Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ Ι ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΟΟ Ι ΧΧ ΕΕ Ι ΑΑ Επώνυµο Βέργας Όνοµα ηµήτρης Τηλ Κινητό ΣΣ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΕΕ ΣΣ 1998 Master in Total Quality Management, European Master s Programme in Total Quality Management Πανεπιστήµιο Πειραιώς & Aarhus Business School ( ανία) 1994 Τµήµα ιοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Ειδίκευση Μάρκετινγκ και ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Πτυχίο Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΠΠ Ι ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΠΠ ΟΟ Ι ΗΗ ΣΣ ΕΕ Ι ΣΣ Συστήµατα Ποιότητας ISO 9001 ISO ISO BS 7799 EFQM model Πιστοποιηµένος Εκπαιδευτής IRCA για Συστήµατα Ποιότητας (International Registry of Certificated Auditors)- Cert. No Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 (Quality Management Systems)- Cert. No LA444 & IQ-A0528 Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Management Systems ISO 27001)- Cert. No A17242/2006/0161 Επιθεωρητής Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (Environmental Management Systems)- Cert. No 0183/08 Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης Πληροφοριακών εδοµένων (Information Security Management Systems BS 7799 Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας Σελί δα 1 από 5

2 ΞΞ ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΣΣ ΓΓ ΛΛ ΩΩ ΣΣ ΣΣ ΕΕ ΣΣ Αγγλικά ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛΜ ΑΑ ΤΤ Ι ΚΚ ΗΗ ΕΕΜ ΠΠ ΕΕ Ι ΡΡ Ι ΑΑ 05/2009 εως σήµερα Σύµβουλος Επιχειρήσεων 1998 έως 05/2009 ιευθυντής Οργάνωσης και Ανάπτυξης της εταιρείας PRIORITY Quality Consultants 2004 έως σήµερα Ιδρυτικό µέλος και ιευθυντής Ανάπτυξης στο Ελληνικό Ινστιτούτου Πωλήσεων και ιαπραγµατεύσεων 2005 έως 2008 Εξωτερικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης του TUV RHEINLAND 2001 έως 2005 Εξωτερικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης του TUV HELLAS 2000 έως σήµερα Επιστηµονικός συνεργάτης του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 2001 έως 2004 Εισηγητής στο New York College 1999 INTERACTION AE, Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, Στατιστική ανάλυση δεδοµένων έρευνας αγοράς 1998 Σύµβουλος σε κοινοπραξία τραπεζών (Εθνική, Κτηµατική, Πειραιώς, Αγροτική, Γενική) στα πλαίσια του κοιν. Προγράµµατος ADAPT II, Ποιοτική Τράπεζα 1997 ( Εισηγητής σε θέµατα Ποιότητας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Επιστηµονικός βοηθός καθηγητή Κ.Ν. ερβιτσιώτη (σε θέµατα ιοίκησης Ολικής Ποιότητας) Παράδοση Εργαστηριακών µαθηµάτων (Η/Υ) στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων 1997 Εξωτερικός συνεργάτης σε θέµατα Ποιότητας και στην σύνταξη µελετών στην εταιρεία Συµβούλων Eπιχειρήσεων ΑMACON ΕΠΕ Επιστηµονικός βοηθός καθηγητή Γ.Σ. Οικονόµου (σε θέµατα επιχειρησιακής έρευνας και πληροφορικής) 1993 Ερευνητής - Αναλυτής στην εταιρεία INTERACTION A.E Σύµβουλοι Επιχειρήσεων µε θέµα "VENTURE CAPITAL" Σελί δα 2 από 5

3 ΣΣ ΕΕΜ Ι ΝΝ ΑΑ ΡΡ Ι ΑΑ 2007 Project Management, TUV HELLAS 2006 Information Security Management Systems ISO Auditor / Lead Auditor, TUV HELLAS 2004 Επιθεωρητές Συστηµάτων ιαχείρισης Πληροφοριακών εδοµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο BS :2002 (Information Security Management Systems), TUV Rheinland Group 2004 Network Security Assessment, MD Balanced ScoreCard, Paladium, UK 2004 Advanced Στρατηγικές ιαπραγµατεύσεων, Forum Training & Consulting 2003 TMS Insight ISO 9000:2000 Series QMS Auditor / Lead Auditor, IRCA 2002 Επιθεωρητές Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO 14001:1996, TUV HELLAS (RWTUV) S.A Self-assessment European Model for Business Excellence, European Foundation for Quality Management (EFQM) 2000 Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας σύµφωνα µε το νέο ISO 9001:2000 για νοσοκοµεία και ξενοδοχεία, TUV AUSTRIA HELLAS 1999 Self-Assessment by Geoff Carter, European Foundation for Quality Management (EFQM) 1999 European Master s in Total Quality Management, European Foundation for Quality Management (EFQM) 1998 Σεµινάριο επιθεωρητών Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9000 (Quality Management System Auditing), TUV HELLAS (RWTUV) S.A Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιµα σηµεία ελέγχου στην βιοµηχανία τροφίµων (Hazard Analysis Critical Control Points), PRIORITY Quality Consultants 1997 ιαπίστευση Εργαστηρίων κατά EN 45001, PRIORITY Quality Consultants 1997 ΜΠΣ ΟΠ: Learning Organizations, Κ.Ν. ερβιτσιώτης Σελί δα 3 από 5

4 ΣΣ ΥΥΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ Έχει διατελέσει Υπ. Έργου στον σχεδιασµό και ανάπτυξη συστηµάτων ποιότητας κατά ISO σε περισσότερες απο 300 επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων και ενδεικτικά αναφέρονται: Alpha Bank, WinBank (Τραπεζα Πειραιώς), Εγνατία Τράπεζα, Λαϊκή Τράπεζα (νυν Marfin Bank), ΕΣΦΑ, ΚOSMOCAR (Audi & VW), Citroen Hellas, Mercedes Benz Hellas, ΒΙΑΜΑΡ (Skoda), Ναυπηγεία Ελευσίνας, Ναυπηγεία Σϋρου, Όµιλος Σαρακάκης, Σ.Κ Παζαρόπουλος, AutoNet, Πολυκλινική Ολυµπιακού χωριού, ΚΑΤ, Όµιλος Euromedica, Κυανός Σταυρός,Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου (θεσσ/κη), Cretan Malia Park, Grecotel, Agapi Beach, Elounda Sun, Lefkoniko Beach, ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Μπήτρος, Θωραξ, Καλπίνης-Σίµος, Ευρωπαϊκή Πίστη Ασφαλιστική εταιρεία, Forthnet, ITE, Motor Press Hellas, κ.α Επίσης έχει σχεδιάσει και αναπτύξει το πρώτο Ελληνικό Λογισµικό Ηλεκτρονικής ιαχείρισης Συστηµάτων Ποιότητας e-qual Ως εκπαιδευτής του IRCA έχει εκπαιδεύσει περισσότερους απο 200 επιθεωρητές συστηµάτων ποιότητας ΕΕ Ι Ι ΚΚ ΕΕ ΣΣ ΓΓ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΕΕ Ι ΣΣ Λειτουργικά Συστήµατα Προγράµµατα Βάσεων εδοµένων Ολοκληρωµένα προγράµµατα Πρόγραµµα Ελέγχου Ποιότητος Πρόγραµµα Υποστήριξης Αποφάσεων Προγράµµατα Ανάλυσης ιαδικασιών Simulation for Business analysis Windows Microsoft Access, Dbase III Plus, Filemaker Lotus for Windows, MS Office Quality Control Program (QC), MiniTab, Statgraphics Decision Support System (QSB plus) Process Charter, Optima. I think ΗΗΜ ΟΟ ΣΣ Ι ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΕΕ Ι ΣΣ Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Business Process Reengineering στις υπηρεσίες υγείας Εφηµερίδα Κέρδος, Μάιος 2002 µε τίτλο Οι δείκτες επιχειρηµατικής απόδοσης στη διοίκηση ποιότητας Περιοδικό Chip, Απρίλιος 1999 µε τίτλο Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας ΙSO 9000 σε εταιρείες πληροφορικής Σελί δα 4 από 5

5 Περιοδικό QI, Ιουλ/Αυγ/Σεπτ 1998 µε τίτλο Το Ευρωπαϊκό µοντέλο Επιχειρηµατικής Τελειότητας ως Εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασµού. Περιοδικό ECO-Q, Νοέµβριος 97 µε τίτλο Ελληνικό Ερωτηµατολόγιο για Αξιολόγηση Επιχειρήσεων µε βάση το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηµατικής Τελειότητας. Περιοδικό Quality Link, February 1997,EFQM, The European Dimension. Περιοδικό RAM Νοέµβριος '95 µε τίτλο Ο χρόνος ζωής των Προσωπικών Υπολογιστών. ΑΑ ΕΕ Ι ΕΕ ΣΣ Άδεια Άσκησης Οικονοµολογικού Επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος (Αρ. Άδειας ) Εκπαιδευτής ΟΑΕ, αρ. Μητρώου Σελί δα 5 από 5

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΨΩΜΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ποιοι είμαστε. Η φιλοσοφία μας. Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε. Πιστοποίηση Ποιότητας ISO. Η ομάδα μας.

Περιεχόµενα. Ποιοι είμαστε. Η φιλοσοφία μας. Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε. Πιστοποίηση Ποιότητας ISO. Η ομάδα μας. Εταιρική Παρουσίαση Περιεχόµενα Ποιοι είμαστε Η φιλοσοφία μας Υπηρεσίες και Προϊόντα που παρέχουμε Πιστοποίηση Ποιότητας ISO Η ομάδα μας Εργαλεία Ποιοι είμαστε Είμαστε μια ομάδα ειδικών που παρέχει, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα: Χρίστος Ζαχαριάδης Αρ. Ταυτότητας: 725410. 2007 σήμερα Argonauts Business Consultants and Educators

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνομα: Χρίστος Ζαχαριάδης Αρ. Ταυτότητας: 725410. 2007 σήμερα Argonauts Business Consultants and Educators ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Χρίστος Ζαχαριάδης Αρ. Ταυτότητας: 725410 Ημερομηνία Γέννησης: 20-06-1971 Πόλη / Χώρα Γέννησης: Λευκωσία Υπηκοότητα: Κυπριακή Τηλέφωνα: 25878747 / 99677638 Χώρα συνήθους διαμονής:

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2005) Ιωάννης Αντωνίου εν υπάρχει διαθέσιµο βιογραφικό. e-mail: giannis_ad yahoo.gr Κωνσταντίνος Αντωνίου Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1978. Είναι απόφοιτος του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία. 2. Σπουδές. 3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια. 4. Ξένες γλώσσες

1. Προσωπικά στοιχεία. 2. Σπουδές. 3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια. 4. Ξένες γλώσσες 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου Ημερομηνία γέννησης: 27 Αυγούστου 1974 Τόπος γέννησης: Αθήνα Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 6 17563 Παλαιό Φάληρο Τηλέφωνο: (210) 9837468

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2011 Ιούλιος 2012 kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Αισίως συμπληρώνουμε 11 χρόνια δυναμικής και επιτυχημένης παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΜΩΝ-ΕΛΠΙ ΟΦΟΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Προσωπικά Στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1960. ιεύθυνση: Αμασείας 18, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα. Τηλ: 210 7252 025, κιν: 6932-760

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Βιογραφικό σηµείωµα του Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εµπειρία Φεβ 2003 σήµερα ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων Υπεύθυνος Τοµέα ιαχείρισης Έργων Αναπληρωτής καθηγητής στο ΤΕΙ Λάρισας, στην Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 Τηλ.: 210-82.03.229

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013

Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 cutting through complexity PEOPLE SERVICES Εκπαιδευτικά Προγράμματα KPMG Σεπτέμβριος 2012 Ιούλιος 2013 Ξεπεράστε τους στόχους σας με όχημα την KPMG kpmg.com/gr Αγαπητοί συνεργάτες, Με χαρά και υπερηφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434 Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405 e-mail: info@hiia.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Αμφιπόλεως 38, ΑΘΗΝΑ Αριθμός τηλεφώνου 2103416717 Κινητό τηλέφωνο 6936651920 6936565627 E-mail vg@geonhellas.eu ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1995: Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS για ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Νίκος Τσότσολας Ημερ. Γέννησης: 29/7/1973 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς Διεύθυνση Κατοικίας: Φειδίου 2, Πεντέλη, 15236 Αθήνα Τηλέφωνa: 210 8104978, 6944202477 E-mail: ntsotsol@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο που δίνει λύσεις

Συνέδριο που δίνει λύσεις Supply Chain Institute Διοργάνωση: ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 29 Επιστημονική Υποστήριξη: Achieving Excellence Together Φέτος, η σειρά συνεδρίων SOLUTIONS φωτίζει 3 νέες, δυναμικές τάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: itsikis@gmail.com

e-mail: itsikis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) e-mail: itsikis@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Πάρις Παντουβάκης

Ιωάννης Πάρις Παντουβάκης Οθωνος 19, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα, e-mail: jpp@central.ntua.gr Internet: http://paris.pantouvakis.gr, τηλ. 210-772 1268, skype: jpp_01 Ιωάννης Πάρις Παντουβάκης Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥ ΕΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Διεύθυνση ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 37 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αθήνα, Ελλάδα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ Κιν. τηλέφωνο Σταθερό τηλέφωνο URL

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811. gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών 16-09-72, Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ

Γιώργος Ασημακόπουλος. Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811. gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών 16-09-72, Λίνκολν Παρκ, Μίσιγκαν, ΗΠΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11. Π ΡΡ Ο ΣΣ Ω Π ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΤΤ Ο ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΑΑ Όνομα: Τηλέφωνο: 6977-606811 email: Υπηκοότητα: Στοιχεία Γέννησης: Γιώργος Ασημακόπουλος gasimakop@gmail.com Ελληνική Ηνωμένων Πολιτειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΙΔΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Τεχνολόγου Κλωστοϋφαντουργού

ΑΣΛΑΝΙΔΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Τεχνολόγου Κλωστοϋφαντουργού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΛΑΝΙΔΗ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Τεχνολόγου Κλωστοϋφαντουργού 2010 1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Πατρώνυμο Παύλος Οικογενειακή Άγαμος κατάσταση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Αστερίου Ιωάν. Φανίκου (MSc)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Του Αστερίου Ιωάν. Φανίκου (MSc) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του Αστερίου Ιωάν. Φανίκου (MSc) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΣ & ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Λάρισα, 13 Μαρτίου 1965 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Παναγούλη 43, 41223 Λάρισα ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX +302410552166 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Θέση: Τακτικός Καθηγητής Πληροφορικής στο Τμήμα "Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μόνιμη Θέση: Τακτικός Καθηγητής Πληροφορικής στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΛΟΥΚΑΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Μελιγαλά Μεσσηνίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Innovation and Care»

«Innovation and Care» Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Ποιότητας 5 11 Νοεµβρίου 2007 «Innovation and Care» Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Η ΕΕ Ε ως εκπρόσωπος του EOQ (European Organisation for Quality) και National Partner Organisation

Διαβάστε περισσότερα