καταγγέλλουσας. Συνεπώς και μετά την ως άνω απόφαση 1 ης ΔΥΠΕ Αττικής, για την εφαρμογή των διατάξεων της 4 του άρθρου 36 ν.3918/2011 ως προς το «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως εξωτερική κεντρική πύλη του τελευταίου λαμβάνεται υπόψη μόνο η επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 πύλη αυτού. Συναφώς αναφέρεται επίσης ότι δεν επιτρέπεται και η από το ακυρωτικό δικαστήριο παρεμπίπτουσα εξέταση της νομιμότητος της ατομικής διοικητικής πράξεως της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, εξ αφορμής του ασκουμένου επί της αδείας λειτουργίας ακυρωτικού ελέγχου, όταν η ατομική διοικητική πράξη της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου έχει διαφύγει του ακυρωτικού ελέγχου, όπως συμβαίνει στην Σελίδα 18 από 19

19 προκειμένη περίπτωση και παράγει τα αποτελέσματά νομιμότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ της εν όψει του τεκμηρίου Από όλα τα ανωτέρω προέκυψε ότι στην προκειμένη περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενήργησε νομίμως θεωρώντας ΟΡΘΩΣ για τις ανάγκες χορήγησης άδειας ιδρύσεως του επίμαχου φαρμακείου ότι η εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ήταν αυτή επί της οδού Βασ. Σοφίας 114 και περαιτέρω προέκυψε ότι τόσο η άδεια ίδρυσης όσο και η άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής στην καταγγέλλουσα..., δεν πάσχουν για λόγο που αφορά την εξωτερική κεντρική πύλη του «Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Σελίδα 19 από 19

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η. ΑΘΗΝΑ 1 /04/2011 Αριθ.Πρωτ.: Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ.37105 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΔΑ: 4ΑΓΒΘ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Τμήμα Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εξ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή-

Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή- ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 85 ΤO KANONIΣTIKO ΠΛAIΣIO ΛEITOYPΓIAΣ NOΣOKOMEIOY ΕΣΥ Της: Ελισάβετ-Αθανασίας Αλεξιάδου Α. Εισαγωγικά Eνα από τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία Νοσοκομείου ΕΣΥ μέχρι σήμερα ή- ταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1.Κοττίδη Απόστολου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 2.Αναστόπουλου Γεωργίου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής Γ.Ν Πυργου 3.Εγγλεζόπουλου Κων/νου ειδικευόμενου Π/Θ κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΦΑΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 10203 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΟΛ. 1130. ΠΡΟΣ: Ω Πίνακα Διανομή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: Διαδικασία πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα