Τα Ελληνόφωνα Παιδιά είναι κοντά μα$ "Η Γλύσσα μα$ Ενύνει" Α Η Μ Ο Ι ΒΥΡΩΝΑ 2 2 Μ Α ΙΟ Υ -1 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Ελληνόφωνα Παιδιά είναι κοντά μα$ "Η Γλύσσα μα$ Ενύνει" Α Η Μ Ο Ι ΒΥΡΩΝΑ 2 2 Μ Α ΙΟ Υ -1 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1995 3 ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 Τα Ελληνόφωνα Παιδιά είναι κοντά μα$ "Η Γλύσσα μα$ Ενύνει" Α Η Μ Ο Ι ΒΥΡΩΝΑ 2 2 Μ Α ΙΟ Υ -1 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ 1995 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ

2

3 uto το χρονο ^ι-νομ^στε-:^:% εκ.^ χρόνων. * \ Œ 1ή ηλικία α ένα εσμό. --ε κ ιν ή σ α μ ε α υ τό ν το ν οΐεσμό άπειροι añ ñ á με με^άηίη διάθεση και απ οφ ασισ τικότητα ^ια να πετύχει, να δώσει σ τα παιδιά κ ά τι παραπάνω, να τ α διαπαιδα^ω ^ήσει, να τα δια σ κεδάσει να τους α νο ίγει νέους ο ρ ίζο ντες. ( θ ' 30 Κ.ι αν σ κ ο τε ιν ιά ζ ε ι ο ορ ίζο ντα ς ^ύρω μας απο τα με^άπια π ρ ο θ ή μ α τα το υ κόσμου (πόλεμοι, κα τα σ τρ οφ ές, εγκληματικό τη τα, μόλυνση) κάνουμε μιά συνειδητή προσπάθεια να ρτιά^ουμε κα λύ τερ α το ν δ ικό μας "μικρό" κόσμο. ααε χρονος cf/ερνει μια καινούργια γέννηση'., κααε οεμα του'παιδικού ύ Φ^ ε σ τ ιβf ά λ σ ανετα ; στις ιδέες, κυοφορείται στα rtógía, ωριμάζει και βα ίνει. Σ α ν ένα ηαι κααε popa μοναδικό ^^έτος το ΙΟο a δικό ^--^εστι^άγ! είναι αφιερωμένο στην ριρίο^ενία. /^\ρετή των :rwivu)v ano την αρχαία ρμάδα, μη ξεχνάμε οτι ο ας ηταν προστάτης των ιι >ενων ^^ιηΐο^ενούμε rfoinóv ρέτος -= γ(ηνό^ρωνα '^ουρι^αράκια, /\ρμενάκια και παιδιά απο τον απομακρυσμένο νομό -= *)ρου. ην σημερινή εποχή που óña οδηγούν στην αποξένωση και απομόνωση εμείς ίοη^άμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν παιδιά απο άι^ηίες περιοχές και va ω^εηη^ούν αποο την εηα^ή τους με μιά árhn κουλτούρα, ένα árho πολιτισμό. (Ζ)έΓΐουμε την συμμετοχή όηΐων των παιδιών στο ΙΟο αιδικό ^-^εστι?>árt. Κ α ι όχι μόνο Κατά την διάρκεια του ^^εστι ^>áñ, arirlá να συμμετέχουν και ór(o τον χρόνο στα εκπαιδευτικά - πολιτιστικά προγράμματα' του / \ ήμου που προγραμματίζονται απο το νευματικό Κ έντρ ο. ε τη οικη μας ενΰαρρυνση και ^οπϋεια, προτρέπουμε τα παιόια να εκβράσουν την ημιουρ^ικότητά τους με διάφορους τρόπους, ροσπααουμε να συ _ ε στην διαμόρφωση καλύτερων προσωπικοτήτων. Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Ρ Ο Γ Κ Α Κ Ο Σ

4 Ένα παγωτό Max έχει την αξία ενέργειας ενός ποτηριού γάλακτος. Τα παιδιά λατρεύουν το Max κι έχουν δίκιο. JN-ERICKSON Τα παγωτά M ax είναι πλήρη θρεπτικών συστατικών.έτσι δίνουν στα παιδιά σας την ενέργεια που χρειάζονται για ζω ντάνια και δύναμη. Γι'αυτό το M ax, το παγωτό που προτιμούν τα παιδιά, είναι αυτό που προτιμούν κι οι μητέρες

5 ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ! Β α ο ι λ ά π α υ λ ο δ...και του πουλιού το γάλα! ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 32, ΒΥΡΩΝΑΣ.

6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Ζυραννα Ζατελη Κ α ί μέ τ ό φ ω ς τ ο υ λ ύ κ ο υ Ε πανέρχονται Μυθιστόρημα σέ δέκα Ιστορίες Τ ΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ [ΔΟΣΕΙΣ Κ ΑΣΤΑΝ ΙΩ ΤΗ Κ ό ρ α για ν ν α κ ο π ο τ α ο τ Δ η μ η τ ρ η ς Γ κ ιό ν η ς του νυφικου Μ υθιστόρη μ α ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΤΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ Ε ΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ-:- Α φ ή γ η μ α ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 'ΕΚ ΔΟ ΣΕ ΙΣ Κ ΑΣΤΑΝ ΙΩ ΤΗ Α Π Ο ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ :Η σύγχρονη εκδοτική παρουσία στα ελληνικά γράμματα:

7 Πρόγραμμα Εκδηλυσεων Αρμενία - Βουλγαρία Τα Ελληνόφωνα Παιδιά είνα κοντά μα$ "Η λύσσα μα$ ενύνει" 10ο Παιδικό Φεστιβάλ Βύρωνα Σάββατο Κυριακή 21 Μαίου Αφίξει$ φιλοξενούμενων Παιδιών Λευτέρσ 2 2 Μ αίου μ.μ. Τρίτη Τετάρτη 2 4 Μ αίου μ.μ. Τετάρτη 2 4 Μ άίου μ.μ. Πέμπτη 2 5 Μ αίου μ.μ. Παρασκευή 2 6 Μ άίου μ.μ. Σάββατο 27 Μ αίου μ.μ. Ε Ν Α Ρ ΙΗ Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ (Π λ. Ε8ν. Αντίσταση*) Ραντεβού στο Παιχνιδότοπο (Α λσ ο; Α ς. Τριάδα;) "Σινεμά ο Παράδεισοι Στο Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Κ ΕΝ ΤΡΟ Ο ι μα9ητέ$ παρουσιάζουν θ ία σ ο : 81 "Το όνειρο του Σκιάχτρου" ( Π λ. Ε9ν. Αντίσταση!) Ραντεβού στο Σχ. Συγκρότημα 8ου & 15ου Αημ Σχολείου Ο ι μαθητέ; παρουσιάζουν Στο Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Κ ΕΝ ΤΡΟ θεα τρ ικό απο τα Νηπιαςυςάκια Στην Π Α ΤΕ ΙΑ Ε Θ Ν. Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ Ο ιμ α θ η τέ; χορεύουν Στον ΚΑΡΕΑ Χ ο ρ ο ί, παιχνίδια, Κινηματογράφο; Κυριακή 2 8 Μ άίου π.μ. Παρουσιάζουμε το Εδνικό Ρεκόρ ΓΚΙΝΕΣ Στο Θ Ε Α ΤΡ Ο Β ΡΑΧΟ Ν μ.μ. Αποχαιρετούμε τα παιδιά από την Βουλγαρία & τον Νομό Εβρου Στην Π Λ. ΕΘ Ν. Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ Αευτέρα 2 9 Μ αίου μ.μ. Τρίτη 3 0 Μ αίου μ.μ. Τετάρτη 31 Μ αίου μ.μ. & μ.μ. Πέμπτη 1 Ιουνίου 7,3 0 μ.μ. Αποχαιρετούμε τα παιδιά από την Αρμενία Στην Π Λ. Ε Θ Ν. Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ Κουκλο9έατρο Τ ΙΡ ΙΤ Ο Μ Π Α Στην Π Λ. Ε Θ Ν. Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ Στο Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Κ ΕΝ ΤΡΟ θεα τρ ικό απο τα Νηπια^υ^άκια Λήξη Φ εστιβάλ Π Λ. Ε Θ Ν. Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η Σ ;

8 ΑΛΚΗ ZEH Η μωβ ομπρέλα ΚΕΔΡΟΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΟΛΟΝΤΙ Πινόκιο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 0 χιονάνθρωπος και το κορίτσι ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ, Σειρά: Ιστορίες από το νησί των πυροτεχνημάτων ΑΛΚΗ ΖΕΗ Η μωβ ομπρέλα KIPA ΣΙΝΟΥ Το ασημένιο μενταγιόν ΜΑ ΡΩ ΛΟΪΖΟΥ Η μητερούλα μας η Ρωσία ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ- ΠΟΘΟΥ Νικηφόρος Φωκάς ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΡΑ 1 Σειρά: Παραμύθια που χορεύουν ΜΑΡΙΖΑ KQX Η γοργόνα ταξιδεύει τον μικρό Αλέξανδρο ΣΟΦΙΑ ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ Ο Μεγαλέξανδρος 1 ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Το άσπρο άλογο Σειρά: Ο μαγευτικός κόσμος των ζώων Σειρά: 35 Παραμύθια εικονογραφημένα Σειρά: Προσχολικής ηλικίας Σειρά: Η οικογένειά μου ΚΕΔΡΟΣ τ ο π α ι δ ι κ ό 6 ι 6 / \ ί ο Η Μ Η ΤΕ ΡΟ Υ Λ Α Μ ΑΣ η ΡΩΣΙΑ MAP!Λ ΛΛΜΙΙΛΛΜΊΛΟν-ΙΚΜΟΥ Μ Μ Ι Φ Ο Ρ Ο Ι φ Ο,\> i O a i l B B B ο μεγαλέξμνδρος «κρώ {apnjunn'hui Γ. Γενναδίου 3 inh

9 Λεύτερα 2 2 Μαίου ύρα 7.30 μ.μ Εναρξη ίου 10ου Παιδικού Φεστιβάλ Στην Π λ. EdviKns Αντίσταση: Ο ι Κλόουν είναι εδω! Κίκο & Σκούμπη Τα παιδιά του Βύρωνα υποδέχονται t o u s φιλοξενούμενου! φίλου* t o u s. Ο Anpopxos χαιρετίζει το 10ο Π.Φ. Χαιρετισμοί εκπροσώπων των Αποστολών. Μικτή χορωδία Νέων "Μελωδικοί Ταξιδιύτε$" Το 10ο Π.Φ. ανοίγει την Αυλαία του, είναι η Μουσική παράσταση "Η Γορχόνα ταξιδεύει τον Αλέξανδρο" με την Μαρίζα Κωχ Τετάρτη 2 4 ί Μαίου ύρα μ.μ Ραντεβού στο Αλσο: Àg. Τριάδα: λειτουργεί Παιχνιδότοπο: Ο ι πρόσκοποι opgavùvouv το παιχνίδι. Το εργαστήρι Ζωγραφική* του Π.Κ. καλεί t o u s μικρού$ καλλιτέχνε$ να φτιάξουν ένα μεγάλο πίνακα, συμβάλλοντα* στην δημιουργία εθνικού ρεκόρ ΓΚΙΝΕΣ Το 2ο Λημ. Σχολείο παρουσιάζει το χορευτικό του. Πωπύ Σκοτείνιασε! έχει έρ$α Το σινεμά ο Παράδεισο5, αρχίζει, ελάτε, χωράμε όλοι, 9α δούμε Σαρλύ! ύρα μ.μ Στον Παιχνιδότοπο (Αλσο: Α$. Τριάδα:) Το παιχνίδι σήμερα φουντώνει, συντονίζει η Σϋ^δραφ έα* & Π α ίδ α ρ ο * κα Σοφία Μαντουβάλου. Ο ι μικροί καλλιτέχνε$ συνωστίζονται, το ερ^ο ολοκληρώνεται!. Το χορευτικό του 7ου Αημ. Σχολείου παρουσιάζει παραδοσιακού$ χορού$. Στο Σινεμά "Ο Παράδεισο$" προβάλλεται "ο Χρυσοδήρα;" με τον Σαρλω ύρα μ.μ θέατρο Στο Πολιτιστικό Κέντρο Η. Ελβετία: 3 4 Το 13ο Αημ. Σχολείο παρουσιάζει το "Γαϊτανάκι" του Ζ. Σαρρή ύρα μ.μ. πλ. Ε8ν. Αντίσταση: θέατρο "Τ' όνειρο του Σκιάχτρου" του Ευς. Τριβιζά από τον "θίασο 81' ύρα μ.μ Ραντεβού Στο Σχολικό Συγκρότημα των 8ου και 15ου Αημ. Σχολείων Για παραδοσιακά παιχνίδια, τραγούδια και χορού$ ύρα μ.μ. πλ. Κολλημένου Παρασκευή Μαΐου Καρα^κιόζΜ με τον Γενεράλη Σταμάτη 26 Τ ΦΙΛΟΙΕΝΙΑ ^ 43 οικο5ένειε5 του Αήμου μα$ φιλοξενούν με τον ζεστό πατροπαράδοτο τρόπο, Ελληνόφωνα παιδιά από την Βου$αρία και Ελληνόπουλα απο τον Νομό Εβρου Η Αρμένικη Ε9νική Επιτροπή Καρέα φιλοξενεί στο δικό τη$ χωρο Ελληνόφωνα παιδιά απο την Αρμενία

10 ύρα μ.μ θέατρο Στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ελβετία$ 34 Το 6' τμήμα του Πρώτου Νηπιαγωγείου παρουσιάζει το "Το μεγάλο Πείραμα" τη; Γιαλουράκη - Πατεράκη ύρα 7.30 μ.μ Στην Πλ. Ε8ν. Αντίστασικ Το 10ο Αημ. Σχολείο παρουσιάζει παραδοσιακού; χορού; και τραγούδια ύρα μ.μ Στο Αστικό Κέντρο Καρέα: Το 9ο Αημ. Σχολείο παρουσιάζει την παιδική χορωδία και του; Μουσικού; του Το 16ο Αημ. Σχολείο παρουσιάζει Λαϊκό παιχνίδι με συντονίστε; του; Οδηγού; Καρέα και του; παπούδε; του ΚΑΠΗ Καρέα. Ταυτόχρονα με την συνεργασία του ΚΑΠΗ Καρέα οργανώνει έκ8εση παραδοσιακού παιχνιδιού στο Αστικό Κέντρο και πετάει το αερόστατο του 10ου Π.Φ. Το χορευτικό του Σχ. συςκροτήματο; χορεύει παραδοσιακού; χορού;. Στο χύρο του Σχολείου λειτουργεί Εκδεση Γραμματοσήμου και έκ9εση Βιβλίου ύρα π.μ Ο ΛΟ Ι Στο θέατρο Βράχυν Κυριακή 28 Μάίου Τα παιδιά του Βάρυνα Δημιουργούν Το Ε8νικό Ρεκόρ ΓΚΙΝΕΣ n a is ik n s Zugpaçikns * Παρουσιάζουμε στα Μ έσα Μαζική; Ενημέρωση; και στου; εκπροσώπου; του Ρεκόρ ΓΚΙΝΕΣ πίνακα μήκου; μ.! Τον ζωγραφίσαμε εμεί; τα παιδιά των Αημ. Σχ. και Γυμνασίων του Βύρωνα. Τον αφιερώνουμε στην προστασία τη; Φύση;.»« * Το 4ο Αημοτικό Σχολείο Βύρωνα με φορεσιέ; απ' όλη την Ελλάδα είναι επί τη; υποδοχή;! K U D l O K l Î 2 8 * Στη γιορτή συμμετέχουν τα χορευτικά : Σαρακατσάνων Βουλγαρία;, του Συλλόγου Κρητών, Ντάνκαν, του 3ου Γυμνασίου και του 11ου Αημοτικού Σχολείου. i ί ^ Μ α ί ο υ ^ ύρα 7.30 μ.μ. Στην Πλ. Ε8ν. Αντίστασή * Αποχαιρετούμε τα Ελληνόφωνα παιδιά από την Bougapia και του; μα9ητέ; μα; από τον Νομό Εβρου * Προβολή Ντοκυμαντέρ απο την ζωή και τον πολιτισμό των Ελληνόφωνων Σαρακατσάνων Βουλγαρία; * Ελληνόπουλα και Ελληνόφωνα παιδιά τραγουδούν και χορεύουν * Μα9ητέ; του 5ου Αημοτικού Σχολείου και ο Σύλλογο; Ρωμιοσύνη χορεύουν παραδοσιακού; χορού;, η Σταυρούλα και ο Χρήστο; Ααλιάνη; τραγουδούν. Συνοδεύονται απο το Συγκρότημα "Μουσικο9εραπευτέ;"

11 ύρα μ.μ Στην Π λ. Εδνικιί: Αντίσταση: Αποχαιρετούμε την αποστολή τη* Α ρ μενία:. Τα Ελληνόφωνα παιδιά T ns Αρμενία* τραγουδούν: Ελληνικά - Ρύσικα και Αρμένικα τραγούδια. Χαιρετίζουν εκπρόσωποι των Αρμενίων Προβολή Ντοκυμαντέρ απο τη ζωή και τον Πολιτισμό του*, Χορεύουν οι μαδητέ* του 13ου Αημοτικού Σχολείου και το παιδικό χορευτικό των Αρμενίων ύρα μ.μ Στην Π λ. Ε9νική: Αντίσταση: Ο Αημοτικό* Κουκλοδίασο* Λάρισα* "ΤΙΡΙΤΟΜ ΠΑ" παρουσιάζει τον "ΠΙΝΟ ΚΙΟ " Τετάρτη 31 Μαίου ύρα μ.μ Στο Πολιτιστικό Κέντρο ( Η. Ελβετία: 3 4 ) Το α' τμήμα του Πρώτου Νηπιαγωγείου παρουσιάζει" το Βρωμοχωρι" ύρα μ.μ. Το α' Νηπιαγωγείο παρουσιάζει την "Ειρήνη" του Αριστοφάνη ύρα μ.μ Στην Π λ. Εθνική: Αντίσταση: Γιορτή λήξη* του 10ου Παιδικού Φεστιβάλ Βύρωνα Ο Αήμαρχο* ανανεώνει το ραντεβού $ια το 11ο Π. Φ. Τραγουδάμε τραγούδια απ' όλη την Ελάδα. Το Συγκρότημα Ηπειρώτικου Πολυφωνικού Τραγουδιού Μ Ε Λ Μ Ο Κ Ε υπό την'διεύδυνση του Β α ^ έλη Κύτσου. Ο β α ^ έλ η * Κωτσου ερμηνεύει τραγούδια απ' όλη την Ελλάδα, τον συνοδεύει η ορχήστρα του Χαράλαμπου Χαλκιά. Τα χορευτικά του Συλλόγου Ποντίων, Π. Κέντρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνα χορεύουν παραδοσιακού* χορού* και αποχαιρετούν το 10ο Παιδικό Φεστιβάλ.

12 u x ^ p i ^ r o u p c \ α την υποστηρι τους στην / \ ιοργάνωση του ΙΟου 1. ^. "Βύρωνά "Τ ην νικ,ή ~Τρ ά η εζα Τ η ν -^rfrlnνικ,ή ^ τ,α φ ε ία -j μ^ι^γΐώσεωε Τ"ην / \ lg id Τ ο τουριστικό ^ρα^είο \ οτ>ϊ2οη Τ * S u p e r Μ d r k e t / - \. Β. O ^cirlônourlos Τ"ην \ / itex Τ ην \ / e rte x Γ is cks occis Ι^ ^ σ τα ν ιώ τη Γ ιε cus όσειε [\ c S p o s Τ ην [\ je s tle Τ η X^xorVi δικα σ τικώ ν Τ~εχνών του Ε Μ Π Τ ον -Εκ,π^ιδευτιιιό Ο μ ι^ ο I υνή a ^Ρροντιστήρια νώση Τ η ν ψ ηστα ριά Τ^ίμηε Τ η ν 1 ιτσαρί<5ΐ Τ η ν Τ~ ερίημα Τ ο " άήα Τ ί τ ι " /\c p o i c^pirlou Tous επ α ^ερ ίματίεε του 'Rùpoova / V /*~ \α<γάκ,α. Τ ακακη Τ ο ν κ.. Π I απαδάκη υπεύθυνο του κυλικείου τηε Έ ^ Τ Ι [ ~ / \ -Ευχαριστούμε ακ,όμη Το Δ ιοικ,ητικ,ό ^υμ^ούίϊιο τηε Ε Σ Μ Ε Α Τ η ν / \ ' j^cpopitf 1 Ιροιστορικ,ών \^α\ [\Γΐ<3σσιιιών /\ρχα ιοτήτω ν Τ ο ν Ε Ο Τ Τ ον / Χ ιοικητή τη? Τ~ μηναρχίαε f\ [ \ ] Τ ο ν 1 Ιροιστάμενο Υία\ τουε ] κ.παιδευτικούε / \ ήμου βύρω να του 7ου ραφείου T o u s ^urtriô^ous ονεων κα\ (^ηδεμόνοον, / \ ημ. υναικών, ^κ,πογίιτιστιφών φορέων {^ύρωνα Τ <3 /-\σ τυ ν ο μ ικ.ά τμήματα "βύρωνα ~\ c\ συστήματα 1 Ιροσκ,όπων και C3^n^wv {^ύρωνα-[\αρέα Τ ον [\οινωνικ.ό -Γ ενώνα βύρω να Τ ον ^urtrfo^o [\ρητώ ν βύρωνα Τ ην /\ρ μ εν ική δ α ν ικ ή -^πιτροπή \α ρέα Τ ous / \ ημότεε μαε που συμπαραστάθηκαν με χά ^ ε τρόπο στην προσπάθεια μαε. T o u s ερ^α^όμενουε στο / \ ήμο pas ^ια την συμ^οηίή τουε στην πραγματοποίηση του ΙΟου 1.^Ρ.

13 W ë W È m à Ε ί Μ! ΐ φ ü l ; i > u j í i ú : ' j ;. i í i ; i : í í í j i. í i i ú l u í - e ^ü I í U i ü j j S81S1 ÍÉÍ1I J'TJJj U I Í Ü ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ & ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 21 ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ:

14 ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΒΟΥΤΖΑ 28 ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ

15 * _ Ενα παιχνίδι δεν είναι μόνο ένα αντικείμενο για παιχνίδι. αλλά ένα σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της εξυπνάδας και της δημιουργικότητας του παιδιού. ΥΑΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ - ΔΩΡΑ ΙΦ Ι Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 11 Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ί. Τ Η Λ : Μ όνο Κ α λό. Επώνυμο, Ελληνικό & Ξ έ ν ο ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Γιατί το ξύλο είναι το ιδανικό υλικό για ένα παιχνίδι, επειδή δίνει οτο παιδί την αίσθηση του περίπλοκου και της ομορφιάς της Φ Υ Σ Η Σ L O R E N Z b d u f i x Λ Α % ft PLAN TOYS (CHELONAJ

16 I ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ νναμικά και στο χώρο της ΑνατοΙικής Ευρώπης ;)ΙΙ1Ι Ι ϋ Ι Ι Ι «Ι Ι Ι η ΐ Ι ^ ΙΓιΒΠΙΠΙΠίΓιίΓιΙΙϋΙ

ο \\Μ β/7^ ΠΡΟΙΦΥΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 11 ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2 2-3 1 ΓΙΔΙΟΥ < * > π η η τ Λν π Λ, Λ Π Γ Γ Κ,, Λ ^ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ο \\Μ β/7^ ΠΡΟΙΦΥΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 11 ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2 2-3 1 ΓΙΔΙΟΥ < * > π η η τ Λν π Λ, Λ Π Γ Γ Κ,, Λ ^ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ο \\Μ β/7^ < * > π η η τ Λν π Λ, Λ Π Γ Γ Κ,, Λ ^ ΠΡΟΙΦΥΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 11 ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2 2-3 1 ΓΙΔΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

19 Μ Α Ι Ο Υ. 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

19 Μ Α Ι Ο Υ. 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ Η Μ Ο Χ β /? Γ 2 Μ Α - Γ ] ^ ' / ι ν 1 Α Τ Ι Κ Ο ϋ Μ Τ? 0 19 Μ Α Ι Ο Υ. 1 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Λ>ί&τη^05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ (Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ

28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ ]'!% Ι Μ Ι Λ Ι Κ Ο Κ Η Ι Μ Λ 28 Μ Α ΪΟ Υ 21 6 ΙθΚΜΙΟΥ Με την ευγενική στήριξή ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ δημοτ m m ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ (Δήμαρχος Βύρωνα) ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Ü. B H Ä ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ (Δήμαρχος Βύρωνα) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗ Σ ΜΗΛΑΣ (Α ντιδήμαρχος Βύρωνα) ΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΑ (Δημοτική Σύμβουλος) ΚΑΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

/Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης

/Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης ',ΜΜ* mm ι Αγαπημένα μου Παιδιά, Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι, /Μ /ί ε περηφάνια, σεβασμό και χαρά αφιερώνουμε σε όλους τους //φί; πολίτες του Βύρωνα τις εκδηλώσεις της φετινής 19ης διοργάνωσης λ., του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994. 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 9ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΥΡΩΝΑ Λα Ε π α ι ο υ μ ε γίνουμε ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΡΩΝΑ 21ΜΑΪΟΥ-1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 ουζ ξεφορτω θήκαμε τους κακούς», είπε στους φίλους του ο πανέξυπνος Κουΐκυ και πρόσθεσε:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου

ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. 26 Απριλίου - 10 Μαΐου ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΚΕΛΑΗ ΗΣΟΥΝ ΠΑΙ ΙΚΟ - NEANIKO ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 26 Απριλίου - 10 Μαΐου 2015 Φίλες και φίλοι Όπως κάθε άνοιξη εδώ και 30 χρόνια, έτσι και φέτος μένουμε πιστοί στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

Υποδ Χ0μα6Τ την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. ιλίου 2003. Ευγ νική Στήριξη ΜΙΑΦΟΙΦΙΛΟΣΙΔΗΑ.Ε. ΝΟνΟΤΕί

Υποδ Χ0μα6Τ την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. ιλίου 2003. Ευγ νική Στήριξη ΜΙΑΦΟΙΦΙΛΟΣΙΔΗΑ.Ε. ΝΟνΟΤΕί Μ - Υποδ Χ0μα6Τ την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ιλίου 2003 Χορηγός Επικοινωνίας Κ ντρικός Χορηγός Ευγ νική Στήριξη ΝΟνΟΤΕί ΜΙΑΦΟΙΦΙΛΟΣΙΔΗΑ.Ε. - Ρ» Π αι& κο Φ α τιβ όα ^ Μ ΙΜ Ι ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Δήμαρχος Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

y o u - 13 /VWÍ'oü 2012

y o u - 13 /VWÍ'oü 2012 Μ Á 9 i 2 Ν\αάου y o u I - 13 /VWÍ'oü 2012 φίάζε κα\ ψ\λο\, Για μία ακόμα χρονιά, ιδιαίτερα δύσκολη σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, το Παιδικό Φεστιβάλ ανοίγει την αυλαία του αποδεικνύοντας ότι παρά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικό Φεστιβάλ. ^ ^. Πνευματικού Κέντρου. " -Δήμου Βύρωνα

Παιδικό Φεστιβάλ. ^ ^. Πνευματικού Κέντρου.  -Δήμου Βύρωνα Παιδικό Φεστιβάλ ^ ^. Πνευματικού Κέντρου " -Δήμου Βύρωνα τ η γη ; Κάνε το κινητό σου καρέκλα, τηγάνι, κόσμημα... Το μοναδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ @ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ @ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 20 Π α ι δ ι κ ό Φ ε σ τ ι β α ί Δ ή μ ο υ Β ύ ρ ω ν α 5 - ' \ Ύ λ - υ ρ ΐ : } 1 ^ υ ^ 0 0 5 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ @ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ Χ Ο ΡΗ ΓΟ Σ ΕΠΙΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑΣ Μς/^1^ ΡΜ 99.2 ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν

δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν Τα ηαιβιά. δημιουργούν..." 29 30/4-11/5 «Τ α παιδιά δημιουργούν..» Τα παιδιά ζωγραφίζουν το μέλλον Τα παιδιά, ονειρεύονται και φτιάχνουν ελπίδες. Τα παιδιά παλεύουν για ένα καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΜΟΤΕΛΑΣΉΕ I "ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ... ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΧΑΜΟΤΕΛΑΣΉΕ I ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ... ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 6 ΧΑΜΟΤΕΛΑΣΉΕ I "ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ... ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 4-15 ΜΑΪΟΥ 2011 Με 26 χρόνια συνεχούς παρουσίας, το Παιδικό Φεστιβάλ είναι για μία ακόμα χρονιά εδώ αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός στη γειτονιά του Βύρωνα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας Μουσική από αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές Ο Βασιλιάς των Λιονταριών Η Φάρμα των Ζώων Τα Μαγικά Μαξιλάρια Το όνειρο του σκιάχτρου Όρνιθες του Αριστοφάνη Κάναμε την ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ιστορία Θέατρο Οδυσσεβάχ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα 7 Μαΐου 2012 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Χώρος: Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής ιάρκεια: από 7 έως 14 Μαΐου

ευτέρα 7 Μαΐου 2012 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Χώρος: Κεντρική Πλατεία Κοµοτηνής ιάρκεια: από 7 έως 14 Μαΐου *Τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2012 παρουσιάζει η Ειρήνη Τσακίρη ευτέρα 7 Μαΐου 2012 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ιάρκεια: από 7 έως 14 Μαΐου 12:00 ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΕΝΤΡΑ Η Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Στους Δραμινούς. μετανάστες της Γερμανίας Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΚΠΟΤΑ. τα εν δήμω. εν οίκω. Ασφαλτοστρώσεις σε όλη τη Δράμα

Στους Δραμινούς. μετανάστες της Γερμανίας Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΚΠΟΤΑ. τα εν δήμω. εν οίκω. Ασφαλτοστρώσεις σε όλη τη Δράμα τα εν δήμω ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ εν οίκω τεύχος 12 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 τιμή 0,01 ευρώ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΠΟΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ σελ. 6 Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΕΚΠΟΤΑ Στους Δραμινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πρ. Φεστιβάλ Πέτρας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πρ. Φεστιβάλ Πέτρας ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS 49 Νο Ιούνιος 2012 πολιτιστικές μαθητικές, μουσικές, θεατρικές εκδηλώσεις στο Νέο Άλσος Περιστερίου Καθημερινά από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Η ανάπλαση του Άλσους Περιστερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη Τετάρτη 29/2 Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη Δευτέρα 5/3 Αφιέρωμα στο Ντίνο Ηλιόπουλο «Ο ατσίδας» Τετάρτη 7/3 Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα Δευτέρα 12/3 Αφιέρωμα στο Θανάση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική Δήμου Πτολεμαΐδας

Κοινωνική Πολιτική Δήμου Πτολεμαΐδας σελ.33 Κοινωνική Πολιτική Δήμου Πτολεμαΐδας Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2008 η Κοινωνική Λειτουργός Κυριακή Βαρδανίκα παρέστη στην Ημερίδα «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας» και «1ο Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΓ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2013 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΓ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΪΟΥ 2013 «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΚ ΟΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Σ.ΕΚ.Β.Ε Θεοφίλου13-546 33 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310286377Fax.2310242.593 www.sekve.gr sekve@otenet.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Θεοφίλου 13, 546

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012

Δευτέρα 7 Μαΐου 2012 *Τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2012 παρουσιάζει η Ειρήνη Τσακίρη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012 12:00 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Διάρκεια: από 7 έως 14 Μαΐου 12:00 ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΔΕΝΤΡΑ Η Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ - ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 50 η ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μαθητικής δημιουργίας 2013. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας

ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Μαθητικής δημιουργίας 2013. ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας ΦΕΣΤΙΒΑΛ Μαθητικής δημιουργίας 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης μας 1 30 χρόνια Θέατρο Πέτρας Πετρούπολη, Πόλη Πολιτισμού Το 1983 με πρόταση του Μίνωα Βολανάκη και με την ένθερμη

Διαβάστε περισσότερα

11 Δεκεμβρίου 2009 2 Ιανουαρίου 2010

11 Δεκεμβρίου 2009 2 Ιανουαρίου 2010 Δήμος Κομοτηνής Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Ορφέας» Οι πιο λαµπερές γιορτές στη Χώρα των Ευχών! 11 Δεκεμβρίου 2009 2 Ιανουαρίου 2010 Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισµένο το Νέο Έτος!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ν. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ -ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2015 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ Υλοποιούνται και ολοκληρώνονται οι διαθεματικές εργασίες και τα projectς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 4 Απριλίου 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΑΤ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 4 Απριλίου 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΑΤ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΑΤ διαδρομές διαδρο ές διαδρομές γιορτάζουν 2 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 4 Aπριλίου 2015 diadromes@haniotika-nea.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://www.karpenissi.gr Σελίδα του ήµου Καρπενησίου στο facebook ΟΜΝΙΣΤΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΤΗΜΕΝΙΟΙ - ΠΟΤΑΜΙΑ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΦΟΥΡΝΑΣ

http://www.karpenissi.gr Σελίδα του ήµου Καρπενησίου στο facebook ΟΜΝΙΣΤΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΚΤΗΜΕΝΙΟΙ - ΠΟΤΑΜΙΑ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΦΟΥΡΝΑΣ http://www.karpenissi.gr Σελίδα του ήµου Καρπενησίου στο facebook 9, 10 & 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 201 Γιάννης Χαρούλης Γιάννης Αγγελάκας Νατάσσα Μποφίλιου Θανάσης Παπακωνσταντίνου Μίλτος Πασχαλίδης Σωκράτης Μάλαμας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ПΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα