ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «Προκαταρκτικό κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Σχέδιο για την Περίοδο » 2020» Μάιος 2009 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 0

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή / Μεθοδολογία... 2 Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Νομού Κέρκυρας Σύνοψη Ανάλυσης Δυνατοτήτων και Προοπτικών...5 Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης...7 Στρατηγικό Σχέδιο Ν.Α. Κέρκυρας Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι...12 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)...12 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων...17 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακό Όραμα και Στρατηγική...21 Αναπτυξιακό Όραμα...21 Αναπτυξιακή Στρατηγική...25 Παράρτημα Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Νομού Κέρκυρας Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 1

3 Εισαγωγή (1/2) Η ανάλυση της παρούσας κατάστασης οδηγεί στη χάραξη της βέλτιστης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ν.Α. Κέρκυρας και στον προσδιορισμό των κυρίων δράσεων παρέμβασης για επίτευξη των στόχων της. Ανάλυση & Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης Αφορά στην αποτύπωση και συνθετική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τη συγκριτική θέση του Νομού και την επιβεβαίωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνάμεων του, των εγγενών και μη αδυναμιών του, των πιθανών μελλοντικών κινδύνων και των ευκαιριών ανάπτυξής του. Στρατηγικό Σχέδιο Αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων, ιδίως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, αλλά και του συνόλου των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην συνοχή και ανάπτυξη του Νομού Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 2

4 Εισαγωγή (2/2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Στόχοι Διαβούλευση και ανατροφοδότηση Γενική Αντίληψη Διαμόρφωσης Στρατηγικής Τάσεις και προοπτικές Περιβάλλον και περιορισμοί Στρατηγική Κατεύθυνση Σχεδιασμός Στρατηγικής Εφαρμογή Μέτρηση και ανάλυση, έλεγχος και διαρκής προσαρμογή Αποτέλεσμα Προσαρμοστικότητα Θεμελιώδη Ζητήματα Διαμόρφωσης Στρατηγικής Ποιο είναι το ζήτημα; Που βρισκόμαστε; Πού θέλουμε να φτάσουμε; Εμπλεκόμενοι και τρόπος συνεργασίας Πως θα φτάσουμε εκεί; Εργαλεία και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 3

5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 4

6 Σύνοψη Ανάλυσης Δυνατοτήτων & Προοπτικών (1/2) ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGHTS) Υψηλή αναγνωρισιμότητα της Κέρκυρας ως ένας από τους δημοφιλέστερους και διεθνώς γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Εναλλαγές τοπίων (παραθαλάσσιες περιοχές, ορεινά τοπία, δάση, λίμνες, υδροβιότοποι, κλπ) που ικανοποιούν τις διαφορετικές απαιτήσεις, τόσο του παραδοσιακούτουρισμού (ήλιος, θάλασσα), όσο και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, βιωματικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, κλπ) Συγκέντρωση πλούσιων πολιτιστικών μνημείων και πόρων (φρούρια, καντούνια, κάστρα, κτλ) ενώ ηπαλιά πόλη της Κέρκυρας έχει χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, και ως μνημείο της UNESCO Ύπαρξη ακόμη κάποιων τουριστικά αναξιοποίητων περιοχών στα παράλια και την ενδοχώρα Ύπαρξη σημαντικού αριθμού τοπικών προϊόντωνμε δυνατότητες πιστοποίησης ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ. Το ανάγλυφο και οι πόροι της περιοχής έχουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, αλιεία, παραγωγή ελαιολάδου, οίνου, μελιού κ.ά) Λειτουργία Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με αντικείμενα σχετικά με το πολιτιστικό απόθεμα του Νομού (μουσική, ιστορία, κά) Αύξηση του πληθυσμού κατά την τελευταία 20ετία ( ) και συγκράτηση του πληθυσμού ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (WEAKNESSES) Ηχαμηλή πυκνότητα/ ποιότητα του οδικού δικτύου στη Δυτική Ελλάδα δυσχεραίνει την πρόσβαση από τα αστικά κέντρα της χώρας Έλλειψη σχεδίων χρήσεων γης στον εξω-οικιστικό (εκτός σχεδίου) χώρο. Αυξανόμενες πιέσεις στις χρήσεις γης στο φυσικό περιβάλλον, λόγω της διείσδυσης αστικών λειτουργιών στην ύπαιθρο, της άναρχης δόμησηςκαι της ελλιπούς χωροθέτησης παραγωγικών εγκαταστάσεων Σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας από τον τουρισμό και συναφείς δραστηριότητες (κατασκευές, εμπόριο) Χαμηλός βαθμός διασύνδεσης του τουριστικού κυκλώματος με το λοιπό τοπικό παραγωγικό σύστημα Ανεπαρκής προβολή και ανάπτυξη ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος που να αναδεικνύει την τοπική φυσιογνωμία και παράδοση, ώστε να διασυνδέονται οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόλοι έλξης και τα τοπικά προϊόντα Συνεχιζόμενη διαρροή εργατικού δυναμικού από τον πρωτογενή τομέα προς άλλους παραγωγικούς τομείς. Η ίδια τάση παρατηρείται και στον δευτερογενή τομέα μιας και η βιομηχανία είναι ανύπαρκτη και ηβιοτεχνία περιορισμένη σε μικρές μονάδες με χαμηλό δυναμισμό Ηεποχικότητα της αγοράς εργασίας δημιουργεί αυξημένη ανεργία κατά τους χειμερινούς μήνες, ανάλογη με το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης των νησιών Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και ηνοοτροπία εγκατάλειψης της εκπαίδευσης σε μικρή ηλικία δεν επιτρέπει την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 5

7 Σύνοψη Ανάλυσης Δυνατοτήτων & Προοπτικών (2/2) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) Ηαναμενόμενηεντός του έτους ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο αναμένεται να βελτιώσει την προσπελασιμότητα και διασύνδεση κυρίως με τη Βόρεια Ελλάδα (Βορειοδυτικός άξονας) και μέσω των καθέτων αξόνων της με τις χώρες της Βαλκανικής Εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού σε επίπεδο Νομού και σχεδιασμός προγράμματος αστικών αναπλάσεων Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων προστασίας του αστικού χώρου και του περιβάλλοντος Εμπλουτισμός, ανάδειξη και ολοκλήρωση του τουριστικού προϊόντος μέσω της ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης για την ιστορική, πολιτιστική, μουσική, καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική, θρησκευτική κληρονομιά Διάθεση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στους επισκέπτες με στόχο την αξιοποίηση των εδαφικών παραγωγικών πόρων και την ταυτόχρονη ολοκλήρωση της προώθησης της τοπικής ταυτότητας στο τουριστικό προϊόν. Αξιοποίηση του Πανεπιστημίου ως αυτόνομου και δυναμικού πόλου ανάπτυξης συνδεμένου με την ταυτότητα του νομού, τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων στο τοπικό επίπεδο Συγκράτηση των αποφοίτων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο στο Νομό για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με τον παραγωγικό ιστό Αξιοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS) Ηκαθυστέρηση στην υλοποίηση της Ιόνιας Οδού, που παρατείνει τη χερσαία απομόνωση από την Κεντρική και Δυτική Ελλάδα Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία δυσχεραίνει σημαντικά την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη λήψη μέτρων προστασίας σεεπίπεδο Νομού Ηπεραιτέρω υπέρβαση της φέρουσας ικανότηταςτου Νομού που οδηγεί σε υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος Σημαντικές ανάγκες για τη χρηματοδότηση της συντήρησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος Ηοικονομική κρίση που αναμένεται να οδηγήσει σε συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας Αύξηση ανταγωνισμού στον τουρισμό από τις γειτονικές περιοχές της Αδριατικής και τις βαλκανικές χώρες, μέσω της ευρύτερης προβολής τους και την προσφορά ελκυστικότερων πακέτων διακοπών Ησυνέχιση των τάσεων για πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης, αλλά και μη δημιουργίας επαρκών ευκαιριών για το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό Μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας Προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών υγείας πρόνοιας της ενδοχώρας και των μικρών νησιών δημιουργώντας ταυτόχρονα αρνητικές εντυπώσεις στους επισκέπτες Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 6

8 Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης (1/4) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών και αξιοποίησή τους Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και λήψη μέτρων προστασίας για τη περιβαλλοντική διαχείριση και αειφορία: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές για τον Ν. Κέρκυρας Ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση υδάτινου δυναμικού Λήψη μέτρων προστασίας για τη χωροταξία και σχεδιασμός προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων Συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του πλούσιου κτιριολογικού αποθέματος των νησιών Προστασία και ανάδειξη του αστικού χώρου και των παραδοσιακών οικισμών Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων προκειμένου για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων προστασίας του αστικού χώρου Επίλυση των ζωτικών θεμάτων κυκλοφορίας γύρω από την πόλη της Κέρκυρας και στις πέριξ αυτής επιβαρημένες κυκλοφοριακά περιοχές Άμεση αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων με σύγχρονες τεχνικές Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ΟΤΑ Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων. Προστασία αγροτικής γης και ανάδειξη ελαιώνων. Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων. Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης του Νομού για την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Προστασία και ανάδειξη ευαίσθητων περιοχών και περιοχών κάλλους Προστασία ακτών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 7

9 Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης (2/4) Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός Συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων για την πρόληψη και προστασία της δημόσιας υγείας (Κέντρα υγείας αστικού τύπου, μονάδες απεξάρτησης, κινητές μονάδες υγείας κ.ά.) Ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών κοινωνικής πρόνοιας Καθιέρωση λειτουργικών τοπικών δομών συμμετοχής για την κοινωνία των πολιτών και τους παραγωγικούς φορείς Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού Διασύνδεση της εκπαίδευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) με τον τοπικό παραγωγικό ιστό Ενίσχυση τουριστικής κατάρτισης και συνείδησης Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 8

10 Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης (3/4) Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Αλλαγή του παραγωγικού προτύπου ανάπτυξης Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού και αναβάθμιση, διαφοροποίηση των τουριστικών υποδομών Σχεδιασμός συνολικής δέσμης δράσεων για τη διαφοροποίηση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με νέους τρόπους και μέσα. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών ως τόπου Α κατοικίας και πιθανή ανάπτυξη «συστήματος υποδοχής κατοίκων». Αναβίωση του πρωτογενούς τομέα μέσω της λήψης μέτρων για την αξιοποίηση των εδαφικών πόρων με ανταγωνιστικές καλλιέργειες Ανάπτυξη κλάδων συμπληρωματικά προς τον τουρισμό (γεωργία, βιοτεχνία, λοιπές υπηρεσίες) Αξιοποίηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα Συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού και των αποφοίτων ΑΕΙ στον Νομό Βελτίωση της ελκυστικότητας του Νομού, ως τόπου μόνιμης διαβίωσης Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης Συνεργασίες με ΑΕΙ για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με τοπική ταυτότητα και ποιότητα Αναβάθμιση υποδομών ΤΠΕ Δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών και δημιουργίας-εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων Διασφάλιση χώρων συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών υποδοχέων, Επιχειρηματικά Πάρκα) Διασύνδεση με το εσωτερικό της χώρας και ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες Προσέλκυση επενδύσεων ΑΠΕ για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και την μερική αυτάρκεια των νησιών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 9

11 Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης (4/4) Υποδομές και Διοικητική Ικανότητα Ν.Α. Κέρκυρας Μετασχηματισμός της ΝΑΚ σε επιτελικό φορέα της αυτοδιοίκησης Ανάπτυξη θεσμών συνεργασίας και συναίνεση για την υλοποίηση του κοινού οράματος Άμεση βελτίωση κτιριακών υποδομών/ Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών / Εκπαίδευση προσωπικού / Ενημέρωση χρηστών Σύνδεση με δίκτυα πληροφοριών άλλων φορέων Δυνατότητες ανταλλαγήςεμπειριών και νέου τρόπου λειτουργίας μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας Θεσμική κατοχύρωση αλληλεπίδρασης με την Πανεπιστημιακή κοινότητα Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε θέματα καθημερινής λειτουργίας και ελέγχων για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο προϊόν του Νομού Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 10

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 11

13 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (1/9) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Στόχος είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς. Η Ελλάδα της νέας περιόδου στοχεύει στην ανάδειξή της σε μια εξωστρεφή χώρα με ισχυρή διεθνή παρουσία με ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία. Μία Ελλάδα με έμφαση στην εκπαίδευση και τους νέους, στην ποιότητα, στην τεχνολογία και την καινοτομία, στο σεβασμό του περιβάλλοντος. (ΥΠΟΙΟ, 2007) Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 12

14 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (2/9) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Πέντε θεματικές και τρεις χωρικές προτεραιότητες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας. (Στην δεύτερη στήλη αντιστοίχιση με προτεραιότητες του Νομού Κέρκυρας) Εθνικές Θεματικές Προτεραιότητες 1. Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας 2. Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία 3. Απασχόληση και κοινωνική συνοχή 4. Θεσμικό περιβάλλον 5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης Κέρκυρα Διαφοροποίηση του τουριστικού εισοδήματος Διασύνδεση τουρισμού με άλλους παραγωγικούς τομείς Αξιοποίηση παραγωγικού πόρου της αγροτικής οικονομίας Εκπαίδευση Επαγγελματική κατάρτιση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Διασυνδέσεις με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Διαφοροποίηση τουρισμού / νέες υπηρεσίες Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη (άνεργοι, νέοι, γυναίκες, ΑΜΕΑ, άλλες ευάλωτες ομάδες) Αποτελεσματική διοίκηση Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης Βασικές υποδομές Περιβαλλοντική προστασία και πολιτική Κερκυραϊκός πολιτισμός Κοινωνικές υποδομές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 13

15 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (3/9) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Εθνικές Χωρικές Προτεραιότητες Κέρκυρα 1. Βιώσιμη αστική ανάπτυξη Η πόλη της Κέρκυρας ως αστικό αναπτυξιακό κέντρο 2. Ανάπτυξη της υπαίθρου 3. Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία Ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου του Νομού (παράκτιες περιοχές, μικρά νησιά, ενδοχώρα) και λειτουργικές διασυνδέσεις Διασυνοριακή συνεργασία µε χώρες της Αδριατικής και της Μεσογειακής Λεκάνης γενικότερα Διακρατική συνεργασία στο Νοτιοανατολικό Ευρωπαϊκό Χώρο και τη Μεσογειακή ζώνη Διαπεριφερειακή συνεργασία και δίκτυα στο σύνολο της ΕΕ-27 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 14

16 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (4/9) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Το όραμα, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι: Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος, σε μία βιώσιμη Ύπαιθρο. Το αναπτυξιακό όραμα εξυπηρετείται από τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους: Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομία Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 15

17 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (5/9) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Στον τομέα της Αλιείας, για την Προγραμματική περίοδο , τίθεται το ακόλουθο όραμα: Ηβιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Το αναπτυξιακό όραμα εξειδικεύεται στους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους: Ηεπίτευξη διαρκούς ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, σύμφωνα με τις αρχές της κοινής αλιευτική πολιτικής. Ηαειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα). Ηανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών. Ηβελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η αειφόρος ανάπτυξη των επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών. Ηπροστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται με τον αλιευτικό τομέα. Ηδιατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα, με παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 16

18 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (6/9) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ηχωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) αποτελεί νέο επίπεδο προγραμματισμού το οποίο απαρτίζεται από τρεις διοικητικές περιφέρειες που ανήκουν στον αμιγή στόχο 1 «Σύγκλιση». Στρατηγικός στόχος της χωρικής ενότητας είναι: [Η] Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού. Ηστρατηγική στόχευση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της χωρικής ενότητας εξειδικεύεται σε τρεις αναπτυξιακές προτεραιότητες: Ελκυστικότητα της περιοχής προγραμματισμού ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών ανισοτήτων Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 17

19 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (7/9) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Εντός του παραπάνω πλαισίου, Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι: να καταστεί η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών ένας διεθνής προορισμός με χαρακτηριστικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη: κεντρικό στοιχείο η τουριστική δραστηριότητα με μοντέλο ανάπτυξης περιβαλλοντικά ανεκτό (εύθραυστες ισορροπίες) κοινωνικά αποδεκτό και δίκαιο για τις τοπικές κοινότητες (βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων) οικονομικά βιώσιμο (εμπλουτισμός και ποιοτική βελτίωσή του οργανωμένου τουρισμού, σταδιακό πέρασμα από τη μονομέρεια στην ποικιλομορφία) Προϋπόθεση είναι η βελτίωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σε τρία επίπεδα: Διαφοροποιημένος προορισμός επισκεπτών: Ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα της προωθητικής τουριστικής δραστηριότητας, και των άλλων παραγωγικών ενασχολήσεων θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση της παραγωγικής δομής Χώρος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Οεκσυγχρονισμός του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού αποτελεί τον έτερο παράγοντα τόνωσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας Τόπος διαμονής και διαβίωσης πρωτίστως των κατοίκων: Επιτόπου διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και σε δεύτερο επίπεδο εξυπηρέτηση των επισκεπτών που για ένα χρονικό διάστημα, μικρότερο ή μεγαλύτερο γίνονται και οι ίδιοι κάτοικοι του συγκεκριμένου τόπου Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 18

20 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (8/9) Γενικοί και ειδικοί στόχοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Α Β Γ Δ Ε ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ανάπτυξη ενεργητικού ρόλου στον ευρύτερο χώρο Αδριατικής & Ιονίου για την εδραίωση της Κεντρικότητας Διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος για την ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πόρου για την τόνωση της περιφερειακής ελκυστικότητας. Βελτίωση της γενικής προσπελασιμότητας για την ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας Προώθηση της «πολικής» και «ενδογενούς» τοπικής ανάπτυξης για την ενίσχυση του δυναμισμού και τη βελτίωση της χωρικής συνοχής ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εξωστρέφεια της Περιφέρειας «Εδαφική συνεργασία» (διασυνοριακά- διακρατικά-διαπεριφερειακά προγράμματα). Βελτίωση/ εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην τοπική ταυτότητα και ιδιαιτερότητα, ιδίως μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτισμικών πόρων Αναβάθμιση, πιστοποίηση, τυποποίηση και προβολής- προώθηση τοπικών προϊόντων, υπηρεσιών και περιοχών, και της Περιφέρειας συνολικά Ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού για τη διασφάλιση της επιδιωκόμενης βελτίωσης και διαφοροποίησης του τοπικού παραγωγικού συστήματος Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας Ολοκλήρωση υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Βελτίωση των υποδομών υγείας και της συμπλήρωσης των υποδομών πρόνοιας για τη διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος διαμονής Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων. Χωροταξικός/ πολεοδομικός σχεδιασμός Ενδοπεριφερειακός άξονας συνδυασμένων μεταφορών, για ενίσχυση της «εξωτερικής» και «εσωτερικής» προσπελασιμότητας, εντάσσοντας αεροδρόμια, λιμάνια και οδικό δίκτυο σε ενιαίο πλαίσιο Εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης ανάπτυξης με περιβαλλοντική και λειτουργική διάσταση για την ενίσχυση της ελκυστικότητας πόλεων, παράκτιων ζωνών, της ενδοχώρας και των Μικρών Νησιών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 19

21 Εθνικοί και Περιφερειακοί Στόχοι (9/9) ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ (ΕΤΠΑ) ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ % ΣΥΓΧΡ/ΣΗΣ ΑΛΛΗ ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ* ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1 2 3= =3+5 3 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ιονίων Νήσων % Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων % Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότηταζωής Ιονίων Νήσων % ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝ % * Άλλοι Εθνικοί πόροι, προβλεπόμενα έσοδα, μη επιλέξιμες δαπάνες κ.α. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 20

22 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακό Όραμα (1/4) Με βάση: Τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες και πολιτικές Τις πολιτικές δεσμεύσεις της ηγεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Τη συνθετική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης του Νομού Τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας Το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με φορείς του Νομού Στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος και όραμα του Ν. Κέρκυρας είναι «η ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη με Κερκυραϊκή ταυτότητα» Παράγοντες υποστήριξης της επίτευξης του οράματος είναι: Οι άνθρωποι (κάτοικοι-πολίτες) Το φυσικό περιβάλλον Οι παραγωγικές δραστηριότητες Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 21

23 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακό Όραμα (2/4) ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ) Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος του Ν. Κέρκυρας βρίσκονται οι άνθρωποί της. Βασικός στόχος είναι η διάχυση των οφελών από την οικονομική μεγέθυνση και η ευημερία όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων του Νομού. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπ όψιν πως η αλματώδης ανάπτυξη του Ν. Κέρκυρας τις τελευταίες δεκαετίες δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα σε επίπεδο εσωτερικής συνοχής, ενώ έχει συχνά υποσκάψει παραδοσιακούς δεσμούς και μορφές γνώσης και αλληλεγγύης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών συλλογικών δεσμών και διαδικασιών συμμετοχής. Η προτεραιότητα της ΝΑ Κέρκυρας εστιάζεται στην επένδυση στην παιδεία, στη δια βίου μάθηση, στην πρόνοια, στη δημόσια υγεία, στον πολιτισμό και στις δομές διαβούλευσης. Μακροπρόθεσμα, η στρατηγική της ΝΑ Κέρκυρας εστιάζεται στην αλλαγή αντίληψης σε σχέση με τις οικονομικές δραστηριότητες και στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των κατοίκων με τον ίδιο το Νομό, πρωτίστως ως χώρου διαβίωσης και δευτερευόντως ως χώρου υποδοχής επισκεπτών. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 22

24 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακό Όραμα (3/4) ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενσωματώνοντας πλήρως τη διάσταση της βιωσιμότητας όπως ορίζεται στους περιφερειακούς στρατηγικούς στόχους και αναγνωρίζοντας τις εύθραυστες ισορροπίες του νησιωτικού περιβάλλοντος, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση φιλοδοξεί να εισάγει την περιβαλλοντική προστασία ως οριζόντιο στοιχείο και κρίσιμη διάσταση του συνόλου των πολιτικών της. Η κεντρική θέση της περιβαλλοντικής προστασίας αφορά εν μέρει στην προστασία του βασικού πλουτοπαραγωγικού πόρου του Νομού, της ίδιας της Κερκυραϊκής γης, η οποία βρίσκεται στα όρια της φέρουσας ικανότητάς της. Κυρίως όμως γίνεται αντιληπτή ως υποχρέωση απέναντι στις μελλοντικές γενιές Κερκυραίων, στους οποίους οφείλουμε να αφήσουμε τα νησιά φροντισμένα όπως τα φρόντισαν οι παλαιότεροι για εμάς. Η προστασία της Κερκυραϊκής γης συμπεριλαμβάνει την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος, το νοικοκύρεμα του αστικού χώρου και της υπαίθρου και τον γενικότερο έλεγχο της δόμησης και της παραγωγής και διάθεσης λυμάτων και απορριμμάτων. Σε μεγάλο βαθμό, επίσης αφορά στη μακροπρόθεσμη ευαισθητοποίηση των ίδιων των κατοίκων και των παραγωγικών φορέων απέναντι στη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται ο Νομός. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 23

25 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακό Όραμα (4/4) ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Με δεδομένη την κυριαρχία του τουρισμού ως βασική οικονομική δραστηριότητα του Ν. Κέρκυρας, είναι σαφές πως ο οποιοσδήποτε αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν του την ανάγκη για διασφάλιση και για ποιοτική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και εισοδήματος. Η διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος αφορά κατά κύριο λόγο τη στήριξη νέων τρόπων διάθεσης Κερκυραϊκών τουριστικών προϊόντων στην εξαιρετικά ανταγωνιστική διεθνή και εσωτερική αγορά. Η ποιοτική διαφοροποίηση αφορά αφενός σε νέες επενδύσεις για τη αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού και αφετέρου στη στήριξη νέων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα εμπλουτίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα έχουν ορθολογική σχέση τιμής/ποιότητας Ακόμα, η πληθώρα των επισκεπτών του Ν. Κέρκυρας προσφέρει αγοραστικό κοινό και αναγνωρισιμότητα που επιτρέπει την ανάπτυξη αποτελεσματικών διασυνδέσεων με άλλους κλάδους προκειμένου να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό βάρος θα δοθεί στους παραγωγικούς τομείς με έντονη τοπική ταυτότητα (αγροτική οικονομία και η συνδεδεμένη με αυτήν βιοτεχνία), καθώς και στην αλιεία με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη του παραγωγικού τομέα. Ταυτόχρονα, θα στηριχθούν οι νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ), οι οποίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, επιχειρηματική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης. Οι πλούσιοι περιβαλλοντικοί πόροι και το πολιτιστικό απόθεμα του Νομού μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην κατεύθυνση της προσέλκυσης νέων επισκεπτών και της τόνωσης της ενδογενούς ανάπτυξης. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 24

26 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακή Στρατηγική (1/6) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α. Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός Β. Περιβαλλοντική προστασία Γ. Διαμόρφωση τοπικής συνείδησης, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικών υποδομών Δ. Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 25

27 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακή Στρατηγική (2/6) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός Περιβαλλοντική προστασία ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Σχεδιασμός και εφαρμογή χωροταξικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Νομού Προστασία αγροτικής γης και ανάδειξη ελαιώνων Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης της Κέρκυρας και των οικισμών Χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων Αναβάθμιση μεταφορικών υποδομών (οδικοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμιο) και αξιοποίησή τους Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων Ανάδειξη κτιριολογικού αποθέματος Αξιοποίηση γεωστρατηγικής θέσης του Νομού για την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές για την Κέρκυρα Άμεση αναθεώρηση και εφαρμογή νέου σχεδίου διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων με σύγχρονες τεχνικές Διαχείριση υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης υδάτινου δυναμικού Ευαισθητοποίηση κατοίκων και φορέων (βλέπε και Γενικό Στόχο Γ) Επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ΟΤΑ Προστασία και ανάδειξη ευαίσθητων περιοχών και περιοχών κάλλους Προστασία ακτών Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 26

28 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακή Στρατηγική (3/6) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (συνέχεια) Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Διαμόρφωση τοπικής συνείδησης, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικών υποδομών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ενίσχυση τουριστικής κατάρτισης και συνείδησης Δημιουργία/ ενίσχυση κοινωνικών υποδομών και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, κοινωνική αλληλεγγύη) Ανάδειξη πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ευαισθητοποίηση των κατοίκων για τη διατήρηση του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς Καθιέρωση λειτουργικών τοπικών δομών συμμετοχής για την κοινωνία των πολιτών και τους παραγωγικούς φορείς Συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Ανάπτυξη διασυνδέσεων Ιονίου Πανεπιστημίου και παραγωγικού ιστού Βελτίωση διοικητικής ικανότητας ως προς τις υποδομές, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό και ανάπτυξη συνεργασιών Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 27

29 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακή Στρατηγική (4/6) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ (συνέχεια) Δ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Αναβάθμιση τουριστικών υποδομών Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού Ανάπτυξη κλάδων συμπληρωματικά προς τον τουρισμό (γεωργία, βιοτεχνία, λοιπές υπηρεσίες) και αξιοποίηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα Διαφοροποίηση, αναβάθμιση και διάθεση του τουριστικού προϊόντος με νέα μέσα Διασφάλιση χώρων συγκέντρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Επιχειρηματικά Πάρκα) Αναβάθμιση των υποδομών ΤΠΕ και αξιοποίησή τους για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και νέων επιχειρηματικών δράσεων, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην προώθηση της απασχόλησης. Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών ως τόπου Α κατοικίας και ανάπτυξη αντίστοιχου «συστήματος υποδοχής κατοίκων» Ανάπτυξη διασυνδέσεων Ιονίου Πανεπιστημίου και παραγωγικού ιστού Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 28

30 Νομός Κέρκυρας: Αναπτυξιακή Στρατηγική (5/6) ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Χωρική Οργάνωση, Περιβαλλοντική Προστασία και Υποδομές 2 Κοινωνία, Παιδεία, Πολιτισμός 3 Ισόρροπη Τουριστική Ανάπτυξη 4 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας με Αξιοποίηση ΤΠΕ 5 Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας της ΝΑΚ Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο ΝΑ Κέρκυρας 29

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 01 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα