"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων"

Transcript

1 "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος

2

3

4 Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...» Νόμος 3370/2005 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αποτελώντας προνομιακούς φορείς ανάπτυξης αθλητικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (Mamade, Pires και Colaco, 1998), οργανώνουν και υλοποιούν από το 1983 μέχρι και σήμερα τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) υπό την καθοδήγηση και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στις μέρες μας αν και έχουν αυξηθεί σημαντικά οι Δήμοι που επιθυμούν, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής τους, να παρέχουν προγράμματα άθλησης στους δημότες αξιοποιώντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους, οι περισσότεροι έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα που αφορούν στις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων-προτάσεων, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. Ο συγκεκριμένος Οδηγός έχει ως στόχο την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι Δήμοι, προκειμένου να συντονίζουν όλους τους συναρμόδιους τομείς και τις υπηρεσίες τους, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. σύμφωνα με το υπάρχον Οργανωτικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 2527/ ). Στο μέρος Α του συγκεκριμένου Οδηγού παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για τα Π.Α.γ.Ο., στο μέρος Β περιγράφεται το σύστημα διαχείρισης τους ενώ στο μέρος Γ τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση τους, τα οποία παρουσιάζονται και αναλυτικά στα αντίστοιχα Παραρτήματα. Τα συγκεκριμένα παραρτήματα αποτελούν απλά παραδείγματα και προτείνεται η τροποποίηση τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές είτε στην ισχύουσα νομοθεσία είτε στα επίσημα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των εγγράφων και επικαιροποίησης του συγκεκριμένου Οδηγού Διαχείρισης. Τα διοικητικά στελέχη των Ο.Τ.Α. μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές από την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.sportsnet.gr) αλλά και από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.athlisigiaolous.gr). Η συγγραφή, παραγωγή και διανομή του Οδηγού Διαχείρισης Π.Α.γ.Ο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Υγείας, που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τίτλο «Προγράμματα Άθληση για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη». Συγγραφείς Ο Υπεύθυνος Έκδοσης Αθανάσιος Κουστέλιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Παν. Θεσσαλίας Ελένη Ζουρνατζή, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαγδαληνή Ρουσσέτη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Γεώργιος Γκανάτσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.

5 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 7 Α.1. Εισαγωγή...7 Α.2. Φιλοσοφία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...7 Α.3. Στόχοι των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.4. Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.5. Κατηγορίες Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.6. Είδη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)...9 Α.7. Κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...10 Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...13 Β.1. Τύποι Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...13 Β.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης για Προγράμματα Άθλησης για Όλους...13 Β.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών...14 Β.4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...14 Β.4.1. Ενέργειες φορέα για το σχεδιασμό Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...14 Β.5. Οργάνωση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...18 Β.5.2. Οργάνωση και διοίκηση του φορέα...19 Β.5.3. Ανθρώπινο δυναμικό...19 Β.5.4. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός...20 Β.5.6. Προγραμματισμός φορέα...21 Β.5.7. Σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των Π.Α.γ.Ο Β.5.5. Οικονομικά στοιχεία του φορέα...21 Β.5.8. Επιστημονική υποστήριξη...22 Β.5.9. Συνεργασία και δικτύωση...23 Β Πλαίσιο συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών...23 Β Ενημέρωση, προβολή και επικοινωνία για την προώθηση των Π.Α.γ.Ο...24 Β Εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση Π.Α.γ.Ο...25 Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Α.γ.Ο Γ.1. Διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς για την έγκριση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και την πρόσληψη προσωπικού...27 Γ.1.1. Αποστολή στη Γ.Γ.Α. εγγράφων προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. & απαραίτητων δικαιολογητικών...27 Γ.1.2. Αποστολή στη Γ.Γ.Α. Αίτησης-Πρότασης Π.Α.γ.Ο Γ.1.3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο...29 Γ.1.4. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. & πρόσληψης προσωπικού...29 Γ.1.5. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού...30 Γ.1.6. Υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής...30 Γ.1.7. Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής...32 Γ.1.8. Ενστάσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής...33 Γ.1.9. Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων & σύναψη συμβάσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής...33

6 Γ Πρόγραμμα εργασίας πτυχιούχων φυσικής αγωγής...35 Γ.2. Διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς για τους συμμετέχοντες στα Π.Α.γ.Ο...35 Γ.2.1. Εγγραφές ενδιαφερομένων δημοτών...35 Γ.3. Υποβολή και τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης...36 Γ.3.1. Υποβολή δικαιολογητικών προς τη Γ.Γ.Α. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη του προγράμματος...36 Γ.3.2. Υποβολή δικαιολογητικών αποπληρωμής...37 Γ.3.3. Υποβολή δικαιολογητικών εκταμίευσης...38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...41 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...42 Δ1. Πίνακας 1 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. Π.Α.γ.Ο...43 Δ2. Πίνακας 2 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α...45 Δ3. Υπόδειγμα Πίνακα 2 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. Π.Α.γ.Ο...47 Δ4. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο Δ5. Υπόδειγμα σχεδίου υλοποίησης Π.Α.γ.Ο...57 Δ6. Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Π.Α.γ.Ο Δ7. Υπόδειγμα συμπληρωμένου Εντύπου Αίτησης - Πρότασης Π.Α.γ.Ο...72 Δ8. Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο Δ9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή των προγραμμάτων άθλησης & ανάθεση υλοποίησης στη Δημοτική Επιχείρηση Δ10. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. και πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ12. Αίτηση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ13. Υπεύθυνη δήλωση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ14. Πίνακας μοριοδότησης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ15. Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Δ16. Προσωρινός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ17. Ανακοίνωση υποβολής ενστάσεων Δ18. Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ19. Υπόδειγμα σύμβασης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ20. Πρόγραμμα εργασίας Δ21. Ανακοίνωση φορέα υλοποίησης Δ22. Αίτηση ενδιαφέροντος Δ23. Ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης Δ24. Κάρτα μέλους Δ25. Δελτίο Δ26. Δελτίο Δ27. Δελτίο Δ28. Δελτίο αποπληρωμής δαπανών Δ29. Αναλυτική έκθεση υλοποίησης Δ30. ΦΕΚ 2527/B/08/10/

7 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΆΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

8 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.1. Εισαγωγή Η άσκηση με τη συστηματική καθοδήγηση της αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τα επίπεδα υγείας και παραγωγικότητας των πολιτών, συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, ενισχύει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθά θετικά σε μία καλύτερη επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες αναψυχής. Από το 1983 μέχρι και σήμερα, η ελληνική πολιτεία στοχεύοντας στη «βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και την αναψυχή των αθλουμένων» (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», ), υλοποιεί στους Δήμους όλης της χώρας τα προγράμματα «Άθληση για Όλους». Τα προγράμματα Άθλησης για Όλους αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο χιλιάδων πολιτών και διαμορφώνουν αθλητική συνείδηση, καλώντας όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ικανότητας να συμμετέχουν ελεύθερα σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ως φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. (Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους) οργανώνουν προγράμματα είτε συγχρηματοδοτούμενα από την Πολιτεία είτε με δικούς τους πόρους. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος αθλητικών προγραμμάτων αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες λειτουργίες των αθλητικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (Δ.Α.Ο.). Για να είναι αποτελεσματικά, τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς. Οι συνεχείς τροποποιήσεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.), λειτουργίας των προγραμμάτων (ΦΕΚ 828/ , ΦΕΚ 2527/ ), δημιούργησαν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση στις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων-προτάσεων, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. Το εγχειρίδιο αυτό σκοπό έχει την περιγραφή των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι Δήμοι, προκειμένου να συντονίζουν όλους τους συναρμόδιους τομείς και τις υπηρεσίες τους, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. Α.2. Φιλοσοφία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης όλων των πολιτών, σχεδιάστηκαν τα προγράμματα άθλησης για όλους, που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, της σχολικής φυσικής αγωγής και του αγωνιστικού αθλητισμού. 7

9 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Α.3. Στόχοι των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Στη διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων οι Ο.Τ.Α. πρέπει να θέτουν κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενώ η προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο τομέα των αθλητικών προγραμμάτων πρέπει να είναι συνεχής. Τα στελέχη των Ο.Τ.Α. που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες, να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο του αθλητισμού. Όταν ένας φορέας ξεκινά την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. αλλά και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να θέτει στόχους. Αυτοί πρέπει να είναι ποσοτικοί, ποιοτικοί, πάντα μετρήσιμοι και, με κάποιο τρόπο, να σχετίζονται με τον αριθμό των δημοτών που πρόκειται να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι: Η αύξηση του συνολικού αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η αύξηση του αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αθλουμένων με διάφορα κριτήρια όπως, η ηλικιακή κατηγορία, οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κ.λπ. Η ισόρροπη ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στις δημοτικές κοινότητες, ιδιαίτερα για τους Καλλικρατικούς Δήμους. Η ανάπτυξη ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων και η διεύρυνση του πεδίου επιλογών αθλητικών δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Α.4. Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Από το σύνολο των φορέων οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγραμμάτα άθλησης για όλους δικαιούχοι χρηματοδότησης από την πολιτεία είναι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία παρέχουν αρμοδίως υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η άθληση για όλους ή η λειτουργία προγραμμάτων άθλησης. Α.5. Κατηγορίες Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Τα προγράμματα Άθλησης για Όλους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: Α. Οργάνωση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Δομημένα: Προγράμματα άθλησης που υλοποιούνται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, με σταθερή συμμετοχή αθλουμένων και με την εποπτεία και καθοδήγηση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Μη δομημένα: Οργανωμένα προγράμματα άθλησης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου, με παράλληλες δραστηριότητες, τα οποία απευθύνονται σε 8

10 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους ομοιογενή ή ανομοιογενή σχήματα αθλουμένων. Β. Χρονική διάρκεια των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης διάρκειας: Τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας κυμαίνονται έως 34 εβδομάδες (8 μήνες). Μικρής διάρκειας: Τα προγράμματα μικρής διάρκειας είναι έως 12 εβδομάδες (3 μήνες). Γ. Περιεχόμενο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Γενικά προγράμματα: Προγράμματα άθλησης, με κατάλληλα σχεδιασμένο περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε γενικές ομάδες του πληθυσμού. Ειδικά προγράμματα: Προγράμματα άθλησης με κατάλληλα σχεδιασμένο περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Οι ακόλουθοι πίνακες αποτυπώνουν τα είδη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους όπως αποτυπώνονται στο Οργανωτικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 2527/ ) λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τρία κριτήρια κατηγοριοποίησης τους. Α.6. Είδη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. (Π.Α.γ.Ο.) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 4 έως 18 ετών Άσκηση στην προσχολική ηλικία Άσκηση στην εφηβική ηλικία Παιδί και αθλητισμός Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ετών & > 65 ετών Άσκηση ενηλίκων Άθληση & γυναίκα Άθληση & νέοι Άσκηση στην τρίτη ηλικία Άσκηση στα πανεπιστήμια Άσκηση σε χώρους εργασίας Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα Άσκηση ατόμων με αναπηρίες Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης Άσκηση στα κέντρα ψυχικής υγείας Άσκηση στις φυλακές Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΕΙΔΙΚΑ 9

11 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Χειμερινά Π.Α.γ.Ο (χειμερινό σκι, πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ράφτιγκ, καγιάκ, αναρρίχηση, προσανατολισμός κ.λπ.) ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Θερινά Π.Α.γ.Ο. (ποδήλατο, αθλήματα παραλίας, κολύμβηση, άσκηση στο νερό, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα κ.λπ.) ΕΙΔΙΚΑ Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης Αθλοχώροι στην γειτονιά Άσκηση στα πάρκα άθλησης & υγείας Άσκηση στα πανεπιστήμια Άσκηση σε χώρους εργασίας Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΕΙΔΙΚΑ Άθληση στο βουνό Χειμερινά αθλητικά κέντρα Άθληση στην παραλία Θερινά αθλητικά κέντρα Αθλητικές κατασκηνώσεις Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα 10

12 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Εκδηλώσεις τοπικής εμβέλειας ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εκδηλώσεις διαδημοτικής & περιφερειακής εμβέλειας Άλλες εκδηλώσεις Η τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των αθλούμενων και του προσωπικού. Η εκμετάλλευση της αποκτηθείσας εμπειρίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Ο έγκαιρος σχεδιασμός των προγραμμάτων άθλησης. Η δυνατότητα των εγκαταστάσεων να φιλοξενούν ποικίλες δραστηριότητες με την εύκολη προσαρμογή των υποδομών τους στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων. Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη των προγραμμάτων είναι: Η εξειδίκευση των προγραμμάτων άθλησης με βάση τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων. Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης. Η πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα. Η εκμετάλλευση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 11

13 Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

14 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Β.1. Τύποι Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο (2527,8/10/2013, αρθ.2), τα είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. αφορούν σε 5 τύπους προγραμμάτων. Τύπου 1: Κατηγορίες και είδη Π.Α.γ.Ο., όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλλει αίτηση-πρόταση, η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α. Τύπου 2: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α, η οποία συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Τύπου 3: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού έχει η Γ.Γ.Α., ενώ την ευθύνη υλοποίησης την έχουν οι φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο πλαίσιο υποβολής αίτησης πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α. ή προγραμματικής σύμβασης με το φορέα. Τύπου 4: Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», ανεξαρτήτως φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Άθλησης για Όλους υποβάλλουν αιτήσεις - προτάσεις, με συνοδευτικά έντυπα για προγράμματα τύπου 1,2,4. Β.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης για Προγράμματα Άθλησης για Όλους Για τα επιμέρους προγράμματα των διαδικασιών τύπου 1,2 και 4 (αρ. 2 του Οργανωτικού Πλαισίου), οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, εκτός από την αίτηση-πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ή προγραμμάτων και τα εξής έγγραφα πιστοποίησης: 1.Πράξη ίδρυσης του νομικού προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού. Δηλαδή αποστέλλεται η πρώτη σελίδα Ν (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΦΕΚ Α 87/ ), όπου αναφέρεται το ιδρυτικό όνομα του Δήμου μας ή το ΦΕΚ ίδρυσης τους όταν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. ( Δ.Α.Ο.) ή Ν.Π.Ι.Δ. (Δημοτικές Επιχειρήσεις). 2.Κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου. Αποστέλλεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα που υλοποιεί τα προγράμματα άθλησης. 3.Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων. Τα στοιχεία Δημάρχου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου αν πρόκειται για Δήμο, Προέδρου αν πρόκειται για Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό ή Δημοτική Επιχείρηση. 4.Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας αυτού. Τα στοιχεία του αρμόδιου υπάλληλου που θα διαχειρίζεται τα προγράμματα. Συστήνεται να είναι μόνιμος υπάλληλος και όχι συμβασιούχος για να είναι σταθερή η επικοινωνία. 13

15 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Η εξέταση των αιτήσεων-προτάσεων των φορέων γίνεται μόνο, εφόσον αποσταλούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιηθούν οι φορείς από τη Γ.Γ.Α. Β.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών Αιτήσεις - προτάσεις των φορέων για Προγράμματα Άθλησης για Όλους & Εγκρίσεις αυτών (α) Οι φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα άθλησης για όλους πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις- προτάσεις από 1/5 μέχρι 31/5 κάθε έτους. (β) Η τελική αξιολόγηση - επιλογή των προγραμμάτων από τη Γ.Γ.Α. και η αποστολή των ενημερωτικών σημειωμάτων εγκρίσεων προς τους φορείς ολοκληρώνονται έως τις 31/7 κάθε έτους. Έναρξη-υλοποίηση-λήξη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Η Γ.Γ.Α., με απόφασή της κάθε έτος, καθορίζει τις οριστικές ημερομηνίες έναρξης, λήξης καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους, αποτελούν επιμέρους φάσεις του ετήσιου προγραμματισμού των Δήμων που έχουν αποφασίσει να συμπεριλάβουν την άθληση των δημοτών τους στις άμεσες προτεραιότητες τους. Β.4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Ο σχεδιασμός αποτελεί την πρώτη διοικητική εργασία στην οποία πρέπει να προβούν οι Δήμοι που επιθυμούν να προσφέρουν προγράμματα άθλησης και προϋποθέτει την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από το ακόλουθο ενδεικτικό πλάνο δράσης. Β.4.1. Ενέργειες φορέα για το σχεδιασμό Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 1.Προσδιορισμός της ταυτότητας του φορέα που αποφασίζει να σχεδιάσει τα προγράμματα (μορφή, δυνατότητες και προοπτικές που του δίνονται από το καταστατικό του για την υλοποίηση των προγραμμάτων, διοίκηση - οργάνωση και λειτουργία του φορέα). 2.Καθορισμός σκοπού και ειδικότερων στόχων του φορέα (π.χ. αύξηση του ποσοστού άθλησης των δημοτών, αύξηση των ποσοστών συμμετοχής ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λπ.). 3.Διεξαγωγή δημογραφικής έρευνας η οποία θα δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: Ποιος είναι ο αριθμός των δημοτών; Ποιος είναι ο αριθμός των ανδρών, γυναικών, παιδιών (σχολική, προσχολική και εφηβική ηλικία), και ατόμων με αναπηρία στο Δήμο; Τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να αντληθούν από το αρχείο μητρώων του Δήμου. 4.Καθορισμός του αριθμού εγγεγραμμένων δημοτών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους του προηγούμενου έτους και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. φύλο, ηλικιακή κατηγορία κ.λπ.). 14

16 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους 5.Ανάλυση αναγκών των εγγεγραμμένων δημοτών στα προγράμματα άθλησης αναφορικά με: α) προγράμματα που προτιμούν (και ήδη υλοποιούνται την τρέχουσα χρονιά), β) νέα προγράμματα που θα επιθυμούσαν να εισαχθούν κατά το επόμενο έτος. Η παραπάνω έρευνα (ανάλυση) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως π.χ. με συλλογή ερωτηματολογίων μετά τη λήξη της δραστηριότητας ή με προσωπική συνέντευξη του πτυχιούχου φυσικής αγωγής απευθείας με τους αθλούμενους και καταγραφή των προτιμήσεων τους. 6.Επιλογή των προγραμμάτων άθλησης για το επόμενο έτος έχοντας υπόψη τους εξής παράγοντες: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δημοτών (τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί στην ενέργεια αρ. 3 και 4). Τις ανάγκες των εγγεγραμμένων μελών του δημοτικού γυμναστηρίου (δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί από την ενέργεια αρ. 5). Τις νέες κατηγορίες αθλητικών προγραμμάτων που εμφανίζονται κάθε φορά στο χώρο της άθλησης στο Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με τα νέα προγράμματα που εμφανίζονται στην «αγορά» μέσω ειδικών εγχειριδίων ενημέρωσης ή έρευνας στο διαδίκτυο, ή μέσω συμμετοχής σε ημερίδες επιμόρφωσης κ.λπ. Το σταθερό και κινητό αθλητικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που έχει στη διάθεση του ο δήμος για την υλοποίηση των επιλεγέντων προγραμμάτων (π.χ. αίθουσες για ομαδικά προγράμματα, γήπεδα τένις, πισίνα, μονοπάτια με σήμανση για πεζοπορίες κ.λπ.). 7.Προϋπολογισμός των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη των προγραμμάτων άθλησης: Ανθρώπινοι πόροι (καταγραφή αναγκαίου προσωπικού): Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με τις απαιτούμενες ειδικότητες, γραμματειακή υποστήριξη κ.λπ.). Υλικοί πόροι: οικονομικοί πόροι (πχ. εξεύρεση πηγών για την αγορά πρόσθετου αθλητικού εξοπλισμού ή την πληρωμή του προσωπικού κ.λπ.). 8.Σχεδιασμός του περιεχομένου των προγραμμάτων άθλησης (στόχος, δομή, αναμενόμενα αποτελέσματα). Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του περιεχομένου των προγραμμάτων άθλησης πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 10 του Φ.Ε.Κ. 2527/ , το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα. 15

17 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Δομημένα Π.Α.γ.Ο.: αριθμός αθλουμένων / τμήμα: άτομα. * ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ αριθμός αθλουμένων/ τμήμα για: Άσκηση στην προσχολική ηλικία Άσκηση στην τρίτη αριθμός αθλουμένων/ τμήμα για: Άσκηση ατόμων με αναπηρίες Άσκηση στα κέ- Χειμερινά προγράμματα Διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος: 8 εβδομάδες. Θερινά προγράμματα Διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος: 8 εβδομάδες. ηλικία ντρα απεξάρτησης Διάρκεια ημερήσιας Διάρκεια ημερήσιας Άσκηση στα κέντρα ψυχικής υγεί- άσκησης: άσκησης: 2 έως 3 ώρες. 1 ώρα. ας 8-20 άτομα 7-12 άτομα Συχνότητα άσκησης Δομημένων Π.Α.γ.Ο.: 2 έως 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. Διάρκεια ημερήσιας άσκησης για κάθε τμήμα Δομημένων Π.Α.γ.Ο.: 60 λεπτά. Εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής: 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. Εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής: 5 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. * Τμήμα με αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ύστερα από αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α., με βάση τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α. *Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. που έχουν επιλεγεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα. *Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν Ο.Π. και υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στην Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 16

18 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 6 ώρες ημερησίως. Μη Δομημένα Π.Α.γ.Ο.: ελάχιστος αριθμός αθλούμενων: 100 άτομα εβδομαδιαίως * ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ Πρόγραμμα διάρκειας 5-6 Πρόγραμμα διάρκειας 4 ωρών ημερησίως: ωρών ημερησίως: σε 2 ζώνες (π.χ. πρωί σε 1 ζώνη (π.χ. πρωί ή απόγευμα). και απόγευμα). Στο πρόγραμμα πρέπει να αποτυπώνονται: οι κύριες, οι δευτερεύουσες και οι παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες. *Μπορεί να προσδιοριστεί διαφορετικά σε σχέση με τη διάρκεια και τη συχνότητα υλοποίησης, τον αριθμό των δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα του χώρου και του εξοπλισμού και την εβδομαδιαία και εποχική κατανομή (π.χ. καθημερινές ή Σαββατοκύριακα, περίοδος διακοπών κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α. *Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. που έχουν επιλεγεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα. *Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν Ο.Π. και υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στην Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 17

19 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Β.5. Οργάνωση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας ενός προγράμματος και εφόσον ο φορέας σκοπεύει να διεκδικήσει έγκριση συγχρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α. προχωρά στη σύνταξη της πρότασης αίτησης. Β.5.1. Δημιουργία και υποβολή πρότασης-αίτησης στη Γ.Γ.Α. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της πρότασης - αίτησης, για τα προγράμματα Α.γ.Ο. καταγράφονται στοιχεία που αφορούν σε : 1. οργάνωση & διοίκηση Π.Α.γ.Ο. 2. ανθρώπινο δυναμικό Π.Α.γ.Ο. 3. εγκαταστάσεις & εξοπλισμός Π.Α.γ.Ο. 4. οικονομικά στοιχεία Π.Α.γ.Ο. 5. προγραμματισμό Π.Α.γ.Ο. 6. συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου & αξιολόγησης Π.Α.γ.Ο. 7. επιστημονική υποστήριξη Π.Α.γ.Ο. 8. συνεργασία & δικτύωση Π.Α.γ.Ο. 9. συνοδευτικές & υποστηρικτικές ενέργειες Π.Α.γ.Ο. 10. ενημέρωση - προβολή & επικοινωνίας Π.Α.γ.Ο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στις αιτήσεις - προτάσεις των φορέων και αποτελούν σημεία αξιολόγησης από τη Γ.Γ.Α. 18

20 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Β.5.2. Οργάνωση και διοίκηση του φορέα Κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Μορφή του φορέα υλοποίησης: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Δήμος ή Δημοτικός αθλητικός οργανισμός ή Δημοτική Επιχείρηση με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ή/και στον πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση κ.λπ. Οργανική μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας του φορέα: αναφέρεται η αντίστοιχη αρμοδιότητα (στον αθλητισμό ή και στον πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση κ.λπ.). Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Σύσταση - νομική υπόσταση φορέα. Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Κανονισμό λειτουργίας - καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου. Οργανόγραμμα. Νόμιμους εκπροσώπους. Υπεύθυνους επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι βασικά στοιχεία oργάνωσης των Ο.Τ.Α. και τα διαθέτουν οι περισσότεροι, αφού έτσι πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3852, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ Α 87/ ). Β.5.3. Ανθρώπινο δυναμικό Εκπαιδευτικό & προπονητικό δυναμικό: Ο ρόλος των πτυχιούχων φυσικής αγωγής, στη λειτουργία των προγραμμάτων είναι σημαντικός και γι αυτό η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή τους, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κάθε προγράμματος. Επιστημονικό προσωπικό: Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στα προγράμματα άθλησης, την ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση τους, ο φορέας μπορεί να συνεργασθεί με προσωπικό άλλων ειδικοτήτων όπως, γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.λπ. Διοικητικό προσωπικό: Η διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης είναι σημαντική και αφορά σε όλες τις ενέργειες, από το σχεδιασμό και την υποβολή των προτάσεων - αιτήσεων έως και την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Για το λόγο αυτό ο φορέας, κρίνεται αναγκαίο να αναθέτει το διοικητικό έργο σε εξειδικευμένα στελέχη- εργαζόμενους των υπηρεσιών του, τα οποία επιθυμητό είναι να υπηρετούν μόνιμα στις υπηρεσίες αθλητισμού του Δήμου. Βοηθητικό προσωπικό: Για την ασφαλή και πετυχημένη εκτέλεση των προγραμμάτων άθλησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους είναι απαραίτητη η συμμετοχή του βοηθητικού προσωπικού του φορέα. Σε αυτό ανήκουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών, (φύλακες, καθαριστές, τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων κ.λπ.) 19

21 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Εργασιακές σχέσεις. Μορφές επαγγελματικής απασχόλησης. Θέσεις εργασίας. Προσόντα. Προϋπηρεσία. Εμπειρία. Β.5.4. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Σήμερα οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις όπως αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πάρκα, όπου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα άθλησης. Σε περίπτωση που ο Δήμος δε διαθέτει εξειδικευμένες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. κολυμβητήριο, στάδιο για κλασικό αθλητισμό κ.λπ.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες που ανήκουν σε γειτονικό Δήμο, στη Γ.Γ.Α., σε άλλο φορέα (π.χ. σωματείο, πανεπιστήμιο κ.λπ.), ή και σε ιδιώτη. Για όσο διάστημα προγραμματίζεται η λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης πρέπει να εξασφαλίζεται έγκαιρα και εγγράφως, η άδεια χρήσης της εγκατάστασης με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Οι χώροι που επιλέγουν οι Ο.Τ.Α. για να υλοποιηθούν τα προγράμματα άθλησης, πρέπει να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) διαμόρφωση που διευκολύνει την οργάνωση των προγραμμάτων, β) παροχή θέρμανσης, γ) ευκρινή σήμανση για όλους τους χώρους, δ) εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς, ε) επάρκεια σε χώρους στάθμευσης, στ) τήρηση των κανόνων υγιεινής (π.χ. καλός εξαερισμός, κατασκευή εξοπλισμού με μη τοξικά υλικά, τακτική καθαριότητα, τακτική απολύμανση κ.λπ.), ζ) παροχή διευκολύνσεων (π.χ. αποδυτήρια με ζεστό νερό κ.λπ.), η) ύπαρξη χώρων αναψυχής (π.χ. οργανωμένο κυλικείο, παιδότοπος κ.λπ.), θ) δημιουργία συνθηκών στο περιβάλλον άθλησης που να δημιουργούν καλή διάθεση στους συμμετέχοντες (π.χ. τοίχοι με όμορφους συνδυασμούς χρωμάτων, αφίσες / φωτογραφίες στο χώρο, μουσική ανάλογη με το πρόγραμμα, αρωματισμός χώρου κ.λπ.). Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Κατηγορίες και είδη αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση τον τύπο, το μέγεθος και τον εξοπλισμό. Στοιχεία για τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων (από ποιους, πώς και πόσο χρησιμοποιείται). Στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αλλά και την τιμολόγηση χρήσης των εγκαταστάσεων, αν υφίσταται. 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα