ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 'Εσοδα Λαϊκής Αγοράς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα εμποροπανήγυρης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 5.986,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /93) 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν.1828/89 ) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 7.980,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 5.138,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 469,52 0,00 469,52 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.374,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.273,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 1

2 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 2.785,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 2.488,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης πλατειών πεζοδρομίωνν ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.744,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /83) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών έτους ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 του ΠΔΕ) Επιχορηγήσεις άρθ. 27 Ν. 3756/ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3.075,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τάξεις Παράβολα από έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 2

3 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Επιχ/ση ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διεξαγωγής Δημοτικών - Περιφ/κών & Ευρωεκλογών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικα προγράμματα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχ/ση από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ για το έργο "Δημιουργία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οδού πρόσβασης στο ΦΤΕΡΕΑ" 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κέντρο πληροφόρησης & ερμηνείας Δήμου Ανατολικής ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Μάνης Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από τη ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα Υδρευση οικισμού Ακούμαρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0, Υδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 χώρων Γυθείου Επ/ση γιά την πράξη "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ξη γιά 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ευάλωτες ομάδες Δήμων Σπάρτης - Αν. Μάνης" Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιμα ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) Επιχ/ση για την εφαρμογή προγραμμάτω ν κοιν. προστασίας 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.Δ. 57/73 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 3

4 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.407,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.134,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 248,69 0,00 248,69 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ COSMOTE 304,32 0,00 304,32 0,00 0,00 0,00 0, ,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.828,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0, % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 711,99 0,00 711,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ 1.730,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΗΣ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΝΩΝ ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΣΚ. Κ.Λ.Π Λοιπά έσοδα ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ΔΙΚ. ΒΟΣΚΗΣ 290,45 0,00 290,45 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 7.832,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 621,50 0,00 621,50 0,00 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 7.548,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0, Παραβάσεις ΚΟΚ ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, Συνταξιοδοτικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 4

5 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παράστασης 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.259,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη έργων ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 5

6 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές Δικηγόρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ,53 0, ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Συμμετοχή σε σεμινάρια 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου 7.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Ηλ. Διακ. & Αναβάθ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Παρεχ. Ψηφ. Υπηρ Αμοιβή γιατρού εργασίας γιά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες αιρετών ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010), άρθρα 230,242, 248 ΚΔΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 6

7 6123 Έξοδα κίνησης Προέδρου Συμβ. Δημ. Κοιν. Προέδρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Συμβ. & Εκπροσώπου Τοπ. Κοιν Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 5.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές Εισφορές Αντιδημάρχων 4.806,84 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0, Εργοδοτικές εισφορές Δημαρχού 923,40 0,00 923,40 0,00 0,00 0,00 923,40 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χρήσεως Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τελών και φόρων 6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επικοινωνίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εσωτερικού 6223 Κινητή τηλεφωνία 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Συνδρομή internet on the go 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 5.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα ταχυμεταφορών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα ταχυδρομικών θυρίδων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφοροι φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλος για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυθαιρέτων Ν ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, / Ε.Ν.Φ.Ι.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πληρωμή παραβόλων και λοιπών γιά τοποθέτηση 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πλωτών εξεδρών Καταβολή τελών υπερ Ταμ. Αρχαιολ. Πόρων & Απαλλ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξωτερικό Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 7

8 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών - θρησκευτικών ή 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τοπικών εορτών Εκδηλώσεις 28 Οκτωβρίου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 4.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή σε Νομοτέλεια 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε Δήμος - ΝΕΤ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε εφημερίδες ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 6453 Λοιπές συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Παροχή υπηρεσιών καταχωρητή ονομάτων χώρου με 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 κατάληξη.gr Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προγραμμάτων Δήμου 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δημοσιεύσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων Αποζημίωση πολιτών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 955/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ Έξοδα εκτέλεσης της αριθμ. 1075/2005 Δικ. Απόφ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0, Εξοδα εκτέλασης της υπ' αριθμ. 95/2013 απόφασης του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 παρ. 2 Ν 2372/1940) 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,37 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,92 0, ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 8

9 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Απόδοση σε Σχολ. Επιτρ. για κάλυψη λειτουργ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δαπανών Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές γιά κάλυψη δαπανών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 θέρμανσης των σχολικών μονάδων 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς ,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Eπιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επι/ση Σχολ. Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχ/ση Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου 2014 στη ΔΕΥΝΑΜ Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 στον Οργανισμό Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης 1.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 5.478,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 άμαχου πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, / Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες Καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σωματεία 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Σιδηροκάστρου Προγραμματική σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Καλυβίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 9

10 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αν. Μάνης & Περιφ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πελοποννήσου (Καταπολέμηση κουνουπιών ) Προγρ/κή Σύμβαση Περ. Πελ/σου - Περ. Ταμ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ανάπτυξης Περ. Πελ. - Δήμου Ανατ. Μάνης - Ανών. Ανάπτυξ. Εταιρεία ΟΤΑ Πελοποννησος Α.Ε Επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη νέων τευχών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημοπράτησης γιά την αποπεράτωση του έργου Ανέγερση του 12-θέσιου Λυκείου του Ν. Λακωνίας 68 Λοιπά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έκτακτα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά & λοιπά πρόστιμα 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πρόστιμο άρ. 30 Ν. 1650/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0, ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αμοιβές Ληξιάρχων 3.308,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Αμοιβές πρακτικογράφου 983,68 0,00 983,68 0,00 0,00 0,00 983,68 0, Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση 655,20 0,00 655,20 0,00 0,00 0,00 655,20 0,00 κλπ) Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Αμοιβή ασκούμενων σπουδαστών 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, Τ.Σ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 10

11 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αορίστου χρόνου 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές εκλογικής αποζημίωσης 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές λογιστών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ανατολικής Μάνης 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ευπρεπισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μεγάρου 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση οχημάτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Επισκευή Καλοριφέρ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύου τηλεφωνικού κέντρου 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός κτιρίων από Δ.Ε.Η ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 11

12 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας των αυτ/των διοικητικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπηρεσιών Δήμου 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Παράβολα ΚΤΕΟ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα δημοσίευσης Ισολογισμών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κ.λ.π. για εκτυπωτές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κ.λ.π Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών διαχωρισμού γραφείων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 12

13 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια FAX 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών για την ασφάλεια χώρου εργασίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυστήρα Δημαρχείου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια νέων εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κοινής χρήσεως 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 του Ν.3584/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 13

14 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 φωταγωγήσεων Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διακοσμητικών φωτιστικών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καθαίρεση κερκίδων πρώην σταδίουγυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ οικισμού Χοτάσιας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ξης για ευάλωτες 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ομάδες Δήμων Σπάρτης-Αν.Μάνης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 14

15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Σ.Κ.Υ 1.342,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΙΚΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παροχών σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων 62 Παροχές τρίτων ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πλύσιμο - Λίπανση Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 καθαριότητα Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου και Σμύνους Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 κομποστοποίησης ανακύκλωσης 63 Φόροι - Τέλη 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 15

16 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παράβολα για την αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 μεταφορικών μέσων - οχημάτων Παράβολα ΚΤΕΟ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά έτους 2015 για την λειτουργία του ΦΟΣΔΑ 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 73 Έργα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΡΓΑ ΔΕΗ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 73 Έργα ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, Υδρευση οικισμού Ακουμάρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 16

17 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη Ύδρευση Μάνης ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν.3584/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 6.126,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.305,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ 3.026,76 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 0, ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.338,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.155,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 του Ν.3584/ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παροχών σε είδος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων Βεβαιώσεις ελεγκτών δόμησης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - οχημάτων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 17

18 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σμύνους Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Οιτύλου Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ανατ. Μάνης Διαμόρφωση χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου Ευπρεπισμός πεζοδρομίων & λοιπών κοινοχρήστων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χώρων Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δημοτικών οδών Δήμου Ανατ. Μάνης 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή μεταφορικών μέσων - οχημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή μηχανημάτων έργου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μηχανημάτων έργου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση επισκευή γεωδαιτικού σταθμού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - οχήματων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη Χρήσης μηχανημάτων έργου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παράβολα ΚΤΕΟ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων & οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 18

19 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ανάγκες Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια ασφαλτομίγματος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια λοιπών υλικών 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,91 0, ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια πινακίδων & καθρεφτών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παγκάκια & καμπίνες 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια μπάρες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών φωταγώγησης πλαγιάς Ν. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια κουπαστών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 73 Έργα ,32 0, ,32 0,00 0,00 0, ,32 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, Δημ/γία οδού πρόσ/ης σε χώρο προσ. απ/σης των απoρ/των του Δ. Γυθείου στη θέση "Φτερέας" περιοχής Δ.Δ.Λυγερέα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, Διαπλάτυνση - Διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γλίστρας στο Τ.Κ Γερολιμένα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 19

20 7333 Οδοί - οδοστρώματα ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0, Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνίες τέως Δήμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου & Ανατ. Μάνης Οδοποϊια Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Ανατολικής ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μάνης Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιϊα Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιϊα τέως Δήμου Σμύνους & Τ.Κ. Λυγερεάς & ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,00 Κρήνης Οδοποιϊα Τοπ. Κοιν. Κονακίων- Πλατάνου- Αιγιών & ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δημ. Κοιν. Γυθείου Αποκατάσταση ζημιων απο θεομηνίες Δ.Ε Γυθείου και ,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,00 Δ.Ε. Σμύνους Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 και Δ.Ε Αν.Μάνης 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,14 0, ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,14 0, ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης ,19 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 αρχαιολογικών χώρων Γυθείου Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης με κωδικό ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΜΙS Κέντρο πληροφόρησης και ερμηνείας ,95 0, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Λοιπές μελέτες ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Μελέτη του έργου "Κατασκευή κλειστού ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 γυμναστηρίου Αρεόπολης Οριστική μελέτη κατασκευής λιμενοβραχίονα στο 7.147,19 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 Γερολιμένα 742 Ειδικές δαπάνες 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες

Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων. Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αρ. Πρωτ. 148

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016

ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού ήµου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 05/04/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:3619 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 09/09/2016 Αρ.Πρωτ. 3108 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" Οικονομικό Έτος: Ημ/νία ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2016 έως 31/07/2016 2016 26/08/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση:Λ.Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Τ.Κ. 14565 Αγιος Στέφανος Αγ. Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/02/2017 έως 28/02/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.960.581,86 2.764.665,93 2.352.049,48 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 142.062,55 142.062,55 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΦΜ: 090085208 ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.492.212,60 2.513.484,25 172.331,34 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.701.371,14 71.304,53 71.304,53 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 14/12/2016 Προηγούμενο Οικ. έτος (2016) Οικ. έτος 2017 Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016

ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Βεβαιωθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.176.432,41 2.590.642,65 3.194.920,89 5.314.601,06 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 104.804,87 118.094,51 118.104,08 110.077,00 0,00 0,00 011 Μισθώματα 94.804,87 94.335,82 94.345,39

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/09/2016 έως 30/09/2016 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 5.602.337,18 4.545.808,78 4.292.226,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.913.526,51 1.200.976,34 1.160.262,93

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.10 12:03:01 EEST Reason: Location: Athens ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Περίοδος : 6/2017)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6-7-2017 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1074 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις

Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 5-10-2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/7/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 147.000,00 157.000,00 72.834,26 72.834,26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 13.650,00 19.150,00 7.590,47 7.590,47

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 3.000,00 0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ Άλιμος 15-02-2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Αριθ.πρωτ.: 281 Εκτέλεση προϋπ/σμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση

Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναλυτική Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων και Ανακεφαλαίωση Υπηρεσία Κωδικός Τίτλος Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαγραφέντα Υπηρεσία 00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.649.000,00 Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα τμήματα εσόδων και λογιστικού σας διαβιβάζουν πρόταση κατάρτισης προϋπολογισμού το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155,157,158 του Νόμου 3463/2006

Διαβάστε περισσότερα

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδι Κωδικός Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.0001 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.617.465,00 39.936,15 39.936,15 01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 106.000,00 14.908,19 49.500,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 143.840,20 201.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ.

ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ. Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Οικ. έτος: 2015 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισμός Εσόδων Προϋπολογισμός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριση Διαμόρφωση Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 Μίσθωμα από την στέγαση του ΚΤΕΛ Ν.Χαλκιδικής 5.000,00 5.000,00 0111.02 Μισθώματα από ενοικίαση Πολιτιστικού Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Επωνυµία Φορέα : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α.Φ.Μ.: 997947640 Έτος : 2016 Μήνας Αναφοράς : 7ος ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Ιανουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 200.000,00 200.000,00 187.003,78 13.385,34 0,00 0,00 187.003,78 13.385,34 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113.

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Α.Φ.Μ. : 997528432 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/6/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Α.Φ.Μ. : 997528432 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/11/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠ/ ΕΛΘΕ ΕΛΘΕ 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα