Σκυρόδεμα CYS EN Ασφαλτομίγματα CYS EN Κονιάματα CYS EN Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκυρόδεμα CYS EN 12620. Ασφαλτομίγματα CYS EN 13043. Κονιάματα CYS EN 13139. Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN 13242"

Transcript

1

2

3 Σκυρόδεμα CYS EN Ασφαλτομίγματα CYS EN Κονιάματα CYS EN Θεμελιώσεις οδοστρωμάτων, επιχωματώσεις CYS EN Απρίλιος 2009

4 περιεχόμενα σελίδα Πρόλογος... 3 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ... 4 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)... 5 Σκοπός... 7 Ευρωπαϊκή Οδηγία / Νομοθεσία / Διατάγματα... 7 Σύντομη Περιγραφή των Προτύπων Έλεγχοι Αδρανών Εργαστηριακές Δοκιμές Παράρτημα Ι ΠΡΟΛΟΓΟΣ Από το 2005, η Κύπρος έχει υιοθετήσει μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα Αδρανή Υλικά τα οποία έχουν αντικαταστήσει τα μέχρι τότε ισχύοντα αντίστοιχα Κυπριακά Πρότυπα. Μετά την εισαγωγή των νέων προτύπων (CYS EN), διαφάνηκε η ανάγκη ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στην εφαρμογή και σωστή χρήση τους. Σε μία προσπάθεια συνεισφοράς προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή Αδρανών Υλικών του ΕΤΕΚ με τη συνεργασία του CYS, και την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής, έθεσε ως πρωταρχικό της στόχο την σύνταξη ενός συνοπτικού οδηγού ο οποίος να αποτελεί ένα βοήθημα στους Μηχανικούς και γενικότερα στους χρήστες αδρανών υλικών στην οικοδομική βιομηχανία. Για την υλοποίηση του στόχου της, η Επιτροπή όρισε Συντακτική Ομάδα η οποία ανέλαβε την μελέτη των προτύπων και την σύνταξη του παρόντος συνοπτικού οδηγού. Πιστεύουμε ότι ο οδηγός αυτός που έχετε στα χέρια σας θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο. Δρ Φλώρος Παντελή Πρόεδρος της Επιτροπής Αδρανών Υλικών Πληροφορίες Συντακτική Ομάδα: Δρ Φλώρος Παντελή, Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Βαττής, Μηχανικός Μεταλλείων Χριστόδουλος Χατζηγεωργίου, Γεωλόγος Δρ Μιχάλης Πέτρου, Πολιτικός Μηχανικός Σάββας Βραχίμης, Πολιτικός Μηχανικός Επιμέλεια: Μιχάλης Ορφανίδης, Πολιτικός Μηχανικός Σχεδιασμός Εντύπου: Αrtypos Ltd

5 4 5 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΚ Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) Η ενημέρωση των μελών μας σε σημαντικά θέματα που αφορούν την Μηχανική Επιστήμη ήταν πάντοτε μέσα στους στόχους του ΕΤΕΚ και η παρούσα έκδοση γίνεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Το ΕΤΕΚ θεωρεί ότι η εξασφάλιση της ποιότητας στις κατασκευές, περνά μέσα από πιστή και σταθερή τήρηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα Αδρανή Υλικά που έχουν υιοθετηθεί από το Κράτος. Με την έκδοση του παρόντος οδηγού ευελπιστούμε να δώσουμε στους Μηχανικούς αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία παραγωγής και χρήσης των Αδρανών Υλικών, ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο περιγράφει τα πρότυπα και τις δοκιμές έλεγχου των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης για την χρηματοδότηση αυτής της έκδοσης καθώς και τα μέλη της Συντακτικής Ομάδας που εργάστηκαν για την ετοιμασία του οδηγού. Eίναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την έκδοση αυτού του χρήσιμου οδηγού για τα Αδρανή Υλικά. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) έχει ως σκοπό την προώθηση της τυποποίησης ως μέσο για την ανάπτυξη του επιπέδου ποιότητας των Κυπριακών επιχειρήσεων και για τη διασφάλιση της σταθερής βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινωνία. Με τη διάθεση αυτού του οδηγού στην οικοδομική βιομηχανία είμαι σίγουρος ότι θα βοηθηθούν τόσο οι μηχανικοί όσο και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ώστε να κατανοήσουν την Ευρωπαϊκή οδηγία, τα πρότυπα και τους εργαστηριακούς ελέγχους που έχουν σχέση με τα αδρανή υλικά. Παραμένει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι μέσα από την εφαρμογή και χρήση της Ευρωπαϊκής οδηγίας και των προτύπων, θα διασφαλιστεί η ποιότητα των αδρανών υλικών και κατ επέκταση των κατασκευών. Για την έκδοση του πολύτιμου αυτού εργαλείου, οφείλω να ευχαριστήσω τα άτομα που έχουν εργαστεί για την δημιουργία του οδηγού. Χρίστος Ευθυβούλου Πέτρος Μάρκου

6 7 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος συνοπτικού οδηγού είναι να ενημερώσει τους Μηχανικούς για τις βασικές πρόνοιες των Εναρμονισμένων Κυπριακών Προτύπων: 1.Αδρανή για σκυρόδεμα CYS EN Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων CYS EN Αδρανή κονιαμάτων CYS EN Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία CYS EN Στον οδηγό παρουσιάζονται συνοπτικά τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή οδηγία, την σχετική νομοθεσία και το σύστημα πιστοποίησης «CE». Στη συνέχεια, παρουσιάζεται σύντομη περιγραφή των τεσσάρων προτύπων και των πεδίων εφαρμογής τους καθώς επίσης και των εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή των προτύπων. Τέλος παρατίθενται τα όρια που ισχύουν στη Κύπρο για τις διάφορες δοκιμές, με βάση το «Περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2006». 2. Ευρωπαϊκή Οδηγία / Νομοθεσία / Διατάγματα 2.1 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Η Νομοθεσία σχετικά με τα πρότυπα για τα αδρανή βασίζεται στην Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον αφορά τα δομικά προϊόντα του τομέα των κατασκευών. Η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ μεταξύ άλλων διαλαμβάνει πρόνοιες για: i. Τη δημιουργία Συστήματος Εναρμονισμένων Τεχνικών Προδιαγραφών. ii. Τη δημιουργία ενός συμφωνημένου Συστήματος Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης για κάθε οικογένεια προϊόντων. iii. Τη δημιουργία ενός πλαισίου ύπαρξης Κοινοποιημένων Οργανισμών. iv. Τη Σήμανση CE των προϊόντων

7 8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9 Η Οδηγία στοχεύει στο να καταργήσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην εμπορία των προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στα πλαίσια αυτά εναρμονίζει τις μεθόδους δοκιμών, τις μεθόδους δήλωσης των τιμών επιτελεστικότητας του προϊόντος καθώς και τις μεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας. Ο καθορισμός των απαιτούμενων τιμών επιτελεστικότητας που επιλέγονται για τις προβλεπόμενες χρήσεις κάθε προϊόντος εναπόκειται στις Αρμόδιες Αρχές του κάθε Κράτους Μέλους και τα δομικά προϊόντα των κατασκευών μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν είναι κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Ολόκληρη η Οδηγία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. 2.2 Νομοθεσία (Αρμόδια Αρχή) Κανονισμοί, Διατάγματα Στη Κύπρο, Αρμόδια Αρχή για εφαρμογή της Οδηγίας ορίστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) που είναι ταυτόχρονα και ο Επιτηρητής της Αγοράς. Το ΥΠΕΣ με βάση τον «Περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων» Νόμο, (Νόμοι 30(Ι)/2002 και 29(Ι)/2003), άρθρο 59, ετοίμασε Κανονισμούς που τιτλοφορούνται: «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003» Οι Κανονισμοί δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ ημερομηνίας 7/11/2003, ως ΚΔΠ832/2003 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1/05/2004. Ο Κανονισμός 13 παρέχει στον Υπουργό Εσωτερικών τη δυνατότητα κατά καιρούς να εκδίδει σχετικά Διατάγματα. Το τρέχον Διάταγμα με συνοπτικό τίτλο «Το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του 2006» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ της 9 Ιουνίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου Αντίγραφο του ισχύοντος Διατάγματος υπάρχει στο τέλος του παρόντος οδηγού, Παράρτημα I. 2.3 Συστήματα Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης-Σήμανση CE Τα συστήματα Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης καθορίζονται λεπτομερώς στο Παράρτημα III της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Το Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρεται σε έξι κύρια συστήματα Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης, τα συστήματα 1+,1,2+,2, 3 και 4. Τα συστήματα ταξινομούνται σύμφωνα με το βαθμό μεσολάβησης τρίτων μερών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος. iv. Σύστημα 2: Βεβαίωση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (FPC) χωρίς επιτήρηση. v. Σύστημα 3: Δοκιμή αρχικού τύπου (Initial Type Test - ITT) από κοινοποιημένους οργανισμούς. vi. Σύστημα 4: Καμία εμπλοκή κοινοποιημένων οργανισμών. Οι υποχρεώσεις του Κατασκευαστή καθώς και του αρμόδιου οργανισμού για την πιστοποίηση αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ FPC. Κ Κ Κ Κ Κ Κ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Κ K Κ K ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΔΟΚΙΜΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΤΤ. ΚΟ ΚΟ Κ Κ ΚΟ Κ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ FPC. ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ FPC. ΚΟ ΚΟ ΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΠO ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠO ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. K : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΟ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διάταγμα του 2006 όλα τα υλικά που περιγράφονται στα σχετικά Πρότυπα CYS EN θεωρούνται προϊόντα υψηλών απαιτήσεων ασφάλειας με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται ως αδρανή Επιχωματώσεων και Επιχώσεων. Αυτό σημαίνει ότι για όλα τα προϊόντα το Σύστημα Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης είναι Σύστημα 2+ εκτός από τα υλικά Επιχώσεων και Επιχωματώσεων που το Σύστημα Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης είναι Σύστημα 4. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη Νομοθεσία και τα Διατάγματα υπάρχουν στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και σε άλλες πηγές που δίνονται στις παραπομπές. ΚΟ i.σύστημα 1+ : Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης του προϊόντος με επιθεώρηση των δοκιμών. ii.σύστημα 1 : Επιβεβαίωσης της Συμμόρφωσης του προϊόντος χωρίς επιθεώρηση των δοκιμών. iii.σύστημα 2+: Βεβαίωση Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (Factory Production Control FPC) με συνεχή επιτήρηση.

8 10 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ Σύντομη Περιγραφή των Προτύπων 3.1 Αδρανή για Σκυρόδεμα. CYS EN Αντικείμενο: Το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα αδρανή υλικά και η παιπάλη που προέρχονται από την επεξεργασία φυσικών, τεχνικών ή ανακυκλωμένων υλικών καθώς και από την ανάμειξη των υλικών αυτών για χρήση στην παρασκευή σκυροδέματος. Καλύπτει αδρανή των οποίων η ξηρή πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από 2.00 Μg/m³ (2000 kg/m³) για όλα τα είδη σκυροδέματος. Καθορίζει επίσης τη χρήση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής στο εργοστάσιο (FPC) και παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων με το πρότυπο. 3.2 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων. CYS EN Αντικείμενο: Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα αδρανή υλικά και η παιπάλη που προέρχονται από την επεξεργασία φυσικών, τεχνικών ή ανακυκλωμένων υλικών για χρήση και παραγωγή ασφαλτομiγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων για δρόμους, αεροδρόμια και άλλες περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων. Το πρότυπο δεν καλύπτει την χρήση ανακτώμενων και ανακυκλωμένων αδρανών από ασφαλτομίγματα. Το πρότυπο καθορίζει τη χρήση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής στο εργοστάσιο και παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων με το πρότυπο. 3.3 Αδρανή Κονιαμάτων CYS EN Αντικείμενο: Το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα αδρανή και η παιπάλη που προέρχονται από φυσικά, τεχνικά ή ανακυκλωμένα υλικά καθώς και από την ανάμειξη των υλικών αυτών για χρήση στην παραγωγή κονιαμάτων: α. τοιχοποιίας (masonry mortar) β. δαπέδου / υποδαπέδου (floor / screed mortar) γ. τελικής επίχρισης της επιφάνειας εσωτερικής τοιχοποιίας (γυψοκονίαμα) (surfacing of internal walls (plastering mortar)) δ. επιχρίσματος εξωτερικής τοιχοποιίας (rendering of external walls) ε. ειδικών υλικών βάσης (special bedding materials) στ. επισκευής (repair mortar) ζ. αυξημένης ρευστότητας (grouts) για οικοδομές, έργα οδοποιίας και άλλα τεχνικά έργα. Το πρότυπο καλύπτει μόνο την χρήση αδρανούς παιπάλης για την παραγωγή κονιαμάτων ή την παραγωγή επιφανειακών επιστρώσεων βιομηχανικών δαπέδων. Καθορίζει επίσης τη χρήση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής στο εργοστάσιο και παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων με το πρότυπο. 3.4 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία CYS EN Αντικείμενο: Το πρότυπο καθορίζει τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα αδρανή που προέρχονται από την επεξεργασία φυσικών, τεχνικών η ανακυκλωμένων υλικών και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων υλικών για χρήση σε τεχνικά έργα και την οδοποιία (θεμέλιο, υποθεμέλιο, επιχώσεις, επιχωματώσεις). Το πρότυπο καθορίζει τη χρήση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας της παραγωγής στο εργοστάσιο και παρέχει την δυνατότητα επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης των προϊόντων με το πρότυπο. 4.Έλεγχοι Αδρανών Σύμφωνα με τα πρότυπα οι διάφοροι έλεγχοι των αδρανών αποσκοπούν στο προσδιορισμό των: 1. Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών (Geometrical Requirements) 2. Φυσικών Χαρακτηριστικών (Physical Requirements) 3. Χημικών Χαρακτηριστικών (Chemical Requirements) Όλοι οι σχετικοί έλεγχοι που καταγράφονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα καθώς και στο Διάταγμα φαίνονται πιο κάτω: ΙΔΙΟΤΗΤΑ Μέγεθος αδρανών Κοκκομετρική διαβάθμιση Σχήμα Αδρανών (Particle shape) Περιεκτικότητα σε κελύφη Περιεκτικότητα σε παιπάλη Ποσοστό θραυσμένων επιφανειών Ποιότητα παιπάλης (Fines quality) Αντοχή σε κατακερματισμό Αντοχή στη φθορά Απώλεια μάζας Particle size Particle size distribution Flakiness index (Δείκτης πλακοειδούς) Shape index (Δείκτης σχήματος) Angularity of fine aggregates (Γωνιότητα λεπτών αδρανών) Shell content of coarse aggregate Fines content Percentage of crushed surface Sand equivalent value (Ισοδύναμο άμμου) Methylene blue test (Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου) Resistance to fragmentation Resistance to wear Loss of mass ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN Sonnennbrand of Basalt x x x x x x x - - x - - x - x x x x x x x - x x -

9 12 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ 13 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αντοχή σε κρούση Αντοχή σε ολισθηρότητα Αντοχή σε επιφανειακή απότριψη Αντίσταση σε απότριψη από ελαστικά με αντιολισθητικά πέλματα Πυκνότητα αδρανών Απορροφητικότητα σε νερό Φαινόμενη πυκνότητα Αντοχή σε θερμικό πλήγμα Συμβατότητα χονδρών αδρανών με ασφαλτικά συνδετικά υλικά Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη (Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση) Σταθερότητα όγκουσυστολή ξήρανσης Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις Απλοποιημένη πετρογραφική εξέταση Περιεκτικότητα σε χλώριο Θειικά διαλυτά σε οξύ Συνολική περιεκτικότητα θείου Υδατοδιαλυτά συστατικά Περιεκτικότητα σε οργανικές ή άλλες ουσίες Αποσύνθεση πυριτικού διασβεστίου σε σκωρίες υψικαμίνου Σταθερότητα όγκου σε σκωρίες χάλυβα Impact value Resistance to polishing Resistance to surface abrasion Resistance to abrasion from studded tyres Particle density Water absorption Bulk density Resistance to thermal shock Affinity of coarse aggregates to bituminus binders Durability against freeze thaw Magnesium sulfate test Volume stability -drying shrinkage Durability against alkali - silica reactivity Simplified petrographic description Chlorides Acid soluble sulphates Total sulfur Water soluble constituents Content of organic or other substances Dicalcium silicate disintegration of air cooled blast furnace slag Volume stability of steel slag aggregate ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN Δεν υπάρχει Ευρωπαικό Πρότυπο Τα κράτη μέλη επιλέγουν την καταλληλότητα για τις τοπικές συνθήκες/δοκιμή CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN CYS EN x x - x x x x - - x - x x x x x x x x x x x x x x x x x - - x x x ΙΔΙΟΤΗΤΑ Αποσύνθεση σιδήρου σε σκωρίες υψικαμίνου x x - x Περιεκτικότητα σε Carbonate content CYS EN ανθρακικά x - - Απώλεια σε πύρωση Iron disintegration of air cooled blast furnace slag ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ CYS EN Loss on ignition CYS EN x - Απαιτείται από το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 253/2006. Η απαιτούμενη τιμή δίνεται στο Παράρτημα I. Χ Περιλαμβάνεται στο Πρότυπο αλλά δεν απαιτείται από το Διάταγμα. - Δεν περιλαμβάνεται στο Πρότυπο

10 14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 15 δ. Καθορισμός περιεκτικότητας σε κελύφη (Shell content of Coarse Aggregate (SC) CYS EN 933-7) Κατά τη δοκιμή, όλα τα όστρακα ή θραύσματα οστράκων διαχωρίζονται με το χέρι από το δείγμα των χονδρών αδρανών. Η περιεκτικότητα κατά μάζα σε όστρακα εκφράζεται ως ποσοστιαία (%) αναλογία. Eργαστηριακές Δοκιμές Πιο κάτω περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες δοκιμές που περιλαμβάνονται στα Πρότυπα. 5.1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α. Μέγεθος κόκκου d/d (Particle size, CYS EN 12620) Όλα τα αδρανή κατατάσσονται σύμφωνα με τη σχέση d/d όπου: D Μέγιστο μέγεθος κόκκου d Ελάχιστο μέγεθος κόκκου Για τα χονδρά αδρανή που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή σκυροδέματος ο λόγος D/d δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 1.4 ε. Καθορισμός της περιεκτικότητας σε παιπάλη (Fines content (f) CYS EN 933-1) O καθορισμός του ποσοστού της παιπάλης στα αδρανή είναι πολύ απλή και γίνεται με την πλύση των αδρανών κατά την διαδικασία του κοσκινίσματος για τον καθορισμό της κοκκομετρικής καμπύλης. Το πολύ λεπτόκοκκο υλικό (παιπάλη) συνίσταται από κόκκους μεγέθους κάτω από 63μm. Η παρουσία παιπάλης επηρεάζει άμεσα τη σύνθεση και συμπεριφορά του σκυροδέματος (π.χ. περιεκτικότητα νερού, εργασιμότητα, ρηγμάτωση) και του ασφαλτομίγματος (π.χ. ποσοστό ασφάλτου, ελαστικότητα, δυσθραυστότητα). στ. Καθορισμός της ποιότητας της παιπάλης (Fines quality CYS EN Annex D) Σύμφωνα με το Πρότυπο οι δοκιμές που γίνονται για τον έλεγχο της ποιότητας και της καθαρότητας της παιπάλης είναι: i. Δοκιμή καθορισμού ισοδύναμου άμμου (Sand equivalent value (SE) CYS EN 933-8) Η δοκιμή διεξάγεται με σκοπό το γρήγορο καθορισμό της αναλογίας της λεπτόκοκκης αργιλώδους σκόνης στα υλικά που προορίζονται για σκυρόδεμα ή στρώσεις οδοστρωσίας και για ασφαλτομίγματα. Χαμηλό ποσοστό ισοδύναμου άμμου χαρακτηρίζει τα αδρανή σαν «μη καθαρά» και είναι ένδειξη για πιθανή ύπαρξη επιβλαβούς ποσότητας λεπτών κόκκων αργίλου. β.κοκκομετρική διαβάθμιση (Determination of particle size distribution (Grading) CYS EN 933-1) Η κοκκομετρική διαβάθμιση προσδιορίζει την κατανομή των διαστάσεων των κόκκων των αδρανών και απεικονίζεται με την κοκκομετρική καμπύλη. Αυτό επιτυγχάνεται με το κοσκίνισμα και το διαχωρισμό των αδρανών ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων τους. γ. Σχήμα αδρανών (Particle shape) Το σχήμα του κόκκου των αδρανών μαζί με άλλα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την εργασιμότητα και την αντοχή του σκυροδέματος καθώς και τις μηχανικές ιδιότητες των ασφαλτομιγμάτων. Το σχήμα των θραυστών αδρανών επηρεάζεται από: i. τον αριθμό και το είδος των σπαστήρων που χρησιμοποιούνται κατά τη θραύση. ii. το είδος και την φύση του πετρώματος iii. τον όγκο του αρχικού πετρώματος που ρίχνεται για θραύση. Για τον καθορισμό του σχήματος των αδρανών στα Πρότυπα προδιαγράφονται οι πιο κάτω δοκιμές: i. Δοκιμή καθορισμού δείκτη πλακοειδούς (Flakiness index (Fl) CYS EN 933-3) Σκοπός της δοκιμής είναι ο καθορισμός του μέσου ελάχιστου πάχους του συνόλου των αδρανών και εκφράζεται με τον Δείκτη Πλακοειδούς. Εφαρμόζεται στα χονδρά αδρανή με ονομαστική διάμετρο μικρότερη των 80,0mm και μεγαλύτερη των 4,0mm. ii.δοκιμή καθορισμού δείκτη σχήματος (Shape index (SI) CYS EN 933-4) Η δοκιμή εφαρμόζεται σε μεγέθη με διάμετρο μικρότερη των 63 mm και μεγαλύτερη των 4,0mm. Οι κόκκοι δείγματος χονδρών αδρανών κατατάσσονται με βάση το λόγο του μήκους L προς το πάχος E. Ο Δείκτης Σχήματος υπολογίζεται ως η μάζα (%) των κόκκων με λόγο L/E μεγαλύτερο του 3. ii. Δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (Methylene blue test (MB) CYS EN 933-9) Η δοκιμή μπλε του μεθυλενίου χρησιμοποιείται για την διακρίβωση της παρουσίας αργιλικών ορυκτών στα αδρανή. Τα αργιλικά ορυκτά είναι υδρόφιλα και διογκώνονται ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε νερό. Η διόγκωση αυτή έχει καταστρεπτικές συνέπειες στα ασφαλτομίγματα καθώς και το σκυρόδεμα. Η δοκιμή βασίζεται στην αρχή της προσρόφησης επί της ενεργής επιφάνειας των αργιλικών ορυκτών των μορίων του μπλε του μεθυλενίου. Κατά τη δοκιμή μετρείται η ποσότητα του μπλε του μεθυλενίου που χρειάζεται για την μοριακή επικάλυψη όλων των αργιλικών συστατικών των αδρανών. ζ. Ποσοστό θραυσμένων επιφανειών (Percentage of crushed surface CYS EN 933-5) Η δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ποσοστού κόκκων με θραυσμένες επιφάνειες σε δείγμα φυσικών αδρανών. Εφαρμόζεται σε χαλίκια ή μείγμα αδρανών που περιέχουν χαλίκια και ισχύει για υλικά με μέγιστο μέγεθος κόκκου Di 63mm και ελάχιστο μέγεθος κόκκου di 4mm.

11 16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 17 ζ. Δοκιμή αντίστασης σε απότριψη από ελαστικά με αντιολισθητικά πέλματα (Resistance to abrasion from studded tyres (AN) CYS EN ) Η δοκιμή αυτή αφορά θραυστά αδρανή και μη θραυστά φυσικά αδρανή με μέγεθος κόκκων 11,2 μέχρι 16,0 mm. Κατά τη δοκιμή το δείγμα των αδρανών τοποθετείται σε μεταλλικό τύμπανο ενισχυμένο με τρεις ειδικές ράβδους μαζί με νερό και μεταλλικές σφαίρες. Μετά από προκαθορισμένο αριθμό περιστροφών το δείγμα κοσκινίζεται σε κόσκινο 2 mm για να υπολογισθεί το ποσοστό (%) φθοράς. η. Πυκνότητα αδρανών (Particle density CYS ΕΝ 1097) Ο έλεγχος αυτός αφορά τον καθορισμό της πυκνότητας των κόκκων των αδρανών. Τα Πρότυπα καθορίζουν ως ελάχιστη επιτρεπτή ξηρή πυκνότητα τα 2.0 Μg/m³. 5.2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι δοκιμές α, β και γ είναι καταστροφικοί ποιοτικοί έλεγχοι που ουσιαστικά μετρούν την σκληρότητα και ανθεκτικότητα των αδρανών. Είναι απαραίτητοι για τον έμμεσο καθορισμό της φθοράς που υφίστανται τα αδρανή κατά την παραγωγή, τη διάστρωση και τη συμπύκνωση των ασφαλτομίγματων, των στρώσεων οδοποιίας αλλά και του σκυροδέματος. Οι δοκιμές δ και ε, δηλαδή ο δείκτης απότριψης ΑΑV μαζί με τον δείκτη ολισθηρότητας PSV χαρακτηρίζουν την σκληρότητα των αδρανών και την καταλληλότητα τους για χρήση σε επιφανειακές στρώσεις οδοστρωμάτων ή ασφαλτικές επιστρώσεις. α. Δοκιμή αντοχής σε κατακερματισμό χονδρών αδρανών (Resistance to fragmentation of coarse Aggregates, Los Angeles (LA) CYS EN clause 5) Κατά την δοκιμή καθορίζεται η φθορά που επέρχεται στα διαβαθμισμένα αδρανή κάτω από την επίδραση δυνάμεων τριβής και κρούσης. Οι δυνάμεις αυτές αναπτύσσονται κατά την περιστροφή μεταλλικού τυμπάνου της συσκευής μέσα στον οποίο μαζί με τα αδρανή τοποθετούνται ειδικές μεταλλικές σφαίρες. β. Δοκιμή αντοχής σε φθορά χονδρών αδρανών (Resistance to wear of coarse aggregate, micro- Deval (MD) CYS EN ) Η δοκιμή αναπτύχθηκε στην Γαλλία και είναι παρόμοια με την δοκιμή Los Angeles. γ. Δοκιμή αντοχής σε κρούση χονδρών αδρανών (Impact value (SZ) CYS EN clause 6) Με τον έλεγχο των αδρανών σε κρούση μετρούμε την αντίσταση των χονδρων αδρανών σε κρουστικά φορτία. δ. Δοκιμή αντοχής σε ολισθηρότητα (Polished stone value (PSV) CYS EN ) Με τη δοκιμή αυτή καθορίζεται η συμπεριφορά των αδρανών υλικών στη λειαντική δράση των ελαστικών των οχημάτων. Η δοκιμή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι κόκκοι υφίστανται επιταχυνόμενη λείανση. Στο δεύτερο μέρος μετρείται το μέγεθος της στίλβωσης, με την συσκευή μέτρησης της ολισθηρότητας. ε. Δοκιμή αντοχής σε επιφανειακή απότριψη (Resistance to surface abrasion (ΑΑV) CYS EN annex A) Με τη δοκιμή αντοχής σε απότριψη καθορίζεται έμμεσα η συμπεριφορά των αδρανών σε απότριψη κάτω από την επίδραση των ελαστικών των οχημάτων. Η δοκιμή γίνεται σε χονδρά αδρανή διερχόμενα από το κόσκινο 14mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο 10,2mm. θ. Δοκιμή απορροφητικότητας σε νερό (Water absorption CYS ΕΝ 1097) Ο έλεγχος απορροφητικότητας αφορά τον καθορισμό της ποσότητας νερού που μπορεί να απορροφηθεί από τα αδρανή. Είναι χρήσιμος για τον καθορισμό της απαιτούμενης ποσότητας νερού στο σκυρόδεμα και στα κονιάματα καθώς και στην απαιτούμενη ποσότητα ασφάλτου στα ασφαλτομίγματα. ι. Φαινόμενη πυκνότητα και κενά (Determination of loose bulk density and voids CYS EN ) Σκοπός της δοκιμής είναι ο υπολογισμός της φαινόμενης πυκνότητας των αδρανών και των κενών μεταξύ τους. Η δοκιμή προδιαγράφεται για φυσικά και θραυστά αδρανή με μέγιστο μέγεθος κόκκου μέχρι 63 mm. κ. Δοκιμές Ανθεκτικότητας (Durability) Για την εξασφάλιση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του σκυροδέματος, των ασφαλτομιγμάτων, των κονιαμάτων, των στρώσεων οδοποιίας,των επιχωματώσεων και των επιχώσεων τα Πρότυπα προνοούν τις ακόλουθες δοκιμές: i. Δοκιμή αντοχής σε ψύξη απόψυξη (Freeze/thaw resistance CYS EN ) Η δοκιμή αντοχής σε ψύξη - απόψυξη παρέχει πληροφορίες για την συμπεριφορά των αδρανών όταν αυτά υπόκεινται σε δέκα διαδοχικούς κύκλους ψύξης (-17,5 ο ο C) απόψυξης (20 C). Η δοκιμή αυτή εφαρμόζεται σε αδρανή με μέγεθος κόκκου από 4 63 mm. ii. Δοκιμή ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (Magnesium sulfate test CYS EN ) Η δοκιμή αυτή δίνει ένα δείκτη υγείας των αδρανών και καθορίζει την ανθεκτικότητα τους σε αποσάθρωση λόγω καιρικών μεταβολών. Προσομοιάζει τις δυνάμεις διόγκωσης που ασκούνται στα αδρανή, με διαδοχικούς κύκλους εμποτισμού σε διάλυμα θειικού μαγνησίου και ξήρανσης. iii Σταθερότητα όγκου συστολή ξήρανσης (Volume stability-drying shrinkage CYS EN ) Με την δοκιμή αυτή προσδιορίζεται η επίδραση των αδρανών στην παρατηρούμενη συστολή του σκυροδέματος κατά την ξήρανση του. Τα υπό δοκιμή αδρανή αναμειγνύονται με νερό και τσιμέντο και ετοιμάζονται πρισματικά δοκίμια τα οποία υπόκεινται σε κύκλο εμβαπτισμού σε νερό και ξήρανσης για υπολογισμό του δείκτη ξήρανσης (S) του σκυροδέματος. iv Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις (Durability against alkali- silica reactivity CYS EN annex G) Χημική μέθοδός ανάλυσης για δυνητική δραστικότητα Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το συγκεκριμένο έλεγχο και δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επιλέγουν τη μέθοδο δοκιμής. Στην Κύπρο η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο

12 18 19 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ASTM C289. Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη σχέση μεταξύ της διαλυτότητας του διοξειδίου του πυριτίου και της ελάττωσης της αλκαλικότητας όταν 25g αμμοχάλικου κατάλληλα διαβαθμισμένου ( mesh) τοποθετείται σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH, 1N) σε 80 C για 24 ώρες. Η πιο πάνω μέθοδος ελέγχου επιβάλλεται κυρίως για φυσικά αμμοχάλικα προερχόμενα από ποτάμιες ή παράλιες αποθέσεις ή / και άλλα υλικά τα οποία πιθανόν να περιέχουν άμορφο διοξείδιο του πυριτίου. Σημειώνεται ότι αμμοχάλικα που περιέχουν αυτή τη δραστική μορφή διοξειδίου του πυριτίου δεν είναι αδρανή στο περιβάλλον ψηλού ph του σκυροδέματος, και αντιδρούν με το υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου που περιέχεται στο διάλυμα της πάστας του τσιμέντου. Αποτέλεσμα αυτής της αντίδρασης είναι η παραγωγή κολλοειδούς γέλης από πυριτικά αλκάλια γνωστής σαν αλκαλοπυριτικής γέλης (silica gel). H γέλη αυτή είναι δυνατόν λόγω διόγκωσης να οδηγήσει σε ρηγμάτωση των αμμοχαλίκων και κατ επέκταση του σκυροδέματος. λ. Απλοποιημένη πετρογραφική εξέταση (Procedure and terminology for simplified petrographic description CYS ΕΝ 932-3) Σε όλα τα πρότυπα εκτός από το πρότυπο για κονιάματα (CYS EN 13139) υπάρχει πρόνοια για απλοποιημένη πετρογραφική εξέταση. Η πετρογραφική εξέταση έχει στόχο την γενική ταξινόμηση των αδρανών υλικών και δεν είναι κατάλληλη για λεπτομερή πετρογραφική μελέτη υλικών που προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις. 5.3 ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α. Περιεκτικότητα σε χλώριο (Chlorides CYS EN clause 7) Στη μέθοδο αυτή το δείγμα εκχυλίζεται με απεσταγμένο νερό για να μεταφερθούν τα ευδιάλυτα ιόντα χλωρίου στο νερό. Ακολούθως προστίθεται περίσσεια διαλύματος νιτρικού αργύρου και ακολουθεί οπισθογκομέτρηση με ένα πρότυπο διάλυμα θειοκυανικών. Η περιεκτικότητα σε χλώριο εκφράζεται ως επί τοις εκατό περιεκτικότητα ιόντων χλωρίου στη μάζα των αδρανών. Η πιο πάνω περιγραφή αναφέρεται στην μέθοδο αναφοράς Volhard. Στο Πρότυπο CYS EN : 1998, στις παραγράφους 8 και 9, περιγράφονται επίσης εναλλακτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό ευδιάλυτων χλωριούχων ιόντων.η αυξημένη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου στο οπλισμένο σκυρόδεμα προκαλεί οξείδωση του οπλισμού. β. Θειικά διαλυτά σε οξύ (Acid soluble sulphates CYS EN clause 12) Στη μέθοδο αυτή τα θειικά ιόντα εξάγονται από το δείγμα μετά από επεξεργασία με υδροχλωρικό οξύ 1:9 και στη συνέχεια καταβυθίζονται και ζυγίζονται υπό τη μορφή θειικού βαρίου (BaSO 4 ). Η περιεκτικότητα σε διαλυτά θειικά εκφράζεται ως επί τοις εκατό περιεκτικότητα εκφρασμένη σε SO 3. γ. Προσδιορισμός Ολικού Θείου (S) (Total sulfur CYS EN clause 11) Στη μέθοδο αυτή το δείγμα αδρανών υλικών αναμιγνύεται με Βρώμιο και Νιτρικό οξύ για να μετατραπούν όλες οι θειούχες ενώσεις σε θειικά ιόντα, τα οποία στη συνέχεια καταβυθίζονται και ζυγίζονται υπό τη μορφή θειικού Βαρίου (BaSO 4 ). Η περιεκτικότητα σε θείο εκφράζεται ως επί τοις εκατό περιεκτικότητα εκφρασμένη σε S. δ.υδατοδιαλυτά συστατικά (Water soluble constituents CYS EN ) Καθορίζει τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των υδατοδιαλυτών συστατικών των αδρανών. Εφαρμόζεται σε μη σταθεροποιημένα αδρανή με μέγεθος κόκκου < 32mm ε. Προσδιορισμός των οργανικών μολυντών με την μέθοδο κονιάματος (Determination of organic contaminators by mortar method CYS EN clause 15.3) Η δοκιμή προσδιορίζει την πιθανή ύπαρξη οργανικών ουσιών στα αδρανή και υπολογίζει την επίδραση τους στη δυσκαμψία και σκληρότητα του σκυροδέματος. στ.προσδιορισμός της αποσύνθεσης πυριτικού διασβεστίου σκωριών υψικαμίνου (Determination of dicalcium silicate disintegration of air cooled blast furnace slag CYS EN clause 19.1) Η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας σε αποσύνθεση του πυριτικού διασβεστίου που βρίσκεται σε σκωρίες υψικαμίνου. ζ.προσδιορισμός της αποσύνθεσης σιδήρου σκωριών υψικαμίνου (Determination of iron disintegration of air cooled blast furnace slag CYS EN clause 19.2) Η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας σε αποσύνθεση του σιδήρου που βρίσκεται σε σκωρίες υψικαμίνου.

13 20 21 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το περί του Καθορισμού των Επιπέδων των Βασικών Απαιτήσεων Ορισμένων Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Διάταγμα του CYS EN12620: Αδρανή για σκυρόδεμα Παράγραφος στο Πρότυπο ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ 4.4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σχήμα αδρανών ΑΓΓΛΙΚΑ Particle shape ΧΟΝΔΡΑ ΑΔΡΑΝΗ (Coarse Aggregates) Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl20. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ (All-in Aggregates) Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl20. Αφορά το χονδρό μέρος (1). ΛΕΠΤΑ ΑΔΡΑΝΗ (Fine Aggregates) 4.2 Μέγεθος αδρανών 5.5 Πυκνότητα αδρανών 4.6 Περιεκτικότητα σε παιπάλη 4.7 Ποιότητα παιπάλης 5.2 Αντοχή σε κατακερματισμό Αντοχή σε ολισθηρότητα 6.2 Περιεκτικότητα σε χλώριο Θειικά διαλυτά σε οξύ Συνολική περιεκτικότητα θείου 5.5 Απορροφητικότητα σε νερό Particle size Particle density Fines content Fines quality Resistance to fragmentation Resistance to polishing Chlorides Acid soluble sulfates Total sulfur Water absorption Δηλώνεται το d/d του προϊόντος. Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f1,5.. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA30. Δηλώνεται η κατηγορία PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων. Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS0,8. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Δηλώνεται το d/d του προϊόντος. Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f3. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA30. Αφορά το χονδρό αδρανές(1). Δηλώνεται η κατηγορία PSV για σκυρόδεμα που τοποθετείται ως επιφάνεια κύλισης οχημάτων. Αφορά το χονδρό αδρανές(1). Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS0,8. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%. Δηλώνεται το d/d του προϊόντος. Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f10. Για τη φυσική άμμο που παράγεται από φυσικά αμμοχάλικα ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f3. Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη από 5% τότε το ΜΒ είναι και δηλώνεται όχι μεγαλύτερο από 10g/Kg. Δηλώνεται για αδρανή που προορίζονται για οπλισμένο σκυρόδεμα και η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1%.δηλώνεται όχι μεγαλύτερο από 10g/Kg. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS0,8.10g/Kg. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη Durability against freeze-thaw Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS25. Το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές ελέγχονται ξεχωριστά και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα χονδρά και για τα λεπτά αδρανή, αντίστοιχα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις Durability against alkali-silica reactivity Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοάλικα. Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα. Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Χονδρό αδρανές στο διαβαθμισμένο μίγμα αδρανών σημαίνει το μέγεθος το μεγαλύτερο από 4mm. (2) Τα κόσκινα που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους των προϊόντων είναι αυτά της βασικής σειράς μαζί με τη σειρά 2, όπως καθορίζονται στο Πίνακα (Table) 1, της παραγράφου (clause) 4, του προτύπου CYS EN (3) Η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη απόψυξη, ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN :1998. Στη δοκιμή συμμετέχουν όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα τα οποία έχουν κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 15%, στα μεγέθη που καθορίζονται στο Παράρτημα (Annex) B του προτύπου αυτού. Το κοκκομετρικό κλάσμα 10/14mm ελέγχεται σε κάθε περίπτωση που έχει κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 5%. Η απώλεια σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται στις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο κάθε προϊόν.

14 22 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006 ΔΙΑΤΑΓΜΑ CYS EN13043: Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων Παράγραφος/ Πρότυπο ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σχήμα αδρανών ΑΓΓΛΙΚΑ Particle shape ΧΟΝΔΡΑ ΑΔΡΑΝΗ (Coarse Aggregates) Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl20. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΔΡΑΝΩΝ (2) (All-in Aggregates) ΛΕΠΤΑ ΑΔΡΑΝΗ (Fine Aggregates) Μέγεθος αδρανών Particle size Δηλώνεται το d/d του προϊόντος. Δηλώνεται το d/d του προϊόντος. Δηλώνεται το d/d του προϊόντος Πυκνότητα αδρανών Περιεκτικότητα σε παιπάλη Particle density Fines content Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f2. Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f10. Για τη φυσική άμμο που παράγεται από φυσικά αμμοχάλικα ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f Ποιότητα παιπάλης Fines quality Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη από 10% τότε η ποιότητα παιπάλης πρέπει να είναι σύμφωνη με την κατηγορία ΜΒF10. Για τα αδρανή που παράγονται από φυσι-κά αμμοχάλικα, αυτό ισχύει για περιεκτικότητα παιπάλης μεγαλύτερη από 3%. Επιπλέον για περιεκτικότητα παιπάλης μεγαλύτερη από 10% το λεπτό αδρανές πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Παραγράφου (Clause) 5 του Προτύπου Ποσοστό θραυστών επιφανειών Percentage of crushed surfaces Επιτρεπτή κατηγορία C100/ Αντοχή σε κατακερματισμό Resistance to fragmentation Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA Αντοχή σε ολισθηρότητα (1) Resistance to polishing Δηλώνεται η κατηγορία PSV Απορροφητικότητα σε νερό Water absorption Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5%. Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,5% Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη Durability against freeze-thaw Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS25. Το προϊόν ελέγχεται ξεχωριστά στα κοκκομετρικά κλάσματα που παραμένουν επί του κοσκίνου των 6,3mm με ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS25 και ξεχωριστά στα κοκκομετρικά κλάσματα που διέρχονται από το κόσκινο των 6,3mm με ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS35. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS35. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Αφορά χονδρά αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν σε ασφαλτική στρώση κύλισης. (2) Χονδρό αδρανές στο διαβαθμισμένο μίγμα αδρανών σημαίνει το μέγεθος το μεγαλύτερο από 2mm.Το διαβαθμισμένο μείγμα (all-in aggregates) ορίζεται ως μείγμα χονδρών και λεπτών αδρανών, το οποίο μπορεί να παραχθεί χωρίς διαχωρισμό σε χονδρά και λεπτά αδρανή ή με ανάμιξη των χονδρών και λεπτών αδρανών. Σε κάθε περίπτωση, το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα χονδρά και για τα λεπτά αδρανή, αντίστοιχα. Η παρούσα σημείωση δεν ισχύει για τη δοκιμή αντοχής σε ψύξη-απόψυξη. (3) Τα κόσκινα που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους των προϊόντων είναι αυτά της βασικής σειράς μαζί με τη σειρά 2, όπως καθορίζονται στο Πίνακα (Table) 1, της παραγράφου (clause) 4, του προτύπου CYS EN (4) Η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη απόψυξη, ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN :1998. Στη δοκιμή συμμετέχουν όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα τα οποία έχουν κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 15%, στα μεγέθη που καθορίζονται στο Παράρτημα (Annex) B του προτύπου αυτού. Το κοκκομετρικό κλάσμα 10/14mm ελέγχεται σε κάθε περίπτωση που έχει κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 5%. Η απώλεια σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται στις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο κάθε προϊόν.

15 24 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006 ΔΙΑΤΑΓΜΑ CYS EN13139: Αδρανή Κονιαμάτων Παράγραφος/ Πρότυπο ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5.2 Μέγεθος αδρανών Particle size Δηλώνεται το d/d του προϊόντος Πυκνότητα αδρανών Particle density Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα Περιεκτικότητα σε παιπάλη Fines content Ως ο Πίνακας 4 της παραγράφου Εφιστάται η προσοχή του μελετητή στα παραδείγματα της Σημείωσης 2 της παραγράφου Ποιότητα παιπάλης Fines quality Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη από 10% τότε το ΜΒ είναι και δηλώνεται όχι μεγαλύτερο των 10g/Kg. Για τη φυσική άμμο που παράγεται από φυσικά αμμοχάλικα αυτό ισχύει για περιεκτικότητα παιπάλης μεγαλύτερο του 3%. 7.2 Περιεκτικότητα σε χλώριο Chlorides Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% Θειϊκά διαλυτά σε οξύ Acid soluble sulfates Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία AS0, Συνολική περιεκτικότητα θείου Total sulfur Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1% Απορροφητικότητα σε νερό Water absorption Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη Durability against freeze-thaw Η τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% για τα χονδρά αδρανή και το 35% για τα λεπτά αδρανή. Σε περίπτωση μιγμάτων χονδρών και λεπτών αδρανών, το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα χονδρά και για τα λεπτά αδρανή, αντίστοιχα Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις Durability against alkali-silica reactivity Δηλώνεται για αδρανή που παράγονται από φυσικά αμμοχάλικα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1) Χονδρό και λεπτό αδρανές σημαίνει όπως καθορίζεται στις παραγράφους 3.6 και 3.7 του προτύπου CYS EN αντίστοιχα. (2) Η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη απόψυξη, ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN :1998. Στη δοκιμή συμμετέχουν όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα τα οποία έχουν κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 15%, στα μεγέθη που καθορίζονται στο Παράρτημα (Annex) B του προτύπου αυτού. Το κοκκομετρικό κλάσμα 10/14mm ελέγχεται σε κάθε περίπτωση που έχει κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 5%. Η απώλεια σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται στις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο κάθε προϊόν.

16 26 ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006 ΔΙΑΤΑΓΜΑ CYS EN13242: Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία Παράγραφος στο Πρότυπο ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΔΡΑΝΗ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΗ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΔΡΑΝΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 4.4 Σχήμα χονδρών αδρανών Particle shape of coarse aggregates Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl20 Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία Fl35 Δηλώνεται η κατηγορία Fl 4.2 Μέγεθος αδρανών Particle size Δηλώνεται το d/d του προϊόντος Το d=0 Δηλώνεται το d/d του προϊόντος Το d=0 Δηλώνεται το d/d του προϊόντος 5.4 Πυκνότητα αδρανών Particle density Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα Η τιμή να μην είναι μικρότερη από 2,00Mg/m³ ως ξηρή πυκνότητα 4.6 Περιεκτικότητα σε παιπάλη Fines content Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f9 Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία f15 Δηλώνεται η κατηγορία f 4.7 Ποιότητα παιπάλης Fines quality Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη του 3% δηλώνονται το ΜΒ και το SE4. Πρέπει το MB να είναι όχι μεγαλύτερο των 10g/Kg ή το SE4 να είναι όχι μικρότερο του 30% Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη του 3% το ΜΒ δηλώνεται και είναι όχι μεγαλύτερο των 20g/Kg Όταν η περιεκτικότητα σε παιπάλη είναι μεγαλύτερη του 3% το ΜΒ δηλώνεται και είναι όχι μεγαλύτερο των 20g/Kg 4.5 Ποσοστό θραυστών επιφανειών χονδρών αδρανών Percentage of crushed surfaces of coarse aggregates Επιτρεπτή κατηγορία C90/3 5.2 Αντοχή σε κατακερματισμό χονδρών αδρανών Resistance to fragmentation of coarse aggregates Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA35 Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία LA50 Δηλώνεται η κατηγορία LA 6.2 Θειϊκά διαλυτά σε οξύ Acid soluble sulfates Δηλώνεται η κατηγορία AS, όταν τα αδρανή θα επιχωματώσουν ή θα επιχώσουν υλικά που οξειδώνονται 6.3 Συνολική περιεκτικότητα θείου Total sulfur Δηλώνεται η κατηγορία S, όταν τα αδρανή θα επιχωματώσουν ή θα επιχώσουν υλικά που οξειδώνονται Υδατοδιαλυτά συστατικά Water soluble constituents Δηλώνονται τα αποτελέσματα της σχετικής δοκιμής, όταν τα αδρανή θα επιχωματώσουν ή θα επιχώσουν υλικά που οξειδώνονται Αντοχή σε ψύξη-απόψυξη Durability against freeze-thaw Το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές ελέγχονται ξεχωριστά. Ανώτατη επιτρεπτή κατηγορία MS35 Το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές ελέγχονται ξεχωριστά. Δηλώνεται η κατηγορία MS Το μέρος που αντιπροσωπεύει το χονδρό αδρανές και το μέρος που αντιπροσωπεύει το λεπτό αδρανές ελέγχονται ξεχωριστά. Δηλώνεται η κατηγορία MS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1)Χονδρό αδρανές στα πιο πάνω καθοριζόμενα διαβαθμισμένα μίγματα αδρανών σημαίνει το μέγεθος το μεγαλύτερο από 6,3mm. (2)Τα κόσκινα που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεγέθους των προϊόντων είναι αυτά της βασικής σειράς μαζί με τη σειρά 2, όπως καθορίζονται στο Πίνακα (Table) 1, της παραγράφου (clause) 4, του προτύπου CYS EN (3)Η ιδιότητα της αντοχής σε ψύξη απόψυξη, ελέγχεται με τη δοκιμή θειικού μαγνησίου (MS), σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN :1998. Στη δοκιμή συμμετέχουν όλα τα κοκκομετρικά κλάσματα τα οποία έχουν κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 15%, στα μεγέθη που καθορίζονται στο Παράρτημα (Annex) B του προτύπου αυτού. Το κοκκομετρικό κλάσμα 10/14mm ελέγχεται σε κάθε περίπτωση που έχει κατά μάζα ποσοστό στο δείγμα μεγαλύτερο του 5%. Η απώλεια σε κάθε κοκκομετρικό κλάσμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται στις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο κάθε προϊόν.

17 Πληροφορίες: Ο παρόν οδηγός θα βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, όπου θα αναρτώνται και τυχόν επικαιροποιήσεις των προτύπων. Αντίγραφα του οδηγού διατίθενται στα γραφεία του ΕΤΕΚ και του CYS. Τα πρότυπα για τα Αδρανή Υλικά καθώς και τα πρότυπα των δοκιμών, διατίθενται από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Ιστοσελίδες: Υπουργείο Εσωτερικών: ΕΤΕΚ: CYS: ΕΤΕΚ - Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ , Λευκωσία, Κύπρος Οδός Κερβέρου 8, 1016, Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Γωνία Λεωφόρου Λεμεσού και Κώστα Αναξαγόρα 30, 3ος όροφος, 2014 Λευκωσία Τ.Θ , 2086 Λευκωσία Τηλ: , Φαξ: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

18 Συνοπτικός οδηγός χρήσης για την εφαρµογή των προτύπων των αδρανών υλικών ιευκρινήσεις - ιορθώσεις Η συχνότητα των ελέγχων στα αδρανή, που αναφέρεται στους πίνακες στις σελίδες 11 και 12 του οδηγού, αφορούν την ελάχιστη συχνότητα που απαιτείται από τα πρότυπα. Ο συχνότερος έλεγχος επαφίεται στη κρίση του χρήστη. Στην σελίδα 14, παράγραφος 5.1α η αναφορά «ο λόγος d/d >1,4» να αντικατασταθεί µε «ο λόγος D/d >1,4» Πίνακας σελίδα 22 στη τελευταία γραµµή του πίνακα στη δεύτερη στήλη η αναφορά σε «Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις» να αντικατασταθεί µε «αντοχή σε ψύξη-απόψυξη» Πίνακας σελίδα 26 στη τελευταία γραµµή του πίνακα στη δεύτερη στήλη η αναφορά σε «Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις» να αντικατασταθεί µε «αντοχή σε ψύξη-απόψυξη» Στον οδηγό που θα είναι ανηρτηµένος στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy) και του CYS (www.cys.org.cy), έχουν γίνει όλες οι πιο πάνω διορθώσεις. Μελλοντικές τροποποιήσεις των προτύπων, επικαιροποιήσεις και διορθώσεις θα γίνονται άµεσα στον ανηρτηµένο οδηγό στις πιο πάνω ιστοσελίδες. Η Συντακτική Επιτροπή

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων

Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, αποσάθρωση, κρυστάλλωση αλάτων Μελέτη της Αποσάθρωσης των Αδρανών µε Στόχο τη Βελτίωση της Ανθεκτικότητας του Παραγόµενου Σκυροδέµατος A Study of the Weathering of Aggregates Aiming at the Improvement of the Durability of Concrete Ρεβέκκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-1 1 ΣΤ -1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις της ΠΤΠ Α 260) 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Σε σχέση με την ΠΤΠ Α260 εκδόσεως 1966

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή,

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + ΝΑ Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συμμόρφωση Τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε σχέση με έργα από σκυρόδεμα και η οδηγία προϊόντων δομικών έργων Θόδωρος Πάνου Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος

Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Η επίδραση του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 στην παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος Χρήστος Κ. Βογιατζής Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΜΒΑ Διευθυντής Καινοτομίας ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά Α.Ε. Διευθυντής Ποιότητας Κλάδου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 11 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015.

Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2015 (ΚΤΣ 15) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 3 2015. Οι παρατηρήσεις θα πρέπει να σταλούν στη: Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΣΚΩΡΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-18-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 18 Ασφαλτικά Οδοστρώµατος 01 Ασφαλτική επάλειψη συντήρησης Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 72.952,67 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: aggregates, European Standards, construction materials, TEE.

Keywords: aggregates, European Standards, construction materials, TEE. Crushed limestone aggregates for concrete and masonry: Results from tests according to EN 12640, EN 13043, EN 13242, and EN 13139 standards. Dimitris Xirouchakis, Alexis Theodoropoulos Keywords: aggregates,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025

Ε Κ Ε Π Υ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝ 17025 Ε Κ Ε Π Υ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΚΙΜΩΝ ΕΝ 17025 Αριθµός ιαπίστευσης: 36/01 ΠΕ ΙΟ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ: ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ: Α ΡΑΝΗ: ΠΥΡΙΜΑΧΑ: Φυσικές, Μηχανικές, Χηµικές οκιµές Φυσικές, Μηχανικές οκιµές Φυσικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙKHΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΨΥΧΡΩΝ ΛΕΠΤΟΤΑΠHΤΩΝ Ν.Οικονόμου Εργαστήριο Δομικών Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη Π. Εσκίογλου Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ Μαυρίδου Σ. 1, Σικαλίδης Κ. 2 και Οικονόμου Ν. 3 1 Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Χηλής 29, 55132, Θεσσαλονίκη, E-mail: smavrido@civil.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/04/2012 Κωδικός: 2012.09.03.030 SikaGrout -312 A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ... 2 ΑΡΘΡΟ 2 Ο : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΠΡΙΣΜΑΤΑ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας!

προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! δοσολογια για πανισχυρα κονιαματα εφαρμογη TΣΙΜΕΝΤΟ ΑΜΜΟΣ ΝΕΡΟ,5 χ2 18 lt 20 lt 10 lt σοβαδεσ DUROMAX προστατευστε και επισκευαστε την οικοδομη σας! μαρμαροκονιεσ τσιμεντοκονιεσ λασπη κτισιματοσ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ANAKOΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 16 /2015 Αρ. Πρωτ.: 34216/22-06-2015 ΕΡΓΟ: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ANAKOΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-01-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 01 Προετοιμασία επιφανειών 02 Καθαρισμός τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Sika FerroGard -903+ Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Πολυλειτουγικός Αναστολέας Διάβρωσης Εμποτισμού για Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Καθυστερεί την έναρξη της διάβρωσης Μειώνει το ρυθμό διάβρωσης Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της κατασκευής Μειώνει

Διαβάστε περισσότερα

180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 180. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 181. ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 181.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί (1) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πρόχυτων τσιμεντοσωλήνων

Διαβάστε περισσότερα