ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Συντονιστής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Στον όρο φυσική κατάσταση έχουν αποδοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισµοί. Αυτή η ασάφεια προέρχεται από το γεγονός ότι η φυσική κατάσταση ως όρος µπορεί να περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς τελικούς στόχους: σε πρώτο επίπεδο την υγεία του ατόµου και σε δεύτερο τη µεγιστοποίηση της σωµατικής του απόδοσης που συνήθως σχετίζεται µε την υψηλή αθλητική απόδοση. Στόχος του µέσου ατόµου είναι το πρώτο επίπεδο φυσικής κατάστασης το οποίο ορίζεται ως α) η ικανότητα του ατόµου να πραγµατοποιεί τις ηµερήσιες δραστηριότητές του µε ένταση καθώς επίσης και β) η επίδειξη χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που σχετίζονται µε µειωµένη πιθανότητα πρόωρης εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε την υποκινητικότητα (Pate, 1988). Οι καθηµερινές όµως δραστηριότητες πολλών ατόµων απαιτούν αυξηµένη σωµατική απόδοση που σε πολλά σηµεία πλησιάζει αυτή των αθλητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται αυξηµένες σωµατικές ικανότητες. Για τα άτοµα αυτά η φυσική κατάσταση ορίζεται ως άθροισµα ικανοτήτων, που το άτοµο διαθέτει ή αποκτά µε συστηµατική άσκηση, και σχετίζονται µε την ικανότητά του να πραγµατοποιεί αυξηµένη σωµατική δραστηριότητα (Casperson και συν., 1985). Παράγοντες φυσικής κατάστασης Σε συνέχεια του παραπάνω διαχωρισµού, διακρίνονται δύο επίπεδα παραγόντων φυσικής κατάστασης. Στο πρώτο περιλαµβάνονται παράγοντες που σχετίζονται µε την πρόοδο της υγείας και είναι οι ακόλουθοι: 1. Καρδιοαναπνευστική λειτουργία 2. Μυοσκελετική λειτουργία 3. Σωµατική σύσταση 4. Ευκαµψία

2 Στο δεύτερο επίπεδο που σχετίζεται µε την αυξηµένη σωµατική απόδοση, επιπλέον των παραπάνω, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Ανθρωποµετρήσεις 2. Αναερόβια ικανότητα 3. Νευροµυϊκή λειτουργία 4. Αξιολόγηση της όρασης Παρατηρούµε λοιπόν ότι η φυσική κατάσταση είναι µία πολυδιάστατη έννοια και κατ επέκταση ο έλεγχός της είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Σηµαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στον έλεγχο της φυσικής κατάστασης κατέχει η εργοµετρική αξιολόγηση µε την οποία διερευνάται το επίπεδο ικανότητας του ατόµου σε όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η αθλητική επιστήµη έχει να παρουσιάσει µεγάλο αριθµό έγκυρων, αξιόπιστων και αντικειµενικών εργοµετρικών δοκιµασιών µε τις οποίες µπορεί να αξιολογηθεί οποιαδήποτε παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης Η σωµατική απόδοση είναι ένα µείγµα πολλών παραγόντων. Πιθανώς ο σηµαντικότερος από αυτούς είναι οι γενετικές καταβολές του ατόµου που είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι καθορίζουν το ανώτατο επίπεδο σωµατικής απόδοσης. Ωστόσο, ακόµη και τα γενετικά προικισµένα άτοµα πρέπει να ακολουθούν ένα ορθά σχεδιασµένο και συστηµατικό πρόγραµµα άσκησης έτσι ώστε να εκφράσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Λάθη στο σχεδιασµό των χαρακτηριστικών των προγραµµάτων άσκησης µπορούν να οδηγήσουν σε τραυµατισµό ή υπερκόπωση. Ο ορθός σχεδιασµός των προγραµµάτων στηρίζεται απαραίτητα στα δεδοµένα της εργοµέτρησης. Συνοπτικά, οι στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι: 1. Ο καθορισµός σωµατικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του ατόµου. 2. Η εξαγωγή δεδοµένων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ορθών προγραµµάτων άσκησης. 3. Η συλλογή αρχικών καθώς και ακόλουθων δεδοµένων τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου. 4. Η παρακίνηση των συµµετεχόντων σε προγράµµατα άσκησης µε τον καθορισµό λογικών και εφικτών στόχων φυσικής κατάστασης. 5. Η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στις έννοιες της φυσικής κατάστασης καθώς και τη γνώση του ατοµικού τους επιπέδου φυσικής κατάστασης. 6. Ο καθορισµός του επιπέδου πιθανότητας κινδύνου της υγείας του ατόµου. οκιµασίες εργοµετρικής αξιολόγησης ύο µεγάλες κατηγορίες δοκιµασιών εργοµετρικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στην αθλητική επιστήµη: οι εργαστηριακές και οι υπαίθριες. Οι εργαστηριακές δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις που πραγµατοποιούνται στο ελεγχόµενο περιβάλλον του εργαστηρίου. Χρησιµοποιούν εξελιγµένα πρωτόκολλα διερεύνησης και ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό που αναπαριστά την προς διερεύνηση µορφή σωµατικής δραστηριότητας ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγραφής λεπτοµερών δεδοµένων. Οι υπαίθριες δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις κατά την πραγµατοποίηση ή την εξοµοίωση µίας συγκεκριµένης σωµατικής δραστηριότητας στο φυσικό της χώρο. Τα αποτελέσµατα των υπαίθριων δοκιµασιών δεν είναι εξ ίσου αξιόπιστα µε αυτά των εργαστηριακών µετρήσεων. Ωστόσο µπορούν να θεωρηθούν περισσότερο έγκυρα λόγω της

3 µεγαλύτερης εξειδίκευσής τους. Επειδή στην ύπαιθρο ο επιστήµονας δεν µπορεί να ελέγχει παράγοντες όπως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, η κατάσταση του εδάφους κ.λ.π., η επίδοση ενός ατόµου διαφοροποιείται σηµαντικά σε µία υπαίθρια δοκιµασία. Επιπλέον, τα φορητά συστήµατα µέτρησης, που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση στην ύπαιθρο, δεν είναι το ίδιο ακριβή µε αυτά που χρησιµοποιούνται στον εργαστηριακό χώρο. Συνήθως οι υπαίθριες δοκιµασίες είναι η µόνη λύση όταν δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί στο εργαστήριο η µορφή κινητικής δραστηριότητας που πρέπει να διερευνηθεί. Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής αντοχής Αξιολογείται αρχικά η µέγιστη αερόβια ικανότητα του ατόµου που ισούται µε τη µέγιστη ποσότητα οξυγόνου που ο οργανισµός µπορεί να προσλάβει από την ατµόσφαιρα και να καταναλώσει στους ιστούς του (µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) στη µονάδα του χρόνου. Συνήθως διερευνάται µε την επιβάρυνση του ατόµου µε µία µορφή άσκησης που δραστηριοποιεί µεγάλες µυϊκές οµάδες (π.χ. τρέξιµο στο δαπεδοεργόµετρο), έχει σταδιακά αυξανόµενη ένταση και συνεχίζεται µέχρι την εξάντληση. Μετριέται σε απόλυτες (L/min) ή σχετικές τιµές (ml*kg - 1 *min -1 ). Η µέτρηση της ποσότητας αυτής οξυγόνου πραγµατοποιείται µε τη συλλογή και ανάλυση του εκπνεόµενου αέρα από το δοκιµαζόµενο από ειδικό µεταβολικό σπιρόµετρο ανοικτού κυκλώµατος. Τα σπιρόµετρα αυτού του τύπου ουσιαστικά καταγράφουν διαφορές περιεκτικότητας σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα µεταξύ εισπνεόµενου και εκπνεόµενου αέρα. Από τις διαφορές αυτές µπορούν να εξαχθούν διάφορα δεδοµένα µεταξύ των οποίων είναι και ο καθορισµός της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στις µέρες µας η εξέλιξη των µεταβολικών σπιροµέτρων είναι τέτοια που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης µε κάθε εκπνοή του δοκιµαζόµενου, γεγονός που βοηθά στη διερεύνηση όχι µόνο της µέγιστης τιµής αλλά και της κινητικής του οξυγόνου. Για την επιβάρυνση του δοκιµαζόµενου έχουν παρουσιασθεί αρκετά πρωτόκολλα τόσο για το δαπεδοεργόµετρο (Balke και Ware, 1959; Naughton και συν., 1964; Kattus, 1967; Costill και Fox, 1969; Maksud και Coutts, 1971; Bruce και συν., 1973; Lermen και συν., 1976; Pollock και συν., 1978; Wilson και συν., 1978) όσο και για το κυκλοεργόµετρο (Astrand, 1956; Astrand, 1965; Fox, 1973; McArdle και συν., 1973). Η εφαρµογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου για κάθε ειδική περίπτωση δοκιµαζόµενου θεωρείται κρίσιµη για την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του δοκιµαζόµενου (προχωρηµένη ηλικία, προβλήµατα υγείας κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση πρωτοκόλλου µέγιστης επιβάρυνσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα υποµέγιστα (Astrand-Rhyming, 1954; Fox, 1973; Golding, Myers και Sinning, 1989) στα οποία όµως γίνεται πρόβλεψη της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και όχι µέτρησή της. Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης µεταβολικού σπιροµέτρου, η αερόβια ικανότητα µπορεί να αξιολογηθεί έµµεσα µε τη χρήση της καρδιακής συχνότητας ή µε υπαίθριες δοκιµασίες (δροµικό παλίνδροµο τεστ 20 µέτρων, τις διάφορες δοκιµασίες Cooper κ.λ.π.). Σε προχωρηµένες αξιολογήσεις της καρδιοαναπνευστικής αντοχής απαιτείται και ο καθορισµός του αναερόβιου κατωφλιού. Είναι µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται συνήθως ταυτόχρονα µε αυτή του καθορισµού της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στηρίζεται στη µέτρηση της συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος στο αίµα σε κάθε βαθµίδα της σταδιακά αυξανόµενης έντασης στο δαπεδοεργόµετρο µέχρι την εξάντληση.

4 Αξιολόγηση µυοσκελετικής λειτουργίας Ο συγκεκριµένος όρος της φυσικής κατάστασης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του ατόµου κυρίως ως προς τη µυϊκή δύναµη και τη µυϊκή αντοχή. Ανεξάρτητα από ποια από τις δύο παραπάνω παραµέτρους θα διερευνηθεί, ορισµένοι παράγοντες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα (ACSM, 1995): Τα όργανα που χρησιµοποιούνται συνήθως στις αξιολογήσεις παρουσιάζουν κατασκευαστικές και χρηστικές ιδιαιτερότητες που κάνουν τα αποτελέσµατα να µην είναι 100% αξιόπιστα. Με τη γνώση των κατασκευαστικών περιορισµών των οργάνων καθώς επίσης και των πιθανών προβληµάτων που θα παρουσιασθούν µε παρεκκλίσεις από το πρωτόκολλο αξιολόγησης, ο εξεταστής µπορεί να είναι καλύτερα προετοιµασµένος για την τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Η µυϊκή δύναµη και µυϊκή αντοχή είναι εξειδικευµένες στο µυ ή τις µυϊκές οµάδες, τον τύπο της µυϊκής συστολής, την ταχύτητα συστολής και τη γωνία της άρθρωσης που πραγµατοποιείται η αξιολόγηση (σε περίπτωση ισοµετρικής αξιολόγησης). Οι δοκιµασίες πρέπει να επιλέγονται µε προσοχή. Οι πλέον ενδεδειγµένες είναι εκείνες που λαµβάνουν υπόψη το σωµατικό βάρος και τη µέγιστη δύναµη του δοκιµαζόµενου. Επειδή η δύναµη είναι συνήθως άµεσα συσχετιζόµενη τόσο µε το σωµατικό βάρος όσο και µε την άλιπη σωµατική µάζα του δοκιµαζόµενου, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών πρέπει να εκφράζονται σε σχετικές τιµές (ανά κιλό σωµατικού βάρους). Επειδή οι περισσότερες δοκιµασίες αξιολόγησης της δύναµης απαιτούν µέγιστη προσπάθεια, πρέπει να ελέγχονται οι παράγοντες που µπορούν να την επηρεάσουν (ώρα της ηµέρας, κόπωση, χρήση φαρµάκων, το κίνητρο του ατόµου, η ψυχική του κατάσταση κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυµατισµού. Η αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλές µεθόδους και τρόπους. Η εγκυρότερη από αυτές θεωρείται η ισοκινητική αξιολόγηση. Απαιτεί τη χρήση ειδικών ισοκινητικών δυναµόµετρων που ελέγχουν την ταχύτητα κίνησης του µέλους του σώµατος που αξιολογείται. Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα κίνησης του µέλους διατηρείται σταθερή σε όλο το εύρος της κίνησης. Το µέγεθος που µετριέται µε τη χρήση αυτών των δυναµόµετρων είναι η παραγόµενη ροπή. Υπάρχουν αρκετοί δείκτες απόδοσης που µπορούν να αξιολογηθούν µεταξύ των οποίων είναι η µέγιστη ροπή, η µέγιστη ροπή σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης, η µέση ροπή, το συνολικό έργο που παράγεται, ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της µέγιστης ροπής κ.λ.π. Για να αξιολογηθούν οι παραπάνω παράµετροι, αφού επιλεχθεί η γωνιακή ταχύτητα αξιολόγησης, ο δοκιµαζόµενος εκτελεί ορισµένες υποµέγιστες προσπάθειες για προθέρµανση και κατόπιν ακολουθούν δύο έως πέντε µέγιστες προσπάθειες. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε γωνιακή ταχύτητα που έχει επιλεγεί να διερευνηθεί (Bennet και Stauber, 1986; Jenkins και συν., 1984; Lesmes και συν., 1978; Thorstensson, Grimby και Karlsson, 1976). Με τα δεδοµένα από τις διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες συστολής µπορεί να καθορισθεί και η ταχοδυναµική σχέση για τη µυϊκή οµάδα που αξιολογείται. Είναι η σχέση που εµφανίζει τη µέγιστη δύναµη που παράγει η µυϊκή οµάδα ανάλογα µε την ταχύτητα συστολής της. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη σχέση για την αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας. Παράλληλα µπορεί να αξιολογηθεί η µυϊκή ισορροπία µεταξύ πρωταγωνιστών και ανταγωνιστών µυών κίνησης µίας άρθρωσης, στοιχείο βασικό για τη σταθερότητα και λειτουργία της άρθρωσης.

5 Η διερεύνηση της µυϊκής αντοχής µε τη χρήση ισοκινητικού δυναµόµετρου πραγµατοποιείται συνήθως µε το πρωτόκολλο που προτάθηκε από τον Thorstensson (1976). Προβλέπει γωνιακή ταχύτητα 180 ο /δευτ. και 50 επαναλήψεις. Υπολογίζεται ο συντελεστής κόπωσης από τις µέσες τιµές ροπής των πέντε πρώτων και των πέντε τελευταίων επαναλήψεων. Ωστόσο, επειδή τα ισοκινητικά δυναµόµετρα κοστίζουν αρκετά χρήµατα και απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό για το χειρισµό τους, χρησιµοποιούνται ευρέως και άλλοι τρόποι αξιολόγησης. Οι συνηθέστεροι από αυτούς είναι η χρήση ειδικών µηχανηµάτων δύναµης (αυτά που διαθέτει κάθε οργανωµένος χώρος γύµνασης) ή ελευθέρων βαρών. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση αποβλέπει: α. στον καθορισµό του µέγιστου φορτίου (κιλών) που µπορεί να µετακινήσει ο αξιολογούµενος σε διάφορες ασκήσεις που δραστηριοποιούν µεγάλες και βασικές µυϊκές οµάδες (αξιολόγηση µέγιστη δύναµης). β. στον καθορισµό του µέγιστου αριθµού επαναλήψεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο δοκιµαζόµενος µ ένα ποσοστό της προσωπικής του µέγιστης δύναµης (συνήθως 50%) στις ίδιες ασκήσεις (αξιολόγηση µυϊκής αντοχής). Ένας άλλος απλούστερος τρόπος είναι η ισοµετρική αξιολόγηση µε τη χρήση απλών δυναµόµετρων. Μπορεί να µετρηθεί η µέγιστη ισοµετρική δύναµη λαβής του χεριού, των κάτω άκρων, των µυών της ράχης κ.λ.π. Επειδή είναι ιδιαίτερα βαρετός τρόπος αξιολόγησης (στατική µέτρηση σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης) χρησιµοποιείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος µία απλούστατη µορφή αξιολόγησης της µυϊκής αντοχής µεγάλων µυϊκών οµάδων πραγµατοποιείται µε τη χρήση του βάρους του σώµατος (κοιλιακοί, κάµψεις, έλξεις, αναπηδήσεις κ.λ.π.). Αξιολόγηση σωµατικής σύστασης Η σωµατική σύσταση είναι σηµαντικότατη παράµετρος και σχετίζεται τόσο µε την υγεία όσο και µε το επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός ατόµου. Η παχυσαρκία µειώνει τη µακροζωία µε την αύξηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσηµάτων, υπέρτασης, διαβήτη τύπου ΙΙ, αναπνευστικών διαταραχών αποφρακτικού τύπου, οστεοαρθρίτιδας κ.λ.π. Επίσης η πολύ µικρή ποσότητα σωµατικού λίπους εγκυµονεί προβλήµατα υγείας διότι το σώµα χρειάζεται µία απαραίτητη ποσότητα λίπους για τη φυσιολογική λειτουργία του. Η µέχρι σήµερα εγκυρότερη εργαστηριακή µέθοδος διερεύνησης της σωµατικής σύστασης είναι η υδροστατική µέθοδος. Στηρίζεται στον καθορισµό της διαφοράς του σωµατικού βάρους του δοκιµαζόµενου αφού βυθιστεί στο νερό (απαιτείται η ύπαρξη µίας µικρής δεξαµενής). Με τον τρόπο αυτό αρχικά υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια, µε τη χρήση ειδικών εξισώσεων, µπορεί να υπολογισθεί το ποσοστό σωµατικού λίπους. Γίνεται φανερό ότι η µέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετές διαδικαστικές δυσκολίες και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Μία πρόσφατη εργαστηριακή µέθοδος η οποία κερδίζει συνέχεια έδαφος είναι η µέθοδος DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). Καθορίζει την περιεκτικότητα των οστών σε µέταλλα, την ποσότητα λίπους καθώς και τη µάζα των άλιπων µαλακών ιστών. Είναι αρκετά αξιόπιστη, ασφαλής, γρήγορη (µία σάρωση ολόκληρου του σώµατος διαρκεί 10 µε 20 λεπτά) ενώ απαιτεί ελάχιστη συνεργασία από το δοκιµαζόµενο. Φαίνεται ότι στο µέλλον θα αποδειχθεί ως η κύρια εργαστηριακή µέθοδος αναφοράς (Kohrt, 1995; Roubenoff και συν., 1993).

6 Οι παραπάνω µέθοδοι για διάφορους λόγους (δυσκολία στη διαδικασία µέτρησης, ακριβός εξοπλισµός, απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό αξιολόγησης κ.λ.π) παρά την υψηλή τους εγκυρότητα χρησιµοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Οι υπαίθριες µέθοδοι είναι αυτές που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην καθηµερινή πρακτική. Σε αυτές περιλαµβάνονται η µέθοδος των δερµατοπτυχών, η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας καθώς και άλλοι τύποι πρόβλεψης της σωµατικής σύστασης µε εξισώσεις. Για να χρησιµοποιηθούν σωστά πρέπει να γίνουν πρώτα κατανοητές οι βασικές τους αρχές και προϋποθέσεις. Επιπλέον πρέπει να σταθεροποιηθούν οι διαδικασίες µέτρησης ενώ επίσης απαιτείται αρκετή εξάσκηση για την τελειοποίηση των τεχνικών µέτρησης. Με το σχηµατισµό µίας δερµατοπτυχής µπορεί να υπολογισθεί ο υποδόριος λιπώδης ιστός. Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των δερµατοπτυχών για τον υπολογισµό της συνολικής σωµατικής πυκνότητας και τον καθορισµό του ποσοστού σωµατικού λίπους, θεωρούνται ως δεδοµένες ορισµένες συσχετίσεις: Η δερµατοπτυχή µπορεί να δώσει µία καλή µέτρηση του υποδόριου λίπους. Ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι η αξιολόγηση του υποδόριου λίπους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι υψηλά συσχετιζόµενη µε τις τιµές που λαµβάνονται από µετρήσεις µε τη µέθοδο µαγνητικής τοµογραφίας (Hayes και συν., 1988). Η κατανοµή του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους είναι όµοια για όλα τα άτοµα του ιδίου φύλου. Η εγκυρότητα αυτής της υπόθεσης αµφισβητείται. Τα ηλικιωµένα άτοµα του ιδίου φύλου και µε την ίδια σωµατική πυκνότητα έχουν αναλογικά µικρότερη ποσότητα υποδόριου λίπους από τα νεότερα άτοµα. Επίσης τα ισχνά άτοµα έχουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους εν τω βάθει και η αναλογία του λίπους αυτού µειώνεται καθώς αυξάνεται το συνολικό λίπος (Lohman, 1981). Επειδή εµφανίζεται συσχέτιση µεταξύ του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους, το άθροισµα δερµατοπτυχών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συνολικού σωµατικού λίπους. Επειδή η ηλικία, το φύλο καθώς και το µέγεθος της παχυσαρκίας επηρεάζουν την ατοµική διασπορά της κατανοµής του λίπους, πρέπει να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες εξισώσεις πρόβλεψης ανάλογα µε τον πληθυσµό που αξιολογείται. Για το λόγο αυτό, οι εξισώσεις που συνυπολογίζουν και την ηλικία του ατόµου θεωρούνται καλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούν µόνο το άθροισµα των δερµατοπτυχών (Jackson, 1984). Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι γρήγορη, αναίµακτη και σχετικά χαµηλού κόστους µέθοδος. Με τη µέθοδο αυτή, ένα χαµηλού επιπέδου ηλεκτρικό φορτίο διοχετεύεται στο σώµα του ατόµου. Μετριέται η αντίσταση της ροής του φορτίου αυτού µε έναν αντίστοιχο αναλυτή. Μπορεί να υπολογισθεί η συνολική ποσότητα νερού στο σώµα του ατόµου διότι οι ηλεκτρολύτες του νερού του σώµατος είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η αντίσταση θα είναι µεγαλύτερη σε άτοµα µε µεγάλο ποσοστό σωµατικού λίπους. Ο λιπώδης ιστός, µε τη σχετικά χαµηλή περιεκτικότητά του σε νερό, είναι φτωχός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας έµµεσα υπολογίζει την άλιπη σωµατική µάζα ή τη συνολική ποσότητα νερού του σώµατος. Εποµένως οι ακόλουθες υποθέσεις γίνονται όσον αφορά το γεωµετρικό σχήµα του σώµατος και τη συσχέτιση της αντίστασης µε το µήκος και τον όγκο του αγωγού: Το ανθρώπινο σώµα έχει σχήµα τέλειου κυλίνδρου µε οµοιόµορφο µήκος και εγκάρσια διατοµή.

7 Με την παραπάνω υπόθεση, σε µία συγκεκριµένη συχνότητα σήµατος (π.χ. 50 khz) η αντίσταση στη ροή του ρεύµατος διαµέσου του σώµατος σχετίζεται ανάλογα µε το µήκος του αγωγού (το ανάστηµα του ατόµου) και αντιστρόφως ανάλογα στην εγκάρσια διατοµή του. Οι βιολογικοί ιστοί δρουν ως αγωγοί ή µονωτές και η ροή του ρεύµατος στο σώµα θα ακολουθήσει το δρόµο µε την µικρότερη αντίσταση. Αν και η ικανότητα πρόβλεψης της µεθόδου βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι περίπου ίδια µε της µεθόδου των δερµατοπτυχών, σε ορισµένες περιπτώσεις προτιµάται για τους ακόλουθους λόγους: εν απαιτείται ιδιαίτερη επιδεξιότητα από τον εξεταστή. Είναι περισσότερο άνετη για τον αξιολογούµενο (δεν χρειάζεται πλήρης γύµνωση). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση ιδιαίτερα παχύσαρκων ατόµων (Gray και συν., 1989; Segal και συν., 1988). Υπάρχουν φυσικά και άλλοι ανθρωποµετρικοί δείκτες οι οποίοι όµως χρησιµοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση ατόµων υψηλού κινδύνου προδιάθεσης ασθενειών. Τέτοιοι για παράδειγµα είναι ο δείκτης σωµατικής µάζας (Body Mass Index) ή το πηλίκο της περιφέρειας µέσης προς αυτή των γοφών (Waist to Hip Ratio). Μία νέα µέθοδος, πολλά υποσχόµενη και µε µεγάλη ακρίβεια µέτρησης, εµφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και κερδίζει ραγδαία έδαφος έναντι των άλλων ανάµεσα τόσο στους επιστήµονες του χώρου όσο και των κέντρων αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Ουσιαστικά στηρίζεται στη µέτρηση του όγκου του ανθρωπίνου σώµατος από την οποία καθορίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια µε ειδικές εξισώσεις υπολογίζεται το ποσοστό σωµατικού λίπους. Για την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης απαιτείται η χρήση ενός ειδικού αεροθαλάµου (η εµπορική του ονοµασία είναι BOD POD). Η όλη διαδικασία απαιτεί 2 έως 5 λεπτά και η αξιοπιστία της είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο µέσα στην ίδια ηµέρα όσο και από ηµέρα σε ηµέρα (r > 0.90). Ο δοκιµαζόµενος κάθεται µέσα στο θάλαµο αφού προηγουµένως ζυγιστεί στα πλησιέστερα 5 γραµµάρια. Το BOD POD υπολογίζει τον όγκο του σώµατος από την αρχική µέτρηση του όγκου του άδειου θαλάµου και στη συνέχεια του όγκου µε το δοκιµαζόµενο µέσα στο θάλαµο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη συγκεκριµένη δοκιµασία αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη διαδικασία εξαπλώνεται ταχύτατα σε χώρους όπου απαιτείται έγκυρος και αξιόπιστος υπολογισµός του ποσοστού σωµατικού λίπους σε ένα µεγάλο ηλικιακό εύρος δοκιµαζοµένων και φυσικά χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες µέτρησης αλλά και εξειδικευµένο προχωπικό. Αξιολόγηση ευκαµψίας Η ευκαµψία είναι σηµαντική ωστόσο συνήθως παραµεληµένη παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Ο συνδυασµός χαµηλού επιπέδου µυϊκής δύναµης και µειωµένης ευκαµψίας σχετίζεται µε µυοσκελετικούς τραυµατισµούς και πόνους της µέσης. Ορίζεται ως η ικανότητα µίας άρθρωσης (ή αρθρώσεων) να κινείται άνετα στο πλήρες εύρος κίνησής της. ιακρίνεται σε στατική (εύρος άρθρωσης) και δυναµική ευκαµψία (αντίσταση στην κίνηση).

8 Συνήθως αξιολογείται µε τη χρήση ειδικών οργάνων, των γωνιοµέτρων, µε τα οποία µπορεί να µετρηθεί το εύρος κίνησης µίας άρθρωσης σε µοίρες. Τέλος µία από τις συνηθέστερες αξιολογήσεις είναι αυτή της περιοχής της µέσης η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µία απλή υπαίθρια δοκιµασία, τη δίπλωση από εδραία θέση (δοκιµασία Sit-and-Reach). Ανθρωποµετρήσεις Σε αξιολογήσεις ατόµων που στοχεύουν σε υψηλές σωµατικές αποδόσεις, οι ανθρωποµετρήσεις δίνουν τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων που µπορούν να συνδυάσουν µορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώµατος. Περιλαµβάνουν αξιολογήσεις που διερευνούν το µέγεθος του ανθρωπίνου σώµατος, το σχήµα του, τις αναλογίες του, τη σύστασή του, την ωρίµανσή του καθώς και βασικά στοιχεία της µηχανικής λειτουργίας του. Ταυτόχρονα µε τις ανθρωποµετρήσεις µπορούν να διερευνηθούν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φυσιολογική σωµατική ανάπτυξη, την άσκηση, την απόδοση και τέλος τη διατροφή του ατόµου. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανίχνευση αθλητικών ταλέντων. Στη διαδικασία αξιολόγησης χρησιµοποιούνται λεπτοµερώς καθορισµένα ανατοµικά σηµεία, διάφορες θέσεις του σώµατος του δοκιµαζόµενου και αντίστοιχα ειδικά όργανα. Ο αριθµός των µετρήσεων που µπορεί να πραγµατοποιηθεί είναι ουσιαστικά απεριόριστος. Περιλαµβάνουν µετρήσεις µαζών (βάρος), µήκη και ύψη, πλάτος και εύρος, βάθος, περίµετρο, µέτρηση κοιλοτήτων και τόξων καθώς επίσης και δερµατοπτυχές. Ειδικές επίσης µετρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν για συγκεκριµένα µέλη του σώµατος όπως το κεφάλι και το πρόσωπο, το χέρι, το πόδι. Αξιολόγηση αναερόβιας ικανότητας Η αξιολόγηση αυτής της παραµέτρου επιβάλλεται σε περιπτώσεις ατόµων από τους οποίους ζητείται αυξηµένη σωµατική ή αθλητική απόδοση. ιερευνά την ικανότητα παραγωγής ενέργειας µέσω του αναερόβιου µεταβολισµού που είναι ο πρωτεύων µηχανισµός ενεργειακής υποστήριξης του οργανισµού σε βραχύβιες εκρηκτικές προσπάθειες. Η διερεύνηση κατευθύνεται σε δύο µεγάλες περιοχές ενδιαφέροντος: α. τη διερεύνηση της αναερόβιας ικανότητας (η συνολική παραγόµενη ποσότητα ενέργειας µε αναερόβιες διεργασίες). β. τη διερεύνηση της αναερόβιας ισχύος (η συνολική παραγόµενη ενέργεια αλλά στη µονάδα του χρόνου κατά τη διάρκεια µέγιστης σωµατικής δραστηριότητας). Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. οκιµασίες µικρής χρονικής διάρκειας (µέχρι 10 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Margaria, οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 10 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες).

9 2. οκιµασίες µεσαίας χρονικής διάρκειας (από 20 έως 50 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Wingate, οκιµασία σταθερής επιβάρυνσης De Bruyn-Prevost, οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες). 3. οκιµασίες µεγάλης χρονικής διάρκειας (από 60 έως 120 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία επιτόπιων αλµάτων διάρκειας 60 δευτ., οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 90 δευτ., οκιµασία δαπεδοεργοµέτρου Cunningham και Faulkner, οκιµασία κυκλοεργοµέτρου 120 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης). Σε όλες τις παραπάνω δοκιµασίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους λόγω της υψηλής έντασης της προσπάθειας. Παράλληλα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την επίβλεψη εκπαιδευµένων εξεταστών ενώ η ανάλυση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήµονες λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Αξιολόγηση νευροµυϊκής λειτουργίας Σε εργοµετρικές αξιολογήσεις στις οποίες απαιτείται αυξηµένο επίπεδο διερεύνησης της σωµατικής ικανότητας περιλαµβάνονται και δοκιµασίες ελέγχου της νευροµυϊκής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αρκετή η διερεύνηση µόνο της µυοσκελετικής λειτουργίας διότι πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά η κινητική µονάδα του µυός (κινητικό νεύρο και µυϊκές ίνες που νευρώνει) και όχι µόνο το αποτέλεσµα της δράσης τους που είναι η παραγόµενη δύναµη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτροµυογραφίας. Το ηλεκτροµυογράφηµα είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας της κινητικής µονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κατά τη βουλητική µυϊκή συστολή η ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα µίας κινητικής µονάδας αυξάνεται σε µέγεθος όταν αυξάνεται και η παραγόµενη δύναµη. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το ηλεκτροµυογραφικό σήµα σε κάθε χρονική στιγµή. Μεταξύ αυτών είναι και οι ακόλουθοι: 1. Η ταχύτητα συστολής ή διάτασης του µυός 2. Ο ρυθµός ανάπτυξης της παραγόµενης δύναµης 3. Η κόπωση 4. Η αντανακλαστική δραστηριότητα Η καταγραφή της ηλεκτροµυογραφικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση ηλεκτροδίων (επιφανειακών ή µη) στο µυ ή µυϊκή οµάδα που διερευνάται. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τόσο στην προετοιµασία της τοποθέτησής τους όσο και στον καθορισµό της περιοχής που θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να ληφθούν τα εγκυρότερα δεδοµένα. εδοµένα δύναµης που συνδυάζονται και µε ηλεκτροµυογραφικά δεδοµένα προσφέρουν µία σχεδόν πλήρη εικόνα της λειτουργικής ικανότητας της περιοχής που αξιολογείται. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι όσα περισσότερα καλώδια τοποθετούνται επάνω στο σώµα, τόσο το κινητικό πρότυπο της άσκησης που πραγµατοποιείται επηρεάζεται η διαφοροποιείται. Για το λόγο αυτό η ηλεκτροµυογραφική καταγραφή πραγµατοποιείται κυρίως µόνο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών αξιολογήσεων.

10 Αξιολόγηση της όρασης Η αξιολόγηση της όρασης περιλαµβάνεται σε όλες τις εργοµετρικές αξιολογήσεις που απευθύνονται σε αθλητές υψηλού επιπέδου ή άτοµα όπου η στόχευση αποτελεί µέρος της δραστηριότητάς τους. Οι δοκιµασίες αυτές συνήθως αποσκοπούν στη διερεύνηση της οξύτητας, της δυναµικής οξύτητας (ικανότητα ευκρινούς αναγνώρισης κινουµένων αντικειµένων), της οπτικής καταδίωξης (ικανότητα παρακολούθησης του δροµολογίου ενός κινουµένου αντικειµένου), της αντίληψης του βάθους (ικανότητα αναγνώρισης απόστασης και ταχύτητας) και τέλος της ικανότητας συντονισµού µατιού-χεριού-σώµατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πρόοδος της αθλητικής επιστήµης έχει δώσει τη δυνατότητα λεπτοµερούς αξιολόγησης των χαρακτηριστικών απόδοσης ενός ατόµου. Η δυνατότητα πραγµατοποίησης των δοκιµασιών αυτών εξαρτάται φυσικά από τον τεχνολογικό εξοπλισµό που είναι διαθέσιµος καθώς επίσης και από το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ενός εργαστηρίου εργοµέτρησης. Τα δεδοµένα αυτά δίνουν σηµαντικότατες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση του δοκιµαζόµενου όσο και για τον ορθό σχεδιασµό των προγραµµάτων άσκησής του. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην ασφάλεια του δοκιµαζόµενου ιδιαίτερα σε δοκιµασίες που είναι µέγιστης έντασης. Η παρουσία ιατρού και εξοπλισµού ανάνηψης είναι επιβεβληµένη τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολόγησης. Σε άτοµα µε χαµηλή φυσική κατάσταση ή αποχή από έντονη σωµατική δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να προηγείται έλεγχος της υγείας τους πριν τη συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε εργοµετρική αξιολόγηση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American College of Sports Medicine, (1995): ACSM s guidelines for exercise testing and prescription, 5 th ed., Williams and Wilkins, Baltimore. Astrand, P.O., and I, Rhyming (1954): A nomogram for the calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during submaximal work, Journal of Applied Physiology, 7: Astrand, P.O., (1956): Human physical fitness with special reference to age and sex, Physiological Reviews, 36: Astrand, P.O., (1965): Work tests with the bicycle ergometer, Varberg, Sweden. Balke B. and R. Ware, (1959): An experimental study of physical fitness of Air Force personnel, US Armed Forces Medical Journal, 10: Bennet, J.G., and W.T. Stauber, (1986): Evaluation and treatment of anterior knee pain using eccentric exercise, Medicine and Science in Sports and Exercise, 18: Bruce R.A., F. Kusumi, and D. Hosmer, (1973): Maximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease, American Hear t Journal, 85: Casperson C.J., K.E. Powell and G.M. Christenson, (1985): Physical activity, exercise and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research, Public Health Reports, 100: Costill D.L., and E.L. Fox (1969): Energetics of marathon running, Medicine and Science in Sports, 1:81-86.

11 Fox E.L., (1973): A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power, Journal o f Applied Physiology, 35: Golding, L., C. Myers, and W. Sinning, (Eds) (1989): The Y s way to physical fitness, Human Kinetics, Champaign, Illinois. Gray, D.S., G.A. Bray, N. Gemayel, and K. Kaplan, (1989): Effect of obesity on bioelectrical impedance, American Journal of Clinical Nutrition, 50: Hayes, P.A., P.J. Sowood, A. Belyavin, J.B. Cohen, and F.W. Smith, (1988): Subcutaneous fat thickness measured by magnetic resonance imaging, ultrasound, and calipers, Medicine and Science in Sports and Exercise, 20: Jackson, A.S., (1984): Research design and analysis of data procedures for predicting body density, Medicine and Science in Sports and Exercise, 16: Jenkins, W.L., M. Thackaberry, and C. Killian, (1984): Speed-specific isokinetic training, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 6: Kohrt, W., (1995): Body composition by DXA: Tried and true? Medicine and Science in Sports and Exercise, 27: Lermen J., R.A. Bruce, E. Sivarajan, G. Pettet, and S. Trimble, (1976): Low-level dynamic exercises for earlier cardiac rehanilitation: Aerobic and hemodynamic responses, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 57: Lesmes, J.D., D.L. Costill, E.F. Coyle, and W.J. Fink, (1978): Muscle strength and power changes during maximal isokinetic training, Medicine and Science in Sports, 10: Lohman, T.G., (1981): Skinfolds and body density and their relation to body fatness: A review, Human Biology, 53: McArdle W.D., F.I. Katch, and G.S. Pechar, (1973): Comparison of continuous and discontinuous treadmill and bicycle tests for VO 2 max, Medicine and Science in Sports, 5: Maksud M.G., and K.D. Coutts, (1971): Comparison of a continuous and discontinuous graded treadmill test for maximal oxygen uptake, Medicine and Science in Sports, 3: Naughton J., B. Balke and F. Nagle, (1964): Refinement in methods of evaluation and physical conditioning before and after myocardial infraction, American Journal of Cardiology, 14:837. Pate R.R., (1988): The evolving definition of physical fitness, Quest, 40: Pollock M.L., J.H. Wilmore, and S.M. Fox, (1978): Health and fitness through physical activity, Wiley, New York. Roubenoff S.B., J.J. Kehayias, B. Dawson-Hughes, and S.B. Heymsfield, (1993): Use of dualenergy x-ray absorptiometry in body-composition studies: Not yet a gold standard, American Journal of Clinical Nutrition, 58: Segal, K.R., M. VanLoan, P.I. Fitzgerald, J.A. Hodgdon, and T.B. Van Itallie, (1988): Lean body mass estimation by bioelectrical impedance analysis: A four site cross-validation study, American Journal of Clinical Nutrition, 47:7-14. Thorstensson, A., G. Grimby, and J. Karlsson, (1976): Force-velocity relations and fiber type composition in human knee extensor muscles, Journal of Applied Physiology, 98: Wilson P.K., E.R. Winga, J.W. Edgett, and T.J. Gushiken, (1978): Policies and procedures of a cardiac rehabilitation program Immediate to long term care, Lea & Febiger, Philadelphia.

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας

Εργαστήριο Νο 2. Περιεχόµενα Εργαστηρίου Νο 2. Αξιολόγηση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ N48 ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΗ ΑΘΛΗΤΙΗ ΑΠΟΔΟΗ ΘΕΜΑΤΙΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εργαστηριακά Μαθήµατα Εργοφυσιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 1 ο. Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 1 ο Μέτρηση της σύστασης του σώµατος Εισαγωγή Ένας από τους στόχους πολλών προγραµµάτων είναι ο έλεγχος και η διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου σωµατικού βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο

Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αξιολόγηση φυσιολογικών χαρακτηριστικών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο Στέλιος Πούλος M.Sc., A.C.S.M., UEFA A Και όμως

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας.

αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας. Απόσταση VO 2 800m 96,3 1500m 85,1 3km 77,8 Εκτίμηση αναερόβιων συστημάτων απελευθέρωσης ενέργειας. Προμήθεια ΑΤP Μεταβολίτες μυ (από μυϊκή βιοψία) στη διάρκεια αγώνα 400m (51sec) Παράμετρος Ηρεμία Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Εκτίμηση ανθρώπινης απόδοσης Η. Ζαχαρόγιαννης κ.φ.α. M.Sc. Ph.D. Φυσιολογία άσκησης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗΣ. ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Αερόβια ικανότητα Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου (VO 2 max) Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία Φυσική κατάσταση Η φυσική υγεία ή φυσική κατάσταση (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στους κόλπους των επαγγελματιών της άσκησης), που αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Physical Fitness, είναι ένας πολυδιάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Κων/νος Μανδρούκας ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗN ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΟΙ ΣΚΟΠΟΣ Αξιόπιστη και τεκμηριωμένη γνώση σε θέμα (περιοχή) ανάλογη με το επιστημονικό ενδιαφέρον του φοιτητή. Εκμάθηση της διαδικασίας απόκτησης τεκμηριωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & AΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Θωμάς Μεταξάς, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου

Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Ανθρω οµετρικά χαρακτηριστικά και αράµετροι φυσικών ικανοτήτων σε Έλληνες αθλητές του αλ ικού σκι υψηλού ε ι έδου Νικολό ουλος ηµήτρης, α όφοιτος ΤΕΦΑΑ, MSc, ρο ονητής αλ ικού σκι Εισαγωγή Το αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος

Αντοχή. Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή Γρίβας Γεράσιμος Αντοχή είναι η ικανότητα: α. αντίστασης στην κόπωση και β. γρήγορης ανάληψης. Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από: Ø Τη σωματική, πνευματική και ψυχική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ WWW.ALSACADEMY.ORG ΟΦΈΛΗ ΆΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗΣ Αύξηση / βελτίωση / διατήρηση της μυϊκής απόδοσης Βελτίωση οστικής μάζας οστών Μείωση του ρίσκου μυϊκών τραυματισμών κατά την φυσική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΚΧΑΡΩΝ-ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΣΔ -ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΙΒΑΣ Γ.

ΓΡΙΒΑΣ Γ. Άσκηση και υγεία Η άσκηση είναι συνδεδεμένη με τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου, και αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων (παχυσαρκία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 11: Αξιολόγηση φυσικών ικανοτήτων Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Άσκηση?? «Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του διαβήτη» Βελτιώνει τη δράση της ινσουλίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Εισηγητής: Πήδουλας Γεώργιος Msc. 1 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Βελτιώνει την κεντρική και περιφερική ροή αίματος και ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο :

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 1 ο : Στοιχεία της επιβάρυνσης στην άσκηση με βάρη και σχεδιασμός προγραμμάτων Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα»

Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής- Ιατρείου Ελέγχου Βάρους «Παίδων Μητέρα» Πως υπολογίζουµε εάν ένα παιδί έχει φυσιολογικό βάρος ; ΒΜΙ = Βάρος/Ύψος² (σε kg/m²) Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 6: Αξιολόγηση της δύναμης και της ισχύος Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης Ø Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοποιιήσει τις δυνατότητες των ενεργειακών µας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Στόχοι της διάλεξης Να καταλάβουµε πως η προπόνηση µπορεί να µεγιστοπιήσει τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι. Βασίλης Κρομμύδας

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι. Βασίλης Κρομμύδας ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ Της ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ & Προπονητικοί Κύκλοι Βασίλης Κρομμύδας www.coachingservices.gr Το Τρίαθλο όπως και τα τρία επιμέρους αθλήματα που αποτελείται (Κολύμβηση- ποδηλασία- τρέξιμο) συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ορισμός Είναι η προοδευτική σωματική, ψυχική και νοητική προετοιμασία του ποδοσφαιριστή πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση. Ισομετρική Ενδυνάμωση. Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών. Kων/νος Φουσέκης, Καθηγητης Εφ.

Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση. Ισομετρική Ενδυνάμωση. Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών. Kων/νος Φουσέκης, Καθηγητης Εφ. Εισαγωγή στην άσκηση με αντίσταση Ισομετρική Ενδυνάμωση Δρ. Φουσέκης Κων/νος. Καθηγητής Εφαρμογών Άσκηση με αντίσταση Αντίσταση με αντίσταση είναι μια ενεργητική εκγύμναση (δυναμική ή στατική μυϊκή συστολή)

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Χριστούλας Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Η αίσθηση του κρύου Το στρες που ασκείται από το ψύχος στον οργανισμό μας, κατά την έκθεση του ανθρώπου σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μ.Κ.1012 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ. 400, 800, 1500, 3000m

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ. 400, 800, 1500, 3000m ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣ 400, 800, 1500, 3000m ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρυθμός διάσπασης ΑΤP Ταχύτητα τρεξίματος Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση

Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός αγώνα - Αποκατάσταση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης ΙΙ: Ταχύτητα - Ρυθµός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ρυθμική σύσπαση των μυών των κοιλιών στην καρδιά παράγει την απαιτούμενη δύναμη στις κοιλίες με την οποία δημιουργείται η ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Βασιλική Ζήση, PhD Φυσική δραστηριότητα: είναι οποιαδήποτε κίνηση του σώματος παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ. Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές ιάρκεια ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Τύποι Φυσιολογικές προσαρµογές Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της ταχυδύναμης Εισήγηση 1: Ταχυδύναμη Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Ταχύτητα είναι η ικανότητα του παίκτη να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση

Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Εργοµετρήσεις και αξιολόγηση Φυσικής κατάστασης παιδιών και εφήβων ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ ( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Α Δ Ε Ι Α Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Ν Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ. Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Λήδα Μαδεμλή Επικ. Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Μυϊκή δύναμη, αντοχή, ισχύς Ορισμός Μυϊκή δύναμη Η δύναμη που παράγεται από τη συστολή ενός μυός που τείνει να πλησιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ζήση Βασιλική, PhD 1

Ζήση Βασιλική, PhD 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ για τους ηλικιωμένους Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους και όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Παναγιώτης Κοκκόρης Ενδοκρινολόγος- ιαβητολόγος Επιµελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Η ανάλυση µάζας σώµατος βοηθάει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. vmanou@phed.auth.gr

Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ. vmanou@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ vmanou@phed.auth.gr ύναμη Φυσική κατάσταση Συντονιστικές ικανότητες Αντοχή Ταχύτητα Κινητικότητα (ευκαμψία-ευλυγισία) Η ικανότητα του ατόμου να εκτελεί μέτριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ:

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ: ΡΟΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ/ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡ ΙΟΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ POLAR RS800sd Το να µάθεις να τρέχεις µε γρηγορότερο και διασκελισµό µπορεί να αυξήσει δραµατικά την απόδοσή σας σε αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων όπως το τρίαθλο,

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Παρουσίαση του μαθήματος Βασιλική Ρήγα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 1 Περιεχόμενα του μαθήματος Εξετάζονται οι εξής θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ

Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Αργύρης Τουμπέκης Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΦΑΑ Σημαντικός μεταβολίτης Χρήσιμος για τον προσδιορισμό της έντασης στην άσκηση/προπόνηση Πως θα αντλήσουμε τις Χρήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ. Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Εκπαιδευτική ομάδα ΕΠΟ Μοντέλο σχεδιασμού της προπόνησης Έλεγχος / Διάγνωση της παρούσας προπονητικής και αγωνιστικής κατάστασης Καθορισμός στόχων προπόνησης Πλάνο προπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας. 4. Άσκηση και καρδιοπάθειες Άσκηση και υπέρταση. 150

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας. 4. Άσκηση και καρδιοπάθειες Άσκηση και υπέρταση. 150 Τρίκαλα 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Κεφάλαιο 1 Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με στόχο την προαγωγή της υγείας 4 Κεφάλαιο 2 Άσκηση και καρδιοπάθειες 112 Κεφάλαιο 3 Άσκηση και υπέρταση 150 Κεφάλαιο 4 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα