ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Συντονιστής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Στον όρο φυσική κατάσταση έχουν αποδοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισµοί. Αυτή η ασάφεια προέρχεται από το γεγονός ότι η φυσική κατάσταση ως όρος µπορεί να περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς τελικούς στόχους: σε πρώτο επίπεδο την υγεία του ατόµου και σε δεύτερο τη µεγιστοποίηση της σωµατικής του απόδοσης που συνήθως σχετίζεται µε την υψηλή αθλητική απόδοση. Στόχος του µέσου ατόµου είναι το πρώτο επίπεδο φυσικής κατάστασης το οποίο ορίζεται ως α) η ικανότητα του ατόµου να πραγµατοποιεί τις ηµερήσιες δραστηριότητές του µε ένταση καθώς επίσης και β) η επίδειξη χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που σχετίζονται µε µειωµένη πιθανότητα πρόωρης εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε την υποκινητικότητα (Pate, 1988). Οι καθηµερινές όµως δραστηριότητες πολλών ατόµων απαιτούν αυξηµένη σωµατική απόδοση που σε πολλά σηµεία πλησιάζει αυτή των αθλητών. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται αυξηµένες σωµατικές ικανότητες. Για τα άτοµα αυτά η φυσική κατάσταση ορίζεται ως άθροισµα ικανοτήτων, που το άτοµο διαθέτει ή αποκτά µε συστηµατική άσκηση, και σχετίζονται µε την ικανότητά του να πραγµατοποιεί αυξηµένη σωµατική δραστηριότητα (Casperson και συν., 1985). Παράγοντες φυσικής κατάστασης Σε συνέχεια του παραπάνω διαχωρισµού, διακρίνονται δύο επίπεδα παραγόντων φυσικής κατάστασης. Στο πρώτο περιλαµβάνονται παράγοντες που σχετίζονται µε την πρόοδο της υγείας και είναι οι ακόλουθοι: 1. Καρδιοαναπνευστική λειτουργία 2. Μυοσκελετική λειτουργία 3. Σωµατική σύσταση 4. Ευκαµψία

2 Στο δεύτερο επίπεδο που σχετίζεται µε την αυξηµένη σωµατική απόδοση, επιπλέον των παραπάνω, περιλαµβάνονται και οι ακόλουθοι παράγοντες: 1. Ανθρωποµετρήσεις 2. Αναερόβια ικανότητα 3. Νευροµυϊκή λειτουργία 4. Αξιολόγηση της όρασης Παρατηρούµε λοιπόν ότι η φυσική κατάσταση είναι µία πολυδιάστατη έννοια και κατ επέκταση ο έλεγχός της είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. Σηµαντικό και πρωτεύοντα ρόλο στον έλεγχο της φυσικής κατάστασης κατέχει η εργοµετρική αξιολόγηση µε την οποία διερευνάται το επίπεδο ικανότητας του ατόµου σε όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η αθλητική επιστήµη έχει να παρουσιάσει µεγάλο αριθµό έγκυρων, αξιόπιστων και αντικειµενικών εργοµετρικών δοκιµασιών µε τις οποίες µπορεί να αξιολογηθεί οποιαδήποτε παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης Η σωµατική απόδοση είναι ένα µείγµα πολλών παραγόντων. Πιθανώς ο σηµαντικότερος από αυτούς είναι οι γενετικές καταβολές του ατόµου που είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι καθορίζουν το ανώτατο επίπεδο σωµατικής απόδοσης. Ωστόσο, ακόµη και τα γενετικά προικισµένα άτοµα πρέπει να ακολουθούν ένα ορθά σχεδιασµένο και συστηµατικό πρόγραµµα άσκησης έτσι ώστε να εκφράσουν πλήρως τις ικανότητές τους. Λάθη στο σχεδιασµό των χαρακτηριστικών των προγραµµάτων άσκησης µπορούν να οδηγήσουν σε τραυµατισµό ή υπερκόπωση. Ο ορθός σχεδιασµός των προγραµµάτων στηρίζεται απαραίτητα στα δεδοµένα της εργοµέτρησης. Συνοπτικά, οι στόχοι της εργοµετρικής αξιολόγησης είναι οι ακόλουθοι: 1. Ο καθορισµός σωµατικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του ατόµου. 2. Η εξαγωγή δεδοµένων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ορθών προγραµµάτων άσκησης. 3. Η συλλογή αρχικών καθώς και ακόλουθων δεδοµένων τα οποία επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου. 4. Η παρακίνηση των συµµετεχόντων σε προγράµµατα άσκησης µε τον καθορισµό λογικών και εφικτών στόχων φυσικής κατάστασης. 5. Η εκπαίδευση των συµµετεχόντων στις έννοιες της φυσικής κατάστασης καθώς και τη γνώση του ατοµικού τους επιπέδου φυσικής κατάστασης. 6. Ο καθορισµός του επιπέδου πιθανότητας κινδύνου της υγείας του ατόµου. οκιµασίες εργοµετρικής αξιολόγησης ύο µεγάλες κατηγορίες δοκιµασιών εργοµετρικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στην αθλητική επιστήµη: οι εργαστηριακές και οι υπαίθριες. Οι εργαστηριακές δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις που πραγµατοποιούνται στο ελεγχόµενο περιβάλλον του εργαστηρίου. Χρησιµοποιούν εξελιγµένα πρωτόκολλα διερεύνησης και ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό που αναπαριστά την προς διερεύνηση µορφή σωµατικής δραστηριότητας ενώ δίνεται η δυνατότητα καταγραφής λεπτοµερών δεδοµένων. Οι υπαίθριες δοκιµασίες περιλαµβάνουν µετρήσεις κατά την πραγµατοποίηση ή την εξοµοίωση µίας συγκεκριµένης σωµατικής δραστηριότητας στο φυσικό της χώρο. Τα αποτελέσµατα των υπαίθριων δοκιµασιών δεν είναι εξ ίσου αξιόπιστα µε αυτά των εργαστηριακών µετρήσεων. Ωστόσο µπορούν να θεωρηθούν περισσότερο έγκυρα λόγω της

3 µεγαλύτερης εξειδίκευσής τους. Επειδή στην ύπαιθρο ο επιστήµονας δεν µπορεί να ελέγχει παράγοντες όπως η ταχύτητα του ανέµου, η θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, η κατάσταση του εδάφους κ.λ.π., η επίδοση ενός ατόµου διαφοροποιείται σηµαντικά σε µία υπαίθρια δοκιµασία. Επιπλέον, τα φορητά συστήµατα µέτρησης, που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση στην ύπαιθρο, δεν είναι το ίδιο ακριβή µε αυτά που χρησιµοποιούνται στον εργαστηριακό χώρο. Συνήθως οι υπαίθριες δοκιµασίες είναι η µόνη λύση όταν δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί στο εργαστήριο η µορφή κινητικής δραστηριότητας που πρέπει να διερευνηθεί. Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής αντοχής Αξιολογείται αρχικά η µέγιστη αερόβια ικανότητα του ατόµου που ισούται µε τη µέγιστη ποσότητα οξυγόνου που ο οργανισµός µπορεί να προσλάβει από την ατµόσφαιρα και να καταναλώσει στους ιστούς του (µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) στη µονάδα του χρόνου. Συνήθως διερευνάται µε την επιβάρυνση του ατόµου µε µία µορφή άσκησης που δραστηριοποιεί µεγάλες µυϊκές οµάδες (π.χ. τρέξιµο στο δαπεδοεργόµετρο), έχει σταδιακά αυξανόµενη ένταση και συνεχίζεται µέχρι την εξάντληση. Μετριέται σε απόλυτες (L/min) ή σχετικές τιµές (ml*kg - 1 *min -1 ). Η µέτρηση της ποσότητας αυτής οξυγόνου πραγµατοποιείται µε τη συλλογή και ανάλυση του εκπνεόµενου αέρα από το δοκιµαζόµενο από ειδικό µεταβολικό σπιρόµετρο ανοικτού κυκλώµατος. Τα σπιρόµετρα αυτού του τύπου ουσιαστικά καταγράφουν διαφορές περιεκτικότητας σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα µεταξύ εισπνεόµενου και εκπνεόµενου αέρα. Από τις διαφορές αυτές µπορούν να εξαχθούν διάφορα δεδοµένα µεταξύ των οποίων είναι και ο καθορισµός της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στις µέρες µας η εξέλιξη των µεταβολικών σπιροµέτρων είναι τέτοια που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης µε κάθε εκπνοή του δοκιµαζόµενου, γεγονός που βοηθά στη διερεύνηση όχι µόνο της µέγιστης τιµής αλλά και της κινητικής του οξυγόνου. Για την επιβάρυνση του δοκιµαζόµενου έχουν παρουσιασθεί αρκετά πρωτόκολλα τόσο για το δαπεδοεργόµετρο (Balke και Ware, 1959; Naughton και συν., 1964; Kattus, 1967; Costill και Fox, 1969; Maksud και Coutts, 1971; Bruce και συν., 1973; Lermen και συν., 1976; Pollock και συν., 1978; Wilson και συν., 1978) όσο και για το κυκλοεργόµετρο (Astrand, 1956; Astrand, 1965; Fox, 1973; McArdle και συν., 1973). Η εφαρµογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου για κάθε ειδική περίπτωση δοκιµαζόµενου θεωρείται κρίσιµη για την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του δοκιµαζόµενου (προχωρηµένη ηλικία, προβλήµατα υγείας κ.λ.π.) δεν επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση πρωτοκόλλου µέγιστης επιβάρυνσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντίστοιχα υποµέγιστα (Astrand-Rhyming, 1954; Fox, 1973; Golding, Myers και Sinning, 1989) στα οποία όµως γίνεται πρόβλεψη της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και όχι µέτρησή της. Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης µεταβολικού σπιροµέτρου, η αερόβια ικανότητα µπορεί να αξιολογηθεί έµµεσα µε τη χρήση της καρδιακής συχνότητας ή µε υπαίθριες δοκιµασίες (δροµικό παλίνδροµο τεστ 20 µέτρων, τις διάφορες δοκιµασίες Cooper κ.λ.π.). Σε προχωρηµένες αξιολογήσεις της καρδιοαναπνευστικής αντοχής απαιτείται και ο καθορισµός του αναερόβιου κατωφλιού. Είναι µία αξιολόγηση που πραγµατοποιείται συνήθως ταυτόχρονα µε αυτή του καθορισµού της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου. Στηρίζεται στη µέτρηση της συγκέντρωσης γαλακτικού οξέος στο αίµα σε κάθε βαθµίδα της σταδιακά αυξανόµενης έντασης στο δαπεδοεργόµετρο µέχρι την εξάντληση.

4 Αξιολόγηση µυοσκελετικής λειτουργίας Ο συγκεκριµένος όρος της φυσικής κατάστασης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα του ατόµου κυρίως ως προς τη µυϊκή δύναµη και τη µυϊκή αντοχή. Ανεξάρτητα από ποια από τις δύο παραπάνω παραµέτρους θα διερευνηθεί, ορισµένοι παράγοντες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα (ACSM, 1995): Τα όργανα που χρησιµοποιούνται συνήθως στις αξιολογήσεις παρουσιάζουν κατασκευαστικές και χρηστικές ιδιαιτερότητες που κάνουν τα αποτελέσµατα να µην είναι 100% αξιόπιστα. Με τη γνώση των κατασκευαστικών περιορισµών των οργάνων καθώς επίσης και των πιθανών προβληµάτων που θα παρουσιασθούν µε παρεκκλίσεις από το πρωτόκολλο αξιολόγησης, ο εξεταστής µπορεί να είναι καλύτερα προετοιµασµένος για την τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Η µυϊκή δύναµη και µυϊκή αντοχή είναι εξειδικευµένες στο µυ ή τις µυϊκές οµάδες, τον τύπο της µυϊκής συστολής, την ταχύτητα συστολής και τη γωνία της άρθρωσης που πραγµατοποιείται η αξιολόγηση (σε περίπτωση ισοµετρικής αξιολόγησης). Οι δοκιµασίες πρέπει να επιλέγονται µε προσοχή. Οι πλέον ενδεδειγµένες είναι εκείνες που λαµβάνουν υπόψη το σωµατικό βάρος και τη µέγιστη δύναµη του δοκιµαζόµενου. Επειδή η δύναµη είναι συνήθως άµεσα συσχετιζόµενη τόσο µε το σωµατικό βάρος όσο και µε την άλιπη σωµατική µάζα του δοκιµαζόµενου, τα αποτελέσµατα των δοκιµασιών πρέπει να εκφράζονται σε σχετικές τιµές (ανά κιλό σωµατικού βάρους). Επειδή οι περισσότερες δοκιµασίες αξιολόγησης της δύναµης απαιτούν µέγιστη προσπάθεια, πρέπει να ελέγχονται οι παράγοντες που µπορούν να την επηρεάσουν (ώρα της ηµέρας, κόπωση, χρήση φαρµάκων, το κίνητρο του ατόµου, η ψυχική του κατάσταση κ.λ.π.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τραυµατισµού. Η αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλές µεθόδους και τρόπους. Η εγκυρότερη από αυτές θεωρείται η ισοκινητική αξιολόγηση. Απαιτεί τη χρήση ειδικών ισοκινητικών δυναµόµετρων που ελέγχουν την ταχύτητα κίνησης του µέλους του σώµατος που αξιολογείται. Με τον τρόπο αυτό η ταχύτητα κίνησης του µέλους διατηρείται σταθερή σε όλο το εύρος της κίνησης. Το µέγεθος που µετριέται µε τη χρήση αυτών των δυναµόµετρων είναι η παραγόµενη ροπή. Υπάρχουν αρκετοί δείκτες απόδοσης που µπορούν να αξιολογηθούν µεταξύ των οποίων είναι η µέγιστη ροπή, η µέγιστη ροπή σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης, η µέση ροπή, το συνολικό έργο που παράγεται, ο χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη της µέγιστης ροπής κ.λ.π. Για να αξιολογηθούν οι παραπάνω παράµετροι, αφού επιλεχθεί η γωνιακή ταχύτητα αξιολόγησης, ο δοκιµαζόµενος εκτελεί ορισµένες υποµέγιστες προσπάθειες για προθέρµανση και κατόπιν ακολουθούν δύο έως πέντε µέγιστες προσπάθειες. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται σε κάθε γωνιακή ταχύτητα που έχει επιλεγεί να διερευνηθεί (Bennet και Stauber, 1986; Jenkins και συν., 1984; Lesmes και συν., 1978; Thorstensson, Grimby και Karlsson, 1976). Με τα δεδοµένα από τις διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες συστολής µπορεί να καθορισθεί και η ταχοδυναµική σχέση για τη µυϊκή οµάδα που αξιολογείται. Είναι η σχέση που εµφανίζει τη µέγιστη δύναµη που παράγει η µυϊκή οµάδα ανάλογα µε την ταχύτητα συστολής της. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη σχέση για την αξιολόγηση της µυοσκελετικής λειτουργίας. Παράλληλα µπορεί να αξιολογηθεί η µυϊκή ισορροπία µεταξύ πρωταγωνιστών και ανταγωνιστών µυών κίνησης µίας άρθρωσης, στοιχείο βασικό για τη σταθερότητα και λειτουργία της άρθρωσης.

5 Η διερεύνηση της µυϊκής αντοχής µε τη χρήση ισοκινητικού δυναµόµετρου πραγµατοποιείται συνήθως µε το πρωτόκολλο που προτάθηκε από τον Thorstensson (1976). Προβλέπει γωνιακή ταχύτητα 180 ο /δευτ. και 50 επαναλήψεις. Υπολογίζεται ο συντελεστής κόπωσης από τις µέσες τιµές ροπής των πέντε πρώτων και των πέντε τελευταίων επαναλήψεων. Ωστόσο, επειδή τα ισοκινητικά δυναµόµετρα κοστίζουν αρκετά χρήµατα και απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό για το χειρισµό τους, χρησιµοποιούνται ευρέως και άλλοι τρόποι αξιολόγησης. Οι συνηθέστεροι από αυτούς είναι η χρήση ειδικών µηχανηµάτων δύναµης (αυτά που διαθέτει κάθε οργανωµένος χώρος γύµνασης) ή ελευθέρων βαρών. Στις περιπτώσεις αυτές η αξιολόγηση αποβλέπει: α. στον καθορισµό του µέγιστου φορτίου (κιλών) που µπορεί να µετακινήσει ο αξιολογούµενος σε διάφορες ασκήσεις που δραστηριοποιούν µεγάλες και βασικές µυϊκές οµάδες (αξιολόγηση µέγιστη δύναµης). β. στον καθορισµό του µέγιστου αριθµού επαναλήψεων που µπορεί να πραγµατοποιήσει ο δοκιµαζόµενος µ ένα ποσοστό της προσωπικής του µέγιστης δύναµης (συνήθως 50%) στις ίδιες ασκήσεις (αξιολόγηση µυϊκής αντοχής). Ένας άλλος απλούστερος τρόπος είναι η ισοµετρική αξιολόγηση µε τη χρήση απλών δυναµόµετρων. Μπορεί να µετρηθεί η µέγιστη ισοµετρική δύναµη λαβής του χεριού, των κάτω άκρων, των µυών της ράχης κ.λ.π. Επειδή είναι ιδιαίτερα βαρετός τρόπος αξιολόγησης (στατική µέτρηση σε συγκεκριµένη γωνία της άρθρωσης) χρησιµοποιείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Τέλος µία απλούστατη µορφή αξιολόγησης της µυϊκής αντοχής µεγάλων µυϊκών οµάδων πραγµατοποιείται µε τη χρήση του βάρους του σώµατος (κοιλιακοί, κάµψεις, έλξεις, αναπηδήσεις κ.λ.π.). Αξιολόγηση σωµατικής σύστασης Η σωµατική σύσταση είναι σηµαντικότατη παράµετρος και σχετίζεται τόσο µε την υγεία όσο και µε το επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός ατόµου. Η παχυσαρκία µειώνει τη µακροζωία µε την αύξηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης καρδιαγγειακών νοσηµάτων, υπέρτασης, διαβήτη τύπου ΙΙ, αναπνευστικών διαταραχών αποφρακτικού τύπου, οστεοαρθρίτιδας κ.λ.π. Επίσης η πολύ µικρή ποσότητα σωµατικού λίπους εγκυµονεί προβλήµατα υγείας διότι το σώµα χρειάζεται µία απαραίτητη ποσότητα λίπους για τη φυσιολογική λειτουργία του. Η µέχρι σήµερα εγκυρότερη εργαστηριακή µέθοδος διερεύνησης της σωµατικής σύστασης είναι η υδροστατική µέθοδος. Στηρίζεται στον καθορισµό της διαφοράς του σωµατικού βάρους του δοκιµαζόµενου αφού βυθιστεί στο νερό (απαιτείται η ύπαρξη µίας µικρής δεξαµενής). Με τον τρόπο αυτό αρχικά υπολογίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια, µε τη χρήση ειδικών εξισώσεων, µπορεί να υπολογισθεί το ποσοστό σωµατικού λίπους. Γίνεται φανερό ότι η µέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετές διαδικαστικές δυσκολίες και για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Μία πρόσφατη εργαστηριακή µέθοδος η οποία κερδίζει συνέχεια έδαφος είναι η µέθοδος DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). Καθορίζει την περιεκτικότητα των οστών σε µέταλλα, την ποσότητα λίπους καθώς και τη µάζα των άλιπων µαλακών ιστών. Είναι αρκετά αξιόπιστη, ασφαλής, γρήγορη (µία σάρωση ολόκληρου του σώµατος διαρκεί 10 µε 20 λεπτά) ενώ απαιτεί ελάχιστη συνεργασία από το δοκιµαζόµενο. Φαίνεται ότι στο µέλλον θα αποδειχθεί ως η κύρια εργαστηριακή µέθοδος αναφοράς (Kohrt, 1995; Roubenoff και συν., 1993).

6 Οι παραπάνω µέθοδοι για διάφορους λόγους (δυσκολία στη διαδικασία µέτρησης, ακριβός εξοπλισµός, απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό αξιολόγησης κ.λ.π) παρά την υψηλή τους εγκυρότητα χρησιµοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Οι υπαίθριες µέθοδοι είναι αυτές που χρησιµοποιούνται περισσότερο στην καθηµερινή πρακτική. Σε αυτές περιλαµβάνονται η µέθοδος των δερµατοπτυχών, η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας καθώς και άλλοι τύποι πρόβλεψης της σωµατικής σύστασης µε εξισώσεις. Για να χρησιµοποιηθούν σωστά πρέπει να γίνουν πρώτα κατανοητές οι βασικές τους αρχές και προϋποθέσεις. Επιπλέον πρέπει να σταθεροποιηθούν οι διαδικασίες µέτρησης ενώ επίσης απαιτείται αρκετή εξάσκηση για την τελειοποίηση των τεχνικών µέτρησης. Με το σχηµατισµό µίας δερµατοπτυχής µπορεί να υπολογισθεί ο υποδόριος λιπώδης ιστός. Όταν χρησιµοποιείται η µέθοδος των δερµατοπτυχών για τον υπολογισµό της συνολικής σωµατικής πυκνότητας και τον καθορισµό του ποσοστού σωµατικού λίπους, θεωρούνται ως δεδοµένες ορισµένες συσχετίσεις: Η δερµατοπτυχή µπορεί να δώσει µία καλή µέτρηση του υποδόριου λίπους. Ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει ότι η αξιολόγηση του υποδόριου λίπους µε τη µέθοδο των δερµατοπτυχών είναι υψηλά συσχετιζόµενη µε τις τιµές που λαµβάνονται από µετρήσεις µε τη µέθοδο µαγνητικής τοµογραφίας (Hayes και συν., 1988). Η κατανοµή του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους είναι όµοια για όλα τα άτοµα του ιδίου φύλου. Η εγκυρότητα αυτής της υπόθεσης αµφισβητείται. Τα ηλικιωµένα άτοµα του ιδίου φύλου και µε την ίδια σωµατική πυκνότητα έχουν αναλογικά µικρότερη ποσότητα υποδόριου λίπους από τα νεότερα άτοµα. Επίσης τα ισχνά άτοµα έχουν µεγαλύτερη ποσότητα λίπους εν τω βάθει και η αναλογία του λίπους αυτού µειώνεται καθώς αυξάνεται το συνολικό λίπος (Lohman, 1981). Επειδή εµφανίζεται συσχέτιση µεταξύ του υποδόριου και του εν τω βάθει λίπους, το άθροισµα δερµατοπτυχών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του συνολικού σωµατικού λίπους. Επειδή η ηλικία, το φύλο καθώς και το µέγεθος της παχυσαρκίας επηρεάζουν την ατοµική διασπορά της κατανοµής του λίπους, πρέπει να χρησιµοποιούνται εξειδικευµένες εξισώσεις πρόβλεψης ανάλογα µε τον πληθυσµό που αξιολογείται. Για το λόγο αυτό, οι εξισώσεις που συνυπολογίζουν και την ηλικία του ατόµου θεωρούνται καλύτερες από αυτές που χρησιµοποιούν µόνο το άθροισµα των δερµατοπτυχών (Jackson, 1984). Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι γρήγορη, αναίµακτη και σχετικά χαµηλού κόστους µέθοδος. Με τη µέθοδο αυτή, ένα χαµηλού επιπέδου ηλεκτρικό φορτίο διοχετεύεται στο σώµα του ατόµου. Μετριέται η αντίσταση της ροής του φορτίου αυτού µε έναν αντίστοιχο αναλυτή. Μπορεί να υπολογισθεί η συνολική ποσότητα νερού στο σώµα του ατόµου διότι οι ηλεκτρολύτες του νερού του σώµατος είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η αντίσταση θα είναι µεγαλύτερη σε άτοµα µε µεγάλο ποσοστό σωµατικού λίπους. Ο λιπώδης ιστός, µε τη σχετικά χαµηλή περιεκτικότητά του σε νερό, είναι φτωχός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η µέθοδος της βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας έµµεσα υπολογίζει την άλιπη σωµατική µάζα ή τη συνολική ποσότητα νερού του σώµατος. Εποµένως οι ακόλουθες υποθέσεις γίνονται όσον αφορά το γεωµετρικό σχήµα του σώµατος και τη συσχέτιση της αντίστασης µε το µήκος και τον όγκο του αγωγού: Το ανθρώπινο σώµα έχει σχήµα τέλειου κυλίνδρου µε οµοιόµορφο µήκος και εγκάρσια διατοµή.

7 Με την παραπάνω υπόθεση, σε µία συγκεκριµένη συχνότητα σήµατος (π.χ. 50 khz) η αντίσταση στη ροή του ρεύµατος διαµέσου του σώµατος σχετίζεται ανάλογα µε το µήκος του αγωγού (το ανάστηµα του ατόµου) και αντιστρόφως ανάλογα στην εγκάρσια διατοµή του. Οι βιολογικοί ιστοί δρουν ως αγωγοί ή µονωτές και η ροή του ρεύµατος στο σώµα θα ακολουθήσει το δρόµο µε την µικρότερη αντίσταση. Αν και η ικανότητα πρόβλεψης της µεθόδου βιοηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι περίπου ίδια µε της µεθόδου των δερµατοπτυχών, σε ορισµένες περιπτώσεις προτιµάται για τους ακόλουθους λόγους: εν απαιτείται ιδιαίτερη επιδεξιότητα από τον εξεταστή. Είναι περισσότερο άνετη για τον αξιολογούµενο (δεν χρειάζεται πλήρης γύµνωση). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αξιολόγηση ιδιαίτερα παχύσαρκων ατόµων (Gray και συν., 1989; Segal και συν., 1988). Υπάρχουν φυσικά και άλλοι ανθρωποµετρικοί δείκτες οι οποίοι όµως χρησιµοποιούνται κυρίως για την αναγνώριση ατόµων υψηλού κινδύνου προδιάθεσης ασθενειών. Τέτοιοι για παράδειγµα είναι ο δείκτης σωµατικής µάζας (Body Mass Index) ή το πηλίκο της περιφέρειας µέσης προς αυτή των γοφών (Waist to Hip Ratio). Μία νέα µέθοδος, πολλά υποσχόµενη και µε µεγάλη ακρίβεια µέτρησης, εµφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και κερδίζει ραγδαία έδαφος έναντι των άλλων ανάµεσα τόσο στους επιστήµονες του χώρου όσο και των κέντρων αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Ουσιαστικά στηρίζεται στη µέτρηση του όγκου του ανθρωπίνου σώµατος από την οποία καθορίζεται η πυκνότητα του σώµατος και στη συνέχεια µε ειδικές εξισώσεις υπολογίζεται το ποσοστό σωµατικού λίπους. Για την πραγµατοποίηση της αξιολόγησης απαιτείται η χρήση ενός ειδικού αεροθαλάµου (η εµπορική του ονοµασία είναι BOD POD). Η όλη διαδικασία απαιτεί 2 έως 5 λεπτά και η αξιοπιστία της είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο µέσα στην ίδια ηµέρα όσο και από ηµέρα σε ηµέρα (r > 0.90). Ο δοκιµαζόµενος κάθεται µέσα στο θάλαµο αφού προηγουµένως ζυγιστεί στα πλησιέστερα 5 γραµµάρια. Το BOD POD υπολογίζει τον όγκο του σώµατος από την αρχική µέτρηση του όγκου του άδειου θαλάµου και στη συνέχεια του όγκου µε το δοκιµαζόµενο µέσα στο θάλαµο. Τα αποτελέσµατα των ερευνών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη συγκεκριµένη δοκιµασία αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριµένη διαδικασία εξαπλώνεται ταχύτατα σε χώρους όπου απαιτείται έγκυρος και αξιόπιστος υπολογισµός του ποσοστού σωµατικού λίπους σε ένα µεγάλο ηλικιακό εύρος δοκιµαζοµένων και φυσικά χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες µέτρησης αλλά και εξειδικευµένο προχωπικό. Αξιολόγηση ευκαµψίας Η ευκαµψία είναι σηµαντική ωστόσο συνήθως παραµεληµένη παράµετρος της φυσικής κατάστασης. Ο συνδυασµός χαµηλού επιπέδου µυϊκής δύναµης και µειωµένης ευκαµψίας σχετίζεται µε µυοσκελετικούς τραυµατισµούς και πόνους της µέσης. Ορίζεται ως η ικανότητα µίας άρθρωσης (ή αρθρώσεων) να κινείται άνετα στο πλήρες εύρος κίνησής της. ιακρίνεται σε στατική (εύρος άρθρωσης) και δυναµική ευκαµψία (αντίσταση στην κίνηση).

8 Συνήθως αξιολογείται µε τη χρήση ειδικών οργάνων, των γωνιοµέτρων, µε τα οποία µπορεί να µετρηθεί το εύρος κίνησης µίας άρθρωσης σε µοίρες. Τέλος µία από τις συνηθέστερες αξιολογήσεις είναι αυτή της περιοχής της µέσης η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε µία απλή υπαίθρια δοκιµασία, τη δίπλωση από εδραία θέση (δοκιµασία Sit-and-Reach). Ανθρωποµετρήσεις Σε αξιολογήσεις ατόµων που στοχεύουν σε υψηλές σωµατικές αποδόσεις, οι ανθρωποµετρήσεις δίνουν τη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων που µπορούν να συνδυάσουν µορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώµατος. Περιλαµβάνουν αξιολογήσεις που διερευνούν το µέγεθος του ανθρωπίνου σώµατος, το σχήµα του, τις αναλογίες του, τη σύστασή του, την ωρίµανσή του καθώς και βασικά στοιχεία της µηχανικής λειτουργίας του. Ταυτόχρονα µε τις ανθρωποµετρήσεις µπορούν να διερευνηθούν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη φυσιολογική σωµατική ανάπτυξη, την άσκηση, την απόδοση και τέλος τη διατροφή του ατόµου. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανίχνευση αθλητικών ταλέντων. Στη διαδικασία αξιολόγησης χρησιµοποιούνται λεπτοµερώς καθορισµένα ανατοµικά σηµεία, διάφορες θέσεις του σώµατος του δοκιµαζόµενου και αντίστοιχα ειδικά όργανα. Ο αριθµός των µετρήσεων που µπορεί να πραγµατοποιηθεί είναι ουσιαστικά απεριόριστος. Περιλαµβάνουν µετρήσεις µαζών (βάρος), µήκη και ύψη, πλάτος και εύρος, βάθος, περίµετρο, µέτρηση κοιλοτήτων και τόξων καθώς επίσης και δερµατοπτυχές. Ειδικές επίσης µετρήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν για συγκεκριµένα µέλη του σώµατος όπως το κεφάλι και το πρόσωπο, το χέρι, το πόδι. Αξιολόγηση αναερόβιας ικανότητας Η αξιολόγηση αυτής της παραµέτρου επιβάλλεται σε περιπτώσεις ατόµων από τους οποίους ζητείται αυξηµένη σωµατική ή αθλητική απόδοση. ιερευνά την ικανότητα παραγωγής ενέργειας µέσω του αναερόβιου µεταβολισµού που είναι ο πρωτεύων µηχανισµός ενεργειακής υποστήριξης του οργανισµού σε βραχύβιες εκρηκτικές προσπάθειες. Η διερεύνηση κατευθύνεται σε δύο µεγάλες περιοχές ενδιαφέροντος: α. τη διερεύνηση της αναερόβιας ικανότητας (η συνολική παραγόµενη ποσότητα ενέργειας µε αναερόβιες διεργασίες). β. τη διερεύνηση της αναερόβιας ισχύος (η συνολική παραγόµενη ενέργεια αλλά στη µονάδα του χρόνου κατά τη διάρκεια µέγιστης σωµατικής δραστηριότητας). Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση της αναερόβιας ικανότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. οκιµασίες µικρής χρονικής διάρκειας (µέχρι 10 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Margaria, οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 10 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες).

9 2. οκιµασίες µεσαίας χρονικής διάρκειας (από 20 έως 50 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία Wingate, οκιµασία σταθερής επιβάρυνσης De Bruyn-Prevost, οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης, διάφορες δροµικές δοκιµασίες). 3. οκιµασίες µεγάλης χρονικής διάρκειας (από 60 έως 120 δευτερόλεπτα) ( οκιµασία επιτόπιων αλµάτων διάρκειας 60 δευτ., οκιµασία Quebec χρονικής διάρκειας 90 δευτ., οκιµασία δαπεδοεργοµέτρου Cunningham και Faulkner, οκιµασία κυκλοεργοµέτρου 120 δευτ., οκιµασίες µέγιστης ισοκινητικής αξιολόγησης). Σε όλες τις παραπάνω δοκιµασίες χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους λόγω της υψηλής έντασης της προσπάθειας. Παράλληλα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την επίβλεψη εκπαιδευµένων εξεταστών ενώ η ανάλυση των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται από ειδικούς επιστήµονες λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Αξιολόγηση νευροµυϊκής λειτουργίας Σε εργοµετρικές αξιολογήσεις στις οποίες απαιτείται αυξηµένο επίπεδο διερεύνησης της σωµατικής ικανότητας περιλαµβάνονται και δοκιµασίες ελέγχου της νευροµυϊκής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αρκετή η διερεύνηση µόνο της µυοσκελετικής λειτουργίας διότι πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά η κινητική µονάδα του µυός (κινητικό νεύρο και µυϊκές ίνες που νευρώνει) και όχι µόνο το αποτέλεσµα της δράσης τους που είναι η παραγόµενη δύναµη. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτροµυογραφίας. Το ηλεκτροµυογράφηµα είναι το αποτέλεσµα της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας της κινητικής µονάδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Κατά τη βουλητική µυϊκή συστολή η ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα µίας κινητικής µονάδας αυξάνεται σε µέγεθος όταν αυξάνεται και η παραγόµενη δύναµη. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν το ηλεκτροµυογραφικό σήµα σε κάθε χρονική στιγµή. Μεταξύ αυτών είναι και οι ακόλουθοι: 1. Η ταχύτητα συστολής ή διάτασης του µυός 2. Ο ρυθµός ανάπτυξης της παραγόµενης δύναµης 3. Η κόπωση 4. Η αντανακλαστική δραστηριότητα Η καταγραφή της ηλεκτροµυογραφικής δραστηριότητας πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση ηλεκτροδίων (επιφανειακών ή µη) στο µυ ή µυϊκή οµάδα που διερευνάται. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τόσο στην προετοιµασία της τοποθέτησής τους όσο και στον καθορισµό της περιοχής που θα τοποθετηθούν έτσι ώστε να ληφθούν τα εγκυρότερα δεδοµένα. εδοµένα δύναµης που συνδυάζονται και µε ηλεκτροµυογραφικά δεδοµένα προσφέρουν µία σχεδόν πλήρη εικόνα της λειτουργικής ικανότητας της περιοχής που αξιολογείται. Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει το γεγονός ότι όσα περισσότερα καλώδια τοποθετούνται επάνω στο σώµα, τόσο το κινητικό πρότυπο της άσκησης που πραγµατοποιείται επηρεάζεται η διαφοροποιείται. Για το λόγο αυτό η ηλεκτροµυογραφική καταγραφή πραγµατοποιείται κυρίως µόνο κατά τη διάρκεια εργαστηριακών αξιολογήσεων.

10 Αξιολόγηση της όρασης Η αξιολόγηση της όρασης περιλαµβάνεται σε όλες τις εργοµετρικές αξιολογήσεις που απευθύνονται σε αθλητές υψηλού επιπέδου ή άτοµα όπου η στόχευση αποτελεί µέρος της δραστηριότητάς τους. Οι δοκιµασίες αυτές συνήθως αποσκοπούν στη διερεύνηση της οξύτητας, της δυναµικής οξύτητας (ικανότητα ευκρινούς αναγνώρισης κινουµένων αντικειµένων), της οπτικής καταδίωξης (ικανότητα παρακολούθησης του δροµολογίου ενός κινουµένου αντικειµένου), της αντίληψης του βάθους (ικανότητα αναγνώρισης απόστασης και ταχύτητας) και τέλος της ικανότητας συντονισµού µατιού-χεριού-σώµατος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πρόοδος της αθλητικής επιστήµης έχει δώσει τη δυνατότητα λεπτοµερούς αξιολόγησης των χαρακτηριστικών απόδοσης ενός ατόµου. Η δυνατότητα πραγµατοποίησης των δοκιµασιών αυτών εξαρτάται φυσικά από τον τεχνολογικό εξοπλισµό που είναι διαθέσιµος καθώς επίσης και από το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό ενός εργαστηρίου εργοµέτρησης. Τα δεδοµένα αυτά δίνουν σηµαντικότατες πληροφορίες τόσο για την αξιολόγηση του δοκιµαζόµενου όσο και για τον ορθό σχεδιασµό των προγραµµάτων άσκησής του. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην ασφάλεια του δοκιµαζόµενου ιδιαίτερα σε δοκιµασίες που είναι µέγιστης έντασης. Η παρουσία ιατρού και εξοπλισµού ανάνηψης είναι επιβεβληµένη τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις αξιολόγησης. Σε άτοµα µε χαµηλή φυσική κατάσταση ή αποχή από έντονη σωµατική δραστηριότητα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να προηγείται έλεγχος της υγείας τους πριν τη συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε εργοµετρική αξιολόγηση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American College of Sports Medicine, (1995): ACSM s guidelines for exercise testing and prescription, 5 th ed., Williams and Wilkins, Baltimore. Astrand, P.O., and I, Rhyming (1954): A nomogram for the calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during submaximal work, Journal of Applied Physiology, 7: Astrand, P.O., (1956): Human physical fitness with special reference to age and sex, Physiological Reviews, 36: Astrand, P.O., (1965): Work tests with the bicycle ergometer, Varberg, Sweden. Balke B. and R. Ware, (1959): An experimental study of physical fitness of Air Force personnel, US Armed Forces Medical Journal, 10: Bennet, J.G., and W.T. Stauber, (1986): Evaluation and treatment of anterior knee pain using eccentric exercise, Medicine and Science in Sports and Exercise, 18: Bruce R.A., F. Kusumi, and D. Hosmer, (1973): Maximal oxygen intake and nomographic assessment of functional aerobic impairment in cardiovascular disease, American Hear t Journal, 85: Casperson C.J., K.E. Powell and G.M. Christenson, (1985): Physical activity, exercise and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research, Public Health Reports, 100: Costill D.L., and E.L. Fox (1969): Energetics of marathon running, Medicine and Science in Sports, 1:81-86.

11 Fox E.L., (1973): A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power, Journal o f Applied Physiology, 35: Golding, L., C. Myers, and W. Sinning, (Eds) (1989): The Y s way to physical fitness, Human Kinetics, Champaign, Illinois. Gray, D.S., G.A. Bray, N. Gemayel, and K. Kaplan, (1989): Effect of obesity on bioelectrical impedance, American Journal of Clinical Nutrition, 50: Hayes, P.A., P.J. Sowood, A. Belyavin, J.B. Cohen, and F.W. Smith, (1988): Subcutaneous fat thickness measured by magnetic resonance imaging, ultrasound, and calipers, Medicine and Science in Sports and Exercise, 20: Jackson, A.S., (1984): Research design and analysis of data procedures for predicting body density, Medicine and Science in Sports and Exercise, 16: Jenkins, W.L., M. Thackaberry, and C. Killian, (1984): Speed-specific isokinetic training, Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 6: Kohrt, W., (1995): Body composition by DXA: Tried and true? Medicine and Science in Sports and Exercise, 27: Lermen J., R.A. Bruce, E. Sivarajan, G. Pettet, and S. Trimble, (1976): Low-level dynamic exercises for earlier cardiac rehanilitation: Aerobic and hemodynamic responses, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 57: Lesmes, J.D., D.L. Costill, E.F. Coyle, and W.J. Fink, (1978): Muscle strength and power changes during maximal isokinetic training, Medicine and Science in Sports, 10: Lohman, T.G., (1981): Skinfolds and body density and their relation to body fatness: A review, Human Biology, 53: McArdle W.D., F.I. Katch, and G.S. Pechar, (1973): Comparison of continuous and discontinuous treadmill and bicycle tests for VO 2 max, Medicine and Science in Sports, 5: Maksud M.G., and K.D. Coutts, (1971): Comparison of a continuous and discontinuous graded treadmill test for maximal oxygen uptake, Medicine and Science in Sports, 3: Naughton J., B. Balke and F. Nagle, (1964): Refinement in methods of evaluation and physical conditioning before and after myocardial infraction, American Journal of Cardiology, 14:837. Pate R.R., (1988): The evolving definition of physical fitness, Quest, 40: Pollock M.L., J.H. Wilmore, and S.M. Fox, (1978): Health and fitness through physical activity, Wiley, New York. Roubenoff S.B., J.J. Kehayias, B. Dawson-Hughes, and S.B. Heymsfield, (1993): Use of dualenergy x-ray absorptiometry in body-composition studies: Not yet a gold standard, American Journal of Clinical Nutrition, 58: Segal, K.R., M. VanLoan, P.I. Fitzgerald, J.A. Hodgdon, and T.B. Van Itallie, (1988): Lean body mass estimation by bioelectrical impedance analysis: A four site cross-validation study, American Journal of Clinical Nutrition, 47:7-14. Thorstensson, A., G. Grimby, and J. Karlsson, (1976): Force-velocity relations and fiber type composition in human knee extensor muscles, Journal of Applied Physiology, 98: Wilson P.K., E.R. Winga, J.W. Edgett, and T.J. Gushiken, (1978): Policies and procedures of a cardiac rehabilitation program Immediate to long term care, Lea & Febiger, Philadelphia.

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ

ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΑΓΚΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις του μαθήματος υποχρεωτικής επιλογής κατεύθυνσης: αγωνιστικός αθλητισμός ΕΠ064: ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά. την Αναπτυξιακή Ηλικία

ΕΡΓΑΣΙΑ. Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά. την Αναπτυξιακή Ηλικία ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση με Βάρη και Βελτίωση της Φυσικής Κατάστασης κατά την Αναπτυξιακή Ηλικία ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΧΑΡΙΣ Α.Ε.Μ. 13821 Καθηγητής: ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περίληψη 2.Εισαγωγή. 3.Ανασκοπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ηµήτρης Παπανδρέου M.Sc. ιαιτολόγος- ιατροφολόγος, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσ/νικης ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Πτυχιακή Εργασία: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ Δήμητρα Μπαλάσκα Επιτηρητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) Γιώργος Κ. Γάλλος, Ph.D., ιδάσκων στο ΤΕΦΑΑ Σερρών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ) ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σύσταση του ανθρωπίνου σώµατος λέγεται η ποσοτική συµµετοχή των διαφόρων συστατικών, από τα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή:

«Η επίδραση ενός προγράμματος αερόβιας γυμναστικής μεταβολής ΒΜΙ σε ενήλικες γυναίκες» Της Τσατραφύλλη Βενετίας 38/05. Εγκεκριμένο από την επιτροπή: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DEPARTMENT OF PHYSICAL

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας. Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σητείας Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΝΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ

ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Εργοφυσιολόγος Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΜΥΪΚΗ ΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ Ο µυϊκός ιστός καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου σώµατος. Αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Μορφοποιήθηκε: Στοιχισμένο στο κέντρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β2 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3-22/2015 ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Ε.Δ. ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναερόβια προσαρµοστικότητα προεφήβων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΕΝΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΔΕΝΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Τομέας Αγωνιστικών Αθλημάτων ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Κοτζαμανίδης Χ. Συνεργαζόμενη Ομάδα: Μιχαηλίδης Χ, Χατζητάκη Β., Παπαδοπούλου Σοφία, Χατζόπουλος Δ., Μπάσσα Ε, Πατίκας Δ,Παράσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. N162) Μάθημα 2 ο -5 ο : Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης με αντιστάσεις και μοντέλα περιοδισμού Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις μεγάλους τομείς επιχειρηματικής πρακτικής:

Ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις μεγάλους τομείς επιχειρηματικής πρακτικής: Βορείου Ηπείρου 76, Άνω Γλυφάδα, TK 165 62, Αθήνα Τηλ: 210 96.90.592-4, 210 96.22.505, 210 96.26.800, 210 96.13.802 Fax: 210 96.90.595, email: info@sciencetechnologies.org Ο οργανισμός Science Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Οι δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες επιβαρύνουν σηµαντικά τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Η εγκυµοσύνη σε παλαιότερες εποχές

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής

H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής Εισαγωγή Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η παρακολούθηση της καρδιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής:

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής: Ο οργανισµός Science Technologies (πρώην εταιρεία, Science Fit Science in Health and Fitness) ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 µε σκοπό να διαµορφώσει µια ιδιαίτερη σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας - επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής:

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής: Ο οργανισµός Science Technologies (πρώην εταιρεία, Science Fit Science in Health and Fitness) ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 µε σκοπό να διαµορφώσει µια ιδιαίτερη σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας - επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕ ΙΟΥ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ -- Η αϖόδοση στο ϖοδόσφαιρο εξαρτάται αϖό ϖολλούς ϖαράγοντες οι κυριότεροι αϖό τους οϖοίους είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής:

Ο οργανισµός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις µεγάλους τοµείς επιχειρηµατικής πρακτικής: Ο οργανισµός Science Technologies (πρώην εταιρεία, Science Fit Science in Health and Fitness) ιδρύθηκε στα τέλη του 1998 µε σκοπό να διαµορφώσει µια ιδιαίτερη σχέση επαγγελµατικής συνεργασίας - επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα