and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση INFO DAYS «Lifelong Learning Programme Info Day» 12 Νοεµβρίου 2012, events/infodays_2013/ infoday_llp_2013_en.php «Intelligent Energy Europe Info Day 2013» 23 Ιανουαρίου 2013, intelligent/news/index_en.htm Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ Πολιτισµός και Αθλητισµός Μεταφορές και Περιβάλλον Ηµερολόγιο ευρωπαϊκών Ηµερολόγιο εκδηλώσεων εκεµβρίου Ιανουαρίου Το µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο καινοτοµίας και εϖιχειρηµατικότητας στην Κύϖρο! Με τη συµµετοχή 435 αντιπροσώπων από 30 χώρες, οι οποίοι κάλυπταν µια πληθώρα επιστηµονικών πεδίων και καινοτόµων υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκε, µε µεγάλη επιτυχία, στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, το µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο και έκθεση σε θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας µε τίτλο, «East-meets-West on Innovation and Entrepreneurship: Congress and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συνέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) 1-4 Σεπτεµβρίου 2012 και τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του Συνεδρίου ήταν η αξιοποίηση του διανοητικού και επιχειρηµατικού κεφαλαίου µέσω της προώθησης διακρατικής συνεργασίας µεταξύ Ανατολής και ύσης. Το Συνέδριο περιελάµβανε παρουσιάσεις και συζήτηση θεµάτων και πρόσφατων ερευνητικών δεδο- µένων που µπορούν να εµπορευµατοποιηθούν, συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταλήξουν σε ουσιαστικά συµπεράσµατα για την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα, Στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης του EASTWEST. καθώς και θεµατικές ενότητες για τις πιο πρόσφατες καινοτόµες και επιχειρηµατικές ιδέες. Χαιρετισµούς απεύθυναν µεταξύ άλλων ο απερχόµενος Υπουργός Το άρθρο Υγείας ρ. αυτό Μαλάς µπορεί (πάνω να έχει αριστερά) και ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κύπρου Καθ. Χριστοφίδης Μεταξύ των λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή οµιλητών συγκαταλέγονταν ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία διεθνούς φήµης ακαδηµαϊκοί και ερευνητές. (πάνω 2008: στον δεξιά), ενώ τοµέα η Κύπρια Επίτροπος αύξηση της κα Βασιλείου των εξέφρασε Η Το την επιλογή υλικό υποστήριξή θεµάτων της εικόνων που στην ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος. εκδήλωση µέσω Εϖιστηµονικής δαϖανών και την Τεχνικής έρευνα είναι Παράλληλα διεξήχθη η Έκθεση για παρουσίαση καινοτόµων τεχνολογιών και ερευνητικών (ΕΓΚ), το είναι πρόσθεσης Κυπριακό πάρα πολύ περιεχοµένου Εµπορικό µεγάλο. και Μπο- σε Βιοµηχανι- κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) τρόπος δελτία αποτελεσµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών κό Επιµελητήριο ρείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε (ΚΕΒΕ) δελτίο. και άρθρα την Κυπριακή από ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιοµηχανία και Οµοσπονδία σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλ- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε Γυναικών το άρθρο Επιχειρηµατιών σας και Επαγγελµατικών επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε (ΚΟΓΕΕ). εάν η εικόνα Ο EUROSTARS υποστηρίζει διαγωνισµός είχε που αφορά στη χρηµατοδότηση κατά τη πληροφορίες: διάρκεια και στήριξη του Επίσης, Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες Συνεδρίου τεθεί υπό την αιγίδα της «Ευρωπαϊκής Εβδοτων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-ποσπαθείτε να επιχειρησιακές Επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται τελέσθηκε στον τοµέα η απονοµή της Έρευνας βραβεί- µάδας Μικροµεσαίων EASTWEST και Ανάπτυξης. αναφέρετε αποδώσετε. Προσπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή στο να κάνετε διαγωνισµό φα- ή (ΜΜΕ) ων για τις πιο επιτυχηµένες ανταλλαγές 2012» και οικονοµικές συµµετοχές του προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής προγράµµατος θα είναι ο κ. «Erasmus Luuk Borg, για Προϊστάµενος Νέους νερώνουν ότι το πρόγραµµα έχει αποκτήσει της Γραµµατείας του EUREKA, µε ενώ στη συνάντηση θα λάβουν Επιχειρηµατίες», οι µέρος οποίες 50 πραγµατοποιήθηκαν µεγάλη απήχηση - ιδίως τον τελευταίο χρόνοεκπρόσωποι γραφείων έρευνας και ανάπτυξης, που συµµετέχουν στο από δίκτυο τους IGLO τρεις - Informal ενδιάµεσους Group οργανι- και ότι είναι εξίσου επωφελές τόσο για τους of RTD Liaison Offices. σµούς της Κύπρου που διαχειρίζονται το πρόγραµµα: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου νέους όσο και για τους επιχειρηµατίες υποδοχής, αλλά και για την οικονοµία της Ε.Ε.

2 ΣΕΛΙ Α 2 Η Εϖίκουρη Καθηγήτρια έσϖω Φάττα-Κάσινου τιµάται µε το Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης Στιγµιότυπο από την τελετή βράβευσης. Με το Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης 2011 βραβεύθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κύπρου έσπω Φάττα-Κάσινου για το ερευνητικό έργο µε τίτλο: «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Καινοτόµων Μεθόδων Προχωρη- µένης Χηµικής Οξείδωσης για Αποµάκρυνση Ξενοβιοτικών Ενώσεων από Λύµατα και Αξιολόγηση της Βιολογικής Επικινδυνότητας τους». Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ιαγωνισµού «Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης» επέλεξε ως επικρατέστερη την εν λόγω πρόταση βάσει της ποιότητας του ερευνητικού έργου, του δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου, την αξιοποίηση και εκ- µετάλλευση των αποτελεσµάτων και τη γενικότερη ερευνητική παρουσία. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου εκτιµήθηκε η τοξικότητα των εκροών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην Κύπρο και αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν καινοτόµα ερευνητικά πρωτόκολλα για τον αναλυτικό προσδιορισµό των ξενοβιοτικών χηµικών ενώσεων στο νερό, µε έµφαση στις φαρµακευτικές ουσίες και µέθοδοι χηµικής οξείδωσης, µεταξύ άλλων µε τη χρήση του ηλιακού φωτός. Τα αποτελέσµατα του Έργου έχουν πρακτικές εφαρµογές καθώς αποτελούν συνδυασµό βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας. Ακόµη, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και στο πλαίσιο του υλοποιηθέντος έργου δηµιουργήθηκε το πρώτο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στην Κύπρο (ΓΑΙΑ), το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία του ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου για το Νερό (ΝΗΡΕΑΣ). Η Επιτροπή αξιολόγησης επεσήµανε τέλος την επιτυχή επιστηµονική πορεία και δυναµική της ρος Φάττα-Κάσινου. Το Πανεϖιστήµιο Νεάϖολις Πάφου συντονίζει το διακρατικό σχέδιο κατάρτισης «MYCOT.I.CO.N» Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου είναι συντονιστής (Management Co-ordinator) του σχεδίου «MYCOT.I.CO.N. - Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτοµίας. Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε πέρσι και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο του Το «MYCOT.I.CO.N.» αφορά στην παραγωγή ενός καινοτόµου, φιλικού προς τον χρήστη «πακέτου» κατάρτισης για τα άγρια εδώδιµα µανιτάρια, το οποίο συνίσταται από ένα ευέλικτο πρόγραµ- µα κατάρτισης, δοµηµένο σε ενότητες και ηλεκτρονική αυτό-αξιολόγηση και πιστοποίηση που θα παρέχεται µε τη µέθοδο της ανοικτής εκπαίδευσης. Το υλικό κατάρτισης θα συνάδει µε τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και θα είναι δοµη- µένο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του συστήµατος ECVET. Επιπρόσθετα, το υλικό που θα παραχθεί, ελπίζεται να πιστοποιηθεί και να συµπεριληφθεί στο Σύστηµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης των συµµετεχουσών χωρών, µε προοπτική και για Στιγµιότυπο από τη συνάντηση της κοινοπραξίας στο Πανεπιστήµιο του Palermo. τα Συστήµατα των άλλων χωρών της Ε.Ε. Ως απόρροια του σχεδίου αναµένεται η σηµαντική διευκόλυνση ανάπτυξης των απαιτούµενων δεξιοτήτων των καταρτιζοµένων που θα επιτρέψει την απασχόληση των καταρτισθέντων, της αύξησης του οικογενειακού εισοδήµατός τους, τη βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και την αύξηση της περιβαλλοντικής αειφορίας των αγροτικών περιοχών. Η κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του σχεδίου συνίσταται από το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Κ.Ε.Κ. Αιγέας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήµιο του Palermo (Ιταλία) και την Ακαδηµία Επιστηµών της Σόφιας (Βουλγαρία), µε την επικουρία έξι οργανώσεων από τις συµµετέχουσες χώρες.

3 ΣΕΛΙ Α 3 ιεθνής εϖιστηµονική συνεργασία για την αντιµετώϖιση των ϖαγκόσµιων ϖροκλήσεων Το παγκόσµιο τοπίο στον τοµέα της έρευνας εξελίσσεται γρήγορα, το δε ποσοστό των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) στις δαπάνες Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) παγκοσµίως διπλασιάσθηκε στο διάστηµα Προβλήµατα όπως, η κλιµατική αλλαγή, η επισιτιστική ασφάλεια, ή η καταπολέµηση ασθενειών απαιτούν όλο και περισσότερο συντονισµένες ερευνητικές προσπάθειες διεθνώς. Ο µόνος τρόπος για να µεγιστοποιήσει η Ε.Ε την αριστεία της επιστηµονικής της βάσης και των καινοτόµων βιοµηχανιών της είναι να µείνει ανοικτή στη διεθνή συνεργασία και να προσελκύει τα καλύτερα µυαλά από όλον τον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάστρωσε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012 µια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτοµία. Η νέα στρατηγική θα εφαρµοσθεί κυρίως µέσω του Ορίζοντα 2020, το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτοµία από το 2014, καθώς και µέσω κοινών πρωτοβουλιών µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Πέραν του γεγονότος ότι ο Ορίζοντας 2020 είναι πλήρως ανοικτός στη διεθνή συνεργασία, στοχευµένες δράσεις µε καίριας σηµασίας εταίρους και περιοχές θα εστιασθούν σε κοινωνικής φύσεως προβλήµατα και στην προώθηση βιοµηχανικών τεχνολογιών. Θα αναπτυχθούν πολυετή προγράµµατα συνεργασίας µε καίριας σηµασίας χώρες εταίρους και περιοχές µε αντικείµενο τη διεθνή συνεργασία και τη βελτίωσή της. Η στρατηγική έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου µε τους εταίρους µας και τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτοµίας. Μέσω του γενικού ανοίγµατος του Ορίζοντα 2020 στη διεθνή συνεργασία, οι Ευρωπαίοι ερευνητές θα είναι ελεύθεροι να συνεργάζονται µε οµολόγους τους σε τρίτες χώρες σε θέµατα της επιλογής τους. Θα προωθηθούν, επίσης, κοινές αρχές στην έρευνα και την καινοτοµία, όπως η ερευνητική ακεραιότητα, η ισότητα των φύλων και η ελεύθερη πρόσβαση, ώστε να δηµιουργηθούν ισότιµοι όροι διεθνούς συνεργασίας στην παγκόσµια κοινότητα έρευνας και καινοτοµίας. Πέµϖτη έκθεση ϖαρακολούθησης του 7 ου ΠΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πέµπτη έκθεση παρακολούθησης του 7 ου ΠΠ, η οποία καλύπτει την υλοποίηση του προγράµµατοςπλαισίου κατά τα έτη Παρέχει λεπτο- µέρειες σχετικά µε τη συµµετοχή ανά τύπο χρη- µατοδότησης, φύλο, χώρα και ίδρυµα. Κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών του 7 ου ΠΠ, οι 307 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύθηκαν δέχθηκαν πάνω από προτάσεις, εκ των οποίων περισσότερες από περιλήφθηκαν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ πάνω από προτάσεις - µε περισσότερους από συµµετέχοντες έλαβαν κοινοτική χρηµατοδότηση ύψους 25,7 δις ευρώ. Οι προτάσεις και οι αιτούντες είχαν ένα µέσο ποσοστό επιτυχίας 20% και 22%, αντίστοιχα. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών εφαρµογής του 7 ου ΠΠ, το 17% όλων των συµµετεχόντων που υπέγραψαν συµφωνίες επιχορήγησης ήταν ΜΜΕ, ενώ το 26% των ατόµων επαφής για τις επιστηµονικές πτυχές των χρηµατοδοτούµενων έργων του 7 ου ΠΠ ήταν γυναίκες. «Βραδιά του Ερευνητή 2012» Μεγάλη η ϖροσέλευση κοινού! Με το παιχνίδι «Πείτε µου, κύριε Τούρινγκ, υπάρχουν έξυπνες µηχανές;» οι συµµετέχοντες της 7 ης «Βραδιάς του Ερευνητή» που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 28 Σεπτεµβρίου 2012 προσπάθησαν να διακρίνουν την ανθρώπινη φωνή ανάµεσα σε ήχους που προέρχονται από υπολογιστή κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης. Το παιχνίδι βασίζεται σε µια δοκιµή που έγινε τη δεκαετία του 1950 για να αξιολογηθεί η ικανότητα των υπολογιστών να επιδεικνύουν έξυπνη συµπεριφορά και να αντιδρούν όπως ένας άνθρωπος. Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία φέτος τη «Βραδιά του Ερευνητή 2012», η οποία είχε τη µεγαλύτερη προσέλευση κοινού κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Υπολογίζεται ότι γύρω στις άτοµα όλων των ηλικιών και κυρίως νέοι και παιδιά επισκέφτηκαν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έλαβε χώρα από το απόγευµα της Παρασκευής, 28 Σεπτεµβρίου 2012, έως αργά το βράδυ στους χώρους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και ο ιαγωνισµός «S-Factor», µια πρωτοβουλία του ΕΓΚ, µε δύο κατηγορίες συµµετεχόντων, µαθητές γυµνασιακής και λυκειακής εκπαίδευσης. Συνολικά συµµετείχαν 19 µαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν µέσα σε τρία λεπτά, µε πρωτότυπο και χιουµοριστικό τρόπο, διάφορα επιστηµονικά φαινόµενα. Οι τρεις καλύτεροι από κάθε κατηγορία κέρδισαν πλούσια δώρα.

4 ΣΕΛΙ Α 4 Εϖέκταση και βελτίωση του τοµέα της ροµϖοτικής Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιοµηχανία και ο ακαδηµαϊκός κόσµος συµφώνησαν στη δροµολόγηση µιας σύ- µπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού το- µέα στη ροµποτική, για να βοηθήσουν τις εγκατεστηµένες στην Ευρώπη ε- ταιρείες να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια αγορά ροµποτικής, µε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 15,5 δις ευρώ. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κατασκευαστών ροµποτικής και ερευνητικά ινστιτούτα συνυπέγραψαν µε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes ένα µνηµόνιο συµφωνίας, ως πρώτο βήµα για τη συγκρότηση µιας σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα το Η Συµφωνία στη Ροµποτική έχει ως στόχο: Ανάπτυξη στρατηγικών στόχων για την ευρωπαϊκή ρο- µποτική και προώθηση της εφαρµογής τους Βελτίωση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης µέσω καινοτό- µων τεχνολογιών ροµποτικής Παροχή ροµποτικών προϊόντων και υπηρεσιών ως βασικών υποβοηθητικών παραγόντων για την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευρώπη Ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης της ευρωπαϊκής κοινότητας ροµποτικής Προαγωγή της ευρωπαϊκής ροµποτικής Να απευθύνεται σε υφιστάµενους και νέους χρήστες και αγορές Συµβολή στην ανάπτυξη πολιτικής και αντιµετώπιση ηθικών, νοµικών και κοινωνικών θεµάτων. Ασφαλή, αϖοτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά ϖροϊόντα Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, από το απλό τσιρότο έως τα πιο πολύπλοκα µηχανήµατα υποστήριξης της ζωής και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro είναι ουσιώδη για την υγεία και την ποιότητα ζωής. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 δύο προτάσεις κανονισµών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό, πιο διαφανείς και καλύτερα προσαρµοσµένοι στην επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι ασθενείς, καταναλωτές και επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας µπορούν να επωφεληθούν από τα ασφαλή, αποτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στα κύρια στοιχεία των προτάσεων περιλαµβάνονται: Εντονότερη εποπτεία των ανεξάρτητων οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης από τις εθνικές αρχές Σαφέστερα δικαιώµατα και αρµοδιότητες για κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανοµείς και για τις διαγνωστικές υπηρεσίες και τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου Εκτεταµένη βάση δεδοµένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχοντας ολοκληρωµένες και δηµόσιες πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. Καλύτερη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού Αυστηρότερες απαιτήσεις για κλινικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς και του καταναλωτή Προσαρµογή των κανόνων στην τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο Καλύτερος συντονισµός των εθνικών αρχών εποπτείας Ευθυγράµµιση µε διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές, για τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών. Καινοτοµία στον τοµέα του Σχεδίου Το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σηµασία και αναγνωρίζεται ως βασικός κλάδος και δραστηριότητα που µπορεί να φέρει ιδέες στην αγορά, µεταµορφώνοντάς τις σε φιλικά προς το χρήστη και ελκυστικά προϊόντα. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναµική του σχεδίου για την προώθηση της καινοτοµίας, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Καινοτοµία στο Σχέδιο. H έκθεση µε τίτλο «Σχέδιο για Ανάπτυξη και Ευηµερία» παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για το Σχέδιο και την Καινοτοµία στο Ελσίνκι, την παγκόσµια πρωτεύουσα Σχεδίου για το 2012, περιλαµβάνοντας 21 συστάσεις πολιτικής που καλύπτουν έξι τοµείς στρατηγικής δράσης: Ενίσχυση των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Κέντρων Σχεδίου και δηµιουργία ενός «Design Label» για την Ε.Ε. Σύστηµα καινοτοµίας για την Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων, τόσο των νέων µεθόδων για τη µέτρηση των αυξανόµενων επιπτώσεων των επενδύσεων στο σχέδιο, όσο και το καινοτόµο σχέδιο στα επιχειρηµατικά δίκτυα Ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα του σχεδίου για τις επιχειρήσεις και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση Χρήση του σχεδίου και στο δηµόσιο τοµέα µε στόχο την καινοτοµία Ενσωµάτωση του σχεδίου στην έρευνα και στο ερευνητικό σύστηµα της Ε.Ε Προώθηση κουλτούρας για την εκµάθηση του σχεδίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τοµέα του σχεδίου.

5 ΣΕΛΙ Α 5 Σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώϖη Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βασικά στοιχεία για τη σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη 2012», τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να µαθαίνουν ξένες γλώσσες από όλο και πιο µικρή ηλικία, τα περισσότερα ήδη ξεκινούν µεταξύ 6 και 9 ετών. Τα τελευταία 15 έτη, οι περισσότερες χώρες ή περιφέρειες µείωσαν την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκµάθησης ξένων γλωσσών, ενώ κάποιες περιοχές προσφέρουν µαθήµατα ξένων γλωσσών ήδη από την ηλικία των 3 ετών. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας είναι, µε µεγάλη διαφορά, η πλέον διαδεδοµένη σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθούν τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερµανικά και τα ρωσικά, µε µόνο ένα µικρό ποσοστό µαθητών (0-5% ανάλογα µε τη χώρα) να διδάσκονται άλλες γλώσσες πλην των παραπάνω γλωσσών. Η έκθεση παρέχει εκτεταµένα στοιχεία για την υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκµάθησης γλωσσών. Συνδυάζει στατιστικά στοιχεία µε µια περιγραφή του γενικού πλαισίου και της οργάνωσης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, τα επίπεδα συµµετοχής των µαθητών καθώς και αναλυτικά στοιχεία για την αρχική και επακόλουθη εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τις τάσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών τα τελευταία έτη και αναλύσεις της παρούσας κατάστασης σε σύγκριση µε το παρελθόν. Γεωγραφικές ανισότητες στην εκϖαίδευση και κατάρτιση Παρά τις δεσµεύσεις των κρατών µελών της Ε.Ε. να προωθήσουν την ισότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σηµαντικές γεωγραφικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ αλλά και εντός των κρατών µελών της E.E. όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσοχή στο χάσµα - ανισότητες εκπαίδευσης στις περιφέρειες της Ε.Ε.». Στόχος της έκθεσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε από εµπειρογνώµονες του δικτύου NESSE Network of Experts in Social Sciences of Educations and Training, είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής στις προσπάθειές τους για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών µέτρων για την εξάλειψη αυτών των διαφορών. Η έκθεση περιέχει περισσότερους από 100 χάρτες στους οποίους παρουσιάζονται γραφικά οι ανισότητες αυτές. Η έκθεση δείχνει ότι περιφέρειες µε τα υ- ψηλότερα ποσοστά ατόµων µε τίτλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται κυρίως στο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, αλλά και στη βόρεια Ισπανία και την Κύπρο. Αντίθετα, οι περιφέρειες µε τα χαµηλότερα ποσοστά βρίσκονται στην Ιταλία, την Πορτογαλία και την κεντρική και ανατολική Ε.Ε. Στην έκθεση τονίζονται επίσης σηµαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τη συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση. Το Νοέµβριο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει τη στρατηγική για την «Επανεξέταση των εξιοτήτων», στην οποία θα δίνεται έµφαση στην ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι γεωγραφικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ενώ το 2013 θα υποβάλει περαιτέρω στοιχεία και συµβουλές πολιτικής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να βελτιωθεί η ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναγνώριση δεξιοτήτων ϖου αϖοκτώνται εκτός ϖλαισίου τυϖικής εκϖαίδευσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, ξεκίνησε µια πρωτοβουλία για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του σχολείου και του πανεπιστηµίου. Σκοπός της πρότασης είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως για τους άνεργους νέους και για εκείνους που έχουν λιγότερα τυπικά επαγγελµατικά προσόντα, όπως οι ηλικιωµένοι και οι εργαζόµενοι χαµηλής ειδίκευσης. Επιπλέον, αποβλέπει στην ευρύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως από φοιτητές µεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτή τη σύσταση, η Επιτροπή παρακινεί τα κράτη µέλη να καθιερώσουν, έως το 2015, εθνικά συστήµατα για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πλήρη ή µερική σειρά επαγγελµατικών προσόντων µε βάση δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης. Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί από το Συµβούλιο και αναµένεται να εγκριθεί από τους υπουργούς Παιδείας και Νεολαίας στις Νοεµβρίου

6 ΣΕΛΙ Α 6 Στρατηγική αϖοδέσµευσης δυναµικού του ϖολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012, τη στρατηγική της για την αποδέσµευση του πλήρους δυναµικού των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων στην Ε.Ε. για τη προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση του ανταγωνισµού και του δυναµικού εξαγωγής αυτών των τοµέων, καθώς και στη µεγιστοποίηση των συναφών οφελών για άλλους τοµείς, όπως η καινοτοµία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η αστική ανάπλαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό ίκτυο Εµπειρογνωµόνων Πολιτισµού (EENC) να συντάξει µια κριτική ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο το ανεκµετάλλευτο δυναµικό του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα θα µπορούσε να ενισχύσει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη σε ορισµένα κράτη µέλη. Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν καλύπτουν τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σλοβακία. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν µια επισκόπηση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε το πώς Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους φορείς να αναλάβουν µια σειρά µέτρων για την προώθηση των σωστών συνθηκών που θα συµβάλουν στην άνθηση των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων. Τα µέτρα εστιάζονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, προώθηση νέων επιχειρησιακών προτύπων, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και βελτίωση συνδέσµων µε άλλους τοµείς. Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, µια σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής και την προώθηση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει ισχυρές εταιρικές σχέσεις µεταξύ διαφορετικών πολιτικών, ιδίως του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, της βιοµηχανίας, των οικονοµικών υποθέσεων, του τουρισµού, της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και της χωροταξίας. Επίσης, σχεδιάζει να κινητοποιήσει τη χρηµατοδότηση της Ε.Ε. για να αυξηθεί η υποστήριξη των παραπάνω τοµέων, κυρίως µέσω του προτεινόµενου προγράµµατος «ηµιουργική Ευρώπη» για την περίοδο και µέσω των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής. Συµβολή του ϖολιτισµού στην ϖεριφερειακή και τοϖική ανάϖτυξη τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν χρησιµοποιηθεί για την προώθηση του πολιτισµού, καθώς και σχετικά µε τις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις στον τοµέα αυτό, κάνοντας λεπτοµερή αναφορά στα υπάρχοντα δεδο- µένα και µελέτες, στη χαρτογράφηση των ηµιουργικών και Πολιτιστικών Βιοµηχανιών, στις υφιστάµενες καλές πρακτικές, αλλά και σε αποτυχηµένες προσπάθειες. Οι περισσότερες εκθέσεις περιέχουν, επίσης, µια σύντο- µη ανάλυση SWOT, όπου για κάθε χώρα ή οµάδα περιφερειών στο εσωτερικό µιας χώρας εµφανίζονται τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές κατά των επενδύσεων στον πολιτιστικό και δηµιουργικό τοµέα. ιακήρυξη Λευκωσίας για την καταϖολέµηση στηµένων αγώνων Η υιοθέτηση της διακήρυξης για την καταπολέµηση της µάστιγας των στηµένων αγώνων είναι το αποτέλεσµα της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τον Αθλητισµό η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου 2012 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. Η κοινή διακήρυξη από την Κυπριακή Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συµµετέχοντες του Φόρουµ «ιακήρυξη Λευκωσίας για την Καταπολέµηση του Στηµένου Παιχνιδιού» αποτελεί συνέχεια των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου των αρµόδιων Υπουργών της Ε.Ε. σε θέµατα αθλητισµού, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την πολωνική Προεδρία το Νοέµβριο του 2011 και αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας της Κυπριακής Προεδρίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαβουλεύσεων που πραγµατοποίησαν µε όλους τους συµµετέχοντες του φόρουµ για τον αθλητισµό της Ε.Ε. Οι στηµένοι αγώνες συνιστούν µία από τις σοβαρότερες απειλές του σύγχρονου αθλητισµού, υπονοµεύοντας τις θε- µελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του «ευ αγωνίζεσθαι» και του σεβασµού για τους άλλους. Πρόκειται για ένα διογκούµενο και πιεστικό πρόβληµα που επηρεάζει πολλά κράτη µέλη και πολλά αθλήµατα. Στη ιακήρυξη τονίζεται ότι «η προσπάθεια για καταπολέµηση των στηµένων παιχνιδιών απαιτεί αποτελεσµατική και συνεχή δράση» αναφέροντας πέντε βασικούς τοµείς στους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες: εκπαίδευση, πρόληψη και χρηστή διακυβέρνηση, παρακολούθηση, κυρώσεις, συνεργασία, διεθνής συντονισµός. Η ιακήρυξη θα παραµείνει καταγεγραµµένη στην ευρωπαϊκή αθλητική ατζέντα και, αναµένεται ότι, θα αποτελέσει την πυξίδα για τις αποφάσεις και δράσεις στην καταπολέµηση της µάστιγας αυτής.

7 ΣΕΛΙ Α 7 Γαλάζια οικονοµία για οικονοµική ανάϖτυξη και ϖροοϖτικές αϖασχόλησης Σε ανακοίνωση για το θέµα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» που εκδόθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ελπιδοφόρες ενδείξεις για οικονοµική ανάπτυξη και προοπτικές απασχόλησης στη θαλάσσια και ναυτιλιακή οικονοµία, πράγµα που θα βοηθήσει την οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εµπόδια που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και να εφαρµοστούν έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση νέων τοµέων. Η ανακοίνωση δροµολογεί µια διαδικασία η οποία θα τοποθετήσει τη γαλάζια οικονοµία σε σηµαντική θέση του προγράµµατος των κρατών µελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι πολιτικές των κρατών µελών και της Ε.Ε. υποστηρίζουν ήδη τη γαλάζια οικονοµία. Επισηµαίνει πέντε τοµείς µε ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης: i) θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός και τουρισµός µε κρουαζιερόπλοια, ii) γαλάζια ενέργεια, iii) θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, iv) υδατοκαλλιέργεια και v) γαλάζια βιοτεχνολογία. Με την προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και καινοτοµίας, µε την υποστήριξη των καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µε την αντιµετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και την ενθάρρυνση καινοτόµων προϊόντων και λύσεων, η Ευρώπη µπορεί να αποδεσµεύσει το αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναµικό που διαθέτει η γαλάζια οικονοµία της. Οι αναπτυσσόµενοι και αναδυόµενοι τοµείς, όπως η ανανεώσιµη ενέργεια των ωκεανών και η γαλάζια βιοτεχνολογία µπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθαρότερης ενέργειας, και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Αστικές µεταφορές: ώρα να κινηθούµε βιώσιµα Η στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζει τη ση- µασία ενός αποτελεσµατικού και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα και σε υπηρεσίες µεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ελαχιστοποιούν τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των ατόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών πρέπει να καταστεί πιο βιώσιµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να διερευνήσει σε συνεργασία µε τους πολίτες και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πώς µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα στην επίτευξη υψηλής ποιότητας και βιώσιµων αστικών µεταφορών και κινητικότητας για όλους τους χρήστες στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και οι αρµοδιότητες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρησή του µοιράζονται µεταξύ των διοικήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, δράση σε όλα αυτά τα επίπεδα είναι α- παραίτητη. Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων το επόµενο έτος, οι οποίες θα καθορίζουν τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα, τονίζοντας το σηµαντικό ρόλο των σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας και εντοπίζοντας περιοχές όπου η δράση σε επίπεδο Ε.Ε. µπορεί να συµπληρώσει τις δράσεις που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Η µετάβαση στη βιώσιµη αστική κινητικότητα, η οποία περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξοπλισµού και συστηµάτων, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την οικονο- µική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η διαβούλευση θα παραµείνει ανοικτή έως τις 17 εκεµβρίου Έκθεση για την ϖοιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώϖη Σχεδόν το ένα τρίτο των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων εκτίθεται σε υπερβολικές συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων. Τα σωµατίδια αυτά συγκαταλέγονται στους πλέον βλαβερούς για την ανθρώπινη υγεία ρύπους, καθότι διεισδύουν σε ευαίσθητα τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. Μολονότι η Ε.Ε. έχει σηµειώσει πρόοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, από νέα έκθεση που δηµοσίευσε στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), προκύπτει ότι πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και όζοντος στην τροπόσφαιρα. Στην έκθεση του ΕΟΠ για το 2012 σχετικά µε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη εξετάζεται η έκθεση των πολιτών σε ατµοσφαιρικούς ρύπους και παρέχεται συνοπτική εικόνα της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Η έκθεση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων πολιτικών για καθαρό αέρα. Ο ΕΟΠ θα δηµοσιεύσει σύντοµα εκ των υστέρων ανάλυση του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί, για το 2010, οι στόχοι της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών (NEC) για την υγεία και το περιβάλλον.

8 ΣΕΛΙ Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Cell Symposia: Functional RNAs WHO Forum on Health Data Standardization and Interoperability URBACT Annual conference Cities of Tomorrow: Action Today 6th International Meeting on Molecular Electronics European Dimension on Tourism Safety and Security 6th European Space Agency Workshop on Satellite Navigation Technologies Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific, cultural and societal agendas for bio-innovation society 2nd World Congress on Fertility and Antioxidants Therapy World congress of clinical lipidology Portugal Seniors - International Meeting for Active Ageing Higher Education in China and Hong Kong: Recent developments and relations with Europe Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration 3rd International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed Computing Platforms (KDCloud, 2012) 3rd International Workshop on Ubiquitous Computing Security Issues IEEE International Conference on Data Mining Society for Research into Higher Education Annual Conference Europe 2020 Conference - Youth on the move Seminar on Electronic Procurement An opportunity to provide feedback on Commission projects 2-4 εκεµβρίου Sitges, Ισπανία 3-4 εκεµβρίου Γενεύη, Ελβετία 3-4 εκεµβρίου Κοπεγχάγη, ανία 3-7 εκεµβρίου Grenoble, Γαλλία 4 εκεµβρίου 5-7 εκεµβρίου Noordwijk, Ολλανδία 6-7 εκεµβρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία 6-7 εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία 6-8 εκεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία 6-9 εκεµβρίου Λισαβόνα, Πορτογαλία 7 εκεµβρίου 9-13 εκεµβρίου Bielefeld, Γερµανία 10 εκεµβρίου εκεµβρίου Λονδίνο, εκεµβρίου εκεµβρίου Ουαλία, 13 εκεµβρίου 14 εκεµβρίου

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Sixth International Perspective on Water Resources and the Environment Division of Educational and Child Psychology Trainee Educational Psychology Conference MeCCSA 2013 Spaces and Places of Culture 9th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference Relocating Borders: a comparative approach Advanced Photonics Techniques in Soft Matter Biology 12th International Electronics Recycling Congress IERC International Federation for Information Technology and Travel & Tourism (IFITT) the ENTER conference - ENTER Conference Intelligent Energy Europe Info Day International Conference on Active Countryside Tourism Europe+Asia Event Forum Tourism in the Global South: Landscapes, Identities and Development 3rd Annual Pharmacovigilance and Risk Management Strategies Complex Disease Genetics for Clinicians https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=309 Dialogue Between Contourite & Oceanography Processes, International Workshop APE 2012 Conference - Academic Publishing in Europe TerraTec 2013: Sustainable Solutions for the Environment 11th Annual European Financial Services Conference 7-9 Ιανουαρίου Σµύρνη, Τουρκία 8 Ιανουαρίου Μπρίστολ, 9-13 Ιανουαρίου Londonderry, Ιανουαρίου Ρώµη, Ιταλία Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία 14 Ιανουαρίου Λονδίνο, Ιανουαρίου Σάλτσµπουργκ, Αυστρία Ιανουαρίου Ίνσµπρουκ, Αυστρία 23 Ιανουαρίου Ιανουαρίου Leeds, Ιανουαρίου Αγία Πετρούπολη, Ρωσία Ιανουαρίου Λισαβόνα, Πορτογαλία Ιανουαρίου Μαδρίτη, Ισπανία Ιανουαρίου Hinxton, Ιανουαρίου Cottingham, Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία Ιανουαρίου Leipzig, Γερµανία 31 Ιανουαρίου

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια

BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1. κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια BRIDGING THE GAP Issue1 Issue 1 «Το πρόγραμμα Bridging the Gap θα μεταφέρει και θα προσαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης για επιχειρηματίες» Πρόγραμμα "Bridging the Gap" (BTG) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

The governance of culture in today's globalized world

The governance of culture in today's globalized world ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS The governance of culture in today's globalized world Χαιρετισμός από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ανακοινώνει την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE

LIMITE EL. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 DS 1594/3/12 REV 3 (el) LIMITE POLGEN POLMAR PESC COSDP AGRI TRANS JAI ENV PECHE CODEC FIN ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Της: Προεδρίας Προς: τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 1. Σχετικά με το έργο TRACE 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ TRACE Με το

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4 ΔΙΣ ΣΕ 9 ΤΟΜΕΙΣ Μέσο:.......... ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Ημ. Έκδοσης:.... 4/4/2014 Ημ. Αποδελτίωσης:... 5/4/2014 Σελίδα:......... 17 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Μέσο:.......... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα