Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού."

Transcript

1 Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος στις εξαιρέσεις. Ακολούθως συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος στο πεδίο Location (σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε Netscape) ή στο πεδίο Address (αν χρησιµοποιείτε Internet Explorer) και µετά πατήστε το ENTER. Παράδειγµα: Όταν έχει πραγµατοποιηθεί η σύνδεση θα δείτε τη διεπαφή χρήστη αυτού του προϊόντος στο browser σας. Αυτή η διαδυκτιακή διεπαφή (web user interface) µπορεί να εµφανιστεί σε δύο διαφορετικές µορφές, η µια είναι για γενικούς χρήστες και η άλλη για τον διαχειριστή συστήµατος. Για να λάβετε πρόσβαση µε την ιδιότητα του διαχειριστή πρέπει να συµπληρώσετε τον κωδικό του συστήµατος (η προεπιλεγµένη τιµή µόλις παραλάβετε το προϊόν είναι admin ) στο πεδίο System Password, και µετά πατήστε το Log in. Αν ο κωδικός είναι ορθός, η εικόνα τροποποιείται και εµφανίζεται η οθόνη για τις ρυθµίσεις του διαχειριστή. Για τη διαχείριση του συστήµατος υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Για τις δυνατότητες αυτές βλέπετε το κύριο µενού. 1

2 1.2 Κατάσταση λειτουργίας Χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα αυτή µπορείτε να δείτε την κατάσταση λειτουργίας αυτού του προϊόντος: A. Κατάσταση λειτουργίας της θύρας WAN. Αν η θύρα WAN λαµβάνει δυναµική διεύθυνση IP, υπάρχει δυνατότητα να εµφανιστεί πλάγια ένα κουµπί µε Renew ή Release. Με το κουµπί αυτό µπορείτε να τροποποιήσετε ή να ελευθερώσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP. B. Στατιστικά στοιχεία WAN: µ αυτό µπορείτε να ελέγξετε τα εισερχόµενα και τα εξερχόµενα πακέτα. 2

3 1.3 Βασική ρύθµιση Αρχική εγκατάσταση Τύπος WAN Πατήστε το Change Ο αρχικός σκοπός αυτής της σελίδας είναι να σας βοηθήσει στην προετοιµασία για την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος. Ποιά βήµατα ρύθµισης και ποιές εικόνες ακριβώς θα δείτε εξαρτάται από τον τύπο WAN που χρησιµοποιείτε. Πριν αρχίσετε πρέπει πρώτα να επιλέξετε τον σωστό τύπο WAN. 1. ιεύθυνση IP για το LAN: πρόκειται για την τοπική διεύθυνση IP της συσκευής. Οι υπολογιστές µέσα στο ηλεκτρονικό δίκτυο σας πρέπει να χρησιµοποιήσουν αυτή τη διεύθυνση IP LAN του προϊόντος αυτού ως κόµβος µετάβασης (gateway). Αν χρειαστεί, µπορείτε να τροποποιήσετε την τιµή αυτή. 2. Τύπος WAN: Πρόκειται για τη σύνδεση WAN του προµηθευτή διαδικτυακών Με το κουµπί Change µπορείτε να επιλέξετε µια από τις εξής πέντε δυνατότητες: A. Στατική διεύθυνση IP: σας παραχωρείται από τον προµηθευτή διαδικτυακών 3

4 B. υναµική διεύθυνση IP: σας παραχωρείται αυτόµατα από τον προµηθευτή διαδικτυακών C. υναµική διεύθυνση IP µε Road Runner Session Management (π.χ. Telstra BigPond). D. PPP δια µέσω Ethernet (PPPoE): ορισµένοι προµηθευτές διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) το απαιτούν για να λάβετε πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. E. PPTP: απαιτείται από ορισµένους προµηθευτές διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) για να λάβετε πρόσβαση στις υπηρεσίες τους Στατική διεύθυνση IP Για τις τιµές διεύθυνσης WAN, Subnet Mask, Gateway, Primary και Secondary DNS: συµπληρώστε τις τιµές ρύθµισης που σας έχει δώσει ο προµηθευτής διαδικτυακών υναµική διεύθυνση IP 1. Όνοµα host: όπως θέλετε. Απαιτείται από ορισµένους προµηθευτές διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), όπως 2. Renew IP Forever (Ανανεώστε τη διεύθυνση IP οριστικά): Με την εφαρµογή αυτή η συσκευή αυτή τροποποιεί αυτόµατα τη διεύθυνση IP σας όταν λήξει η περίοδος leasetime - ακόµα και όταν δεν λειτουργεί το σύστηµα υναµική διεύθυνση IP µε Road Runner Session Management (π.χ. Telstra BigPond). 1. Η διεύθυνση LAN IP είναι η διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος, και πρέπει να είναι η τυπική τιµή για τον κόµβο µετάβασης (gateway) των υπολογιστών σας. 2. Ο τύπος WAN είναι η δυναµική διεύθυνση IP. Να τροποποιηθεί σε περίπτωση που δεν είναι ορθή! 3. Όνοµα host: όπως θέλετε. Απαιτείται από ορισµένους προµηθευτές υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), όπως 4. Renew IP Forever (Ανανεώστε τη διεύθυνση IP οριστικά): µε την εφαρµογή αυτή η συσκευή αυτή τροποποιεί αυτόµατα τη διεύθυνση IP σας όταν λήξει η περίοδος lease - ακόµα και όταν δεν λειτουργεί το σύστηµα PPP δια µέσω Ethernet PPPoE Account και Password: το Account και το Password σας παραχωρούνται από τον προµηθευτή διαδικτυακών Για λόγους ασφάλειας το πεδίο αυτό εµφανίζεται άδειο. Μη τροποποιήσετε το πεδίο αυτό αν δεν θέλετε να αλλάξετε το Password σας. PPPoE Service Name: όπως θέλετε. Αν χρειαστεί για τον προµηθευτή διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) σας, µπορείτε να συµπληρώσετε εδώ το υπηρεσιακό όνοµα (service name) σας. Αν δεν χρειαστεί, τότε αφήστε το πεδίο αχρησιµοποίητο. Maximum Idle Time: πρόκειται για την περίοδο αδράνειας, µετά από την οποία διακόπτεται αυτόµατα η σύνδεση PPPoE σας. Ρυθµίστε την τιµή να είναι µηδέν, ή χρησιµοποιείτε το Auto-reconnect για να το απενεργοποιήσετε. 4

5 Maximum Transmission Unit (MTU): οι περισσότεροι προµηθευτές διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) προσφέρουν στους χρήστες τους µια τιµή MTU. Μια πολυχρησιµοποιηµένη τιµή MTU είναι PPTP 1. Το IP-adres µου και το Subnet Mask µου: πρόκειται για την ιδιωτική διεύθυνση IP και την τιµή για το subnet mask που σας έχει δώσει ο προµηθευτής διαδικτυακών 2. Η διεύθυνση IP του διακοµιστή (server): πρόκειται για τη διεύθυνση IP του διακοµιστή για το PPTP. 3. PPTP Account και Password: το account και το password σας παραχωρούνται από τον προµηθευτή διαδικτυακών Αφήστε το πεδίο άδειο αν δεν θέλετε να αλλάξετε το password σας. 3. Ταυτότητα Connection ID: όπως θέλετε. Συµπληρώστε την ταυτότητα για τη σύνδεση, αν χρειάζεται για τη σύνδεση µε τον προµηθευτή διαδικτυακών 5. Maximum Idle Time: πρόκειται για την περίοδο αδράνειας, µετά από την οποία διακόπτεται αυτόµατα η σύνδεση PPTP σας. Ρυθµίστε την τιµή να είναι µηδέν, ή χρησιµοποιείτε το Auto-reconnect για να το απενεργοποιήσετε. Σε περίπτωση µιας ενεργοποιηµένης αυτόµατης επανασύνδεσης (Auto-reconnect) η συσκευή θα συνδεθεί αυτόµατα µε τον προµηθευτή διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) σας στις περιπτώσεις που ξεκινά ξανά το σύστηµα ή αν διακόπτεται η σύνδεση. 5

6 2. Wireless Setting (Ασύρµατη λειτουργία) Με τις ρυθµίσεις αυτές µπορείτε να ρυθµίσετε τα συστατικά στοιχεία της ασύρµατης λειτουργίας σας. 1. Ταυτότητα του δικτύου (SSID): µε την Ταυτότητα του δικτύου σας (Network Id) µπορείτε να αναγνωρίσετε το ασύρµατο δίκτυο LAN σας (WLAN). Οι χρήστες των υπολογιστών έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρο το προϊόν καθώς και στα άλλα σηµεία πρόσβασης (Access Points) µε όµοια ταυτότητα δικτύου. (Η προεπιλεγµένη τιµή όταν παραλάβετε το προϊόν είναι default. 2. Κανάλι (Channel): ο αριθµός του ραδιοκαναλιού. Ποιά κανάλια επιτρέπονται εξαρτάται από την ισχύουσα νοµοθεσία στη σχετική περιοχή. Η προεπιλεγµένη τιµή όταν παραλάβετε το προϊόν είναι: κανάλι 6 για την Βόρεια Αµερική κανάλι 7 για την Ευρώπη (ETSI) κανάλι 7 για την Ιαπωνία. 3. Ασφάλεια WEP Security: επιλέξτε τον αλγόριθµο που χρειάζεστε για την ασφάλεια των δεδοµένων σας. Όταν είναι ενεργοποιηµένη η ασφάλεια, δύναται η προστασία των δεδοµένων σας κατά τη µεταφορά τους από τον ένα υπολογιστή στον άλλο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται η τυπική τιµή IEEE WEP (128 ή 64-bit). 4. Κλειδί WEP Key 1, 2, 3 & 4: για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια 128 ή το 64 bit WEP key security πρέπει να επιλέξετε το WEP key που θα χρησιµοποιήσετε, και πρέπει επίσης να συµπληρώσετε 26 από 10 δεκαεξαδικά (δεκαεξάριθµα) (0, 1, 2 8, 9, A, B F) ψηφία. 6

AirData 54 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

AirData 54 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η AirData 54 Wireless Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 3 2 Το AirData 54 wireless Router 3 2.1 Χαρακτηριστικά προϊόντος 4 2.2 Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής My Net AC1300. Εγχειρίδιο χρήστη

Δρομολογητής My Net AC1300. Εγχειρίδιο χρήστη Δρομολογητής My Net AC1300 Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet

Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet Τερµατική Συσκευή Δικτύου ADSL2/2+ µε Διεπαφές USB και Ethernet INTRACOM-TELECOM - Documentation Section ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 2440 Παράρτηµα A Tornado 2441 Παράρτηµα Β. ADSL 2/2+ Ασύρµατο LAN Μόντεµ/ ροµολογητής. Εγχειρίδιο Χρήστη

Tornado 2440 Παράρτηµα A Tornado 2441 Παράρτηµα Β. ADSL 2/2+ Ασύρµατο LAN Μόντεµ/ ροµολογητής. Εγχειρίδιο Χρήστη Tornado 2440 Παράρτηµα A Tornado 2441 Παράρτηµα Β ADSL 2/2+ Ασύρµατο LAN Μόντεµ/ ροµολογητής Εγχειρίδιο Χρήστη ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο Ασύρµατος ροµολογητής 4 θυρών έχει 4 θύρες δικτύου LAN και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n

DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n DSL-N12E Ασύρματος δρομολογητής 11n Εγχειρίδιο Χρήστη GK6767 Αναθεωρημένη Έκδοση Ιανουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 300 Mbps Access Point

11n Wireless 300 Mbps Access Point Airdata 300 Access Point 11n Wireless 300 Mbps Access Point Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή...1 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...1 1.2 Περιεχόµενα Συσκευασίας...2 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router

11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router WF250 11n Wireless 150Mbps ADSL2/2+ Modem Router Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Version 1.0 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2. Εγκατάσταση Συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 Η.Π.Α. Ιούλιος 2008 208-10335-01 v1.0 2008 της NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη.

PWR Αναμμένο Υποδηλώνει ότι το μόντεμ είναι ενεργοποιημένο. WL / ACT Αναμμένο Υποδηλώνει ότι η σύνδεση του ασύρματου μόντεμ είναι ενεργοποιημένη. MO251 / MO251UK Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Linksys WET610N/WES610N. Γέφυρα Dual-Band N Entertainment

Οδηγός χρήσης. Linksys WET610N/WES610N. Γέφυρα Dual-Band N Entertainment Οδηγός χρήσης Linksys WET610N/WES610N Γέφυρα Dual-Band N Entertainment Linksys E-Series Περιεχόμενα Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Ταμπλό λυχνιών LED 2 Ταμπλό θυρών 3 Λίστα ελέγχου ασύρματης ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B)

ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B) WF 110E ADSL 2+ Wireless Modem/Router (Annex A ή B) Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Ο WF 110E ADSL Wireless Modem/Router...2 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων

Ελληνική Έκδ ση. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικές προδιαγραφές 167 Ο διαιρέτης 168 Σύνδεση του Μόντεμ Sweex ADSL 2 169 Διάρθρωση του υπολογιστή για σύνδεση στο μόντεμ 169 Ρυθμίσεις πλοηγού Διαδικτύου για Windows 98SE, 2000

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 Wireless Gigabit Router NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούνιος 2010 208-10514-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου Ν300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Αύγουστος 2010 208-10669-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ZXDSL 931VII. Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης. Έκδοση: V2.0

ZXDSL 931VII. Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης. Έκδοση: V2.0 ZXDSL 931VII Εγχειρίδιο ιαχείρισης και Συντήρησης Έκδοση: V2.0 ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, Λαϊκή ηµοκρατία της Κίνας Ταχυδροµικός κώδικας: 518057 Τηλ.: +86-755-26770800 Φαξ: +86-755-26770801

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n

ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n USB-N13 ASUS Ασύρματος Προσαρμογέας 802.11n (Για δίκτυα 802.11b/g/n) Εγχειρίδιο Χρήστη Σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας GK5766 Αναθεωρημένη έκδοση Μάρτιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα