ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ"

Transcript

1 ΝΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει να παρακολουθήσουν την κλινική άσκηση του μαθήματος Χειρουργική Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ του Δ εξαμήνου, να παρευρίσκονται την Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ στις κεντρικές πύλες των νοσοκομείων σύμφωνα με την ονομαστική κατάσταση που ακολουθεί. Εκεί θα συναντήσουν τους αντίστοιχους καθηγητές. Όλοι οι φοιτητές να έχουν μαζί τους πλήρη στολή. Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν κυκλικά όλα τα τμήματα τις αντίστοιχες ημερομηνίες, στα αντίστοιχα τμήματα των νοσοκομείων. Οι φοιτητές που το όνομα τους είναι σημειωμένο με πράσινο χρώμα θα παρακολουθήσουν το ορθοπεδικό και ουρολογικό τμήμα τις αντίστοιχες ημερομηνίες, στα αντίστοιχα τμήματα των νοσοκομείων. Οι φοιτητές που το όνομα τους είναι σημειωμένο με κόκκινο χρώμα θα παρακολουθήσουν μόνο το καρδιολογικό τμήμα τις αντίστοιχες ημερομηνίες, στο αντίστοιχο τμήμα των νοσοκομείων. Όσοι φοιτητές δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση να προσέλθουν για συνάντηση με την κα Τουλιά την Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ στην είσοδο του Ιπποκρατείου. Όλοι οι φοιτητές της ομάδας του Καρδιολογικού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού να παρευρίσκονται την Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ στην είσοδο του Ιπποκρατείου.

2 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ & ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΚΟΒΙΝ ΟΥΡΝΙ ΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΚ ΜΕΡΟΠΗ ΒΟΥΖΒΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΚΡΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 1 ΡΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΝΝ 2 ΠΠΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛ 3 ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 4 ΚΠΙΝΙΡΗ ΗΛΙΤΣ 5 ΜΙΡΜΠΟΓΛΟΥ ΝΣΤΣΙ 6 ΣΟΥΛΟ ΚΟΥΪΤΙΜΕ 7 ΣΙΔΕΡΗ ΙΣΙΔΩΡ 8 ΖΩΡΖΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙ 9 ΠΟΘΗΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ 10 ΚΟΥΓΙ ΕΙΡΗΝΗ 11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΡΙ 12 ΚΡΝΤΟΥΛΜ ΜΡΓΡΙΤ 13 ΤΣΙΚΟΥ ΟΥΡΝΙ 14 ΒΛΧΟΓΙΝΝΗ ΜΡΙ 15 ΓΚΕΓΚ ΜΡΚΕΛΙΝ ΤΡΕΓΚΙΪ ΓΚΕΡΛΝΤΟ ΠΠ ΕΥΓΕΝΙ Β ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΠΠΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΡΒΡ 2 ΘΕΟΔΩΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΘ 3 ΤΟΤΟΣΪ ΝΙΣ 4 ΜΠΡΔΙ ΓΚΕΡΛΝΤΙΝ 5 ΝΤΩΝΗ ΘΙΟΝ 6 ΚΟΪΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙ 7 ΠΠΠ ΕΛΕΝΗ 8 ΠΠΝΤΩΝΙΟΥ ΜΡΙ 9 ΔΡΕ ΕΛΕΝΗ 10 ΚΕΦΛ ΛΕΞΝΔΡ 11 ΚΛΝΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 12 ΚΡΚΩΣΤ ΔΗΜΗΤΡ 13 ΓΡΓΛΗ ΘΗΝ 14 ΠΧΤΙΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙ ΣΩΤΗΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ

3 15 ΦΒΒΤ ΘΕΟΔΩΡ ΚΟΤΣΙΪ ΝΤΕΣΡ ΛΡΕΝΤΖΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ

4 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ & ΣΩΤΗΡΙ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΚΟΒΙΝ ΟΥΡΝΙ ΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΚ ΜΕΡΟΠΗ ΒΟΥΖΒΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΚΡΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΔΟΥ ΝΣΤΣΙ 2 ΖΒΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ 3 ΖΡΝΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 4 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5 ΖΟΥΓΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΦΕΙΡΙ 7 ΔΕΡΜΙΤΖΚΗ ΕΛΕΝΗ 8 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΔΙΜΝΤΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΝΝΗΜΤΣ 10 ΔΙΜΝΤΡ ΔΝΗ 11 ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 12 ΝΤΩΝΙΟΥ ΝΝ 13 ΥΓΕΡΙΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙ 14 ΥΞΕΝΤΙΟΥ ΛΟΥΚΙ 15 ΜΗΤΣΙΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΛΗ ΙΩΝΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΣΩΤΗΡΙ

5 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΕΥΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΡΓΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤ ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛ(5 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΤΡΒΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ 1 ΦΕΒΡΝΟΓΛΟΥ ΙΩΝΝ 2 ΧΤΖΗΔΒΡΗ ΜΡΙ ΔΗΜΗΤΡ 3 ΤΟΥΛΚΗ ΜΡΙ 4 ΤΟΓΙ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 5 ΠΝΗ ΗΛΙΝ 6 ΒΛΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΒΛΧΟΥ ΥΒΟΝΝΗ 8 ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΜΡΙ 9 ΦΓΟΓΕΝΗ ΒΣΙΛΙΚΗ 10 ΝΤΛΙΠΪ ΝΤΕΜΡ 11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΘ 12 ΓΛΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 13 ΓΤΣΙΝΗ ΝΙΚΗ 14 ΝΤΟΚΟ ΒΣΙΛΙΚ 15 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Β ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΦΙΛΙΠΠΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡ 2 ΦΟΥΣΚΣ ΗΛΙΣ 3 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΩΝΙ 4 ΧΛΡΗ ΡΤΕΜΙΣ 5 ΧΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙ 6 ΝΤΟΥΜΝΗ ΒΣΙΛΙΚΗ 7 ΝΚΟΥ ΣΤΕΛΛ 8 ΝΟΥΣΗ ΙΩΝΝ 9 ΝΙΚΟΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 10 ΜΩΡΗΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ 11 ΜΩΡΟΥ ΜΡΙ ΕΛΕΝΗ 12 ΓΙΒΕΝΤ ΦΙΖ ΜΠΤΟΥΛ 13 ΔΗΜΗΤΡΝΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ Μ

6 14 ΔΙΚΙΟΣΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙ 15 ΚΟΛΛΙ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΥΚΟΥΡΓΙ ΚΛΕΙΩ ΕΥΦΡΙΜΙ

7 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΕΥΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΡΓΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤ ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛ(5 ΗΜΕΡΕΣ) ΣΤΡΒΟΠΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΜΠΙΛΗ ΛΕΞΝΔΡ 2 ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΕΥΘΛΙ 3 ΝΤΤΣΙ ΜΠΡΟΥΝΙΛΝΤ 4 ΓΚΙΤΚΟΥ ΠΕΛΓΙ 5 ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΩΝΝ 6 ΝΤΣΗ ΕΛΙΣΒΕΤ 7 ΤΣΙΜΗ ΝΣΤΣΙ 8 ΣΟΦΙ ΕΛΕΝΗ 9 ΣΤΜΟΥ ΝΔΡΙΝ ΜΡΙ 10 ΔΡΟΥΜΠΕΤΚΗ ΒΣΙΛΙΚΗ ΦΡ/ΤΗ 11 ΖΡΟΥ ΕΛΒΙΡ 12 ΚΟΛΟΜΒΡΕΖΟΣ ΜΤΘΙΟΣ 13 ΓΟΡ ΦΡΟΣΟΥΛ 14 ΚΡΘΝΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15 ΧΥΡΚΗ ΠΝΓΙΩΤ

