Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου"

Transcript

1 Mορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς και τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων σε μαθητές Α Λυκείου Αναστασία Θεοδότου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Μιχάλης Π. Μιχαηλίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα εργασία εστιάζει στις μορφές εκδήλωσης βίαιης εκφοβιστικής συμπεριφοράς (Β.Ε.Σ.) και στα χαρακτηριστικά των μαθητών-θυμάτων. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε κατά πόσο η Β.Ε.Σ. εμφανίζεται σε δημόσιο Λύκειο της Λεμεσού σε μαθητές Α τάξης και αν ισχύει η υπόθεση ότι η Β.Ε.Σ. εμφανίζεται περισσότερο σε παιδιά-θύματα τα οποία παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εντοπίστηκε ο διαχωρισμός του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Διαφάνηκε ότι η απομόνωση, η θλίψη, η καταγωγή, η σωματική αδυναμία ειδικά για αγόρια, ή ακόμα η στέρηση βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι μερικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θυματοποίησης. Τέλος, μέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων εντοπίστηκε ο ισχυρισμός ότι η Β.Ε.Σ. επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη θετικού συναισθήματος στα παιδιά που υπόκεινται σ αυτήν. Εισαγωγή Βίαιη εκφοβιστική συμπεριφορά είναι η συστηματική και επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, η οποία εκφράζεται είτε από ένα μαθητή προς κάποιο άλλο, είτε από ομάδες μαθητών προς κάποιο άλλο μαθητή που είναι αδύναμος να αντισταθεί (Besag, 1989). Η Β.Ε.Σ. αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Olweus (1973) ξεκίνησε την εμπειρική διερεύνηση για τη Β.Ε.Σ. και το θέμα απασχολεί μέχρι και σήμερα την ερευνητική κοινότητα (π.χ. Hawker & Boulton, 2000 Smith & Brain, 2000 Juvonen et al, 2001 Smith et al., 2004 Salmivalli et al., 2005). Το φαινόμενο αυτό διαταράσσει τη μαθησιακή διαδικασία των σχολείων με αποτέλεσμα να παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. 'Ένας λόγος για το αυξημένο ενδιαφέρον είναι η σύνδεση του φαινομένου με την αποτελεσματικότητα του σχολείου (Ma, 2002 Hazler, 1998 Olweus, 2003 Rigby, 2002). Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να ανιχνεύσει μέσα από τις απόψεις και εμπειρίες των μαθητών της Α Λυκείου συγκεκριμένου Λυκείου στη Λεμεσό τις διάφορες μορφές εκδήλωσης Β.Ε.Σ. στο σχολικό χώρο και τα χαρακτηριστικά των μαθητώνθυμάτων Β.Ε.Σ. Μεθοδολογία Η παρούσα έρευνα είναι περιγραφική, γιατί έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 306

2 εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. στο σχολικό χώρο καθώς και με τα χαρακτηριστικά των παιδιών θυμάτων. Τον υπό μελέτη πληθυσμό αποτελούν όλοι οι μαθητές Α τάξης ενός Λυκείου της Λεμεσού, ηλικίας 15 χρονών. Από τα 9 τμήματα της Α Λυκείου (σύνολο 210 μαθητές) έχουν επιλεγεί με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας κατά συστάδες 4 τμήματα (σύνολο 92 μαθητές). Στους μαθητές αυτούς χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια διεξήχθηκαν ατομικές συνεντεύξεις με μικρό αριθμό μαθητών που παρουσίασαν χαρακτηριστικά θύματος Β.Ε.Σ. Υιοθετώντας μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση, τα ερευνητικά δεδομένα συλλέγηκαν με συνδυασμό επισκόπησης με ερωτηματολόγιο και συνέντευξης. Η εκπόνηση του ερωτηματολογίου βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο του Οlweus (Olweus bully/victim questionnaire, 1996), το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μορφές Β.Ε.Σ. και τη συχνότητα με την οποία αυτές εκδηλώνονται. To ερωτηματολόγιο αυτό έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την ερευνητική ομάδα του Kyriakides, Kaloyirou και Lindsay (2006), αποτελείται από 40 ερωτήσεις και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιώντας μόνο το πρώτο μέρος του, όπου εξετάζoνται οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. καθώς και τα χαρακτηριστικά του μαθητή-θύματος. Για τις ατομικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκε βολική δειγματοληψία, με προσπάθεια να συμπεριληφθούν άτομα στη βάση κάποιων κριτηρίων. Από την ανάλυση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων εντοπίστηκαν 17 μαθητές με χαρακτηριστικά θύματος Β.Ε.Σ. και επιλέχθηκαν 8 με κριτήρια τη συχνότητα εκδήλωσης της Β.Ε.Σ., το φύλο και την καταγωγή τους. Τελικά 5 από αυτά τα παιδιά δέχτηκαν να παραχωρήσουν συνέντευξη. Στη συγκεκριμένη έρευνα, εφαρμόστηκε ο τύπος της μη δομημένης, εστιασμένης συνέντευξης. Όλες οι συνεντεύξεις καταγράφηκαν σε μαγνητόφωνο με τη σύμφωνη γνώμη των παιδιών και των γονιών τους. Η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων με τους μαθητές-θύματα έγινε με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους καθώς και την αποτύπωση των αντιλήψεων και των απόψεών τους. Για διασφάλιση της αξιοπιστίας στην έρευνα ερωτηματολογίου προηγήθηκε δοκιμαστική χορήγηση σε μικρή ομάδα μαθητών ενός άλλου Λυκείου, με στόχο να προβλεφθούν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων, την έκταση του ερωτηματολογίου και το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση του. Η πιλοτική διαδικασία οδήγησε σε μικρή τροποποίηση του ερωτηματολογίου. Η εσωτερική συνέπεια των δεδομένων του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε με το δείκτη Cronbachs alpha. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τους δείκτες για 4 ομάδες δηλώσεων και οι οποίοι δείχνουν ψηλό βαθμό εσωτερικής συνέπειας. Πίνακας 1: Δείκτες Αξιοπιστίας 4 ομάδων ερωτήσεων του ερωτηματολογίου Ομάδες Ερωτήσεων Αριθμός Δηλώσεων Cronbach's Alpha Άμεση βία 4 0,851 Έμμεση βία 4 0,907 Συχνότητα - Διάρκεια Β.Ε.Σ. 3 0,958 Κοινωνικότητα - Δημοτικότητα 3 0,856 Όσον αφορά στις συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια της αποκωδικοποίησης χρησιμοποιήθηκε και δεύτερο άτομο για σκοπούς ελέγχου της αξιοπιστίας 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 307

3 κωδικοποίησης των δεδομένων. Επιπλέον, δόθηκαν διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση του απόρρητου των ερωτηθέντων (Cohen & Manion, 1995) και διασφαλίστηκαν θέματα εμπιστοσύνης και ανωνυμίας. Τέλος, με την ολοκλήρωση της έρευνας ανακοινώθηκε μια περίληψη των κυριοτέρων ευρημάτων της στους συμμετέχοντες. Για διασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας προηγήθηκε εκτεταμένη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (η οποία δεν περιλήφθηκε σε αυτό το άρθρο για σκοπούς συντομίας) και επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση μεθόδων μέσα από δύο πηγές συλλογής δεδομένων (Cohen & Manion, 1995 Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). Ως προς το ερωτηματολόγιο, δόθηκε έμφαση τόσο στη φαινομενική εγκυρότητα όσο και στην εγκυρότητα περιεχομένου. Η φαινομενική εγκυρότητα εξασφαλίστηκε στο στάδιο της πιλοτικής εργασίας, όπου εκεί διαπιστώθηκε αν το ερωτηματολόγιο μετρά και περιγράφει αυτό που υποτίθεται ότι μετρά και περιγράφει, και αυτό διαφάνηκε από το ότι έγινε κατανοητό από τη μερίδα των μαθητών που κλήθηκαν το απαντήσουν. Στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, έχει χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο το οποίο φτιάχτηκε από ειδικό (Οlweus) και έχει ήδη δοκιμαστεί. Επίσης, προβλέφθηκαν πιθανά προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων και τη ροή τους καθώς και πιθανές ασάφειες. Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity), έχει εξασφαλιστεί με την ανασκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας, καθώς αυτή αναδεικνύει τα συνθετικά στοιχεία του υπό έρευνα χαρακτηριστικού όπως προσδιορίζονται στη θεωρία και σε συγγενείς έρευνες (Κυριαζή, 2002). Για διασφάλιση εγκυρότητας στα δεδομένα των συνεντεύξεων έχει τηρηθεί η ανωνυμία των παιδιών που συμμετείχαν στη διαδικασία (Βαμβουκάς, 2000) και λήφθηκαν άμεσες σημειώσεις από τη συνεντεύκτρια (Καραγεώργιος, 2002). Επίσης, έχει διεξαχθεί «έλεγχος μελών»: οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί για τα συμπεράσματα, έτσι ώστε να διορθωθούν τυχόν λανθασμένα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί (Αβρααμίδης & Καλυβά, 2006). Αποτελέσματα Στα πλαίσια της ανάλυσης των δεδομένων από το ερωτηματολόγιο επιδιώχθηκε να διερευνηθούν οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ, καθώς και να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά των παιδιών-θυμάτων. Θέτοντας ως στόχο τη μελλοντική διεξαγωγή μιας εκτενέστερης έρευνας γύρω από το θέμα αυτό, μελετήθηκαν η συχνότητα του φαινομένου καθώς και οι πιθανές διαφορές του ανάμεσα σε μαθητές-θύματα διαφορετικού φύλου. Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστράφηκαν από 87 συνολικά μαθητές Α Λυκείου, 45 αγόρια και 42 κορίτσια, 6 από τους οποίους δεν είναι Κύπριοι. Ο Πίνακας 2 παριστά τη συχνότητα του φαινομένου της Β.Ε.Σ. όπως δηλώνεται από τους μαθητές. Όπως φαίνεται στον πίνακα τα θύματα είναι συνολικά 17 (19%) από τα οποία μόνο 5 βιώνουν πιο έντονα το φαινόμενο (6%). Κατά φύλο, περισσότερα αγόρια (11) δηλώνουν πως έχουν βιώσει φαινόμενα Β.Ε.Σ. σε σχέση με κορίτσια (6). Τα αγόρια μάλιστα αναφέρουν πως η εμπειρία τους με Β.Ε.Σ. συμβαίνει κατ επανάληψη, μερικές ή πολλές φορές, ενώ στα κορίτσια όταν εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά, 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 308

4 συμβαίνουν λίγες φορές. Η σύγκριση των μέσων όρων εκδήλωσης Β.Ε.Σ. στα δύο φύλα έδειξε πως η διαφορά στη συχνότητα τέτοιων φαινομένων είναι στατιστικά σημαντική (t=2,23, p<0,05). Πίνακας 2: Συχνότητα εκδήλωσης της Βίαιης Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς Συχνότητα Αγόρια Κορίτσια Σύνολο (Ποσοστό) Ποτέ (80,5%) Λίγες φορές (5,7%) Μερικές φορές (8,0%) Πολλές φορές (5,7%) Σύνολο (100%) Περαιτέρω εξέταση των απαντήσεων των παιδιών που δήλωσαν ότι υφίστανται Β.Ε.Σ. έδειξε πως τα αγόρια ενοχλούνται μόνο από αγόρια-θύτες, ενώ τα κορίτσια ανέφεραν πως θυματοποιούνται είτε μόνο από κορίτσια-θύτες, είτε από παιδιά-θύτες και των δύο φύλων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι συχνότητες των μορφών εκδήλωσης της Β.Ε.Σ στα 17 θύματα, καθώς και οι μέσοι όροι των συχνοτήτων με τις τυπικές τους αποκλίσεις. Δίνεται επίσης για την κάθε μορφή το ποσοστό εκδήλωσής της στους 87 μαθητές του δείγματος. Με βάση τον πίνακα, η λεκτική βία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η δυσφήμιση είναι οι συχνότερες μορφές εκδήλωσης, ενώ το cyber bulling και η σωματική βία εκδηλώνονται λιγότερο συχνά. Πίνακας 3: Συχνότητες, Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των Μορφών Εκδήλωσης της Βίαιης Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς στα 17 θύματα Άμεση βία Έμμεση βία Μορφές Εκδήλωσης Β.Ε.Σ στα θύματα (% του δείγματος) Ποτέ Λίγες φορές Μερικές φορές Λεκτική Βία (18%) Σωματική Βία (7%) Απειλή - Εξαναγκασμός (11%) Κοινωνικός Αποκλεισμός (17%) Δυσφήμιση (17%) Cyber Bullying (7%) Πολλές φορές Μέση Τιμή (Τ.Α.) 1,88 (0,99) 0,65 (1,00) 0,76 (0,75) 1,65 (1,06) 1,29 (0,77) 0,41 (0,62) 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 309

5 Ο Πίνακας 4 παριστά τους συντελεστές συσχέτισης Pearson μεταξύ της συχνότητας εκδήλωσης B.E.Σ. και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος (Ν=87). Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, υπάρχει μέτρια έως ισχυρή αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. και των χαρακτηριστικών σχολική ικανοποίηση, κοινωνικότητα και δημοτικότητα και μέτρια έως ισχυρή θετική συσχέτιση της συχνότητας της Β.Ε.Σ. με τη καταγωγή-φυλή (αφορούν σε θυματοποίηση αλλόγλωσσων μαθητών) ή τυχόν ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της εξωτερικής εμφάνισης των μαθητών (π.χ. παχυσαρκία σε κορίτσια ή σωματική αδυναμία για αγόρια). Οι προαναφερθείσες σχέσεις είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 0,01. Η συσχέτιση μεταξύ της Β.Ε.Σ. και της σχολικής επιτυχίας είναι ασθενής και μη στατιστικά σημαντική. Πίνακας 4: Συντελεστές Συσχέτισης της Β.Ε.Σ. με 6 χαρακτηριστικά όλων των μαθητών Χαρακτηριστικά μαθητών Συντελεστής συσχέτισης Pearson με τη συχνότητα εκδήλωσης Β.Ε.Σ. Σχολική ικανοποίηση -0,56** Σχολική επιτυχία -0,13 Κοινωνικότητα -0,61** Δημοτικότητα -0,47** Καταγωγή - Φυλή 0,55** Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 0,69** εξωτερικής εμφάνισης ** Ο συντελεστής συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο 0,01 Ακολούθως πραγματοποιήθηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με τη συχνότητα εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. ως εξαρτημένη μεταβλητή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών ως ανεξάρτητες. Οι μεταβλητές σχολική επιτυχία και δημοτικότητα δεν είχαν στατιστικά σημαντικούς συντελεστές παλινδρόμησης και έτσι δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό μοντέλο το οποίο ήταν στατιστικά σημαντικό (F=43,204, p<0,01 και R 2 =68%) και έχει την ακόλουθη εξίσωση: Β.Ε.Σ. = 1,234 0,154 (Σχολική ικανοποίηση) 0,231 (Κοινωνικότητα) + 0,192 (Καταγωγή-Φυλή) + 0,446 (Ιδ. χαρακτηριστικά εξωτερικής εμφάνισης) Επιπρόσθετες αναλύσεις από τα δεδομένα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι 24% των θυμάτων ενοχλούνται από 1 θύτη, 53% των θυμάτων από 2-3 θύτες, και 23% από 4 και άνω θύτες. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο της Β.Ε.Σ. διαρκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα (6-12 μήνες) στο ίδιο θύμα από τους ίδιου θύτες (88%). Αναφορικά με τις μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. έγινε τριγωνοποίηση των συμπερασμάτων που προήλθαν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων με τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις. Η ποιοτική όμως ανάλυση ανέδειξε μια βαθύτερη περιγραφή των κυριότερων μορφών εκδήλωσης ως εξής: (α) τη σωματική με σπρωξίματα, χαστούκια, τσιμπήματα, κλοτσιές, ξυλοδαρμούς, (β) τη λεκτική με εμπαιγμούς, προσβολές, παρατσούκλια, πειράγματα, απειλές, και (γ) τη ψυχολογική 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 310

6 με γελοιοποίηση, ταπείνωση, αποκλεισμό από τις παρέες, απογοήτευση, και απομόνωση του θύματος. Αναφέρει χαρακτηριστικά ένας μαθητής του οποίου ο πατέρας είναι Κύπριος και η μητέρα από ανατολικοευρωπαϊκή χώρα: «Πολλές φορές βρήκα στο θρανίο μου γραμμένα υβριστικά λόγια σχετικά με την καταγωγή μου και μουτζουρωμένη τη σημαία της χώρας μου. Άλλες φορές οι συμμαθητές μου με κοροϊδεύανε καθώς προσπαθούσα να είμαι συνεπής στις μαθητικές μου υποχρεώσεις και περίμεναν το διάλειμμα για να με κτυπήσουν...δεν θέλω αυτό το σχολείο...». Μια μαθήτρια με πατέρα από αφρικανική χώρα προσθέτει: «Ο κόσμος δεν είναι αυτός που νομίζεις...η ζωή που ζεις είναι ένα ψέμα». Και ένας τρίτος Κύπριος μαθητής, σωματικά αδύναμος, απομονωμένος και καθόλου δημοφιλής, ο οποίος βίωνε το φαινόμενο από σωματικά δυνατότερο και δημοφιλέστερο συμμαθητή του, παραθέτει τα ακόλουθα: «Φοβάμαι όταν κτυπάει το κουδούνι για διάλειμμα γιατί τότε ο Χ με αρπάζει, με ακουμπάει στον τοίχο και με κτυπά...μου κόλλησε και παρατσούκλι. Τον ακούνε κι άλλοι και με κοροϊδεύουν κι αυτοί. Τα κορίτσια με αντιμετωπίζουν με οίκτο. Δε θέλω τον οίκτο, ούτε την κοροϊδία. Θέλω μόνο να με κάνουν παρέα.» Η ποιοτική ανάλυση οδήγησε σε πληρέστερη απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των θυμάτων, αφού αυτά ανιχνεύθηκαν άμεσα από τα 5 παιδιά που συμμετείχαν στη συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα, μερικά χαρακτηριστικά των θυμάτων είναι: (α) η απομόνωση, η θλίψη και η σωματική αδυναμία ειδικά για αγόρια που δεν έχουν φίλους και βιώνουν την απόρριψη, (β) ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως η παχυσαρκία, το χρώμα, ο διαφορετικός σωματότυπος, και (γ) η έλλειψη βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η αίσθηση του χιούμορ, η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων, η συνεργατικότητα. Επιπλέον, μέσα από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι τα παιδιά-θύματα βλέπουν τους εαυτούς τους ως αποτυχημένους, αισθάνονται ότι βρίσκονται στο περιθώριο, παρουσιάζουν φοβίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, και στοιχεία κατάθλιψης. Στο σύνολό τους έχουν σχηματίσει αρνητική εικόνα για το σχολείο, δεν είναι ευτυχισμένοι σ αυτό με αντίκτυπο στη διάθεσή τους για μάθηση και πρόοδο. Συζήτηση αποτελεσμάτων και περιορισμοί Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, το φαινόμενο της Β.Ε.Σ., εκδηλώνεται έντονα στους μαθητές, ιδιαίτερα των πρώτων τάξεων του Λυκείου. Η παρούσα έρευνα, έχει αναδείξει ποσοστό 19% των μαθητών να έχουν εμπειρία του φαινομένου ως θύματα, από τα οποία 6% το βιώνουν συστηματικά. Άλλες έρευνες έχουν δείξει 16% των μαθητών να εμπλέκονται σε περιπτώσεις σχολικής επιθετικότητας, το 9% ως θύματα και το 7% ως συστηματικοί θύτες (Ανδρέου & Smith, 2002). Στις ΗΠΑ έχει καταγραφεί ότι ένας στους τρεις μαθητές έχει εμπλακεί σε φαινόμενα bullying (Smokowski & Kopasz, 2005). Διαφάνηκε επίσης ότι η πλειονότητα των θυμάτων βιώνουν το φαινόμενο για μακρό χρονικό διάστημα το φαινόμενο επαναλαμβάνεται από τα ίδια παιδιά για μεγάλη χρονική διάρκεια (Unnever, 2005). Περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια έχουν δηλώσει ότι υφίστανται Β.Ε.Σ., στοιχείο που έχει καταγραφεί και στην Ιρλανδία (Byrne, 1994), στην Αγγλία (Rigby, 2000), στην Ολλανδία (Vandermissen & Thys, 1993) και στις Σκανδιναβικές χώρες (Οlweus, 1978 Osterman, et al., 1998). 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 311

7 Οι Olweus et al. (1999), κάνουν αναφορά σε διαχωρισμό του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Η εκπόνηση του ερευνητικού εργαλείου βασίστηκε σ αυτό το διαχωρισμό, με αποτέλεσμα οι μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. να διακρίνονται ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους στο δείγμα της παρούσας έρευνας σε: (α) Άμεση βία: 1) Λεκτική βία, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με κοροϊδία, παρατσούκλια και προσβολές (Oliver & Candappa, 2007) 2) Ψυχολογική βία, η οποία εκδηλώνεται με απειλές, εξαναγκασμούς, εμπτυσμούς, γελοιοποίηση και ταπείνωση του θύματος 3) Σωματική βία, η οποία εκδηλώνεται με σπρωξίματα, κλοτσιές, χαστούκια, τσιμπήματα, ξυλοδαρμούς (Kuther, 2003) (β) Έμμεση βία: 1) Κοινωνική απομόνωση, η οποία εκδηλώνεται με αποκλεισμό του θύματος από τις παρέες ή αγνόησή του 2) Δυσφήμιση, δηλαδή διάδοση κακών φημών ή ψεμάτων εις βάρος του θύματος 3) Cyber bulling, η οποία πραγματοποιείται μέσω των κινητών τηλεφώνων ή του διαδικτύου (Storm & Storm, 2005). Το ποσοστό αυτό είναι μικρό σε σύγκριση με άλλες χώρες π.χ. στον Καναδά όπου το Cyber bulling εμφανίζεται σε ποσοστό 40% των μαθητών (Qing, 2005). Σε απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του μαθητή θύματος, η διασταύρωση ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης, εντοπίζει στα θύματα τα πιο κάτω χαρακτηριστικά, τα οποία στην πλειοψηφία τους συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Μαθητές απομονωμένοι οι οποίοι στερούνται βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων η ικανότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Έρευνες έχουν δείξει, πως η ύπαρξη έστω και μιας μικρής ομάδας φίλων μπορεί να προστατεύσει ένα παιδί απέναντι στον κίνδυνο της θυματοποίησής του (Kochenderfer & Ladd, 1997 Hodges, et.al., 1999). Μαθητές οι οποίοι ξεχωρίζουν λόγω κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως η παχυσαρκία, η σωματική αδυναμία στα αγόρια, η φυλή (ιδιαίτερα το χρώμα), ο τραυλισμός κ.α. (Shuster, 1996). Η σχολική επίδοση των παιδιών θυμάτων δεν συσχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο θυματοποίησής τους, δηλ. οι μαθητές-θύματα δεν παρουσιάζουν υποχρεωτικά χαμηλή ή ψηλή επίδοση. Διαφάνηκε όμως ότι τα παιδιά-θύματα έχουν σχηματίσει αρνητική εικόνα για το σχολείο, βλέπουν τους εαυτούς τους σαν αποτυχημένους και σύμφωνα με τη διαπίστωση των Hawker & Boulton (2000), επιδεικνύουν μειωμένο ενδιαφέρον γι αυτό. Ένεκα των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων αλλά και για πρακτικούς λόγους, η παρούσα έρευνα περιορίστηκε σε δείγμα που προέρχεται από ένα μόνο Λύκειο. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων πρέπει να ερμηνευθούν με προσοχή ως προς τη γενικευσιμότητά τους. Διερευνήθηκαν απόψεις, στάσεις και συναισθήματα μόνο μιας μερίδας μαθητών που σχετίζονται άμεσα με το φαινόμενο, των θυμάτων, γιατί σε αυτούς αναφέρονται τα ερευνητικά 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 312

8 ερωτήματα τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας (Κυριαζή, 2002). Μια ενδεχόμενη μελέτη του προβλήματος στο μέλλον, επιπρόσθετα μέσα από τις απόψεις των εκπαιδευτικών, των γονιών αλλά και μέσα από τις στάσεις και απόψεις των μαθητών-θυτών, θα οδηγήσει σε πληρέστερη κάλυψη του φαινομένου και θα απαντήσει και σε άλλα ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με το θέμα, παρέχοντας έτσι μια σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων (Αβρααμίδης & Καλυβά, 2006). Αναφορικά με τις συνεντεύξεις, το υπό μελέτη δείγμα ήταν εξαιρετικά μειωμένο εξαιτίας της άρνησης τριών παιδιών να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επίσης, ηθικά διλήμματα και περιορισμοί προκύπτουν ένεκα του ότι το θέμα ήταν αρκετά ευαίσθητο και πιθανόν να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους συνομιλητές. Τέλος, απόκρυψη ή παραποίηση στοιχείων από τους συμμετέχοντες, πιθανόν να διέπει την όλη διαδικασία της έρευνας -ποσοτικής και ποιοτικής-, εξαιτίας του ότι μερικά παιδιά πιθανόν να ένιωθαν ντροπή ή προσβολή να πουν την αλήθεια, και γιατί το θέμα της έρευνας εμπεριείχε αυτό που οι Woods και Wolke (2003), ονομάζουν «πρόσβαση» στον ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο των συμμετεχόντων. Συμπεράσματα Εισηγήσεις Η Β.Ε.Σ. θεωρείται και αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Το πρόβλημα εμφανίζεται από το Δημοτικό σχολείο και οξύνεται στο Γυμνάσιο και στις πρώτες τάξεις του Λυκείου (Salmivalli et.al, 2005). Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται περισσότερο σε αγόριαθύματα παρά σε κορίτσια. Επιπλέον, τα πορίσματα επιβεβαιώνουν τη θέση των Brockenbrough, et.al. (2002), οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα αγόρια τείνουν να θυματοποιούν αγόρια και κορίτσια, ενώ τα κορίτσια μόνο άτομα του ιδίου φύλου με αυτά, και τη θέση του Unnever (2005) ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται από τα ίδια παιδιά για μεγάλη χρονική διάρκεια. Αναφορικά με τις μορφές εκδήλωσης της Β.Ε.Σ. εντοπίστηκε ο διαχωρισμός του άμεσου εκφοβισμού μέσω σωματικής ή λεκτικής βίας και του έμμεσου μέσω κοινωνικής απομόνωσης. Αναδείχθηκε όμως η λεκτική μορφή ως η πιο διαδεδομένη μέθοδος και για τα δύο φύλα (Lind & Maxwell, 1996), με αμέσως επόμενη την κοινωνική απομόνωση. Επίσης, τόσο από τα ερωτηματολόγια όσο και από τις συνεντεύξεις, διαφάνηκε ότι μαθητές οι οποίοι ξεχωρίζουν λόγω κάποιων σωματικών χαρακτηριστικών ή της καταγωγής τους, και ακόμη περισσότερο μαθητές οι οποίοι στερούνται βασικών κοινωνικών ή άλλων δεξιοτήτων ανήκουν στην ομάδα των θυμάτων του φαινομένου. Τέλος, φάνηκε ότι τα παιδιά-θύματα βλέπουν τους εαυτούς τους αποτυχημένους, αισθάνονται ότι βρίσκονται στο περιθώριο, και παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεικόνα. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει κατά πόσον οι ενέργειες της Β.Ε.Σ. συσχετίζονται με την αυτοεκτίμηση των μαθητών-θυμάτων. Ενδιαφέρον θέμα αποτελεί και η διερεύνηση πιθανών διαφορών στις μορφές εκδήλωσης ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικού φύλου. Τέλος, η διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλύτερη κλίμακα στο μέλλον, με βάση το θέμα της παρούσας έρευνας, ώστε να μπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσματα για όλους τους μαθητές στην Κύπρο, θα προσφέρει χρήσιμα στοιχεία στους φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής, για σχεδιασμό προγραμμάτων αντιμετώπισης της παραβατικής συμπεριφοράς. 11 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 313

9 Aναφορές Στα Ελληνικά Ανδρέου, Ε., & Smith, P. (2002). Το φαινόμενο «bullying» στο χώρο του σχολείου και η άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας από συνομηλίκους. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, Αβραμίδης, Η., & Καλυβά, Ε. (2006). Μέθοδοι Έρευνας στην Ειδική Αγωγή : Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα: Eκδόσεις Παπαζήση. Βαμβουκάς, Μ. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Cohen, L., & Manion, L., (1995). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καραγεώργος, Δ. (2002). Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μία διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας. Κυριαζή, Ν. (2002). Η κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Παπαναστασίου, Κ., & Παπαναστασίου, Ε. (2005). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Λευκωσία: Έκδοση Συγγραφέα. Στα Αγγλικά Besag, V. (1989). Bullies and victims in schools. Milton Keynes, UK: Open University Press. Brockenbrough, K. K., Cornell, D. G., & Loper, A. B., (2002). Aggressive attitudes among victims of violence at school, Education and Treatment of Children, 25, Byrne, B. (1994). Bullies and victims in a school setting with reference to some Dublin schools. Irish Journal of Psychology, 15, N Hazler, R. J. (1998). Promoting personal investment in systematic approaches to school violence. Education, 119, Hawker, D. & Boulton, M. (2000). Twenty years research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta-analytic review of crosssectional studies, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, Hodges, E. V. E., Boivin, M., Vitaro, F., & Bukowski, W. M. (1999). The power of friendship: Protection against an escalating cycle of peer victimization. Developmental Psychology, 35(1), Juvonen, J., Nishina, A., & Graham, S. (2001). Self-views versus peer perceptions of victim statusamong early adolescents. In J. Juvonen, & S. Graham (Eds.), Peer harassment in school: The light of the vulnerable and victimized (pp ). New York: Guilford Press. Kochenderfer, B. J., & Ladd, G. W. (1997). Victimized children s response to peer s aggression: Behaviors associated with reduced versus continued victimization. Development and Psychopathology, 9(1), ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 314

10 Kyriakides, L., Kaloyirou, C., & Lindsay, G. (2006). An analysis of the Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire using the Rasch measurement model. British Journal of Educational Psychology, 76, Kuther, T. (2003). Gimme Your Lunch Money: A Guide to Bullies and Bullying. Connecticut: Parent's Guide Press. Lind, J., & Maxwell, G. (1996). Children s experience of violence at school. Wellington. New Zealand: Office of the Commissioner for Children. Ma, X. (2002). Bullying in middle school: Individual and school characteristics of victims and offenders. School Effectiveness and School Improvement, 13, Oliver, C., & Candappa, M., (2007). Bullying and the Politics of "Telling". Oxford Review of Education, 33(1), Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och o versittare: Forskning om skolmobbning. Stockholm: Almqvist and Wiksell. Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, DC: Hemisphere Press. Olweus, D. (1996). Τhe revised Olweus Bully/Victim Questionnaire for Students. Bergen Norway: University of Bergen. Olweus, D. (2003). Bully/victim problems in school. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, & C. Cooper, (Eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice (pp.62 78). London: Taylor & Francis. Olweus, D., Limber, S., & Mihalic, S. (1999). Bullying prevention program. Boulder, CO: Center for the Study and Prevention of Violence. Osterman, K., Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., Kaukiainen, K., Landau, S. F., Frazcek, A., & Caprara, G. V. (1998). Cross-cultural evidence of female indirect aggression. Aggressive Behaviour, 24, 1 8. Qing, L. (2005). Cyber bullying in schools: Nature and extent of Canadian adolescents experience. University of Calgary. Rigby, K. (2000). Effects of peer victimization in schools and perceived social support on adolescent well-being. Journal of Adolescence, 23, Rigby, K. (2002). New perspectives on bullying. London: Jessica Kingsley. Salmivalli, C., Kaukiainen, A., & Voeten, M. (2005). Anti-bullying intervention: Implementation and outcome. British Journal of Educational Psychology, 75, Schuster, B. (1996). Rejection, harassment at work and in schools: an integration of results from research on mobbing, bullying and peer rejection. European Psychologist, 1, Smith, P. K., & Brain, P. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of research. Aggressive Behavior, 26, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 315

11 Smith, P., Talamelli, L., Cowie, H., Naylor, P., & Chauhan, P. (2004). Profiles of non-victims, escaped victims, continuing victims and new victims of school bullying. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(1), Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies. Children & Schools, 27, Storm, P. & Storm, R. (2005). When teens turn cyber bullies. Educational Digest, 71(4), Unnever, J. (2005). Bullies, aggressive victims, and victims: Are they distinct groups? Aggressive Behavior, 31, Vandermissen, V., & Thys, L. (1993). Study into school experiences in Flanders: Contacts with fellow pupils. Caleidoscoop, 4, 4 9 Woods, S., & Wolke, D. (2003). Does the content of anti-bullying policies inform us about the prevalence of direct and relational bullying behavior in primary schools? Educational Psychology, 23, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 316

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την

λεκτικός, σωματικός, ψυχολογικός, διαδικτυακός, κ.α.). ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την ! Ο Olweus (1993: 9) ορίζει ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα και για κάποιο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Έχοντας αναλύσει στα δύο πρώτα κεφάλαια το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων

Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Σύγχρονες όψεις της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο μέσα από την οπτική των εκπαιδευτικών και των γονέων Η σχολική βία και εκφοβισμός δεν είναι φαινόμενα άγνωστα στο ελληνικό σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ/ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (BULLYING) Σπύρος Στάμος εκπαιδευτικός - ψυχολόγος Συνήθως, η σχολική βία αρχίζει με φαινομενικά αθώο πείραγμα και ταπεινώσεις που κλιμακώνονται σε βιαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ (CYBERBULLYING) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 Ζητούμενο η θετική στάση... Λοιπον σήµερα ο µπαµπάς θα σε προστατέψει απο τον ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη, και επαναλαμβανόμενη, αποτελει κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων

ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΘΕΜΑ Κρούσματα βίας στο σχολείο: διεθνής και ελληνική πραγματικότητα, αίτια και τρόποι αντιμετώπισής τους. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνη καθηγήτρια ΑΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ- ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ Καθηγήτρια Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός

Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός Cyber bullying ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός Μια νέα μορφή εφηβικής παραβατικότητας και τρόποι αντιμετώπισης Θώμη Τσομπανίδου, εκπ/κός ΠΕ 05 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων ΔΔΕ Αρκαδίας Σχολικός εκφοβισμός(school

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του Καθηγητή Νέστορα Κουράκη... 15 Ευχαριστίες του συγγραφέα... 17 I. Εισαγωγή... 19 Το σύγχρονο σχολείο «καταλύτης» στη «σχολική» βία;... 27 «γνωριμία» με τον σχολικό τραμπουκισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙ Η ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εγχειρίδιο για τους γονείς Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στα σχολεία µας 3o Πειραµατικό Γυµνάσιο Νίκαιας Τιείναι Bullying? Σωµατικόςήψυχολογικός εκφοβισµόςπου συµβαίνει κατ 'επανάληψη µε την πάροδο του χρόνου Ο εκφοβισµός µπορείνα είναιεµφανής (π.χ.,τα πειράγµατα,το

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012

ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΤΗΣ Ε. Ψ. Υ. Π. Ε. Ι. Τσιάντης,2012 30Νοεµβρίου 2012 Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο Χανίων Α κύκλος σπουδών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος οµιλίας: «Εκφοβισµός και Βία στο σχολείο» Ι. Τσιάντης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους.

Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. Βία και επιθετική συμπεριφορά από τους εφήβους. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόβλημα: Κατά την έρευνα αυτή θα εξεταστεί κατά το πόσο οι έφηβοι εκδηλώνονται με βίαιη κ επιθετική συμπεριφορά. Υπόθεση: Υποθέτω ότι οι έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης

Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Γυναικείας Κακοποίησης Στα πλαίσια του προγράμματος "EU Parliament: A different perspective" αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τη γυναικεία κακοποίηση στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Ο μικρός μας ιδρυτής «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε όλη την Ελλάδα Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα Πύργος Χαλκίδα Τρίπολη Αίγιο Αγρίνιο Φοίνικας Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους»

V PRC. Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας. «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Βασικά Συμπεράσματα της έρευνας «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους» Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτύπωση των αναπαραστάσεων των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα

Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα 24 ο ΓΕΛ Αθηνων Σχ.Έτος 2012-2013 Τμήμα Α3 Ερευνητική εργασία - Project Ενδοσχολική βία - Σχολικός εκφοβισμός και ηλεκτρονικά μέσα Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός της έρευνας μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσχολική Βία. Εργασία του τμήματος Β 5 του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπαλαμούτσου Μαγδαληνή

Ενδοσχολική Βία. Εργασία του τμήματος Β 5 του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπαλαμούτσου Μαγδαληνή Ενδοσχολική Βία Εργασία του τμήματος Β 5 του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μπαλαμούτσου Μαγδαληνή Ορισμός Πώς μεταφράζεται ο όρος Bullying ; Σχολικός Εκφοβισμός Τι σημαίνει ο όρος Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας

Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Σχολικός εκφοβισμός(bullying). Η περίπτωση της ΔΔΕ Α Αθήνας Χιόνη Μαρία, MSc Προαγωγής & Αγωγής Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ. Δ. Ε. Α Αθήνας Αθήνα, 25/11/2014 Χαρακτηριστικά σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (3) Ε: Για το προσωπικό αναφέρεστε; Και μία τελευταία ερώτηση. Από πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο φαινόμενο της έξαρσης της νεανικής εγκληματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying

Διαδικτυακός Εκφοβισμός. Cyberbullying Διαδικτυακός Εκφοβισμός Cyberbullying Ο όρος Διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyber-bullying) αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προεφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Τομ. 122, 2007 Θύτες και θύματα: Ερευνητικά δεδομένα και τρόποι αντιμετώπισης της θυματοποίησης στο σχολείο Κυριακίδης Σταύρος 10.12681/grsr.124 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Index. 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Index. 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εισαγωγή Index 1. Κατανόηση της πολυπλοκότητας της σχολικής βίας 2. Γνωρίζοντας τη γραμμή δράσης για τη συνεργασία με τους γονείς 3. Γνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ.

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΙΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Ορισμός της βίαιης συμπεριφοράς. Η βίαιη συμπεριφορά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός

Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός Πλαγεράς Αντώνιος Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 17 03 Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα