Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp"

Transcript

1 apitolul 3 apitolul Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine punctul static de funcţionare al tranzistorului. b) Până la ce tensiune tranzistorul este polarizat în regiunea activă normală? Fig. 26 ezolvare a) e scrie legea a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta : e unde se poate determina curentul de emitor: ( iar 0 ) 2,2mA unde ( ) 2,9mA Tensiunea colector emitor se poate determina din ochiul de circuit din stânga 4,05 b) Tranzistorul lucrează pe regiunea activă normală deoarece prima joncţiune este polarizată direct, iar a doua invers. aturaţia incipientă are 37

2 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme loc pentru = 0, caz în care tranzistorul este complet deschis, toată tensiunea cade pe, iar curentul de colector la saturaţie este: 3mA Având la care începe saturaţia tranzistorului se poate calcula curentul de emitor care produce saturaţia şi tensiunea la care se obţine acest curent: / 6, În fig. 27 este prezentat un montaj de polarizare a unui tranzistor bipolar cu stabilizare parţială a punctului static de funcţionare. e cunosc: = 2, = 2KΩ, = MΩ, = KΩ, iar în punctul static de funcţionare pentru tranzistor se cunosc: β=200, 0 = 0, = 0,65. ă se determine: a) Punctul static de funcţionare. b) Ştiind că viteza de variaţie a tensiunii bază emitor cu temperatura este,8m /, iar pentru coeficientul β avem 2% /, să T T se determine variaţia curentului de colector când temperatura creşte cu. c) ariaţia tensiunii în condiţiile de la punctul b. Fig

3 apitolul 3 ezolvare a) e pot scrie următoarele relaţii pentru cele două ochiuri de circuit: ( ) ( ) ( ) in ultima relaţie obţinem: ( ( )( ),46mA 7,08A ) Folosind curentul de bază obţinut mai sus din prima relaţie vom obţine: ( ) ( b) urentul de colector este dat de relaţia: ( ( )( acă temperatura creşte cu vom avea: 2 ) ) 7,72 T 0,6482, iar β = 204. T u aceste noi valori se poate calcula noua valoare a lui obţinându-se: 7.98A c) În montajul din fig. 27 curentul de emitor este: ( ), ( )( ) ) şi se calculează 7.9A, 39

4 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme iar ( ) 35, 9m 28. e dă montajul din fig. 28 pentru care se cunosc: =5, = 4KΩ, 2 = 20KΩ, = 30KΩ, = 2,3KΩ, β=200, 0 = 0, = 0,6. a) ă se determine punctul static de funcţionare; b)î se afle valoarea rezistenţei 2 pentru care tranzistorul intră în saturaţie, ştiind că 2 este constant. ezolvare Fig. 28 a) Aplicând teorema Thevenin între punctele A şi vom obţine circuitul echivalent din fig. 28, unde: K

5 apitolul 3 Fig. 28 criind ecuaţiile Kirchhoff pentru cele două ochiuri de circuit se obţine: În plus avem relaţiile: şi Înlocuind funcţie de în prima relaţie se gaseşte: ( ) 4,93A 0,987 ma iar ( ) 8,77 b) Tranzistorul intră în saturaţie dacă tensiunea = 0. e scrie ecuaţia a doua a lui Kirchhoff care să includă joncţiunea bază colector: 4

6 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme relaţie care la saturaţie devine: Înlocuind cu relaţia obţinută la punctul a pentru acest curent se determină : ( ) ( ) 6,4 um are acceaşi valoare ca la punctul precedent se obţine: 2 58,5 K ,6 K 29. e consideră montajul din fig. 28 şi se doreşte obţinerea următorului punct static de funcţionare: = 0, = 0,6, = 0mA. În plus se cunosc = 20, β = 00, tensiunea pe rezistorul, = /0, iar curentul prin 2 este 0. ă se calculeze rezistenţele din circuit. ezolvare in legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta se obţine: 800 Ştiind se poate afla : 42

7 apitolul 3 98 ( ) in prima lege a lui Kirchhoff în punctul A avem: de unde rezultă: 2 / 2 0c /, iar 9c / c in legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul ce cuprinde joncţiunea bază emitor se poate scrie: ( ) 2,88K 9 ar din ochiul pentru joncţiunea bază colector se obţine: 2 2 ( ) 2 8K Pentru circuitul din fig. 30 se cunosc: = 20, = 4,7KΩ, 2 = 2KΩ, = 2KΩ, = 2KΩ, β=00, 0 = 0, = 0,6, 3 = 200KΩ. ă se determine punctul static de funcţionare. Fig

8 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme ezolvare Aplicând teorema Thevenin între bază şi minusul sursei vom obţine o schemă echivalentă similară cu cea din fig. 28, dar de această dată: 206K 2 3, 2 iar 2 0 În rest problema se rezolvă similar cu problema 28, punctul static de funcţionare fiind dat de relaţiile: ( ) 23A 2,3mA iar ( ) 4,6 3. ă se calculeze punctul static de funcţionare al tranzistorului din fig. 3. e cunosc: = 2, = 5KΩ, = 60KΩ, f = 270KΩ, = KΩ, β=00, 0 = 0, = 0,6. Fig. 3 44

9 apitolul 3 ezolvare in legile lui Kirchhoff în cele trei ochiuri independente şi din cele două noduri se obţine: ( ) ( ) f ( ) În continuare se scriu toţi curenţii prin tranzistor funcţie de : ( ) ( ) f ( ) ( ) ( ) e obţin trei ecuaţii cu trei necunoscute:,, şi. ezolvând sistemul se gasesc: ( ) ( ( )( ) f / f ) / f ( ) 0,86A,086mA ( ) ( ) ( ) Pentru tranzistoarele din fig. 32 se cunosc: β = 20, β 2 = 50, = 0,6, 2 = - 0,6. În plus sunt cunoscute = 8, = 2 MΩ, = 3KΩ, 2 = 0,5KΩ, = KΩ. ă se determine punctul static de funcţionare. 45

10 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme ezolvare Fig. 32 Avem patru ochiuri independente pentru care scriem legile lui Kirchhoff: 2 ( 2) ( 2) 2 (2 ) (2 ) Folosind în plus relaţiile: şi ( ) observăm că din primele două relaţii obţinem un sistem cu două necunoscute şi 2 : ( ) 2 2 ezolvând sistemul se obţine: ( ) 22 / 7,39A ( ) mA 46

11 apitolul ,2A 2 2,6mA În ceea ce priveşte tensiunile pe tranzistoare ele se determină din ultimele două relaţii ale sistemului de patru ecuaţii scris mai inainte: 2 (2 ) 4, (2 ) 3,94 aloarea negativă a lui 2 este normală deoarece tranzistorul Q 2 este PNP şi pentru a avea polarizată invers a doua joncţiune trebuie să avem un potenţial negativ pe colector faţă de bază şi emitor. 33. În montajul din fig. 33 parametrii β ai celor doi tranzistori sunt 300, = 0,4, = 0,65, = 9, = 5KΩ, 2 = 2,2KΩ, = 50KΩ, = 0,6KΩ, 2 = 0,3KΩ. ezolvare Fig. 33 e scriu legile lui Kirchhoff pentru ochiurile ce cuprind joncţiunile bazăemitor : ( 2) 2 2 (2 ) 2 ( 2 ) 47

12 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme Înlocuind toţi curenţii din relaţiile de mai sus funcţie de curenţii şi 2 se obţine un sistem de ecuaţii cu aceste două necunoscute. ezolvând sistemul rezultă:,66a 0,5mA 2 8,66A 2,mA criind legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiurile colector-emitor vom obţine: ( ), (2 ) 2,5 34. În montajul din fig. 34 avem doi tranzistori identici cu paramtrii: β = 00, = 0,6, 0 = 0. În plus sunt cunoscute = 20, = 20 KΩ, 2 = 80 KΩ, 3 = 40 KΩ, 4 =40 KΩ, = 2KΩ, = KΩ. ă se afle punctul static de funcţionare. ezolvare Aplicând teorema Thevenin între punctele A şi respectiv vom obţine schema echivalentă din fig. 34, unde 20K 3 4, K 2 2,

13 apitolul 3 Fig. 34 Fig. 34 e scriu legile lui Kirchhoff pentru cele trei ochiuri:

14 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme 2 2 in relaţia scrisă pentru al doilea ochi se observă că se poate determina A 2 ( ) 2 2,9mA În plus se observă că 2 de unde rezultă că : 2 28,7A 2,87mA. in relaţia pentru ultimul ochi se află 2 : 2 in relaţia pentru primul ochi se obţine: 2 ( ) ( ) , ei doi tranzistori din fig. 35 sunt identici şi au parametrii: β = 200, = 0,6, 0 = 0. În plus se cunosc = 20, =,8MΩ, = 2 KΩ, 2 =0,5 KΩ, = KΩ, 2 = KΩ. ă se afle punctul static de funcţionare. Fig

15 apitolul 3 ezolvare ircuitul din fig.35 este unul din circuitele de polarizare ale unui amplificator cu două etaje de amplificare, primul cu un tranzistor NPN şi al doilea cu un tranzistor PNP polarizate de aceeaşi sursă. e scriu ecuaţiile lui Kirchhoff pentru urmatoarele ochiuri: ochiul care cuprinde sursa şi joncţiunea - a lui Q, ochiul format din rezistenţele, 2 şi joncţiunea - a lui Q 2 şi ochiurile ce cuprind sursa şi tensiunile a celor doi tranzistori. ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) e observă că în primele două relaţii toţi curenţii pot fi exprimaţi funcţie de şi 2 obţinându-se astfel un sistem de două ecuaţii : (( ) 2 ) ( ) ( 2 ezolvând sistemul se obtine: 2 2 8,35A 3,5 A 2,67mA 2,7mA ) in ultimele două relaţii se vor determina tensiunile colector-emitor pentru cei doi tranzistori: 2,3, 2, Montajul din fig.36 este realizat cu tranzistoare complementare având parametrii: β = 00, = 0,6, 0 = 0. Tensiunea de alimentare este de 20, iar rezistenţele au următoarele valori: = 400KΩ, 2 = 300KΩ, = KΩ, 2 = KΩ. 5

16 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme ă se determine punctele statice de funcţionare ale celor două tranzistoare. ezolvare Fig. 36 e observă că tensiunea colector-emitor a primului tranzistor este egală cu tensiunea emitor colector a celui de-al doilea. in legile lui Kirchhoff pentru cele trei ochiuri independente se obţine: ( 2 ) 2 ( 2 ) 2 2 ( 2 ) 2 ( Întrucât parametrii β pentru cei doi tranzistori sunt identici se pot rescrie primele două ralaţii sub forma: 2 ) ( ( ) 2 ) (( ) 2 ezolvând sistemul se obţine: 2 ) 2 3,22mA 2 2 iar: (2 ) 2 (2 ) 7 52

17 apitolul În montajul din fig. 37 tranzistorul TJ are următorii parametrii: = 6mA, P = 6. În plus se cunosc: = 24, ss = 2, = 8KΩ, = 6KΩ. ă se determine: a) Tensiunea o dacă = 0 b) Tensiunea o dacă = 5 c) Tensiunea dacă o = 0 ezolvare Fig. 37 Pentru circuitul de mai sus se pot scrie relaţiile: În plus se ştie că : O G O 2 ( G / P ) in primele două relaţii se obţine: G e introduce G astfel obţinut în a treia relaţie obţinându-se o ecuaţie de gradul doi cu o simgură necunoscută: 2 ( / P ) a) Punând condiţia = 0 în ultima relaţie se găsesc două soluţii, din care doar prima este corectă, a doua ar da o tensiune totală pe rezistenţe de peste 36 cât dau cele două surse. Prin urmare soluţia corectă este : 53

18 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme,84mA, G 2,7, 0 b) acă = 5 rezultă: 2,4mA, 2 3,44mA 2,7 dintre care doar prima este posibilă şi prin urmare vom avea: 2,4mA, G 2,2, 0 c) acă 0 = 0 rezultă că: 7,2 /,5mA, iar 3. G 38. e consideră montajul de polarizare, din fig.38, a unui tranzistor TJ având următorii parametrii: = 6mA, P = 4. Tensiunea de alimentare este = 30, G = MΩ şi se doreşte obţinerea unui punct de funcţionare cu = 3mA şi = 0. ă se calculeze rezistenţele şi care permit obţinerea acestui punct de funcţionare. ezolvare Fig. 38 Pentru acest montaj de polarizare se pot scrie relaţiile: G G G Întrucât la TJ joncţiunea grilă-canal este polarizată invers: 54

19 apitolul 3 G 0 ar relaţiile de mai sus devin: G În plus există relaţia: 2 ( G / P ) e obţine: G ( P / ),7 in prima relaţie se poate scrie: doua : / 390, iar din cea de a G 6,28K 39. Pentru montajul din fig. 39 se cunosc: = 9mA, P = 3, = 2, = KΩ, = 3KΩ, G = MΩ. ă se determine punctul static de funcţionare. ezolvare Fig. 39 Pentru montajul din fig.39 se pot scrie relaţiile: 55

20 Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, lectronică - Probleme 2 ( G / P ) G ntroducând G din ultima relaţie în cea de-a doua se obţine o ecuaţie de gradul doi cu o singură necunoscută: 2 ( / P ) ezolvând ultima relaţie se găsesc două soluţii pentru curentul de drenă:,7ma şi 2 5,3mA intre acestea doar prima este corectă deoarece a doua soluţie ar da pe rezistenţele şi o tensiune de 2,2 ceea ce este imposibil deoarece tensiunea dată de sursă e de 2. În ceea ce priveşte tensiunile de pe tranzistor acestea se determină din primele două relaţii: G,7, 5,2 40. e dă schema de polarizare din fig. 40. e cunosc: = 9mA, P = 3, = 2, = KΩ, = KΩ, G = MΩ, G2 = 3MΩ. ă se determine punctul static de funcţionare al tranzistorului. Fig

21 apitolul 3 ezolvare Pentru circuitul de mai sus se pot scrie următoarele legi ale lui Kirchhoff: ( G G2 ) G G În plus se poate scrie relaţia: 2 ( G / P ) in primele două expresii se obţine: G G ( G G2 G2 ) G P G ezolvând ecuaţia de gradul doi de mai sus se găsesc soluţiile: 4mA şi 9mA 2 oar prima soluţie este corectă, şi se găsesc: G 2, 4 P 2 57

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN

4.2. CONEXIUNILE TRANZISTORULUI BIPOLAR CONEXIUNEA EMITOR COMUN CONEXIUNEA BAZĂ COMUNĂ CONEXIUNEA COLECTOR COMUN 4. TRANZISTORUL BIPOLAR 4.1. GENERALITĂŢI PRIVIND TRANZISTORUL BIPOLAR STRUCTURA ŞI SIMBOLUL TRANZISTORULUI BIPOLAR ÎNCAPSULAREA ŞI IDENTIFICAREA TERMINALELOR FAMILII UZUALE DE TRANZISTOARE BIPOLARE FUNCŢIONAREA

Διαβάστε περισσότερα

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: (

( ) Recapitulare formule de calcul puteri ale numărului 10 = Problema 1. Să se calculeze: Rezolvare: ( Exemple e probleme rezolvate pentru curs 0 DEEA Recapitulare formule e calcul puteri ale numărului 0 n m n+ m 0 = 0 n n m =0 m 0 0 n m n m ( ) n = 0 =0 0 0 n Problema. Să se calculeze: a. 0 9 0 b. ( 0

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

L4. DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE

L4. DISPOZITIVE OPTOELECTRONICE 4. ISPOZITIV OPTOCTRONIC În lucrare se determină caracteristicile curent-tensiune (I-V) pentru următoarele dispozitive optoelectronice: dioda electroluminiscentă, fotodioda, fototranzistorul şi caracteristicile

Διαβάστε περισσότερα

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP 0006... Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale

EPSICOM CIRCUIT DE AVERTIZARE DESCĂRCARE ACUMULATOR EP 0006... Ready Prototyping. Cuprins. Idei pentru afaceri. Hobby & Proiecte Educationale EPSICOM Ready Prototyping Coleccț ția Home Automation EP 0006... Cuprins Prezentare Proiect Fișa de Asamblare 1. Funcționare 2 2. Schema 2 3. PCB 2 4. Lista de componente 2 5. Tutorial Dioda Zenner 3-8

Διαβάστε περισσότερα

Amplificatoare de putere

Amplificatoare de putere CAPITOLUL Amplificatoare de putere +15 V R T 1 in D 1 D 2 T 2 8 Ω R -15 V A. Introducere 120 B. Amplificatoare [n clas` A 121 C. Amplificatoare [n contratimp 123 D. Tranzistoare compuse (duble\i) 134 E.

Διαβάστε περισσότερα

1. Elemente de bază ale conducţiei termice

1. Elemente de bază ale conducţiei termice 1. 1.1 Ecuaţiile diferenţiale ale conducţiei termice Calculul proceselor de schimb de căldură necesită cunoaşterea distribuţiei temperaturii în spaţiu şi timp. Distribuţia temperaturii se obţine prin rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

http://eprofu.ro/electronica

http://eprofu.ro/electronica 6.2. DISPOZITIVE FOTOEMIŢĂTOARE 6.2.1 DIODA LUMINISCENTĂ (LED) LED (Light Emitting Diode) este o diodă care are proprietatea de a emite lumină atunci când este polarizată direct. a. Construcţia LED-ului

Διαβάστε περισσότερα

Materiale Ferimagnetice (ferite)

Materiale Ferimagnetice (ferite) U.T. Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii Componente şi Circuite Pasive Materiale Ferimagnetice (ferite) Scopul lucrării : Introducere în utilizarea materialelor magnetice de tip

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra de Maşini electrice ÎNDRUMĂTOR DE PROIECTARE A MAŞINII ASINCRONE Pentru uz intern La baza acestui îndrumător stă un material elaborat de domnul dr.ing. Madescu

Διαβάστε περισσότερα

Tema I FORMAREA IMAGINII

Tema I FORMAREA IMAGINII Tema I FORMAREA IMAGINII Nevoia de imagini a omului modern creste de la zi la zi. In general, functiile imaginilor sunt urmatoarele : - functia documentara - prezinta concret, imaginea unor termeni si

Διαβάστε περισσότερα

Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie

Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Biofizică Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Capitolul II. Elemente de mecanică şi aplicaţii în biologie Acest capitol are drept scop familiarizarea cititorului cu cele mai importante noţiuni

Διαβάστε περισσότερα

Numarul retelei parte a adresei IP este central administrat de catre InterNIC (Internet Network Information Center) si este unic pe tot Internet.

Numarul retelei parte a adresei IP este central administrat de catre InterNIC (Internet Network Information Center) si este unic pe tot Internet. Adresa IP Formatul zecimal al adresei IP Adresa IP este reprezentate printr-un numar intreg fara semn pe 3 de biti (patru octeti) care este de regula scrisa sub forma unei liste de patru intregi fara semn

Διαβάστε περισσότερα

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium

PVC. D oor Panels. + accessories. &aluminium PVC &aluminium D oor Panels + accessories 1 index panels dimensions accessories page page page page 4-11 12-46 48-50 51 2 Η εταιρία Dorland με έδρα τη Ρουμανία, από το 2002 ειδικεύεται στην έρευνα - εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ÑÏÕÌÁÍÉÁ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Η Δημοκρατία της Ρουμανίας έχει έκταση 238.000 χλμ² και πληθυσμό ο οποίος ξεπερνά τα 21 εκατομμύρια κατοίκους. Το επίσημο νόμισμά της

Διαβάστε περισσότερα

Statisticǎ - notiţe de curs

Statisticǎ - notiţe de curs Statisticǎ - notiţe de curs Ştefan Balint, Loredana Tǎnasie Cuprins 1 Ce este statistica? 3 2 Noţiuni de bazǎ 5 3 Colectarea datelor 7 4 Determinarea frecvenţei şi gruparea datelor 11 5 Prezentarea datelor

Διαβάστε περισσότερα

De exemplu multimea oamenilor care cintaresc de kg nu are nici un element.

De exemplu multimea oamenilor care cintaresc de kg nu are nici un element. 1.Multimi Definitie Multimea este o colectie de obiecte/simboluri. Fiecare obiect dintr-o multime este un element al multimii si este scris/specificat o singura data. Mutimile se noteaza, de obicei cu

Διαβάστε περισσότερα

Principii de functionare - pompe de caldura

Principii de functionare - pompe de caldura B-dul Oaspetilor 22A, Sector I, BUCURESTI, ROMANIA Telefon: (+40)21.243.09.57; 0745.019 310; Fax: (+40)21.243.09.20 E-mail : gelu.nechifor@el-mont.ro; liviu.nitreanu@el-mont.ro Web: www.el-mont.ro Principii

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE

CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE CAPITOLUL 5 ASPECTE PRIVIND NOŢIUNILE DE FIABILITATE, MENTENABILITATE ŞI DISPONIBILITATE ALE SISTEMELOR TEHNICE MILITARE 5.1. Analiza conceptuală a termenilor de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING

User s Manual Air Purifier with Ionizer. Εγχειρίδιο Χρήστη Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Ιονιστής/Καθαριστής αέρα SPRING Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ SPRING User s Manual Air Purifier with Ionizer Εγχειρίδιο Χρήστη Ιονιστής/Καθαριστής αέρα Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR. Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σιναϊα στις 1 EUROPEAN RELATIONS MODELS ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE.

CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE. CAP. 1.1 MOTORUL PAS CU PAS. CARACTERISTICI GENERALE. O definiţie simplă a motorului pas cu pas este: un dispozitiv electromecanic care converteşte impulsurile electrice în mişcări mecanice discrete. [3,17,22]

Διαβάστε περισσότερα

Emil Budescu. BIOMECANICA GENERALã

Emil Budescu. BIOMECANICA GENERALã Emil Budescu BIOMECANICA GENERALã IASI 03 C U P R I N S pag. I. Introducere în biomecanica 3. Obiectul de studiu 3. Terminologie 7 3. Aspecte de baza ale biomecanicii 4. Aspecte de baza ale anatomiei si

Διαβάστε περισσότερα

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic.

LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. PRELUCRARI DE DATE CU PROGRAMUL MICROSOFT EXCEL LANSAREA PROGRAMULUI Executati clic pe butonul Start, mergeti cu mouse-ul pe Programs, pozitionati-va pe Microsoft Excel si faceti clic. Lansati programul

Διαβάστε περισσότερα

Senzori de temperatură de imersie

Senzori de temperatură de imersie 1 781 1781P01 Symaro Senzori de temperatură de imersie QAE21... Senzori pasivi pentru determinarea temperaturii apei în conducte sau vase. Utilizare Senzorii de temperatură de imersie QAE21 sunt destinaţi

Διαβάστε περισσότερα

Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta. Mulaje, chituri pentru geamuri FeSO 4.7H 2 0 Calaican Mordant in vopsitorie

Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta. Mulaje, chituri pentru geamuri FeSO 4.7H 2 0 Calaican Mordant in vopsitorie Lectia 4 proiect-17.10.2010 Clasa a VIII-a Grupa de performanta COMPOZITIA PROCENTUALA A UNUI AMESTEC.SOLUTII.CRISTALOHIDRATI. REGULA DREPTUNGIULUI O serie de substante retin un numar de molecule de apa,

Διαβάστε περισσότερα

FIZICĂ. Elemente de termodinamica. ş.l. dr. Marius COSTACHE

FIZICĂ. Elemente de termodinamica. ş.l. dr. Marius COSTACHE FIZICĂ Elemente de termodinamica ş.l. dr. Marius COSTACHE 1 ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ 1) Noţiuni introductive sistem fizic = orice porţiune de materie, de la o microparticulă la întreg Universul, porţiune

Διαβάστε περισσότερα

SUDAREA MIG/MAG NOTIUNI DE BAZA

SUDAREA MIG/MAG NOTIUNI DE BAZA SUDAREA MIG/MAG NOTIUNI DE BAZA 1 CUPRINS Diferite procedee de sudare in mediu protector... 3 Istoria sudarii MIG/MAG... 4 Principiul sudarii MIG/MAG... 5 Componenta unei instalatii de sudare MIG/MAG...

Διαβάστε περισσότερα

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις

Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις Tehnică de vârf pentru randamente maxime Τεχνολογία αιχμής για ύψιστες αποδόσεις RefuSol GmbH RefuSol GmbH Specialistul în electronica de putere RefuSol GmbH produce de peste 45 de ani în Germania convertoare

Διαβάστε περισσότερα

Editura EduSoft Bacău

Editura EduSoft Bacău Bogdan Pătruţ Carmen Violeta Muraru APLICAŢII ÎN C şi C++ Editura EduSoft Bacău - 2006 Copyright 2006 Editura EduSoft Toate drepturile asupra prezentei ediţii sunt rezervate Editurii EduSoft. Reproducerea

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

DESEN TEHNIC. Suport electronic de curs

DESEN TEHNIC. Suport electronic de curs DESEN TEHNIC Suport electronic de curs 2011 CUPRINS 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. STANDARDE GENERALE UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC 1.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1.1.Scopul, obiectul şi importanţa desenului tehnic

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme mecanice de criptare

Sisteme mecanice de criptare Prelegerea 3 Sisteme mecanice de criptare Sistemele de criptare pot fi aduse la un grad mai mare de complexitate şi securitate dacă se folosesc mijloace mecanice de criptare. Astfel de mecanisme special

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT EXCEL. Pentru a lansa in execuţie programul Microsoft Excel utilizaţi una dintre procedurile următoare:

MICROSOFT EXCEL. Pentru a lansa in execuţie programul Microsoft Excel utilizaţi una dintre procedurile următoare: 1 2 Fiind o aplicaţie din pachetul Microsoft Office, Microsoft Excel prezintă o interfaţă asemănătoare cu editorul de text Microsoft Word având aceeaşi organizare a sistemului de meniuri şi a barelor de

Διαβάστε περισσότερα

ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE. Note de curs. (draft v1.1)

ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE. Note de curs. (draft v1.1) ALGORITMI ŞI STRUCTURI DE DATE Note de curs (draft v1.1) Prefaţă Când dorim să reprezentăm obiectele din lumea reală într-un program pe calculator, trebuie să avem în vedere: modelarea obiectelor din

Διαβάστε περισσότερα

3.6. Formule de calcul pentru medie şi dispersie

3.6. Formule de calcul pentru medie şi dispersie Dragomirescu L., Drane J. W.,, Biostatisticã pentru începãtori. Vol I. Biostatisticã descriptivã. Editia a 6 revãzutã, Editura CREDIS, Bucureşti, 7p. ISB 78-7-74-46-8..6. Formule de calcul pentru medie

Διαβάστε περισσότερα

1. UNDE ELASTICE. , numită funcţie de undă.

1. UNDE ELASTICE. , numită funcţie de undă. 1. UNDE ELASTICE Prin undă elastică înţelegem propagarea într-un mediu, cu viteză finită, a unei perturbaţii variabile în timp. Mărimea perturbată, indiferent de natura ei, variază în funcţie de coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Product manual Manual de utilizare Ръководство за употреба

Οδηγός χρήσης Product manual Manual de utilizare Ръководство за употреба Οδηγός χρήσης Product manual Manual de utilizare Ръководство за употреба Οδηγός χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή NOBACCO APYRON. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi

Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi Bazele Teoretice ale Chimiei Organice. Hidrocarburi An universitar 2013-2014 Lector dr. Adriana Urdă Cursul 1. Formarea legăturilor chimice. Hibridizare. Polaritatea legăturilor covalente. Obiectivele

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930

Γρήγορη έναρξη. Nokia Lumia 930 Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Nokia Lumia 930 9263287 2.0 RO EL RM-1045 Află mai multe... Nokia Lumia 930 9263287 Ediția 2.0 RO Tastele și componentele Important: Pentru informații importante despre utilizarea

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sistem termodinamic Cantitatea de materie sau substanţă supusă oricărui tip de studiu, din punct de vedere termodinamic, poartă denumirea de sistem

Διαβάστε περισσότερα

Totul despre motoare. Pagina. Protecţia motoarelor 8-3. Indicaţii de proiectare 8-14. Documentaţie electrică 8-18. Alimentare 8-20

Totul despre motoare. Pagina. Protecţia motoarelor 8-3. Indicaţii de proiectare 8-14. Documentaţie electrică 8-18. Alimentare 8-20 Agenda electrică Moeller 2/ Pagina Protecţia motoarelor -3 ndicaţii de proiectare - Documentaţie electrică -1 Alimentare -2 Circuite de comandă -23 Marcarea anumitor contactoare pentru motoare -24 Pornirea

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Αβέρωφ 34Α, 142 32, Νέα Ιωνία, Ελλάδα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μεθοδολογία αξιολόγησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν άτυπα, για 100 άτομα από το αγροτικό περιβάλλον. Εγχειρίδιο αξιολόγησης άτυπων

Διαβάστε περισσότερα

Geodezie satelitară. Curs I. 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS.

Geodezie satelitară. Curs I. 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Geodezie satelitară Curs I 1. Consideratii generale asupra conceptului GPS. Segmentele sistemului GPS. Subiectul geodeziei satelitare Geodezia satelitara inglobeaza tehnici de observare si calcul care

Διαβάστε περισσότερα

Residence Condens 50 IS

Residence Condens 50 IS Residence Condens 50 IS RO - MANUAL DE INSTALARE ŞI UTILIZARE SL - NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB - PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare

οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare οδηγίες χρήσης Instrucţiuni de utilizare Ελληνικά Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή NOBACCO Vaporfask Lite. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI

SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR. T. POPA IAŞI FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT SEPSISUL CU POARTA DE INTRARE DENTARĂ LA IMUNODEPRIMAŢI Conducător ştiinţific, Prof. Univ.

Διαβάστε περισσότερα

ANUL al V-lea Nr. 2/2015. Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu

ANUL al V-lea Nr. 2/2015. Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu DIDACTICA MATEMATICĂ SUPLIMENT AL GAZETEI MATEMATICE ANUL al V-lea Nr. 2/2015 Modele de lecţii Prezenţa elementelor de teoria probabilităţilor în programa de liceu de Eugen Păltănea Propunem o tematică

Διαβάστε περισσότερα

7. CALCULUL DEPOZITELOR FRIGORIFICE

7. CALCULUL DEPOZITELOR FRIGORIFICE 7. CALCULUL DEPOZITELOR FRIGORIFICE Depozitele frigorifice, denumite şi frigorifere sau antrepozite frigorifice, sunt spaţii răcite, destinate păstrării produselor alimentare. Depozitele frigorifice pot

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

1. Date initiale. Figura 1a Dimensiuni hala. Detaliu imbinare rigla-stalp. Detaliu imbinare rigla-rigla (coama)

1. Date initiale. Figura 1a Dimensiuni hala. Detaliu imbinare rigla-stalp. Detaliu imbinare rigla-rigla (coama) . Date initiale Exemplu de calcul a unei hale parter cu o singura deschidere, avand structura principala de rezistenta executate din elemente compuse din table sudate cu sectiuni de clasa III sau IV. Se

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

8.6. SISTEME DE MONITORIZARE A CENTRALELOR HIDROELECTRICE

8.6. SISTEME DE MONITORIZARE A CENTRALELOR HIDROELECTRICE Cap. 8. Centrale hidroelectrice 77 8.6. SISTEME DE MONITORIZARE A CENTRALELOR HIDROELECTRICE 8.6.1.Principii de bază Scopurile de bază ale sistemelor de conducere automată moderne din centralele hidroelectrice

Διαβάστε περισσότερα

Şef lucrări ing. MIHAI MIRON Asist. univ. ing. LILIANA MIRON MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE

Şef lucrări ing. MIHAI MIRON Asist. univ. ing. LILIANA MIRON MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI ELECTRONICE Şef lucrări ing. MHA MON Asist. univ. ing. LLANA MON MĂSĂ ELECTCE Ş ELECTONCE BAŞOV 003 Tehnoredactare computerizată: Liliana MON Carmen SO Mihai MON Coperta: Carmen SO Tipărit: Editura Academiei Forţelor

Διαβάστε περισσότερα

Statistica descriptivă

Statistica descriptivă Statistica descriptivă Indicatori sintetici ai distribuţiilor statistice M. Popa Statistica descriptivă - obiective Cum se prezintă valorile unei distribuţii? Cât de apropiate sunt unele de altele? Cât

Διαβάστε περισσότερα

BATERII DE CONDENSATOARE DE JOASA TENSIUNE

BATERII DE CONDENSATOARE DE JOASA TENSIUNE 1 economie pret redus competitivitate BATERII DE CONDENSATOARE DE JOASA TENSIUNE CATALOG ELNESS srl Drumul Ungurenilor 6 200777 Craiova, Romania Tel: 0351 451853 Fax: 0251 563113 email: office@elness.ro

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS45A. Refrigerator - Freezer Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS45A P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη

Διαβάστε περισσότερα

RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT

RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT Universitatea Politehnica Bucuresti Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei RETELE DE CALCULATOARE COMUNICAREA PRIN SATELIT PROFESOR COORDONATOR: STEFAN STANCESCU STUDENTI:

Διαβάστε περισσότερα

Microscopie optica. Masuratori cu microscopul optic

Microscopie optica. Masuratori cu microscopul optic . Masuratori cu microscopul optic Tehnici de microscopie de transmisie Microscopie de baleiaj utilizand lasere Microscopie confocala Microscopie in camp apropiat Microscopie electronica Microscopie Microscopie

Διαβάστε περισσότερα

POST DE TRANSFORMARE PREFABRICAT. IN ANVELOPA DIN BETON Tip PTPB. Carte Tehnica

POST DE TRANSFORMARE PREFABRICAT. IN ANVELOPA DIN BETON Tip PTPB. Carte Tehnica POST DE TRANSFORMARE PREFABRICAT IN ANVELOPA DIN BETON Tip PTPB Carte Tehnica Revizia 02 / februarie 2009 BACAU Str. Republicii 166; cod: 600303 Telefon 0234 / 574344; 574479 Fax 0234 / 573548 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

FEDERATION OF INDUSTRIAL

FEDERATION OF INDUSTRIAL ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Termodinamica. Fizica moleculara

Termodinamica. Fizica moleculara ermodinamica Fizica moleculara Mărimi legate de structura discretă a substanţei Sisteme termodinamice emperatura empirică Principiul zero al termodinamicii scări de termperatură şi conversii între acestea

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Model : RISE 8Lt. Desiccant Dehumidifier Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P Model : RISE 8Lt Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Desiccant Dehumidifier User s Manual Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44

EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 EWT 41064TW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 24 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 44 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Partea I: Aspecte generale Clasificare Origine si distributie Niveluri de productie Descrierea plantei Soiuri...

Partea I: Aspecte generale Clasificare Origine si distributie Niveluri de productie Descrierea plantei Soiuri... PRODUCTIA LAVANDEI Partea I: Aspecte generale...1 1. Clasificare...1 2. Origine si distributie...2 3. Niveluri de productie...2 4. Descrierea plantei...4 5. Soiuri...5 6. Conditii climatice....7 7. Caracteristicile

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NM 120 MEAT GRINDER ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ MASINA DE TOCAT CARNE МЕСОМЕЛАЧКА GB GR RO BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE INTRUCTIUNI ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 4 GR FRANÇAIS... 8 FR ROMANA...

Διαβάστε περισσότερα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα

Installation Manual. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. Wall Mounted Unit. Επιτοίχια Μονάδα MV-09 / MV-09 MV- / MV- MV-8 / MV-8 MV- / MV- PMV-09 / PMV-09 PMV- / PMV- PMV-8 / PMV-8 PMV- / PMV- Wall Mounted nit nstallation Manual Επιτοίχια Μονάδα Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

A T O M I C Ă Ă. Mircea V. RUSU UNIVERSITATEA BUCUREŞTI. Aristotel. Zenon Cusanus. Hauy. Avogadro. Lorentz Maxwell. Boltzmann. Poisson.

A T O M I C Ă Ă. Mircea V. RUSU UNIVERSITATEA BUCUREŞTI. Aristotel. Zenon Cusanus. Hauy. Avogadro. Lorentz Maxwell. Boltzmann. Poisson. F Aristotel Zenon Cusanus Hauy Avogadro I Poisson Boltzmann Faraday Lorentz Maxwell Z Kirkhoff J.J.Thomson Roentgen Perrin Hulubei I Einstein Hilbert Millikan Compton Debye A T O M I C Ă Ă Rutherford Schrodinger

Διαβάστε περισσότερα

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE...

PENTRU INSTALATOR 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 2 INSTALAREA... 49 3 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... CUPRINS PENTRU INSTALATOR SOLO - DUETTO ROMANA 1 DESCRIEREA MICROCENTRALEI... 44 INSTALAREA... 49 CARACTERISTICI... 57 4 OPERATIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE... 57 IMPORTANT Inainte de punerea in functiune

Διαβάστε περισσότερα

4. TIPURI DE REACŢII ÎN CHIMIA ORGANICĂ Clasificarea reacţiilor chimice. E disociere. Distanta A-B. e-chimie 89

4. TIPURI DE REACŢII ÎN CHIMIA ORGANICĂ Clasificarea reacţiilor chimice. E disociere. Distanta A-B. e-chimie 89 ap4 Tipuri de reacţii în chimia organicǎ 4 TIPURI DE REAŢII ÎN IMIA RGANIĂ uprins: 1 lasificarea reacţiilor chimice 2 Intermediari principali de reacţie 21 arbocationi 22 Anioni şi carbanioni 23 Radicali

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C

ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C Limbaje de programare Elemente generale ale limbajului C Lucrarea nr. 2 ELEMENTE GENERALE ALE LIMBAJULUI C 1. Scopul lucrării Lucrarea are ca scop prezentarea elementelor de bază ale limbajului C. 2. Noţiuni

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS85A. English/Ελληνικά/ Română INVMS85A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S. Chest Freezer. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R I C Ι Κ Ε Σ Σ A P P INVMCF99A INVMCF142A Υ Σ Κ L I A Ε Υ Ε N C E Σ S Chest Freezer User s Manual Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καταψύκτη της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC. Noţiuni de bază

Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC. Noţiuni de bază Ing. Virgil ILIUŢĂ DESEN TEHNIC Noţiuni de bază Galaţi - 2007 PREFAŢĂ În această lucrare sunt prezentate noţiunile de bază necesare însuşirii desenului tehnic industrial utilizat în construcţia de maşini.

Διαβάστε περισσότερα

Lumia 535 Lumia 535 Dual SIM

Lumia 535 Lumia 535 Dual SIM Ghid rapid ρήγορη έναρξη Lumia 535 Lumia 535 Dual SIM 9264293 RO EL RM-1089 RM-1090 A lă mai multe... Microsoft Lumia 535 Microsoft Lumia 535 Dual SIM 9264293 Ediția 1.3 RO Tastele și componentele Important:

Διαβάστε περισσότερα

CARTEA TEHNICA REVIZIA 03 / 2007

CARTEA TEHNICA REVIZIA 03 / 2007 POST DE TRANSFORMARE PREFABRICAT IN ANVELOPA DE BETON SAU METALICA, CU EXPLOATARE DIN EXTERIOR SAU DIN INTERIOR ProStrong CARTEA TEHNICA REVIZIA 03 / 2007 BACAU Str. Republicii 166; cod: 600303 Telefon

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ενότητα 4: Διπολικά Τρανζίστορ Δρ. Δημήτριος Γουστουρίδης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Για την κωδικοποίηση της αρμανικής. Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014

Για την κωδικοποίηση της αρμανικής. Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014 Για την κωδικοποίηση της αρμανικής Prof. Dr. Thede KAHL POLIS ART CAFE ΑΘΗΝΑ 23 IAN 2014 Τάσεις και περίοδοι στην κωδικοποίηση της αρμανικής 1. Ελληνοποίηση (1700-1840) 2. Ρουμανική προπαγάνδα (1820-1945)

Διαβάστε περισσότερα

SET COMPLET ECONOMISIRE ENERGIE AMPEL ESA 2000 CU SENZOR WIRELESS WZ PENTRU CONTOR FERRARIS

SET COMPLET ECONOMISIRE ENERGIE AMPEL ESA 2000 CU SENZOR WIRELESS WZ PENTRU CONTOR FERRARIS SET COMPLET ECONOMISIRE ENERGIE AMPEL ESA 2000 CU SENZOR WIRELESS WZ PENTRU CONTOR FERRARIS Cod produs: 123556 RO Manual de utilizare eq-3 AG Maiburger Str. 29 D-26789 Leer Germania 1. Simboluri afişate

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... MEDIA-NAV Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 generalităţi.............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Variante constructive de posturi de transformare. Tensiunea nominală (kv)

Variante constructive de posturi de transformare. Tensiunea nominală (kv) POSTURI DE TRANSFORMARE Prezentare generală Posturile de transformare prefabricate sunt asamblate industrial în atelierele noastre specializate şi se livrează, ca o singură unitate de transport, direct

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Ρουμανίας

Η Προϊστορία της Ρουμανίας Η Προϊστορία της Ρουμανίας Alexandru Vulpe Ακαδημαϊκός, Καθηγητής, Διευθυντής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου "Vasile Pârvan" Μετάφραση: Άρης Τσαραβόπονλος Νεολιθική εποχή Στις αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Elemente de farmaco-terapie. Cap. 4. Elemente practice de farmaco - terapie

Elemente de farmaco-terapie. Cap. 4. Elemente practice de farmaco - terapie Cap. 4 Elemente practice de farmaco - terapie 4.1. Elementele instituirii terapiei veterinare Practicianul veterinar prin natura ocupaţiilor sale trebuie să fie şi un profesionist al medicamentului. El

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator.

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ Υ Σ Κ I A N P P L Ε Υ Ε C E S INVMS210. Refrigerator. Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ INVMS210 P P L Υ Σ Κ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Refrigerator User s Manual Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα

Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων. Προβλήματα Κεφ. 7: Θεωρήματα κυκλωμάτων Προβλήματα 1 Πρόβλημα 1 Χρησιμοποιώντας το θεώρημα της υπέρθεσης, υπολογίστε το ρεύμα μέσω της στο κύκλωμα της παρακάτω εικόνας 1.0kΩ 2 V 1.0kΩ 3 V 2.2kΩ Λύση Απομακρύνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Lumia 435 Lumia 435 Dual SIM

Lumia 435 Lumia 435 Dual SIM Ghid rapid Γρήγορη έναρξη Lumia 435 Lumia 435 Dual SIM 9264389 RO EL RM-1069 RM-1071 Află mai multe... Microsoft Lumia 435 Microsoft Lumia 435 Dual SIM 9264389 Ediția 1.1 RO Tastele și componentele Important:

Διαβάστε περισσότερα

Διπολικό Τρανζίστορ Bipolar Junction Transistor (BJT)

Διπολικό Τρανζίστορ Bipolar Junction Transistor (BJT) Διπολικό Τρανζίστορ Bipolar Junction Transistor (BJT) Θέματα που θα καλυφθούν Δομή και συμβολισμός των διπολικών τρανζίστορ Φυσική λειτουργία διπολικού τρανζίστορ Τα ρεύματα στο τρανζίστορ Μοντέλο μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 MASINA SINCRONA

Capitolul 4 MASINA SINCRONA Capitolul 4 MASNA SNCRONA Maina incrona ete tipul de aina electrica rotativa de curent alternativ care, pentru o teniune la borne de frecventa data, functioneaza cu o turatie riguro contanta. Regiul de

Διαβάστε περισσότερα

CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE

CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE CENTRALA TERMICA ELECTRICA PENTRU INCALZIRE EKCO.L1...z EKCO.L1...p EKCO.L1N...z EKCO.L1N...p Produsul uzat nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile comunale. Aparatul demontat trebuie livrat la punctul

Διαβάστε περισσότερα

ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PENTRU MESERIA DE STRUNGAR UNIVERSAL

ÎNDRUMAR DE PRACTICĂ PENTRU MESERIA DE STRUNGAR UNIVERSAL Investeste în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritara: 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniul

Διαβάστε περισσότερα

Român... ελληνικά... BUL. български...

Român... ελληνικά... BUL. български... Român... ελληνικά... български... RO GR BUL 1 Cuprins Precauţii de utilizare..................................................................... RO.3 Generalităţi............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM

Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM Ion CRĂCIUN ANALIZĂ MATEMATICĂ CALCUL INTEGRAL EDITURA PIM IAŞI 27 2 Cuprins 1 Integrle improprii 9 1.1 Introducere............................ 9 1.2 Definiţi integrlei improprii................... 1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009

Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 Catalog tehnic radiatoare - panou, decorative şi de baie ROMANIA 2009 conţinut radiatoare-panou modelele şi urile radiatoarelor... 6 radiatoare decorative modelele şi urile radiatoarelor... 88 Compact...

Διαβάστε περισσότερα