Κλινική ηλεκτροδιαγνωστική. Tεχνικές Ηλεκτροφυσιολογίας. Referral Indications. ERG Light diffusion. Electrodes. Electrodes ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική ηλεκτροδιαγνωστική. Tεχνικές Ηλεκτροφυσιολογίας. Referral Indications. ERG Light diffusion. Electrodes. Electrodes ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ"

Transcript

1 ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Tεχνικές Ηλεκτροφυσιολογίας Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Viual Science Lab Ιανουάριος 2004 Κλινική ηλεκτροδιαγνωστική Καταγραφή ηλεκτρικής δραστηριότητας από το οπτικό σύστηµα Λειτουργική αποµόνωση οµάδων κυττάρων στην οπτική οδό Ηλεκτροαµφιβληστροειδογραφία (ERG) ERG (dital retinal component) Pattern ERG (proximal retinal component) Οπτικά Προκλητά υναµικά (VEP) VEP (cortical connectivity) Pattern VEP (pathway delay, viual acuity) Ηλεκτροοφθαλµογραφία (EOG) (retinal pigment epithelium ) Πολυεστιακό (multifocal) ERG/VEP (retinotopic tudie) Ηλεκτροµυογραφία (EMG) Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 2 Referral Indication Confirmation of Neurological or Ophthalmological Dieae Inherited retinal degeneration Ocular hypertenion/glaucoma Retinal detachment (epecially with opaque media) Multiple cleroi Certain Inflammatory Ocular Dieae Retinal ichaemia e. g., diabetic vacular dieae, retinal vein and artery occluion Endophthalmiti Cone dytrophie Unexplained Viual Lo Paediatric Neurology Monitoring Health Toxicity Quantitative Aement of Viual Dieae Aement of Retinal and Optic Nerve Function Following Trauma ERG Light diffuion The lightevoked ERG i the record of a diffue electrical repone generated by the neural and nonneuronal cell in the retina. Binocular timulation but monocular repone Widefield (Ganzfeld) timulation hould be ued. Focal flahe may be ued for certain pecialized ERG tet (With focal flahe, the area of retinal illumination i not uniform, and it extent i unknown). Reearch Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 3 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 4 Electrode Recording electrode: Electrode that contact the cornea or nearby bulbar conjunctiva are trongly recommended for baic fullfield recording contact len electrode (Topical anetheia i neceary) conductive fiber and foil (no anetheia ) conjunctival loop electrode Contact len electrode will provide the highet amplitude and mot table recording; uch electrode hould be centrally tranparent with an optical opening a large a poible, and incorporate a device to hold the lid apart but may not be required for other type of corneal and conjunctival electrode. Electrode Reference electrode: may be incorporated into the contact len peculum aembly to make contact with the conjunctiva ("bipolar electrode"). Thi i the mot table configuration electrically. alternatively, can be placed near each orbital rim temporally a a reference for the correponding eye. Ground Electrode: A eparate kin electrode hould be attached to an indifferent point and connected to ground. Typical location are on the forehead or ear. Conductive gel Skin impedance Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 5 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 6

2 ERG electrode ERG electrode Electrode on or near the eye DTL fibre DTL fibre Skin electrode Skin electrode Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 7 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 8 Light ource Stimulu duration. The tandard i baed on timuli of duration coniderably horter than the integration time of any photoreceptor. Thu, the light timulu hould conit of flahe having a maximum duration of about 5 m. Stimulu wavelength. Mot flah timuli in ue have a color temperature near 7000 K, and they hould be ued with dome or diffuer that are viibly white. Colored filter can be ued to enhance the eparation of rod and cone repone. Stimulu trengthtandard flah. A tandard flah (SF) i defined a one of timulu trength (in luminou energy per quare meter) at the urface of the Ganzfeld bowl of cd..m 2 (candelaecond per meter quared). Thi i equivalent to luminance.time. Background illumination. In addition to producing flahe, the timulator mut be capable of producing a teady and even background luminance of 1734 cd.m 2 acro the full field. A white background i ued for thi tandard, but we recognize that colored background may alo be ued for pecial purpoe. Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 9 Patient preparation Pupillary Dilation. pupil normally are maximally dilated for all ERG recording pupil ize hould be noted. Preadaptation to light or dark. The recording condition outlined below pecify 20 min of dark adaptation before recording rod repone, and 10 min of light adaptation before recording cone repone (If corneal electrode are ued, the wearing time can be minimized by dark adapting firt, and inerting the electrode under dim red light at the end of the adaptation period). Preexpoure to light. Fluorecein angiography or fundu photography hould be avoided before ERG teting, but if thee examination have been performed, a period of dark adaptation of at leat one hour i needed. It i uually preferable to record cotopic repone to weak flahe before the mixed and cone repone to more intene flahe, to minimize light adaptation Fixation. A fixation point hould be incorporated into timulu dome (not o critical). Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 10 Κλινική ηλεκτροδιαγνωστική ERG (1) A repone to a trong flah in the darkadapted eye (tandard) (2) A repone to a weak flah ( ariing from the rod) in the darkadapted eye (3) Ocillatory potential (4) A repone to a trong flah (ariing from the cone) in the lightadapted eye (5) Repone to a rapidly repeated timulu (flicker) 50µV 50µV Single flahe mixed rod/cone 30Hz flicker iolate cone Dim blue flah iolate rod Strong white flah combined repone Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 11 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 12

3 Darkadapted ERG Generator Site of the ERG bwave b i.t. b amp a amp a i.t. awave Implicit time (i.t.)= time from timulu until peak of activity Amplitude (amp)= voltage magnitude at peak of activity awave originate from the photoreceptor layer bwave i a glial potential originating from the Müller cell and the bipolar cell OP originate from amacrine cell flah ERG reflect electroretinal activity dital to the ganglion cell layer Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 14 Ocillatory Potential (OP) ERG κλινικά παραδείγµατα a ubcomponent of the ERG een on acending limb of the bwave Wachtmeiter (1977) demontrated OP originate from amacrine cell in the inner plexiform layer OD OS OP2 OP1 OP3 OP4 5 Uv 15 m υστροφίες ραβδίων/κωνίων (receptor dytrophie) Μελαγχρωστική αµφιβ/δοπάθεια (retiniti pigmentoa) Congenital tationary nightblindne Φυλοσύνδετη ρωγµή αµφιβ/δούς (Xlinked retinochii) Bet dieae Toxoplamoi Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 15 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 16 υστροφία κωνίων Μειωµένη απόκριση ραβδίων MM Age 6 SG Age 15 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 17 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 18

4 Retiniti pigmentoa Congenital tationary night blindne PC Age 34 SD Age 11 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 19 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 20 Φυλοσύνδετη ρήξη αµφιβ/δούς Pattern ERG (PERG) TH Male Age 2½ Elicited to pattern timulation (uually checkerboard or bar grating) much lower amplitude than flah ERG fixation i critical for PERG, not flah ERG PERG reflect activity in the ganglion cell layer Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 21 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 22 Tranient PERG Ηλεκτροοφθαλµογράφηµα (EOG) At low temporal frequencie (3 Hz or le) a tranient PERG i obtained. The waveform i characteried by a mall initial negative (N) (at ~35 m), which will be referred to a N35. Thi i followed by a later and larger poitive (P) component (45 60 m) which i typically denoted a P50. Thi poitive portion of the waveform i followed by a large negative component at about m (N95). For the tranient PERG, amplitude meaurement are made between peak and trough: The P50 amplitude i meaured from the trough of N35 to the peak of P50. Μέτρηση ακεραιότητας µελάγχρουν επιθηλίου Ηλεκτρόδια καταγράφουν κινήσεις των οφθαλµών Η απόκριση µεταβάλλεται µε την προσαρµογή στο σκοτάδι Καταγραφή σακκαδικών κινήσεων 12 λεπτά στο φως 12 λεπτά στο σκοτάδι Arden index (Light peak dark trough): φυσιολογικό > 180% Βet dieae: ~ 100% Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 23 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 24

5 volt Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 25 Volt Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" _ Volt Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 27 Volt Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" EOG 12 Dark 3 12 Light _ Arden index = 214% 12 Volt 20 30deg accade Right eye 20 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 29 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" µV

6 ΕOG EOG Bet dieae 12 Dark 3 12 Light Arden index = 107% µV 2 30deg accade Left eye 2 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 31 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 32 Οπτικά Προκλητά υναµικά (VEP) Οπτικά Προκλητά υναµικά (Viual Evoked Potential) Αποκρίσεις αθροιστικών σχηµάτων του φλοιού Ηλεκτρόδια πάνω από το ινιακό λοβό or a range of pattern (grating/checkerboard) Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 33 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 34 Electrode location Pattern reveral VEP 1A. Location of Active and Reference Electrode for Standard Repone. The active electrode i located along the midline at Oz. The reference electrode i located at location Fz. The ubcript z indicate a midline poition. Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 35 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 36

7 VEP RT andcontrat VEP contrat Vailev et al., 2002 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 37 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 38 VISUAL EVOKED POTENTIALS GP Age 12 Normal VEP 95/7733 VEP Οπτική νευρίτιδα Right Left Right Left µV Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 39 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 40 VEP κλινικά παραδείγµατα Multifocal ERG Optic Neuriti Multiple cleroi Glaucoma Thyroid eye dieae Tranmiion delay The mferg i a technique for aeing the local ERG from different region of the poterior retina. Electrical repone from the eye are recorded with a corneal electrode jut a in conventional ERG recording, but the pecial nature of the timulu and analyi produce a topographic map of ERG repone. For the routine mferg, the retina i timulated with a computer monitor or other device that generate a pattern of element (typically hexagon), each of which ha a 50% chance of being illuminated every time the frame change By correlating the continuou ERG ignal with the on or off phae of each timulu element, the focal ERG ignal aociated with each element i calculated. Data can be Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 41 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 42

8 Multifocal ERG EMG Meauring dicomfort glare EMG recording Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 43 Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 44 Meauring dicomfort glare Ηλεκτροµυογράφηµα (EMG) Stimulu on off Subject SP Noie Raw data Relative Amplitude Peak of rectified data Binocular glare 950 lux Raw data Peak of rectified data Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" Time (econd) Σ. ΠΛΑΪΝΗΣ, ΒΕΜΜΟ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ" 46

Περίληψη. Οπτικοί Χρόνοι Αντίδρασης. Measuring visual latency. Visual latency - VEPs. Χρόνος οπτο-κινητικής επεξεργασίας

Περίληψη. Οπτικοί Χρόνοι Αντίδρασης. Measuring visual latency. Visual latency - VEPs. Χρόνος οπτο-κινητικής επεξεργασίας ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Περίληψη Visual latency - Oπτικοί Χρόνοι Αντίδρασης (OXA) Οπτικοί Χρόνοι Αντίδρασης Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab ΟΧΑς και gratings. ιερευνώντας τις επιδράσεις: Χωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS Sponsored by the Iowa Highway Research Board (IHRB Project TR-473) and the Iowa Department of Transportation (CTRE

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στην Ιατρική Φυσική, την Κλινική Μηχανική και τη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Νέες τάσεις στην Ιατρική Φυσική, την Κλινική Μηχανική και τη Βιοϊατρική Τεχνολογία Νέες τάσεις στην Ιατρική Φυσική, την Κλινική Μηχανική και τη Βιοϊατρική Τεχνολογία 1. Γενετική διάγνωση (Genetic diagnostics) 2. Συσκευές μικροσκοπικών διαστάσεων (Microminiaturized devices) 3. Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss DV54 SleepCube AutoPlus & SleepCube autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 11/Ιούλιος 2011

Εγκύκλιος 11/Ιούλιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Τ.Κ.: 17671-ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B. Portable Oxygen Concentrator User Manual... 3 el

Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B. Portable Oxygen Concentrator User Manual... 3 el Invacare XPO₂ XPO100, XPO100B This manual MUST be given to the user of the product. BEFORE using this product, read this manual and save for future reference. en Portable Oxygen Concentrator User Manual................................

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 1 PUBLIC POWER CORPORATION S.A. ATHENS - GREECE October 2008 SPECIFICATION No SS-57 REVISION No.15 280MVA, 400 / 157.5 / 30kV THREE-PHASE AUTOTRANSFORMERS I. SCOPE The scope of the present specification

Διαβάστε περισσότερα

DV57 autobilevel cpap series

DV57 autobilevel cpap series DV57 autobilevel cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας E.S. Pateras

e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας E.S. Pateras e -Journal of Science & Technology (e-jst) e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 65 Measurements of Progressive addition lenses with interferometry E.S. Pateras Mphil, PhD, Assistant Professor, Dept. Optics

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

NEW METHOD FOR QUANTIFYING VISUAL FIELD DEFECTS IN GLAUCOMATOUS PATIENTS. Head: prof. Roberto Guerra

NEW METHOD FOR QUANTIFYING VISUAL FIELD DEFECTS IN GLAUCOMATOUS PATIENTS. Head: prof. Roberto Guerra NEW METHOD FOR QUANTIFYING VISUAL FIELD DEFECTS IN GLAUCOMATOUS PATIENTS Giancarlo Delvecchio, Alberto Brombin, Nikos Tsioumas, Lucia Bussolari, Roberto Guerra. University of Modena - Institute of Ophthalmology.

Διαβάστε περισσότερα

Invacare XPO 2 Portable Concentrator

Invacare XPO 2 Portable Concentrator Operator s Manual Invacare XPO 2 Portable Concentrator English UK..............2 Italian.................49 Spanish...............104 Portuguese............158 Greek................210 Dutch................272

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του

Τα Νέα 54. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Τα Νέα 54 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Κάτοικος της Florida χάθηκε σε τρύπα που άνοιξε στο υπνοδωμάτιό του Ένας κάτοικος του Brandon, στα προάστια της Tampa, Florida, USA φέρεται ότι έχασε την ζωή του όταν ξαφνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org

Τα Νέα 77. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Τα Νέα 77 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The FedIGS website has just been officially launched www.geoengineeringfederation.org Αρ. 77 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 The Federation of International Geo-Engineering Societies (FedIGS) is

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 2009-2010 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 009-010 INTERIM PROGRESS REPORT FORM FOR RESEARCH PROJECTS FUNDED BY DESMI 009-010 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ PROJECT TITLE ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ HOST

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Novel Scenarios and Applications Beyond 2020 Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Scope Presentation of

Διαβάστε περισσότερα

42 ο. Πανελλήνιο. Oφθαλμολογικό. Συνέδριο. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών

42 ο. Πανελλήνιο. Oφθαλμολογικό. Συνέδριο. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών 42 ο Πανελλήνιο Oφθαλμολογικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 E-POSTERS 133 VIDEO 265 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 42 ο Πανελλήνιο Oφθαλμολογικό Συνέδριο A1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ENGLISH SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAK-8PSB/RAC-8WSB RAK-25PSB/RAC-25WSB RAK-35PSB/RAC-35WSB INDOOR UNIT OUTDOOR UNIT RAK-8PSB RAK-25PSB RAK-35PSB RAC-8WSB RAC-25WSB RAC-35WSB

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA. Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA Design and Quality IKEA of Sweden Initial setup Language Please select your language: English Hrvatski Dansk Automatic search Automatic update Analogue manual scan Antenna manual installation

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss

DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device. Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias SleepCube de ES DeVilbiss DV51 SleepCube standard cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Made in the USA

Διαβάστε περισσότερα

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT SPLIT TYPE AIR CONDITIONER INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT MODEL RAS-8PPAG / RAC-8WPAG INDOOR UNIT RAS-8PPAG OUTDOOR UNIT RAC-8WPAG SAFETY PRECAUTION Please read the Safety Precaution carefully before operating

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion)

Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑ-CP-001 EN ISO 9001:2000 Κώδικας Πρακτικής για την αντικατάσταση κύριων αγωγών με τη μέθοδο της ένθεσης σωλήνα PE σε ανενεργό μεταλλικό αγωγό (dead mains insertion) ΣΥΝΤΑΞΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Science Department of Physics Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics Laboratory of Astronomy Diploma Thesis: Discovery probability of transiting

Διαβάστε περισσότερα

Overlock Sewing Machine SON 90 A1

Overlock Sewing Machine SON 90 A1 3 Overlock Sewing Machine SON 90 A1 CY Overlock Sewing Machine Operating instructions Saumuri Käyttöohje Overlock-symaskin Bruksanvisning Opletilni (overlock) šivalni stroj Navodila za uporabo CY Ραπτομηχανή-Overlock

Διαβάστε περισσότερα