ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ιονύσιος Νέγκας ιπλ. Ναυπηγός Μηχανικός, Γενικός Γραµµατέας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. Τεχνικός Σύµβουλος της ΕΛΠΑ για τα Οχήµατα Νέας Τεχνολογίας και τα Εναλλακτικά Καύσιµα Μέλος της ιεθνούς Επιτροπής της FIA για τις Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας στις Μεταφορές Περίληψη 1. ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων και η ΕΛΠΑ δραστηριοποιούνται προκειµένου να γνωρίσουν οι Έλληνες χρήστες την ύπαρξη των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και να νοµοθετήσει η Πολιτεία κίνητρα. για τη χρήση τους. ιασύνδεση µε το παγκόσµιο κίνηµα για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εκδηλώσεις διεθνούς εµβέλειας. 2. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονοµικά αυτοκίνητα Νοµοθετήµατα που αφορούν σε κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. 3. Επικρατούσα κατάσταση ιείσδυση στην αγορά. Συγκρίσεις µε το όσα συµβαίνουν στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Τεχνολογική εξέλιξη και επικρατούσες τάσεις. Χρονοδιάγραµµα αναµενόµενης επίδρασης των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση 4. Αναγκαίες ενέργειες για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον Προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες διάδοσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν. Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του κοινού ως µέσα επιτάχυνσης των εξελίξεων 5. υνατότητες και προοπτικές Εκτίµηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην αυτοκίνηση. Η Ελλάδα µπορεί να διεκδικήσει µερίδιο από αυτές υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 1. ραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τη διάδοση της χρήσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων Η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων δεν αποτελεί νέα εφαρµογή αφού από τα πρώτα χρόνια του περασµένου αιώνα υπήρχαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και µάλιστα σε ποσοστό σηµαντικό. Το 1900 στην Αµερική κυκλοφορούσαν 8000 αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 3000 ήταν ηλεκτροκίνητα [1]. Μετά µία δεκαετία περίπου το ποσοστό αυτών των αυτοκινήτων συνέχιζε να είναι 38% [2]. Στην εικόνα µπορείτε να δείτε το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο αγώνων La «Jamais Contente» µε το οποίο ο Βέλγος οδηγός αγώνων Camille Jenatzy κατέρριψε στις 29 Απριλίου του 1899, για πρώτη φορά, το φράγµα των 100 χλµ/ω, επιτυγχάνοντας ταχύτητα 105,88 χλµ/ω [3]. 1

2 Με την πάροδο του χρόνου η ηλεκτροκίνηση εκτοπίστηκε από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα πολύ φθηνά και περιεκτικά σε ενέργεια ορυκτά καύσιµα που χρησιµοποιούσε για τη λειτουργία του. Ήλθε όµως και πάλι στο προσκήνιο στη δεκαετία του 60 εξ αιτίας των δυσµενών επιπτώσεων της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης στη δηµόσια υγεία, αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον, όπως αυτές άρχισαν να παρατηρούνται, ιδίως στα µεγάλα αστικά κέντρα του οικονοµικά αναπτυγµένου τµήµατος του πλανήτη. Κατά την τελευταία όµως εικοσαετία έγινε γενικώς αποδεκτό το ότι, παρά την τεχνολογική εξέλιξη των κινητήρων εσωτερικής καύσης και τις περαιτέρω λαµπρές προοπτικές της, κατέστη επιτακτική η ανάγκη να καταφύγει η ανθρωπότητα στο εγγύς σχετικά µέλλον σε µεταφορικά µέσα πολύ αποδοτικότερα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, αβλαβή για το περιβάλλον και µη εξαρτώµενα για τη λειτουργία τους από το πετρέλαιο. Ο ηλεκτροκινητήρας εύλογα θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε τη µοναδική επιλογή για την κίνηση των αυτοκινήτων του µέλλοντος λόγω των απειράριθµων πλεονεκτηµάτων του που τον καθιστούν ιδεώδη για µια τέτοια εφαρµογή, σε συνδυασµό µάλιστα µε τη σηµειούµενη αλµατώδη εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστηµάτων µικρής και µεγάλης ισχύος τα οποία τον συµπληρώνουν και καθιστούν τη λειτουργία του απόλυτα ελεγχόµενη. Το εικονιζόµενο πειραµατικό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ΚΑΖ το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα 312 χλµ/ω δείχνει ξεκάθαρα ότι η ηλεκτροκίνηση θα µπορεί στο µέλλον να ικανοποιήσει οποιαδήποτε σχεδόν απαίτηση. Έτσι από τη δεκαετία του 80 αρχίζει ουσιαστικά µια προσπάθεια αναβίωσης της ηλεκτροκίνησης των αυτοκινήτων και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας προκειµένου να την αποδεχθεί ως την εναλλακτική λύση που σταδιακά θα οδηγήσει στον επιθυµητό στόχο των «καθαρών» αυτοκινήτων τα οποία δεν θα χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα Η Ελλάδα, σε επιστηµονικό επίπεδο και σε επίπεδο µη κυβερνητικών οργανώσεων διαθέτει ευαίσθητες κεραίες οι οποίες δέχονται τα κατά καιρούς ανά την υφήλιο σηµειούµενα ερεθίσµατα και δεν αργεί να δηλώσει την ενεργή παρουσία της σε οτιδήποτε έχει σχέση µε τεχνολογικές ή άλλης µορφής εξελίξεις. Αυτό έγινε και µε την προσπάθεια διάδοσης των «καθαρών» ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τον Ιανουάριο του 1990 η ιεθνής Οµοσπονδία Αυτοκινήτου FIA, διαπιστώνοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις που σηµειώνονται στο χώρο του αυτοκινήτου ιδρύει την Επιτροπή Ηλεκτρικών και Ηλιακών Οχηµάτων. Η Ελλάδα είναι µία από τις λίγες χώρες που συµµετέχουν µε εθνικό εκπρόσωπο στην επιτροπή αυτή από της ιδρύσεώς της µέχρι και σήµερα. Πολλά έχει προσφέρει αλλά και πολλά έχει αποκοµίσει από αυτή τη συµµετοχή. Το 1991 η ΕΛΠΑ, θέλοντας να ενηµερώσει τους Έλληνες αυτοκινητιστές για τις προσπάθειες που σηµειώνονταν σε ολόκληρο τον κόσµο γύρω από την ηλεκτροκίνηση των επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και να προετοιµάσει το έδαφος από πλευράς διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής και χρήσης τέτοιων αυτοκινήτων, αγόρασε στην Ελβετία και εισήγαγε στην Ελλάδα δύο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τύπου Pinguin-Tavria ένα εκ των οποίων βλέπετε στην εικόνα. 2

3 Η συναρµολόγηση των αυτοκινήτων αυτών γινόταν στην Ουγγαρία και είχε σαν βάση το αυτοφερόµενο πλαίσιο των σοβιετικών αυτοκινήτων Tavria (ZAZ 1102). Οι ηλεκτροκινητήρες και τα ηλεκτροµηχανολογικά περιφερειακά συστήµατα ήταν κατασκευασµένα στην Ιταλία βάσει τεχνικής µελέτης της Ελβετικής εταιρείας Fridez Solar, µε έδρα τη Βασιλεία. Η συστοιχία των συσσωρευτών που κινούσε αυτό το βαρύ τετραθέσιο αυτοκίνητο, το οποίο σηµειωτέον διατηρούσε το κιβώτιο ταχυτήτων του συµβατικού µοντέλου, απαρτιζόταν από 14 συσσωρευτές αυτοκινήτου τύπου Μολύβδου-Θειικού οξέος χωρητικότητας 240 Αµπερωρίων και είχε συνολική τάση 84 Βολτ. Ο ηλεκτροκινητήρας ήταν συνεχούς ρεύµατος ισχύος 12 ΚW. Η µέγιστη ταχύτητα που µπορούσε να αναπτύξει ήταν 120 χλµ/ω και η µέση κατανάλωση ενέργειας 20 KWh /100 χλµ. Η παρουσίαση των αυτοκινήτων αυτών, τόσο στους εκπροσώπους του τύπου, τον Νοέµβριο του 1991 όσο και στο κοινό, στις ιεθνείς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης των ετών 1991 και 1992, προκάλεσε µεγάλη αίσθηση. Όπως ήταν αναµενόµενο, ο κρατικός µηχανισµός έδειξε και στην περίπτωση αυτή τη γνωστή δυσκαµψία αλλά τελικά αναγνωρίζοντας τη σκοπιµότητα του εγχειρήµατος προχώρησε στη δηµιουργία του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου έγκρισης και έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας τους. Είναι αξιοσηµείωτο να αναφερθεί, όπως άλλωστε µπορείτε να δείτε στην εικόνα, ότι στις άδειες αυτές που χορηγήθηκαν µετά από προσπάθειες 8 περίπου µηνών συνεχίζει να αναφέρεται ως καύσιµο η Βενζίνη. Μόνο στις παρατηρήσεις σηµειώνεται ότι πρόκειται για ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Σε κάθε πάντως περίπτωση η έκδοσή τους αποτελεί ιστορικό γεγονός αφού είναι οι πρώτες Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. 3

4 Ο δρόµος είχε πλέον ανοίξει και η Πολιτεία στη συνέχεια, όπως θα δούµε, ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήµατα παροχής κινήτρων για τη διάδοση των «καθαρών» αυτοκινήτων. Παράλληλη µε τις ενέργειες της ΕΛΠΑ, υπήρξε και η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε από επιστηµονική οµάδα υπό τον καθηγητή Αθανάσιο Σαφάκα. Η οµάδα αυτή ενηµερωµένη για την κίνηση που σηµειώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο µε την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλεκτρικών Οδικών Οχηµάτων AVERE, µε έδρα το Βέλγιο, θέλησε να ιδρύσει στη χώρα µας το Ελληνικό Τµήµα αυτής της Οµοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό ήλθε σε επαφή µε την ΕΛΠΑ η οποία πρόθυµα δέχθηκε να παράσχει την βοήθεια του Νοµικού της τµήµατος για τις αναγκαίες διαδικασίες αλλά και να συµπράξει στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η έγκριση της αίτησης των 37 ιδρυτικών µελών για την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο., τον Φεβρουάριο του 1991, αποτέλεσε τον καρπό αυτής της προσπάθειας. Έκτοτε η Ελλάδα βρίσκεται συνδεδεµένη πολλαπλώς µε το παγκόσµιο κίνηµα διάδοσης των οχηµάτων νέας τεχνολογίας, ένα διάγραµµα του οποίου βλέπετε στην εικόνα τόσο µέσω της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχηµάτων AVERE όσο και µέσω της Επιτροπής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας της ιεθνούς Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου - FIA και δίνει συνεχώς το παρόν σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο χώρο. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ WEVA ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ EVAA ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ AVERE ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ EVAAP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ HEL.I.E.V. Η λεπτοµερής αναφορά στην πολυσχιδή δραστηριότητα αυτών των φορέων υπερβαίνει κατά πολύ το σκοπό της οµιλίας. Ενδεικτικά µόνο θα αναφερθώ στις ανελλιπείς παρουσίες του Ελληνικού επιστηµονικού κόσµου µε πρωτότυπες εργασίες στα παγκοσµίου κύρους και εµβέλειας συνέδρια ηλεκτρικών και υβριδικών οχηµάτων - EVS που διοργανώνονται από την Παγκόσµια Οµοσπονδία Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχηµάτων - WEVA, στον καθοριστικό ρόλο που κρατάει η Ελλάδα στα θέµατα αναψυχής, εκπαίδευσης και αθλητισµού µε οχήµατα νέας τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο και στις εκδηλώσεις διεθνούς κύρους που διοργανώνει όπως η διοργάνωση «Φαέθων 2004» για ηλιακά οχήµατα στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. Στις φωτογραφίες που προβάλλονται παρουσιάζονται στιγµιότυπα από διάφορες εκδηλώσεις εντός Ελλάδος. 2. Η ανταπόκριση της Πολιτείας στις επιταγές για καθαρά και ενεργειακά οικονοµικά αυτοκίνητα Σηµαντικότατη δραστηριότητα αναπτύχθηκε στον τοµέα της ενηµέρωσης των αρµοδίων κρατικών παραγόντων για τις διεθνώς συντελούµενες τεχνολογικές προόδους και της υποβολής σε αυτούς αιτηµάτων για τη θεσµοθέτηση κινήτρων µε τα οποία να αντισταθµίζονται, έστω και µερικώς, τα λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής οικονοµικά αντικίνητρα που επηρεάζουν αρνητικά την ευρύτερη διάδοση των «καθαρών» οχηµάτων. Στον τοµέα αυτόν η Ελλάδα, παρά το ότι υστερεί ακόµα σε σχέση µε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, έχει να επιδείξει και επιτυχίες. Η από του έτους 1992 θέσπιση απαλλαγής των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών οχηµάτων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας αποτελεί µια από αυτές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι την εποχή εκείνη το ενδιαφέρον για υβριδικά αυτοκίνητα ήταν σχεδόν µηδενικό και ίσως η Ελλάδα να κατέχει µια πρωτιά µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών στη θέσπιση τέτοιων κινήτρων. Όµως θα πρέπει δυστυχώς να αναφέρουµε και τη µέχρι τώρα ανεπιτυχή προσπάθεια θέσπισης πρόσθετων επιδοτήσεων ή φορολογικών απαλλαγών που να χρηµατοδοτούνται µέσα από την επιβολή οικονοµικών αντικινήτρων παραµονής στην κυκλοφορία των υπερήλικων και ρυπογόνων οχηµάτων. Η µέθοδος αυτή θα είχε πολύ θετικά αποτελέσµατα στα ιδιόµορφα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει στην Ελλάδα ο στόλος των επιβατικών αυτοκινήτων µε την πολύ µεγάλη µέση ηλικία και τον αντίστοιχα υψηλό βαθµό ρύπανσης που 4

5 αυτή συνεπάγεται. Το διάγραµµα δείχνει εµφανώς την ηλικιακή σύσταση του Ελληνικού στόλου και την ανάγκη δραστικής παρέµβασης για τη µείωση της µέσης ηλικίας των κυκλοφορούντων οχηµάτων [4]. ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 10,25 ΕΤΗ 32% 25% 18% 12% 13% Άνω των 20 Από 16 έως 20 Από 11 εως 15 Από 6 έως 10 Έως 5 Στην εικόνα εµφανίζεται το Νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει στη χώρα µας τα θέµατα διάδοσης των «καθαρών» οχηµάτων, όπως αυτό διαµορφώθηκε από τις παρεµβάσεις των φορέων που προαναφέρθηκαν: - Νόµος 2052/92 ΦΕΚ Α94 της 5 Ιουνίου 1992 Άρθρο 2, Παρ. 9α: Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά µε κινητήρα του οποίου οι εκποµπές ρύπων είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήµατα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλοφορίας. Άρθρο 2, Παρ. 9β: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούµενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή σε οργανισµούς και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το ηµόσιο - Νόµος 2459/97 ΦΕΚ Α17 της 18 Φεβρουαρίου 1997 Άρθρο 5: Καταργούνται απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας στις οποίες όµως δεν περιλαµβάνεται η απαλλαγή των ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών αυτοκινήτων Άρθρο 6: Καταργούνται οι απαλλαγές από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος ταξινόµησης - Νόµος 2682/99 Φεκ Α16 της 8 Φεβρουαρίου 1999 Άρθρο 2, Παρ. 5: Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης - Νόµος 2960/2001 ΦΕΚ Α265 της 22 Νοεµβρίου 2001 Άρθρο 121, Παρ. 5: Τα ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου Τέλος Ταξινόµησης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης - Εκάστοτε αποφάσεις περί περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος) Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας εξαιρούνται των περιορισµών κυκλοφορίας (δακτύλιος) 5

6 3. Επικρατούσα κατάσταση Η σηµερινή κατάσταση στην Ελληνική αγορά δε διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που υφίσταται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην πράξη ελάχιστα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που λειτουργούν µε συσσωρευτές διατίθενται προς πώληση. Ο λόγος είναι απλός. Η τεχνολογία των συσσωρευτών δεν ακολούθησε την τεχνολογική εξέλιξη που ακολούθησαν οι ηλεκτροκινητήρες και κατά πολύ περισσότερο τα ηλεκτρονικά συστήµατα και έτσι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πάσχει έντονα από το πρόβληµα της ανεπαρκούς ποσότητας ενέργειας σε σχέση µε εκείνη που απαιτούν οι συνήθειες των χρηστών (και όχι πάντοτε οι ανάγκες τους) όπως επίσης και από τη χρονικά µακρόσυρτη διαδικασία ανεφοδιασµού του. Στο διάγραµµα φαίνεται η σηµαντική διαφορά στην ποσότητα ενέργειας που µπορεί να αποθηκεύσει ένα συνηθισµένο δοχείο καυσίµου συµβατικού αυτοκινήτου σε σύγκριση µε συστοιχίες συσσωρευτών µε ίδιο όγκο. Παρά το ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι δύο έως τρεις φορές οικονοµικότερα σε ενέργεια κίνησης, το πρόβληµα αυτό συνεχίζει να αποτελεί το σηµαντικότερο εµπόδιο για την ευρεία διάδοση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που κινούνται από συσσωρευτές [5] ,3 Ενεργεια σε KWh εξαµενη Βενζινης 48 λίτρων Συσσωρευτές Li-ion ή Νι-ΜΗ Συσσωρευτές Μολύβδου ή Ni-Cd Επιπροσθέτως, σε ορισµένες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υφίστανται προβλήµατα ανεπάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, προβλήµατα δικτύων διανοµής όπως και προβλήµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εποµένως του βαθµού ρύπανσης που προκαλείται από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς [6], [7]. 6

7 Στο διάγραµµα είναι εµφανής η επίδραση του τρόπου παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στον υπολογισµό των παραγοµένων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής λόγω της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις διάφορες λειτουργικές φάσεις του που χαρακτηρίζονται από την παραγόµενη ελκτική δύναµη. Έτσι βλέπουµε την «Ελληνική» καµπύλη, τη «Βελγική» και τη «Σουηδική» η οποία είναι βέβαια η πλέον καθαρή αφού στη Σουηδία αξιοποιούνται στο έπακρο οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την ηλεκτροπαραγωγή. Βλέπουµε επίσης και τις διακεκοµµένες καµπύλες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα που αντιστοιχούν στον θερµικό κινητήρα µε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη ταχύτητα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι καµπύλες αυτές βρίσκονται χαµηλότερα από τις καµπύλες του ηλεκτροκινητήρα όταν αυτός τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια από το Ελληνικό δίκτυο διανοµής.. Φυσικά η σύγκριση αυτή έχει θεωρητική µόνο αξία αφού στην πράξη παρεµβάλλεται σωρεία άλλων παραγόντων που τελικά καθιστούν συµφέρουσα τη χρήση της ηλεκτροκίνησης ακόµα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά τα θέµατα αλλά και για το µεγάλο σχετικά κόστος κατασκευής τους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε συσσωρευτές δεν έχουν ακόµα διατεθεί σε µεγάλους αριθµούς και σε ποικιλία µοντέλων στην αγορά. Τι αναµένεται να συµβεί στην επόµενη πενταετία; Οι συσσωρευτές θα βελτιωθούν σηµαντικά και θα αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα επιτρέψουν την κατασκευή πρακτικών µικρών αυτοκινήτων πόλης [8]. Οι τιµές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συµπιεσθούν µόλις αρχίσει η µαζική παραγωγή τους. Ήδη σηµειώνονται επιτυχηµένες επιχειρηµατικές δράσεις στον τοµέα αυτόν από µικρά εργοστάσια όπως π.χ. εκείνη του εργοστασίου REVA στην Ινδία που κατασκευάζει το εικονιζόµενο όχηµα. Θα χρειαστεί όµως εντονότερη κοινωνική δράση προς την κατεύθυνση της αλλαγής των συνηθειών των χρηστών και της εξοικείωσής τους µε την ιδέα της χρήσης τέτοιων µικρών αυτοκινήτων πόλης. Θα χρειαστεί επίσης εκτίµηση των τοπικών συνθηκών σε επίπεδα πόλης και χώρας για τη διαπίστωση και ποσοτικοποίηση των ωφεληµάτων των χρηστών, της εθνικής οικονοµίας και του κοινωνικού συνόλου προκειµένου να θεσπισθούν ανάλογα κίνητρα διάδοσης της χρήσης τους. Μόνο µε µια καλοοργανωµένη προσπάθεια, εναρµονισµένη στα τοπικά και εθνικά δεδοµένα, υπάρχει ελπίδα να δούµε στο µέλλον πολλά καθαρά και αθόρυβα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κινούνται µε ηλεκτρική ενέργεια από συσσωρευτές στις γειτονιές και στις πόλεις µας [9]. Σε καµιά πάντως περίπτωση δεν πρέπει να µας διαφεύγει το ότι η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων αποτελεί πραγµατικό µονόδροµο και τίποτα δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην ευρύτατη µελλοντική διάδοσή της. Στο διάγραµµα που βλέπετε, της προβλεπόµενης διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην παγκόσµια αγορά, το οποίο στηρίζεται σε πληθώρα στοιχείων και πηγών, φαίνεται ότι το έτος 2035 θα ταξινοµούνται σε ολόκληρο τον κόσµο νέα αυτοκίνητα τα οποία θα είναι σε ποσοστό 63% ηλεκτροκίνητα και σε ποσοστό 37% συµβατικά [10]. 7

8 Προβλεπόµενη διείσδυση στην αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην τριακονταετία (Πηγή ΙΜΑ) 120 Ποσοστά επι των τιθεµένων σε κυκλοφορία νέων αυτοκινήτων Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ενεργειακά Στοιχεία Υβριδικά Συστήµατα Πενταετίες Είναι επίσης γεγονός ότι κατά τις επόµενες δύο έως τρεις πενταετίες η υβριδική τεχνολογία θα σηµειώνει ολοένα και µεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Ο συνδυασµός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος αρχικά θα είναι βενζινοκινητήρας και αργότερα πετρελαιοκινητήρας, µε έναν η περισσότερους ηλεκτροκινητήρες θα δώσει στην κατανάλωση εξαιρετικά αυτοκίνητα, οικονοµικότατα σε καύσιµο, ιδιαίτερα µειωµένης ρύπανσης ιδίως υπό συνθήκες αργής κυκλοφορίας και συµφορήσεων εντός των πόλεων και µε άριστες προδιαγραφές που θα ικανοποιούν ακόµα και τον απαιτητικότερο χρήστη. Όλοι οι κατασκευαστές σήµερα το έχουν πλέον κατανοήσει και όλοι σπεύδουν να προετοιµαστούν για την τεχνολογική αυτή εξέλιξη που έρχεται µε µαθηµατική ακρίβεια. Παράλληλα θα εξελίσσεται και η τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργειακά στοιχεία (Fuel Cell) επί του αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιέται οριστικά το πρόβληµα της περιορισµένης αποθηκευτικής ικανότητας των συσσωρευτών και δηµιουργείται µια άλλη γενιά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, τα οποία θα παράγουν τα ίδια την ηλεκτρική ενέργεια που θα χρειάζονται για την κίνησή τους, χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό αρχικά ίσως κάποιο καύσιµο και αργότερα καθαρό Υδρογόνο. Οι εξελίξεις στη τεχνολογία αυτή εκτιµάται ότι θα βραδύνουν κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας έχει σχέση µε την τεχνολογία των ίδιων των ενεργειακών στοιχείων και το κόστος των πρώτων υλών τους και ο δεύτερος µε τον χρησιµοποιούµενο ενεργειακό φορέα (Υδρογόνο), την παραγωγή του και τη διανοµή του. Οι τυχόν άλλες εναλλακτικές καύσιµες ύλες που ίσως χρησιµοποιηθούν στα ενεργειακά στοιχεία σε πρώτη φάση θα επιλέγονται από κάθε χώρα µε εθνικά κυρίως δεδοµένα. Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι το Υδρογόνο αποκτά σηµαντικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον αλλά και τις εθνικές οικονοµίες µόνο αν παράγεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή από πυρηνική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο οτι οι ενδεδειγµένες λύσεις θα βρεθούν. Το βέβαιο είναι ότι το µέλλον της αυτοκίνησης θα στηριχθεί στον ηλεκτροκινητήρα. 4. Αναγκαίες ενέργειες για περαιτέρω διείσδυση στην Ελληνική αγορά των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον Όπως προαναφέρθηκε, στη χώρα µας επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες στόλου επιβατικών αυτοκινήτων αλλά και συνήθειες χρηστών. Στη διαµόρφωσή τους σηµαντική ευθύνη έχει η Πολιτεία αλλά και το ιδιότυπο οικονοµικό κατεστηµένο. Η ανάλυση αιτίων και αποτελεσµάτων εκφεύγει του σκοπού της παρούσας οµιλίας. Θα αναφερθούν µόνο µερικές διαπιστώσεις. 8

9 α) Σε ετήσια βάση εισέρχεται στην κυκλοφορία ένας πολύ σηµαντικός αριθµός καινουργών αυτοκινήτων ενώ δεν αποσύρονται τα παλαιά (δακτύλιος, οικονοµικοί µετανάστες, αναποτελεσµατικότητα των θεσµών περιοδικού ελέγχου και ελέγχου καυσαερίων, στρεβλή φορολογική πολιτική κ.λ.π.). Στο διάγραµµα φαίνεται η σηµειωθείσα αύξηση των κυκλοφορούντων οχηµάτων κατά την τελευταία δεκαπενταετία και η πρόβλεψη για τα επόµενα χρόνια [11], [12]. β) Ενθαρρύνεται η απόκτηση ενεργειοβόρων αυτοκινήτων µέσω της άµεσης φορολογικής πολιτικής όσο και της έµµεσης (νοµοθεσία για τα τζιπ, εταιρικά αυτοκίνητα κ.λ.π.) γ) Στρεβλώνεται και παρεµποδίζεται ακόµα και η εφαρµογή τεχνολογικών εξελίξεων των συµβατικών αυτοκινήτων µε ανυπόστατους ισχυρισµούς και προφάσεις. Παράδειγµα η απαγόρευση κινητήρων ντίζελ σύγχρονης τεχνολογίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την ίδια στιγµή που επιτρέπεται η χρήση τέτοιων κινητήρων, εξαιρετικά ρυπογόνων µάλιστα, από οµάδες χρηστών µε έντονη πολιτική επιρροή (Ταξί, Φορτηγά κ.λ.π.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ Σε ένα τέτοιο κλίµα έντονης παρεµβατικής πολιτικής µε αδιαφανείς στόχους είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλλιεργηθούν συνθήκες ευαισθητοποίησης των πολιτών χρηστών σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και εποµένως αναδιάταξης των προτεραιοτήτων τους στον πίνακα των κριτηρίων µε τα οποία αποφασίζουν τις αγορές νέων αυτοκινήτων ή τις αποσύρσεις των παλαιών. Χρειάζεται µια νέα αντίληψη κυρίως µέσα στον κυβερνητικό µηχανισµό. Χρειάζεται µια ευρύτερη διαβούλευση µε κοινωνικούς φορείς που αποδεδειγµένα γνωρίζουν τα αντικείµενα των ενδιαφερόντων τους και διαθέτουν πηγές πληροφόρησης και όραση µε προοπτική. Χρειάζεται τέλος οριστική εγκατάλειψη του αναποτελεσµατικού και χαώδους συστήµατος της συναρµοδιότητας των πολλών Υπουργείων µέσα στο οποίο βαλτώνει κάθε προοδευτική και αναπτυξιακή προσπάθεια. Υπό συνθήκες παραγωγικής και αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων θα µπορούσαν να εξεταστούν τρόποι µε τους οποίους θα ξεκινήσει προσπάθεια περαιτέρω διάδοσης των υβριδικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης [13]. Θα πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρµοστεί πρόγραµµα αντικαταστάσεως των άνω της δεκαπενταετίας υπερήλικων και ρυπογόνων αυτοκινήτων στηριγµένο στην αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» Όπως προαναφέρθηκε, ένα ολοκληρωµένο πενταετές πρόγραµµα αντικατάστασης υπερήλικων αυτοκινήτων και παροχής κινήτρων για τη διάδοση «καθαρών» αυτοκινήτων µπορεί να χρηµατοδοτηθεί εξ ολοκλήρου µε την επιβολή ενός ετήσιου τέλος ρύπανσης 50 η 100 Ευρώ στα ηλικίας άνω των 16 ετών αυτοκίνητα. Πέρα όµως από τον τοµέα των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. υπάρχουν πολλοί άλλοι τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να γίνουν αποφασιστικές παρεµβάσεις. Ένα πρόγραµµα, σωστά µελετηµένο σε βάθος χρόνου, θα µετέτρεπε για παράδειγµα τα ταξί σε υβριδικά. Τα λεωφορεία και τα άλλα οχήµατα του ηµοσίου και του ευρύτερου τοµέα, όπως και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης, πρέπει να αγοράζονται µε βασικό κριτήριο τη µικρή κατανάλωση ενέργειας και τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και θα πρέπει σύµφωνα µε οδηγία της Ε.Ε. που ετοιµάζεται να εκδοθεί να είναι σε ποσοστό 25% «καθαρά». 9

10 Η φορολογία των αυτοκινήτων πρέπει να συνδεθεί µε την ενεργειακή απόδοσή τους. όπως άλλωστε ήδη συζητείται σήµερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος θα πρέπει µε κάθε µέσο να περάσει στους πολίτες το µήνυµα της ανάγκης εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας της δηµόσιας υγείας από τους ρύπους και διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αλόγιστη κατανάλωση ορυκτών καυσίµων και η παραγωγή αερίων του θερµοκηπίου. Ένας από τους τρόπους που έχουν προταθεί στους αρµοδίους είναι και η εφαρµογή της ενεργειακής ετικέτας για τα καινούργια προς πώληση αυτοκίνητα, που εµφαίνεται στην εικόνα [14]. 5. υνατότητες και προοπτικές Πριν από δύο περίπου χρόνια, εξεταζόταν σε επίπεδο Υπουργού η πιθανότητα παραγωγής σε Ελληνική βιοµηχανία ενός επιβατικού αυτοκινήτου, περίπτωση για την οποία ο επιχειρηµατίας εξέταζε την πιθανότητα εξασφάλισης της απορρόφησης µέρους της παραγωγής του από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Στη σχετική συζήτηση, εκπρόσωπος µη κυβερνητικού φορέα υπογράµµισε τη σχεδόν βέβαιη µη ανταγωνιστική τιµή του προϊόντος και υποστήριξε ότι θα ήταν σκόπιµο ένα τέτοιο αίτηµα να γινόταν όχι για ένα συµβατικό και µη ανταγωνιστικό αυτοκίνητο αλλά για ένα αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, πιθανώς υβριδικό. Ο επιχειρηµατίας υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο και αποχώρησε. εν ακούστηκε τίποτα περισσότερο έκτοτε. Το περιστατικό δείχνει ότι η Ελληνική βιοµηχανία, ενώ έχει τις δυνατότητες να δραστηριοποιηθεί σε έναν εξειδικευµένο χώρο όπως είναι οι νέες τεχνολογίες στην αυτοκίνηση, δεν το αποπειράται παρά το ότι υπάρχουν ίσως κάποια περιθώρια στήριξής της από την Πολιτεία ακόµα και σήµερα που η ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον υπ αριθµό ένα στόχο της παγκόσµιας οικονοµίας. Το παράδειγµα της µικρής Ινδικής βιοµηχανίας που ήδη εξάγει στην Αγγλία αλλά και σε άλλα µέρη του κόσµου ηλεκτρικά αυτοκίνητα µε συσσωρευτές είναι χαρακτηριστικό. Ο ίδιος ο Υπουργός Εµπορίου της χώρας αυτής δήλωνε δηµόσια από το βήµα Συνεδρίου ότι στηρίζει µε κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Συνεργασίες Ελληνικών βιοµηχανιών µε αντίστοιχες του εξωτερικού προκειµένου να κατασκευασθούν στην Ελλάδα υβριδικά ταξί ή υβριδικά και ηλεκτρικά λεωφορεία θα µπορούσαν να υλοποιηθούν εάν οι Έλληνες επιχειρηµατίες εξεδήλωναν σχετικές πρωτοβουλίες και εάν οι αρµόδιες για την ανάπτυξη της χώρας αρχές τους στήριζαν σταθερά. Οι τεχνολογίες αιχµής απαιτούν συνεργασία του Ιδιωτικού µε το ηµόσιο τοµέα για να αποδώσουν καρπούς [15]. 10

11 Οι Έλληνες επιστήµονες δεν διστάζουν να αναλάβουν σηµαντικούς ρόλους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα και να εισφέρουν τις γνώσεις του αντικειµένου τους αποκοµίζοντας όµως ταυτόχρονα από αυτές τις συνεργασίες τους πολύτιµες γνώσεις και εµπειρίες. Στον τοµέα της τεχνολογίας των ενεργειακών στοιχείων και του υδρογόνου η Ελλάδα έχει αξιόλογη εµπλοκή και θα µπορούσε να προχωρήσει ακόµα περισσότερο αν υπήρχε ένα σταθερά υποστηριζόµενο από την Πολιτεία πρόγραµµα για την κατασκευή εξαρτηµάτων ή και πλήρους µονάδος ενεργειακών στοιχείων. Στη φωτογραφία φαίνεται ένας πιλοτικός µικρός σταθµός ανεφοδιασµού µε υδρογόνο. Ένας τέτοιος σταθµός θα έπρεπε ήδη να υπάρχει κοντά στην πειραµατική µονάδα ηλεκτρολυτικής παραγωγής υδρογόνου από 11

12 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, όπως και ένα µικρό λεωφορείο µε ενεργητικά στοιχεία το οποίο να ανεφοδιάζεται και να κτκλοφορεί στην περιοχή αποδεικνύοντας έµπρακτα ότι το απόλυτα καθαρό µέσο µεταφοράς είναι πραγµατικότητα. Το ίδιο θα µπορούσε να γίνει και µε ένα πρόγραµµα κατασκευής ενός Ελληνικού αυτοκινήτου πόλης µε συσσωρευτές νέας τεχνολογίας ή ακόµα ενός µικρού υβριδικού αυτοκινήτου. Είναι ίσως µια από τις τελευταίες ευκαιρίες για χώρες σαν τη δική µας που έχασαν εδώ και πολλά χρόνια το τραίνο της εκβιοµηχάνισης στο χώρο των µεταφορών. Άλλωστε τίποτα αποδοτικότερο δεν υπάρχει σήµερα για µια µικρή χώρα όπως η δική µας από τις επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχµής. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Jeffrey M. Christian, World Guide to Battery-Powered Road Transportation, Newsletter Publishing Center, McGraw-Hill Publications Company, 1221 Avenue of the Americas, New York, N.Y , ISBN [2] Prof. Dr. Ing. C.N. Spentzas, Point of view of Prof. Dr. C.N. Spentzas, Nat. Tech. Univ. of Athens, Hearing of the 4 th Nov on Urban Electric Vehicles, European Parliament, Committee on Transport and Tourism. [3] La Jamais Contente, [4] Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, «ιακήρυξη για την πολιτική των Οδικών Μεταφορών στην Ελλάδα» [5] Michelin S.A., Challenge Bibendum The Shanghai 2004 Report [6] Dr. Yves Toussaint, Reaching 60 g/km CO 2 with an optimized parallel hybrid drivetrain EVS 18, Berlin, October 2001 [7] Malcolm Fergusson, Proposals for calculating the energy consumption and CO 2 emissions of electric vehicles A discussion paper for the European Environmental Bureau, December 1993 [8] Kevin Bullis, More Powerful Batteries, Technology Review, [9] P. Valachis, Summary of a study on the Feasibility of Introduction of Electric Battery driven Vehicles in Athens, Center for Renewable Energy Sources, Greece [10] ιονύσιος Νέγκας, «Η Ηλεκτροκίνηση µονόδροµος της τεχνολογικής εξέλιξης στην αυτοκίνηση», 3 ο Συνέδριο AABC Αυτοκίνηση και Περιβάλλον, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2005 [11] ιονύσιος Νέγκας, «Αναγκαιότητα παροχής κινήτρων για τη διάδοση των Ηλεκτρικών και Υβριδικών αυτοκινήτων Κόστος και Ωφέλεια», Οικολογική Αυτοκίνηση Νέες Τεχνολογίες, Νέοι ρόµοι, 29/30 Νοεµβρίου 2002, Αθήνα [12] European Commission Directorate General for Energy and Transport, Energy and Transport in Figures Brussels 2003 [13] Electric Vehicles Association of the Americas, EVs for work and Play 2001, 701 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C [14] European Commission, Bying green, Office for Official Publications of the European Communities, 2004, ISBN x [15] External Advisory Group KA3 Land Transport and Marine Technology, Sustainable and competitive mobility for European Citizens, February

ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός

ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός «Τρέχουσες τεχνολογίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009 Αίθουσα ΙΙΙ «Μεταφορικά Μέσα: Ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε Παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο προοπτικές ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων µέσων µεταφοράς»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα»

«Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» «Τρέχουσες Τεχνολογίες Ηλεκτρικών Οχημάτων και Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Nissan 947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan 3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up

Nissan   947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan    3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up Ευαγόρας Παπαθέου ιευθυντής ηµοσίων Σχέσεων Nissan -Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Η ηλεκτροκίνηση είναι πραγµατικότητα Zero Emission Mobility Program Η προσέγγιση της Nissan Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/ 6/21612/20.09.2011 Υπουργική Απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές

Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια και στις Μεταφορές Δρ. Σπύρος Κιαρτζής Διευθυντής Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2014 Μία ματιά προς τα εμπρός... Η πρόκληση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. ΑΡΙΘ.: 16/16-9-09 Είδος Εγγράφου: ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ: 181Α ΦΕΚ 181 Α/16-9-2009 : Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» 1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: To Πρόγραμμα Green emotion» Τίτλος: «Η ΔΕΗ κινητήρια δύναμη της Ηλεκτροκίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος

Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Οχήματα. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Buy Smart+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Οχήματα Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Μπογδάνου Θάλεια MSc Περιβαλλοντολόγος Περιεχόμενα Εισαγωγή Οδηγός αγορών και κριτήρια αγοράς Κόστος κύκλου ζωής Ετικέτες Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές

Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές 1 Εναλλακτικά Καύσιμα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Οδικές Μεταφορές Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Έφη Τριτοπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠE)- Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών, Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανδριάς Ιωάννης ιευθυντής ΕργοστασίουΝέας Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα Η εµπειρία της Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στην Ελλάδα: Δυνατότητες και Προοπτικές

Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στην Ελλάδα: Δυνατότητες και Προοπτικές Ηλεκτροκίνητα Οχήματα στην Ελλάδα: Δυνατότητες και Προοπτικές Καθηγητής Dr. Κωνσταντίνος N. ΣΠΕΝΤΖΑΣ Διευθυντής του Εργαστηρίου Οχημάτων Ε.Μ.Π. Αντιπρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο EnergyRes 20-2-2009 1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια

Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Έμμεση φορολογία: ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα οινοπνευματώδη ποτά, στα προϊόντα καπνού και στην ενέργεια Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, η

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Eco-Driving. Οικονομική-Οικολογική. Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Eco-Driving Οικονομική-Οικολογική Οικολογική & Ασφαλής Οδήγηση ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΩΙΔΗΣ Τμήμα Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ Ημερίδα Μεταφορές & Αειφορία: Δυνατότητες, Κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόµου Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις Το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται µε εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση και αφού προηγήθηκε δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΟΥΖΗΣ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα γενιά μπαταριών για τη νέα γενιά αυτοκινήτων

Νέα γενιά μπαταριών για τη νέα γενιά αυτοκινήτων Νέα γενιά μπαταριών για τη νέα γενιά αυτοκινήτων Νέα Εποχή για τη Βιομηχανία Αυτοκινήτων ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Η βιομηχανία αυτοκινήτων εισέρχεται σε μια νέα εποχή καθώς η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Ι. Αυτοκίνητο και κλίµα SmILE Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Πόσο συµβάλλει η αυτοκίνηση στην αλλαγή του κλίµατος; Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο εκλύεται ως καυσαέριο

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional

Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional Οφέλη της αεριοκίνησης και τάση της αγοράς. Καραβέλλας Παναγιώτης Brand Manager Fiat Professional ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ FCA ~3.4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Ετήσιες δαπάνες R&D Βιώσιμη Μετακίνηση ΕΜΠΛΟΚΗ TOY ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του

Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης. στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το κόστος θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία και προτάσεων για την ελάφρυνσή του 14/2/2012 Διατύπωση θέσεων του ΤΕΕ-ΤΔΜ σχετικά με το κόστος θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου TREATISE

Παρουσίαση του έργου TREATISE Μεταφορές & Αειφορία Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Ημερίδα Του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TREATISE - Training of local Energy Agencies and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα