ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ"

Transcript

1 ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2012

2

3 ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Χ. ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ. ΠΑΪΡΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Φ. ΛΑΜΑΡΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

4

5 «Η έγκριση της Διδακτορικής διατριβής από το Φαρμακευτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, δεν υποδηλοί αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα.» (Νόμος 5343/32, άρθρ )

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ 4 Ιστορική αναδρομή 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 20 Γενικά περί αλκυλιωτικών παραγόντων Ιστορική αναδρομή 20 Μονολειτουργικοί αλκυλιωτικοί παράγοντες 24 Διλειτουργικοί αλκυλιωτικοί παράγοντες 25 Κυτταροτοξική δράση αλκυλιωτικών παραγόντων 27 Μηχανισμοί πρόκλησης κυτταρικής αντίστασης έναντι των αλκυλιωτικών παραγόντων Μουστάρδες αζώτου Μηχανισμός δράσης μουσταρδών αζώτου 34 -i-

8 Αναγκαιότητα εξειδίκευσης της δράσης των μουσταρδών αζώτου Μόρια-φορείς αλκυλιωτικών παραγόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 44 Βιοχημικός Μηχανισμός Δράσης Στεροειδών Ορμονών 44 Εισαγωγή των στεροειδών ως βιολογικών εξεδρών 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (QUATITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATISHIP, QSAR) ΕΦΑΡΜΟΓΗ LEAPFRG 57 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 66 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Α) ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΤΑΡΔΩΝ ΑΖΩΤΟΥ 71 (Ι) Σύνθεση του 2-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]βουτυρικού οξέος 73 (ΙΙ) Σύνθεση του 2-ακεταμιδο-2-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ) αμινοφαινυλο]οξικού οξέος (30) και του 2-ακεταμιδο-2-[ο-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]οξικού οξέος (31) 76 (ΙΙΙ) Σύνθεση του 3-ακεταμιδο-3-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ) αμινοφαινυλο]προπανοϊκού οξέος 88 Β) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 96 Γ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ Σύνθεση του μικτού ανυδρίτη των καρβοξυλικών οξέων των μουσταρδών αζώτου 103 -ii-

9 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 119 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 120 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΤΑΡΔΩΝ ΑΖΩΤΟΥ 121 Σύνθεση του 2-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]βουτυρικό οξύ (7) 121 Σύνθεση του 2-ακεταμιδο-2-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]οξικό οξύ (30) 125 Α) Προσπάθεια σύνθεσης του 30 μέσω της ενδιάμεσης διαμίνης Β) Προσπάθεια σύνθεσης του 30 από την DL-α-φαινυλογλυκίνη 129 Γ) Επιτυχημένη πορεία σύνθεσης των μουσταρδών 30 και Σύνθεση του 3-ακεταμιδο-3-[π-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]προπανοϊκό οξύ (42) 136 Α) Προσπάθεια σύνθεσης του επιθυμητού οξέος 42 μέσω της αναφερόμενης στη βιβλιογραφία παρασκευής του ενδιαμέσου Β) Νέα συνθετική πορεία για την παρασκευή του 3-ακεταμιδο-3-[π-Ν,Ν-δις(2- χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλο]προπανοϊκού οξέος (42) 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ 142 3β-υδροξυ-5-ανδροστεν-7,17-διόνη (43) 142 3β-υδροξυ-17α-αζα-Δ-ομο-5-ανδροστεν-7,17-διόνη (44) 144 3β-υδροξυ-7-κετο-17β-ακεταμιδο-5-ανδροστένιο (45) 146 3β-υδροξυ-17β-ακεταμιδο-5-ανδροστενιο (51) 149 3β-υδροξυ-7α-αζα-Β-ομο-5-ανδροστεν-7,17-διόνη (46) 149 3β-υδροξυ-7α,17α-διαζα-Β,Δ-διομο-5-ανδροστεν-7,17-διόνη (47) 152 3β-υδροξυ-17β-ακεταμιδο-7α-αζα-Β-ομο-5-ανδροστεν-7-όνη (48) 158 3β-υδροξυ-7α-αζα-Β-ομο-7-κετο-5-χολεστενιο (50) 165 -iii-

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΧ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΤΑΡΔΩΝ ΑΖΩΤΟΥ 170 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 178 ΓΕΝΙΚΑ 179 ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 181 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 181 In vivo ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 182 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 184 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 195 S U M M A R Y 201 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 206 -iv-

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1. Πίνακας 2. Πίνακας 3. Πίνακας 4. Καταγεγραμμένοι θάνατοι από τους πέντε κύριους τύπους καρκίνου στις Η.Π.Α. το 2007, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο 2 Κατηγορίες αλκυλιωτικών παραγόντων, χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι αυτών. 23 Χημικές δομές, τιμές τοξικότητας (LD 10 ) και in vivo αντινεοπλασματικής δραστικότητας (T/C % και T /C %) αλκυλιωτικών στεροειδών εστέρων που εισήχθησαν σε αναλύσεις 3D-QSAR. 52 Οι πειραματικές τιμές βιολογικής δραστικότητας και οι θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με βάση τα μοντέλα CoMFA και CoMSIA για τις 26 ενώσεις της ομάδας εκπαίδευσης. 62 Πίνακας 5. Οι πειραματικές τιμές βιολογικής δραστικότητας και οι θεωρητικές τιμές που υπολογίστηκαν με βάση τα μοντέλα CoMFA και CoMSIA για τις 12 ενώσεις της ομάδας δοκιμής. 63 Πίνακας 6. Οι ενώσεις που έδειξαν καλύτερη ενέργεια σύνδεσης στην κοιλότητα του υποδοχέα σε σχέση με την ένωση Πίνακας 7. Προτεινόμενες ενώσεις καλύτερη ενέργεια σύνδεσης στην κοιλότητα σύνδεσης στην κοιλότητα του υποδοχέα και πιθανά καλύτερη αντινεοπλασματική δραστικότητα σε σχέση με την ένωση Πίνακας 8. Εκλεκτική προστασία του ενδιαμέσου 13 με οξικό ανυδρίτη 81 Πίνακας 9. Εκλεκτική προστασία του ενδιαμέσου 13 με Boc ανυδρίτη 82 Πίνακας 10. Συνθήκες διερευνητικών πειραμάτων χλωρίωσης ενδιαμέσων 26 και Πίνακας 11. Μετατροπή του ενδιαμέσου 33 στα παράγωγα 34, 35 και Πίνακας 12. Μετατροπή του ενδιαμέσου 32 στα παράγωγα 34 και Πίνακας 13. Διερεύνηση σύνθεσης στεροειδών εστέρων αρωματικής 107 -v-

12 μουστάρδας 7. Πίνακας 14. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αναλόγων Πίνακας 15. Χαρακτηριστικές απορροφήσεις στο υπέρυθρο των αναλόγων Πίνακας H-MR των αναλόγων Πίνακας 17. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αναλόγων του 3βακετοξυ-17β-ακεταμιδο-5-ανδροστενίου 162 Πίνακας 18. Χαρακτηριστικές απορροφήσεις των αναλόγων του 3βακετοξυ-17β-ακεταμιδο-5-ανδροστενίου (cm -1 ) στο υπέρυθρο 163 Πίνακας H MR των αναλόγων του 3β-ακετοξυ-17β-ακεταμιδο- 5-ανδροστενίου σε τιμές δ. 164 Πίνακας 20. Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των αναλόγων του 5- χολεστενίου. 167 Πίνακας 21. Χαρακτηριστικές απορροφήσεις στο υπέρυθρο των αναλόγων του 5-χολεστενίου (cm -1 ). 168 Πίνακας HMR των αναλόγων του 5-χολεστενίου σε τιμές δ. 169 Πίνακας 23. Τοξικότητα των υπό μελέτη ενώσεων. 181 Πίνακας 24. In vivo δράση των υπό μελέτη ενώσεων έναντι της λευχαιμίας Ρ Πίνακας 25. Σύγκριση της Τοξικότητας και της αντιλευχαιμικής δράσης του των μουσταρδών 2-PHE-BU, PHE και των στεροειδών εστέρων αυτών έναντι της λευχαιμίας Ρ vi-

13 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ ΟΡΟΙ 4-DMAP ASE DCC DCM DMF DMP DMS DA GST i.p. ILS IR LD MST CI MR RA S1 S2 ΤΒΑΒ TBHP THF TLC UV Σ.τ. 4-Διμεθυλαμινοπυριδίνη 4-Ν,Ν-δις(2-χλωροαιθυλ)αμινοφαινυλοξικός 3β-υδροξυ- 17α-αζα-Δ-ομο-5-ανδροστεν-17-ον εστέρας Δικυκλοεξυλκαρβοδιϊμίδιο Διχλωμεθάνιο Διμεθυλοφορμαμίδιο 3,5-Διμεθυλοπυραζόλιο Διμεθυλοσουλφοξείδιο Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ Glutathine-S-transferase (S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης) Ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση Increased Lifespan (Αύξηση του χρόνου ζωής) Υπέρυθρη ακτινοβολία Lethal dose (Θανατηφόρος δόση) Mean Survival Time (Μέσος Χρόνος Επιβίωσης) ational Cancer Institute Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός Ριβοζονουκλεϊνικό οξύ Νουκλεόφιλη μονομοριακή υποκατάσταση Νουκλεόφιλη διμοριακή υποκατάσταση Βρωμιούχο τετραβουτυλαμμώνιο Τριτοταγές-Βουτυλυδροϋπεροξείδιο Τετραϋδροφουράνιο Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδος Υπεριώδης ακτινοβολία Σημείο τήξης -vii-

14

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

16

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόσφατα στατιστικά δεδομένα καταγράφουν μια ετήσια μείωση στη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου της τάξης του 1,3%, από το 2000 στο 2006 στους άντρες και 0,5% από το 1998 μέχρι το 2006 στις γυναίκες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση ουσιαστικά των τριών συχνότερα εμφανιζόμενων τύπων καρκίνου (καρκίνος πνεύμονα, προστάτη και εντέρου) στους άνδρες, καθώς και των δύο κύριων τύπων καρκίνων που παρουσιάζονται στις γυναίκες (καρκίνος στήθους και εντέρου). Μείωση παρατηρήθηκε επίσης και στην προκληθείσα από τον καρκίνο θνησιμότητα. Συγκεκριμένα, η θνησιμότητα στους άντρες στο διάστημα μεταξύ 1990 και 2006, παρουσίασε μια πτώση της τάξης του 21%, ενώ στο ίδιο περίπου χρονικό διάστημα η θνησιμότητα στις γυναίκες εμφάνισε πτώση της τάξης του 12,3%. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί η σημαντική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης ανήλικων ασθενών στους οποίους εμφανίσθηκαν διάφοροι τύποι καρκίνου (παιδικοί καρκίνοι) από 58% για περιστατικά που διαγνώστηκαν μεταξύ 1975 και 1977, σε 81% για περιπτώσεις που καταγράφηκαν μεταξύ 1999 και Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 1 και 14 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ περίπου το ένα τρίτο των διαγνωσθέντων περιπτώσεων καρκίνου αποτελούν οι λευχαιμίες και ειδικότερα η οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Ωστόσο, η συνολική μείωση της θνησιμότητας από διάφορες μορφές καρκίνου τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες κατά την περίοδο , συνεπάγεται την αποτροπή περίπου θανάτων. 2 Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται οι θάνατοι που καταγράφηκαν από τους πέντε πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2007, για τα δύο φύλα, σύμφωνα με την ηλικία. -1-

18 Πίνακας 1. Καταγεγραμμένοι θάνατοι από τους πέντε κύριους τύπους καρκίνου στις Η.Π.Α. το 2007, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. (Πηγή: US Mortality Data, 2007, ational Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention). Όλες οι ηλικίες < Όλοι οι τύποι 292,857 Όλοι οι τύποι 1,124 Όλοι οι τύποι 4,041 Όλοι οι τύποι 54,054 Όλοι οι τύποι 152,231 Όλοι οι τύποι 81,403 Πνεύμονα & Βρόγχων 88,331 Λευχαιμία 365 Λευχαιμία 522 Πνεύμονα & Βρόγχων 15,174 Πνεύμονα & Βρόγχων 53,125 Πνεύμονα & Βρόγχων 19,751 ΆΝΔΡΕΣ Προστάτη 29,093 Ορθού 27,005 Εγκεφάλου & άλλοι τύποι του Ν.Σ 260 Κόκκαλα & αρθρώσεις 92 Εγκεφάλου & άλλοι τύποι του Ν.Σ 502 Ορθού 395 Ορθού 5,434 Ήπατος & Χοληδόχου Κύστης 3,944 Ορθού 13,370 Προστάτη 12,187 Προστάτη 15,670 Ορθού 7,795 Παγκρέατος 17,132 Ενδοκρινικού συστήματος 92 on-hodgkin λέμφωμα 301 Παγκρέατος 3,638 Πάγκρεας 9,293 Ουροδόχου κύστης 4,216 Λευχαιμία 12,435 Μαλακών ιστών 72 Πνεύμονα & Βρόγχων 268 Οισοφάγου 2,695 Οισοφάγου 5,958 Παγκρέατος 4,084 Όλοι οι τύποι 270,018 Όλοι οι τύποι 944 Όλοι οι τύποι 4,639 Όλοι οι τύποι 50,640 Όλοι οι τύποι 126,918 Όλοι οι τύποι 86,873 Πνεύμονα & Βρόγχων 70,355 Λευχαιμία 278 Στήθους 1,094 Στήθους 11,630 Πνεύμονα & Βρόγχων 40,187 Πνεύμονα & Βρόγχων 18,519 ΓΥΝΑΙΚΕΣ Στήθους 40,599 Ορθού 26,216 Εγκεφάλου & άλλοι τύποι του Ν.Σ 261 Ενδοκρινικού συστήματος 81 Τραχήλου Μήτρας 468 Λευχαιμία 393 Πνεύμονα & Βρόγχων 11,412 Ορθού 4,150 Στήθους 16,900 Ορθού 10,459 Ορθού 11,298 Στήθους 10,973 Παγκρέατος 16,985 Κόκκαλα & Αρθρώσεις 80 Ορθού 304 Ωοθηκών 3,151 Παγκρέατος 8,211 Παγκρέατος 6,283 Ωοθηκών 14,621 Μαλακών ιστών 68 Εγκεφάλου & άλλοι τύποι του Ν.Σ 300 Παγκρέατος 2,417 Ωοθηκών 7,195 on-hodgkin λέμφωμα 4,171 Αν και τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου και της προκληθείσης από αυτόν θνησιμότητα, καθώς επίσης αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, ο καρκίνος συνεχίζει να αποτελεί -2-

19 μείζων πρόβλημα υγείας παγκοσμίως, επιφέροντας τελικά το θάνατο σε έναν στους τέσσερις ανθρώπους. Σύμφωνα με το ational Cancer Institute, κατά το έτος 2011, ο συνολικός αριθμός των νέων διαγνωσμένων περιπτώσεων καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και των οφειλόμενων σε αυτές θανάτων, αναμένεται να φτάσει το και αντίστοιχα. 3 Έχοντας ως δεδομένο, το σταθερό και σχεδόν αμετάβλητο ποσοστό της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου καθώς και της προκύπτουσας απ αυτόν θνησιμότητας τα τελευταία χρόνια, σε αντιδιαστολή με την αξιοσημείωτη μείωση της θνησιμότητας που οφείλεται στις καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος αναμένεται στα επόμενα 5-10 χρόνια να αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στις σύγχρονες αναπτυγμένες χώρες. 4 Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη σχεδιασμού και σύνθεσης καινοφανών βιοδραστικών μορίων ή ακόμα και της τροποποίησης των ήδη υπαρχόντων θεραπευτικών παραγόντων με απώτερο σκοπό της βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. -3-

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Ιστορική αναδρομή Ο όρος «καρκίνος» αποδίδεται σε μια ομάδα ασθενειών και ορίζεται ως ο υπερβολικός και χωρίς κανένα προγραμματισμό πολλαπλασιασμός, των μέχρι εκείνη τη στιγμή φυσιολογικών κυττάρων του οργανισμού. Η ανεξέλεγκτη αυτή διαδικασία οδηγεί τελικά στη δημιουργία όγκων (μάζες κυττάρων) σε διάφορα σημεία του σώματος. Η πρώτη αναφορά στους όρους «καρκίνος» και «καρκίνωμα» έγινε από τον Έλληνα ιατρό Ιπποκράτη ( π.χ.) για να περιγράψει διάφορους όγκους που εμφάνιζαν εσωτερικά ή εξωτερικά έλκη και διογκώσεις. Στην Ελληνική γλώσσα οι λέξεις αυτές αναφέρονται στα καβούρια, τα οποία θυμίζουν τον καρκίνο, αφού οι ακτινωτές μεταστάσεις των καρκινικών κυττάρων, οδηγούν συνειρμικά στη μορφή που έχουν τα πόδια και οι δαγκάνες του καβουριού. Αν και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τον όρο καρκίνος, ωστόσο η νόσος αυτή φαίνεται να εμφανίζεται σε ακόμη παλαιότερες περιόδους. Στοιχεία που έχουν βρεθεί στην αρχαία Αίγυπτο παραπέμπουν σε έναν τύπο καρκίνου των οστών, το οστεοσάρκωμα, σε οστά κεφαλής και αυχένα σε μούμιες. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η περιγραφή σε πάπυρο του 1600 π.χ., οκτώ διαφορετικών περιπτώσεων όγκων ή ελκών στο στήθος και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους με καυτηριασμό, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα,. Στο πέρασμα του χρόνου ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδηγούν στη δημιουργία του καρκίνου και μέσα απ αυτή την προσπάθεια προέκυψαν διάφορες θεωρίες για το τι τελικά εστί καρκίνος. Για τους αρχαίους Αιγύπτιους ο καρκίνος αποτελούσε την τιμωρία του Θεού προς τους ασεβείς. -4-

21 Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη στο σώμα κυκλοφορούν τέσσερις χυμοί: το αίμα, το φλέγμα, η κίτρινη και η μαύρη χολή. Τα σωματικά αυτά υγρά σε φυσιολογικές συνθήκες βρίσκονται σε ισορροπία. Αν όμως η ισορροπία αυτή για κάποιο λόγο διαταραχθεί, οδηγώντας έτσι στη συσσώρευση υπερβολικής ποσότητα μαύρης χολής σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος, το αποτέλεσμα είναι η πρόκληση καρκίνου. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η θεωρία αυτή βρήκε θερμούς υποστηρικτές, φτάνοντας έτσι στη Ρωμαϊκή εποχή όπου υιοθετήθηκε και διαδόθηκε από τον διάσημο γιατρό Γαληνό. Η μακρόχρονη διατήρηση της θεωρίας αυτής αποτέλεσε συνέπεια της αυστηρής, για θρησκευτικούς λόγους, απαγόρευσης της μελέτης του ανθρώπινου σώματος που είχε επιβληθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τη σκυτάλη στη συνέχεια ήρθε να πάρει η θεωρία της λέμφου (18 ος αιώνας περίπου) σύμφωνα με την οποία, αιτία για τη δημιουργία του καρκίνου αποτελούσε η αλλαγή στη σύσταση και πυκνότητα του υγρού που κυκλοφορεί στο σώμα μέσω του λεμφικού συστήματος, της λέμφου. Υποστηρικτής της θεωρίας αυτής ήταν ο Σκωτσέζος χειρουργός John Hunter ( ), ο οποίος πίστευε πως οι όγκοι δημιουργούνταν απ τη λέμφο και μεταφέρονταν με τη βοήθεια του αίματος. 5 Η ανάπτυξη της ογκολογίας μέσα από την συστηματική πλέον χρήση του μικροσκοπίου κατά το 19 ο αιώνα, οδήγησε τον διάσημο Γερμανό παθολόγο Rudolf Virchow να θέσει τις βάσεις για την κυτταρική μελέτη της παθολογίας του καρκίνου. Με τη μέθοδο αυτή επιτρεπόταν η μελέτη ανθρώπινων ιστών που είχαν ήδη αφαιρεθεί με τη βοήθεια της χειρουργικής, οδηγώντας έτσι σε μια πιο ακριβή διάγνωση. Το 1838, ο Γερμανός παθολόγος Johannes Muller κατέδειξε πως ο καρκίνος δεν προκύπτει μέσα απ την αλλαγή στη σύσταση της λέμφου, αλλά από καρκινικά κύτταρα τα οποία δεν προέρχονται από φυσιολογικά κύτταρα. Ο Virchow όμως παρόλα αυτά, υποστήριξε ότι όλα τα κύτταρα, ακόμη και τα καρκινικά προέρχονται από άλλα κύτταρα και αντιπρότεινε έτσι τη θεωρία του χρόνιου ερεθισμού αλλά και της μεταφοράς του καρκίνου μέσα στο σώμα σαν υγρό. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η αναβάθμιση της ιατρικής επιστήμης πυροδοτούσε παράλληλα και την ανάπτυξη διαφόρων σεναρίων γύρω απ τον καρκίνο. Έτσι κατά το 17 ο με 18 ο αιώνα σύμφωνα με μία θεωρία, ο -5-

22 καρκίνος θεωρείτο μεταδοτική νόσος, γεγονός που οδήγησε το 1779, στη βίαιη απομάκρυνση του πρώτου αντικαρκινικού νοσοκομείου από το κέντρο του Παρισιού, ώστε να μην μολυνθεί ο υγιής πληθυσμός. Αν και ο καρκίνος από τη φύση του δεν είναι μια μεταδοτική ασθένεια, τώρα πλέον γνωρίζουμε πως συγκεκριμένοι ιοί, βακτήρια και παράσιτα μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου. Μια άλλη θεωρία που έκανε την εμφάνισή της κατά τα τέλη του 19 ου και στις αρχές του 20 ου αιώνα υποστήριζε ότι ο καρκίνος προκαλείται από κάποιο τραύμα. Η αποτυχημένη προσπάθεια πρόκλησης καρκίνου σε πειραματόζωα με τραυματισμό οδήγησε τελικώς και στην εγκατάλειψη αυτής της ιδέας. Οι ραγδαίες εξελίξεις, αλλά και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πέρασμα των αιώνων στον ερευνητικό τομέα, αναδεικνύουν πλέον τον καρκίνο ως μια ασθένεια με δυναμικές αλλαγές στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Η πολυσταδιακή διαδικασία της καρκινογένεσης αντικατοπτρίζει τις γενετικές μετατροπές που οδηγούν στον προοδευτικό μετασχηματισμό των φυσιολογικών ανθρώπινων κυττάρων σε κακοήθη καρκινικά κύτταρα. Τα καρκινικά αυτά κύτταρα έχουν ουσιαστικά απολέσει τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς που διέπουν τον πολλαπλασιασμό και την ομοιόσταση των φυσιολογικών κυττάρων. Τα φυσιολογικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται, διαφοροποιούνται και πεθαίνουν την κατάλληλη στιγμή με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κάθε ιστού. Το σύνολο των διαδικασιών αυτών ρυθμίζεται από πολύπλοκους μηχανισμούς οι οποίοι διαθέτουν εσωτερικά σημεία ελέγχου, εξασφαλίζοντας έτσι μια εξαιρετική και σπάνια ισορροπία στη συνολική ανάπτυξη και κατανομή των ιστών. Παρόλα αυτά μια απορρύθμιση στους παραπάνω μηχανισμούς μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη καρκίνου. Ο αχανής κατάλογος καρκινικών γονότυπων, προκύπτει ουσιαστικά μέσα απ την εκδήλωση έξι θεμελιωδών μεταβολών στη φυσιολογία του κυττάρου που οδηγούν τελικά στην καρκινογένεση. Τα καρκινικά κύτταρα αποκτούν μέσα από αυτές τις μεταβολές τις εξής ικανότητες: α) να παράγουν τα δικά τους μιτογενή σήματα, β) να παρουσιάζουν αντίσταση στα σήματα αναστολής της ανάπτυξης, γ) να παρακάμπτουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (apoptosis), δ) να διαιρούνται -6-

23 απεριόριστα, ε) να δημιουργούν τα δικά τους αγγεία) και στ) την ικανότητα να διηθούν τους γύρω ιστούς και να προκαλούν μετάσταση (tissue invation and metastasis). 6,7 Εικόνα 1. Απεικόνιση των έξι κοινών επίκτητων ικανοτήτων των καρκινικών κυττάρων. 6 Μέχρι σήμερα, πάνω από διακόσιοι τύποι καρκίνου έχουν χαρακτηριστεί και ταξινομηθεί βάσει της προέλευσης τους στον άνθρωπο. Σύμφωνα με το ational Cancer Institute, οι περισσότεροι από αυτούς του τύπους μπορούν να καταταχθούν στις εξής κατηγορίες: α) τα καρκινώματα, τα οποία προέρχονται από επιθηλιακούς ιστούς (π.χ αδενοκαρκίνωμα) β) τα σαρκώματα, τα οποία μπορεί να ξεκινάνε απ τα οστά, από το λιπώδη ιστό, από το μυϊκό και νευρικό ιστό (π.χ οστεοσάρκωμα) -7-

24 γ) τους καρκίνους του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι οποίοι ξεκινάνε απ τους ιστούς του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού (π.χ γλοίωμα εγκεφάλου) δ) τα λεμφώματα και το μυέλωμα, καρκίνοι που ξεκινάνε από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ Hodgkin λέμφωμα) ε) τις λευχαιμίες, καρκίνος που ξεκινάει από το μυελό των οστών (π.χ οξεία και χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες (δ και ε), συνιστούν αιματολογικές κακοήθειες (hematological malignancies), αφού είναι καρκίνοι που επηρεάζουν τον μυελό των οστών, το αίμα και το λεμφικό σύστημα. 8 Οι λευχαιμίες αποτελούν αγνώστου αιτιολογίας νοσήματα του αίματος χαρακτηριζόμενα από νεοπλασματική εξαλλαγή, υπερπλασία των κυττάρων της λευκής σειράς του αίματος, από ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων των λευκοποιητικών ιστών καθώς και από την είσοδο των κυττάρων αυτών στην κυκλοφορία του αίματος πριν από την ωρίμανσή τους. Ο παθολόγος Rudolf Virchow ονόμασε τη νόσο Leukämie χρησιμοποιώντας τις ελληνικές λέξεις «λευκός» και «αίμα», αφού το 1845 μαζί με το συνάδελφό του John Hughes Bennett πρώτοι παρατήρησαν την ύπαρξη ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων σε δείγμα αίματος ασθενή. 9 Η λευχαιμία, ένα νόσημα με ευρύ και ετερογενές φάσμα τόσο ως προς τον αιματολογικό και κλινικό φαινότυπο, όσο και ως προς τους υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς της παθογένειας της, αποτελεί τη συχνότερη κακοήθη νεοπλασματική νόσο της παιδικής ηλικίας. Ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός της δεν έχει πλήρως διευκρινισθεί, αλλά είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται σε γενετική βλάβη του πολυδύναμου αιμοποιητικού προγονικού κυττάρου, που οδηγεί σε κλωνική εξάπλωση και αναστολή της διαφοροποίησης του σε κάποιο στάδιο της ωρίμανσης του. Στην κλινική πράξη η λευχαιμία κατατάσσεται αρχικά, στην οξεία και τη χρόνια μορφή της νόσου. Η οξεία λευχαιμία χαρακτηρίζεται από την αστραπιαία αύξηση και συσσώρευση ανώριμων ή μη διαφοροποιημένων αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία καθιστούν στη συνέχεια το μυελό των -8-

25 οστών ανίκανο να παράξει υγιή κύτταρα. Η νόσος αυτή είναι βαριάς μορφής, εισβάλλει απότομα και η πορεία της είναι ταχεία αν δεν ακολουθηθεί άμεση θεραπεία. Οι οξείες μορφές λευχαιμίας, αποτελούν τις πιο κοινές λευχαιμίες στα παιδιά. Απ την άλλη πλευρά, στη χρόνια λευχαιμία που κυριαρχούν τα ώριμα ή καλά διαφοροποιημένα κύτταρα. Η πορεία της νόσου είναι μακρύτερη και γίνεται αντιληπτή συνήθως σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Αντίθετα με την οξεία λευχαιμία, αρχικά η χρόνια λευχαιμία παρακολουθείται για κάποιο διάστημα πριν την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, οι λευχαιμίες, οξείες και χρόνιες υποδιαιρούνται παραπέρα ανάλογα με το είδος των πασχόντων κυττάρων. Η ταξινόμηση αυτή οδηγεί τελικώς στην κατηγοριοποίηση των τεσσάρων κύριων λευχαιμιών: α) την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (acute lymphoblastic leukemia, ALL), που αποτελεί τον πιο συχνό τύπο παιδικού καρκίνου, β) την οξεία μυελογενή λευχαιμία (acute myelogenous leukemia, AML), που προσβάλλει κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, γ) τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (chronic myelogenous leukemia), που εμφανίζεται συνήθως σε άτομα ηλικίας και ειδικά τους άντρες και δ) τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (chronic lymphocytic leukemia), που συνήθως εμφανίζεται σε άτομα πέραν της ηλικίας των 60 ετών. 7 Ασθένεια σχετική με τη λευχαιμία αποτελεί και το κακοήθες λέμφωμα (malignant lymphoma), το οποίο προκύπτει μέσα από την αποτυχία ωρίμανσης ή τη δυσλειτουργία των κυττάρων της λεμφοειδούς οικογένειας που είχαν μεταναστεύσει σε άλλα όργανα του σώματος, όπως ο θύμος αδένας, οι λεμφαδένες καθώς και σε άλλους ιστούς. Το λέμφωμα μπορεί να αναπτύσσεται αργά ή επιθετικά και αντίθετα με τη λευχαιμία μπορεί να εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο ιστό. Ορισμένοι όγκοι των λεμφαδένων αποκαλούνται νόσος του Hodgkin (Hodgkin s disease), ενώ άλλοι μη Hodgkin λέμφωμα (non-hodgkin s lymphoma). Στην κατηγορία του μη Hodgkin λεμφώματος ουσιαστικά περιλαμβάνεται ο κάθε τύπος λεμφώματος (π.χ χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία/μικρολεμφοκυτταρικό λέμφωμα, λέμφωμα Burkitt), με μόνη εξαίρεση το λέμφωμα Hodgkin s. -9-

26 Έχουν περάσει περισσότερα από 150 χρόνια από τότε που ο Thomas Hodgkin αρχικά περιέγραψε τις διαφορετικές καταστάσεις μιας ασθένειας, την οποία και ονόμασε ασθένεια Hodgkin. 10 Τα χαρακτηριστικά κύτταρα της ασθένειας αυτής: τα μονοπύρηνα Hodgkin κύτταρα καθώς και τα πολυπύρηνα (διπύρηνα) Reed-Sternberg κύτταρα περιγράφηκαν αρχικώς από τους Reed και Sternberg περί το Σύμφωνα με το ational Cancer Institute, τα υπολογιζόμενα νέα περιστατικά καθώς και οι αναμενόμενοι θάνατοι από το μη Hodgkin λέμφωμα στις ΗΠΑ για το 2011, αναμένετο να προσεγγίσουν τις και αντίστοιχα. Ένας ειδικός τύπος λεμφοειδούς κακοήθειας είναι και το πολλαπλό μυέλωμα (multiple myeloma, MM), μία κακοήθη, αιματολογική νεοπλασία των πλασματοκυττάρων. Τα πλασματοκύτταρα αυτά, καθώς πολλαπλασιάζονται εκκρίνουν μία μονοκλωνική πρωτεΐνη (αντισώματα), η οποία εργαστηριακώς ανιχνεύεται στα ούρα. 12,13 Η συχνότητα εμφάνισης του πολλαπλού μυελώματος είναι της τάξης των 5.7/ πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ περίπου νέα περιστατικά διαγιγνώσκονται ετησίως. 14 Κλινικά, η ασθένεια αυτή συνυπάρχει με ένα συνδυασμό υπερασβεστιαιμίας (hypercalcaemia), νεφρικής ανεπάρκειας, αναιμίας καθώς και τραυματισμού των οστών (lytic bone lesions). 11 Η καταστροφή των οστών παρατηρείται σε ποσοστό της τάξης του 90% των διαγνωσθέντων με πολλαπλό μυέλωμα ασθενών και αποτελεί συνέπεια πολλαπλών παραγόντων

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια, τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML), μίας κλωνικής (clonal) ασθένειας που χαρακτηρίζεται από τον πολλαπλασιασμό και τη συσσώρευση μυελικών (myeloid) προγονικών κυττάρων στο μυελό των οστών, γεγονός που οδηγεί σε αιμοποιητική ανεπάρκεια. Η θεραπεία των ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία, όπως και η θεραπεία κάθε μορφής οξείας λευχαιμίας, συνίσταται σε τρείς φάσεις: α) τη θεραπεία εφόδου (induction therapy- με σκοπό τον περιορισμό της νόσου), β) την εντατική θεραπεία (consolidation therapy) καθώς και γ) τη θεραπεία συντηρήσεως (maintenance therapy). Θεμέλιο λίθο τόσο στη θεραπεία εφόδου όσο και στην εντατική θεραπεία, αποτελεί η συνδυαστική χρήση Κυτταραβίνης (AraC) με διάφορα παράγωγα ανθρακυκλινών. Ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο θεραπείας εφόδου, περιγράφει την χορήγηση με συνεχή έγχυση για 7 ημέρες, mg/m 2 AraC παράλληλα με την ενδοφλέβια χορήγηση των ανθρακυκλινών για 3 μέρες. Απ την άλλη πλευρά, μια υψηλή δόση AraC, της τάξης του 2-3 g/m 2 αποτελεί την κύρια εντατική θεραπεία σε ασθενείς κάτω των 60 χρόνων, ενώ η αλλογενής μεταμόσχευση εμβρυικών (stem cells) έχει χαρακτηρισθεί ως η πιο αποτελεσματική μορφή αντιλευχαιμικής θεραπείας τόσο σε ασθενείς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο AML όσο και σε ασθενείς που έχουν παρουσιάσει ύφεση της νόσου. Παρόλη τη σημαντική εξέλιξη που έχει πραγματοποιηθεί στο κομμάτι της θεραπείας των νέο-διαγνωσθέντων με οξεία μυελογενή λευχαιμία ασθενών, στο 20-40% αυτών, δεν παρατηρείται καμία αρχική ύφεση της νόσου με τη συνήθη- χρησιμοποιούμενη θεραπεία εφόδου. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί πως το 50-70% των ασθενών που αρχικά παρουσιάζουν μια ύφεση της νόσου, αναμένεται να υποτροπιάσουν μέσα στα τρία χρόνια που ακολουθούν την αρχική ύφεση. -11-

28 Σύγχρονα δεδομένα υποστηρίζουν πως ακόμη και η ενίσχυση της δόσης των ήδη χρησιμοποιούμενων κυτταροτοξικών φαρμάκων, είναι αδύνατον να βελτιώσει την κλινική εικόνα των ασθενών. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ενσωμάτωση νέων χημειοθεραπευτικών παραγόντων με στοχευμένη δράση στα ήδη υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα με στόχο τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η χρήση των νέων αυτών παραγόντων ως μονοθεραπεία οδηγεί σε περιορισμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ο συνδυασμός των νέων χημειοθεραπευτικών παραγόντων με τα έως τώρα συμβατικά φάρμακα οδηγεί σε ουσιαστική βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων, χρήσιμων για τη θεραπεία της AML, αποτελούν διάφορες ανοσοτοξίνες (π.χ gemtuzumab ozogamicin), μονοκλωνικά αντισώματα (π.χ lintuzumab), πυριμιδινικά ανάλογα (π.χ clofarabine), αλκυλιωτικοί παράγοντες (π.χ laromustine), αναστολείς κινάσης τυροσίνης (π.χ lestaurtinib), κ.α. 16 Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, αντίθετα με την οξεία μυελογενή λευχαιμία που προσβάλλει κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο της παιδικής ηλικίας καθώς και την δεύτερη αιτία θανάτου σε παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια σταθερή βελτίωση στη θεραπεία της παιδικής οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL). Πλέον, για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ δύο και δέκα χρόνων, τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού η επιβίωση πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση (5-year survival) έχει φτάσει το 90%. 17,18,19 Δυστυχώς όμως, η εφαρμογή της θεραπείας σε νεαρούς εφήβους δεν είχε την ίδια επιτυχία. Τέσσερις φάσεις συνιστούν την καθιερωμένη θεραπεία για τους εφήβους με ALL. Κατά τη θεραπεία εφόδου, που αποτελεί την 1 η φάση θεραπείας, γίνεται προσπάθεια για την επίτευξη πλήρους ύφεσης (complete remission) της ασθένειας, με τη συνδυαστική χρήση βινκριστίνης, κορτικοστεροειδών, ανθρακυκλινών με ασπαραγινάση, κυκλοφωσφαμίδιο ή μεθοτρεξάτη. Μετά την επιτυχία της πλήρους υφέσεως, ακολουθεί η προφυλακτική θεραπεία (2 η φάση) του κεντρικού νευρικού συστήματος, με επαναλαμβανόμενες δόσεις ενδοραχιαίας (intrathecal) χημειοθεραπείας, -12-

29 με υψηλές δόσεις συγκεκριμένων χημειοθεραπευτικών παραγόντων (μεθοτρεξάτη, κυτταραβίνη) με αυξημένη διαπερατότητα-διείσδυση στο ΚΝΣ. 20 Κατά την διάρκεια της προφυλακτικής θεραπείας είναι πιθανόν να γίνει και ακτινοβόληση της βάσης του κρανίου, μέθοδος που μπορεί να προκαλέσει οξείες αλλά και χρόνιες (late) επιπλοκές, όπως δευτερογενείς καρκίνοι, χρόνια νοητική στέρηση (late neurocognitive deficits) και ενδοκρινοπάθειες. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή της μεθόδου αυτής, περιορίζεται στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, όπως είναι οι αυτοί με λευχαιμία του ΚΝΣ ή Τ-cell λευχαιμία. 21 Στη συνέχεια, μετά την εντατική θεραπεία (3 η φάση), που διαρκεί 3-8 μήνες ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα, εφαρμόζεται θεραπεία συντηρήσεως (4 η φάση) που περιλαμβάνει την καθημερινή χορήγηση 6- μερκαπτοπουρίνης και την εβδομαδιαία χορήγηση μεθοτρεξάτης συνδυαζόμενη ενίοτε με κορτικοστεροειδή και βινκριστίνη. Η 4 η φάση εφαρμόζεται δύο χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου. Με τις εξελίξεις που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο, η προσπάθεια ίασης των ασθενών με ALL, ακολουθώντας την μέθοδο της αλλογενούς μεταμόσχευσης εμβρυικών κυττάρων κρίνεται πλέον όχι και τόσο απαραίτητη για εκείνους που εμφανίζουν μια σταθερή εξέλιξη της νόσου. Αντίθετα, η αλλογενής μεταμόσχευση εμβρυϊκών κυττάρων (allogeneic stem cell transplantation, allo-sct), κρίνεται απαραίτητη για τους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Μεγάλη εξέλιξη έχει επιτευχθεί και στον τομέα της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (CML), μιας μυελοπολλαπλασιαστικής διαταραχής, που χαρακτηρίζεται από μια διφασική ή τριφασική κλινική πορεία, ξεκινώντας αρχικά από μία ήπια χρόνια φάση που στη συνέχεια εξελίσσεται σε μία επιταχυνόμενη και βλαστική φάση. Έτσι, σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο είναι πλέον γνωστό, πως οι περισσότεροι ασθενείς με CML διαθέτουν τα υβριδικά γονίδια (fusion genes) BCR-ABL στα αιμοποιητικά προγονικά τους κύτταρα. Τα γονίδια αυτά προκύπτουν κατά την αμοιβαία μετατόπιση γενετικού υλικού μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22, που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μικρού χρωμοσώματος 22, το χρωμοσώματος Φιλαδέλφια (Ph). Μέσα από τα υβριδικά αυτά γονίδια προκύπτουν χειμερικές (chimeric) πρωτεΐνες διαφόρων μεγεθών με αυξημένη δραστικότητα κινάσης-τυροσίνης

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» ΔιχηΝΕΤ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ L-ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευθούμε

Πώς να προστατευθούμε ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ Η οικονομική κρίση αυξάνει τα κρούσματα της «νόσου των καπνιστών» ΣΕΛ. 16 yγεια Σαββατοκύριακο 16-17 Νοεμβρίου 2013 Kαρκινος, διαβήτησ, πνευμονοπαθειεσ, kakh διατροφή «ΤΑ ΝΕΑ», με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη

Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός. Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη Η οστεοπόρωση και ο ορθοπαιδικός Βασικές γνώσεις για την καθημερινή πράξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡOYΡΓΙΚΗΣ OΡΘOΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤOΛOΓΙΑΣ Γεώργιος Καπετάνος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Α.Π.Θ. Η οστεοπόρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ LASER CO 2 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2007-08 Αριθµ.1229 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. φροντίδα για το παιδί. Τα στάδια ανάπτυξης του. η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. φροντίδα για το παιδί. Τα στάδια ανάπτυξης του. η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2008 6 ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ φροντίδα για το παιδί Τα στάδια ανάπτυξης του ΕΜΒΡΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ η σημασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος MY CLUB CARD VISA η κάρτα της ζωής σας ακόμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 200 mg/vial GEMNIL, Κόνις για διάλυµα προς έγχυση 1000 mg/vial 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Νέες θεραπείες αντιμετώπισης του καρκίνου του νεφρού ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Σελ. 3 Θεωρείται πλέον χρόνιο νόσημα το πολλαπλούν μυέλωμα; Δρ. Aγαθοκλής Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

PAP ION MAGNETIC INDUCTOR

PAP ION MAGNETIC INDUCTOR PAP ION MAGNETIC INDUCTOR 2 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ CE 0044 93/42 ΕΕC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA ISO 13485/2003 Η συσκευή έχει περάσει επιτυχώς όλα τα ΙΕC 60601 1 και ΙΕC 60601 1-2 (ΕΜC)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα