ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 'Εσοδα Λαϊκής Αγοράς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα εμποροπανήγυρης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 5.986,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /93) 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν.1828/89 ) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 7.980,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 5.138,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 469,52 0,00 469,52 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.374,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.273,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 1

2 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 2.785,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 2.488,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης πλατειών πεζοδρομίωνν ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.744,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /83) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών έτους ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 του ΠΔΕ) Επιχορηγήσεις άρθ. 27 Ν. 3756/ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3.075,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τάξεις Παράβολα από έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 2

3 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Επιχ/ση ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διεξαγωγής Δημοτικών - Περιφ/κών & Ευρωεκλογών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικα προγράμματα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχ/ση από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ για το έργο "Δημιουργία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οδού πρόσβασης στο ΦΤΕΡΕΑ" 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κέντρο πληροφόρησης & ερμηνείας Δήμου Ανατολικής ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Μάνης Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από τη ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα Υδρευση οικισμού Ακούμαρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0, Υδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 χώρων Γυθείου Επ/ση γιά την πράξη "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ξη γιά 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ευάλωτες ομάδες Δήμων Σπάρτης - Αν. Μάνης" Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιμα ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) Επιχ/ση για την εφαρμογή προγραμμάτω ν κοιν. προστασίας 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.Δ. 57/73 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 3

4 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.407,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.134,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 248,69 0,00 248,69 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ COSMOTE 304,32 0,00 304,32 0,00 0,00 0,00 0, ,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.828,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0, % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 711,99 0,00 711,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ 1.730,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΗΣ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΝΩΝ ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΣΚ. Κ.Λ.Π Λοιπά έσοδα ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ΔΙΚ. ΒΟΣΚΗΣ 290,45 0,00 290,45 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 7.832,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 621,50 0,00 621,50 0,00 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 7.548,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0, Παραβάσεις ΚΟΚ ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, Συνταξιοδοτικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 4

5 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παράστασης 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.259,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη έργων ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 5

6 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές Δικηγόρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ,53 0, ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Συμμετοχή σε σεμινάρια 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου 7.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Ηλ. Διακ. & Αναβάθ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Παρεχ. Ψηφ. Υπηρ Αμοιβή γιατρού εργασίας γιά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες αιρετών ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010), άρθρα 230,242, 248 ΚΔΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 6

7 6123 Έξοδα κίνησης Προέδρου Συμβ. Δημ. Κοιν. Προέδρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Συμβ. & Εκπροσώπου Τοπ. Κοιν Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 5.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές Εισφορές Αντιδημάρχων 4.806,84 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0, Εργοδοτικές εισφορές Δημαρχού 923,40 0,00 923,40 0,00 0,00 0,00 923,40 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χρήσεως Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τελών και φόρων 6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επικοινωνίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εσωτερικού 6223 Κινητή τηλεφωνία 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Συνδρομή internet on the go 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 5.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα ταχυμεταφορών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα ταχυδρομικών θυρίδων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφοροι φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλος για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυθαιρέτων Ν ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, / Ε.Ν.Φ.Ι.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πληρωμή παραβόλων και λοιπών γιά τοποθέτηση 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πλωτών εξεδρών Καταβολή τελών υπερ Ταμ. Αρχαιολ. Πόρων & Απαλλ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξωτερικό Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 7

8 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών - θρησκευτικών ή 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τοπικών εορτών Εκδηλώσεις 28 Οκτωβρίου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 4.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή σε Νομοτέλεια 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε Δήμος - ΝΕΤ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε εφημερίδες ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 6453 Λοιπές συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Παροχή υπηρεσιών καταχωρητή ονομάτων χώρου με 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 κατάληξη.gr Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προγραμμάτων Δήμου 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δημοσιεύσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων Αποζημίωση πολιτών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 955/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ Έξοδα εκτέλεσης της αριθμ. 1075/2005 Δικ. Απόφ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0, Εξοδα εκτέλασης της υπ' αριθμ. 95/2013 απόφασης του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 παρ. 2 Ν 2372/1940) 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,37 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,92 0, ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 8

9 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Απόδοση σε Σχολ. Επιτρ. για κάλυψη λειτουργ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δαπανών Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές γιά κάλυψη δαπανών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 θέρμανσης των σχολικών μονάδων 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς ,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Eπιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επι/ση Σχολ. Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχ/ση Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου 2014 στη ΔΕΥΝΑΜ Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 στον Οργανισμό Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης 1.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 5.478,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 άμαχου πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, / Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες Καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σωματεία 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Σιδηροκάστρου Προγραμματική σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Καλυβίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 9

10 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αν. Μάνης & Περιφ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πελοποννήσου (Καταπολέμηση κουνουπιών ) Προγρ/κή Σύμβαση Περ. Πελ/σου - Περ. Ταμ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ανάπτυξης Περ. Πελ. - Δήμου Ανατ. Μάνης - Ανών. Ανάπτυξ. Εταιρεία ΟΤΑ Πελοποννησος Α.Ε Επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη νέων τευχών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημοπράτησης γιά την αποπεράτωση του έργου Ανέγερση του 12-θέσιου Λυκείου του Ν. Λακωνίας 68 Λοιπά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έκτακτα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά & λοιπά πρόστιμα 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πρόστιμο άρ. 30 Ν. 1650/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0, ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αμοιβές Ληξιάρχων 3.308,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Αμοιβές πρακτικογράφου 983,68 0,00 983,68 0,00 0,00 0,00 983,68 0, Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση 655,20 0,00 655,20 0,00 0,00 0,00 655,20 0,00 κλπ) Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Αμοιβή ασκούμενων σπουδαστών 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, Τ.Σ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 10

11 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αορίστου χρόνου 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές εκλογικής αποζημίωσης 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές λογιστών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ανατολικής Μάνης 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ευπρεπισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μεγάρου 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση οχημάτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Επισκευή Καλοριφέρ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύου τηλεφωνικού κέντρου 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός κτιρίων από Δ.Ε.Η ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 11

12 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας των αυτ/των διοικητικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπηρεσιών Δήμου 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Παράβολα ΚΤΕΟ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα δημοσίευσης Ισολογισμών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κ.λ.π. για εκτυπωτές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κ.λ.π Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών διαχωρισμού γραφείων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 12

13 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια FAX 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών για την ασφάλεια χώρου εργασίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυστήρα Δημαρχείου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια νέων εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κοινής χρήσεως 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 του Ν.3584/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 13

14 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 φωταγωγήσεων Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διακοσμητικών φωτιστικών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καθαίρεση κερκίδων πρώην σταδίουγυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ οικισμού Χοτάσιας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ξης για ευάλωτες 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ομάδες Δήμων Σπάρτης-Αν.Μάνης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 14

15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Σ.Κ.Υ 1.342,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΙΚΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παροχών σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων 62 Παροχές τρίτων ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πλύσιμο - Λίπανση Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 καθαριότητα Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου και Σμύνους Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 κομποστοποίησης ανακύκλωσης 63 Φόροι - Τέλη 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 15

16 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παράβολα για την αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 μεταφορικών μέσων - οχημάτων Παράβολα ΚΤΕΟ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά έτους 2015 για την λειτουργία του ΦΟΣΔΑ 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 73 Έργα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΡΓΑ ΔΕΗ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 73 Έργα ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, Υδρευση οικισμού Ακουμάρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 16

17 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) Μελέτη Ύδρευση Μάνης ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν.3584/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 6.126,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.305,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, ΤΣΜΕΔΕ Κ.Σ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ 3.026,76 0, ,76 0,00 0,00 0, ,76 0, ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4.338,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.155,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 του Ν.3584/ Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παροχών σε είδος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές τεχνικών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων Βεβαιώσεις ελεγκτών δόμησης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μηχανημάτων έργου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων - οχημάτων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 17

18 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Σμύνους Καθαρισμός αγροτικών οδών με γκρέιντερ τέως Δήμου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Οιτύλου Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ τέως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ανατ. Μάνης Διαμόρφωση χώρου ετήσιας εμποροπανήγυρης 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου Ευπρεπισμός πεζοδρομίων & λοιπών κοινοχρήστων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χώρων Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δημοτικών οδών Δήμου Ανατ. Μάνης 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή μεταφορικών μέσων - οχημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή μηχανημάτων έργου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μηχανημάτων έργου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση επισκευή γεωδαιτικού σταθμού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - οχήματων 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη Χρήσης μηχανημάτων έργου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παράβολα ΚΤΕΟ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων & οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 18

19 6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ανάγκες Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια ασφαλτομίγματος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια λοιπών υλικών 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση μεταφορικών μέσων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση Μ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,91 0, ,91 0,00 0,00 0, ,91 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια πινακίδων & καθρεφτών 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παγκάκια & καμπίνες 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε. Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια μπάρες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών φωταγώγησης πλαγιάς Ν. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια κουπαστών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 73 Έργα ,32 0, ,32 0,00 0,00 0, ,32 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις Δ.Ε. Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αναπλάσεις - Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, Δημ/γία οδού πρόσ/ης σε χώρο προσ. απ/σης των απoρ/των του Δ. Γυθείου στη θέση "Φτερέας" περιοχής Δ.Δ.Λυγερέα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αγροτική Οδοποιϊα Δήμου ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, ,10 0, Διαπλάτυνση - Διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γλίστρας στο Τ.Κ Γερολιμένα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 19

20 7333 Οδοί - οδοστρώματα ,08 0, ,08 0,00 0,00 0, ,08 0, Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνίες τέως Δήμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου & Ανατ. Μάνης Οδοποϊια Δ.Ε. Γυθείου & Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιία Δ.Ε Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Σμύνους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Ανατολικής ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μάνης Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιϊα Δ.Ε. Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοποιϊα τέως Δήμου Σμύνους & Τ.Κ. Λυγερεάς & ,12 0, ,12 0,00 0,00 0, ,12 0,00 Κρήνης Οδοποιϊα Τοπ. Κοιν. Κονακίων- Πλατάνου- Αιγιών & ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δημ. Κοιν. Γυθείου Αποκατάσταση ζημιων απο θεομηνίες Δ.Ε Γυθείου και ,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,00 Δ.Ε. Σμύνους Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 και Δ.Ε Αν.Μάνης 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,14 0, ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Εργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,14 0, ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης ,19 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 αρχαιολογικών χώρων Γυθείου Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης με κωδικό ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΜΙS Κέντρο πληροφόρησης και ερμηνείας ,95 0, ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Λοιπές μελέτες ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Μελέτη του έργου "Κατασκευή κλειστού ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 γυμναστηρίου Αρεόπολης Οριστική μελέτη κατασκευής λιμενοβραχίονα στο 7.147,19 0, ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 Γερολιμένα 742 Ειδικές δαπάνες 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σ.Π.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν. Πεντέλη, 11-3-2015 Αρ. Πρ.: 82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 108.972,00 108.972,00 3.619,96 3.619,96 0441 Τέλος ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5. Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού έτους 2015. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι.ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 22127/1983 ΦΕΚ /724 14.12.83 Αρ.πρωτ.276 Λάρισα 21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 5 ΑΠΟ ΤΟ 2 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Περίληψη : Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ-Μ.Γ.Ι.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα. Κοινοποίηση. Πίνακας εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Γ.Γ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2710 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΑΝΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Στοιχείων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Φορέας 993-24, του μηνός Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ιωάννινα, 5 Αυγούστου 2015 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, Μ.Π.Δ.Σ. ΚΑΙ Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.048.993,37 470.817,65 457.631,97 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα