Διαταραχές της Αιμάτωσης και Οστικός Μεταβολισμός. Χρήστος Γιαννακόπουλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαταραχές της Αιμάτωσης και Οστικός Μεταβολισμός. Χρήστος Γιαννακόπουλος"

Transcript

1 Διαταραχές της Αιμάτωσης και Οστικός Μεταβολισμός Χρήστος Γιαννακόπουλος

2 206 οστά στο ανθρώπινο σώμα

3 To Σκελετικό Σύστημα Τα οστά αποτελούνται από ποικιλία ιστών Κυρίως (75%) από κολλαγόνο και υδροξυαπατίτη- Ca10(PO4)6(OH)2 Νερό κατά 25%

4 Τα Oστά Aποτελούνται Aπό: Οστίτη ιστό Χόνδρινο ιστό Πυκνό συνδετικό ιστό Επιθηλιακό ιστό Νευρικό ιστό Μυελό

5 Κατασκευή Μακρών Οστών Επίφυση: άκρα των οστών Διάφυση Μυελική Κοιλότητα Αρθρική επιφάνεια Συζευκτικός χόνδρος

6 Κατασκευή Μακρών Οστών Περιόστεο Φλοιώδες Οστό Σπογγώδες οστό Μυελική κοιλότητα

7 Μικροσκοπική κατασκευή του φλοιώδους οστού Αβέρσειο Σύστημα ή οστεόνας η δομική μονάδα του φλοιώδους οστού Πετάλια φορτιζόμενοι κύλινδροι κολλαγόνου και αλάτων ασβεστίου Αβέρσειος σωλήνας κεντρικός σωλήνα με αγγεία και νεύρα Σωλήνες Volkmann σωλήνες κάθετοι στους αβέρσειους σωλήνες, που επικοινωνούν με το περιόστεο

8 Υπομικροσκοπική Κατασκευή Φλοιώδους Οστού

9 Αβέρσειο Σύστημα Φλοιώδες οστό Δακτύλιοι οστίτη ιστού με αγγεία και νεύρα στο κέντρο Μέσο μέγεθος 0.05 mm

10 Αβέρσειο Σύστημα

11

12 Κατασκευή του Σπογγώδους Οστού

13 Τα Κύτταρα του Οστίτη Ιστού

14 Οστεοβλάστες

15 Οστεοκλάστες

16 Οστεοκύτταρα καλλιέργεια 3 ημερών Αντίληψη μηχανικού και χημικού περιβάλλοντος

17 Μικροσωληνίσκοι Κυρίως στο φλοιώδες οστό Αύξηση επιφάνειας οστού

18 Η επιβίωση των οστεοκυττάρων απαιτεί απόσταση <0.1 mm από το τροφοφόρο αγγείο lacunae/mm3 οστού

19 Ανακατασκευή Φλοιώδους Οστού

20 Αγγείωση των Οστών

21 Circulatory System

22 H Αγγείωση των Οστών κανένα οστικό κύτταρο δε βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 μm από το κοντινότερο αιμοφόρο αγγείο 70% της ροής της τροφοφόρου αρτηρίας ανταλλάσσεται εντός του φλοιώδους οστού 30% εντός του μυελού

23 Το σύστημα άρδευσης των οστών επιγραμματικά.

24 Άνω Επιφυσιακή α. Άνω Μεταφυσιακή α. Περιοστικό σύστημα Τροφοφόρος α. Κάτω Μεταφυσιακή α. Κάτω Επιφυσιακή α.

25 Επιφυσιακή φ. Μεταφυσιακή φ. Διατριτρώσα φ. Κεντρικός φλεβικός κόλπος Διάταση 5Χ Τροφοφόρος φ.

26 Αρτηριογραφία σε Κνήμη Σκύλου

27 Eπιφάνεια οστού όρνιθας με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης Αγγειακά τρήματα

28 Το προσαγωγό διαφυσιακό αρτηριακό δίκτυο

29 Η αγγείωση των μακρών οστών σε εγκάρσια διατομή

30

31 Το δίκτυο φλεβικής απορροής του οστού.

32 Εγκάρσια διατομή στη μεσότητα της κνήμης κυνός (Μεγέθυνση Χ7) αρτηρίδια εισέρχονται στο φλοιώδες οστό σε όλη την επιφάνεια του ενδοστέου.

33 Το αγγειακό σύστημα της επίφυσης και της μετάφυσης σε οστά που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

34 H Αγγείωση των Οστών η σε συνθήκες ηρεμίας το 17% (5-27%) της Κ.Π. η μέση ογκομετρική ροή 12 ml/sec/100 gr η ροή στα κάτω άκρα > άνω η ροή στο οστό μπορεί να αυξηθεί κατά 6.6 φορές σε περίπτωση κατάγματος

35 Η ροή αίματος στο φλοιώδες οστό είναι ανάλογη με τον αριθμό εστιών αβέρσειας ανακατασκευής Θετική συσχέτιση οστεονικής εναπόθεσης οστού και αγγειακής επιφάνειας Αγγειούμενα οστικά μοσχεύματα διατηρούν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα από τα μη αγγειούμενα

36 Φλέβα εντός φλοιού ανθρώπινου μηριαίου οστού

37 οι φλέβες που παροχετεύουν το οστό είναι πολύ περισσότερες από τις αρτηρίες που το αρδεύουν τα περισσότερα τρήματα που διαπιστώνονται στα οστά εξυπηρετούν τη δίοδο φλεβών ο όγκος του φλεβικού δικτύου είναι 6-8 φορές μεγαλύτερος του αρτηριακού εξαιτίας της διατασιμότητάς και της ικανότητάς του να δρα ως ρεζερβουάρ

38 Αγγειακή Ανατομική του Άωρου Ισχίου Μονό αγγείο Πλάγια επιφυσιακά αγγεία Υμενικές πτυχές Ενδοθυλακικά Εξωστικό

39

40

41 Μέθοδοι Μελέτης της Αγγείωσης των Οστών Ποιοτικές Άμεσες Ποσοτικές Έμμεσοι

42 Μέθοδοι Μελέτης της Αγγείωσης των Οστών Η ποιοτική μελέτη: 1. ενδαγγειακή έγχυση χρωστικών, όπως π.χ. η σινική μελάνη 2. μικροακτινογραφία, όπου εγχύεται βάριο και λαμβάνονται ειδικές ακτινογραφίες 3. μακροακτινογραφία 3. αξονική τομογραφία 2 και 3 διαστάσεων 4. μελέτη εκμαγείων από neoprene latex 5. οπτική μικροσκοπία 6. ηλεκτρονική μικροσκοπία 7. μέθοδος Spaltenholz. Η ποσοτική εκτίμηση: 1. χρήση σημασμένων μικροσφαιριδίων 2. συλλογή του εξερχόμενου αίματος από τις απαγωγές οστικές φλέβες 3. χρήση θερμικών ζευγών 4. κάθαρση ισοτόπων, τα οποία συγκεντρώνονται εκλεκτικά στα οστά 5. μελέτη της κατανομής σημασμένων ερυθροκυττάρων 6. έκπλυση ουσιών ιχνοθετών. Άλλες μέθοδοι: 1. ηλεκτρομαγνητικά ροόμετρα 2. ροόμετρα Doppler 3. πληθυσμογραφία 4. δυναμική MRI 5. ποσοτικό σπινθηρογράφημα 6. τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων

43 Polarographic fine needle probe

44

45 po2 στη γνάθο Υγιής γνάθος 71.4 mmhg Ακτινική νέκρωση 32.3 mmhg Οστεομυελίτιδα 28.4 mmhg Όχι συσχέτιση po2, ph, Hg

46 MRI και Γαδολίνιο Τ1 spin echo Σκλήρυνση εγγύς πόλου Σήμα χαμηλής έντασης Τ1 καταστολή λίπους Διάχυτη πρόσληψη γαδολινίου

47 Enhanced Power Doppler Χόνδρινη επίφυση μηριαίου σε γουρούνια

48 Σπινθηρογράφημα οστών 3 φάσεων

49 SPECT Tc 99m Φυσιολογική πρόσληψη στο στέρνο προ στερνοτομής και μειωμένη μετά από μεταφορά της έσω μαστικής αρτηρίας

50 Νόσος Paget

51 Αυξημένη συγκέντρωση σε όλες τις φάσεις λόγω φλεγμονής

52 Επιφάνεια επαφής πλάκας και μείωση αγγείωσης

53 Laser doppler fluometry

54 Ρύθμιση της Οστικής Αιματικής Κυκλοφορίας

55 Ρυθμιστικοί Παράγοντες Κυκλοφορίας Οστού PTH PTH-related peptide NO αγγειοδιαστολή PGI 2 IGF-1 endothelin vasopressin catheholamines αγγειοσύσπαση

56 Η επίδραση της Νοραδρεναλίνης στην αιματική ροή της κνήμης επιμύων

57 Ύπαρξη α-αδρενεργικών υποδοχέων στα οστικά αγγεία Η συμπαθεκτομή αυξάνει σημαντικά την αιματική ροή στο οστό

58 Μηχανοβιολογία Μηχανομετατροπή Ροή Διάμεσου Υγρού στο Οστό Ηλεκτρικά φαινόμενα στα οστά

59 Η μορφή του οστού συσχετίζεται με τη λειτουργία του με μία μαθηματική σχέση

60 Εξαιρέσεις του νόμου του Wolff Κρανίο και γνάθος ασθενών σε κατάκλιση

61

62

63 in vivo οι μηχανικές φορτίσεις προκαλούν παραμορφώσεις της τάξης του 0.2%

64 Μηχανική Παραμόρφωση Αποτυχία Αύξηση Μάζας Αθροιστική Βλάβη Σχηματισμός 0 Οστού μstrain

65 Μηχανομετατροπή Η διαδικασία με την οποία η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρικά ή και βιοχημικά σήματα

66 Μηχανομετατροπή (1) mechanocoupling: ανίχνευση μηχανικών φορτίσεων από αισθητικά κύτταρα που προκαλούν τοπικό μηχανικό σήμα (2) βιοχημική σύζευξη: μετατροπή μηχανικού σήματος σε βιοχημικό (3) μεταφορά σήματος από αισθητήριο σε δρασ (4) αντίδραση δραστικού κυττάρου ( effector cell)

67 Μηχανομετατροπή φορτίο Μηχανικό φορτίο Ροή διάμεσου υγρού Οστεοκύτταρα οστό Ανακατασκευή από ΟΚ-ΟΒ

68 Τα οστεοκύτταρα είναι οι αισθητήρες Το δίκτυο των σωληνίσκων μεσολαβεί στο μηχανισμό Η ροή του διάμεσου υγρού δημιουργεί σημαντικές διατμητικές δυνάμεις στα κύτταρα

69 Η ροή διάμεσου υγρού είναι παλίνδρομη λόγω της δυναμικής φύσης της μηχανικής φόρτισης

70 Μηχανομετατροπή στα κύτταρα του έσω ωτός

71 Πρωτεΐνες που δρουν ως μηχανοσωμάτια

72 Μηχανισμοί μηχανομετατροπής στα οστικά κύτταρα

73

74 Ηλεκτρικά Φαινόμενα στα Οστά Πιεζοηλεκτρικό Φαινόμενο Δυναμικά ροής

75 Πιεζοηλεκτρικό Φαινόμενο Αφόρτιστο Οστό Διατμητική Φόρτιση ελκυσμός συμπίεση Ασύμμετρη κατανομή φορτίων στις ίνες κολλαγόνου Συμμετρία κατανομής φορτίων

76 Μέγεθος Φορτίου γωνία φόρτισης 1/ συμμετρία φορτίου Στο υγρό οστό η σημασία του πιεζοηλεκτρικού φαινομένου είναι μικρή

77 Δυναμικά Ροής Ροή ηλεκτρικά φορτισμένου υγρού εντός του δικτύου των μικροσωληνίσκων Δημιουργία διαφοράς δυναμικού

78 Δυναμικά Ροής

79 οστεοκύτταρα ροή

80

81 Ρυθμός φόρτισης και ταχύτητα Ροής

82 Παρακώλυση ροής διάμεσου υγρού Μικροβλάβη Αχρησία Τραυματισμός

83 Αγγείωση των Οστών και Κατάγματα

84 Η αγγειογένεση αποτελεί αναγκαίο μηχανισμό όλων των αυξητικών και αναγεννητικών διαδικασιών του οστού

85 Μείωση μεγέθους κνήμης σε μύες με έλλειψη VEGF γονιδίου

86 Μείωση αγγείωσης κνήμης σε μύες με έλλειψη VEGF γονιδίου

87 Η χημική αναστολή της αγγειογένεσης αναστέλλει την πώρωση των # σε επίμυες

88 Ομάδα Ελέγχου Εμφύτευση σαφηνούς αρτηρίας σε νεκρωτικό οστό Η μεταφορά του γονιδίου VEGF αυξάνει την αγγείωση του νεκρωτικού οστού

89 Φυσιολογικό Οστό Πωρωθέν Κάταγμα 1. Αιμάτωμα και Κοκκιώδης Ιστός 2. Χόνδρινος Πώρος 3. Οστικός Πώρος και Χόνδρινα Κατάλοιπα 4. Ανακατασκευή

90 Διατατική Οστεογένεση κατά Ilizarov αφαίρεση περιοστέου διατήρηση μυελού και τροφοφόρου αρτηρίας

91 Το νέο οστό σχηματίζεται κατά τον άξονα έλξης

92 Η αιματική άρδευση πρέπει να είναι ανάλογη της μηχανικής φόρτισης Κυφοσκολίωση λόγω ισχαιμίας 3 οσφυϊκών σπονδύλων

93 Αγγείωση ενός οστεόνα που γεφυρώνει τη θέση της οστεοτομίας. Απεικόνιση του αγγειακού μίσχου με έγχυση ινδικής μελάνης προερχόμενου από το ενδόστεο.

94 Μικροαγγειογραφία κερκίδας κυνός 5 εβδομάδες μετά από μη παρεκτοπισμένο κάταγμα. Προχωρημένη πώρωση, όπου μυελικά αρτηρίδια διαπερνούν ολόκληρο το πάχος και των δύο φλοιών και καταλήγουν στον εναπομείναντα πώρο (μεγέθυνση Χ7)

95 Μικροαγγειογραφία κερκίδας κυνός 12 εβδομάδες Καθυστερημένη πώρωση Κυριαρχεί η ενδομυελική αγγείωση του οστού (μεγέθυνση Χ6)

96 Μικροαγγειογραφία κερκίδας κυνός 1 εβδομάδα μετά από οστεοτομία και ήλωση Απουσία νέων αγγείων στις περιοχές του ενδοστέου στις οποίες υπάρχει επαφή του ήλου (κεφαλές βέλους). Όπου δεν υπάρχει επαφή η αγγείωση είναι σχεδόν φυσιολογική (μεγέθυνση Χ6).

97 Κερκίδα κυνός 7 εβδομάδες μετά από οστεοτομία και ήλωση α) Αγγειογραφία:κεντρικά τοποθετημένος ήλος με φυσιολογική αιματική ροή σε όλο τον φλοιό (Χ6) β) Μικροφωτογραφία: Σε ολόκληρο το φλοιό παρατηρείται αυξημένη πωρωτικότητα που οφείλεται στην αυξημένη αγγείωση (μεγέθυνση Χ6)

98 Διαταραχές Αγγείωσης των Οστών

99 Διακοπή της Αρτηριακής Άρδευσης

100 Η τοποθέτηση ενός ήλου εντός της μυελικής κοιλότητας μειώνει την αιματική ροή του ενδοστέου Με Γλυφανισμό 70 % Χωρίς Γλυφανισμό 30% Κlein et al. Arch Orthop Trauma Surg, 1990

101 Οστικό Έμφρακτο

102 Οστεονέκρωση Σκαφοειδούς

103

104 Οστεονέκρωση Μηνοειδούς

105 ΟΝ έσω κνημιαίου κονδύλου Γυναίκα 52 ετών, αραίωση έσω κνημιαίου κονδύλου

106 Μετακαταγματική ΟΝ ΟΝ Αστραγάλου

107 Οστεονέκρωση Κεφαλής Μηριαίου

108

109

110

111 Τα διφωσφονικά έχουν αντιαγγειογενετική δράση in vivo Βιοψίες λαγόνιου οστού σε νόσο Paget προ και μετά της λήψης κλοδρονάτης

112 Ωοθηκεκτομή Η οστική απορρόφηση σε OVX ακολουθεί την αύξηση στη ροή της μηριαίας αρτηρίας, και την αύξηση των ενδοστικών κολποειδών Το διφωσφονικό τιλουδρονάτη αναστέλλει την απορρόφηση αλλά δεν επιδρά στην αγγείωση

113 Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριακή Νόσος και Οστεοπόρωση Άνδρες με ΠΑΑΝ έχουν μικρότερη BMD και περισσότερα # Γυναίκες με # ισχίου έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ΠΑΑΝ Η BMD αποτελεί καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης θανάτου μετά από ΑΕΕ ή ΕΜ από την ΑΠ Συσχέτιση BMD και αποτιτανώσεων αορτής

114 Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριακή Νόσος και Οστεοπόρωση Σε ετερόπλευρη ΠΑΑΝ μείωση BMD

115 Σκελετική Έλξη και Οστεονέκρωση Πειραματική μελέτη σε κονίκλους

116 Υπόθεση Εργασίας Η επιμήκης έλξη δια του ισχίου Διάταση θυλάκου Απόφραξη επιφυσιακού συστήματος άρδευσης Πρόκληση ΟΝ της μηριαίας επίφυσης

117 10 άρρενες κόνικλοι ΝΖ Ηλικία 8 εβδομάδες Σκελετικά ανώριμοι

118 Οστεοτομία Μηριαίου

119 Τοποθέτηση Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης

120 Συνεχής έλξη για 24 ώρες

121 1 & 4 εβδομάδες Ιστολογική 1 & 4 εβδομάδες M.A. against VEGF (vascular endothelial growth factor) M.A. against CD 34 (endothelial marker) matrix to cell ratio

122 1 εβδομάδα

123 Ιστολογική 1 Εβδομάδα CONTRO L TRACTIO N

124 4 εβδομάδες

125 Ιστολογική 1 εβδομάδα Ομάδα Ελέγχου Έλξη

126 4 εβδομάδες Ομάδα Ελέγχου Έλξη

127 Φλεβική Στάση και Οστά

128 Φλεβική Στάση Οστεοαρθρίτιδα Οστεονέκρωση

129 Φλεβική Στάση και Οστά Patrick J. Kelly Mayo Clinic, Αύξηση της Ενδομυελικής Πίεσης (Φλεβική Στάση, Αιμοστατική Περίδεση, ΑΦ επικοινωνία) Aύξηση της περιοστικής και μείωση της ενδοστικής παραγωγής του οστού

130 Φλεβική Στάση Αύξηση της Ενδομυελικής Πίεσης (0-5 mmhg) Φυγόκεντρη Εκτροπή Ροής Διάμεσου Υγρού Δυναμικά Ροής Μεταφορά Oυσιών Άμεση Διέγερση Οστικών Κυττάρων

131 ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 1. Brookes M, Helal B. Primary osteoarthritis, venous engorgement and osteogenesis. J Bone Joint Surg 1968;50 B: Dale PA, Bronk JT, Kelly PJ. Fracture healing with elevated venous pressure.35th Annual Meeting, Orthopaedic Research Society, February , Las Vegas, Dale PA, Bronk JT, O'Sullivan ME, Chao EY, Kelly PJ. A new concept in fracture immobilization. The application of a pressurized brace. Clin Orthop 1993;295: Gupta RC, Gupta SC, Gaur SC, Khanka BS. The effect of venous stasis on the fracture healing. Indian J Med Res 1983;77: Key JA, Walton F. Healing of fractures and bone defects after venous stasis. Arch Surg 1933;27: Kruse R, Kelly P. Acceleration of fracture healing distal to a venous tourniquet. J Bone Joint Surg 1974;56A: Morton JJ, Stabins SJ. An experimental study of certain factors influencing osteogenesis. NY State J Med. 1927;27 : Nerubay J, Katznelson A, Tadmor A. Effect of venous stasis on the consolidation of fractures. J Trauma 1980;20(6): Pearse HE, Morton JJ. The stimulation of bone growth by venous stasis. J Bone Joint Surg 1928;12A: Yiannakopoulos CK et al. The effect of venous stasis on experimental fracture healing: Densitometric, biomechanical and histomorphometric evaluation. J Musculoskeletal Neuronal Inter 2002;2(4):395. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ Pearse HE, Morton JJ. The influence of alterations in the circulation and repair of bone. J Bone Joint Surg 1930;13A: McMaster P, Roome N. The effect of sympathectomy and of venous stasis on bone repair. An experimental study. J Bone Joint Surg 1934;1

132 Φλεβική Στάση και Οστά «εάν ο πώρος είναι μικρός και υποαναπτυγμένος θα πρέπει να τοποθετείται επίδεση στη θέση της έκφυσης των αγγείων στο κάτω άκρο στη βουβωνική περιοχή και στο άνω άκρο κοντά στον ώμο εκτεινόμενη μέχρι την εστία του κατάγματος. Με αυτό τον τρόπο το αίμα εξωθείται και κατευθύνεται η ροή του προς την εστία του Αμβρόσιος Παρέ τραυματισμού».

133 Πειραματικό Πρωτόκολλο ΟΜΑΔΑ Α : Φλεβική στάση σε φυσιολογικά οστά ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ: Φλεβική στάση, # και ήλωση ΟΜΑΔΕΣ Δ & Ε : # και ήλωση

134

135

136 Ορισμός Περιοχών Ενδιαφέροντος (ROI) ROI 2 ROI 1 ROI 4 ROI 3

137

138

139 Αποτελέσματα: Ομάδα Α Οστική Πυκνότητα (Bone Mineral Density, BMD)

140 Οστική Αντοχή

141 Ιστολογική Μελέτη Όλα τα κατάγματα πωρώθηκαν με το μηχανισμό της δευτερογενούς πώρωσης Ανάμειξη χόνδρινου και άωρου οστίτη ιστού

142 Ιστολογική Μελέτη 3 Εβδομάδες:Ανάμειξη χόνδρινου και άωρου οστίτη ιστού

143 Ιστολογική Μελέτη

144 Αποτελέσματα: Ομάδες Β, Δ Οστική Πυκνότητα (Bone Mineral Density, BMD)

145 Οστική Αντοχή

146 Αποτελέσματα: Φλεβική Στάση Ομάδες Γ, E Οστική Πυκνότητα (Bone Mineral Density, BMD)

147 Οστική Αντοχή

148 H Σχέση Oστικής Πυκνότητας και Φορτίου Θραύσης ROI FMAX ,20,21,22 BMD Fmax=-227, ,3 * BMD r = 0,5 p=0,041,23

149 Ιστολογική Μελέτη 8 Εβδομάδες: Άωρο και Ώριμο Οστό Απουσία Χόνδρινου ή Ινώδη Ιστού

150

151 Electron backscattered image of iliac cortical bone Plot profile 2 osteons Red profile: density is low in the newly formed osteoid (dark gray) and gradually increases Blue profile: more abrupt change from the mineralized bone to the Haversian canal space. Area of bone resorption. The downward spikes in the plot profiles represent the osteocyte lacunae

152

153

154 Δοκιδικό σύστημα συμπίεσης Δοκιδικό σύστημα ελκυσμού

155

156

157 This low power scanning electron micrograph shows a section through the third lumbar vertebra of a 71 year old woman; the field of view is about 1 mm wide. Cells and marrow have been removed to reveal bone surfaces. Osteoporotic changes are evident, including extensive fields of resorption pits made by osteoclasts.

158 scanning electron image bone collagen fibrils in longitudinal and cross sections back-scattered electron image regular patterns of collagen in layers in lamellar bone

159 Μηχανική αποτυχία φλοιώδους οστού

160 Αθροιστικές μικροβλάβες (microdamage) διέγερση ανακατασκευής μείωση οστικής ποιότητας στην ΟΠ σημαντικός παράγοντας σε κατάγματα κόπωσης και fragility

161 Μηχανική Oστική Αντοχή Ποσότητα Οστού Ποιότητα Οστού 80% 20% Αθροιστικές μικροβλάβες (microdamage) ο κύριος παράγοντας

162 Μηχανική Oστική Αντοχή Όγκος οστού Ιδιότητες υλικού επιμετάλλωση, σύνθεση οργανικής φάσης Κατασκευή σχήμα και μέγεθος Εσωτερική αρχιτεκτονική ανακατασκευή, κρακ, σύνδεση δοκίδων

163

164

165

166

167

168 Ροή υγρού ανάλογη ρυθμού και μεγέθους φόρτισης ελκυσμός μυελική κοιλότητα θλίψη

169

170

171

172 Διαφορές Φλοιώδους και Σπογγώδους Οστού

173 Επιφυσιακές αρτηρίες Περιοστικές Aρτηρίες Τροφοφόρος Aρτηρία

174

175

176

177

178

179 διαμερίσματα των υγρών στο οστό εξωαγγειακό 65% αβέρσειο 6% lacunar 6% ερυθρά αιμοσφαίρια 3% λοιπά 20%

180 Το σκελετικό σύστημα δέχεται σε συνθήκες ηρεμίας το 17% (5-27%) της καρδιακής παροχής Μέση ογκομετρική ροή σε ανθρώπους είναι 12 ml/sec/100 gr Σε επίμυες είναι 10 και 20 ml/sec/100 gr αντίστοιχα Η ροή στα κάτω άκρα > άνω Η ροή στο οστό μπορεί να αυξηθεί κατά 6.6 φορές από αυτή τη βασική τιμή σε περίπτωση κατάγματος, και φορές κατά την άσκηση.

181 Η ροή του οστού εξαρτάται από την ηλικία. Η ροή στο φλοιώδες οστό είναι 2.8 φορές μεγαλύτερη σε νεαρούς κύνες αν και η καρδιακή παροχή είναι περίπου η ίδια. Με την ωρίμανση του σκελετού η σκελετική ροή μετατοπίζεται από το φλοιώδες στο σπογγώδες οστό. Η ροή στο σπογγώδες οστό είναι μεγαλύτερη σε ώριμα παρά σε νεαρά ζώα

182 Παράγοντες που ρυθμίζουν την αιμοδυναμική του οστού 1. Η μυϊκή αντλία. Η μυϊκή δραστηριότητα προάγει την φλεβική επαναφορά και επηρεάζει την αγγείωση του περιοστέου. 2. Η διαφορά πίεσης μεταξύ της μυελικής κοιλότητας (45-60 mmhg) και των εξωστικών κολποειδών (1215 mmhg) ευοδώνει την φυγόκεντρο φορά της αιματικής ροής. 3. Η πίεση σφυγμού ύψους 8-10 mmhg επίσης ευοδώνει την φυγόκεντρο ροή με κάθε κύμα σφυγμού. 4. Οι δυνάμεις που ασκούν οι μύες και η φόρτιση στο σκελετό. 5. Η ροή του αίματος.

183 Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοιδισμός Αυξημένη αγγείωση Αυξημένη απορρόφηση οστού Κυτταροβρίθεια μυελού

184 Μικροσκοπική κατασκευή του φλοιώδους οστού

185

186 Διαγραμματική αναπαράσταση της αγγείωσης του φλοιώδους οστού κυνών.

187

188

189

190

191

192 Οστική Ποιότητα και Ποσότητα

193 microcrack

194

195

196

197

198

199

200 Οστεοειδές οστέωμα ΑΡ δείκτης

201

202 Avascular osteonecrosis of femoral head, secondary to hip fracture

203 ΟΝ Βραχιονίου Σκλήρυνση οστού, snowcap sign

204 Δυναμικά Ροής (streaming potentials)

205

206

207

208

209 Ο οστίτης ιστός έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη μάζα και την κατανομή του ανάλογα με τη μηχανική επιβάρυνση που δέχεται

210 Αντίδραση στη Μηχανική Φόρτιση Ο νόμος του Wolff Το οστό αυξάνει ή ανακατασκευάζεται ως αντίδραση στις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό

211 3D µct Comparison of unloaded and loaded original structure and buckling and bending due to micro-compression

212 Advanced rendering with overlay of unloaded (ivory) and loaded structure (red) subvolume of 2 x 1 x 3 mm³ identification of local failure

213 Επίδραση της ταχύτητας και του ρυθμού διάτασης στην παραγωγή οστού φυσιολογικό, υπερτροφικό, ατροφικό οστό

214 Ροή Υγρού στο Οστό Ενδαγγειακή Τριχοειδική διήθηση Εκτός των αγγείων Περιαγγειακή Περιοστεοκυτταρική Μικροπορώδης (σωληνίσκοι) (θεμέλια ουσία)

215

216

217

218 Διέγερση Οστεοκυττάρων Άμεση μηχανική διέγερση? Δυναμικά Ροής Διατμητικές δυνάμεις

219

220 Κατάγματα Κόπωσης positive feedback mechanism αυξημένη μηχανική καταπόνηση διέγερση ανακατασκευής εστιακή αύξηση χώρου ανακατασκευής (πωρωτικότητα) μείωση οστικής μάζας

221 Η ανακατασκευή ρυθμίζεται από οστεοτροπικούς παράγοντες Μείωση ροής υγρού μείωση ανταλλαγής μεταβολιτών κυτταρικός θάνατος έναρξη ανακατασκευής

222 ΟΝ Βραχιονίου

223 Οίδημα Μυελού Οστών

224

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ. ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Χ.Κ.Γιαννακόπουλος, Ε.Σταμάτης, Π.Καλογερά,Ι.Χατζηκομνηνός,Μ.Κατσίρη, Γ.Λυρίτης Εργαστήριο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία.

Ερειστικό Σύστημα. Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Ερειστικό Σύστημα Μια εργασία στο μάθημα της Βιολογίας από της μαθήτριες Γεωργιάδου Ελευθερία και Μηλιάδου Αθανασία. Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαρφτζιάν Μαριλένα Περιεχόμενα: Εισαγωγή Οστά Σύσταση του οστίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

Οστίτης Ιστός Dr. med. Λουκάς Κωνσταντίνου Ορθοπεδικός Χειρουργός Στήριξη Κίνηση Οστά εξειδικευµένος στηρικτικός-συνδετικός ιστός χαρακτηριστικά: σκληρήσύστασηκαι ακαµψία, λόγω παρουσίαςαλάτων ασβεστίουστην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ & ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ & ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ & ΟΡΜΟΝΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Μιχαήλ Κουτσιλιέρης MD (NKUA), Ph.D (McGill Un.) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη

Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη Εισαγωγη στην Ορθοπαιδικη Κωνσταντινος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη Σχολη Εισαγωγη στην Ορθοπαιδικη Ορθοπαιδικη ή Ορθοπεδικη «παιδο-ορθωτικη» (Γ. Μπαμπινιωτης) Πανεπιστημιο Θεσσαλιας Ιατρικη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών 1951 Gavril Abramovich Ilizarov Μέθοδος Ilizarov «συνδυασμός φλοιοτομής και σταδιακής, ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών

Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό. Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Οστεοπόρωση Τα οστα αποτελούνται από το φλοιό και σπογγώδες οστό Μεταξύ των δοκίδων του σπογγώδους οστού υπάρχει ο μυελός των οστών Φυσιολογικό οστό Οστεπορωτικό Οστεοπόρωση - Ορισμός Αύξηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Οστίτης Ιστός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας λ ί Οστά εξειδικευμένος στηρικτικός-συνδετικός ιστός χαρακτηριστικά: σκληρή σύσταση και ακαμψία, λόγω παρουσίας αλάτων ασβεστίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΤΡΙΧΟΕΙ Η 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Μεγάλη και µικρή κυκλοφορία Σχηµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής.

Ορολογία. Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ Ορολογία Κάταγμα οστού( #) : Διακοπή της συνέχειάς του, η οποία μπορεί να είναι πλήρης ή ατελής. Ορολογία Ανοιχτό ή κλειστό # Ακτινολογικά σημεία ανοικτού # Εμφανής προβολή των οστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των οστών

Μηχανικές ιδιότητες των οστών Τα οστά δρουν σαν κατασκευές υποστήριξης και μεταφέρουν φορτία: h Απλή συμπίεση h Λυγισμός (φόρτιση του ενός φλοιού ελκυσμός του άλλου) h Στρέψη Μηχανικές ιδιότητες των οστών h Ισχυρότερα στη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Διακρίνονται σε: - Πρωτογενή και - Δευτερογενή Πρωτογενή είναι τα όργανα στα οποία γίνεται η ωρίμανση των κυττάρων του ανοσοποιητικού: - Θύμος

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α. Μουλοπούλου ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Η ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Το σήμα στην Μαγνητική Τομογραφία Τ1 ακολουθία: το λίπος έχει το νερό έχει Τ2 ακολουθία: το νερό έχει Τ1 Τ2

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.4 Το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου ΜΙΚΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α. Η μέλισσα είναι έντομο που: α. έχει σπονδυλική στήλη β. μπορεί να κολυμπάει γ. πετάει με τη βοήθεια μεμβρανωδών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποιος είναι ο ρόλος των ερυθρών κυττάρων του αίματος; α. μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα β. μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά, άλατα, ορμόνες και πρωτεΐνες γ. μεταφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 1: Οστά οστίτης ιστός Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι.

Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Αφαίρεση Υλικών Οστεοσύνθεσης. Ενδείξεις και Κίνδυνοι. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Η αφαίρεση των μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 1η Διάλεξη: «Οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου. Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του.

7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου. Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του. 7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το ερειστικό σύστημα περιλαμβάνει τα οστά, τα οποία συνδεόμενα στις αρθρώσεις σχηματίζουν το σκελετό (εικ. 7.1). Η λέξη σκελετός μας φέρνει συνήθως στο νου μία δομή σκληρή και ξερή.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ)

Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας (Θ) Ενότητα 6: Οστική Πυκνομετρία Γεωργία Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας Το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Καρδιαγγειακή ανταπόκριση στην οξεία άσκηση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Καρδιαγγειακό σύστημα Καρδιαγγειακό σύστημα Κύριες λειτουργίες Μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ -ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ STRESS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ Η ατμοσφαιρική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της ακινητοποίησης στα οστά και στους μυς

Η επίδραση της ακινητοποίησης στα οστά και στους μυς 2010-03-30 18:25:37 Το ανθρώπινο μυοσκελετικό σύστημα στηρίζει το σώμα στην όρθια στάση. Οι αντιβαρικοί μυς της κατώτερης ράχης, της κοιλιάς, των ισχίων και του κατώτερου ποδός είναι εξαιρετικά σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-7-8 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Στον ανθρώπινο οργανισµό a) όλα τα κύτταρα έχουν το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία b) υπάρχουν κύτταρα µε το ίδιο σχήµα και την ίδια λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική προσέγγιση

Συστηματική προσέγγιση ΦΥΣΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Συστηματική προσέγγιση Σε όλες τις περιπτώσεις προηγούνται η αξιολόγηση του ασθενούς, η σταθερότητα της καταστάσεώς του και η άνεσή του Ακτινογραφίες γίνονται: Όπου πονά (α/α ΠΧΚ δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Σπονδυλική Στήλη Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Μπενέκα Νατάσσα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ . Σπονδυλική στήλη-περιγραφή οστών θωρακικού κλωβού και

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα

Ανθρώπινος Σκελετός. ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση. ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα Ανθρώπινος Σκελετός ñ Ανθεκτικότητα στην αποικοδόµηση ñ Ιδανική πηγή πληροφοριών: προϊστορικά, ιστορικά, σύγχρονα ñ Σκελετική ανατοµία: γονίδια + περιβάλλον ñ Ποικιλοµορφία: οντογένεση, φύλο, πληθυσµός,

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA

Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η ροή υγρών μέσω σωλήνων διέπεται από το νόμο του Poiseuille Q = dp / R dp = Q x R PA LA = Q x R PA = Q x R + LA ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Σύστημα : χαμηλών αντιστάσεων υψηλής ενδοτικότητος

Διαβάστε περισσότερα

Σωµατική άσκηση και υγεία Βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα οφέλη ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται γενικά σε τρεις τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Η ανάπτυξη φλεγμονής στο διαβητικό άκρο πόδα αποτελεί μια από τις συχνότερες

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση. Χρήστος Γιαννακόπουλος

Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση. Χρήστος Γιαννακόπουλος Οστεονέκρωση Παθογένεια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορισμός νέκρωση των ζωντανών στοιχείων του οστού. λόγω προσωρινής ή μόνιμης απώλειας της αγγείωσης. κατάρρευση του οστού και απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υποκλινικές θυρεοειδικές παθήσεις και οστεοπόρωση. Δήμητρα Ζιάννη, Ενδοκρινολόγος

Υποκλινικές θυρεοειδικές παθήσεις και οστεοπόρωση. Δήμητρα Ζιάννη, Ενδοκρινολόγος Υποκλινικές θυρεοειδικές παθήσεις και οστεοπόρωση Δήμητρα Ζιάννη, Ενδοκρινολόγος Υπερθυρεοειδισμός 1891 von Recklinghausen «σκωληκόβρωτη» εμφάνιση των μακρών οστών νεαρής γυναίκας που πέθανε από υπερθυρεοειδισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα Κόπωσης σε Αθλητές

Κατάγματα Κόπωσης σε Αθλητές Κατάγματα Κόπωσης σε Αθλητές Δ. Τσούκας, MD, MSc Διευθ. Ορθοπ. Κλιν. Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών Διευθ. Κέντρου Ελάχιστα Επεμβατικής Ορθοπαιδικής & Αθλητιατρικής Χειρουργικής MIOSMED Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ Οι επιπλοκές του διαβήτη στον άκρο πόδα αποτελούν μια από τις συχνότερες αιτίες: νοσηρότητας,

Διαβάστε περισσότερα

gr aiavramidis.gr

gr aiavramidis.gr Strontium ranelate Χηµικός Τύπος - OOC OC CH 2 CN Sr ++ - OOC OC S N C C H 2 H 2 CO O - CO O - Sr ++ Εντερική απορρόφηση µε παθητική διάχυση µε ενεργητική απορρόφηση εξαρτώµενη από τη βιταµίνη D 25-3%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΟΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροχειρουργική Αποκατάσταση Σκελετικών Ελλειμάτων

Μικροχειρουργική Αποκατάσταση Σκελετικών Ελλειμάτων KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Μικροχειρουργική Αποκατάσταση Σκελετικών Ελλειμάτων Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος, Λυδία Αναστασοπούλου, Νικολίνα-Αλεξία Φασούλα Σύνοψη - Προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Ανάταξη (κλειστή) Ακινητοποίηση Άσκηση ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεχής έλξη Ακινητοποίηση σε νάρθηκα Λειτουργικός νάρθηκας Εφαρμογή επίδεσης 1)Ακινητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Η επίδραση της περίσσειας θυρεοειδικών ορµονών στα οστά ήταν γνωστή πριν από την εµφάνιση των αντιθυρεοειδικών φαρµάκων. Μία από τις πρώτες αναφορές καταγράφηκε το 1891από τον von Recklinghausen και αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών.

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών. 4. ΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1.1 Εισαγωγή Το ερειστικό σύστημα αποτελείται από τα οστά, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα είδη κινητών αρθρώσεων, που επιτρέπουν την εκτέλεση ποικίλων κινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΜΕΡΟΣ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Νευρικό Σύστημα έχει δύο μοίρες Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός) Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (Σωματικό και Αυτόνομο τμήμα) ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης Οι ακρωτηριασμοί στην Ορθοπαιδική αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων ενός άκρου το οποίο είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118

Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118 Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς ΜΚ1118 Διάλεξη 6: Οστεοπόρωση, οστεοπενία και Άσκηση Υπεύθυνος Μαθήματος: ΑΘ. ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, PhD Διδάσκοντες: Α. Καλτσάτου,PhD 2016-2017 Διάλεξη6 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος

Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική. Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Η τοποθέτηση των περιφερικών κοχλιών στην ενδομυελική ήλωση με μία απλουστευμένη τεχνική Χρήστος K. Γιαννακόπουλος Ιστορία Ενδομυελικής Ήλωσης Τοποθέτηση Περιφερικών Κοχλιών αύξηση σταθερότητας οστεοσύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική του Σκελετού. Ε.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Φυσική του Σκελετού. Ε.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Φυσική του Σκελετού Ε.ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα 2012 Δομή της ομιλίας Εισαγωγή Λειτουργίες των οστών στο σώμα Γιατί το οστό είναι ζωντανός ιστός; Διεργασία οστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς

Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca. 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Ανθρώπινο σώμα: 1200 gr Ca 99% στα οστά και τα δόντια Το υπόλοιπο βρίσκεται στους ιστούς ΡΟΛΟΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ Ca ++ Μυϊκή συστολή Συναπτική διαβίβαση Συσσώρευση αιμοπεταλίων Πήξη του αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ 1ο 1. Κυτταρική διαφοροποίηση ονομάζουμε: α. Την δομική κυρίως εξειδίκευση των συστημάτων β. Την δομική και λειτουργική εξειδίκευση των κυττάρων γ. Την λειτουργική εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική Εργοφυσιολογία

Πειραµατική Εργοφυσιολογία Πειραµατική Εργοφυσιολογία Αρτηριακή πίεση Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Καρδιά Η καρδιά είναι μυϊκό όργανο και περικλείεται από το περικάρδιο (ινώδης σάκος). Η καρδιά χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 7 - Αναφορά στα οστά και γενικά στοιχεία 1.1 Οστεολογία Οστεολογία ονοµάζουµε τον ειδικό εκείνο κλάδο της ανατοµίας που ασχολείται αποκλειστικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Εμφυτευμάτων

Βιολογία Εμφυτευμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Οστική Επούλωση Γεώργιος Μακρής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ; Ελένη Α. Φράγκου Νεφρολόγος ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΑ. Καρβουντζή Ηλιάνα (Βιολόγος) 1

ΚΥΤΤΑΡΑ. Καρβουντζή Ηλιάνα (Βιολόγος) 1 ΚΥΤΤΑΡΑ ΖΥΓΩΤΟ: Το πρώτο κύτταρο του οργανισμού από το οποίο με συνεχείς κυτταρικές διαιρέσεις προκύπτουν όλα. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: Διαδικασία με την οποία τα κύτταρα αποκτούν διαφορετικά μορφολογικά και λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕ Σ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑ ΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΤLS- ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα. Κυκλοφορικό Σύστημα. Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής. Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Μυικός ιστός Συσταλτά κύτταρα Κυκλοφορικό Σύστημα Αθανάσιος Κοτσίνας, Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΛΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. Μυϊκά 2. Μυοεπιθηλιακά 3. Περικύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗ Χατζώκος Γ. Ιπποκράτης 3 Α. ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ Οστεοσύνθεση καλείται η συγκράτηση των τµηµάτων ενός οστού µετά από κάταγµα ή άλλη αιτία, µε τα κατάλληλα υλικά που καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού. Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Νεφρική ρύθμιση όγκου αίματος και εξωκυτταρίου υγρού Βασίλης Φιλιόπουλος Νεφρολόγος Γ.Ν.Α «Λαϊκό» Διαμερίσματα σωματικών υγρών 28,0 L Νεφρικοί μηχανισμοί ρύθμισης εξωκυτταρίου υγρού Ο όγκος του εξωκυτταρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Ένα ταξίδι στις βασικές έννοιες βιολογίας...

ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Ένα ταξίδι στις βασικές έννοιες βιολογίας... ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ένα ταξίδι στις βασικές έννοιες βιολογίας... Κύτταρο Η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής. Πρώτος ο Βρετανός Robert Hooke το 1665 παρατηρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Άσκηση και προπόνηση για παιδιά και εφήβους Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Ανάπτυξη, εξέλιξη και ωρίμανση Ανάπτυξη: αύξηση του σώματος ή μελών του

Διαβάστε περισσότερα