8 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΛΪΚΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΟΛΥΚΝΔΡΙΩΤΗ ΜΡΙ ΛΙΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙ ΛΙΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΡΓΙΤΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΡΓΙΤΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ 1 ΓΙΠΛΕ ΣΟΦΙ 2 ΚΥΡΝ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 3 ΚΖΝΤΖΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 4 ΚΟΥΣΟΥΛ ΙΟΥΛΙ 5 ΚΥΡΚΟ ΧΡΤΙΟΛ 6 ΛΓΓΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΚΥΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΛΥΓΔ ΕΛΕΝΗ 9 ΛΥΜΠΕΡΤ ΦΛΩΡ 10 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΜΡΙ ΝΤΩΝΙ 11 ΜΠΟΥΣΙ ΜΠΕΣΙΝ 12 ΣΡΚΙΝΟΥ ΙΩΝΝ 13 ΒΟΥΛΓΡΗ ΚΟΚΚΟΤ ΙΩΝΝ 14 ΓΙΟΣΤΡΤΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Ν/ΣΙ 15 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Β ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ 2 ΨΡΡΗ ΝΣΤΣΙ 3 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 4 ΛΝΪ ΝΤΖΕΛ 5 ΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6 ΛΤΙΦΗ ΘΕΟΔΩΡ 7 ΚΚΟΛΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΓΙ ΜΡΙΝΘΗ 9 ΚΓΙ ΒΣΙΛΙΚΗ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 11 ΜΠΡΤΖΩΚΗ ΣΤΣΙΝ ΦΩΤΟΥΛ 12 ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 13 ΣΡΛΝΗ ΝΣΤΣΙ

9 14 ΜΗΤΣΙΤΣΙΚ ΣΤΥΡΟΥΛ 15 ΚΡΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΜΙΧΗΛ ΧΡΙΣΤΙΝ ΕΛΕΝΗ

10 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΛΪΚΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΟΛΥΚΝΔΡΙΩΤΗ ΜΡΙ ΛΙΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙ ΛΙΚΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΡΓΙΤΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΡΓΙΤΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΚΟΥΓΚΟΥΛΗ ΕΛΛΗ 2 ΒΟΥΡΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 3 ΓΡΙΜΠΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝ ΙΩΝΝ 4 ΚΟΤΣΙΪ ΟΝΤΕΤ 5 ΥΤΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 ΟΘΗΤΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 7 ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ 8 ΠΟΤΣΗ ΛΕΞΝΔΡ 9 ΚΟΥΝΚΗ ΕΥΔΟΚΙ ΝΙΚΟΛ 10 ΔΙΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 11 ΖΩΓΡΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙ 12 ΓΙΝΝΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΛΙ 13 ΠΝΤΕΛΗ ΡΦΗΛΙ 14 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΛΙ 15 ΚΣΤΡΟΥΝΗ ΜΡΙ

11 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΤΤΙΚΟ & ΓΙ ΟΛΓ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΛΚΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡ ΙΝΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ 1 ΒΟΥΖ ΝΝ ΜΡΙ 2 ΘΝΣΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 3 ΚΙΜΟΥΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙ 4 ΓΚΙΟΝΗ ΦΛΟΡΙΝΤ 5 ΓΕΩΡΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΡΟΥΛ 6 ΔΣΚΛΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ΜΠΕΝΟΣ ΡΗΣ 8 ΓΚΡΗ ΙΜΙΛΙ 9 ΚΛΟΥΒΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝ 10 ΚΠΟ ΕΛΟΝ 11 ΚΕΧΓΙΝ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 12 ΚΟΥΜΡΗ ΓΓΕΛΙΚΗ 13 ΚΥΡΙΚΟ ΘΟΔΩΡΟ 14 ΠΠΠΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 15 ΕΡΕΒΜΠΕΝΖΙΕ ΜΠΛΕΣΣΙΝΓΚ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΙ ΟΛΓ ΤΤΙΚΟ ΤΤΙΚΟ Β ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΜΡΙΝΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛ 2 ΚΝΕΤΣΗ ΘΝΣΙ 3 ΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ 4 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΥΡΙΚΗ 5 ΠΠΠ ΕΥΓΓΕΛΙ 6 ΛΕΡΤ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ 7 ΣΙΦΚ ΣΤΕΦΝΙ 8 ΠΡΟΒΙΔΚΗ ΝΤΛΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΤΤΙΚΟ ΤΤΙΚΟ ΓΙ ΟΛΓ 9 ΛΙΛΥΜΠΚΗ ΙΩΝΝ 10 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΦΡΟΔΙΤΗ 11 ΜΠΟΥΡΔΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΧΡΗΣ. 12 ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓ 13 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

12 14 ΣΙΝΙ ΒΛΜΠΟΝ 15 ΔΙΜΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΥΤΣΗ ΒΣΙΛΙΚΗ

13 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΤΤΙΚΟ & ΓΙ ΟΛΓ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΛΚΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡ ΙΝΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΠΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΚΟΚΒΕΣΗ ΜΡΙ ΕΝΕΪΝΤ 2 ΚΛΜΤΙΝΟΥ ΜΡΙΝ 3 ΚΟΥΒΡΗ ΜΡΙ 4 ΜΠΟΥΚ ΣΟΦΙ ΙΩΝΝ 5 ΣΤΜΤΟΓΙΝΝΗΣ ΗΛΙΣ 6 ΤΣΟΜΠΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ 7 ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΡΓΥΡΩ 8 ΜΠΟΥΛΟΥΓΡΗ ΜΙΧΛΟΥΛ 9 ΜΣΤΟΡΚΗ ΣΗΜΙΝ 10 ΚΟΠΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝ 11 IONESCU IONELA ALINA 12 ΘΥΜΡ ΛΕΩΝΗ 13 ΜΠΟΥΡΔΚΗ ΣΟΦΙ ΜΡΙ 14 ΠΕΤΣΙΟΥ ΧΡ 15 ΗΛΙΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ ΤΤΙΚΟ ΓΙ ΟΛΓ ΤΤΙΚΟ

14 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ & ΓΙ ΟΛΓ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΟΥΛΙ ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ (8 ΗΜΕΡΕΣ) ΚΠΕΛ ΜΡΙ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΝΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ / 1 ΤΣΕΛ ΥΛΚ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ 2 ΜΙΧΕΛΚΚΗ ΛΥΔΙ 3 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΝΝ 4 ΜΟΥΧΤΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 5 ΜΝΟΛΟΒ ΠΕΤΙ 6 ΚΟΚΛΙΤΣ ΧΡΙΣΤΙΝ 7 ΝΤΣΙΟΥ ΜΙΡΕΛ 8 ΚΡΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΤΟΥ ΜΙΧΗΛ 9 ΚΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗ 10 ΜΝΟΥ ΝΣΤΣΙ 11 ΜΝΤΖΙΓΡΗ ΓΕΩΡΓΙ 12 ΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ 13 ΝΤΣΗ ΘΗΝ 14 ΠΤΣΙΛΟΥ ΕΛΙΣΒΕΤ 15 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΕΝΤΙΟΛ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΙΛΙΟΣ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚ Ο ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΙ ΟΛΓ Β 1 ΜΟΝΣΤΗΡΙΩΤΗ ΜΡΙΝ 2 ΜΥΡΙΔΗ ΜΡΙ 3 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 ΖΧΟΥ ΜΪΛΙΝΤ 5 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΜΙΧΗΛ 6 ΜΚΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 7 ΤΣΡΟΥΧ ΞΝΘΗ 8 ΝΜΟΥΡΛΙΔΗ ΛΕΞΝΔΡ 9 ΜΙΝΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ 10 ΠΛΣΣΡ ΠΝΓΙΩΤ 11 ΧΡΛΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚ Ο ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ ΓΙ ΟΛΓ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ

15 12 ΜΙΧΛΙ ΣΟΦΙ 13 ΧΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΡΤΕΜΙΣ 14 ΜΠΟΥΝΤΟΥ ΟΛΓ 15 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ

16 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ & ΓΙ ΟΛΓ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΤΟΥΛΙ ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ (8 ΗΜΕΡΕΣ) ΚΠΕΛ ΜΡΙ ΚΥΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΝΗΣ ΠΝΤΕΛΗΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΜΣΣΛ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2 ΛΤΣΗ ΜΕΝΕΞΟΥΛ 3 ΜΥΤ ΕΥΓΓΕΛΙ 4 NIKOLAEVA GALINA 5 ΜΛΙΣΙΟΒ ΕΥΓΕΝΙ 6 ΡΕΤΣ ΒΣΙΛΙΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 7 ΜΪΤΟΥ ΚΥΡΙΚΗ 8 ΜΘΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 9 ΚΡΡ ΜΡΙ 10 ΣΤΥΡΟΥΛΙ ΔΙΜΝΤΩ 11 ΤΡΟΥΠΗ ΒΣΙΛΙΚΗ 12 ΧΗΤ ΧΡΥΣΟΥΛ 13 ΔΡΕΝΗ ΜΡΙΝΝ 14 ΛΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙ 15 ΤΣΟΛΝΗ ΣΟΦΙ ΓΙ ΟΛΓ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΤΕΙΟ

17 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΓΙΟΣ ΣΒΒΣ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΜΚΙΔΟΥ ΘΕΗ ΚΟΡΕΛΗ ΛΕΞΝΔΡ / 1 ΘΩΜ ΓΘΗ ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ 2 ΜΕΡΙΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙ 3 ΚΟΥΝ ΔΕΣΠΟΙΝ 4 ΔΟΥΤΗ ΝΣΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝ 5 ΜΠΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 6 ΣΦΚΙΝΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 7 ΔΡΟΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, 8 ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΙΟΣ 9 ΙΓΚΟΝΤΡΟ ΕΙΡΗΝΗ ΜΡΙ ΣΒΒΣ 10 ΜΠΡΕΜΠΟΥ ΙΩΝΝ ΜΡΙ 11 ΝΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 12 ΒΣΙΛΚΗ ΜΡΙ 13 ΓΙΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 14 ΓΚΡΓΚΣΕΒ ΛΙΝ 15 ΠΡΙΛΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ Β ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Ν/ΣΙ ΣΟΥΛΤΝ 2 ΤΣΚΙΡΟΓΛΟΥ ΦΝΟΥΡΙ 3 ΠΠΔΕ ΝΤΩΝΙ 4 ΜΠΟΥΚ ΜΡΙ 5 ΝΤΝΪ ΛΙΣΝΤΡ 6 ΦΩΤΟ ΛΜΠΡΙΝΗ 7 ΠΗΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΡΦΗΛ 8 9 ΠΡΟΒΗ ΜΡΙ ΤΖΙΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ ΚΡΓΙΝΝΗ ΜΡΙ ΤΟΥ 10 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11 ΣΤΡΝΤΖΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 12 ΝΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΓΙΟΣ ΣΒΒΣ

18 13 ΓΙΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΥΓΓ

19 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΓΙΟΣ ΣΒΒΣ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΤΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΔΜΚΙΔΟΥ ΘΕΗ ΚΟΡΕΛΗ ΛΕΞΝΔΡ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,2 1, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 1 ΣΡΚΤΖΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΙΛΗΡ ΠΕΤΡΟΥΛ 2 ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 3 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ 4 ΚΣΤΡΙΝΕΛΛΗ ΝΕΡΤΖΙ 5 ΠΠΡΡΙΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ 6 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ 7 ΚΤΣΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝ 8 ΚΙΟΥΣΗ ΜΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΣΙΝΝΤΕΜΙ ΝΤΕΛΙΝ ΓΕΝΝΗΜΤΣ 10 ΣΚΝΔΜΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 11 ΣΡΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 12 ΠΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ ΟΛΓ 13 ΣΚΟΥΡΟΠΝΟΥ ΠΝΓΙΩΤ 14 ΣΟΥΓΙ ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΓΙΟΣ ΣΒΒΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΥΡΟΣ

20 ΣΧΟΛΗ ΕΠΓΓΕΛΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΠΡΟΝΟΙΣ ΤΜΗΜ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧ.ΕΞΜ.ΕΡΙΝΟ ΣΠΟΥΔ.ΕΞΜ..Δ ΠΡΟΓΡΜΜ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΛΛΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΩΝΣΕΙΟ ΚΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΗΣΗΣ :ΠΕΜΠΤΗ-ΠΡΣΚΕΥΗ ΚΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΠΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ / ΟΝΟΜΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΣΤΩΝ 1 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΥΓΓΕΛΙ 2 ΓΚΟΛΦΗΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ 3 ΡΒΝΤΙΝΟΥ ΜΡΙ ΕΛΕΝΗ 4 ΜΠΜΠΛΗ ΦΝΗ 5 ΠΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ 6 ΡΓΥΡΙΔΟΥ ΜΡΙ 7 ΒΛΧΟΥ ΖΩΗ 8 ΛΕΦ ΙΟΥΛΙ 9 ΚΟΥΤΡ ΓΓΕΛΙΚΗ 10 ΔΡΙΒΚΟΥ ΙΩΝΝ 11 ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12 ΓΟΥΛΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 13 ΣΤΘΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Β 1 ΒΛΕΡ ΙΩΝΝ 2 ΣΥΡΟΓΙΝΝΗ ΝΣΤΣΙ 3 ΡΝΙΤΗ ΜΡΙ 4 ΖΩΓΡΦΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ 5 ΧΤΖΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ 6 ΝΤΟΚΟ ΝΙΣ 7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΠΝΓΙΩΤ 8 ΣΠΝΟΥΔΗΣ ΝΔΡΕΣ 9 SHOLLA ANTONIO 10 ΣΤΥΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 11 ΘΩΜΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 12 ΚΜΠΕΡΗ ΒΛΕΝΤΙΝ 13 ΠΕΤΡΤΟΥ ΣΤΕΛΛ ΚΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΡΤΙΟΣ 6,7,13,14,20,21, ΠΡΙΛΙΟΣ Γ 1 ΜΠΡΧΙΜΛΡΙ ΓΓΕΛΙΚΗ 2 ΚΡΔΗΜΟΥ ΛΕΞΝΔΡ 3 ΦΙΛΕ ΗΛΙΝ 4 ΧΤΖΡ ΒΛΣΙ 5 ΤΖΙΜΛΗΣ ΤΗΛΕΜΧΟΣ 6 ΦΝΔΡΙΝΟΥ ΜΡΙ 7 ΝΤΡΟΥΒ ΜΡΙ 8 ΣΤΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΝΗΣ 9 ΠΡΙΣΗ ΕΛΠΙΔ 10 ΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΥΛ 11 ΠΥΛΙΔΗ ΜΡΙ 12 ΚΕΡΜΕΙΔ ΕΥΓΓΕΛΙ 13 ΔΟΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

21

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 13/6, 20, 27

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 13/6, 20, 27 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΥΠ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΙΚΑ 7 /3, 4/4, 11,18,25,16/5 ΚΑΠΗ 23/5, 30, 6/6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 13/6, 20, 27 1 NIKOLAEVA GALINA ΙΚΑ ΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ) ΠΙΝΚΣ 1: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΝΗ ΜΡΙ ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΚΡΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΛΗ ΙΜΙΛΙ 3 ΔΕΛΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2000 ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2000 A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ ΟΝ. ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ ΠΤΕΡ 1 ΘΝΚΗ ΠΝΓΙΩΤ ΠΕΤΡΟ ΜΟΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙ & ΛΕΞΝΔΡΟΥΠΟ ΛΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΡΚΗ 2 ΝΓΝΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΡΙΤΕΙΔΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΩΝ 3 ΝΓΝΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΙΕΛΤΡΙΟ ΕΛΛΔΣ ΚΕΝΤΡΙΚ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚ ΕΙΤΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΕΛΤΡΙΟΥ ΕΛΛΔΣ ΤΣ 4ης..0 ρος Το Υπουργείο Υποδομών, εταφορών και Δικτύων Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ /ΜΟΝ /ΚΗ 12/09 4 40150941-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 213/92 4 40031763-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 413/04 4 40141433-01 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ (-.Ε. ΝΕΣ ΙΩΝΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ.Ε. ΜΓΝΗΣΙΣ) ( πόφαση.σ 4/2013 ) / ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ ΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ ΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΤ/ΝΥΜΟ ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΗΣ ΕΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ /ΜΟΝ /ΚΗ ΧΡΟΝΙ ΙΤΡΙΚ ΠΡΟΒΛΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών

Αθήνα 10-09-2015. Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ.α2γ/γπ οικ.55879/23-05-2015 προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων Γενικών Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 7η επτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα 18-09-2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου.νδειρωµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ: ΒΙΥ0ΩΞ3-4Β9 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 11/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 122/2014 Π Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικων αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΠΗΡΕΙΩΝ ΓΕΙ Δ/ΝΗ ΠΡΩΚΟ ΝΠ ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΝΙΗΛΙΔΟ ΤΗΛ: Γ.ΔΗΜΗΤΡΚΟ Θέμα: ακοίωση οριστικω αποτελεσμάτω προκήρυξη. ακοίωση πίακα οριστικω αποτελεσμάτω που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα