ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 'Εσοδα Λαϊκής Αγοράς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα εμποροπανήγυρης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 5.986,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /93) 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ( άρθρο 25 Ν.1828/89 ) ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν ,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 7.980,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού 5.138,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής 469,52 0,00 469,52 0,00 0,00 0,00 0, Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.374,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 υπηρεσιών ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ 5.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ,53 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5.273,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 1

2 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 2.785,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 27 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 2.488,54 0, ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος χρήσης πλατειών πεζοδρομίωνν ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 8.744,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1.782,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0, /83) 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 δαπανών 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών έτους ,02 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 του ΠΔΕ) Επιχορηγήσεις άρθ. 27 Ν. 3756/ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα 6.450,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 3.075,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 τάξεις Παράβολα από έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής 3.375,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 2

3 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα Επιχ/ση ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διεξαγωγής Δημοτικών - Περιφ/κών & Ευρωεκλογών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδότηση έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικα προγράμματα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιχ/ση από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ για το έργο "Δημιουργία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οδού πρόσβασης στο ΦΤΕΡΕΑ" 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις για αντιμετώπιση προβλημάτων που ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Τεχνική βοήθεια Δήμου Ανατολικής Μάνης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κέντρο πληροφόρησης & ερμηνείας Δήμου Ανατολικής ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Μάνης Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από τη ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα Υδρευση οικισμού Ακούμαρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0, Υδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, Βιοκλιματική αναβάθμιση δικτύου ενοποίησης αρχαιολογικών ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 χώρων Γυθείου Επ/ση γιά την πράξη "Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ξη γιά 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ευάλωτες ομάδες Δήμων Σπάρτης - Αν. Μάνης" Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιμα ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 κωδικούς της ομάδας 1 (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) Επιχ/ση για την εφαρμογή προγραμμάτω ν κοιν. προστασίας 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ν.Δ. 57/73 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 3

4 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 873,78 0,00 873,78 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 6.407,27 0, ,27 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.134,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 248,69 0,00 248,69 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ COSMOTE 304,32 0,00 304,32 0,00 0,00 0,00 0, ,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2.828,06 0, ,06 0,00 0,00 0,00 0, % ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 711,99 0,00 711,99 0,00 0,00 0,00 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.030,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ 1.730,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΗΣ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ,21 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 επιτηδευματιών ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΝΩΝ ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΣΚ. Κ.Λ.Π Λοιπά έσοδα ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ΔΙΚ. ΒΟΣΚΗΣ 290,45 0,00 290,45 0,00 0,00 0,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Τέλη πεζοδρομίων 7.832,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0, ΑΙΓΙΑΛΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 621,50 0,00 621,50 0,00 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθ κατά τα ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ 7.548,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0, Παραβάσεις ΚΟΚ ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, Συνταξιοδοτικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 4

5 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παράστασης 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Χαρτόσημο μισθωμάτων 3.259,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,12 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,94 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη έργων ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΔΕ ή για δημόσιες επενδύσεις 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 5

6 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές Δικηγόρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ,53 0, ,53 0,00 0,00 0, ,53 0, Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προσωπικού 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σε συνέδρια και σεμινάρια Συμμετοχή σε σεμινάρια 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου 7.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών Ηλ. Διακ. & Αναβάθ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Παρεχ. Ψηφ. Υπηρ Αμοιβή γιατρού εργασίας γιά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υπηρεσίες ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες αιρετών ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010), άρθρα 230,242, 248 ΚΔΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 6

7 6123 Έξοδα κίνησης Προέδρου Συμβ. Δημ. Κοιν. Προέδρου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Συμβ. & Εκπροσώπου Τοπ. Κοιν Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης 5.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές Εισφορές Αντιδημάρχων 4.806,84 0, ,84 0,00 0,00 0, ,84 0, Εργοδοτικές εισφορές Δημαρχού 923,40 0,00 923,40 0,00 0,00 0,00 923,40 0, Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 χρήσεως Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τελών και φόρων 6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επικοινωνίες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εσωτερικού 6223 Κινητή τηλεφωνία 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Συνδρομή internet on the go 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Λοιπές Επικοινωνίες 5.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα ταχυμεταφορών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα ταχυδρομικών θυρίδων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφοροι φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλος για την υπαγωγή στην ρύθμιση αυθαιρέτων Ν ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, / Ε.Ν.Φ.Ι.Α ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πληρωμή παραβόλων και λοιπών γιά τοποθέτηση 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πλωτών εξεδρών Καταβολή τελών υπερ Ταμ. Αρχαιολ. Πόρων & Απαλλ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήμισης) 6431 Έξοδα ενημέρωσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξωτερικό Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 7

8 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές 7.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών - θρησκευτικών ή 5.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 τοπικών εορτών Εκδηλώσεις 28 Οκτωβρίου 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 4.200,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομή σε Νομοτέλεια 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε Δήμος - ΝΕΤ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή σε εφημερίδες ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ & 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 6453 Λοιπές συνδρομές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή RTK υπηρεσιών από HEPOS 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνδρομή Δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Παροχή υπηρεσιών καταχωρητή ονομάτων χώρου με 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 κατάληξη.gr Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρον ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προγραμμάτων Δήμου 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές δημοσιεύσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,63 0, ,63 0,00 0,00 0, ,63 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συμβιβαστικών πράξεων Αποζημίωση πολιτών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 955/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ Έξοδα εκτέλεσης της αριθμ. 1075/2005 Δικ. Απόφ ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0, Εξοδα εκτέλασης της υπ' αριθμ. 95/2013 απόφασης του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου 6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 παρ. 2 Ν 2372/1940) 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης ,37 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,92 0, ,92 0,00 0,00 0, ,92 0,00 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 3.730,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,45 0, ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 8

9 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ,85 0, ,85 0,00 0,00 0, ,85 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Απόδοση σε Σχολ. Επιτρ. για κάλυψη λειτουργ ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δαπανών Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές γιά κάλυψη δαπανών 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 θέρμανσης των σχολικών μονάδων 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0, Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς ,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Eπιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επι/ση Σχολ. Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχ/ση Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εισοδημάτων σε τρίτους Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης 1.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου 2014 στη ΔΕΥΝΑΜ Απόδοση επιχορήγησης εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου 2014 στον Οργανισμό Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης 1.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,59 0, ,59 0,00 0,00 0, ,59 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 5.478,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 0,00 άμαχου πληθυσμού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, / Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες Καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημότες 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 σωματεία 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προγραμματική Σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Σιδηροκάστρου Προγραμματική σύμβαση Δήμου - ΔΕΥΑΓ για κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ. Καλυβίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 9

10 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Αν. Μάνης & Περιφ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Πελοποννήσου (Καταπολέμηση κουνουπιών ) Προγρ/κή Σύμβαση Περ. Πελ/σου - Περ. Ταμ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Ανάπτυξης Περ. Πελ. - Δήμου Ανατ. Μάνης - Ανών. Ανάπτυξ. Εταιρεία ΟΤΑ Πελοποννησος Α.Ε Επικαιροποίηση της μελέτης και σύνταξη νέων τευχών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δημοπράτησης γιά την αποπεράτωση του έργου Ανέγερση του 12-θέσιου Λυκείου του Ν. Λακωνίας 68 Λοιπά έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έκτακτα έξοδα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φορολογικά & λοιπά πρόστιμα 3.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πρόστιμο άρ. 30 Ν. 1650/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,64 0, ,64 0,00 0,00 0, ,64 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,96 0, ,96 0,00 0,00 0, ,96 0, ,68 0, ,68 0,00 0,00 0, ,68 0, Αμοιβές Ληξιάρχων 3.308,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0, Αμοιβές πρακτικογράφου 983,68 0,00 983,68 0,00 0,00 0,00 983,68 0, Λοιπές πρόσθετες αμοιβές (υπερωριακή απασχόληση 655,20 0,00 655,20 0,00 0,00 0,00 655,20 0,00 κλπ) Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης εκλογών Μαΐου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, ,80 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 0,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Αμοιβή ασκούμενων σπουδαστών 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων ,24 0, ,24 0,00 0,00 0, ,24 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 0, Τ.Σ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 10

11 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ,20 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 αορίστου χρόνου 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0, Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές εκλογικής αποζημίωσης 2.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εκλογών Μαΐου Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβές λογιστών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ανατολικής Μάνης 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 4.250,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αμοιβή ΔΙΑΣ Α.Ε. 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Δήμου Ευπρεπισμός εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Μεγάρου 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση οχημάτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Επισκευή Καλοριφέρ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων 8.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση, αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - επισκευή δικτύου τηλεφωνικού κέντρου 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση - Αναγόμωση πυροσβεστήρων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 για δικές τους υπηρεσίες Φωτισμός κτιρίων από Δ.Ε.Η ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 11

12 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας των αυτ/των διοικητικών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπηρεσιών Δήμου 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Παράβολα ΚΤΕΟ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 υπαλλήλων 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοδα δημοσίευσης Ισολογισμών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια γραφιτών, μελανιών κ.λ.π. για εκτυπωτές ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κ.λ.π Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 4.700,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών συντήρησης - επισκευή κτιρίων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών διαχωρισμού γραφείων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 12

13 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια FAX 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια υλικών για την ασφάλεια χώρου εργασίας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυστήρα Δημαρχείου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έπιπλα σκεύη 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια επίπλων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια νέων εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 κοινής χρήσεως 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Δημοτικών καταστημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Εργοδοτικές εισφορών προσωπικού του άρθρου ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 του Ν.3584/ Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προμήθειες 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 9.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 13

14 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 φωταγωγήσεων Προμήθεια πασχαλινών & χριστουγεννιάτικων 7.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διακοσμητικών φωτιστικών 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παγίων 713 Προμήθειες παγίων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δ.Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου 73 Έργα ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καθαίρεση κερκίδων πρώην σταδίουγυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ οικισμού Χοτάσιας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου 734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τοπικές δράσεις κοινωνικής ξης για ευάλωτες 7.800,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ομάδες Δήμων Σπάρτης-Αν.Μάνης Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Αποδοχές μονίμων υπάλληλων ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ,16 0, ,16 0,00 0,00 0, ,16 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές εποχιακού προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 14

15 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, ,26 0,00 0,00 0, ,26 0,00 Δημοσίου Δικαίου Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, Τ.Σ.Κ.Υ 1.342,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, Τ.Α.Δ.Κ.Υ-ΤΕΑΔΥ ,42 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΙΚΑ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια παροχών σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχων και βεβαιώσεις 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 καλής λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων 62 Παροχές τρίτων ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 από τρίτους 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευή Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Πλύσιμο - Λίπανση Μεταφορικών Μέσων - Οχημάτων 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση μεταφορικών μέσων - οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομμιδή ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 καθαριότητα Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης Επισκευή - συντήρηση φωτιστικών σωμάτων Δ. Ε ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γυθείου και Σμύνους Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,07 0,00 κομποστοποίησης ανακύκλωσης 63 Φόροι - Τέλη 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 15

16 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων - οχημάτων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παράβολα για την αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 μεταφορικών μέσων - οχημάτων Παράβολα ΚΤΕΟ 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Καύσιμα και λιπαντικά ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την επισκευή οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ανταλλακτικά για την συντήρηση οχημάτων ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υποχρεωτικές εισφορές 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Εισφορά έτους 2015 για την λειτουργία του ΦΟΣΔΑ 5.202,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 73 Έργα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ΕΡΓΑ ΔΕΗ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,83 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 0,00 73 Έργα ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(ΕΣΠΑ) 7341 Έργα & Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, ,60 0, Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ. Δ. Αλίκων μέχρι δεξαμενή Τ. Δ. Γερολιμένα ,88 0, ,88 0,00 0,00 0, ,88 0, Υδρευση οικισμού Ακουμάρου ,51 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0, Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου ,21 0, ,21 0,00 0,00 0, ,21 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες ,23 0, ,23 0,00 0,00 0, ,23 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ 2015 Σελίδα 16

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44

Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 25.102.950,13 10.206.888,55 7.808.589,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/1-31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-30/6/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 10.07.2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-31/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Περιγραφή 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα