ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου) του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ζητούνται οι πιο κάτω προσφορές: 1. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 15/2009 Προσφορά για το κόψιμο των χόρτων, μικρών ακακιών ή θάμνων και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων και ακαθαρσιών από τους αυτοκινητόδρομους και συνήθεις δρόμους της Επαρχίας Αμμοχώστου. 2. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 16/2009 Προσφορά για την κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων χώρου στάθμευσης προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου. 3. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 17/2009 Προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εκφόρτωση κρασπεδόλιθων (λίνιων) από μπετόν, για διάφορες εργασίες στην Επαρχία Αμμοχώστου. 4. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 18/2009 Προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά και εκφόρτωση κεραμικών πατώματος και τσεκκουλαδουρων στο Παλαιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. 5. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 19/2009 Προσφορά για την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση πορτοπαραθύρων από αλουμίνιο στο Παλαιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. 6. Αρ. Προσφοράς: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 20/2009 Προσφορά για την αφαίρεση και απομάκρυνση υφιστάμενης μόνωσης, κόψιμο σίδερων (βάσεις ντεπόζιτου) και κατασκευής νέας μόνωσης στο Παλαιό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι προσφορές πρέπει να φτάσουν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, όχι αργότερα από τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 4/9/2009. Τα έγγραφα του Συμβολαίου θα δίδονται δωρεάν στους προσφοροδότες. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι, στο τηλέφωνο ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

2 1448 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 2123 Δημοσίευση τοιι Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) ' Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Υπενθύμιση: Σε περίπτωση που η συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή των όρων που αναφέρονται στην αρχική προκήρυξη διαγωνισμού όσον αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και του αντικειμένου ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι απαραίτητη η παράταση των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών. ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίσημη επωνυμία: Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΘΑΛΑΣΣΑ Πόλη: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ταχ. κώδικας: 1478 Χώρα: Κύπρος Σημείο(α) επαφής: Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών Τηλέφωνο: Υπόψη: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ηλεκτρονικό Φαξ: ταχυδρομείο: Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο (εάν υπάρχουν): Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): 1.2) Είδος φορέα προμηθειών Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) Αναθέτουσα οντότητα (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/1'7/ΕΚ- «Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας») Ξ D

3 ΤΜΗΜΑ Ι!: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ Π.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Προσφορά Δ.Ο 41/2009 Η προμήθεια του πιο κάτω Αντιδιαδηλωτικου Εξοπλισμού: Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 2. Χίλια Τριακόσια (1300) Πτυσσόμενα Ρόπαλα Είδος 3. Εξακόσια (600) Αντιδιαδηλωτικά Κράνη με Ενσωματωμένη Μάσκα Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Είδος 5. Τετρακόσια Εβδομήντα (470) Γάντια Αντιδιαδηλωτικής Εξάρτυσης ΙΙ.1.2) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Η προμήθεια του πιο κάτω Αντιδιαδηλωτικου Εξοπλισμού. Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 2. Χίλια Τριακόσια (1300) Πτυσσόμενα Ρόπαλα Είδος 3. Εξακόσια (600) Αντιδιδηλωτικά Κράνη με Ενσωματωμένη Μάσκα Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Είδος 5. Τετρακόσια Εβδομήντα (470) Γάντια Αντιδιαδηλωτικής Εξάρτυσης ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Κύριο λεξιλόγιο Κύριο αντικείμενο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο (εάν υπάρχουν):

4 1450 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη) Κλειστή Επισττευσμένη κλειστή Με διαπραγμάτευση Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση Ο Ο ο ο Ανταγωνιστικός διάλογος ρ. IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως) ΔΟ 107 IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική "προκήρυξη απεστάλη μέσω: SIMAP Η OJS esender D Σύνδεση Αριθ. αναφοράς της δημοσίευσης- SIMAP2_pohceppo (έτος και αριθμός εγγράφου) IV.2.3) Προκήρυξη στην οποία αναφέρεται η παρούσα δημοσίευση (εάν υπάρχουν): 2009/S της 27/06/2009 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολησ τησ παρουσασ προκηρυξησ: 25/06/2009

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ 1451 ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ (ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) Ελλιπής διαδικασία D Διόρθωση Συμπληρωματικές πληροφορίες D VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ενδεχομένως, μαρκάρετε όσα κουτάκια είναι απαραίτητο) Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε. Η διαδικασία ανάθεσης κρίθηκε ανεπιτυχής. Η σύμβαση δεν ανατέθηκε. Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης. VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ενδεχομένως, για να διευκρινίσετε το σημείο του κειμένου ή των ημερομηνιών που πρέπει να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, παρακαλείστε να αναφέρετε πάντα το σχετικό τμήμα και τον αριθμό της παραγράφου της αρχικής προκήρυξης) VI.3.1 Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή Ο Η δημοσίευση στο TED δεν ήταν συμβατή με τις αρχικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή Ο Σε αμφότερα VI.3.2 Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη Ο Ο Ο Ο Ο D Στα αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού "για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού" Σε αμφότερα "για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού" VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά Δ.Ο 41/2009 Η προμήθεια του πιο κάτω Αντιδιαδηλωτικού Εξοπλισμού: Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 2. Χίλια Τριακόσια (1300) Πτυσσόμενα Ρόπαλα Είδος 3. Εξακόσια (600) Αντιδιαδηλωτικά Κράνη με Ενσωματωμένη Μάσκα Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντί: Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Διάραζε: Είδος 1. Διακόσιες Ενενήντα πέντε 1(295) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 4. Διακόσιες Ογδόντα (280) ιαντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις

6 1452 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Σημείο κείμενου προς τροποποίηση: Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Είδος 5. Τετρακόσια Εβδομήντα (470) Γάντια Αντιδιαδηλωτικής Εξάρτυσης ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Η προμήθεια του πιο κάτω Αντιδιαδηλωτικού Εξοπλισμού. Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 2. Χίλια Τριακόσια (1300) Πτυσσόμενα Ρόπαλα Είδος 3. Εξακόσια (600) Αντιδιδηλωτικά Κράνη με Ενσωματωμένη Μάσκα Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Είδος 5. Τετρακόσια Εβδομήντα (470) Γάντια Αντιδιαδηλωτικής Εξάρτυσης ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ: Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια Διακόσιων Εβδομήντα (270) Ολόσωμων Αντιπυρικών Φόρμων. 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ: Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Προμήθεια Διακόσιων Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικών Θωρακίσεων 3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής ως ακολούθως: Είδος Αντί: Είδος 1. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 4. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Προμήθεια Διακόσιων Εβδομήντα (270) Ολόσωμων Αντιπυρικών Φόρμων. Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. Διακόσιες Εβδομήντα (270) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις ί Ι ι ι ί Διάβαζε: Είδος 1. Διακόσιες Ενενήντα πέντε(295) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Είδος 4. Διακόσιες Ογδόντα (280) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR. Διακόσιες Ενενήντα πέντε(295) Ολόσωμες Αντιπυρικές Φόρμες Προμήθεια Διακόσιων Ενενήντα πέντε(295) Ολόσωμων Αντιπυρικών Φόρμων. Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. Διακόσιες Ογδόντα (280) Αντιοχλαγωγικές Θωρακίσεις Προμήθεια Διακόσιων Εβδομήντα Προμήθεια Διακόσιων Ογδόντα (280) (270) Αντιοχλαγωγικών Θωρακίσεων Ι Αντιοχλαγωγικών Θωρακίσεων Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. Εκτιμώμενο κόστος του έργου εκτός ΦΠΑ: EUR. Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό Ι Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά ; πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγύηση Συμμετοχής ως,από Εγγύηση Συμμετοχής ως ακολούθως: Είδος EUR, ί ακολούθως: Είδος EUR, Είδος EUR, Είδος Είδος EUR, Είδος EUR, Είδος EUR, Είδος 5. 1 EUR, Είδος EUR, Είδος EUR. >410EUR.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: EUR, Είδος EUR, Είδος EUR, Είδος EUR, Είδος EUR. III.2.3) Τεχνική ικανότητα: Αντί: 6. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ ISO 9000 ή άλλο ισοδύναμο εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό εδρεύοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την Παράγραφο 2.9 του Εντύπου 8, του Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού. &!M%JiwlJi(L,Cii> 6. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό/ά της σειράς κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ ISO 9000 ή άλλο ισοδύναμο εκδιδόμενο από αναγνωρισμένο Ινστιτούτο ή Οργανισμό εδρεύοντα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Εντυπο 8, του Προσαρτήματος των Εγγράφων Διαγωνισμού. VL3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο ημερομηνιών προς Αντί: Διάβαζε: τροποποίηση: (ηη/μρ/εεεε) {ωω:λλ) (ηη/μμ/εεεε) (ωω:λλ) VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν): VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο κειμένου προς προσθήκη Κείμενο προς προσθήκη VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (εάν υπάρχουν) VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 15/07/2009 (ηη/μμ/εεεε)

8 1454 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Αριθμός 2124 Παροχή Υττηρεσιών Συμβούλων, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχ., Ηλεκτρολ./Μηχανολ. Μηχ. και Εττιμετρητη για τον Κατασκηνωτικό χώρο Προδρόμου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Λουξεμβούργο Φαξ (352) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο europa eu http //simap europa eu Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Επίσημη επωνυμία: Ταχ. διεύθυνση: Πόλη Χώρα. Σημείο(α) επαφής: Υπόψη. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Γωνιά Κίμωνος και Θουκιδίδου Λευκωσία Κύπρος Τεχνικές Υπηρεσίες Ουρανίας Βασιλείου Ταχ κώδικας- CY-1434 Τηλέφωνο: Φαξ: Διεύθυνση(εις) στο διαδίκτυο (κατά περίπτωση) Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL) - Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ο Άλλο. συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ι Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Ο Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.II Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Ο Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής ( > Άλλο: συμπληρώστε το παράρτημα Α.Ill

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Γ ) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ! ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ) Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους Ο Ο Ο Ο Ο Ο Εθνική ή ομοσπονδιακή υπηρεσία/γραφείο Περιφερειακή ή τοπική αρχή Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο Οργανισμός δημοσίου δικαίου Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/υπηρεσία ή διεθνής οργανισμός Άλλο (να προσδιοριστεί): Ώ Γενικές δημόσιες υπηρεσίες D Άμυνα D Δημόσια τάξη και ασφάλεια D Περιβάλλον D Οικονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις D Υγεία D Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας D Κοινωνική προστασία D Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία D Εκπαίδευση ΠΆλλο (να προσδιοριστεί): Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Ο ναι όχι

10 1456 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ Π: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων, Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχ., Ηλεκτρολ./Μηχανολ. Μηχ. και Επιμετρητη για τον Κατασκηνωτικό χώρο Προδρόμου ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής [Επιλέξτε μόνο μία κατηγορία - έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες - η οποία αντιστοιχεί περισσότερο στον ειδικό στόχο της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) σας] (α) Έργα D Ο Ο Ο Εκτέλεση Σχεδιασμός και εκτέλεση Πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από τις αναθέτουσες αρχές απαιτήσεις (β) Προμήθειες D Ο Αγορά Ο Χρηματοδοτική μίσθωση Ο Ενοικίαση Ο Αγορά-μίσθωση Ο Συνδυασμός αυτών (γ) Υπηρεσίες D Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Κύριος τόπος των έργων Κύριος τόπος παράδοσης Κύριος τόπος παροχής ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Κωδικός NUTS CY ) Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση Ο Τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) ) Πληροφορίες για τη συμφωνία-πααίσιο (κατά περίπτωση) Ο Τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου Συμφωνία-πλαίσιο με πλείονες φορείς D Αριθμός, Ή, κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία-πλαίσιο Συμφωνία-πλαίσιο με ένα φορέα D Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου: Διάρκεια σε έτη: ή μήνα(ες): Αιτιολόγηση για συμφωνία-πλαίσιο της οποίας η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη Εκτιμώμενη συνολική αξία των αγορών καθόλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου (κατά περίτπωση, ποσά). Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ. Νόμισμα 1 ή εύρος: μεταξύ και Νόμισμα. Συχνότητα και αξία των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν:(εφοσον είναι γνωστές) ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελέτης-Επίβλεψης Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιμετρητη Ποσοτήτων για την ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ. Το Εργο αφορά την μελέτη για ανέγερση σύγχρονου κατασκηνωτικού χώρου στον Πρόδρομο και μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών. Επίσης ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, αξιολόγηση προσφορών, διαχείρηση σύμβασης έργου,ετοιμασία τελικού λογαριασμού.

11 11.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ Κύριο Λεξιλόγιο Συμπληρωματικό λεξιλόγιο^κατά περίπτωση) Κύριο αντικείμενο Πρόσθετο(α) αντικείμενο(α) ) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA) ( ) ναι Ο όχι ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται) Ο ναι όχι Εάν ναι,πρέπει να υποβληθούν προσφορές για (σημειώστε μόνον ένα τετραγωνίδιο): Ο μόνον ένα τμήμα Ο ένα ή περισσότερα τμήματα Ο όλα τα τμήματα ) Θα Ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Ο ναι όχι Π.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση) Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): Νόμισμα: EUR ή εύρος: μεταξύ και Νόμισμα: ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά περίπτωση) Ο ναι όχι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά ή εύρος: μεταξύ και περίπτωση): Εάν είναι γνωστό, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις: σε μήνες: ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 30 ή ημέρες: (από την ανάθεση της σύμβασης) ή έναρξη ολοκλήρωση (ηη/μμ/εεεε) (ηη/μμ/εεεε)

12 1458 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 111.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση) Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης η οποία πρέπει να καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν Το Εργο Χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως του κράτους. Οι πληρωμές θα καταβάλλονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους Β: Συμφωνία-Ειδικοί'Οροι ) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά περίπτωση) 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής. 2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου, β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 3. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της εταιρείας με βάση τον περί εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ή του συνεταιρισμού με βάση των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (Κεφ. 116). 4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Νοείται ότι ένας υπεργολάβος δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται σε περισσότερες από μία (1) προσφορές ) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά περίπτωση) Ο ναι Εάν ναι, περιγραφή των ειδικών όχι ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: 1.Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: α.να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) β.να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας γ.να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις δ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις ε. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου στ. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή ζ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών και την πληρωμή των φόρων και τελών για την περίοδο που λήγει 12 μήνες πριν την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι η. να μην έχουν απολέσει το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων ι. να μην έχουν παραβιάσει ούτε και να έχουν παραλείψει να εκτελέσουν πιστά άλλες συμβάσεις που τους έχουν ανατεθεί σε βαθμό που να τους έχει κατασχεθεί η εγγύηση πιστής εκτέλεσης κατά την περίοδο που αρχίζει δύο χρόνια πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής των προσφορών ια.να μην έχουν αρνηθεί κατά την τελευταία διετία, ενώ τους είχε ανατεθεί σύμβαση, να προσέλθουν για την υπογραφή της ιβ. να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσα σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. 2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 3. Το επιστημονικό προσωπικό που θα εργοδοτείται για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης του. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της παροχής των υπηρεσιών τους, πρόσωπα με ειδικότητα που ανήκει σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου(Βλέπε ιστοσελίδα III.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση): III.2.3) Τεχνική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: 1.Η Γενική Πείρα σε Αρχιτεκτονικές μελέτες, Πείρα σε μελέτες πολιτικής Μηχανικής, Πείρα σε μελέτες Μηχανολογικών,Πείρα σε μελέτες Ηλεκτρολογικών, Πείρα σε Επιμέτρηση Ποσοτήτων, να είναι σύμφωνα με την παράγραφο του Τόμου Α. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά περίπτωση):

14 1460 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ Επιστημονικό/Τεχνικό Προσωπικό α. Αρχιτέκτονες Να διαθέτει τουλάχιστον 2 Αρχιτέκτονες με μεταπτυχιακή πείρα μεγαλύτερη των 7 ετών. β. Πολιτικοί Μηχανικοί Να διαθέτει τουλάχιστον 2 Πολιτικούς Μηχανικούς με μεταπτυχιακή πείρα μεγαλύτερη των 7 ετών. 3. Γενικό Προσωπικό Να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 Γραμματέα. 4.Ομάδα Έργου Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου που θα υλοποιήσει το Αντικείμενο της Σύμβασης, ως βασικούς μελετητές των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα όπως περιγράφονται πιο κάτω: α.υπεύθυνος Συμβούλων Μελετητών Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός (ο Υπεύθυνος Συμβούλων Μελετητής μπορεί να είναι ένας εκ των δύο, Μελετητής 1 ή Μελετητής 2) κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10 έτη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Υπεύθυνου Συμβούλων Μελετητών (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του Υπεύθυνου Συμβούλων Μελετητών σε ένα έργο παρόμοιας φύσης, αξίας τουλάχιστον ,00 ευρώ. β.μελετητής 1: Αρχιτέκτονας Αρχιτέκτονας, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10 έτη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Αρχιτέκτονα (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του Αρχιτέκτονα σε ένα έργο παρόμοιας φύσης, αξίας τουλάχιστον ,00 ευρώ. γ.μελετητής 2: Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10 έτη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Πολιτικού Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του Πολιτικού Μηχανικού σε ένα έργο παρόμοιας φύσης, αξίας τουλάχιστον ,00 ευρώ. δ.μελετητής 3: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10 έτη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση

15 του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε ένα έργο, στο οττοίο οι ηλεκτρολογικές εργασίες είχαν αξία τουλάχιστον ,00 ευρώ. ε. Μελέτη της 4: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στον οικείο κλάδο, με 10 έτη τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του Μηχανολόγου Μηχανικού σε ένα έργο, στο οποίο οι ηλεκτρολογικές εργασίες είχαν αξία τουλάχιστον ,00 ευρώ. στ. Μελετητής 5: Επιμετρητής Ποσοτήτων Επιμετρητής Ποσοτήτων, με 10 έτη τουλάχιστον πείρα στη θέση του Επιμετρητή Ποσοτήτων (με καθήκοντα όπως αυτά που περιγράφονται στον Τόμο Β των Εγγράφων Διαγωνισμού) ο οποίος να είχε την αντίστοιχη θέση του Επιμετρητή Ποσοτήτων σε ένα έργο, αξίας τουλάχιστον ,00 ευρώ. Έργα παρόμοιας φύσης σημαίνει εκπαιδευτήρια, πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, αίθουσες εκδηλώσεων, δημοτικά μέγαρα και κατασκηνωτικοί χώροι. 5.Το επιστημονικό προσωπικό που θα εργοδοτείται για την παροχή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο, με ισχύουσα άδεια, στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τον περί ΕΤΕΚ Νόμο, ή σε αντίστοιχο σώμα της χώρας προέλευσης του. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της παροχής των Υπηρεσιών τους, πρόσωπα με ειδικότητα που ανήκει σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος στην αντίστοιχη ειδικότητα σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί ΕΤΕΚ Νόμου (Βλέπε Ιστοσελίδα Η εκτιμόμενη αξία του έργου είναι ,00 ευρώ. ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ III.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα (κατά περίπτωση) Ο ναι όχι Η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνον σε προστατευόμενα εργαστήρια Η σύμβαση εκτελείται μόνον στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενων θέσεων απασχόλησης ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ III.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία Ο ναι όχι Εάν ναι,αναφορά στις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: ΙΙΙ.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών ( ) ναι Ο όχι D D

16 1462 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας Ανοικτή Ο Ο Ο Ο Ο Κλειστή Επισπευσμένη κλειστή Με διαπραγμάτευση Επισπευσμένη με διαπραγμάτευση Ανταγωνιστικός διάλογος Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας 1 Οι υποψήφιοι έχουν ήδη επιλεγεί Ο ναι Ο όχι Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οικονομικών φορέων που έχουν ήδη επιλεγεί, στο πλαίσιο του τμήματος VI. 3) Πρόσθετες Πληροφορίες Αιτιολόγηση της επιλογής επισπευσμένης διαδικασίας: IV.1.2) Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν (κλειστές διαδικασίες και διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) Προβλεπόμενος αριθμός φορέων ή προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ανώτατος αριθμός Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων: IV.1.3) Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου (διαδικασία με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος) Χρήση σταδιακής διαδικασίας για τη μείωση του αριθμού λύσεων που πρόκειται να συζητηθούν ή των υπό διαπραγμάτευση προσφορών Ο ναι Ο όχι

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)] Χαμηλότερη τιμή D ή Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα μεϋ Π τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω(υα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με τη στάθμιση τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμιση τους δεν είναι δυνατή για εμφανείς λόγους) τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο Κριτήρια Στάθμιση Κριτήρια Στάθμιση IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας Ο ναι όχι Εάν ναι, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοπρασία (κατά περίπτωση) IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά περίπτωση) 131/09 IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση Ο ναι όχι Εάν ναι, Ο Προκαταρκτική προκήρυξη Ο Προκήρυξη για προφίλ αγοραστή Αριθ. της προκήρυξης στην ΕΕ. /S - της (ηη/μμ/εεεε) Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις (κατά περίπτωση) D IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα Ημερομηνία 18/09/2009 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου ναι Ο όχ 1 Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής Πληρωμή σε μετρητά ή επιταγή που εκδίδεται στο όνομα της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

18 1464 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ V.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 25/09/2009 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 IV.3.5) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους (εφόσον είναι γνωστές) (σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση και στον ανταγωνιστικό διάλογο) Ημερομηνία: (ηη/μμ/εεεε) IV.3.6) Γλώσσα(ες) οτην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής ES CS DA DE ΕΤ EL ΕΝ FR IT LV LT HU ΜΤ NL PL ΡΤ SK SL Fl SV D D D D D n n D D D D D D D D D D D D D Άλλο: 1V.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) Έως: (ηη/μμ/εεεε) ή Διάρκεια σε μήνα(ες): 12 ή ημέρες: (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 25/09/2009 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 Τόπος (κατά περίπτωση): Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αίθουσα 408Α Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά περίπτωση) ναι Ο όχι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς, αρμόδιοι λειτουργοί

19 ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά περίπτωση) Ο ναι όχι Εάν ναι, εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων: VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ο ναι όχι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά περίπτωση) VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, δεύτερο όροφο, Τ.Θ Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: CY-1304 Χώρα: Κύπρος Ηλεκτρονικό Τηλέφωνο: ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης (κατά περίπτωση) Επίσημη επωνυμία: Ταχ. διεύθυνση: Πόλη: Χώρα: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ταχ. κώδικας: Τηλέφωνο:

20 1466 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): Vl.4.2) Υποβολή προσφυγών (συμπληρώστε τον τίτλο VI.4.2 ή, εάν χρειάζεται, τον τίτλο VI.4.3) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την(τις) προθεσμία(ες) υποβολής προσφυγών: VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών Επίσημη επωνυμία: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Τ.Θ Πόλη: Λευκωσία Ταχ. κώδικας: CY-1304 Χώρα: Κύπρος Ηλεκτρονικό Τηλέφωνο: ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 16/07/2009 (ηη/μμ/εεεε)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκ Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκς Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ i: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4550 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 245 Αριθμός 187 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΤΜΗΜΑ Α Νέο Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης και οδική σύνδεση με ΒΟΑΚ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Πολ. Μηχ/κός με Α' β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPA TIA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΥΔΕ / ΜΚ / ΕΠΠ Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελετών-Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου Αθήνα, Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα

GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303099-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Τοποθέτηση καλωδίων 2012/S 184-303099 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14/2/2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2687 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα