Η ελληνική ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Υπέρτασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ελληνική ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Υπέρτασης"

Transcript

1 Η ελληνική ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Υπέρτασης Κώστας Θωμόπουλος Επιμελητής Β Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης ΕΚΕ Θεσσαλονίκη

2 Σκοπός Να αποτυπωθεί η ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών καρδιολογικών ερευνητικών ομάδων στο χώρο της υπέρτασης το έτος 2009 (Φεβρουάριος 2009 Φεβρουάριος 2010)

3 AJ Manolis ESH Scientific Council Member Vice President & Web Editor of the ESC Working Group on Hypertension and the Heart

4 Σημαντική συνεισφορά Παθολόγων και Νεφρολόγων στην Ερευνητική Δραστηριότητα Ενδεικτικά αναφέρονται: Αθήνα: Ομάδα κ. Στεργίου Θεσσαλονίκη: Ομάδα κ. Λαζαρίδη Θεσσαλονίκη: Ομάδα κ. Ζαμπούλη

5 Μεθοδολογία Καρδιολογικές Ερευνητικές Ομάδες στο Χώρο της Υπέρτασης Δικτυακός Τόπος Pub-Med (15( Φεβρουαρίου 2009 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2010) με βάση το Ahead of Print

6 Καρδιολογικό Τμήμα, Ασκληπιείο Βούλας J Hypertens 2009;27:

7 Καρδιολογικό Τμήμα, Ασκληπιείο Βούλας Dept. Cardiology, Veterans Affairs Medical Centre A graded association of exercise capacity and all-cause mortality in males with high-normal blood pressure. P. Kokkinos, Doumas M, Myers J, Faselis C, Manolis A, Pittaras A,, Kokkinos JP, Papademetriou V,, Singh S, Fletcher RD Blood Press. 2009;18: Σκοπός: Να διερευνηθεί η συσχέτιση της ικανότητας προς άσκηση και θνησιμότητας από κάθε αίτιο σε ασθενείς με υψηλή-φυσιολογική ΑΠ. Σε 1,727 άνδρες με υψηλή-φυσιολογική ΑΠ έγινε εκτίμηση των METs στο μέγιστο της κόπωσης. Για κάθε 1 ΜΕΤ αύξηση της ικανότητας προς άσκηση, η θνησιμότητα μειώνονταν κατά 13% μετά από διόρθωση για παράγοντες σύγχυσης μέχρι το επίπεδο των 12 ΜΕΤ. Οι συγγραφείς κατέληξαν ότι υπάρχει ισχυρή, αντίθετη και βαθμιαία ανεξάρτητη συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας προς άσκηση και θνησιμότητας από κάθε αίτιο σε ασθενείς με υψηλά-φυσιολογικά επίπεδα ΑΠ.

8 Καρδιολογικό Τμήμα, Ασκληπιείο Βούλας Dept. Cardiology, Veterans Affairs Medical Centre Exercise capacity and all-cause mortality in prehypertensive men. Kokkinos P, Myers J, Doumas M, Faselis C, Manolis A, Pittaras A,, Kokkinos JP, Singh S, Fletcher RD. Am J Hypertens 2009;22: Σκοπός: Να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ ικανότητας προς άσκηση και θνησιμότητας από κάθε αίτιο σε προυπερτασικά άτομα 4,478 προυπερτασικοί άνδρες σε αναδρομική μελέτη 9 6 ετών Για κάθε 1 ΜΕΤ αύξησης της ικανότητας προς άσκηση, υπήρχε 15% μείωση της θνησιμότητας (νεότεροι vs. ηλικιωμένοι: : 18% vs. 12%). Η ταξινόμηση του προυπερτασικού πληθυσμού σε τεταρτημόρια ανάλογα με την ικανότητα προς άσκηση, κατέδειξε ότι οι ομάδες με μεγαλύτερη ικανότητα προς άσκηση σε σχέση με αυτούς ικανότητας <6 ΜΕΤs είχαν βαθμιαία λιγότερους θανάτους. Στη μελέτη αυτή οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η ικανότητα προς άσκηση είναι σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της θνησιμότητας από κάθε αίτιο σε προυπερτασικά επίπεδα πίεσης και ότι η ηλικία αποτελεί μεταβλητή που επηρεάζει σημαντικά την συσχέτιση αυτή.

9 Καρδιολογικό Τμήμα, Ασκληπιείο Βούλας Dept. Cardiology, Veterans Affairs Medical Centre Physical activity in the prevention and management of high blood pressure. Kokkinos PF, Giannelou A, Manolis A, Pittaras A. Hellenic J Cardiol 2009;50: Review

10 Dept. Cardiology, Veterans Affairs Medical Centre Protective effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors in high risk African American men with coronary artery disease. Papademetriou V, Kaoutzanis C, Doumas M, Pittaras A, Faselis C, Kokkinos P, Fletcher RD. J Clin Hypertens 2009;11: Σκοπός: Να διερευνηθεί εάν οι αμεα έχουν επίδραση στην συνολική και καρδιαγγειακή θνησιμότητα σε Αφροαμερικάνους υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο. Αναδρομικά, μελετήθηκαν 810 ασθενείς για περίοδο από 3 έως 10 έτη. Αυτοί που δεν έλαβαν αμεα είχαν 80% μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας σε σχέση με αυτούς που έλαβαν. Η θνησιμότητα που συσχετίζονταν με ΑΕΕ ήταν παρόμοια στις δυο ομάδες. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η θεραπεία με αμεα σε αφροαμερικάνους υψηλού κινδύνου πάσχοντες από στεφανιαία νόσο είναι ευεργετική στη δευτερογενή πρόληψη που στοχεύει τη θνησιμότητα.

11 1η Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο Increased left ventricular arrhytmogenicity in metabolic syndrome and relationship with myocardial performance, risk factors for atherosclerosis, and low-grade inflammation. Voulgari C, Tentolouris N, Papadogiannis D, Moyssakis I, Perrea D, Kyriaki D, Katsilampros N Metabolism 2010;59: Σκοπός: Σε 153 ασθενείς με ΜΣ και 153 ασθενείς χωρίς ΜΣ ελέγχθηκαν οι διαφορές σε δείκτες αρρυθμιογένεσης (QT διάστημα και χωρική γωνία QRS-T). Αν και οι δυο ομάδες δεν διέφεραν σε LVMI και σε QT διάστημα, εν τούτοις ο νέος δείκτης αρρυθμιογένεσης και η συστολική απόδοση της αριστερής κοιλίας βρέθηκαν επηρεασμένα στο ΜΣ. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι το ΜΣ καθορίζει σημαντικά την αρρυθμιογένεση και η hscrp συνεισφέρει στην παραπάνω συσχέτιση

12 1η Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Λαϊκό Νοσοκομείο Masked, white-coat and sustained hypertension: comparison of target organ damage and phycometric parameters. Konstantopoulou AS, Konstantopoulou PS, Papargyriou IK, Liatis ST, Stergiou GS, Papadogiannis DE. J Hum Hypertens 2010; AOP Jul 2, 2009 (2010;24: ) Μελετήθηκαν 100 άτομα από κάθε κλινικό φαινότυπο υπέρτασης (μέσης ηλικίας 60 έτη και στις 3 ομάδες) και αποτυπώθηκαν τα ψυχομετρικά τους χαρακτηριστικά και οι συνήθειες ζωής. Οι πάσχοντες από ΜΗ είχαν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης, έκαναν συχνότερα άσκηση, έπαιρναν περισσότερα φάρμακα και επωμίζονταν το φορτίο των οικιακών δραστηριοτήτων περισσότερο από τις υπόλοιπες κατηγορίες υπερτασικών. Η καρδιαγγειακή και νεφρική νοσηρότητα των ασθενών με ΜΗ ήταν παρόμοια με αυτή των SH και δυσμενέστερη των ασθενών με WCH. Το ψυχομετρικό προφίλ στους ΜΗ ήταν ευνοϊκότερο σε σχέση με τις λοιπές ομάδες υπερτασικών. Οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου σκιαγραφούν με συστηματικό τρόπο - για πρώτη φορά - τα ψυχομετρικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες ζωής σε διαφορετικούς κλινικούς φαινοτύπους υπέρτασης.

13 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Time rate of blood pressure variation is superior to central haemodynamics as an associate of carotid intima-media media thickness. Stamatelopoulos KS, Manios E, Barlas G, Koroboki E, Zacharoulis A, Tsivgoulis G, Kollias G, Kyrkou K, Tsigas N, Papamichael CM, Zakopoulos NA. J Hypertens 2010; 28: Σκοπός: Να διερευνηθεί, η σχετική καθοριστική αξία κεντρικών αιμοδυναμικών παραμέτρων και της μεταβλητότητας της ΑΠ (time rate of SBP) στο πάχος έσω-μέσου χιτώνα της καρωτίδας. 241 νορμοτασικοί vs. 232 νεοδιαγνωσθέντες ανεπίπλεκτοι υπερτασικοί. Το time rate SBP 24ώρου καθώς και το νυκτερινό συσχετίζονταν καλύτερα με το ΙΜΤ της καρωτίδας συγκριτικά με κλασσικούς αιμοδυναμικούς παράγοντες από την 24ωρη καταγραφή της ΑΠ και την ανάλυση του σφυγμικού κύματος που παραπέμπει σε κεντρικές πιέσεις. Ο ρυθμός της μεταβλητότητας της ΑΠ φαίνεται να υπερέχει των κεντρικών αιμοδυναμικών παραμέτρων τόσο σε υπερτασικούς όσο σε νορμοτασικά άτομα

14 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Time rate of blood pressure variation is associated with impaired d renal function in hypertensive patients. Manios E, Tsagalis G, Tsivgoulis G, Barlas G, Koroboki E, Michas F, Alexaki E, Vemmos K, Zakopoulos N. J Hypertens 2009;27: Σκοπός: Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ νεφρικής λειτουργίας και ρυθμού μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης 803 υπερτασικοί ασθενείς χωρίς φαρμακευτική αγωγή υποβλήθηκαν σε 24ωρη μέτρηση ΑΠ και egfr (MDRD). Ο ρυθμός μεταβλητότητας της 24ωτης SBP ήταν καθοριστικός παράγοντας του egfr. Κάθε αύξηση κατά 0.1mmHg/min συσχετίζονταν με αύξηση κατά 50% του κινδύνου για νεφρική δυσλειτουργία (egfr<60ml/min/1.73m 2 ) Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η νεφρική δυσλειτουργία στην υπέρταση ενδεχομένως οφείλεται σε περισσότερο απότομες μεταβολές της μεταβλητότητας της ΑΠ

15 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Diagnosis and management of hypertension in advanced renal cell carcinoma: prospective evaluation of an algorithm in patients treated with sunitinib. Bamias A, Lainakis G, Manios E, Koroboki E, Gyftaki R, Zakopoulos N, Dimopoulos MA. J Chemother 2009;21:347 ;21: Οι Συγγραφείς περιγράφουν την αιμοδυναμική εικόνα 10 ασθενών με καρκίνο νεφρού προχωρημένου σταδίου με βάση 24ωρη περιπατητική καταγραφή της ΑΠ. Η αγωγή με το χημειοθεραπευτικό πρέπει να αρχίζει με καλώς ελεγχόμενα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικούς ασθενείς υπό χρόνια θεραπευτική αγωγή, ενώ σε αυτούς που με 4 τουλάχιστον φάρμακα δεν ήταν ελεγμένη η ΑΠ τότε ήταν απαραίτητη η μείωση της δόσης του χορηγούμενου χημειοθεραπευτικού παράγοντα. Το 80% των νορμοτασικών που έλαβε sunitinib χρειάστηκε αντιυπερτασική αγωγή κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας. Οι συγγραφείς επισημαίνουν τις υπερτασιογόνες δράσεις του εν λόγω χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε ασθενείς με νεφρικό καρκίνο καταδεικνύοντας την ανάγκη για προσεκτικό έλεγχο των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης σε υπερτασικό ή νορμοτασικό υπόστρωμα.

16 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Left ventricular mass in normotensive, prehypertensive children and adolescents. Stabouli S, Kotsis V, Rizos Z, Toumanidis S, Karagianni C, Constantopoulos A, Zakopoulos N. Pediatr Nephrol 2009; 24: Σκοπός: να διερευνηθούν οι διαφορές του LVMI και του επιπολασμού της LVH σε 124 παιδιά και έφηβους, ηλικίας 5-18 έτη, με νορμοτασικά, προυπερτασικά και υπερτασικά επίπεδα της ΑΠ. Ο πληθυσμός υπεβλήθη σε 24ωρη περιπατητική καταγραφή και υπερηχογράφημα καρδιάς. Η μάζα της αριστερής κοιλίας υπολογίστηκε σε (m/g) 2.7, και καθορίζονταν από το z-score του ΒΜΙ και την παρουσία υπέρτασης. Επιπλέον ο επιπολασμός της LVH ήταν μεγαλύτερος στα προυπερτασικά άτομα σε σχέση με τα νορμοτασικά και παρόμοιος με τους υπερτασικούς. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι προυπερτασικά και υπερτασικά επίπεδα ΑΠ σε παιδιά και έφηβους συσχετίζονται με παθολογικές τιμές μάζας αριστερής κοιλίας

17 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Diurnal variation of endothelial function and arterial stiffness in hypertension. Kollias GE, Stamatelopoulos KS, Papaioannou TG, Zakopoulos NA, Alevizaki M, Alexopoulos GP, Kontoyannis DA, Karga H, Koroboki E, Lekkakis JP, Papamichael CM. J Hum Hypertens 2009;23: Σκοπός: Να διερευνηθεί η κιρκάδια διακύμανση της ενδοθηλιακής λειτουργίας και αρτηριακής σκληρίας σε ασθενείς με υπέρταση. 35 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, μέσης ηλικίας 48 έτη, στους οποίους μετρήθηκε η ενδοθηλιοεξαρτώμενη και μη αγγειοδιασταλτική ικανότητα και η αορτική σκληρότητα με PWV στις 7 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι και στις 9 το βράδυ. Η μη ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή ήταν παρόμοια στις 3 χρονικές στιγμές, ενώ η FMD ήταν σημαντικά χαμηλότερη τις πρωινές ώρες ακολουθούμενη από τις μεσημβρινές και τις εσπερινές. Η PWV ήταν χαμηλότερη το πρωί, ενδιάμεση το μεσημέρι και υψηλότερη το βράδυ (στατιστικά μη σημαντικές διαφορές μετά διόρθωση). Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή είναι χαμηλότερη το πρωί, ενώ η αορτική σκληρότητα είναι υψηλότερη το βράδυ. Οι παθητικές μεταβολές του αγγειακού αυλού εκπορευόμενες από τις κιρκάδιες διακυμάνσεις του αιμοδυναμικού φορτίου θα μπορούσαν εν μέρει να δικαιολογήσουν τα ευρήματα της μελέτης

18 Θεραπευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Impact of prehypertension on common carotid artery intima- media thickness and left ventricular mass. Manios E, Tsivgoulis G, Koroboki E, Stamatelopoulos K, Papamichael C, Toumanidis S, Stamboulis E, Vemmos K, Zakopoulos N. Stroke 2009;40: Σκοπός: Συγκριτική μελέτη των βλαβών σε όργανα στόχους (CCA- IMT, LVMI) σε προυπερτασικούς, νορμοτασικούς και υπερτασικούς χωρίς αγωγή. 5,221 διαδοχικοί ασθενείς >>> επιλέχθηκαν 896 σύμφωνα με τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη. Οι συγγραφείς σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης - σε αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών - κατέδειξαν ότι οι ασθενείς με προυπέρταση έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό βλαβών σε όργανα στόχους σε σχέση με νορμοτασικούς.

19 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Καρδιολογικό Τμήμα Αμαλία Φλέμινγκ Genetic polymorphism on type 2 receptor of angiotensin II, modifies cardiovascular risk and systemic inflammation in hypertensive males. Tousoulis D, Koumallos N, Antoniades C, Antonopoulos AS, Bakogiannis C, Miliou A, Marinou K, Kallikazarou E, Stefanadi E, Mentzikof D, Stefanadis C Am J Hypertens 2009;AOP (Dec 3) Σκοπός: Μελετήθηκε ο πολυμορφισμός Α1675G στο γονίδιο ΑΤ2R ασθενείς με ΣΝ (n=146) και χωρίς ΣΝ προσαρμοσμένοι ως προς την ηλικία (n=266) σημαντικό ποσοστό των οποίων ήταν υπερτασικοί. Μετρήθηκαν hscrp, IL-6, VCAM. Ο πολυμορφισμός Α1675G είχε χαμηλότερο επιπολασμό ΣΝ στους υπερτασικούς, ενώ συνδυάζονταν με λιγότερο σημαντικές βλάβες σε αυτούς που έπασχαν από ΣΝ. Επιπροσθέτως, ο πολυμορφισμός G συσχετίστηκε με ευνοϊκότερα επίπεδα δεικτών αθηροσκλήρωσης στους υπερτασικούς.

20 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο Associations between plasma homocysteine levels, aortic stiffness and wave reflections in patients with arterial hypertension, isolated office hypertension and normotensive controls. Vyssoulis G, Karpanou E, Kyvelou SM, Adamopoulos D, Gialernios T, Gymnopoulou E, Cokkinos D, Stefanadis C. J Hum Hypertens 2009 Jun 11AOP (24;183( 24; ) Σκοπός: συσχετίσεις μεταξύ ομοκυστείνης και δεικτών αρτηριακής σκληρίας σε διαφορετικούς φαινοτύπους υπέρτασης σε σχέση με φυσιολογικά επίπεδα ΑΠ. Σε μοντέλα παλινδρόμησης η ομοκυστείνη ήταν καθοριστικός παράγοντας του PWV και ΑΙx στο σύνολο του πληθυσμού και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Στους νορμοτασικούς η ομοκυστείνη δεν συσχετίστηκε με το δείκτη ενίσχυσης. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ομοκυστείνη ορού συσχετίζεται με την αρτηριακή σκληρία και τα ανακλώμενα κύματα.

21 Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Ambulatory blood pressure profile in anemic hypertensive patients Vyssoulis G, Karpanou E, Kyvelou SM, Tzamou V, Theodosiadis G, Stefanadis C. Int J Cardiol 2009;Nov 6;AOP Σκοπός: Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ αναιμίας και των κιρκάδιων διακυμάνσεων ΑΠ σε υπερτασικούς ασθενείς Οι υπερτασικοί ασθενείς με αναιμία έχουν υψηλότερα επίπεδα νυκτερινής ΑΠ, ενώ καταδεικνύονται μειωμένα επίπεδα 24ωρης και ημερήσιας ΑΠ σε σχέση με τους μη αναιμικούς υπερτασικούς.

22 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Electrocardiographic criteria for detecting coronary artery disease in hypertensive patients with ST-segment changes during exercise testing. Michaelides AP, Liakos CI, Raftopoulos LG, Antoniades C, Vyssoulis G, Andrikopoulos G, Ioakimides N, Tsioufis C, Soulis D, Stefanadis C. J Electrocardiol 2009;42: Σκοπός: Να διερευνηθούν κριτήρια αυξημένης ευαισθησίας - ειδικότητας για τη διάγνωση ΣΝ σε υπερτασικούς ασθενείς με «ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις» κατά την κόπωση. Από τους 382 ασθενείς με «ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις» που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία, το 20% είχε αγγειογραφικά σημαντική ΣΝ Το 75% των ασθενών επέδειξε κατασπάσεις ST κατωτέρου και V6 και το 94% των ασθενών αυτών είχε φυσιολογική στεφανιογραφία. Το υπόλοιπο 25% είχε κατασπάσεις ST κατωτέρου ή/και V4-V6 V6 και το 37% μόνο είχε φυσιολογική στεφανιογραφία. Έχοντας μελετήσει επιπρόσθετες παραμέτρους κατά την κόπωση, οι συγγραφείς καταλήγουν, ότι οι υπερτασικοί ασθενείς με κατάσπάσεις ST κατωτέρου ή/και V4-V6 V6 που επιπρόσθετα εμφανίζουν αυξημένης διάρκειας παράταση των εν λόγω κατασπάσεων στην αποκατάσταση (από το 4ο έως το 8ο λεπτό) έχουν αυξημένες πιθανότητες να πάσχουν από ΣΝ. Η απουσία κατασπάσεων στις V4 και V5 σε καθεστώς θετικής κόπωσης είναι ευεπίφορη ψευδώς θετικού αποτελέσματος.

23 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Leontio Lyceum ALbuminuria (3L Study) ) epidemiological study: aims, design and preliminary findings Tsioufis C, C Tsiachris D, Dimitriadis K, Thomopoulos C, Syrseloudis D, Andrikou E, Chatzis D, Taxiarchou E, Selima M, Mazaraki A, Chararis G, Tolis P, Gennadi A, Andrikou I, Stefanadi E, Fragoulis V, Tzamou V, Panagiotakos D, Tousoulis D, Stefanadis C Hellenic J Cardiol 2009;50:

24 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Relation between physical activity and blood pressure levels in young Greek adolescents: the Leontio Lyceum Study. Tsioufis C, C Kyvelou S, Tsiachris D, Tolis P, Hararis G, Koufakis N, Psaltopoulou T, Panagiotakos D, Kokkinos P, Stefanadis C. Eur J Public Health 2010; AOP Feb έφηβοι ( έτη) Physical Activity Questionnaire -IPAQ Η μεγάλης έντασης σωματική άσκηση συσχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης, πίεσης παλμού και χαμηλότερα επίπεδα καρδιακή συχνότητα. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι η μέτριας έντασης σωματική άσκηση μάλλον είναι προτεινόμενη σε έφηβους.

25 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Managing hypertension in obstructive sleep apnea: the interplay of continuous positive airway pressure, medication and chronotherapy Tsioufis C, Kasiakogias A, Thomopoulos C, Manolis A, Stefanadis C J Hypertens 2010;Jan AOP Review

26 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών The conjoint detrimental effect of chronic periodontal disease and systemic inflammation on asymmetric dimethyl-arginine in untreated hypertensive subjects. Tsioufis C, Thomopoulos C, Soldatos N, Syrseloudis D, Kasiakogias A, Silvestros S, Stefanadi E, Mostratou E, Stefanadis C Atherosclerosis 2010;208: Σκοπός: να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ δεικτών περιοδοντικής νόσου και των επιπέδων ADMA σε καθεστώς υψηλών και χαμηλών επιπέδων συστηματικής φλεγμονής σε υπερτασικούς ασθενείς. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι δείκτες περιοδοντικής νόσου συσχετίζονται - με αυξητική τάση - με τα επίπεδα ADMA και η συστηματική φλεγμονή επιπρόσθετα συνεισφέρει στην παραπάνω συσχέτιση σε υπερτασικό καθεστώς.

27 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Relationships of CRP and P wave dispersion with atrial fibrillation in hypertensive subjects. Tsioufis C, C Syrseloudis D, Hatziyianni A, Tzamou V, Andrikou I, Tolis P, Toutouzas K, Michaelidis A, Stefanadis C. Am J Hypertens 2010;23: Σκοπός: να διερευνηθεί ο καθοριστικός ρόλος του ηλεκτρικού remodeling (P wave dispersion) σε υπερτασικούς ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή (PAF). 50 υπερτασικοί PAF vs. 50 υπερτασικοί χωρίς PAF προσαρμοσμένοι ως προς BMI, sex, office BP ECG, Echo, 24h BP monitoring, hscrp P wave dispersion ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα PAF κατά 22msec hscrp και P wave dispersion ήταν καθοριστικοί παράγοντες PAF μετά από διόρθωση για παράγοντες σύγχυσης.

28 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Independent association of circulating resistin with glomerular filtration rate in the early stages of essential hypertension. Dimitriadis K, Tsioufis C, C Selima M, Tsiachris D, Miliou A, Kasiakogias A, Andrikou E, Tousoulis D, Stefanadis C. J Hum Hypertens 2009;23: Σκοπός: Συσχέτιση των επιπέδων ρεζιστίνης και egfr σε 132 υπερτασικούς ασθενείς χωρίς αγωγή. Τα επίπεδα της ρεζιστίνης συσχετίζονταν ανεξάρτητα και αντίθετα με το egfr Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η ρεζιστίνη ενδεχομένως συνεπικουρεί στην βαθμιαία μείωση της νεφρικής λειτουργίας στα πρώιμα στάδια της υπέρτασης.

29 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Left ventricular mass but not geometry determines left atrial size in the early stages of hypertension. Tsioufis C, C Taxiarchou E, Syrseloudis D, Chatzis D, Chatzistamatiou E, Skiadas I, Metallinos G, Tsiamis E, Stefanadis C. J Hum Hypertens 2009;23: Σκοπός: Να διερευνηθούν οι συσχετίσεις των διαφορετικών pattern υπερτροφίας αριστερής κοιλίας με το μέγεθος του αριστερού κόλπου όπως προσδιορίζεται από τη διάμετρο και τον όγκο. Μελετήθηκαν 339 διαδοχικοί υπερτασικοί ασθενείς χωρίς αγωγή, που υποβλήθηκαν σε Echo και 24ωρη περιπατητική καταγραφή ΑΠ Καθοριστικοί παράγοντες του όγκου και της διαμέτρου του αριστερού κόλπου ήταν ο LVMI, 24ωρη πίεση παλμού και ο λόγος Ε/Εm m (TDI). Η γεωμετρία της αριστερής κοιλίας δεν συσχετίζονταν με τις προσαρμογές του αριστερού κόλπου στα πρώιμα στάδια της υπέρτασης.

30 Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Καρδιολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Inflammatory markers in essential hypertension: potential clinical implications. Stefanadi E, Tousoulis D, Androulakis ES, Papageorgiou N, Charachida M, Siasos G, Tsioufis C, Stefanadis C Curr Vasc Pharmacol 2010;AOP Review Essential hypertension: is there a role for inflammatory mechanisms? Androulakis ES, Tousoulis D, Papageorgiou N, Tsioufis C, Kallikazaros I, Stefanadis C. Cardiol Rev 2009;17: Review

31 Καρδιολογικό Τμήμα, Λαϊκό ΓΝΑ Depression masked as paroxysmal hypertension episodes Papadopoulos DP, Mourouzis I, Votteas V, Papademetriou V Blood Press. 2009; Nov 23 AOP REVIEW Hypertrophic and hypertensive cardiomyopathy a true association? Papadopoulos DP, Papademetriou V Angiology 2010;61: REVIEW

32 Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» Καρδιολογικό Τμήμα, Λαϊκό ΓΝΑ Free leptin is associated with masked hypertension in nonobese subjects: a cross-sectional sectional study Thomopoulos C, Papadopoulos DP, Papazachou O, Bratsas A, Massias S, Anastasiadis G, Perrea D, Makris T. Hypertension 2009;53: Σκοπός: εάν διαφορετικοί κλινικοί φαινότυποι ΑΠ συσχετίζονται με τα επίπεδα λεπτίνης και του κυκλοφορούντος υποδοχέα της Οι φαινότυποι της υπέρτασης εκτός ιατρείου (μόνιμη και συγκεκαλυμμένη) είχαν υψηλότερα επίπεδα λεπτίνης και δείκτη L/LR (free leptin index) και χαμηλότερα επίπεδα LR σε σχέση με τους νορμοτασικούς. Οι ασθενείς με υπέρταση λευκής μπλούζας είχαν παρόμοια επίπεδα δεικτών ελεύθερης λεπτίνης σε σχέση με τους νορμοτασικούς. Ο FLI ήταν καθοριστικός παράγοντας της μόνιμης και συγκεκαλυμμένης υπέρτασης αλλά όχι της υπέρτασης της λευκής μπλούζας. Οι συγγραφείς καταλήγουν η εκτός ιατρείου υπέρταση συσχετίζεται με δυσμενές pattern ελεύθερης λεπτίνης με δυνητικά αρνητικές επιδράσεις στο αγγειακό τοίχωμα.

33 Καρδιολογικό Τμήμα, ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» Association of passive smoking with masked hypertension in clinically normotensive nonsmokers Makris TK,, Thomopoulos C, Papadopoulos DP, Bratsas A, Papazachou O, Massias S, Michalopoulou E, Tsioufis C, Stefanadis C. Am J Hypertens 2009;22: Σκοπός: εάν οι κλινικά νορμοτασικοί παθητικοί καπνιστές έχουν υψηλότερο επιπολασμό συγκεκαλυμμένης υπέρτασης σε σχέση με τους μη παθητικούς καπνιστές. Ο επιπολασμός της ΜΗ σε παθητικούς καπνιστές ήταν 23% ενώ στους μη παθητικούς καπνιστές 8%. Το παθητικό κάπνισμα ήταν σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της ΜΗ. Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα, αυξημένη καρδιακή συχνότητα και η ορθοστατική αύξηση της ΔΑΠ φαίνεται να συνεισφέρουν στην παραπάνω συσχέτιση.

34 Καρδιολογικό Τμήμα, Σισμανόγλειο ΓΝΑ Καρδιολογικό Τμήμα ΓΝΜΑ «Έλενα Βενιζέλου» Impaired glucose metabolism and the exaggerated blood pressure response r to exercise treadmill testing in normotensive patients. Papavasileiou MV,, Thomopoulos C, Antoniou I, Papadimitriou G, Seferou M, Makris TK J Clin Hypertens 2009;11: Σκοπός: Συσχέτιση μεταξύ παραμέτρων μεταβολισμού γλυκόζης και υπέρμετρης ινότροπης απάντησης στην άσκηση. Μετρήθηκαν FG, FI, lipid profile, 2hOGTT και υπολογίστηκαν HOMA-IR, McAuley Index και QUICKI. 40 EXBPR vs. 102 non-exbpr Οι παράμετροι του γλυκαιμικού προφίλ καθορίζουν την υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην κόπωση μετά από διόρθωση για παράγοντες σύγχυσης. Ο QUICKI συσχετίζεται πιο ισχυρά σε σχέση με τους υπόλοιπους δείκτες μεταβολισμού της γλυκόζης με την υπέρμετρη ινότροπη απάντηση όπως προκύπτει από συγκριτική ανάλυση με adjusted z-scores. z Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε νορμοτασικούς μη διαβητικούς η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση ενδεχόμενα προδικάζει χειρότερη καρδιαγγειακή έκβαση συμπεριλαμβανόμενης της αυξημένης επίπτωσης υπέρτασης.

35 Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Αττικό Νοσοκομείο Incremental predictive value of carotid intima-media media thickness to arterial stiffness for impaired coronary flow reserve in untreated hypertensives. ensives. Tzortzis S, Ikonomidis I, Lekakis J, Papadopoulos C, Triantafyllidi H, Parissis J, Trivilou P, Paraskevaidis I, Anastasiou-Nana M, Kremastinos DT. Hypertens Res 2010;Feb 5 AOP Σκοπός: Εάν ο συνδυασμός του ΙΜΤ και PWV έχει συνεργική προγνωστική αξία στην διαταραχή της στεφανιαίας εφεδρείας σε 110 υπερτασικούς ασθενείς χωρίς αγωγή. ΙΜΤ=1 =1mm και PWV=10.2m/sec αποτέλεσαν τους κατώτερους ουδούς πάνω από τους οποίους υπήρχε μέγιστη προβλεπτική αξία στεφανιαίας εφεδρείας <2.5 (ROC( analysis) Με βάση τα παραπάνω, οι ασθενείς με ΙΜΤ>1 >1mm ή PWV>10.2 >10.2m/sec είχαν 3.5 ή 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αντίστοιχα για φαινότυπο CFR <2.5. Όταν αμφότερες οι συνθήκες ικανοποιούνταν (ΙΜΤ>1mm and PWV>10.2m/sec) τότε ο κίνδυνος γίνονταν 11.2 φορές μεγαλύτερος. Οι συγγραφείς απέδειξαν τη συνεργική προγνωστική αξία του IMT και PWV στην μειωμένη στεφανιαία εφεδρεία υπερτασικών ασθενών χωρίς αγωγή.

36 Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών Αττικό Νοσοκομείο Cognitive impairment is related to increased arterial stiffness and microvascular damage in patients with never-treated essential hypertension. Triantafyllidi H, Arvaniti C, Lekakis J, Ikonomidis I, Siafakas N, Tzortzis S, Trivilou P, Zerva L, Staboulis E, Kremastinos DT. Am J Hypertens 2009;22: Σκοπός: έγινε η υπόθεση ότι αυξημένη αορτική σκληρία καθοδηγεί μικροαγγειακές εγκεφαλικές αλλοιώσεις μέσω της αύξησης της σφυγμικής ροής. Οι συγγραφείς διερεύνησαν την παραπάνω υπόθεση χρησιμοποιώντας ως μέγεθος μικροαγγειακής εγκεφαλικής βλάβης την έκπτωση της νοητικής λειτουργίας. 110 νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικοί μη διαβητικοί ασθενείς έτη (μέση ηλικία 53 έτη) υποβλήθηκαν σε Mini Mental State Examination, υπερηχογράφημα καρδιάς, μέτρηση c-f PWV και ACR. To MMSE score συσχετίστηκε με PP, ACR (για( ηλικία<65 έτη),, PWV, age Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η μείωση της νοητικής λειτουργίας ενδεχόμενα να συσχετίζεται με γενικευμένη αγγειακή δυσλειτουργία και αορτική σκληρία

37 1η Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη Effects of renin-angiotensin system inhibition on left atrial function of hypertensive patients: an echocardiographic tissue deformation imaging i study Dimitroula H, Damvopoulou E, Giannakoulas G, Dalamanga E, Dimitroulas T, Sarafidis PA, Styliadis H, Hatzitolios A, Karvounis H, Parharidis G Am J Hypertens 2010;Jan 28 AOP Σκοπός: Να εκτιμηθεί η επίδραση των RASi στη λειτουργία του LA σε υπερτασικούς ασθενείς. 40 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μελέτη LA strain strain rate πριν και 9 μήνες μετά αγωγή με RASi. Οι παραδοσιακές παράμετροι λειτουργίας του LA (όγκοι( όγκοι, ενεργητικό και παθητικό κλάσμα μείωσης όγκου, δύναμη εξώθησης) και η διαστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας δεν μεταβλήθηκε. Αντιθέτως, το μέγιστο συστολικό strain του αριστερού κόλπου και το strain rate ήταν υψηλότερα στο τέλος της παρέμβασης. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι μετρήσεις της λειτουργίας του αριστερού κόλπου με νέες τεχνικές ίσως έχουν θέση στην εκτίμηση της αποτελεσματικής αντιυπερτασικής αγωγής και ενδεχόμενα να σχετίζονται με καλύτερη έκβαση στα πρώιμα στάδια της υπέρτασης

38 Καρδιολογικό Τμήμα ΠΕ.ΠΑ ΠΑ.ΓΝΗ Ηράκλειο Κρήτης Arterial stiffness in hypertensives in relation to expression of angiopoietin-1 1 and 2 genes in peripheral monocytes. Marketou ME, Kontaraki JE, Tsakountakis NA, Zacharis EA, Kochiadakis GE, Arfanakis DA, Chlouvelakis G, Vardas PE. J Hum Hypertens 2010;Jan 14 AOP Σκοπός: Διερευνήθηκε η συσχέτιση του c-f και c-r PWV με την έκφραση των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις αγγειοποιητίνες 1 και 2 Η λήψη του DNA για τη μελέτη των γονιδίων έγινε από κυκλοφορούντα μονοκύτταρα σε 53 νεοδιαγνωσθέντες υπερτασικούς ασθενείς. Ang1 and Ang2 gene expression = f(pwv) Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι παραπάνω συσχετίσεις πιθανότατα αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ αγγειογένεσης και αρτηριακής σκληρίας σε υπερτασικό καθεστώς.

39 Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Θεσσαλίας Καρδιολογικό Τμήμα, Τζάνειο Νοσοκομείο Impact of the metabolic syndrome and its components combinations on arterial stiffness in type 2 diabetic men Levisianou D, Melidonis A, Adamopoulou E, Skopelitis E, Koutsovasilis A, Protopsaltis I, Zairis M, Kougialis S, Skoularigis I, Koukoulis G, Foussas S, Triposkiadis F. Int Angiol 2009;28: Σκοπός: Συσχέτιση της αρτηριακής σκληρίας με το ΜΣ και τις συνιστώσες του σε διαβητικό πληθυσμό και αναγνώριση του ορισμού του ΜΣ που συσχετίζεται ισχυρότερα με την αρτηριακή σκληρία. Μελετήθηκαν 98 διαβητικοί άνδρες μέσης ηλικίας 64 έτη. Το PWV συσχετίστηκε με το MS IDF-classification και όχι σύμφωνα με την ATP-III classification. To MS-IDF ήταν καθοριστικός παράγοντας της PWV σε πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η μέτρηση του PWV ενδεχόμενα έχει ένδειξη σε άνδρες με MS-IDF όπως επίσης σε υπερτασικούς, άτομα με κοιλιακή παχυσαρκία και ηλικιωμένους.

40 Καρδιολογικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Associations between collagen synthesis and degradation and aortic function in arterial hypertension. Stakos DA, Tziakas DN, Chalikias GK, Mitrousi K, Tsigalou C, Boudoulas H. Am J Hypertens 2010; Feb 4 AOP Σκοπός: Να διερευνηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ δεικτών μεταβολισμού του κολλαγόνου και αορτικής σκληρίας (c-f PWV) σε υπερτασικούς ασθενείς. 72 υπερτασικοί (53 5 έτη) vs. 27 νορμοτασικοί (προσαρμογή ηλικία και φύλο) ελεύθερα προ-πεπτίδια πεπτίδια προ-κολλαγόνου τύπου Ι, PINP (σύνθεση( του κολλαγόνου Ι) τελο-πεπτίδια ορού κολλαγόνου τύπου Ι, CITP (αποδομή( κολλαγόνου Ι) προ-πεπτίδια πεπτίδια προ-κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ, PIIINP (μεταβολισμός( κολλαγόνου ΙΙΙ) προ-μεταλλοπρωτεινάση μεταλλοπρωτεινάση-1,, pro-mmp MMP-1 ιστικός αναστολέας της μεταλλοπρωτεινάσης-1, TIMP-1 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι υπερτασικοί ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή, χωρίς υπερτροφία αριστερής κοιλίας, παρουσιάζουν μεταβολές στο μεταβολισμό του κολλαγόνου, που ευνοούν τη σύνθεση κολλαγόνου τύπου Ι και την έκφραση μεταλλοπρωτεινασών που με τη σειρά τους συσχετίζονται με αυξημένη αορτική σκληρία.

41 Συμπερασματικά Η ελληνική ερευνητική δραστηριότητα των Καρδιολόγων στο χώρο της υπέρτασης το 2009 είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο και υψηλότερο από το Το επίπεδο αυτό αναβαθμίζεται εάν προσμετρηθεί η συνεισφορά των Ελλήνων Παθολόγων και Νεφρολόγων Αδιάψευστος κριτής της συνολικής αυτής δραστηριότητας είναι η αναγνώριση των ερευνητικών προσπαθειών στο εξωτερικό

Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα

Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Αθήνα Οι ανταγωνιστές του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης βελτιώνουν τα επίπεδα του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα και την αορτική σκληρία μετά από ένα έτος επιτυχούς αντιυπερτασικής αγωγής σε πρωτοδιαγνωσθέντες

Διαβάστε περισσότερα

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση

Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 36 ο Πανελλήνιο (Διεθνές) Καρδιολογικό Συνέδριο Θεσσαλονίκη Aιμοδυναμικές διαταραχές καρδιάς και νεφρών σε ασθενείς με μη ρυθμισμένη αρτηριακή υπέρταση Κ.Κιντής, Κ.Τσιούφης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής.

Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Προγνωστική αξία της εμμένουσας ανθεκτικής υπέρτασης για την επίπτωση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής. Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Καρωτιδομηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος σε φυσιολογική αρτηριακή πίεση και στην υπέρταση

Καρωτιδομηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος σε φυσιολογική αρτηριακή πίεση και στην υπέρταση Καρωτιδομηριαία ταχύτητα σφυγμικού κύματος σε φυσιολογική αρτηριακή πίεση και στην υπέρταση Δ. Κωνσταντινίδης 1, Ε. Χατζησταματίου 1, Ι. Μπαμπάτσεβα-Βαγενά 1, Γ. Μέμο 1, Κ. Μανάκος 1, Γ. Μουστάκας 2, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες.

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες. Η JNC-7 εισήγαγε τον όρο «προϋπέρταση» προσδιορίζοντας άτομα των οποίων τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κυμαίνονται μεταξύ 120 έως 139mmHg και 80 έως 89mmHg αντίστοιχα. Chobanian

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κολυβήρας, Κ. Σταματελόπουλος, Ε. Μανιός, Φ. Μίχας, Γ. Γεωργιόπουλος, Ε. Κορομπόκη, Σ. Γεωργίου, Χ. Παπαμιχαήλ, Ν. Ζακόπουλος

Α. Κολυβήρας, Κ. Σταματελόπουλος, Ε. Μανιός, Φ. Μίχας, Γ. Γεωργιόπουλος, Ε. Κορομπόκη, Σ. Γεωργίου, Χ. Παπαμιχαήλ, Ν. Ζακόπουλος Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ. Α. Κολυβήρας, Κ. Σταματελόπουλος, Ε. Μανιός,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούµας, I. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Βασιλικός

Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούµας, I. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Βασιλικός Τα επίπεδα του FGF23 και η παραµόρφωση του αριστερού κόλπου µπορούν µε αξιοπιστία να αναγνωρίσουν τους ασθενείς µε χρονία νεφρική ανεπάρκεια και ιστορικό κολπικής µαρµαρυγής Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περίπτωσης: Ασθενής με κλινικά διαφορετικές μετρήσεις 24ωρης και κατ οίκον

Παρουσίαση Περίπτωσης: Ασθενής με κλινικά διαφορετικές μετρήσεις 24ωρης και κατ οίκον Παρουσίαση Περίπτωσης: Ασθενής με κλινικά διαφορετικές μετρήσεις 24ωρης και κατ οίκον Α Κόλλιας Παθολόγος Υπότροφος ΕΚΠΑ Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ»

Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ» Υπέρταση και όργανα-στόχος. Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία: «ΑΡΤΗΡΙΕΣ» Α. Πρωτογέρου Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κέντρου Υπέρτασης, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ancient era Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Λιπιδίων Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μονάδα Λιπιδίων Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Κωνσταντίνα Μασούρα, Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, Χρήστος Πίτσαβος, Ιωάννης Σκούμας, Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Αικατερίνη Βελέντζα, Αικατερίνη Λιόντου, Κωνσταντίνος Ψαρρός, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες και ενημέρωση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Ν.Α. <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>> ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κατευθυντήριες οδηγίες και ενημέρωση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Ν.Α. <<ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ>> ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Κατευθυντήριες οδηγίες και ενημέρωση για την αντιμετώπιση της υπέρτασης Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ.Ν.Α. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Λεβισιανού Δ 1, Κουκούλη Μ.Π. 1, Φουφοπούλου Ε 1, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης. Πότε συνιστάται και πώς ερμηνεύεται;

24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης. Πότε συνιστάται και πώς ερμηνεύεται; ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης. Πότε συνιστάται και πώς ερμηνεύεται; Ηρακλής Αβραμόπουλος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αθήνα % Population with Hypertension % Population with

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική;

Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική; Ποιες υποκλινικές βλάβες πρέπει να αναζητούνται στα υπερτασικά άτομα; Η ταυτοποίησή τους αλλάζει την θεραπευτική μας στρατηγική; Ι ω ά ν ν α Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ ο υ Π α θ ο λ ό γ ο ς Α Π ρ ο π α ι δ ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Lad = 3.44 cm EF = 67% LVEF = 3.89 cm

Lad = 3.44 cm EF = 67% LVEF = 3.89 cm ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2012 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Παρουσίαση: Μαγγουρέτσιος Γεώργιος, Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης

Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης Οι διαφορές ως προς την αορτική σκληρία σε υπερτασικούς ασθενείς µε ιδιαιτέρως ακραία επίπεδα HDL χοληστερόλης Ελένη Τριανταφυλλίδη, Δηµήτριος Μπενάς, Στέφανος Βλάχος, Ιγνάτιος Οικονοµίδης, Αντώνης Σχοινάς,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµασία της παραµόρφωσης του αριστερού κόλπου στην πρόγνωση της παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Σηµασία της παραµόρφωσης του αριστερού κόλπου στην πρόγνωση της παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Σηµασία της παραµόρφωσης του αριστερού κόλπου στην πρόγνωση της παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια Χ. Παπαδόπουλος, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούµας, I. Κελεµάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Συνεχούς Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης στην Αξιολόγηση των Οργάνων Στόχων

Η Σημασία της Συνεχούς Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης στην Αξιολόγηση των Οργάνων Στόχων Η Σημασία της Συνεχούς Μέτρησης της Αρτηριακής Πίεσης στην Αξιολόγηση των Οργάνων Στόχων Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ

Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Εκτίµηση της στεφανιαίας µικροκυκλοφορίας µε διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Doppler στους διαβητικούς τύπου ΙΙ Σ. Λαγουδάκου, Π. Δερµάτης, Μ. Μαριόλης, Γ. Αρµατάς,

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg.

Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Άνδρας 52 ετών. Χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες. Ιστορικό HCM χωρίς απόφραξη του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας. Υπό ατενολόλη των 25mg. Εισήχθη στην καρδιολογική κλινική για διερεύνηση πρόσθιου θωρακικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012

Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012 Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012 Apnea ιακοπή ροής αέρα > 10 sec. Hypopnea Μείωση ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β.

Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου, Κ. Μπαλτούμας, Ε. Σαμπάνη, Γ. Κοτσιούρος, Ε. Κασιμάτης, Π. Κυριάκου, Ν. Φραγκάκης, Β. Μελέτη της μηχανικής του αριστερού κόλπου με την μέθοδο 2D speckle-tracking σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Σημασία στην πρόγνωση της κολπικής μαρμαρυγής Χ. Παπαδόπουλος, Α. Φωτογλίδης, Κ. Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF

VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF VASCULAR FUNCTION INDICES IN ACUTE HEART FAILURE PATIENTS Differences between HFREF and HFPEF S. Giannitsi¹, M. Bougiakli¹, A. Bechlioulis², I. Gkirdis², A. Kotsia¹, L. Lakkas², S. Antoniou¹, K. Pappas²,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης, Α. Κορδαλής, Ι. Αναστασόπουλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Στεφανάδης

Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης, Α. Κορδαλής, Ι. Αναστασόπουλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Στεφανάδης Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ENLIGHTN I Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ Η.Α. Σανίδας 1, Ν. Δαλιάνης 1, Δ. Παπαδόπουλος 1, Γ. Αναστασιάδης 1, Χ. Κολιάκη 2, Δ. Παναγιωτάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 24-ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 24-ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 24-ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Δ. Μυτάς, Σ. Πατσιάνης, Β. Κακιούζη, Γ. Μουστάκας, Ν. Μούσα, Δ. Αραβαντινός, Μ.Β. Παπαβασιλείου ΓΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗ

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΙΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΕΓΚΥΛΙΩΜΕΝΗ ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΚΑΙ ΡΙΜΠΑΒΙΡΙΝΗ Αλεξοπούλου Α 1, Γεωργιόπουλος Γ 2, Πουρίκη Σ 1, Βασίλιεβα

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά

Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Μεταβολικό Σύνδρομο και Καρδιά Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Γ ΠΑΘOΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Διάγνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CONFLICT OF INTEREST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Να καταγράψει τον επιπολασμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς υπό θεραπεία, που

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ hs-crp ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΉ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Φ Τρυποσκιάδης 1, Α Κουτσοβασίλης 2, Δ Λεβισιανού 2, Γ Κουκούλης 1, Ι Σκουλαρίγκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό τσιγάρο και Αγγειακή λειτουργία

Ηλεκτρονικό τσιγάρο και Αγγειακή λειτουργία Ηλεκτρονικό τσιγάρο και Αγγειακή λειτουργία Νικόλαος Ιωακειμίδης Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης Ημέρες Υπέρτασης 2014 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αρτηριακή Υπέρταση και συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ.

«Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «Διαστρωµάτωση κινδύνου στην Καρδιακή Ανεπάρκεια µε διατηρηµένο κλάσµα εξώθησης» Αναστασία Δαµέλου Καρδιολόγος Εντατικολόγος Γεν. Νοσ. Κορίνθου Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Α Κουτσοβασίλης 1, Γ Κουκούλης 2, Ι Πρωτοψάλτης 1, Ι Σκουλαρίγκης 3, Φ Τρυποσκιάδης 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 7 ον ΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 12/02/11 ΩΚΚ Μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών Σύγκριση ταχύτητας σφυγμικού κύματος με την υπερτροφία της αριστερής κοιλίας για την πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση Δεδομένα από 6-ετή παρακολούθηση Ε.Κούτρα, Κ.Τσιούφης,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικο ς ε λεγχος στην υπε ρταση: με χρι που πρε πει να φθα νει;

Διαγνωστικο ς ε λεγχος στην υπε ρταση: με χρι που πρε πει να φθα νει; Διαγνωστικο ς ε λεγχος στην υπε ρταση: με χρι που πρε πει να φθα νει; Δρ Ι. Ζαρι φης καρδιολόγος Συντ διευθυντής καρδιολογικού Νοσ Γ Παπανικολαου (Θεσσαλονι κη) Πρόεδρος ΟΕ αρτηριακής υπερτασης ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. 1,4mmHg. APTHPIAKH YΠEPTAΣH Στέλλα Σταμπουλή, Κων/νος Κολλιός, Φώτιος Παπαχρήστου

Επιδημιολογία. 1,4mmHg. APTHPIAKH YΠEPTAΣH Στέλλα Σταμπουλή, Κων/νος Κολλιός, Φώτιος Παπαχρήστου ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Αντιγόνη Θεοδωρίδου Νοσηλεύτρια ΤΕ Α Παιδιατρική Κλινική ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» Το παιδί μου έχει υπέρταση!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ Εύα Καρπάνου Υπερτασικό Ιατρείο ΩΚΚ Ιωάννινα 28/2/2015 Tuesday, March 10, 15 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ και ΥΠΕΡΤΑΣΗ Εύα Καρπάνου Υπερτασικό Ιατρείο ΩΚΚ Ιωάννινα 28/2/2015 Tuesday, March 10, 15

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΠΕΔΑ BNP ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ. Τσούνης 1, Α. Ιωαννίδης 2, Α. Χαμαϊδή 1, Ν. Μαγκούτης 3, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 24 η σειρά 2013 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - 23 Νοεμβρίου 2013 Επιδημιολογία - Παθογένεια της ιδιοπαθούς υπέρτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2200733 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Ν. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ(1), Κ. ΚΑΛΛΙΝΔΕΡΗ(2), Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ(1), Κ. ΡΩΣΣΙΟΣ(1), Ε. ΠΑΓΚΟΥΡΕΛΙΑΣ1), Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(1), Μ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ(1),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Οι επιδράσεις της διακερκιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστική αξία της μεταβολής της αρτηριακής πίεσης κατά την Δοκιμασία Κοπώσεως

Προγνωστική αξία της μεταβολής της αρτηριακής πίεσης κατά την Δοκιμασία Κοπώσεως Προγνωστική αξία της μεταβολής της αρτηριακής πίεσης κατά την Δοκιμασία Κοπώσεως Πέτρος Γ. Καλογερόπουλος Καρδιολόγος Διευθυντής Ιατρείο Υπέρτασης Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό

Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων. Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη, ΤcPO 2, δακτυλικών πιέσεων Ιωάννα Ελευθεριάδου Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ Λαϊκό Περιφερική αγγειοπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης Μια από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ

Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ, Δ.ΒΟΥΓΙΑ, Π.ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΓΝΗ Επίπεδα MiR-21 και mir-133 σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Σ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ,Μ.ΜΑΡΚΕΤΟΥ,Φ.ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΧΑΡΗΣ,Κ.ΡΟΥΦΑΣ, Ι.ΚΟΝΤΑΡΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΑΜΑ Τ. ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ Tuesday, March 10, 15 Tuesday, March 10, 15 Δεν έχω καμία σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι

Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρτηριακή υπέρταση προσβάλλει το 25% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως Ο επιπολασμός της αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΚΑΛΛΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σπυρόπουλος Σ 1, Παπαδόπουλος Δ 1, Περρέα Δ 2, Μουρούζης Ι 1, Δελαπόρτας Α 1, Μάσσιας Σ 2, Θωμόπουλος Κ 2, Μακρής

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση ηχωκαρδιογραφικών δεικτών και πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια

Συσχέτιση ηχωκαρδιογραφικών δεικτών και πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Συσχέτιση ηχωκαρδιογραφικών δεικτών και πρόκλησης κοιλιακών αρρυθμιών σε ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια Ε. Κανουπάκης, Μ. Βερνάρδος, Ι. Φανουργιάκης, Η. Μαυράκης, Ε. Κουβίδης, Κ. Ρούφας, Μ. Τουλουπάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2

Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Eίναι τελικά ο διαβήτης ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; Η αλήθεια για τον πραγματικό καρδιαγγειακό κίνδυνο στον ΣΔ τύπου 2 Σ. Θ. Λιάτης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Η στεφανιαία νόσος : πρώτη αιτία θανάτου στις Δυτικές Κοινωνίες

Η στεφανιαία νόσος : πρώτη αιτία θανάτου στις Δυτικές Κοινωνίες Η επίδραση του πολυμορφισμού 3872 Α>G του γονιδίου της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στους μηχανισμούς φλεγμονής και θρόμβωσης σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο Γ. Χατζής, Δ. Τούσουλης, Ν. Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS

WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS WORKING GROUP OF ECHOCARDIOGRAPHY F.PARTHENAKIS Η μελέτη της δεξιάς κοιλίας παραμένει μια πρόκληση με οποιοδήποτε απεικονιστικό μέσο. Η υπερηχογραφική μελέτη της ΔΕ κοιλίας πρέπει να γίνεται στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης

Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου, Α. Καλλιφατιδης, Θ. Παναγιωτίδης, Μ.Μπαζμπάνη, Γ. Γιαννακούλας, Χ. Καρβούνης Παράταση του διαστήματος QTc και αναδιαμόρφωση δεξιάς κοιλίας: μελέτη με μαγνητική τομογραφία καρδιάς σε ασθενείς με προτριχοειδική πνευμονική υπέρταση Μ. Τουμπουρλέκα, Α. Αρβανιτάκη, Σ.Α. Μουράτογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950

Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 Η Επιδημιολογία της Καρδιαγγειακής Νόσου στην Ελλάδα, από το 1950 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ ΑΡ Ο ΚΟ Π Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Keys A et al. Epidemiological studies related to coronary

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό Πρόγραμμα. ΠΡΟγραμμα διαδραστικής καταγραφής της διαχείρισης του καρδιαγγειακού κινδύνου

Διαδραστικό Πρόγραμμα. ΠΡΟγραμμα διαδραστικής καταγραφής της διαχείρισης του καρδιαγγειακού κινδύνου Διαδραστικό Πρόγραμμα ΠΡΟγραμμα διαδραστικής καταγραφής της διαχείρισης του καρδιαγγειακού κινδύνου Θεματική Ενότητα Ι: Εκτίμηση Καρδιαγγειακού Κινδύνου Σύνοψη αποτελεσμάτων Ι. Εκτίμηση καρδιαγγειακού

Διαβάστε περισσότερα

NEOΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

NEOΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ NEOΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Ι. Μπαμπάτσεβα-Βαγενά, Ε. Χατζησταματίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΑΠ Απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως: Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως: Πως επηρεάζει τη διάγνωση αξιολόγηση της υπέρτασης: Πως επηρεάζει την θεραπεία της υπέρτασης: Χρήση στην καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Υπέρταση Συγγραφική ομάδα:

Άσκηση και Υπέρταση Συγγραφική ομάδα: Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Υπέρταση Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ. Ζαφειρίδης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Σερρών, Α.Π.Θ. Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρηρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο.

Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Iωάννα Ανδρεάδου Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Αλέξης Σωτηρόπουλος 1, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης 1, Ευστάθιος Σκληρός 2, Μαρία Παππά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. Ευάγγελος Ι. Χατζησταματίου Καρδιολόγος

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. Ευάγγελος Ι. Χατζησταματίου Καρδιολόγος ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Ευάγγελος Ι. Χατζησταματίου Καρδιολόγος ΑΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η επιδημιολογική σχέση ανάμεσα στην ΑΠ και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι σταθερή, είτε

Διαβάστε περισσότερα

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας»

«Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» 2. Νεφρολογική κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκης «Επιπολασμός της υπερκαλιαιμίας σε ασθενείς με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ανάλογα με το επίπεδο της νεφρικής λειτουργίας» Π. Τολίκα¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ. Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ. Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥ & ΣΔ: Κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως ΑΥ & ΣΔ: Βασικοί παράγοντες ανάπτυξης καρδιαγγειακής

Διαβάστε περισσότερα

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο

MID-RANGE EJECTION FRACTION. Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο MID-RANGE EJECTION FRACTION Αικατερίνη Αυγεροπούλου Διευθύντρια Ε.Σ.Υ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις πρόσφατες οδηγίες της ESC διατυπώθηκε η άποψη ότι η διαφοροποίηση του κλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Παρουσίαση Περιστατικού Ομάδα Καρδιάς Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Καρδιολόγοι Σ. Δευτεραίος Αν. Καθηγητής Κ. Ραϊσάκης Επιμ. Α ΕΣΥ Γ. Γιαννόπουλος Παν. Υπότροφος Α. Ζαχαρούλης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ

Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Επιδηµιολογικά δεδοµένα και οικονοµικές επιπτώσεις στην ΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, MD, PhD Ιατρείο Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αρτηριακής Υπέρτασης στο. Ευθυµία Νασοθύµιου MD, MSc Παθολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης. Σπίτι

Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αρτηριακής Υπέρτασης στο. Ευθυµία Νασοθύµιου MD, MSc Παθολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης. Σπίτι Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αρτηριακής Υπέρτασης στο Ευθυµία Νασοθύµιου MD, MSc Παθολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Σπίτι Κέντρο Υπέρτασης, Γ Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ Η Σωτηρία, Αθήνα Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου 23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2009 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΟ-ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ (DIABESITY) Α. Γαλλή-Τσινοπούλου Τσινοπούλου¹, Μ. Γραμματικοπούλου¹, Ε. Εμμανουηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 3.6 ΕΤΩΝ Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Α. Κορδαλής, Θ. Καλός, Κ. Κιντής, Ε. Τούσης, Δ. Αραγιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της β-θαλασσαιμίας και καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση

Εκτίμηση της β-θαλασσαιμίας και καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση Εκτίμηση της β-θαλασσαιμίας και καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1, Κ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γ. ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ 2, Ε. ΚΑΡΠΑΝΟΥ 2, ΕΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Νάκου, Μ.Μαρκέτου, Ι.Κονταράκη, Φ.Παρθενάκης, Ε.Ζάχαρης, Σ.Μαραγκουδάκης, Κ.Ρούφας, Α.Πατριανάκος, Φ.Μαραγκουδάκης, Ι.Λογγάκης, Δ.Βούγια, Π.

Ε.Νάκου, Μ.Μαρκέτου, Ι.Κονταράκη, Φ.Παρθενάκης, Ε.Ζάχαρης, Σ.Μαραγκουδάκης, Κ.Ρούφας, Α.Πατριανάκος, Φ.Μαραγκουδάκης, Ι.Λογγάκης, Δ.Βούγια, Π. Συσχέτιση των επιπέδων των mirna-21 και mirna-133 των μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίματος με τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης Ε.Νάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ο. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ 1, Α. ΜΠΡΑΤΣΑΣ 1, Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 2, Σ. ΜΑΣΙΑΣ 1, Β. ΒΟΤΤΕΑΣ 2, Θ. ΜΑΚΡΗΣ 1 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΚΡΟΥ QT ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ. Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σύνδρομο μακρού QT Το συγγενές σύνδρομο μακρού

Διαβάστε περισσότερα