ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ιονύσιος Νέγκας ιπλ. Ναυπηγός Μηχανικός, Γενικός Γραµµατέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Τεχνικός Σύµβουλος της ΕΛΠΑ για τα Οχήµατα Νέας Τεχνολογίας και τα Εναλλακτικά Καύσιµα Μέλος της ιεθνούς Επιτροπής της FIA για τις Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στις Μεταφορές Περίληψη 1. ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων και η ΕΛΠΑ δραστηριοποιούνται προκειµένου να γνωρίσουν οι Έλληνες χρήστες την ύπαρξη των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και να νοµοθετήσει η Πολιτεία κίνητρα. για τη χρήση τους. ιασύνδεση µε το παγκόσµιο κίνηµα για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εκδηλώσεις διεθνούς εµβέλειας. 2. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονοµικά αυτοκίνητα Νοµοθετήµατα που αφορούν σε κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. 3. Επικρατούσα κατάσταση ιείσδυση στην αγορά. Συγκρίσεις µε το όσα συµβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Τεχνολογική εξέλιξη και επικρατούσες τάσεις. Χρονοδιάγραµµα αναµενόµενης επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση 4. Αναγκαίες ενέργειες για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον Προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες διάδοσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του κοινού ως µέσα επιτάχυνσης των εξελίξεων 5. υνατότητες και προοπτικές Εκτίµηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αυτοκίνηση. Η Ελλάδα µπορεί να διεκδικήσει µερίδιο από αυτές υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 1. ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων δεν αποτελεί νέα εφαρµογή αφού από τα πρώτα χρόνια του περασµένου αιώνα υπήρχαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και µάλιστα σε ποσοστό σηµαντικό. Το 1900 στην Αµερική κυκλοφορούσαν 8000 αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 3000 ήταν ηλεκτροκίνητα [1]. Μετά µία δεκαετία περίπου το ποσοστό αυτών των αυτοκινήτων συνέχιζε να είναι 38% [2]. Στην εικόνα µπορείτε να δείτε το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο αγώνων La «Jamais Contente» µε το οποίο ο Βέλγος οδηγός αγώνων Camille Jenatzy κατέρριψε στις 29 Απριλίου του 1899, για πρώτη φορά, το φράγµα των 100 χλµ/ω, επιτυγχάνοντας ταχύτητα 105,88 χλµ/ω [3]. 1

2 Με την πάροδο του χρόνου η ηλεκτροκίνηση εκτοπίστηκε από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα πολύ φθηνά και περιεκτικά σε ενέργεια ορυκτά καύσιµα που χρησιµοποιούσε για τη λειτουργία του. Ήλθε όµως και πάλι στο προσκήνιο στη δεκαετία του 60 εξ αιτίας των δυσµενών επιπτώσεων της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης στη δηµόσια υγεία, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον, όπως αυτές άρχισαν να παρατηρούνται, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα του οικονοµικά αναπτυγµένου τµήµατος του πλανήτη. Κατά την τελευταία όµως εικοσαετία έγινε γενικώς αποδεκτό το ότι, παρά την τεχνολογική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και τις περαιτέρω λαµπρές προοπτικές της, κατέστη επιτακτική η ανάγκη να καταφύγει η ανθρωπότητα στο εγγύς σχετικά µέλλον σε µεταφορικά µέσα πολύ αποδοτικότερα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, αβλαβή για το περιβάλλον και µη εξαρτώµενα για τη λειτουργία τους από το πετρέλαιο. Ο ηλεκτροκινητήρας εύλογα θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε τη µοναδική επιλογή για την κίνηση των αυτοκινήτων του µέλλοντος λόγω των απειράριθµων πλεονεκτηµάτων του που τον καθιστούν ιδεώδη για µια τέτοια εφαρµογή, σε συνδυασµό µάλιστα µε τη σηµειούµενη αλµατώδη εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστηµάτων µικρής και µεγάλης ισχύος τα οποία τον συµπληρώνουν και καθιστούν τη λειτουργία του απόλυτα ελεγχόµενη. Το εικονιζόµενο πειραµατικό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ΚΑΖ το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα 312 χλµ/ω δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλεκτροκίνηση θα µπορεί στο µέλλον να ικανοποιήσει οποιαδήποτε σχεδόν απαίτηση. Έτσι από τη δεκαετία του 80 αρχίζει ουσιαστικά µια προσπάθεια αναβίωσης της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας προκειµένου να την αποδεχθεί ως την εναλλακτική λύση που σταδιακά θα οδηγήσει στον επιθυµητό στόχο των «καθαρών» αυτοκινήτων τα οποία δεν θα χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα Η Ελλάδα, σε επιστηµονικό επίπεδο και σε επίπεδο µη κυβερνητικών οργανώσεων διαθέτει ευαίσθητες κεραίες οι οποίες δέχονται τα κατά καιρούς ανά την υφήλιο σηµειούµενα ερεθίσµατα και δεν αργεί να δηλώσει την ενεργή παρουσία της σε οτιδήποτε έχει σχέση µε τεχνολογικές ή άλλης µορφής εξελίξεις. Αυτό έγινε και µε την προσπάθεια διάδοσης των «καθαρών» ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τον Ιανουάριο του 1990 η ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου FIA, διαπιστώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις που σηµειώνονται στο χώρο του αυτοκινήτου ιδρύει την Επιτροπή Ηλεκτρικών και Ηλιακών Οχηµάτων. Η Ελλάδα είναι µία από τις λίγες χώρες που συµµετέχουν µε εθνικό εκπρόσωπο στην επιτροπή αυτή από της ιδρύσεώς της µέχρι και σήµερα. Πολλά έχει προσφέρει αλλά και πολλά έχει αποκοµίσει από αυτή τη συµµετοχή. Το 1991 η ΕΛΠΑ, θέλοντας να ενηµερώσει τους Έλληνες αυτοκινητιστές για τις προσπάθειες που σηµειώνονταν σε ολόκληρο τον κόσµο γύρω από την ηλεκτροκίνηση των επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και να προετοιµάσει το έδαφος από πλευράς διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής και χρήσης τέτοιων αυτοκινήτων, αγόρασε στην Ελβετία και εισήγαγε στην Ελλάδα δύο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τύπου Pinguin-Tavria ένα εκ των οποίων βλέπετε στην εικόνα. 2

3 Η συναρµολόγηση των αυτοκινήτων αυτών γινόταν στην Ουγγαρία και είχε σαν βάση το αυτοφερόµενο πλαίσιο των σοβιετικών αυτοκινήτων Tavria (ZAZ 1102). Οι ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτροµηχανολογικά περιφερειακά συστήµατα ήταν κατασκευασµένα στην Ιταλία βάσει τεχνικής µελέτης της Ελβετικής εταιρείας Fridez Solar, µε έδρα τη Βασιλεία. Η συστοιχία των συσσωρευτών που κινούσε αυτό το βαρύ τετραθέσιο αυτοκίνητο, το οποίο σηµειωτέον διατηρούσε το κιβώτιο ταχυτήτων του συµβατικού µοντέλου, απαρτιζόταν από 14 συσσωρευτές αυτοκινήτου τύπου Μολύβδου-Θειικού οξέος χωρητικότητας 240 Αµπερωρίων και είχε συνολική τάση 84 Βολτ. Ο ηλεκτροκινητήρας ήταν συνεχούς ρεύµατος ισχύος 12 ΚW. Η µέγιστη ταχύτητα που µπορούσε να αναπτύξει ήταν 120 χλµ/ω και η µέση κατανάλωση ενέργειας 20 KWh /100 χλµ. Η παρουσίαση των αυτοκινήτων αυτών, τόσο στους εκπροσώπους του τύπου, τον Νοέµβριο του 1991 όσο και στο κοινό, στις ιεθνείς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης των ετών 1991 και 1992, προκάλεσε µεγάλη αίσθηση. Όπως ήταν αναµενόµενο, ο κρατικός µηχανισµός έδειξε και στην περίπτωση αυτή τη γνωστή δυσκαµψία αλλά τελικά αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος προχώρησε στη δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου έγκρισης και έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας τους. Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί, όπως άλλωστε µπορείτε να δείτε στην εικόνα, ότι στις άδειες αυτές που χορηγήθηκαν µετά από προσπάθειες 8 περίπου µηνών συνεχίζει να αναφέρεται ως καύσιµο η Βενζίνη. Μόνο στις παρατηρήσεις σηµειώνεται ότι πρόκειται για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Σε κάθε πάντως περίπτωση η έκδοσή τους αποτελεί ιστορικό γεγονός αφού είναι οι πρώτες Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. 3

4 Ο δρόµος είχε πλέον ανοίξει και η Πολιτεία στη συνέχεια, όπως θα δούµε, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήµατα παροχής κινήτρων για τη διάδοση των «καθαρών» αυτοκινήτων. Παράλληλη µε τις ενέργειες της ΕΛΠΑ, υπήρξε και η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από επιστηµονική οµάδα υπό τον καθηγητή Αθανάσιο Σαφάκα. Η οµάδα αυτή ενηµερωµένη για την κίνηση που σηµειώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλεκτρικών Οδικών Οχηµάτων AVERE, µε έδρα το Βέλγιο, θέλησε να ιδρύσει στη χώρα µας το Ελληνικό Τµήµα αυτής της Οµοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό ήλθε σε επαφή µε την ΕΛΠΑ η οποία πρόθυµα δέχθηκε να παράσχει την βοήθεια του Νοµικού της τµήµατος για τις αναγκαίες διαδικασίες αλλά και να συµπράξει στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η έγκριση της αίτησης των 37 ιδρυτικών µελών για την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., τον Φεβρουάριο του 1991, αποτέλεσε τον καρπό αυτής της προσπάθειας. Έκτοτε η Ελλάδα βρίσκεται συνδεδεµένη πολλαπλώς µε το παγκόσµιο κίνηµα διάδοσης των οχηµάτων νέας τεχνολογίας, ένα διάγραµµα του οποίου βλέπετε στην εικόνα τόσο µέσω της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχηµάτων AVERE όσο και µέσω της Επιτροπής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας της ιεθνούς Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου - FIA και δίνει συνεχώς το παρόν σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ WEVA ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ EVAA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ AVERE ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ EVAAP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ HEL.I.E.V. Η λεπτοµερής αναφορά στην πολυσχιδή δραστηριότητα αυτών των φορέων υπερβαίνει κατά πολύ το σκοπό της οµιλίας. Ενδεικτικά µόνο θα αναφερθώ στις ανελλιπείς παρουσίες του Ελληνικού επιστηµονικού κόσµου µε πρωτότυπες εργασίες στα παγκοσµίου κύρους και εµβέλειας συνέδρια ηλεκτρικών και υβριδικών οχηµάτων - EVS που διοργανώνονται από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχηµάτων - WEVA, στον καθοριστικό ρόλο που κρατάει η Ελλάδα στα θέµατα αναψυχής, εκπαίδευσης και αθλητισµού µε οχήµατα νέας τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο και στις εκδηλώσεις διεθνούς κύρους που διοργανώνει όπως η διοργάνωση «Φαέθων 2004» για ηλιακά οχήµατα στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Στις φωτογραφίες που προβάλλονται παρουσιάζονται στιγµιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις εντός Ελλάδος. 2. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονοµικά αυτοκίνητα Σηµαντικότατη δραστηριότητα αναπτύχθηκε στον τοµέα της ενηµέρωσης των αρµοδίων κρατικών παραγόντων για τις διεθνώς συντελούµενες τεχνολογικές προόδους και της υποβολής σε αυτούς αιτηµάτων για τη θεσµοθέτηση κινήτρων µε τα οποία να αντισταθµίζονται, έστω και µερικώς, τα λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής οικονοµικά αντικίνητρα που επηρεάζουν αρνητικά την ευρύτερη διάδοση των «καθαρών» οχηµάτων. Στον τοµέα αυτόν η Ελλάδα, παρά το ότι υστερεί ακόµα σε σχέση µε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει να επιδείξει και επιτυχίες. Η από του έτους 1992 θέσπιση απαλλαγής των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχηµάτων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας αποτελεί µια από αυτές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την εποχή εκείνη το ενδιαφέρον για υβριδικά αυτοκίνητα ήταν σχεδόν µηδενικό και ίσως η Ελλάδα να κατέχει µια πρωτιά µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στη θέσπιση τέτοιων κινήτρων. Όµως θα πρέπει δυστυχώς να αναφέρουµε και τη µέχρι τώρα ανεπιτυχή προσπάθεια θέσπισης πρόσθετων επιδοτήσεων ή φορολογικών απαλλαγών που να χρηµατοδοτούνται µέσα από την επιβολή οικονοµικών αντικινήτρων παραµονής στην κυκλοφορία των υπερήλικων και ρυπογόνων οχηµάτων. Η µέθοδος αυτή θα είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα στα ιδιόµορφα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει στην Ελλάδα ο στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων µε την πολύ µεγάλη µέση ηλικία και τον αντίστοιχα υψηλό βαθµό ρύπανσης που 4

5 αυτή συνεπάγεται. Το διάγραµµα δείχνει εµφανώς την ηλικιακή σύσταση του Ελληνικού στόλου και την ανάγκη δραστικής παρέµβασης για τη µείωση της µέσης ηλικίας των κυκλοφορούντων οχηµάτων [4]. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 10,25 ΕΤΗ 32% 25% 18% 12% 13% Άνω των 20 Από 16 έως 20 Από 11 εως 15 Από 6 έως 10 Έως 5 Στην εικόνα εµφανίζεται το Νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει στη χώρα µας τα θέµατα διάδοσης των «καθαρών» οχηµάτων, όπως αυτό διαµορφώθηκε από τις παρεµβάσεις των φορέων που προαναφέρθηκαν: - Νόµος 2052/92 ΦΕΚ Α94 της 5 Ιουνίου 1992 Άρθρο 2, Παρ. 9α: Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά µε κινητήρα του οποίου οι εκποµπές ρύπων είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας. Άρθρο 2, Παρ. 9β: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούµενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισµούς και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το ηµόσιο - Νόµος 2459/97 ΦΕΚ Α17 της 18 Φεβρουαρίου 1997 Άρθρο 5: Καταργούνται απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας στις οποίες όµως δεν περιλαµβάνεται η απαλλαγή των ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών αυτοκινήτων Άρθρο 6: Καταργούνται οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόµησης - Νόµος 2682/99 Φεκ Α16 της 8 Φεβρουαρίου 1999 Άρθρο 2, Παρ. 5: Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης - Νόµος 2960/2001 ΦΕΚ Α265 της 22 Νοεµβρίου 2001 Άρθρο 121, Παρ. 5: Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης - Εκάστοτε αποφάσεις περί περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος) Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας εξαιρούνται των περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος) 5

6 3. Επικρατούσα κατάσταση Η σηµερινή κατάσταση στην Ελληνική αγορά δε διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που υφίσταται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην πράξη ελάχιστα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που λειτουργούν µε συσσωρευτές διατίθενται προς πώληση. Ο λόγος είναι απλός. Η τεχνολογία των συσσωρευτών δεν ακολούθησε την τεχνολογική εξέλιξη που ακολούθησαν οι ηλεκτροκινητήρες και κατά πολύ περισσότερο τα ηλεκτρονικά συστήµατα και έτσι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πάσχει έντονα από το πρόβληµα της ανεπαρκούς ποσότητας ενέργειας σε σχέση µε εκείνη που απαιτούν οι συνήθειες των χρηστών (και όχι πάντοτε οι ανάγκες τους) όπως επίσης και από τη χρονικά µακρόσυρτη διαδικασία ανεφοδιασµού του. Στο διάγραµµα φαίνεται η σηµαντική διαφορά στην ποσότητα ενέργειας που µπορεί να αποθηκεύσει ένα συνηθισµένο δοχείο καυσίµου συµβατικού αυτοκινήτου σε σύγκριση µε συστοιχίες συσσωρευτών µε ίδιο όγκο. Παρά το ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι δύο έως τρεις φορές οικονοµικότερα σε ενέργεια κίνησης, το πρόβληµα αυτό συνεχίζει να αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο για την ευρεία διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που κινούνται από συσσωρευτές [5] ,3 Ενεργεια σε KWh εξαµενη Βενζινης 48 λίτρων Συσσωρευτές Li-ion ή Νι-ΜΗ Συσσωρευτές Μολύβδου ή Ni-Cd Επιπροσθέτως, σε ορισµένες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υφίστανται προβλήµατα ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, προβλήµατα δικτύων διανοµής όπως και προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εποµένως του βαθµού ρύπανσης που προκαλείται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς [6], [7]. 6

7 Στο διάγραµµα είναι εµφανής η επίδραση του τρόπου παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στον υπολογισµό των παραγοµένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής λόγω της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις διάφορες λειτουργικές φάσεις του που χαρακτηρίζονται από την παραγόµενη ελκτική δύναµη. Έτσι βλέπουµε την «Ελληνική» καµπύλη, τη «Βελγική» και τη «Σουηδική» η οποία είναι βέβαια η πλέον καθαρή αφού στη Σουηδία αξιοποιούνται στο έπακρο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή. Βλέπουµε επίσης και τις διακεκοµµένες καµπύλες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν στον θερµικό κινητήρα µε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ταχύτητα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι καµπύλες αυτές βρίσκονται χαµηλότερα από τις καµπύλες του ηλεκτροκινητήρα όταν αυτός τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια από το Ελληνικό δίκτυο διανοµής.. Φυσικά η σύγκριση αυτή έχει θεωρητική µόνο αξία αφού στην πράξη παρεµβάλλεται σωρεία άλλων παραγόντων που τελικά καθιστούν συµφέρουσα τη χρήση της ηλεκτροκίνησης ακόµα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά τα θέµατα αλλά και για το µεγάλο σχετικά κόστος κατασκευής τους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε συσσωρευτές δεν έχουν ακόµα διατεθεί σε µεγάλους αριθµούς και σε ποικιλία µοντέλων στην αγορά. Τι αναµένεται να συµβεί στην επόµενη πενταετία; Οι συσσωρευτές θα βελτιωθούν σηµαντικά και θα αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα επιτρέψουν την κατασκευή πρακτικών µικρών αυτοκινήτων πόλης [8]. Οι τιµές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συµπιεσθούν µόλις αρχίσει η µαζική παραγωγή τους. Ήδη σηµειώνονται επιτυχηµένες επιχειρηµατικές δράσεις στον τοµέα αυτόν από µικρά εργοστάσια όπως π.χ. εκείνη του εργοστασίου REVA στην Ινδία που κατασκευάζει το εικονιζόµενο όχηµα. Θα χρειαστεί όµως εντονότερη κοινωνική δράση προς την κατεύθυνση της αλλαγής των συνηθειών των χρηστών και της εξοικείωσής τους µε την ιδέα της χρήσης τέτοιων µικρών αυτοκινήτων πόλης. Θα χρειαστεί επίσης εκτίµηση των τοπικών συνθηκών σε επίπεδα πόλης και χώρας για τη διαπίστωση και ποσοτικοποίηση των ωφεληµάτων των χρηστών, της εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού συνόλου προκειµένου να θεσπισθούν ανάλογα κίνητρα διάδοσης της χρήσης τους. Μόνο µε µια καλοοργανωµένη προσπάθεια, εναρµονισµένη στα τοπικά και εθνικά δεδοµένα, υπάρχει ελπίδα να δούµε στο µέλλον πολλά καθαρά και αθόρυβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κινούνται µε ηλεκτρική ενέργεια από συσσωρευτές στις γειτονιές και στις πόλεις µας [9]. Σε καµιά πάντως περίπτωση δεν πρέπει να µας διαφεύγει το ότι η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων αποτελεί πραγµατικό µονόδροµο και τίποτα δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην ευρύτατη µελλοντική διάδοσή της. Στο διάγραµµα που βλέπετε, της προβλεπόµενης διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην παγκόσµια αγορά, το οποίο στηρίζεται σε πληθώρα στοιχείων και πηγών, φαίνεται ότι το έτος 2035 θα ταξινοµούνται σε ολόκληρο τον κόσµο νέα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι σε ποσοστό 63% ηλεκτροκίνητα και σε ποσοστό 37% συµβατικά [10]. 7

8 Προβλεπόµενη διείσδυση στην αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην τριακονταετία (Πηγή ΙΜΑ) 120 Ποσοστά επι των τιθεµένων σε κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ενεργειακά Στοιχεία Υβριδικά Συστήµατα Πενταετίες Είναι επίσης γεγονός ότι κατά τις επόµενες δύο έως τρεις πενταετίες η υβριδική τεχνολογία θα σηµειώνει ολοένα και µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Ο συνδυασµός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος αρχικά θα είναι βενζινοκινητήρας και αργότερα πετρελαιοκινητήρας, µε έναν η περισσότερους ηλεκτροκινητήρες θα δώσει στην κατανάλωση εξαιρετικά αυτοκίνητα, οικονοµικότατα σε καύσιµο, ιδιαίτερα µειωµένης ρύπανσης ιδίως υπό συνθήκες αργής κυκλοφορίας και συµφορήσεων εντός των πόλεων και µε άριστες προδιαγραφές που θα ικανοποιούν ακόµα και τον απαιτητικότερο χρήστη. Όλοι οι κατασκευαστές σήµερα το έχουν πλέον κατανοήσει και όλοι σπεύδουν να προετοιµαστούν για την τεχνολογική αυτή εξέλιξη που έρχεται µε µαθηµατική ακρίβεια. Παράλληλα θα εξελίσσεται και η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργειακά στοιχεία (Fuel Cell) επί του αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιέται οριστικά το πρόβληµα της περιορισµένης αποθηκευτικής ικανότητας των συσσωρευτών και δηµιουργείται µια άλλη γενιά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία θα παράγουν τα ίδια την ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειάζονται για την κίνησή τους, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό αρχικά ίσως κάποιο καύσιµο και αργότερα καθαρό Υδρογόνο. Οι εξελίξεις στη τεχνολογία αυτή εκτιµάται ότι θα βραδύνουν κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας έχει σχέση µε την τεχνολογία των ίδιων των ενεργειακών στοιχείων και το κόστος των πρώτων υλών τους και ο δεύτερος µε τον χρησιµοποιούµενο ενεργειακό φορέα (Υδρογόνο), την παραγωγή του και τη διανοµή του. Οι τυχόν άλλες εναλλακτικές καύσιµες ύλες που ίσως χρησιµοποιηθούν στα ενεργειακά στοιχεία σε πρώτη φάση θα επιλέγονται από κάθε χώρα µε εθνικά κυρίως δεδοµένα. Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι το Υδρογόνο αποκτά σηµαντικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον αλλά και τις εθνικές οικονοµίες µόνο αν παράγεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή από πυρηνική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο οτι οι ενδεδειγµένες λύσεις θα βρεθούν. Το βέβαιο είναι ότι το µέλλον της αυτοκίνησης θα στηριχθεί στον ηλεκτροκινητήρα. 4. Αναγκαίες ενέργειες για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον Όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα µας επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες στόλου επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και συνήθειες χρηστών. Στη διαµόρφωσή τους σηµαντική ευθύνη έχει η Πολιτεία αλλά και το ιδιότυπο οικονοµικό κατεστηµένο. Η ανάλυση αιτίων και αποτελεσµάτων εκφεύγει του σκοπού της παρούσας οµιλίας. Θα αναφερθούν µόνο µερικές διαπιστώσεις. 8

9 α) Σε ετήσια βάση εισέρχεται στην κυκλοφορία ένας πολύ σηµαντικός αριθµός καινουργών αυτοκινήτων ενώ δεν αποσύρονται τα παλαιά (δακτύλιος, οικονοµικοί µετανάστες, αναποτελεσµατικότητα των θεσµών περιοδικού ελέγχου και ελέγχου καυσαερίων, στρεβλή φορολογική πολιτική κ.λ.π.). Στο διάγραµµα φαίνεται η σηµειωθείσα αύξηση των κυκλοφορούντων οχηµάτων κατά την τελευταία δεκαπενταετία και η πρόβλεψη για τα επόµενα χρόνια [11], [12]. β) Ενθαρρύνεται η απόκτηση ενεργειοβόρων αυτοκινήτων µέσω της άµεσης φορολογικής πολιτικής όσο και της έµµεσης (νοµοθεσία για τα τζιπ, εταιρικά αυτοκίνητα κ.λ.π.) γ) Στρεβλώνεται και παρεµποδίζεται ακόµα και η εφαρµογή τεχνολογικών εξελίξεων των συµβατικών αυτοκινήτων µε ανυπόστατους ισχυρισµούς και προφάσεις. Παράδειγµα η απαγόρευση κινητήρων ντίζελ σύγχρονης τεχνολογίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την ίδια στιγµή που επιτρέπεται η χρήση τέτοιων κινητήρων, εξαιρετικά ρυπογόνων µάλιστα, από οµάδες χρηστών µε έντονη πολιτική επιρροή (Ταξί, Φορτηγά κ.λ.π.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ Σε ένα τέτοιο κλίµα έντονης παρεµβατικής πολιτικής µε αδιαφανείς στόχους είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλλιεργηθούν συνθήκες ευαισθητοποίησης των πολιτών χρηστών σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και εποµένως αναδιάταξης των προτεραιοτήτων τους στον πίνακα των κριτηρίων µε τα οποία αποφασίζουν τις αγορές νέων αυτοκινήτων ή τις αποσύρσεις των παλαιών. Χρειάζεται µια νέα αντίληψη κυρίως µέσα στον κυβερνητικό µηχανισµό. Χρειάζεται µια ευρύτερη διαβούλευση µε κοινωνικούς φορείς που αποδεδειγµένα γνωρίζουν τα αντικείµενα των ενδιαφερόντων τους και διαθέτουν πηγές πληροφόρησης και όραση µε προοπτική. Χρειάζεται τέλος οριστική εγκατάλειψη του αναποτελεσµατικού και χαώδους συστήµατος της συναρµοδιότητας των πολλών Υπουργείων µέσα στο οποίο βαλτώνει κάθε προοδευτική και αναπτυξιακή προσπάθεια. Υπό συνθήκες παραγωγικής και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων θα µπορούσαν να εξεταστούν τρόποι µε τους οποίους θα ξεκινήσει προσπάθεια περαιτέρω διάδοσης των υβριδικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης [13]. Θα πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρµοστεί πρόγραµµα αντικαταστάσεως των άνω της δεκαπενταετίας υπερήλικων και ρυπογόνων αυτοκινήτων στηριγµένο στην αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» Όπως προαναφέρθηκε, ένα ολοκληρωµένο πενταετές πρόγραµµα αντικατάστασης υπερήλικων αυτοκινήτων και παροχής κινήτρων για τη διάδοση «καθαρών» αυτοκινήτων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου µε την επιβολή ενός ετήσιου τέλος ρύπανσης 50 η 100 Ευρώ στα ηλικίας άνω των 16 ετών αυτοκίνητα. Πέρα όµως από τον τοµέα των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. υπάρχουν πολλοί άλλοι τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να γίνουν αποφασιστικές παρεµβάσεις. Ένα πρόγραµµα, σωστά µελετηµένο σε βάθος χρόνου, θα µετέτρεπε για παράδειγµα τα ταξί σε υβριδικά. Τα λεωφορεία και τα άλλα οχήµατα του ηµοσίου και του ευρύτερου τοµέα, όπως και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, πρέπει να αγοράζονται µε βασικό κριτήριο τη µικρή κατανάλωση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και θα πρέπει σύµφωνα µε οδηγία της Ε.Ε. που ετοιµάζεται να εκδοθεί να είναι σε ποσοστό 25% «καθαρά». 9

10 Η φορολογία των αυτοκινήτων πρέπει να συνδεθεί µε την ενεργειακή απόδοσή τους. όπως άλλωστε ήδη συζητείται σήµερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος θα πρέπει µε κάθε µέσο να περάσει στους πολίτες το µήνυµα της ανάγκης εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας της δηµόσιας υγείας από τους ρύπους και διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αλόγιστη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και η παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου. Ένας από τους τρόπους που έχουν προταθεί στους αρµοδίους είναι και η εφαρµογή της ενεργειακής ετικέτας για τα καινούργια προς πώληση αυτοκίνητα, που εµφαίνεται στην εικόνα [14]. 5. υνατότητες και προοπτικές Πριν από δύο περίπου χρόνια, εξεταζόταν σε επίπεδο Υπουργού η πιθανότητα παραγωγής σε Ελληνική βιοµηχανία ενός επιβατικού αυτοκινήτου, περίπτωση για την οποία ο επιχειρηµατίας εξέταζε την πιθανότητα εξασφάλισης της απορρόφησης µέρους της παραγωγής του από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Στη σχετική συζήτηση, εκπρόσωπος µη κυβερνητικού φορέα υπογράµµισε τη σχεδόν βέβαιη µη ανταγωνιστική τιµή του προϊόντος και υποστήριξε ότι θα ήταν σκόπιµο ένα τέτοιο αίτηµα να γινόταν όχι για ένα συµβατικό και µη ανταγωνιστικό αυτοκίνητο αλλά για ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, πιθανώς υβριδικό. Ο επιχειρηµατίας υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο και αποχώρησε. εν ακούστηκε τίποτα περισσότερο έκτοτε. Το περιστατικό δείχνει ότι η Ελληνική βιοµηχανία, ενώ έχει τις δυνατότητες να δραστηριοποιηθεί σε έναν εξειδικευµένο χώρο όπως είναι οι νέες τεχνολογίες στην αυτοκίνηση, δεν το αποπειράται παρά το ότι υπάρχουν ίσως κάποια περιθώρια στήριξής της από την Πολιτεία ακόµα και σήµερα που η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον υπ αριθµό ένα στόχο της παγκόσµιας οικονοµίας. Το παράδειγµα της µικρής Ινδικής βιοµηχανίας που ήδη εξάγει στην Αγγλία αλλά και σε άλλα µέρη του κόσµου ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε συσσωρευτές είναι χαρακτηριστικό. Ο ίδιος ο Υπουργός Εµπορίου της χώρας αυτής δήλωνε δηµόσια από το βήµα Συνεδρίου ότι στηρίζει µε κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Συνεργασίες Ελληνικών βιοµηχανιών µε αντίστοιχες του εξωτερικού προκειµένου να κατασκευασθούν στην Ελλάδα υβριδικά ταξί ή υβριδικά και ηλεκτρικά λεωφορεία θα µπορούσαν να υλοποιηθούν εάν οι Έλληνες επιχειρηµατίες εξεδήλωναν σχετικές πρωτοβουλίες και εάν οι αρµόδιες για την ανάπτυξη της χώρας αρχές τους στήριζαν σταθερά. Οι τεχνολογίες αιχµής απαιτούν συνεργασία του Ιδιωτικού µε το ηµόσιο τοµέα για να αποδώσουν καρπούς [15]. 10

11 Οι Έλληνες επιστήµονες δεν διστάζουν να αναλάβουν σηµαντικούς ρόλους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα και να εισφέρουν τις γνώσεις του αντικειµένου τους αποκοµίζοντας όµως ταυτόχρονα από αυτές τις συνεργασίες τους πολύτιµες γνώσεις και εµπειρίες. Στον τοµέα της τεχνολογίας των ενεργειακών στοιχείων και του υδρογόνου η Ελλάδα έχει αξιόλογη εµπλοκή και θα µπορούσε να προχωρήσει ακόµα περισσότερο αν υπήρχε ένα σταθερά υποστηριζόµενο από την Πολιτεία πρόγραµµα για την κατασκευή εξαρτηµάτων ή και πλήρους µονάδος ενεργειακών στοιχείων. Στη φωτογραφία φαίνεται ένας πιλοτικός µικρός σταθµός ανεφοδιασµού µε υδρογόνο. Ένας τέτοιος σταθµός θα έπρεπε ήδη να υπάρχει κοντά στην πειραµατική µονάδα ηλεκτρολυτικής παραγωγής υδρογόνου από 11

12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, όπως και ένα µικρό λεωφορείο µε ενεργητικά στοιχεία το οποίο να ανεφοδιάζεται και να κτκλοφορεί στην περιοχή αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι το απόλυτα καθαρό µέσο µεταφοράς είναι πραγµατικότητα. Το ίδιο θα µπορούσε να γίνει και µε ένα πρόγραµµα κατασκευής ενός Ελληνικού αυτοκινήτου πόλης µε συσσωρευτές νέας τεχνολογίας ή ακόµα ενός µικρού υβριδικού αυτοκινήτου. Είναι ίσως µια από τις τελευταίες ευκαιρίες για χώρες σαν τη δική µας που έχασαν εδώ και πολλά χρόνια το τραίνο της εκβιοµηχάνισης στο χώρο των µεταφορών. Άλλωστε τίποτα αποδοτικότερο δεν υπάρχει σήµερα για µια µικρή χώρα όπως η δική µας από τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Jeffrey M. Christian, World Guide to Battery-Powered Road Transportation, Newsletter Publishing Center, McGraw-Hill Publications Company, 1221 Avenue of the Americas, New York, N.Y , ISBN [2] Prof. Dr. Ing. C.N. Spentzas, Point of view of Prof. Dr. C.N. Spentzas, Nat. Tech. Univ. of Athens, Hearing of the 4 th Nov on Urban Electric Vehicles, European Parliament, Committee on Transport and Tourism. [3] La Jamais Contente, [4] Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, «ιακήρυξη για την πολιτική των Οδικών Μεταφορών στην Ελλάδα» [5] Michelin S.A., Challenge Bibendum The Shanghai 2004 Report [6] Dr. Yves Toussaint, Reaching 60 g/km CO 2 with an optimized parallel hybrid drivetrain EVS 18, Berlin, October 2001 [7] Malcolm Fergusson, Proposals for calculating the energy consumption and CO 2 emissions of electric vehicles A discussion paper for the European Environmental Bureau, December 1993 [8] Kevin Bullis, More Powerful Batteries, Technology Review, [9] P. Valachis, Summary of a study on the Feasibility of Introduction of Electric Battery driven Vehicles in Athens, Center for Renewable Energy Sources, Greece [10] ιονύσιος Νέγκας, «Η Ηλεκτροκίνηση µονόδροµος της τεχνολογικής εξέλιξης στην αυτοκίνηση», 3 ο Συνέδριο AABC Αυτοκίνηση και Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2005 [11] ιονύσιος Νέγκας, «Αναγκαιότητα παροχής κινήτρων για τη διάδοση των Ηλεκτρικών και Υβριδικών αυτοκινήτων Κόστος και Ωφέλεια», Οικολογική Αυτοκίνηση Νέες Τεχνολογίες, Νέοι ρόµοι, 29/30 Νοεµβρίου 2002, Αθήνα [12] European Commission Directorate General for Energy and Transport, Energy and Transport in Figures Brussels 2003 [13] Electric Vehicles Association of the Americas, EVs for work and Play 2001, 701 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C [14] European Commission, Bying green, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, ISBN x [15] External Advisory Group KA3 Land Transport and Marine Technology, Sustainable and competitive mobility for European Citizens, February

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα»

«Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» «Συμβολή των Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Ελληνικό Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων URL: www.heliev.gr e-mail: info@heliev.gr

Διαβάστε περισσότερα

ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός

ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός «Τρέχουσες τεχνολογίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

BMW i & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΕΟ BMW i3 94 Ah KAI OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Building Green Open Space 2017, 9/4/2017

BMW i & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΕΟ BMW i3 94 Ah KAI OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Building Green Open Space 2017, 9/4/2017 BMW i & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΝΕΟ BMW i3 94 Ah KAI OI ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Building Green Open Space 2017, 9/4/2017 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΝΑΛΗΣ. SALES OPERATIONS & BMW i MANAGER. BMW GROUP HELLAS.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος

Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος 26 Νοεμβρίου, 2008 Υδρογόνο: Το καύσιμο του μέλλοντος Βιώσιμο καύσιμο για τη μελλοντική αυτοκίνηση Ικανό να περιορίσει τις εκπομπές CO 2 από τον Ευρωπαϊκό τομέα οδικών μεταφορών πάνω από 50% μέχρι το 2050

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0332 (NLE) 14122/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 Ιουλίου 2007 Επικίνδυνοι ρύποι από τα παλαιά επαγγελματικά οχήματα: Τα παλαιάς τεχνολογίας ελαφρά και βαρέα οχήματα ηλικίας άνω των 15 ετών εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρύπων Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα»

«Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» «Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobilityworks: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Γρηγόρης Ζωίδης Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Ημερίδα: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Hybrid. Ηλίας Καραϊσκός Αγγελική Τσενέ

Toyota Hybrid. Ηλίας Καραϊσκός Αγγελική Τσενέ Toyota Hybrid Ηλίας Καραϊσκός Αγγελική Τσενέ Η σημερινή μας agenda Toyota & Hybrid Η τεχνολογία Toyota Hybrid Μοναδικά οφέλη Toyota Hybrid Γκάμα Test Drive Η Toyota στον κόσμο Δηλαδή Kaizen προκαλώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα Παροχής Κινήτρων για τη ιάδοση των Ηλεκτρικών και Υβριδικών Αυτοκινήτων Κόστος και Ωφέλεια

Αναγκαιότητα Παροχής Κινήτρων για τη ιάδοση των Ηλεκτρικών και Υβριδικών Αυτοκινήτων Κόστος και Ωφέλεια Αναγκαιότητα Παροχής Κινήτρων για τη ιάδοση των Ηλεκτρικών και Υβριδικών Αυτοκινήτων Κόστος και Ωφέλεια ιονύσιος Νέγκας - Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Περίληψη Στην εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Tα υβριδικά αυτοκίνητα»

ΘΕΜΑ: «Tα υβριδικά αυτοκίνητα» ΘΕΜΑ: «Tα υβριδικά αυτοκίνητα» Καράμπελα Καράπαπα Επιμέλεια εργασίας: Ζωή Ιωάννα ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; Αυτός ο τύπος αυτοκινήτου ονομάζεται έτσι επειδή συνδυάζει δύο μορφές ενέργειας για να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 6 η Απριλίου 2016 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Συνέπειες στην αγορά αυτοκινήτου, στα έσοδα του κράτους, στο περιβάλλον και στους καταναλωτές από τις αθρόες εισαγωγές μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων προηγούμενων αντιρρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς

ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς ΓΣΕΕ-GREENPEACE-ATTAC Ελλάς Το Πρωτόκολλο του Κιότο Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση «Από το Ρίο στο Γιοχάνεσµπουργκ και πέρα από το Κιότο. Ποιο µέλλον για τον Πλανήτη;» ρ Μιχαήλ Μοδινός

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίαρχο γεγονός στον 21 ο αιώναγια την αυτοκινητοβιοµηχανία θα είναι, πέρα από την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων των καταναλωτών, η

Κυρίαρχο γεγονός στον 21 ο αιώναγια την αυτοκινητοβιοµηχανία θα είναι, πέρα από την ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόµενων απαιτήσεων των καταναλωτών, η Το παρόν και το µέλλον των υβριδικών αυτοκινήτων της Toyota Η οπτική γωνία της Toyota Μίλτος Τσοσκούνογλου ιευθυντής Τοµέα Προστασίας Περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, Toyota Ελλάς Κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ας αρχίσουμε με την Ιστορία της αυτοκινησης γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα. Ομάδα 1 Α1. Ιστορία Α2. Ελλάδα

Ας αρχίσουμε με την Ιστορία της αυτοκινησης γενικά, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα. Ομάδα 1 Α1. Ιστορία Α2. Ελλάδα Εισαγωγή: Το αυτοκίνητο έχει εισβάλει εδώ και πολύ καιρό στη ζωή μας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Πόσα όμως γνωρίζουμε γύρω απο αυτό; Τι γνωρίζουμε για τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Νέγκας, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 26 /11/2010

Διονύσης Νέγκας, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 26 /11/2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η διείσδυση των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά αποτελεί ευκαιρία για την οικονοµία της χώρας, ωφελεί το κοινωνικό σύνολο και πυροδοτεί επιχειρηµατικές δράσεις»

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις»

Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Το Ευρωπαϊκό έργο emobility Works: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε Δήμους και επιχειρήσεις» Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter -Προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων Περιεχόμενα Tεύχος 2 Αρθρογραφία January 2017 ΜΑΙΧ

e-newsletter -Προδιαγραφές κατασκευής κτιρίων Περιεχόμενα Tεύχος 2 Αρθρογραφία January 2017 ΜΑΙΧ January 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 2 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Περιεχόμενα Αρθρογραφία -Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στέφανος Οικονομίδης Μάρτιος 2016 Φυσικό Αέριο Η ιστορία Η κίνηση των οχημάτων με φυσικό αέριο ξεκινάει από πολύ παλιά 1862: Το πρώτο μηχανοκίνητο όχημα Η επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα Η κλιµατική αλλαγή ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καγιαμπάκης Μάνος http://www.electricallab.gr Τίτλοι - Θεματολογία: Ηλεκτροκίνηση & τεχνολογία Η2 Προβληματισμοί ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Εξέλιξη της Τεχνολογίας με Προστασία του Περιβάλλοντος Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 14 Μαϊου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0265(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ/ΕΚΘΕΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Προδιαγραφές και ποιότητα πετρελαίου κίνησης σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ECOCITY Μανόλης Μαρκάκης Χημικός Μηχανικός (M.Sc., D.I.C.) Ποιότητα αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικό 40 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 11: Οικονομικά Εργαλεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ι Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Α.Π.Ε. ή με Α.Π.Ε.;» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/ 6/21612/20.09.2011 Υπουργική Απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα

Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ. κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη χαρά για µένα να βρίσκοµαι σήµερα εδώ κοντά σας, στη «ιεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008». Θα ήθελα κατ αρχάς να σας εκφράσω

Διαβάστε περισσότερα

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε ενεργειακές δράσεις

D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε ενεργειακές δράσεις D.3.5 Έκθεση για εφαρμογή καλών πρακτικών σε Τίτλος καλών πρακτικών: 1 Ενεργειακή απόδοσης σε πολυκατοικίες 2 Προώθηση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων 3 Προώθηση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και προοπτικές»

«Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και προοπτικές» «Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και προοπτικές» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. και Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ July 2017 ΜΑΙΧ +302821035020 Tεύχος 4 Ιωάννης Βουρδουμπάς, Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ZEROCO2 Γεώργιος Αγγελάκης, Υπεύθυνος διαχείρισης του έργου ZEROCO2 Ιστοσελίδα του έργου: www.interregeurope.eu/zeroco2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ. Εισαγωγή

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ. Εισαγωγή 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ Εισαγωγή Το Νοέμβριο του 1998, το Μάρτιο 2001 και το Φεβρουάριο 2005 η Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Ένωση»: Ευκαιρία για μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα;

«Ενεργειακή Ένωση»: Ευκαιρία για μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα; «Ενεργειακή Ένωση»: Ευκαιρία για μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα; Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 9 Φεβρουαρίου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 2000/0211(COD) ***I ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης

θεσμικό πλαίσιο των μονάδων αποθήκευσης ΗΜΕΡΙΔΑ «Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις Ε.Μ.Π., 9 Νοεμβρίου 2013 Αποτελέσματα α ηλεκτρονικής έρευνας για το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου

Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Βαθμός ενημέρωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στις Κοινότητες της Κύπρου Συνεισφορά της Ένωσης Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο

Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο Το νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την περίοδο 2020-2030 Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 10/02/2015 Περιεχόμενα 1. Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όπως φαίνεται παραπάνω, οι εφαρµογές των κελιών καυσίµου θα µπορούσαν να χωριστούν σε πέντε οµάδες: 1. Στατικές 2. Οικιστικές 3. Μεταφορές 4. Φορητές

Όπως φαίνεται παραπάνω, οι εφαρµογές των κελιών καυσίµου θα µπορούσαν να χωριστούν σε πέντε οµάδες: 1. Στατικές 2. Οικιστικές 3. Μεταφορές 4. Φορητές ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Χρησιµοποίηση των κελιών καυσίµου για συµπαραγωγή ενέργειας (παραγωγή θερµότητας και ενέργειας για ξενοδοχεία, νοσοκοµεία σπίτια) 2. Αποκεντρωµένη παραγωγή ισχύος

Διαβάστε περισσότερα