ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. Αριθµός Μελέτης 48/ 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου προϋπολογισµού δαπάνης: ,29 ΦΠΑ 23 % 6.544,71 ΣΥΝΟΛΟ: ,00

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. Αριθµός Μελέτης 48/ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), τα οποία θα αποτελέσουν τις εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας µε ηλεκτρική ενέργεια: α. του ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού, (ισχύος 150 KVA) και β. του κτιρίου της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου, (ισχύος 40 KVA), έτσι ώστε, σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας ρεύµατος από το δίκτυο ΕΗ, να µην διακόπτονται οι βασικές λειτουργίες των ηµοτικών κτιρίων, π.χ. φωτισµός, λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ανελκυστήρας, διάφορες εκδηλώσεις. 1. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού θα τοποθετηθεί σε κλειστό χώρο (διαστάσεων 3,60 µ Χ 6,50 µ). Θα γίνεται δυναµική απαγωγή αέρα από τον χώρο αναλόγου ικανότητας/δυναµικότητας για το σκοπό που προορίζεται, από υπάρχουσες περσίδες (άνοιγµα περίπου Φ70 εκ). Η εισαγωγή αέρα θα γίνεται από δίφυλλη µεταλλική πόρτα διαστάσεων 1,4µΧ 2,20µ, η οποία θα τροποποιηθεί εξ ολοκλήρου µε περσίδες. Η τροποποίηση της πόρτας θα γίνει από τον προµηθευτή και το κόστος της θα περιλαµβάνεται στην τιµή της προσφοράς. Ο πίνακας µεταγωγής θα είναι αντίστοιχος του Γενικού Πίνακα του κτιρίου για την εγκαταστηµένη ισχύ των 400 KVA και θα επιλέγονται ποιά φορτία θα βγαίνουν εκτός του Η/Ζ των 150 KVA. Η τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει κάθε εργασία προµήθειας υλικού, οικοδοµικές εργασίες και ότι άλλο απαιτείται για την παράδοση του µηχανήµατος µε το κλειδί. Οι διαστάσεις του Η/Ζ για λόγους περιορισµού του καταλαµβανόµενου χώρου, κατά προτίµηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εξής: µήκος 3,00 µ - πλάτος 1,20 µ. 2. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος του κτιρίου της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου θα τοποθετηθεί σε χώρο του υπογείου, πλησίον της ράµπας. Θα γίνεται δυναµική απαγωγή καυσαερίου από τον χώρο αναλόγου ικανότητας/δυναµικότητας για το σκοπό που προορίζεται, µε κατάλληλο ανοξείδωτο αγωγό καπναερίων. Ο πίνακας µεταγωγής θα είναι αντίστοιχος του Γενικού Πίνακα του κτιρίου για την εγκαταστηµένη ισχύ των 70 KVA και θα επιλέγονται ποιά φορτία θα βγαίνουν εκτός του Η/Ζ των 40 KVA. Τα µη τροφοδοτούµενα από το Η/Ζ φορτία θα ξεχωρίζουν µε χρωµατιστές ασφάλειες και θα διακόπτεται η παροχή τους από το προσωπικό. Η τιµή προσφοράς θα συµπεριλαµβάνει κάθε εργασία την παράδοση του µηχανήµατος µε το κλειδί. Εξαιρείται η σύνδεση µε τον Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του κτιρίου, που θα γίνει από τα συνεργεία του ήµου. Οι διαστάσεις του Η/Ζ για λόγους περιορισµού του καταλαµβανόµενου χώρου, κατά προτίµηση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εξής: µήκος 2,50 µ - πλάτος 1,10 µ. 3. Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα αναφερθεί υποχρεωτικά το κόστος για 3ετές service µε 12 επισκέψεις συνολικά (πλην αναλωσίµων), µε οπτικoακουστικό έλεγχο των Η/Ζ. Αυτό το κόστος δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην τιµή της προµήθειας των Η/Ζ, αλλά θα ληφθεί υπ όψη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 2

3 H παράδοση των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα γίνει µε παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του ήµου. Θα καλύπτονται από εγγύηση 3 ετών ή 1000 ωρών λειτουργίας (όποιο έλθει πρώτο). Τα Η/Ζ θα διαθέτουν δεξαµενή καυσίµου 10ώρου λειτουργίας. Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε ,00 µε τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισµού του ήµου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. α. Συγκρότηµα αυτοµάτου Η/Ζ ηµαρχείου Παπάγου - Χολαργού. β. Συγκρότηµα αυτοµάτου Η/Ζ ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. 1.1 Γενικά Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) προβλέπεται να καλύπτει τις διακοπές ηλεκτροδότησης από ΕΗ ή την µείωση-αύξηση της τάσης του δικτύου της ΕΗ κάτω-πάνω από την αποδεκτή στάθµη. Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει όλες τις διατάξεις και συσκευές για την αυτόµατη και χωρίς επίβλεψη λειτουργία του. Το Η/Ζ θα είναι ισχύος (α) 150 ΚVΑ (β) 40 KVA εφεδρικής λειτουργίας και θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: Τον κινητήρα ντήζελ µε τον βοηθητικό εξοπλισµό Την σύγχρονη γεννήτρια (ALTERNATOR) Την κοινή βάση στήριξης Τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. 1.2 Κινητήρας ντήζελ α. Τεxνικά xαρακτηριστικά Κανονισµοί BS 5514 Τρόπος λειτουργίας εφεδρική Θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C Υγρασία 60% Υψόµετρο µηδέν έως 150 m Χώρος εγκατάστασης εσωτερικά του κτιρίου Υπερφόρτιση 10% επί της ονοµαστικής ισχύος του Η/Ζ Αριθµός κυλίνδρων 3,4,6,8 Στροφές 1500 στρ./min Ψύξη υδρόψυκτος Χρόνος ανάληψης φορτίου 15 sec β. Εξαρτήµατα και παρελκόµενα O κινητήρας diesel θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω : Ψυγείο νερού µε ανεµιστήρα για θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C µε προστατευτικό κάλυµµα, οδηγά πτερύγια και σωληνώσεις αντλία κυκλοφορίας νερού φίλτρο αέρα φίλτρο καυσίµου 3

4 φίλτρο λαδιού ψυγείο λαδιού αντλία καυσίµου ελαιολεκάνη (κάρτερ) φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) µηχανικού ή ηλεκτρονικού τύπου ηλεκτρικό εκκινητή (µίζα) 12 VDC κατάλληλης ισχύος γεννήτρια φόρτισης του συσσωρευτή, µε αυτόµατο ρυθµιστή τάσης 12V συστοιχία µπαταριών 12 VDC κατάλληλη για 3 τουλάχιστον συνεχείς εκκινήσεις του ζεύγους σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάνζες, παρεµβύσµατα και κοχλίες σύνδεσης σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής πίνακα οργάνων µε µανόµετρο λαδιού, όργανο στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας αυτόµατο φορτιστή συσσωρευτή 230/12 V D.C που θα λειτουργεί όταν το Η/Ζ δεν εργάζεται και θα βρίσκεται εντός του πεδίου µεταγωγής. Επίσης ο κινητήρας ντίζελ θα είναι εφοδιασµένος µε όργανα αυτοµατισµού για την προστασία και την καλή λειτουργία του, όπως περιγράφονται παρακάτω στον πίνακα αυτοµατισµού του Η/Ζ. 1.3 Γεννήτρια Η γεννήτρια θα είναι τριφασική, εναλλασσόµενου ρεύµατος, ισχύος (α) 150 ΚVΑ (β) 40 KVA υπό CΟSφ=0.8 σε συνεχή λειτουργία, ονοµαστικής τάσης 230/400V και συχνότητας 50 Ηz, τεσσάρων αγωγών µε ακροδέκτη ουδέτερου κόµβου. Θα είναι αυτοδιεγειρόµενη, µε οµοαξονική διεργέτρια τύπου BRUSHLESS, χωρίς ψύκτρες και δακτύλιους. H γεννήτρια θα είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο ηλεκτρονικό ρυθµιστή τάσης, που θα διατηρεί την τάση σταθερή εντός περιοxής ±3% της ονοµαστικής τιµής των 400V σε οποιαδήποτε µεταβολή φορτίου απο 0 έως 110% του φορτίου µε σύγxρονη µεταβολή της συxνότητας κατα ±5% και του συντελεστή ισxύος απο 0.8 έως 1 (επαγωγικό). Ο xρόνος αποκατάστασης της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 2 sec. Η επιλογή της ονοµαστικής τιµής της τάσης θα γίνεται από τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου του Η/Ζ. Η γεννήτρια θα προστατεύεται µέσω στοιχείων υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος (θερµικά και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία) υπερθέρµανσης thermistors, που τοποθετούνται στον πίνακα της γεννήτριας. Η γεννήτρια θα έχει µόνωση κλάσης Η και προστασίας ΙΡ 23. Η γεννήτρια θα δύναται να υπερφορτώνεται 10% επί της ονοµαστικής ισχύος επί µια ώρα, χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση. Η γεννήτρια θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη κλάσης Ν κατά VDE Τεχνικά χαρακτηριστικά γεννήτριας Κανονισµοί IEC VDE 0530 BS 5000 Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας (α) 150 ΚVΑ (β) 40 KVA Υπερφόρτιση 10% επί 1 ώρα Θερµοκρασία περιβάλλοντος 50 C Προστασία ΙΡ 23 Τάση 230/400 V Συχνότητα 50 Hz Συντελεστής ισχύος 0,80 Αριθµός ζευγών πόλων Κοινή βάση στήριξης Ο κινητήρας diesel και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες πάνω σε κοινή βάση στήριξης από µορφοσίδηρο, που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά στηρίγµατα. 4

5 Το συγκρότηµα κινητήρας - γεννήτρια θα είναι συνδεδεµένο µε ελαστικό σύνδεσµο, πρέπει δε να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε το σύνολο να εξασφαλίζει συνεργασία χωρίς ταλαντώσεις. Θα είναι ευθυγραµµισµένο, ώστε οι ταλαντώσεις στην ονοµαστική ταχύτητα και ισχύ να είναι οι ελάχιστες. 1.5 Συσσωρευτής εκκίνησης - Φορτιστής Ο συσσωρευτής εκκίνησης θα είναι προδιαγραφών για ψυχρό ξεκίνηµα και βαριά xρήση (βιοµηχανικού τύπου). Η φόρτιση θα βρίσκεται εντός του πεδίου µεταγωγής, µε τάση λειτουργίας 230/12 V DC. Γενικά ο συσσωρευτής και ο φορτιστής θα έχουν τα αναγκαία τεxνικά χαρακτηριστικά για την εξυπηρέτηση του ζεύγους. Η χωρητικότητα του συσσωρευτή και η ισχύς του φορτιστή θα είναι τέτοια ώστε να δύναται να γίνουν τρείς (3) συνεχείς εκκινήσεις του Η/Ζ. 1.6 Τοπική δεξαµενή καυσίµου Η παροχή καυσίµου για τo Η/Ζ θα αποτελείται από µια δεξαµενή πετρελαίου εντός βάσης Η/Ζ, περιλαµβάνουσα την τάπα πλήρωσης, εξαερισµό, δείκτη στάθµης βαλβίδα εκκένωσης και αναρρόφηση-επιστροφή από κινητήρα. Η χωρητικότητα της δεξαµενής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ωρών λειτουργίας. 1.7 Σιγαστήρας Για την απόσβεση του θορύβου εξάτµισης θα εγκατασταθεί σιγαστήρας residential type. Προαιρετικά το Η/Ζ θα βρίσκεται εντός ηχοµονωτικού καλύµµατος. 1.8 Ψηφιακός πίνακας ελέγχου του Η/Ζ και ξεχωριστός Πίνακας µεταγωγής φορτίου α. Πεδίο µεταγωγής του φορτίου Αυτό θα περιλαµβάνει : Τον µεταγωγικό διακόπτη, που θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς αυτόµατους διακόπτες (ανοικτού τύπου), µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση, ώστε να αποκλείεται το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο. Τον αυτόµατο φορτιστή του συσσωρευτή Τον επιτηρητή τάσης δικτύου µε ρυθµιζόµενα όρια τάσης. Το χρονικό καθυστέρησης εντολών start/stop. Ανάλογη επαφή για να λειτουργεί το Η/Ζ αυτόµατα. β. Ψηφιακός Πίνακας ελέγχου Αυτός θα είναι εγκατεστηµένος εντός του ενιαίου πλαισίου εδράσεως του Η/Ζ. Θα είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και θα περιλαµβάνει: Ένδειξη αµπέρ και των τριών φάσεων Βολτόµετρο πολικών τάσεων Βολτόµετρο για κάθε φάση µε ουδέτερο 5

6 Μετρητή KVA Ένα συχνόµετρο Θερµοκρασία νερού ψύξης κινητήρα µε προειδοποίηση και αυτόµατο σταµάτηµα (shutdown) Πίεση λαδιού κινητήρα µε προειδοποίηση και αυτόµατο σταµάτηµα (shutdown) Προειδοποίηση χαµηλής ή υψηλής τάσης συσσωρευτή Προειδοποίηση αδυναµίας συσσωρευτή να εκκινήσει το Η/Ζ Προστασία από υπερένταση-υπέρταση-υπόταση-υπερσυχνότητα Έναν ωροµετρητή χωρίς δυνατότητα µηδενισµού για την ένδειξη των συνολικών ωρών λειτουργίας. Ιστορικό ανάγνωσης βλαβών Ένα βολτόµετρο ενδεικτικό της λειτουργίας του φορτιστή συσσωρευτή. Ένα µπουτόν εκκίνησης. Ένα µπουτόν γενικής διακοπής (emergency stop), το οποίο θα βρίσκεται στον πίνακα ή στο ηχοµονωτικό κάλυµµα. Ένα αυτόµατο τετραπολικό διακόπτη προστασίας της γεννήτριας. Κατάλληλους µετασχηµατιστές έντασης για την τροφοδότηση των οργάνων µέτρησης. 1.9 Αυτόµατη-Χειροκίνητη λειτουργία και Αποκλεισµός (Σταµάτηµα) του Η/Ζ Με το πάτηµα κοµβίων πάνω στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου του Η/Ζ ο χειριστής θα µπορεί να επιλέγει έναν από τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας του Η/Ζ: αυτόµατη λειτουργία - χειροκίνητη λειτουργία - αποκλεισµός. Αυτόµατη λειτουργία Το Η/Ζ ξεκινά αυτόµατα (χωρίς φορτίο) και παραλαµβάνει το φορτίο σε διάστηµα µικρότερο απο 15 sec, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης της ΕΗ διακοπεί αυξηθεί ή µειωθεί από προκαθορισµένο όριο (π.x. 70 ή 80% της ονοµαστικής τιµής), που µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση, ώστε να αποκλείεται ο παράλληλος οπλισµός της ΕΗ και του Η/Ζ. Το άνοιγµα του διακόπτη από την θέση ΕΗ στη θέση ΕΚΤΟΣ θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση 0-4 sec, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης της ΕΗ. Σε περίπτωση που η τάση της ΕΗ δεν αποκατασταθεί σε χρόνο µικρότερο εκείνου που προκαθορίστηκε (π.x. 4 sec), τότε η εντολή ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή εκκίνησης του ζεύγους το οποίο θα ξεκινήσει κανονικά και θα λειτουργήσει για ένα ορισµένο χρόνο που µπορεί να ρυθµιστεί από 0 έως 600 sec., προτού σταµατήσει. Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό αναπτύξει την ονοµαστική τάση. Όταν αποκατασταθεί η τάση του δικτύου της ΕΗ σε µια προκαθορισµένη τιµή (π.x. 90 ή 100% της ονοµαστικής τάσης), τότε το φορτίο ξαναµετάγεται στη θέση κανονικής τροφοδότησης ( ΕΗ). Το άνοιγµα του διακόπτη από τη θέση Η/Ζ στη θέση ΕΚΤΟΣ γίνεται πάλι µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση όπως προηγούµενα. Μετά την µεταγωγή του φορτίου στη θέση ΕΗ το Η/Ζ θα συνεχίσει να λειτουργεί για ορισµένο ακόµη χρόνο που µπορεί να ρυθµιστεί απο 0 έως 600sec., όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. 6

7 Η εκκίνηση του Η/Ζ πραγµατοποιείται µε την βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα δίνει µέχρι 3 το πολύ διαδοχικές εντολές εκκίνησης. Η διάρκεια κάθε εντολής και ο ενδιάµεσος χρόνος ηρεµίας να µπορεί να ρυθµίζεται. Σε περίπτωση που το Η/Ζ αποτύχει να ξεκινήσει και µετά την τρίτη εντολή, θα αποκλείεται οποιαδήποτε καινούργια εντολή, προτού γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset). Χειροκίνητη λειτουργία Με µπουτόν µπορούµε να κάνουµε τα παρακάτω : - εκκίνηση του Η/Ζ - κράτηση (σταµάτηµα) του Η/Ζ Αποκλεισµός Στη θέση αυτή αποκλείεται η εκκίνηση του Η/Ζ. Αυτόµατο σταµάτηµα (κράτηµα) του Η/Ζ θα γίνεται στις εξής περιπτώσεις σφαλµάτων (ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργία του Η/Ζ: - αποτυχία εκκίνησης µετά από 3 διαδοχικές προσπάθειες - χαµηλή πίεση λαδιού λίπανσης - υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης - υπερτάχυνση - υπέρταση - υπόταση - υποσυχνότητα - υπερσυχνότητα Με το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείεται συγχρόνως και η δυνατότητα κάθε νέας εκκίνησης προτού γίνει επαναφορά (reset) χειροκίνητα µετά την εντόπιση της βλάβης. Το σύστηµα προστασίας δίνει και οπτική σήµανση εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις σφαλµάτων και στις εξής : - υψηλή θερµοκρασία νερού ψύξης - χαµηλή πίεση ελαίου λιπάνσεως κινητήρα - χαµηλή στάθµη καυσίµου - ανεπαρκής φόρτιση µπαταριών Επίσης θα υπάρxει µπουτόν "επείγουσας ανάγκης" (emergency stop/µανιτάρι) που σε περιπτώσεις ανάγκης κατά την αυτόµατη ή χειροκίνητη λειτουργία του Η/Ζ το σταµατά και συγxρόνως αποκλείει νέα εκκίνησή του προτού, γίνει χειροκίνητη επαναφορά (reset) οκιµές Η/Ζ Το Η/Ζ πριν τη µεταφορά του στο έργο θα υποστεί σειρά δοκιµών στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή για την επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Θεωρήθηκε, 11/06/2013 Παπάγου, 10/06/2013 Ο /ντής ΤΥ Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. Αριθµός Μελέτης 48/ 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ α. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγoς ηµαρχείου Παπάγου Χολαργού ισχύος 150 KVA. β. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγoς κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου ΤΕΜ ,29 ισχύος 40 KVA. (προµήθεια και τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία, σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης) ΦΠΑ 23% 6.544,71 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Θεωρήθηκε, 11/06/2013 Παπάγου, 10/06/2013 Ο /ντής ΤΥ Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ Μελέτη: Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ηµαρχείου και κτιρίου ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου. Αριθµός Μελέτης 48/ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προµήθεια, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Άρθρο 2 Ισχύουσες διατάξεις Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: α. Η απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ) β. Ο Νόµος 2286/1995 (Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) γ. Το Π.. 173/90 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) όπως τροποποιήθηκε µε το 137/91 ή του οικείου κανονισµού προµηθειών φορέα κατά περίπτωση και µέχρι της εκδόσεως των νέων βάσει του Ν. 2286/95. δ. Το Π.. 105/89 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς το Κοινοτικό ίκαιο κλπ., µε την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που έγιναν µεταγενέστερα. ε. Ο Ν. 3463/06 ηµοτικός και Κοινοτικός κώδικας. στ. Ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). ζ. Η παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο ιαγωνισµό, µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά. Άρθρο 4 Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 5 Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 9

10 Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Άρθρο 7 Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζεται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Συγκεκριµένα: Προκαταβολή φόρου 4 % επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. ΤΕΑ Υ 1,5 %»»»»»» ΤΠ Υ 0,5 %»»»»»» Κράτηση υπέρ ενιαίας Αρχής Συµβάσεων 0,1 %»»»»»» Όπως θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί µε τη διαδικασία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ήµο. Άρθρο 10 Παραλαβή υλικών Πληρωµή Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και στα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (άρθρο 1). Άρθρο 11ο Περιεχόµενα προσφορών Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, το κόστος για 3ετές service µε 12 επισκέψεις συνολικά (πλην αναλωσίµων) και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. 10

11 Άρθρο 12 Αξιολόγηση προσφορών µε κριτήριο αξιολόγησης τη συµφερότερη προσφορά Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: - Η τιµή - Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. - Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας - Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή. - Το κόστος για 3ετές service µε 12 επισκέψεις συνολικά (πλην αναλωσίµων) - Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού. - Επί πλέον προσφερόµενες υπηρεσίες ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε οµάδες: ΟΜΑ Α Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Ποιότητα του υλικού και συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές 25 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού 25 ΣΥΝΟΛΟ (Βαθµός Α) 50 ΟΜΑ Α Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ Εγγύηση καλής λειτουργίας 20 Εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ µέρους 10 του προµηθευτή- Κόστος συντήρησης για 3ετές service µε 12 επισκέψεις συνολικά 20 (πλην αναλωσίµων) ΣΥΝΟΛΟ ( Βαθµός Β) 50 Η συνολική βαθµολογία της κάθε οµάδας κυµαίνεται από 40 βαθµούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) µέχρι 60 βαθµούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθµολογείται µε 50 βαθµούς. Σταθµισµένη Βαθµολογία= Βαθµός Α Χ 0,70 + Βαθµός Β Χ 0,30 Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς προς την Σταθµισµένη Βαθµολογία της. Λ = Τιµή της προσφοράς Σταθμισμένη Βαθμολογία Θεωρήθηκε, 11/06/2013 Παπάγου, 10/06/2013 Ο /ντής ΤΥ Ο Συντάξας Θ. Βηλαράς Κ. Κωνστάντιος Π. Μηχανικός Ηλ. Μηχανικός 11