Συσσωρευτής μολύβδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσσωρευτής μολύβδου"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Φύλλο έργου ΑΣΚΗΣΗ 5η Συσσωρευτής μολύβδου

2 2 Πορεία εργασίας: 1. Αναγνώριση εξαρτημάτων συσσωρευτή. a) Αναγνωρίστε τα αριθμημένα εξαρτήματα του συσσωρευτή που βρίσκονται στην εκπαιδευτική πινακίδα και καταχωρίστε τα στον πίνακα που ακολουθεί γράφοντας την ονομασία τους και τη χρησιμότητά τους. Αριθ. εξαρτήμ. ονομασία χρησιμότητα 2

3 3 b) Περιεργασθείτε τον συσσωρευτή και αναγνωρίστε τη διαφορά: του θετικού από τον αρνητικό ακροδέκτη της θετικής από την αρνητική πλάκα. c) Αναγνωρίστε το πλέγμα κάθε πλάκας. Είναι το ίδιο για τις θετικές και αρνητικές πλάκες;.. Γιατί χρησιμοποιείτε; d) Πόσα χωρίσματα (στοιχεία) έχει κάθε συσσωρευτής; Επιτρέπεται η επικοινωνία του ηλεκτρολύτη μεταξύ των στοιχείων;.. Πόση είναι η τάση του κάθε στοιχείου; 2. Μέτρηση πυκνότητας ηλεκτρολύτη. Ανοίγουμε τα πώματα των στοιχείων, βυθίζουμε το ρύγχος του πυκνόμετρου και με το πουάρ αναρροφούμε ηλεκτρολύτη ώστε να κινείται ελεύθερα το πυκνόμετρο μέσα στο σωλ ήν α που βρίσκ εται. Η ελεύθερη στάθμη μας δίνει την ένδειξη της πυκνότητας. Επαναλαμβάνουμε την μέτρηση της πυκνότητας για όλα τα στοιχεία. Καταγράψτε τις μετρήσεις : ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετρώντας την πυκνότητα μετά από γρήγορη φόρτιση θα πάρουμε μεγαλύτερη ένδειξη από την κανονική, ενώ μετρώντας την πυκνότητα μετά από βαθιά εκφόρτιση (μιζάρισμα) θα μας δείξει το πυκνόμετρο μικρότερη τιμή από την κανονική. Η πυκνότητα του ηλεκτρολύτη εξαρτάται και από την θερμοκρασία του. Για το λόγο αυτό πρέπει να μετράται σε θερμοκρασία 20 ο C. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα έχουμε μικρότερες τιμές και σε μικρότερες θερμοκρασίες μεγαλύτερες τιμές της πυκνότητας από την κανονική. Η διόρθωση της πυκνότητας (αναγωγή στους 20 ο C) γίνεται από πυκνόμετρα που διαθέτουν και θερμόμετρο. Οι ενδείξεις του θερμόμετρου είναι διορθωτικοί συντελεστές οι οποίοι 3

4 4 προστίθενται όταν είναι πάνω από το μηδέν ή αφαιρούνται όταν είναι κάτω από το μηδέν. Χρησιμοποιώντας τη σχέση: μ= * α n / 100 Όπου μ= πυκνότητα (gr/cm 3 ) α n = ποσοστό φορτίου (%). Υπολογίστε το ποσοστό φόρτισης του συσσωρευτή από τις μετρήσεις που πήρατε. Επαληθεύσατε την προσεγγιστική σχέση Ε = μ + 0,84 [V] Όπου: μ = (gr/cm 3 ) πυκνότητα ηλεκτρολύτη σε θ=20 ο C Ε = τάση ηρεμίας κάθε στοιχείου ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (μ ) Από μέτρηση ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (μ) ποσοστό φορτίου α n (%). τάση ηρεμίας κάθε στοιχείου από μέτρηση τάση ηρεμίας κάθε στοιχείου από υπολογισμό 3. Στάθμη ηλεκτρολύτη Η στάθμη του ηλεκτρολύτη πρέπει να βρίσκεται περίπου 10 mm πάνω από τις πλάκες. Εάν είναι μεγαλύτερη αφαιρείται ποσότητα ηλεκτρολύτη ή αν είναι μικρότερη προστίθεται αποσταγμένο νερό. Αν αντί αποσταμένου νερού συμπληρώσουμε το στοιχείο με ηλεκτρολύτη τότε οι ενδείξεις του πυκνόμετρου ίσως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση φόρτισης και είναι άνευ σημασίας. Γιατί; 4

5 5 4. Βολτόμετρο ταχείας εκφόρτισης (τσιμπίδα) Είναι βολτόμετρο Σ.Ρ. που διαθέτει παράλληλα συνδεδεμένη μια ή περισσότερες αντιστάσεις εκφόρτισης μεγάλης ισχύος (100 Α κάθε αντίσταση). Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που υπάρχουν στον πίνακα της άσκησης και συνδέστε μια ή περισσότερες αντιστάσεις ανάλογα με το μέγεθος του συσσωρευτή. Η σύνδεση των αντιστάσεων γίνεται βιδώνοντας τον κοχλία που υπάρχει σε κάθε αντίσταση. Τάση [ V] Ονομ. χωρητικότητα [Ah] Ένταση [A] 12 Μικρότερη 40 [Ah] έως 80 [Ah] Μεγαλύτερη 80 [Ah] 300 Σε φορτισμένο συσσωρευτή η ένδειξη πρέπει ναβρίσκεται μέσα στην πράσινη ζώνη κλίμακας 11-12v. Μετρήστε δύο διαφορετικής χωρητικότητας συσσωρευτές καταγράψτε και σχολιάστε τα αποτελέσματα. α/α Τάση βολτομέτρου Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή Φόρτιση συσσωρευτή Η φόρτιση του συσσωρευτή στο εργαστήριο γίνεται με διατάξεις (φορτιστές) που διαθέτουν βαθμίδες φόρτισης π.χ. αργή, κανονική ή γρήγορη. Κανονική φόρτιση θεωρείται αυτή που γίνεται με ρεύμα έντασης ίση με το 1/10 περίπου της χωρητικότητας του συσσωρευτή. Σχεδιάστε τη σύνδεση του φορτιστή (γεννήτριας) με το συσσωρευτή. 5

6 6 Συνδέστε τον συσσωρευτή στον φορτιστή. Συνδέστε και ένα βολτόμετρο παράλληλα. Φορτίστε τον συσσωρευτή με αργή κανονική και γρήγορη φόρτιση. Καταγράψτε τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερόμετρου. ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΡΓΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗ Παρατηρήσεις από τις μετρήσεις Εάν η τάση στους ακροδέκτες του συσσωρευτή κατά τη φόρτιση δίνεται από τη σχέση U=E + I x R Όπου : U = τάση στους ακροδέκτες του συσσωρευτή Ε = τάση ηρεμίας ( ΗΕΔ) του συσσωρευτή Ι = ρεύμα φόρτισης R = εσωτερική αντίσταση συσσωρευτή Υπολογίστε την εσωτερική αντίσταση του συσσωρευτή αξιοποιώντας δύο διαδοχικές μετρήσεις τάσης και έντασης κατά τη φόρτιση. R U U I I 2 1 = = [Ω] Ερωτήσεις: 1) Ποία μεγέθη αναγράφονται πάνω στο συσσωρευτή και τι δηλώνουν; 2) Με ποιους τρόπους μετράμε τη χωρητικότητα του συσσωρευτή; Λίγα λόγια για τη κάθε διαδικασία. 3) Γιατί μετρώντας τη πυκνότητα του ηλεκτρολύτη μπορούμε να συμπεράνουμε για τη χωρητικότητα; 4) Γιατί χρειάζεται να εκφορτίσουμε τη μπαταρία όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τη χωρητικότητα μετρώντας την τάση της μπαταρίας; 5) Ποια είναι η τιμή της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη όταν είναι φορτισμένος ο συσσωρευτής και γιατί επιλέγεται αυτή η τιμή; 6) Γιατί όταν μένει αφόρτιστος ο συσσωρευτής για μεγάλο χρονικό διάστημα καταστρέφεται; 6

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο):

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο): Οδηγός χρήσης Συσσωρευτής 12V. Πρόκειται για ανθεκτικό συσσωρευτή, κατάλληλο και για βαθιές εκφορτίσεις. Είναι κλειστού τύπου, που σημαίνει πως δεν απαιτεί συντήρηση, προσθήκη υγρών κ.λπ. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο 1 1-1,18-1,29 + + 2Η2SO4 -> + 2H2O, 1,98 V 2,4 V. 1,74 V 1,65 V.

Ο 1 1-1,18-1,29 + + 2Η2SO4 -> + 2H2O, 1,98 V 2,4 V. 1,74 V 1,65 V. ΜΠΑΤΑΡΙΑ Η μπαταρία το Ελληνικό όνομα της οποίας είναι Συσσωρευτής ηλεκτρικής ενέργειας, (το όνομα μπαταρία προέρχεται από το Ιταλικό Batteria που σημαίνει συστοιχία και αναφέρεται στην συστοιχία ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα σκάφος είναι η μπαταρία ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Η πανάκριβη μηχανή μας δεν μπορεί να πάρει μπρος

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης

RESERVE POWER. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης RESERVE POWER Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Λειτουργίας & Συντήρησης Περιεχόμενα 1 Σκοπός και Σημάνσεις Ασφάλειας 2 2 Ταυτοποίηση Στοιχείου 3 3 Αποσυσκευασία 3 4 Αποθήκευση 3 5 Οδηγίες Εγκατάστασης 4 6 Πλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Τι περιλαμβάνει το κιτ...3 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ...4 Ο inverter...5 Πως συνδέεται ο inverter στους συσσωρευτές...6 Οι συσσωρευτές...7 Γενικές πληροφορίες για τους συσσωρευτές...7

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά Γενικά Σήμερα η ηλεκτρική ενέργεια συνήθως για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς προσφέρετε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) με τη μορφή εναλλασσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ - INTERFACES ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2011 Προλογικό σημείωμα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι http://ape.chania.teicrete.gr, e-mail: gboyrd@tee.gr Εισηγητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Καθηγητής Eφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Ωατερ Λεσσ / Fiamm Motive Power Ωατερ Λεσσ 20 είναι εξοπλι. σµένες µε έναν αισθητήρα χαµηλής στάθµης ηλεκτρολύτη.

Ωατερ Λεσσ / Fiamm Motive Power Ωατερ Λεσσ 20 είναι εξοπλι. σµένες µε έναν αισθητήρα χαµηλής στάθµης ηλεκτρολύτη. Οδηγίες χρήσης Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 GREEK Μπαταρίες πρόωσης µε θετικές σωληνοειδείς πλάκες του τύπου PzM / PzMB Ονοµαστικα χαρακτηριστικα 1. Ovoµαστικη χωρητικστητα C 5 : βλεπε

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Βιβλίο Εργασιών - Σημειώσεις) Δοκιμαστική έκδοση 2013 Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των ηλεκτρονίων

Θεωρία των ηλεκτρονίων Θεωρία των ηλεκτρονίων Ύλη είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο λόγω του όγκου του. Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Δημόκριτος από τον 5ον π.χ. αιώνα είχε συλλάβει την έννοια του ατόμου. Ο ηλεκτρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ. Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ Ηλεκτρονική Φυσική ΦΥΣ 341 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 Αξιολόγηση: Ηλεκτρονική Φυσική - ΦΥΣ341 40% Τελική εξέταση Συμπεριλαμβάνει όλη την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα