Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου"

Transcript

1 Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου Αναστασία Θεοδότου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Μιχάλης Π. Μιχαηλίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα εργασία εστιάζει στις μορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Β.Ε.Σ.) και στα χαρακτηριστικά των μαθητών-θυμάτων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε κατά πόσο η Β.Ε.Σ. εμφανίζεται σε δημόσιο Λύκειο της Λεμεσού σε μαθητές Α τάξης και αν ισχύει η υπόθεση ότι η Β.Ε.Σ. εμφανίζεται περισσότερο σε παιδιά-θύματα τα οποία παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εντοπίστηκε ο διαχωρισμός του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Διαφάνηκε ότι η απομόνωση, η θλίψη, η καταγωγή, η σωματική αδυναμία ειδικά για αγόρια, ή ακόμα η στέρηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι μερικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θυματοποίησης. Τέλος, μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων εντοπίστηκε ο ισχυρισμός ότι η Β.Ε.Σ. επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη θετικού συναισθήματος στα παιδιά που υπόκεινται σ αυτήν. Εισαγωγή Βίαιη εκφοβιστική συμπεριφορά είναι η συστηματική και επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, η οποία εκφράζεται είτε από ένα μαθητή προς κάποιο άλλο, είτε από ομάδες μαθητών προς κάποιο άλλο μαθητή που είναι αδύναμος να αντισταθεί (Besag, 1989). Η Β.Ε.Σ. αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Olweus (1973) ξεκίνησε την εμπειρική διερεύνηση για τη Β.Ε.Σ. και το θέμα απασχολεί μέχρι και σήμερα την ερευνητική κοινότητα (π.χ. Hawker & Boulton, 2000 Smith & Brain, 2000 Juvonen et al, 2001 Smith et al., 2004 Salmivalli et al., 2005). Το φαινόμενο αυτό διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία των σχολείων με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. 'Ένας λόγος για το αυξημένο ενδιαφέρον είναι η σύνδεση του φαινομένου με την αποτελεσματικότητα του σχολείου (Ma, 2002 Hazler, 1998 Olweus, 2003 Rigby, 2002). Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να ανιχνεύσει μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των μαθητών της Α Λυκείου συγκεκριμένου Λυκείου στη Λεμεσό τις διάφορες μορφές εκδήλωσης Β.Ε.Σ. στο σχολικό χώρο και τα χαρακτηριστικά των μαθητώνθυμάτων Β.Ε.Σ. Μεθοδολογία Η παρούσα έρευνα είναι περιγραφική, γιατί έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 306

2 εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. στο σχολικό χώρο καθώς και με τα χαρακτηριστικά των παιδιών θυμάτων. Τον υπό μελέτη πληθυσμό αποτελούν όλοι οι μαθητές Α τάξης ενός Λυκείου της Λεμεσού, ηλικίας 15 χρονών. Από τα 9 τμήματα της Α Λυκείου (σύνολο 210 μαθητές) έχουν επιλεγεί με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας κατά συστάδες 4 τμήματα (σύνολο 92 μαθητές). Στους μαθητές αυτούς χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια διεξήχθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με μικρό αριθμό μαθητών που παρουσίασαν χαρακτηριστικά θύματος Β.Ε.Σ. Υιοθετώντας μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση, τα ερευνητικά δεδομένα συλλέγηκαν με συνδυασμό επισκόπησης με ερωτηματολόγιο και συνέντευξης. Η εκπόνηση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο του Οlweus (Olweus bully/victim questionnaire, 1996), το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μορφές Β.Ε.Σ. και τη συχνότητα με την οποία αυτές εκδηλώνονται. To ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την ερευνητική ομάδα του Kyriakides, Kaloyirou και Lindsay (2006), αποτελείται από 40 ερωτήσεις και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιώντας μόνο το πρώτο μέρος του, όπου εξετάζoνται οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. καθώς και τα χαρακτηριστικά του μαθητή-θύματος. Για τις ατομικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε βολική δειγματοληψία, με προσπάθεια να συμπεριληφθούν άτομα στη βάση κάποιων κριτηρίων. Από την ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων εντοπίστηκαν 17 μαθητές με χαρακτηριστικά θύματος Β.Ε.Σ. και επιλέχθηκαν 8 με κριτήρια τη συχνότητα εκδήλωσης της Β.Ε.Σ., το φύλο και την καταγωγή τους. Τελικά 5 από αυτά τα παιδιά δέχτηκαν να παραχωρήσουν συνέντευξη. Στη συγκεκριμένη έρευνα, εφαρμόστηκε ο τύπος της μη δομημένης, εστιασμένης συνέντευξης. Όλες οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο με τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών και των γονιών τους. Η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους μαθητές-θύματα έγινε με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους καθώς και την αποτύπωση των αντιλήψεων και των απόψεών τους. Για διασφάλιση της αξιοπιστίας στην έρευνα ερωτηματολογίου προηγήθηκε δοκιμαστική χορήγηση σε μικρή ομάδα μαθητών ενός άλλου Λυκείου, με στόχο να προβλεφθούν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων, την έκταση του ερωτηματολογίου και το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση του. Η πιλοτική διαδικασία οδήγησε σε μικρή τροποποίηση του ερωτηματολογίου. Η εσωτερική συνέπεια των δεδομένων του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με το δείκτη Cronbachs alpha. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες για 4 ομάδες δηλώσεων και οι οποίοι δείχνουν ψηλό βαθμό εσωτερικής συνέπειας. Πίνακας 1: Δείκτες Αξιοπιστίας 4 ομάδων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου Ομάδες Ερωτήσεων Αριθμός Δηλώσεων Cronbach's Alpha Άμεση βία 4 0,851 Έμμεση βία 4 0,907 Συχνότητα - Διάρκεια Β.Ε.Σ. 3 0,958 Κοινωνικότητα - Δημοτικότητα 3 0,856 Όσον αφορά στις συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο άτομο για σκοπούς ελέγχου της αξιοπιστίας 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 307

3 κωδικοποίησης των δεδομένων. Επιπλέον, δόθηκαν διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση του απόρρητου των ερωτηθέντων (Cohen & Manion, 1995) και διασφαλίστηκαν θέματα εμπιστοσύνης και ανωνυμίας. Τέλος, με την ολοκλήρωση της έρευνας ανακοινώθηκε μια περίληψη των κυριοτέρων ευρημάτων της στους συμμετέχοντες. Για διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας προηγήθηκε εκτεταμένη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (η οποία δεν περιλήφθηκε σε αυτό το άρθρο για σκοπούς συντομίας) και επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση μεθόδων μέσα από δύο πηγές συλλογής δεδομένων (Cohen & Manion, 1995 Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Ως προς το ερωτηματολόγιο, δόθηκε έμφαση τόσο στη φαινομενική εγκυρότητα όσο και στην εγκυρότητα περιεχομένου. Η φαινομενική εγκυρότητα εξασφαλίστηκε στο στάδιο της πιλοτικής εργασίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε αν το ερωτηματολόγιο μετρά και περιγράφει αυτό που υποτίθεται ότι μετρά και περιγράφει, και αυτό διαφάνηκε από το ότι έγινε κατανοητό από τη μερίδα των μαθητών που κλήθηκαν το απαντήσουν. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, έχει χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο το οποίο φτιάχτηκε από ειδικό (Οlweus) και έχει ήδη δοκιμαστεί. Επίσης, προβλέφθηκαν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων και τη ροή τους καθώς και πιθανές ασάφειες. Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity), έχει εξασφαλιστεί με την ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας, καθώς αυτή αναδεικνύει τα συνθετικά στοιχεία του υπό έρευνα χαρακτηριστικού όπως προσδιορίζονται στη θεωρία και σε συγγενείς έρευνες (Κυριαζή, 2002). Για διασφάλιση εγκυρότητας στα δεδομένα των συνεντεύξεων έχει τηρηθεί η ανωνυμία των παιδιών που συμμετείχαν στη διαδικασία (Βαμβουκάς, 2000) και λήφθηκαν άμεσες σημειώσεις από τη συνεντεύκτρια (Καραγεώργιος, 2002). Επίσης, έχει διεξαχθεί «έλεγχος μελών»: οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί για τα συμπεράσματα, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν λανθασμένα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί (Αβρααμίδης & Καλυβά, 2006). Αποτελέσματα Στα πλαίσια της ανάλυσης των δεδομένων από το ερωτηματολόγιο επιδιώχθηκε να διερευνηθούν οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ, καθώς και να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων. Θέτοντας ως στόχο τη μελλοντική διεξαγωγή μιας εκτενέστερης έρευνας γύρω από το θέμα αυτό, μελετήθηκαν η συχνότητα του φαινομένου καθώς και οι πιθανές διαφορές του ανάμεσα σε μαθητές-θύματα διαφορετικού φύλου. Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν από 87 συνολικά μαθητές Α Λυκείου, 45 αγόρια και 42 κορίτσια, 6 από τους οποίους δεν είναι Κύπριοι. Ο Πίνακας 2 παριστά τη συχνότητα του φαινομένου της Β.Ε.Σ. όπως δηλώνεται από τους μαθητές. Όπως φαίνεται στον πίνακα τα θύματα είναι συνολικά 17 (19%) από τα οποία μόνο 5 βιώνουν πιο έντονα το φαινόμενο (6%). Κατά φύλο, περισσότερα αγόρια (11) δηλώνουν πως έχουν βιώσει φαινόμενα Β.Ε.Σ. σε σχέση με κορίτσια (6). Τα αγόρια μάλιστα αναφέρουν πως η εμπειρία τους με Β.Ε.Σ. συμβαίνει κατ επανάληψη, μερικές ή πολλές φορές, ενώ στα κορίτσια όταν εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά, 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 308

4 συμβαίνουν λίγες φορές. Η σύγκριση των μέσων όρων εκδήλωσης Β.Ε.Σ. στα δύο φύλα έδειξε πως η διαφορά στη συχνότητα τέτοιων φαινομένων είναι στατιστικά σημαντική (t=2,23, p<0,05). Πίνακας 2: Συχνότητα εκδήλωσης της Βίαιης Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς Συχνότητα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο (Ποσοστό) Ποτέ (80,5%) Λίγες φορές (5,7%) Μερικές φορές (8,0%) Πολλές φορές (5,7%) Σύνολο (100%) Περαιτέρω εξέταση των απαντήσεων των παιδιών που δήλωσαν ότι υφίστανται Β.Ε.Σ. έδειξε πως τα αγόρια ενοχλούνται μόνο από αγόρια-θύτες, ενώ τα κορίτσια ανέφεραν πως θυματοποιούνται είτε μόνο από κορίτσια-θύτες, είτε από παιδιά-θύτες και των δύο φύλων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες των μορφών εκδήλωσης της Β.Ε.Σ στα 17 θύματα, καθώς και οι μέσοι όροι των συχνοτήτων με τις τυπικές τους αποκλίσεις. Δίνεται επίσης για την κάθε μορφή το ποσοστό εκδήλωσής της στους 87 μαθητές του δείγματος. Με βάση τον πίνακα, η λεκτική βία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η δυσφήμιση είναι οι συχνότερες μορφές εκδήλωσης, ενώ το cyber bulling και η σωματική βία εκδηλώνονται λιγότερο συχνά. Πίνακας 3: Συχνότητες, Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Μορφών Εκδήλωσης της Βίαιης Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς στα 17 θύματα Άμεση βία Έμμεση βία Μορφές Εκδήλωσης Β.Ε.Σ στα θύματα (% του δείγματος) Ποτέ Λίγες φορές Μερικές φορές Λεκτική Βία (18%) Σωματική Βία (7%) Απειλή - Εξαναγκασμός (11%) Κοινωνικός Αποκλεισμός (17%) Δυσφήμιση (17%) Cyber Bullying (7%) Πολλές φορές Μέση Τιμή (Τ.Α.) 1,88 (0,99) 0,65 (1,00) 0,76 (0,75) 1,65 (1,06) 1,29 (0,77) 0,41 (0,62) 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 309

5 Ο Πίνακας 4 παριστά τους συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ της συχνότητας εκδήλωσης B.E.Σ. και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος (Ν=87). Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, υπάρχει μέτρια έως ισχυρή αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. και των χαρακτηριστικών σχολική ικανοποίηση, κοινωνικότητα και δημοτικότητα και μέτρια έως ισχυρή θετική συσχέτιση της συχνότητας της Β.Ε.Σ. με τη καταγωγή-φυλή (αφορούν σε θυματοποίηση αλλόγλωσσων μαθητών) ή τυχόν ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της εξωτερικής εμφάνισης των μαθητών (π.χ. παχυσαρκία σε κορίτσια ή σωματική αδυναμία για αγόρια). Οι προαναφερθείσες σχέσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01. Η συσχέτιση μεταξύ της Β.Ε.Σ. και της σχολικής επιτυχίας είναι ασθενής και μη στατιστικά σημαντική. Πίνακας 4: Συντελεστές Συσχέτισης της Β.Ε.Σ. με 6 χαρακτηριστικά όλων των μαθητών Χαρακτηριστικά μαθητών Συντελεστής συσχέτισης Pearson με τη συχνότητα εκδήλωσης Β.Ε.Σ. Σχολική ικανοποίηση -0,56** Σχολική επιτυχία -0,13 Κοινωνικότητα -0,61** Δημοτικότητα -0,47** Καταγωγή - Φυλή 0,55** Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 0,69** εξωτερικής εμφάνισης ** Ο συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 0,01 Ακολούθως πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με τη συχνότητα εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. ως εξαρτημένη μεταβλητή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών ως ανεξάρτητες. Οι μεταβλητές σχολική επιτυχία και δημοτικότητα δεν είχαν στατιστικά σημαντικούς συντελεστές παλινδρόμησης και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό μοντέλο το οποίο ήταν στατιστικά σημαντικό (F=43,204, p<0,01 και R 2 =68%) και έχει την ακόλουθη εξίσωση: Β.Ε.Σ. = 1,234 0,154 (Σχολική ικανοποίηση) 0,231 (Κοινωνικότητα) + 0,192 (Καταγωγή-Φυλή) + 0,446 (Ιδ. χαρακτηριστικά εξωτερικής εμφάνισης) Επιπρόσθετες αναλύσεις από τα δεδομένα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι 24% των θυμάτων ενοχλούνται από 1 θύτη, 53% των θυμάτων από 2-3 θύτες, και 23% από 4 και άνω θύτες. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο της Β.Ε.Σ. διαρκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα (6-12 μήνες) στο ίδιο θύμα από τους ίδιου θύτες (88%). Αναφορικά με τις μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. έγινε τριγωνοποίηση των συμπερασμάτων που προήλθαν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων με τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις. Η ποιοτική όμως ανάλυση ανέδειξε μια βαθύτερη περιγραφή των κυριότερων μορφών εκδήλωσης ως εξής: (α) τη σωματική με σπρωξίματα, χαστούκια, τσιμπήματα, κλοτσιές, ξυλοδαρμούς, (β) τη λεκτική με εμπαιγμούς, προσβολές, παρατσούκλια, πειράγματα, απειλές, και (γ) τη ψυχολογική 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 310

6 με γελοιοποίηση, ταπείνωση, αποκλεισμό από τις παρέες, απογοήτευση, και απομόνωση του θύματος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένας μαθητής του οποίου ο πατέρας είναι Κύπριος και η μητέρα από ανατολικοευρωπαϊκή χώρα: «Πολλές φορές βρήκα στο θρανίο μου γραμμένα υβριστικά λόγια σχετικά με την καταγωγή μου και μουτζουρωμένη τη σημαία της χώρας μου. Άλλες φορές οι συμμαθητές μου με κοροϊδεύανε καθώς προσπαθούσα να είμαι συνεπής στις μαθητικές μου υποχρεώσεις και περίμεναν το διάλειμμα για να με κτυπήσουν...δεν θέλω αυτό το σχολείο...». Μια μαθήτρια με πατέρα από αφρικανική χώρα προσθέτει: «Ο κόσμος δεν είναι αυτός που νομίζεις...η ζωή που ζεις είναι ένα ψέμα». Και ένας τρίτος Κύπριος μαθητής, σωματικά αδύναμος, απομονωμένος και καθόλου δημοφιλής, ο οποίος βίωνε το φαινόμενο από σωματικά δυνατότερο και δημοφιλέστερο συμμαθητή του, παραθέτει τα ακόλουθα: «Φοβάμαι όταν κτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα γιατί τότε ο Χ με αρπάζει, με ακουμπάει στον τοίχο και με κτυπά...μου κόλλησε και παρατσούκλι. Τον ακούνε κι άλλοι και με κοροϊδεύουν κι αυτοί. Τα κορίτσια με αντιμετωπίζουν με οίκτο. Δε θέλω τον οίκτο, ούτε την κοροϊδία. Θέλω μόνο να με κάνουν παρέα.» Η ποιοτική ανάλυση οδήγησε σε πληρέστερη απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, αφού αυτά ανιχνεύθηκαν άμεσα από τα 5 παιδιά που συμμετείχαν στη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, μερικά χαρακτηριστικά των θυμάτων είναι: (α) η απομόνωση, η θλίψη και η σωματική αδυναμία ειδικά για αγόρια που δεν έχουν φίλους και βιώνουν την απόρριψη, (β) ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως η παχυσαρκία, το χρώμα, ο διαφορετικός σωματότυπος, και (γ) η έλλειψη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η αίσθηση του χιούμορ, η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων, η συνεργατικότητα. Επιπλέον, μέσα από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι τα παιδιά-θύματα βλέπουν τους εαυτούς τους ως αποτυχημένους, αισθάνονται ότι βρίσκονται στο περιθώριο, παρουσιάζουν φοβίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και στοιχεία κατάθλιψης. Στο σύνολό τους έχουν σχηματίσει αρνητική εικόνα για το σχολείο, δεν είναι ευτυχισμένοι σ αυτό με αντίκτυπο στη διάθεσή τους για μάθηση και πρόοδο. Συζήτηση αποτελεσμάτων και περιορισμοί Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, το φαινόμενο της Β.Ε.Σ., εκδηλώνεται έντονα στους μαθητές, ιδιαίτερα των πρώτων τάξεων του Λυκείου. Η παρούσα έρευνα, έχει αναδείξει ποσοστό 19% των μαθητών να έχουν εμπειρία του φαινομένου ως θύματα, από τα οποία 6% το βιώνουν συστηματικά. Άλλες έρευνες έχουν δείξει 16% των μαθητών να εμπλέκονται σε περιπτώσεις σχολικής επιθετικότητας, το 9% ως θύματα και το 7% ως συστηματικοί θύτες (Ανδρέου & Smith, 2002). Στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί ότι ένας στους τρεις μαθητές έχει εμπλακεί σε φαινόμενα bullying (Smokowski & Kopasz, 2005). Διαφάνηκε επίσης ότι η πλειονότητα των θυμάτων βιώνουν το φαινόμενο για μακρό χρονικό διάστημα το φαινόμενο επαναλαμβάνεται από τα ίδια παιδιά για μεγάλη χρονική διάρκεια (Unnever, 2005). Περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια έχουν δηλώσει ότι υφίστανται Β.Ε.Σ., στοιχείο που έχει καταγραφεί και στην Ιρλανδία (Byrne, 1994), στην Αγγλία (Rigby, 2000), στην Ολλανδία (Vandermissen & Thys, 1993) και στις Σκανδιναβικές χώρες (Οlweus, 1978 Osterman, et al., 1998). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 311

7 Οι Olweus et al. (1999), κάνουν αναφορά σε διαχωρισμό του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Η εκπόνηση του ερευνητικού εργαλείου βασίστηκε σ αυτό το διαχωρισμό, με αποτέλεσμα οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. να διακρίνονται ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους στο δείγμα της παρούσας έρευνας σε: (α) Άμεση βία: 1) Λεκτική βία, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με κοροϊδία, παρατσούκλια και προσβολές (Oliver & Candappa, 2007) 2) Ψυχολογική βία, η οποία εκδηλώνεται με απειλές, εξαναγκασμούς, εμπτυσμούς, γελοιοποίηση και ταπείνωση του θύματος 3) Σωματική βία, η οποία εκδηλώνεται με σπρωξίματα, κλοτσιές, χαστούκια, τσιμπήματα, ξυλοδαρμούς (Kuther, 2003) (β) Έμμεση βία: 1) Κοινωνική απομόνωση, η οποία εκδηλώνεται με αποκλεισμό του θύματος από τις παρέες ή αγνόησή του 2) Δυσφήμιση, δηλαδή διάδοση κακών φημών ή ψεμάτων εις βάρος του θύματος 3) Cyber bulling, η οποία πραγματοποιείται μέσω των κινητών τηλεφώνων ή του διαδικτύου (Storm & Storm, 2005). Το ποσοστό αυτό είναι μικρό σε σύγκριση με άλλες χώρες π.χ. στον Καναδά όπου το Cyber bulling εμφανίζεται σε ποσοστό 40% των μαθητών (Qing, 2005). Σε απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του μαθητή θύματος, η διασταύρωση ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, εντοπίζει στα θύματα τα πιο κάτω χαρακτηριστικά, τα οποία στην πλειοψηφία τους συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Μαθητές απομονωμένοι οι οποίοι στερούνται βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Έρευνες έχουν δείξει, πως η ύπαρξη έστω και μιας μικρής ομάδας φίλων μπορεί να προστατεύσει ένα παιδί απέναντι στον κίνδυνο της θυματοποίησής του (Kochenderfer & Ladd, 1997 Hodges, et.al., 1999). Μαθητές οι οποίοι ξεχωρίζουν λόγω κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως η παχυσαρκία, η σωματική αδυναμία στα αγόρια, η φυλή (ιδιαίτερα το χρώμα), ο τραυλισμός κ.α. (Shuster, 1996). Η σχολική επίδοση των παιδιών θυμάτων δεν συσχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο θυματοποίησής τους, δηλ. οι μαθητές-θύματα δεν παρουσιάζουν υποχρεωτικά χαμηλή ή ψηλή επίδοση. Διαφάνηκε όμως ότι τα παιδιά-θύματα έχουν σχηματίσει αρνητική εικόνα για το σχολείο, βλέπουν τους εαυτούς τους σαν αποτυχημένους και σύμφωνα με τη διαπίστωση των Hawker & Boulton (2000), επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον γι αυτό. Ένεκα των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων αλλά και για πρακτικούς λόγους, η παρούσα έρευνα περιορίστηκε σε δείγμα που προέρχεται από ένα μόνο Λύκειο. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή ως προς τη γενικευσιμότητά τους. Διερευνήθηκαν απόψεις, στάσεις και συναισθήματα μόνο μιας μερίδας μαθητών που σχετίζονται άμεσα με το φαινόμενο, των θυμάτων, γιατί σε αυτούς αναφέρονται τα ερευνητικά 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 312

8 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας (Κυριαζή, 2002). Μια ενδεχόμενη μελέτη του προβλήματος στο μέλλον, επιπρόσθετα μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, των γονιών αλλά και μέσα από τις στάσεις και απόψεις των μαθητών-θυτών, θα οδηγήσει σε πληρέστερη κάλυψη του φαινομένου και θα απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με το θέμα, παρέχοντας έτσι μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων (Αβρααμίδης & Καλυβά, 2006). Αναφορικά με τις συνεντεύξεις, το υπό μελέτη δείγμα ήταν εξαιρετικά μειωμένο εξαιτίας της άρνησης τριών παιδιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επίσης, ηθικά διλήμματα και περιορισμοί προκύπτουν ένεκα του ότι το θέμα ήταν αρκετά ευαίσθητο και πιθανόν να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους συνομιλητές. Τέλος, απόκρυψη ή παραποίηση στοιχείων από τους συμμετέχοντες, πιθανόν να διέπει την όλη διαδικασία της έρευνας -ποσοτικής και ποιοτικής-, εξαιτίας του ότι μερικά παιδιά πιθανόν να ένιωθαν ντροπή ή προσβολή να πουν την αλήθεια, και γιατί το θέμα της έρευνας εμπεριείχε αυτό που οι Woods και Wolke (2003), ονομάζουν «πρόσβαση» στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των συμμετεχόντων. Συμπεράσματα Εισηγήσεις Η Β.Ε.Σ. θεωρείται και αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόβλημα εμφανίζεται από το Δημοτικό σχολείο και οξύνεται στο Γυμνάσιο και στις πρώτες τάξεις του Λυκείου (Salmivalli et.al, 2005). Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται περισσότερο σε αγόριαθύματα παρά σε κορίτσια. Επιπλέον, τα πορίσματα επιβεβαιώνουν τη θέση των Brockenbrough, et.al. (2002), οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα αγόρια τείνουν να θυματοποιούν αγόρια και κορίτσια, ενώ τα κορίτσια μόνο άτομα του ιδίου φύλου με αυτά, και τη θέση του Unnever (2005) ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται από τα ίδια παιδιά για μεγάλη χρονική διάρκεια. Αναφορικά με τις μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. εντοπίστηκε ο διαχωρισμός του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Αναδείχθηκε όμως η λεκτική μορφή ως η πιο διαδεδομένη μέθοδος και για τα δύο φύλα (Lind & Maxwell, 1996), με αμέσως επόμενη την κοινωνική απομόνωση. Επίσης, τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις, διαφάνηκε ότι μαθητές οι οποίοι ξεχωρίζουν λόγω κάποιων σωματικών χαρακτηριστικών ή της καταγωγής τους, και ακόμη περισσότερο μαθητές οι οποίοι στερούνται βασικών κοινωνικών ή άλλων δεξιοτήτων ανήκουν στην ομάδα των θυμάτων του φαινομένου. Τέλος, φάνηκε ότι τα παιδιά-θύματα βλέπουν τους εαυτούς τους αποτυχημένους, αισθάνονται ότι βρίσκονται στο περιθώριο, και παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεικόνα. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει κατά πόσον οι ενέργειες της Β.Ε.Σ. συσχετίζονται με την αυτοεκτίμηση των μαθητών-θυμάτων. Ενδιαφέρον θέμα αποτελεί και η διερεύνηση πιθανών διαφορών στις μορφές εκδήλωσης ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικού φύλου. Τέλος, η διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλύτερη κλίμακα στο μέλλον, με βάση το θέμα της παρούσας έρευνας, ώστε να μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα για όλους τους μαθητές στην Κύπρο, θα προσφέρει χρήσιμα στοιχεία στους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, για σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 313

9 Aναφορές Στα Ελληνικά Ανδρέου, Ε., & Smith, P. (2002). Το φαινόμενο «bullying» στο χώρο του σχολείου και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας από συνομηλίκους. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, Αβραμίδης, Η., & Καλυβά, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή : Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση. Βαμβουκάς, Μ. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Cohen, L., & Manion, L., (1995). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραγεώργος, Δ. (2002). Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μία διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας. Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Παπαναστασίου, Κ., & Παπαναστασίου, Ε. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία: Έκδοση Συγγραφέα. Στα Αγγλικά Besag, V. (1989). Bullies and victims in schools. Milton Keynes, UK: Open University Press. Brockenbrough, K. K., Cornell, D. G., & Loper, A. B., (2002). Aggressive attitudes among victims of violence at school, Education and Treatment of Children, 25, Byrne, B. (1994). Bullies and victims in a school setting with reference to some Dublin schools. Irish Journal of Psychology, 15, N Hazler, R. J. (1998). Promoting personal investment in systematic approaches to school violence. Education, 119, Hawker, D. & Boulton, M. (2000). Twenty years research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of crosssectional studies, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, Hodges, E. V. E., Boivin, M., Vitaro, F., & Bukowski, W. M. (1999). The power of friendship: Protection against an escalating cycle of peer victimization. Developmental Psychology, 35(1), Juvonen, J., Nishina, A., & Graham, S. (2001). Self-views versus peer perceptions of victim statusamong early adolescents. In J. Juvonen, & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: The light of the vulnerable and victimized (pp ). New York: Guilford Press. Kochenderfer, B. J., & Ladd, G. W. (1997). Victimized children s response to peer s aggression: Behaviors associated with reduced versus continued victimization. Development and Psychopathology, 9(1), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 314

10 Kyriakides, L., Kaloyirou, C., & Lindsay, G. (2006). An analysis of the Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire using the Rasch measurement model. British Journal of Educational Psychology, 76, Kuther, T. (2003). Gimme Your Lunch Money: A Guide to Bullies and Bullying. Connecticut: Parent's Guide Press. Lind, J., & Maxwell, G. (1996). Children s experience of violence at school. Wellington. New Zealand: Office of the Commissioner for Children. Ma, X. (2002). Bullying in middle school: Individual and school characteristics of victims and offenders. School Effectiveness and School Improvement, 13, Oliver, C., & Candappa, M., (2007). Bullying and the Politics of "Telling". Oxford Review of Education, 33(1), Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och o versittare: Forskning om skolmobbning. Stockholm: Almqvist and Wiksell. Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, DC: Hemisphere Press. Olweus, D. (1996). Τhe revised Olweus Bully/Victim Questionnaire for Students. Bergen Norway: University of Bergen. Olweus, D. (2003). Bully/victim problems in school. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. Cooper, (Eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice (pp.62 78). London: Taylor & Francis. Olweus, D., Limber, S., & Mihalic, S. (1999). Bullying prevention program. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence. Osterman, K., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., Kaukiainen, K., Landau, S. F., Frazcek, A., & Caprara, G. V. (1998). Cross-cultural evidence of female indirect aggression. Aggressive Behaviour, 24, 1 8. Qing, L. (2005). Cyber bullying in schools: Nature and extent of Canadian adolescents experience. University of Calgary. Rigby, K. (2000). Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-being. Journal of Adolescence, 23, Rigby, K. (2002). New perspectives on bullying. London: Jessica Kingsley. Salmivalli, C., Kaukiainen, A., & Voeten, M. (2005). Anti-bullying intervention: Implementation and outcome. British Journal of Educational Psychology, 75, Schuster, B. (1996). Rejection, harassment at work and in schools: an integration of results from research on mobbing, bullying and peer rejection. European Psychologist, 1, Smith, P. K., & Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. Aggressive Behavior, 26, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 315

11 Smith, P., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(1), Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies. Children & Schools, 27, Storm, P. & Storm, R. (2005). When teens turn cyber bullies. Educational Digest, 71(4), Unnever, J. (2005). Bullies, aggressive victims, and victims: Are they distinct groups? Aggressive Behavior, 31, Vandermissen, V., & Thys, L. (1993). Study into school experiences in Flanders: Contacts with fellow pupils. Caleidoscoop, 4, 4 9 Woods, S., & Wolke, D. (2003). Does the content of anti-bullying policies inform us about the prevalence of direct and relational bullying behavior in primary schools? Educational Psychology, 23, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 316

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών του Δημοτικού σχολείου Της Ελένης Ανδρέου & της Βασιλικής Αλεξίου Εισαγωγή Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο του εκφοβισμού σε μαθητές του δημοτικού σχολείου με βάση την εθνικότητα : Συγκριτικά αποτελέσματα

Το φαινόμενο του εκφοβισμού σε μαθητές του δημοτικού σχολείου με βάση την εθνικότητα : Συγκριτικά αποτελέσματα 12ο Διεθνές Συνέδριο - Πάτρα 19-21 Ιουνίου 2009 Το φαινόμενο του εκφοβισμού σε μαθητές του δημοτικού σχολείου με βάση την εθνικότητα : Συγκριτικά αποτελέσματα Περίληψη Κατσιγιάννη Βικτωρία Η παρούσα έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ. Eπιμέλεια : Μεσσάρη Αναστασία

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ. Eπιμέλεια : Μεσσάρη Αναστασία 4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΌΧΙ ΜΟΝΟ Eπιμέλεια : Μεσσάρη Αναστασία Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος «θυματοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης

ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Mediterranean College Θεσσαλονικης Παρά την πληθώρα ερευνών που τεκμηριώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η χρήση της σωματικής τιμωρίας από τους γονείς σε ποικίλους τομείς της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι ο σχολικός εκφοβισμός;

Τί είναι ο σχολικός εκφοβισμός; Τί είναι ο σχολικός εκφοβισμός; 0 Ο σχολικός εκφοβισμού χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη, απρόκλητη παρενόχληση, κάποιου παιδιού το οποίο δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 0 Στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying)

«Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) «Εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) Τι είναι εκφοβισμός; η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά που προέρχεται είτε από ένα μεμονωμένο άτομο είτε από μία ομάδα που απειλεί και ηθελημένα πληγώνει

Διαβάστε περισσότερα

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα και για κάποιο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία (bullying)

Ενδοσχολική βία (bullying) Ενδοσχολική βία (bullying) Τι είναι σχολικός εκφοβισμός Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που αυτό που τον ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό, είναι η ένταση του, η διάρκεια του,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Ύψωνα

Γυμνάσιο Ύψωνα Γυμνάσιο Ύψωνα 2012-2014 1 1. Φύλο: 59 65 Αγόρι Κορίτσι Από το σύνολο των ερωτηματολογίων (124) και όσον αφορά το φύλο του δείγματος των μαθητών : 47.6%(59 άτομα) των ερωτηθέντων ήταν κορίτσια και 52.4%(65

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus mnikiforou@uclan.ac.uk ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αναγνώριση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά, ρόλοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα

Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται σε σχολεία της χώρας θεωρούνται κοινωνικό πρόβλημα Η ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ορίζουν μια κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» Αναλυτική Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΡΙ-ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.. 95ο Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Επιμέλεια Στέλλα Πρωτοπαπά

ΓΥΡΙ-ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.. 95ο Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Επιμέλεια Στέλλα Πρωτοπαπά ΓΥΡΙ-ΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.. 95ο Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ Επιμέλεια Στέλλα Πρωτοπαπά Το Διαθεματικό Πρόγραμμα ΣΤΟΠ ΣΤΗ ΒΙΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και συνεχίζεται Σ αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Από τους μαθητές της Ε 2 Μάϊος 2015

Από τους μαθητές της Ε 2 Μάϊος 2015 Από τους μαθητές της Ε 2 Μάϊος 2015 Λίγα λόγια για τον σχολικό εκφοβισμό και το πρόγραμμα «Δάφνη» Παρουσίαση της έρευνάς μας Πώς την οργανώσαμε Ποια τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά μας Εισηγήσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση

Ενδοσχολική βία στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας.

Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας. Σχολικός εκφοβισμός ή θυματοποίηση Σκοταράς Νικόλαος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ12, Β Αθήνας. 1. Γενικά Τα τελευταία περίπου δεκαπέντε χρόνια, έχουν αρχίσει στην Ελλάδα να εμφανίζονται έρευνες σχετικές με τη βία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Έχοντας αναλύσει στα δύο πρώτα κεφάλαια το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Αγωγής Υγείας - Ευ Ζην

Προγράμματα Αγωγής Υγείας - Ευ Ζην Προγράμματα Αγωγής Υγείας - Ευ Ζην Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Εκφοβισµού. Ο εκφοβισµός µπορεί να πάρει διάφορες µορφές:

Μορφές Εκφοβισµού. Ο εκφοβισµός µπορεί να πάρει διάφορες µορφές: Ορισµός Ο όρος «εκφοβισµός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος «θυµατοποίηση» (victimization) χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν µια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεµµένη, απρόκλητη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πολυπολιτισμικό σχολείο

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο πολυπολιτισμικό σχολείο Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος Συνήθως, η σχολική βία αρχίζει με φαινομενικά αθώο πείραγμα και ταπεινώσεις που κλιμακώνονται σε βιαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού

Μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού Cyber bullying Πρόκειται για τον εκφοβισμό που ασκείται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Διαδικτυακός εκφοβισμός ορίζεται μια επιθετική, σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη πράξη η οποία πραγματοποιείται από ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΘΕΜΑ Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνη καθηγήτρια ΑΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ- ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός

Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός Μια νέα μορφή εφηβικής παραβατικότητας και τρόποι αντιμετώπισης Θώμη Τσομπανίδου, εκπ/κός ΠΕ 05 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Αρκαδίας Σχολικός εκφοβισμός(school

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17 I. Εισαγωγή... 19 Το σύγχρονο σχολείο «καταλύτης» στη «σχολική» βία;... 27 «γνωριμία» με τον σχολικό τραμπουκισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Παρουσίαση: Δρ Μάρθα Αποστολίδου Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Στα σχολεία µας 3o Πειραµατικό Γυµνάσιο Νίκαιας Τιείναι Bullying? Σωµατικόςήψυχολογικός εκφοβισµόςπου συµβαίνει κατ 'επανάληψη µε την πάροδο του χρόνου Ο εκφοβισµός µπορείνα είναιεµφανής (π.χ.,τα πειράγµατα,το

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη

Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Το Κοινωνικό Πλαίσιο του Εκφοβισμού Αναστασία Ψάλτη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Μύθοι & Αλήθειες Ο εκφοβισμός είναι απλά ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Δραστηριοτήτων για την πρόληψη του φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού. Περίληψη

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Δραστηριοτήτων για την πρόληψη του φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού. Περίληψη 727 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Δραστηριοτήτων για την πρόληψη του φαινομένου του Διαδικτυακού Εκφοβισμού Μασσαρά Βασιλική Εκπαιδευτικός Π.Ε.17 v_mas8@yahoo.com Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός

Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΧΡΗΣΗΣ TOΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέου Μαρίνα Λεμεσός 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ Η ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εγχειρίδιο για τους γονείς Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Εκφοβισμός: Η συμβολή του σχολείου και της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος

Σχολικός Εκφοβισμός: Η συμβολή του σχολείου και της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος Σχολικός Εκφοβισμός: Η συμβολή του σχολείου και της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος Ιωσήφ Φραγκούλης Επικ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Τι είναι αυτοεκτίμηση Αυτοεκτίμηση είναι: Η εκτίμηση για τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Bullying: Ένα σύγχρονο πολυδιάστατο φαινόμενο - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 31 Μάρτιος :45

Bullying: Ένα σύγχρονο πολυδιάστατο φαινόμενο - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 31 Μάρτιος :45 Γράφει: Καραπατσιά Μαρία, Ψυχολόγος, MSc-Ψυχοθεραπεύτρια Το bullying είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και εμφανίζεται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα. Πολλές φορές χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία

Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία «Βαρνάλειο» 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου Δράση ενάντια στο ρατσισμό και την ενδοσχολική βία Το Σχέδιο και τα αποτελέσματά του COMENIUS - ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ένα δυσάρεστο περιστατικό Την επομένη ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια

Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας. Μυλωνά Ιφιγένεια Ποιοτικοί μέθοδοι έρευνας Μυλωνά Ιφιγένεια Έρευνες για την απόκτηση πληροφοριών η γνωμών από τους χρήστες Χρησιμοποιήθηκαν από τις κοινωνικές επιστήμες για τη χρήση κοινωνικών φαινομένων Ο όρος «ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικά και ακαδημαϊκά προφίλ του παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισμού/θυματοποίησης

Ψυχοκοινωνικά και ακαδημαϊκά προφίλ του παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισμού/θυματοποίησης Ψυχοκοινωνικά και ακαδημαϊκά προφίλ του παραδοσιακού και διαδικτυακού εκφοβισμού/θυματοποίησης OLGA SOLOMONTOS-KOUNTOURI 1, KONSTANTINOS TSAGKARIDIS 1, PETRA GRADINGER 2 & DAGMAR STROHMEIER 2 1 NEAPOLIS

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας

2ο Γυμνάσιο Χαριλάου. Σχολικό έτος Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση. Ομάδα: Αγωγή Υγείας 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Σχολικό έτος 2015-2016 Θέμα: Σχολική Διαμεσολάβηση Ομάδα: Αγωγή Υγείας Σχολικός εκφοβισμός Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» Τ Ζ Ο Υ Α Ν Α Κ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ, Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M SC Κ Ο Ι. Κ Ε. Ψ Υ Π Ε Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ. ΡΑ Ϊ Κ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α, Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευ Ζην Σχολική Χρονιά: Ενημέρωση Καθηγητικού Συλλόγου Γυμνασίου Ύψωνα από την ομάδα μαθητών Ευ Ζην

Πρόγραμμα Ευ Ζην Σχολική Χρονιά: Ενημέρωση Καθηγητικού Συλλόγου Γυμνασίου Ύψωνα από την ομάδα μαθητών Ευ Ζην Πρόγραμμα Ευ Ζην Σχολική Χρονιά: 2012-14 Ενημέρωση Καθηγητικού Συλλόγου Γυμνασίου Ύψωνα από την ομάδα μαθητών Ευ Ζην 1 Αρχικά Αρχικά έγινε επιλογή 9 παιδιών της Β τάξης και 2 της Γ τάξης επειδή το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: στα δίχτυα του διαδικτύου Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: στα δίχτυα του διαδικτύου Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: στα δίχτυα του διαδικτύου Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού Χ. Αθανασιάδου, επίκουρος καθηγήτρια Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012 30Νοεµβρίου 2012 Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο Χανίων Α κύκλος σπουδών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος οµιλίας: «Εκφοβισµός και Βία στο σχολείο» Ι. Τσιάντης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Ποιότητα ζωής των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου σε 13 ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τον κοινωνικό εκφοβισμό (από συνομηλίκους ) στο σχολείο

Πίνακας 1. Ποιότητα ζωής των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου σε 13 ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με τον κοινωνικό εκφοβισμό (από συνομηλίκους ) στο σχολείο Σχολικός εκφοβισμός(bullying):εκπαιδευτικοί και γονείς Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής και Αγωγής Υγείας* Εισαγωγή Aρκετές χώρες έχουν αναγνωρίσει το σχολικό εκφοβισμό (bullying) ως σημαντικό ζήτημα δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Γυμνασιακής εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Γυμνασιακής εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 10ο, 4-19, 2016 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Γυμνασιακής εκπαίδευσης σχετικά με το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού Γεώργιος Μαρκογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά. Eνημερωτικό Δελτίο για γονείς Τεύχος 6. Μάρτιος& Απρίλιος 2014

Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά. Eνημερωτικό Δελτίο για γονείς Τεύχος 6. Μάρτιος& Απρίλιος 2014 Δημοτικό Σχολείο Αποστόλου Λουκά Καντάρας 126, 2051 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τηλ. 22456940 Fax: 22 323834 Ηλ ταχυδρομείο:dim-ap-loukas-lef@schools.ac.cy Ιστοσελίδα: www.dim-ap-loukas-lef-schools.ac.cy Eνημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1

Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία. Εργαστήριο 1 Εξωτερική Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και Παιδαγωγική Ηγεσία Εργαστήριο 1 31/10/2015 Δρ Μάριος Στυλιανίδης (stylmarios@cytanet.com.cy) Συνέδριο ΚΟΕΔ, Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία Δομή Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 21 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ον \ μο : 22 \ 11\2015 Κείμενο : Το φαινόμενο της επιθετικότητας στο σχολείο Όπως γνωρίζουμε, η λειτουργία του σχολείου είναι συνυφασμένη με την τήρηση μιας σειράς κανόνων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΕΠΑΛ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Ημερομηνία: Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Σχολική βία Εκδηλώσεις βίας στη σχολική κοινότητα, εκφρασμένες με διάφορες μορφές,

Διαβάστε περισσότερα

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός

29/1/2016. Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες. Ορισμός Η έρευνα αξιολόγησης: θεωρητικό πλαίσιο και βασικές έννοιες Σοφία Καζαντζίδου Υπεύθυνη Έρευνας ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ research@kethea-ithaki.gr 7-8 Δεκεμβρίου 2015 Ορισμός Μία συστηματική τεχνική διαδικασία με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS REGIO 2013-15 ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας Αθανάσιος Φαλούκας Συντονίστρια του Προγράμματος Comenius Regio Δ.Δ.Ε. Β Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-04 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ÃÇ» þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â þÿµà¹

Διαβάστε περισσότερα