ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ

2 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1979 Maîtrise de Linguistique, Université Stendhal Grenoble III (Langues et Lettres)- Grenoble 1980 D.E.A. Dialectologie et Geolinguistique, Université Stendhal Grenoble III (Langues et Lettres)- Grenoble τρατιωτική θητεία 1982 Διορισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Υιλόλογος καθηγητής, κλάδος Α2, Λύκειο Γουμένισσας Κιλκίς Απόσπαση στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης Απόσπαση στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γυμνάσιο Δρυμού Θεσσαλονίκης Απόσπαση στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 1992 Διδακτορικό Δίπλωμα της Υιλοσοφίας/Σμήμα Υιλολογίας της Υιλοσοφικής χολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 16 0 Λύκειο Θεσσαλονίκης Απόσπαση στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικό χολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2000 Διορισμός (ΥΕΚ. 240/ ) σε θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία», στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, Α. Π. Θ Διορισμός (ΥΕΚ. 187/ ) σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία», στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, Π. Δ. Μ Επίσκεψη συνεργασίας με I.U.F.M. Orleans-Tours κατά το διάστημα 2

3 Νοέμβριος-Δεκέμβριος Επίσκεψη στο πλαίσιο ανταλλαγών ERASMUS Δ.Ε.Π. στο Σμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το διάστημα επτεμβρίου Α Εξάμηνο. Εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού για διδασκαλία και έρευνα στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της ορβόννης (Paris IV) Μονιμοποίηση (ΥΕΚ. 428/ τ. Γ ) σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία» στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, Π. Δ. Μ Διορισμός (ΥΕΚ. 1254/ τχ. Γ ) σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία», στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, Π. Δ. Μ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Διορίστηκα στη Μέση Εκπαίδευση το 1982 και έως το 2000, οπότε εκλέχτηκα και διορίστηκα στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, δίδαξα μαθήματα της ειδικότητάς μου (Υιλόλογος), δηλαδή τα μαθήματα, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, Ελληνική Ιστορία και Φιλοσοφία. το διάστημα της επόμενης πενταετίας ( ) δίδαξα με ανάθεση τα αυτοτελή αντικείμενα, «Ελληνική Γλώσσα», «Ελληνική Λογοτεχνία» και «Παιδική Λογοτεχνία» στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης. την Αλεξανδρούπολη επίσης, δίδαξα με ανάθεση στη χολή Επιμόρφωσης Δασκάλων Αλεξανδρούπολης (. Ε. Λ. Δ. Ε.) το αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» κατά τα έτη το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης δίδαξα το αντικείμενο «Η ποίηση για παιδιά και νέους» σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια Μελπομένη Κανατσούλη κατά το εαρινό εξάμηνο των ετών και το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας δίδαξα τα αντικείμενα «ύντομα Πεζογραφικά Είδη» σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Δ. ουλιώτη κατά το ακαδημαϊκό έτος και «Ελληνική Λαογραφία» σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ε. Ζεγκίνη κατά τα ακαδημαϊκά έτη και το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης δίδαξα το αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία» σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια 3

4 Μελπομένη Κανατσούλη στο πρόγραμμα του Σμήματος για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών (ΕΠΕΑΕΚ) κατά το ακαδημαϊκό έτος το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας δίδαξα το αντικείμενο «Παιδική Λογοτεχνία» στο πρόγραμμα του Σμήματος για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών (ΕΠΕΑΕΚ) κατά το εαρινό εξάμηνο του έτους Από το ακαδημαϊκό έτος μέχρι σήμερα διδάσκω στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος πουδών τα εξής υποχρεωτικά και κατ επιλογήν μαθήματα: «Ελληνική Παιδική-Νεανική Λογοτεχνία», «Νεοελληνική Ποίηση-Παιδική Ποίηση», «Πεζογραφική Λογοτεχνία για Παιδιά και Εφήβους», «Διδακτική της Λογοτεχνίας». Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών του Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας δίδαξα τα μαθήματα: 1. Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας ( ) 2. Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας ( ) 3. Θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού ( ) υμμετείχα στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ / ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ «Εργαστήριο / Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Σσιγγανοπαίδων» στη θεωρητική διδασκαλία κατά το χειμερινό εξάμηνο του στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία». το πλαίσιο επίσκεψής μου στο I.U.F.M. Orleans-Tours κατά το διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005 συμμετείχα σε σεμινάρια, έκανα παρεμβάσεις στο πλαίσιο μαθημάτων καθηγητών και δασκάλων σε πειραματικά χολεία, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και σε μαθήματα Παιδικής Λογοτεχνίας στο Αμφιθέατρο της χολής. το Πλαίσιο του Προγράμματος ανταλλαγών ERASMUS Δ.Ε.Π. του Σμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το διάστημα επτεμβρίου του 2006 σε συνέχεια της επίσκεψης ERASMUS της Δρος ταυρούλας Σσιπλάκου πραγματοποίησα παρεμβάσεις και τις εξής διαλέξεις: 1. Δίωρη διάλεξη με θέμα «Αφηγηματικές τεχνικές στην Παιδική Λογοτεχνία» για το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΕΠΑ 730-Γλώσσα, Κουλτούρα και Εκπαίδευση. 2. Δίωρη διάλεξη με θέμα «Θέματα μετανάστευσης και ετερότητας στη λογοτεχνία» για το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΕΠΑ 730-Γλώσσα, Κουλτούρα και Εκπαίδευση. 3. Δίωρη διάλεξη με θέμα «Αφηγήματα μύησης-μυθιστορήματα μαθητείας στην Παιδική Λογοτεχνία» στο προπτυχιακό μάθημα ΕΠΑ 322-Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ. 4. Δίωρη διάλεξη με θέμα «Η διδακτική της Λογοτεχνίας» στο προπτυχιακό μάθημα ΕΠΑ 322-Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ. υμμετείχα στο πρόγραμμα της Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας (ΤΕ 448 «Χυχολογία της παιδικής ηλικίας και υποστήριξη στην Εκπαίδευση»), με θέμα «υμβολή της 4

5 Παιδικής Λογοτεχνίας στην ψυχική υγεία, την έκφραση συναισθημάτων του παιδιού, την κατανόηση του εαυτού, και γενικότερα στην υποστήριξη των διαπροσωπικών σχέσεων». Επίσης, τον Νοέμβριο (6-7/11/2007) συμμετείχα ως υπεύθυνος εργαστηρίου στις εργασίες της Επιστημονικής Διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Υλώρινα, με θέμα «Μεθοδολογικά και Επιστημολογικά Ζητήματα υγγραφής Επιστημονικών Εργασιών», με ειδικό θέμα εισήγησης «Σεχνογραφία εργασιών στη Λογοτεχνία». Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους , μετά από πρόσκληση του Henri Tonnet, διευθυντή του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της ορβόννης (Paris IV), στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Ινστιτούτου δίδαξα το ειδικό θέμα «Η Πεζογραφία της «χολής της Θεσσαλονίκης»» και εκπόνησα έρευνα για την πεζογραφία του μοντερνιστή συγγραφέα Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Rèvue d études néo-helleniques του Ινστιτούτου. υμμετέχω ως Επόπτης Καθηγητής των ασκούμενων φοιτητών της Παιδαγωγικής χολής Υλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Πρόγραμμα «Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση του Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης », η οποία είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση. ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΕΡΓΑΙΨΝ Πτυχιακές Επόπτης Καθηγητής Μακρή Πολυξένη, «Σο παιδικό και νεανικό μυθιστόρημα στον Μεσοπόλεμο, », Υλώρινα, Βλαχογιάννη Γιούλα, «Η εικονογράφηση στο παιδικό βιβλίο: απόψεις δασκάλων και μαθητών», Υλώρινα, Πανάτσα Ναταλία, «Ο ανθρωπομορφισμός στην παιδική λογοτεχνία», Υλώρινα, Υουνταλή οφία, «Σο λαϊκό παραμύθι και οι σύγχρονες επαναγραφές του: υφολογική και ιδεολογική διερεύνηση», Υλώρινα, Ηλδικίδης Πασχάλης, «Οι παιδαγωγικοί μύθοι του Γιάννη Περγιαλίτη όπως δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Διάπλασις των Παίδων», Υλώρινα, Φαραλάμπους Φριστόδουλος, «Ο εθνικός ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης: Αναγνώριση, καθιέρωση και παρουσία του έργου του στη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου», Υλώρινα Λαγούια Ελένη-Μαρία, «Σο παραμύθι: έρευνα των απόψεων των δασκάλων για τη διδακτική του αξιοποίηση», Υλώρινα, Φατζηγιάννη Παναγιώτης, «Σα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού χολείου σε Ελλάδα και Κύπρο με βάση τα ΔΕΠΠ και ΑΠ: υγκριτική παρουσίαση», Υλώρινα,

6 (εν εξελίξει) Καραγιαννοπούλου Ελευθερία, «Μη ορθολογικά στοιχεία (μαγικό, θαυμαστό, μυθικό) στο παιδικό-εφηβικό μυθιστόρημα». κυθιώτης Πέτρος, «Η μορφολογία του ποιήματος στη μεταπολεμική ποίηση της Υλώρινας». Ανδρίκου Ασημίνα, «Έρευνες για τις προτιμήσεις των μαθητών-αναγνωστών του Δημοτικού χολείου σχετικά με τα θέματα και τους ήρωες/χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας». Σσελέπη Κωνσταντίνα, «Η συμβολή της διδασκαλίας του παραμυθιού στην ανάπτυξη των γλωσσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας». Μεταπτυχιακές Μέλος Σριμελούς Επιτροπής Ασημίνα Μπακάλογλου, «Οι φρασεολογισμοί της νεοελληνικής γλώσσας: θεωρητική προσέγγιση και διδακτική», Υλώρινα, Σατιάνα Παπά, «Η εικόνα της Ελλάδας στα εγχειρίδια της σειράς Στη χώρα του Αριστοτέλη για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας», Υλώρινα, Ιωάννα Καϊάφα, «Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση κειμένου μαθηματικής λογοτεχνίας για τη διδασκαλία των κλασμάτων», Υλώρινα, Επόπτης Καθηγητής Μεταπτυχιακές (εν εξελίξει) Κουκαρούδη Φριστίνα, «Οι μεταφράσεις των παραμυθιών του Φανς-Κρίστιαν Άντερσεν και η Παιδική Λογοτεχνία στην Ελλάδα: λογοτεχνικές, παιδαγωγικές, και ιδεολογικές διαστάσεις», Υλώρινα, Ηλιάδης Θεόδωρος, «Όψεις φιλαναγνωσίας: Έρευνες των απόψεων των παιδιών και εφήβων για την ανάγνωση μυθιστορημάτων». Μέλος Επταμελούς Επιτροπής Διδακτορική Διατριβή Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, «Η διδασκαλία της νέας Ελληνικής στο Δημοτικό σχολείο σήμερα: Οργανωτικές και διδακτικές πρακτικές», Υλώρινα, Μέλος Σριμελούς Επιτροπής Διδακτορική Διατριβή (εν εξελίξει) Καϊάφα Ιωάννα, «Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στη διδασκαλία νοερών υπολογισμών με κλάσματα σε μαθητές με και χωρίς δυσκολίες στα μαθηματικά»,

7 Επόπτης Καθηγητής Διδακτορική Διατριβή (εν εξελίξει) Βλάχου Παναγιώτα, «Η διαχείριση του βιώματος στην παιδική λογοτεχνία των Ι. Δ. Ιωαννίδη, Άλκης Ζέη, οφίας Υίλτιση», Υλώρινα ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟ το πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου σπουδών (Diplôme d Études Αpprofondies (D. E. A.) στη Γεογλωσσολογία, ) πραγματοποίησα έρευνα στην Ποντιακή διάλεκτο με ειδικό θέμα το φωνολογικό σύστημα του ποντιακού ιδιώματος που μιλιέται στη κοπιά ερρών και το οποίο ανήκει στο ιδίωμα της Φαλδίας του ιστορικού Πόντου. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής μου, , διερεύνησα τα κριτικά κείμενα του Γιώργου Θέμελη για τη νεοελληνική μεταπολεμική ποίηση, στην εφημερίδα Η Καθημερινή των ετών 1962, 1966, Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους συνέβαλα στην έρευνα και καταγραφή των παιδικών εντύπων (λογοτεχνικών, μαθητικών) που αποτέλεσαν υλικό και θέμα ταυτόχρονα του υμποσίου το «Παιδικό Έντυπο». Επίσης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους διενήργησα έρευνα με θέμα την Παιδική Λογοτεχνία στα περιοδικά Νέα Εστία και Λαογραφία. Αποδελτίωσα και καταλογογράφησα ομόθεμα άρθρα, κριτικές κλπ. των περιοδικών και τα κατέθεσα στο αρχείο του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ως υλικό για περαιτέρω έρευνα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000 πραγματοποίησα έρευνα για τη δημοσιευμένη ποίηση (πρωτότυπη και από μετάφραση) στο βραχύβιο αλλά πολύ ενδιαφέρον -από την άποψη της νεωτερικότητας στη Λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση- περιοδικό της Θεσσαλονίκης Κοχλίας ( ). Κατά τα έτη πραγματοποίησα έρευνες για το λαϊκό ποντιακό παραμύθι στα περιοδικά Αρχείον Πόντου, Ποντιακά Φύλλα, Ποντιακή Εστία. Παράλληλα, πραγματοποίησα έρευνα του λαϊκού προφορικού ποντιακού παραμυθιού σε ποντιόφωνους του ιδιώματος της Φαλδίας στην Ανατολική Μακεδονία και κατέγραψα είκοσι παραμύθια, τα οποία εκδόθηκαν σταδιακά στο περιοδικό Αρχείον Πόντου. Πραγματοποίησα έρευνα κατά τα έτη για το γραπτό επώνυμο νεοελληνικό παραμύθι, για την Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, στα περιοδικά Εστία, Νέα Εστία, Διάπλασις των Παίδων, με στόχο τη μελέτη του λογοτεχνικού αυτού είδους στη λογοτεχνία των ενηλίκων και στην παιδική λογοτεχνία. 7

8 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 πραγματοποίησα έρευνα στο Αρχείο του μοντερνιστή λογοτέχνη Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου που φυλάσσεται στο Λογοτεχνικό Αρχείο του Σμήματος Υιλολογίας του Α.Π.Θ., με στόχο την κριτική και φιλολογική επιμέλεια δημοσιευμένων κειμένων του σε λογοτεχνικά περιοδικά με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Παράγραφοι». Κατά τα έτη πραγματοποίησα έρευνες για τη νεοελληνική ποίηση στις εφημερίδες της Υλώρινας, Έθνος, Φωνή της Φλωρίνης, Ελληνική Φωνή, της περιόδου και στα περιοδικά της πόλης της Υλώρινας Αριστοτέλης και Εταιρία με στόχο την οργάνωση διημερίδας για την ποίηση στην πόλη της Υλώρινας και της ευρύτερης περιοχής της. ΤΓΓΡΑΥΙΚΟ ΕΡΓΟ Βιβλία 1. Η επίταξη του σύναρθρου επιθέτου στο ποιητικό έργο του Γιώργου Θέμελη, (Διδακτορική διατριβή), Σμήμα Υιλολογίας, Υιλοσοφική χολή, Α. Π. Θ., Θεσσαλονίκη (1992). 2. Η ποίηση για παιδιά και νέους, Αθήνα, Ηρόδοτος, υλλογικό έργο, Βιογραφίες Νεοελλήνων Συγγραφέων, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης Παιδεία, Για την ποιητική και τη ρητορική του Ανδρέα Εμπειρίκου (Δύο Μελέτες), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι ως λογοτέχνημα, Αθήνα, Ηρόδοτος, Τέρψεις και ιστορίες. Κριτικές, φιλολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Γράφημα, Μεταφράσεις βιβλίων 7. Schaeffer, J.-M. Qu est-ce qu un genre littéraire? Paris, Seuil, Μετάφραση Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, Τι είναι λογοτεχνικό είδος; Θεσσαλονίκη, Ηρόδοτος, Bottet, B. Encyclopedie du fantastique et de l ètrange. Μετάφραση: Αλέξανδρος N. Ακριτόπουλος, Εγκυκλοπαίδεια του φανταστικού και του παράδοξου, ύγχρονοι Ορίζοντες, Θεσσαλονίκη, 2008, (υπό έκδοση εντός του 2014). 8

9 Επιμέλεια βιβλίων 9. Ουμπέρτο Έκο, Σημειώματα Σημειολογίας κ. ά., Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη, υλλογικό έργο, Μικρή Aνθολογία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη, υλλογικό έργο, Βιογραφίες Νεοελλήνων Συγγραφέων, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης Παιδεία, Επιμέλεια συλλογικών τόμων 12. Πρακτικά, Το παιδικό έντυπο, Δήμος Θεσσαλονίκης / Σμήμα Παιδικών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά, Οι ποιητές της Φλώρινας, Υλωρινιώτικες Εκδόσεις Ιωάννη Αριστείδου, Υλώρινα, Πρακτικά, Ελληνική Παιδική-Νεανική Λογοτεχνία. Ιστορία, Κριτική, Διδασκαλία., Ηρόδοτος, Αθήνα, Κρίση-Αξιολόγηση βιβλίων 15. Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων Α και Β Δημοτικού (Σο δελφίνι), Π. Ι. / ΤΠΕΠΘ, Αθήνα, Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 1. «Διονύσιος ο Θραξ: μια συγχρονική θεώρηση του έργου του στο πλαίσιο της γενικής γλωσσολογίας», Θρακικά Χρονικά, 45 (1992) «Γιώργος Θέμελης - Francis Ponge: σύγκλιση προς μια ποιητική φαινομενολογία ή η σχέση - ο πόνος; - του ανθρώπου και των πραγμάτων», Νέα Πορεία, /201 (1993) «Ο μελλοντισμός στην Παιδική Λογοτεχνία», Διαδρομές, 29(1993) «Μια αναγνωστική προσέγγιση του ποιήματος «Με βρήκε η νέα ημέρα» του Γιώργου Θέμελη», Σαμιακή Επιθεώρηση, 41(1993) «ύγχρονη αφηγηματική ποίηση για παιδιά και νέους», Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 8(1993) «ημειολογικές προσεγγίσεις σύγχρονων αφηγηματικών ποιημάτων για παιδιά και νέους», Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 9(1994)

10 7. «Η κριτική στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά», Διαβάζω, 346(1994) «Έρευνες για την εκφορά του ερμηνεύματος στη σχολική λεξικογραφία», Γλώσσα, 40 (1996) «Η μυθοπλαστική αυτοβιογραφία ως κατήχηση (ένα εξόφθαλμο παράδειγμα)», Μακεδνόν, 4 (1997) «Θεματική, ιδεολογία και παιδαγωγία στο παιδικό θέατρο», Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, 12 (1997) «Η διαμόρφωση της ποιητικής ομιλίας του Γ. Θέμελη», Μεσόγειος, 1(1998) «Ειδολογικοί προσδιορισμοί στην Ωδή για να θυμόμαστε τους ήρωες του Γ. Θέμελη», Τετράδια Ευθύνης, 38 (1999) «Σα λογοτεχνικά είδη», μετάφραση του άρθρου Les genres litteraires του Jean Molino, Θέματα Λογοτεχνίας, 13 ( ) «Σο περιοδικό Κοχλίας και η νεωτερική ποίηση στην Ελλάδα», Μακεδνόν, 9(2001) «Σο Νέο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε και Σ Δημοτικού», Μακεδνόν, 10(2002) «Ο μυλωνάς», λαϊκό ποντιακό παραμύθι, Ποντιακή Εστία, 136(2003) «Άτιτλο», λαϊκό ποντιακό παραμύθι, Ποντιακή Εστία, 139(2003) «Παραμύθια της Φαλδίας (Μπουγά-Μαντέν Ικονίου)», πέντε λαϊκά παραμύθια, Αρχείον Πόντου, 50( ) «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία», Μακεδνόν, 12(2004) «Les versions pontiques du conte Le Maître chat ou Le chat botté de Charles Perrault», ΔΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ, 6(2004) , Ετήσια έκδοση υγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ. 21. «Η ποίηση και η ποιητική του Αλέξανδρου Ίσαρη», Σερραϊκά Ανάλεκτα, 4(2006) «Σα παραμύθια της Φαλδίας», Αρχείον Πόντου, 52(2007) «Η Ποιητική, Η Ετυμολογία και η Μυθολογία ή Πόθεν το κύριο όνομα Λεμώνα;», Αρχείον Πόντου, 52(2007) «Για τη διδασκαλία της Παιδικής Λογοτεχνίας», Διαδρομές, 88(2007) «Σο σύγχρονο παραμύθι του Ευγένιου Σριβιζά: μυθοπλασία και λόγος», στο ηλεκτρονικό περιοδικό keimena.ece.uth.gr, τεύχος (6) του «Παραμύθι και διήγημα», Διαδρομές, 96 (2009)

11 27. «Οι «Παράγραφοι» του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου (Θεωρητική και ερμηνευτική προσέγγιση)», Rèvue d études néo-helleniques, 5(2009) «Ομοδιηγητική αφήγηση και παιδική ηλικία στη διηγηματογραφία του πύρου Σσίρου», Φιλόλογος, 140(2010) «Ονοματοποιία και ποιητική: ονόματα χαρακτήρων σε ένα σύγχρονο παιδικόεφηβικό μυθιστόρημα.», Διαδρομές, 106(1012)24-32 στον διαδικτυακό τόπο/σύνδεσμο 30. «Σο ποιητικό πορτρέτο στη νεοελληνική ποίηση», Φιλόλογος, 154(2013) «Πέντε Εικόνες και μία Αυτοπροσωπογραφία του Μίλτου αχτούρη», μικροφιλολογικά, 34(2013) «Ο εικαστικός ποιητής Κωστάκης Λούστας», (υπό δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα Λογοτεχνίας) Άρθρα σε συλλογικούς τόμους 33. «Εξελίξεις στον χώρο του παραμυθιού: Ο λαβύρινθος της γραφής και η Βαβέλ των ειδών», Το Παραμύθι και η Εκπαίδευση, Παιδαγωγική χολή Υλώρινας, Υλώρινα, 1994, σελ «Η φαινομενολογία της ποιητικής φαντασίας του Ν. Καρούζου με βάση την ποιητική εικόνα στο έργο του», Για τον Νίκο Καρούζο, υμπόσιο 21-23/10/93, Αθήνα, Ίκαρος, 1996, σελ «Ο ρόλος της σύγχρονης ειδολογικής θεωρίας στην ερμηνεία και διδασκαλία της λογοτεχνίας», Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, επιμέλεια Βενετία Αποστολίδου - Ελένη Φοντολίδου, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ «Τψηγορία και σημειογραφία στη λυρική ποίηση: ένα αρηματικό παράδειγμα», στο Σημειωτική και Πολιτισμός, τόμος Ι, Κουλτούρα-λογοτεχνία-επικοινωνία, επιμέλεια Γρηγόρης Πασχαλίδης - Ελένη Φοντολίδου, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ «Λογοτεχνία και Εκπαίδευση: αναθεωρήσεις και προοπτικές», στο Η Λογοτεχνία σήμερα, όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές, Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 29, 30 Νοεμβρίου -1 Δεκεμβρίου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2004, σελ «Τπερδιακειμενικές αναγνώσεις σύγχρονων κοινωνικών μυθιστορημάτων για νέους (Ευγενία Υακίνου, Άννα Γκέρτζου-αρρή, Μαρία Πυλιώτου, Μαρούλα Κλιάφα)», στο Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό-νεανικό μυθιστόρημα, Πρακτικά υνεδρίου (Βόλος, Μάιος, 2003), ύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα, 2004, σελ «Σα ρητορικά «Προγυμνάσματα» και η μακριά ουρά τους», στον αφιερωματικό στον Κωνσταντίνο Δεληκωνσταντή τόμο, Η καθ ημάς Ανατολή, Υλώρινα, 2005, σελ

12 40. «Θέματα και μοτίβα λαϊκών Ποντιακών παραμυθιών ως στοιχεία και αξίες πολιτισμού», στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού υνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και Εκπαίδευση, υνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (Βόλος), στις 29/9-1/10/2006, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας. 41. «Σο Ποντιακό παραμύθι: Ονόματα ηρώων και μυθοποιητική φαντασία», στον συλλογικό τόμο Ο ποντιακός ελληνισμός και η παιδεία του. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη α. ε., Θεσσαλονίκη, 2007, σελ «Σο λαϊκό Ποντιακό παραμύθι», στον συλλογικό τόμο, Πόντος, θέματα Λαογραφίας του Ποντιακού πολιτισμού, επιμέλεια Μανώλης έργης, Εκδόσεις Αλήθεια, Αθήνα, 2008, σελ «Όψεις διαπολιτισμικής συνείδησης: Σαυτότητα και ετερότητα σε νεανικά/εφηβικά μυθιστορήματα της μεταπολιτευτικής περιόδου ( )», Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες, Επιμέλεια: Ελένη Φοντολίδου, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Κυριακή Σσουκαλά, Απόστολος Λάζαρης, Ελληνική ημειωτική Εταιρία, Gutenberg, Αθήνα, 2008, σελ «Βία, ρατσισμός, και εγκληματικότητα στο σύγχρονο νεανικό μυθιστόρημα», στο Σύγχρονα κοινωνικά θέματα στην ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία, (επιμ.) Σασούλα Σσιλιμένη, Εκδόσεις Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 2009, σελ «Δυναμικές εξουσίας, καταπίεσης και ελέγχου στο σύγχρονο νεανικό-εφηβικό μυθιστόρημα», στο Εξουσία και δύναμη στην παιδική και νεανική λογοτεχνία, επιμέλεια Γεώργιος Παπαντωνάκης-Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2010, σελ «Μύηση και απελευθέρωση στο εφηβικό μυθιστόρημα: Δομήνικος, του Μάνου Κοντολέοντος», στο Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της, επιμέλεια Μένη Κανατσούλη-Δημήτρης Πολίτης, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 2011, σελ «Οκτώ σύγχρονοι ποιητές της Υλώρινας», στο Οι ποιητές της Φλώρινας, Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, (επιμέλεια), Υλωρινιώτικες Εκδόσεις Ιωάννη Αριστείδου, Υλώρινα, 2013, σελ «Οι τύχες του ποιητικού λόγου στη Υλώρινα της μετεμφυλιακής περιόδου», στο Οι ποιητές της Φλώρινας, Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, (επιμέλεια), Υλωρινιώτικες Εκδόσεις Ιωάννη Αριστείδου, Υλώρινα, 2013, σελ «Έμφυλες αναπαραστάσεις στο μυθιστόρημα Όνειρα από μετάξι της Λίτσας Χαραύτη: Δυναμική τροπή και ανατροπή», στο Γυναικείες και Ανδρικές Αναπαραστάσεις στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Νέους, Επιμέλεια, Δ. Αναγνωστοπούλου, Γ.. Παπαδάτος, Γεώργιος Παπαντωνάκης, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2013, σελ «Ο Πέτρος Φάρης κριτικός της παιδικής λογοτεχνίας», στο Ελληνική Παιδική- Νεανική Λογοτεχνία. Ιστορία, Κριτική, Διδασκαλία, Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, (επιμέλεια), Ηρόδοτος, Αθήνα, 2013, σελ

13 51. «Σα παιδικά διηγήματα του συγγραφέα Ι. Δ. Ιωαννίδη», (σε συνεργασία με την Παναγιώτα Βλάχου), στο Ελληνική Παιδική-Νεανική Λογοτεχνία. Ιστορία, Κριτική, Διδασκαλία, Αλέξανδρος Ν. Ακριτόπουλος, (επιμέλεια), Ηρόδοτος, Αθήνα, 2013, σελ «Thessaloniki as Metapolis through the Collection of Short Stories Thessaloniki of writers (1996)», στο Identités culturelles en Méditerranée, Alexandros Dagas (éd.), Editions epicentre, Thessalonique, 2013, σελ «Seven Languages one Poem: Poetry as Leaven for multi-/intercultural Education», (υπό δημοσίευση στον ιστοχώρο του υνεδρίου 54. «Πραγμάτωση μιας λογοτεχνικής δημιουργίας: πώς να συνθέσουμε ένα ποιητικό «πορτρέτο» και πώς να το διδάξουμε στους μαθητές/φοιτητές», (υπό δημοσίευση στον ιστοχώρο του υνεδρίου 55. «The image of the other in the Anthologies of literary texts of Greek Prime Education», υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 16 th Conference of Balkan Society for Pedagogy and Education. Βιβλιοκριτικές σε π ε ριοδικά και εφημερίδες 56. «Λίγα λόγια μετά την ανάγνωση», Η γνώμη, Αλεξανδρούπολη, 7/7/ «Ποιητική μνημονικών ονείρων», βιβλιοκρισία για την ποιητική συλλογή της Κικής Δημουλά, Η εφηβεία της λήθης (1994), ΑΥΓΗ, 8/1/ «Έρως και πόλις», βιβλιοκρισία για το μεταφρασμένο από την Κατερίνα Φατζή μυθιστόρημα της Φέρτα Μύλλερ, Reisende auf einem Beim (1989), ελλ. τίτλος Μετέωροι Ταξιδιώτες (1993), Μεσόγειος, 3-4 (1998). 59. Walter Ong J., Orality and Literacy The technologizing of the word, μτφρ. Κ. Φατζηκυριάκου, Προφορικότητα και εγγραματοσύνη (Η εκτεχνολόγηση του λόγου), Επιμ. Θ. Παραδέλλη, Ηράκλειο, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, 1995, , Μακεδνόν, 11 (2003) Αγορής Γκρέκου, Η καθαρή ποίηση στην Ελλάδα. Από τον Σολωμό στο Σεφέρη ( ), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000, σσ. 398, Φιλόλογος, 108 (2002) Άννας Γκέρτζου-αρρή, Μ ενάντιους ανέμους, Αθήνα, Κέδρος, , Φιλόλογος, 114 ( ) Θέτης Φορτιάτη, Παιχνιδογραμματική, Αθήνα, Άγκυρα, 2002, Μακεδνόν, 15(2006)

14 63. Δέσποινας Καϊτατζή-Φουλιούμη, Συναισθηματικό Αλφαβητάρι, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2009, σσ. 83, INDEX, 35 (2009) 62. Άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες 64. «Περί αναφωνήσεων, τίτλων και άλλων σαλπισμάτων. (Για το νεοελληνικό «ρε γαμώ το»)», ΑΥΓΗ, 22/11/1992, αρ. φύλλου «Από αφορμή του «επί παντός»», Γλώσσα, 37(1995) «Ανελλήνιστες εκφράσεις από εκφωνητές ηλεκτρονικών ΜΜΕ», Το Βήμα, 12/10/1997. Λογοτεχνικά κείμενα σε εφημερίδες 67. «Οι τρεις τους», διήγημα, Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας, 30/5/2013, αρ. φύλλου, «Σα πολιτιστικά σουβλάκια και ο Ντουσπίρο», διήγημα, Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας, 11/3/2014, αρ. φύλλου, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ Μέλος Σριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το εργαστήριο «Βιβλιολογείον», 15/01/2014. Μέλος της Επιτροπής «Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής Παιδαγωγικής χολής» για το έτος Μέλος της υντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών του Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινα, από το Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Διαπίστωσης Εργασιών του Σμήματος έτους Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Διαπίστωσης Εργασιών του Σμήματος έτους Μέλος της Επιτροπής Σακτικού Διαγωνισμού για τα έτη

15 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ, ΤΛΛΟΓΟΤ, ΟΡΓΑΝΨΕΙ ύλλογος Αποφοίτων Υιλοσοφικής χολής Α.Π.Θ., «Υιλόλογος». Μέλος του υλλόγου από το 1994 με συμμετοχή σε Εκδηλώσεις, με δημοσιεύματα στο περιοδικό «Υιλόλογος». Ελληνική ημειωτική Εταιρία Μέλος της Εταιρίας από το 1995 με συμμετοχή σε Εκδηλώσεις, με οργάνωση υνεδρίων, με εισηγήσεις σε υνέδρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Κ. Ε. Π. Β.)/Ελληνικό Σμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (I. B. B. Y.) Μέλος από το 2005 με συμμετοχή σε Εκδηλώσεις, σε υνέδρια, με εισηγήσεις σε υνέδρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. ύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Ε.. Δ. Ε. Π.) της Παιδαγωγικής χολής Υλώρινας Μέλος του υλλόγου από την ίδρυσή του (2003) έως σήμερα. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος Μέλος της Εταιρίας από το 2003 με παρακολούθηση και συμμετοχή σε υνέδρια. Βαλκανική Παιδαγωγική Εταιρία Μέλος της Εταιρίας από το 2013 με παρακολούθηση και συμμετοχή σε υνέδρια. Πανελλήνιος Όμιλος Υίλων Αφήγησης (Π. Ο. Υ. Α.) Μέλος του Ομίλου από το 2006 με παρακολούθηση και συμμετοχή σε υνέδρια. 15

16 Παναγία ουμελά Μέλος του ωματείου από το 2008 με συμμετοχή στο περιοδικό του «Ποντιακή Εστία». ΟΡΓΑΝΨΗ ΤΝΕΔΡΙΨΝ Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Διημερίδας «ύγχρονη διδακτική Γλώσσας και Λογοτεχνίας», που πραγματοποιήθηκε στη Υλώρινα από το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας τον Οκτώβριο (11-12/10/ 2005), όπου και εισηγήθηκα το θέμα «Σο νέο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Α και Β Δημοτικού: από τη θεωρία στην πράξη». Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 8 ου Πανελλήνιου υνέδριου της Ελληνικής ημειωτικής Εταιρίας «ημειωτική και Ιδεο-λογίες: ύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές» που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική χολή Υλώρινας, 18-21/10/2007), όπου και εισηγήθηκα το θέμα «Η αναπαράσταση της μνήμης: όψεις αφηγηματικότητας στο μυθιστόρημα Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη». Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Πανελληνίου υνεδρίου «Προσδιορίζοντας την ελληνική παιδική-νεανική λογοτεχνία: ζητήματα ιστορίας και κριτικής», που πραγματοποιήθηκε στη Υλώρινα από τα Παιδαγωγικά Σμήματα της Υλώρινας, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής χολής, Οκτώβριος Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της Ημερίδας «Οι ποιητές της Υλώρινας» που πραγματοποιήθηκε στη Υλώρινα από το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, με αφορμή τα είκοσι χρόνια από τη λειτουργία του Σμήματος στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής χολής την 4 η Μαΐου του ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΨΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ Σον Ιούνιο του 2003, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδικών Βιβλιοθηκών Θεσσαλονίκης, διοργάνωσα εκδήλωση για την προώθηση της Υιλαναγνωσίας στην Παιδική Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο συναντήσεων μαθητών 16

17 και συγγραφέων Παιδικής Λογοτεχνίας. Παρουσίασα έργα της συγγραφέως Θέτης Φορτιάτη, ενώ η λογοτέχνης συνομίλησε με μαθητές των 49 ου και 50 ού Δ.. Θεσσαλονίκης και η ίδια παρουσίασε το έργο της «Παιχνιδογραμματική», που ως υλικό αφορά στην παιγνιώδη προσέγγιση γλωσσικών φαινομένων μέσω της Λογοτεχνίας. ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕ, ΕΜΙΝΑΡΙΑ «Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 1993), εμινάριο που οργάνωσε ο καθηγητής Φρίστος Σσολάκης για την επιμόρφωση των δασκάλων, με θέμα «Αναγνωστικές προσεγγίσεις σε ποιήματα για παιδιά». «Παιδί και βιβλίο», Ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Βέροιας, το Α. Π. Θ. (Παιδαγωγική χολή Υλώρινας) σε συνεργασία με την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης και τον ύλλογο Δασκάλων - Νηπιαγωγών Ν. Ημαθίας ( ), με θέμα εισήγησης: «Παιδί και βιβλίο: μια συγχρονική θεώρηση της πολύπλευρης αυτής σχέσης». «κέψεις, προβληματισμοί, προτάσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση», Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο χολικού υμβούλου 1 ης και 9 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π. Ε. Ν. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς (7/12/ 2001), με θέμα «Σο νέο «Ανθολόγιο κειμένων» της Ε και Σ τάξης του Δημοτικού. Θεωρητικές αφετηρίες και διδακτικές προσεγγίσεις». «Εργαστήριο / Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαίδευση Σσιγγανοπαίδων», Πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης/ ΕΠΕΑΕΚ του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας. Θεωρητική διδασκαλία κατά το χειμερινό εξάμηνο του στο Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία». «Διαπολιτισμικότητα, Tαυτότητες, Παγκοσμιοποίηση», 7 ο υνέδριο της Ελληνικής ημειωτικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα (1-3/10/2004), με θέμα εισήγησης: «Όψεις διαπολιτισμικής συνείδησης: Σαυτότητα και ετερότητα σε νεανικά/εφηβικά μυθιστορήματα της μεταπολιτευτικής περιόδου ( )». «Παιδική Λογοτεχνία και Εκπαίδευση», εμινάρια, μαθήματα στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Σουρ-Ορλεάνης (I.U.F.M. 17

18 Orleans -Tour, France), κατά το διάστημα της επίσκεψής μου (3/11-3/12/2005) στο πλαίσιο μαθημάτων Λογοτεχνίας και Γλώσσας σε χολεία, Γυμνάσια και Πειραματικά Λύκεια. Επίσης, μαθήματα Παιδικής Λογοτεχνίας στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Σουρ, όπου και εισηγήθηκα το θέμα «Η διδασκαλία της Παιδικής Λογοτεχνίας στην Ελλάδα μέσα από τα νέα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού χολείου». «Exploring Cultural Perspectives», Διεθνές υνέδριο της International Cultural Research Network σε συνεργασία με την Παιδαγωγική χολή του Α. Π. Θ. που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, (10-16/7/2006), με θέμα «Greek Children s Literature: Immigration and Diversity». «Χυχολογία της παιδικής ηλικίας και υποστήριξη στην Εκπαίδευση», Πρόγραμμα Διευρυμένης Πρακτικής Άσκησης του Παιδαγωγικού Σμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, με θέμα «υμβολή της Παιδικής Λογοτεχνίας στην ψυχική υγεία, την έκφραση συναισθημάτων του παιδιού, την κατανόηση του εαυτού, και γενικότερα στην υποστήριξη των διαπροσωπικών σχέσεων». «Μεθοδολογικά και Επιστημολογικά Ζητήματα υγγραφής Επιστημονικών Εργασιών», Επιστημονική Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής χολής (6-7/11/2007). υμμετείχα ως υπεύθυνος εργαστηρίου στις εργασίες της Επιστημονικής Διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στη Υλώρινα, με ειδικό θέμα εισήγησης «Σεχνογραφία εργασιών στη Λογοτεχνία». «Identités culturelles en Mediterranée», Διεθνής συνάντηση εργασιών (Journées d études) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Παιδαγωγική χολή του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης (13-20/12/2007), με θέμα: «Η πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα από τη συλλογή διηγημάτων της έκδοσης «Η Θεσσαλονίκη των συγγραφέων» (1996)». «Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης του μαθητή», Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕ. Δ. Δ. Τ. Ν. ερρών (23/1/2010), με θέμα: «Λογοτεχνικό αλφαβητάρι και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού». 18

19 «Διδακτικές προσεγγίσεις στο Δημοτικό χολείο», Ημερίδα που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Υλώρινας, τους χολικούς υμβούλους Νομού Υλώρινας και των υλλόγων Εκπαιδευτικών Υλώρινας (8/6/2010), με θέμα εισήγησης «Γιατί γράφουμε, διαβάζουμε και διδάσκουμε παραμύθια σήμερα». «2 0 Πανελλήνιο υνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης», (Αθήνα, 27-30/6/2010) συμμετείχα με θέμα εισήγησης «Λογοτεχνικά Αλφαβητάρια: κριτική προσέγγιση και διδακτική εφαρμογή» και με δεύτερη εισήγηση για το τρογγυλό Σραπέζι στο ίδιο συνέδριο με θέμα «Για τη διδασκαλία της Παιδικής Λογοτεχνίας στα Παιδαγωγικά Σμήματα. «Education across Borders», International Conference, Florina, που οργανώθηκε από την Παιδαγωγική χολή Υλώρινας (5-7/7/2012), με θέμα «Seven Languages one Poem: Poetry as Leaven for multi / intercultural Education». «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Διεθνές υνέδριο που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Υλώρινας (8-11/11/2012), με θέμα «Οι τύχες του ποιητικού λόγου στη Υλώρινα της μετεμφυλιακής περιόδου ». «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό χολείο», Ημερίδα που οργανώθηκε από την Παιδαγωγική χολή Υλώρινας (28/5/2013) με Προεδρείο της υνεδρίας «Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Γλώσσα». «The Image of the Other / the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries ( )», 16 th International Conference, Thessaloniki, που οργανώθηκε από τη Βαλκανική Εταιρία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και την Ελληνική Παιδαγωγική Εταιρία-Σμήμα Μακεδονίας (26-29/9/2013), με θέμα «The Image of the "Other" in the "Anthologies of Literary Texts" of Greek Prime Education». 19

20 «1ο Διεθνές υνέδριο «Δημιουργική Γραφή»», Διεθνές υνέδριο που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Χυχικού», (4-6/10/ 2013), με θέμα «Πραγμάτωση μιας λογοτεχνικής δημιουργίας : πώς να συνθέσουμε ένα ποιητικό «πορτρέτο» και πώς να το διδάξουμε στους μαθητές/φοιτητές». ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ «Δημήτρια 1999». το πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης (13/10/1999), διάλεξη στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, με θέμα: «Αναγνωστικές αφετηρίες και προσεγγίσεις στην ποίηση του Γιώργου Θέμελη». «Ένα παραμύθι της Μικράς Ασίας». Mέλος της κριτικής επιτροπής διαγωνισμού μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, και Λυκείου με θέμα «Ένα παραμύθι της Μικράς Ασίας» που οργάνωσε η Ιωνική Εστία Θεσσαλονίκης ( ). Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον επτέμβριο του «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου)». Εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ιάτιστας και το Μουσικό χολείο ιάτιστας (2/4/2004), όπου συμμετείχα με επίκαιρο θέμα «Σο παιδί και το βιβλίο». «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Θρακικής Εστίας Εορδαίας «Ο Αρχιγένης»». ε ειδική εκδήλωση για τον συγγραφέα (Πτολεμαΐδα, 25/4/2009), έγινε παρουσίαση του μυθιστορήματος του Γιάννη Ξανθούλη, «Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου φόβων». «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου ερρών». Έγινε παρουσίαση του βιβλίου της Δέσποινας Καϊτατζή-Φουλιούμη, «υναισθηματικό Αλφαβητάρι», μια ποιητική συλλογή για παιδιά με ειδική συγγραφική πρόθεση τη συναισθηματική τους ανάπτυξη και ενσυναίσθηση (Ιανουάριος, 2010). Σο ίδιο βιβλίο παρουσίασα σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη, Μάιος του «Θέματα για την εκπαίδευση του παιδιού». Εκδήλωση στον Δημοτικό Παιδικό ταθμό Ευόσμου Θεσσαλονίκης «Παναγία Κρεμαστή» (22/4/2010), όπου 20

21 πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα «Η αφήγηση παραμυθιών στα παιδιά και η παιδαγωγική σημασία της». «Ανοιχτό Μητρώο Επιμορφωτών». Ένταξη στο Μητρώο για το Πρόγραμμα Υιλαναγνωσίας με απόφαση του Δ.. του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, (13/10/ 2011). «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης 2011». Εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ύλλογο «τέγη Γραμμάτων και Σεχνών Αμυνταίου και περιχώρων» και τον Δήμο Αμυνταίου (20/3/2011), με θέμα διάλεξης «Ποίηση και ζωή». «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Θρακικής Εστίας Εορδαίας «Ο Αρχιγένης»», σε ειδική εκδήλωση για τον συγγραφέα (Πτολεμαΐδα, 16/5/2012), παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος του Μιχάλη Μπουναρτζίδη, «Προσευχή για τις καινούργιες πατρίδες». «Παγκόσμια Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου», Εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Εφορεία της Βιβλιοθήκης του Δήμου Υλώρινας (2 Απριλίου 2013), με θέμα «Σο παιδί και το βιβλίο σήμερα». «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου». το πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε εισήγηση-ομιλία (Θεσσαλονίκη, 1/4/2013), με θέμα «Ο εικαστικός ποιητής Κωστάκης Λούστας». «100 χρόνια από την απελευθέρωση της Υλώρινας». την 101η Επέτειο των Ελευθερίων της Υλώρινας, Δήμος Υλώρινας, 8 Νοεμβρίου Πραγματοποιήθηκε ομιλία για την απελευθέρωση της Υλώρινας από τον Οθωμανικό ζυγό, με θέμα: «Υλωρινιώτες ποιητές και ποιήματα για την ελεύθερη Υλώρινα». ΓΛΨΕ Γαλλικά Αγγλικά 21

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα «Από την Ανάγνωση στη δημιουργική γραφή και έκφραση» και 2 ος Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων (α μέρος)

Διημερίδα «Από την Ανάγνωση στη δημιουργική γραφή και έκφραση» και 2 ος Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων (α μέρος) Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση Μη κερδοσκοπική επιστημονική ένωση (επίσημα αναγνωρισμένη) Μέλος της European Community of Democratic Schools και του International Debate

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Π. 13-15,45333, 76128,26510 29876,6942080181, ΦΑΞ

Π. 13-15,45333, 76128,26510 29876,6942080181, ΦΑΞ Τα ζητήματα και οι μέθοδοι συγγραφής μιας «Ιστορίας της Ελληνικής Παιδικής- Νεανικής Λογοτεχνίας»: Διεύρυνση της έννοιας και του περιεχομένου της παιδικής λογοτεχνίας. Τσατσαρώνης Θ. Γεώργιος Δρ Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Σάββατο 5 Απριλίου 2014 ΑΘΗΝΑ Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός

Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός Γλώσσα, μαζική κουλτούρα και κριτικός γραμματισμός ΜΜΕ και κριτικός γραμματισμός Διημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Θαλής (2011-2015) Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων Επιστημονικής & Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη 1.Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Σεχίδης Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έκπτωση 30% στις αγορές βιβλίων (εκτός ενιαίας τιμής) από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Έκπτωση 30% στις αγορές βιβλίων (εκτός ενιαίας τιμής) από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους. Κύκλος σεμιναρίων: Απρίλιος-Ιούνιος 2015 ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ιπποκράτους 118, Αθήνα Απρίλιος-Ιούνιος 2015 9 χρόνια υπεύθυνα στο πλευρό σας! Γιατί η γνώση δεν χάνει ποτέ την αξία της.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο»

Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Επιµορφωτική ηµερίδα «ιδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο» Από έρευνα σε µαθήτριες και µαθητές της A Γυµνασίου Σάββατο 9 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α του Πετράκη Ιωάννη, δ.φ., καθηγητή του Προτύπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γεννήθηκα στην Έδεσσα το 1963. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας και το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014. Γ -Δ εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ημερομηνία 1-9-2014 2-9-2014 3-9-2014 4-9-2014 5-9-2014 Κινητική αγωγή και μάθηση ΠΕΥ 200

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010

Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών στις ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3848/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΙΨΙΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11143 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:210-2587030 mobile : 6979-321952 e.mail: verodal@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία: Εκπαίδευση: Επαγγελματική Εμπειρία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά Στοιχεία: Εκπαίδευση: Επαγγελματική Εμπειρία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: ΒΕΛΗ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση κατοικίας: Μιχαήλ Βόδα 141 Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6976690723 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tetivel@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ε Ν Ω Σ Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ω Ν 36 ο Ετήσιο Συνέδριο Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12-14 Νοεμβρίου 2009 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ: λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Γεννήθηκε στους Ν. Ψαθάδες Διδυμοτείχου το 1947, τέλειωσε το Δημοτικό Σχολείο των Ν. Ψαθάδων και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο εξατάξιο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου. Αποφοίτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631058443 E-MAIL: thkrokid@teimes.gr Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» Α. ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα