Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας"

Transcript

1 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ Ομάδα Συντονισμού Έργου, Απρ Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΛΩ-ηγός» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: / ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ,50

3 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Βελτιώσεις στην κουλτούρα επιχειρήσεων και σε εργασιακές συμπεριφορές, μέσω αναζήτησης του αποτελεσματικότερου τρόπου & μέσων μεταβολής των ανασχετικών παραμέτρων. Αναβάθμιση γνωστικών αντιλήψεων, προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων - βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής τους στις μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις. Βελτίωση μηχανισμών επικοινωνίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Αποτελεσματική διαχείριση τυπικής γνώσης και μετατροπή της εμπειρικής γνώσης σε μορφή που να μπορεί να διαχειριστεί και να μεταδοθεί εύκολα. Αξιοποίηση γηράσκοντος δυναμικού σε νέους εργασιακούς ρόλους. Βελτίωση ποιότητας και απόδοσης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού. Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να επηρεασθεί από αλλαγές, με ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών συνομιλητών.

4 ΕΤΑΙΡΟΙ Α.Σ. «ΠΛΩ-ηγός» 1. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε 2. ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 3. ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 4. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. 9. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΜΠ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10. ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε. 11. ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε Κ.Ε.Κ.

5 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΑΙΡΟΙ 1 ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΗ ΕΡΓΟΥ Η Δράση αφορά στη διοικητική, οργανωτική, χρηματοοικονομική και τεχνική διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου, εργασίες οι οποίες θα υποστηρίζονται σε συνεχή βάση από το σύστημα διαχείρισης του έργου που αναπτύσσεται στο Υποέργο Ι (Ενέργεια Ι), στο γενικό συντονισμό των εργασιών του, στην υποστήριξη των εταίρων της ΑΣ, στην οργάνωση των Δ.Σ. και των Επιστημονικών Επιτροπών, στην ενημέρωση όλων των εταίρων για τα έγγραφα, τις απαιτούμενες διαδικασίες και τις σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ του Προγράμματος της ΚΠ EQUAL και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κλπ. ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η Δράση αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του συστήματος και των διαδικασιών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης του έργου και των αποτελεσμάτων του. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης του έργου, η οποία θα γίνει από εξωτερικό ανάδοχο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και προδιαγραφές της ΕΥΔ, με ευθύνη του εταίρου Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (Εξωτ. Ανάδοχος

6 ΕΤΑΙΡΟΙ 4 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ Η Δράση αποτελεί το πρώτο στάδιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης του έργου για τη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας του ναυπηγικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις Δράσεις 5 και 6 που έπονται. Η συγκεκριμένη Δράση αναμένεται να παράσχει το διαγνωστικό-υποκινητικό υπόβαθρο για τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν (στάδιο «Αποπαγιοποίησης» ή «Αποδέσμευσης», με όρους οργανωσιακής ψυχολογίας), στοχεύοντας στην ανίχνευση και καταγραφή των προβλημάτων, των αναγκών και των προσδοκιών του εργαζόμενου της ναυπηγικής βιομηχανίας σε επίπεδο μονάδας και από την άλλη πλευρά στον ακριβή και συστηματικό προσδιορισμό των μορφών και των συνιστωσών που συνιστούν την Αλλαγή, σε καθεμία από τις υπό μελέτη επιχειρήσεις (ναυπηγεία Νεωρίου και Ελευσίνας). ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Δράσης 4, η υλοποίηση της Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη και εδραίωση ενός μόνιμου αμφίδρομου μηχανισμού επικοινωνίας, συμμετοχής, ενδυνάμωσης, μεταφοράς γνώσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Σχέδιο επικοινωνίας), παρέχοντας το μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας και τα συνοδευτικά εργαλεία εφαρμογής για την αποτελεσματική υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων από πλευράς επικοινωνίας και προσέγγισης των ομάδων στόχου. -ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΣΕΝΕ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

7 ΕΤΑΙΡΟΙ 6 ΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη, στελέχωση και πιλοτική λειτουργία ενδοεπιχειρησιακής δομής επικοινωνίας στο ναυπηγείο Νεωρίου, η οποία θα υποστηρίζει σε συνεχή βάση την επικοινωνία με τους εργαζόμενους, θα παρακολουθεί την πορεία της και θα ανατροφοδοτεί, ευθυγραμμίζει και βελτιώνει το σχέδιο επικοινωνίας και τις ενέργειες επικοινωνίας καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Με δεδομένο ότι η ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία στα ναυπηγεία παρουσιάζει προβλήματα, στόχος είναι η πιλοτική δομή επικοινωνίας που θα αναπτυχθεί, να ενσωματωθεί οργανικά σε μόνιμη βάση στην επιχειρησιακή λειτουργία των ναυπηγείων. ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ 7 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ Η Δράση αφορά στην υλοποίηση δύο μελετών ανάλυσης των εργασιακών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών που προκύπτουν από τις αλλαγές, σε καθένα από τα δύο ναυπηγεία (μελέτες περίπτωσης). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών θα διαμορφώσουν τα κριτήρια προσδιορισμού του τελικού θεματικού περιεχομένου των επιμορφωτικών ενεργειών που θα ακολουθήσουν και θα υποδείξουν τις προτεραιότητες από πλευράς ωφελουμένων στους οποίους αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν. - ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ - ΚΕΚ- ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

8 ΕΤΑΙΡΟΙ 8 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Η Δράση αφορά σε ενέργειες επικοινωνίας, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων σχετικά με τα αποτελέσματα της διερεύνησης των εργασιακών και εκπαιδευτικών αναγκών (αποτελέσματα Δράσης 7) και τις δράσεις επιμόρφωσης που θα αναπτυχθούν για την υποστήριξη της Αλλαγής (Δράση 9). Οι ενέργειες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιμορφωτικών παρεμβάσεων και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές. -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΣΕΝΕ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Με γνώμονα τα αποτελέσματα της διερεύνησης των εργασιακών και εκπαιδευτικών αναγκών (Δράση 7), καθώς και τα αποτελέσματα των εργαστηρίων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης (Δράση 8), θα διαμορφωθεί η τελική μορφή των συνοδευτικών/υποστηρικτικών ενεργειών επικοινωνίας με τους ωφελούμενους. Θα ακολουθήσει η ανάπτυξη περιεχομένου και εργαλείων επιμόρφωσης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες, με βάση την προηγούμενη ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και, στη συνέχεια, η υλοποίηση των ενεργειών ενημέρωσης/επιμόρφωσης στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Δράση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των ενεργειών εκπαίδευσης/ ενδυνάμωσης, σε σχέση με τους στόχους σχεδιασμού τους και τους στόχους του έργου για τη διαχείριση της Αλλαγής. ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ

9 ΕΤΑΙΡΟΙ 10 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΕΠΙΔΟΣΗΣ Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Δράσης αφορά στη χαρτογράφηση των κρίσιμων διεργασιών και παραμέτρων του υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος («σάρωση συστήματος») και, στη συνέχεια, στην ανάπτυξη και ανάλυση εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης, εργασίας, κλπ και αναγνώρισης των «κυρίαρχων» και των «εξαρτημένων» μοντέλων (δημιουργική Φάση). Η ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τέτοιων μοντέλων προκύπτει από το γεγονός ότι το κάθε μοντέλο εστιάζει την προσοχή του σε διαφορετικές όψεις της λειτουργίας ενός συστήματος, ανάλογα με το πού στοχεύει κάθε φορά και λαμβάνει υπόψη του μερικές μόνο από τις παραμέτρους που συνθέτουν το σύστημα. Ειδικά στην περίπτωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, όπου το περιβάλλον είναι κατ εξοχήν δυναμικό και μεταβαλλόμενο, οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, συχνά ασαφείς και διαφοροποιούμενες σχεδόν ανά περίπτωση, η στήριξη σε ένα μόνο μοντέλο είναι σίγουρο ότι θα οδηγούσε σε αποσπασματική και άρα ανεπαρκή αποτύπωση και λανθασμένες ερμηνείες των προβληματικών καταστάσεων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

10 ΕΤΑΙΡΟΙ 11 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ Στη βάση των αποτελεσμάτων της χαρτογράφησης του υφιστάμενου επιχειρησιακού συστήματος και της ανάπτυξης εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης/εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία (Δράση 10), αναπτύσσεται η συγκεκριμένη Δράση, η οποία αφορά στην επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ναυπηγικής στα παραπάνω αποτελέσματα, καθώς και στη διαμόρφωση του κατάλληλου κοινωνικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό των ναυπηγικών επιχειρήσεων για την υποδοχή και την αποτελεσματική εφαρμογή των επακόλουθων παρεμβάσεων διαχείρισης της επιχειρησιακής επίδοσης. -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩ Ν ΣΥΡΟΥ -ΣΕΝΕ

11 ΕΤΑΙΡΟΙ 12 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΕΠΙΔΟΣΗΣ Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε πιλοτική κλίμακα του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής επίδοσης για τη ναυπηγική βιομηχανία. Υπόβαθρο για την υλοποίηση της Δράσης αποτελούν τα αποτελέσματα της Δράσης 10, όπως και οι διεργασίες επικοινωνίας και ενδυνάμωσης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Δράσης 11. Σε τεχνικό επίπεδο, στόχος της Δράσης είναι η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και έλεγχος των εργασιακών ενεργειών και διεργασιών, μέσω μετρήσιμων δεδομένων, ως αποτρεπτικού παράγοντα για τη δημιουργία ανισοτήτων και συγκρούσεων. Επιπλέον, στόχος είναι και η υποστήριξη και αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου, με αποφυγή όμως της αίσθησης της γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει συνήθως την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας και εδραίωση διαδικασιών αυτο-αξιολόγησης των λειτουργιών, των εργασιών και των ίδιων των εργαζόμενων. Το φυσικό αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη γενικού μεθοδολογικού μοντέλου διαχείρισης της επιχειρησιακής επίδοσης στη ναυπηγική βιομηχανία, την κατάρτιση ενός σχεδίου εφαρμογής του μοντέλου αυτού στις συγκεκριμένες ναυπηγικές επιχειρήσεις(μελέτεςπερίπτωσης) και, εν συνεχεία, την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες των επιχειρήσεων. - ΕΜΠ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ- ΣΧ. ΝΑΥΠ.- ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ. - ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ ΣΣΥΡΟΥΑΕ -ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ - ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ -ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

12 ΕΤΑΙΡΟΙ 13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Η Δράση αποτελεί το υπόβαθρο της παρέμβασης του έργου σχετικά με τη Διαχείριση της Οργανωσιακής Γνώσης στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα, αφορά σε διαγνωστική μελέτη των αναγκών των δύο ναυπηγείων και του κλάδου συνολικά σε γνώση (π.χ. διασκορπισμένοι «πόροι γνώσης» σε διάφορα σημεία ή διευθύνσεις των ναυπηγείων, των Πανεπιστημίων ή των ΤΕΙ, δυσχέρειες πρόσβασης στην υφιστάμενη γνώση, κλπ), η οποία θα διαγνώσει τις κρίσιμες ανάγκες γνώσης, συναρτήσει των σημερινών και των επερχόμενων απαιτήσεων της αγοράς και τον προσανατολισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων (επισκευές, νέες κατασκευές, κ.λ.π). ΕΜΠ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ- ΣΧ. ΝΑΥΠ.- ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ.

13 ΕΤΑΙΡΟΙ 14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚ ΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της Δράσης 13, η Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της τυπικής και κυρίως της άτυπης ή εμπειρικής οργανωσιακής γνώσης των ναυπηγείων, η οποία αποτελεί και τον κύριο όγκο της υφιστάμενης γνώσης. Σήμερα το κύριο μέρος της προστιθέμενης αξίας ενός ναυπηγείου και των εργαζόμενων του βασίζεται στην εμπειρική γνώση. Ο στόχος της Δράσης είναι διττός: Αφενός στοχεύει στη συστηματική, κωδικοποιημένη καταγραφή και διαχείριση της τυπικής γνώσης (π.χ. αρχεία εργασιών, τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια, οδηγοί, κλπ) και αφετέρου Στοχεύει στην κωδικοποίηση και μετατροπή της εμπειρικής γνώσης σε τυπική («τυποποίηση δημιουργία πακέτων γνώσης»), σε μορφή που να μπορεί να διαχειριστεί και να μεταδοθεί εύκολα, ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση, η ενίσχυση και η εσωτερική διάχυση της γνώσης. Χωρίς την ύπαρξη κάποιου συστηματικού μηχανισμού καταγραφής και κωδικοποίησης, η γνώση αυτή χάνεται μαζί με την αποχώρηση του εργαζόμενου που την κατέχει. Η προσέγγιση που επιλέγεται για την επίτευξη των παραπάνω βασίζεται στην αξιοποίηση του γηράσκοντος δυναμικού, το οποίο κατέχει κατά τεκμήριο το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης, σε νέους εργασιακούς ρόλους, όπως αυτός του «εργάτη γνώσης» (Knowledge Worker) ή του εμψυχωτή-μεσολαβητή (Facilitator). Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι σοβαρή συμβολή στην υλοποίηση της Δράσης έχουν οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Όμως, η λειτουργία τους είναι υποστηρικτική και η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα είναι αυτή με την κρισιμότερη σημασία ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ ΝΑΥΠΗΓ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝ ΑΣ ΑΕ

14 ΕΤΑΙΡΟΣ 15 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Δράση περιλαμβάνει δραστηριότητες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Το πρώτο σκέλος της δράσης επικεντρώνεται στη διάχυση των αποτελεσμάτων σχετικά με τη διαχείριση γνώσης των Δράσεων 13 και 14 και απευθύνεται στο εσωτερικό περιβάλλον τωνναυπηγικώνεπιχειρήσεων. Άξονες υλοποίησης του θα αποτελέσουν το Σχέδιο Επικοινωνίας με την ομάδα στόχο και η Δομή συνεχούς υποστήριξης της Επικοινωνίας, που αποτελούν προϊόντα των Δράσεων 5 και 6 αντίστοιχα. Το δεύτερο σκέλος της Δράσης αφορά σε ημερίδες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του έργου συνολικά και απευθύνεται κυρίως στο «εξωτερικό περιβάλλον» (γενικό κοινό). Βασικό άξονα υλοποίησης των ημερίδων αυτώνθααποτελέσειτογενικόπλάνο δημοσιότητας του έργου. -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΣΕΝΕ -ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. ΣΥΡΟΥ ΑΕ -ΣΩΜ. ΝΕΩΡΙΟΥ -ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΕΜΠ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-ΣΧ. ΝΑΥΠ.- ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ.

15 ΕΤΑΙΡΟΣ 16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Η Δράση αφορά στο πρώτο στάδιο της συνεργατικής δημιουργίας και πιλοτικής λειτουργίας ενός πρότυπου Κέντρου Υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της ναυπηγικής στη Σύρο, μέσω της παροχής υπηρεσιών και της υλοποίησης στοχευμένων ενεργειών συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και προώθησης στην απασχόληση ή/και στην επιχειρηματικότητα. Ομάδες-στόχο του Κέντρου αποτελούν το γηράσκον αλλά μη ανενεργό παραγωγικό δυναμικό των ναυπηγείων, οι εργαζόμενοι με υψηλό βαθμό επισφάλειας στην απασχόληση λόγω δυσκολίας προσαρμογής στις επερχόμενες αλλαγές, καθώς και εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης σε ειδικότητες της ναυπηγικής. Ως έδρα του Κέντρου επιλέγεται η Σύρος λόγω της υψηλής έντασης του προβλήματος απασχόλησης στην περιοχή και σταθμίζοντας το γεγονός ότι λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης και του μικρού μεγέθους της τοπικής αγοράς εργασίας, η δυνατότητα εύρεσης εναλλακτικών πηγών απασχόλησης είναι περιορισμένη. Ωστόσο, το Κέντρο προβλέπεται να είναι σε θέση να υποστηρίξει και εργαζόμενους με αντίστοιχα προβλήματα από άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως θα φανεί στα ακόλουθα. Από πλευράς μεθοδολογίας, στόχος είναι η επίτευξη συμμετοχικής αντιμετώπισης της υποστήριξης του παραπάνω δυναμικού, με συνεισφορά από την πλευρά των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εργαζομένων, αναπτυξιακών φορέων, των υπηρεσιών απασχόλησης (π.χ. ΚΠΑ-ΟΑΕΔ), κ.λ.π., υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ως του μείζονος εκπροσώπου της κρατικής διοίκησης στην περιοχή. ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

16 Με βάση την προσέγγιση αυτή, το Κέντρο αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα εξειδικευμένη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων σε κοινωνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος και την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας.η ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου θα σχεδιασθεί και υποστηριχθεί στο οργανωτικό επίπεδο από την ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ, φορέα με πολύχρονη γνώση των προβλημάτων του κλάδου.η Δράση θέτει τα θεμέλια της δημιουργίας, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης & Προσαρμογής του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς διαμορφώνει τη γενική στρατηγική, τον χαρακτήρα, τους ειδικούς στόχους και το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας του Κέντρου. Επίσης, στο αντικείμενο της Δράσης περιλαμβάνεται ο συνεχής συντονισμός και η υποστήριξη σε διοικητική τεχνογνωσία του Κέντρου, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

17 ΕΤΑΙΡΟΣ 17 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Με βάση το σχεδιασμό του Κέντρου υποστήριξης που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16, η Δράση αφορά στην ανάπτυξη επιστημονικής μεθοδολογίας και εργαλείων των στοχευμένων ενεργειών του Κέντρου, από το Νεώριον ΚΕΚ. Το περιεχόμενο των στοχευμένων ενεργειών θα αφορά σε ενέργειες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως και σε ενέργειες προώθησης στην κατάρτιση, στην απασχόληση ή/και στη δημιουργία μικρών υπεργολαβικών επιχειρήσεων (υποστήριξη επιχειρηματικότητας) σε αντικείμενα του κλάδου. ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ 18 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στη βάση του σχεδιασμού και των μεθοδολογιών των Δράσεων 16 και 17, η Δράση περιλαμβάνει τη Φάση Λειτουργίας και Παροχή των Υπηρεσιών σε Εξυπηρετούμενους όπου όλα τα εργαλεία των προηγούμενων δύο Δράσεων μπαίνουν σε πλήρη εφαρμογή. Το Κέντρο πέρα από τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες κατά την φάση αυτή συντονίζει τις πιλοτικές, στοχευμένες ενέργειες υποστήριξης απασχόλησης, καταγράφει πληροφορίες εμπειρίες και συνεργάζεται στενά με όλους τους εταίρους των συναφών Δράσεων (Δράσεις 16, 17, 19 και 20). -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΚΕΚ- ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ

18 ΕΤΑΙΡΟΣ 19 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Δράση περιλαμβάνει τη φάση συνεργασίας δικτύωσης του Κέντρου υποστήριξης όπου ο υπεύθυνος εταίρος (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Κυκλάδων) φροντίζει να κάνει γνωστή τη λειτουργία του Κέντρου σε άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπώντας στη δημιουργία μίας κοινότητας οργανισμών που υποστηρίζουν την προσαρμογή. Η ισχυρή δικτύωση του Κέντρου και η υποστήριξη της λειτουργίας του από τα ναυπηγεία αποτελεί κρίσιμο σημείο στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, ιδιαίτερα όσον αφορά στη διασύνδεσή του με την ενδοεπιχειρησιακή δομή επικοινωνίας που θα αναπτυχθεί στο ναυπηγείο του Νεωρίου (Δράση 6), καθώς και με τις συμπληρωματικές υφιστάμενες δομές συμβουλευτικής και στήριξης της απασχόλησης στις περιοχές ενδιαφέροντος (Σύρος και Δυτ. Αττική). ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

19 ΕΤΑΙΡΟΣ 20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Δράση αφορά στη συνεχή διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης της λειτουργίας του Κέντρου και των αποτελεσμάτων της. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία τα στελέχη του Κέντρου ενσωματώνουν στο Σχέδιο Λειτουργίας του, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν και τα βασικά δεδομένα για το σχεδιασμό της ευρύτερης εφαρμογής και μόνιμης λειτουργίας του, πέραν του πλαισίου της ΚΠ EQUAL (Μελέτη Βιωσιμότητας). Στόχος είναι ο κύκλος ζωής του Κέντρου να επεκταθεί πέραν του χρόνου υλοποίησης του έργου ή/και πέραν του πεδίου των εργαζομένων της ναυπηγικής, μέσω της ενσωμάτωσής του σε υφιστάμενες δομές/υπηρεσίεςστήριξηςτηςαπασχόλησηςή της αυτόνομης λειτουργίας του ως παροχέας σχετικών υπηρεσιών. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20 ΕΤΑΙΡΟΣ 21 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EQUAL LIGHTHOUSE Με τον τίτλο EQUAL LIGHTHOUSE ηδιακρατική εταιρική σχέση με την Ιρλανδική Α.Σ. EQUAL IRELAND Life-Long Learning [Community & Workplace] Project δραστηριοποιείται στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα, εισφέροντας σημαντική προστιθέμενη αξία στις αντίστοιχες δράσεις του εθνικού σκέλους: -Συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Δ.Σ. -Μεταφορά καλής πρακτικής στη διαχείριση της οργανωσιακής κουλτούρας. -Κοινή ανάπτυξη ενοτήτων σπονδυλωτής εκπαίδευσης. -Ανταλλαγή επιμορφωτών για την υποστήριξη του απειλούμενου ανθρώπινου δυναμικού. -Ενέργειες Διάδοσης και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων της Δ.Σ. -ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ -ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ -ΑΝΕΤΚΥ ΑΕ -ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ -ΕΜΠ ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ-ΣΧ. ΝΑΥΠ.- ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧ. -ΕΡΓΟΣΤ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΣΕΝΕ -ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ -ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -ΑΝΕΤΚΥΑΕ

21 ΕΤΑΙΡΟΣ 22 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ Η Δράση αφορά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ενημέρωση και την υποστήριξη της ιστοσελίδας της ΑΣ και του εθνικού έργου της στο διαδίκτυο. Θεωρείται δεδομένο πλέον ότι η ιστοσελίδα ενός έργου όπως το υπό υλοποίηση, αποτελεί μείζον εργαλείο δικτύωσης, προβολής και προώθησης. Η ποιοτική διαφοροποίηση μεταξύ των χιλιάδων τέτοιων ιστοσελίδων που υπάρχουν σήμερα, εντοπίζεται αφενός στο εύρος και στην εγκυρότητα του ουσιαστικού περιεχομένου που παρουσιάζουν και αφετέρου, στο δυναμικό ή στατικό χαρακτήρα τους, δηλαδή στο κατά πόσο μία ιστοσελίδα ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε σχέση με την εξέλιξη του έργου το οποίο προβάλλει. ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. ΣΥΡΟΥ ΑΕ

22 ΕΤΑΙΡΟΣ 23 ΕΚΠΟΝΗΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η Δράση αυτή, σε συνδυασμό με τις συναφείς δράσεις 15 και 22, αφορά στην υλοποίηση των ενεργειών διάδοσης και δημοσιότητας του έργου της Α.Σ. Βάση της υλοποίησης των ενεργειών αυτών αποτελεί το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημοσιότητας, το οποίο αποτυπώνει τη φιλοσοφία, τη στρατηγική, τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης που περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα. Στόχος της Δράσης είναι η μέγιστη αξιοποίηση του προϋπολογισμού δημοσιότητας των εταίρων, για την επίτευξη βέλτιστης αποτελεσματικότητας και αντίκτυπου από την προβολή του έργου, με τήρηση ενιαίων ποιοτικών προδιαγραφών και χωρίς επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων ενεργειών δημοσιότητας από τους εταίρους της ΑΣ. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι αν και το Σχέδιο αποτυπώνει τη συνολική φιλοσοφία και στρατηγική της Α.Σ. για τη δημοσιότητα, οι ενέργειες που εντάσσονται στην παρούσα Δράση στοχεύουν κυρίως στην «εξωτερική» «δημοσιότητα του έργου, καθώς η κρίσιμη παράμετρος της «εσωτερικής» επικοινωνίας και δημοσιότητας καλύπτεται από σημαντικό αριθμό αντίστοιχων εργασιών στο πλαίσιο των υπόλοιπων Δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες σχεδιασμού, παραγωγής, έκδοσης και προώθησης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας της Ενέργειας ΙΙ του έργου. - ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. ΣΥΡΟΥ ΑΕ - ΝΑΥΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΧ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ -ΑΙΓΑΙΟΕΠΕ -ΑΝΕΤΚΥΑΕ - ΝΕΩΡΙΟΝ ΚΕΚ Μ. ΕΠΕ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών

Ευγενία Τσουμάνη. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Υπουργείο Εσωτερικών Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον αναπτυξιακό παράγοντα, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση

1 Στην Εισαγωγική Επιμόρφωση Συνοπτική παρουσίαση πρότασης για τον Σχεδιασμό ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Επιμόρφωσης, η οποία προτείνεται να ενταχθεί στην πράξη με τίτλο «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Β Φάση», προς ένταξη στο ΕΠ «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί

Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος Τεύχος 219,222, Σεπτέμβριος Απρίλιος 2015 2014 Η συμμετοχική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης: διαπιστώσεις και προβληματισμοί JUST/2013/PROG/ΑG/4906/GE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα