"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων"

Transcript

1 "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος

2

3

4 Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...» Νόμος 3370/2005 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), αποτελώντας προνομιακούς φορείς ανάπτυξης αθλητικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς (Mamade, Pires και Colaco, 1998), οργανώνουν και υλοποιούν από το 1983 μέχρι και σήμερα τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) υπό την καθοδήγηση και με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στις μέρες μας αν και έχουν αυξηθεί σημαντικά οι Δήμοι που επιθυμούν, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής τους, να παρέχουν προγράμματα άθλησης στους δημότες αξιοποιώντας τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους, οι περισσότεροι έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά προβλήματα που αφορούν στις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων-προτάσεων, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. Ο συγκεκριμένος Οδηγός έχει ως στόχο την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών, τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι Δήμοι, προκειμένου να συντονίζουν όλους τους συναρμόδιους τομείς και τις υπηρεσίες τους, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. σύμφωνα με το υπάρχον Οργανωτικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 2527/ ). Στο μέρος Α του συγκεκριμένου Οδηγού παρουσιάζονται βασικές πληροφορίες για τα Π.Α.γ.Ο., στο μέρος Β περιγράφεται το σύστημα διαχείρισης τους ενώ στο μέρος Γ τα βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση τους, τα οποία παρουσιάζονται και αναλυτικά στα αντίστοιχα Παραρτήματα. Τα συγκεκριμένα παραρτήματα αποτελούν απλά παραδείγματα και προτείνεται η τροποποίηση τους ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές είτε στην ισχύουσα νομοθεσία είτε στα επίσημα έντυπα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης των εγγράφων και επικαιροποίησης του συγκεκριμένου Οδηγού Διαχείρισης. Τα διοικητικά στελέχη των Ο.Τ.Α. μπορούν να ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές από την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (www.sportsnet.gr) αλλά και από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.athlisigiaolous.gr). Η συγγραφή, παραγωγή και διανομή του Οδηγού Διαχείρισης Π.Α.γ.Ο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Υγείας, που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με τίτλο «Προγράμματα Άθληση για Όλους - Επιστημονική Υποστήριξη». Συγγραφείς Ο Υπεύθυνος Έκδοσης Αθανάσιος Κουστέλιος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Παν. Θεσσαλίας Ελένη Ζουρνατζή, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μαγδαληνή Ρουσσέτη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Γεώργιος Γκανάτσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ.

5 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 7 Α.1. Εισαγωγή...7 Α.2. Φιλοσοφία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...7 Α.3. Στόχοι των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.4. Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.5. Κατηγορίες Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...8 Α.6. Είδη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)...9 Α.7. Κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...10 Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ...13 Β.1. Τύποι Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...13 Β.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης για Προγράμματα Άθλησης για Όλους...13 Β.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών...14 Β.4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...14 Β.4.1. Ενέργειες φορέα για το σχεδιασμό Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...14 Β.5. Οργάνωση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους...18 Β.5.2. Οργάνωση και διοίκηση του φορέα...19 Β.5.3. Ανθρώπινο δυναμικό...19 Β.5.4. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός...20 Β.5.6. Προγραμματισμός φορέα...21 Β.5.7. Σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των Π.Α.γ.Ο Β.5.5. Οικονομικά στοιχεία του φορέα...21 Β.5.8. Επιστημονική υποστήριξη...22 Β.5.9. Συνεργασία και δικτύωση...23 Β Πλαίσιο συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών...23 Β Ενημέρωση, προβολή και επικοινωνία για την προώθηση των Π.Α.γ.Ο...24 Β Εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση Π.Α.γ.Ο...25 Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Α.γ.Ο Γ.1. Διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς για την έγκριση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και την πρόσληψη προσωπικού...27 Γ.1.1. Αποστολή στη Γ.Γ.Α. εγγράφων προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. & απαραίτητων δικαιολογητικών...27 Γ.1.2. Αποστολή στη Γ.Γ.Α. Αίτησης-Πρότασης Π.Α.γ.Ο Γ.1.3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο...29 Γ.1.4. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. & πρόσληψης προσωπικού...29 Γ.1.5. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού...30 Γ.1.6. Υποβολή αιτήσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής...30 Γ.1.7. Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής...32 Γ.1.8. Ενστάσεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής...33 Γ.1.9. Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων & σύναψη συμβάσεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής...33

6 Γ Πρόγραμμα εργασίας πτυχιούχων φυσικής αγωγής...35 Γ.2. Διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς για τους συμμετέχοντες στα Π.Α.γ.Ο...35 Γ.2.1. Εγγραφές ενδιαφερομένων δημοτών...35 Γ.3. Υποβολή και τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης...36 Γ.3.1. Υποβολή δικαιολογητικών προς τη Γ.Γ.Α. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη του προγράμματος...36 Γ.3.2. Υποβολή δικαιολογητικών αποπληρωμής...37 Γ.3.3. Υποβολή δικαιολογητικών εκταμίευσης...38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...41 Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...42 Δ1. Πίνακας 1 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. Π.Α.γ.Ο...43 Δ2. Πίνακας 2 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α...45 Δ3. Υπόδειγμα Πίνακα 2 προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Π.Φ.Α. Π.Α.γ.Ο...47 Δ4. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο Δ5. Υπόδειγμα σχεδίου υλοποίησης Π.Α.γ.Ο...57 Δ6. Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Π.Α.γ.Ο Δ7. Υπόδειγμα συμπληρωμένου Εντύπου Αίτησης - Πρότασης Π.Α.γ.Ο...72 Δ8. Έντυπο Αίτησης - Πρότασης Εκδηλώσεων Π.Α.γ.Ο Δ9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή των προγραμμάτων άθλησης & ανάθεση υλοποίησης στη Δημοτική Επιχείρηση Δ10. Απόφαση αποδοχής των Π.Α.γ.Ο. και πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ12. Αίτηση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ13. Υπεύθυνη δήλωση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ14. Πίνακας μοριοδότησης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ15. Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Δ16. Προσωρινός πίνακας κατάταξης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ17. Ανακοίνωση υποβολής ενστάσεων Δ18. Απόφαση έγκρισης οριστικών αποτελεσμάτων πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ19. Υπόδειγμα σύμβασης πτυχιούχων φυσικής αγωγής Δ20. Πρόγραμμα εργασίας Δ21. Ανακοίνωση φορέα υλοποίησης Δ22. Αίτηση ενδιαφέροντος Δ23. Ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης Δ24. Κάρτα μέλους Δ25. Δελτίο Δ26. Δελτίο Δ27. Δελτίο Δ28. Δελτίο αποπληρωμής δαπανών Δ29. Αναλυτική έκθεση υλοποίησης Δ30. ΦΕΚ 2527/B/08/10/

7 Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΆΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

8 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.1. Εισαγωγή Η άσκηση με τη συστηματική καθοδήγηση της αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τα επίπεδα υγείας και παραγωγικότητας των πολιτών, συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων παθήσεων, ενισχύει την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και βοηθά θετικά σε μία καλύτερη επαφή των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον μέσα από δραστηριότητες αναψυχής. Από το 1983 μέχρι και σήμερα, η ελληνική πολιτεία στοχεύοντας στη «βελτίωση του βιολογικού επιπέδου των αθλουμένων, την καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, αλλά και την αναψυχή των αθλουμένων» (Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», ), υλοποιεί στους Δήμους όλης της χώρας τα προγράμματα «Άθληση για Όλους». Τα προγράμματα Άθλησης για Όλους αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο χιλιάδων πολιτών και διαμορφώνουν αθλητική συνείδηση, καλώντας όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ικανότητας να συμμετέχουν ελεύθερα σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ως φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. (Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους) οργανώνουν προγράμματα είτε συγχρηματοδοτούμενα από την Πολιτεία είτε με δικούς τους πόρους. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος αθλητικών προγραμμάτων αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες λειτουργίες των αθλητικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών (Δ.Α.Ο.). Για να είναι αποτελεσματικά, τα προγράμματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών, να ανανεώνονται και να εμπλουτίζονται συνεχώς. Οι συνεχείς τροποποιήσεις του Οργανωτικού Πλαισίου (Ο.Π.), λειτουργίας των προγραμμάτων (ΦΕΚ 828/ , ΦΕΚ 2527/ ), δημιούργησαν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση στις διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων-προτάσεων, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των Π.Α.γ.Ο. Το εγχειρίδιο αυτό σκοπό έχει την περιγραφή των διαδικασιών και των κατευθυντήριων γραμμών τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι Δήμοι, προκειμένου να συντονίζουν όλους τους συναρμόδιους τομείς και τις υπηρεσίες τους, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. Α.2. Φιλοσοφία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης όλων των πολιτών, σχεδιάστηκαν τα προγράμματα άθλησης για όλους, που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, της σχολικής φυσικής αγωγής και του αγωνιστικού αθλητισμού. 7

9 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Α.3. Στόχοι των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Στη διαδικασία δημιουργίας προγραμμάτων οι Ο.Τ.Α. πρέπει να θέτουν κριτήρια που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενώ η προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο τομέα των αθλητικών προγραμμάτων πρέπει να είναι συνεχής. Τα στελέχη των Ο.Τ.Α. που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού πρέπει να ακολουθούν διαδικασίες, να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στο χώρο του αθλητισμού. Όταν ένας φορέας ξεκινά την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. αλλά και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να θέτει στόχους. Αυτοί πρέπει να είναι ποσοτικοί, ποιοτικοί, πάντα μετρήσιμοι και, με κάποιο τρόπο, να σχετίζονται με τον αριθμό των δημοτών που πρόκειται να συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι: Η αύξηση του συνολικού αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η αύξηση του αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αθλουμένων με διάφορα κριτήρια όπως, η ηλικιακή κατηγορία, οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κ.λπ. Η ισόρροπη ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στις δημοτικές κοινότητες, ιδιαίτερα για τους Καλλικρατικούς Δήμους. Η ανάπτυξη ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων και η διεύρυνση του πεδίου επιλογών αθλητικών δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Α.4. Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Από το σύνολο των φορέων οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγραμμάτα άθλησης για όλους δικαιούχοι χρηματοδότησης από την πολιτεία είναι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία παρέχουν αρμοδίως υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η άθληση για όλους ή η λειτουργία προγραμμάτων άθλησης. Α.5. Κατηγορίες Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Τα προγράμματα Άθλησης για Όλους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: Α. Οργάνωση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Δομημένα: Προγράμματα άθλησης που υλοποιούνται δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, σε συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, με σταθερή συμμετοχή αθλουμένων και με την εποπτεία και καθοδήγηση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Μη δομημένα: Οργανωμένα προγράμματα άθλησης που πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός ελεύθερου ωραρίου, με παράλληλες δραστηριότητες, τα οποία απευθύνονται σε 8

10 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους ομοιογενή ή ανομοιογενή σχήματα αθλουμένων. Β. Χρονική διάρκεια των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Μεγάλης διάρκειας: Τα προγράμματα μεγάλης διάρκειας κυμαίνονται έως 34 εβδομάδες (8 μήνες). Μικρής διάρκειας: Τα προγράμματα μικρής διάρκειας είναι έως 12 εβδομάδες (3 μήνες). Γ. Περιεχόμενο των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Γενικά προγράμματα: Προγράμματα άθλησης, με κατάλληλα σχεδιασμένο περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε γενικές ομάδες του πληθυσμού. Ειδικά προγράμματα: Προγράμματα άθλησης με κατάλληλα σχεδιασμένο περιεχόμενο το οποίο απευθύνεται σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού. Οι ακόλουθοι πίνακες αποτυπώνουν τα είδη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους όπως αποτυπώνονται στο Οργανωτικό Πλαίσιο (ΦΕΚ 2527/ ) λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τρία κριτήρια κατηγοριοποίησης τους. Α.6. Είδη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. (Π.Α.γ.Ο.) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 4 έως 18 ετών Άσκηση στην προσχολική ηλικία Άσκηση στην εφηβική ηλικία Παιδί και αθλητισμός Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ετών & > 65 ετών Άσκηση ενηλίκων Άθληση & γυναίκα Άθληση & νέοι Άσκηση στην τρίτη ηλικία Άσκηση στα πανεπιστήμια Άσκηση σε χώρους εργασίας Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα Άσκηση ατόμων με αναπηρίες Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης Άσκηση στα κέντρα ψυχικής υγείας Άσκηση στις φυλακές Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΕΙΔΙΚΑ 9

11 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Χειμερινά Π.Α.γ.Ο (χειμερινό σκι, πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ράφτιγκ, καγιάκ, αναρρίχηση, προσανατολισμός κ.λπ.) ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Θερινά Π.Α.γ.Ο. (ποδήλατο, αθλήματα παραλίας, κολύμβηση, άσκηση στο νερό, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα κ.λπ.) ΕΙΔΙΚΑ Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης Αθλοχώροι στην γειτονιά Άσκηση στα πάρκα άθλησης & υγείας Άσκηση στα πανεπιστήμια Άσκηση σε χώρους εργασίας Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΕΙΔΙΚΑ Άθληση στο βουνό Χειμερινά αθλητικά κέντρα Άθληση στην παραλία Θερινά αθλητικά κέντρα Αθλητικές κατασκηνώσεις Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα 10

12 Α. Προγράμματα Άθληση για Όλους ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Εκδηλώσεις τοπικής εμβέλειας ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Εκδηλώσεις διαδημοτικής & περιφερειακής εμβέλειας Άλλες εκδηλώσεις Η τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των αθλούμενων και του προσωπικού. Η εκμετάλλευση της αποκτηθείσας εμπειρίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Ο έγκαιρος σχεδιασμός των προγραμμάτων άθλησης. Η δυνατότητα των εγκαταστάσεων να φιλοξενούν ποικίλες δραστηριότητες με την εύκολη προσαρμογή των υποδομών τους στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων. Τα πιο σημαντικά κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη των προγραμμάτων είναι: Η εξειδίκευση των προγραμμάτων άθλησης με βάση τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων. Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης. Η πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα. Η εκμετάλλευση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. 11

13 Β ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

14 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Β.1. Τύποι Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο (2527,8/10/2013, αρθ.2), τα είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. αφορούν σε 5 τύπους προγραμμάτων. Τύπου 1: Κατηγορίες και είδη Π.Α.γ.Ο., όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλλει αίτηση-πρόταση, η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α. Τύπου 2: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α, η οποία συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Τύπου 3: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού έχει η Γ.Γ.Α., ενώ την ευθύνη υλοποίησης την έχουν οι φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο πλαίσιο υποβολής αίτησης πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α. ή προγραμματικής σύμβασης με το φορέα. Τύπου 4: Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», ανεξαρτήτως φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Άθλησης για Όλους υποβάλλουν αιτήσεις - προτάσεις, με συνοδευτικά έντυπα για προγράμματα τύπου 1,2,4. Β.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης για Προγράμματα Άθλησης για Όλους Για τα επιμέρους προγράμματα των διαδικασιών τύπου 1,2 και 4 (αρ. 2 του Οργανωτικού Πλαισίου), οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, εκτός από την αίτηση-πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ή προγραμμάτων και τα εξής έγγραφα πιστοποίησης: 1.Πράξη ίδρυσης του νομικού προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού. Δηλαδή αποστέλλεται η πρώτη σελίδα Ν (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΦΕΚ Α 87/ ), όπου αναφέρεται το ιδρυτικό όνομα του Δήμου μας ή το ΦΕΚ ίδρυσης τους όταν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. ( Δ.Α.Ο.) ή Ν.Π.Ι.Δ. (Δημοτικές Επιχειρήσεις). 2.Κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου. Αποστέλλεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του φορέα που υλοποιεί τα προγράμματα άθλησης. 3.Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων. Τα στοιχεία Δημάρχου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου αν πρόκειται για Δήμο, Προέδρου αν πρόκειται για Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό ή Δημοτική Επιχείρηση. 4.Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας αυτού. Τα στοιχεία του αρμόδιου υπάλληλου που θα διαχειρίζεται τα προγράμματα. Συστήνεται να είναι μόνιμος υπάλληλος και όχι συμβασιούχος για να είναι σταθερή η επικοινωνία. 13

15 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Η εξέταση των αιτήσεων-προτάσεων των φορέων γίνεται μόνο, εφόσον αποσταλούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιηθούν οι φορείς από τη Γ.Γ.Α. Β.3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών Αιτήσεις - προτάσεις των φορέων για Προγράμματα Άθλησης για Όλους & Εγκρίσεις αυτών (α) Οι φορείς που επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα άθλησης για όλους πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις- προτάσεις από 1/5 μέχρι 31/5 κάθε έτους. (β) Η τελική αξιολόγηση - επιλογή των προγραμμάτων από τη Γ.Γ.Α. και η αποστολή των ενημερωτικών σημειωμάτων εγκρίσεων προς τους φορείς ολοκληρώνονται έως τις 31/7 κάθε έτους. Έναρξη-υλοποίηση-λήξη Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Η Γ.Γ.Α., με απόφασή της κάθε έτος, καθορίζει τις οριστικές ημερομηνίες έναρξης, λήξης καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους, αποτελούν επιμέρους φάσεις του ετήσιου προγραμματισμού των Δήμων που έχουν αποφασίσει να συμπεριλάβουν την άθληση των δημοτών τους στις άμεσες προτεραιότητες τους. Β.4. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Ο σχεδιασμός αποτελεί την πρώτη διοικητική εργασία στην οποία πρέπει να προβούν οι Δήμοι που επιθυμούν να προσφέρουν προγράμματα άθλησης και προϋποθέτει την υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από το ακόλουθο ενδεικτικό πλάνο δράσης. Β.4.1. Ενέργειες φορέα για το σχεδιασμό Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 1.Προσδιορισμός της ταυτότητας του φορέα που αποφασίζει να σχεδιάσει τα προγράμματα (μορφή, δυνατότητες και προοπτικές που του δίνονται από το καταστατικό του για την υλοποίηση των προγραμμάτων, διοίκηση - οργάνωση και λειτουργία του φορέα). 2.Καθορισμός σκοπού και ειδικότερων στόχων του φορέα (π.χ. αύξηση του ποσοστού άθλησης των δημοτών, αύξηση των ποσοστών συμμετοχής ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λπ.). 3.Διεξαγωγή δημογραφικής έρευνας η οποία θα δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων όπως: Ποιος είναι ο αριθμός των δημοτών; Ποιος είναι ο αριθμός των ανδρών, γυναικών, παιδιών (σχολική, προσχολική και εφηβική ηλικία), και ατόμων με αναπηρία στο Δήμο; Τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούσαν να αντληθούν από το αρχείο μητρώων του Δήμου. 4.Καθορισμός του αριθμού εγγεγραμμένων δημοτών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους του προηγούμενου έτους και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. φύλο, ηλικιακή κατηγορία κ.λπ.). 14

16 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους 5.Ανάλυση αναγκών των εγγεγραμμένων δημοτών στα προγράμματα άθλησης αναφορικά με: α) προγράμματα που προτιμούν (και ήδη υλοποιούνται την τρέχουσα χρονιά), β) νέα προγράμματα που θα επιθυμούσαν να εισαχθούν κατά το επόμενο έτος. Η παραπάνω έρευνα (ανάλυση) θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους όπως π.χ. με συλλογή ερωτηματολογίων μετά τη λήξη της δραστηριότητας ή με προσωπική συνέντευξη του πτυχιούχου φυσικής αγωγής απευθείας με τους αθλούμενους και καταγραφή των προτιμήσεων τους. 6.Επιλογή των προγραμμάτων άθλησης για το επόμενο έτος έχοντας υπόψη τους εξής παράγοντες: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δημοτών (τα οποία έχουν ήδη συλλεχθεί στην ενέργεια αρ. 3 και 4). Τις ανάγκες των εγγεγραμμένων μελών του δημοτικού γυμναστηρίου (δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί από την ενέργεια αρ. 5). Τις νέες κατηγορίες αθλητικών προγραμμάτων που εμφανίζονται κάθε φορά στο χώρο της άθλησης στο Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με τα νέα προγράμματα που εμφανίζονται στην «αγορά» μέσω ειδικών εγχειριδίων ενημέρωσης ή έρευνας στο διαδίκτυο, ή μέσω συμμετοχής σε ημερίδες επιμόρφωσης κ.λπ. Το σταθερό και κινητό αθλητικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που έχει στη διάθεση του ο δήμος για την υλοποίηση των επιλεγέντων προγραμμάτων (π.χ. αίθουσες για ομαδικά προγράμματα, γήπεδα τένις, πισίνα, μονοπάτια με σήμανση για πεζοπορίες κ.λπ.). 7.Προϋπολογισμός των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη των προγραμμάτων άθλησης: Ανθρώπινοι πόροι (καταγραφή αναγκαίου προσωπικού): Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με τις απαιτούμενες ειδικότητες, γραμματειακή υποστήριξη κ.λπ.). Υλικοί πόροι: οικονομικοί πόροι (πχ. εξεύρεση πηγών για την αγορά πρόσθετου αθλητικού εξοπλισμού ή την πληρωμή του προσωπικού κ.λπ.). 8.Σχεδιασμός του περιεχομένου των προγραμμάτων άθλησης (στόχος, δομή, αναμενόμενα αποτελέσματα). Για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του περιεχομένου των προγραμμάτων άθλησης πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 10 του Φ.Ε.Κ. 2527/ , το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα. 15

17 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Δομημένα Π.Α.γ.Ο.: αριθμός αθλουμένων / τμήμα: άτομα. * ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ αριθμός αθλουμένων/ τμήμα για: Άσκηση στην προσχολική ηλικία Άσκηση στην τρίτη αριθμός αθλουμένων/ τμήμα για: Άσκηση ατόμων με αναπηρίες Άσκηση στα κέ- Χειμερινά προγράμματα Διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος: 8 εβδομάδες. Θερινά προγράμματα Διάρκεια υλοποίησης κάθε τμήματος: 8 εβδομάδες. ηλικία ντρα απεξάρτησης Διάρκεια ημερήσιας Διάρκεια ημερήσιας Άσκηση στα κέντρα ψυχικής υγεί- άσκησης: άσκησης: 2 έως 3 ώρες. 1 ώρα. ας 8-20 άτομα 7-12 άτομα Συχνότητα άσκησης Δομημένων Π.Α.γ.Ο.: 2 έως 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. Διάρκεια ημερήσιας άσκησης για κάθε τμήμα Δομημένων Π.Α.γ.Ο.: 60 λεπτά. Εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής: 1 έως 2 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. Εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής: 5 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες. * Τμήμα με αριθμό ατόμων μικρότερο των προαναφερθέντων κατώτατων ορίων, συγχωνεύεται με άλλο, ενώ τμήμα με αριθμό ατόμων μεγαλύτερο των προαναφερθέντων ανώτατων ορίων χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ο αριθμός των ατόμων ανά τμήμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, ύστερα από αντίστοιχο αίτημα του φορέα και έγκριση της Γ.Γ.Α., με βάση τις ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α. *Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. που έχουν επιλεγεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα. *Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν Ο.Π. και υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στην Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 16

18 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Διάρκεια υλοποίησης προγράμματος: 6 ώρες ημερησίως. Μη Δομημένα Π.Α.γ.Ο.: ελάχιστος αριθμός αθλούμενων: 100 άτομα εβδομαδιαίως * ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ Πρόγραμμα διάρκειας 5-6 Πρόγραμμα διάρκειας 4 ωρών ημερησίως: ωρών ημερησίως: σε 2 ζώνες (π.χ. πρωί σε 1 ζώνη (π.χ. πρωί ή απόγευμα). και απόγευμα). Στο πρόγραμμα πρέπει να αποτυπώνονται: οι κύριες, οι δευτερεύουσες και οι παράλληλες αθλητικές δραστηριότητες. *Μπορεί να προσδιοριστεί διαφορετικά σε σχέση με τη διάρκεια και τη συχνότητα υλοποίησης, τον αριθμό των δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες της κάθε αθλητικής δραστηριότητας, τη δυνατότητα του χώρου και του εξοπλισμού και την εβδομαδιαία και εποχική κατανομή (π.χ. καθημερινές ή Σαββατοκύριακα, περίοδος διακοπών κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι απαραίτητη η παρουσία Π.Φ.Α. *Προσωρινή αντικατάσταση των Π.Φ.Α. που εργάζονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των Π.Α.γ.Ο. από άλλους Π.Φ.Α. που έχουν επιλεγεί με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το φορέα. *Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του φορέα με επιλεγέντα Π.Φ.Α., για οποιοδήποτε λόγο, ο φορέας προβαίνει σε αντικατάσταση αυτού από τον πίνακα επιλαχόντων της διαδικασίας πρόσληψης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς αριθμού επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων, ο φορέας προβαίνει σε προκήρυξη της θέσης ή των θέσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο παρόν Ο.Π. και υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη νέα προκήρυξη και την αντικατάσταση στην Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α., υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 17

19 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Β.5. Οργάνωση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας ενός προγράμματος και εφόσον ο φορέας σκοπεύει να διεκδικήσει έγκριση συγχρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Α. προχωρά στη σύνταξη της πρότασης αίτησης. Β.5.1. Δημιουργία και υποβολή πρότασης-αίτησης στη Γ.Γ.Α. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της πρότασης - αίτησης, για τα προγράμματα Α.γ.Ο. καταγράφονται στοιχεία που αφορούν σε : 1. οργάνωση & διοίκηση Π.Α.γ.Ο. 2. ανθρώπινο δυναμικό Π.Α.γ.Ο. 3. εγκαταστάσεις & εξοπλισμός Π.Α.γ.Ο. 4. οικονομικά στοιχεία Π.Α.γ.Ο. 5. προγραμματισμό Π.Α.γ.Ο. 6. συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου & αξιολόγησης Π.Α.γ.Ο. 7. επιστημονική υποστήριξη Π.Α.γ.Ο. 8. συνεργασία & δικτύωση Π.Α.γ.Ο. 9. συνοδευτικές & υποστηρικτικές ενέργειες Π.Α.γ.Ο. 10. ενημέρωση - προβολή & επικοινωνίας Π.Α.γ.Ο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στις αιτήσεις - προτάσεις των φορέων και αποτελούν σημεία αξιολόγησης από τη Γ.Γ.Α. 18

20 Β. Σύστημα Α. Διαχείρισης Προγράμματα Προγραμμάτων Άθληση για Όλους Άθληση για όλους Β.5.2. Οργάνωση και διοίκηση του φορέα Κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Μορφή του φορέα υλοποίησης: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Δήμος ή Δημοτικός αθλητικός οργανισμός ή Δημοτική Επιχείρηση με αρμοδιότητα στον αθλητισμό ή/και στον πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση κ.λπ. Οργανική μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας του φορέα: αναφέρεται η αντίστοιχη αρμοδιότητα (στον αθλητισμό ή και στον πολιτισμό, νεολαία, εκπαίδευση κ.λπ.). Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Σύσταση - νομική υπόσταση φορέα. Οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Κανονισμό λειτουργίας - καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου. Οργανόγραμμα. Νόμιμους εκπροσώπους. Υπεύθυνους επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι βασικά στοιχεία oργάνωσης των Ο.Τ.Α. και τα διαθέτουν οι περισσότεροι, αφού έτσι πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν.3852, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ Α 87/ ). Β.5.3. Ανθρώπινο δυναμικό Εκπαιδευτικό & προπονητικό δυναμικό: Ο ρόλος των πτυχιούχων φυσικής αγωγής, στη λειτουργία των προγραμμάτων είναι σημαντικός και γι αυτό η επιλογή τους πρέπει να γίνεται με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή τους, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις κάθε προγράμματος. Επιστημονικό προσωπικό: Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στα προγράμματα άθλησης, την ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση τους, ο φορέας μπορεί να συνεργασθεί με προσωπικό άλλων ειδικοτήτων όπως, γιατροί, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγοι κ.λπ. Διοικητικό προσωπικό: Η διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης είναι σημαντική και αφορά σε όλες τις ενέργειες, από το σχεδιασμό και την υποβολή των προτάσεων - αιτήσεων έως και την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Για το λόγο αυτό ο φορέας, κρίνεται αναγκαίο να αναθέτει το διοικητικό έργο σε εξειδικευμένα στελέχη- εργαζόμενους των υπηρεσιών του, τα οποία επιθυμητό είναι να υπηρετούν μόνιμα στις υπηρεσίες αθλητισμού του Δήμου. Βοηθητικό προσωπικό: Για την ασφαλή και πετυχημένη εκτέλεση των προγραμμάτων άθλησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους είναι απαραίτητη η συμμετοχή του βοηθητικού προσωπικού του φορέα. Σε αυτό ανήκουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης παράλληλων υποστηρικτικών ενεργειών, (φύλακες, καθαριστές, τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων κ.λπ.) 19

21 Άθληση για Όλους Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Εργασιακές σχέσεις. Μορφές επαγγελματικής απασχόλησης. Θέσεις εργασίας. Προσόντα. Προϋπηρεσία. Εμπειρία. Β.5.4. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Σήμερα οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις όπως αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πάρκα, όπου μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα άθλησης. Σε περίπτωση που ο Δήμος δε διαθέτει εξειδικευμένες αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. κολυμβητήριο, στάδιο για κλασικό αθλητισμό κ.λπ.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες που ανήκουν σε γειτονικό Δήμο, στη Γ.Γ.Α., σε άλλο φορέα (π.χ. σωματείο, πανεπιστήμιο κ.λπ.), ή και σε ιδιώτη. Για όσο διάστημα προγραμματίζεται η λειτουργία των προγραμμάτων άθλησης πρέπει να εξασφαλίζεται έγκαιρα και εγγράφως, η άδεια χρήσης της εγκατάστασης με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας. Οι χώροι που επιλέγουν οι Ο.Τ.Α. για να υλοποιηθούν τα προγράμματα άθλησης, πρέπει να πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) διαμόρφωση που διευκολύνει την οργάνωση των προγραμμάτων, β) παροχή θέρμανσης, γ) ευκρινή σήμανση για όλους τους χώρους, δ) εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς, ε) επάρκεια σε χώρους στάθμευσης, στ) τήρηση των κανόνων υγιεινής (π.χ. καλός εξαερισμός, κατασκευή εξοπλισμού με μη τοξικά υλικά, τακτική καθαριότητα, τακτική απολύμανση κ.λπ.), ζ) παροχή διευκολύνσεων (π.χ. αποδυτήρια με ζεστό νερό κ.λπ.), η) ύπαρξη χώρων αναψυχής (π.χ. οργανωμένο κυλικείο, παιδότοπος κ.λπ.), θ) δημιουργία συνθηκών στο περιβάλλον άθλησης που να δημιουργούν καλή διάθεση στους συμμετέχοντες (π.χ. τοίχοι με όμορφους συνδυασμούς χρωμάτων, αφίσες / φωτογραφίες στο χώρο, μουσική ανάλογη με το πρόγραμμα, αρωματισμός χώρου κ.λπ.). Στην πρότασή του κάθε φορέας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία: Κατηγορίες και είδη αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση τον τύπο, το μέγεθος και τον εξοπλισμό. Στοιχεία για τη χωρητικότητα και τη διαθεσιμότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων (από ποιους, πώς και πόσο χρησιμοποιείται). Στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αλλά και την τιμολόγηση χρήσης των εγκαταστάσεων, αν υφίσταται. 20

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Άμφισσα 04-02-2015 Αρ. πρωτ : 2748 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015

Αμπελόκηποι, 20/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.

1. Την υπ αρ. 26869/1.10.2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 27 - - 205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 399 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βρυούλων 25 & Φιλαδελφείας Τ.Κ : 62 Καισαριανή Τηλ : 23-200733

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπαξεβάνη Βασιλική, υπάλληλος της Επιχείρησης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 27/24-11-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Απόφαση 263/2015 ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ΠΕ Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Αριθμός Απόφασης Δ.Σ.: 57 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67621/01ΑΤ/Β/09/012 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 15/07/2013 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 1094 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Σ Τ Η Δ Ο Μ Η Τ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Υ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Υ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ. Απ. Σαµανίδη 21 Πανόραµα ΤΚ 55236 Τηλ: 2313301099 fax: 2310346760 Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΠΑΠ, µε θέµα «Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ταχ. Διεύθυνση : Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. : 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Για την στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση για τις εξής ειδικότητες: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012 με τίτλο «ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και Ψυχικής Υγείας ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης με υπ αριθ: 2.17324/6.4112/31-07-2012

Διαβάστε περισσότερα

... Θέμα 1 ο : Έγκριση όρων σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

... Θέμα 1 ο : Έγκριση όρων σχεδίου προκήρυξης - ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 440/09-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 ΈΤΗ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο Βουλιαγμένη: 04/02/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου:359

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 07-03-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το µη Κερδοσκοπικό Σωµατείο «Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης µε τίτλο «Κοινωνικές οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr Αμπελόκηποι, 08/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κέρκυρα, 11 η Νοεμβρίου 2013 005 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 23-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 11561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52

Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015 Α.Π. 52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Βασ. Σοφίας 9 & ημ. Μόσχα Μαρούσι, 151 24 Τηλ.: 213-2038245-6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Fax.: 213-2038522 Μαρούσι, 27-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση: Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: epeksa@otenet.gr Αθήνα, 3/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 627/3-9-13 Παράταση προθεσμίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ν.Π.Δ.Δ) Ταχ.Δ/νση: 63075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ.: 2377 0 21121-21130 Fax: 2377 0 21132 E mail:aristoteleio@dimosaristoteli.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύντομη περιγραφή φορέα Α. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με την επωνυμία Κοι.Σ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο: 17/12/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 12867 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3303060 e- mail: info@epeksa.gr Αθήνα, 11/03/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 79 Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 17-07-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8188 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-06-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 5151 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015

Μαρούσι, 17/02/2015. Αρ.Πρωτ:143/2015 Μαρούσι, 17/02/2015 Αρ.Πρωτ:143/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 28-11-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αρ. πρωτ: 73664 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Οργανισμός Γ. Αξιώτης Αρ. Πρωτ.: 50 Μύκονος, 06/02/203 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ / 203 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 28-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 727 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Π. ΣΥΝΔΙΚΑ 13, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310810411, 2310909000 ΛΕΩΦ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310351451-5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ 14/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :44 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 24-09-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10193 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών. (γεννημένοι από το έτος 1985 και μετά) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 61/20-02-2015 Για την πρόσληψη ενός φαρμακοποιού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου Στα πλαίσια της πράξης: «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 10-09-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 7914 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ. 1). Γνωστοποιεί την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών του Δήμου ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ------------------------------------------- Δ/νση : Πλ. Τσιστοπούλου 5 Τ.Κ : 50300 Σιάτιστα Πληροφορίες : Αγνή Μπλιάγκου Τηλέφωνο : 2465 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση Κλεισόβης 12 Τ.Κ. 106 77, Αθήνα Αθήνα, 10/1/2014 Τηλέφωνο: 210 3303060 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15 e- mail: info@epeksa.gr Η ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 06-05-2015 Αριθμ.Πρωτ.:4045 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 31/07/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8683 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 13-10-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 26-01-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 665 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα