α) Χαμηλότερο κόστος: Οι πληροφορίες στα δεδομένα προέρχονται από ένα τμήμα του πληθυσμού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) Χαμηλότερο κόστος: Οι πληροφορίες στα δεδομένα προέρχονται από ένα τμήμα του πληθυσμού."

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνώση μας, η συμπεριφορά μας, οι πράξεις και οι αποφάσεις μας, τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην επιστημονική έρευνα, βασίζονται πάνω σε δείγματα. Πολύ συχνά, η πηγή των πληροφοριών για την διαμόρφωση γνώμης και την λήψη αποφάσεων είναι ένα πολύ μικρό δείγμα εμπειρίας (δύο ή τρεις επαφές με τους αρμόδιους μιας εταιρείας, δέκα μέρες σε μία ξένη χώρα κ.λ.π.). Άλλοτε, επειδή ο πληθυσμός (με την ευρεία έννοια του όρου) για τον οποίο απαιτούνται πληροφορίες είναι πεπερασμένος (οι κάτοικοι μιας πόλης), χρησιμοποιείται ολόκληρος ο πληθυσμός με βάση τα στοιχεία μιας απογραφής. Ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι ενδεδειγμένος. Στην πρώτη περίπτωση, η έκταση της άγνοιας γύρω από τον πληθυσμό είναι τόσο μεγάλη, ώστε να καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε συμπερασματολογία στηρίζεται στο δείγμα. Στην δεύτερη περίπτωση, το κόστος μιας έρευνας από την άποψη χρόνου και χρήματος είναι μεγάλο. Μια "καλή" δειγματοληπτική μέθοδος φαίνεται να είναι η λύση που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση κυρίως με την απογραφή, όπως α) Χαμηλότερο κόστος: Οι πληροφορίες στα δεδομένα προέρχονται από ένα τμήμα του πληθυσμού. β) Μεγαλύτερη ταχύτητα: Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων είναι ταχύτερη. Αντίθετα, μια απογραφή είναι μια μη πρακτική λύση μια και τα συμπεράσματα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα έγκαιρα. Άρα, ουσιαστικά, η εκλογή του ερευνητή είναι μεταξύ του να πάρει έγκαιρα την πληροφορία από ένα κατάλληλο δείγμα ή να μην κάνει τίποτα απολύτως. 1

2 γ) Μεγαλύτερη ακρίβεια: Πιο προσεκτική εποπτεία της διεξαγωγής της έρευνας και πιο προσεκτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι εφικτή. Σήμερα, έχουν ξεπεραστεί και τα τελευταία ίχνη της καχυποψίας που υπήρχε ως προς την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται σε ένα δείγμα και, έτσι, η δειγματοληψία είναι πια κοινή πρακτική σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Κατασκευαστές και managers αποθηκών ενδιαφέρονται για την γνώμη και τις αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους προτιμά ή όχι το προϊόν αυτό από κάποιο άλλο. Επίσης, επιχειρηματίες και βιομήχανοι χρησιμοποιούν δειγματοληπτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών λειτουργιών των επιχειρήσεων ή βιομηχανιών, για την εκτίμηση των αποθεμάτων, την μελέτη της κατάστασης και της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού τους, του ρυθμού παραγωγής εργασίας, για τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων και την μελέτη της κατανομής του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων τους στα διάφορα καθήκοντά τους. Τέλος, έρευνες κοινής γνώμης πάνω σε τρέχοντα θέματα και έρευνες αγοράς γίνονται πολύ συχνά. Έτσι, η σημερινή κοινωνία κατακλύζεται από αριθμούς. Υπάρχει μια τάση να εκφράζονται ποσοτικά όλες οι πλευρές της καθημερινής μας ζωής, από τις διαιτητικές προτιμήσεις μέχρι τα πολιτικά ιδεώδη. Τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων και των διαφημίσεων, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των εφημερίδων, διατηρούν μια σταθερή ροή τέτοιων πληροφοριών. Καμία επιχειρηματολογία δεν είναι πλήρης χωρίς την υποστήριξη κάποιων αριθμών. Η παρουσίαση τέτοιων αριθμών έχει σκοπό να μας κρατήσει ενήμερους για την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας και συχνά χρησιμοποιείται για την υποστήριξη κάποιας πρότασης ή και κριτικής, ή τουλάχιστον για την τοποθέτηση ενός θέματος στην σωστή του βάση. Τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν ως προβλέψεις του αποτελέσματος επικείμενων εκλογών ή για να τονίσουν την ανάγκη να μεταβληθεί η κείμενη 2

3 νομοθεσία σε σχέση με κάποιες διαμορφωθείσες κοινωνικές αντιλήψεις και απαιτήσεις. Αναμφισβήτητα, τα άτομα είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε πληροφορημένα, με την έννοια ότι δέχονται ποσοτικές περιγραφές του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν. Το γεγονός αυτό είναι, βέβαια, πολύ καλό, αλλά επιβάλλει σοβαρές απαιτήσεις τόσο στον δέκτη όσο και στον πομπό των αριθμητικών πληροφοριών: από το ένα μέρος, ο απλός άνθρωπος χρειάζεται να έχει την ικανότητα να κατανοεί και να ερμηνεύει την πληροφόρηση, η οποία του παρέχεται. Από το άλλο μέρος, εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα έχουν διπλή ευθύνη: να παρουσιάζουν τα στοιχεία με έντιμο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς την πρόθεση της παραπλάνησης του κοινού, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τον στόχο και την μέθοδο της συλλογής των δεδομένων, τα οποία χρησιμοποίησαν, για την κατάλληλη ερμηνεία της οποιασδήποτε παραπέρα ανάλυσης. Οι παραπάνω δύο απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται πάντα. Παρά την εκπληκτική βελτίωση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην ικανότητα κατανόησης θεμελιωδών ποσοτικών επιστημονικών εννοιών (numeracy), η στάση του απλού ανθρώπου απέναντι στα στατιστικά στοιχεία συχνά αντανακλά σύγχυση περισσότερο παρά κατανόηση ή διαφώτιση. Επιπλέον, η παρουσίαση των δεδομένων, όχι λιγότερο συχνά, στερείται ακρίβειας και σαφήνειας. Ανακριβείς ή ελλιπείς διατυπώσεις, άκυρη συμπερασματολογία, γραφήματα με παραποιημένες ή μη προσδιοριζόμενες κλίμακες (σχετιζόμενα με μη καλώς ορισμένες έννοιες) και εικονογράμματα, με ψυχολογικό αντίκτυπο διαφορετικό από αυτό της πραγματικής τους βάσης, προκαλούν σύγχυση στον δέκτη των πληροφοριών. Τέτοιας μορφής πληροφόρηση, ανεξάρτητα από το εάν γίνεται ηθελημένα ή είναι αποτέλεσμα έλλειψης στατιστικής εμπειρογνωμοσύνης, εξυπηρετεί την προώθηση διαφόρων οικονομικών συμφερόντων. Βέβαια, τα πρότυπα (standards) βελτιώνονται συνεχώς και οι χειρότερες υπερβάσεις τους ανήκουν ίσως στο πιο μακρινό παρελθόν. 3

4 Τα παραπάνω τονίζουν την ανάγκη μεγαλύτερης προσοχής στην ερμηνεία στατιστικών πληροφοριών, με βάση την ορθή γνώση και την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων συλλογής, παρουσίασης και ερμηνείας στατιστικών δεδομένων. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι η παροχή τέτοιας γνώσης και ικανότητας. Η παρουσίαση προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης έχει στοιχειώδη γνώση εννοιών και μεθόδων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. 1.1 Πεπερασμένοι Πληθυσμοί, Δειγματοληπτικές Έρευνες και Σφυγμομετρήσεις (Finite Populations, Sample Surveys and Οpinion Polls) Το κοινό χαρακτηριστικό των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα είναι ότι όλες συνδέονται με πεπερασμένους πληθυσμούς, οι οποίοι περιέχουν ένα περιορισμένο και καλώς ορισμένο σύνολο ατόμων ή ομάδων: οι τιμές ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι άνθρωποι ανά τον κόσμο που έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση μέσω της τηλεόρασης, το σύνολο των εργαζομένων στην περιοχή της Αττικής, το σύνολο των σπίρτων σε ένα σπιρτόκουτο κ.ο.κ.. Ο πληθυσμός μπορεί να είναι πολύ μικρός σε μέγεθος (όπως, για παράδειγμα, τα σπίρτα σε ένα σπιρτόκουτο) ή πολύ μεγάλος (αρκετά εκατομμύρια), αλλά είναι πεπερασμένος. Ανεξάρτητα από το μέγεθος του πληθυσμού, ο στόχος είναι η συμπερασματολογία σχετικά με αυτόν τον πεπερασμένο πληθυσμό με βάση τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών που σχετίζονται (κατά κύριο λόγο) με ένα μέρος του αυτό που ονομάζουμε δείγμα από τον πληθυσμό. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από έρευνα και επισκόπηση (survey) του πληθυσμού. Η μελέτη του τρόπου διεξαγωγής τέτοιων δειγματοληπτικών ερευνών (sample surveys) αποτελεί και το θέμα του παρόντος βιβλίου. 4

5 Οι δειγματοληπτικές έρευνες μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε θέμα συνδέεται με τα χαρακτηριστικά ενός πεπερασμένου πληθυσμού, αλλά μία ευρεία κατηγοριοποίηση των περιοχών των διαφορετικών αυτών θεμάτων θα ήταν χρήσιμη. Οι περισσότερες δειγματοληπτικές έρευνες έχουν στόχο την περιγραφή ανθρώπινων πληθυσμών και του περιβάλλοντός τους και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: o Δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (π.χ. μέγεθος οικογενειών) o Οικονομική δομή της κοινωνίας (π.χ. βιομηχανική δραστηριότητα) o Τρόπος ζωής (π.χ. ψυχαγωγία) o o Κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. ύψος εισοδήματος) Απόψεις και γνώμες (π.χ. στάση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική). Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμες μερικές βασικές παρατηρήσεις. Κατά κανόνα, η έρευνα θα μπορούσε να βασιστεί στην επισκόπηση όλων των μελών ενός πεπερασμένου πληθυσμού. Μια τέτοια διαδικασία ονομάζεται απογραφή (census). Η απογραφή είναι, δηλαδή, μια δειγματοληπτική έρευνα με κάλυψη 100%. Το ενδιαφέρον μας, όμως, εστιάζεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κάλυψης, συχνά του ύψους του 1% ή 5%. Συχνά, οι πληροφορίες που συλλέγονται πάνω στα άτομα ενός πληθυσμού είναι ποσοτικές και περιγράφουν κοινωνικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι ποιοτικές ή ακόμη και υποκειμενικές, με την μορφή προσωπικών απόψεων ή προτιμήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, η δειγματοληπτική έρευνα είναι γνωστή ως σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης (opinion poll). Αν το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην ποιότητα προϊόντων ή στην συμπεριφορά καταναλωτών, η δειγματοληπτική έρευνα είναι γνωστή ως έρευνα αγοράς (market research). Οι κανόνες και οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από πεπερασμένους πληθυσμούς αποτελεί την περιοχή της Στατιστικής που είναι γνωστή ως Μέθοδοι Δειγματοληπτικών Ερευνών (Sample 5

6 Survey Methods). Η θεωρητική τους βάση ονομάζεται Θεωρία Δειγματοληψίας (Sampling Theory). Οι δειγματοληπτικές έρευνες μπορούν παραπέρα να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: Περιγραφικές και Αναλυτικές. Στην πρώτη κατηγορία, στόχος είναι η άντληση πληροφοριών για μεγάλες ομάδες (π.χ. για τον αριθμό ανδρών, γυναικών ή παιδιών που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα τηλεόρασης). Στην δεύτερη κατηγορία, σκοπός είναι η συναγωγή συμπερασμάτων με βάση τις πληροφορίες από το δείγμα και η συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων που προέρχονται από δύο ή περισσότερες υποομάδες του πληθυσμού για την ανίχνευση τυχόν διαφορών και τον έλεγχο υποθέσεων σχετικά με τους λόγους ύπαρξης των διαφορών αυτών. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα αναπτυχθούν διάφορες δειγματοληπτικές τεχνικές και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την συναγωγή συμπερασμάτων με βάση τις πληροφορίες του εκάστοτε τυχαίου δείγματος. Οι δειγματοληπτικές αυτές τεχνικές έχουν ευρεία πρακτική εφαρμογή σε περιοχές όπως η Γεωργία, η Εκπαίδευση, η Βιομηχανία, οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Ιατρική και οι Υπηρεσίες Κοινή Ωφέλειας. Η επιλογή της δειγματοληπτικής τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί, όπως και του μεγέθους του δείγματος που απαιτείται, επηρεάζεται από ορισμένα πρακτικά προβλήματα (όχι απαραίτητα στατιστικής φύσης), τα οποία αναφύονται, όταν από τον σχεδιασμό της δειγματοληπτικής έρευνας μετακινηθούμε στην διεξαγωγή της. Τέτοια προβλήματα αναφέρονται σε πρακτικές πλευρές της έρευνας, όπως: o Ο ορισμός του πληθυσμού και του χαρακτηριστικού που επιδιώκεται να εκτιμηθεί o Η μέθοδος της λήψης του δείγματος (δημοσιευμένα στοιχεία, συνεντεύξεις, ταχυδρομικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις) o Η μεροληπτικότητα των απαντήσεων ή των μη-απαντήσεων (response and non-response bias) 6 o o Οι πιλοτικές έρευνες (pilot surveys) Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και η διατύπωση των ερωτήσεων

7 o Η τεχνική της συνέντευξης o Ο προϋπολογισμός της έρευνας o Η χρήση συμπληρωματικής πληροφόρησης o Σύνθετες δειγματοληπτικές έρευνες Μερικά από αυτά τα πρακτικά θέματα εξετάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου (κεφάλαιο 7), ενώ άλλα θίγονται σε κατάλληλα στάδια της παρουσίασης των διαφόρων δειγματοληπτικών τεχνικών. 1.2 Ιστορική Αναδρομή Η τεχνική της συλλογής πληροφοριών με βάση την άμεση επαφή με τα άτομα ενός πληθυσμού έχει μακρά ιστορία. Οι αρχαίες αυτοκρατορίες της Αιγύπτου και της Ρώμης χρησιμοποιούσαν περιοδικές απογραφές ως βάση για τον καθορισμό των φόρων, την στρατολόγηση και άλλες διοικητικές αποφάσεις. Ήταν, όμως, αρχές του 18ου αιώνα, όταν για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε έρευνα ευρείας κλίμακας με οργανωμένο τρόπο για να μελετηθούν κοινωνικά προβλήματα. Ο Βρετανός μεταρρυθμιστής John Howard ήταν ένας από τους πρωτοπόρους σε αυτή την προσπάθεια με την λεπτομερή έρευνα που έκανε για την επίδραση των συνθηκών των φυλακών στην υγεία των φυλακισμένων. Η πρώτη του αυτή μελέτη άρχισε την δεκαετία του 1770 στην Αγγλία και επεκτάθηκε αργότερα σε άλλες χώρες σε μια προσπάθεια που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η πρώτη διεθνική εφαρμογή των δειγματοληπτικών μεθόδων. Ο Frederic LePlay, ένας Γάλλος οικονομολόγος του 19ου αιώνα, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιήσει δειγματοληπτικές έρευνες για τον ορθολογικό κοινωνικό σχεδιασμό. Η μελέτη του για το εισόδημα και την κατανάλωση ευρωπαϊκών οικογενειών αντανακλά μια θαυμαστή ισορροπία μεταξύ μεταρρυθμιστικού ζήλου και επιστημονικής αντικειμενικότητας. Οι προσπάθειές του να ελέγξει τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο έναντι της πληροφόρησης που είχε από ανεξάρτητες 7

8 πηγές, όπως η άμεση παρατήρηση και οι αναφορές άλλων ερωτηθέντων, αντανακλούν μια μάλλον επιτηδευμένη γνώση της ερευνητικής μεθοδολογίας. Βέβαια, οι εκτενείς και με πολλούς στόχους δειγματοληπτικές έρευνες του σήμερα έχουν τις ρίζες τους στις μελέτες του Άγγλου στατιστικού Charles Booth. Το 1866, ο στατιστικός αυτός ανέλαβε μια μεγάλη μελέτη της φτώχειας, η οποία τελικά δημοσιεύθηκε σε 17 τόμους το Από γεωγραφική άποψη, η πρωτοπορία σε παγκόσμια επίπεδα όσον αφορά την θεωρία και τις εφαρμογές της δειγματοληψίας που είναι βασισμένη στις πιθανότητες, έχει περάσει από τρεις περιόδους: 1. Από την αρχή του 19ου αιώνα, όταν ο Gauss, ο Laplace, ο Legendre και οι άλλοι εισήγαγαν την μαθηματική θεωρία του συνδυασμού των παρατηρήσεων (combination of observations), μέχρι περίπου το 1890, η πρωτοπορία βρισκόταν στην ηπειρωτική Ευρώπη. 2. Από το 1890, περίπου, όταν ο Karl Pearson (ο οποίος πείσθηκε από τον Francis Galton), ο G. Udny Yule και οι άλλοι επιστήμονες ανέπτυξαν την μεθοδολογία της παλινδρόμησης και της συσχέτισης και, αργότερα, όταν ο R.A. Fisher, ο Jersey Neyman και άλλοι εισήγαγαν την θεωρία των μικρών δειγμάτων και την δειγματοληψία από πεπερασμένους πληθυσμούς, μέχρι περίπου την αρχή του β παγκοσμίου πολέμου, η επιστημονική πρωτοπορία ανήκε στην Μεγάλη Βρετανία. 3. Από το 1940, περίπου, η πρωτοπορία αυτή πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συνέβη όταν στατιστικοί που υπηρετούσαν στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με κορυφαίους τους Morris H. Hansen και William N. Hurwitz ανέπτυξαν μεθόδους δειγματοληπτικών ερευνών και θεωρίες για ανθρώπινους πληθυσμούς. Η περίοδος αυτή επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από πανεπιστημιακούς, με κορυφαίους τον Harold Hotelling, τον George W. Snedecor, τον Abraham Wald, τον S. S. Wilks και άλλους, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην πρόοδο της θεωρίας της δειγματοληψίας. Σε κάθε μια από τις τρεις αυτές περιόδους, οι στατιστικοί αντιμετώπισαν και προσπάθησαν να επιλύσουν διαφορετικά προβλήματα 8

9 και διαμόρφωσαν διαφορετικές θεωρητικές δομές. Γενικά, όμως, μπορεί να λεχθεί ότι κατά τη διάρκεια της 2ης και της 3ης περιόδου, οι θεωρητικοί επιστήμονες διαμόρφωσαν συγκροτημένες θεωρίες βασισμένες στα αποτελέσματα προηγούμενων εργασιών. Πράγματι, ακόμα και την πρώτη περίοδο, τα αποτελέσματα βασίσθηκαν στους νόμους των πιθανοτήτων που είχαν ήδη εισαχθεί από τον Bernoulli και άλλους. Η συνεισφορά του Gauss και άλλων επιστημόνων στην αρχή του 19ου αιώνα αναφέρεται στην εκτίμηση των τροχιών των πλανητών στον ουρανό από αστρονομικές παρατηρήσεις. Παρ όλα αυτά, οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν από τον Gauss βρήκαν σύντομα εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών δεδομένων που περιλάμβαναν ακόμη και οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η αρχική συνεισφορά του Karl Pearson και των συνεργατών του, όπως επίσης και ένα σημαντικό μέρος της εργασίας που έκαναν αργότερα αναφερόταν σε προβλήματα της Γενετικής, της Ανθρωπολογίας και άλλων τομέων των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εργασία των στατιστικών που εργάσθηκαν για την αμερικανική κυβέρνηση στην πιο πρόσφατη περίοδο, είχε ως στόχο τον προσδιορισμό αξιόπιστων εκτιμήσεων των οικονομικών και δημογραφικών παραμέτρων για χρήση, από την αμερικανική κυβέρνηση κατά την διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης του β παγκοσμίου πολέμου και αργότερα. Δεν αποτελεί, επομένως, έκπληξη ότι προβλήματα τόσο διαφορετικής φύσης απαιτούν διαφορετικές θεωρητικές συλλήψεις και μαθηματικές αντιμετωπίσεις. Εκείνο που αποτελεί έκπληξη είναι ότι τόσο διαφορετικές μαθηματικές προσεγγίσεις μπορούν να περιληφθούν από κοινού σ αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως θεωρία και πρακτική της δειγματοληψίας που στηρίζεται στην Θεωρία Πιθανοτήτων (probability sampling). Θα πρέπει, ίσως, να επισημανθεί ότι κατά τις τρεις διαφορετικές περιόδους, στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, ο δυτικός πολιτισμός βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης, γεγονός που είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της Στατιστικής. 9

10 1. Η περίοδος των Gauss-Laplace αποτελούσε μέρος μιας έκρηξης πνευματικής άνθισης που συνόδευσε την Γαλλική Επανάσταση και την περίοδο του Ναπολέοντα. Η περίοδος αυτή των Gauss-Laplace χαρακτηρίζεται από μια σειρά επιτευγμάτων της εποχής στις φυσικές επιστήμες. 2. Η περίοδος των Pearson-Fisher συνόδευσε μια εντατική βιομηχανοποίηση (που ήταν, ίσως, η πιο σημαντική εφαρμογή της προόδου στις φυσικές επιστήμες) στην Ευρώπη και εξαπλώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Η σχέση της, όμως, με την εξέλιξη αυτή δεν ήταν πάρα πολύ στενή. Πολύ πιο σημαντική και προφανής ήταν η σχέση της με την εντυπωσιακή ανάπτυξη που συνέβη την ίδια περίοδο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και στην Γεωργία. 3. Η περίοδος των Hansen-Hurwitz ήταν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών α) της ανασυγκρότησης από τη μεγάλη ύφεση, β) της διεξαγωγής και της νίκης στον β παγκόσμιο πόλεμο και γ) της διαχείρισης και της ανάπτυξης της μεταπολεμικής περιόδου. 1.3 Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Στην ενότητα αυτή, δίνονται ορισμοί βασικών εννοιών, στις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στα κεφάλαια που ακολουθούν. Θεμελιώδης έννοια στην παρουσίαση του προβλήματος της δειγματοληψίας είναι η έννοια του πεπερασμένου πληθυσμού. Τα άτομα του πληθυσμού (ο οποίος δεν είναι απαραίτητα ανθρώπινος) έχουν ορισμένα μέτρα, των οποίων η εκτίμηση παρουσιάζει ενδιαφέρον. Συχνά, ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού ως προς κάποιο μέτρο, όπως ο μέσος της διάρκειας ζωής ενός τύπου ηλεκτρικού λαμπτήρα, το συνολικό ύψος της παραγωγής λαδιού σε μια περιοχή ή το ποσοστό των οικογενειών με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα 18 χιλιάδες ευρώ κατά την διάρκεια του

11 Κατά την διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας, συχνά, δημιουργούνται ασάφειες όσον αφορά την ερμηνεία ορισμένων βασικών εννοιών. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει κάποια ασυνέπεια στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι διαφορετικές έννοιες. Για τον λόγο αυτό, παραθέτουμε στην συνέχεια μερικές από τις συνηθέστερες βασικές έννοιες. Αντικειμενικός Πληθυσμός (Target Population): Είναι το σύνολο του πεπερασμένου πληθυσμού για τον οποίο ενδιαφερόμαστε να συλλέξουμε πληροφορίες. Για παράδειγμα, ο αντικειμενικός πληθυσμός μιας μελέτης, θα μπορούσε να είναι το σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα που είναι κάτω από 30 ετών. Υπό Μελέτη Πληθυσμός (Study Population): Είναι το βασικό πεπερασμένο σύνολο ατόμων που θέλουμε να μελετήσουμε. Για παράδειγμα, το σύνολο των εργαζομένων στην Ελλάδα ηλικίας κάτω των 30 ετών, των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι μέσα στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός ενδέχεται να ταυτίζεται με τον αντικειμενικό πληθυσμό. Συχνά, όμως, ενδέχεται να είναι ένας πληθυσμός περισσότερο περιορισμένος σε μέγεθος, αλλά και περισσότερο εύκολο να μελετηθεί, του οποίου οι ιδιότητες ελπίζεται ότι μπορούν να προβληθούν στον ευρύτερο αντικειμενικό πληθυσμό. Χαρακτηριστικό του Πληθυσμού (Population Characteristic): Είναι η πλευρά του πληθυσμού που επιθυμούμε να μελετήσουμε (να εκτιμήσουμε). Για παράδειγμα, το ποσοστό των πτήσεων ενός διεθνούς αεροδρομίου που εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση, ή το σύνολο της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα το 2000, ή το μέσο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη κλωστοϋφαντουργίας. Δειγματοληπτικές Μονάδες (Sampling Units): Είναι οι μονάδες που επιλέγουμε με σκοπό να επιτύχουμε πρόσβαση στα άτομα (μονάδες) του υπό μελέτη πληθυσμού. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι επιθυμούμε να κάνουμε μια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών σε κάποια πόλη. Αν και είναι προφανές ότι τα άτομα (οι μονάδες) του υπό μελέτη πληθυσμού είναι οικογένειες, πρέπει να υιοθετηθεί κάποιος συμβατικός ορισμός της έννοιας της οικογένειας πριν προχωρήσουμε 11

12 στην έρευνα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην υπάρχει εύκολος τρόπος δειγματοληψίας τέτοιων μονάδων (οικογενειών). Θα ήταν, ίσως, ευκολότερο να ληφθεί ένα δείγμα διευθύνσεων και να αναζητηθούν πληροφορίες για τις οικογένειες που κατοικούν στις επιλεγείσες διευθύνσεις. Έτσι, οι διευθύνσεις αποτελούν τις δειγματοληπτικές μονάδες, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός των διευθύνσεων δεν είναι ουσιώδους σημασίας. Δειγματοληπτικό Πλαίσιο (Sampling Frame): Είναι το σύνολο των δειγματοληπτικών μονάδων, το οποίο αποτελεί και την πηγή του δείγματός μας. Μερικές φορές, οι δειγματοληπτικές μονάδες ταυτίζονται με τα μέλη του υπό μελέτη πληθυσμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, αυτό δεν συμβαίνει και έτσι το δειγματοληπτικό πλαίσιο είναι μία λιγότερο ακριβής υποδιαίρεση του υπό μελέτη πληθυσμού (coarser subdivision), κάθε μονάδα της οποίας (δειγματοληπτική μονάδα) περιέχει ένα διακεκριμένο σύνολο μελών του πληθυσμού. Κατάλογος ή Λίστα (List): Για να χρησιμοποιηθεί το δειγματοληπτικό πλαίσιο ως η πρωταρχική πηγή από την οποία θα επιλεγεί το δείγμα, θα πρέπει να είναι δυνατός ο προσδιορισμός των δειγματοληπτικών μονάδων. Εξάλλου, το δειγματοληπτικό πλαίσιο επιλέγεται με αυτό τον σκοπό. Στην καλύτερη περίπτωση, ένας πραγματικός κατάλογος όλων των δειγματοληπτικών μονάδων ενδέχεται να υπάρχει, όπως, για παράδειγμα, ο κατάλογος των διευθύνσεων μιας πόλης ή ο κατάλογος που παρέχεται από ιατρικά αρχεία για όλους τους ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι επισκέπτονται τους γιατρούς τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή και για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Ένας τέτοιος κατάλογος διευκολύνει ιδιαίτερα την επιλογή του δείγματος. 1.4 Περιπτώσεις Λήψης Δείγματος Το φυσικό ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς επιλέγεται ένα δείγμα. Με την απάντηση στο ερώτημα αυτό ασχολούνται τα κεφάλαια 12

13 που ακολουθούν. Στην παρούσα ενότητα, θα μπορούσαμε, ίσως, να αναφερθούμε στο πρόβλημα αυτό σε μια καθαρά διαισθητική βάση. Ο κύριος στόχος είναι η λήψη ενός δείγματος, το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και το οποίο να οδηγεί σε εκτιμήσεις των χαρακτηριστικών του πληθυσμού με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε να επιτύχουμε για το κόστος ή για την προσπάθεια που είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε. Μερικά δειγματοληπτικά σχήματα που έχουν διαισθητική βάση και που αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα (adhoc schemes), εξελίχθηκαν σε δημοφιλή σχήματα και χρησιμοποιούνται ευρέως. Τέτοια δειγματοληπτικά σχήματα περιλαμβάνουν τα εξής: Δειγματοληψία Ευκολίας (Προσιτότητας) ή Πρόχειρη Δειγματοληψία (Accessibility ή Haphazard Sampling): Το δείγμα επιλέγεται από ένα τμήμα του πληθυσμού, στο οποίο υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή, επιλέγονται μόνο εκείνες οι μονάδες του πληθυσμού που είναι ευκολότερο να ληφθούν. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο δείγμα δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις, οι οποίες οδηγούν σε δείγματα τέτοιας μορφής: (α) Για τον έλεγχο των πορτοκαλιών που παράγει ένας παραγωγός επιλέγονται μερικά πορτοκάλια από ένα χαρτοκιβώτιο από τα σημεία του χαρτοκιβωτίου που μπορεί να φθάσει το χέρι. (β) Σε μια σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, αναζητούνται απαντήσεις εθελοντών στο ερωτηματολόγιο. (γ) Οι αναγνώστες ενός περιοδικού καλούνται να συμπληρώσουν ναι να επιστρέψουν ένα ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο περιοδικό. (δ) Το ερωτηματολόγιο που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία το Τα μειονεκτήματα τέτοιων δειγμάτων, όσο αφορά τη χρησιμοποίησή τους για την συναγωγή συμπερασμάτων για ολόκληρο 13

14 τον πληθυσμό, είναι προφανή. Δυστυχώς, σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι προφανή αν και όχι λιγότερο σοβαρά! Δειγματοληψία Κρίσης ή Σκοπιμότητας (Judgemental or Purposive Sampling): Στις περιπτώσεις που ο πληθυσμός ενδέχεται να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους μονάδων, με διαφορετικούς βαθμούς προσιτότητας, ο ερευνητής προβαίνει σε εσκεμμένη υποκειμενική επιλογή κατά την λήψη αυτού που θεωρεί αντιπροσωπευτικό δείγμα. Ο ερευνητής, δηλαδή, επιλέγει από τον ανομοιογενή πληθυσμό ένα δείγμα τυπικών μονάδων, δηλαδή μονάδων οι οποίες βρίσκονται κοντά στην κατά την αντίληψή του μέση τιμή του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μορφής δειγματοληψίας μπορεί να είναι πολύ καλά, αν η διαίσθηση του ερευνητή ή η κρίση του είναι τέλεια. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι αρκετές δειγματοληπτικές έρευνες υιοθετούν αυτό το σχήμα. Δειγματοληψία με Προκαθορισμένα Ποσοστά (Quota Sampling): Το σχήμα αυτό είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού κρίσης του ερευνητή και προσιτότητας των μονάδων του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στην δειγματοληψία με προκαθορισμένα ποσοστά (βλέπε κεφάλαιο 4), ενδέχεται να ερωτηθούν οι περαστικοί ενός δρόμου σε μια προσπάθεια να ληφθεί ένα δείγμα που κρίνεται από τον ερευνητή ότι είναι αντιπροσωπευτικό διαφορετικών ηλικιών, φύλου, επαγγέλματος κ.ο.κ. Το σχήμα, όμως, αυτό εμπλέκει ένα στοιχείο προσιτότητας: Επιλέγονται οι περαστικοί που κρίνονται ότι ανταποκρίνονται περισσότερο από τους υπόλοιπους στα παραπάνω κριτήρια. Ενώ οι μέθοδοι αυτές ενδέχεται να οδηγούν σε αντιπροσωπευτικά δείγματα, τα οποία κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα, δεν επιδέχονται ανάπτυξη δειγματοληπτικής θεωρίας. Ο λόγος είναι ότι στερούνται του στοιχείου της τυχαιότητας κατά την επιλογή των μονάδων. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης της αντιπροσωπευτικότητας ή της καταλληλότητας ή της ακρίβειας των εκτιμητριών που θα βασισθούν σε δείγματα που έχουν προκύψει από τα παραπάνω σχήματα. Επομένως, επιβάλλεται να εισαχθεί ένα στοιχείο τυχαιότητας στην διαδικασία 14

15 επιλογής δείγματος, ώστε το δείγμα να επιλέγεται σύμφωνα με κάποιο μηχανισμό πιθανότητας (probability mechanism). Μια τέτοια αντιμετώπιση δίνει την δυνατότητα να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα και να εκτιμηθεί η ακρίβεια της δειγματοληπτικής έρευνας και των προκυπτουσών εκτιμητριών. Η εισαγωγή του μηχανισμού πιθανότητας μπορεί να επιτευχθεί ως εξής: Έστω n το μέγεθος του δείγματος που επιθυμούμε να επιλέξουμε. Θεωρούμε, στην συνέχεια, (εννοιολογικά τουλάχιστον) όλα τα δυνατά δείγματα μεγέθους n που θα μπορούσαν να επιλεγούν από τον συγκεκριμένο πληθυσμό, έστω S 1, S 2,. Δηλαδή, κάθε S i συμβολίζει ένα διακεκριμένο δείγμα μεγέθους n από ολόκληρο τον πληθυσμό. Η Δειγματοληψία κατά Πιθανότητα (Probability Sampling) βασίζεται στην αντιστοίχιση μιας πιθανότητας π i στο δείγμα S i, i = 1, 2, και στην εν συνεχεία επιλογή ενός δείγματος, S, από το σύνολο των δυνατών δειγμάτων S 1, S 2, σύμφωνα με ένα μηχανισμό πιθανότητας, ο οποίος εξασφαλίζει στο δείγμα S i πιθανότητα επιλογής ίση με π i (i=1,2, ). Είναι προφανές, ότι υπάρχει μια απειρία διαφορετικών κατά πιθανότητα δειγματοληπτικών σχημάτων αντιστοιχούντων στις διαφορετικές κατανομές πιθανότητας π = {π 1, π 2, } που μπορούν να ορισθούν πάνω στο σύνολο των δυνατών δειγμάτων S 1, S 2,.. Τα σχήματα αυτά μπορούν να είναι πάρα πολύ απλά έως πάρα πολύ επιτηδευμένα και σύνθετα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν θεωρούμε μερικά από τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα σχήματα, συγκρίνοντάς τα ως προς την ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων που ενδιαφερόμαστε να μελετήσουμε. 15

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling)

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) 6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) Από την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι μια αλλαγή στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας και, κατά συνέπεια, στην μέθοδο εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδες Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.

Μέρος Β /Στατιστική. Μέρος Β. Στατιστική. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua. Μέρος Β /Στατιστική Μέρος Β Στατιστική Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Μαθηματικών&Στατιστικής/Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) Από τις Πιθανότητες στη Στατιστική Στα προηγούμενα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων»

«Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» «Εθνοκεντρισμός και οι Επιδράσεις του στους Καταναλωτές κατά τη Διάρκεια Οικονομικών Κρίσεων» Ονοματεπώνυμο: Βάμβουκα Τριγώνη Ειρήνη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 ΣΚΟΠΟς

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014

Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Πανελλαδική Έρευνα Γνώμης Ευρωεκλογές 2014 Μάιος 2014 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Action 24. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 29 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2014. Τύπος έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τρόποι ιεξαγωγής Έρευνας Οι κύριοι τρόποι διεξαγωγής έρευνας είναι: Προσωπική Συνέντευξη (Personal Interview) όπου ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις και συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο Τηλεφωνική Συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling)

3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratified Random Sampling) 3 ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (Stratfed Radom Samplg) Είναι προφανές από τα τυπικά σφάλματα των εκτιμητριών των προηγούμενων παραγράφων, ότι ένας τρόπος να αυξηθεί η ακρίβεια τους είναι να αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος

Πανελλαδική πολιτική Πανελλαδική έρευνα γνώμης Έρευνα 25-28/05 Μάιος 2009 Μάιος Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 25 έως και 28 Μαΐου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πιθανότητες και Στατιστική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πιθανότητες και Στατιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πιθανότητες και Στατιστική Ο μεγάλος Γάλλος μαθηματικός Laplace έγραψε ότι οι Πιθανότητες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετατροπή της κοινής λογικής σε μαθηματικές εκφράσεις. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 7. Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Έχοντας αποφασίσει για την διεξαγωγή μιας δειγματοληπτικής έρευνας ή σφυγμομέτρησης κάποιας δεδομένης μορφής και μεγέθους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ο ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Έρευνα Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Η εποχή της πληροφορίας ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4

Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Σταμούλου Αναστασία-Διονυσία 7ο Λύκειο Καλλιθέας Α4 Ευχαριστίες Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αποδώσω τις ευχαριστίες μου σε όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους στην εκπόνηση αυτής της εργασίας. Αρχικά, θα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 10/4

Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 10/4 Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη τη 10η Απριλίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ).

Δισδιάστατη ανάλυση. Για παράδειγμα, έστω ότι 11 άτομα δήλωσαν ότι είναι άγαμοι (Α), 26 έγγαμοι (Ε), 12 χήροι (Χ) και 9 διαζευγμένοι (Δ). Δισδιάστατη ανάλυση Πίνακες διπλής εισόδου Σε πολλές περιπτώσεις μελετάμε περισσότερες από μία μεταβλητές ταυτόχρονα. Π.χ. μία έρευνα που έγινε σε ένα δείγμα 58 ατόμων περιείχε τις ερωτήσεις «ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ.

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 2. 1. Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Στατιστική έρευνα : Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών με αντικείμενο : 1) το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Κλάδος της στατιστικής που ασχολείται : Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα