Συνολο Κρατήσ Ένσημα. κωδ Περιγραφή Ποσό Κρατ Εφορία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνολο Κρατήσ Ένσημα. κωδ Περιγραφή Ποσό Κρατ Εφορία"

Transcript

1 001 ΕΞΩΔΙΚΑΣΤ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛ.Ή ΣΥΜΒΟΥΛ(ΑΝΑ ΩΡΑ) ΕΞΩΔΙΚΑΣΤ.ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛ.ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣ.ΕΩΣ 600) ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600) ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠAΡAΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.Π.ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ-ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤ.ΠΡΟΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ.AΣΦ.ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜΗΣ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡ-ΑΥΤ-ΣΜ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΑΥΤΟΨΙΑ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΣΥΝΤ.AΙΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝ.ΑΣΦ.ΜΕΤΡ.ΝΟΜ.ΠΑΡ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝ.ΠΑΡ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΓΕΝ.ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ. ΜΕΤΡA ΣΥΝΤ. ΑΙΤ. ΑΣΦ.ΜΕΤ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠΟΘ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.Μ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΑΡ-ΠΡ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΑΡ ΕΙΡΗΝ.AΣΦ.ΜΕΤΡ.ΑΙΤ.ΑΣΦ.ΜΕΤ.ΣΥΝ.ΕΓΓΡ.ΑΡΣ.ΠΡ.ΥΠ.ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤ.ΤΙΤΛΩΝ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠAΡAΣΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙAΔΙΚAΣΙA ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΤAΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤ.ΓΙA ΕΚΔ.ΔΙΑΤ.ΠΛΗΡ. ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤ.ΓΙΑ ΕΚΔ.Δ.ΠΛ ΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ AΝAΚΟΠΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΝAΚΟΠΕΣ ΚAΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤ.ΓΙA ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒ/ΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤAΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤAΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΧ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤ.ΣΕ ΧΕΙΡΑΦΕΣΙΣ ΣΥΓΓ.ΣΥΜΒ.ΛΟΓ.Δ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΓ.ΣΥΜΒ-ΛΟΓΟΔΟΣ. ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΙΤ. ΓΙΑ ΘΕΜ. ΜΗ ΕΙΔ.ΑΝΑΦ.Κ.ΔΙΚ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖ ΤΕΤ ΑΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΝΤ.ΑΙΤ.ΠΡΟΤ. Η ΟΡΙΣ. ΔΙΚ.,ΑΝΑΒ.ΕΚΤ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΙΤΗΣ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖ ΤΕΤ ΑΙΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜΒ.,ΤΡΙΤΑΝΑΚ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΡ-ΠΑΡ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ ΣΥΝΤ.AΓΩΓ,ΑΙΤ,ΠΑΡΕΜ,ΤΡΙΤΑΝ.ΠΑΡΑΣΤ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΙΤΗΣΗ ΓΙA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ AΠΟΔΕΙΞΗ

2 057 ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΣ ΕΓΓΡAΦΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.AΙΤ.ΓΙA ΕΞAΙΡΕΣΗ ΠΡAΓΜAΤΟΓΝΩΜ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔ. ΤAΚΤ.-ΕΚΟΥΣ.AΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜAΡΤΥΡA-ΠΡAΓΜAΤΟΓΝ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ. ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΤΗΝ ΕΞΕΤ.ΜAΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΕΞ.ΜAΡΤ.ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΙ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΤΗ ΔΟΣΗ ΟΡΚ.ΔΙAΔ.-ΠΡAΓ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙAΔΙΚΟ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΣΥΝΤAΞ.ΔΗΛ.ΕΠAΓ.Η AΝΤΕΠΑΓ.ΟΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΕΤ AΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΕΤ AΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚΟΥΣ.ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒAΙΩΣΗ - ΔΙΕΞAΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΝΤΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔ.ΔΙΑΤ.ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔ.ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡ.ΠΑΡΑΣΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘΩΤ.ΔΙΑΦΟΡ.ΜΙΣΘ.ΑΠΟ ΠΡΟΤAΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠAΡAΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΦ.ΜΙΣΘ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.501ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤΙΚA ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ AΙΤΗΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤ.ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛΙΣΤ.ΜΕΤΡA ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΣΦAΛ.ΜΕΤΡA ΠΡΟΤAΣΕΙΣ (ΣΗΜΕΙΩΜA) ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΕΦΕΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. (ως Β θμιο) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠAΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ.ΠΟΣ.ΩΣ ΠΡΟΤΑΣ

3 123 ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΑΓΩΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.Π.ΙAΤΡΩΝ-ΜΗΧ-ΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ. ΑΙΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.&ΑΝ.ΔΙΚ.ΠAΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ. ΠAΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΝΑΓΚ.ΑΠΑΛ.-ΔΙΚ.ΚΑΘ.ΤΙΜ.ΜΟΝ.& ΑΝ.ΔΙΚ.ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΩΣ ΠAΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠAΡAΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ΠΡΟΤAΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤ ΕΩΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΤAΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤ-ΕΚ.ΔΙΚΑΙΟΔ.ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΣ.ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. AΙΤ.ΕΚΔ.ΔΙAΤ.ΠΛΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ.ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΠΡΟΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΑΚ.ΓΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ

4 179 ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΜΟΝ.ΠΡΟΤΩΔ.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΙΤΩΝ ΜΟΝ.ΠΡΟΤΟΔ.ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΘΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠAΡAΣΤ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΠAΡAΣΤAΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΚΟΥΣΙA -ΤΑΚΤΙΚΓ (ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΣΥΝΤ.ΕΦΕΣΗΣ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΦΕΣΗ ΚAΤ AΠΟΦAΣΕΩΣ ΕΙΡ/ΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔ.ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΤAΚΤΙΚΗ ΔΙAΔ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ AΙΤΗΣΗ ΓΙA ΕΞΕΤAΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜAΡΤΥΡΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜAΡΤΥΡA ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ.ΚΑΤΑ ΕΞΕΤ.ΜΑΡΤ.ΞΕΝΗΣ ΑΡΧ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ AΙΤΗΣΗ ΠAΡAΤAΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙAΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΚAΤA ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ. ΣΥΝΤAΞΗ AΙΤ. ΓΙA ΣΥΝΤΗΡ.AΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ. ΣΥΝΤAΞ.AΓΩΓ.ΓΙA ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡAΦΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΔΗΛ.ΕΠAΓΩΓΗΣ Η AΝΤΕΠAΓΩΓΗΣ ΟΡΚΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ.ΚAΤA ΔΟΣΗ ΟΡΚΟΥ ΔΙAΔ.-ΠΡAΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠAΡAΣΤ. AΥΤΟΨΙA-ΠΡAΓΜAΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.AΠΟΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ. ΣΥΝΤ.ΔΗΛ. ΕΜΠ.ΓΙA ΑΝΑΣΤ ΠΛΗΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙAΔΙΚAΣΙA AΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓ.ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.AΙΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΚ.,ΕΙΣΗΓ&ΠΤΩΧ.ΑΝΑΚ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.Π.Δ.ΑΙΤ.ΕΠ.ΠΤΩΧ.ΣΥΜ.&ΔΙΑΡ.ΑΝΑΤΡ-ΑΚ.ΠΤ.ΣΥΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤ.ΚΑΤΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ή ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙAΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘ.ΑΠΑΙΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.Δ.ΠΑΡ.ΣΥΝ.ΓΙΑ ΕΚΛ.ΣΥΝΔ&ΓΙΑ ΕΝ.ΠΙΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΠΑΡΑΣΤ.ΓΙΑ ΚΑΤΑΘ.ΕΓΓ.ΣΤΟ ΓΡΑΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΠΡΟΣΦ.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΥΠΟΜΝ.ΣΥΝΔ.ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΣΥΝΤ.ΑΝΤΙΡΡ-ΑΝΑΚ.ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.Δ.ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΑΡ-ΠΡΟΤ

5 254 ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΠΤΩΧ.ΔΙΑΔ.ΑΓΩΓ.ΠΕΡΙ ΑΚΥΡ.ΔΙΑΡ.ΣΥΜ. ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ.ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΑΡΑΣΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ ΠΡΟΤΑΣ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΑΓΩΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΑΡ-ΠΡΟ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΑΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ-ΠΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ ΠΟΛ.ΠΡΩΤΟΔ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦΟΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΑΙΤ-ΠΑΡΑΣΤ ΣΕ ΔΙΚ.ΜΕΣΟΛΑΒ ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΕΞΩΔ.ΕΠΙΛ.ΔΙΑΦ.ΑΙΤ-ΠΑΡ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚ.ΔΙΑΜΕΣΟΛ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΕΦΕΣΗ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΑΡ-ΠΡ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΑΡΑΣ ΜΟΝ.ΕΦΕΤ.ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΣΦ-ΑΠΑΛ ΤΑΚΤ-ΕΚ ΠΡΟΤ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΦΕΣΗ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΤΡΙΜ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΓΙA ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙAΣ ΔΙΚAΙΟΔ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ, ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΑΓΩΓΗ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΑΡΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΖ. ΣΕ Α ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΤ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘΩΤ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛΛ ΑΙΤΗΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΠΑΛ ΠΡΟΣΘ.ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓAΤ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛ ΠAΡ-ΠΡΟΤ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΔΙAΤΡ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤΟΚ-ΑΠΑΛ ΠAΡAΣΤAΣΗ AΡ.ΠAΓΟΣ ΔΙAΤ-ΕΡΓ-ΜΙΣΘ-ΑΥΤ-ΑΠ ΠΡ.ΑΝΑΙΡ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΠΡΟΤΑΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ ΑΝΑΙΡΕΣ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣ.ΑΝΑΙΡΕΣ/ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6 419 AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΖΗΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜ-ΟΛΟΜ. ΑΙΤ.ΑΚΥΡ-ΑΝΑΙΡΕΣ-ΠΑΡΕΜΒ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛ.ΠAΡAΣΤ-ΥΠΟΜΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΥΠΟΜΝΗΜA ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΤΜΗΜ-ΟΛΟΜΕΛ.ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ. ΑΙΤ-ΕΦΕΣΗ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΡΟΣΘ.ΛΟΓΟΙ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜΝ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Σ.Τ.Ε.ΥΠΑΛΛ.ΠΡΟΣΦΥΓ.-ΕΦΕΣ,ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΑΣΦ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΕΙΔ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜ.ΕΠΙΚΡAΤΕΙAΣ ΕΙΔ.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΚΕΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜA ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ ,01 και άνω ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛ και άνω ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ Η AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣ.ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΦΕΣΗ-AΙΤΗΣΗ AΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

7 478 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΑΙΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΑΡ-ΠΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΚΥΡ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΣΥΝΤAΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΣΦΥΓ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦΥΓ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡ-ΥΠΟ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΑΡΑΣΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΑΓΩΓ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦ-ΥΠΑΛ και άνω ΠΑΡ-ΥΠΟ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΠΑΡ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ.-ΥΠΑΛ και άνω ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΡΟΣΦ.AΣΦAΛ-ΥΠΑΛ ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΤ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦAΛ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΠΑΡΑΣ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΕΦ-ΑΙΤ.ΥΠΟΜΝ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣΕΙΣ AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΝΑΣΤ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤ.ΠΑΡ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚ.ΕΦΕΣ.AΣΦ-AΙΤΗΣ.AΚΥΡ.ΥΠAΛ.ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤ.ΥΠΟΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚA ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΑΙΤ.ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΑΡΑΣΤ KTHMATΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤ ΠΡΟΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜ. ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΜΗ ΑΠΟΤΙΜ ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ

8 636 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜ ΠΑΡΑΣΤ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡ-ΠΡΟΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΜΟΝΟΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ.ΤΑΚΤ.ΑΓΩΓ.ΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓ.ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜ.ΤΑΚΤ.ΑΓΩΓ.ΜΗ ΑΠΟΤ.ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ.ΤΑΚΤ.ΑΓΩΓ.ΜΗ ΑΠΟΤ.ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ.ΤΑΚΤ.ΑΓΩΓ.ΜΗ ΑΠΟΤ.ΠΡΟΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜ ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΠΡΟΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΑΡΑΣΤ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΑΚΤ.ΠΟΛΥΜΕΛ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΦΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΡΑΣΤ-ΥΠΟΜΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤ.ΔΙΑΦΟΡ-ΕΠΙΤΡΟΠ.ΟΜΟΣΠ.ΚΛΠ ΕΦΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤ.ΔΙΑΦΟΡ-ΕΠΙΤΡ.ΟΜΟΣΠ.ΚΛΠ ΠΑΡΑΣ-ΥΠΟΜ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤ.ΔΙΑΦΟΡ-ΕΠΙΤΡΟΠ.ΟΜΟΣΠ.ΚΛΠ ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤ.ΔΙΑΦΟΡ-ΕΠΙΤΡΟΠ.ΟΜΟΣΠ.ΚΛΠ ΥΠΟΜΝΗΜ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓ-ΥΠΟΥΡΓ-ΠΡΩΤΟΒ.ΠΕΙΘ ΠΡΟΣΦ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓ-ΥΠΟΥΡΓ-ΠΡΩΤΟΒ.ΠΕΙΘ ΠΑΡ-ΥΠ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓ-ΥΠΟΥΡΓ-ΠΡΩΤΟΒ.ΠΕΙΘ ΠΑΡΑΣΤ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓ-ΥΠΟΥΡΓ-ΠΡΩΤΟΒ.ΠΕΙΘ ΥΠΟΜΝ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤΟΒ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓΑΝ.-ΥΠΟΥΡΓ.ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤΟΒ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓΑΝ.-ΥΠΟΥΡΓ.ΠΑΡ-ΥΠΟΜ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤΟΒ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓΑΝ.-ΥΠΟΥΡΓ.ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΕΥΤ.-ΤΡΙΤΟΒ.ΕΠΙΤΡ.ΟΡΓΑΝ.-ΥΠΟΥΡΓ.ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜAΤA ΕΦΕΣΗ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ

9 693 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜAΤA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜAΤA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜAΤA ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜ.ΑΙΤΗΣ.ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙA ΠAΡAΣΤAΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙA ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙA ΥΠΟΜΝΗΜA ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ AΝAΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΕΠΙΚΛ.ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΙΡΗΝΟΔ AΝAΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΕΠΙΚΛ.ΔΙΚΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΛΛ.ΔΙΚ ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛ.ΠAΡΕΜΒ.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚ ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛ.ΠAΡΕΜΒ.ΠΡΩΤΟΔΙΚ ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΣΗΜAΤΩΝ AΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΣΗΜAΤΩΝ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΣΗΜAΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΣΗΜAΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚAΣΤΗΡΙA ΣΗΜAΤΩΝΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ AΙΤΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠAΡAΣΤAΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΤAΙΣΜAΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΡΙΜ.ΠΛΗΜ.ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜAΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤ. ΕΠΙ ΚAΚΟΥΡΓ.1.-ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤ.ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓ.2.-ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤ.ΕΠΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜ.(ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤ.(ΑΙΤ.ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚAΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ (Μ.Ο.Δ.) ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ (Μ.Ο.Ε.) ΠΟΙΝΙΚΟ AΡ.ΠAΓΟΣ ΑΙΤ.ΑΝΑΙΡ.ΚΑΤ ΑΠ.ΠΛΗΜ.-ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ AΡΕΙΟΣ ΠAΓΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟ AΡ.ΠAΓΟΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΡ/ΚΕΙΟΥ-Ν/ΚΕΙΟΥ-AΕΡ/ΚΕΟΥ ΠΛΗΜ ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΤΡ/ΚΕΙΟΥ-Ν/ΚΕΙΟΥ-AΕΡ/ΚΕΙΟΥ ΚAΚΟΥΡ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΤΡ/ΚΕΙΟ-Ν/ΚΕΙΟ-AΕΡ ΕΝΩΠ.AΝAΘ.ΔΙΚAΣΤ.ΠΛΗΜ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΤΡ/ΚΕΙΟ-Ν/ΚΕΙΟ-AΕΡ ΕΝΩΠ.AΝAΘ.ΔΙΚAΣ.ΚΑΚΟΥΡ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠAΡAΣΤ.ΣΕ AΠΟΛΟΓΙA ΕΝΩΠΙΟΝ AΝAΚΡΙΤ.ΥΠAΛ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠAΡ.ΣΕ AΠΟΛΟΓΙA ΕΝΩΠΙΟΝ AΝAΚΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΜ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠAΡ.ΣΕ AΠΟΛΟΓΙA ΕΝΩΠΙΟΝ AΝAΚΡΙΤ.ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΝΩΠΙΟΝ AΝAΚΡΙΤΙΚΟΥ ΥΠAΛΛΗΛΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΝΩΠΙΟΝ AΝAΚΡΙΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΜΝ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤAΔΙΟ ΠΡΟAΝAΚΡΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΥΠΟΜΝ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤAΔΙΟ AΝAΚΡΙΣΗΣ

10 529 ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΠΡΟΣ ΣΥΜΒ.ΕΦΕΤΩΝ (ΣΥΜΒ.A ΒAΘΜΟΥ) ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΠΙ AΙΤΗΣΗΣ AΝAΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΠΙ AΙΤΗΣΗΣ AΝAΙΡΕΣΕΩΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΓΙA ΣΥΝΤAΞΗ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA AΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚ.AΡΧΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA AΙΤΗΣΗ AΝAΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΣΥΝΤΑΞΗ AΙΤΗΣΗΣ ΧAΡΙΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛ.ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦ.ΤΡΙΜΕΛ.ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦ.ΜΟΝΟΜΕΛ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦ.ΤΡΙΜΕΛ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΛΟΙΠA ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦ. ΜΟΔ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚ ΠΛΗΜ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΡΡ.ΔΙΑΤΑΞ.ΕΓΚΛΗΣΕΩΣ

96 14,4 3 5 4 26,4 2 0,6 3 1 5,6 80 12 2 4 3 21 2 0,6 3 1 5,6

96 14,4 3 5 4 26,4 2 0,6 3 1 5,6 80 12 2 4 3 21 2 0,6 3 1 5,6 ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ.(ΜΗΝ.ΜΙΣΘ.ΕΩΣ 600ΕΥΡΩ) ΠΙΝAΚΕΣ ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ- ΓΙAΤΡΩΝ-ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΝAΚΕΣ ΔΙΚ/ΡΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ- ΓΙAΤΡΩΝ- ΜΕΣΙΤΩΝ ΠΙΝAΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 24 εκεµβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 1117864/2297/Α0012 Προσδιορισµός των ελάχιστων αµοιβών των ικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114

Προϊστάµενος Δ/νσης Γραµµατείας 2310 594106 Ένδικα µέσα (Καταθέσεις δικογράφων) 2310 594114 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ Φράγκων 2-4 Προϊστάµενος Πρόεδρος 2310 594316 Πρόεδρος Α' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594201 Β' Ακυρωτικού Τµήµατος 2310 594202 Πρόεδρος Α' Τµήµατος 2310 594211 Πρόεδρος Β' Τµήµατος 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 411/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 411/2015 \ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. ΕΓ παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα

Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Αριθμός 2/2016 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Ιωάννα Ξυλιά Πρόεδροι Πρωτοδικών, Βασιλική Ψυχογιού, Χριστίνα Σωτηρία Δημοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Έκδοση 2η (Ειδικό αφιέρωμα ν. 4446/2016) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 493/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ. υποθέσεις, καθώς και τα αυτόφωρα από 7-1-2016 έως 31-1-2016 ως ακολούθως:

ΠΡΑΞΗ 493/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ. υποθέσεις, καθώς και τα αυτόφωρα από 7-1-2016 έως 31-1-2016 ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 493/2015 Έ χοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 84/2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 84/2015 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, τταρ. 7 περ. α, στοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ. Γ

κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ. Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ -Μ Η /2014 Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 ττερ. α, τταρ. 6, παρ. 7 περ α ν' κα'παρ 9 άρθρ υ 17 στο'χ Β' τταρ. 1,2,4,5,10, 12 άρθρου 17 στοιχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκ(οντας τις εξουσίες που του χορηγούνται Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1039 Κ.Δ.Π. 129/2005 Αρ. 3967, 18.3.2005 Αριθμός 129 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Συνολικής Αμοιβής και Εξόδων για Παράσταση στο Δικαστήριο

Πίνακας Συνολικής Αμοιβής και Εξόδων για Παράσταση στο Δικαστήριο Πίνακας Συνολικής Αμοιβής και Εξόδων για Παράσταση στο Δικαστήριο Παράσταση σε Υποθέσεις Τελική Τιμή Αμοιβή ΦΠΑ 23% Κρατήσεις Φόρος 15% Ένσημα Τελικές Κρατήσεις Παράσταση Συναινετικού Διαζυγίου 330 199,37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαιτησία στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Διαιτησία στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η Διαιτησία στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Άρθρο 867 Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, αν εκείνοι που τη συνομολογούν έχουν την εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10 6 2009 Αριθμ.πρωτ.520 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναπροσαρμογή αξίας ενσήμων παραστάσεων δικηγόρων Τομέα Ασφάλισης Νομικών και Τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (του Ομότιμου Καθηγητή Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 441 /2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΑΞΗ 441 /2015 ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΡΑΞΗ 441 /2015 Έ χοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α, παρ. 6, παρ. 7 περ. α, ατοιχ. αα, ββ και παρ. γ και παρ. 9, άρθρου 17 στοιχ. Β' παρ. 1,2,4,5,10,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 46/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ: 10 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ Διά της Κτηματικής Υπηρεσίας /Δ.Ο.Υ.: ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Του/Της Δικηγόρου του Ελληνικού Δημοσίου: Σχετική

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. Γενικοί ορισμοί... 11. ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Γενικοί ορισμοί... 11 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα... 11 Ποινική δικαιοδοσία... 11 Άρθρο 1. Ποινικά δικαστήρια... 11 Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Διάκριση Δικαστηρίων Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ποινική δικονομία είναι ένας μηχανισμός που προεκτείνει και εξατομικεύει το ποινικό δίκαιο. Ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και στο ποινικό δίκαιο. 1) αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης)

ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) ΜΠρΑθ 10689/2008 [Διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τον ΠτΚ - Προληπτικά μέτρα*] (παρατ. Ι. Σπυριδάκης) Πρόεδρος: Μ. Τατσέλου Δικηγόρος: Α. Αγγελίδης Το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής ή η επικύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των Δικών, Δικονομικές Απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των Δικών, Δικονομικές Απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2479/1997 Τίτλος: Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των Δικών, Δικονομικές Απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Οργάνωση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων - Ανώτατο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας.

Μεταφέρεται από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία η εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας. Σαρωτικές αλλαγές στη δικαιοσύνη με στόχο την άρση της αρνησιδικίας εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Με 80 +1 σημεία παρέμβασης στην ποινική, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η. ΘΕΜΑ: Μετάθεση του χρόνου έναρξης της ισχύος διατάξεων του Ν. 4055/2012 βάσει του άρθρ. 1 Ν. 4077/2012 (ΦΕΚ 168 Α) Αριθμ. πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 137 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ AΡΘΡΟ 1: Ποινικά δικαστήρια Ποινική δικαιοδοσία ασκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4453, 11.7.2014 Ν. 105(Ι)/2014 105(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 326, 13.12.2005, σ. 13. (α) εκ νέου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου

Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου Κεφάλαιο 5. Τα διοικητικά δικαστήρια και η δικαστική προστασία του διοικούμενου Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, καθώς και οι γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ποινικός Κώδικας Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ποινικός Κώδικας Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ποινικός Κώδικας Άρθρο 1 1. Το άρθρο 384 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 384. Ικανοποίηση του παθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 967 22 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Ολο μελείας του Εφετείου Ευβοίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός απόφασης: 8 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Αναστασία Λάγκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ως Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών

Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών Γραφείο Διαιτησίας & Διαμεσολαβήσεως επιχειρηματικών 2014 Αντικείμενο της δράσης «Σύσταση και Λειτουργία Πόλου Υποστήριξης & Πληροφόρησης» είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, σύσταση, στελέχωση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3068 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 274 20021114 Τέθηκε σε ισχύ: 14.11.2002 Ηµ.Υπογραφής: 12.11.2002 Συµµόρφωση της ιοίκησης προς τις δικαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 21 / 9 /2012 Αριθµ πρωτοκ.5/2012 ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. Υπουργού ικαιοσύνης Γεν. /νση Α ιεύθυνση 1 Τµήµα Α3 Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 Α Θ Η Ν Α Κοινοποίηση προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής 1 Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής Στέφανος Πανταζόπουλος Εφέτης- Αναπληρωτής Καθηγητής Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΘ, 23 Ιουνίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΘ, 23 Ιουνίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΘ, 23 Ιουνίου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Προσαρµογή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΕΦΕΣΕΙΣ ΑΕ1 κτίριο 6 αίθ.4 Γ1 κτίριο 6 αίθ. 1 ΣΤ2 κτίριο 6 αίθ. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Χαλεπάκη Ελένη-Ευφροσύνη. Οργάνωση και Δικαιοδοσία των Διοικητικών δικαστηρίων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Προπτυχιακή Εργασία. Χαλεπάκη Ελένη-Ευφροσύνη. Οργάνωση και Δικαιοδοσία των Διοικητικών δικαστηρίων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Προπτυχιακή Εργασία Χαλεπάκη Ελένη-Ευφροσύνη Οργάνωση και Δικαιοδοσία των Διοικητικών δικαστηρίων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΛΕΠΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 50201/1-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/10-6-2005) Υπουργική Απόφαση.

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α. ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 50201/1-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/10-6-2005) Υπουργική Απόφαση. Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5020/-6-2005 (ΦΕΚ Β τ. 794/0-6-2005) Υπουργική Απόφαση. Για την α) Ανακατανοµή των υφιστάµενων οργανικών θέσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632

Αθήνα, 21/01/2015. Αριθ. Πρωτ.: 1632 Ι ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠρώηνΣχολή Ευελπίδων Αθήνα, 21/01/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1632 Q.6"\ \ \'1-01) Ι\e... χ.υ'" ( ρ: 'τfe ο e-sf ~ Cς~Υ - ~'ρ~~ Κτίριο 6 - Γραφείο 102 ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17457 26 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1497 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22/2016 Έγκριση της τροποποίησης, συμπλήρωσης, αναρίθμηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού η επίλυση των διαφορών, που αναφύονται μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κομοτηνή, 20-2-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κομοτηνή, 20-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κομοτηνή, 0--0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ αρ. 6 ν. 900/00 Αριθμ.Πρωτ.6 Πληροφορίες: κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για την πλήρη κατανόηση της οργάνωσης των ποινικών δικαστηρίων προαπαιτείται η κατανόηση της έννοιας της ποινικής δικαιοδοσίας.κατά το άρθρο 96 παρ.1 του

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4224, 4/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ. η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:L 326, 13.12.2005, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 15, παράγραφοι 2 μέχρι 6, και το Άρθρο 38, παράγραφος 3, της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος:

Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: Συνοπτική παρουσίαση το Νέου Πτωχευτικού Κώδικα Με τον ν. 3588/2007 θεσπίσθηκε Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος: α) καταργεί την πτωχευτική νοµοθεσία των άρθρων 525 έως 707 του Εµπορικού Νόµου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ )

ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ ) ΝΟΜΟΣ 3904/2010 (ΦΕΚ Α - 218/ 23.12.2010) Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 20/10/2016 Πέμπτη Ψυχογυιού-Βατσαρεα -Ειρηνοδίκης Ρούκαλη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 20/10/2016 Πέμπτη Ψυχογυιού-Βατσαρεα -Ειρηνοδίκης Ρούκαλη ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ [Μ.Ο.Δ.] ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ 4-10-2016 Τρίτη Καρκατζούνη -Δημοπούλου-Σοφού Μ.Ο.Δ. 7-10-2016 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής:

1. Το άρθρο 44 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα Δικηγόρων (Α 235) αντικαθίσταται ως εξής: Ολη η πρόταση της κυβέρνησης για τους δικηγόρους Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αναλυτικά η κυβερνητική πρόταση για τους δικηγόρους έχει ως εξής: Αρθρο 5 1. Το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 Αθήνα, 12-12-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/12-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα