Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο"

Transcript

1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό τύπων ασκήσεων, από τις οποίες καλείται να επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός για να διαμορφώσει το συγκεκριμένο διαγώνισμα του τμήματός του/της. Συνεπώς, δεν καταργεί τον γενικό τύπο αξιολόγησης, αλλά αποτελεί μία περίπτωση εφαρμογής του. Σε αυτή την περίπτωση, έχει γίνει επιλογή ασκήσεων και έχει διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο δοκίμιο αξιολόγησης που βασίζεται στις Ενότητες 3 και 4 του βιβλίου Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Ως κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία των μαθητών θα μπορούσαν να δοθούν οι ακόλουθες οδηγίες: Πολύ καλή ανάγνωση των κειμένων των Ενοτήτων 3 και 4 (απαραίτητη για το λεξιλόγιο, την οργάνωση και κατανόηση του κειμένου) Προσεκτική μελέτη των ασκήσεων των Ενοτήτων 3 και 4 Μελέτη για ορθογραφία: Ενότητα 4, λεζάντες Ιδιαίτερη έμφαση στις προθέσεις και τους συνδέσμους των Ενοτήτων 3 και 4 Συμπλήρωση προτάσεων με ουσιαστικά σε ος, -α, -η (βλ. Ενότ. 4, άσκ. 5) και ρήματα (βλ. Ενότ. 3, ασκ. 10, 11) Το δειγματικό αυτό δοκίμιο δεν είναι δεσμευτικό για τους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί μπορούν να κινηθούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του τμήματός τους, να επιλέξουν τους τύπους των ασκήσεων που θεωρούν πιο κατάλληλους και να διαμορφώσουν το διαγώνισμά τους. Εξυπακούεται ότι για την αξιολόγηση του Β Τετραμήνου, το εξεταστικό δοκίμιο δυνατόν να περιλαμβάνει και άλλους, πιο απαιτητικούς ίσως, τύπους ασκήσεων και να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο λεξιλόγιο της καθορισμένης ύλης, αλλά να επεκτείνεται και στο βασικό λεξιλόγιο που θα έχει μέχρι τότε κατακτηθεί.

2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (35/100 μονάδες) 1. Σύνδεσε τις προτάσεις, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται το νόημα. Γράψε τον σωστό αριθμό δίπλα από κάθε γράμμα. (μον. 10/100) Α - Οὐ μόνον δύσκολος, 1 Ἑλένης ἁρπαγῇ. Β - Ἔστιν οὖν πολέμιος καινός; 2 καὶ νὴ Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Γ - Οἱ δ ἐκ τῆς Ἑλλάδος βασιλεῖς πάντες σύμμαχοι Μενελάῳ ἐσμὲν 3 ἀλλὰ καὶ φιλάργυρός ἐστι σφόδρα. Δ - Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, 4 καθ ὅρκον τινὰ παλαιόν. E- Τίνι τρόπῳ Πάρις ἐκεῖνον ἔβλαψεν; 5 Οὐδείς! 2. Επίλεξε και κύκλωσε τη λεζάντα που ταιριάζει στο κάθε σκίτσο. (μον. 6/100) α. Πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω. β.ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς! γ. Ἀπάγετ ἐς κόρακας, ἀνδροφόνα θηρία. α. Ἑλλήνων ἔθνη ἐπὶ Τροίαν πλέομεν μεγάλῳ στόλῳ. β. Καὶ τίνα αἰτίαν Ἰθάκη Πριάμῳ ἐπιφέρει; γ. Ἀλλ οὐκ ἤκουσα τοῦτό ποτε, ὅτι καὶ σὺ Ἑλένης ἐπεθύμησας. Ἦλθες εἰς Σπάρτην ἐπ αὐτήν; α. Τίς κόπτει τὴν θύραν; β. Ἐγὼ δ ἔνδον κρύπτομαι. γ. Χαίρετ ὦ ξένοι. Τίνες ἐστέ; Ποδαποὶ δέ; 2

3 3. Μελέτησε τα κείμενα των πιο κάτω εικόνων και απάντησε στις ερωτήσεις. 1. ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Ποῦ τὰ τόξα; Ποῦ δόρυ, ξίφος, κυνῆ; Θεράποντες, ποῦ ἐστε; 2. Οὐκ αὐτίκα δώσεις ἀσπίδα; Σὺ δὲ κόμιζε θώρακα, 3. ὃν ὁ πάππος πρὸ τῆς τελευτῆς κατέλιπεν ἐμοί. 4. ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ὀδυσσεῦ, πρὸς τί οἱ οἰκέται ὅπλα τοσαῦτα κομίζουσι; 5. ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Οὔπω ἤκουσας, ὦ Πηνελόπη; Ἐπὶ στρατείαν οἱ ἄνδρες συνάγονται. 6. Καὶ πάντες οἱ ἐξ Ἑλλάδος βασιλεῖς ἤδη ἐν Σπάρτῃ εἰσί, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι. 7. ΠΗΝΕΛΟΠΗ: Ἐπὶ στρατείαν; Οὐδόλως ἐννοῶ. Ἐν νήσῳ γὰρ τῇ ἡμετέρᾳ πάντας φιλοξένως δεχόμεθα, ἐχθρόν δ οὐδένα νομίζομεν. 3

4 α. Τι νομίζεις ότι νιώθει ο Οδυσσέας στις λεζάντες 1-3; (μον. 2/100) β. i. Σε ποιους απευθύνεται ο Οδυσσέας στη λεζάντα 1; ii. Με ποια λέξη τους αποκαλεί; iii. Ποια άλλη λέξη του κειμένου χρησιμοποιείται πάλι για αυτά τα πρόσωπα; (μον. 3/100) γ. i. Τι ψάχνει ο Οδυσσέας στις λεζάντες 1 και 2; (μον. 3/100) ii. Ποιο αντικείμενο εννοεί ο Οδυσσέας με την αντωνυμία ὃν στη λεζάντα 3; Ποια αξία έχει για τον ίδιο αυτό το αντικείμενο; (μον. 3/100) δ. Στα λόγια της Πηνελόπης στη λεζάντα 7 υπάρχουν κάποιες αντίθετες έννοιες. Να βρεις και να καταγράψεις τις έννοιες που είναι αντίθετες στα: πάντας, φιλοξένως. (μον. 2/100) Πάντας Φιλοξένως ε. Τι δηλώνουν οι ακόλουθες φράσεις; Κύκλωσε τη σωστή απάντηση. (μον. 6/100) πρὸ τῆς τελευτῆς ( λεζάντα 3) ἐξ Ἑλλάδος (λεζάντα 6) ἐν Σπάρτῃ (λεζάντα 6) i. αιτία iv. αιτία vii. αιτία ii. χρόνο v. χρόνο viii. χρόνο iii. τόπο vi. τόπο ix. τόπο Β. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (10/100 μονάδες) 1. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις που λείπουν. (μον. 4/100) Πῶς οὐκ αἰσθάνετ ὁ δεσπότ ὅτι δόλῳ τοὺς μεθύοντας πόρρω τῆς οἰκί ἐξέπεμψα, ἵνα σῴσ_ τὰ ἔνδον; 4

5 2. Συμπλήρωσε το γράμμα που λείπει από τις παρακάτω λέξεις: (μον. 6/100) ο, ω Οὐ φέρ_ τύχην ἐμήν. Βαλλ_μεθα λίθοις τε καὶ ὀστράκοις. Δόλῳ τοὺς μεθύ_ντας πόρρ_ τῆς οἰκίας ἐξέπεμψα. Κακοὺς κακ_ς ἀπωλέσ_. Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (15/100 μονάδες) 1. Βάλε σε κύκλο τη λέξη που δεν ταιριάζει με τις υπόλοιπες. (μον. 5/100) τόξα, δόρυ, ὅπλα, ἀργύριον ἄνδρες, βασιλεῖς, θηρία, γείτονες ἀσκός, κρόμμυον, σκόροδον, ὄξος μιαρέ, κατάρατε, ἐμβρόντητε, μακάριε θύρα, οἰκία, χρήματα, οἰκίσκος 2. Αντιστοίχισε τις λέξεις της πρώτης στήλης με την κατάλληλη ερμηνεία στη δεύτερη στήλη (περισσεύει μία ερμηνεία). Δίπλα από κάθε γράμμα γράψε τον σωστό αριθμό. (μον. 10/100) Α- καινός 1 κυνήγι Β- καταλείπω 2 κοιμάμαι Γ- συνάγομαι 3 αφήνω, εγκαταλείπω Δ- στρατεία 4 καινούργιος Ε- καθεύδω 5 εκστρατεία 6 συγκεντρώνομαι Δ. ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (40 μονάδες) 1. Συμπλήρωσε στις ακόλουθες προτάσεις την πρόθεση που λείπει: (μον. 10/100) ἕνεκεν, διὰ, πλὴν, ἐν, ἐκ α. Πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ.. τὰς κλοπάς. 5

6 β. Ὁ δεσπότης τῷ οἴκῳ ἐστί. γ. Ἕλληνες δὲ γυναικὸς μιᾶς εἰς πόλεμον μέγαν παρασκευάζονται! δ. Οὐδὲν λέγεις, ὦ δέσποτα. Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος ἐμοῦ. ε. Ὁ βασιλεὺς ἔρχεται.. τῆς Σπάρτης. 2. Τοποθέτησε στις προτάσεις που ακολουθούν τους συνδέσμους που υπάρχουν στο πλαίσιο. Ένας σύνδεσμος θα χρησιμοποιηθεί δύο φορές. (μον. 10/100) ἀλλὰ, ὅτι, γὰρ, μὲν α. Αὐτὸς οὐ γιγνώσκω, οὐ. εἶδόν ποτε. β. Καλὴ.., σώφρων δ οὐχ ἡ γυνή. γ. Οὐχ εἷς,. πολλοί εἰσι. δ. Πάριν οὐ γιγνώσκω, οὐ.. εἶδόν ποτε. ε. Πῶς οὐκ αἰσθάνεται ὁ δεσπότης.. δόλῳ τοὺς μεθύοντας ἐξέπεμψα; 3. Συμπλήρωσε τις φράσεις με την κατάλληλη πτώση της λέξης που βρίσκεται στην παρένθεση. (μον. 10/100) α. Πρὸς τι ὁ οἰκέτης τὸν... κομίζει; (ἀσκός) β. Ἑλένη.. Μενέλαον κατέλιπεν. (ξανθός) γ. Ἰθάκη πολλὰς καὶ μεγάλας Ἀλεξάνδρῳ ἐπιφέρει. (αἰτία) δ. Ταῦτα τοῖς... λέγομεν. (ξένος) ε. Οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων ἔχομεν ἐν τῷ... (οἶκος) 4. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το ρήμα στον σωστό τύπο. (μον. 10/100) α. Ὁ δοῦλος οὐ τύχην. (φέρω) β. Πηνελόπη οὐ. περὶ τῆς στρατείας. (λέγω) γ. Ἑλλήνων ἔθνη ἐπὶ Τροίαν. μεγάλῳ στόλῳ. (πλέω) δ. Οἱ θεράποντες. τὴν θύραν. (ἀνοίγω) ε. Πάριν λέγεις; Πόθεν σὺ τοῦτον..; (γιγνώσκω) 6

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων

Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων. Αναζήτηση Εγγράφων Οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής του Υποθηκοφυλακείου Αναζητήσεις Επιλέγοντας το μενού Αναζητήσεις έχετε τις εξής δυνατότητες : Αναζήτηση Μερίδων Αναζήτηση Εγγράφων Α ν α ζ ή τ η σ η Μ ε ρ ί δ ων Στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 101 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 280-294 Παῦσαι πρὶν ὀργῆς κἀμὲ μεστῶσαι λέγων μὴ φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα. Λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι. Πότερον

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο»

Χαλκιδικής 63100 Πολύγυρος Πληροφορίες : Μπότσας Γεώργιος Τηλέφωνο : 23710 22530 Fax : 23710 21967 Email. «Κατ οίκον εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π.Ε. Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Α ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 162-331) (αρ. 18650-18699) Copyright για τις απαντήσεις των θεμάτων Σ. Πατάκης ΑΕΕΔΕ (Εκδόσεις Πατάκη),

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 48/2012 -ΦΕΚ 97 Α/27.4.2012 Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα