ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Συντονιστής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Στον όρο φυσική κατάσταση έχουν αποδοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισµοί. Αυτή η ασάφεια προέρχεται από το γεγονός ότι η φυσική κατάσταση ως όρος µπορεί να περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς τελικούς στόχους: σε πρώτο επίπεδο την υγεία του ατόµου και σε δεύτερο τη µεγιστοποίηση της σωµατικής του απόδοσης που συνήθως σχετίζεται µε την υψηλή αθλητική απόδοση. Στόχος του µέσου ατόµου είναι το πρώτο επίπεδο φυσικής κατάστασης το οποίο ορίζεται ως α) η ικανότητα του ατόµου να πραγµατοποιεί τις ηµερήσιες δραστηριότητές του µε ένταση καθώς επίσης και β) η επίδειξη χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που σχετίζονται µε µειωµένη πιθανότητα πρόωρης εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε την υποκινητικότητα (Pate, 1988). Οι καθηµερινές όµως δραστηριότητες πολλών ατόµων απαιτούν αυξηµένη σωµατική απόδοση που σε πολλά σηµεία πλησιάζει αυτή των αθλητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται αυξηµένες σωµατικές ικανότητες. Για τα άτοµα αυτά η φυσική κατάσταση ορίζεται ως άθροισµα ικανοτήτων, που το άτοµο διαθέτει ή αποκτά µε συστηµατική άσκηση, και σχετίζονται µε την ικανότητά του να πραγµατοποιεί αυξηµένη σωµατική δραστηριότητα (Casperson και συν., 1985). Παράγοντες φυσικής κατάστασης Σε συνέχεια του παραπάνω διαχωρισµού, διακρίνονται δύο επίπεδα παραγόντων φυσικής κατάστασης. Στο πρώτο περιλαµβάνονται παράγοντες που σχετίζονται µε την πρόοδο της υγείας και είναι οι ακόλουθοι: 1. Καρδιοαναπνευστική λειτουργία 2. Μυοσκελετική λειτουργία 3. Σωµατική σύσταση 4. Ευκαµψία

2 Στο δεύτερο επίπεδο που σχετίζεται µε την αυξηµένη σωµατική απόδοση, επιπλέον των παραπάνω, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Ανθρωποµετρήσεις 2. Αναερόβια ικανότητα 3. Νευροµυϊκή λειτουργία 4. Αξιολόγηση της όρασης Παρατηρούµε λοιπόν ότι η φυσική κατάσταση είναι µία πολυδιάστατη έννοια και κατ επέκταση ο έλεγχός της είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Σηµαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στον έλεγχο της φυσικής κατάστασης κατέχει η εργοµετρική αξιολόγηση µε την οποία διερευνάται το επίπεδο ικανότητας του ατόµου σε όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η αθλητική επιστήµη έχει να παρουσιάσει µεγάλο αριθµό έγκυρων, αξιόπιστων και αντικειµενικών εργοµετρικών δοκιµασιών µε τις οποίες µπορεί να αξιολογηθεί οποιαδήποτε παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης Η σωµατική απόδοση είναι ένα µείγµα πολλών παραγόντων. Πιθανώς ο σηµαντικότερος από αυτούς είναι οι γενετικές καταβολές του ατόµου που είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι καθορίζουν το ανώτατο επίπεδο σωµατικής απόδοσης. Ωστόσο, ακόµη και τα γενετικά προικισµένα άτοµα πρέπει να ακολουθούν ένα ορθά σχεδιασµένο και συστηµατικό πρόγραµµα άσκησης έτσι ώστε να εκφράσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Λάθη στο σχεδιασµό των χαρακτηριστικών των προγραµµάτων άσκησης µπορούν να οδηγήσουν σε τραυµατισµό ή υπερκόπωση. Ο ορθός σχεδιασµός των προγραµµάτων στηρίζεται απαραίτητα στα δεδοµένα της εργοµέτρησης. Συνοπτικά, οι στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι: 1. Ο καθορισµός σωµατικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του ατόµου. 2. Η εξαγωγή δεδοµένων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ορθών προγραµµάτων άσκησης. 3. Η συλλογή αρχικών καθώς και ακόλουθων δεδοµένων τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου. 4. Η παρακίνηση των συµµετεχόντων σε προγράµµατα άσκησης µε τον καθορισµό λογικών και εφικτών στόχων φυσικής κατάστασης. 5. Η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στις έννοιες της φυσικής κατάστασης καθώς και τη γνώση του ατοµικού τους επιπέδου φυσικής κατάστασης. 6. Ο καθορισµός του επιπέδου πιθανότητας κινδύνου της υγείας του ατόµου. οκιµασίες εργοµετρικής αξιολόγησης ύο µεγάλες κατηγορίες δοκιµασιών εργοµετρικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στην αθλητική επιστήµη: οι εργαστηριακές και οι υπαίθριες. Οι εργαστηριακές δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις που πραγµατοποιούνται στο ελεγχόµενο περιβάλλον του εργαστηρίου. Χρησιµοποιούν εξελιγµένα πρωτόκολλα διερεύνησης και ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό που αναπαριστά την προς διερεύνηση µορφή σωµατικής δραστηριότητας ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγραφής λεπτοµερών δεδοµένων. Οι υπαίθριες δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις κατά την πραγµατοποίηση ή την εξοµοίωση µίας συγκεκριµένης σωµατικής δραστηριότητας στο φυσικό της χώρο. Τα αποτελέσµατα των υπαίθριων δοκιµασιών δεν είναι εξ ίσου αξιόπιστα µε αυτά των εργαστηριακών µετρήσεων. Ωστόσο µπορούν να θεωρηθούν περισσότερο έγκυρα λόγω της

3 µεγαλύτερης εξειδίκευσής τους. Επειδή στην ύπαιθρο ο επιστήµονας δεν µπορεί να ελέγχει παράγοντες όπως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, η κατάσταση του εδάφους κ.λ.π., η επίδοση ενός ατόµου διαφοροποιείται σηµαντικά σε µία υπαίθρια δοκιµασία. Επιπλέον, τα φορητά συστήµατα µέτρησης, που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση στην ύπαιθρο, δεν είναι το ίδιο ακριβή µε αυτά που χρησιµοποιούνται στον εργαστηριακό χώρο. Συνήθως οι υπαίθριες δοκιµασίες είναι η µόνη λύση όταν δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί στο εργαστήριο η µορφή κινητικής δραστηριότητας που πρέπει να διερευνηθεί. Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής αντοχής Αξιολογείται αρχικά η µέγιστη αερόβια ικανότητα του ατόµου που ισούται µε τη µέγιστη ποσότητα οξυγόνου που ο οργανισµός µπορεί να προσλάβει από την ατµόσφαιρα και να καταναλώσει στους ιστούς του (µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) στη µονάδα του χρόνου. Συνήθως διερευνάται µε την επιβάρυνση του ατόµου µε µία µορφή άσκησης που δραστηριοποιεί µεγάλες µυϊκές οµάδες (π.χ. τρέξιµο στο δαπεδοεργόµετρο), έχει σταδιακά αυξανόµενη ένταση και συνεχίζεται µέχρι την εξάντληση. Μετριέται σε απόλυτες (L/min) ή σχετικές τιµές (ml*kg - 1 *min -1 ). Η µέτρηση της ποσότητας αυτής οξυγόνου πραγµατοποιείται µε τη συλλογή και ανάλυση του εκπνεόµενου αέρα από το δοκιµαζόµενο από ειδικό µεταβολικό σπιρόµετρο ανοικτού κυκλώµατος. Τα σπιρόµετρα αυτού του τύπου ουσιαστικά καταγράφουν διαφορές περιεκτικότητας σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα µεταξύ εισπνεόµενου και εκπνεόµενου αέρα. Από τις διαφορές αυτές µπορούν να εξαχθούν διάφορα δεδοµένα µεταξύ των οποίων είναι και ο καθορισµός της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στις µέρες µας η εξέλιξη των µεταβολικών σπιροµέτρων είναι τέτοια που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης µε κάθε εκπνοή του δοκιµαζόµενου, γεγονός που βοηθά στη διερεύνηση όχι µόνο της µέγιστης τιµής αλλά και της κινητικής του οξυγόνου. Για την επιβάρυνση του δοκιµαζόµενου έχουν παρουσιασθεί αρκετά πρωτόκολλα τόσο για το δαπεδοεργόµετρο (Balke και Ware, 1959; Naughton και συν., 1964; Kattus, 1967; Costill και Fox, 1969; Maksud και Coutts, 1971; Bruce και συν., 1973; Lermen και συν., 1976; Pollock και συν., 1978; Wilson και συν., 1978) όσο και για το κυκλοεργόµετρο (Astrand, 1956; Astrand, 1965; Fox, 1973; McArdle και συν., 1973). Η εφαρµογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου για κάθε ειδική περίπτωση δοκιµαζόµενου θεωρείται κρίσιµη για την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του δοκιµαζόµενου (προχωρηµένη ηλικία, προβλήµατα υγείας κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση πρωτοκόλλου µέγιστης επιβάρυνσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα υποµέγιστα (Astrand-Rhyming, 1954; Fox, 1973; Golding, Myers και Sinning, 1989) στα οποία όµως γίνεται πρόβλεψη της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και όχι µέτρησή της. Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης µεταβολικού σπιροµέτρου, η αερόβια ικανότητα µπορεί να αξιολογηθεί έµµεσα µε τη χρήση της καρδιακής συχνότητας ή µε υπαίθριες δοκιµασίες (δροµικό παλίνδροµο τεστ 20 µέτρων, τις διάφορες δοκιµασίες Cooper κ.λ.π.). Σε προχωρηµένες αξιολογήσεις της καρδιοαναπνευστικής αντοχής απαιτείται και ο καθορισµός του αναερόβιου κατωφλιού. Είναι µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται συνήθως ταυτόχρονα µε αυτή του καθορισµού της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στηρίζεται στη µέτρηση της συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος στο αίµα σε κάθε βαθµίδα της σταδιακά αυξανόµενης έντασης στο δαπεδοεργόµετρο µέχρι την εξάντληση.

4 Αξιολόγηση µυοσκελετικής λειτουργίας Ο συγκεκριµένος όρος της φυσικής κατάστασης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του ατόµου κυρίως ως προς τη µυϊκή δύναµη και τη µυϊκή αντοχή. Ανεξάρτητα από ποια από τις δύο παραπάνω παραµέτρους θα διερευνηθεί, ορισµένοι παράγοντες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα (ACSM, 1995): Τα όργανα που χρησιµοποιούνται συνήθως στις αξιολογήσεις παρουσιάζουν κατασκευαστικές και χρηστικές ιδιαιτερότητες που κάνουν τα αποτελέσµατα να µην είναι 100% αξιόπιστα. Με τη γνώση των κατασκευαστικών περιορισµών των οργάνων καθώς επίσης και των πιθανών προβληµάτων που θα παρουσιασθούν µε παρεκκλίσεις από το πρωτόκολλο αξιολόγησης, ο εξεταστής µπορεί να είναι καλύτερα προετοιµασµένος για την τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Η µυϊκή δύναµη και µυϊκή αντοχή είναι εξειδικευµένες στο µυ ή τις µυϊκές οµάδες, τον τύπο της µυϊκής συστολής, την ταχύτητα συστολής και τη γωνία της άρθρωσης που πραγµατοποιείται η αξιολόγηση (σε περίπτωση ισοµετρικής αξιολόγησης). Οι δοκιµασίες πρέπει να επιλέγονται µε προσοχή. Οι πλέον ενδεδειγµένες είναι εκείνες που λαµβάνουν υπόψη το σωµατικό βάρος και τη µέγιστη δύναµη του δοκιµαζόµενου. Επειδή η δύναµη είναι συνήθως άµεσα συσχετιζόµενη τόσο µε το σωµατικό βάρος όσο και µε την άλιπη σωµατική µάζα του δοκιµαζόµενου, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών πρέπει να εκφράζονται σε σχετικές τιµές (ανά κιλό σωµατικού βάρους). Επειδή οι περισσότερες δοκιµασίες αξιολόγησης της δύναµης απαιτούν µέγιστη προσπάθεια, πρέπει να ελέγχονται οι παράγοντες που µπορούν να την επηρεάσουν (ώρα της ηµέρας, κόπωση, χρήση φαρµάκων, το κίνητρο του ατόµου, η ψυχική του κατάσταση κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυµατισµού. Η αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλές µεθόδους και τρόπους. Η εγκυρότερη από αυτές θεωρείται η ισοκινητική αξιολόγηση. Απαιτεί τη χρήση ειδικών ισοκινητικών δυναµόµετρων που ελέγχουν την ταχύτητα κίνησης του µέλους του σώµατος που αξιολογείται. Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα κίνησης του µέλους διατηρείται σταθερή σε όλο το εύρος της κίνησης. Το µέγεθος που µετριέται µε τη χρήση αυτών των δυναµόµετρων είναι η παραγόµενη ροπή. Υπάρχουν αρκετοί δείκτες απόδοσης που µπορούν να αξιολογηθούν µεταξύ των οποίων είναι η µέγιστη ροπή, η µέγιστη ροπή σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης, η µέση ροπή, το συνολικό έργο που παράγεται, ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της µέγιστης ροπής κ.λ.π. Για να αξιολογηθούν οι παραπάνω παράµετροι, αφού επιλεχθεί η γωνιακή ταχύτητα αξιολόγησης, ο δοκιµαζόµενος εκτελεί ορισµένες υποµέγιστες προσπάθειες για προθέρµανση και κατόπιν ακολουθούν δύο έως πέντε µέγιστες προσπάθειες. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε γωνιακή ταχύτητα που έχει επιλεγεί να διερευνηθεί (Bennet και Stauber, 1986; Jenkins και συν., 1984; Lesmes και συν., 1978; Thorstensson, Grimby και Karlsson, 1976). Με τα δεδοµένα από τις διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες συστολής µπορεί να καθορισθεί και η ταχοδυναµική σχέση για τη µυϊκή οµάδα που αξιολογείται. Είναι η σχέση που εµφανίζει τη µέγιστη δύναµη που παράγει η µυϊκή οµάδα ανάλογα µε την ταχύτητα συστολής της. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη σχέση για την αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας. Παράλληλα µπορεί να αξιολογηθεί η µυϊκή ισορροπία µεταξύ πρωταγωνιστών και ανταγωνιστών µυών κίνησης µίας άρθρωσης, στοιχείο βασικό για τη σταθερότητα και λειτουργία της άρθρωσης.

5 Η διερεύνηση της µυϊκής αντοχής µε τη χρήση ισοκινητικού δυναµόµετρου πραγµατοποιείται συνήθως µε το πρωτόκολλο που προτάθηκε από τον Thorstensson (1976). Προβλέπει γωνιακή ταχύτητα 180 ο /δευτ. και 50 επαναλήψεις. Υπολογίζεται ο συντελεστής κόπωσης από τις µέσες τιµές ροπής των πέντε πρώτων και των πέντε τελευταίων επαναλήψεων. Ωστόσο, επειδή τα ισοκινητικά δυναµόµετρα κοστίζουν αρκετά χρήµατα και απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό για το χειρισµό τους, χρησιµοποιούνται ευρέως και άλλοι τρόποι αξιολόγησης. Οι συνηθέστεροι από αυτούς είναι η χρήση ειδικών µηχανηµάτων δύναµης (αυτά που διαθέτει κάθε οργανωµένος χώρος γύµνασης) ή ελευθέρων βαρών. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση αποβλέπει: α. στον καθορισµό του µέγιστου φορτίου (κιλών) που µπορεί να µετακινήσει ο αξιολογούµενος σε διάφορες ασκήσεις που δραστηριοποιούν µεγάλες και βασικές µυϊκές οµάδες (αξιολόγηση µέγιστη δύναµης). β. στον καθορισµό του µέγιστου αριθµού επαναλήψεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο δοκιµαζόµενος µ ένα ποσοστό της προσωπικής του µέγιστης δύναµης (συνήθως 50%) στις ίδιες ασκήσεις (αξιολόγηση µυϊκής αντοχής). Ένας άλλος απλούστερος τρόπος είναι η ισοµετρική αξιολόγηση µε τη χρήση απλών δυναµόµετρων. Μπορεί να µετρηθεί η µέγιστη ισοµετρική δύναµη λαβής του χεριού, των κάτω άκρων, των µυών της ράχης κ.λ.π. Επειδή είναι ιδιαίτερα βαρετός τρόπος αξιολόγησης (στατική µέτρηση σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης) χρησιµοποιείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος µία απλούστατη µορφή αξιολόγησης της µυϊκής αντοχής µεγάλων µυϊκών οµάδων πραγµατοποιείται µε τη χρήση του βάρους του σώµατος (κοιλιακοί, κάµψεις, έλξεις, αναπηδήσεις κ.λ.π.). Αξιολόγηση σωµατικής σύστασης Η σωµατική σύσταση είναι σηµαντικότατη παράµετρος και σχετίζεται τόσο µε την υγεία όσο και µε το επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός ατόµου. Η παχυσαρκία µειώνει τη µακροζωία µε την αύξηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσηµάτων, υπέρτασης, διαβήτη τύπου ΙΙ, αναπνευστικών διαταραχών αποφρακτικού τύπου, οστεοαρθρίτιδας κ.λ.π. Επίσης η πολύ µικρή ποσότητα σωµατικού λίπους εγκυµονεί προβλήµατα υγείας διότι το σώµα χρειάζεται µία απαραίτητη ποσότητα λίπους για τη φυσιολογική λειτουργία του. Η µέχρι σήµερα εγκυρότερη εργαστηριακή µέθοδος διερεύνησης της σωµατικής σύστασης είναι η υδροστατική µέθοδος. Στηρίζεται στον καθορισµό της διαφοράς του σωµατικού βάρους του δοκιµαζόµενου αφού βυθιστεί στο νερό (απαιτείται η ύπαρξη µίας µικρής δεξαµενής). Με τον τρόπο αυτό αρχικά υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια, µε τη χρήση ειδικών εξισώσεων, µπορεί να υπολογισθεί το ποσοστό σωµατικού λίπους. Γίνεται φανερό ότι η µέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετές διαδικαστικές δυσκολίες και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Μία πρόσφατη εργαστηριακή µέθοδος η οποία κερδίζει συνέχεια έδαφος είναι η µέθοδος DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). Καθορίζει την περιεκτικότητα των οστών σε µέταλλα, την ποσότητα λίπους καθώς και τη µάζα των άλιπων µαλακών ιστών. Είναι αρκετά αξιόπιστη, ασφαλής, γρήγορη (µία σάρωση ολόκληρου του σώµατος διαρκεί 10 µε 20 λεπτά) ενώ απαιτεί ελάχιστη συνεργασία από το δοκιµαζόµενο. Φαίνεται ότι στο µέλλον θα αποδειχθεί ως η κύρια εργαστηριακή µέθοδος αναφοράς (Kohrt, 1995; Roubenoff και συν., 1993).

6 Οι παραπάνω µέθοδοι για διάφορους λόγους (δυσκολία στη διαδικασία µέτρησης, ακριβός εξοπλισµός, απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό αξιολόγησης κ.λ.π) παρά την υψηλή τους εγκυρότητα χρησιµοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Οι υπαίθριες µέθοδοι είναι αυτές που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην καθηµερινή πρακτική. Σε αυτές περιλαµβάνονται η µέθοδος των δερµατοπτυχών, η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας καθώς και άλλοι τύποι πρόβλεψης της σωµατικής σύστασης µε εξισώσεις. Για να χρησιµοποιηθούν σωστά πρέπει να γίνουν πρώτα κατανοητές οι βασικές τους αρχές και προϋποθέσεις. Επιπλέον πρέπει να σταθεροποιηθούν οι διαδικασίες µέτρησης ενώ επίσης απαιτείται αρκετή εξάσκηση για την τελειοποίηση των τεχνικών µέτρησης. Με το σχηµατισµό µίας δερµατοπτυχής µπορεί να υπολογισθεί ο υποδόριος λιπώδης ιστός. Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των δερµατοπτυχών για τον υπολογισµό της συνολικής σωµατικής πυκνότητας και τον καθορισµό του ποσοστού σωµατικού λίπους, θεωρούνται ως δεδοµένες ορισµένες συσχετίσεις: Η δερµατοπτυχή µπορεί να δώσει µία καλή µέτρηση του υποδόριου λίπους. Ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι η αξιολόγηση του υποδόριου λίπους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι υψηλά συσχετιζόµενη µε τις τιµές που λαµβάνονται από µετρήσεις µε τη µέθοδο µαγνητικής τοµογραφίας (Hayes και συν., 1988). Η κατανοµή του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους είναι όµοια για όλα τα άτοµα του ιδίου φύλου. Η εγκυρότητα αυτής της υπόθεσης αµφισβητείται. Τα ηλικιωµένα άτοµα του ιδίου φύλου και µε την ίδια σωµατική πυκνότητα έχουν αναλογικά µικρότερη ποσότητα υποδόριου λίπους από τα νεότερα άτοµα. Επίσης τα ισχνά άτοµα έχουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους εν τω βάθει και η αναλογία του λίπους αυτού µειώνεται καθώς αυξάνεται το συνολικό λίπος (Lohman, 1981). Επειδή εµφανίζεται συσχέτιση µεταξύ του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους, το άθροισµα δερµατοπτυχών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συνολικού σωµατικού λίπους. Επειδή η ηλικία, το φύλο καθώς και το µέγεθος της παχυσαρκίας επηρεάζουν την ατοµική διασπορά της κατανοµής του λίπους, πρέπει να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες εξισώσεις πρόβλεψης ανάλογα µε τον πληθυσµό που αξιολογείται. Για το λόγο αυτό, οι εξισώσεις που συνυπολογίζουν και την ηλικία του ατόµου θεωρούνται καλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούν µόνο το άθροισµα των δερµατοπτυχών (Jackson, 1984). Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι γρήγορη, αναίµακτη και σχετικά χαµηλού κόστους µέθοδος. Με τη µέθοδο αυτή, ένα χαµηλού επιπέδου ηλεκτρικό φορτίο διοχετεύεται στο σώµα του ατόµου. Μετριέται η αντίσταση της ροής του φορτίου αυτού µε έναν αντίστοιχο αναλυτή. Μπορεί να υπολογισθεί η συνολική ποσότητα νερού στο σώµα του ατόµου διότι οι ηλεκτρολύτες του νερού του σώµατος είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η αντίσταση θα είναι µεγαλύτερη σε άτοµα µε µεγάλο ποσοστό σωµατικού λίπους. Ο λιπώδης ιστός, µε τη σχετικά χαµηλή περιεκτικότητά του σε νερό, είναι φτωχός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας έµµεσα υπολογίζει την άλιπη σωµατική µάζα ή τη συνολική ποσότητα νερού του σώµατος. Εποµένως οι ακόλουθες υποθέσεις γίνονται όσον αφορά το γεωµετρικό σχήµα του σώµατος και τη συσχέτιση της αντίστασης µε το µήκος και τον όγκο του αγωγού: Το ανθρώπινο σώµα έχει σχήµα τέλειου κυλίνδρου µε οµοιόµορφο µήκος και εγκάρσια διατοµή.

7 Με την παραπάνω υπόθεση, σε µία συγκεκριµένη συχνότητα σήµατος (π.χ. 50 khz) η αντίσταση στη ροή του ρεύµατος διαµέσου του σώµατος σχετίζεται ανάλογα µε το µήκος του αγωγού (το ανάστηµα του ατόµου) και αντιστρόφως ανάλογα στην εγκάρσια διατοµή του. Οι βιολογικοί ιστοί δρουν ως αγωγοί ή µονωτές και η ροή του ρεύµατος στο σώµα θα ακολουθήσει το δρόµο µε την µικρότερη αντίσταση. Αν και η ικανότητα πρόβλεψης της µεθόδου βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι περίπου ίδια µε της µεθόδου των δερµατοπτυχών, σε ορισµένες περιπτώσεις προτιµάται για τους ακόλουθους λόγους: εν απαιτείται ιδιαίτερη επιδεξιότητα από τον εξεταστή. Είναι περισσότερο άνετη για τον αξιολογούµενο (δεν χρειάζεται πλήρης γύµνωση). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση ιδιαίτερα παχύσαρκων ατόµων (Gray και συν., 1989; Segal και συν., 1988). Υπάρχουν φυσικά και άλλοι ανθρωποµετρικοί δείκτες οι οποίοι όµως χρησιµοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση ατόµων υψηλού κινδύνου προδιάθεσης ασθενειών. Τέτοιοι για παράδειγµα είναι ο δείκτης σωµατικής µάζας (Body Mass Index) ή το πηλίκο της περιφέρειας µέσης προς αυτή των γοφών (Waist to Hip Ratio). Μία νέα µέθοδος, πολλά υποσχόµενη και µε µεγάλη ακρίβεια µέτρησης, εµφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και κερδίζει ραγδαία έδαφος έναντι των άλλων ανάµεσα τόσο στους επιστήµονες του χώρου όσο και των κέντρων αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Ουσιαστικά στηρίζεται στη µέτρηση του όγκου του ανθρωπίνου σώµατος από την οποία καθορίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια µε ειδικές εξισώσεις υπολογίζεται το ποσοστό σωµατικού λίπους. Για την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης απαιτείται η χρήση ενός ειδικού αεροθαλάµου (η εµπορική του ονοµασία είναι BOD POD). Η όλη διαδικασία απαιτεί 2 έως 5 λεπτά και η αξιοπιστία της είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο µέσα στην ίδια ηµέρα όσο και από ηµέρα σε ηµέρα (r > 0.90). Ο δοκιµαζόµενος κάθεται µέσα στο θάλαµο αφού προηγουµένως ζυγιστεί στα πλησιέστερα 5 γραµµάρια. Το BOD POD υπολογίζει τον όγκο του σώµατος από την αρχική µέτρηση του όγκου του άδειου θαλάµου και στη συνέχεια του όγκου µε το δοκιµαζόµενο µέσα στο θάλαµο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη συγκεκριµένη δοκιµασία αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη διαδικασία εξαπλώνεται ταχύτατα σε χώρους όπου απαιτείται έγκυρος και αξιόπιστος υπολογισµός του ποσοστού σωµατικού λίπους σε ένα µεγάλο ηλικιακό εύρος δοκιµαζοµένων και φυσικά χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες µέτρησης αλλά και εξειδικευµένο προχωπικό. Αξιολόγηση ευκαµψίας Η ευκαµψία είναι σηµαντική ωστόσο συνήθως παραµεληµένη παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Ο συνδυασµός χαµηλού επιπέδου µυϊκής δύναµης και µειωµένης ευκαµψίας σχετίζεται µε µυοσκελετικούς τραυµατισµούς και πόνους της µέσης. Ορίζεται ως η ικανότητα µίας άρθρωσης (ή αρθρώσεων) να κινείται άνετα στο πλήρες εύρος κίνησής της. ιακρίνεται σε στατική (εύρος άρθρωσης) και δυναµική ευκαµψία (αντίσταση στην κίνηση).

8 Συνήθως αξιολογείται µε τη χρήση ειδικών οργάνων, των γωνιοµέτρων, µε τα οποία µπορεί να µετρηθεί το εύρος κίνησης µίας άρθρωσης σε µοίρες. Τέλος µία από τις συνηθέστερες αξιολογήσεις είναι αυτή της περιοχής της µέσης η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µία απλή υπαίθρια δοκιµασία, τη δίπλωση από εδραία θέση (δοκιµασία Sit-and-Reach). Ανθρωποµετρήσεις Σε αξιολογήσεις ατόµων που στοχεύουν σε υψηλές σωµατικές αποδόσεις, οι ανθρωποµετρήσεις δίνουν τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων που µπορούν να συνδυάσουν µορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώµατος. Περιλαµβάνουν αξιολογήσεις που διερευνούν το µέγεθος του ανθρωπίνου σώµατος, το σχήµα του, τις αναλογίες του, τη σύστασή του, την ωρίµανσή του καθώς και βασικά στοιχεία της µηχανικής λειτουργίας του. Ταυτόχρονα µε τις ανθρωποµετρήσεις µπορούν να διερευνηθούν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φυσιολογική σωµατική ανάπτυξη, την άσκηση, την απόδοση και τέλος τη διατροφή του ατόµου. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανίχνευση αθλητικών ταλέντων. Στη διαδικασία αξιολόγησης χρησιµοποιούνται λεπτοµερώς καθορισµένα ανατοµικά σηµεία, διάφορες θέσεις του σώµατος του δοκιµαζόµενου και αντίστοιχα ειδικά όργανα. Ο αριθµός των µετρήσεων που µπορεί να πραγµατοποιηθεί είναι ουσιαστικά απεριόριστος. Περιλαµβάνουν µετρήσεις µαζών (βάρος), µήκη και ύψη, πλάτος και εύρος, βάθος, περίµετρο, µέτρηση κοιλοτήτων και τόξων καθώς επίσης και δερµατοπτυχές. Ειδικές επίσης µετρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν για συγκεκριµένα µέλη του σώµατος όπως το κεφάλι και το πρόσωπο, το χέρι, το πόδι. Αξιολόγηση αναερόβιας ικανότητας Η αξιολόγηση αυτής της παραµέτρου επιβάλλεται σε περιπτώσεις ατόµων από τους οποίους ζητείται αυξηµένη σωµατική ή αθλητική απόδοση. ιερευνά την ικανότητα παραγωγής ενέργειας µέσω του αναερόβιου µεταβολισµού που είναι ο πρωτεύων µηχανισµός ενεργειακής υποστήριξης του οργανισµού σε βραχύβιες εκρηκτικές προσπάθειες. Η διερεύνηση κατευθύνεται σε δύο µεγάλες περιοχές ενδιαφέροντος: α. τη διερεύνηση της αναερόβιας ικανότητας (η συνολική παραγόµενη ποσότητα ενέργειας µε αναερόβιες διεργασίες). β. τη διερεύνηση της αναερόβιας ισχύος (η συνολική παραγόµενη ενέργεια αλλά στη µονάδα του χρόνου κατά τη διάρκεια µέγιστης σωµατικής δραστηριότητας). Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. οκιµασίες µικρής χρονικής διάρκειας (µέχρι 10 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Margaria, οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 10 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες).

9 2. οκιµασίες µεσαίας χρονικής διάρκειας (από 20 έως 50 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Wingate, οκιµασία σταθερής επιβάρυνσης De Bruyn-Prevost, οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες). 3. οκιµασίες µεγάλης χρονικής διάρκειας (από 60 έως 120 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία επιτόπιων αλµάτων διάρκειας 60 δευτ., οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 90 δευτ., οκιµασία δαπεδοεργοµέτρου Cunningham και Faulkner, οκιµασία κυκλοεργοµέτρου 120 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης). Σε όλες τις παραπάνω δοκιµασίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους λόγω της υψηλής έντασης της προσπάθειας. Παράλληλα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την επίβλεψη εκπαιδευµένων εξεταστών ενώ η ανάλυση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήµονες λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Αξιολόγηση νευροµυϊκής λειτουργίας Σε εργοµετρικές αξιολογήσεις στις οποίες απαιτείται αυξηµένο επίπεδο διερεύνησης της σωµατικής ικανότητας περιλαµβάνονται και δοκιµασίες ελέγχου της νευροµυϊκής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αρκετή η διερεύνηση µόνο της µυοσκελετικής λειτουργίας διότι πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά η κινητική µονάδα του µυός (κινητικό νεύρο και µυϊκές ίνες που νευρώνει) και όχι µόνο το αποτέλεσµα της δράσης τους που είναι η παραγόµενη δύναµη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτροµυογραφίας. Το ηλεκτροµυογράφηµα είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας της κινητικής µονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κατά τη βουλητική µυϊκή συστολή η ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα µίας κινητικής µονάδας αυξάνεται σε µέγεθος όταν αυξάνεται και η παραγόµενη δύναµη. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το ηλεκτροµυογραφικό σήµα σε κάθε χρονική στιγµή. Μεταξύ αυτών είναι και οι ακόλουθοι: 1. Η ταχύτητα συστολής ή διάτασης του µυός 2. Ο ρυθµός ανάπτυξης της παραγόµενης δύναµης 3. Η κόπωση 4. Η αντανακλαστική δραστηριότητα Η καταγραφή της ηλεκτροµυογραφικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση ηλεκτροδίων (επιφανειακών ή µη) στο µυ ή µυϊκή οµάδα που διερευνάται. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τόσο στην προετοιµασία της τοποθέτησής τους όσο και στον καθορισµό της περιοχής που θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να ληφθούν τα εγκυρότερα δεδοµένα. εδοµένα δύναµης που συνδυάζονται και µε ηλεκτροµυογραφικά δεδοµένα προσφέρουν µία σχεδόν πλήρη εικόνα της λειτουργικής ικανότητας της περιοχής που αξιολογείται. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι όσα περισσότερα καλώδια τοποθετούνται επάνω στο σώµα, τόσο το κινητικό πρότυπο της άσκησης που πραγµατοποιείται επηρεάζεται η διαφοροποιείται. Για το λόγο αυτό η ηλεκτροµυογραφική καταγραφή πραγµατοποιείται κυρίως µόνο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών αξιολογήσεων.

10 Αξιολόγηση της όρασης Η αξιολόγηση της όρασης περιλαµβάνεται σε όλες τις εργοµετρικές αξιολογήσεις που απευθύνονται σε αθλητές υψηλού επιπέδου ή άτοµα όπου η στόχευση αποτελεί µέρος της δραστηριότητάς τους. Οι δοκιµασίες αυτές συνήθως αποσκοπούν στη διερεύνηση της οξύτητας, της δυναµικής οξύτητας (ικανότητα ευκρινούς αναγνώρισης κινουµένων αντικειµένων), της οπτικής καταδίωξης (ικανότητα παρακολούθησης του δροµολογίου ενός κινουµένου αντικειµένου), της αντίληψης του βάθους (ικανότητα αναγνώρισης απόστασης και ταχύτητας) και τέλος της ικανότητας συντονισµού µατιού-χεριού-σώµατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πρόοδος της αθλητικής επιστήµης έχει δώσει τη δυνατότητα λεπτοµερούς αξιολόγησης των χαρακτηριστικών απόδοσης ενός ατόµου. Η δυνατότητα πραγµατοποίησης των δοκιµασιών αυτών εξαρτάται φυσικά από τον τεχνολογικό εξοπλισµό που είναι διαθέσιµος καθώς επίσης και από το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ενός εργαστηρίου εργοµέτρησης. Τα δεδοµένα αυτά δίνουν σηµαντικότατες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση του δοκιµαζόµενου όσο και για τον ορθό σχεδιασµό των προγραµµάτων άσκησής του. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην ασφάλεια του δοκιµαζόµενου ιδιαίτερα σε δοκιµασίες που είναι µέγιστης έντασης. Η παρουσία ιατρού και εξοπλισµού ανάνηψης είναι επιβεβληµένη τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολόγησης. Σε άτοµα µε χαµηλή φυσική κατάσταση ή αποχή από έντονη σωµατική δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να προηγείται έλεγχος της υγείας τους πριν τη συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε εργοµετρική αξιολόγηση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American College of Sports Medicine, (1995): ACSM s guidelines for exercise testing and prescription, 5 th ed., Williams and Wilkins, Baltimore. Astrand, P.O., and I, Rhyming (1954): A nomogram for the calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during submaximal work, Journal of Applied Physiology, 7: Astrand, P.O., (1956): Human physical fitness with special reference to age and sex, Physiological Reviews, 36: Astrand, P.O., (1965): Work tests with the bicycle ergometer, Varberg, Sweden. Balke B. and R. Ware, (1959): An experimental study of physical fitness of Air Force personnel, US Armed Forces Medical Journal, 10: Bennet, J.G., and W.T. Stauber, (1986): Evaluation and treatment of anterior knee pain using eccentric exercise, Medicine and Science in Sports and Exercise, 18: Bruce R.A., F. Kusumi, and D. Hosmer, (1973): Maximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease, American Hear t Journal, 85: Casperson C.J., K.E. Powell and G.M. Christenson, (1985): Physical activity, exercise and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research, Public Health Reports, 100: Costill D.L., and E.L. Fox (1969): Energetics of marathon running, Medicine and Science in Sports, 1:81-86.

11 Fox E.L., (1973): A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power, Journal o f Applied Physiology, 35: Golding, L., C. Myers, and W. Sinning, (Eds) (1989): The Y s way to physical fitness, Human Kinetics, Champaign, Illinois. Gray, D.S., G.A. Bray, N. Gemayel, and K. Kaplan, (1989): Effect of obesity on bioelectrical impedance, American Journal of Clinical Nutrition, 50: Hayes, P.A., P.J. Sowood, A. Belyavin, J.B. Cohen, and F.W. Smith, (1988): Subcutaneous fat thickness measured by magnetic resonance imaging, ultrasound, and calipers, Medicine and Science in Sports and Exercise, 20: Jackson, A.S., (1984): Research design and analysis of data procedures for predicting body density, Medicine and Science in Sports and Exercise, 16: Jenkins, W.L., M. Thackaberry, and C. Killian, (1984): Speed-specific isokinetic training, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 6: Kohrt, W., (1995): Body composition by DXA: Tried and true? Medicine and Science in Sports and Exercise, 27: Lermen J., R.A. Bruce, E. Sivarajan, G. Pettet, and S. Trimble, (1976): Low-level dynamic exercises for earlier cardiac rehanilitation: Aerobic and hemodynamic responses, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 57: Lesmes, J.D., D.L. Costill, E.F. Coyle, and W.J. Fink, (1978): Muscle strength and power changes during maximal isokinetic training, Medicine and Science in Sports, 10: Lohman, T.G., (1981): Skinfolds and body density and their relation to body fatness: A review, Human Biology, 53: McArdle W.D., F.I. Katch, and G.S. Pechar, (1973): Comparison of continuous and discontinuous treadmill and bicycle tests for VO 2 max, Medicine and Science in Sports, 5: Maksud M.G., and K.D. Coutts, (1971): Comparison of a continuous and discontinuous graded treadmill test for maximal oxygen uptake, Medicine and Science in Sports, 3: Naughton J., B. Balke and F. Nagle, (1964): Refinement in methods of evaluation and physical conditioning before and after myocardial infraction, American Journal of Cardiology, 14:837. Pate R.R., (1988): The evolving definition of physical fitness, Quest, 40: Pollock M.L., J.H. Wilmore, and S.M. Fox, (1978): Health and fitness through physical activity, Wiley, New York. Roubenoff S.B., J.J. Kehayias, B. Dawson-Hughes, and S.B. Heymsfield, (1993): Use of dualenergy x-ray absorptiometry in body-composition studies: Not yet a gold standard, American Journal of Clinical Nutrition, 58: Segal, K.R., M. VanLoan, P.I. Fitzgerald, J.A. Hodgdon, and T.B. Van Itallie, (1988): Lean body mass estimation by bioelectrical impedance analysis: A four site cross-validation study, American Journal of Clinical Nutrition, 47:7-14. Thorstensson, A., G. Grimby, and J. Karlsson, (1976): Force-velocity relations and fiber type composition in human knee extensor muscles, Journal of Applied Physiology, 98: Wilson P.K., E.R. Winga, J.W. Edgett, and T.J. Gushiken, (1978): Policies and procedures of a cardiac rehabilitation program Immediate to long term care, Lea & Febiger, Philadelphia.

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ SPECIFICITY OF TRAINING (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) OVERLOAD

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: MΒ04 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος

Κινανθρωπομετρία. Μέγεθος σώματος Σχήμα σώματος Αναλογίες σώματος Βιολογική Ωρίμανση. Σύσταση σώματος Φροντιστήριο 2: Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης Φροντιστήριο 2 Αξιολόγηση της σύστασης σώματος σε αθλητές και ασκούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD

Εμβιομηχανική. Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Εμβιομηχανική Σοφία Ξεργιά PT, MSc, PhD Λειτουργία των σκελετικών μυών Γραμμή έλξης Γωνία πρόσφυσης Είδη συστολής Επίδραση της βαρύτητας Μηκοδυναμική σχέση Ταχοδυναμική σχέση Ελαστικές ιδιότητες Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών Ισορροπημένη διατροφή Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Ο τρόπος εναπόθεσης του σωματικού λίπους έχει αποδειχτεί τελευταία πως αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Λιπομέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία Τσάι Πράσινο Οι ιδιότητες και τα οφέλη του πράσινου τσαγιού είναι γνωστές εδώ και αιώνες σε πολλούς Ασιατικούς πολιτισμούς. Ωστόσο στο δυτικό κόσμο το πράσινο τσάι έγινε δημοφιλές πρόσφατα. Μόνο το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Νούς υγιής εν σώµατι υγιή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ιατροφή και Υγεία Η υγεία αλλά και η νόσος είναι καταστάσεις που δεν οφείλονται ποτέ σε ένα µόνο παράγοντα. Οι κύριες οµάδες παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ακαδ. Έτος 2007-2008 ιδάσκουσα: Μ. Μακροπούλου Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις και παλαιότερα θέµατα εξετάσεων. Ενδεικτικές ερωτήσεις δεν είναι όλη η εξεταστέα ύλη σε αυτές!

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων

Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Συµµαχία για την υγεία:διατροφη Πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών παθήσεων Χασαπίδου Μαρία Καθηγήτρια Διατροφής ΑΤΕΙΘ -. Σχέδιο δράσης για την εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πρόληψη και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου & Λυκείου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Το Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ σχεδιάστηκε για να δίνει στους

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Υπερπροπόνηση ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Υπερπροπόνηση Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Θωμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Sport Nutrition by ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ενέργεια που καταναλώνουμε Βασικός μεταβολισμός: 1800 kcal + καθημερινή δραστηριότητα Μια ημέρα στο γραφείο: 150 με 200 kcal Μια ώρα αθλητικής δραστηριότητας: 500

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού

Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition. Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Τόνια Μαχαίρα MSc Sports Nutrition Διαιτολόγος ΠΑΕ Παναθηναϊκού Διατροφή Γενετική Ύπνος Δεξιότητες Απόδοση Προπόνηση Εξαρτήματα Ψυχολογία Σωστή διατροφή Υγιή ανάπτυξη Διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση γυμναστηρίων και η αξιοποίησή τους με νέες τεχνολογίες Κωδικός Μαθήματος: 748 1 η Διάλεξη Η κίνηση του fitness σήμερα & Το fitness και τα γυμναστήρια σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πάντως η λήψη τροφής ρυθµίζεται από το νευρικό σύστηµα µε συνεργασία δύο κέντρων.

Πάντως η λήψη τροφής ρυθµίζεται από το νευρικό σύστηµα µε συνεργασία δύο κέντρων. ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ H ανάγκη για λήψη τροφής, που ικανοποιείται µόνο µε σιτισµό, και προέρχεται από διέγερση του κέντρου θρέψης, αποτελεί το αίσθηµα της πείνας (hunger), ενώ η επιθυµία για λήψη ειδικής τροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 17.00-18.00 Έναρξη Συνεδρίου - Χαιρετισμοί 18.00-18.30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ Η παραδοσιακή μας διατροφή : Το χτες ως πρότυπο για το αύριο 18.30-19.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Κοιλιοκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος

There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος There are no translations available. Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος Παθολόγος Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων

Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων Θεματική ενότητα: Μηχανική Τεχνική των ασκήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1. Ο όρος «σε ισορροπία» στην ενόργανη γυμναστική δηλώνει ότι το Κ.Β.Σ. βρίσκεται: α) πλησίον του σημείου ή της βάσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών και χαρακτηρίζεται, πρώτον, από χαμηλή οστική μάζα ή, πιο απλά, από λιγότερη ποσότητα οστού και δεύτερον, από διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ Ι. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ. Σακελλαρίου, Σ. ημόπουλος, Μ. Ποριάζη, Σ. Νανάς 1. Περιγραφή της δοκιμασίας Η Καρδιοαναπνευστική οκιμασία Κοπώσεως

Διαβάστε περισσότερα