and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση INFO DAYS «Lifelong Learning Programme Info Day» 12 Νοεµβρίου 2012, events/infodays_2013/ infoday_llp_2013_en.php «Intelligent Energy Europe Info Day 2013» 23 Ιανουαρίου 2013, intelligent/news/index_en.htm Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ Πολιτισµός και Αθλητισµός Μεταφορές και Περιβάλλον Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων εκεµβρίου Ιανουαρίου Το µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο καινοτοµίας και εϖιχειρηµατικότητας στην Κύϖρο! Με τη συµµετοχή 435 αντιπροσώπων από 30 χώρες, οι οποίοι κάλυπταν µια πληθώρα επιστηµονικών πεδίων και καινοτόµων υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκε, µε µεγάλη επιτυχία, στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, το µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο και έκθεση σε θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µε τίτλο, «East-meets-West on Innovation and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) 1-4 Σεπτεµβρίου 2012 και τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η αξιοποίηση του διανοητικού και επιχειρηµατικού κεφαλαίου µέσω της προώθησης διακρατικής συνεργασίας µεταξύ Ανατολής και ύσης. Το Συνέδριο περιελάµβανε παρουσιάσεις και συζήτηση θεµάτων και πρόσφατων ερευνητικών δεδο- µένων που µπορούν να εµπορευµατοποιηθούν, συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταλήξουν σε ουσιαστικά συµπεράσµατα για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, Στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης του EASTWEST. καθώς και θεµατικές ενότητες για τις πιο πρόσφατες καινοτόµες και επιχειρηµατικές ιδέες. Χαιρετισµούς απεύθυναν µεταξύ άλλων ο απερχόµενος Υπουργός Το άρθρο Υγείας ρ. αυτό Μαλάς µπορεί (πάνω να έχει αριστερά) και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κύπρου Καθ. Χριστοφίδης Μεταξύ των λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή οµιλητών συγκαταλέγονταν ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκοί και ερευνητές. (πάνω 2008: στον δεξιά), ενώ τοµέα η Κύπρια Επίτροπος αύξηση της κα Βασιλείου των εξέφρασε Η Το την επιλογή υλικό υποστήριξή θεµάτων της εικόνων που στην ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος. εκδήλωση µέσω Εϖιστηµονικής δαϖανών και την Τεχνικής έρευνα είναι Παράλληλα διεξήχθη η Έκθεση για παρουσίαση καινοτόµων τεχνολογιών και ερευνητικών (ΕΓΚ), το είναι πρόσθεσης Κυπριακό πάρα πολύ περιεχοµένου Εµπορικό µεγάλο. και Μπο- σε Βιοµηχανι- κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) τρόπος δελτία αποτελεσµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών κό Επιµελητήριο ρείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε (ΚΕΒΕ) δελτίο. και άρθρα την Κυπριακή από ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιοµηχανία και Οµοσπονδία σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλ- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε Γυναικών το άρθρο Επιχειρηµατιών σας και Επαγγελµατικών επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε (ΚΟΓΕΕ). εάν η εικόνα Ο EUROSTARS υποστηρίζει διαγωνισµός είχε που αφορά στη χρηµατοδότηση κατά τη πληροφορίες: διάρκεια και στήριξη του Επίσης, Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες Συνεδρίου τεθεί υπό την αιγίδα της «Ευρωπαϊκής Εβδοτων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-ποσπαθείτε να επιχειρησιακές Επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται τελέσθηκε στον τοµέα η απονοµή της Έρευνας βραβεί- µάδας Μικροµεσαίων EASTWEST και Ανάπτυξης. αναφέρετε αποδώσετε. Προσπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή στο να κάνετε διαγωνισµό φα- ή (ΜΜΕ) ων για τις πιο επιτυχηµένες ανταλλαγές 2012» και οικονοµικές συµµετοχές του προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής προγράµµατος θα είναι ο κ. «Erasmus Luuk Borg, για Προϊστάµενος Νέους νερώνουν ότι το πρόγραµµα έχει αποκτήσει της Γραµµατείας του EUREKA, µε ενώ στη συνάντηση θα λάβουν Επιχειρηµατίες», οι µέρος οποίες 50 πραγµατοποιήθηκαν µεγάλη απήχηση - ιδίως τον τελευταίο χρόνοεκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο από δίκτυο τους IGLO τρεις - Informal ενδιάµεσους Group οργανι- και ότι είναι εξίσου επωφελές τόσο για τους of RTD Liaison Offices. σµούς της Κύπρου που διαχειρίζονται το πρόγραµµα: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου νέους όσο και για τους επιχειρηµατίες υποδοχής, αλλά και για την οικονοµία της Ε.Ε.

2 ΣΕΛΙ Α 2 Η Εϖίκουρη Καθηγήτρια έσϖω Φάττα-Κάσινου τιµάται µε το Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης Στιγµιότυπο από την τελετή βράβευσης. Με το Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης 2011 βραβεύθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κύπρου έσπω Φάττα-Κάσινου για το ερευνητικό έργο µε τίτλο: «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Καινοτόµων Μεθόδων Προχωρη- µένης Χηµικής Οξείδωσης για Αποµάκρυνση Ξενοβιοτικών Ενώσεων από Λύµατα και Αξιολόγηση της Βιολογικής Επικινδυνότητας τους». Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ιαγωνισµού «Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης» επέλεξε ως επικρατέστερη την εν λόγω πρόταση βάσει της ποιότητας του ερευνητικού έργου, του δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου, την αξιοποίηση και εκ- µετάλλευση των αποτελεσµάτων και τη γενικότερη ερευνητική παρουσία. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου εκτιµήθηκε η τοξικότητα των εκροών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην Κύπρο και αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν καινοτόµα ερευνητικά πρωτόκολλα για τον αναλυτικό προσδιορισµό των ξενοβιοτικών χηµικών ενώσεων στο νερό, µε έµφαση στις φαρµακευτικές ουσίες και µέθοδοι χηµικής οξείδωσης, µεταξύ άλλων µε τη χρήση του ηλιακού φωτός. Τα αποτελέσµατα του Έργου έχουν πρακτικές εφαρµογές καθώς αποτελούν συνδυασµό βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας. Ακόµη, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και στο πλαίσιο του υλοποιηθέντος έργου δηµιουργήθηκε το πρώτο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στην Κύπρο (ΓΑΙΑ), το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία του ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου για το Νερό (ΝΗΡΕΑΣ). Η Επιτροπή αξιολόγησης επεσήµανε τέλος την επιτυχή επιστηµονική πορεία και δυναµική της ρος Φάττα-Κάσινου. Το Πανεϖιστήµιο Νεάϖολις Πάφου συντονίζει το διακρατικό σχέδιο κατάρτισης «MYCOT.I.CO.N» Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου είναι συντονιστής (Management Co-ordinator) του σχεδίου «MYCOT.I.CO.N. - Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτοµίας. Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε πέρσι και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο του Το «MYCOT.I.CO.N.» αφορά στην παραγωγή ενός καινοτόµου, φιλικού προς τον χρήστη «πακέτου» κατάρτισης για τα άγρια εδώδιµα µανιτάρια, το οποίο συνίσταται από ένα ευέλικτο πρόγραµ- µα κατάρτισης, δοµηµένο σε ενότητες και ηλεκτρονική αυτό-αξιολόγηση και πιστοποίηση που θα παρέχεται µε τη µέθοδο της ανοικτής εκπαίδευσης. Το υλικό κατάρτισης θα συνάδει µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και θα είναι δοµη- µένο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του συστήµατος ECVET. Επιπρόσθετα, το υλικό που θα παραχθεί, ελπίζεται να πιστοποιηθεί και να συµπεριληφθεί στο Σύστηµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης των συµµετεχουσών χωρών, µε προοπτική και για Στιγµιότυπο από τη συνάντηση της κοινοπραξίας στο Πανεπιστήµιο του Palermo. τα Συστήµατα των άλλων χωρών της Ε.Ε. Ως απόρροια του σχεδίου αναµένεται η σηµαντική διευκόλυνση ανάπτυξης των απαιτούµενων δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων που θα επιτρέψει την απασχόληση των καταρτισθέντων, της αύξησης του οικογενειακού εισοδήµατός τους, τη βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και την αύξηση της περιβαλλοντικής αειφορίας των αγροτικών περιοχών. Η κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του σχεδίου συνίσταται από το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Κ.Ε.Κ. Αιγέας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήµιο του Palermo (Ιταλία) και την Ακαδηµία Επιστηµών της Σόφιας (Βουλγαρία), µε την επικουρία έξι οργανώσεων από τις συµµετέχουσες χώρες.

3 ΣΕΛΙ Α 3 ιεθνής εϖιστηµονική συνεργασία για την αντιµετώϖιση των ϖαγκόσµιων ϖροκλήσεων Το παγκόσµιο τοπίο στον τοµέα της έρευνας εξελίσσεται γρήγορα, το δε ποσοστό των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) στις δαπάνες Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) παγκοσµίως διπλασιάσθηκε στο διάστηµα Προβλήµατα όπως, η κλιµατική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια, ή η καταπολέµηση ασθενειών απαιτούν όλο και περισσότερο συντονισµένες ερευνητικές προσπάθειες διεθνώς. Ο µόνος τρόπος για να µεγιστοποιήσει η Ε.Ε την αριστεία της επιστηµονικής της βάσης και των καινοτόµων βιοµηχανιών της είναι να µείνει ανοικτή στη διεθνή συνεργασία και να προσελκύει τα καλύτερα µυαλά από όλον τον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάστρωσε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012 µια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτοµία. Η νέα στρατηγική θα εφαρµοσθεί κυρίως µέσω του Ορίζοντα 2020, το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτοµία από το 2014, καθώς και µέσω κοινών πρωτοβουλιών µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Πέραν του γεγονότος ότι ο Ορίζοντας 2020 είναι πλήρως ανοικτός στη διεθνή συνεργασία, στοχευµένες δράσεις µε καίριας σηµασίας εταίρους και περιοχές θα εστιασθούν σε κοινωνικής φύσεως προβλήµατα και στην προώθηση βιοµηχανικών τεχνολογιών. Θα αναπτυχθούν πολυετή προγράµµατα συνεργασίας µε καίριας σηµασίας χώρες εταίρους και περιοχές µε αντικείµενο τη διεθνή συνεργασία και τη βελτίωσή της. Η στρατηγική έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου µε τους εταίρους µας και τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτοµίας. Μέσω του γενικού ανοίγµατος του Ορίζοντα 2020 στη διεθνή συνεργασία, οι Ευρωπαίοι ερευνητές θα είναι ελεύθεροι να συνεργάζονται µε οµολόγους τους σε τρίτες χώρες σε θέµατα της επιλογής τους. Θα προωθηθούν, επίσης, κοινές αρχές στην έρευνα και την καινοτοµία, όπως η ερευνητική ακεραιότητα, η ισότητα των φύλων και η ελεύθερη πρόσβαση, ώστε να δηµιουργηθούν ισότιµοι όροι διεθνούς συνεργασίας στην παγκόσµια κοινότητα έρευνας και καινοτοµίας. Πέµϖτη έκθεση ϖαρακολούθησης του 7 ου ΠΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πέµπτη έκθεση παρακολούθησης του 7 ου ΠΠ, η οποία καλύπτει την υλοποίηση του προγράµµατοςπλαισίου κατά τα έτη Παρέχει λεπτο- µέρειες σχετικά µε τη συµµετοχή ανά τύπο χρη- µατοδότησης, φύλο, χώρα και ίδρυµα. Κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών του 7 ου ΠΠ, οι 307 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύθηκαν δέχθηκαν πάνω από προτάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από περιλήφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ πάνω από προτάσεις - µε περισσότερους από συµµετέχοντες έλαβαν κοινοτική χρηµατοδότηση ύψους 25,7 δις ευρώ. Οι προτάσεις και οι αιτούντες είχαν ένα µέσο ποσοστό επιτυχίας 20% και 22%, αντίστοιχα. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών εφαρµογής του 7 ου ΠΠ, το 17% όλων των συµµετεχόντων που υπέγραψαν συµφωνίες επιχορήγησης ήταν ΜΜΕ, ενώ το 26% των ατόµων επαφής για τις επιστηµονικές πτυχές των χρηµατοδοτούµενων έργων του 7 ου ΠΠ ήταν γυναίκες. «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Μεγάλη η ϖροσέλευση κοινού! Με το παιχνίδι «Πείτε µου, κύριε Τούρινγκ, υπάρχουν έξυπνες µηχανές;» οι συµµετέχοντες της 7 ης «Βραδιάς του Ερευνητή» που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 28 Σεπτεµβρίου 2012 προσπάθησαν να διακρίνουν την ανθρώπινη φωνή ανάµεσα σε ήχους που προέρχονται από υπολογιστή κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης. Το παιχνίδι βασίζεται σε µια δοκιµή που έγινε τη δεκαετία του 1950 για να αξιολογηθεί η ικανότητα των υπολογιστών να επιδεικνύουν έξυπνη συµπεριφορά και να αντιδρούν όπως ένας άνθρωπος. Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία φέτος τη «Βραδιά του Ερευνητή 2012», η οποία είχε τη µεγαλύτερη προσέλευση κοινού κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Υπολογίζεται ότι γύρω στις άτοµα όλων των ηλικιών και κυρίως νέοι και παιδιά επισκέφτηκαν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έλαβε χώρα από το απόγευµα της Παρασκευής, 28 Σεπτεµβρίου 2012, έως αργά το βράδυ στους χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και ο ιαγωνισµός «S-Factor», µια πρωτοβουλία του ΕΓΚ, µε δύο κατηγορίες συµµετεχόντων, µαθητές γυµνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης. Συνολικά συµµετείχαν 19 µαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν µέσα σε τρία λεπτά, µε πρωτότυπο και χιουµοριστικό τρόπο, διάφορα επιστηµονικά φαινόµενα. Οι τρεις καλύτεροι από κάθε κατηγορία κέρδισαν πλούσια δώρα.

4 ΣΕΛΙ Α 4 Εϖέκταση και βελτίωση του τοµέα της ροµϖοτικής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιοµηχανία και ο ακαδηµαϊκός κόσµος συµφώνησαν στη δροµολόγηση µιας σύ- µπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού το- µέα στη ροµποτική, για να βοηθήσουν τις εγκατεστηµένες στην Ευρώπη ε- ταιρείες να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά ροµποτικής, µε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 15,5 δις ευρώ. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κατασκευαστών ροµποτικής και ερευνητικά ινστιτούτα συνυπέγραψαν µε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes ένα µνηµόνιο συµφωνίας, ως πρώτο βήµα για τη συγκρότηση µιας σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα το Η Συµφωνία στη Ροµποτική έχει ως στόχο: Ανάπτυξη στρατηγικών στόχων για την ευρωπαϊκή ρο- µποτική και προώθηση της εφαρµογής τους Βελτίωση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης µέσω καινοτό- µων τεχνολογιών ροµποτικής Παροχή ροµποτικών προϊόντων και υπηρεσιών ως βασικών υποβοηθητικών παραγόντων για την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη Ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης της ευρωπαϊκής κοινότητας ροµποτικής Προαγωγή της ευρωπαϊκής ροµποτικής Να απευθύνεται σε υφιστάµενους και νέους χρήστες και αγορές Συµβολή στην ανάπτυξη πολιτικής και αντιµετώπιση ηθικών, νοµικών και κοινωνικών θεµάτων. Ασφαλή, αϖοτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά ϖροϊόντα Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, από το απλό τσιρότο έως τα πιο πολύπλοκα µηχανήµατα υποστήριξης της ζωής και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro είναι ουσιώδη για την υγεία και την ποιότητα ζωής. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 δύο προτάσεις κανονισµών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό, πιο διαφανείς και καλύτερα προσαρµοσµένοι στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι ασθενείς, καταναλωτές και επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας µπορούν να επωφεληθούν από τα ασφαλή, αποτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στα κύρια στοιχεία των προτάσεων περιλαµβάνονται: Εντονότερη εποπτεία των ανεξάρτητων οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης από τις εθνικές αρχές Σαφέστερα δικαιώµατα και αρµοδιότητες για κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανοµείς και για τις διαγνωστικές υπηρεσίες και τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου Εκτεταµένη βάση δεδοµένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχοντας ολοκληρωµένες και δηµόσιες πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. Καλύτερη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού Αυστηρότερες απαιτήσεις για κλινικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς και του καταναλωτή Προσαρµογή των κανόνων στην τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο Καλύτερος συντονισµός των εθνικών αρχών εποπτείας Ευθυγράµµιση µε διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές, για τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών. Καινοτοµία στον τοµέα του Σχεδίου Το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σηµασία και αναγνωρίζεται ως βασικός κλάδος και δραστηριότητα που µπορεί να φέρει ιδέες στην αγορά, µεταµορφώνοντάς τις σε φιλικά προς το χρήστη και ελκυστικά προϊόντα. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναµική του σχεδίου για την προώθηση της καινοτοµίας, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Καινοτοµία στο Σχέδιο. H έκθεση µε τίτλο «Σχέδιο για Ανάπτυξη και Ευηµερία» παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για το Σχέδιο και την Καινοτοµία στο Ελσίνκι, την παγκόσµια πρωτεύουσα Σχεδίου για το 2012, περιλαµβάνοντας 21 συστάσεις πολιτικής που καλύπτουν έξι τοµείς στρατηγικής δράσης: Ενίσχυση των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Κέντρων Σχεδίου και δηµιουργία ενός «Design Label» για την Ε.Ε. Σύστηµα καινοτοµίας για την Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων, τόσο των νέων µεθόδων για τη µέτρηση των αυξανόµενων επιπτώσεων των επενδύσεων στο σχέδιο, όσο και το καινοτόµο σχέδιο στα επιχειρηµατικά δίκτυα Ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα του σχεδίου για τις επιχειρήσεις και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση Χρήση του σχεδίου και στο δηµόσιο τοµέα µε στόχο την καινοτοµία Ενσωµάτωση του σχεδίου στην έρευνα και στο ερευνητικό σύστηµα της Ε.Ε Προώθηση κουλτούρας για την εκµάθηση του σχεδίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τοµέα του σχεδίου.

5 ΣΕΛΙ Α 5 Σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώϖη Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βασικά στοιχεία για τη σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη 2012», τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να µαθαίνουν ξένες γλώσσες από όλο και πιο µικρή ηλικία, τα περισσότερα ήδη ξεκινούν µεταξύ 6 και 9 ετών. Τα τελευταία 15 έτη, οι περισσότερες χώρες ή περιφέρειες µείωσαν την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκµάθησης ξένων γλωσσών, ενώ κάποιες περιοχές προσφέρουν µαθήµατα ξένων γλωσσών ήδη από την ηλικία των 3 ετών. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας είναι, µε µεγάλη διαφορά, η πλέον διαδεδοµένη σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθούν τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερµανικά και τα ρωσικά, µε µόνο ένα µικρό ποσοστό µαθητών (0-5% ανάλογα µε τη χώρα) να διδάσκονται άλλες γλώσσες πλην των παραπάνω γλωσσών. Η έκθεση παρέχει εκτεταµένα στοιχεία για την υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκµάθησης γλωσσών. Συνδυάζει στατιστικά στοιχεία µε µια περιγραφή του γενικού πλαισίου και της οργάνωσης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, τα επίπεδα συµµετοχής των µαθητών καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την αρχική και επακόλουθη εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τις τάσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών τα τελευταία έτη και αναλύσεις της παρούσας κατάστασης σε σύγκριση µε το παρελθόν. Γεωγραφικές ανισότητες στην εκϖαίδευση και κατάρτιση Παρά τις δεσµεύσεις των κρατών µελών της Ε.Ε. να προωθήσουν την ισότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σηµαντικές γεωγραφικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ αλλά και εντός των κρατών µελών της E.E. όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσοχή στο χάσµα - ανισότητες εκπαίδευσης στις περιφέρειες της Ε.Ε.». Στόχος της έκθεσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε από εµπειρογνώµονες του δικτύου NESSE Network of Experts in Social Sciences of Educations and Training, είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στις προσπάθειές τους για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών µέτρων για την εξάλειψη αυτών των διαφορών. Η έκθεση περιέχει περισσότερους από 100 χάρτες στους οποίους παρουσιάζονται γραφικά οι ανισότητες αυτές. Η έκθεση δείχνει ότι περιφέρειες µε τα υ- ψηλότερα ποσοστά ατόµων µε τίτλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται κυρίως στο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, αλλά και στη βόρεια Ισπανία και την Κύπρο. Αντίθετα, οι περιφέρειες µε τα χαµηλότερα ποσοστά βρίσκονται στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την κεντρική και ανατολική Ε.Ε. Στην έκθεση τονίζονται επίσης σηµαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τη συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση. Το Νοέµβριο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει τη στρατηγική για την «Επανεξέταση των εξιοτήτων», στην οποία θα δίνεται έµφαση στην ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι γεωγραφικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ενώ το 2013 θα υποβάλει περαιτέρω στοιχεία και συµβουλές πολιτικής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να βελτιωθεί η ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναγνώριση δεξιοτήτων ϖου αϖοκτώνται εκτός ϖλαισίου τυϖικής εκϖαίδευσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, ξεκίνησε µια πρωτοβουλία για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του σχολείου και του πανεπιστηµίου. Σκοπός της πρότασης είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους άνεργους νέους και για εκείνους που έχουν λιγότερα τυπικά επαγγελµατικά προσόντα, όπως οι ηλικιωµένοι και οι εργαζόµενοι χαµηλής ειδίκευσης. Επιπλέον, αποβλέπει στην ευρύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως από φοιτητές µεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτή τη σύσταση, η Επιτροπή παρακινεί τα κράτη µέλη να καθιερώσουν, έως το 2015, εθνικά συστήµατα για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πλήρη ή µερική σειρά επαγγελµατικών προσόντων µε βάση δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης. Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί από το Συµβούλιο και αναµένεται να εγκριθεί από τους υπουργούς Παιδείας και Νεολαίας στις Νοεµβρίου

6 ΣΕΛΙ Α 6 Στρατηγική αϖοδέσµευσης δυναµικού του ϖολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012, τη στρατηγική της για την αποδέσµευση του πλήρους δυναµικού των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων στην Ε.Ε. για τη προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισµού και του δυναµικού εξαγωγής αυτών των τοµέων, καθώς και στη µεγιστοποίηση των συναφών οφελών για άλλους τοµείς, όπως η καινοτοµία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η αστική ανάπλαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Εµπειρογνωµόνων Πολιτισµού (EENC) να συντάξει µια κριτική ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο το ανεκµετάλλευτο δυναµικό του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα θα µπορούσε να ενισχύσει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη σε ορισµένα κράτη µέλη. Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν καλύπτουν τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σλοβακία. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν µια επισκόπηση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε το πώς Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους φορείς να αναλάβουν µια σειρά µέτρων για την προώθηση των σωστών συνθηκών που θα συµβάλουν στην άνθηση των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων. Τα µέτρα εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, προώθηση νέων επιχειρησιακών προτύπων, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και βελτίωση συνδέσµων µε άλλους τοµείς. Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, µια σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής και την προώθηση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει ισχυρές εταιρικές σχέσεις µεταξύ διαφορετικών πολιτικών, ιδίως του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, της βιοµηχανίας, των οικονοµικών υποθέσεων, του τουρισµού, της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και της χωροταξίας. Επίσης, σχεδιάζει να κινητοποιήσει τη χρηµατοδότηση της Ε.Ε. για να αυξηθεί η υποστήριξη των παραπάνω τοµέων, κυρίως µέσω του προτεινόµενου προγράµµατος «ηµιουργική Ευρώπη» για την περίοδο και µέσω των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής. Συµβολή του ϖολιτισµού στην ϖεριφερειακή και τοϖική ανάϖτυξη τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν χρησιµοποιηθεί για την προώθηση του πολιτισµού, καθώς και σχετικά µε τις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις στον τοµέα αυτό, κάνοντας λεπτοµερή αναφορά στα υπάρχοντα δεδο- µένα και µελέτες, στη χαρτογράφηση των ηµιουργικών και Πολιτιστικών Βιοµηχανιών, στις υφιστάµενες καλές πρακτικές, αλλά και σε αποτυχηµένες προσπάθειες. Οι περισσότερες εκθέσεις περιέχουν, επίσης, µια σύντο- µη ανάλυση SWOT, όπου για κάθε χώρα ή οµάδα περιφερειών στο εσωτερικό µιας χώρας εµφανίζονται τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές κατά των επενδύσεων στον πολιτιστικό και δηµιουργικό τοµέα. ιακήρυξη Λευκωσίας για την καταϖολέµηση στηµένων αγώνων Η υιοθέτηση της διακήρυξης για την καταπολέµηση της µάστιγας των στηµένων αγώνων είναι το αποτέλεσµα της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τον Αθλητισµό η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου 2012 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. Η κοινή διακήρυξη από την Κυπριακή Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συµµετέχοντες του Φόρουµ «ιακήρυξη Λευκωσίας για την Καταπολέµηση του Στηµένου Παιχνιδιού» αποτελεί συνέχεια των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου των αρµόδιων Υπουργών της Ε.Ε. σε θέµατα αθλητισµού, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την πολωνική Προεδρία το Νοέµβριο του 2011 και αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας της Κυπριακής Προεδρίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαβουλεύσεων που πραγµατοποίησαν µε όλους τους συµµετέχοντες του φόρουµ για τον αθλητισµό της Ε.Ε. Οι στηµένοι αγώνες συνιστούν µία από τις σοβαρότερες απειλές του σύγχρονου αθλητισµού, υπονοµεύοντας τις θε- µελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του «ευ αγωνίζεσθαι» και του σεβασµού για τους άλλους. Πρόκειται για ένα διογκούµενο και πιεστικό πρόβληµα που επηρεάζει πολλά κράτη µέλη και πολλά αθλήµατα. Στη ιακήρυξη τονίζεται ότι «η προσπάθεια για καταπολέµηση των στηµένων παιχνιδιών απαιτεί αποτελεσµατική και συνεχή δράση» αναφέροντας πέντε βασικούς τοµείς στους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες: εκπαίδευση, πρόληψη και χρηστή διακυβέρνηση, παρακολούθηση, κυρώσεις, συνεργασία, διεθνής συντονισµός. Η ιακήρυξη θα παραµείνει καταγεγραµµένη στην ευρωπαϊκή αθλητική ατζέντα και, αναµένεται ότι, θα αποτελέσει την πυξίδα για τις αποφάσεις και δράσεις στην καταπολέµηση της µάστιγας αυτής.

7 ΣΕΛΙ Α 7 Γαλάζια οικονοµία για οικονοµική ανάϖτυξη και ϖροοϖτικές αϖασχόλησης Σε ανακοίνωση για το θέµα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» που εκδόθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ελπιδοφόρες ενδείξεις για οικονοµική ανάπτυξη και προοπτικές απασχόλησης στη θαλάσσια και ναυτιλιακή οικονοµία, πράγµα που θα βοηθήσει την οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εµπόδια που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και να εφαρµοστούν έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση νέων τοµέων. Η ανακοίνωση δροµολογεί µια διαδικασία η οποία θα τοποθετήσει τη γαλάζια οικονοµία σε σηµαντική θέση του προγράµµατος των κρατών µελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι πολιτικές των κρατών µελών και της Ε.Ε. υποστηρίζουν ήδη τη γαλάζια οικονοµία. Επισηµαίνει πέντε τοµείς µε ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης: i) θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός και τουρισµός µε κρουαζιερόπλοια, ii) γαλάζια ενέργεια, iii) θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, iv) υδατοκαλλιέργεια και v) γαλάζια βιοτεχνολογία. Με την προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και καινοτοµίας, µε την υποστήριξη των καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µε την αντιµετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και την ενθάρρυνση καινοτόµων προϊόντων και λύσεων, η Ευρώπη µπορεί να αποδεσµεύσει το αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναµικό που διαθέτει η γαλάζια οικονοµία της. Οι αναπτυσσόµενοι και αναδυόµενοι τοµείς, όπως η ανανεώσιµη ενέργεια των ωκεανών και η γαλάζια βιοτεχνολογία µπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθαρότερης ενέργειας, και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Αστικές µεταφορές: ώρα να κινηθούµε βιώσιµα Η στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζει τη ση- µασία ενός αποτελεσµατικού και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα και σε υπηρεσίες µεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ελαχιστοποιούν τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των ατόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών πρέπει να καταστεί πιο βιώσιµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να διερευνήσει σε συνεργασία µε τους πολίτες και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πώς µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα στην επίτευξη υψηλής ποιότητας και βιώσιµων αστικών µεταφορών και κινητικότητας για όλους τους χρήστες στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και οι αρµοδιότητες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρησή του µοιράζονται µεταξύ των διοικήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, δράση σε όλα αυτά τα επίπεδα είναι α- παραίτητη. Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων το επόµενο έτος, οι οποίες θα καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα, τονίζοντας το σηµαντικό ρόλο των σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας και εντοπίζοντας περιοχές όπου η δράση σε επίπεδο Ε.Ε. µπορεί να συµπληρώσει τις δράσεις που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Η µετάβαση στη βιώσιµη αστική κινητικότητα, η οποία περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξοπλισµού και συστηµάτων, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την οικονο- µική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η διαβούλευση θα παραµείνει ανοικτή έως τις 17 εκεµβρίου Έκθεση για την ϖοιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώϖη Σχεδόν το ένα τρίτο των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων εκτίθεται σε υπερβολικές συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων. Τα σωµατίδια αυτά συγκαταλέγονται στους πλέον βλαβερούς για την ανθρώπινη υγεία ρύπους, καθότι διεισδύουν σε ευαίσθητα τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. Μολονότι η Ε.Ε. έχει σηµειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, από νέα έκθεση που δηµοσίευσε στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), προκύπτει ότι πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και όζοντος στην τροπόσφαιρα. Στην έκθεση του ΕΟΠ για το 2012 σχετικά µε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη εξετάζεται η έκθεση των πολιτών σε ατµοσφαιρικούς ρύπους και παρέχεται συνοπτική εικόνα της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Η έκθεση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων πολιτικών για καθαρό αέρα. Ο ΕΟΠ θα δηµοσιεύσει σύντοµα εκ των υστέρων ανάλυση του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί, για το 2010, οι στόχοι της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών (NEC) για την υγεία και το περιβάλλον.

8 ΣΕΛΙ Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Cell Symposia: Functional RNAs WHO Forum on Health Data Standardization and Interoperability URBACT Annual conference Cities of Tomorrow: Action Today 6th International Meeting on Molecular Electronics European Dimension on Tourism Safety and Security 6th European Space Agency Workshop on Satellite Navigation Technologies Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific, cultural and societal agendas for bio-innovation society 2nd World Congress on Fertility and Antioxidants Therapy World congress of clinical lipidology Portugal Seniors - International Meeting for Active Ageing Higher Education in China and Hong Kong: Recent developments and relations with Europe Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration 3rd International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed Computing Platforms (KDCloud, 2012) 3rd International Workshop on Ubiquitous Computing Security Issues IEEE International Conference on Data Mining Society for Research into Higher Education Annual Conference Europe 2020 Conference - Youth on the move Seminar on Electronic Procurement An opportunity to provide feedback on Commission projects 2-4 εκεµβρίου Sitges, Ισπανία 3-4 εκεµβρίου Γενεύη, Ελβετία 3-4 εκεµβρίου Κοπεγχάγη, ανία 3-7 εκεµβρίου Grenoble, Γαλλία 4 εκεµβρίου 5-7 εκεµβρίου Noordwijk, Ολλανδία 6-7 εκεµβρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία 6-7 εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία 6-8 εκεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία 6-9 εκεµβρίου Λισαβόνα, Πορτογαλία 7 εκεµβρίου 9-13 εκεµβρίου Bielefeld, Γερµανία 10 εκεµβρίου εκεµβρίου Λονδίνο, εκεµβρίου εκεµβρίου Ουαλία, 13 εκεµβρίου 14 εκεµβρίου

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Sixth International Perspective on Water Resources and the Environment Division of Educational and Child Psychology Trainee Educational Psychology Conference MeCCSA 2013 Spaces and Places of Culture 9th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference Relocating Borders: a comparative approach Advanced Photonics Techniques in Soft Matter Biology 12th International Electronics Recycling Congress IERC International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (IFITT) the ENTER conference - ENTER Conference Intelligent Energy Europe Info Day International Conference on Active Countryside Tourism Europe+Asia Event Forum Tourism in the Global South: Landscapes, Identities and Development 3rd Annual Pharmacovigilance and Risk Management Strategies Complex Disease Genetics for Clinicians https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=309 Dialogue Between Contourite & Oceanography Processes, International Workshop APE 2012 Conference - Academic Publishing in Europe TerraTec 2013: Sustainable Solutions for the Environment 11th Annual European Financial Services Conference 7-9 Ιανουαρίου Σµύρνη, Τουρκία 8 Ιανουαρίου Μπρίστολ, 9-13 Ιανουαρίου Londonderry, Ιανουαρίου Ρώµη, Ιταλία Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία 14 Ιανουαρίου Λονδίνο, Ιανουαρίου Σάλτσµπουργκ, Αυστρία Ιανουαρίου Ίνσµπρουκ, Αυστρία 23 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Leeds, Ιανουαρίου Αγία Πετρούπολη, Ρωσία Ιανουαρίου Λισαβόνα, Πορτογαλία Ιανουαρίου Μαδρίτη, Ισπανία Ιανουαρίου Hinxton, Ιανουαρίου Cottingham, Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία Ιανουαρίου Leipzig, Γερµανία 31 Ιανουαρίου

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ: