ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1261, ΤΙΜΗ 0,30 d Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία Μαζική αντίδραση των εργαζομένων στην πολιτική της κυβέρνησης Σελίδα 13 «ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ... ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ «ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΝΑΞΟ» Σελίδα 4 «ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΗΣ!» ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Σελίδα 21 Συνέντευξη Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου Σελίδα 12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ «Πράσινο φως» πήρε η «Έγκριση Β Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012», κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τρίτη 25 Σεπτέμβρη. Ανάμεσα στα έργα ήταν και το θέμα του Κολυμβητηρίου Περιστερίου, στην περιοχή του Λόφου Αξιωματικών, στην Οδών και Οδοστρωμάτων, έργο ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Θησέας», οι εργασίες του οποίου είχαν διακοπεί εδώ και καιρό. Αποφασίστηκε η επαναχρηματοδότηση και ολοκλήρωσή του και μάλιστα, όπως τονίστηκε κατά τη συνεδρίαση, θα είναι το πιο σύγχρονο στην Αττική και το δεύτερο οικολογικής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα! 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 24 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 27 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012 ¾ˆ... ¾ˆ ¾ˆ ÌÔ ÕâØà Ô ÝÛ åì Ì ÖÞª Ó Ú æ ÖÜ ÌÒÌܡâØàÙ ÛàÔ ˇØÔ ÌåÔ Ì ÖÔæÚ Ì Ø Ñ ÖÒÒÆ ÞØæÔ, æ àú Ñ ÌÕå- ÙàÙ ÛàÔ çö ÝçÒàÔ, Ô ÉÒâ- Ì Ú ÔâÖÜÚ ÆÔÛØÌÚ ÖÜ Ò ØÔÖÜÔ Û Ô âûø ÙÛ ÞâØ ÛÖÜÚ Ô Ô ØˇÖÜÔ Ô ÙÝÆÒÌ ÙÛÖ ˇâÓ Û Ú ÙÌÕÖÜ Ò ÑªÚ ÛÖÜÚ æ Ö- Ù Ú. Ò ª ÛØØ ÖÜ ˇÆ- Ò ÙÙ â ÔÌ... ÖçØÛ ÛØç ÙÌ ÛÖ ßÑÖÜÛÆÒ ý ÛÖÜÚ Ñ ÌÔ Ó Ö- ØÖçÔ Ô ÛÖ ÞØ Ù ÓÖ Ö ªÙÖÜÔ æ àú ˇ ªˇÌÒ Ô. íûù Ô ÑÆ- ÖÔÛ Ô Ñ Û ÝÌç ÖÜÔ ÙÛ Òªß Ý ØÓÆÑàÔ Ô ÔÛ ÓÌ- Ûà åùöüô ÛÖ ØæÉÒ ÓÆ ÛÖÜÚ ÛÖ Ö ÖåÖ ÌåÔ ÙÛÜÛ Ñª ÒÌ ÛÖÜØ- å. ØæÑÌ Û Û ÔàÙÛÆ ÞÆ ÖÜ Ó ªÑ Ô ÙÛ àª Ó Ú æ ÛÖ 1998 ÓÌ Û Ô Ì ÙÛ ÓÖ- Ô Ñª ÖÔÖÓ Ùå ß Ô ÙÛÖÒÌåÚ Û Ú ÝàÙÝÖØÆÙ Úý Û Ö Öå ÔàØå- ÖÜÓÌ ÓÌ ÛÖ ÖÔ Øæ æôöó : ß Æ ÑØ ý. ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖçÔ Ñ ÆÔÛØÌÚ ÑÆ Ö Ú Ò Ñå Ú ÒÒÆ Ùå ÖÜØ ÓÌ ÝÌ Ø. ÜÙÛÜ- ÞØÚ ÖÒÒÖå ÔâÖ Û ÞØ Ù ÓÖ- Ö ÖçÔ Òæ ÖÜÚ Ì æùìàô, ˇâÒÖÔÛ Ú Ô Ó Ó ˇÖçÔ Û Ô ÌØà- Û Ñª Ø ÙÛ Ø æû Û ÛÖÜ... ÑæÑÖ- Ø. âé ÛÖ ÓæÔÖ ÖÜ Ö- Ì ÑÔçÖÜÔ ÌåÔ àú âþöüô ÓÜ - Òæ... ÑÖÑæØÖÜ. íûù Ñ ÛÆÞØ Ù Ý ØÓÆÑàÔ Û Ô ÔÛ ÓÌÛØ Ù Û Ú ÙÛÜÛ ÑªÚ ÜÙÒÌ ÛÖÜØ å Ú æ ÔâÖÜÚ -Ñ ÓÌ ÒçÛÌØÖÜÚ- ÜÕÆÔÌÛ ØÑØÚ ÞàØåÚ ÑÆ- Ö Ö ÌÕ ÜÛØÔ Ô âþöüô Øæ- ÉÒ Ó.» ØæÙÝ Û âøìüô ÖÜ â ÔÌ ÙÛ Ú, ÙÌ 1200 ÆÔÛØÌÚ æ 20 âàú 24 ÌÛØÔ, â Ì ÕÌ àú æùö ÜÕ ÔæÛ Ô Þت٠ÛàÔ ÌÔ Òæ à Ý ØÓÆÑàÔ, ÛæÙÖ âô àˇ Ô Ô ÓÌ ØÔÌÛ ÌÓ ÙÛÖÙçÔ ÙÛ Ô Ñ ÔæÛ ÛÆ ÛÖÜÚ Ô - Ó ÖÜØ ªÙÖÜÔ Ñ Ô Û Øª- ÙÖÜÔ Ñ ÔÖ Ö Û Ñª ÙÛçÙ. `Ü - ÞØæÔàÚ, æùö ÓÌ àôæû Ô ÌÓ - ÙÛÖÙçÔ ÙÛ Ô ÙÛçÙ ÛÖÜÚ ÛæÙÖ Ì ØÌ æû Ô ØÔ Û ÑÆ ÒÌ - ÛÖÜØ å Û Ú. Ô ÛÖ ÑÆÔà ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ Ö ßÒ ÔÆý âô ÓÌ ÆÒÖ ÖÙÖ- ÙÛæ ÛàÔ ÔÛØØÔ ÖÜ âò É Ô ÓâØÖÚ ÙÛ Ô âøìüô Ô ÑÆÔÌ ßÑÖçÑÖÜý ÛÖ æø Ôæ ÛÖÜÚ â ØÌ- Ì ØÖ ÖÜÓâÔàÚ Ô ÆØÖÜÔ ÛÖ ÞÆ. Ò ª ÌåÞ Ô Ü ÖÉÆÒÌ ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜÚ Ô ÒÌ ÛÖÜØ Ìå ÙÌÕÖÜ Ò ÑÆ, ÓæÔÖ Ô Ñ ÛÆ Ô Ô ÛÖ ÞÆ. `çóýàô ÓÌ Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ Ì ÑÌÜÓâÔÖÜÚ ÙÌ ˇâÓ Û ÙÌ- ÕÖÜ Ò ÑØÔ ÜÙÒÌ ÛÖÜØ ØÔ, Ñ ÛÆÞØ Ù ÜÛØÔ ÛàÔ Ý ØÓÆ- ÑàÔ Ó ÖØÌå Ô Ó ÖÜØ ªÙÌ ØÖÉÒªÓ Û ßÜÞÖ ÌÔÖçÚ ÙÌ- ÕÖÜ Ò ÑªÚ Ô Ñ ÔæÛ Û Ú ÙÛÖÔ ÆÔÛØ, Ûå ÙÛÌçÌ æòö Ñ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ æ,û Ñ ÔæÛ ÛÆ ÛÖÜ ÌåÔ ÓÌ àóâô ÞàØåÚ Û Òªß Ý ØÓÆÑàÔ.»Ì Û Ô ÆØÖ- Ö ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ Ü ÆØÞÌˇ ÛÖ ÌÔ ÌÞæÓÌÔÖ Ô ÓÉÒÜÔˇÖçÔ Ö ßÜÞÖÒÖ ÑâÚ ÙÜÔâ Ì ÌÚ ÓÌ Ö- ÛâÒÌÙÓ Ô ÓÌ ØÔÌÛ ÙÛÖ ÌÒÆ- Þ ÙÛÖ ÙÌÕÖÜ Ò Ñª ÛÖÜ Ø ÙÛ - Ø æû Û ÓâÞØ Ñ Ô... ÔÌÑØØÙÌ, Ö æûì ˇ ÌåÔ Ø åû Û Ì åùñìß ÙÌ ßÜÞÖÒæ Ö. `ÞÌÛ ÑÆ ÑÆ Ö Ö ÙÜÔÆÔˇØà- Öå Ó Ú, Ò Ñ àóâôö (ÙÜÔÛ Ø - Û ÑÖå, Ó ÖØÌå Ñ ˇØ ÙÑÌÜæÓÌ- ÔÖ ) ÌÔ Ìå Ô ÓÌ Ñ Òæ ÓÆÛ ÛÖÔ ßÑ Û ÑÒÜÙÓæý ÜÛØÔ ÛàÔ Ý Ø- ÓÆÑàÔ Ñ ÖçÛÌ ÖÛâ ÔÖªˇ - Ñ Ô Ô Û ÞØ Ù ÓÖ Ö ªÙÖÜÔ, ÒâÔÌ àú ÓÌ Û Ô Þت٠ÛÖÜÚ Ì ÌÓÉ åôöüóì ÙÛÖ âø Ö Û Ú ÝçÙ Ú Ñ ÜÛª æû Ô Ø É Æ- ÌÛ ßˇÜÓØÔÌ ý Ñ ÌÑ ÑÌåÛ. Ó Ú ˇÜÓå ÖÜÔ àú Ü ÆØ- ÞÖÜÔ ÑÆ Ö ÌÚ ÛØÖÝâÚ åûìø Ö Õ ØÖå Ñ Ø Öå æ àú Û Ñ Øç- Ñ Û ÝÖÜÔÛÖçÑ ÖÜ ÜÔ ÓØÔÖÜÔ Û Ô ÙÌÕÖÜ Ò Ñª Ì ˇÜÓå æ àú Ì åù Ú ÛÖ ÌÒ æ- Ò Ö ÜÛæ ÔàÙÛª âóì ÔÌ ÝØÆÙ : ßÝÆÌ ÒÆ Ñ âò ÉØÆ- Üý. æ Ì Õ àú ÙÌ ÖÒÒÆ ÞàØ Æ ( åàú ÖØÌ ÔÆ) æ ÖÜ ÛÖ ßÞÆ ý ÌåÔ Æ ÔàÙÛÖ, Ü ÆØÞÖÜÔ Öç ÌÚ ÆÔà æ 80 ÞØÖ- ÔØÔ, Ö Ö ÖåÖ ÌÔ âþöüô ÕÌÞÆ- ÙÌ Û ßÙÜ Ü ÑÆ ÛÖÜÚ Ñ ˇªÑÖ- ÔÛ ý ÛÖÜÒÆÞ ÙÛÖÔ Ó ÝÖØÆ Û Ô ÌÉ ÖÓÆ ÞÆØ ÙÛ Ô Ü Ì Ôª ÛØÖݪ, ÛÖÔ Ñ ˇ Øæ âø Ñ ØÖ ÔÛæÚ ÛÖ. ÑÆÛ ÙÞÌÛ Ñæ, ÌçˇÜÓÖ. íô Ú ÞªØÖÚ Ö ÖÔÛÆØ Ú Ôà- Øå Ì Ó Ù Ø ÔÛÆØ ÙÛÖ ÆØÑÖ Ñ Û Ô Ñ ÒÌå Ù åû ÛÖÜ... Ñ Ýâ ÛÖ ÉØÆ Ü. ÑÌåÔ âþìû Ö æûì Ö ÖçÚ Ì ÙÑâ ÛÌÛ ÛÖÔ ÛØæ ÛÖÜ, ÛÖÜ ÒâÌ Û ÔàØ Óå Ñ ÛÖÜ ÛÆ ÑÆÛ ßÉÖ ˇ Û Ñæý. ÜÛæÚ ÛÖÜ ØÆÝÌ âô ÑÖÜÛå Æ ÑØ ÓÌ Û Ô Ü æ- Ì Õ Ô ÆØÌ âô ÞÆ Òå Ö Ø Ô Û Ô Ì åùñìß Ñ Ô ÛÖÔ ÆØÌ Û ÒâÝàÔÖ ÓÌÛÆ, ÛÖ ß ÖÛâÒÌÙÓ ý.»ìùæôüþû Ñ Ö âøöú ÌÔ ªØÌ. ÔªÙÜÞÖÚ Ö ÛØæÚ åøôì Û ÒâÝàÔÖ: - íò ÑçØ Ì ÙåÒ Ì, Ö ÛØæÚ ÌåÓ. ØÚ Û ª ÌÚ; -» Þ ØÆ ÛØâ, ÙÑâßÖÜ âôûì ÝÖØâÚ ßÛÖ Ñ Ô ý. -» ØÆÉÖ Ì ÛÜÞå! Ñ ÑÜØå ; -» âùû ÙÌ ÛØâ, ÌÔ ªØˇÌ. Ô âøˇì çø Ö, ÌÔ âþà ÞÆ. µ µ À¾ˆ`` ¾ ¾ ` ` ˆ ` ¾ µ Ô µ Ñ ÀÖÜÙÙà ÌÔÔ ˇ - ÑÌ Ø Ô 300 ÞØÖÔ ÛÖ 1712 ÙÛ ÌÔÌÜ Û Ú ÒÉÌÛ Ú, Û Ô Ý ÒÖÙÖÝÖÚ, ÙÜ Ø ÝÌ Ú, ÖÒ Û - ÑÖÚ, ˇÌàØ Û ÑÖÚ Ñ ÜÛÖ - ÑÛÖÚ ÙÜÔˇÌ Û Ú ÙÛ Ô ÌØ Ö Ö ÛÖÜ ÝàÛ ÙÓÖÜ. ÌÉ àùì ÙÛ Ú 28 ÖÜÔ ÖÜ ÛÖ 1778 ÙÛ ÒÒ. ÖÓÌ ÔàÚ Ì ÙÌ Ñ Û Û Ø- ÑÌ ÛÖÜ ÖÒÜÛ Ø ÞÖÜ 18 ÖÜ àô ÙÛ Ô ÜØà. ¾ ÛÌ Ø Ú ÛÖÜ Û Ô àøöòö Ö Ö ÖÚ Ñ Ö ØÖ ÖÔÖ ÛÖÜ Û Ô ØÖÙÝÜ ÌÚ Ö Û ÒÒ. Ó ÛÌ Ø ÛÖÜ Û Ô ÑÖØ ØÖÛÌÙÛ ÔÛ ÌØÌ, Ö Ö ÜÙÛÜÞàÚ Ì ˇ ÔÌ ÓÌ ÙàÚ ÓÌÛ Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜ. `Ì Ò Ñ 10 ÌÛàÔ Ì Ñ Û ÒÌ Ýˇ ÑÌ Ö ÛÖÔ ÛÌ Ø ÛÖÜ Ñ Ì ÛÙ ÔàØ ÙÌ Ü ÙÑÖÒ Ñ ÞØÖÔ.»Ì - ÒàÙÌ ÓÌ Û ˇÌ Ñ ÛÖ ˇÌ Ö ÛÖÜ. Ì Û Ö ØÑÌÛÌ Ú ÌØ Ò Ô - ÙÌ Ú Ñ ÛÌ Ò ÕÌ ÙÛÖ Ø Ù ÛÖ ÒÒ ÕÌ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Ì- Ì ÒÓ Û Ô ÑÌØ Ì Û ØÖÚ ÛÖ Ô, Ì ÖÔÖÚ ÛÖ Ö Ö Ö ÛÖÜ ØÖÙÌ àùì ÖÒÜ Ø ˇÓÌÚ Ì- Ó Ì Ø ÌÚ, ÌÜ Ùˇ Ù ÌÚ Ñ ÌÔ - ÝÌ ØÖÔÛ»Ì Û ÌÓ ÔÌÜÙÓÌ Ô Ì Ø ÛÖÜ, Ö àú Ö ß Ó Ò ÖÚý, ÛÖÔ ÙÌ Û Ô Ô Ñ ÙÛØÖÝ Ú Û Ú ÌÑ ÌÜ- Ù Ú ÙÛ Ô Ô ÛÜÕ ÖÞ ÓÖÔÖ Û Ú ÒÖ Ñ Ú ÒÒ Ñ ÛàÔ Ùˇ ÙÌàÔ ÛàÔ Ó ˇ ÛàÔ. ¾ Ì ÌÚ ÛÖÜ ÙÞÌ- Û Ñ ÓÌ Û Ô ÌÑ ÌÜÙ Ì ØÌ - Ù Ô É ˇÜ Û Û Û Ú ÙÜ ÞØÖÔÌÚ ÌÑ ÌÜÛ ÑÌ Ú ˇÌàØ ÌÚ.»Ì àôì Û Ô Õ Û Ú Ó ˇ Ù Ú Ö Û É ÉÒ Ñ Ü ÖÙÛ Ø Ì ÖÛ Û ÙÜÔ Ùˇ Ó Û ÌÔÖÚ ÖÜ ØÌ - Ì Ô Ñ ÒÒ ÌØ ÖÜ ÔÛ Ø Ô Û ÒÖ Ñ ÛÖÜ. àùì ÛÌØ Ì ÓÝ Ù ÙÛ Ó ˇ Ù É ÙÌ Û Ú ÌÓ Ì Ø Ú.» Ö Û Ú Ù Ó ÔÛ ÑÖÛÌØÌÚ ØÞÌ Ú Û Ú ÖÒ Û Ñ Ú Ý ÒÖÙÖÝ Ú ÛÖÜ ÀÖÜÙÙà Ì Ô ÖÛ ÖÒ Û Ñ Ñ ˇ Ñ ÌÔ ØÌ Ì Ô ˇÌàØÖÜ ÔÛ Ñ Ô ÌÕÌÛ ÖÔÛ ÞàØ ÙÛ.¾Û Ô Ì Ô ÑØ ÛÖÚ Ö- ÛÜ Þ ÔÌ ÙÛÖÔ ˇ ÑÖ ÛÖÓÌ, ÌÔ Ì Ô ÜÔ ÛÖÔ Ô ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÖÓ Ò ÝÖÜ ÓÌ àôìû ÛÖ ÑÜ ØÖÚ Û Ú ÌÕÖÜÙ Ú ÛÖÜ Ôà ÙÛÖ ÛÖÓÖ. ¾ ÀÖÜÙÙà ÖÛÌÒÌ ÖÜÙ ÙÛ - Ñ ÛÖÔ ØàÛÖ ÙÜ ÞØÖÔÖ ÙÜ Ø - ÝÌ ÖÜ Û ˇÌÛ ÌÜˇÌ àú ÌÔ ÔÛ ÙÛ ˇÌ Ù Ù Ñ Ô ÛÜÕ ÑÌ- Ý Ò àô, Ø Ó ÖÜ ÛÖÔ Ñ ÔÌ Ô ˇÌàØÌ Û ØÖ Ø ÙÑÌÜ - ÙÛ Ú ÛÖÜ ÙÜ ÞØÖÔÖÜ ÙÖÙ Ò - ÙÓÖÜ Ñ ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÓÖÜ. Ô Ì - ÑÛ ÑÖ ÛÖÜ Ø ÖÙ ÙÛ ÑÖÜ ÛØÖ ÖÜ ÙÑÌ ß Ú ÛÖÜ ÀÖÜÙÙà ÖÛÌ ÒÌÙÌ Öß ÛÖÜ ÖÛ Ö ÙÑÖ ÖÚ Û Ú ÑÜÉÌ ØÔ Ù Ú ˇ ØÌ Ì Ô Ì Ô Ö àù ÖÛÌ ÌÕ ÙÝ Ò Ù Û Ú ÌÒÌܡÌØ Ú, Û Ú ÙÖÛ Û Ú Ñ Û Ú ÙÖÔÖÓ Ú ÑÖÓ Ñ Ô ÜÛÖ Ì ØÞÌÛ ÙÌ ÙÜ ÑØÖÜÙ ÓÌ Û ˇÌ Ò Ù Û Ú ÒÌ Öß Ý Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ. ¾ ÖÒ Û ÑÌ Ú ÛÖÜ Ì ÌÚ Ì ØÌ - Ù Ô Û ÒÒ Ñ Ô ÙÛ Ù. Ø ÙÌ Ú ÙÛÖ Ì Ø Ö ÛÖÜ Ñ Û Ú ˇÌàØ ÌÚ ÛÖÜ Ì ÞÛ ÑÌ Ö ÛÖÜÚ ÖÓ Ú ÖÓ Ú, àô ÖÑ Ñ ÛÌÔ Û ÔÛÌØÖ. Ö ÛÖ ÀÖÜÙ- Ùà Ì ØÌ ÙÛ Ñ Ô Ö ÓÓ ÔÖÜÌÒ ÔÛ, ÖÞ Ô ÑÖÛÒ Ó ÞÛÌ Ñ ÛÖ Ñ Ô Ó ÛÖÜ ÀÖÓ ÔÛ ÙÓÖÜ. ÙÜÓÉÖÒ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÌÕÌ Ò Õ ÛÖÜ ÙÜ ÞØÖÔÖÜ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖÜ ÔÌÜ Ó ÛÖÚ Ì Ô Ì Ø Ö Ñ ˇÌ ÓÝ ÙÉ Û Ù Ñ Ö ÞàØÖÚ Û Ú ÌÑ ÌÜÙ Ú ÖÝÌ ÒÌ Ô ÖÑÖ- Ó ÙÌ ÖÒÒ àýì Ò Ó ÙÛÖ ÞÌ Ö Û Ì Ø ÛÖÜ. ¾Ø ÙÓÌ Ô ÖÒÜ ÖÜÙ à - ÖÝˇÌ Ó Û ÛÖÜ Ì Ô Û Ø - Ñ Ûà:. ÌÔ Ô ßÌ ÖÛÌ ÜØÑ ÙÛÖ É ˇÖÚ Û Ú Ñ Ø Ú ÓÖÜ, ÖÜ ÌÔ Ó ÖØÌÙÌ Ì Ô ÑØÜ Ô Û ÙÉ ÙÌ.. ÌÔ Ü ØÞÌ Ñ ˇÖÒÖÜ Ò - ˇ Ô ˇÌ Ò Ù ÞàØ Ú ÌÒÌܡÌØ.. Ò ˇ Ô ÌÑ ÌÜÙ ÙÜ- Ô ÙÛ Û Ò ÖÛÌØÖ ÙÌ ÞÌ Ú Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÌ ÙÑ ÙÌ Ú.. ØÌÛ Ì Ô ÌÓ ÖÒÌÓÖÚ Ñ Û ÙÛ Ù. Ô ÖÜ ÓÌ ÌÔ ØÌ- Û ØÌ Ì Ô ÒÌÜ ÖÜÓÌ Ø- ÑàÚ ÓÌ ÛÖÔ Ì ÜÛÖ Ó Ú.. ØÌÛ Ù Ô ÒÌÜ Ì ÓÌ Û ÓÌ ÒÖÝÜ Ñ Û ÓÌ ÒÖ Ø - ÓÖÙÜ Ô Ì Ô Ñ Ì Û Ö ÜÛÌ Ú, Ó ÔÛ ˇÌÛ Û Ú Ô Ñ Ì Ñ Û Ú Ü Ö.. Ì ÑØ ÛÌ Ñ Ó ÖÜØ- Ì Ô Û Ñ ÒÜ ÛÌØ Ý ØÓ Ñ ÛÖÔ ÔˇØà Ö. ÖÜÒÌ Ó Ú ÔÌ ÜÛ ÖÜ Ì ÞÖÜÓÌ Ô Ñ Ñ Ì ÑØ ÛÌ Ó Ú Ó ˇ ÔÌ Ô Û ÞÌ Ø ÖÓ ÙÛÌ.. ÑØ Û Ñ ÜÛ Ñ ˇ ÜÛ, Û Ô Ö Ö ÛÖÙÖÚ ˇÖØÜÉÖÚ ÔÌÛ, ÌÔ Ì Ô Ø Ó Ì Ñ ÙÛ Ñ ÛÌ ÞÔ, ÛÌ ÞÔ Ô Ñ ÔÌ Ú Ì ÒÖ Ô ÓÌÙ ÙÌ ÖÒ- ÒÖÜ ÚÓÜ ˇÖÜÚ.. Ò ÙÓÖÔ Ñ ˇÌ ˇØ ÙÑÌ Ú Ö Ì ÙÛ Ò ÙÓÖÔ ÛàÔ Ñ ˇ - ÑÖÔÛàÔ ÛÖÜ ÔˇØà ÖÜ.. Ù ÔˇØà ÖÚ ÌÜ Ùˇ - ÛÖÚ, Ó Ñ ÙÜÔÌÛÖÚ. Ô ÌÔ Ì Ù Ø ÓÖÔÖ ÛÖ Ì Ô Ö Û Ü Ö, ÌÔ Ì Ù Û ÖÛ.. ¾ ÔˇØà ÖÚ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÒÌÜ ÛÌØÖÚ. ÖÓàÚ ÙÌ ÖÒÖÑÒ Ø Û Ì Ô ÒÜÙÖ ÌÓÌ ÔÖÚ.. ¾ ÔÛØ Ú Ì Ò Ö Ñ ÙÜÞÔ, ÜÔ Ñ ÖÒÜ Ñ Ù Ô.. ¾ÒÌÚ Ö ÙÜÔˇ ÑÌÚ Ì Ô Ó ÒÒÖÔ ØÖÙÑ ØÌÚ Ô ÑàÞÌ Ú Ø Ø Ó Û Ñ Ì Ø Ô..¾Û Ô Ü ØÌÙ ÛÖÜ ÖÒ - Û ØÖÚ ÛÖ ÑØ ÛÖÚ Ü Ì Ô Ì Ô ØàÛ ØÞ Ñ Ú Ù Ó Ù Ú Ñ Ö ÖÒ Û Ú Ó ÖØÌ Ô ÌÑ Ò - ØàÙÌ Û Ú Ü ÖÞØÌàÙÌ Ú ÛÖÜ Ò - ØàÔÖÔÛ Ú, ÛÖÛÌ ÛÖ ÑØ ÛÖÚ É - Ì ÙÛ Ô Ñ Û ÙÛØÖÝ..¾Û Ô Ö ÖÒ Û Ú ÒÌ Ì Û Û Ó Û ÛÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ ß ÓÌ ÌÔ ÝÌ ØÖÜÔ ÌÓÌ Ô ;ý, ÜÛÖ ÛÖ ÑØ ÛÖÚ Ì Ô Ñ Û Ñ ÙÓÌ ÔÖ Ô Þ ˇÌ.. Ì ÛÖ Û Ô ÔÛ ÛÜ Þ ÓÖÜ.»ÖÒ Ú Ì ÝÌØÔ ÑÖÔÛ ÛÖÔ Ì Ô Ô ÙÛÖÔ ÒÒÖÔ Ü Ö Ý ÒÖÜÚ ÓÖÜ, ÖÜ ØàÛ ÛÖÜÚ Ì Þ ÕÌÞà- Ø ÙÛ Ñ ˇÌ Ô Ô, ÖÛÌ ÌÔ ØÌ - ÒÌ ß Ô Ô ÌÔàˇÖÜ Ô ÌÔ ÔÛ ÖÔ ÓÖÜ. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Χωρίς έλεγχο! επιβεβαίωση σε ερώτημά μας, σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, Η σχετικά με την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων ήρθε δια στόματος του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΣΚ. Στη συνάντηση που είχε με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου είπε: «Προσεισμικοί έλεγχοι στα σχολεία δεν γίνονται. Έχει ελεγχθεί μόνο ότι έχει κατασκευαστεί ως το 1960!! Αν υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι τότε θα συνεχιστούν οι έλεγχοι». Είναι αδιανόητο. Και μόνο η σκέψη ότι τα παιδιά φοιτούν σε σχολικά κτίρια που δεν έχουν ελεγχθεί για τη στατικότητά τους μας φοβίζει. Πρέπει και οι γονείς να θορυβηθούν και να μεριμνήσουν για το θέμα!! Μ.Μπ. Άμεση παρέμβαση! Άμεση ήταν η παρέμβαση της Προέδρου του ΟΠΑΑΠ του Δήμου μας κ. Ξένιας Κορόγιαννη σχετικά με το δημοσίευμα στο προηγούμενο φύλλο μας με τίτλο «Ιστορίες αστέγων στο Περιστέρι». Η κ. Κορόγιαννη μας είπε ότι ο κύριος, που αναφέρεται στο ρεπορτάζ, είναι εγγεγραμμένος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και φιλοξενείται σε συγγενικές κατοικίες. Για την κυρία το θέμα θα ερευνηθεί από τις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την άμεση παρέμβαση της κ. Κορόγιαννη. Όμως χρειάζεται να σημειώσουμε ότι για το θέμα θα έπρεπε να έχει ήδη μεριμνήσει και ο υπεύθυνος ιερέας του Ι. Ναού στον εξωτερικό χώρο του οποίου βρίσκει καταφύγιο η κυρία. Μ.Μπ. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Περιστερίου για την περίοδο Το πέρας της διαδικασίας είναι στις 30 Σεπτέμβρη και, όπως ακούγεται από διάφορους φορείς, το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για τη Διαβούλευση και την κατάθεση προτάσεων είναι πολύ μικρό. Τα μηνύματα, δε, που λαμβάνουμε από φορείς σε άλλους Δήμους είναι ότι «έμειναν στα χαρτιά» οι προτάσεις που κατέθεσαν. Αναμένουμε σχετική ενημέρωση, για τη Δημόσια Διαβούλευση που έγινε στο Πρόγραμμα του δικού μας Δήμου, τόσο από τους φορείς όσο και από τη Διοίκηση του Δήμου, καθώς και το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να είναι το καλύτερο για το Περιστέρι. Μ.Μπ. Χαρήκαμε αλλά...! Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την είδηση για την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία του κολυμβητηρίου στο Λόφο Αξιωματικών, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 25 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη. Σεπτέμβρη. Όμως, τι θα γίνει με το κολυμβητήριο στη Χωράφα; Αναμένουμε ακόμη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Δήμου σχετικά με τη λειτουργία του! Μ.Μπ. ΑΝΑΓΚΗ ΦΥΓΗΣ προς τα ΕΜΠΡΟΣ και... προς τα ΠΑΝΩ! Από το... «να βγούμε επιτέλους στους δρόμους να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε», έως το, «να χαρίζεται το...δίκιο»(!) σ όποιον ΑΠΛΩΣ έχει πιο... βροντώδη φωνή, οι δύο αυτές πραγματικότητες, απέχουν μεταξύ τους παρασάγγας!!! Διότι εκ πείρας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, το δίκιο ΔΕΝ το έχουν οι πιο... θορυβώδεις! Ή όποιοι είναι... πιο πολλοί!!! Ή πολύ χειρότερα; Απλώς πιο... ογκώδεις!!! Σαν τα τριαξονικά στις εθνικές οδούς! Αλλά «οι άλλοι»! ΟΙ ΑΘΕΑΤΟΙ!!! Κι εδώ είναι που το σύγχρονο ΑΞΙΑΚΟ ΜΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ, χρήζει επειγόντων αναθεώρησης! Άλλωστε «Κοινωνία Πολιτισμένων Πολιτών» είναι ακριβώς αυτό! Ακόμα ή και ΚΥΡΙΩΣ οι άφωνοι, οι αδύναμοι, οι λίγοι, ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ χωρίς την καταφυγή σε... ανώτατες δικαστικές αρχές! Διότι! Έχω την αίσθηση πως, αυτή η κοινωνία, ή καλύτερα, ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕ- ΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ, αφήνει «εντέχνως» την Δημόσια Υγεία π.χ. στο χάλι της, για να μας... σπρώχνει στον ιδιωτικό τομέα! Αφήνει την Παιδεία «εντέχνως» στο ναδίρ, για να αναζητούμε καταφύγιο... στα φροντιστήρια! Αφήνει το παρεμπόριο να ανθεί, την ανασφάλεια να μας κατακυριεύει, την αδικία να μας αδρανοποιεί, για να... καταφεύγουμε σε οργανώσεις «προστασίας» τύπου... «GOLDEN MORNINGS»!!! Μ ακούει κανείς εκεί έξω (;) ή... να φτιάξω την... δική μου κομματική πρόταση;;; Και... Γιατί όχι;;; Ζητούνται λοιπόν συνοδοιπόροι ΚΑΙ ως προς αυτό, διότι διαγιγνώσκω... ΚΕΝΟ ΑΠΡΟΣ- ΜΕΤΡΗΤΟ και... ανάγκη φυγής προς τα εμπρός και προς τα πάνω, το συντομότερο και άνευ της παραμικρής κωλυσιεργίας!!! Μ.Κ. * * * ΘΕΛΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ... ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ!!! Δεν μπορεί καλά μου παιδιά (κυρίως στα νέα κορίτσια απευθύνομαι) την στιγμή που βγαίνετε σε αναζήτηση δουλειάς, να το κάνετε με τον... χειρότερο τρόπο! Είναι που είναι «στραβός ο καιρός»!!! Το κάνετε και ΛΑΘΟΣ, οπότε, το κακό... διογκώνεται! Θα μου πείτε, πως είναι κενό της ΛΑΘΟΣ παιδείας μας ΚΙ ΑΥΤΟ! Της χύμα, της ασεβούς, της, «ΤΑ ΘΕΛΩ ΟΛΑ ΚΑΙ... ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ» αντίληψης που αφήσαμε να διαμορφωθεί, γονείς, δάσκαλοι, κράτος! Χωρίς να προειδοποιήσουμε πως, ΔΕΝ πας να ζητήσεις δουλειά απ οποιονδήποτε, ακόμα κι απ το... λυχναράκι, με την τσίχλα να σου γεμίζει το στοματάκι! Το τζιν θεοσκισμένο (εντάξει δε λέω! Μόδας γαρ επιταγές! Όμως, το κάθε πράγμα στη στιγμή του!) Το μαλλί ξασμένο και πολύχρωμο, τα tattoo και τα extreme piercing χύμα σε πρώτη θέαση και κυρίως; Μ ένα στυλ: «μα είσαι καλά που δεν με παίρνεις για δουλειά; Ξέρεις πόσα... «πτυχία» έχω;;;» Παιδιά μου, ΕΛΕΟΣ και... πάρτε το αλλιώς γιατί... ΔΕΝ θα βρείτε (ποτέ σας δουλίτσα έτσι). Διότι, πέρα από το... κακό το κλίμα, οφείλετε να ΜΗΝ είσαστε και... χύμα!!! Μ.Κ. * * * ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟ παρακαλώ... Ας μου απαντήσει κάποιος φίλος (χωρίς εισαγωγικά παρακαλώ) εξ... Αριστεράς, «ΠΟΣΟ ΙΔΙΟΙ» και... «ΠΟΣΟ ΙΣΟΙ» είναι οι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση!!! Διότι αυτό που εγώ και όοολος ο υπόλοιπος κόσμος βλέπουμε (πλην... ΥΜΩΝ) είναι... οι μεν κύριοι, κύριοι Ευαγγελάτος, Χατζηνικολάου, Παυλόπουλος, Αυτιάς, να είναι για άλλημια φορά ΠΡΩΤΗ ΜΟΥΡΗ στο γυαλί, ενώ ΚΑΝΕΙΣ από τις εκατοντάδες των άλλων, των άξιων συνεργατών τους, στο πάλαι ποτέ κραταιό ALTER, να μην έχει την παραμικρή τύχη, όχι να ναι... ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ κάπου, οπουδήποτε, αλλά, έστω και στο ανώνυμο, έστω και στο περιστασιακό! Άρα! ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΤΕ ΤΟ ΚΙ ΑΥΤΟ σας παρακαλώ ΚΑΙ σας... προκαλώ! Ποτέ ΔΕΝ θα ναι ίδιας αξίας οι ροφοί με τις... σαρδέλες! Η ίδια η φύση ΔΕΝ τα εξισώνει όλα!!! Οι μαύρες τουλίπες με τις... μαργαρίτες! ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, εννοείται! Αλλά με... άλλη αξία ο... καρδιοχειρούργος από... εμένα τον απλό μεταπωλητή! «Άλλη» η αξία της βίλας στη Μύκονο με θέα θάλασσα, απ το... αυθαίρετο τσαρδί στον Ασπρόπυργο κι άλλη η τιμή και η αξία που κρύβει μια BMW απ το παλιό, ταπεινό μου HYUNDAI!!! Και τέλος; «Άλλη» και η αξία της συντρόφου, στα μάτια του καθενός από μας, όταν την επιλέγουμε και μας επιλέει, «απ τον... σωρό» εκατομμυρίων (ΙΔΙΩΝ (!) κατά τη γνώμη σας) ανθρώπινων ποιοτήτων και ως εκ τούτου... αξιών!!! ΜΗΝ ΤΑ ΙΣΟΠΕΔΩΝΟΥΜΕ ΟΛΑ! Γιατί τότε... (επανέρχομαι) έχει δίκιο (κατά τη γνώμη του) κι όποιος διαθέτει πιο... δυνατή (βροντερή) φωνή από μένα! Ή ανήκει σε μια ομήγυρη που... υπόσχεται (πιο πολλούς από μένα) ψήφους, ή... απλώς και μόνο... έχει όγκο!!! Ξανά, άρα; Ο... νταλικιέρης να βρίσκει το δίκιο του, αδιαφορώντας για τα STOP σε διασταύρωση!!! Μ.Κ. * * * ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΑΪΔΕΥΟΥΜΕ ΑΥΤΙΑ; Εννοείται πως, ΚΑΙ η σαρδέλα ΠΡΕΠΕΙ να έχει τη δική της θέση στο... τηγάνι!!! Να χει ΚΑΙ ΤΙΜΗ, αλλά ΚΑΙ ΑΞΙΑ (με τόνο στο γιώτα!) Όμως, επειδή οι... σαρδελίτσες είναι πιοοοο πολλές από τους... ροφούς, δεν σημαίνει πως, και θα πρέπει να... υπερτιμώνται στο χρηματιστήριο αξιών της διατροφικής μας αλυσίδας!!! Ήμαρτον πια!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στην αέναη απορία του: «Ως πότε θα χαϊδεύουμε αυτιά»;;; ορέ αγόρια; ΥΓ. Αυτοί «μας κερνάνε»: «ΤΕΛΟΣ ΕΠΟ- ΧΗΣ»;;; Ο.Κ. Κι εμείς τους... ανταποδίδουμε το... κέρασμα με: «ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΧΗΣ και... ΑΝΟΧΗΣ»!!! Έτσι για να το... ισορροπήσουμε λιγουλάκι!!!

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟ ΑΛΣΟΣ... ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ «ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΝΑΞΟ» Η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου θα μείνει αξέχαστη στους φίλους και τις φίλες του Άλσους Περιστερίου που καθημερινά απολάμβαναν κάποιες ώρες της ημέρας δροσιά και ξεκούραση σ ένα χώρο που έγινε «δικός τους» όπως άλλωστε ήταν και η Έτσι λοιπόν την Παρασκευή το απόγευμα και λίγο πριν ξεκινήσει το προγραμματισμένο μουσικό ταξίδι «Απ την Κρήτη ως τη Νάξο» με την ορχήστρα της Βούλας Ρεφενέ και του Γιώργου Σαμπαριώτη, οι επισκέπτες του Άλσους, κάθε ηλικίας, κρατώντας ο ένας χορευτών και «σκέπασαν» τον ουρανό του Άλσους... Πραγματικά η μουσική και ο χορός ενώνουν! Αμέσως μετά στο θέατρο «Τέχνη στην Πέτρα» η Βούλα Ρεφενέ και ο Γιώργος Σαμπαριώτης ταξίδεψαν το κοινό που κατέκλυσε τις κερκίδες, στις ομορφιές του Αιγαίου. Σήκωσαν τις άγκυρες από την Κρήτη και με τελικό προορισμό τη Νάξο, «αγκυροβολούν με τη μουσική τους» ενδιάμεσα στα λιμάνια της Ρόδου, της Κω, της Καλύμνου, της Λέρου, της Πάτμου, της Ικαρίας, της Κύθνου, της Σέριφου, της Αμοργού και όχι μόνο. Η νησιώτικη και αγαπημένη παράδοση πήρε «φωτιά»... Δεν έμεινε κανένας αμέτοχος στο ρυθμό και το τραγούδι. Έγιναν μια μεγάλη συντροφιά και όλοι μαζί συνόδευσαν στο τραγούδι τους εξαίρετους τραγουδιστές που έδωσαν κέφι και χαρά στους παρευρισκόμενους που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να τους χειροκροτούν θερμά. Συμμετείχε επίσης και ο Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών. ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ: Σπύρος Κοντολούρης: Βιολί Χρήστος Επιτροπάκης: Λαούτο Κρητικό και Νησιώτικο Χρήστος Χαρχαλάκης: Κιθάρα Μανώλης Αρβανίτης: Μάντολα Παντελής Γούσας: Πιάνο Φώτης Κακαβέσης: Κρουστά ευχή όλων αυτών των ανθρώπων από τη Διοίκηση της Πόλης που έδωσαν ψυχή από την ψυχή τους, ώστε να μπορεί ο Δήμος Περιστερίου να χαίρεται έναν πνεύμονα ζωής μέσα στα όριά του... το χέρι του άλλου δημιούργησαν ένα μεγάλο... πολύ μεγάλο κύκλο χορού και χόρεψαν υπό την επίβλεψη της κ. Αναστασίας Ντούρου, ελληνικούς χορούς με γνωστά τραγούδια. Με αγκαλιά το Άλσος άρχισε ο χορός Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης και οι αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Β. Λώλος Η Ευγενία Λαζάρου Οι αντιδήμαρχοι Β. Μπέτσης και Τ. Θεοδωράκος, ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Αυγουστίδης και ο κοινοτικός σύμβουλος Π. Λουκόπουλος Κέφι, ενθουσιασμός, γέλια, αστεία πειράγματα και ρυθμός ήταν τα συστατικά που ξεσήκωσαν τους επισκέπτες που δεν δίστασαν ούτε για ένα λεπτό να δώσουν τα χέρια και όλοι μαζί να λάβουν μέρος στη δημιουργία του μεγαλύτερου χορευτικού κύκλου που απλώθηκε από τη μία άκρη του Άλσους μέχρι την άλλη... Με το σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε» κίτρινα μπαλόνια με ζωγραφισμένα χαμόγελα πάνω τους έφυγαν από τα χέρια των Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πολύμνια» Κώστας Μπέστιας: Κρουστά. Γιώργος και Γιάννης Ρεφενές: Τσαμπούνα και Λαούτο. Η Μουσική επιμέλεια και η ενορχήστρωση ήταν του Γιώργου Σαμπαριώτη, ο οποίος έπαιξε και Λύρα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κ. Ευγενία Λαζάρου, Ραδιοφωνική Παραγωγός του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΚΡΗΤΗ F.M. 87,5, που ήταν και ο χορηγός επικοινωνίας.

5 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 25 Σεπτεμβρίου, η 28η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρού, όπου ανάμεσα στα θέματα Ημερησίας Διατάξεως συζητήθηκε η «Έγκριση Β Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Ο Γ. Σγουρός και ο Κ. Καράμπελας Περιφέρειας Αττικής έτους 2012», ανάμεσα στα οποία είναι και το Κολυμβητήριο Περιστερίου. Μετά τις εισηγήσεις και τη συζήτηση εγκρίθηκε το θέμα, γεγονός που σημαίνει ότι το Κολυμβητήριο Περιστερίου πήρε το «πράσινο φως» και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί. Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κ. Β. Κόκκαλης. «Α. ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σε συνέχεια της υπ αριθμ. 245/ απόφασης της 24 ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση Α Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012», προτείνεται η ένταξη πέντε (5) έργων, συνολικού προϋπολογισμού ,00, όπως παρουσιάζονται κατωτέρω ανά Περιφερειακή Ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ 1. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ.», προϋπολογισμού ,00 (με Φ.Π.Α). Με τα υπ αριθμ. 31/ και οικ / έγγραφα του, ο Δήμος Περιστερίου διαβίβασε τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της μελέτης εφαρμογής του έργου και αιτήθηκε την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, του υπολειπόμενου συμβατικού ποσού για την αποπεράτωση του έργου. Η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,61, (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α) και μέχρι σήμερα έχει πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα «Θησέας» συνολικά ποσό ,61. Η αιτούμενη από τον Δήμο Περιστερίου χρηματοδότηση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής κι αφορά στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την αποπεράτωση του έργου. Ειδικότερα, προβλέπεται να κατασκευαστούν οι παρακάτω απαραίτητοι για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου χώροι: 1. Κολυμβητική δεξαμενή 2. Κολυμβητική δεξαμενή εκμαθήσεως 3. Κερκίδες θεατών 4. Βοηθητικούς χώρους κολυμβητηρίου, αποδυτήρια, διατάξεις εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ 5. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 6. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Με την υπ αριθμ. 263/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1 η παράταση περαίωσης εργασιών κατά 395 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως Το έργο θα αποπερατωθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τα τεύχη και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και την υπ Ο Β. Κόκκαλης αριθμ. 176/2010 Οικοδομική Άδεια της Δ/νσης Πολεοδομίας Δήμου Περιστερίου. Φορέας διαχείρισης του έργου μετά την περαίωσή του είναι ο Δήμος Περιστερίου, ο οποίος θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρησή του». Ακολούθησαν τα άλλα τέσσερα (4) έργα που αφορούν στην υπόλοιπη Αττική. Παρόντες στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης και η Αντιδήμαρχος κ. Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου. Ο Δήμαρχος κ. Παχατουρίδης από το βήμα της Περιφέρειας ευχαρίστησε το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τον Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρό, που ενέκριναν τη χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του Κολυμβητηρίου που θα είναι το πιο σύγχρονο στην Αττική, όπως είπε και το δεύτερο οικολογικό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο σημαίνει πως και η συντήρησή του θα είναι οικονομική. Πρόσθεσε επίσης ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, λέγοντας συγκεκριμένα: «Ο Δήμος καλύπτει ένα αθλητικό κενό στα νιάτα της περιοχής και όχι μόνο». Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κων/νος Παπαντωνίου δήλωσε στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» για το έργο τα εξής: «Σε μια δύσκολη οικονομική, κοινωνική συγκυρία, οι δυνατότητες της Περιφέρειας Αττικής είναι τέτοιες που να μπορεί να χρηματοδοτήσει και έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου Ο Δήμος Περιστερίου διεκδίκησε και πέτυχε τη χρηματοδότηση του Κολυμβητηρίου που είχε σταματήσει -ήταν στο Πρόγραμμα Θησέας- και κατορθώσαμε σήμερα να το ξαναχρηματοδοτήσουμε για να το ολοκληρώσουμε. Είναι σε συνέχεια του Άλσους Περιστερίου και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα έργα. Πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού να έχει διεκδικητικό ρόλο απέναντι στην κεντρική εξουσία, όπως επίσης πρέπει να υπάρχει ακόμη καλύτερη συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας για να έχουν ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα οι προσπάθειες όλων μας». ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με την υπ αριθ. 289/2012 απόφασή του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2012 το έργο «Διαμόρφωση του Ο.Τ 1786 του Δήμου Περιστερίου σε χώρο πρασίνου μετά αθλητικών εγκαταστάσεων κολυμβητήριο» προϋπολογισμού Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ουσιαστικά η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το Δήμο Περιστερίου για να ολοκληρώσει το κολυμβητήριο στην Οδών και Οδοστρωμάτων στο Λόφο Αξιωματικών το οποίο σήμερα έχει κατασκευαστεί κατά το 1/4 περίπου. Ο Δήμος Περιστερίου ο οποίος έχει κάνει το σχετικό διαγωνισμό έχει τη διαχείριση του έργου και στη συνέχεια θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρησή του με τη δέσμευση να το λειτουργεί και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ο χώρος αγοράστηκε στη δεκαετία του 1990 επί Διοίκησης Θεόδωρου Δημητρακόπουλου, το 2001 αποφασίστηκε η κατασκευή Κολυμβητηρίου, εντάχθηκε αρχικά στο πρόγραμμα ΕΠΤΑ και στη συνέχεια επί Διοίκησης Ανδρέα Παχατουρίδη εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ αλλά λόγω μη επαρκούς χρηματοδότησης έχει σταματήσει η κατασκευή του. Είμαι χαρούμενος διότι η Περιφέρεια Αττικής σε μια δύσκολη για τα οικονομικά περίοδο κάνει ένα νέο μεγάλο έργο στο Περιστέρι, ενώ πριν τέσσερις μήνες παραδόθηκε και το Άλσος Περιστερίου το οποίο αναπλάστηκε εξ ολοκλήρου με χρήματα τις Περιφέρειας Αττικής, ώστε να μπορούν και οι Περιστεριώτες να έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 27 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012 ADHD Hellas ˆ & `ÜÔÖÙ ØÖÛ Û Ô ÜØ Ñ 23 `Ì ÛÌÓ- ÉØ ÖÜ 2012 ÛÖ ÔÌÒÒ Ô Ö `à- Ó ÛÌ Ö ÛÖÓàÔ ÓÌ ˆ ( - Ù Ù ÒÒÌ ÓÓ Û Ñ Ú ØÖÙÖ- Þ Ú ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û ) ßADHD Hellasý, ÓÌÒÖÚ Û Ú ADHD Europe, ÖØ ÔàÙÌ ÙÛ Ò Ù Û Ú ADHD AWARENESS WEEK 2012 ( É ÖÓ Ô ÓÌØàÙ Ú ˆ) ÓÌØ ÓÌ ˇÌÓ ß ˆ & `ˆ ¾` À¾ Ö ÛÖ ÙÛÖÔ ÌÝ ÉÖ Ñ ÛÖÔ ÌÔ Ò Ñ ý, ÓÌ Û Ô Ü ÖÙÛ - Ø Õ Û Ú ÒÒ Ô Ñ Ú Û ØÌ Ú»ÌÒÌÛ Ú Û Ú ˆ. ÓÌØ ÌÒ ÉÌ ÞàØ ÙÛÖ ÓÝ ˇÌ ÛØÖ 9.84 ÙÛÖ Ñ Ñ Ì ÙÖ ÖÚ Û Ô ÌÒÌܡÌØ. ØÖÙÌÒÌÜÙ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ, Ô Ñ ÌÔ Û Ô ÙàÚ Ô ÓÌ- ÔÖÓÌÔ, Û Ô Ñ Ô Ô Ì ÕÌ Û Ô ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö Ù Ñ ÛÖ ÌÔ ÝÌØÖÔ ÛÖÙÖ ÛàÔ Ì ÑàÔ ßÜÞ Ñ Ú Ü Ì Ú ÖÙÖ ÛØàÔ, ÖÔÌàÔ Ñ ÙÑ ÒàÔ. ¾ ÖÓ - Ò ÛÌÚ, Ñ.Ñ. ÌÒ Ñ Ú., ØàÔ `., ÖØ.,» ÒÒ àø».,» Þ ÒÖ ÖÜÒÖÜ., ÌÞÒ É Ô - Ú., `Ñ ÒÖÜÓ Ú. Ñ Ù Ò Ó Ô ÖÚ., Ì ÑÖ ÙÛÖ ÞàØÖ Û Ú ÜÞ ÛØ Ñ Ú, ÜÞÖ- ÒÖ Ú Ñ Ñ ÌÜÙ Ú ØÖ- ÙÌ Ù Ô ÓÌ ÛØÖ Ö Ñ Û ÔÖ ÛÖ ÙÛÖ ÑÖ ÔÖ Û Ú ÛÜÞÌÚ Û Ú ˆ Ö Û Ô Ñ àú Û Ô ÌÝ É - Ñ Ò Ñ Ñ ÜÛ ÛàÔ ÌÔ Ò ÑàÔ ÞØ Ù ÓÖ Ö àôû Ú Û ÔÌÖÛÌØ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ ÌØÌÜÔ Û Ñ Ì ÖÓÌÔ Ñ Û Ô ÌÓ Ì Ø ÛÖÜÚ Ö Û ÙÜÔÌØ Ù, Ñ Û Û Ú ˇÌØ ÌÜÛ ÑÌÚ ÛÖÜÚ ØÌÓ- É ÙÌ Ú, ÓÌ, ÌÝ ÉÖÜÚ, ÖÔÌ Ú Ñ ÌÔ Ò ÑÌÚ ÓÌ ˆ. ÖÔ ÙÛ ÑÌ ÖÛ ˆ Ì Ô Ó ÙÜÔˇÌÛ ÔÌÜØÖÉ ÖÒÖ Ñ Û Ø Þ Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø - ÌÛ Ö ÙÜÓ ÛàÓ Û ØÖ- ÙÌÕ Ú ( Ò ÖÛÌØ Ù Ù ØÖÙÖÞ Ú) Ü ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ - Û Ú ØÖØÓ Û ÑÖÛ Û Ú, ÌÔà ÙÜÞÔ, ÖÛ Ô Ü ØÞÌ ÙÜÔ Ü - ÙÓÖÚ ÛàÔ ÛØ àô, ÖØ ÌÛ àú Û Ø Þ ÒÒÌ ÓÓ Û Ñ Ú ØÖ- ÙÖÞ Ú ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û. ¾Ø - ÙÛ ÑÌ ÙÜÓ ÛàÓ ÛÖÒÖ, - Ô ÝÌØˇ Ñ Ô Ì Ó ÖÒÖ Ñ Ì ÖÓÌÔ, ÙÜÔÖÙ ØÖÛ Û Ñ ÜÔ ÛÖÛ ÛÌÚ ˇÌØ ÌÜÛ Ñ Ú ØÌÓÉ Ù Ú. ÛÖÓ ÓÌ ˆ ÜÙÑÖ- ÒÌÜÖÔÛ ÙÛ ÞÌ Ø Ù Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ Ô Ú ÛÖÜÚ à Ú, ÝÖÜ Ö ÌÑÛÌÒÌÙÛ ÑÌÚ ÒÌ ÛÖÜØ ÌÚ (ÓÔ Ó, ÙÜ ÑÌÔÛØàÙ, Ñ Ò Ùˇ Ù ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ, ÙÜÔ - Ùˇ Ó Û ÑÖÚ ÜÛÖÌÒÌ ÞÖÚ Ñ Ô ÙÛÖÒ ÔÛ Ø Ù Ú (response inhibition), Ñ Ô ÛÖ Ö - Ù Ñ ØÖÉÒÌß ), Ö ÔàÛÌØÌÚ Ò ÔàÙÛ ÑÌÚ ÌØ Ù ÌÚ ÖÜ ÉÖ ˇÖÜÔ Ô ÞÌ Ø ÙÛÖÜ- ÓÌ Û Ô ÖÒÜ ÒÖÑ à Ó Ú, ÙÛ Ø ÖÓÌÔÖ ÙÛ Ì ÖÓÌÔ ÛÖÜ ØÖÔÛÖÚ Ñ Û Ô ØÖÛÌØ ÌÓ Ì Ø, ÌÞÖÜÔ Ñ Û ÌÔ ÛØÖ- Ö Ò Ì. Ô ÝÌØÖÓÌÔÖ Ö ÖÓ Ò ÛÌÚ ÙÛ Ô Ñ ˆ Ì àù Ô ÛÌØ ÌÓÝ Ù ÙÛ Ô Ô - Ñ ÖÛ Û Û Ú Øà Ó Ú Ôà- Ù Ú, àùûì, Ö àú Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ - Ñ ÔÌÝÌØÌ Ñ. ÖØ ßÛÖ ÓÌ ˆ Ô Ø ÓÌ ÔÌ ÌÔ ÓÌ ˆý, ÝÖÜ ÌÞˇÌ Û Ô Ñ Û ÒÒ Ò ÜÛÖ Ñ ÖÒÜ ÒÌÜØ ˇÌØ ÌÜÛ Ñ à Ñ Ô Ó Ô ÖÑÛ ÙÌ ÙÛ Ô ÖØÌ Ñ ÒÒÌÚ ßÜÞÖ- ÒÖ ÑÌÚ Û Ø ÞÌÚ. ÖÛÌÒÌ ÒÜ Ø Ø Ó Û ÑÖÛ Û ÙÛ ÞàØ Ó Ú ÖÛ ˆ Ü Ö - ÔàÙÑÌÛ Ñ ÛÌØàÚ ÙÛ ÑÖØ ÛÙ ÖÜ ØÖÜÙ ÖÜÔ ÛÖÔ ÛÜ Ö Û Ú ØÖÙÌÕ Ú, Ö Ö Ö ÖÚ ÌÔ ÔÌÛ ÌÜÑÖÒ ÔÛ Ò ÛÖÚ ÙÛ Ô Û Õ, ÝÖÜ Ñ ÔÌÔ Ô ÌÔ ÌÔÖÞÒÌ. ÖÙÖ Ö ÖÔÌ Ú ÖÙÖ Ñ Ö ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ Ó ÖØÖÜÔ Ô ÉØÖÜÔ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ ÞØ Ù - ÓÌÚ ÙÜÓÉÖÜÒÌÚ ÙÛÖ site Û Ú ADHD Hellas: Ô - ÌܡÜÔˇÖÜÔ ÔàÙÌ Ú Ñ ßÜÞÖÌÑ ÌÜÛ Ñ ØÖ Ø Ó- Ó Û ÓÌ ˆ ÙÛ»ÖÔ Û Ø ÞàÔ ØÖÙÖ- Þ Ú-ˆ ÌØÑ Ô Û ÑÖÛ Û Ú Ñ» - ˇ Ù Ú, ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌ Ö - àô ß & ÜØ ÑÖÜý, Ñ ÙÛÖ Û ÒÌÝàÔÖ ÙÛ ÓÖÔ Ñ. ˆ ÌܡÜÔ Û Ú»ÖÔ Ú Ì Ô ÖßÜÞ - ÛØÖÚ Ñ. ÖØ ÌØß ÞÖØ, ØÖ- Ì ØÖÚ Û Ú ÒÒ Ô Ñ Ú Û ØÌ Ú»ÌÒÌÛ Ú ˆ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à Ñ Ñ ÌÜÙ ) ¾ ` ` ¾ À¾ð ¾ ØåÛ ÉØÆ Ü, Û Ô ØÖ ÖçÓÌÔ ÌÉ ÖÓÆ, ÌÓ- Ý ÔåÙˇ ÑÌ ÙÛÖ Ü Òå Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú, ÓÌ ÌÑÌåÔÖ ÛÖ Ó ÒÒÆÑ Ûç ÖÜ ÙÑ ÔÛ ÖÞÖ Øâ, ÆßÖ ÛÖ ÖˇÌÛ ÓâÔ ÛØåÞ -ÛØåÞ, Ô Ó Ú Ô ÑÖ ÔØÙÌ, Ô ÑÖ ÔØÙÌ Ú ª ß ÖÝ ÙåÙÖÓÌÔ Ñ ÛÆÙÙÖÓÌÔý ÛàÔ ÛØÖäÑÆÔàÔ. ÜÙ ÑÆ ÌÔ ÛÖÜ âòì Ì ÌÑÌåÔÖ ÛÖ Ù ÙÛ Ñæ-Ì Øà- Ô Ñæ Þ Óæ ÌÒÖ, ÖÜ ØÖ ÌåÛ ÛÖÜ ÓâÔÖÜ Ó Ú Ü ÖÜØ Öç ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ. Ó Ú ÌÔ ÓÌØØÔÌ Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú, æû Û Ñ ÒÖç ÖÜ ØÖÙâÝÌØÌ ÙÛÖÜÚ ÛØÌ Ú ÑØÜæÑàÒÖÜÚ ÛÌÞÔÖÑØÆÛÌÚ, ÌÔ Ì ØÑÖçÔ. ÌÔ ÛÖÜÚ ÝÛÆÔÖÜÔ Ö ÓÌ ØÙÌ Ú ÛàÔ Ó ÙˇØÔ, ÛÖÜ ÌÝÆ Õ, ÛàÔ ÙÜÔÛÆÕÌàÔ, ÖÜÒÌ Æ ÓâÞØ Û 67. âòöüô Ñ ÆÒÒ ÓâÛØ, 2 Ù. ÌÜØØ Ñ ÜÛª Û ÝÖØÆ ÛÖçÔ ÓÌ ØÙÌ Ú Ó ÙˇØÔ, ÙÜÔÛÆÕÌàÔ, Ñæß ÓÖ Ý ØÓÆÑàÔ Ñ.Ò. ÖÒç ØàÛæÛÜ Ö, Ó Ú ØÖÜÛ Ô ÆÙ ÛÌ. ÖÒç ÓÖÔæÛÖÔÖ åôìùûì, ØÌ Ý Ò ØÆÑ. ÒÒÆ ÙÜÞÆÙ ÓÌ æû Ô É ªÑÌ ÙÛÖ Ü Òå Ö ÌÔ âòöú Ñ ÌÕâÝØ ÙÌ Û Ô ÜÙÝÖØå ÛÖÜ. åþì ÝÆÌ ÛÖ ÓÌÙ ÓâØ ÛÖÔ ÌØå ØÖÓÖ Ñ âô Ñ ÝÆÙ Ùæ ÌÚ ÌÔ ÛÖÜ âñ ÔÌ Ûå ÖÛ Ñ ÜÙÝÖØÖçÙÌ. ¾ µ ` Àˆ À ¾` ` ` ` ` ªÑ Ô ÙÛÖ Ü Òå Øâ Ö ÀÆäÞÌÔÓ Þ ÓÌ ÛÖÔ Û ÆÑ. ÖÒç Û Ø ÙÛæ ÌÜ ØÆÑ Ö ÜÖ ÛÖÜÚ, ÓÖÜ ˇçÓ ÙÌ ÛÖÔ ÑÆÖÜ-Ó æä ÙÛ Ô ÓÌØ Ñª Øâ ÓÌ ÛÖÔ Ô ÆÔÖ. æùö ÙÛÖØ ÑÆ ÛÖÔ ÑÖåÛ Ì ÛÖÔ Û ÆÑ Ó Ú, ÛÖÔ Ô ÑªØÜÕÌ ÓÆÒ ÙÛ àú ÛÖ Ü Ø ˇÓæÔ âô ÕÌ ÖÜÒ ÛªØ. ¾ Ü ÖÜØ æú Ó Ú, Ö Ñ. Û ÆÑ Ú âþì Û Ô Ñ ÔæÛ Û ÙÌ ÞØæÔÖ Ó âô Ô ÕÌ ÖÜÒÆÌ Û Ô ÓæÙ ÌØ ÖÜÙå Ñ Ô ÙÜÔÌÞå Ì Ûæ ÛÖÚ ÓâÞØ Ô Õ ÒØÙÌ Ñ Û ÑÌØ Óå Û Ú ØÆ Ñ Ú, Ô Û Þ ØåÙÌ ÙÌ ÆÙÛÌ Ö ÛØ Ì åû, ª ÌÝÖ Ò ÙÛª ª âùûà ÛâÒÖÚ ÆÔÛàÔ É ÖÓªÞ ÔÖ. ÆØ ÑçØ Ì Û ÆÑ ÓÖÜ Ì æóìô ÑÜ- ÉâØÔ Ù Ô Ó Ô ÌåÔ Û Ú Ø ÖÙ ÙÛ ÑªÚ Ø ÙÛÌØÆÚ, Ûå µàª ÙÛ Ó ÌçÌ ÜÛÆ Ñ ÛÖ ÖÜ ª ÌÔ âþì ÓÌÛ ÑÖÓåÙÌ, ÌÑÌå ÌåÔ Ñ ÙÌ ÌØ ÓâÔÌ,. Æ ÖÛÌ, Ñ ÖçÓ ÙÛÌ Ô ÓÆˇÖÜÓÌ ØÚ ÖÜÒªˇ ÑÌ ØÖ- Û Ñª Ñ æò ÓæÙ ÌØ ÖÜÙå Ñ ÛæÛÌ ˇ ÙÌ ÕÌÞÆÙÌ Ñ Ö ÀÆäÞÌÔÓ Þ Ñ»âØÑÌÒ.» À ` µ¾» ÒæÒÖ Ö ˇ åôöüóì æòö. ÆˇÌ ÓâØ ÉÆ- ÖÜÓÌ Ñ æ Üæ-ÛØÌ Ú ÌÑˇâÙÌ Ú. æù ÞØæÔ ÙÛÖ ÙÞÖÒÌåÖ, ÖÑÛØ ÙÛÖ ÓÖÛ Ñæ, ÖÑÛØ ÙÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Ñ ÖÑÛØ ÙÛÖ ÔÌ ÙÛªÓ Ö ( ÌÔ ÓÖÜ É åôöüô Û ÞØæÔ ), ÛæÙÌÚ ÌÑˇâÙÌ Ú ÌÔ ÌåÞ ÉÆÙÌ. ÆˇÌ ÓâØ ÌÑˇÌ ÙÌ Æ ÖÓ. ÓÖÙ Ìçˇ ÑÌ Ñ âñˇìù Û Ú CITI, Ö Öå ÌåÔ ÖÒç Ù æ ÖÕ Û Ô ÒÒÆ. âôì ÜÛÖå, æû ÙÌ ÆÙÛ Ó Ó ÔØÔ ÓÌ ˇ ÔæÛ Û 90% ÒÒÆ ˇ ÛàÞÌçÌ. ÜÛæ æû Ö Ô ÒÜÛâÚ Û Ú CITI ÌÑÛ ÓÖçÔ æû Ñ Ö ÙÛàÛâÚ Ó Ú ˇ ÑÖÜØ ÙÛÖçÔ Ñ ÒÒÆ ˇ ÑÖÜØ ÙÛÌå æ Û ÓâÛØ Û Ú Ò ÛæÛ Û Ú. Û ˇ ÑÆÔÌ ØÌ Æ, ˇ Õ ÖÙÛÆÙÌ ; ÆÛ Ó Ú Ìå ÛÌ, ÒÌÚ Ñ Ö ` Ó ØÆÚ ÌÔ ÛÖ ÕâØÌ æû ÙÜÔÌÞå ÖÔÛ Ú Û Ô å ÖÒ Û Ñª ÓÌ ÛÖÔ - Ô ØâÖÜ ˇ âþì Ñ Û å ÖÛÌÒâÙÓ Û. ÜÙ ÑÆ Ñ ÜÛæ Ö `ˆÀ µ ÝÛ åì, ÖÜ ÓÖ- Ù Ö Ö ªˇ ÑÌ âñˇìù Û Ú CITI Ñ Ó Ú Þ ÒÆÌ Û Ô ÆˇÌÙ Ñ Û Ó ÔâÙÛØ ÛàÔ ØÖäÑÆÔàÔ. ` µ¾ˆ»»¾` À ¾ˆ` ìõ ÛâÑÔ Û Ú ÖØ ªÚ Ó Ú, Û Æ, ÛØæ ÖÚ ÛÖÜ Òâ Ì Ô Æ, ÖÜ ÛÖ ÖˇâÛ ÙÌ ÑÜÉâØÔ Ù ÙÛÖÔ. ¾ æùöüú ÌÔ ÛÖÔ ÔàØå ÖÜÔ ÌåÔ ÛÖ ÌÕå ÞâØ ÛÖÜ Û ÆÑ, ÙÛ ÕÌ ÖÜÒªÓ Û. Ö Ø ÙÛÌØæ ÛÖ âþì ÙÌ ÞØ ÙÛå Òæ à ÌÖÒÖ å Ú. Æ ÜÛÆ âñ Ô Ô Û Ô ÌÕªÚ Òª ÙÑâß. ÒâÕ Æ ÑÜØ ÖÒÌÑÛÌå ÛØØ, æû å ÖÜÔ ÓÌ Û Ô ÓæÙ ÌØ ÖÜÙå. `ÑâÝÛ Ñ Ô ÒÖ æô Ö Æ ÌåÔ Ù ÓÌØ Ôª ÞØ Ó Û ÙÛ Ø Ñª Õå Û Ú ˆ, ÌØå- ÖÜ ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ. æùö ÒÖ æô ˇâÒÖÜÔ Ô Û Ô Þ ØåÙÖÜÔ, ÙÜ ÔØÓ ÒÆˇÖÚ. âòöüô Ô Û Ô ÖÜÒªÙÖÜÓÌ ÙÌ ÑÆ Ö Ö ÑÖÒÒ ÛÆØ ÛÖÜÚ. ÀÌ Æ, âòìöú, 30 ÝÖØâÚ Ì ÆÔà ÌåÔ Õå ÛàÔ ÑÛçàÔ Û Ú Ñ ÛÖ ÑØÆÛÖÚ Û Ú ÞØàÙÛÆÌ Ñ 600 ÌÑ ÛÖÓÓçØ. Õå ÜÛªÚ Û Ú ÌÛ ØÌå Ú Û Ú ç ØÌÜÙ Ú Ñ ÖÞâÛÌÜÙ Ú ÌåÔ ÑÖÔÛÆ ÙÛ 6,5 Ù. ÌÜØØ Ñ ÜÛÖå ØÖÙ ÖÑÖçÔ 250 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ; `ÑÌÝÛÌåÛÌ Ñ ÛÖ çø Ö. ÌÔ å ÖÜÔ ÓÌ ÛÖ ÔÌØæ, ÛÖ Ö ÖåÖ ØÖÉÒâ ÌÛ æû ˇ ÌåÔ Ûå ÛàÔ Ì æóìôàô Ì Ô ÙÛÆÙÌàÔ. µ»» ` ¾ ˆ ¾» `; æþ å ÖÜÓÌ. ÖÜÚ ÑÖçÔ ÙÌ ÛÖ ÆÞÛÜÒÖ Ö ØÛ Ú, ÙÛÖÜÚ ØÖäÑÆÔÖÜÚ Ñ ÌÔ ÕâØà Û ÆÒÒÖ ÛÖÜÚ ÑÖçÔ ÙÌ. Ô Ù Ú Òâà, ÛÖÜÚ âñ ÔÌ Û ÓÖçØ ÑØâ Ú, Ö ØØ Ô ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛªÚ Û Ú». À., Ûå Ö ÆÔˇØà ÖÚ âþì Ñ ØØ Ô ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛ Ñª Ìå. ÝÖɪˇ Ñ Ô ÛæÙÖ ÖÒç ÜÛÖå, ÖÜ æ ÖÜ Ýç Ì - Ýç Ì. ØÌ Æ ÖÔÛ ÑÆ Ö ÖÚ Ô ÛÖÜÚ ÉÆÒÌ ÙÛ ˇâÙ ÛÖÜÚ. ÑÆ æû Ô ÛÖÜÚ Ìå Ì æû ØæäÑ ˇ Øâ Ì Ô ÆßÌ Ô Ì ÛåˇÌÛ ÙÛ Ô ÑÖ ÔàÔå. `Ü Ñ Ôªˇ - Ñ Ô.»ÌÛÆ æ Òå ÒÌ ÛÆ, Ô Ó Ô ØÌÕ ˇÌå ÙÛÆÙ ÛÖÜ ØÛ Ó Ú Ñ Ô Ñ ÙÛÌå ÖÔÜ ÌÛªÚ Ô ÛÖÜÚ ÛÆÌ ÙÜ ÔØÓ, æ àú Ö ` Ó ØÆÚ ÙÛ»âØÑÌÒ, É ªÑÌ Ö ÌÑ ØæÙà ÖÚ Ûç ÖÜ Û Ú». À., Ö Ñ. æ ÖÜÒÖÚ, Ô ÌÔ ÑÆÔà ÒÆˇÖÚ Ñ ÓÌ Ò ÆØ ÑÖ çýöú, Ô ÑÖåÔàÙÌ, æû». À. ˇ Û ß ÝåÙÌ Û Ôâ ÓâÛØ, Ô ÙàˇÌå ÒÒÆÚ ÖÜ Ñ Ô ÜÔÌçÌ æ ÛÖ ÒæÓ Û Ú Ø ÞÓªÚ Ñ ÛÖÜ ÓåÙÖÜÚ. ÖÜ `ˆÀ µ Ò ª. Ó Ú ÑÖçÝ ÔÌ. ÆÓ ÓÆ Ñ Ú ÛÖ ÒâÔÌ ÜÛæ ØÛ Ó Ú; ` ` À ` Ô Ý ÔÛ ÙÛÌåÛÌ æû Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ Üæ-ÛØÌ Ú ÙÖÑÖÝÌØÓâÔÖ ÉÖÜÒÌÜÛâÚ Û Ú». À., ÖÜ Ì ÓâÔÖÜÔ, æû ˇ Ñ Û ß ÝåÙÖÜÔ Û ÓâÛØ, æû æ àú ÒâÔÌ ÌÔ ªÛ Ô ÙÛ Ú ØÖ Ø ÓÓ Û ÑâÚ ÙÜÓÝà- ÔåÌÚ ÜÛªÚ Û Ú Ü âøöþ Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÛÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÜ Ó ÖÜÒÖÜÑ Öç ÛÖÜ. ÖÒç ÙàÙÛÆ, Ö Óâ Ú Ñ ÒÒ ÛâÞÔ Ú ÛÖÜ ÑæÓÓ ÛÖÚ Û Ú». À., Ö ÑçØ ÖÚ ÑÖÜÒå Ú, Ô ÝÌØæÓÌÔÖÚ ÙÛÖÜÚ ÛØÌ Ú ÉÖÜÒÌÜÛâÚ, ÖÜ âý Ô æøû Ñ ÛÆ ÛÖÔ ÑçØ Ö ÙÖçÑ Ò, ÛÖÜÚ ÛÆÌ Ô Ø ØÙÖÜÔ Û Ô ÉÖÜÒÌÜÛ Ñª â Ø ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÑæÓÓ. ÆÔ Ò ª Ñ Û ß ÝåÙÖÜÔ ÜÛÆ Û Ý ÒÖÒ äñæ ÓâÛØ, Ô Ýç ÖÜÔ æ ÛÖ ÑæÓÓ Ø å ÖÔÛ Ú Û Ô â Ø ÛÖÜÚ, ÙçÓÝàÔ ÓÌ Û Ô Ó Ø Ñª ˇ Ѫ. æ àú âñ Ô Ô Ø Ô ÛØå ÞØæÔ Ö ÖÜÉâÒ Ú, Ö ÙÖçÑ Ò Ú, Ö ÆÔÛØ ÑÒ Ú Ö Ø ÔæÚ Ñ Ö Ì- ÉâÔÛ Ú æû Ô âýü Ô æ ÛÖÔ `ˆÀ µ. âùûøìß Ô Û Ô â Ø ÙÛÖÔ `ˆÀ µ Ö Ø Û - ÝâØ ÌÚ Û Ú Ø ÙÛÌØÆÚ. ÙÛÖØå ˇ Ì Ô Ò - ݡÌå; ¾»¾`ˆ» À ¾ ˆ ÌÜÛâØ Øàå Ñ ÛÖ ÌØ ÙÛâØ Õç Ô ÙÌ ÌÔÛ - ÑÆˇ ØÖ. Ö ` ÉÉ ÛÖÑçØ ÑÖ Ý åôìû, Ö ªÓ ØÞÖÚ ÖÜ ÌåÔ ÔÛ ÞÖç ØØÔ, âñ ÔÌ Ü ÌØàØåÌÚ Ô Ñ ÛÌÉÆÙÌ Û Ú ÝåÙÌÚ ÖÜ ØÖ ÆÔ Ô Û Ô ÔÌØ Û Ñª ÌÔ Ñª ÌØ å. Ûå ªÓ ØÞâ ÓÖÜ, ˇ ÙÌ ÌåØ Ì Ô Ñ ÛÌÉÆÙÌ Ú Û Ú ÝåÙÌÚ Û Ô âó Û ÛÖ Øàå; Ô Ó Ô Ú ÑæÔÛØ ÙÛ Ô ÌØ å, ÖÜ ÑÆÔÖÜÓÌ Ô Ü Ì- Ø Ù åùöüóì Û Òå Ñ ØÓ Û ÖÜ Ó Ú âþöüô ÖÓÌåÔÌ. Ö Ñ åàó Ô Ü ÌØ Ù ÙÛÖçÓÌ Û Ô Õ Ö Øâ Ì Æ Ó Ú. ÑÛæÚ Ñ Ô Ó Ú ˇâÒÌ Ú âô ÛÌÚ Ñ ÑÖÜØÌÒª ÌÚ Ô âþöüô Ôæ Ó Ö ÌÒÌ ÓÖÙçÔÌÚ ÖÜ ÑÆÔÌ Ú ÓÌ ÕâÔ ÑæÒÒÜÉ. Ûå ˇ Øâ Ì Ô ÓÆˇÌ Ú, æû ÆÒÒÖ ÌåÔ ÒÒ ÒÌ ç, Ö Öå Ùå ÖÜØ Øâ Ì Ô Ô ÛÜ- ÞˇÌå Ñ ÆÒÒÖ ÌÒÌ ÓÖÙçÔ. ÌÒÌ ÓÖÙçÔ ÖÜ åôìû Ó ØÖÙÛÆ ÙÛ Ú ÑÆÓÌ- ØÌÚ Ô ÒâÔÌ Ö Û ÒÌˇÌ ÛâÚ, ßÛ Ñ Òæ ªÓ ØÞÖ ÖÜ âþì ÛÖ ÌØ ÙÛâØ ý. ìôˇø Ñ Ú Ö ˇ Ù ÜØæÚ Ñ ÆÔÌÓÖÚ Ö ÝÛ ÔâÚ ØÖÙ ÖÑåÌÚ. Øâ Ì Ô ÓÆˇÌ Ú ªÓ ØÞÌ, ÌÙç Ñ Øâ ÙÖÜ ÖÜ Ö ÑÌåÛÌ ÛÖ ÌØ ÙÛâØ, ÌÒâà Û ÒÌÓÆØÑÌÛ Ô Ñ, æû ÌØ å ÌåÔ ÌØæ Ó Ú Ñ åàó Ñ ˇ â ØÌ Ì Ô ÛÖ ÙÌÉ ÙÛÌåÚ. ` À ¾» µ¾ˆ ¾ ˆ ¾ˆÀ ¾» ` íñ ÔÌ Ó åô ÑÖ Ö ÑçØ ÖÚ ØÖçÛÙ Ú. Ûå Ö ÓâÔÖ Ó Ú Ö Ü ÖÜØ Öå âô ÙÆØ ÑÖ ˇâÓ ÖçÔÌ, ÖÜ ˇ ÛÖÜÚ åõöüô Û ÛÙÖÔÛÖÑÆÔ Ò. å ÖÛ ÆÒÒÖ ÌÔ âþöüô Ô ÑÆÔÖÜÔ âûù Ñ ÒÒ ØÚ, Ü ÖÜØ ÖÕçÔÖÔÛ. Ö ÉتÑÌ ÛÖ ˇâÓ Ö ÑçØ ÖÚ ØÖçÛÙ Ú ÓÌ Û Ú ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ ÑâÚ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. ÖçÙÑàÙÌ Ù Ô ÆÒ Ñ Ó Ú Ô ÑÖåÔàÙÌ ÓÌ ÑÆˇÌ Ì Ù ÓæÛ Û Ñ ÒÒ ÛâÞÔ ˇÌÆÛØÖÜ ÙÑ ØÔ æû ˇ Ñ Û Ø ªÙÌ Û Ú ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ - ÑâÚ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. ÙÆØ ÑÖ ˇâÓ ÖÜ ÌØÌˇåÌ Û Ô ÑÖÜÛÙÖÓ ÖÒåÙÛ Ñ ÆˇÌÙª Ó Ú. Ñ Û Ø ªÙÌ Ìå Ì Û Ú Ñ Û Ø ÓâÔÌÚ æ ÛÖ 1999 ÙÜÔ Ñ Ò ÙÛ ÑâÚ ÙÜÔÛÆÕÌ Ú. Ö Öå âþöüô ÖÓÌåÔÌ Ô åøôöüô ÜÛâÚ Û Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú ÑçØ Ì ØÖçÛÙ ÓÖÜ; Æ Ö Ö Ò Ö ØÆÙ ÔÖ ÙÜÔ Ñ Ò - ÙÛ ÑÖå ÛâØÌÚ. Ò ª Ö Øæ ÖÔÖå ÙÖÜ ØæÌ ØÖ Ì å 12ÌÛå ÖÓÖÙ ÖÔ ØÔ Ñ.Ò. Õå Ì Ô Ù ÓÌ àˇìå æû Ñ Ö ÑçØ ÖÚ ØÖçÛÙ Ú âþû ÑÌ Û ÙÜ Þ Ø ÛªØ ÛÖÜ Ñ. ÀÆäÞÌÔÓ Þ. å ÖÜ Ìå Ì Ö Ø Ô ÙÛÖÔ Û ÆÑ Ñ ÙÛÖÔ `ÛÖÜØÔÆØ Û Ì ÔâÒ ÉÌ Ñ ÛÖÔ ØÖçÛÙ. Ô ÑÆÔÖÜÓÌ ÙÛ Ô ÒÒÆ âô ÙÆØ ÑÖ ˇâÓ ÖÜÒÆÓÌ Ñ Û ÓÆÔ Ó Ú. Òå ÌÜÛÌØæ- ÒÌ Û Û ÒÌˇâ Ù Ú.

7 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Τα θεσμικά θέματα που απασχολούν τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και τους διατελέσαντες Δημάρχους, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Προεδρείου της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Κύριο θέμα της συζήτησης η σταδιακή υποβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών που έχει επέλθει με την θέσπιση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των Δημάρχων, την δραματική περικοπή της αντιμισθίας των ενεργών Δημάρχων και της χορηγίας των διατελεσάντων ως και άλλων προσφάτων νομοθετικών ρυθμίσεων. Ο κ. Υπουργός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή την επιχειρηματολογία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης και υποσχέθηκε την προώθηση μέτρων που θα αποκαταστήσουν το κύρος των αιρετών ως και την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ σύμφωνα και με τις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κοινωνικοοικονομική κατάστασή της. Έναρξη Μαθημάτων Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» Περιστερίου» O κοινωνικός μη κερδοσκοπικός φορέας «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ΕΔΡΑ», ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας από το 2001, ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου «ΠΝΟΗ» στο Περιστέρι, που βρίσκεται στην οδό Γαστούνης και Γουμενίτσης 14 και λειτουργεί από 13:00 έως 21:00. Τo Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρo «ΠΝΟΗ» λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο πρόληψης, αξιολόγησης και αποκατάστασης, παρέχοντας υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας(3-17 ετών) και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγου, γραφής, μάθησης καθώς και σχολικής προσαρμογής. Τα εξατομικευμένα προγράμματα του κάθε μαθητή θα έχουν ως στόχο τη βελτίωση και την αποκατάσταση των δυσκολιών του. Το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία συνεργάζεται για τις ανάγκες των περιστατικών που αντιμετωπίζει και την απαρτίζουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο παρέχονται υπηρεσίες με την κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων των εξυπηρετούμενων και των οικογενειών τους χωρίς την επιπλέον οικονομική τους συμμετοχή. Αυτές οι υπηρεσίες είναι : Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γονέων. Στο πλαίσιο των Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου θα επαναλειτουργήσουν και φέτος δραστηριότητες όπως, καλλιτεχνικά εργαστήρια, επιμορφωτικές συναντήσεις γονέων, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και αγωγής στην κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση:Γαστούνης και Γουμενίτσης 14, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλ: , e mail: Ώρες λειτουργίας του Κέντρου 13:00-21:00 Υπεύθυνη Ψ/Κ : ΠΑΠΑΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΣΙΑ Καποδιστρίου 13 Γαλάτσι τηλ: , Group classes and private lessons for all ages. All styles including Jazz, classical, funk, rock, blues and more! Το GUITAR ACADEMY OF GREECE ή αλλιώς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει ιδρυθεί με πολύ χαρά σχετικά πρόσφατα και έχει ως σκοπό, την συλλογική προσπάθεια δημιουργίας ενός χώρου, για την ανάδειξη του αγαπημένου μας οργάνου που είναι η κιθάρα αλλά και για την περεταίρω ανάπτυξή της, βάση των αναγκών που επιτάσσει η σύγχρονη εποχή μας. Αποτελεί ένα νεό κιθαριστικό κέντρο με έγκριτους Έλληνες καθηγητές που θα ξεδιπλώνουν την διδακτική πείρα τους και την εκάστοτε πρότυπη και ευρηματική μεθοδό τους. Οι παρουσιάσεις θα έχουν την μορφή μαθημάτων ή θα γίνονται σε επίπεδο σεμιναρίων. Αύξηση των παιδιών κατά 19% στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς Κατά 19% έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρσι ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν φέτος σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με τους δήμους να προχωρούν σε διαδικασίεςεξπρές για την πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Οι σχετικές προκηρύξεις έχουν αρχίσει να εκδίδονται από τους δήμους προκειμένου να ενισχυθούν οι σταθμοί με εργαζομένους και να εξυπηρετήσουν τα παιδιά που έγιναν τελικώς δεκτά έναντι που αρχικώς καλύπτονταν από τα προϋπολογισθέντα κονδύλια. Παράλληλα, αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για τη φιλοξενία και άλλων παιδιών μετά τη δωρεά ύψους 4,5 εκατ. ευρώ που έγινε από το Ίδρυμα Νιάρχου για την ενίσχυση των δημοτικών παιδικών σταθμών. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Χανίων 3Γ Μελίσσια Τηλ.: , ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» σας προσκαλεί να παραβρεθείτε στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 07:00 απογευματινή με την συμπαράσταση του Δήμου Πεντέλης στην αίθουσα πολλαπλών Προς το παρόν δεν έχει οριστεί αίθουσα πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας και δεν αποκλείεται ακόμα και να εναλλάσονται οι προσφερόμενοι χώροι. Μαζί με την διδακτική δραστηριότητα της Ακαδημίας θα υπάρξουν και ποικίλες άλλες όπως: Εκδόσεις βιβλίων, παραγωγές CD και πιθανώς διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων. Τα δίδακτρα που είναι σε μορφή συνδρομής είναι 20 έως 50 ευρώ το μήνα αναλόγως του επιπέδου και της ηλικίας του κάθε μαθητή! Σας ευχαριστούμε με εκτίμηση Η ακαδημία κιθάρας Ωστόσο, ακόμη και μετά τις αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού και τη δωρεά, οι θέσεις υπολείπονται των αιτήσεων που κατατέθηκαν για την φετινή χρονιά και ανήλθαν σε , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,81% σε σχέση με το Η αυξητική αυτή τάση κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι ενδεικτικό, όπως 28η Σεπτεμβρίου: Τελευταία ημέρα απογραφής των συνταξιούχων των ΙΚΑ Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν τη σύνταξη. Λήγει οριστικά στις 28 Σεπτεμβρίου η προθεσμία απογραφής των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Η διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ότι οι συνταξιούχοι που δεν θα έχουν απογραφεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα λάβουν τη σύνταξη του Οκτωβρίου 2012, καθώς και των επόμενων μηνών. Υπενθυμίζεται ότι οι συνταξιούχοι θα πρέπει να χρήσεων της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης Ηγ. Μακρυγιάννη 2 - Ελ. Βενιζέλου) της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Εθελοντικού Κλιμακίου Πεντέλης. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθεί και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ανδρέας Μπονάτσος. Η παρουσία σας στην εκδήλωσή μας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα μας ενδυναμώσει στην συνέχιση των καταστατικών σκοπών και στόχων μας. Με τιμή Ο Πρόεδρος Απόστολος Αϊβαλιώτης αναφέρουν «Τα Νέα» ότι το 2010 οι αιτήσεις ήταν και το 2011 υπερδιπλασιάστηκαν φθάνοντας στις Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό εισόδημα όσων κατέθεσαν αίτηση για τη φιλοξενία των παιδιών τους στους σταθμούς, το 42,6% δήλωσε εισόδημα από ευρώ, το 20,8% ήταν ευρώ, ενώ το 17,2% δήλωσε εισόδημα έως ευρώ. προσέρχονται αυτοπροσώπως στην τράπεζα, από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη, επιδεικνύοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του συνταξιούχου, θα πρέπει ο νόμιμος πληρεξούσιος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με πρόσφατη εξουσιοδότηση -θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής- να μεταβεί με τα ίδια δικαιολογητικά στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του συνταξιούχου (και όχι στην τράπεζα από την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξή του). 8ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος είναι Η στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει πως το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί το 8ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών(ΟΑΚΑ). Η είσοδος των θεατών θα είναι ελεύθερη. 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Επιτυχόντες μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ στα ΤΕΙ «Οι καθηγητές θέλουν, οι μαθητές μπορούν»...δεν είναι μόνο που ο τύπος του σχολείου μας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα ΕΠΑ.Λ. χορηγεί δύο τίτλους σπουδών: 1. Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ισότιμο μ εκείνο των Γενικών Λυκείων 2. Πτυχίο ειδικότητας...είναι και που οι μαθητές (καλοί, αδύναμοι, περισσότερο δυνατοί) στο Σχολείο μας, εύκολα μπορούν να κατανοήσουν: «Πως αν θέλουν μπορούν» Έτσι εξηγούνται οι κάθε χρόνο επιτυχίες των μαθητών μας στα ΤΕΙ. Όπως φέτος. Συγχαίρουμε και φέτος από καρδιάς τους παρακάτω και τους ευχόμαστε καλή δύναμη με υγεία στο στίβο της ζωής.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΟTA, ΒΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Η εφημερίδα μας επανειλημμένα συνηγορεί στο θέμα της αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σαν εγγύτερη εξουσία προς τον πολίτη, δηλαδή προς τους ταυτισμένους κατοίκους κάθε συγκεκριμένου τόπου, ανθρώπων ουσιαστικά δραστηριοποιημένων σε πολύμορφους υλικούς και ιδεολογικούς δεσμούς, σχέσεις και διαδικασίες οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής και δράσης. Η σχέση του κεντρικού Κράτους είναι όμως απόμακρες προς τον πολίτη, που σαν υπήκοος είναι υποκείμενός στην κρατική εξουσία, όταν μάλιστα στις πιο σύγχρονες αντιπροσωπευτικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες επικρατείων ευρύτατης δημογραφικής και εδαφικής κλίμακας, οι ίδιοι ψηφοφόροι εκφράζουν έμμεσα την ετυμηγορία τους στις βουλευτικές και στις δημοτικές εκλογές, εναποθέτοντας την εντολή τους στους αντιπροσώπους τους μένοντας συχνά αμέτοχοι στα κοινωνικά δρώμενα ανέντακτοι ή ενταγμένοι σε κοινοβουλευτικά κόμματα, που αρχηγικά και συγκεντρωτικά λειτουργούν χωρίς εσωτερική δημοκρατία, όταν μάλιστα γίνουν καθεστώς και μεσολαβητικοί φορείς παραγωγής κυβερνητικών και στενοκομματικών πολιτικών. Στους Δήμους και στις Περιφέρειες οι πολίτες και οι φορείς τους είναι κοντά και μέσα στην τοπική εξουσία και αποτελούν ταυτόχρονα φορείς συμμετοχής τοπικής εξουσίας και ελέγχου, Αυτό που χρειάζονται οι Δήμοι είναι όχι μόνο περισσότερες διοικητικές αρμοδιότητες, αλλά οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε το κεντρικό Κράτος και η κεντρική εξουσία να τους παραχωρήσει και ευρύτερες οικονομικές αρμοδιότητες, εισπράττοντας τοπικά δημοτικό φόρο, που το μεγαλύτερο μέρος του δεν θα καταλήγει στους λαβυρίνθους της κεντρικής δημοσιονομικής ακαταστασίας και διαφθοράς, του καταχρεωμένου Κράτους, σε συνεργία με τα λαδωμένα, κρατικοδίαιτα και συχνά διεφθαρμένα από ξένους εντολοδότες κόμματα και άλλους φορείς εθνικού επιπέδου, που αποσυνδέονται από τους καταστατικούς και προγραμματικούς τους στόχους στον ανταγωνισμό της κονόμας και της κατάκτησης της εξουσίας, μη λειτουργώντας πλέον διαμεσολαβητικά προς τον πολίτη, αδύναμα να χαράξουν αυτόνομη πατριωτική πολιτική στην παθολογία τους βουτηγμένα. Το σημερινό κεντρικό Κράτος καταχρεωμένο στους ξένους δανειστές του, που το έχουν φορτώσει χρέη και πανωτόκια αδύνατον να αποπληρωθούν και βυθισμένο μια σειρά τώρα χρόνια στην ύφεση, δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει τη διοικητική μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» και με οικονομική μεταρρύθμιση, άρα η χώρα χωρίς τα απαραίτητα αναπτυξιακά όργανα και θεσμική συγκρότηση των ΟΤΑ δεν πρόκειται ποτέ να νοικοκυρευτεί. Η Κυβέρνηση σαν κεντρική εξουσία αντί να απεμπολήσει οικονομικές αρμοδιότητες προς τους 325 Δήμους της χώρας, αποφασίζει συνεχώς ολοένα και νέες περικοπές στους πόρους που δικαιούται η Τοπική Αυτοδιοίκηση μειώνοντάς τους τα τελευταία χρόνια με 60 % και απαιτώντας τώρα επιπλέον περικοπές κατά την 30 % τους καταδικάζει σε αναπόφευκτη κατάρρευση της λειτουργίας τους για αυτό σήμερα Τετάρτη που γράφω αυτό το κείμενο έχουν οι Δήμαρχοι βάλει λουκέτο στους Δήμους τους, συνεχίζοντας το κλείσιμο και αύριο σε όλη τη χώρα ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ ). Καταλαβαίνω πως διαπραγματευόμενοι οι Δήμαρχοι με την Κυβέρνηση για να τους αποδώσει αυτά που τους οφείλει, ή έστω κάτι έναντι του ποσού των 213,8 εκατ. Ευρώ που συνολικά το Δημόσιο τους οφείλει, ευελπιστούν να αποφύγουν τον ορατό κίνδυνο της ολοκληρωτικής διάλυσης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την κατάρρευσης των ΟΤΑ και την ακύρωση της λειτουργίας των Δήμων και όλου του κοινωνικά αναγκαίου έργου που επιτελούν στη χώρα μας, όπου αποτελούν τα μόνα όργανα εξέλιξης της με τις κοινωνικά ωφέλιμες για τους δημότες λειτουργίες τους. Εμείς πιστεύουμε πως οι Δήμαρχοι αντιδρώντας στις περικοπές στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ και διεκδικώντας οποιαδήποτε ποσά έναντι της συνολικής οφειλής του Κράτους προς τους Δήμους, θα σέρνονται σε αναποτελεσματικές οικονομίστικες δράσεις και πρωτοβουλίες, που ποτέ δεν θα μας οδηγήσουν από το αυταρχικό και συγκεντρωτικό Κράτος σε μια εκσυγχρονισμένη Κοινωνία των 325 αυτόνομων Δήμων των πολιτικοποιημένων κατοίκων τους. Γι αυτό θα πρέπει η ΚΕΔΕ, οι Δήμοι και τα πολιτικά κόμματα με τις τοπικές οργανώσεις τους καθώς και οι πολιτικοποιημένοι πολίτες πρωταρχικά, να απαιτήσουν συνταγματικές τροποποιήσεις ώστε να αποκτήσουν οι Δήμοι ουσιαστική αυτονομία και αρμοδιότητες με κατοχυρωμένες συνταγματικές αλλαγές νέων πολιτικών δημοκρατικών θεσμών, ώστε να έχει νόημα η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ενός κοινωνικού κράτους οργανωμένου σύμφωνα με αποκεντρωτικό σύστημα. Μπορεί η εποπτεύουσα αρχή και η κυβέρνηση να έχει την γενική κατεύθυνση, τον έλεγχο και τον συντονισμό της νομοθετικής εξουσίας, αλλά η διοίκηση και οι κοινωνικά ωφέλιμες λειτουργίες για τους κατοίκους τους θα ασκούνται και θα οργανώνονται τοπικά από την εγγύτερη στον πολίτη εξουσία κοντά στα καθημερινά προβλήματα των κατοίκων που τους αφορούν. Η απομακρυσμένη κρατική αρχή δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζει τόσο καλά τα τοπικά προβλήματα όσο ο καθένας από τους 325 Δήμους της χώρας για την τοπική δημοτική ενότητά του και τους ανθρώπους που την κατοικούν. Γι αυτό λοιπόν θα πρέπει ο κάθε ΟΤΑ και αυτοδιοικούμενος οργανισμός να διοικεί και κοινωνικά να προγραμματίζει το δικό του τοπικό φυσικό περιβάλλον και να διευθετεί όλες τις υποθέσεις της περιοχής του, οι Δήμοι στους Δήμους τους και οι Περιφέρειες στις Περιφέρειές τους.. Οποιαδήποτε τροποποίηση του Συντάγματος υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα ακέραιο και ανεξάρτητο κράτος δικαίου δεν σημαίνει πως θα υποβιβάσει τη σύγχρονη δημοκρατική αντίληψη που θέλει το κράτος να διασφαλίζεται απέναντι στον καθένα, ο καθένας να διασφαλίζεται απέναντι στο κράτος και όλοι μαζί να μπορούν να αυτοπεριορίζουν τις εξουσίες του. Το σύνολο των κανόνων του συνταγματικού δικαίου στην άσκηση της κρατικής εξουσίας στο επίκεντρό του έχει βεβαίως το ρόλο της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή του εθνικού κοινοβουλίου και της κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα ισχύει η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της εκλογικής ισότητας και στην ισότητα της ψήφου, όταν μάλιστα οι ίδιοι ψηφοφόροι ψηφίζουν τους αντιπροσώπους τους στη Βουλή και στα Συμβούλια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Tι γίνεται όμως όταν έντονα συγκρούονται οι δημοκρατικά εκλεγόμενες πλειοψηφίες στα τοπικά δημοτικά συμβούλια με τις επίσης δημοκρατικά εκλεγόμενες πλειοψηφίες του εθνικού κοινοβουλίου; Ποια από τις δύο πολιτικές θελήσεις επικρατεί όταν συγκρούονται; Ποιες από τις δύο δημοκρατικές ετυμηγορίες και εντολές των ίδιων ψηφοφόρων έχει δηλαδή μεγαλύτερο βάρος και επικρατεί; Εδώ τι λένε οι κανόνες της πολιτικής φιλοσοφίας όταν προκύπτουν τέτοια προβλήματα άμεσης ανάγκης και επείγοντα χαρακτήρα; Εδώ για παράδειγμα αποφασίζει η Βουλή και η Κυβέρνηση να περικόψει 60 % των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους 325 Δήμους της χώρας και οι αιρετοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους μισθούς των υπαλλήλων τους διαμαρτύρονται για την κατάργηση του κοινωνικού κράτους, το κλείσιμο των δομών του Αθλητισμού και του πολιτισμού, την υποβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού και του πρασίνου, ενώ προβαίνουν σε αυξήσεις των δημοτικών τελών, όταν η κυβέρνηση έχει περικόψει μισθούς και συντάξεις από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, με αφαίρεση των ασφαλιστικών και των εργασιακών τους κατακτήσεων και δικαιωμάτων, ενώ φορομπηχτικά τους ρουφάει το αίμα, καταδικάζοντας σε μακροχρόνια ύφεση την αγορά και την οικονομία της χώρας. Νεαροί δημοτικοί σύμβουλοι του λιλιπούτειου Δήμου Γαύδου στο Λιβυκό Πέλαγος, μου διαμαρτυρόντουσαν πρόσφατα λέγοντας ότι «οποιαδήποτε αναγκαία απόφαση πάρουμε και οποιοδήποτε αναγκαίο έργο θέλουμε να κάνουμε στην ερημονησίδα μας, ακόμα και όταν διαθέτουμε τα χρήματα, μας τα σταματά η εποπτεύουσα αρχή, οπότε η κυρίαρχη κυβερνητική εντολή ξεκληρίζει κάθε ενέργειά μας». Με τον «Καλλικράτη» απόκτησε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια σειρά διοικητικές αρμοδιότητες, όμως όχι ακόμα και οικονομικές αρμοδιότητες, ωστόσο, όχι μόνο στη χώρα μας που η αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρέμεται από το έλεος της κεντρικής κρατικής εξουσίας, ζώντας τώρα μαζί του την κόλαση που μας επιβάλλουν οι ξένοι αιματοπίνηδες δανειστές και κερδοσκόποι, αλλά ακόμα και στις πιο προηγμένες δημοκρατίες η θέση και καταμερισμός της αυτονομίας είναι ένας συνεχής πονοκέφαλος για τους συνταγματολόγους και τους αντιπροσώπους των ίδιων ψηφοφόρων στα δυο αυτά αντίβαρα νομοθετικά σώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού Κοινοβουλίου. Παρέμβαση Αντιπεριφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου έκανε παρέμβαση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στις 4 Σεπτέμβρη, σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του «Καλλικράτη» από το Υπουργείο Εσωτερικών. «Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη» σχεδιάστηκε ως μια σημαντική θεσμική αλλαγή για τη χώρα με κεντρικούς στόχους την αποκέντρωση, τη διαφάνεια, την αναβάθμιση των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την περιφερειακή ανάπτυξη. Aποτέλεσε βαθιά τομή στον αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας, σε μια προσπάθεια να μετατοπίσει το βάρος από το κεντρικό κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α και β βαθμού. Σχέδια, όμως, που κινδυνεύουν να χαθούν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας αν δεν προχωρήσουμε σε διορθωτικές αλλαγές των αδυναμιών που εντοπίζουμε. Η πρόσφατη ψήφιση του «Καλλικράτη 2» άφησε ερωτήματα σχετικά με το εύρος των αλλαγών που προώθησε. Εξακολουθούμε να μιλάμε ακόμα για υποχρηματοδότηση, για ελλειμματική αποκέντρωση, για επικάλυψη αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, για επέκταση της γραφειοκρατίας. Βασικό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα ήταν και είναι η οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών. Η πολιτική των επιχορηγήσεων των Περιφερειών και των Δήμων δια μέσου του κρατικού προϋπολογισμού δημιούργησε τις σημερινές παθογένειες, δημιούργησε εξαρτήσεις και ένα πλέγμα πελατειακών σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κυβερνητική εξουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα, η προβληματική διαχείριση των πόρων σε πολλές αυτοδιοικητικές μονάδες, τα υπέρογκα ελλείμματα και η αδυναμία ανταπόκρισης στις στοιχειώδεις λειτουργικές δαπάνες σε συνδυασμό με τη λιτότητα που έχει επιβληθεί, βαθαίνει ακόμη περισσότερο την κρίση. Επιβάλλεται, λοιπόν, ως πρώτη και άμεση προτεραιότητα από το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη», η θεσμική θωράκιση της οικονομικής αυτοτέλειας και μέσα από την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010, που σημαίνει ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) αποδίδονται άμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (20% του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσωπων, 12% του ΦΠΑ και 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, για κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα από το κεντρικό κράτος να μεταβιβάζεται άμεσα και απαρέγκλιτα το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό, οι ανάλογοι πόροι και υποδομές. Η οικονομική αυτοτέλεια, λοιπόν, σε συνδυασμό με την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που θα εξασφαλίζει και την μεγαλύτερη προσβασιμότητα του πολίτη στις τοπικές υπηρεσίες είναι οι βασικές συνιστώσες του «Καλλικράτη», ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του «υδροκέφαλου κράτους» με όλες τις δυσλειτουργίες που επακολουθούν. Επομένως, η αποκέντρωση από το κεντρικό κράτος προς την αιρετή Περιφέρεια με πιο «γενναία» και σταθερά βήματα, με ταυτόχρονη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από την Περιφέρεια προς τις Περιφερειακές Ενότητες, είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη για να λειτουργήσει το σύστημα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και συνολικά της Περιφέρειας. Η μεταφορά επομένως της βούλησης του λαού μέσα από τους αιρετούς εκπροσώπους της Περιφέρειας, δεν μπορεί να βρίσκει οργανωτικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Η πολιτική βούληση πρέπει να μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένη πράξη. Η συμμετοχή της κοινωνίας δια μέσου των κοινωνικών της εκφράσεων και φορέων, του διαλόγου και της διαβούλευσης να έχει αποτέλεσμα, να μην είναι μια απλή γνωμοδοτική διαδικασία, μια απλή άποψη. Οι θεσμοί διαφάνειας και διαβούλευσης (Επιτροπή διαβούλευσης, Μητροπολιτικές Επιτροπές, Συμπαραστάτης του δημότη, Συμπαραστάτης του πολίτη, διαβαθμιδικοί σύνδεσμοι κτλ.) που έχουν προβλεφθεί στον «Καλλικράτη» χρειάζονται ενίσχυση ώστε να λειτουργήσουν πραγματικά και ουσιαστικά. Χρειάζονται επιστημονική και οικονομική στήριξη, υλικοτεχνική υποδομή, διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, εξειδικευμένη γνώση. Στο επίπεδο των υπηρεσιών, των εργαζομένων, επιβάλλεται η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διοίκησης που θα στηρίζεται στην εργασιακή ασφάλεια, την αξιοκρατία, τη συνεχή αξιολόγηση, την οικονομική αξιοπρέπεια, τη διαφάνεια, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Με συγκεκριμένη στοχοθεσία στην πολιτική της διοίκησης, με εξάλειψη των επικαλύψεων, με επιμόρφωση, με συνεχή απολογισμό του έργου. Στο επίπεδο της λειτουργίας της Περιφέρειας, ενιαία περιφέρεια σημαίνει ανάπτυξη, συντονισμός, ενδυνάμωση, συνοχή, ενιαία στρατηγική, αλλά και αντιμετώπιση τόσο των ιδιαιτεροτήτων όσο και των αδυναμίων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Ο υδροκεφαλισμός του κεντρικού κράτους δεν ωφελεί να μετατοπιστεί στην αυτοδιοίκηση. Οι σημερινές αρμοδιότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών κάθε Περιφερειακής Ενότητας πρέπει να διευρυνθούν. Δεν μπορεί να ασκηθεί καμία πολιτική και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις, όταν μαζί με τις ευθύνες δεν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και δεν διατίθενται όλα τα απαραίτητα μέσα. Ο πολίτης της τοπικής κοινωνίας -με το έλλειμμα της αποκέντρωσηςαναγκάζεται να αναζητά υπηρεσίες στο «κέντρο» για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, πέραν του κόστους μετακίνησης και της ταλαιπωρίας. Η προσβασιμότητα δεν έχει επιτευχθεί, η ταλαιπωρία παραμένει, ο στόχος της μεταρρύθμισης δεν επιτυγχάνεται. Οι γνωμοδοτικές επιτροπές για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, όπως προτάθηκε στην προηγούμενη τροποποίηση του νόμου, μπορούν να ενεργοποιήσουν θεσμικά τους Περιφερειακούς Συμβούλους για τα τοπικά ζητήματα, ζητήματα της περιοχής όπου εξελέγησαν και αντιπροσωπεύουν, πέραν των γενικότερων ζητημάτων της Περιφέρειας. Η συμμετοχική διαδικασία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας μέσα από θεσμική έκφρασή της, ενδυναμώνει, τελικά, τον πολιτικό ρόλο της Περιφέρειας, προωθεί πιο στοχευμένα το έργο της. Τέλος, σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας, ο κοινωνικός ρόλος της Περιφέρειας πρέπει να αναδειχθεί. Η αυτοδιοίκηση να είναι κοντά στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, να μεσολαβεί, να δίνει λύσεις μέσα από τις δικές της δομές κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής προστασίας. Η θεσμική αλλαγή του «Καλλικράτη» δεν πρέπει να εκφυλιστεί, η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί σε μια εποχή κρίσης. Ας εκμεταλλευτούμε τα θετικά που έχει ο νόμος. Ας διορθώσουμε τις αδυναμίες του. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαιότητα: 1. Η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. 2. Η διασαφήνιση αρμοδιοτήτων. 3. Η θεσμική ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Ενοτήτων. 4. Η δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 5. Η ορθολογικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. 6. Η αναπτυξιακή στόχευση με διαδημοτικά έργα. 7. Η ενίσχυση των θεσμών διαφάνειας και λογοδοσίας. 8. Η διαμόρφωση δομών κοινωνικής προστασίας μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων, για άσκηση κοινωνικής πολιτικής ως προτεραιότητα. 9. Το θεσμικό άνοιγμα της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κοινωνία, με δομές συμμετοχικής δημοκρατίας. 10. Ο κεντρικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού για την μετάβαση από το παλιό στο νέο Το πλαίσιο των αλλαγών που προτείνουμε είναι μια συμβολή για την υπέρβαση. Χρειαζόμαστε θεσμούς που θα λειτουργούν και κοινωνία που ουσιαστικά θα συμμετέχει και θα αγωνίζεται για να έχουμε μέλλον.

9 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Τέλος στη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα σχολεία βάζει με εντολή του το υπουργείο Παιδείας. Η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί με καταγραφές εικόνων (βίντεο και φωτογραφίες) από μαθητές και εκπαιδευτικούς που τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις... χωρίς να αναφέρουμε περιπτώσεις που συνέβαιναν στα σχολεία και δεν έβγαιναν στο φως της δημισιότητας. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η χρήση κρυφών καμερών εντός των σχολείων. Ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, εξέδωσε συμπληρωματική απόφαση, στην απόφαση της Μαριέττας Γιαννάκου για την απαγόρευση των κινητών η οποία προβλέπει: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 01/01/2012 Η κυβερνητική τρόικα, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο οικονομικών,σχεδιάζει να βάλει ταφόπλακα σε μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους - ανάμεσά τους και χιλιάδες εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια» - καταργώντας το αφορολόγητο όριο των ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων που ισχύουν σήμερα για τα προστατευόμενα τέκνα τους! Αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά εισοδήματά τους θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με έναν μόνο συντελεστή φόρου. Σύμφωνα δε με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συντελεστής αυτός να οριστεί στο επίπεδο του 20% ή του 30%, το οποίο θα είναι κυριολεκτικά εξοντωτικό για τους περισσότερους εμποροβιοτέχνες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους. Είναι γνωστό ότι ο σκοπός του καπιταλιστικού συστήματος είναι να εξολόθρευση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο στις πολυεθνικές για να έχουν το μονοπώλιο της εργασίας στα μέτρα τους (μειώσεις μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και επιδομάτων) συμφέροντά τους. Το σχέδιο για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος που έχει ήδη ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ειδικότερα ότι: 1) Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ατομικές επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους θα φορολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα φορολογούνται και οι εταιρείες (οι ΑΕ, οι ΕΠΕ, οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες). Στα καθαρά εισοδήματά τους, δηλαδή στα ποσά τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των επαγγελματικών δαπανών τους από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά τους, θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, υπολογιζόμενος με έναν μόνο συντελεστή. Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ατομικές ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κ.λπ.) θα φορολογούνται με τον ίδιο αυτό συντελεστή. 2) Το ύψος του ενιαίου αυτού φορολογικού συντελεστή θα καθοριστεί πιθανότατα στο επίπεδο του 20% ή του 30%. 3) Ως εκ τούτου, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι ατομικές επιχειρήσεις εμπορίας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές δεν θα φορολογούνται πλέον με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό θα έχει ως συνέπεια φορολογούμενοι που έχουν ατομικές επιχειρήσεις ή ασκούν ατομικώς ελευθέρια επαγγέλματα να μην δικαιούνται πλέον το αφορολόγητο όριο των ευρώ ούτε τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια τα οποία προσδιορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που τους βαρύνουν! Τα πρόσθετα αυτά αφορολόγητα, τα οποία θα πάψουν πλέον να ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους, ανέρχονται σε ευρώ για 1 παιδί, ευρώ για 2 παιδιά, ευρώ για 3 παιδιά και ευρώ για τέσσερα παιδιά. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού εξετάζεται να ξεκινήσει αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012! Όποτε όμως κι αν ξεκινήσει η εφαρμογή του, θα εκτοξεύσει στα ύψη τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους. Συγκεκριμένα: - Μόνο από την κατάργηση του βασικού αφορολογήτου ορίου των ευρώ οι εν λόγω φορολογούμενοι θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο έως ευρώ, σε περίπτωση που εφαρμοστεί ο συντελεστής 20%, ή μέχρι ευρώ, αν αποφασιστεί ο συντελεστής να διαμορφωθεί στο 30%. Για μεγαλύτερα εισοδήματα η επιβάρυνση θα είναι ακόμη υψηλότερη. Για παράδειγμα, για ελεύθερο επαγγελματία με ετήσιο εισόδημα ευρώ ο φόρος που αναλογεί σήμερα ανέρχεται σε ευρώ. Αν εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστή 20% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματος, τότε ο φόρος θα εκτιναχθεί στις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65,3%, ενώ εάν εφαρμοστεί συντελεστής 30% ο φόρος θα φθάσει στις ευρώ και θα αυξηθεί κατά 148%. - Αν συνυπολογιστεί και η κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων για τα προστατευόμενα τέκνα, τότε οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν για όσους αυτοαπασχολούμενους είναι ταυτόχρονα και οικογενειάρχες θα είναι ακόμη μεγαλύτερες. Για παράδειγμα, για φορολογούμενο με 2 παιδιά και ατομική εμπορική «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή / και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα) εντός του σχολικού χώρου. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εκτός από τα κινητά τους τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένοι εικόνας και ήχου. Παράλειψη του ανωτέρω καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, που εμπίπτει στην έννοια της περιπτώσεως στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ). επιχείρηση, η οποία έχει ετήσια καθαρά κέρδη ευρώ, ο φόρος σήμερα ανέρχεται σε ευρώ. Εάν ισχύσει ενιαίος φορολογικός συντελεστής 20% από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος ο φόρος θα ανέλθει στα ευρώ και θα αυξηθεί κατά 213,72%! Εάν ισχύσει συντελεστής 30% ο φόρος θα φθάσει στο απίστευτο ύψος των ευρώ σημειώνοντας αύξηση-σοκ 370,58%! Και ενώ λοιπόν κάνει όλα αυτά, δε υπολογίζει το αλυσιδωτό κλείσιμο των επιχειρήσεων αφού οι δυσβάσταχτοι πλέον φόροι θα επιφέρουν, εκτός και αν είναι λάτρεις της αλυσίδας των καταστημάτων «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ», δεν υπολογίζουν χαμένα έσοδα από την φορολόγηση του ενοικίου, δεν υπολογίζουν την αναγκαία πλέον φοροδιαφυγή προς επιβίωση αφού δε θα κόβονται αποδείξεις και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να αποτελειώνουν τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Νομίζω πως οι περισσότεροι από μας έχουμε αγανακτήσει αρκετά. Η αντοχή μας τελειώνει. Οι πολιτικές αποφάσεις δεν αλλάζουν με σχόλια στο internet ή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Πρέπει να μας δουν και να μας βρουν μπροστά τους! Αποφασισμένους και ενωμένους. Κι επειδή, αν είχαμε δημοκρατία η γνώμη μας και μόνο θα μετρούσε, χρειάζεται πλέον να κάνουμε το επόμενο βήμα. Κι αυτό είναι στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Να ξαναχτίσουμε το όνειρο και την ελπίδα. Το χρωστάμε στο μέλλον μας, στα παιδιά μας. Στέφανος Παπαδόπουλος Λογιστής Μέλος του συντονιστικού της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» Μεταφορά Μαθητών Μπροστά στο επικείμενο αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί από μια ενδεχόμενη διακοπή των δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών και τη συνακόλουθη αναστάτωση χιλιάδων οικογενειών σε ολόκληρη την Αττική, η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόθεσή της να καταβάλει άμεσα από ιδίους πόρους το ποσό των Ευρώ, επιπλέον του ποσού των Ευρώ που ήταν η δόση του Υπουργείου Εσωτερικών. Φυσικά, όπως είναι αυτονόητο, ένα έργο υποδομής της Περιφέρειας Αττικής αντίστοιχου ποσού, θα ακυρωθεί. H πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής προέκυψε έπειτα από τα αποτελέσματα της νέας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και των εκπροσώπων της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ). Μετά από διάλογο, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δίμηνη παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών, απόφαση άλλωστε που είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 27 η Συνεδρίασή του (πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου). Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Η κοινωνία περνά δύσκολες στιγμές. Όλοι έχουμε χρέος να κάνουμε το παν, προκειμένου να μην την επιβαρύνουμε άλλο. Στο σημείο που φτάσαμε, ούτε οι εκβιαστικές λογικές, ούτε η μετάθεση ευθυνών έχουν πλέον θέση. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Περιφέρεια Αττικής από δικούς της πόρους, που προέκυψαν από τη χρηστή διαχείριση των παρελθόντων ετών, εξαντλεί όλες τις οικονομικές της δυνατότητες, για ένα χρέος που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, και για αρμοδιότητα που με βάση τον Καλλικράτη θα έπρεπε να ασκούν οι Δήμοι. Οι μαθητές της χώρας είναι το μέλλον μας και για την Περιφέρεια Αττικής αποτελούν διαχρονική προτεραιότητα. Η συνεργασία μας για αυτά τα θέματα με το Υπουργείο Παιδείας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και ελπίζουμε να συνεχιστεί και σ άλλα θέματα αιχμής που αφορούν τις πιο ενεργές ομάδες της κοινωνίας μας, τους νέους». Διαχείριση Απορριμμάτων - Ικανοποίηση του Περιφερειάρχη Αττικής & Προέδρου ΕΔΣΝΑ, Γ. Σγουρού Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Διυπουργικής Σύσκεψης για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Αττικής & Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Γιάννης Σγουρός, και δήλωσε σχετικά: «Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής Διυπουργικής Σύσκεψης που αφορούσε στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση η πρόταση που λάβαμε πρόσφατα ως ΕΔΣΝΑ για την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, μέσω 4 χωριστών διαγωνισμών. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως πως αυτή η πρόταση αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική και βιώσιμη λύση για ένα εκρηκτικό πρόβλημα που χρονίζει για πολλές δεκαετίες και ότι πρέπει επιτέλους να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τοπικές αντιδράσεις, ώστε να μη βρεθούμε εκτός χρονοδιαγράμματος, δεδομένου ότι ο κύκλος ζωής του σημερινού χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στη Φυλή, έχει ημερομηνία λήξης. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι Κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να τρέξουν με γοργούς ρυθμούς και τα επόμενα βήματά τους, αν θέλουμε να έχουμε οριστική λύση του προβλήματος. Παράλληλα, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί συνολικά ο σχεδιασμός, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και 3 χρόνια φωνάζω για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ο οποίος καταρτίστηκε το 2003, επικαιροποιήθηκε το 2006 και μέχρι σήμερα, 9 χρόνια μετά, λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής δεν είχε βρεθεί. Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων στη Φυλή έχει το πολύ 2 χρόνια ζωής. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι από εδώ και πέρα χρειάζεται αγώνας δρόμου και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να μην εγκλωβιστούμε όλοι οι πολίτες σε ένα αδιέξοδο από το οποίο δεν θα μπορέσουμε να βγούμε ποτέ».

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 27 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ ¾ ÌØÓ ÔÖ ØÞ Ù Ô Ô ÖÞà- ØÖÜÔ Ö Û Ô ˇ Ô ÙÛ Ú 12 ¾ÑÛà- ÉØ ÖÜ 1944 Ñ ÙÛ Ú 18 ÛÖÜ ÖÜ Ó Ô Ö ÌàØ ÖÚ Ô ØÌÖÜ, ØàˇÜ- ÖÜØ ÖÚ Û Ú ÑÜÉÌØÔ Ù Ú ˇÔ Ñ Ú ÔÖÛ Û Ú, ÜßàÙÌ ÙÛ Ô ÑØÖ ÖÒ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Ù Ó. Ô ÌØ ÖÜÓ Ô ÓÌÛ,Ö`Û ˇ Ú ÓÓâÔÖÚ ÓâÙ ÙÛÖ Þ æô ÙÌ Ó ÞàÓ ÛÌت Û Ú ÌØÆÚ ¾ Öç, ÑÖÔÛÆ ÙÛ ÑÌØ Ó ÖÑÆÓ Ô Û Ú ÌØ ÖÞªÚ, ÉØ⡠ÑÌ ÛÖÔ ÔÖÜÆØ Ö ÛÖÜ 1945, çùûìø æ ÖÒܪÓÌØÌÚ âøìüôìú Û Ú ÜÔ åñ Ú ÛÖÜ Ñ ÛÖÜ ÌØÝÖç ÛÖÜ åñöü, Ö `ÛÆˇ Ú ÖÛØØÔ Ú. ˆ ÖÓÖåØ ØÞÖÚ Û Ú àøöýüò ѪÚ, ÖÜ ÌåÞÌ ÞÆÙÌ Û àª ÛÖÜ Û ÌçÛÌØ ÓâØ ÛàÔ ÌÑÌÓÉØ ÔØÔ.»Ì Ý ÒÖÔåÑ Û ÔÛ ÙÛ Ù Ñª ØÆÙ Ñ ÛÆ Û Ô ÛÖÞª Ñ ÓÖ- ÑØ Û Ñæ ÝØæÔ Ó, ÖÜ ÌÑ ªÒàÙÌ ÑæÓ Ñ ÙÛ ÞØæÔ Û Ú ÑÛ ÛÖ- Øå Ú ÛÖÜ»ÌÛ ÕÆ, ªÛ Ô ÖÒçÛ ÓÖ ÑÌÝÆÒ Ö Û ÞØØ, ÖÜ âñ ÔÌ Û ØØÛ Û Ú ÉªÓ Û ÓÌÛÆ Û Ô ÌÒÌܡâØàÙ. æóàú ÞÆˇ ÑÌ, ÛæÙÖ ØæàØ Ñ ÛæÙÖ Æ Ñ, ÙÛ ÆØÑÌ Û Ú ÌÒÝÖÑÛæÔ Ú Ùç- ÑØÖÜÙ Ú.» å ÓÌ ÖÒÒÖçÚ Ñæ- Ó, Ø Ó Û ÑÖçÚ ÛØ ØÛÌÚ Ñ æ Û Ú çö ÒÌÜØâÚ. ÖÛØàÔ Ú ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ Ü- ÖÜØ Ì Ö ÓÖÙ Ú Õ Ú Ñ Ü Ì- É ÒÌ Û Ù Ì Ô Ñ Û Û Õ Ú ÛÖÜ ÙÛ àøöýüò Ñ Ö Û Ô Ö Ö ÛÖÔ Ì ÞÌ ÖÓ ÑØÜÔÌ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö, Ñ ÛÖ- Þ Ñ ÑÜÉÌØÔ Ù Ö ÖˇÌÛÖ ÖÜÒÖÜ. Û Ù ØÌ ÛÖ ØÖÓÖ Û Ú, ÒÒ ÓÌÞØ Û Ú 4 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ, ÖÜ ØÞ Ù Ô Ö Ó Û ØÌÚ ÙÜ ÑØÖÜÙÌ Ú Ô ÓÌÙ ÙÛÖÔ `, Ö ÛÖ ÌÔ ÓÌØÖÚ Ñ ÛÖÜÚ ÒÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖÜÚ, Ö ÛÖ ÒÒÖ, ÌÔ Ì ÞÌ ÑØ ˇÌ. ÜÛÖÚ ÖÓàÚ ØÖÌÕÖÝÒà- ÔÛ Ú ÖÛ ÔÛ Ù ˇ Û Ô ˇÌÛ Ñ, ÑÜØ àú ÖÓàÚ Û ˇÌÒÌ Ô ÖÒÌÓ - ÙÌ ÙÛÖ ÒÌÜØÖ ÛàÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÑàÔ ÜÔ ÓÌàÔ, ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌÙÛ Ô Ø- ÓÖ Ü ØÌÙ Ñ Ö ÑÌ ÉØÌˇ ÑÌ ÙÛÖ ÌÔÛØÖ ÌØÞÖÓÌÔàÔ, ÙÛ Ô Ö Ö `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ Ñ ÌØ ÔÜ. Ö ÛÖ ÉØ Ü Û Ú Ú ÓÌØ Ú, ÝÖØàÔÛ Ú ÑÖÓ ÖÒ Û Ñ, ÉØÌˇ ÑÌ Ô Ü ÌØ Ù ÌÛ ÛÖ ÌÔÛØÖ, Ó ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ Õ àó Û ÑÖÜÚ Ñ ÞàØÖ- ÝÜÒ ÑÌÚ ÖÜ Ü ØÌÛÖÜÙ Ô ÌÑÌ. ¾ ÙÜÙÞÌÛ ÙÓÖÚ ÛàÔ ÜÔ ÓÌàÔ ÖÓàÚ, Û Ô ÙÜÔÛØ Û Ñ ÙÌ É ØÖÚ ÛÖÜÚ Ñ Û Ô ÒÒ ÓÌØ, 5 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ 1944, Û Ô ÖÒÖ ÛÖÜÚ ÔÌÑØÖ.¾ ÖÚ ÌÞÛ - ÑÌ ÙÛÖ ØÖÙà Ö Ó Ø Ö ÜÛÖ- Ó ÛÖ Sten Ñ ÌÓÌ ÔÌ ÙÛÖÔ ÛÖ Ö, 25 ÓÌÛØ ÌÕà Ö ÛÖ ÌÔÛØÖ. ( Ô ÓÌØ Ñ Û Ò Ýˇ Ñ Ô ÖÒ Û ÙÛÜÔÖÓ Ñ ÛÓ Ó Û, Û Ó Ù ÌØ ÖÜ ÜÙÛÌØ Ö ÙÜÔÛÖÓ Ó Þ, Ñ Û Ü ÖÒÖ, ÓÌÛ ÕÜ ÛàÔ Ö Ö àô Ñ ÛÖ µ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ, ÓÌ Ø ÖÙ, ÜÙÛÌØ Ö Ø Ó ÛÌÜÙÌ Ú). - Ø Ñ Ô ÛÖ Ó Ó ÓÖÜ; - ÓÖÜ, Ì Ì ÜÛ. Ô ÙÜÞàÔÛ Ú ÛÖÔ ÔÛØ Û Ú ÛÌØ Ô ÖÛØàÔ, Ì ÜÖ ÓÌÌÚ ÓÌÛ ÙÛÖ ÌÔÛØÖ ÌØÞÖÓÌÔàÔ, Ö ÖÜ ÌÓ ˇÌ ÛÖ ˇÒ ÉÌØÖ ÔÌÖ. `ÛÖ ÌÔÛØÖ Ü ØÞ ÔÓÖÔÖ ÔÛØÌÚÛ Ú ÖÒ ÛÖÝÜ- Ò Ñ Ú ÛÖÜ `, ÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ ÝÜÙ - Ñ ÌÔ Ò Ù ÙÌ.»Ì Ì ÓÖÔ ØÖ- Ù ˇÌ ÖÓàÚ Ñ ˇÌØÓÌÚ Ø ÑÒ - ÙÌ Ú, Û Û ÙÛÖÓ Û ÌÔ ÔÖ Ô ÌÜÑÖÒ ÌÑÌ ÔÌÚÛ Ú ÓÌØÌÚ,Ó ÖØÌÙÌ Ô Ó ˇÌ, ÖÓ ÜÔ Ñ ÖÜÌÓÌÔÌ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ `ÑÖÛàˇ ÑÌ ÙÛ ß ÌÑÌÓÉØ Ô ý Û ÌÜÛÌØ ÓÌØ Û Ú Ó Þ Ú ØÌ ÙÛ Ñ Ô 10 ÓÌØÌÚ Û ÔÌÑØÖß. ÖÙÖ Ù Ô Ö Û ÝÖ ÔÌÑØÖ! ÌÑÌ ÑÖÔÛ, Û Ì ÞÌ ÔÌ : Ô, ÌÔ Ú ÔÛØ Ú ÓÌ Ø Ù Ôà Ö Ñ ØÖ ÑÖÙÛÖÜ- Ó ( ÜÛ Ù Ô Û ØÖÜÞ ÛÖÜ `Û ˇ ) Ì ÞÌ ÙÑÖÛàˇÌ ÑÖÔÛ ÙÛÖ Ù Û Û Ú. ÛÖ ÉØ Ü ÌÔ ÜÛÖÑ Ô ÛÖ, Ö Ó - ÔÛØ Ö ÑÖ ÖÓàÔ, Ì Ñ ØÌ ÛÖÜÚ ÙÑÖÛàÓÌÔÖÜÚ. ÖÜ ÛÖÜÚ Ì, ÌÔ ÌÓ ˇÌ. àòì ÛÖÜ ÛÌØ ÙÜ ÑÒÖÔ - ÙÌ Û Ó Ô Ñ Û ÛØ, Ò Ñ Ú ÛÖÛÌ 14, 12 Ñ 9 ÞØÖÔàÔ. `ÜÔÌÞ Ù Ô ÖÓàÚ Û à ÛÖÜÚ, ÛÖÔ àô Û Ú Ì É àù Ú. Ö Û Ú 11 ÔÖÜ Ø ÖÖÜ 1945, ÖÛ Ô ÛÌØÓ Û ÙÛ Ñ Ô Ö ÝÖÔ ÑÌÚ ÙÜ ÑØÖÜÙÌ Ú Ñ Ü ÖÞØÌàˇ Ñ Ô Ö ÜÔ ÓÌ Ú ÛÖÜ ` Ô ÖÞàØ - ÙÖÜÔ Û Ô ˇ Ô, Ñ ˇàÚ Ñ Ö Û Ô ÛÛ Ñ Ñ Û Ö àû, Ó Ô, Ó ÓÌ ÛÖ ÑÖ ÖÛØàÔ, ÛÖÔ ÌØÝÖ ÛÖÜ `Û ˇ, Ìß ÞÔ Ô Ô ÉØÖÜÔ ÛÖ ÔÌÑØÖ ÛÖÜÚ, Ó ÓÌ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ ÒÒÖÜÚ ÖÜ Ì Þ Ô Þ ÙÌ Ñ ÜÛÖ ÛÖÜÚ ÑÖÜÚ ÛÖÜÚ: ÙÛÖ Ù Ò ÑÖ Ö, ÙÛÖ ÜÒ - ÙÛ Ø Ö Û Ú ¾ÜÒÌÔ ÙÛÖ Ò ÛÙ, ÙÛ Ô ÜßÌÒ, ÙÛÖ ÌÑØÖÛ ÝÌ Ö ÛÖÜ ÌØ - ÙÛÌØ ÖÜ. ÌÒ Ñ ÛÖÔ ÉØ Ñ Ô ÙÌ Ó ÞàÓ ÛÌØ,ÙÛ Ô ÌØ ¾ Ö,ÑÖÔÛ ÙÛ ÑÌØ Ó ÖÑ Ó Ô, ˇ ÓÓÌÔÖ ÓÌÙ ÙÛÖ Þ ÖÔ. ¾ Ó ÛØ Ú ÖÛØàÔ Ú Û Ô ÙÛÖ Ó ˇ Ó, ÖÛ Ô ÌܡÜÔÛØ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ»ÜØÛÖÜÒ Ø ÔÛàÔ ÛÖÔ Ñ ÒÌÙÌ Ñ ÛÖÜ Ì Ì ÖÛ Ì ØÌ Ì Ô Ì ÙÛÖ Ù Û. ÑÌ ÔÖÚ Ñ Û Ò ÉÌ Ñ ØàÛ ÙÌ: - Ø Ñ Ô ÛÖÔ Ó Ó ÓÖÜ; - ÓÖÜ, Ì Ì ÜÛ Ò. ( Û»ÜØÛÖÜÒ Ø ÔÛàÔ, ØÖÙÝÜ Ö Û `ÛÌÔ Ó ÞÖ Û Ú Ô Û. ÀàÓÜÒ Ú Ñ ÛÖÔ ÔÛØ Û Ú Ó ÛØ, ÙÑ ÒÖ Ì Ù Ú Ñ ÙÜ- Ó ÛØ àû Û Ú, ÖÜ Þ ˇ ÑÌ Ñ ÜÛÖÚ ÙÛ ß ÌÑÌÓÉØ Ô ý, Ø ÝÖÜÓÌ ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÛÖÓÖ). ÖÙÖ ÖÒÒÖ Ù Ô Ö Û ÝÖ ÔÌÑØÖ! Ö Þ ÖÔ Ñ ÛÖ Ø ÓÜ ßÜÞÖÚ ÛÖÜ ÞÌ ÓàÔ ÌÑ Ô Ô àùûì ÛÖ ÙàÓ ÛÖÜ `Û ˇ ÖÛØàÔ Ô ÉØÌˇÌ ÙÞÌ ÖÔ ˇ ÑÛÖ, Ö ØÖÓÖÚ ÖÓàÚ ØÖÚ ÛÖÔ ÛÌÒ ÑÖ ØÖÖØ ÙÓÖ ÛÖÜ, Û Ô Ì - ÙÛØÖÝ ÛÖÜ ÙÛ Ó Ô, Û Ô ÑÖÓ Ó ÑØÜÚ. ØÌ ÙÛ Ñ Ô ÌÑ ÖÒÖÑÒ - ØÌÚÓÌØÌÚ Ô ÔÌ ÔÌÑØÖß Ñ Ô ÙÜÔÛ ÞˇÌ ÙÞÌÛ Ñ ÌÑˇÌÙ, ÌÔÛÌÒàÚ Ø Û Û Û Ô ÖÔÖ- Ó ÙÜÔÛ Õ Ú. ÖÙÖ ÖÒÒÖ Ù Ô Ö Û ÝÖ ÔÌÑØÖ! ¾ÒÖ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛ Ó Ó Ô Ñ Û ÌÝÌÜ Ô Ñ ˇÌ Øà ÓÌ Û Ö, ÝÖØàÔÛ Ú Ñ Û ÝÛ Ô ÖÜ- ÛÙ, ÓÌÚ ÙÛÖ Ñ Û ÞÌ ÓàÔÖ, Ô ÔÌ ÙÛÖ ÌÑØÖÛ ÝÌ ÖÙÛ Ñ, ÖÜ Ì ÞÌ ÖØ ÙÛÌ Ù Ô ÛÖ ÖÚ Û Ý Ú. Ö ÓÌÙ ÓÌØ ÜØÔÖÜÙ Ô, Ò ÓÌ Û Ö, Ô Ì Ô Ò ÝˇÌ ØÖÓ Û Ô Ì ÖÓÌÔ Ñ Û Ú Ì Ö- ÓÌÔÌÚ ÓÌØÌÚ. Ô Øà ÔÖ ÖÓàÚ ÛÖ ÛÖÙÖ ÌÕ ÔÛÒ Û ÑÖ Ö Ö ÖØ ÑÖ ÛÖÜÚ ØÌ ÛÌÒÖÚ. ÝÌØ Ô ÛÖÔ ÛÌØ Ó ÓÌ ØÑÌÛÖÜÚ ÑÖÓ ÔÌÑØÖÜÚ, Õ àó Û ÑÖÜÚ Ñ ÞàØÖÝÜÒ ÑÌÚ, ÓÌ- Ù ÙÌ ØÖÞÌ ØÖÝÛ ÓÌÔ, Ù Ô Ì- Ô ÝÌØÌÛØ Ñ ÛÖÜÚ ÌÔÛ Ý Ô, ÛÖÔ ÌÔ Ô Ò ÙÛÖÔ ÒÒÖÔÙÌÓ Ó ÑØ ÙÌ Ø. Ò ÙÛÖÔ ÛÌØ, Ö àú ˇÜÓ Û Ö Ó ÛØ Ú, Û Ý Ñ Ô Ö ÜÖ ÌØÝÖ ÛÙ Ý Ö,» Ô ÛÌÚ. Ô Ó ÑØÖ ÛÓ Ó ÞàØÖÝÜÒ ÑàÔ Ì àùì Û ÓÌÚ Ø ÞÔÖÔÛ Ú Û Ú ßÑÌ- Ñ ÔÖÔ ÙÓÌÔÌÚý ÉÖÒÌÚ, Ò ÙÛÖÜÚ Û ÝÖÜÚ. ¾ ÔÛØÌÚ ÛÖÜ ÛÓ Ó ÛÖÚ, ÌÕ ØÌÛ Ñ ÜÔ ÛÖ Ñ Û ÓÌÒ ÛÖ, Ì Ì ÞÔ Ô, Ó ÓÌ Û Ù Ô ÌÔ ÝÌ- ØÌÛØ, Û Ô ÖØ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÙÛ Ô Ö Ö ÉØ ÙÑÖÔÛ Ô Û ÙÛ Ó ÌÑÌ Ô ÛÖ ÌÒÒ Ô ÑÖ ÑØ ÛÖÚ. ÌÔ Ü ØÞÌ ÓÝ - ÉÖÒ ÖÛ Ö ÞàØÖÝÜÒ ÑÌÚ Ù Ô Ö ÜÛÖÜÚ ÖÜ ÑØ Û Ù Ô ÛÖ ÙÛØ ÛÖ Ì- Ö» ÑØÜ ÔÔ, Û Ó ÖÛ Ú ÜÖ ˇÌÙÌ Ú ÛàÔ `àó ÛàÔ ÙÝ ÒÌ Ú, ÖÜ ÌÔ Ì ÌÙ Ô, Ñ Û Û ØÑÌ ÛàÔ ÌÑÌÓÉØ ÔàÔ, ÙÛÖ ÌÑ ÔÖ Ì- Ö - ÒÒ Û Ô ÙÛÜÔÖÓ Ñ ÌܡÜÔÙ ˇ ÔàÔ ÙÛÖ `ÜÔÛ Ó. Ô ÆÔÖ Õ ÛÖÜ 1951 â ÔÌ Ñ ÛÆˇÌÙ ÛÖÜ ˇÌÓâÒ ÖÜ ÒåˇÖÜ Û Ô Ôâ ÌØÙ ÛÖÜ 1ÖÜ ÓÖÛ ÑÖç `ÞÖÒÌåÖÜ Û Ú æò Ú, å Ò ÙÛÖÔ. ÔÛØÔ, æ ÛÖ É Ù Ò Æ çòö Ñ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ØÌ ÌØåÑ. `Û ÙÞÌÛ Ñª ÛÌÒÌÛª ªØ Ô ÓâØÖÚ Ö ÛÖ ÑâÚ ØÞâÚ, ÖÒÒÖå ÑÆÛÖ ÑÖ Ñ ÒªˇÖÚ Ó ˇ ÛØÔ. `Û ÝàÛ. Û ÑÖØåÛÙ Û Ú ÛÌÒÌÜÛ å Ú ÛÆÕ Ú ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú (7 `Ì ØÆ) ÙÞå ÖÜÔ Û ÌàÝ. Ù ÒâàÚ ÒÌÕÆÔ ØÖÜ Ñ ÛÌܡÜÔæÓÌÔ ÙÛÖÔ Ûæ Ö Û Ú ÖØÛªÚ. ` Ó ÖÝæØÖÚ ÌåÔ Ù. µåû ÓÌ ÛÖ Ö àø åö ØÆÙÛ Ó ÙÛ Ô ÛÆÕ Ñ å Ò Û Ú ÙÛ ÒÌÜÑÆ æû ÀÌÉçˇ, ÓÌ Û Ú Ó ÑØ âú ÒÌÕÖç ÌÚ, Û Ú Ø ÙÛÖçÞÌÚ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙåÖÜ Ñ ÌØݪ Û Ú ØÛÌÓ Ùå. ØÛÌÓ Ùå ª ÔÌ ÙÌ Ó ÑØæÛÌØ ÛÆÕ (10 `Ì ØÆ) Ñ ˇâÙ Û Ú ÌÔ ªÛ Ô ÌÑÌå. ¾çÛÌ, ÝÜÙ ÑÆ, Û ÒÌÜÑÆ ÝÖØâÓ Û ØÖÉÒâ ÖÔÛ Ô. ÙÛæÙÖ ÜÓÔÆÙÛØ ÙÛÆÑ âûù âñø ÔÌ, ØÖÝ ÔØÚ Ô ÑÆÔÌ Ö ÌÔÛÜ àù Ѫ Û Ô Ì ÑæÔ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌåÖÜ... ÜÛÖ Ñ Ì Þ Ô Ì ÙÌ.»Ì É Ù Û Ì Ù Ó ÙÛÖ ÞÌ, Ö Û Ú 4 ÌÑÌÓÉØ ÖÜ ÛÖÜ 44 ÓÌÞØ Û Ú 11 ÔÖÜ Ø ÖÜ ÛÖÜ 45, ÖÜ ÑØ - Û Ù Ô Ö Ó ÞÌÚ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ ÛÖÔ Ì Ø,ÙÑÖÛàˇ Ñ Ô900 ÔÛØÌÚÛ Ú àøöýüò Ñ Ú Ñ Û Ú ÙÛÜÔÖÓ Ú. Ø ˇÓÖÚ ÝÜÙ Ñ ÓÌ ÒÖÚ, ÖÜ Ó Ú Ü ÖÞØÌàÔÌ Ô ÙÑÌÝÛÖÜÓÌ ÖÛ, Ñ Û Û Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô, ÛÖÔ ` Ñ Û Ô ÖÒ ÛÖÝÜÒ Ñ, ÌÔÔÖ ÞÓ - ÒàÛÖÚ ÌÔ Ì ÞÌ Ñ Ó ÙÞÜ, ØÖÑÌ - ÓÌÔÖÜ ÛÖÜÚ ÔÛØÌÚ ÛàÔ `àó ÛàÔ ÙÝ ÒÌ Ú, ÖÜ ÙÜÒÒ ÓÉ ÔÖÔÛ Ô ÌÔÖ ÒÖ.» ÌÜÌ Û Ú ØÖÑÌÚ Ö Ñ Ûà Ñ Û Ú Ù àôì. Û Ô àòì ÛÖÜ ÔÛØ Û Ú ÛÌØ Ô ÖÛØàÔ ØÌ Ó Þ Ó Ò ÙÜÔÛ Õ ÓÖÙ ÖÜ Ü ÒÒ ÒÖÜ (ÓÖ - Ø ØÞÖÜ), ÌÕ ØÌÛ Ñ ÌØ ÖØ ÙÓÌÔ, Ö àú ÖÒÌÚ Ö ÙÜÔÛ ÕÌ Ú ÛàÔ ÓÖ- Ù àôü ÒÒ ÒàÔÛÖÛÌ.» ÖØÖÜÙÌÔ Ì Ñ ÒÌÙÛÌ Û Ô ÔÛ ÙÛ Ù Ñ Ø Ù ÛÖÜ ÔÛØ Û Ú Ñ Ô ÌÑ Ñ ÙÌ ØÖÙˇÌÛÌÚ ÖÒ ÉÌÚ. ÞÛÜ ÙÌ ÖØÛÌÚ, Ö àú ÌÑ Ô Ô ÒÒÖ. Ì- Ø Ý Ô Û Ú ÌÔ Û Ô Ý ÙÌ.»ÌÛÆ Û Ô ØÒÌ ÛÖÜ ÛâØ, ÓÆÔ Ñ Û ÛØå Æ âˇ Ñ Ô ÑæÓ Ö ÙÛÌÔÆ ÓÌÛ Õç ÛÖÜÚ Ñ â àù Ô ÓÌ Ì ÛÜÞå Û ÓÆÞ Û Ú àªú. Û ÛØå Æ ÛÌÒÌåàÙ Ô ÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú Ñ ÌåÞ Ô Ñ Òª ÖØÌå, Û ÓØÔÛ Ú æ àú â ØÌ Ì ÛÖ Ù ÖÜ åö ÛâØ.» ÜÔ Ûª Ö ÑÖ âôì ÓÌ Ù Ó ÔÛ Ñª æùö Ñ ˇÌÛ Ñª ØÖÜÙå ÙÛ Ô æò. å Ò ÙÛ ÓÆÔ, ÛÌØåÔ ÖÛØØÔ, ÌåÔ Ö Ó ÑØæÚ ÖÚ ØØ ÖÚ, ÌÔØ æøˇ Ö ÌåÔ Ö ÓªÛØ Ú Ñ àùûöçò. ¾ ÔÌ ØæÚ ÆÔÛØ Ú, ÓÌ Û ÙÛÖÒª ÛÖÜ æñ ÓÖÜ Õ àó Û ÑÖç àøöýüò ѪÚ, ÌåÔ Ô ß æú Û Ú ÓÆÔ Ú. ÌØ ÖØ ÙÛ ÑÌ ÙÛ Ó ÑØ ÙÜÔÛ Õ ÖÜ Ì ØÔÌ Ñ Õ Ô ÜØ ÙÌ ÙÛ ÖÜÛÙ. ÜÛ Û ÝÖØ ÙÛÖ ÌØ Ö- ÙÛ Ù Ö ÛÖÜ Ò, ÙÛ Ô ÌØ ¾ Ö, ÖÜ ÌÝÛ ÞÔÌ ØÉÜÒ ÛÖ ÙÛØ ÛÖ. Û Ô ÑÖØ ÌÒ ÙÛØ ( àôì Û ÝÖ- ÔÛ ). Ò ÛÌÞÔ ÛØ Ñ Ì ØÔÌ Ñ Ö ÞØ Ó Û. `ÛÖ Ö Ó ÔÌ Û Ö ÌÜÓ Û, ÓÌÛ ÛÖ ÜØ ÙÓÖ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö Ñ Ö Ó - ÛØ Ú, 13 ÞØÖÔàÔÛÖÛÌ. ÞÌ ØÖÛÌ ÔÌ ÙÛÖ ÝÌÔÛ ÑÖ Ô ÖÜÒÌÜÌ Û Ú ÌÒÌܡÌØÌÚ àøìú ÛÖÜ, ÖÛ Ô Ñ ÖÙÌÚ Ì ÞÌ, Ñ ÌÑÌ ÔÖÚÙÜÓÝà- Ô ÙÌ. Ò ØàÔÖÔÛ Ô ÓÌ Û ÖÜ- ÒÌ. ÖÔ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÞØÖÔÖ, ÙÛÖ ÛÙ Ñ Ø ÑÖ ÛÖÜ ÌÖÔÛÙ Ô, ÖÜ Ì ÞÌ ÖÜÒÌßÌ Ì Ù Ú ÑÖÔÛ ÙÛ Ó Ô ÛÖÜ, ÓÌ ÌÔ Ó Ô Û Ó ÌÜÌ Û Ú ØÖÑÌÚ ÖÜ Ì Þ Ô ÌÙÌ Ñ Ûà (Û ÛÌÒ Ñ ) Ñ Ó ÌÔ ÙÝÜØ Ñ Û Ú Ù àôì, Ô Õ Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö ˇÖÜÔ. à ÙÛÌØÌàÔÌ ÙÛ ÝÖÔÛ Û ÓÌÛ ÒÒ Ñ ÛÖÜÚ ÓÌØ : Û ÛØÖÜÑ Ñ Û Ø ÛÙ Ô Û Ö Ö ÌØÔÖÜÙ ÔÛ ÑÖØ ÖÔ ÛàÔ ØÉÜÒàÔ. ÞÌ Û Ô Õ ÛÖÜ Ô ÖÜÓÌ ÖÛ ÙÛ ÖÜÒÌ ÔÌ Ö ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ, ÞàØ Ú Ô ÛÖÜ ÛÖ Û ÙÌ Ñ ÔÌ Ú. ÉÒÌ Ì Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù Ñ ˇÌÒÌ Ô ÉÖ ˇ ÙÌ. ÉÖ ˇ ÙÌ ØÑÌÛ. Û Ñ ÌØ Û ÑÖÚ Û Ô, Ñ Ü ÖÓÖÔÌÛ ÑÖÚ. ÑÖÓ, Ñ ÔÖÚ Ñ ÙÜ ÑÌÔÛØàÓÌÔÖÚ Ù ÜÛÖ ÖÜ ÌÑ ÔÌ - ÖÛ ÛÌÚ ÖÜ ÛÖÔ Þ Ø ÑÛ Ø Ô Ñ ÙÛ ÓÌÛÌ Ì Û Ö- ØÌ ÛÖÜ. Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù Ì ÞÌ Ñ Û Ô Ñ Ò Û Ú ÒÌÜØ. Õ Û Ú Û Ú ÛÖÞ Ú Ñ ÛàÔ ÌÑÌÓÉØ ÔàÔÛ ÙÞÖÒÌ Ì Þ Ô ÓÌ - ÔÌ ØÑÌÛÖÜÚ Ó ÔÌÚ ÑÒÌ ÙÛ. Ô ÑÌØ ˇÌ ÖÞ ÓÌÔÖÚÞØÖÔÖÚÛÖ Ü ÖÜØ Ì Ö Ì Ú ÌØ ÖØ ÙÌ Û ØÑÌ Û Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ÌØ Ö ÖÜ, ÛÖ ÛÙ ÛÖ `Ì ÛÌÓÉØ Ö ÌàÚ ÛÖ ÌÑÌÓÉØ ÖÛÖÜ1945Û Ø Ô Ó ÞØÖÔ Ñ ÛÖÔ ÔÖÜ Ø Ö ÌàÚ ÛÖÔ ÖÜÔ Ö ÛÖÜ 1946, Ø Ô ÒÒ Ó. ÛÖÜ `Û ˇ ÖÛØàÔ, Ì àýìò ˇ Ñ ÔÑ ÜÛ ÖÛ ØÜˇÓ - Ù, ÌÔ Ó ÖØÌÙ Ô ÖÓàÚ Ô Ñ ÒÜßÖÜÔ ÛÖ ÑÌÔÖ ÛÖÜ 1943, ØàÛÖ ÞØÖÔÖ ÛÖÜ ÌØÞÖÓÖÜ ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ÞØÖÔ ÌÑÌ Ô ÌÔ Ô Ñ ˇÖÒÖÜ ÙÞÖÒÌ Ö, Û ÌÔ Ì Þ Ô Û Ø - Û Û Ì Ø Ý -Ö ÛÌØ Ú, ÛÖ Ñ ÛÖÞ ÑÖ Ñ ˇÌÙÛàÚ, Û Ô Ø ÔÖ- ÓÖÚ Ñ ÌÔ Ì ÞÌ ÖÜÛÌ Û ÜÛÖÛ Û. ( Ø ÝÖÜÓÌ ÜÛÖ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌ- ÔÖ ÑÌÝ Ò Ö). `ÜÔÌ Ì ÜÛ Ú Û Ú Ñ ˇÜÙÛÌØ - Ù Ú Û Ô Ö Ó ÛØ Ú, ÙÜÔÖÓ Ò ÑÖÚ ÛÖÜ àø ÖÜ» ÔÖÜ, Ô Ó Ô Ñ ˇ ÙÌ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÙÛ ˇØ Ô ÓÌÛ Û Ú 6 Ú `Ì Ø Ú ÒÒ ÓÌ ÜÛ Û Ú7 Ú,Ö ÌØÝÖÚÛÖÜ àø ÖÚ ÓÌ ÜÛ Û Ú 10 Ú Ñ àô/ Ô ÓÌ Û Ô 5 `Ì Ø.¾ Ó ÛØ Ú ÒÌÌ Ù ÓÌØ ÖÛ Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù Ì ÞÌ ÜÛÖÔ Ñ Û Ô Ñ Ò ÒÌÜØ. Û ÛÖÜ Ì àùì Û ÜÔ ÛÖÛ Û Ô ÔàØ ÙÌ Û Ô Ô àû ( ÖÛ ) ÀÌÉܡ, ÖÜ ÌÓÌÒÒÌ ÙÌ ÓÌØ Ñ ÞØÖÔ Ô ÔÌ ÓÌÔ ÛÖÜ ÜÔ Ñ. (¾ ÓÖÚ Û Ú ÖÛ Ú Ñ ÛÖÜ Ì ª ÛÖ 1943 Ö `ÛÆˇ Ú ÖÛØØÔ Ú ªÛ Ô Ü æ à Óæ, Û Æ ÛÖÜ ÌÔ Ó æøìù Ô Ô ÆÔÌ ÙÞÖÒÌåÖ Ñ âóì Ô Ô åùà Ó ÖÒæÑÒ Ø ÞØÖÔ Æ. íûù Ö ÓªÛØ Ú ÌÔ ÛÌÒÌåàÙÌ ÛÖ ÜÓÔÆÙ Ö Û Ú ØÆ Ñ Ú ÓÌ Û Ô 6 `Ì ØÆ (ÙÜÔÖÓªÒ ÑÖÚ ÛÖÜ ØØ ÖÜ» ÆÔÖÜ) ÒÒÆ ÓÌ Û Ô 7. Ø ÓÌ ÙÜÓÓ ˇ ÛâÚ ÛÖÜ. æøˇ Ö ÌåÔ Ö :. æûù Ø Ú,. µà ØÆÝÖÚ, Ô. `ÑÖÛå Ú,.» ÖÜØÒªÚ,. ÆÔÖÚ, Öç Ú ØåÔÛÌ Ú, Ò. ÔÔå Ú, Ù. ÜØتÚ. `Ì Ó ÑÆˇ ÙÓ : Ó. ÖÛØØÔ Ú,. µ Ø Ú Ñ Ù. Ù Ò ÑæÚ. ˇ ÙÛÖå: `. ` ÔÆÑÖÚ,. ÒÝ ÑÆÑÖÚ, `Û. ÉØ ÔæÚ, àôùû ÔÛæ ÖÜÒÖÚ, Ô.» Ü- ØÖÓÆÛ Ú Ñ. `àû Ø Æ Ú (Õ ÒàÛæÚ). ¾ Ñ ˇ ÛªÚ å Ò ÌåÔ Ö ÜÓÔ ÙÛªÚ. ÑÖÒ Ñæ ÖÜÒÖÚ. Ó ÛØ, Û Ô ÌÔ Ú ÛÖÜÚ 4 ÖÜ ÔàØ ÖÜÓÌ ÓÌÛ ÕÜ ÙÜÓÓ ˇ ÛàÔ, ÙÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ÜÓÔ Ù Ö. ¾ ÒÒÖ ÛØÌ Ú Ù Ô: Û Ú Û Ú Ò ÑÖÜ ÓÌ ÛÖ àø Ö» ÔÖ, Û Ú ÛÙ Ú ÔÛà- Ô ÖÜ ÓÌ ÛÖ ÔÖ ˇ Ô Ù Ñ Û Ú» Øˇ Ú ÉÖÜØ ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ÓàÔ Ô Ñ Ø ). ÌÒÌ àùì Ñ ÜÛ ÓÌ Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù. àùûöüò, ÛÖ ØàÛÖ Û Û Ú Ñ ÛÌØ Ô Ú Ñ ÛÖÜ `Û ˇ ÖÛØàÔ, ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø ÛÖÜ 49, Ó ÓÌ Û Û Ú 5 Ú `Ì Ø Ú.»Ì Ñ ˇÜÙÛÌØ Ù Ñ ÜÛ ÌÔÖÚ ÞØÖÔÖÜ. Ôà Û Ô ÑÖÓ ÙÛ Ô 8 Û Õ ÙÜÔÌ- ÌÙÌ Û à Û Ú ÓÌ ÛÖÔ ÔÛØÌ µ Ó ÌÛ Ñ, ÖÝÖ ÛÖ ÌÑÌ Ô Û ÞØÖ- Ô Û Ú `ÞÖÒ Ú ÜÌÒ àô.¾û Ô Ö ÔÛØ Ú Û Ú ÌÝÜ Ì ØÖàØ Ö Û à,ì ÞÌ ÔÌ Û Õ ØÞÖÚ. Ñ Ô Ô Ó ÑÖØ Û Ô ÜØÜ Ñ, ÖÜ Ì ÙÛ Ô ÌÙÙ ÒÖÔ Ñ.»Ì ÛÖ ÌÜÛÌØÖ ÔÛØ Û Ú, ÛÖ ÖÜÑ Û Ô àû, ÌÑ ÔÌ Û» Ø, ÖÜ Ì ÙÌ ÌÔ ÙÛ Ó ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. ¾ ÖÜÑ Ú Û Ô àû Ú Û Ô Ì ÞÌ Ø Ó Û Ú ÙÛÖÔ ÑÒ Ö ÛàÔ ÖÜÛÙ àô. Ö ÛÖÜÚ Ö Ì ÛÜ- Þ ÓÌÔÖÜÚ, ÙÛ Ô Ñ Û ÖØ ÛàÔ Ö Ö- Û ÑàÔ ØÖ ÖÔÛàÔ, Û Ö Ö Ù Ô ÌÝ Ó ÒÒ ÛàÔ Ñ ÒÜÛÌØàÔ Ì Ù ÖÓÌ- ÔàÔ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 Σε εφαρμογή τέθηκαν από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου τα μέτρα για την αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τον άμεσο περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής. Η εντατικοποίηση των ελέγχων σε πρώτη φάση, αλλά και άλλα μέτρα που ακολουθούν το Οκτώβριο, έχουν ως στόχο να περιοριστεί η λαθρεπιβίβαση κατά 50% μέχρι το τέλος του Στα μέσα σταθερής τροχιάς προβλέπεται από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου οι έλεγχοι σε επιλεγμένους κεντρικούς σταθμούς και σταθμούς μετεπιβίβασης θα διπλασιαστούν σε διάρκεια, προσωπικό και ένταση. Το πρόγραμμα αναδιάταξης των ελέγχων έχει ως εξής: Σημεία Ελέγχου Επιβατών Ομόνοια (Γραμμές 1,2 ) Σύνταγμα (Γραμμές 2,3) Μοναστηράκι (Γραμμές 1,3) Αττική (Γραμμές 1 και 2) Πειραιάς (Τερματικός Γραμμής 1) Νομισματοκοπείο (Γραμμή 3) Αμπελόκηποι (Γραμμή 3) Συγγρού Φιξ (Γραμμή 2 και Τραμ) Νέος Κόσμος (Γραμμή 2. και Τραμ) Δουκίσσης Πλακεντίας (Τερματικός Γραμμής 3) Άγιος Δημήτριος (Γραμμή 2) Εθνική Άμυνα (Γραμμή 3) Νέα Ιωνία (Γραμμή 1) Καλλιθέα (Γραμμή 1) Κάτω Πατήσια (Γραμμή 1) Νερατζιώτισσα (Γραμμή 1 και ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ «ΞΑΦΡΙΖΕ» ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τρεις νεαρές Ελληνίδες συνελήφθησαν στο Περιστέρι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ώρα που έβγαιναν από οικεία της περιοχής από την οποία όπως αποδείχθηκε, είχαν αφαιρέσει κοσμήματα. Κατά την έρευνα που διεξήχθη αποκαλύφθηκε ότι το τελευταίο δίμηνο οι τρεις συλληφθείσες νεαρές γυναίκες είχαν εισέλθει και σε άλλα έξι σπίτια στο Περιστέρι απ όπου είχαν αρπάξει κοσμήματα και χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίζονταν ανενόχλητες... Αλλά όπως λέει και ο σοφός λαός, «μια του κλέφτη δυο του κλέφτη... τρεις και η κακή του μέρα...». Οι γυναίκες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και ερευνάται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Προειδοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία DMAA Τις εμπορικές ονομασίες νέων προϊόντων που περιέχουν την ουσία DMAA (1,3- dimethylamylamine), έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής του, σχετικά με προϊόντα (συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα για αθλητές) που περιέχουν τη συγκεκριμένη ουσία, μετά από την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών σε σημαντικό αριθμό ατόμων διεθνώς, που έχουν συνδεθεί με τη χρήση της. Ο κατάλογος των προϊόντων είναι: Tested Burner, Fusion Supplements Geranamine, Mass Pump3D, PreSurge Unleashed, Beta-Cret Extreme, Nox Pump, Dexaprine Maximise, Endoburn, NeuroCore, Mesomorph, OxyElite, 1.M.R., Nox Pump Performance / Nox Pump Xtreme, Hydroxy STIM, Mutant Mayhem, Heat Accelerated, Tested Nut Burner, Fruit Punch, Iron Horse Show Time, STIM- FORCE, Eclipse, D-Stunner, Ripped Freak, Crack, Rush, Code Red, Flash Over, White Lightning, Rocked (grape, lemon), Launch 4350, Brave Bull Pre-workout, Stacker 2 Rush. Ο ΕΟΦ τονίζει ότι ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν περιέχει όλα τα προϊόντα με DMAA που κυκλοφορούν. Η ουσία DMAA δρα ως διεγέρτης του κεντρικού νευρικού συστήματος (stimulant), όπως οι αμφεταμίνες και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές, υψηλή αρτηριακή πίεση, ναυτία, εγκεφαλική αιμορραγία, καρδιακή ανακοπή, ακόμη και θάνατο. Πρόκειται για συνθετική ουσία η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών της WADA, γιατί μπορεί να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, την ικανότητα ή την απόδοση των αθλητών. Η διάθεση των προϊόντων αυτών γίνεται κυρίως μέσω διαδικτύου, αλλά είναι πιθανό να διατίθενται και από καταστήματα. Οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. (Πηγή: ΑΜΠΕ) «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Μέτρα και έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Προαστιακός) Στα παραπάνω σημεία οι έλεγχοι θα είναι καθημερινοί από ομάδες ελεγκτών που θα εργάζονται σε δύο βάρδιες ημερησίως (8 ώρες). Εκτός από τις ώρες αιχμής, θα ενισχυθεί η παρουσία τους κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύστημα οδικών μεταφορών Οι έλεγχοι θα ενισχυθούν με την ενεργοποίηση των εθελοντών ελεγκτών σε συμφωνία με τις διοικήσεις και την εθελοντική συμμέτοχη των σωματείων. Ειδικότερα θα εφαρμοστούν τα παρακάτω: προοδευτική γενίκευση της επιβίβασης επιβατών από την εμπρόσθια θύρα των οχημάτων (αρχικά σε γραμμές με χαμηλή επιβατική κίνηση) με επίδειξη εισιτηρίου/ κάρτας στον οδηγό. προοδευτική εισαγωγή εισιτήριου στο λεωφορείο που θα πωλείται από τον οδηγό. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν από την διοίκηση της ΟΣΥ οι γραμμές και οι αφετηρίες από τις οποίες θα αρχίσει η σχετική διαδικασία. συστηματικός έλεγχος των γραμμών όπου το φαινόμενο της λαθρεπιβίβασης έχει πάρει διαστάσεις. Το σύστημα επιβίβασης από την μπροστινή πόρτα με επίδειξη εισιτηρίου ή κάρτας στον οδηγό θα ισχύσει στις εξής 25 λεωφορειακές γραμμές: 116 Γλυφάδα - Βάρη - Κίτσι 124 Γλυφάδα - Αγ. Τριάδα - Αγ. Τρύφωνας 128 Γλυφάδα - Τερψιθέα 149 Γλυφάδα - Βάρη - Βάρκιζα 162 Βούλα - Πανόραμα 163 Βούλα - Πηγαδάκια 170 Γλυφάδα - Βάρκιζα - Βάρη 205 Γλυφάδα - Σούρμενα - Τερψιθέα 207 Γλυφάδα - Τερψιθέα 501 Πεύκη - Μαρούσι Α 522 Στ. Κηφισιάς - Αδάμες Α 523 Στ. Κηφισιάς - Αδάμες Β 524 Στ. Κηφισιάς - Πολιτεία 526 Στ. Κηφισιάς - Κεφαλάρι 527 Πεύκη - Μαρούσι Β 530 Στ. Κηφισιάς - Μελίσσια - Πεντέλη 541 Μεταμόρφωση - Στ. Αμαρουσίου 543 Στ. Κηφισιάς - Νοσ. Αγ. Ανάργυροι 640 Τοπ. Ηρακλείου 641 Αυγή - Αγ. Νεκτάριος 642 Ν. Ιωνία - Ηράκλειο - Πεύκη 709 Τοπ. Δροσούπολης 749 Άνω Λιόσια - Οικ. Γεννηματά 818 Πέραμα - Άνω Πέραμα 819 Πέραμα - Νεκροταφείο Σχιστού Βραχυπρόθεσμα μέτρα (τέλος Οκτωβρίου) Δωρεάν παροχή στον επιβάτη ενός εισιτηρίου για κάθε δέκα ίδιας αξίας ακυρωμένα εισιτήρια που επιστρέφει μόνο στα εκδοτήρια του Ομίλου, για να αποφεύγεται το φαινόμενο της μεταβίβασης εισιτηρίων μεταξύ των χρηστών. Δυνατότητα έκπτωσης του επιβληθέντος προστίμου όταν πραγματοποιείται άμεση καταβολή επί τόπου ή εντός 10 ημερών. Έκδοση πολλαπλού εισιτηρίου (δεσμίδα των 10 εισιτηρίων) με έκπτωση επί της αξίας του κομίστρου. Ενημερωτική καμπάνια για την αντιμετώπιση της λαθρεπιβίβασης καθώς και για χαρακτηριστικά ασφαλείας των γνήσιων εισιτηρίων ώστε να αποφεύγεται η πλαστογράφηση εισιτηρίων. Πιστοποίηση των καταστημάτων πώλησης εισιτηρίων με ειδικό σήμα που θα επικολλάται στην προθήκη του καταστήματος και ενημερωτική καμπάνια για τα πιστοποιημένα σημεία διάθεσης. Δημιουργία ειδικής ομάδας ελεγκτών η οποία θα διενεργεί ελέγχους πλαστότητας των εισιτηρίων σε επιβάτες και σημεία πώλησης (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών) Εφαρμογή των μέτρων 1. Οι έλεγχοι στα σημεία σταθερής τροχιάς θα είναι μεικτοί και προγραμματισμένοι σε μηνιαία βάση ταυτόχρονα από την ΣΤΑ- ΣΥ και την ΟΣΥ, με επίβλεψη του ΟΑΣΑ και του υπουργείου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρησιμοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού αλλά και των εθελοντών που συμμετέχουν στα πρόγραμμα έλεγχου. 2. Οι διοικήσεις έχουν ήδη αρχίσει τις απαραίτητες αναδιατάξεις προσωπικού, καθώς και την συνεργασία με εργαζόμενους και εκπροσώπους τους, έτσι ώστε να αυξηθεί άμεσα (διπλασιαστεί) το εμπλεκόμενο προσωπικό (μόνιμο και εθελοντικό) στις διαδικασίες έλεγχου και εμπορικής λειτουργίας. 3. Στην διαδικασία λειτουργικής συγχώνευσης των εταιρειών που συνενωθήκαν (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ) ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί - σε συνεργασία με τους εργαζομένους στην περαιτέρω ενίσχυση τόσο του έλεγχου όσο και της εμπορικής λειτουργίας, με την περαιτέρω επάνδρωση εκδοτηρίων και μηχανισμών έλεγχου. Στόχος είναι, στο τέλος του 2012, ο συνολικός αριθμός εμπλεκόμενων σε εκδοτήρια και έλεγχους να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση (αρχές Σεπτεμβρίου). Οι διοικήσεις των εταιρειών απογραφούν ήδη το εμπλεκόμενο προσωπικό. Το υπουργείο σημειώνει ότι ήδη προγραμματίζεται το κλείσιμο των σταθμών μέσων σταθερής τροχιάς με μπάρες. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού για το ηλεκτρονικό εισιτήριο μέσω ΣΔΙΤ, ο οποίος θα κατακυρωθεί στα μέσα του 2013 και αφορά το σύνολο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στη Β Φάση, καθώς έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρεπιβίβασης, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους έχουν ως στόχο την αποφυγή της αύξησης του κομίστρου στα ΜΜΜ, με μέτρα που θα λειτουργήσουν ως ισοδύναμα, πριν από την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή του κομίστρου.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ «Κυβέρνηση και Τροϊκανοί, παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί πλέον ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ότι η συνταγή των μνημονίων είναι ΛΑΘΟΣ και ότι έχει αποτύχει ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ, επιμένουν στην ίδια αδιέξοδη, αναποτελεσματική, υφεσιακή, αντεργατική και αντικοινωνική πολιτική. Σε κάθε νέο έλεγχο προσθέτουν κι ένα νέο κατάλογο περικοπών των μισθών, των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων, προωθούν απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, λες και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι οι ΕΝΟ- ΧΟΙ και οι υπεύθυνοι της κρίσης. Τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης καταρρέουν μέσα από την περικοπή δαπανών τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις υπηρεσιών και οργανισμών, τις ιδιωτικοποιήσεις και τον περιορισμό του αριθμού των εργαζομένων. Μπροστά σ αυτή τη λαίλαπα οι εργαζόμενοι, πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά» διατράνωσαν μέσα από τη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν στο Τοπικό Τύπο οι εργαζόμενοι του Δήμου Περιστερίου τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου τους, στο χώρο του Γκαράζ, ενόψει της απεργίας της 26ης Σεπτεμβρίου. «Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου ευχαριστεί τους δημότες Περιστερίου για την κατανόηση και υπομονή την οποία δείχνουν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δήμου μας», είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων Περιστερίου κ. Νίκος Μπέκιος και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βάναυση επίθεση που δέχονται -όπως άλλωστε όλοι οι εργαζόμενοι- στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. «Η μείωση που γίνεται στον αριθμό του προσωπικού (Βρεφονηπιακούς, ΚΕΠ κ.λπ.) έχει ως αποτέλεσμα» είπε ο κ. Μπέκιος -όπως γράφει και η ανακοίνωση του Συλλόγου προς τους Δημότες- την αύξηση της ανεργίας των συνδημοτών μας (όταν εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί να βάλει το παιδί της στον βρεφονηπιακό σταθμό είναι αναγκασμένη να σταματήσει από την εργασία της), την εξάντληση των πολιτών (αφού πρέπει να περιμένουν αρκετά για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους), μείωση των παροχών για τους ανήμπορους και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα έρχεται από την μείωση των μισθών και των συντάξεων διότι μειώνεται η αγοραστική μας δυνατότητα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να στηρίξουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες συνδημότες μας (εμπορικά καταστήματα, φροντιστήρια κλπ.). Κλείνοντας κάλεσε όλους τους δημότες να σταθούν κοντά τους και όλοι μαζί να αγωνιστούν γιατί τα μνημόνια και οι «δήθεν» διαπραγματεύσεις δεν θάχουν τελειωμό... Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Γιώργος Καταχανάς από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Περιστερίου και διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους πρέπει οι εργαζόμενοι σαν «ένας άνθρωπος» να βγουν στο δρόμο. «Ένα πράγμα πρέπει να βγάλουν ως συμπέρασμα οι εργαζόμενοι. Ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι για ν αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με αυτό που λέμε, διαχείριση. Γιατί είναι κακοί διαχειριστές οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί που είναι και αυτοί στο μάτι του κυκεώνα; οι εργαζόμενοι βέβαια όχι το κεφάλαιο. Τελευταίο θα πρέπει να βγάλουμε ως συμπέρασμα ότι σ αυτή τη κατάσταση η Ε.Ε. φέρει την πρώτη και κύρια ευθύνη». για τα οποία ως Σύλλογος Εργαζομένων -όπως είπε ο κ. Διαμάντης- πολλές φορές έχουν ενημερώσει την Τοπική κοινωνία, την ίδια τη Διοίκηση αλλά και τους δημότες γενικότερα. Στο τέλος των θέσεών του ο κ. Διαμάντης έθεσε και ερωτήματα προς τον κ. Παχατουρίδη, σχετικά με τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους που «απασχολούσε τόσα χρόνια» -όπως είπε συγκεκριμένα- «Τι προσέφεραν; Να δούμε τις δουλειές τους...». Για μια ξαφνική όσο και μυστήρια κατάσταση που άρχισε να επικρατεί εδώ και ένα χρόνο στις τάξεις των εργαζομένων στη καθαριότητα μας μίλησε ο Ταμίας του Συλλόγου Εργαζομένων Περιστερίου κ. Κώστας Εμμανουηλίδης που έχει να κάνει με τις μετατάξεις. «Πριν τρία χρόνια κανένας συνάδελφος δεν τολμούσε να πάρει μετάταξη και να φύγει από το Δήμο για να πάει κάπου αλλού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αγαπητοί συνδημότες Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου σας ευχαριστεί για την κατανόηση και υπομονή την οποία δείχνετε κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων του Δήμου μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλοι ως εργαζόμενοι δεχόμαστε βάναυση επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο προβλήματα του κλάδου μας αλλά όλων των Κλάδων Εργαζομένων. Η μείωση του προσωπικού (Βρεφονηπιακούς, ΚΕΠ κ.τ.λ) έχει ως αποτέλεσμα, Α) Την αύξηση της ανεργίας και επίπτωση στις εργαζόμενες μητέρες, που δεν θα μπορούν να βάλουν το παιδί της στον Δημόσιο Βρεφονηπιακό σταθμό, και θα αναγκάζονται ή να διακόψουν την εργασία τους ή να εξαντληθούν οικονομικά προστρέχοντας σε έναν ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Β) Την μεγαλύτερη ταλαιπωρία των πολιτών αφού θα πρέπει πλέον να εξυπηρετηθούν από ακόμα λιγότερους υπαλλήλους. Γ) Μείωση ως και ολοκληρωτική περικοπή, των δωρεάν κοινωνικών παροχών, προς τους αδύναμους, ΑΜΕΑ, ασθενείς και ανήμπορους συμπολίτες μας. Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα έρχεται από την συνεχή μείωση των μισθών και των συντάξεων όλων μας που έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική μας και την συρρίκνωση της αγοραστικής μας δύναμης, με όλα τα δυσμενεί επακόλουθα (πτώση της εμπορικής κίνησης στο Περιστέρι, αδυναμία αγοράς φαρμάκων, τροφίμων, ρουχισμού, αδυναμία καταβολής εξόδων διαμονής, ηελκτροφωτισμού κ.λπ). Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αγωνιστείτε μαζί μας για να ανατρέψουμε την πολιτική που έχει στοχοποιήσει τον έλληνα πολίτη και έχει αφήσει στο απυρόβλητο αυτούς που τα φάγανε (Τράπεζες, μεγαλοκεφαλαιούχους, Μονοπώλια). ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σε άλλο σημείο των θέσεών του ο κ. Γιώργος Καταχανάς είπε πως οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν «το παραπάνω βήμα» και πως μόνο όταν οι εργαζόμενοι πάρουν «τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια τους» θα βρουν το δίκιο τους. Ακολούθησαν οι θέσεις του εργαζόμενου στο Δήμο Περιστερίου κ. Κώστα Διαμάντη, Γεωλόγου, ο οποίος αναφέρθηκε -εκτός από τα σκληρά μέτρα που πλήττουν γενικά την ελληνική κοινωνία- στα προβλήματα των εργαζομένων στη καθαριότητα αλλά και σε ζητήματα της Διοίκησης Περιστερίου που απασχολούν, όπως: οικονομικά, πράσινο, οικιστική ανάπτυξη, που πρέπει να γίνεται με ορισμένους γνώμονες κλπ. Τώρα εδώ και ένα χρόνο τους παίρνουν τηλέφωνο και τους παρακαλάνε να φύγουν... Αυτό κάπου οδηγεί... Όσο και να μη θέλουμε να το σκεφτούμε, καταλαβαίνουμε πως θέλουν να αποδυναμώσουν τη καθαριότητα... που σημαίνει πως οι 250 κάδοι που μαζεύει ένας συνάδελφος μέσα σε πέντε μήνες θα γίνουν 500 και θα πέφτει στο δρόμο... «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ»: Τι λέει γι αυτές τις ανησυχίες σας η Διοίκηση; ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ- ΔΗΣ: Ότι πασχίζει μόνο για τα λεφτά μας... «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟ- ΓΟΣ»: Για την υγεία σας δεν πασχίζει; ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ- ΔΗΣ»: Η υγεία μας είναι δεύτερο πράγμα...

13 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία Μαζική αντίδραση των εργαζομένων στην πολιτική της κυβέρνησης Μεγάλες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και ογκώδη συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο της γενικής, πανεργατικής, πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 26 Σεπτέμβρη, ενάντια στις περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις και στα νέα μέτρα λιτότητας ύψους 11,9 δισ. ευρώ, ένα επώδυνο και αντιλαϊκό πακέτο που, ως φαίνεται, πήρε το «πράσινο φως» ήδη από τον πρωθυπουργό και, σήμερα, Πέμπτη, θα συζητηθεί ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις κατά τη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών της συγκυβέρνησης. Η σημερινή σύσκεψη είναι καθοριστική, διότι αν επέλθει συμφωνία των αρχηγών επί του πακέτου που διαμόρφωσε το οικονομικό επιτελείο, και επικυρωθεί, θα πάει πολύ σύντομα, το αργότερο έως το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, για ψήφιση στη Βουλή. Πάνω από οι διαδηλωτές στην Αθήνα ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Πάνω από διαδηλωτές συμμετείχαν στο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Από νωρίς οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια, Από τη προσυγκέντρωση των Εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου στο Μετρό του Αγ. Αντωνίου την ημέρα της απεργίας «EΘΝΟΣ» in.gr στο Μουσείο και σε άλλα σημεία του κέντρου και οι πορείες της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΜΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, Σωματείων, Πολιτικών Οργανώσεων και Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, πραγματοποιήθηκαν με τελικό in.gr προορισμό το Σύνταγμα. Στο «πόδι» από νωρίς και οι αστυνομικές δυνάμεις στο Σύνταγμα και στα γύρω στενά, με διμοιρίες των ΜΑΤ και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στο προαύλιο της Βουλής στήθηκε ο σιδερένιος φράχτης. Νωρίτερα έγιναν περίπου 30 «προληπτικές» προσαγωγές, στη Δάφνη και στην πλατεία Γαρδένιας στου Ζωγράφου, μελών τοπικών ανοιχτών συνελεύσεων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και καταγγελίες ότι η αστυνομία εμπόδισε ομάδες πολιτών σε προσυγκεντρώσεις να κατεβούν στο κέντρο. Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν γύρω στις 2 το μεσημέρι μεταξύ δυνάμεων των ΜΑΤ και διαδηλωτών. Ξεκίνησαν από την οδό Β. Γεωργίου και επεκτάθηκαν γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση χημικών, που έκανε αποπνικτική την ατμόσφαιρα και διέλυσε τον μεγάλο όγκο των διαδηλωτών. Για μια ώρα, περίπου, συνεχίστηκαν τα επεισόδια γύρω από την πλατεία και η ένταση μεταφέρθηκε στην οδό Αμαλίας, την οδό Ερμού και την οδό Φιλελλήνων, και αργότερα οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν και απωθήθηκαν προς την Ομόνοια. Πυρκαγιά απειλήθηκε μέσα στον Εθνικό Κήπο, δίπλα στη Βουλή, επί της Αμαλίας, καθώς και δέντρα έπιασαν φωτιά. Η φωτιά κατασβέστηκε από την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Κατά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα τρεις τραυματίες. Η Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 105 προσαγωγές και 21 συλλήψεις. ΟΓΚΩΔΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ Στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν ογκώδη συλλαλητήρια, με τους διοργανωτές να μιλούν για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων χρόνων. Εργαζόμενοι με συνθήματα και πανό διαμαρτυρήθηκαν για τα νέα μέτρα. ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Στη μεγάλη απεργία και στα συλλαλητήρια συμμετείχαν επαγ- γελματίες, βιοτέχνες και έμποροι στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, οι οποίοι έκλεισαν τα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους, μετά από απόφαση της ΓΣΕΒΕΕ. «EΘΝΟΣ» in.gr 26/9/2012 Στα μάτια όλων μας οι αποδείξεις βροντοφωνάζουν ότι υπάρχει άμεση και άτακτη κατάρρευση των δομών του «υπολειπομένου δημόσιου και δωρεάν σχολείου». ΩΣΤΟΣΟ κάποιοι επιμένουν να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν στην προάσπισή του, αρκούμενοι απλώς να δηλώνουν λεκτικά - με κάθε ευκαιρία- την υποστήριξη που παρέχουν. Όμως με λόγια δε γεμίζει το στομάχι, με κούφιες υποσχέσεις δεν αποκαθιστούνται οι ανάγκες των σχολείων, η «κατανόηση» δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη συνέχιση μιας πραγματικότητας που υποσκάπτει τα θεμέλια της λειτουργίας ενός σχολείου που παραμένει Δημόσιο και δωρεάν, επειδή οι εκπαιδευτικοί παλεύουν με περισσή αποφασιστικότητα να το κρατήσουν ως τέτοιο. Πώς αλλιώς μπορεί να εννοηθεί η σθεναρή άρνηση για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την Παιδεία; Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τη Δευτέρα 24/9/2012 παρά την πίεση των εκπαιδευτικών φορέων και των εκπροσώπων των γονιών για το συγκεκριμένο αίτημα ο Αντιδήμαρχος Παιδείας θεώρησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ρωτάμε: Τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση των σχολείων; Η δεύτερη δόση κατά μέσο όρο πιστώνει 10!!!! περίπου ευρώ για κάθε μαθητή. Δηλαδή πριν ακόμα καλά καλά φτάσουν τα ανάλογα ποσά στα ταμεία των σχολείων, θα διατεθούν για να καλύψουν ένα πολύ μικρό μέρος των χρεών τους. Μετά τι γίνεται; Η κεντρική διάθεση πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων έχει μηδενιστεί. Είναι γνωστό ότι μετά τον «Καλλικράτη» οι ευθύνες συντήρησης, επισκευής και κατασκευής νέων διδακτηρίων έχουν περάσει στους Δήμους. Τι θα γίνει με το 28 ο Δημοτικό Σχολείο; Τι θα γίνει με το Ειδικό σχολείο; Πώς θα αντιμετωπιστούν τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα σε διάφορες σχολικές μονάδες, όπως πτώσεις σοβάδων, διαρροή νερού κατά την περίοδο των βροχών από ταράτσες και κουφώματα; Μήπως θα καλεστούν οι ίδιοι οι γονείς να τα επιλύσουν; Τι γίνεται με τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων; Τι γίνεται με την προσθήκη κατασκευών σε υπάρχοντα κτήρια; Τι θα γίνει με όσα προβλήματα έχουν καταγραφεί και δημοσιοποιηθεί στις σχολικές μονάδες του δήμου μας; Τα εκπαιδευτικά κενά είναι πολλά και δεν πρόκειται άμεσα να καλυφτούν. Η ανεργία πλήττει πολλούς γονείς με άμεσες επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών τους, των μαθητών μας. Δεν αρκεί και δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όταν ο μαθητής μας είναι υποσιτισμένος και ζει σε σπίτι χωρίς ρεύμα! Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με σχέδιο ανατροπής μιας πραγματικότητας, που αποτελεί «συμβόλαιο θανάτου» για τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Όσοι παρουσίαζαν τον «Καλλικράτη» σαν παράδεισο, θα κληθούν να απαντήσουν και θα κριθούν. Τους θεωρούμε συνυπεύθυνους για την κατάρρευση της Δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Το επόμενο διάστημα θα βρουν μπροστά τους ένα αδιαπέραστο τείχος από ένα στρατευμένο και δυναμικό εργατικό κίνημα, από ανέργους και νεολαία. ΓΙΑΤΙ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ. ΤΟ Δ.Σ.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Μονά ζυγά δικά του» τα θέλει το ΥΠΕΚΑ Η δυναμική μας επέμβαση έκανε εμφανή τη διαφορά στο Πάρκο ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΑΣΔΑ, ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Μετά τη δυναμική επέμβαση του ΑΣΔΑ, του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για τη σωτηρία του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κ. Μάρω Ευαγγελίδου, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ) κ. Ανδρέα Μποζίκα, τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού κ. Νίκο Σαράντη, με αίτημα την παραχώρηση του Πάρκου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή φροντίδα του και εντέλει η διάσωση και η οριστική διακοπή της πορείας του προς μια ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή, με σκοπό να αναδειχθεί ο πολύτιμος οικολογικός χαρακτήρας του. Ωστόσο, μετά τη σύσκεψη η κ. Ευαγγελίδου σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «το αίτημα των δήμων για παραχώρηση του πάρκου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, μιας και αφορά ένα δημόσιο πάρκο μητροπολιτικής εμβέλειας και δεν μπορεί να το οικειοποιούνται οι δήμοι». Εμείς απαντάμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το Δημόσιο χαρακτήρα του και να μην επιτρέψουμε την καταστροφή του, είτε από την εγκατάλειψη, είτε από άλλες σκέψεις του ΥΠΕΚΑ περί «αξιοποίησής» του. Τελικά, για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για θέμα κομμάτων, ούτε χρωμάτων. Είναι θέμα πάγιας αντιλαϊκής αντίληψης όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις προς όφελος των πολιτών. ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί έναν χώρο πρασίνου μεγάλης σημασίας για τη Δυτική Αθήνα, ο οποίος μπορεί να γίνει πόλος έλξης για πολίτες από όλη την Αττική και να συμβάλλει αποφασιστικά στην τοπική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα χώρο μοναδικής οικολογικής αξίας και ομορφιάς, έκτασης 1150 στρεμμάτων, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ειδικά στον υδροβιότοπο του Πάρκου φιλοξενούνται περίπου 145 διαφορετικά είδη πτηνών. Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων Καματερού και Ιλίου από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του Πάρκου είναι παρόντες και έχουν σταθερή συμβολή στη διαμόρφωση του αρχικά και τη λειτουργία και συντήρηση του στη συνέχεια μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 90, που το Πάρκο ήταν σε κάκιστη κατάσταση με τόνους μπάζα και χωρίς ίχνος πρασίνου, η Τοπική Αυτοδιοίκηση υλοποίησε σειρά έργων που άλλαξαν πλήρως την εικόνα του χώρου. Μερικά από αυτά ήταν: υπαίθριο θέατρο, λίμνες, ύδρευση, άρδευση και συντήρηση του πρασίνου, εκδηλώσεις σε χώρους του, συνεργασία με περιβαλλοντικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Πάρκο. Όλα αυτά έγιναν με πόρους της Αυτοδιοίκησης, γιατί η χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων Ευρώ που προέβλεπε η σχετική Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν καταβλήθηκε ποτέ από το Υπουργείο. Το 2008, λόγω μη χρηματοδότησης από την Πολιτεία του Φορέα Διαχείρισης του, το Πάρκο είχε μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης με άμεσο τον κίνδυνο της ολοσχερούς οικολογικής καταστροφής του. Ο ΑΣΔΑ και οι Δήμοι της περιοχής (Ίλιον, Άγιοι Ανάργυροι, Καματερό) κατέλαβαν μαζί με εκατοντάδες πολίτες το Πάρκο και συγκρότησαν Επιτροπή για τη σωτηρία του. Μέσα σε 2 μήνες με έξοδα του ΑΣΔΑ και των Δήμων φυτεύτηκαν δένδρα και θαμνώδη φυτά, άρχισε ο καθαρισμός του, αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση, συντηρήθηκε το πράσινο, επισκευάστηκε η περίφραξη. Στις αρχές του 2009 η κατάσταση στο Φορέα Διαχείρισης και το Πάρκο ομαλοποιήθηκε. Συνεργεία του ΑΣΔΑ και των Δήμων παρέμειναν στο χώρο και συνέχισαν να εργάζονται για τη συντήρηση και αναβάθμιση του. Από τα τέλη του 2011 ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου συγχωνεύθηκε με τους υφιστάμενους φορείς για τον Κηφισό και τον Ελαιώνα και έκτοτε δε λειτούργησε, με αποτέλεσμα η κατάσταση να γίνει κρίσιμη. Το Πάρκο βρέθηκε αντιμέτωπο με τον άμεσο κίνδυνο μεγάλης οικολογικής καταστροφής, λόγω της πλήρους εγκατάλειψής του από την κεντρική εξουσία. Η χλωρίδα και η πανίδα του Πάρκου απειλήθηκαν, λόγω της έλλειψης νερού και της διακοπής ηλεκτροδότησης. Η στάθμη των λιμνών μειώθηκε σημαντικά και η ροή του νερού στο κανάλι που βρίσκεται στο Πάρκο κάποια στιγμή σταμάτησε. Μια καταστροφή του πρασίνου και των υδροβιότοπων θα ήταν μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη. Αυτό βέβαια δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε. Γι αυτό, από την Πέμπτη 23 Αυγούστου οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου και ο ΑΣΔΑ, πήραμε την υπόθεση της σωτηρίας του Πάρκου ξανά στα χέρια μας. Συνεργεία των Δήμων και του ΑΣΔΑ εγκαταστάθηκαν στο χώρο και ξεκίνησαν άμεσα όλες τις εργασίες ποτίσματος, συντήρησης των υποδομών και του πρασίνου και κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επιβίωση του Πάρκου. Κεντρικό αίτημά μας προς το αρμόδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Είναι άλλωστε φανερό ότι αυτή είναι η μοναδική λύση που μπορεί να διασφαλίσει μόνιμα τη σωτηρία και τη συντήρηση του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αθήνα. Τις θέσεις μας αυτές εκθέσαμε και σε συνάντηση που είχαμε με τη Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Μ. Ευαγγελίδου. Θετικό αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η απόφαση για σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο και τον ΑΣΔΑ, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών που ήδη ξεκίνησαν στο χώρο. Τονίζουμε όμως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι αποτελούν εσφαλμένη προσέγγιση του ζητήματος ιδιοκτησιακές λογικές για το Πάρκο από τον ένα ή τον άλλο κρατικό φορέα. Το Πάρκο επί της ουσίας ανήκει στους πολίτες της Αττικής και προφανώς κατεξοχήν στους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Διαχειριστικά το Πάρκο πρέπει να ανήκει σε εκείνον που μπορεί να το συντηρήσει και να το προστατεύσει αποτελεσματικά. Γιατί το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» δεν είναι κενό οικόπεδο, είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα και ένας μεγάλος, πολύτιμος χώρος πρασίνου. Αλίμονο αν αυτά απειληθούν λόγω των συνηθισμένων στην Ελλάδα γραφειοκρατικών αντιθέσεων περί αρμοδιοτήτων. Κάτι τέτοιο είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε. Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Α. Μποζίκας Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού Νίκος Α. Σαράντης Προληπτικός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού στα σχολεία Ο Δήμος Ιλίου σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Ιλίου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αντιμετωπίζοντας σταδιακά, με επιτυχία, τόσο ζητήματα λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων, όσο και θέματα που απασχολούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων της πόλης. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Δήμου Ιλίου, στο πλαίσιο της πρόληψης για τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών, ξεκίνησε μικροβιολογικός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού, στα δίκτυα των σχολικών εγκαταστάσεων, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, με χρηματοδότηση του Δήμου. Νέες μετρήσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στο Δήμο Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου, με γνώμονα την προστασία των πολιτών, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα προστασίας και πρόληψης της υγείας, πραγματοποιεί νέες μετρήσεις των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις διατάξεις κεραιών αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, με σκοπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των κεραιοδιατάξεων, με τα όρια ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Ιλίου ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας της χώρας, να πραγματοποιήσει μετρήσεις. Με συνέπεια στην αρχή της πλήρους διαφάνειας, ο Δήμος Ιλίου θα κοινοποιήσει τη σχετική μελέτη της ΕΕΑΕ με τα αποτελέσματα των μετρήσεων, ευθύς μετά την ολοκλήρωσή της. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, ενεργώντας τόσο σε προληπτικό, όσο και σε διορθωτικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων. Μήνυμα Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, για τους επιτυχόντες μαθητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ «Στους επιτυχόντες μαθητές του Ιλίου, στις ανώτερες και τις ανώτατες σχολές της χώρας μας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου για την επίτευξη των στόχων τους. Η επιτυχία της εισαγωγής των μαθητών της πόλης μας στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν τόσο τους γονείς τους, πολίτες του Ιλίου, όσο και το Δήμο μας, να είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τα παιδιά μας. Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα και η ψυχική δύναμη των μαθητών μας, υπό την πολύτιμη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της πόλης μας και με την αμέριστη συμπαράσταση των οικογενειών τους, απέδωσαν καρπούς, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία σε όλους τους μαθητές, ακόμα και σε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν φέτος σε μια σχολή της επιλογής τους. Η ζωή είναι μπροστά για όλους τους νέους ανθρώπους και έτσι με υπομονή, πίστη και σκληρή δουλειά όλοι μπορούν να επιτύχουν μακροπρόθεσμα όποιο στόχο και αν έχουν θέσει». Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Συγχαρητήρια του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων Καματερού στους μαθητές της πόλης μας που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. «Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε σας, στους νέους και τις νέες της πόλης μας που χάρη στις κοπιαστικές προσπάθειες που καταβάλλατε επί μακρόν πετύχατε την εισαγωγή σας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Σας εύχομαι καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες στη συνέχεια των σπουδών σας. Εύχομαι επίσης οι σχολές που επιλέξατε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας και να σας προσφέρουν τις γνώσεις και τα εφόδια για μια καλή σταδιοδρομία. Στους νέους και τις νέες μας που δεν εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εύχομαι να βρείτε το δικό σας δρόμο δημιουργίας, στην εκπαίδευση ή στη δουλειά. Με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία να πάρετε το μέλλον και τη ζωή στα δικά σας χέρια». Νίκος Α. Σαράντης Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Άμεση η ανταπόκριση με προσφορές από τους συμπολίτες μας. Χρειάζονται κυρίως είδη πρώτης ανάγκης μακράς διαρκείας. Η οικονομική κρίση που περνά η Χώρα μας έχει δυστυχώς μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές όλων μας και πολύ περισσότερο στις ζωές όσων συνανθρώπων μας ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις. Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού αφουγκράζεται τις ανάγκες των δημοτών του και προσπαθεί να εξασφαλίσει γι αυτούς, τις παροχές εκείνες που θα προστατεύσουν τους κατοίκους της πόλης από την χειρότερες συνέπειες της κρίσης. Η Κοινωνική Υπηρεσία καθημερινά δέχεται αιτήματα κατοίκων της Πόλης μας για ενίσχυση με τρόφιμα. Κατόπιν τούτου δημιουργήθηκε η Δημοτική Τράπεζα Τροφίμων η οποία «αγκαλιάστηκε» αμέσως από τους συμπολίτες μας. Είναι σημαντικό στη δύσκολη εποχή που διανύουμε να υπάρχει πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας ώστε όλοι μαζί να κατορθώσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων για ενίσχυση τροφίμων σας προσκαλούμε να στηρίξετε και να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτή με είδη πρώτης ανάγκης μακράς διαρκείας. Η συγκέντρωση των αγαθών γίνεται καθημερινά πρωινές ώρες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ι. Μέρλα & Δημοκρατίας, Τηλ. Επικοινωνίας

15 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Λογοτεχνική παρένθεση του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Έχει περάσει καιρός από τότε που ο υπογράφων έλαβε τέσσερα πνευματικά έργα, άξια ειδικής μνείας, για τα οποία γίνεται παρακάτω συνοπτική αναφορά με την προσδοκία ότι θα αρέσουν: * Ευάγγελος Σπανδάγος (μαθηματικός και λογοτέχνης): Εικαστικοί καλλιτέχνες της Αρχαίας Ελλάδας (γλύπτες, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες) - Από τους μυθικούς χρόνους μέχρι το 2 ο μ.χ. αιώνα, έκδοση Αίθρα, Αθήνα Ο Ευάγγελος Σπανδάγος, μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, ο οποίος έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών (2000 & 2007), από την Εταιρία Ελλήνων Φιλολόγων και την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, χωρίζει το έργο του σε επτά κεφάλαια: 1) Σε 4 ενότητες γίνεται παρουσίαση της γλυπτικής, ζωγραφικής, αγγειογραφίας-αγγειοπλαστικής και αρχιτεκτονικής. Αποκαλύπτει επίσης τη λεηλασία και καταστροφή των αρχαίων ελληνικών καλλιτεχνικών θησαυρών. 2) Περιέχει ονόματα και βιογραφικά γνωστών γλυπτών της Αρχαίας Ελλάδας. 3) Περιέχει ονόματα ζωγράφων και βιογραφικά. Σ αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι ζωγράφιζαν σε τοίχους, επίπεδες πλάκες από πηλό ή ξύλο. 4) Περιέχει καλλιτέχνες που ήταν συγχρόνως ζωγράφοι και γλύπτες. 5) Περιέχει επτά ενότητες: Αγγειογράφους, αγγειοπλάστες, αγγειογράφους-αγγειοπλάστες, πηλοπλάστες, τορευτές, δακτυλιογλύφους-χαράκτες και ψηφοθέτες (ψηφιδογράφους). 6) Περιέχει τους αρχιτέκτονες. 7) Περιέχει μικρή επιλογή από διάσημα καλλιτεχνήματα αγνώστων καλλιτεχνών. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό αισθάνεσαι άθελά σου- υπερηφάνεια ότι είσαι Έλληνας. * Ζωή Θ. Σπυροπούλου: Εμείς περάσαμε νύχτα (ιστορικό μυθιστόρημα), έκδοση Ταξιδευτής, Αθήνα Η συγγραφέας, μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, σημειώνει στο ως άνω βιβλίο της (σελ. 12): Σε τούτο το μυθιστόρημα τοιχογραφείται η άλλη Ελλάδα. Ο Έλληνας που εξερχόταν λαβωμένος από την τραγωδία της Αντίστασης. Περσόνες του είναι άτομα που έχουν πια χαθεί, βασανισμένα, μα όχι ηττημένα. Η Ελλάδα της Ελένης των Μεταξάδων, του Μητροπολίτη Αντωνίου, του χαμένου ποιητή Θοδωράκη Ζώρα, του Πετρίτη, του Δημήτρη Χατζή, του Ναπολέοντα Σουγκατζίδη, των διβαράδων και των ρεμερσέριδων ξεδιπλώνεται μέσα από τις σελίδες του. Η Ζωή Θ. Σπυροπούλου έχει βραβευθεί-διακριθεί: α) Κωνσταντίνου Δεμερτζή από τον κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου στον Έλληνα Δάσκαλο ( ). β) Δήμου Ζωγράφου και 1 ου Συλλόγου Δασκάλων Αθήνας για την προσφορά της στη Δημόσια Εκπαίδευση ως μαχόμενης δασκάλας και αγωνιζόμενης συνδικαλίστριας ( ). γ) Δήμου Πύργου για την προσφορά της στα Νεοελληνικά-Ηλειακά Γράμματα, ( ). δ) Δήμου Λεχαινών, βραβείο Ανδρέα Καρκαβίτσα για την προσφορά της στα Ελληνικά-Ηλειακά Γράμματα, (2004). ε) Νικολάου Καβάσιλα, 2003, για την προσφορά της στα Ελληνικά Γράμματα. ζ) Το βιβλίο της Εννιά Γυναίκες (διηγήματα) ήταν ανάμεσα στα 10 καλύτερα που επέλεξε το περιοδικό Διαβάζω, (2000). * Γιώργης Μωραΐτης: Πίσω απ τα σίδερα - Αφηγήματα από τα πέτρινα χρόνια, εκδόσεις Προσκήνιο-Άγγελος Σιδεράτος, Αθήνα Στην εισαγωγή αναφέρει ο συγγραφέας, μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, ότι έγραψε το βιβλίο του στη φυλακή. Σ αυτό, καταγράφει τη ζωή των δεσμωτών αγωνιστών επί κυβερνήσεων (Κωνσταντίνου) Καραμανλή, (Γεωργίου) Παπανδρέου και (αμερικανόπνευστης) χούντας, όπως την έζησα και ο ίδιος. Στον πρόλογό της η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεωργία Λαδογιάννη, εκτός των άλλων, υπογραμμίζει: Από την εποχή της Επανάστασης μέχρι την Αντίσταση, τον Εμφύλιο και τη Δικτατορία, οι αγώνες για απελευθέρωση και κοινωνική δικαιοσύνη συνιστούν κίνδυνο μείζονα για το σύστημα εξουσίας, θέτουν σε συναγερμό τους μηχανισμούς καταστολής από τους νόμους μέχρι τη φυλακή και την εξορία, από την προπαγάνδα μέχρι τον πειθαναγκασμό και την εξαγορά- δείχνοντας την ίδια στιγμή πόσο γυμνό είναι αυτό το σύστημα μπροστά στη δύναμη που έχουν οι αγώνες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό και τη δικαιοσύνη (σελ ). * Ντίνα Εξάρχου: Έρχεται ο σινεμάς (μυθιστόρημα), έκδοση Εντός, Αθήνα 20, η οποία σημειώνει στον πρόλογό της και τα παρακάτω: Μπουχτισμένοι, σήμερα, οι ταπεινοί από τη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής κρίσης ανοίγουν το μπαούλο της ψυχής τους, βγάζουν από μέσα τη Σινεμεκάνικα της εξέγερσης, τη στήνουν στα πόδια της, την καθαρίζουν από τις σκουριές, τησηκώνουν ψηλά και παίρνουν τον ανήφορο προς το Κάστρο μιας άλλης ζωής. Οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας φέρνουν το καινούργιο (σελ. 10). Η Ντίνα Εξάρχου, μέλος της ΕΣΗΕΑ, αναφέρεται στην Ελλάδα του 1960, δηλαδή του διωγμένου αριστερού που προσπαθεί να βρει μια δουλειά στην Αθήνα για να ζήσει. Αυτή είναι η Ελλάδα του διχασμού και της φτώχειας, η Ελλάδα της ερημωμένης επαρχίας. Το Έρχεται ο σινεμάς θυμίζει στους παλιούς τα κινηματογραφικά δρώμενα και τους συγκινεί, αλλ αποκαλύπτει ότι ο τότε σινεμάς ήταν το μορφωτικό, ψυχαγωγικό και κοινωνικό καταφύγιο μικρών και μεγάλων. Στη στήλη Πνευματικές Τομές έχει τη θέση του και ένας δικός μας άνθρωπος, εδώ στον Ελεύθερο Διάλογο, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Χριστοφιλόπουλος. Κι αυτό, διότι το πολύτομο έργο του με τίτλο Η Πόλη έχει τη δική της Ιστορία και ο λόγος, φυσικά, για το Περιστέρι. Πρόκειται για ένα έργο, που αξίζει να το προσεγγίσει κανείς με ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη. ΤΩΡΑ: Ο λαός μας να αντεπιτεθεί αποφασιστικά για να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα συγκυβέρνησης- Τρόικα! «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. TOY ΣΥΛΛΟΓΟY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΣΚ Α.Ε. κ. ΔΡΟΥΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗ Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΚ Α.Ε. κ. Ηρακλή Δρούλια, στα γραφεία του Οργανισμού με βασικό θέμα την κτηριακή υποδομή των σχολείων στο Περιστέρι. Το κλιμάκιο του Δ.Σ. κατέθεσε στον κ. Δρούλια όλα τα υπομνήματα των συλλόγων διδασκόντων με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες, τα αποτελέσματα καταγραφής και αποδελτίωσης των κτηριακών αναγκών και εξοπλισμού (εκτιμήθηκε ότι είναι πρωτοποριακή δουλειά ), την επεξεργασία και την τελική πρόταση για ίδρυση νέων διδακτηρίων και φωτογραφικό υλικό, που αναδεικνύει αποτελεσματικά την εγκατάλειψη συντήρησης των κτηρίων. Από πλευράς του Δ.Σ. έγινε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης και υπήρξε συνολική αναφορά για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει και που θα πάρει στο μέλλον για διεκδίκηση ριζικών λύσεων. Επίσης κατατέθηκε και το θεωρητικό περίγραμμα θέσεων, που αφορά στη μετατροπή του ΟΣΚ σε ανώνυμη εταιρεία, τις επιπτώσεις στη δημόσια εκπαίδευση από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις ΣΔΙΤ. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία και το ότι με τον «Καλλικράτη», τα σχολεία μας περνούν εξ ολοκλήρου στην ευθύνη των υπερχρεωμένων Δήμων, θεωρούμε πως ουσιαστικά θα λειτουργήσει σαν «ταφόπλακα» της Δημόσιας - Δωρεάν Εκπαίδευσης των παιδιών μας. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι το «αποκεντρωμένο» σχολείο (το πέρασμα δηλαδή των σχολείων στους Δήμους) οδήγησε σε σχολεία πολλών ταχυτήτων (για τους φτωχούς και τους πλούσιους μαθητές), αλλά και σε κλείσιμο πολλών σχολείων, που δεν υπήρχε ούτε επαρκής κρατική - δημοτική χρηματοδότηση, ούτε και ενδιαφέρον από τους ιδιώτες να το επιχορηγήσουν. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ μείωση χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης για κάθε ένα από τα έτη (επικαιροποιημένο μνημόνιο). Η παραπέρα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές και έργων πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά, αντιπυρική προστασία, συντήρησης και ασφάλειας σχολείων, κτιρίων και υποδομών), θα οξύνει ακόμα περισσότερο υπαρκτά προβλήματα όπως η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία κ.ά. Τα έργα αυτά θεωρούνται έτσι και αλλιώς μη αποδοτικά (μεγάλο κόστος - μικρό κέρδος από τη λειτουργία τους) και το οικονομικό βάρος για την υλοποίησή τους μεταφέρεται ήδη στα λαϊκά στρώματα. Η εμπειρία δείχνει ότι η αδυναμία των δήμων να αντεπεξέλθουν στη λειτουργία διάφορων υπηρεσιών ανοίγει το δρόμο στους ιδιώτες. Ο κ. Δρούλιας στα ερωτήματα που τέθηκαν, αξιολόγησε ότι έπρεπε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός λόγω της υποχρηματοδότησης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι την τελευταία τριετία έχει μειωθεί το ποσό απόδοσης προς τον ΟΣΚ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων τουλάχιστον κατά 90%, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα για κανένα καινούριο έργο και με μόνη δράση την ολοκλήρωση των κτηρίων που ήδη έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. Δήλωσε ότι μετά τον «Καλλικράτη» οι Δήμοι πλέον εκτός από τη συνολική ευθύνη συντήρησης, έχουν και τη δυνατότητα κατασκευής σχολείων. Βέβαια το πρόβλημα παραμένει αφού και οι Δήμοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους οικονομικούς πόρους. Κατηγορηματικά δήλωσε ότι οι προτεραιότητες για προβλήματα, που πρέπει άμεσα να επιλυθούν ορίζονται από τα υπεύθυνα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι από τον ΟΣΚ Α.Ε. Αν λοιπόν συμπερασματικά κατά τον κ. Δρούλια, οι ΟΤΑ έχουν 100% την ευθύνη συντήρησης των σχολείων, τότε το «παιχνίδι» μεταφοράς των ευθυνών πρέπει άμεσα να σταματήσει και οι αρμόδιοι να αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους. Όσον αφορά το 28 ο Δημοτικό Σχολείο ανέφερε ότι με βάση την εμπειρία που υπάρχει για να κατασκευαστεί, χρειάζεται τρία με τέσσερα χρόνια. Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη, που για την ανάγκη ανέγερσης νέου κτηρίου έχουν κινητοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης και κάθε χρόνο οι εκάστοτε δημοτικές αρχές υπόσχονταν λύση στο πρόβλημα; Ποιος έχει την ευθύνη τελικά που σήμερα το Ειδικό Σχολείο Περιστερίου δεν έχει δικό του κτήριο; Συμφωνεί η δημοτική αρχή, αφού αποδέχεται τη στρατηγική αυτής της πολιτικής, με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για όποια πρόταση ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων υπάρξει, πρέπει να συνοδεύεται και με οικονομικό προϋπολογισμό κατασκευής; Επίσης από το Δ.Σ. αναφέρθηκε και το θέμα για τους προσεισμικούς ελέγχους στα σχολεία. Η απάντηση που δόθηκε μόνο ντροπή μπορεί να χαρακτηριστεί Έχει ελεγχθεί μόνο ότι έχει κατασκευαστεί μέχρι το 1960!!! Και μόνο αν υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι (!) τότε θα συνεχιστεί ο έλεγχος. Αναφορά έγινε και για τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου σχολικού κτηρίου, αφού και σύμφωνα με σχετική μελέτη του Υπουργείου κανένα σχολείο και ιδιαίτερα τα Ενιαίου Αναμορφωμένου Προγράμματος δεν τις προσεγγίζει. Όσον αφορά τη προμήθεια εξοπλισμού στα σχολεία, δεν υπήρχε καμία απάντηση. Τέλος αναλυτική συζήτηση έγινε και για τη σύμπραξη του ΟΣΚ με τον ΟΟΣΑ για την υλοποίηση προγράμματος, που αφορά στην αναβάθμιση 25 σχολικών μονάδων στη Δ. Αθήνα. Κατατέθηκε η θέση του Συλλόγου για αυτό το πρόγραμμα (έχει δημοσιευτεί σε ενημερωτικό του φυλλάδιο) και ζητήθηκαν απαντήσεις για τον αριθμό και για τα κριτήρια επιλογής των σχολείων (6 από το Αιγάλεω, 7 από το Περιστέρι και 11 από το Χαϊδάρι). Όσον αφορά τον αριθμό επιλογής δεν υπήρξαν αντικειμενικά κριτήρια και όσον αφορά την επιλογή των σχολείων από το Περιστέρι την ευθύνη την είχε ο Δήμος (κατά βάση με γεωγραφική κατανομή). Ύστερα από όλα αυτά το Δ.Σ. του Συλλόγου θα συνεχίσει αταλάντευτα τη δράση του προς όλες τις κατευθύνσεις για να υπάρξουν λύσεις στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης. Για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. ΤΟ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Ακαρνανίας Τηλ.- Fax : ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΤΡΙΑ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σας έχει καταθέσει συγκεκριμένο υπόμνημα θέσεων σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα αναφέρουμε: Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τη διακίνηση της αλληλογραφίας των σχολείων στο Περιστέρι. Θεωρούμε αναγκαία την επαναφορά της προηγούμενης διαδικασίας, ως το ελάχιστο μέτρο, μέχρι τη βελτίωσή της. Είναι απαράδεκτο οι εκπαιδευτικοί να μετατρέπονται σε ταχυδρόμους για να καλύπτουν ανάγκες της υπηρεσίας. Όπως γνωρίζετε η υποχρηματοδότηση των σχολείων έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Το αίτημά μας για έκτακτη επιχορήγηση των σχολείων, σας είναι ήδη γνωστό από την περσινή χρονιά. Όπως σας είναι επίσης γνωστή η θέση μας για να μη επιβαρύνονται οι γονείς των μαθητών με οποιοδήποτε τρόπο οικονομικά για ζητήματα που το κράτος θα όφειλε να έχει λύσει. Την άποψη αυτή «προσυπογράψατε» με ανακοίνωσή σας την περασμένη χρονιά, όταν δημοσιοποιήσατε την ανάγκη για μη οικονομική συμμετοχή των γονιών στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Θεωρώντας ότι η θέση σας αυτή εξακολουθεί να έχει ισχύ, περιμένουμε την επαναβεβαίωσή της, καθώς και τις απαιτούμενες από πλευράς σας ενέργειες για την υλοποίησή της. TO Δ.Σ.

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 Τα Εργαστήρια Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» ξεκίνησαν!! ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στις στην Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑ- ΣΗ», Φιλοκτήτου 85, Ίλιον Κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ στις στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΛΙΑ ΙΙ», Κωστή Παλαμά 120, Καματερό Διάρκεια εργαστηρίου: 1 ώρα Κόστος 12 ευρώ / μήνα ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ Κάθε Παρασκευή στις & στις στην Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ», Φιλοκτήτου 85, Ίλιον Διάρκεια εργαστηρίου: 1 ώρα Κόστος: 12 ευρώ / μήνα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ στις , στην Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚΦΡΑΣΗ», Φιλοκτήτου 85, Ίλιον Διάρκεια: 1 ώρα Κόστος: 12 ευρώ / μήνα ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Κάθε Παρασκευή στις στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ», Γαστούνης και Γουμενίτσης 14, Περιστέρι Διάρκεια εργαστηρίου: 1 ώρα Κόστος: 12 ευρώ / μήνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Στο βάθος ΚΗΠΟΣ!» Κάθε Κυριακή στις στο Γραφείο του Δικτύου Εθελοντών, Κτίριο Natura, Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντ. Τρίτση, Ίλιον & στην καλλιεργήσιμη έκταση της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ. Διάρκεια εργαστηρίου: 2 ώρες Κόστος: Δωρεάν Ακόμη! ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ για μικρά παιδιά Το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα, στις 10.00, σε μονοπάτια στους πρόποδες της Πάρνηθας Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες Κόστος: 8 ευρώ / συνάντηση Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα, στις 10.00, σε μονοπάτια στους πρόποδες του Υμηττού / Διάρκεια εργαστηρίου: 3 ώρες / Κόστος: 8 ευρώ / συνάντηση ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στις , στην Παιδική Πολιτιστική Λέσχη «ΕΚ- ΦΡΑΣΗ», Φιλοκτήτου 85, Ίλιον Διάρκεια: 1,5 ώρα Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ Παιδική Βιβλιοθήκη: Στη γωνιά του βιβλίου τα παιδιά μπορούν να ξεφυλλίσουν τον κατάλογο από τα σύγχρονα αναγνώσματα που φιλοξενεί η μικρή βιβλιοθήκη και να δανειστούν το βιβλίο της προτίμησης τους για να το διαβάσουν στο σπίτι. Η μέγιστη διάρκεια δανεισμού είναι 10 μέρες. Για να γίνει ένα παιδί μέλος της Παιδικής Βιβλιοθήκης, πρέπει να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη με ένα δικό του παλιό βιβλίο που δεν χρειάζεται πια. Παιδική Ταινιοθήκη: Η Ταινιοθήκη προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να δανειστούν και να απολαύσουν στο σπίτι μια επιλογή από ολιγόλεπτες ή μεγάλου μήκους ταινίες κινουμένων σχεδίων. Η μέγιστη διάρκεια δανεισμού είναι 3 μέρες. Για να γίνει ένα παιδί μέλος της Παιδικής Ταινιοθήκης πρέπει να εμπλουτίσει την ταινιοθήκη με μια ταινία που δεν χρειάζεται πια. Ανοιχτά από τις έως τις καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ», Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 62, Υμηττός Κόστος: ένα βιβλίο ή μια ταινία ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ Κάθε Παρασκευή στις στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ», Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 62, Υμηττός Διάρκεια εργαστηρίου: 1 ώρα Κόστος: 12 ευρώ / μήνα ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ - ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ Κάθε Παρασκευή στις 17.00, στο Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο «ΠΝΟΗ», Καραμανλή 12 και Ιάσωνος, Ηλιούπολη Διάρκεια: 1 ώρα Κόστος: 12 ευρώ / μήνα Μήνες: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΡΙΑ-ΒΘΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τηλ. - FAX.: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /09/2012 ΑΡ. ΔΙΕΚΠ.: /09/2012 ΑΡ. ΑΠΟΦ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 19/09/2012 Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος διατήρησης: Τριετία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙ- ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για: α) την τμηματική προμήθεια μελανιών εκτυπωτών - φαξ β) την προμήθεια γραφικής ύλης και γ) την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά Κατηγορία και ανά άρθρο των ειδών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012, με αριθμό διακήρυξης: 3007/2012. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ανωτέρω προμήθειες ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών # ,91 #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει αναλυτικά τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ως εξής: Α) Τον Φ10 Κ.Α «Προμήθεια μελανιών-μελανοταινιώνλοιπών αναλωσίμων» με το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών #26.342,91 #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% προϋπολογισμού οικονομικού έτους Β) Τον Φ10 Κ.Α «Προμήθεια γραφικής ύλης» με το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ #5.166,00 #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% προϋπολογισμού οικονομικού έτους Γ) Τον Φ10 Κ.Α «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ #4.428,00 #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 15η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2012 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η π.μ. 1) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2) Η χρονική διάρκεια της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και μια (1) μέρα παραπάνω από την ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 3) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. 4) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα άρθρα των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών #1.796,85 #. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά διαιρετά είδη και επιτρέπεται η συμμετοχή και προσφορά μερικών από τις Κατηγορίες ή άρθρα των ειδών και επομένως γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφοράς για μέρος των ειδών. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχει για ορισμένες μόνο Κατηγορίες ή άρθρα των ειδών, η εγγύηση συμμετοχής γίνεται δεκτή, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του προσφερόμενου αριθμού των ειδών για την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής με την προσφορά του, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωσή τους τις ομάδες ή άρθρα των ειδών εις τις οποίες θα συμμετέχουν (αρθρ. 26 παρ. 1 περ. β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή στον μειοδότη - προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο και στην Δ/νση Ρόδου 181& Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως μ.μ. Επίσης, η παρούσα περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών http//www.dbda. gr. και στην κατηγορία / Επιλογή «Διακηρύξεις». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα, Αρ. Πρωτ.: 5541 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕ- ΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/08 και των Τευχών Δημοπράτησης. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία Οδοποιίας ή Οικοδομικών με προϋπολογισμό ,85 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ- ΔΥΣΕΙΣ - ΣΑΕΠ 085». 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Συμβατικά Τεύχη του διαγωνισμού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ύδρας στην Ύδρα Τ.Κ , μέχρι την Πέμπτη και ώρα 14:30 με την καταβολή του ποσού των 30,00 Ευρώ. Πληροφορίες στα Τηλ.: , και στο ΦΑΞ: , αρμόδια υπάλληλος κα Λαναρά Μαρία. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Ύδρα, Τ.Κ Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας - άρθρο 6 του Ν. 3669/08. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.: i) εφόσον ανήκουν στην 3η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Οικοδομικά (ισχύει ο περιορισμός των κατωτάτων ορίων). ii) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. iii) Προερχόμενες από κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων i, ii και iii σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. γ) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. εγγεγραμμένων στην Τάξη 2η για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή Οικοδομικά με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 5. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται στο ποσό των ,34 Ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ΕΝΝΕΑ μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΞΙ (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Λ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ

17 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΥΛΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΣΑ ΤΟΥ Για την ενεργοποίηση όμως του θείου σπινθήρα απαιτείται η διαρκής ανάπτυξη της πνευματικής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Αναπτυσσόμενος πνευματικά ο άνθρωπος ενισχύει τις ηθικές αντιστάσεις του, στην αντιμετώπιση των υλιστικών επιθυμιών. Αποτρέπει την προσπέλαση της κακίας, μέσα στο ένδον είναι του. Αγαπάει τον συνάνθρωπο καλλιεργώντας την προσωπική και κοινωνική ηθική συνείδησή του. Επιτελεί το θέλημα του Θεού και κατεργάζεται την εσωτερική βελτίωσή του. Μεριμνά ακατάπαυστα για τον ιδεόκοσμό του. Οι ιδέες είναι οι εκλάμψεις του πνεύματος από αυτές φωτιζόμαστε. Δρούμε νοητικά, αλληλοπεριχωρούμαστε. Η ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ πνευματικότητα καταξιώνει το ανθρώπινο ον στο ύπατο συνειδησιακό επίπεδο. Συνειδησιακότητα και ηθική πνευματικότητα ταυτίζονται στην ακμαία ιδεοκοινωνία. Η ενεργοποιημένη πνευματικότητα καθορίζει την υψηλής ποιότητας ιδεοκίνηση. Συνειδήσεις συμβιβασμένες με την άνομη συναλλαγή παύουν να διακατέχονται από την αίσθηση της υψοποιού τιμής. Χαρακτήρες αποκομμένοι από την πνευματικό κινητικότητα καθίστανται έρμαια των απατηλών αισθήσεων και των αντικοινωνικών παρεκτροπών. Πρέπει συνεπώς να κυβερνούν οι φιλόσοφοι. Τα διοικητικά αξιώματα προσιδιάζουν στους φιλοσόφους. Ο ηγέτης φιλόσοφος είναι πραγματικός αρχηγός διότι, πρωτίστως, άρχει των επιθυμιών του. Συνδυάζει την επιείκεια με την αυστηρότητα υπηρετώντας την δικαιοσύνη. Καθιερώνει την αξιοκρατία διότι, είναι άμεμπτος και κυριαρχείται από την απόλυτη αξιοπρέπεια. Ενώνεται με το έθνος, διότι η προσωπική ηθική συνείδησή του ταυτίζεται με την εθνική ηθική συνείδηση. Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Περιστερίου και τέως Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Μαλισιάνος Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;;; Υποτίθεται πως, μόνο στη Ζούγκλα, το μεγάλο θηρίο και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και όχι... στην πόλη που επέλεξα να γεράσω εγώ, αλλά (το... χειρότερο) να μεγαλώσω και τα παιδιά μου! Προφανώς όμως, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΥΠΕΘΕΣΑ ΛΑΘΟΣ!!! Το μέτρησα κι αυτό, σύμφωνα με τα δικά μου μέτρα και σταθμά, την δική μου οικογενειακή (από τους γονείς μου) Παιδεία, το δικό μου πολιτιστικό επίπεδο, όποιο κι αν είναι αυτό κι όπως το εκφράζω! Μια προσωπική κουλτούρα που μου επιβάλει ΝΑ ΜΗΝ ηχορυπαίνω, ΝΑ ΜΗ παρκάρω όπου γουστάρω, ΝΑ ΜΗ κερδοσκοπώ ασύστολα εις βάρος των συμπολιτών μου, ακόμα και ΝΑ ΜΗΝ επιβαρύνω με ρύπους πάσης φύσεως το περιβάλλον, θεωρώντας το ΚΟΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!! Κι ενώ, τις ίδιες αρχές φροντίζω να κληροδοτώ και στα παιδιά μου, και τους γύρω μου, διαπιστώνω με λύπη και τρόμο, πως, το ισοζύγιο είναι ελλιποβαρές! Πως ο ευρύτερος περίγυρος ΜΕ ΑΔΙΚΕΙ!!! Και ως εκ τούτου, ΜΕ ΚΑΤΑΠΙΕΖΕΙ κατάφορα!!! (Αντί να με επιβραβεύει και να μου ανταποδίδει). Κι επειδή το κοινωνικό μας περιβάλλον δεν είναι κάτι που αλλάζει μ έναν διακόπτη, ή που το αντικαθιστάς με μια σου απλή μετατόπιση στον χώρο, μένω με την... απορία και την οργή, κατά όσων συνέβαλαν στην ΜΗ συμμόρφωση! Ακόμα χειρότερα; Στην διασάλευση, απαξίωση και υποβάθμιση των ήδη προϋπαρχουσών αξιών, όπως τις κληρονόμησα εγώ από τους προγενέστερούς μου! Δασκάλους, γονείς, φίλους!!! Όμως, δεν μένω στις... απορίες και την οργή (διαχρονικώς) κατά των... υπευθύνων!!! Ξεπερνώντας την «αδιάφορη στάση» ή το απλό ερώτημα; «Με ποιό δικαίωμα «ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΕΠΑΡ- ΚΕΙΣ» ή...και «ΥΣΤΕΡΟΒΟΥ- ΛΟΙ», ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΖΩ ΑΝΑΜΕΣΑ «ΣΕ ΖΩΑ» ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΑΘΑΝ να...συναγελάζονται με άλλα ζώα όπως εγώ»(!!!) κάνω συνεχείς ΕΞΟΔΟΥΣ ΑΠ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, κάνω ΔΙΑΡ- ΚΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ τόσο (επι)κοινωνίας όσο και ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ των φωνών... ομοιοπαθών μ εμένα, σε πολλά επίπεδα! Είτε επαγγελματικά (με την επανίδρυση του «Εμπορικού μας Συλλόγου»), είτε σε επίπεδο Πολιτισμού (με την επαναδραστηριοποίηση της «ΚΙΒΩΤΟΥ»), είτε περνώντας μηνύματα ανθρωπιάς (μέσω εκατοντάδων, χιλιάδων χειρόγραφων προσωπικών ευχών σε δωράκια) επί 30 τόσα χρόνια στο λυχνάρι, είτε επιλέγοντας προσιτά καλούδια προς πώληση, ώστε να μη νιώθουν οι συμπολίτες μου ακόμα και τώρα, εν καιρώ κρίσης, εκτός... παιχνιδιού, είτε συγχνωτιζόμενος με χιλιάδες νεολαίους μέσω των Κυνηγιών Χαμένων Θησαυρών, είτε... μοιράζοντας και μοιραζόμενος σκέψεις, απόψεις και προτάσεις, μέσω της στήλης του με φιλοξενεί, στον καλό «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ», ακόμα κα μέσα από... «φαινομενικές αντιπαραθέσεις» μου με φίλους ένθεν κακείθεν πολιτικούς, ή του ψηλούλη, μα και άλλων «αλλοτινών πρόσκαιρων... συνοδοιπόρων»!!! Δεν τα καταφέρνω πάντα! Ίσως και εξαιτίας δικών μου αδυναμιών, να ΜΗΝ τα έφερα εγκαίρως, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕ! Δεν το βαλα ωστόσο ποτέ κάτω! ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΚΑΤΩ και ΤΩΡΑ! Ιδίως ΤΩΡΑ που γύρω μου σφαδάζουν λαβωμένοι συνάνθρωποι, φίλοι, γνωστοί! Και ξαναμπαίνουμε ΜΕ ΝΕΑ ΟΡΜΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ! Και μέσα από το Internet αυτή τη φορά! Μέσα από το και το Κι εκεί θα βρισκόμαστε, κι εκεί θα τα λέμε! Θα ανταλλάσσουμε! ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ! Σημασία έχει ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΚΑΤΩ! Να μη τους δώσουμε τη... χαρά πως... ηττηθήκαμε!!! Και το... λιγότερο που θ απολαύσετε στους ιστότοπούς μας, θα ναι, χιλιάδες φωτογραφικές «μαρτυρίες» του δίκιου μας! Για το πόσο απλά, χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν ξένοι μεταξύ τους, ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΑ! (σ ένα Καρναβάλι, σ ένα κυνήγι θησαυρού). Να περάσουν μηνύματα, να νιώσουν ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, να αισθανθούν ΔΥΝΑΤΟΙ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΙΚΟΙ!!! Και τότε, ίσως πιο εύκολα μπείτε στον κόπο να αναρωτηθείτε: ΤΙ ΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ, αυτοί που τα... σταμάτησαν όλ αυτά;;; ΤΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΙΖΕ;;; ΜΕ ΤΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΗ- ΣΑΝ;;; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΠΑΝΑΦΕ- ΡΟΥΝ;;; Προς στιγμήν... μόνον «αυτά»!!! Οφείλουμε να επανέλθουμε όμως και θα το κάνουμε! Γιατί το χρωστάμε τουλάχιστον στη ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ!!! Λέτε ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΝΑ ΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ;;; Έχει το δικαίωμα άραγε η κάθε κυβέρνηση να μας ζητάει (με το... «ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ») να βάλουμε πλάτη, όταν, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, τα ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΖΩΑ που πλούτισαν μέσω διαπλοκών μαζί τους κι εξήγαγαν τα όοοοσα δισεκατομμύριά τους σ Ελβετίες και νησιά Κεϋμάν, κάνουν πως... «πέεεερα βρέχει» και... «μακριά απ τον ποπό μας κι όπου θέλει ας είναι»;;; ΟΧΙ... ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ!!! Όπως, βάσει του προηγούμενου άρθρου μου, και η κάθε (διαχρονική) διοίκηση του Δήμου μας, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ... ΕΠΑΙΡΕ- ΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙ-ΠΟ-ΤΕ!!! Μα... ΓΙΑ ΤΙ- ΠΟ-ΤΕ σας λέω!!! Γιατί σαφώς, οι... «μαθητικές εκδηλώσεις» στο Άλσος, επ ουδενί ΔΕΝ υποκαθιστούν την ασέβεια της εγκατάλειψής μας σε όοολα τ άλλα επίπεδα! Από καθαριότητα έως κοινωνικό έργο! Και το κάθε... αναμορφωμένο Άλσος, επ ουδενί ΔΕΝ υποκαθιστά την εγκατάλειψή μας, σ ένα... «Ο ΣΩΖΩΝ ΕΥΑΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ»(!!!) παιχνίδι αλληλοεξόντωσης!!! Κι ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ... ΖΩ- ΝΤΑΝΟΙ; Είναι ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΥΧΗ!!! Κι από τον φόβο των... Ιουδαίων, μη τυχόν και γίνουν οι θύτες μας... αντιληπτοί και κριθούν καταδικαστέοι!!! Θα πρεπε όμως, να ναι έτσι; Να αφήνεται στην τύχη η ύπαρξή μας; Η συμβίωσή μας; Η αρτιμέλειά μας; Η ηρεμία μας; Σε μια πόλη, μ ένα... ΔΙΑΡΚΕΣ ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ τους ενός κατά του άλλου; Ή μήπως ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ... ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ;;; Λέτε ρε τζιμάνια;;; Δηλαδή, το ν ασχολούμαστε εμείς με το... ΠΩΣ θα καλύπτουμε τα νώτα και την πλάτη μας, για να... παίζουν τα... δικά τους ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ αυτοί, ανενόχλητοι και δήθεν φιλικοί, μπλαζέ και πράοι;;; Να χαράζουν ΕΡΗΜΗΝ των δικών μας διαθέσεων, τα όποια σχέδιά τους... στην πλάτη μας, κι ύστερα; Να μας... κερνάνε και τον λογαριασμό για τα... δικά τους σπασμένα;;; Γιαααα να το δούμε κι αυτά με την... προσήκουσα νηφαλιότητα και προσοχή! Γιαααα να τους τραβήξουμε «ΑΝ αποδειχτεί πως είναι ΕΤΣΙ», το αυτάκι;;; ΑΝΤΙΓΡΑΨΑΜΕ Ο,ΤΙ ΠΙΟ... ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΟ!!! Αφεθήκαμε αλλά και εξωθηθήκαμε ως κοινωνία, να αντιγράφουμε σαν χάνοι, ό,τι πιο παρακμιακό είχε να μας πλασάρει σαν ναρκωτικό η δυτικοαμερικάνική τους υποκουλτούρα! Ακόμα και τα όποια θετικά τους όμως, (γιατί υπήρχαν και τέτοια) ΔΕΝ ΤΟΥΣ Τ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΜΕ καν! Λες κι από τον άθλιο, ασύδοτο καπιταλισμό τους (στην μορφή και την ένταση που τον... ενσαρκώσαμε) δεν είχαμε τίποτε «θετικό» να πάρουμε! Κι όμως! Θα μπορούσαμε ας πούμε να διαβάζουμε όπως αυτοί στα Μετρό, τις παραλίες, μην πω και... στα BAR! Θα μπορούσαμε ας (ξανα)πούμε, να σεβόμαστε τους Δημόσιους χώρους όπως αυτοί! Θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί! Περισσότερο συνεργάσιμοι μεταξύ μας, κάτι που προϋποθέτει «εμπιστοσύνη», αλλά ΠΩΣ και ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ να δείξεις εμπιστοσύνη στο Ελλαδιστάν; Από... πολιτικοί έως... κολλητοί και... κουμπάροι, το μόνο που... φροντίζουν διακαώς, είναι... να σε ρίξουν! Να σου τη φέρουν! Να σε ξεζουμίσουν!!! Κι αφού το... καταφέρουν (βλέπε: ανύπαρκτη παιδεία και... ως από μηχανής λύση, τα... φροντιστήρια) σου ρχονται στη συνέχεια και... να σε τιμωρήσουν με φόρους ή αντιπαροχή της ψήφου σου, για να σε... ξαναευνουχίσουν!!! Μα, από λαό που εξέθρεψε και ανέδειξε αυτούς που... «καθάρισαν» έναν κοτζάμ Καποδίστρια, τι να περιμένει κανείς, παρά μόνο, να ρθει κι η δική του η σειρά, να τον... εξανδραποδίσουν!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στο... εγώ θα τους τα χώνω (με... το γάντι) κι ας έλθουν να με... εξοστρακίσουν!!! ΥΓ.: ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ...ΧΡΩΣ- ΤΑΜΕ ΚΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ; Από του... αείμνηστου Ευάγγελου Γιαννόπουλου και το «περίφημό» του: «Πολιτιστικό Κέντρο των... καφέ στο Μπουρνάζι» (πόσο... μακριά έβλεπε ο άνθρωπος!!!) έως την... ευνοιοκρατική έως αηδίας παροχή «γης και ύδατος» στην ευγενή συνομοταξία των... «εθνικών μας διασκεδαστών», ο μόνος «πολιτισμός» που παράγεται, καταναλώνεται και... εξάγεται από την πόλη μας, είναι αυτός των... καφεσουβλακερί του Μπουρνά και της... Βεά!!! Αλλά ξέχασα! Αυτό που μετράει «για κάποιους», είναι το ότι... δουλεύουν τόοοοσα νέα παιδιά Σ ΑΥΤΑ ΤΑ... ΕΥΑΓΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ» ΙΔΡΥΜΑΤΑ!!! Λίγο το χετε; Λίγο το χετε ορέ αχάριστα μεμέτια;;;

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΡΙΑ-ΕΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κοινό ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τηλ. - FAX.: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /09/2012 ΑΡ. ΔΙΕΚΠ.: /09/2012 ΑΡ. ΑΠΟΦ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 19/09/2012 Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Χρόνος διατήρησης: Τριετία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για τις τμηματικές προμήθειες: α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέτες κ.λ.π. σάκοι τροφίμων και απορριμμάτων), β) Ειδών οικιακής χρήσης (πιάτα, ποτήρια νερού κ.λ.π.) και γ) Υλικών Καθαριότητας (απορρυπαντικά κ.λ.π.), για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά ομάδα και ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα αρχομένης όχι νωρίτερα από την 10η Δεκεμβρίου 2012 και για ένα (1) έτος, προϋπολογισμών οικονομικών ετών , με αριθμό διακήρυξης: 3006/2012. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις τμηματικές προμήθειες ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (# ,00# ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και αναλυτικά ως εξής: Α/Α ΟΜΑΔΑ Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΛΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΑ, ΧΑΡΤΟ- ΠΕΤΣΕΤΕΣ Κ.ΛΠ. ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡ- ΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ XPHΣHΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙ- ΚΑ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙ- ΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ- ΝΤΟΣ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,00 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δ.Β.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ,00 Φ/10 Κ. Α «Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας (χαρτιά, ,00 χαρτοπετσέτες κ.λ.π.)» 9.963,00 Φ/10 Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων ειδών χρήσης ευπρεπισμού & οικιακής ,00 Φ/10 Κ.Α «Προμήθεια υλικών καθαριότητας (απορρυπ. κ.λπ.)» ,00 α) Η συνολική δαπάνη της Ομάδας Α : ΧΑΡΤΙΑ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΛ.Π. και της Ομάδας Β : ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (# ,00 #) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει τον Φ10 ΚΑ «Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέτες κ.λ.π.)» Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών Το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ # ,00 # θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το υπόλοιπο ποσό της προμήθειας, ήτοι ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ #91.197,00 #, θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους β) Η συνολική δαπάνη της Ομάδας Γ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ (# 9.963,00 # ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει τον Φ/10 Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων ειδών ευπρεπισμού & οικιακής χρήσης» Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών Το ποσό των πεντακοσίων ευρώ # 500,00 # θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το υπόλοιπο ποσό της προμήθειας, ήτοι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ # 9.463,00 #, θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους γ) Η συνολική δαπάνη της Ομάδας Α: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και της Ομάδας Ε : ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ #64.698,00 # και θα βαρύνει τον Φ/10 Κ.Α «Προμήθεια υλικών καθαριότητας (απορρυπ. κ.λπ.)» Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών Το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ # 5.000,00 # θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του τρέχοντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους Το υπόλοιπο ποσό της προμήθειας, ήτοι πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ # ,00 #, θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 24η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2012 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η π.μ. 1) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2) Η χρονική διάρκεια της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και μια (1) μέρα παραπάνω από την ημερομηνία διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 3) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. 4) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για το σύνολο σε όλες τις ομάδες και άρθρα των ειδών, στο συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτών (#8.892,90 # ). Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά διαιρετά είδη και επιτρέπεται η συμμετοχή και προσφορά μερικών από τις ομάδες ή άρθρα των ειδών και επομένως γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφοράς για μέρος των ειδών. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχει για ορισμένες μόνο ομάδες ή άρθρα των ειδών, η εγγύηση συμμετοχής γίνεται δεκτή, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του προσφερόμενου αριθμού των ειδών για την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής με την προσφορά του, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωσή τους τις ομάδες ή άρθρα των ειδών εις τις οποίες θα συμμετέχουν (αρθρ. 26 παρ. 1 περ. β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή στον μειοδότη - προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο και στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως μ.μ. Επίσης, η παρούσα περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών http//www.dbda.gr. και στην κατηγορία / Επιλογή «Διακηρύξεις». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑ: Β4ΘΘΟΡΙΑ-ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κοινό ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια Τ.Κ.: Αθήνα Πληροφορίες: Μ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Τηλ. - FAX.: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: /09/2012 ΑΡ. ΔΙΕΚΠ.: /09/2012 ΑΡ. ΑΠΟΦ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 19/09/2012 Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Χρόνος διατήρησης: Τριετία ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, για τις προμήθειες: α) Παιδαγωγικού υλικού και β) Βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τύπο Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά κατηγορία και ανά άρθρο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., με συμβατικό χρόνο παράδοσης το χρονικό διάστημα των (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, με αριθμό διακήρυξης: 3009/2012. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις προμήθειες ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (# ,87# ) συμπεριλαμβανομένου των αναλογούντων Φ.Π.Α. 23% και Φ.Π.Α. 6,5% και αναλυτικά ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ 1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2 ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟ- ΫΠ/ΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) ,54 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 23% ,33 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ- ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. 6,5% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ,87 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δ.Β.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ- ΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 Φ/0 Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων ειδών για τους Π.Σ. του Δ.Β.Α. από τυχόν περίσσευμα εσόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Σκυλίτζη» Φ/15 Κ.Α «Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου» α) Η δαπάνη της προμήθειας παιδαγωγικού υλικού ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (# ,54 #) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει τον Φ/0 Κ.Α «Προμήθεια διαφόρων ειδών για τους Π.Σ. του Δ.Β.Α. από τυχόν περίσσευμα εσόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Σκυλίτζη» Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους β) Η δαπάνη της προμήθειας βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (# ,33 # ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 6,5% και θα βαρύνει τον Φ/15 Κ.Α «Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου» Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 25η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2012 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών, η 11:30 π.μ. 1) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2) Η χρονική διάρκεια της εγγυητικής συμμετοχής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και μια (1) μέρα παραπάνω από την ημερομηνία διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. 3) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ όψη. 4) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για το σύνολο σε όλες τις κατηγορίες και άρθρα των ειδών, στο συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων είκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (#5.028,35# ). Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά διαιρετά είδη και επιτρέπεται η συμμετοχή και προσφορά μερικών από τις κατηγορίες ή άρθρα των ειδών και επομένως γίνεται δεκτή η κατάθεση προσφοράς για μέρος των ειδών. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής συμμετέχει σε μια μόνο κατηγορία ή άρθρο των ειδών, η εγγύηση συμμετοχής γίνεται δεκτή, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του προσφερόμενου αριθμού των ειδών για την οποία συμμετέχει ο προμηθευτής με την προσφορά του, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωσή τους τις κατηγορίες ή άρθρα των ειδών εις τις οποίες θα συμμετέχουν (αρθρ. 26 παρ. 1 περ. β Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή στον μειοδότη - προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο και στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ. έως μ.μ. Επίσης, η παρούσα περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών http//www. dbda.gr. και στην κατηγορία / Επιλογή «Διακηρύξεις». Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Περιστέρι Αριθ. πρωτ. : 4560 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας» του Δήμου Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι, και συγκεκριμένα: Υπηρεσία: Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου Έδρα υπηρεσίας: Περιστέρι Ειδικότητα: ΠΕ Νηπιαγωγών Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/7/2013 Αριθμ. Ατόμ.: 3 Τίτλος σπουδών και λοιπά προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα δικαιολογητικά της ανακοίνωσης. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας» Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας (Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο), Τ.Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, υπόψιν κας Δημοπούλου Βαρβάρας (τηλ. επικοινωνίας: & ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, αρχίζει από την 28/9/2012 και λήγει την 8/10/2012. Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ

19 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 Η Παράταξη «Περιστέρι για Όλους-Δημήτρης Κελάφας» κατέθεσε τις προτάσεις της για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Περιστερίου. Σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Κελάφας επέκρινε τη Δημοτική Αρχή για την προχειρότητα που ακολούθησε στη διαδικασία εκπόνησής του: «Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά την περίοδο Κατατίθεται προς διαβούλευση το Σεπτέμβριο του 2012 με προφανή βιασύνη και προχειρότητα. Όπως αναφέρεται και στη σχετική νομοθεσία το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να κατατίθεται στο πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της διοίκησης. Για ποιο λόγο φθάσαμε να το συζητάμε 5 μέρες πριν το πέρας της διαδικασίας που είναι στις 30 Σεπτέμβρη; Επίσης, το επιχειρησιακό σχέδιο όπως κατατίθεται αποτελεί περισσότερο ένα συνονθύλευμα, μία έκθεση ιδεών με κοινότοπα ή και φανταστικά μέτρα που για να υλοποιηθούν θα πρέπει να διατεθεί ο μισός προϋπολογισμός της χώρας!!! Μερικά είναι πολύ γενικόλογα και αόριστα, άλλα είναι εντελώς αυτονόητα και περιττά. Η Παράταξή μας καταθέτει τις προτάσεις της που είναι προϊόν διαβούλευσης με όλη την Κοινωνία του Περιστερίου και είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για το καλό του Περιστερίου». Συνοπτικά αναφέρονται: Στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος είναι να αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασμού του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του τοπικού πληθυσμού. Για την παράταξή μας το πρόγραμμα πρέπει να διέπεται αφενός από τεχνοκρατική αντίληψη, αφετέρου όμως θα πρέπει οι προτάσεις να είναι ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΑΦΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Περιστερίου Προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης «Περιστέρι για Όλους-Δημήτρης Κελάφας» ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 Ο Σύνδεσμος με προσεκτική διαχείριση και εξοικονόμηση δαπανών κατορθώνει να είναι σταθερός οικονομικά και να μειώνει τη συνδρομή των Δήμων μελών του. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΑΣΔΑ ο ισολογισμός του Συνδέσμου για το έτος Όπως φανερώνουν τα στοιχεία του ισολογισμού, ο ΑΣΔΑ εμφάνισε πλεόνασμα χρήσεως Ευρώ για το 2011, γεγονός που είναι αποτέλεσμα της προσεκτικής διαχείρισης που γίνεται στα οικονομικά του Συνδέσμου. Αναφερόμενος συνολικά στις προσπάθειες που καταβάλλει ο ΑΣΔΑ το 2011 αλλά και το 2012 για περιστολή των δαπανών του και βελτίωση των οικονομικών του ο Πρόεδρος Ανδρέας Μποζίκας στάθηκε ιδιαίτερα: - Στη μεγάλη εξοικονόμηση που έχει επιτευχθεί με την μείωση των ενοικίων, που καταβάλλει ο ΑΣΔΑ, μείωση που αθροιστικά τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει το 60%. - Στη σωστή τραπεζική διαχείριση των αποθεματικών του. - Στο δραστικό περιορισμό των συμβάσεων ιεραρχημένες με βάση τις κοινωνικές ανάγκες του Περιστεριώτη πολίτη. Οι ανάγκες αυτές διαμορφώνονται από τις ιδιαίτερα κρίσιμες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη χώρα μας. Καταρχάς δύο γενικές παρατηρήσεις: 1. το επιχειρησιακό πρόγραμμα αφορά την περίοδο Κατατίθεται προς διαβούλευση το Σεπτέμβριο του 2012 με προφανή βιασύνη και προχει ρότητα. Όπως αναφέρεται και στη σχετική νομοθεσία το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να κατατίθεται στο πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της διοίκησης. Για ποιο λόγο φθάσαμε να το συζητάμε 5 μέρες πριν το πέρας της διαδικασίας που είναι στις 30 Σεπτέμβρη; 2. Το επιχειρησιακό σχέδιο όπως κατατίθεται αποτελεί περισσότερο ένα συνον θύλευμα, μία έκθεση ιδεών με κοινότοπα ή και φανταστικά μέτρα που για να υλοποιηθούν θα πρέπει να διατεθεί ο μισός προϋπολογισμός της χώρας!!! Μερικά είναι πολύ γενικόλογα και αόριστα, άλλα είναι εντελώς αυτονόητα και περιττά. Τι νόημα έχει για παράδειγμα η αναφορά ότι θα «καθαρίζονται τα φρεάτια υδροσυλλογής»; (στόχος ). Επίσης περιέχει πολλές ασάφειες. Για παράδειγμα, αναφέρεται ως στόχος η «κατασκευή μεταλλικού στεγά στρου στον Δήμο Περιστερίου» (στόχος ). Τι ακριβώς εννοείτε; Αν εν νοείτε το στέγαστρο στο γήπεδο του Ατρομήτου είναι έργο που ξεκίνησε το 2009 επί υπουργίας Γιάννη Παπαθανασίου. Ας δούμε περιληπτικά κάποιες οπτικές της καθημερινότητας του Δήμου μας: Η αύξηση του αριθμού των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για περισσότερες θέσεις στα σχολεία. Παράλληλα, η ένταξη της παρακολούθησης του νηπιαγωγείου στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αύξησε σημαντικά την ανάγκη για θέσεις στα Νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα να δη μιουργούνται προβλήματα στην στέγαση των νέων τμημάτων. Οι εκπαιδευτικές υποδομές παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις. Τα τελευταία χρόνια έχουν μείνει χιλιάδες περιστεριοτόπουλα εκτός βρεφονηπιακών σταθμών, ενώ παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας από το γεγονός ότι στην επιλογή των νηπίων δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης. Επίσης διαφωνούμε κάθετα σε τέτοιες επο χές κρίσης να απαιτούνται τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πρέπει να καταργηθούν από εφέτος κιόλας. Σε ότι αφορά τώρα, το ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εξαντλείται στο Άλσος Περιστερίου. Σε έναν χώρο που δημιουργήθηκε δίπλα σε σκουπιδότοπο και με τα χρήματα της Περιφέρειας. Σε επίπεδο δήμου, η σύγκρουση χρήσεων είναι άμεσα ορατή. Οι οχλούσες χρήσεις (βιοτεχνία, μεταφορές) που συγκεντρώνονται διάσπαρτα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, συγκρούονται άμεσα με τον υπόλοιπο αστικό ιστό, με αποτέλεσμα την πε ραιτέρω περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση της πόλης μας. Στο Δήμο μας οι πεζοί αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αφού μόλις το μισό μήκος των πεζοδρομίων είναι προσβάσιμο στους πεζούς. Συχνά παρατηρούνται διάφορα εμπόδια στα πεζοδρόμια όπως πχ. σταθμευμένα οχήματα ή δίκυκλα, αυ θαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων, από επιχειρήσεις και δημότες κλπ. που εμποδί ζουν την αβίαστη κυκλοφορία των πεζών. Παρόλα αυτά η πεζοδρόμηση τμημάτων του κέντρου και η δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πρέπει να αποτελεί προϊόν ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού παρέμβασης στο εμπορικό κέντρο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σημαντικά προβλήματα συνεχίζουν, δυστυχώς, να εντοπίζονται στη δυνατότητα πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις υποδομές. Κατά γενικό κανόνα δεν υπάρχουν ράμπες που να διευκολύνουν την κίνηση των αμαξιδίων ενώ μόνο στο κέντρο και στα και νούργια κτίρια, έχουν δημιουργηθεί ειδικές κατασκευές. Στο σημείο αυτό, θα μπο ρούσε να επέμβει η Δημοτική Αστυνομία και να ασκήσει ουσιαστικά το ρόλο της. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τις δυσκολίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που εντοπίζονται και στα μέσα μαζικής έργου. Όπως, επίσης, τόνισε ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ «Χάρη σ αυτή την πολιτική των εξοικονομήσεων, μπορέσαμε ήδη να μειώσουμε τη συνδρομή των Δήμων μελών μας στο μισό του προηγούμενου ποσοστού, ελαφρύνοντάς τους έτσι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για την Αυτοδιοίκηση. Αυτά γίνονται χωρίς να μειωθεί καθόλου το έργο και η προσφορά του ΑΣΔΑ στους Δήμους και τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Το μεγάλο έργο στο χώρο της πρώην ΒΙΟΦΙΑΛ στο Ίλιον προχωράει, η προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους παραμένει πρώτη προτεραιότητά μας, παρεμβαίνουμε δυναμικά για τη διάσωση του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, υλοποιούμε μελέτες και προγραμματικές συμβάσεις τόσο για έργα που χρειάζεται ο κάθε Δήμος όσο και για τον αναπτυξιακό και κυκλοφοριακό στρατηγικό σχεδιασμό συνολικά της περιοχής μας.» μεταφοράς. Μεγάλο πρόβλημα διαπιστώνεται σε ότι αφορά την κτηριακή υποδομή με ελλιπή φύλαξη και συνέπεια τους συχνούς βανδαλισμούς και καταστροφές και κατ επέ κταση τις αυξημένες ανάγκες αποκατάστασης και συντήρησης των σχολικών μο νάδων. Οι δυνατότητες που διαμορφώνονται με τις νέες μελέτες σε επίπεδο Δήμου, τις βελτιώσεις του οδικού δικτύου, τις ανακαινίσεις και επιδιορθώσεις κτιρίων καθώς και οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, μπο ρούν να συμβάλλουν θεαματικά στην δημιουργία μιας προσβάσιμης πόλης από όλους τους πολίτες, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο και οργανωμένο σχέδιο παρέμβασης και ευαισθητοποίησης που θα λαμβά νει υπόψη του τους εμποδιζόμενους πολίτες. Σχετικά με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των απα σχολουμένων και ανέργων, που επιθυμεί για πρώτη φορά τόσο φιλόδοξα να ασκή σει ο Δήμος, πρέπει να είναι στοχευμένη και να επιλεγούν κλάδοι που μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού της αγοράς. Δυστυχώς, η Δημοτική Αρχή, έχασε την ευκαιρία για τη χρηματοδότηση ανάλογων δράσεων από το Υπ. Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Όταν λοι πόν, χάνονται αναίτια τέτοιες σπάνιες ευκαιρίες για συγχρηματοδότηση, μπορεί κάποιος να φανταστεί τι θα ακολουθήσει. Συνοψίζοντας επισημαίνουμε ως προς το παρόν επιχειρησιακό: Έχει δραματικές ομοιότητες με όλα όσα στοχαστικά προέβλεπε η Δημοτική Αρχή πως θα υλοποιούσε για το διάστημα Το γεγονός αυτό φανερώνει την ανικανότητά της να υλοποιήσει τα σχέδια της, το διοικητικό της έλλειμμα να πραγ ματοποιήσει όσα αναφέρονται στο προηγούμενο επιχειρησιακό και τη σταθερή της προσήλωση στην ολοκλήρωση του αυτονόητου, για το οποίο συνηθίζει να καυχιέ ται. Αγνοούνται πλήρως, ο μηχανισμός ή οι διαδικασίες προς την μοναδική πηγή χρη ματοδότησης, που είναι οι Ευρωπαϊκοί Πόροι. Δεν προτείνονται εκείνες οι δράσεις που θα μπορούσε να υλοποιήσει ο Δήμος Περιστερίου για συμμετοχή ή εξεύρεση πόρων μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο ΕΠ , στις σελίδες 100 έως 113. Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιμετώπιση μέσω ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών πόρων, σελίδες 113 έως 123. Μήπως η αιτία βρίσκε ται στην ελλιπή στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος για τα κοινοτικά προγράμμα τα. Μα αυτό το είχατε εντοπίσει ήδη από το Το αντιμετωπίσατε; Θα μπορού σατε να ενημερώσετε τους Δημοτικούς Συμβούλους για την απορροφητικότητα του Δήμου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (βλ. Παράρτημα). Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις γενικότερες στρατηγικές και κατευθύνσεις των περιφερειακών αρχών, των συνδέσμων που ανήκει ο Δήμος, όπως ο ΑΣΔΑ, αλλά και των φορέων των όμορων περι οχών ή Δήμων. Αναρωτιέμαι αν αναλύσατε το αντίστοιχο περιφερειακό επιχειρησι ακό πρόγραμμα. Για ποιο λόγο οι δείκτες που προτείνατε δεν εφαρμόσθηκαν στο επιχειρησιακό πρό γραμμα που προηγήθηκε. Μήπως εκεί θα βλέπαμε τα πενιχρά αποτελέσματα στα ΙΔΙΑ προτεινόμενα θέματα και τότε και τώρα. Μια αποτελεσματική διοίκηση προϋ ποθέτει την πιστή εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος δεικτών σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Δήμου. Στον άξονα 2, ποια θα είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων δράσεων. Για ποιο λόγο ο Δήμος αν και ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση ενηλίκων, την ο ποία τη χαρακτηρίζει μάλιστα και ως ευκαιρία για την ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, δεν έκανε αίτηση για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης από το Υπ. Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης σε προκήρυξη που έγινε πριν από 5 μήνες, στα τέλη Μαρτίου. Στο Σχέδιο 5, σελ. 113, λείπουν τα ποσά από τα επιδοτούμενα προγράμματα. Δε γίνεται πουθενά πρόβλεψη για τις ανάγκες του Δήμου σε Προσωπικό, εν όψη των αποχωρήσεων που αναμένεται να γίνουν. Στο Σχέδιο 7, αναφέρετε ότι στα πλεονεκτήματα μας είναι: Η ύπαρξη βιοτεχνικής δραστηριότητας, η αξιοποίηση διαθέσιμης γης του ελαιώνα, και ο Αναπτυξιακός Δυναμισμός. Δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί ούτε μία δράση σχετικά με τον Ελαιώνα, που ανήκει στο Δήμο Περιστερίου και προφανώς αναφέ ρεσθε σε προηγούμενα χρόνια, σε αυτά που θα θέλατε να κάνετε αλλά τα μετατίθε-τε στο μέλλον. Ανεπαρκείς πολιτικές για νέους σε ότι αφορά τη νεανική παραβατικότητα Η αναζήτηση χρηματοδότησης έργων μέσω ΣΔΙΤ, έχει μείνει ακόμη κάπου στα συρτάρια σας. Γνωρίζουμε πως γίνονται κάποιες διαδικασίες για τη μετεγκατάστα ση του Γκαράζ, αλλά οι ρυθμοί προόδου αγγίζουν εκείνους της χελώνας Οι διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι (μείωση εσόδων λόγω και του Καλλικράτη), δε δομένης της δεινής οικονομικής θέσης του Δήμου λόγω του υπέρογκου δανεισμού, επαρκούν για την άσκηση όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων που περιγράφει ο Νόμος 3852/2010; Υπάρχει κάποιο σχέδιο μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της Δ/ νσης Πολεοδομίας και της Δ/νσης Πρόνοιας στους ΟΤΑ. Οι θεσμοί διαβούλευσης και εκπρο- σώπησης των πολιτών που προβλέπονται από τον Καλλικράτη, δεν αποτέλεσαν το κατάλληλο έναυσμα και δε στάθηκαν ικανοί να ενεργοποιήσουν την κοινωνική δυναμική του δήμου μας. Το έλλειμμα στην ανά πτυξη ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στα δημοτικά δρώμενα το αντιμετωπί σατε και σεις, μιας και δεν καταφέρατε να λειτουργήσει κανένας από τους αντίστοιχους θεσμούς όπως Επιτροπή Διαβούλευσης, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και άλλους.

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Τμήμα Τευχών & Διαγωνισμών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΘΘ469ΒΒΡ-ΨΣΘ Αθήνα, 24/09/2012 Αρ. Πρώτ.:ΕΓ: 22-Τ2/11685 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη στο 6 ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου, Δήμου Χαϊδαρίου Ν. Αττικής - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,00, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό ,00, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος) κατά τις ώρες μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (1-2) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (Α1-Α2-1) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (3) για οικοδομικά έργα. δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην (A2) τάξη για έργα οικοδομικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.400,00 και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. ΑΘΗΝΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ Κ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΕΔΕ Το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που συγκλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, στην Αθήνα ως συνέχεια του προηγούμενου, με μοναδικό θέμα συζήτησης τις τελευταίες ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα