ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND"

Transcript

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate programmes MSc in Shipping and Finance (Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά) MSc in Shipping and Business (Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση) MSc in Finance and Business (Μάστερ Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση) MSc in Corporate Financial Management (Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων) Τα μεταπτυχιακά προγράμματα απευθύνονται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες των Οικονομικών, των Χρηματοοικονομικών, των Ναυτιλιακών, της Διοίκησης αλλά και της Μηχανικής, Μαθηματικών και Ποσοτικών Μεθόδων όπως και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα. Οι θέσεις εισακτέων είναι 15 για το κάθε ένα μεταπτυχιακό. The postgraduate courses are aimed at graduates of approved tertiary educational institutions that have degrees in Economics, Finance, Shipping, Business Administration/Management but also those with an Engineering, Mathematics or Quantitative Methods background or similar fields of study. The number of places available is 15 for each Master. Στόχοι των προγραμμάτων Ο κύριος στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της ναυτιλίας και της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στους επιμέρους τομείς ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. The main aim of the postgraduate programmes is to provide graduates specialized knowledge of an advanced level in the fields of finance, shipping and corporate financial management and to provide them with the tools and credentials for a successful career in the respective fields or to pursue further postgraduate study. Μαθησιακοί στόχοι Εξειδικευμένη γνώση στα χρηματοοικονομικά, ναυτιλιακά οικονομικά και χρηματοοικονομική διοίκηση Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως. Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στη πράξη. Learning objectives Specialized knowledge in finance, shipping economics and business and in corporate financial management Ability to solve problems that correspond to the respective areas Ability to analyze and evaluate data and to take decisions of strategic, financial, business and operational nature Application of theoretical knowledge in practice Μαθήματα (1 ον Εξάμηνο)

2 1. Οικονομικά για Διοίκηση (Business Economics) 2. Στατιστική για Διοίκηση (Business Statistics) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές (Financial Analysis with Applications) 4. Μάθημα εξειδίκευσης Specialization (Maritime Economics or Business Management or International Financial Management ) Μαθήματα 2 ον Εξάμηνο (κοινό για όλα τα προγράμματα) 1. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance) Μαθήματα για τη κάθε εξειδίκευση (2 ον εξάμηνο) Οι φοιτητές θα πρέπει να πάρουν ακόμη 3 μαθήματα ως ακολούθως: Μεταπτυχιακό MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά MSc in Shipping and Finance 1. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά Shipping Finance 2. Ναυλώσεις Chartering 3. Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων Commodity Risk Management Μεταπτυχιακό MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση MSc in Shipping and Business 1. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά Shipping Finance 2. Ναυλώσεις Chartering 3. Θέματα στη Διοίκηση Business Topics Μεταπτυχιακό MSc Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση MSc in Finance and Business 1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Investment Portfolio Management 2. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Financial Derivatives 3. Θέματα στη Διοίκηση Business Topics Μεταπτυχιακό MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων MSc Corporate Financial Management 1. Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Venture Capital Financing 2. Θέματα στη Διοίκηση Business Topics

3 3. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων Asset Pricing Short Descriptions of the Programmes / Σύντομες Περιγραφές των Προγραμμάτων MSc in Shipping and Finance (Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά) Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των ναυτιλιακών και των χρηματοοικονομικών και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στους επιμέρους τομείς ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξειδικευμένα μαθήματα στα ναυτιλιακά οικονομικά, ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και τις ναυλώσεις καθώς και στη διαχείριση ναυτιλιακού ρίσκου και τη διαχείριση κινδύνου προϊόντων. Καλύπτει επίσης βασικά μαθήματα στη χρηματοοικονομική διοίκηση δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αποκτήσουν ολοκληρωμένη γνώση στα ναυτιλιακά και χρηματοοικονομικά. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία η στο χρηματοοικονομικό τομέα με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. The main aim of the MSc in Shipping and Finance is to provide graduates with specialized advanced knowledge in the sectors of shipping and finance and to give them the credentials for a successful career in the respective sectors or to pursue higher level (PhD) studies. The programme includes specialized courses in maritime economics, in shipping finance, chartering and in the management of shipping and commodity risks. It also covers basic courses in corporate finance and financial management providing students with the opportunity to gain comprehensive knowledge on issues relevant to shipping and finance. Upon graduation students will have opportunities for employment in the growing shipping sector, or in finance and in financial institutions with prospects for a local or international career. MSc in Shipping and Business (Μάστερ Ναυτιλιακά και Διοίκηση) Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δώσει στους απόφοιτους εξειδικευμένη γνώση ανώτερου επιπέδου στους τομείς των ναυτιλιακών και της διοίκησης και να τους δώσει τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα σε διοικητικούς τομείς της ναυτιλίας ή για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατο επίπεδο. Εκτός από τα εξειδικευμένα μαθήματα στα ναυτιλιακά οικονομικά, ναυτιλιακά χρηματοοικονομικά και τις ναυλώσεις το πρόγραμμα καλύπτει τομείς της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης των επιχειρήσεων. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να διευρύνουν της γνώσεις τους μέσα από μελέτες περιπτώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη ανερχόμενη ναυτιλιακή βιομηχανία (ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες πλοιοδιαχείρισης) με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. The programme in shipping and business aims to provide graduates with specialized knowledge of an advanced level in the fields of shipping and management and to equip them with the resources for a successful career in areas pertaining to management in the shipping business or for continuation of studies to a more advanced/ PhD level. Apart from specialized courses in shipping economics, shipping fiancé and chartering the programme offers courses in business and management and corporate financial management. In addition students will have the chance to enrich their knowledge by studying cases in the area of business. Upon graduation students will have opportunities for employment in the growing shipping sector (shipping, ship management) with prospects for a local or international career.

4 MSc in Finance and Business (Μάστερ Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση) Το πρόγραμμα προβαίνει σε μια εις βάθος παρουσίαση των βασικών εννοιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό πραγματεύεται ένα εύρος μαθημάτων στα χρηματοοικονομικά και στην χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και παρέχει μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα των εταιρειών. Δίνετε επίσης η ευκαιρία στους φοιτητές να μελετήσουν περιπτώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργαστούν στη στο χρηματοοικονομικό τομέα, σε επιχειρήσεις ή σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα με προοπτικές για καριέρα στη Κύπρο ή και διεθνή καριέρα. The programme undertakes an in-depth presentation of basic principles and approaches that are used for financial management decisions. Specifically the programme includes a widespread context of courses in corporate finance, corporate financial management and provides a review of the basic tools and explains their efficient applications to tackle the problems posed by the companies. Students also have the opportunity to study cases relevant to business administration and corporate financial management. Upon graduation students will have opportunities for employment in the in finance and in financial institutions with prospects for a local or international career. MSc in Corporate Financial Management (Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων) Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων κυρίως όσο αφορά την άντληση κεφαλαίων για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρηματικότητας που αφορά της χρηματοοικονομικές πολιτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα χουν τις βασικές γνώσεις για χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών. The programme is relevant to those that would like to deepen their knowledge in the field of corporate financial management with particular emphasis on the sourcing of capital and the funding and growth of small and medium sized enterprises as well as their financial management. Students will study in-depth the development of business plans and financial feasibility studies that represent key tools in the disposal of any business venture capitalist. The course will also focus on the development of entrepreneurial ability and skills that are important characteristics for success in venture capital management. Upon graduation students will have opportunities for.

5 Περιγραφές Μαθημάτων 1. Οικονομικά για Διοίκηση (Business Economics) 2. Στατιστική για Διοίκηση (Business Statistics) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές (Financial Analysis with Applications) 4. Ναυτιλιακά Οικονομικά (Maritime Economics) 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Management) 6. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (International Financial Management) 7. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance) 8. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (Shipping Finance) 9. Ναυλώσεις (Chartering) 10. Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων (Commodity Risk Management) 11. Θέματα στη Διοίκηση (Business Topics) 12. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων (Investment Portfolio Management) 13. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Financial Derivatives) 14. Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων (Venture Capital Financing) 15. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Pricing) 1. Οικονομικά για Διοίκηση Business Economics (8 ECTS) Το μάθημα εφαρμόζει τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης αποσκοπώντας στην λήψη αποφάσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. Μελετάται η φύση των αγορών, ενώ εξετάζονται αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή και το κόστος. Μια ενότητα του μαθήματος αφιερώνεται στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών όπου αναπτύσσονται θεωρίες που αφορούν τον καταναλωτή και τον παραγωγό. Επίσης εξετάζεται η επίδραση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος πάνω στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Άλλες ενότητες περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής, προσδιορισμός κόστους χρησιμοποιώντας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους συντελεστές παραγωγής θεωρία τέλειου ανταγωνισμού, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, εξωτερικότητες και ευημερία, θεωρία παιγνίων, διαφοροποίηση προϊόντων και μονοπωλιακός ανταγωνισμός καθώς και στρατηγική επιχειρήσεων όσο αφορά το καθορισμός τιμών, διάκριση τιμών και ευημερία, μη γραμμική τιμολόγηση, συνδυασμός αγαθών και καθορισμός ποιότητας. 2. Στατιστική για Διοίκηση Business Statistics (8 ECTS) Το μάθημα επικεντρώνεται στην εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για προβλέψεις στον χρηματοοικονομικό τομέα, στην οικονομία και γενικότερα στις

6 επιχειρήσεις. Θέματα που σχετίζονται με τη γραμμική παλινδρόμηση, την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου, τον έλεγχο υποθέσεων, θα μελετηθούν εις βάθος. Παρομοίως θα εξεταστούν διάφορες σύγχρονες μέθοδοι πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις. Η ύλη που θα καλυφθεί κατά τη διάρκεια των διαλέξεων έχει σκοπό να δώσει ολοκληρωμένη εικόνα για πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι σχετικά με την ανάλυση και πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών. Με δεδομένο το εμπειρικό στοιχείο του μαθήματος, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη χρήση Η/Υ και στην εφαρμογή οικονομετρικών λογισμικών. 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές Financial Analysis with Applications (8 ECTS) Σε βάθος παρουσίαση των βασικών εννοιών και υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. H υλη του μαθήματος περιλαμβάνει 1) Χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρηματοοικονομικά προϊόντα και προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων, 2) Χρονική αξία του χρήματος, απόσβεση δανείων και συνταξιοδοτικό, 3) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες, 4) Τιμολόγηση ομολόγων και μετοχών, 5) Θεωρία χαρτοφυλακίου και υπόδειγμα τιμολόγησης κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων και 6) κόστος κεφαλαίου και αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων. 4. Ναυτιλιακά Οικονομικά Maritime Economics (8 ECTS) Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων στον τομέα της ναυτιλίας. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση των ναυτιλιακών αγορών χρησιμοποιώντας μοντέλα προσφοράς και ζήτησης και μελέτη των αιτιών για τους παρατηρούμενους επιχειρηματικούς κύκλους στον τομέα της ναυτιλίας. Το μάθημα αυτό εξετάζει λεπτομερώς τους μηχανισμούς τιμολόγησης των ναύλων σε έκαστη ναυτιλιακή αγορά (φορτίο, υγρό και ξηρό, τακτικές γραμμές σύνδεσης). Το μάθημα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά των αγορών των ναύλων, όπως για παράδειγμα η μεταβλητότητα και η μη προβλεψιμότητα τους, είναι αποτελέσματα μιας φτωχής οργάνωσης και παραγωγής. Πρόσθετα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη της πολυτροπικής μεταφοράς, η διαχείριση και οργάνωση εμπορευμάτων και η πολυπλοκότητα εφοδιαστικής αλυσίδας της παγκόσμιας ναυτιλίας απαιτούν πολυσύνθετες λειτουργικές λύσεις. Τέλος, το μάθημα εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλίας και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τους μετόχους. 5. Διοίκηση Επιχειρήσεων Business Management (8 ECTS) Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στο σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα θα περιλαμβάνει θέματα ανάλυσης τύπων και στόχων των επιχειρήσεων και περιγραφής επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ανάλυσης της διοικητικής δομής επιχειρήσεων, διοίκησης λειτουργίας των επιχειρήσεων και μέτρησης της απόδοσης και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και των συνιστούντων λειτουργιών.

7 6. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση International Financial Management (8ECTS) Το μάθημα εξετάζει τις ευκαιρίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εταιρείες και επενδυτές στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Το μάθημα εξετάζει πρώτα την λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος, τις ενέργειες των διάφορων συμμετασχόντων στην αγορά συναλλάγματος καθώς και τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην αγορά συναλλάγματος. Στενά συνδεδεμένο με την λειτουργία της αγοράς συναλλάγματος είναι το θέμα του προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ των κυριοτέρων νομισμάτων. Το επόμενο θέμα είναι οι διεθνείς συνθήκες ισορροπίας στις χρηματοοικονομικές αγορές και ανασκόπηση των εργαλείων αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αναλύει την έκθεση εταιρειών στους κινδύνους που εμπεριέχουν οι διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα την οικονομική και λειτουργική έκθεση εταιρειών. Το κόστος και η διαθεσιμότητα του κεφαλαίου και ο τρόπος με τον οποίο εταιρείες χρηματοδοτούν τις διεθνείς τους δραστηριότητες (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο ή δανειοδότηση) είναι το επόμενο θέμα. Συνοψίζοντας θα αναλύσουμε την διεθνή διαχείριση χαρτοφυλακίων από επενδυτές. Η έμφαση του μαθήματος είναι στην πρακτική εφαρμογή των διαφόρων εννοιών στην χρηματοοικονομική διοίκηση με ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ρόλο του ευρώ στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. 7. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Corporate Finance (8 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει την χρηματοοικονομική επιχειρήσεων παρέχοντας μια ανασκόπηση των βασικών αναλυτικών εργαλείων και επεξηγώντας τις εφαρμογές τους στα οικονομικά προβλήματα των εταιρειών. Στα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνονται η έννοια των οικονομικών προσόδων, ο επιχειρηματικός προγραμματισμός χρήσης κεφαλαίου, η τιμολόγηση παραγωγής στην χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, δικαιώματα προτίμησης, επισφαλή χρέη, ανάλυση πραγματικών ευκαιριών, κεφαλαιακή δομή, πολιτική μερισμάτων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση και σχέδιο αποζημίωσης ηγετικών στελεχών. 8. Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά Shipping Finance (8 ECTS) Το μάθημα αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ναυτιλιακής επένδυσης. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι τα εξής: αρχές ναυτιλιακής επένδυσης, πηγές ναυτιλιακής χρηματοδότησης, απόκτηση πλοίου και ανάλυση ισολογισμού, μελέτες εφικτότητας λήψης ναυτιλιακών δανείων, ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και αρχές διαχείρισης κινδύνου. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοούν πλήρως τις κυριότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα τα τραπεζικά δάνεια, έκδοση μετοχών και ομολόγων καθώς επίσης και το είδος των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες ναυτιλιακών δανείων. Πρόσθετα θα συζητηθούν, η ανάλυση πιστωτικού κινδύνου σε επενδύσεις ναυτιλιακού περιεχομένου, η προετοιμασία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών και η μελέτη κατά πόσο οι χρηματοδοτήσεις ναυτιλιακών εργασιών μπορούν να καταστούν εφικτές. Τέλος, το μάθημα θα διδάξει τη χρήση παραγώγων στη ναυτιλιακή επένδυση και στη χρηματοδότηση.

8 9. Ναυλώσεις Chartering (8 ECTS) Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η παροχή λεπτομερούς γνώσης και η κατανόηση της ναύλωσης στη ναυτιλιακή βιομηχανία περιλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών της αγοράς, τις πρακτικές, τις λειτουργίες και τις διαφορετικές μορφές των κατάλληλων ναυλοσυμφώνων για τα είδη των συμβολαίων ναύλωσης. Το μάθημα εξετάζει τις αγορές ναύλων, τα πλοία, τα εμπορεύματα και τις πορείες των συναλλαγών όπως και τα είδη των συμφωνιών ναύλωσης (ειδικότερα τη χρονοναύλωση και τις ναυλώσεις σκάφους για ταξίδι) καθώς επίσης και οποιαδήποτε μεταπροσαρμοστική εργασία. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση των διαφορετικών τύπων ναυλοσυμφώνων και των εγγράφων ναύλωσης καθώς και της κατανομής των υποχρεώσεων και ευθυνών των εμπλεκόμενων μερών. 10. Διαχείριση Κινδύνων Προϊόντων Commodity Risk Management (8 ECTS) Το μάθημα αυτό μελετά τις διεθνείς αγορές εμπορεύσιμων αγαθών και τους μηχανισμούς συναλλαγών σε αυτές τις αγορές. Οι φοιτητές λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση για να αναλύσουν και να μετρήσουν τον αντίκτυπο των κινδύνων σε επενδύσεις που περιλαμβάνουν εμπορεύσιμα αγαθά. Το μάθημα ασχολείται με τα πιο βασικά αλλά ευρέως γνωστά εμπορεύσιμα αγαθά όπως μεταλλεύματα, γεωργικά προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα, εστιάζοντας στην αναγνώριση και σωστή διαχείριση των κινδύνων που διέπουν την διαπραγμάτευση τους. Ένας από τους σημαντικούς στόχους του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή την απαραίτητη γνώση και εργαλεία που θα του επιτρέψουν να διαχειριστεί σωστά τις πληροφορίες πάνω στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα βασίζουν τις συναλλαγές σε εμπορεύσιμα αγαθά για παραγωγικούς, καιροσκοπικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το μάθημα σχολιάζει εκτενώς στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου των μεταβολών των τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης καθώς και δικαιωμάτων προαίρεσης. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα αυτό θα αναπτύξουν θεωρητικές και πρακτικές εναλλακτικές λύσεις όσο αφορά τον έλεγχο των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τις διεθνείς αγορές εμπορεύσιμων αγαθών. 11. Θέματα στη Διοίκηση Business Topics (8 ECTS) Το μάθημα θα πραγματεύεται μελέτες περιπτώσεων που άπτονται διαφόρων πτυχών της διοίκησης με κεντρικό άξονα τη διοίκηση επιχειρήσεων στη Κύπρο αλλά και διεθνώς. Τα θέματα κυρίως θα είναι λειτουργικής και επιχειρησιακής φύσεως αλλά και προώθησης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Το μάθημα θα συνεισφέρει στο να καταλάβουν οι φοιτητές πως αντιμετωπίζονται τα διοικητικά και χρηματοδοτικά προβλήματα των ΜΜΕ που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη Κύπρο. Θέματα περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά Μ.Μ. επιχειρήσεων, πηγές και μορφές χρηματοδότησης, οργάνωση και έλεγχος, αυτοαπασχόληση, οικογενειακή επάνδρωση με την ευρύτερη έννοια του όρου, εξωτερικοί σύμβουλοι, προβλήματα των οικογενειακών μονάδων και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. 12. Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Investment Portfolio Management (8 ECTS) Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών εργαλείων και αγορών και αποσκοπεί στην βαθύτερη κατανόηση των αρχών της διαχείρισης επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται: θεωρία και πρακτική εφαρμογή χαρτοφυλακίου (π.χ. παθητική και ενεργητική κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε ένα άριστο χαρτοφυλάκιο), ισορροπία στις αγορές κεφαλαίων (π.χ. αποτίμηση αξιογράφων),

9 συμπεριφορική χρηματοοικονομική, και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων. Έμφαση θα δοθεί στην κριτική κατανόηση της τρέχουσας θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας στον τομέα της διαχείρισης των επενδύσεων και των επιπτώσεων της στην σύνθεση εναλλακτικών χαρτοφυλακίων. 13. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Financial Derivatives (8 ECTS) Το μάθημα αυτό παρέχει μια λεπτομερή εξέταση των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, τις χρήσεις και εφαρμογές τους. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη προθεσμιακών συμβολαίων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεων ανταλλαγής και δικαιωμάτων προαίρεσης στις κεφαλαιαγορές και αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι αποτίμησης τους. Έμφαση δίνεται στη χρήση των παράγωγων για τη διαχείριση και αντιστάθμιση κινδύνου και την κερδοσκοπία. Πρόσθετα, διδάσκεται η τιμολόγηση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων δια μέσω χρήσης της αρχής του no arbitrage (απουσία ευκαιριών καιροσκοπίας). Τέλος, εξετάζεται η τιμολόγηση των απλών και σύνθετων δικαιωμάτων προαίρεσης με τη χρήση λύσεων κλειστής μορφής και αριθμητικών μεθόδων. Μεγάλη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή Monte Carlo simulations για την εκτίμηση χρηματοοικονομικών παράγωγων (European, American, Exchange option, other exotic options). 14. Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Venture Capital Financing (8 ECTS) Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει την κατανόηση τόσο στην διοίκηση των εταιρειών που δημιουργούν και διαχειρίζονται άλλες εταιρείες όσο όμως και πως εταιρείες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια επενδύσεων από τέτοιες εταιρίες. Η διοίκηση εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου περιλαμβάνει μεθόδους δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων στην επιχείρηση και μια λογική για την ανάληψη δράσης σε μια ποικιλία πρακτικών και ρυθμίσεων. Το μάθημα διερευνά μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους σκέψης για το τι περιλαμβάνει η διοίκηση επιχειρηματικότητας και το πώς δρουν και πράττουν οι επιχειρηματίες νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εξεύρεση κεφαλαίου. Το μάθημα απαντά σε ερωτήσεις όπως το τι είναι ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια, πώς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου εργάζονται, πως αυτά τα κεφάλαια επιλέγουν επενδύσεις και εξαγορές διαχείρισης, διαφορετικές στρατηγικές για την επένδυση, τους μηχανισμούς εξόδου κλπ. Μέσα από αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. 15. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων Asset Pricing (8 ECTS) Το μάθημα αυτό εισάγει τις θεμελιώδεις τεχνικές για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων με μειωμένο κίνδυνο. Εξοπλίζει τους φοιτητές με μερικές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για να σχεδιάσουν και πραγματοποιήσουν έρευνα σε αυτό το χώρο. Το μάθημα αρχίζει με τις βασικές αρχές της αποτίμησης μετοχών και ομολόγων (stock and bond valuation). Συζητά λεπτομερώς την ανάλυση μέσου διασποράς και τη θεωρία του χαρτοφυλακίου (mean variance portfolio analysis) και μοντέλα όπως το CAPM και το APT, όπως και τεχνικές υπολογισμού κόστος κεφαλαίου. Καλύπτονται επίσης θέματα όπως η συνάρτηση χρησιμότητας (utility theory and state preference theory), στοχαστική κυριαρχία (stochastic dominance), και η αποτίμηση παραγώγων (contingent claims).

10 ΕΧΝ 580/581 Διατριβή Μάστερ (16 ECTS ) Στα πλαίσια της διατριβής τους, οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στο μάθημα ΕΧΝ540 και αναμένετε να παρακολουθήσουν εντατικά σεμινάρια αναφορικά με γλώσσες προγραμματισμού και διαχείριση βάσεων δεδομένων που κρίνονται ως απαραίτητα εργαλεία για την διεκπεραίωση της διατριβής τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012

Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Eλληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΈΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΏΝ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2012 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Aμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax: 210.3615.324

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διαδικασία προδικαστικών ερωτημάτων που απευθύνονται από τα Ελληνικά δικαστήρια στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1

Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Professional Studies 2 0 1 0-2 0 1 1 Περιεχόμενα BUSINESS ADMINISTRATION 05 Leadership 06 LDR 1111 / Doing Business In Asia 06 VBN 2600 / Business Plan 07 VBN 2000 / Αποτελεσματικές Διαπραγματευσεις 08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Δύο ημέρες 16 ώρες Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕXOMENA ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE

Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE 1 Accounting Program, S.M.E., T.E.I. CRETE European Credit Transfer System (ECTS), Undergraduate Program in Accounting, School of Management and Economics, Crete Institute of Technology, Heraklion, Crete,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα