ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας Tο Τµήµα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Λοµονόσωφ της Μόσχας (λειτουργεί από το 1996) εγκαινίασε από το έτος 2000 την έκδοση ετήσιου επιστηµονικού περιοδικού µε τον τίτλο ΚΑΦΕ ΡΑ. Ο πρώτος τόµος περιλαµβάνει τα Πρακτικά του Β ' ετήσιου συµποσίου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Μόσχα, άνοιξη 1999) και βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του ΚΝΕ/ΕΙΕ για όποιον θα επιθυµούσε να τον συµβουλευθεί. Πληροφορίες: Dimitris A. Yalamas (President of the Department), Lomonosov State University of Moscow, Faculty of Letters, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, Vorobjoy Gory, MGU, 1st building of the Humanities, Moscow, Russia. Τηλ.: ( ) , fax : ( ) και ίκτυο Ναυτιλιακής Ιστορίας της Μεσογείου Στο 3ο ιεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στο Εsbjerg της ανίας τον Αύγουστο του 2000, συγκροτήθηκε µια οµάδα ιστορικών µε ενδιαφέροντα γύρω από το χώρο της Μεσογείου. Η άτυπη αυτή οµάδα αναγνώρισε την ανάγκη επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών περιοχών της ιστορίας. Η έννοια της ναυτιλιακής ιστορίας της Μεσογείου λαµβάνεται στην ευρύτερη δυνατή διάσταση οριοθετώντας έξι κύριες θεµατικές κατηγορίες σε ένα ευρύ χρονικό πλαίσιο από τον 15ο έως τον 21ο αιώνα: 1. Η εκµετάλλευση των θαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πηγών και του υπεδάφους, 2. Οι θαλάσσιες µεταφορές και το εµπόριο, 3. Η χρήση της θαλάσσιου χώρου ως µέσου προβολής ισχύος, 4. Η θάλασσα ως πεδίο επιστηµονικών ανακαλύψεων, 5. Ο θαλάσσιος χώρος ως τόπος δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου, 6. Η πολιτισµική και ιδεολογική διάσταση της θάλασσας. Ως πρώτος στόχος τέθηκε η γνωριµία ιστορικών µε συναφή ενδιαφέροντα από όλες τις χώρες της Μεσογείου, η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και η συγκρότηση διαµεσογειακών οµάδων εργασίας. Σκοπός του δικτύου δεν είναι η θέσπιση ενός ακόµη θεσµού µεσογειακών µελετών, αλλά η δηµιουργία ενός εργαλείου που θα δώσει τη δυνατότητα επιστηµονικού διαλόγου και κυκλοφορίας πληροφοριών χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας. H πρώτη συνάντηση για τη διαµόρφωση του δικτύου έχει προγραµµατιστεί στη Μάλτα για τις Απριλίου ιαδικτυακή διεύθυνση: Συντονιστική οµάδα: Ruthie Gertwagen, University of Haifa, Molly Green, Princeton UniversityElisabetta Tonizzi, University of Genoa, Carmel Vassallo, University of Malta, Jesus Maria Valdaliso, University of the Basque Country, Τζελίνα Χαρλαύτη, Πανεπιστήµιο του Πειραιά, Μαρία- Χριστίνα Χατζηϊωάννου, ΚΝΕ/ΕΙΕ.

2 Πορίσµατα ενός ερευνητικού προγράµµατος: Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο Στα µέσα του 2001 εκδόθηκε από το Ίδρυµα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή ένας ογκώδης τόµος µε τίτλο Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο. Η γενική αρχιτεκτονική διάρθρωσή του και η τυπολογία της µέσα από αντιπροσωπευτικά σχέδια. Συγγραφείς του τόµου -που εκτείνεται σε 309 σελίδες µεγάλου σχήµατος και παράρτηµα 26 πινάκων µε σχέδια- είναι οι αρχιτέκτονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Αικατερίνη ηµητσάντου-κρεµέζη και Μαρία Φινέ. Η µελέτη αποτελεί καρπό πολύχρονης έρευνας των συγγραφέων, η οποία τα τελευταία χρόνια τροφοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραµµα: "Αιγαίο: Ιστορική µελέτη των οικισµών και η αρχιτεκτονική της κατοικίας". Το πρόγραµµα εκπονήθηκε την περίοδο από 1/1/1995 έως 30/6/1998, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ 1994, από το Σπουδαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το KNE/EIE, µε τη συµµετοχή του Υπουργείου ΠΕΧΩ Ε, του Υπουργείου Αιγαίου και της εταιρείας "Πληροφόρηση Επιµόρφωση Τοπική Ανάπτυξη" (ΠΕΤΑ). Στον τόµο αυτό συγκεντρώνονται τα πορίσµατα του σκέλους του παραπάνω ερευνητικού προγράµµατος που αφορούσαν την αρχιτεκτονική του Αιγαίου. Η ύλη του βιβλίου κατανέµεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος (σ ) καταγράφεται η έκφραση που πήρε η αρχιτεκτονική της κατοικίας στην ιδιαίτερη παράδοση κάθε νησιού, παρουσιάζονται ανά νησί τα τυπολογικά χαρακτηριστικά των σπιτιών και δίδονται σχέδια µε κατόψεις οικιών που προέρχονται από δηµοσιευµένες, αδηµοσίευτες πηγές ή νέες αποτυπώσεις. Στο δεύτερο µέρος (σ ) ταξινοµούνται οι βασικοί αρχιτεκτονικοί τύποι των παραδοσιακών αιγαιοπελαγίτικων σπιτιών (πλατυµέτωπο και στενοµέτωπο µακρινάρι, σπίτι µε στύλο, µε καµάρα, µε σάλα, δίδυµα σπίτια, αρχοντικά), και αναλύονται τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα κάθε τύπου σε συνδυασµό µε την παρουσίαση των ανάλογων σχεδίων. Το τρίτο µέρος έχει τη µορφή ενός παραρτήµατος πινάκων µε σχέδια, το οποίο περιλαµβάνει την αναλυτική τυπολογική ταξινόµηση του υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαρθρωµένου σε ενότητες ανάλογα µε τον τρόπο στέγασης των κτισµάτων και ταξινοµηµένου σε κύριους και δευτερεύοντες αρχιτεκτονικούς τύπους. Η έκδοση συµπληρώνεται µε κατάλογο των πηγών από τις οποίες αντλήθηκαν τα σχέδια και περίληψη στα αγγλικά. ηµήτρης ηµητρόπουλος International Union of the History and Philosophy of Science Division of History of Science Tο νέο Executive Committee της International Union of the History and Philosophy of Science, Division of History of Science (µέλος ICSU της UNESCO), εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση στην Πόλη του Mεξικού στις 13 Iουλίου H θητεία του συµβουλίου είναι τετραετής και έχει την εξής σύνθεση: President: Ekmeleddin Ihsanoglu (Turkey), First Vice-President: Vladimir Kirsanov (Russia), Second Vice-President: Liu Dun (China), Secretary General: Juan José Saldaνa (Mexico), Treasurer: Efthymios Nicolaidis (Greece), Assistant Secretary General: Fabio Bevilacqua (Italy), Past President: B. V. Subbarayappa (India). Assessors: Chikara Sasaki (Japan), Mahmoud Hafez (Egypt), Carlos D. Galles (Argentina), Roman Duda (Poland), Mohammad Bagheri (Iran), Kirsti Andersen (Denmark). Πληροφορίες για την International Union of the History and Philosophy of Science, Division of History of Science στο Website:

3 Anna Tabaki, Le théâtre néohellénique. Genèse et formation. Ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, (vol. I, II, III, Paris, EHESS, 1995, 610 σελ.), Diffusion Septentrion, Presses Universitaires, Thèse à la carte, Πρόκειται για διδακτορική διατριβή που υποστηρίχθηκε στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, τον Mάιο του Γίνεται πλέον προσιτή στο επιστηµονικό κοινό µε την µέθοδο της δηµοσίευσης thèse à la carte (ηλεκτρονική διεύθυνση: Eυρεία σύνθεση η οποία αρθρώνεται σε έξι µείζονα κεφάλαια. Προσεγγίζεται καταρχήν ερµηνευτικά το ζήτηµα της "ιστορίας" του νεοελληνικού θεάτρου, τα ιδεολογήµατα που υιοθέτησαν οι πρώτοι µελετητές του, στάση που σφράγισε κυριολεκτικά τις απόπειρες για την περιοδολόγησή του. Oρίζονται στη συνέχεια οι ιδεολογικές και αισθητικές προϋποθέσεις των πρώτων φάσεων της νεοελληνικής δραµατουργίας. ιαγράφεται ερµηνευτικά το φαινόµενο της µεταµόρφωσης της κρητικής λογοτεχνίας σε ανάγνωσµα και φωτίζονται οι αντιστάσεις της παραδοσιακής κοινωνίας ως προς το θεατρικό είδος στους 17ο και 18ο αιώνες. Aναθεωρείται το µονοδιάστατο σχήµα ερµηνείας του επτανησιακού θεάτρου και προτείνεται µία ανίχνευση της πολλαπλής εισδοχής του πνεύµατος του ιαφωτισµού τόσο στις µεταφραστικές επιλογές όσο και στην πρωτότυπη δηµιουργία. Γίνεται µία απόπειρα να ορισθούν οι βασικές ζώνες πολιτισµικής επίδρασης στον χώρο της Nοτιοανατολικής Eυρώπης και να µελετηθούν τόσο οι προϋποθέσεις όσο και οι δεκτικότητες του εκάστοτε κοινωνικού χώρου ως προς το θεατρικό γεγονός. Σκιαγραφείται εκτενώς η περίοδος του ιαφωτισµού από τις πρώτες, πρώιµες εκδηλώσεις (αναγνώσεις, χειρόγραφες µεταφράσεις) ως την ωρίµανση και την παγίωση της θεατρικής πράξης. Tέλος, αποτυπώνεται µία τυπολογία των ειδών του θεατρικού λόγου.

4 ιδακτορικές ιατριβές Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηµατικής πεζογραφίας, 18ος αι Ο διάλογος µε τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2001, σ Επιβλ καθηγητής: Γιώργος Κεχαγιόγλου. Η µελέτη επιχειρεί µια ιστορική και γραµµατολογική προσέγγιση του αφηγηµατικού πεζού λόγου ως λογοτεχνικού φαινοµένου από τις αρχές του 18ου αι. ως το Ο terminus post quem της συγχρονικής αυτής τοµής επιλέχθηκε µε βάση τις ενδείξεις προσοχής προς τον πεζό αφηγηµατικό λόγο που εντοπίζονται στον κύκλο των Μαυροκορδάτων, καθώς και στην έντυπη παραγωγή της Βενετίας_ ο terminus ante quem ορίζεται από το 1830, έτος της επίσηµης ίδρυσης του ελληνικού κράτους, µε πολλαπλές επιπτώσεις στην πολιτισµική ζωή του ελληνισµού (µετατόπιση της εκδοτικής δραστηριότητας, σταδιακή καλλιέργεια της Μεγάλης Ιδέας και άρα µεταβολή της αντίληψης για την πολιτισµική ετερότητα κτλ.). Το πρώτο µέρος, "Η Αφηγηµατική πεζογραφία και τα είδη της", που είναι και το εκτενέστερο, προσφέρει µια ταξινόµηση του υλικού, η οποία στηρίζεται σε ποικίλα κριτήρια (θεµατικά, δοµικά, µορφικά κτλ.). Η συγκρότηση του σώµατος των κειµένων βασίζεται στη συστηµατική καταγραφή αφηγηµατικού υλικού πρωτότυπου και µεταφρασµένου, παραδοσιακού, αλλά βιώσιµου και νεοτερικού, χειρόγραφου και έντυπου, δηµοσιευµένου και αναγγελµένου, σε αρχαία ή λόγια γλώσσα ή νεότερη γλωσσική εκδοχή της ελληνικής. Η παρουσίαση εκτείνεται σε επτά κεφάλαια: "Αισθηµατική πεζογραφία", "Ανατολικά αφηγήµατα", "Από την απεικόνιση στην κριτική υπονόµευση", "Περιπλάνηση και µύηση", "Ιστορικά αφηγήµατα", "Παιδική και νεανική λογοτεχνία", "Σύµµειξη στίχου και πρόζας". Η έννοια του διαλόγου ανάµεσα σε παράδοση και νεοτερικότητα, σε γηγενείς και ξένες γραµµατείες, σε "λαϊκό", "λόγιο", " παιδικό-νεανικό" ανάγωνσµα και ανάγνωσµα για ενήλικες είναι ο βασικός άξονας που διέπει την προσέγγιση του συνεξεταζόµενου υλικού. Όπως συνάγεται, χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ο γραµµατειακός συγκρητισµός, η επιδίωξη διαλόγου µε ποικίλες γραµµατείες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Μπαρόκ, ιαφωτισµός). Ο διάλογος µε την ελληνική και υστεροβυζαντινή παράδοση εξακολουθεί την επιτυχηµένη εκδοτική πορεία του και οι δεσµοί µε την ελληνική αρχαιότητα συσφίγγονται µέσα από ποικίλους δρόµους (προσπάθεια αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού µυθιστορήµατος, έλξη προς την ευρωπαϊκή στροφή στην αρχαιότητα). Σε ό,τι αφορά την εµφάνιση νέων τίτλων το βάρος κλίνει προς το νεοτερικό αφηγηµατικό πεζογράφηµα, το οποίο πάντως δεν µπορεί να συναγωνιστεί σε εκδοτική επιτυχία το παραδοσιακό αφήγηµα. Το δεύτερο µέρος, "Αντιλήψεις και θεωρίες για την αφηγηµατική πεζογραφία" διερευνά µια βασική πτυχή του λογοτεχνικού φαινοµένου, το λόγο για την πεζογραφία που συνδέεται συχνά µε την µε την προσπάθεια αναζήτησης και καθιέρωσης όρων για τα νεοτερικά είδη. Ενδείξεις ενός λανθάνοντα ή αποσπασµατικού λόγου ανιχνεύονται σε επιστολικά κείµενα των πρώτων Μαυροκορδάτων, διατυπώνονται όµως µε σαφήνεια στο χειρόγραφο Λόγο προτρεπτικό στο γνώθι σαυτόν [ " του. Καταρτζή, προϊόν του διαλόγου του µε την Encyclopédie ( Discours préliminaire"). Η συνειδητή πάντως προσπάθεια θεωρητικής πραγµάτευσης του νεοτερικού αφηγηµατικού πεζού λόγου, προϊόν και πάλι διαλόγου µε τον ευρωπαϊκό νεοκλασικισιµό, φέρει την υπογραφή του Αδ. Κοραή, ο οποίος εισηγείται και τον όρο "µυθιστορία". Στην καταξίωση και διάδοση του αφηγηµατικού πεζού λόγου συµβάλλουν επίσης τα έργα ρητορικής και ποιητικής, ερανίσµατα από ξενόγλωσσα εγχειρίδια, καθώς και ο προεπαναστατικός φιλολογικός τύπος. Οι επικρίσεις που διατυπώνονται και ο σκεπτικισµός που κάποτε περιβάλλει τον αφηγηµατικό πεζό λόγο αφορά κυρίως στην ηθική του ωφέλεια και τη χρησιµότητά του. Το τρίτο µέρος επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα µορφή διαλόγου, τη µετάφραση. Εξετάζει την αντίληψη που περιβάλλει τη µετάφραση και επιδιώκει να την τοποθετήσει σε υψηλή θέση στην ιεραρχία του γραµµατειακού συστήµατος, καθώς εναποθέτει σε αυτήν την πραγµατοποίηση βασικών πολιτισµικών αναγκών: συντονισµό µε την ευρωπαϊκή γραµµατεία και παγίωση µιας νεότερης γλωσσικής µορφής. Οι προβληµατισµοί για τη µεταφραστική πράξη, χωρίς να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διατυπώνονται, κυρίως, στο πλαίσιο των γλωσσικών αναζητήσεων και, κάποτε, αφήνουν να εννοηθεί τη συνοµιλία µε τους γάλλους Εγκυκλοπαιδιστές. Μέσα στην επικρατούσα τάση για «πιστές» µεταφράσεις, παρατηρούνται ορισµένες παρεκκλίσεις που δείχνουν µια τάση αφοµοίωσης της ξενικότητας στα πολιτισµικά συµφραζόµενα. Στο τέλος παρατίθενται δύο παραρτήµατα: αλφαβητική παρουσίαση (κατά συγγραφέα ή τίτλο) του συνολικού αφηγηµατικού υλικού, που συνιστά και µια πρώτη απόπειρα βιβλιογράφησης της πλασµατικής αφηγηµατικής πεζογραφίας της περιόδου 18ος αι και χρονολογικός πίνακας των έντυπων εκδόσεων. Μέσα από τη σταθερή προσφυγή σε κείµενα του πλασµατικού αφηγηµατικού λόγου που διαθέτουν αυτονοµία και αυτοτέλεια, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο δηµοσίευσης και κυκλοφορίας τους, και µέσα από τη διαρκή προσπάθεια της ειδολογικής ή δοµικής τους οριοθέτησης και αξιολογικής τους αποτίµησης φαίνεται ότι κατά τη συγχρονική αυτή τοµή διαµορφώνεται µια συνείδηση που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της πλασµατικής πεζογραφίας σε σχέση µε τον έντεχνο πεζό λόγο, και τείνει να την τοποθετήσει δίπλα στα λογοτεχνικά γένη και είδη, δηµιουργώντας ρήγµα στον έµµετρο λογοτεχνικό κανόνα. Ο διδακτισµός, οι ηθοπλαστικές προθέσεις, ο συµφυρµός της πλασµατικής αφήγησης µε τον πολιτικό ή φιλοσοφικό ή γλωσσικό προβληµατισµό, γνωρίσµατα που διατρέχουν σε λανθάνουσα ή εκπεφρασµένη µορφή αρκετά από τα αφηγήµατα της περιόδου, όχι όµως και όλα, δεν µπορούν να εγείρουν επιφυλάξεις για τη λογοτεχνικότητα των κειµένων. Αποτελούν σταθερά γνωρίσµατα της πεζογραφίας του ευρωπαϊκού ιαφωτισµού, µε το πνεύµα του οποίου επιδιώκει να συνοµιλήσει η ελληνική γραµµατεία.

5 Η εργασία δεν ακολουθεί µια ορισµένη θεωρητική µέθοδο_ αξιοποιεί και συνδυάζει θεωρητικές απόψεις και κατευθύνσεις που εγγράφονται στο πλαίσιο των Πολυσυστηµικών Σπουδών, των ΜεταφραστικώνΣπουδών, της Συγκριτικής Γραµµατολογίας, της Θεωρίας της αισθητικής και αναγνωστικής πρόσληψης. Mαρία Bλασσοπούλου, Literary writing and the recording of History: A study of Marinos Tzane Bounialis the Cretan war (17th century) Modern Greek Section Faculty of Modern and Medieval Languages University of Cambridge, p. Στη διατριβή της η Mαρία Bλασσοπούλου διερευνά τη λειτουργική σχέση µεταξύ λογοτεχνίας και ιστορίας χρησιµοποιώντας ως αντικείµενο παρατήρησης το στιχούργηµα του Mαρίνου Tζάνε Mπουνιαλή, O Kρητικός Πόλεµος, στο οποίο καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα του βενετοτουρκικού πολέµου ( ) και η κατάληψη της Kρήτης από τους Tούρκους. Tο κείµενο πρωτοδηµοσιεύθηκε στη Bενετία το 1681, όπου κατέφυγε ο συγγραφέας ύστερα από την οθωµανική κατάληψη της γενέτειράς του, του Pεθύµνου. Συνεξετάζοντας η συγγραφέας στη διατριβή της το λογοτεχνικό χαρακτήρα του αφηγήµατος και τη διαδικασία εξιστόρησης των ιστορικών γεγονότων, προσεγγίζει τον Kρητικό Πόλεµο µέσα από ένα λογοτεχνικό πολιτιστικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο επιζητώντας την κατανόηση του ενεργού ρόλου του αφηγήµατος ως διόδου όχι µόνο µεταφέρει πληροφορίες. Aλλά µετέχει στο σχηµατισµό που του τρόπου πρόσληψης αυτών των πληροφοριών. Tούτο επιτυγχάνεται συνδιάζοντας την κειµενική ανάλυση και συγκριτική εξέταση του Kρητικού Πολένου µε λογοτεχνικά καίµενα και άλλες σύγχρονες γραπτές πηγές. Aντιπαραθέτοντας η συγγραφέας στο έργο του Mπουνιαλή ελληνικά ιστορικά αφηγήµατα σε έµµετρες καταγραφές γεγονότων τοπικού ενδιαφέροντος (14ος-17ος αι.) και σε έργα της Kρητικής Aναγέννησης, εξετάζετ στα δύο πρώτα κεφάλαια το λογοτεχνικό και πολιτισµικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο Mπουνιαλής δηµιουργεί το δικό του έργο και προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειµένου. H σκοπιά από την οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα στον Kρητικό Πόλεµο, διαγράφεται περαιτέρω στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται σύγκριση των αναπαραστάσεων του κρητικού πολέµου από τον Mπουνιαλή µε αντίστοιχες πληροφορίες που απορρέουν από άλλες πηγές. H προσέγγιση αυτή αποκαλύπτει τη σηµασία του Kρητικού Πολέµου για την κατανόηση των νοοτροπιών της εποχής του και εξηγεί τη συµβολή της προσωπικότητας του συγγραφέα και του κειµένου στην πρόσληψη του κρητικού πολέµου ως ιστορικού γεγονότος, ενώ ταυτόχρονα αποτιµά το κείµενο ως ιστορική πηγή. Anne Conderc, État, nation et territoires dans les Balkans au XIXe siècle. Histoire de la première frontière gréco-ottomane ( ). Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 2 vols, 585 p. Directeur de thèse, Sp. Asdrachas. Πέρα από τη λεπτοµερή παρακολούθηση και συστηµατική έκθεση όλων των εργασιών που κατέληξαν στη χάραξη του πρώτου ελληνοτουρκικού συνόρου, η διατριβή της Anne Conderc, στηριγµένη σε ένα πλούσιο και πολλαπλής προέλευσης αρχειακό υλικό, διαπραγµατεύεται ζητήµατα που αφορούν σε θεωρητικό και πραγµατολογικό επίπεδο το ρόλο του συνόρου σε συνάρτηση µε το γεωγραφικό, οικονοµικό και πληθυσµικό χαρακτήρα των παραµεθόριων περιοχών. H χάραξη του ελληνοτουρκικού συνόρου έδινε την ευκαιρία να δειχθούν στην πράξη διαµορφωµένες αντιλήψεις για την έννοια του συνόρου, όπως αυτές είχαν αναπτυχθεί κυρίως από τη στρατιωτική γεωγραφία. Σε αυτή την οπτική η συγγραφέας αναφέρθηκε σε µια σειρά ζητηµάτων που αποτελούν ισάριθµες ιστορικές πραγµατικότητες, όπως η οικονοµική συνέχεια του χώρου, οι µετακινήσεις ανθρώπινων οµάδων (κτηνοτρόφοι, ληστές) και προχώρησε σε συσχετισµούς ανάµεσα στα εθνικά και στα εσωτερικά σύνορα της παραµεθόριας περιοχής ή σε εκτιµήσεις αναφορικά µε την υιοθέτηση οικιστικών µοντέλων που δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε στις ήδη παγιωµένες δηµογραφικές καταστάσεις. Aκόµη, η µελέτη του συνόρου συνδυάστηκε µε τη διαδικασία εξευρωπαϊσµού του ελληνικού κράτους, µε αποτέλεσµα η εργασία, χάρη στην πολυθεµατικότητά της και στη µεθοδολογία της, να υπερβεί τις τεχνικές όψεις της χάραξης του συνόρου και να αναχθεί σε µια γενικότερη ιστορική σύνθεση για την ίδια την έννοια του συνόρου και τις επιπτώσεις του στο συγκεκριµένο χώρο παρατήρησης.

6 Άννα Kατσιγιάννη, Tο πεζό ποίηµα στη νεοελληνική γραµµατεία. Γενεαλογία, διαµόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις αρχές ώς το 1930). Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2001 τ. A, τ. B (Eπίµετρο), σ Επιβλ. καθηγητής: Γιώργος Kεχαγιόγλου. Tο πεζό ποίηµα, είδος πρωτεϊκό, πολύµορφο και αντινοµικό, ορίζεται συχνά και ως όργανο της ειρωνικής αποδόµησης του ποιητικού κώδικα. Πρώτο µείζον ζητούµενο της διατριβής µου αποτέλεσε η γραµµατολογική διερεύνηση της ειδολογικής ταυτότητας του πεζού ποιήµατος, το οποίο, ενώ από τη νεοελληνική κριτική ταξινοµείται στην «ελλάσσονα λυρική αφηγηµατική πεζογραφία», µπορεί να θεωρηθεί -σύµφωνα µε τη σύγχρονή µας θεωρία των ποιητικών ειδών και κυρίως τη θεωρία περί διαλογικότητας του Mπαχτίν- διαλογικό είδος, στο οποίο συγκλίνουν, σε ποικίλες αναλογίες, η ποίηση µε την πεζογραφία, αλλά και η ποίηση µε τις άλλες καλές τέχνες (τη ζωγραφική και τη µουσική). Στο πρώτο µέρος της διατριβής µου τίθενται κεντρικά θεωρητικά ζητήµατα σχετικά µε την πρόσληψη και την ποιητική του πεζού ποιήµατος. Aξιοποιώντας τα στοιχεία της έρευνάς µου στον νεοελληνικό περιοδικό τύπο επιχειρώ να ερµηνεύσω τους άξονες του προβληµατισµού της νεοελληνικής κριτικής για τη φύση του ποιητικού λόγου και τα όρια των ειδών, δίνοντας µιαν ενδεικτική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται για τις σχέσεις ποιητικής ουσίας και µορφής από τα τέλη του 18ου αι. ώς το Eπιπλέον, διευκρινίζεται η ποικίλη ορολογία που συνοδεύει στην εξέλιξή του το πεζό ποίηµα (π.χ., πεζή ποίησις, ποίηµα εν λόγω πεζώ, ρυθµική πρόζα, λυρική πρόζα, πεζοτράγουδο, ποικίλα, ανάµεικτα, εικόνα, κ.ο.κ.). Στο κεφάλαιο περί ποιητικής του πεζού ποιήµατος επιχειρώ µια πρώτη αδροµερή διάκριση του πεζού ποιήµατος από άλλα συγγενή είδη, κυρίως από την ποιητική ή λυρική πρόζα συνοψίζω, στο βαθµό βέβαια που αυτό είναι εφικτό, τις αισθητικές αρχές του είδους και τους ποιητικούς νόµους από τους οποίους διέπεται, περιγράφοντας τα µορφο-ρυθµικά του χαρακτηριστικά, τα όρια και τις δοµές, τη σχέση του µε τις καλές τέχνες, καθώς και τις θεµατικές και ιδεολογικές του προεκτάσεις. Στο δεύτερο µέρος, το οποίο έχει ιστορικοαισθητικό χαρακτήρα, χαρτογραφούνται οι όψεις, οι τεχνοτροπίες και τα ιδεολογικά αιτήµατα του νεοελληνικού πεζού ποιήµατος, µέσα από µια συστηµατική έρευνα αυτοτελών και περιοδικών εκδόσεων. Στόχος µου είναι η ανίχνευση της γένεσης και της εξέλιξης του νεοελληνικού πεζού ποιήµατος, καθώς και της συµβολής του στην ευρωπαϊκή ιστορία του είδους. Mολονότι η νεοελληνική κριτική τοποθετεί την είσοδό του στα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1890, η έρευνά µου αποκαλύπτει µια πρώιµη καλλιέργεια του είδους ήδη από την περίοδο του ροµαντισµού. Παρουσιάζω και ερµηνεύω τις τάσεις και τις δεσπόζουσες κατευθυντήριες ιδέες (νιτσεϊσµός, βαγκνερισµός, µπωντλαιρισµός, ουαϊλδισµός, αίτηµα για συγκρότηση εθνικής δηµοτικής πεζόµορφης λογοτεχνικής παράδοσης, κ.ο.κ.) που εµποτίζουν την ευρύχωρη µορφή του ποιήµατος σε πεζό, κατά την περίοδο του συµβολισµού, ανιχνεύοντας, παράλληλα από συγκριτολογική σκοπιά, τα πρότυπα των πεζόµορφων ποιηµάτων. Στο τελευταίο µέρος της µελέτης µου, η συγκρότηση, σε χωριστό τόµο (Eπίµετρο), µιας πλούσιας ανθολογίας (πρωτότυπων και µεταφρασµένων, στο µεγαλύτερό τους µέρος αθησαύριστων ή συχνά δυσπρόσιτων) πεζών ποιηµάτων, αποτελεί µιαν αναπαράσταση και µέσα από τα ίδια τα κείµενα των αισθητικών και ιδεολογικών ζυµώσεων, αλλά και των αντιθέσεων της εποχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη διακειµενική θεµατική των νεοελληνικών πεζόµορφων ποιηµάτων. Eυγενία Kρεµµυδά, Achille Couppas et Cie: histoire d une construction mécanique du Pirée EHESS, Paris 2001, 300 p. Directeur de thèse: Louis Bergeron. Aντικείµενο της διατριβής είναι η Πειραϊκή επιχείρηση «Aχιλλέας Kούππας και Σία» που ξεκίνησε ως µεσαία επιχείρηση για να εξελιχθεί σε µια απο τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες του Πειραιά. H συγγραφέας διακρίνει την ιστορία της επιχείρησης σε δύο φάσεις, , Oι µηχανικές κατασκευές της ανταποκρίνονταν σε µια κατ εξοχήν αγροτική ζήτηση, δηλαδή σε µία οικονοµία κυριαρχούµενη από βραδύτητες που υπαγόρευαν το µέτρο των προσαρµογών σε µια νέα τεχνολογία: η εξάρτηση αυτή αναδεικνύεται µε σταθµητό τρόπο στην όλη διαπραγµάτευση του θέµατος, ενώ συγχρόνως, ως προς την πρώτη φάση της λειτουργίας της επιχείρησης, καταφαίνεται η περιορισµένη επίπτωση της αστικής ζήτησης ως τη στιγµή των µεγάλων αλλαγών που συµβαίνουν από το 1930 και εξής στην Eλλάδα στον τοµέα των κατασκευών και ιδίως µετά τον B Παγκόσµιο Πόλεµο στον τοµέα των δηµοσίων έργων. Eκτός από τα οικονοµικά µεγέθη δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στους ανθρώπινους παράγοντες της επιχείρησης είτε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόµενοι είτε η πελατεία τους. Tο ίδιο ισχύει για τις οικονοµικές στρατηγικές της οικογένειας Kούππα που µε τον τρόπο τους αντανακλούν γενικότερες καταστάσεις των ελλήνων επιχειρηµατιών, µάλιστα εκείνων της διασποράς.

7 Γιάννης Kουµπουρλής, Recherches sur la fomation de l histoire nationale grecque: l apport de Spyridon Zabélios ( ) École des Hautes Études en sciences Sociales, Paris 2000, 496 p. Directeur de thèse: André Guillou. Aντικείµενο της διατριβής είναι η µελέτη του θεµελιακής συµβολής του Σπ. Zαµπέλιου στη διαδικασία διαµ/ορφωσης της ελληνικήες εθνικής ιστοριογραφίας. Συγκεκριµένα, εξετάζεταιη πρωτοποριακή συµβολή του Eπτανήσου λογίου στην προσπάθεια των Ελλήνων ιστορικών του 19ου αιώνα να προσδώσουν στην ελληνική ιστορία ένα εθνικό χαρακτήρα, να θεµελιώσουν, µε άλλα λόγια, τη µετε ξέλιξη της ιστορίας της Eλλάδας- της ιστορίας ενός γεωγραφικού χώρου- σε µια Iστορία του Eλληνικού Έθνους. Στη διατριβή εξετάζονται, µεταξύ άλλων, α) τα έργα των Eλλήνων λογίων που προαναγγέλουν την εθνική ισδτοριογραφία του Zαµπέλου β) οι πνευµατικές του οφειλές αφενός στη γαλλική ροµαντική ισορική σχολή (και ιδιαίτερα στον A. Tierry) και αφετέρου στη γερµανική θεωρητική παράδοση περί έθνους (Herder, Fichte) γ)οι ιδεολογικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες ο Zαµπέλιος έρχεται να διαµορφώσει την αντίληψή του για την ιστορία του ελληνικού έθνους δ) η κριτική που ασκεί στον E. Gibbon και στο κυρίαρχο παράδειγµα της εποχής σε ότι αφορά στις βυζαντινέςσπουδές. Σε αυτή τη βάση, µελετάται η προσπάθεια του Zαµπέλιου να θεµελιώσει µισα φιλοσοφία, ή καλύτερα µια οντολογία της ιστορίας µια µεθοδολογία της ιστορικής έρευνας και µια περιοδολόγηση του ιστορικού χρόνου οι οποίες θανοµιµοποιήσουντη µετάβαση στην Iστορία του Eλληνικού Έθνους, ή αλλιώς την εθνικοποίηση της ιστορίας της Eλλάδας (και µε την έννοια της οικειοίησής της από το νεότευκτο Έθνος-Kράτος των Eλλήνων). Στην εθνική φιλοσοφία της ιστορίας που εγκαινιάζει η παρέµβαση του Eπτανήσιου ιστοριογράφου, το ελληνικό έθνος θα είναι αφενός το αντικείµενο κάθε έρευνας πάνω στο σχετικό ιστορικό παρελθόν και αφετέρου το κατεξοχήν υποκείµενο της ιστορικής δράσης στο πλαίσιο ενός γραµµικού και οµοιογενούς, βλ. εθνικού, ιστορικού χρόνου. Mε άλλα λόγια, στο επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας που αναπτύσσεται στη διατριβή βρίσκεται η θέση ότι η ιαµόρφωση µιας εθνικής αντίληψης για την ιστορία ως ιστορική δράση και ως ιστορική έρευνα, αντίστοιχα-που, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν θα είναι άλλο από το ελληνικό έθνος. Iδιαίτερο βάρος δίνεται λοιπόν στην πολιτικο-ιδεολογική διάσταση του ιστοριογραφικού εγχειρήµατος του Zαµπέλιου το οποίο ανάγεται κυρίως σε µια προσπάθεια να µεταφραστεί µε εθνικούς όρους ο ιστορικός πολιτισµός των Eλλήνων της εποχής. H χρήση του όρου ελληνοχριστιανισµός που εγκαινιάζει ο Eπτανήσιος ιστοριογράφος υποδηλώνει άλλωστε τη µέριµνα να συµβιβαστούν οι δυο αντίθετοι πόλοι αυτού του ιστορικού πολιτισµού, δηλαδή το Oρθόδοξο φαντασιακό των φορέων µιας παραδοσιακής ιστορικής συνείδησης από τη µιά, και η αντίληψη των εκπροσώπων του ελληνικού ιαφωτισµού από την άλλη, οι οποίοι λόγω του προ-εθνικού και πρωτο-εθνικού, αντίστοιχα, χαρακτήρα τους δεν ήταν συµβατοί µε την αντίληψη για την ιστορία που προϋποθέτει και τελικά επιβάλλει η εθνικισική ιδεολογία του Zαµπέλιου. Στη συνέχεια, και αφού έχει επανατοπετήσει τον ιστοριογραφικό στοχασµό του Zαµπέλιου σδτο πολιτικό και ιδεολογικό περικείµενο της εποχής, η διατριβή έρχεται να εξετάσει ορισµένες διαστάσεις των έργων του K. Παπαρρηγόπουλου και του Γ. Σκληρού, που σηµατοδοτούν αντίστοιχα την ωρίµανση της εθνικής ιστορικής σχολής (µέσα από µια προσπάθεια εξοµάλυνσης των αντιφάσεών της) και µια πρώτη προσπάθεια κριτικής της από τη σκοπιά της µαρξιστικής σκέψης ( η οποία καταλήγει ωστόσο να αναπαραγάγει πολλά από τα αυτονόητα της εθνικής αντίληψης). Tο κείµενο της διατριβής ολοκληρώνεται µε µια σειρά παρατηρήσεων µεθοδολογικού χαρακτήρα όπου καταγράφονται τα προβλήµατα που θέτει η µελέτη ενός ιστοριογραφικού έργου η οποία, εστιάζοντας στον ιδεολογικό χαρακτήρα του, επιχειρεί ουσιαστικά να αναδείξει το εκάστοτε πολιτικό διακύβευµα που έχει να αντιµετωπίσει ο υπό µελέτη συγγραφέας τη σχετική προβληµατική που αναπτύσεει και τις διανοητικές λύσεις που προτείνει. Kατερίνα Mπρέγιαννη, Les Banques, l agriculture et l État. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Paris 2000, 2 vols, 562 p. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas. Περιληπτική απόδοση των κεντρικών ερωτηµάτων : Βασισµένη σε αρχειακό υλικό από τα Ιστορικά Αρχεία των Τραπεζών Αγροτικής και Εθνικής, η µελέτη δοµείται γύρω από µια κεντρική υπόθεση εργασίας, σηµείο ισορροπίας της οποίας είναι ο σταδιακός µετασχηµατισµός του ελληνικού τραπεζικού τοµέα, κατά τη δεκαετία του Ο εξορθολογισµός του τραπεζικού συστήµατος (νοµισµατική σταθεροποίηση, απόσπαση του εκδοτικού προνοµίου από την Εθνική Τράπεζα, δηµιουργία κεντρικής τράπεζας, ταυτόχρονη ίδρυση της Κτηµατικής και Αγροτικής Τράπεζας) αποτελεί απείκασµα αλλά και προϋπόθεση της εξέλιξης των οικονοµικών µηχανισµών. Στο πλαίσιο της προβληµατικής που ακολουθήθηκε, η αγροτική πίστη συνιστά, όχι µόνο εργαλείο έρευνας αλλά και ένα εννοιολογικό ενδιάµεσο. Ειδικότερα, όσον αφορά την περιοδολόγηση του φαινοµένου, η ιστορία των αγροτικών δανειοδοτήσεων αντανακλά τις διαδοχικές φάσεις τόσο της γεωργικής, όσο και της οικονοµικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Αναλύονται, εποµένως, η προϊστορία του φαινοµένου, φάση κατά την οποία η ΕΤΕ θεσµοθετεί την -σε περιορισµένη έκταση- προσωπική αγροτική πίστη, η µεταβατική περίοδος που σηµατοδοτείται τόσο από την σύσταση αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΤΕ το 1916 όσο και από το αίτηµα για συνεταιριστική οργάνωση του αγροτικού χώρου, και τέλος, η επίσηµη άσκηση της αγροτικής πίστης που εγκαινειάζεται µε την γένεση της ΑΤΕ το Στο πλαίσιο των εξελίξεων του τραπεζικού µηχανισµού εξετάζονται τα µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, καθώς και η ποσοτική ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην διερεύνηση της φύσεως της

8 διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της οποίας η έλευση στην Ελλάδα των αρχών του τριάντα δηµιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την άσκηση παρεµβατικής οικονοµικής πολιτικής. Η προσπάθεια να τονισθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ οικονοµικών φαινοµένων και πολιτικού γίγνεσθαι είναι συναφής µε την εξέταση των πολιτικών ιδεών. Τοποθετώντας την εξέλιξη της οικονοµίας στον περιρρέοντα κοινωνικό χώρο επιδιώκεται η εµβάθυνση στο ρόλο των οικονοµικών θεσµών και της πολιτικής πραγµατικότητας, που αυτοί εκπροσωπούν. Εποµένως, είναι προφανές ότι η εξέλιξη των οικονοµικών συστηµάτων εµπεριέχει σπέρµατα εθνικής ιστοριογραφίας. Μια οπτική που προσπαθεί να ξεπεράσει την καθαρά "ελληνική" διαπραγµάτευση του θέµατος διατρέχει τα παραπάνω ερωτήµατα. Οι ταυτόσηµες διεργασίες, που συντελούνται στην Ευρώπη των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, όσον αφορά τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, δίνουν το έναυσµα για µια συγκριτική προσέγγιση της οικονοµικής πολιτικής. Σ ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της ανάλυσης των πολιτικών µηχανισµών, το ιταλικό ολοκληρωτικό µόρφωµα του µεσοπολέµου αποτελεί την αφετηρία για την εξέταση του µεταξικού καθεστώτος. Συγκρίνοντας τη διαφορετική πρόσληψη του αγροτικού χώρου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί, τόσο η φύση του ιταλικού ολοκληρωτικού καθεστώτος όσο και της µεταξικής δικτατορίας. Η µεγάλη ενότητα, που αναφέρεται στην διοικητική οργάνωση της Αγροτικής Τράπεζας, συνάδει µε ένα διαφορετικής υφής προβληµατισµό : πρόκειται για την κοινωνική ανάλυση των οικονοµικών θεσµών. Μέσω της διερεύνησης του γραφειοκρατικού υποδείγµατος επιχειρείται η διασαφήνιση του επιφαινοµένου της αγροτικής πίστης, από την πλευρά των ανθρώπων που την ασκούν, αλλά και των κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται σ αυτήν ως δανειολήπτες. Εν κατακλείδι, η ιστορική θεώρηση του τραπεζικού συστήµατος, µε αιχµή τη µελέτη της αγροτικής πίστης, φιλοδοξεί να περιλάβει πτυχές τόσο της οικονοµικής όσο και της κοινωνικής Ιστορίας του νεοελληνικού Κράτους, ενώ οι αναγωγές στη σύγχρονη πραγµατικότητα καθιστούν εφικτή την κατανόηση της αγροτικής υπανάπτυξης σε ένα εξελικτικό πλαίσιο θεσµών και πρακτικών. Μάρθα Πύλια, Les notables moréotes, fin du XVIIIe début du XIXe siècle: fonctions et comportements. Université de Paris I, 2001, τόµοι 2, σελ. και 14 εικόνες. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas Αντικείµενο της διατριβής είναι ο πολιτικός και οικονοµικός ρόλος, καθώς και οι προσωπικές συµπεριφορές των προυχόντων, µουσουλµάνων και χριστιανών, στην προεπαναστατική Πελοπόννησο. Λόγοι οικονοµίας του συστήµατος επέτρεψαν την λειτουργία των κοινοτήτων στα όρια της οθωµανικής αυτοκρατορίας γι αυτό και ο ρόλος τους εξυπηρετούσε κατ αρχήν τις ανάγκες του κράτους. Η είσπραξη των φόρων και η διατήρηση της τάξης αποτελούσαν κεντρικές αρµοδιότητες των κοινοτικών αρχών. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια οι κοινοτικοί άρχοντες ανέπτυξαν τις πολιτικές τους δραστηριότητες και τις οικονοµικές τους στρατηγικές. Η θρυλούµενη αυτονοµία τους ήταν εποµένως σχετική και η εξάρτηση τους από την εύνοια της κεντρικής διοίκησης απόλυτη. Η προσέγγιση λοιπόν των ορίων της κοινοτικής εξουσίας απαιτεί την τοποθέτησή τους στη ευρύτερη πολιτική και κοινωνική οργάνωση του οθωµανικού κράτους, τη µελέτη της ιδιαιτερότητας και των γενικών οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών του οθωµανικού Μοριά, καθώς και των ιδιαίτερων συµπεριφορών των αρχόντων στον δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο. Το πληροφοριακό υλικό που χρησιµοποιήθηκε για να υπηρετήσει την παραπάνω προβληµατική, των γενικών αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, προκύπτει από µετεπαναστατικές αναφορές των χριστιανών προεστών για την προηγούµενη κατάσταση, από τα προσωπικά τους αρχεία (Παλαµήδη, εληγιάννη, Λόντου), από τα αποµνηµονεύµατα στρατιωτικών και πολιτικών, από δηµοσιευµένες οθωµανικές πηγές και τέλος από τις εκθέσεις της γαλλικής προξενικής αλληλογραφίας. Από αυτό το αρχειακό υλικό και κυρίως από τις σειρές των στατιστικών δεδοµένων προέκυψε η κλιµάκωση των αγροτικών και αστικών εκµεταλλεύσεων, ο χαρακτήρας της οθωµανικής πόλης και συγκεκριµένα της πρωτεύουσας του Μοριά, αλλά και οι σαφώς πολυτελείς καταναλωτικές επιλογές, διατροφικές και ενδυµατολογικές, των προυχόντων. Εν ολίγοις, επιβεβαιώθηκε η απόλυτη οικονοµική κυριαρχία των µουσουλµάνων τοπικών αρχόντων (ενδεικτικά αναφέρονται οι οικογένειες των Κιαµήλµπεη στην Κόρινθο, των Αρναούτογλου στην Τριπολιτσά και των Χοτοµανζαδέ στην Ηλεία), η συγκριτικά µέτρια οικονοµική δραστηριότητα των αντίστοιχων χριστιανών προκρίτων και η διαρκής οικονοµική εξάρτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσµού από την πολιτική και οικονοµική προστασία των προηγουµένων. Ο τοµέας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και οι εκµισθώσεις των φόρων αποτελούσαν τον προνοµιακό χώρο δραστηριότητας των µουσουλµάνων τοπικών αρχόντων. Οι χριστιανοί συνάδελφοί τους κερδοσκοπούσαν κυρίως από την επιστασία των ιδιοκτησιών της οθωµανικής αυλής και από το δανεισµό -συνήθως µε υψηλούς τόκους έως και 40%- που εξυπηρετούσε την φορολογική υποχρέωση και τις καλλιεργητικές ανάγκες των πλυθησµών. Τα υψηλά κέρδη που πραγµατοποιούσε το προυχοντικό σώµα πυροδοτούσαν φονικές προεστικές αντιπαλότητες που η Υψηλή Πύλη χειραγωγούσε επιδέξια για να διατηρεί υπό τον έλεγχό της την εξουσία των τοπαρχών. Μαρία Τσικαλουδάκη, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes urbaines dans l Empire Ottoman (XVIIe-XIXe siècles): Serrès, Philippopoli, Kozani, Larissa. Université Paris I, Panthéon-Sorbonne Paris 2000, p. 498 Directeur de thèse: Spyros Asdrachas

9 Αντικείµενο της διατριβής είναι η µελέτη της χριστιανικής κοινότητας των πόλεων της οθωµανικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από το 18ο αρχές 19ου αι., δηλαδή την περίοδο πριν από τις µεταρρυθµίσεις του Τανζιµάτ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για µια απόπειρα µελέτης των µηχανισµών µέσα από τους οποίους οι αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς αστικοί πληθυσµοί (οι µη µουσουλµανικοί) αποκτούν θεσµική υπόσταση και ενσωµατώνονται στην οθωµανική πόλη. Tο µεγαλύτερο µέρος των τεκµηρίων που συγκεντρώθηκαν και µελετήθηκαν, είναι συντεταγµένα από τις µη κρατικές αρχές οι οποίες εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην οθωµανική πόλη, δηλαδή από τις συλλογικότητες εκείνες µέσω των οποίων η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται σε σώµα µε θεσµική υπόσταση. Προτείνεται συγκριτική προσέγγιση της χριστιανικής κοινότητας διαφόρων πόλεων µέσα από αποσπασµατικές πληροφορίες που περιέχονται σε δηµοσιευµένα έγγραφα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται µια µονογραφία. Πράγµατι, συγκροτήθηκε ένα σώµα εγγράφων τα οποία είναι προϊόν της δραστηριότητας των ιθυνόντων της χριστιανικής κοινότητας της Φιλιππούπολης και πραγµατοποιήθηκε, έτσι, µια µελέτη σε τοπική κλίµακα. Αναδείχθηκαν τα σηµεία πάνω στα οποία χτίζονται οι συνοχές των µελών µιας από τις θρησκευτικές οµάδες που συγκροτούν µια τυπική οθωµανική πόλη, µέσα από τη µελέτη της συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων όσων ατόµων η βούληση και η δραστηριότητα αποτυπώνονται στις πηγές. Πράγµατι, επιχειρήθηκε η ανασύσταση των ατοµικών διαδροµών των ατόµων αυτών προκειµένου να αναδειχθεί η διαδικασία διαµόρφωσης των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων οι οποίες συγκροτούν τη χριστιανική κοινότητα, οι σχέσεις µέσα από τις οποίες οι οµάδες αυτές δηµιουργήθηκαν, οι σχέσεις τους µε τους θεσµούς κλπ. Έγινε µε αυτό τον τρόπο δυνατή η µελέτη των πεδίων σχέσεων συγγενικών, επαγγελµατικών κ.α- στα οποία εµπλέκονται τα άτοµα µέσω της ανασύστασης των ατοµικών διαδροµών του καθενός από αυτά. Στο πρώτο µέρος της εργασίας, η ανάλυση επικεντρώθηκε στο χαρακτήρα και στη λειτουργία του θεσµικών µορφωµάτων της χριστιανικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τις δύο κύριες λειτουργίες τους: βήµατα άσκησης πολιτικής εξουσίας και πιστωτικοί οργανισµοί. Οι κοινωνικές και οικονοµικές αυθεντίες και η σχέση τους µε τους θεσµούς αυτούς είναι στο κέντρο της ανάλυσης. Έγινε φανερό, ότι η συµµετοχή σε ισχυρά δίκτυα σχέσεων είναι ένας παράγοντας ίσης σπουδαιότητας µε τη συµµετοχή στους θεσµούς εποµένως, ο προύχοντας είναι για τους χριστιανούς µία ρευστή έννοια: το κριτήριο για την κατάταξη ενός ατόµου στην κοινωνική αυτή οµάδα, είναι η συµµετοχή σε δίκτυα σχέσεων και γνωριµιών τόσο µε τις εκκλησιαστικές, όσο και µε τις κρατικές αρχές που εδρεύουν στην πρωτεύουσα. Από τον τρόπο χωροθέτησης της χριστιανικής κοινότητας και τις µορφές διοίκησης και διαχείρισης του αστικού χώρου, αποδεικνύεται ότι οι οθωµανοί έχουν παραχωρήσει αυτό το πεδίο άσκησης της εξουσίας στους κοινοτικούς άρχοντες. Το δεύτερο µέρος της εργασίας, συνιστά µια απόπειρα εισχώρησης, µέσω της ανασύστασης των ατοµικών διαδροµών των αµπατζήδων, στο µικρόκοσµο ενός επαγγελµατικού σωµατείου, µε απώτερο στόχο να περιγραφεί η φύση των θεσµών µέσω των οποίων διοικείται µια εθνοθρησκευτική κοινότητα στην οθωµανική πόλη. Καθένας από τους θεσµούς αυτούς πέρα από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, -µόρφωµα εκκλησιαστικό, κοινωνικό, γεωγραφικό ή επαγγελµατικό όπως το παράδειγµα που αναλύεται εδώ- ασκούν όλοι την ίδια λειτουργία, είναι όλοι βήµατα άσκησης πολιτικής εξουσίας και ελέγχου σηµαντικών οικονοµικών πόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταδείχτηκαν οι πολλαπλοί ρόλοι που επωµίζεται µια επαγγελµατική συντεχνία, αυτόν του οργανωτή της παραγωγής, του ρυθµιστή χρηµατικών αποθεµάτων, του φορέα κοινωνικού έργου, αλλά κυρίως εκείνον του βήµατος άσκησης πολιτικής εξουσίας. Είδαµε πώς διάφορες κοινωνικοοικονοµικές οµάδες προσπαθούν να ιδιοποιηθούν η καθεµια για τον εαυτό της το χώρο της συντεχνίας, και, µε όχηµα αυτή, να αυξήσουν την ακτινοβολία τους στην πόλη και να αποκτήσουν πρόσβαση στη διοίκηση της πολιτείας. Οι κατηγορίες που χρησιµοποιεί η συντεχνία για να ταξινοµήσει τους επαγγελµατίες εγγράφονται σε δύο συµφραζόµενα και έχουν διττή έννοια. Πράγµατι, αναλύοντας τους τρόπους κατηγοριοποίησης των αµπατζήδων, καταδεικνύεται η άµεση σχέση ανάµεσα στην καταχώρηση των επαγγελµατιών στις βαθµίδες της συντεχνιακής ιεραρχίας και στην κοινωνικοοικονοµική και επαγγελµατική τους διαστρωµάτωση. Καθεµιά από τις βαθµίδες της συντεχνιακής ιεραρχίας µάστορας, κάλφας, τσιράκι και ακόµη οι κατηγορίες «γιοι µαστόρων» και «ξένοι»- περικλείουν µια συγκεκριµένη κοινωνικοοικονοµική οµάδα της συντεχνιακής κοινότητας.

10 Aναγγελίες συνεδρίων 21th Scientific Instrument Symposium EIE, 9-14 Σeπτεµβρίου 2002 Tο Συµπόσιο οργανώνεται από το Πρόγραµµα Iστορίας και Φιλοσοφίας των Eπιστηµών του KNE/EIE, υπό την αιγίδα της Scientific Instrument Commision της International Union of the History and Philosophy of Science, Division of History of Science. Preliminary Programme: Monday 9th, afternoon: Registration of the participants, Reception. Tuesday 10th, morning: Sessions afternoon: Sessions. Visit to the big Newall refractor at the Observatory of Penteli. Wednesday 11th, morning: Sessions afternoon: Visit to the Archaeological Museum (Antikythera Mechanism). Thursday 12th, morning: Sessions afternoon: Visit to the National Observatory of Athens (19th c. Instruments). Plenary Session of the SIC Closing Dinner Friday 13th, morning: Sessions Excursion to Syros island: Friday 13th, afternoon: Departure from Piraeus to Syros island (2h30mn by boat). Visit to the new technological Museum. Saturday 14th, morning: free at Syros. afternoon: Departure to Piraeus. Eγγραφή στο Συµπόσιο on-line: Συµµετοχή στο Συµπόσιο: 76 Eυρώ (γεύµατα και επισκέψεις εντός Aθηνών) Συµµετοχή στο επίσηµο γεύµα: 25 Eυρώ Συµµετοχή για την εκδροµή στη Σύρο: Eυρώ, εξαρτάται από το ξενοδοχείο. ιεθνής Συνάντηση Προς µια Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρµογές ΕΙΕ, Μαΐου 2002 Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του προγράµµατος µε θέµα τη συγκρότηση µιας Εγκυκλοπαίδειας της ιστορίας του Ελληνικού Τύπου ανέκυψαν ποικίλα θεωρητικά ζητήµατα που προκάλεσαν προβληµατισµούς στους ερευνητές συνεργάτες. Για το λόγο αυτό το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών οργανώνει επιστηµονική συνάντηση µε θέµα: Προς µια Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου. Θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρµογές, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ΕΙΕ, από τις 23 ως τις 25 Μαΐου Η συνάντηση αυτή είναι συνεδριακού και σεµιναριακού χαρακτήρα, δηλαδή προβλέπονται να γίνουν γενικές θεωρητικές εισηγήσεις και Ανοικτά Εργαστήρια. Πρόγραµµα Πέµπτη 23 Μαΐου 2002 Απόγευµα: 17.30'-21.30' Υποδοχή Συνέδρων Εισηγήσεις Εγκαίνια Έκθεσης Τύπου. Παρασκευή 24 Μαΐου 2002 Πρωί: 9.30'-13.00' 9.30'-11.00', Εισηγήσεις '-13.00', Ανοικτό Εργαστήριο: Ο ελληνικός τύπος. Απόγευµα: 17.30'-20.30' 17.30'-18.30', Εισηγήσεις '-20.30' Ανοικτό Εργαστήριο: Ο Τύπος, ο κόσµος του και η ροή της είδησης. Σάββατο 25 Μαΐου 2002

11 Πρωί: 9.30'-14.00' 9.30'-10.30', Εισηγήσεις '-12.00', Ανοικτό Εργαστήριο: Πρωτεύουσες και Περιφέρεια 12.30'-13.30', Εισηγήσεις '-14.00', Ανοικτό Εργαστήριο: ιασπορά και Οµογένεια. Απόγευµα: 17.30'-20.30' 17.30'-17.50', Εισήγηση '-19.00', Ανοικτό Εργαστήριο: Αρχεία και συλλογές Τύπου '-20.45', Στρογγυλό Τραπέζι: O Tύπος ως εκφραστής και διαµορφωτής συλλογικών ρευµάτων και νοοτροπιών. ιεθνές Συνέδριο Victor Hugo et l Hellénisme Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του Victor Hugo και που τελούν υπό την αιγίδα της Γαλλικής κυβέρνησης, οργανώνει ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: Victor Hugo et l Hellênisme. Στην Ελλάδα τις εκδηλώσεις αυτές συντονίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος Nοεµβρίου του 2002 στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών. ' ιεθνές Συνέδριο Iστορίας Iστοριoγραφία της νεώτερης και σύγχρονης Eλλάδος ( ) Tο Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών συγκαλεί το ' ιεθνές Συνέδριο Iστορίας µε αντικείµενο την Iστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Eλλάδας ( ). Tο συνέδριο προγραµµατίζεται να συνέλθει από τις 29 Oκτωβρίου έως και τις 3 Nοεµβρίου Σκοπός του ιεθνούς Συνεδρίου Iστορίας του KNE είναι να προκαλέσει προβληµατισµούς και αναστοχαστικές συζητήσεις πάνω στα ιστοριογραφικά πεδία και τις ερµηνευτικές προτάσεις για το συλλογικό παρελθόν, που εµφανίστηκαν στην ελληνική παιδεία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το τέλος του εικοστού αιώνα. H κύρια επιδίωξη του Συνεδρίου είναι µια κριτική εξέταση των όσων έχουν συντελεστεί, µέσω κυρίως της εξιστόρησης της πορείας των ιστορικών σπουδών. Zητούµενα είναι η αδρή χαρτογράφηση του πεδίου της ελληνικής ιστοριογραφίας η αναζήτηση της λογικής, των προτεραιοτήτων και των συµφραζοµένων που καθόρισαν την πορεία της, η ανάδειξη των συνεχειών, που πηγάζουν από τις αδράνειες του ιστορικού λόγου, αλλά και των αναζητήσεων που οδήγησαν σε αµφισβητήσεις και νέες αφετηρίες. H Oργανωτική Eπιτροπή απαρτίζεται από τους: Πρόεδρος: Σπύρος Aσδραχάς, Aντιπρόεδρος: Bασίλης Kρεµµυδάς, Γραµµατέας: Πασχάλης Kιτροµηλίδης, Tαµίας: Kώστας Λάππας, Mέλη: Aντώνης Λιάκος, Tριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. Kύριοι άξονες του Συνεδρίου: I. Θεωρητικά ζητήµατα της νεοελληνικής Iστορίας II..Πολιτισµική ιστορία Iστορία της Παιδείας III. Kοινωνική Iστορία IV. Oικονοµική Iστορία V. Iστορία των θεσµών και του Eλληνικού Kράτους VI. Σύγχρονες ιστοριογραφικές συζητήσεις VII. Στρογγυλή Tράπεζα: Eνσωµάτωση των ελληνικών ιστορικών σπουδών στη διεθνή θέαση

12 Παντελής Νικολακόπουλος ( ) Ο Παντελής Νικολακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το Μετά την αποφοίτησή του από το Κολέγιο Αθηνών σπούδασε φιλοσοφία στις Η.Π.Α. (B.A., 1974-Wesleyan University, M.A., 1977 και Ph.D, 1979-Brandeis University). Από το 1980 άρχισε να διδάσκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Επιµελητής στην (τότε) Έδρα Φιλοσοφίας. Το 1985 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής του Τοµέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και ικαίου του Γενικού Τµήµατος (και από το 1998 Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών) του Ε.Μ.Π.. Ηταν από τους βασικούς συντελεστές του Προγράµµατος Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας (που ξεκίνησε στο Ε.Μ.Π. το ακαδηµαϊκό έτος µε το όνοµα Πρόγραµµα Επιστηµολογίας). Επιµελητής δύο βιβλίων της σειράς Boston Studies in the Philosophy of Science, Greek Studies in the Philosophy and History of Science, vol. 121, 1990 και µε τους Κ. Γαβρόγλου και Γ. Γκουνταρούλη, Imre Lakatos and Theories of Scientific Change, vol. 111, 1989, καθώς επίσης και ενός τόµου πρακτικών διεθνούς συνεδρίου (σε συνεργασία µε τους Μ. Ασηµακόπουλο και Κ. Γαβρόγλου), Historical Types of Rationality, Ε.Μ.Π., Συγγραφέας άρθρων και ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόµους, πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούσαν κυρίως τους τοµείς της ιστορικής επιστηµολογίας (τέχνηµα, αναπαράσταση, κανονιστικότητα), της θεωρίας της γνώσης, της φιλοσοφίας της επιστήµης και της ιστορίας της νεότερης φιλοσοφίας. Μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών ευκαλίων (από το 1985), Signum (από το 1980) και review-editor του περιοδικού Philosophical Inquiry (από το 1990). Ηταν επίσης µέλος πολλών φιλοσοφικών εταιρειών (Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, C. S. Peirce Society, American Philosophical Association, 4S, Phi Beta Kappa κ.ά.) Είναι πολύ νωρίς για να µιλήσει κανείς για τον Παντελή. Η αµηχανία δίνει σιγά-σιγά τη θέση της στον πόνο. Ισως επειδή ο Παντελής ήταν πάνω από όλα άσκαλος, ίσως και γιατί εγώ είµαι ένας από τους µαθητές του. Κύριο µέληµα του Παντελή δεν ήταν να µεταδώσει, απλά και µόνο, τις γνώσεις του. Περισσότερο τον ενδιέφερε να µπορέσει να καταλάβει τους µαθητές του. Προτιµούσε να ακούει προσπαθώντας, στη συνέχεια, να δώσει διέξοδο στις απορίες του συνοµιλητή του. Ο Παντελής δεν αποφάσιζε εύκολα να γράψει. Οµως, στα κείµενά του θα βρει κανείς στοιχεία που δύσκολα συναντάµε στους πολυσέλιδους τόµους που µε τόση ευκολία εκδίδονται στην εποχή µας. Το γεγονός αυτό υπογραµµίζει και τη µεγάλη ευθύνη που έχουν όσοι επιχειρήσουν να αποτιµήσουν το έργο του. Το µόνο, λοιπόν, που θέλω τώρα να πω είναι πως δεν θα πάψει ποτέ να µου µαθαίνει καινούρια πράγµατα. Αισθάνοµαι τυχερός που ήµουν και παραµένω µαθητής του. Χαράλαµπος Κόκκινος

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ 14 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ Δημήτρης Γ. Aποστολόπουλος, Tο Nόμιμον της Mεγάλης Eκκλησίας, 1564 ci. 1593. Tόμος B, H αρχική συγκρότηση. H μεταγραφή. Mε τη συνεργασία των: Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, Γιούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου

Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου Υπόµνηµα Επιστηµονικού Έργου ιονύση Μοσχόπουλου ιδακτορική ιατριβή Administration Publique et Idées Politiques dans les Iles Ioniennes pendant la Seconde Domination Française (1807-1814), Παρίσι 1990,

Διαβάστε περισσότερα

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Η λογοτεχνική θεωρία μέσα από τα Α.Π.Σ.-Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κυριακή Γανίτου (Νομικός, ΜΑ του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, ΔΠΘ) Εισαγωγή Επανειλημμένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον.

Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. ΤΟΠΟΣ 16/2001 ΑΡΘΡΑ: Π. ΓΕΤΙΜΗΣ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ Η επιστημονική σκέψη για το χώρο στην Ελλάδα 1974-2000: απόπειρα αποτίμησης και σκέψεις για το μέλλον. Ν. ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ, Ν. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ο ρόλος του ανθρώπινου κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN

KATAΛOΓOΣ ΔHMOΣIEYMATΩN Άννα Tαµπάκη Kαθηγήτρια Παν/µίου Aθηνών Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Φιλοξενούµενη Ερευνήτρια Ινστιτούτο Nεοελληνικών Eρευνών Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών E-mail: atabaki@theatre.uoa.gr antabaki@eie.gr 27.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος της λογοτεχνίας είναι η ενδυνάµωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωµάτωση;

Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα: από τη διαταραχή στην ενσωµάτωση; Συνέδριο «Το φύλο, τόπος συνάντησης των επιστηµών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισµός» Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΠΜΣ «Γυναίκες και φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδασκαλία και status της Ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΜΕΑ: ΕΑΜ: ΕΕ: ΕΚΚΕ: ΕΠ: ΕΣΥΕ: ΔΒΜΜ: ΔΠΚΑ: ΚΠΣ: ΜΕΛΤ: ΜΟΠ: ΤΑΠΑ: ΤΕΠ: ΥΠΕΠΘ: ΥΠ.ΠΟ: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η µαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερµηνείες του δηµόσιου χώρου

Η µαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερµηνείες του δηµόσιου χώρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Η µαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερµηνείες του δηµόσιου χώρου Οι εικονογραφήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκαρίων. ιεθνές Συνέδριο της Στρογγυλής. Σεπτεµβρίου 1993. των προέδρων των Ευρωπαϊκών. Αρχειακών Εταιρειών, Augsburg 30

Βιβλιοθηκαρίων. ιεθνές Συνέδριο της Στρογγυλής. Σεπτεµβρίου 1993. των προέδρων των Ευρωπαϊκών. Αρχειακών Εταιρειών, Augsburg 30 ΑΡΧΕΙΑΚΑ ΝΕΑ / 8 1 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Α.Ε. Από Αρχειακά Νέα σε Αρχειακά Νέα 5 Ν. Παντελάκης 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 7 Βιβλιοθηκαρίων Α. Κράους Για µια άλλη Ολυµπιάδα του 1996 1 2 Ν. Παντελάκης Συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 1984-2014 30 χρόνια Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κατάλογος εκδόσεων φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 γενικές πληροφορίες O ι Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1984, όταν η Παγ κρητική Ένωση Aμερικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ»

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ενεργητικές τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες»

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των. ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός. εκφράζει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: Μελέτη περίπτωσης του πολιτιστικού θεσμού των ημητρίων στην Θεσσαλονίκη. Ο τρόπος που ο θεσμός εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα