ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 2 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ψηφιακό 5 Θεµατολόγιο Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών ικαιώµατα εκδηλώσεων 7 Ηµερολόγιο INFO DAYS «FP7 Security Research Information Day» 11 Σεπτεµβρίου 2012, Βρυξέλλες, Βέλγιο about_us/events/ security_fp7_infoday2012_en.htm «FP7 ICT Proposers Day 2012» September 2012, Βαρσοβία, Πολωνία information_society/events/ ictproposersday/2012/ index_en.htm Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ Αυγούστου Παρουσίαση Προτεραιοτήτων Κυϖριακής Προεδρίας στους τοµείς Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκϖαίδευσης Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο του Συµβουλίου της για το ΕΙΤ, στη Λάρνακα. Ε.Ε. (Ιούλιος εκέµβριος 3. Ευρωπαϊκός Χώρος 2012), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε Κατά τη διάρκεια της Προεδρί- Έρευνας (ΕΧΕ) στις 5 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες παρουσίαση σχετικά σεις επί της πρότασης της Επιας θα γίνουν εντατικές συζητή- µε τις προτεραιότητες της τροπής για το Πλαίσιο ΕΧΕ και Κυπριακής Προεδρίας στους θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο τοµείς της Έρευνας & Καινοτοµίας (Ε&Κ) και της Εκπαίου 2012, στη Λευκωσία. για τον ΕΧΕ, στις 14 Νοεµβρίδευσης. Οµιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κκ. Τηλέµα- 4. ιεθνής συνεργασία στους τοµείς Ε&Κ - Ευρωχος Τηλεµάχου, Σύµβουλος Μεσογειακή Συνεργασία Έρευνας και Κυριάκος Κωστέας Σύµβουλος Παιδείας, Η Προεδρία θα προωθήσει τη Πολιτισµού, Νεολαίας και διεθνή συνεργασία µε τρίτες Αθλητισµού της Μόνιµης Α- χώρες στους τοµείς Ε&Κ, µε ντιπροσωπείας της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ε.Ε. Η στο δίκτυο IGLO. Μεσογειακή συνεργασία. έ µ φ α σ η σ τ η ν Ε υ ρ ω - Στιγµιότυπα από την παρουσίαση παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε για τα µέλη του δικτύου στόχος της Προεδρίας στον Πάνω: ο κ. Τηλέµαχος Τηλεµάχου Ο κ. Κωστέας δήλωσε ότι Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels µέλος του οποίου είναι να δοθεί έµφαση στην κοινωνική διάστα- τοµέα της Εκπαίδευσης είναι και το ΕΓΚ. Επίσης, στις 25 Ιουνίου 2012 ση της εκπαίδευσης µέσω του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και πραγµατοποιήθηκε δεύτερη παρουσίαση των προτεραιοτήτων Ε&Κ στα µέλη του κατάρτισης µε την παροχή πιο ποιοτικής δεύτερου δικτύου που συµµετέχει το ΕΓΚ, και ισότιµης εκπαίδευσης. του δικτύου ERRIN - European Regions Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Η Προεδρία θα προωθήσει µεταξύ άλλων την Research λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή and Innovation ϖροϋϖολογισµού Network. Συνεργασία επικαιροποιηµένη 2008: στον τοµέα αύξηση ατζέντα της της διαδικασίας των της Όσον αφορά στις προτεραιότητες στους Κοπεγχάγης Η Το επιλογή υλικό µέσα θεµάτων εικόνων από που ή τη γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) διερεύνηση της Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τοµείς Ε&Κ, ο κ. Τηλεµάχου παρουσίασε επέκτασης των ευκαιριών και τρόπος δελτία της διεύρυνσης τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες: των δεξιοτήτων, πρόσθεσης είναι πάρα µε πολύ περιεχοµένου το άνοιγµα µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. Εκπαίδευσης άρθρα και σε διαύλων µεταξύ Επαγγελµατικής ένα 1. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» Κατάρτισης σχετικά από µε τεχνολογίες τη µία πλευρά, ή καινο-κατοµίες στον στα τοµέα γραφεία από σας. την του άλλη. στις Βρυξέλ- Επίσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Η Στις Κυπριακή 6 Μαΐου Προεδρία το Ευρωπαϊκό θα συνεχίσει Γραφείο τις Κύπρου διαπραγµατεύσειλες παρουσίαση για το για νέο το πρόγραµµα δίκτυο EUREKA πλαίσιο και το ο Αλφαβητισµός νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και βρίσκεται EUROSTARS υποστηρίζει στο επίκεντρο που αφορά στη µε στόχο χρηµατοδότηση την επίτευξη Ε&Κ και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες πληροφορίες: και συµφωνίας στήριξη των µεταξστηριοποιούνται των κρατών-µελών στον και τοµέα για τις της τέσσερις Έρευνας νο-και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή Μικρο-Μεσαίων των προτεραιοτήτων Επιχειρήσεων της Κυπριακής (ΜΜΕ) προ-που Προεδρίας, η οποία θα προωθήσει την έγκριση δρα- µοθετικές προτάσεις του προγράµµατος. σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Συµπερασµάτων του Συµβουλίου, επιδιώκοντας της την Γραµµατείας αποτελεσµατική του EUREKA, αντιµετώπιση ενώ στη συ- του 2. εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής Ευρωπαϊκό θα είναι Ινστιτούτο ο κ. Luuk Καινοτοµίας Borg, Προϊστάµενος και Τεχνολογίας νάντηση θα λάβουν (ΕΙΤ) µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων αναλφαβητισµού, έρευνας και µέσω ανάπτυξης, της παροχής που συµµετέχουν Προεδρία στο δίκτυο θα προωθήσει IGLO - Informal τις διαπραγµατεύ- Group of RTD Liaison οτικής εκπαίδευσης Offices. και κατάρτισης. Η πιο ποι- Η Προε- σεις σχετικά µε τη Στρατηγική Ατζέντα Καινοτοµίας του ΕΙΤ και τον Τροποποιηµένο Κανονισµό του ΕΙΤ. Στις 8 και 9 Νοεµβρίου 2012 Περισσότερες πληροφορίες: δρία θα διοργανώσει συνέδριο µε θέµα τον Αλφαβητισµό στις 5 και 6 Σεπτεµβρίου 2012.

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Τελικός ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab η Κύϖρος στις ϖρώτες θέσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά! Ο εθνικός µας νικητής, Ιωάννης Καρυπίδης, µοιράστηκε τη δεύτερη θέση µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας Monica Koperska στο ιεθνή ιαγωνισµό για την επικοινωνία της επιστήµης FameLab-2012! Ο Ιωάννης Καρυπίδης, Τεχνολόγος Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, κέρδισε τη δεύτερη θέση στο ιεθνή ιαγωνισµό FameLab 2012 την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας το «Φαινόµενο της σύλληψης». Όπως ανάφερε η Kathy Sykes, µέλος της κριτικής επιτροπής, «Ο Ιωάννης παρουσίασε το θέµα του µε ένα πολύ περιγραφικό και χιουµοριστικό τρόπο». Η δεύτερη θέση µοιράστηκε µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας, που µίλησε για τη σηµασία του χαρτιού όσον αφορά την αποθήκευση δεδοµένων. Ο εκπρόσωπος από την Αυστρία στέφθηκε Πρωταθλητής του ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab Ο Didac Carmona µίλησε για τα ανώµαλα κύτταρα του οργανισµού που πρέπει να θανατωθούν, προκειµένου να σωθούν ζωές. Από τη γέννησή του στο Cheltenham Science Festival το 2004, το FameLab έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο διαγωνισµό στον κόσµο για την επικοινωνία της επιστήµης. Επιστήµονες από τέσσερις ηπείρους διαγωνίστηκαν για να βρεθεί ο πιο συναρπαστικός, προσιτός και χαρισµατικός τρόπος επικοινωνίας της επιστήµης, σε µια συνεργασία µε το Βρετανικό Συµβούλιο και για πρώτη φορά µε τη NASA. Φέτος, στο ιεθνή Τελικό διαγωνίστηκαν εθνικοί νικητές από Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχική ηµοκρατία, Αίγυπτο, Γερµανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σερβία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Όπως κάθε χρόνο, υπήρχε το βραβείο για τη ψήφο του κοινού, το οποίο κέρδισε η εκπρόσωπος από την Πολωνία Monica Koperska. Επιπλέον, φέτος οι συµµετέχουσες χώρες ενθάρρυναν προηγούµενους Famelabers να παρακολουθήσουν µαζί τον τελικό ζωντανά και να στείλουν µια ψήφο από κάθε χώρα. Το βραβείο αυτό κέρδισε ο εκπρόσωπος από το Ηνωµένο Βασίλειο, Andrew Steele. Πάνω: ο Ιωάννης Καρυπίδης διαγωνίζεται στη σκηνή. Κάτω: ο Ιωάννης Καρυπίδης µε τη νικήτρια του περσινού εθνικού και διεθνούς διαγωνισµού Μυρτάνη Πιερή. Ο εθνικός διαγωνισµός της Κύπρου διοργανώθηκε τον περασµένο Απρίλιο από το Βρετανικό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Συνδιοργανωτής ήταν το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας και χορηγοί το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, TOP Kinisis και η Κυπριακή Μαθηµατική Εταιρεία. Το διαγωνισµό στήριξαν επικοινωνιακά το ΡΙΚ και η εφηµερίδα Πολίτης. Περισσότερες πληροφορίες: Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - το ϖαράδειγµα της ερµηνείας του Αριστοτέλη αϖό τον Χάιντεγκερ Με χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού» του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου συντονίζει δίκτυο συνεργασίας µε κύριο ερευνητικό στόχο την ανάδειξη της επικαιρότητας και της σηµασίας που έχει η ενασχόληση µε θεµατικές και προβλήµατα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. Η σχέση του σηµαντικότερου ίσως φιλοσόφου του εικοστού αιώνα, του Μάρτιν Χάιντεγκερ, µε την αρχαία φιλοσοφία, και ιδιαίτερα µε τον Αριστοτέλη, αποτελεί ένα πεδίο αιχµής στην έρευνα των τελευταίων χρόνων. Ο στόχος του έργου δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε αυτή την ερευνητική πτυχή, αλλά προσβλέπει στην ανάδειξή της ως παραδειγµατικής περίπτωσης ενός παραγωγικού διαλόγου µε την αρχαία φιλοσοφία ο οποίος δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε κενούς και µεγαλόστοµους επαίνους για το «µεγαλείο της αρχαίας ελληνικής σκέψης». Το πρόγραµµα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Επικ. Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κ. Θανασάς, θα εργαστεί ερευνητικά στην Κύπρο για διάστηµα τριών µηνών, αναµένεται να συνεισφέρει όχι µόνο στη «µεταφορά ερευνητικής γνώσης», αλλά και στην εγχώρια παραγωγή έρευνας, στη δικτύωση των Κυπρίων επιστη- µόνων και στην ενσωµάτωσή τους στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 12 µήνες (Απρίλιος 2012 Απρίλιος 2013) και οι κύριες δραστηριότητές του περιλαµβάνουν: συγγραφή άρθρων που θα υποβληθούν για δηµοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόµους πραγµατοποίηση διαλέξεων και ηµερίδας διοργάνωση ιεθνούς Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη, το Φεβρουάριο του 2013 παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το δίκτυο συνεργασίας αποτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (συντονιστής), το Ερευνητικό Ίδρυµα Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Θανασά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή- µιο Θεσσαλονίκης ως Έµπειρος Ερευνητής Εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στέφανο Ευθυµιάδη του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του προγράµµατος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» (

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί έως και ένα εκατοµµύριο επιπλέον ερευνητές έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων κοριτσιών για τις επιστή- µες και να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να επιλέξουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η τριετής εκστρατεία, η ο- ποία θα καλύψει το σύνολο των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. την περίοδο 2012/2013, θα επιδιώξει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εφήβων κοριτσιών για να πραγµατοποιήσουν σπουδές στις επιστήµες, την τεχνολογία, τη µηχανική και τα µαθη- µατικά. Ο στόχος θα διευρυνθεί κατόπιν στις φοιτήτριες γενικότερα, ενθαρρύνοντάς τες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η Εϖιστήµη είναι γένους θηλυκού! κοινωνίας. Η εκστρατεία θα θέσει υπό αµφισβήτηση τα στερεότυπα που επικρατούν για την επιστήµη και θα δείξει στα νέα κορίτσια και στις νέες γυναίκες ότι η επιστήµη είναι ευχάριστη και µπορεί να συνδεθεί µε µεγάλες ευκαιρίες. Θα θέσει υπό αµφισβήτηση παρωχηµένες απόψεις για την επιστηµονική σταδιοδροµία και θα καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές συνδέονται µε τις ανάγκες της Πετυχηµένες γυναίκες επιστήµονες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και σε ειδικές εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Στρατηγική για την ώθηση των βασικών τεχνολογιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έκκληση για µια ευρωπαϊκή προσπάθεια ώθησης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Η παγκόσµια αγορά βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, που περιλαµβάνει τη µικρο/ νανοηλεκτρονική, τα προηγµένα υλικά, τη βιοµηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική, τη νανοτεχνολογία και τα προηγµένα συστήµατα κατασκευής προβλέπεται να αυξηθεί από 646 δις ευρώ σε περισσότερα από 1 τρις ευρώ µεταξύ 2008 και 2015 πρόκειται για άλµα της τάξης του 54% ή µεγαλύτερο του 8% του ΑΕγχΠ της Ε.Ε. Αναµένεται, επίσης, ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας. Μόνο στις βιοµηχανίες της νανοτεχνολογίας ο αριθµός των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. αναµένεται να αυξηθεί από το 2008 σε περίπου το Στις 26 Ιουνίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη στρατηγική της για την ώθηση της βιοµηχανικής παραγωγής προϊόντων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, όπως τα καινοτοµικά προϊόντα και οι καινοτοµικές εφαρµογές του µέλλοντος. Η στρατηγική αποσκοπεί να βοηθήσει την Ε.Ε. να συµβαδίσει µε τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστές της. Στοχεύει, επίσης, να επαναφέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία, αντιµετωπίζοντας ταυτοχρόνως τις κοινωνικές προκλήσεις. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής είναι πηγή καινοτοµίας. Παρέχουν τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία της τεχνολογίας µε τα οποία µπορεί να παραχθεί ευρύ φάσµα εφαρµογών προϊόντων, µεταξύ άλλων, εφαρµογές που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και των πόρων και νέα ιατροφαρµακευτικά προϊόντα για τον γηράσκοντα πληθυσµό. Η µακροπρόθεσµη στρατηγική της Επιτροπής περιλαµβάνει όλα τα συναφή χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. και τους βασικούς ενδιαφερόµενους παράγοντες: µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ώστε να µεταφράζεται η έρευνα σε εµπορεύσιµα προϊόντα και σε οικονοµική µεγέθυνση µια στρατηγική προσέγγιση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής στη χρηµατοδότηση της περιφερειακής καινοτοµίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί η βιοµηχανική βάση σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. εξασφάλιση, µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των σχεδίων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής µόχλευση των πολιτικών για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής σε κάθε επίπεδο: εξασφάλιση συντονισµού µεταξύ δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και αλληλοσυµπλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών και να γίνεται καλύτερη χρήση των δηµόσιων πόρων εξασφάλιση ισότιµου πεδίου ανταγωνισµού σε µια παγκοσµίως ανταγωνιστική αγορά: κινητοποίηση των υφιστάµενων εµπορικών µέσων για την εξασφάλιση θεµιτού και ισότιµου ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο κατάλληλη διακυβέρνηση: εξασφάλιση κατάλληλων δοµών διακυβέρνησης, µε σκοπό την οµαλή εφαρµογή και τη µέγιστη αξιοποίηση των συνεργειών. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Υλοϖοίηση ευρωϖαϊκών στρατηγικών στόχων εκϖαίδευσης και κατάρτισης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε στόχο να προωθήσει αφενός την υλοποίηση των τεσσάρων στρατηγικών στόχων του «Στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (διά βίου µάθηση και κινητικότητα, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, ισοτιµία, κοινωνική συνοχή και ενεργός συµµετοχή στα κοινά, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και, αφετέρου, την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που χαράχτηκαν για την περίοδο Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα: Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της δέσµευσης από τα θεσµικά όργανα, του συντονισµού και της εταιρικής σύµπραξης µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, µε επίκεντρο το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην πρόληψη και στη µείωση της ανεργίας των νέων (Μέρος Α) Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας (πειραµατικές πολιτικές, συντονισµένη χάραξη πολιτικών, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτοµία) κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων προσεγγίσεων πολιτικής βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στις στρατηγικές «Ευρώπη 2020» και «ΕΚ 2020», µε επίκεντρο την πρωτοβουλία «Creative Classrooms» (Μέρος B). Η διακρατική συνεργασία µπορεί να υλοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να καλύπτει διάφορα είδη (τυπική, µη τυπική, άτυπη) και επίπεδα µάθησης (προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) και να διασυνδέεται µε άλλους τοµείς (π.χ. απασχόληση και επιχειρήσεις). Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 3,8 εκατ. EUR, ενώ η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. Το ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο ανέρχεται σε EUR για το Μέρος Α και σε EUR για το Μέρος Β. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 1 η Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Πρόωρη αϖοχώρηση αϖό το σχολείο: εντατικοϖοίηση των ϖροσϖαθειών Τον Ιούνιο του 2011 τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να αναπτύξουν τεκµηριωµένες και ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές για να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο µέχρι το τέλος του Όπως προκύπτει από στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, τα κράτη µέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο σε επίπεδα χαµηλότερα του 10% και να αυξήσουν το ποσοστό των νεαρών πτυχιούχων σε τουλάχιστον 40%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των ατόµων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο έχει πέσει στο 13,5%, έναντι 14,1% το 2010 και 17,6% το Το 2011 το 34,6% των ατόµων ηλικίας ετών στην Ε.Ε. είχαν πτυχίο, έναντι 33,5% τον προηγούµενο χρόνο και 22,4% το Αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά και τους δύο στόχους, η Επιτροπή ανησυχεί ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσµα µεταρρυθ- µίσεων που θα έχουν µακροπρόθεσµη επίδραση, αλλά αποτελεί «υποπροϊόν» της υψηλής ανεργίας των νέων, πράγµα που σηµαίνει ότι περισσότεροι νέοι παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και τον αριθµό πτυχιούχων στο επόµενο Education Monitor (φθινόπωρο 2012) και στην επόµενη ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη (2013). Περισσότερες πληροφορίες: Ανάγκη βελτίωσης της γνώσης ξένων γλωσσών Στις 21 Ιουνίου 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της πρώτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές γνώσεις. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2011 και κατέληξε σε συγκρίσιµα δεδοµένα για τις γνώσεις ξένων γλωσσών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε συµµετέχουσα χώρα αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και γραφής σε δύο από τις πέντε πιο διαδεδοµένες επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερµανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Συνολικά, εξετάστηκαν περίπου µαθητές ηλικίας ετών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια βελτίωσης. Μόνο το 42% των µαθητών που εξετάστηκαν είχε ικανοποιητικές γνώσεις στην πρώτη ξένη γλώσσα και µόλις το 25% στη δεύτερη. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά µαθητών δεν διέθεταν καν βασικές γνώσεις: 14% στην πρώτη και 20% στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να υποστηρίξει ακόµη περισσότερο την εκµάθηση ξένων γλωσσών και προτίθεται να προτείνει µέχρι το τέλος του 2012 ένα ευρωπαϊκό σηµείο αναφοράς για τις γλωσσικές γνώσεις. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Με το νέο κανονισµό της Ε.Ε. σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2012, µειώνεται το κόστος της χρήσης του κινητού διαδικτύου για πρόσβαση σε χάρτες, βίντεο, φωτογραφίες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. Σύµφωνα µε τον κανονισµό υπάρχει, για πρώτη φορά, ανώτατο όριο χρέωσης για «περιαγωγή δεδοµένων» - λήψη δεδοµένων από το ιαδίκτυο όταν χρησιµοποιείται κινητή σύνδεση. Συνολικά, ο βελτιωµένος κανονισµός της Ε.Ε. για την περιαγωγή θα σηµάνει για τους καταναλωτές εξοικονόµηση της τάξεως του 75% σε µια σειρά από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι το 2014, το µέγιστο κόστος της Αϖό DG INFSO σε DG CONNECT Από 1 η Ιουλίου 2012, η Ψηφιακή Ατζέντα της Ε.Ε. περνά στη διαχείριση της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνιακών ικτύων, Περιεχοµένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CONNECT), η οποία αντικαθιστά τη Γενική ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενηµέρωσης (DG INFSO). Σύµφωνα µε τον Robert Madelin, Γενικό ιευθυντή, η νέα ονοµασία αντιπροσωπεύει καλύτερα τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Γενική ιεύθυνση και η νέα δοµή είναι ευθυγραµ- µισµένη µε τις κύριες πολιτικές της επόµενης δεκαετίας, εξασφαλίζοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη που είναι ζωτικής σηµασίας για την Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια αϖοτελέσµατα του Ψηφιακού Θεµατολογίου Από τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτοµίας προέρχεται αρκετή ψηφιακή ζήτηση ώστε η Ευρώπη να κινηθεί προς αειφόρο οικονοµική µεγέθυνση. Ωστόσο, η αδυναµία να εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός υψίρρυθµων διαδικτυακών συνδέσεων, επιγραµµικό περιεχόµενο, έρευνα και συναφείς δεξιότητες, υποσκάπτει το δυναµικό αυτό. Στα βασικά ευρήµατα στον πίνακα αποτελεσµάτων 2012 του Ψηφιακού Θεµατολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αξιολογείται η πρόοδος σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο στα παραπάνω θέµατα, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ευρωπαϊκής κλίµακας διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, η αυξανόµενη προσφορά εργασίας στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η στροφή προς κινητές τεχνολογίες (όπως τα έξυπνα τηλέφωνα) και κινητές υπηρεσίες (όπως το διαδίκτυο τρίτης γενιάς, η ροή µουσικής και το ιστοταχυδροµείο/webmail). Στα βασικά ευρήµατα του πίνακα παρουσιάζονται οι θετικές εξελίξεις καθώς και οι περιοχές που χρήζουν επιπλέον προσοχής. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγονται τα παρακάτω στοιχεία: το 95% των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση σε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση η αφοµοίωση του κινητού διαδικτύου αυξήθηκε κατά 62%, φτάνοντας τα 217 εκατοµµύρια συνδροµές κινητής ευρυζωνικότητας 15 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι απέκτησαν το 2011 πρώτη σύνδεση η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία στράφηκαν στις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, ώστε να συµβάλουν στη διατήρηση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, το µισό ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ΤΠΕ ώστε να µπορέσει να αλλάξει ή να βρει άλλη δουλειά. Οι αγορές στο διαδίκτυο παραµένουν εθνική δραστηριότητα, ενώ το 58% των χρηστών του διαδικτύου στην Ε.Ε. πραγµατοποιούν αγορές ηλεκτρονικά, µόνον ένας στους δέκα έχει αγοράσει από ιστότοπο που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Οι περισσότερες ΜΜΕ ούτε αγοράζουν ούτε πωλούν διαδικτυακά, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το δυναµικό εξαγωγών και εσόδων τους. Οι εµπορικές επενδύσεις στην έρευνα µειώνονται. Ο τοµέας των ΤΠΕ διαθέτει πλέον λιγότερο από το µισό της έντασης Ε&Α του αντίστοιχου τοµέα των ΗΠΑ. Από τις 101 δράσεις του Ψηφιακού θεµατολογίου 34 έχουν ολοκληρωθεί, 52 εξελίσσονται κανονικά, ενώ 15 καθυστερούν ή διατρέχουν κίνδυνο καθυστέρησης. Περισσότερες πληροφορίες: Μείωση κόστους χρήσης κινητού διαδικτύου λήψης δεδοµένων θα είναι µόλις 20 λεπτά του ευρώ ανά megabyte, συν ΦΠΑ. Οι φορείς εκµετάλλευσης παραµένουν ελεύθεροι να ορίζουν φθηνότερες χρεώσεις. Τα ανώτατα όρια τιµών συνιστούν ένα πλαφόν, το οποίο λειτουργεί διασφαλιστικά, ενώ ο ανταγωνισµός αναµένεται να τα ωθεί χαµηλότερα. Επίσης, όσοι ταξιδεύουν εκτός της Ε.Ε. θα προειδοποιούνται λαµβάνοντας ένα µήνυµα SMS, ή ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένα αναδυόµενο παράθυρο όταν θα πλησιάζουν τη χρέωση των 50 ευρώ από λήψη δεδοµένων, ή το προσυµφωνηµένο από αυτούς επίπεδο χρέωσης. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης που σήµερα εφαρµόζεται εντός της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και ενίσχυση εϖιχειρηµατικότητας Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρη- µατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη- µοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό που παρέχει πληροφορίες για τη πρόσβαση σε 50 δις των δηµοσίων οικονοµικών στα 27 κράτη µέλη. Επίσης, προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα και η διεθνοποίηση, η Επιτροπή ξεκίνησε µια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση του Enterprise Europe Network µε στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να α- ποκτήσουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Ο πρακτικός οδηγός για τις ΜΜΕ παρουσιάζει πάνω από 120 εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα χρηµατοδότησης και παρέχει βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να υποβάλλουν αίτηση για τα διάφορα προγράµµατα. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει το δίκτυο Enterprise Europe Network για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να διεθνοποιηθούν και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Οι ΜΜΕ που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το πλησιέστερο µέλος του Enterprise Europe Network, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε κοινοτικές και εθνικές πηγές χρηµατοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιµάζει ένα σχέδιο δράσης για την επιχειρηµατικότητα που θα καλύπτει τους το- µείς όπου οι πολίτες θα µπορούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση, καθώς και περιοχές που µπορούν να ξεπεραστούν τα εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Καλύτερη διακυβέρνηση και νέα ανάϖτυξη του τοµέα των υϖηρεσιών Η ενιαία αγορά αποτελεί κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι ουσιαστική η καλύτερη ε- φαρµογή των υφιστάµενων κανόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης προκειµένου να διασφαλίσει την καλύτερη εφαρµογή στην πράξη των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει µέτρα για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο τοµέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι στην οδηγία για τις υπηρεσίες οφείλεται περισσότερο από το 45 % του ΑΕΠ της Ε.Ε. και η εν λόγω οδηγία πρέπει να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό ανάπτυξης. Για το διάστηµα , οι τοµείς που καθορίστηκαν είναι οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δικτύου. Στην ανακοίνωση «Σύµπραξη για νέα ανάπτυξη στον τοµέα των υπηρεσιών το διάστηµα » καταδεικνύει ότι η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθεί προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί η προβλεπόµενη ανάπτυξη η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να καταργήσουν τις κανονιστικές διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις, όπως οι διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή τόπου κατοικίας. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τρία έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: την έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα αποτελέσµατα του ελέγχου επιδόσεων και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης σχετικά µε την αρχή της µη διάκρισης των αποδεκτών των υπηρεσιών µε βάση την εθνικότητα ή τη χώρα κατοικίας. Περισσότερες πληροφορίες: Ηλε-ταυτοϖοίηση και ηλ-υϖογραφή για ασφαλείς συναλλαγές Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νέων κανόνων που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή διασυνοριακών και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Με τον προτεινόµενο κανονισµό θα εξασφαλιστεί ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα δικά τους συστή- µατα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eid) για την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ηµιουργείται, επίσης, εσωτερική αγορά για ηλ-υπογραφές και συναφείς επιγραµµικές υπηρεσίες εµπιστοσύνης πέραν των συνόρων. Μεταξύ των βασικών δικαιούχων των διάφορων πτυχών του κανονισµού συγκαταλέγονται σπουδαστές που µπορούν να εγγραφούν σε ένα ξένο πανεπιστήµιο διαδικτυακά, πολίτες που µετακοµίζουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τελούν γάµο στο εξωτερικό ή καταθέτουν πολλαπλές φορολογικές δηλώσεις, ασθενείς που χρειάζονται ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό, εταιρείες, που θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά προσφορές για δηµόσιες συµβάσεις, άτοµα που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε άλλη χώρα της Ε.Ε., κυβερνήσεις, που θα µπορούν να περιορίσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να αυξήσουν την απόδοση. Με τα δύο στοιχεία του κανονισµού ηλε-ταυτοποίηση και ηλ-υπογραφή - θα προκύψει προβλέψιµο ρυθµιστικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δηµόσιων αρχών. Αυτό θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών επιγραµµικών υπηρεσιών, το ηλ-επιχειρείν και το ηλ-εµπόριο στην Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Νέα Πύλη ιαφάνειας για τις διαδικασίες λήψης αϖοφάσεων Η πρόταση της Επιτροπής για την α- πλούστευση της ρύθµισης των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών έλαβε στις 7 Ιουνίου 2012 την τελική έγκριση του Συµβουλίου Υπουργών ικαιοσύνης της Ε.Ε. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απλουστεύσουν τις νόµιµες διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση θανάτου µέλους οικογενείας το οποίο κατείχε περιουσία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μόλις ο κανονισµός δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. τις επόµενες εβδοµάδες τα κράτη µέλη θα πρέπει να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία εντός τριών ετών προκειµένου να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την κληρονοµική διαδοχή. Σ Ε Λ Ι Α 7 Στις 7 Ιουνίου 2012 τέθηκε σε λειτουργία νέα δικτυακή Πύλη ιαφάνειας που καθιστά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο ανοικτές και προσπελάσιµες στους πολίτες από ποτέ άλλοτε. Η πύλη παρουσιάζει το ευρύ φάσµα µέσων που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία έτη προκειµένου να διευκολυνθεί ο δηµόσιος έλεγχος και να βελτιωθεί η ικανότητα των πολιτών να ασκούν τα δικαιώµατά τους. Η εν λόγω πύλη παρέχει ταχεία και άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε: νοµοθεσία, εκτίµηση επιπτώσεων, οµάδες εµπειρογνωµόνων και συµβουλευτικές επιτροπές, διαβουλεύσεις, εκπροσώπηση οµάδων συµφερόντων και άσκηση πίεσης, πρόσβαση σε έγγραφα και αποδέκτες κονδυλίων της Ε.Ε. Για να διασφαλιστεί ότι η νέα πύλη είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, κλήθηκαν να τη δοκιµάσουν χρήστες από διάφορους χώρους, µεταξύ των οποίων µη κυβερνητικές οργανώσεις, µέσα ενηµέρωσης, εκπρόσωποι συµφερόντων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες: Αϖλούστευση ρύθµισης διεθνών κληρονοµικών διαδοχών Η απόφαση αυτή θα απλουστεύσει σε σηµαντικό βαθµό τη ρύθµιση των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών, δεδο- µένου ότι θα προβλέπεται ενιαίο κριτήριο για τον καθορισµό τόσο της δικαιοδοσίας όσο και του εφαρµοστέου δικαίου σε διασυνοριακές κληρονοµικές υποθέσεις: τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Η απόφαση θα επιτρέψει επίσης στους πολίτες να τακτοποιούν εκ των προτέρων την κληρονοµική τους διαδοχή µε πλήρη ασφάλεια δικαίου. Η έγκριση της απόφασης προλειαίνει το έδαφος για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, το οποίο θα επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο να αποδεικνύει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις το καθεστώς του ως κληρονόµου ή ως διαχειριστή κληρονοµικής διαδοχής σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση, κατά την οποία οι πολίτες αντιµετωπίζουν ενίοτε σοβαρές δυσκολίες προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Το αποτέλεσµα θα είναι ταχύτερες και φθηνότερες διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόταση ενισχυµένης εφαρµογής του ϖοινικού δικαίου κατά των ατόµων ϖου διαϖράττουν αϖάτες Η κατάχρηση κεφαλαίων της Ε.Ε. για εγκληµατικούς σκοπούς υπονοµεύει τους στόχους της Ε.Ε. όσον αφορά στη δηµιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Για το λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την καταπολέµηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. µέσω του ποινικού δικαίου µε σκοπό την καλύτερη προστασία των χρηµάτων των φορολογουµένων. Η πρόταση οδηγίας δηµιουργεί ένα πιο εναρµονισµένο πλαίσιο δίωξης και τιµωρίας αδικηµάτων που αφορούν τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. ούτως ώστε τα άτοµα που διαπράττουν τέτοια αδικήµατα να µην είναι πλέον σε θέση να εκµεταλλεύονται τις διαφορές µεταξύ εθνικών νοµικών συστηµάτων. Η πρόταση προσδιορίζει αξιόποινες πράξεις όπως η απάτη, ή άλλα αδικήµατα που σχετίζονται µε απάτη, όπως η διαφθορά, η κατάχρηση κεφαλαίων, η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή η παρεµβολή εµποδίων σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. Οι κοινοί αυτοί ορισµοί θα συµβάλουν στην εξασφάλιση της ίσης εφαρµογής από µέρους των δικαστικών αρχών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη θα επιβάλλουν ελάχιστη ποινή εξάµηνης φυλάκισης σε σοβαρές περιπτώσεις. Προκειµένου να συµβάλει στην ανάκτηση κεφαλαίων προβλέπεται επίσης η κατάσχεση εσόδων από τέτοια αδικήµατα, καθώς και ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά τις προθεσµίες εντός των οποίων επιτρέπεται η διερεύνηση και άσκηση αγωγής. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι των απατεώνων, θα βελτιώσει τα περιθώρια αποτελεσµατικών νοµικών ενεργειών σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 8th International Conference on Urban Climate Περισσότερες πληροφορίες: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Second International Conference Management of Health Tourism - MHT Περισσότερες πληροφορίες: Drosophila Genetics and Genomics Περισσότερες πληροφορίες: https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=293 MedCOMM: Workshop on Medical Communication Systems Περισσότερες πληροφορίες: Celebrating diversity: The 8th World Congress on Active Ageing Περισσότερες πληροφορίες: The 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science Περισσότερες πληροφορίες: Second International Workshop on Variability in Software Architecture Περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/site/varsa2012/ 7th Sharing and Reusing Architectural Knowledge Workshop Περισσότερες πληροφορίες: ERSA - European Regional Science Association 2012 Congress Περισσότερες πληροφορίες: SDT Service Design in Tourism 1st International Conference Περισσότερες πληροφορίες: 28th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management Περισσότερες πληροφορίες: 4th EuCheMS Chemistry Congress Περισσότερες πληροφορίες: 3rd International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications Περισσότερες πληροφορίες: 12th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Advanced Networking Περισσότερες πληροφορίες: World Demographic & Ageing Forum Περισσότερες πληροφορίες: 20th European Conference on Artificial Intelligence Περισσότερες πληροφορίες: 11th International Conference on Artificial Immune Systems Περισσότερες πληροφορίες: 5th Conference Traffic and Transport Psychology Περισσότερες πληροφορίες: 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications Περισσότερες πληροφορίες: Αυγούστου ουβλίνο, Ιρλανδία 9-11 Αυγούστου Varna, Βουλγαρία Αυγούστου Cambridge, Ηνωµένο Βασίλειο 13 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Γλασκόβη, Ηνωµένο Βασίλειο Αυγούστου Βερολίνο, Γερµανία 20 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Μπρατισλάβα, Σλοβακία Αυγούστου Innsbruck, Αυστρία Αυγούστου Βαρκελώνη, Ισπανία Αυγούστου Πράγα, Τσεχία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Αγία Πετρούπολη, Ρωσία Αυγούστου St. Gallen, Ελβετία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Taormina, Ιταλία Αυγούστου Groningen, Ολλανδία Αυγούστου Τορίνο, Ιταλία

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

10 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ./Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετική διαδικασία

Νοµοθετική διαδικασία Νοµοθετική διαδικασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συµβούλιο ΕΕ Πρώτη Ανάγνωση Πρώτη Ανάγνωση εύτερη Ανάγνωση εύτερη Ανάγνωση Τρίτη Ανάγνωση Τρίτη Ανάγνωση 2014 Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευμένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Τοπική Ανάπτυξη» (ERANETMED) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την εισαγωγική σελίδα.

Πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε την εισαγωγική σελίδα. Δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (2014 2020) Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά.

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη

Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη Πυλώνας Ι Έξυπνη Ανάπτυξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένα Έργα» Πρόγραµµα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδοµής Νέοι Επιστήµονες» Πρόγραµµα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» Πρόγραµµα «Έρευνα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Summit 2017

Thessaloniki Summit 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αυτοσκοπός, ένα Επιχειρηματικό Περιβάλλον που Συμπλέει με την Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου, 2017 Οι Χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C

5776/17 ΚΒ/μκρ/ΔΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

16066/13 ΑΒ/νκ 1 DG G III C

16066/13 ΑΒ/νκ 1 DG G III C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 (OR. en) 16066/13 RECH 528 COMPET 808 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρίας Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Όσον αφορά τον δείκτη DESI 2015, η έχει συνολική 3 0,39 και κατατάσσεται στην 22 η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Όλα τα κυπριακά νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες

Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Παρουσίαση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, προς την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου IMCO, 10/7/2012, Βρυξέλλες Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Αντιπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, στην οποία η εσωτερική ζήτηση πιέζεται παντοιοτρόπως και οι παραδοσιακές μας αγορές στην Ευρώπη βρίσκονται ήδη σε οικονομική ύφεση, έχει πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενηλίκων H πιο διεξοδική και εκτενής διεθνής έρευνα μελέτης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα