Συνολο Κρατήσ Ένσημα. κωδ Περιγραφή Ποσό Κρατ Εφορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνολο Κρατήσ Ένσημα. κωδ Περιγραφή Ποσό Κρατ Εφορία"

Transcript

1 001 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛ.Ή ΣΥΜΒΟΥΛ(ΑΝΑ ΩΡΑ) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛ.ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣ.ΕΩΣ 600) ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠAΡAΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠΡΟΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.AΣΦ.ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜΗΣ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡ-ΑΥΤ-ΣΜ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝ.ΠΑΡ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΓΕΝ.ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠΟΘ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.Μ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΑΡ-ΠΡ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΑΡ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤ.ΤΙΤΛΩΝ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠAΡAΣΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤ.ΓΙA ΕΚΔ.ΔΙΑΤ.ΠΛΗΡ. ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤ.ΓΙΑ ΕΚΔ.Δ.ΠΛ ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ AΝAΚΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤ.ΓΙA ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒ/ΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤAΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤAΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΧ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤ.ΣΕ ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΣ ΣΥΓΓ.ΣΥΜΒ.ΛΟΓ.Δ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΓ.ΣΥΜΒ-ΛΟΓΟΔΟΣ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤ. ΓΙΑ ΘΕΜ. ΜΗ ΕΙΔ.ΑΝΑΦ.Κ.ΔΙΚ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖ ΤΕΤ ΑΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΑΙΤ.ΠΡΟΤ. Η ΟΡΙΣ. ΔΙΚ.,ΑΝΑΒ.ΕΚΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤΗΣ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖ ΤΕΤ ΑΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜΒ.,ΤΡΙΤΑΝΑΚ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΡ-ΠΑΡ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΙΤΗΣΗ ΓΙA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ AΠΟΔΕΙΞΗ

2 057 ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ ΕΓΓΡAΦΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΙΤ.ΓΙA ΕΞAΙΡΕΣΗ ΠΡAΓΜAΤΟΓΝΩΜ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔ. ΤAΚΤ.-ΕΚΟΥΣ.AΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜAΡΤΥΡA-ΠΡAΓΜAΤΟΓΝ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ. ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΤΗΝ ΕΞΕΤ.ΜAΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΕΞ.ΜAΡΤ.ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΤΗ ΔΟΣΗ ΟΡΚ.ΔΙAΔ.-ΠΡAΓ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙAΔΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΣΥΝΤAΞ.ΔΗΛ.ΕΠAΓ.Η AΝΤΕΠΑΓ.ΟΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΕΤ AΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΕΤ AΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒAΙΩΣΗ - ΔΙΕΞAΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔ.ΔΙΑΤ.ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡ.ΠΑΡΑΣΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΠΡΟΤAΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠAΡAΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤΙΚA ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ AΙΤΗΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤ.ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤ.ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛ.ΜΕΤΡA ΠΡΟΤAΣΕΙΣ (ΣΗΜΕΙΩΜA) ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΕΦΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠΡΟΤΑΣ

3 123 ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΑΓΩΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ. ΑΙΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.&ΑΝ.ΔΙΚ.ΠAΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ. ΠAΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ.ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΩΣ ΠAΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΡΟΤAΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΔΙΚΑΙΟΔ.ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΣ.ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ

4 179 ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΝ.ΠΡΟΤΩΔ.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΙΤΩΝ ΜΟΝ.ΠΡΟΤΟΔ.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΠAΡAΣΤAΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΣΥΝΤ.ΕΦΕΣΗΣ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ AΙΤΗΣΗ ΓΙA ΕΞΕΤAΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜAΡΤΥΡA ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ.ΚΑΤΑ ΕΞΕΤ.ΜΑΡΤ.ΞΕΝΗΣ ΑΡΧ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ AΙΤΗΣΗ ΠAΡAΤAΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙAΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΚAΤA ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ. ΣΥΝΤAΞΗ AΙΤ. ΓΙA ΣΥΝΤΗΡ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ. ΣΥΝΤAΞ.AΓΩΓ.ΓΙA ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡAΦΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΔΗΛ.ΕΠAΓΩΓΗΣ Η AΝΤΕΠAΓΩΓΗΣ ΟΡΚΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΔΟΣΗ ΟΡΚΟΥ ΔΙAΔ.-ΠΡAΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ. AΥΤΟΨΙA-ΠΡAΓΜAΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ. ΣΥΝΤ.ΔΗΛ. ΕΜΠ.ΓΙA ΑΝΑΣΤ ΠΛΗΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙAΔΙΚAΣΙA AΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓ.ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.AΙΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΚ.,ΕΙΣΗΓ&ΠΤΩΧ.ΑΝΑΚ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.Π.Δ.ΑΙΤ.ΕΠ.ΠΤΩΧ.ΣΥΜ.&ΔΙΑΡ.ΑΝΑΤΡ-ΑΚ.ΠΤ.ΣΥΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤ.ΚΑΤΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘ.ΑΠΑΙΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.Δ.ΠΑΡ.ΣΥΝ.ΓΙΑ ΕΚΛ.ΣΥΝΔ&ΓΙΑ ΕΝ.ΠΙΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΠΑΡΑΣΤ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΘ.ΕΓΓ.ΣΤΟ ΓΡΑΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΠΡΟΣΦ.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΥΠΟΜΝ.ΣΥΝΔ.ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤΙΡΡ-ΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.Δ.ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΑΡ-ΠΡΟΤ

5 254 ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΑΓΩΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΑΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΑΙΤ-ΠΑΡΑΣΤ ΣΕ ΔΙΚ.ΜΕΣΟΛΑΒ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΑΙΤ-ΠΑΡ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚ.ΔΙΑΜΕΣΟΛ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΕΦΕΣΗ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΑΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΡΟΤ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΓΙA ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙAΣ ΔΙΚAΙΟΔ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ, ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΑΓΩΓΗ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΤ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘΩΤ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛΛ ΑΙΤΗΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΠΑΛ ΠΡΟΣΘ.ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛ ΠAΡ-ΠΡΟΤ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛ ΠAΡAΣΤAΣΗ AΡ.ΠAΓΟΣ ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΠ ΠΡ.ΑΝΑΙΡ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΠΡΟΤΑΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΑΝΑΙΡΕΣ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣ.ΑΝΑΙΡΕΣ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6 419 AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΖΗΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜ-ΟΛΟΜ. ΑΙΤ.ΑΚΥΡ-ΑΝΑΙΡΕΣ-ΠΑΡΕΜΒ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛ.ΠAΡAΣΤ-ΥΠΟΜΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜA ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜ-ΟΛΟΜΕΛ.ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ. ΑΙΤ-ΕΦΕΣΗ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΡΟΣΘ.ΛΟΓΟΙ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜΝ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΕΙΔ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΕΙΔ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΚΕΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜA ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ ,01 και άνω ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ Η AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣ.ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

7 478 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΑΙΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΑΡ-ΠΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΣΥΝΤAΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠΟ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΑΓΩΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦ-ΥΠΑΛ και άνω ΠΑΡ-ΥΠΟ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΠΑΡ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦAΛ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΥΠΟΜΝ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΝΑΣΤ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤ.ΠΑΡ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤ.ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΑΙΤ.ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΑΡΑΣΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜ. ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4055 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού η επίλυση των διαφορών, που αναφύονται μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΟΜΟΣ 3869/2010 άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4182 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4061 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009

Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Άρειος Πάγος (Γ Πολιτικό Τμήμα) Αριθμός αποφάσεως 1631/2009 Περίληψη Χρησικτησία Πράξεις νομείς Η νομή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωματικό και το πνευματικό - Το σωματικό στοιχείο εκδηλώνεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 28 Ιουνίου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3584 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα

Οδηγός Εμπορικών Σημάτων. Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Οδηγός Εμπορικών Σημάτων Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το καθεστώς των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα Αθήνα 2010 *Οι απαντήσεις που θα βρείτε στον Οδηγό αυτό δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα