CONTENTS FROM THE EDITOR 7 REVIEWS Pathophysiology of the reduction of blood flow in the brain, during sustained high +Gz Veranis S, Tsironis Ch 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CONTENTS FROM THE EDITOR 7 REVIEWS Pathophysiology of the reduction of blood flow in the brain, during sustained high +Gz Veranis S, Tsironis Ch 8"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 7 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Παθοφυσιολογία της µείωσης της ροής του αίµατος στον εγκέφαλο κατά την έκθεση του οργανισµού σε υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις Βεράνης Σ, Τσιρώνης Χ 8 Stress και πτήση. Αντιµετώπιση Ηλιάκης Π 15 Μεταβολές στο ατµοσφαιρικό όζον και στην υπεριώδη ακτινοβολία και οι επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίµατος Ζερεφός ΧΣ 18 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εµβιοµηχανική µελέτη των επιδράσεων των υψηλών παρατεταµένων επιταχύνσεων (+Gz) στην αυχενική µοίρα της σπονδυλικής στήλης ιπτάµενων µαχητικών αεροσκαφών Παξινός Ο, Zindrick M, Patwardhan A 24 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 29 CONTENTS FROM THE EDITOR 7 REVIEWS Pathophysiology of the reduction of blood flow in the brain, during sustained high +Gz Veranis S, Tsironis Ch 8 Stress and flight. How to manage Iliakis P 15 Changes in the atmospheric ozon, UV solar radiation and implications on climate change Zerefos CS 18 ORIGINAL ARTICLE Biomechanic model for the study of the +Gz induced forces on fighter pilot s cervical spine Paxinos O, Zindrick M, Patwardhan A 24 INSTRUCTIONS TO AUTHORS 29 ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί φίλοι, Η Εταιρεία µας, στην προσπάθειά της να συµβάλει στην προώθηση των Αεροπορικών Ιατρικών Σπουδών στη χώρα µας και στη µελέτη του ανθρώπινου παράγοντα σε σχέση µε την Πτήση και το ιάστηµα, προχωρεί στην ειδική επετειακή έκδοση µε τίτλο: «Ελληνική Αεροπορική και ιαστηµική Ιατρική, Ειδική Έκδοση, Νο 1» (Hellenic Aerospace Medicine, Special Edition No 1), µε την ευκαιρία του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αεροπορικής και ιαστηµικής Ιατρικής, και των 10 ετών

2 από της Ιδρύσεώς της. Η έκδοση αυτή, καρπός του επιστηµονικού µόχθου συναδέλφων που αγαπούν, υποστηρίζουν και εργάζονται για την Αεροπορία προαναγγέλλει επίσης την τακτική ανά τρίµηνο έκδοση από τον Ιανουάριο 2004 και εφ εξής του επιστηµονικού περιοδικού της Εταιρείας µας µε τίτλο: «Ελληνική Αεροπορική και ιαστηµική Ιατρική» (Hellenic Journal of Aerospace Medicine), που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που υπάρχει στον ελληνικό ιατρικό τύπο σχετικά µε τις επιστήµες, τον ανθρώπινο παράγοντα, την πτήση και την υγεία των αεροπορικά και διαστηµικά ναυτιλοµένων επιβατών και χειριστών. Εκτιµούµε ότι όλα τα µέλη της Εταιρείας µας και η ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα που ενδιαφέρεται για τα θέµατα Αεροπορικής και ιαστηµικής Ιατρικής, θα στηρίξουν αυτή την εκδοτική προσπάθεια και θα συµβάλουν στην επιτυχία της προς όφελος της επιστήµης και ασφάλειας των πτήσεων. ηµήτριος Αθ. Κυριαζής, Πρόεδρος ΕΕΑ Ι, Νοέµβριος 2003 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Συµπληρώθηκαν ήδη 10 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικής και ιαστηµικής Ιατρικής. Η Επιστηµονική δραστηριότητα της Εταιρείας, που αναδύεται µέσα από ένα πλέγµα στοιχειώδους υποδοµής και δυσκολιών, έχει ήδη αποδώσει πολλαπλά οφέλη τόσο στην Ιατρική όσο και στην Αεροπορική κοινότητα στη χώρα µας. Επιγραµµατικά αναφέρονται η αναβάθµιση της εκπαιδεύσεως στην Αεροπορική Ιατρική, η διέγερση και ενίσχυση, ερευνητικών προσπαθειών, η συµµετοχή στη δηµιουργία υποδοµής κατάλληλης για την υποστήριξη σοβαρής έρευνας, η συµβολή στη βελτίωση της ιατρικής υποστήριξης του ιπτάµενου προσωπικού και της ασφάλειας των πτήσεων γενικότερα. Σταθερός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής επαφή µε όλους τους φορείς που έχουν ως αντικείµενο την πτήση, και η συνεργασία µε αντίστοιχες Εταιρείες άλλων χωρών στον εκπαιδευτικό κυρίως τοµέα. Στα πλαίσια της συνεχιζόµενης επιστηµονικής δραστηριότητας, και µετά από ολιγόµηνη διακοπή, κυκλοφορεί πάλι το επίσηµο έντυπο της Εταιρείας. Μόνο που η γνωστή µας εφηµερίδα «Αεροδιαστηµική Ιατρική», παραχωρεί τη θέση της στο περιοδικό «Ελληνική Αεροπορική και ιαστηµική Ιατρική», όπως είχε αναγγελθεί. Ένα περιοδικό που θα δηµοσιεύει εργασίες συντεταγµένες µε βάση τις οδηγίες που ισχύουν για τα Ιατρικά Περιοδικά, και αναφέρονται λεπτοµερώς στις «Οδηγίες για τους συγγραφείς». Ωστόσο η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να δηµοσιεύει κατ εξαίρεσιν εργασίες που δεν ακολουθούν τις συγκεκριµένες οδηγίες, κρίνονται όµως σηµαντικές και χρήσιµες στα πλαίσια των στόχων της Εταιρείας. Το πρώτο τεύχος αποφασίσθηκε να είναι ειδική έκδοση µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 10 ετών από την ίδρυση της Εταιρείας, αλλά και µε την ευκαιρία του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αεροπορικής και ιαστηµικής Ιατρικής που οργανώνεται στην Αθήνα από 27 έως 29 Νοεµβρίου. ηµήτριος Μακρατζάκης, Πλαστικός Χειρουργός, ιευθυντής Σύνταξης Παθοφυσιολογία της µείωσης της ροής του αίµατος στον εγκέφαλο κατά την έκθεση

3 του οργανισµού σε υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις Σ. Βεράνης,1 Χ. Τσιρώνης Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας 2Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής Pathophysiology of the reduction of blood flow in the brain, during sustained high +Gz Abstract at the end of the article Η διαταραχή των οµοιοστατικών µηχανισµών διατήρησης σταθερής παροχής αίµατος στον εγκέφαλο, που συµβαίνει κατά τη διάρκεια έκθεσης του ανθρώπινου οργανισµού σε περιβάλλον αυξηµένων επιταχύνσεων, είναι ένα από τα θεµελιώδη προβλήµατα της αεροπορικής ιατρικής, το οποίο παραµένει επίκαιρο µε τη δηµιουργία των αεροσκαφών τετάρτης γενιάς και των κινηµατικών δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν. Η ανάλυση της παθοφυσιολογίας των φαινοµένων που προκαλούνται από το αυξηµένο βαρυτικό stress αποδεικνύει την πολυπλοκότητα των µηχανισµών που εµπλέκονται και τη συµβολή των διαφόρων τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούνται κατά την πτήση. Λέξεις ευρετηρίου Επιταχύνσεις, ανθρωποφυγόκεντρος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παθοφυσιολογίας που διέπει την παρατηρούµενη ελάττωση της εγκεφαλικής ροής αίµατος κατά την έκθεση του οργανισµού σε υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις αποσκοπεί στην παρουσίαση των µηχανισµών εκείνων που επιστρατεύει ο οργανισµός για την αντιµετώπιση ενός περιβάλλοντος υψηλών επιταχύνσεων ή όπως αλλιώς ονοµάζεται βαρυτικό stress (gravitational stress). Αν και η χρήση του όρου παθοφυσιολογία συνήθως χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των διαταραχών της φυσιολογίας του οργανισµού θεωρήθηκε σκόπιµο να συµπεριληφθεί στην παρούσα ανάλυση και η επίδραση των διαφόρων τεχνικών µέσω, έτσι ώστε να προσεγγίσουµε περισσότερο αυτό το οποίο πρακτικά συµβαίνει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είναι γνωστό ότι οι επιταχύνσεις (G) που δέχεται το σώµα του πιλότου όταν το αεροσκάφος κινείται σε καµπύλη τροχιά, εξαιτίας της φυγόκεντρης δύναµης, αναλύονται σε τρεις κατακόρυφους άξονες (x, y, z) κατά τη µορφή (-Gx, +Gx), (-Gy, +Gy) και (-Gz, +Gz). Η συνισταµένη που αντιστοιχεί στον ηµιάξονα +z προκαλεί ελάττωση της εγκεφαλικής ροής αίµατος και είναι εκείνη που θα µας απασχολήσει κυρίως στην παρούσα εργασία (σχήµα 1). Όταν ο πιλότος εκτεθεί κατά τη διάρκεια χειρισµών σε περιβάλλον αυξηµένων +Gz επιταχύνσεων η εγκεφαλική ροή αίµατος ελαττώνεται και εµφανίζονται παθολογικά συµπτώµατα, όπως είναι το grey-out και το blackout, ως αποτέλεσµα της πτώσης της παροχής αίµατος στον αµφιβληστροειδή, ενώ η εγκεφαλική ισχαιµία µπορεί να προκαλέσει απώλεια συνείδησης (G- LOC). 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ +Gz ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΞΙΟ ΚΟΛΠΟ

4 Όταν η επιτάχυνση γίνει µεγαλύτερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας, η υδροστατική πίεση της στήλης του αίµατος µεταξύ της καρδιάς και του εγκεφάλου αυξάνεται σύµφωνα µε τον τύπο Pυδρ=pGz Η, (όπου p είναι η σχετική πυκνότητα του νερού ως προς τον υδράργυρο 1/13,6 και Η η απόσταση µεταξύ καρδιάς και κεφαλής, η οποία συνήθως είναι 300 mm, Pυδρ είναι η υδροστατική πίεση σε mmhg). Σύµφωνα µε τον παραπάνω τύπο η πίεση του αίµατος στο επίπεδο της κεφαλής αναµένεται να είναι µηδέν στα 4,5 G, αν θεωρήσουµε ότι η µέση αρτηριακή πίεση είναι περίπου 100 mmhg και η κάθετη απόσταση µεταξύ κεφαλής-καρδιάς 300 mm. Επειδή όµως το αγγειακό σύστηµα είναι ένα κλειστό κύκλωµα στο οποίο δεν είναι δυνατή η αθροιστική µεταβολή της δυναµικής του ενέργειας, η αύξηση της βαθµίδωσης της υδροστατικής πίεσης στο αρτηριακό σκέλος της κυκλοφορίας δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει την ελάττωση της εγκεφαλικής ροής αίµατος. Εάν θεωρήσουµε ότι τα αγγεία είχαν ανένδοτο τοίχωµα και συµπεριφέρονταν ελαστικά ως άκαµπτοι σωλήνες, τότε η αύξηση του υδροστατικού δυναµικού στο φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας θα ήταν ίση και αντίθετη µε την αύξηση του υδροστατικού δυναµικού στο φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας και αθροιστικά θα αλληλοεξουδετερώνονταν. Σ αυτή την περίπτωση η ροή αίµατος προς τον εγκέφαλο θα επηρεαζόταν µόνο από τη διαφορά πιέσεων µεταξύ αριστερής κοιλίας και δεξιού κόλπου και τις παρεµβαλλόµενες αντιστάσεις της εγκεφαλικής κυκλοφορίας.

5 Αυτό όµως που συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι το αγγειακό τοίχωµα είναι ελαστικό και το εµβαδόν της εγκάρσιας διατοµής του αγγείου εξαρτάται από τη διατοιχωµατική πίεση, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ ενδοαυλικής και εξωαγγειακής πίεσης. Τα αγγεία των οποίων το τοίχωµα είναι λεπτό και ευένδοτο έχουν την τάση να συµπίπτουν µερικώς, έως πλήρους σύµπτωσης των τοιχωµάτων τους, όταν η διατοιχωµατική πίεση αρνητικοποιηθεί. Εάν η πίεση του αίµατος ελαττωθεί εξαιτίας των υδροστατικών πιέσεων που αναπτύσσονται κατά το βαρυτικό stress, η διατοιχωµατική πίεση θα γίνει αρνητική, προκαλώντας σύµπτωση των αγγειακών τοιχωµάτων, ελάττωση του εµβαδού εγκαρσίας διατοµής των αγγείων και κατά συνέπεια αύξηση των αγγειακών αντιστάσεων (όπως είναι γνωστό η αγγειακή αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την 4η δύναµη της ακτίνας της εγκάρσιας διατοµής του αγγείου). Εποµένως, αφού τα αγγεία είναι ευένδοτα, η ροή του αίµατος θα εξαρτάται από την πίεση διήθησης, τη διατοιχωµατική πίεση και την ευενδοτότητα των αγγείων σε κάθε σηµείο του αγγειακού δικτύου. Η βαρυτική δύναµη εκτός από τη µεταβολή της πίεσης του αίµατος που προκαλεί, έχει επίσης επίδραση και πάνω στην εξωαγγειακή πίεση. ιακρίνουµε δύο οµάδες

6 αγγείων ανάλογα µε την εξωαγγειακή πίεση που δέχονται. Τα εξωκράνια αγγεία, όπως οι έξω καρωτίδες αρτηρίες και οι σφαγίτιδες φλέβες (και η εξωκράνιος µοίρα της έσω καρωτίδας), υπόκεινται στην πίεση των περιβαλλόντων ιστών η οποία µπορεί να θεωρηθεί ίση µε την ατµοσφαιρική πίεση (0 mmhg), δηλαδή είναι ανεξάρτητη του µέτρου της επιτάχυνσης. Η δεύτερη οµάδα αγγείων που διακρίνουµε είναι αυτά τα οποία βρίσκονται µέσα στην ενδοκράνια κοιλότητα και δέχονται την πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΟΚΡΑΝΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ Τα ενδοκράνια αγγεία, όπως έχει αναφερθεί, εκτίθενται µόνο στην πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Κατά την έκθεση σε υψηλές επιταχύνσεις η πίεση κατά µήκος του εγκεφαλικού αγγειακού δικτύου ελαττώνεται. Έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα για να προσδιορίσουν πώς αυτή η ελάττωση της πίεσης του αίµατος επιδρά πάνω στην πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Σύµφωνα µε τις επικρατέστερες θεωρίες οι οποίες έχουν επαληθευτεί και in vivo σε πειραµατόζωα, η πίεση του ΕΝΥ παρουσιάζει σταδιακή πτώση και ακολουθεί την πτώση της πίεσης στο φλεβικό άκρο της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, παραµένοντας ελαφρώς υψηλότερη από αυτήν. Το αποτέλεσµα αυτό βασίζεται στις παραδοχές ότι: στην πράξη η έκθεση σε υψηλές επιταχύνσεις διαρκεί πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, της τάξης των µερικών δευτερολέπτων, και µπορούµε µε ασφάλεια να υποθέσουµε ότι ο συνολικός όγκος αίµατος στον εγκέφαλο παραµένει περίπου σταθερός για µερικούς καρδιακούς κύκλους. Επίσης, η ανταλλαγή όγκου ύδατος µεταξύ ΕΝΥ και αίµατος είναι τόσο βραδεία της τάξης των 0,5 cm3/min, που και αυτή για µικρό χρονικό διάστηµα µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Η ενδοκράνια κοιλότητα, όπως είναι γνωστή, αποτελείται από τρία διαµερίσµατα τα οποία είναι ο εγκέφαλος, το ΕΝΥ και το εγκεφαλικό παρέγχυµα, τα οποία εξαιτίας της µεγάλης περιεκτικότητάς τους σε νερό είναι πρακτικά ασυµπίεστα. Αυτό σηµαίνει ότι όταν κατά το βαρυτικό stress, η πίεση του αίµατος ελαττώνεται, η πίεση του ΕΝΥ πρέπει να ελαττώνεται και αυτή ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο όγκος του αίµατος. Καθώς η πίεση του αίµατος ελαττώνεται κατά µήκος του αγγειακού δικτύου, ο ολικός όγκος αίµατος µπορεί να διατηρηθεί σταθερός µόνον εάν κάποια αγγεία διατείνονται και κάποια άλλα συµπίπτουν. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι η σύµπτωση των αγγείων θα συµβεί µετά το επίπεδο της µικροκυκλοφορίας όπου η ενδοαγγειακή πίεση υφίσταται τη µεγαλύτερη πτώση, ενώ γνωρίζουµε επίσης ότι το αρτηριακό τοίχωµα είναι παχύτερο και κατά συνέπεια λιγότερο ευένδοτο από το λεπτό φλεβικό τοίχωµα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ενώ ο ολικός όγκος αίµατος παραµένει σταθερός, ο αρτηριακός όγκος θα αυξηθεί, ενώ ο φλεβικός όγκος αίµατος θα ελαττωθεί. Έτσι, η πίεση του ΕΝΥ προκειµένου να προκαλέσει περίπου ίσες και αντίθετες µεταβολές στον αρτηριακό και στον φλεβικό όγκο αίµατος, θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στη φλεβική παρά στην αρτηριακή πίεση. Στο συγκεκριµένο µοντέλο προκύπτει ότι µια πίεση ΕΝΥ µόλις λίγα mmhg µεγαλύτερη της φλεβικής πίεσης είναι αρκετή για να διατηρήσει σταθερό τον ενδοκράνιο όγκο του αίµατος. Επίσης, η ΠΕΝΥ ελαττώνεται παράλληλα µε τη φλεβική πίεση παραµένοντας ελαφρώς υψηλότερη κατά την αύξηση των επιταχύνσεων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η διατοιχωµατική πίεση των αγγείων της ενδοκράνιας

7 κοιλότητας δεν µεταβάλλεται σηµαντικά κατά την αύξηση των επιταχύνσεων, λόγω του προστατευτικού ρόλου της ταυτόχρονης µείωσης της πίεσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΞΩΚΡΑΝΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΩΝ Στα εξωκράνια αγγεία οι αγγειακές αντιστάσεις µεταβάλλονται δραστικά στο φλεβικό σκέλος της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Οι αρτηρίες έχουν παχύ τοίχωµα και ακόµα και στα +10 G η αύξηση της αγγειακής αντίστασης δεν υπερβαίνει το 25% σε σχέση µε τις τιµές αυτής στα 0 G. Επιπλέον, οι εξωκράνιες αρτηρίες είναι υπεύθυνες µόνο για το 3% της συνολικής αντίστασης που προβάλει το σύνολο του εγκεφαλικού αγγειακού δικτύου. Οι φλέβες έχουν λεπτότερο και περισσότερο ευένδοτο τοίχωµα, ενώ ακόµη και σε συνθήκες του 1 G τα τοιχώµατά τους εµφανίζουν µια µικρή σύµπτωση. Εποµένως το εξωκράνιο τµήµα της εγκεφαλικής κυκλοφορίας εµφανίζει αύξηση της αγγειακής του αντίστασης µε την αύξηση του µέτρου των επιταχύνσεων. Περίπου στα +5 G η φλεβική αντίσταση λόγω σύµπτωσης των φλεβικών τοιχωµάτων εξισώνονται µε τις ενδοκράνιες αντιστάσεις διπλασιάζοντας την ολική αντίσταση που προβάλει το αγγειακό δίκτυο της εγκεφαλικής αιµάτωσης στη ροή του αίµατος και, όπως είναι αναµενόµενο, υποδιπλασιάζοντας τη ροή του αίµατος εάν η βαθµίδωση της πίεσης παραµένει σταθερή. Η σχέση της αύξησης της αντίστασης στις σφαγίτιδες φλέβες µε το µέτρο των +G επιταχύνσεων βρίσκεται περίπου στο µέσο δύο ακραίων περιπτώσεων που προκύπτουν από τη µαθηµατική ανάλυση του µοντέλου και αντιστοίχως προκύπτουν και δύο ακραίες τιµές για την εγκεφαλική ροή αίµατος. Στην πρώτη περίπτωση θεωρούµε ότι οι φλέβες έχουν ανένδοτα τοιχώµατα και η αγγειακή αντίσταση είναι ανεξάρτητη της βαρύτητας και εποµένως η ροή θα είναι σταθερή και ανεξάρτητη του G: Qmax= Ρ/Rc, όπου Qmax η µέγιστη ροή, και Rc οι αντιστάσεις της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, Ρ η διαφορά πιέσεων µεταξύ αριστερής κοιλιάς και δεξιού κόλπου. Στη δεύτερη ακραία περίπτωση η αγγειακή αντίσταση στις σφαγίτιδες, αυξάνεται τόσο πολύ που εξισούται µε την αυξηµένη υδροστατική πίεση στο φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας, καταργώντας έτσι την ευεργετική της επίδραση στην επιστροφή του αίµατος στην καρδιά. Σ αυτή την περίπτωση προβλέπεται η ελάχιστη ροή η οποία δίνεται από τον τύπο: Qmin= Ρ-ρGz/ Η/Rc. Αυτό το οποίο συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι ότι η εγκεφαλική ροή παίρνει ενδιάµεσες τιµές µεταξύ των δύο αυτών ακραίων θέσεων και προβλέπεται ότι µε σταθερή τη µέση αρτηριακή πίεση στα +4Gz είναι περίπου 435 cm3/min, η οποία είναι και η ελάχιστη ροή που απαιτείται για την εγκεφαλική λειτουργία. Στην παραπάνω ανάλυση πρέπει να ληφθεί υπόψη και το φαινόµενο της αυτορύθµισης της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, βάσει του οποίου οι εγκεφαλικές αγγειακές αντιστάσεις των µικρών αγγείων αυτορυθµίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται σταθερή ροή αίµατος σε ένα ευρύ φάσµα πιέσεων από mmhg. Αυτό όµως που παρατηρείται σε υψηλά G είναι ότι η ΜΑΠ ελαττώνεται πάρα πολύ µε αποτέλεσµα οι αυτορυθµιστικοί µηχανισµοί να χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους. 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

8 Η αύξηση της µέσης αρτηριακής πίεσης είναι το σηµείο εκείνο της παθοφυσιολογίας που εστιάζονται όλοι οι ενδογενείς και εξωγενείς µηχανισµοί προκειµένου να αυξηθεί έµµεσα η εγκεφαλική ροή αίµατος και να αποφευχθούν τα φαινόµενα που σχετίζονται µε την ελάττωσή τους κατά την έκθεση του οργανισµού σε υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις. Η ΜΑΠ (µέση αρτηριακή πίεση) αυξάνεται µε την επίδραση δύο θεµελιωδών αντανακλαστικών: α. Το αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου και κατά δεύτερο, λόγω του αορτικού τόξου. Όταν ο καρωτιδικός κόλπος διεγείρεται από την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης προκαλείται ελάττωση του τόνου του παρασυµπαθητικού και αύξηση του τόνου του συµπαθητικού συστήµατος, µε αποτέλεσµα τη θετική ινότροπη δράση πάνω στον καρδιακό µυ και την ανακατανοµή του αίµατος στην περιφέρεια από το δέρµα, τους µύες και τα σπλάγχνα στον εγκέφαλο και στην καρδιά. Με τους µηχανισµούς αυτούς αυξάνονται η φλεβική επιστροφή και η καρδιακή παροχή, ο καρδιακός ρυθµός και η µέση αρτηριακή πίεση. Το αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων απαιτεί 8 10 sec για να ενεργοποιηθεί πλήρως και προκαλεί µια αύξηση της ΜΑΠ της τάξης των 25 mmhg. β. Το καρδιαγγειακό αντανακλαστικό της ισοµετρικής µυϊκής σύσπασης. Το αντανακλαστικό αυτό απαιτεί αρκετά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί πλήρως και εξαρτάται από το ποσοστό της µυϊκής µάζας που βρίσκεται σε εθελούσια σύσπαση (% MVC, maximum voluntary contraction) και όπως είναι επόµενο και από το επίπεδο της κόπωσης. Το αντανακλαστικό αυτό µπορεί να αυξήσει τη ΜΑΠ έως και 50 mmhg, µέσω των ίδιων µηχανισµών του αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων, όταν το ποσοστό µυϊκής σύσπασης φθάνει το 100% και η αύξηση αυτή θα συµβεί στο τέλος της προσπάθειας. Η αύξηση της ΜΑΠ έχει γραµµική σχέση µε τη διάρκεια της µυϊκής σύσπασης. Το 50% της αύξησης, δηλαδή τα 25 mmhg, θα συµβούν στο µέσον περίπου του ολικού χρονικού διαστήµατος από την έναρξη της µυϊκής προσπάθειας µέχρι την επέλευση της κόπωσης. 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-G ΦΟΡΜΑ Όταν ο πιλότος ταυτόχρονα µε τη χρησιµοποίηση της αντι-g φόρµας κάνει και AGSM χειρισµό, τότε αυτό το οποίο ουσιαστικά προσφέρει η φόρµα είναι η άνοδος του διαφράγµατος και συνεπώς του επιπέδου της καρδιάς, λόγω διάτασης του κοιλιακού αεροθαλάµου και κατά συνέπεια ελάττωση της απόστασης της καρδιάς από την κεφαλή. Έχει υπολογιστεί ότι αυτή η ελάττωση είναι περίπου 6 mm για κάθε αύξηση της πίεσης πλήρωσης της φόρµας κατά 1 psi. Με τον τρόπο αυτό η φόρµα ελαττώνει τις απαιτήσεις για την αύξηση της ΜΑΠ. Εάν η φόρµουλα πλήρωσης της φόρµας δίνεται από τον τύπο Ps=(G-2) 1,5 psi, τότε η ελάττωση της απόστασης καρδιάς-κεφαλής θα είναι: h=h-ps 6 mm. 7. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ AGSM ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΠ Ο χειρισµός αυτός συνίσταται στην εθελούσια σύσπαση των µυών των άνω και κάτω άκρων, των κοιλιακών και γλουτιαίων µυών σε συνδυασµό µε βίαιη εκπνευστική προσπάθεια εναλλασσόµενης µε βραχείας διάρκειας εισπνευστική κίνηση. Το κύριο αποτέλεσµα του χειρισµού αυτού είναι η αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης (Pi) η οποία οδηγεί άµεσα στην αύξηση της ΜΑΠ. Το µέγιστο επίπεδο ενδοθωρακικής πίεσης που µπορεί να επιτευχθεί µε τον AGSM χειρισµό και τη µέγιστη µυϊκή σύσπαση (100% MVC) είναι 125 mmhg. Κάθε ένα mmhg αύξηση

9 της ενδοθωρακικής πίεσης προκαλεί αύξηση της ΜΑΠ κατά 0,75 mmhg. ηλαδή η µεταξύ τους σχέση είναι: PI=Pa/0,75. Η 100% µυϊκή σύσπαση (100% MVC) κατά τον AGSM χειρισµό µπορεί να αυξήσει την ενδοθωρακική πίεση στα 125 mmhg. Ο AGSM χειρισµός προκαλεί κόπωση και αυτό είναι το κύριο αίτιο εξαιτίας του οποίου ένας χειριστής δεν µπορεί να υποµείνει την έκθεση σε υψηλά G για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η σχέση µεταξύ του ποσοστού µυϊκής µάζας που συσπάται και της ενδοθωρακικής πίεσης που αναπτύσσεται είναι γραµµική και η 100% MVC µυϊκή σύσπαση προκαλεί ενδοθωρακική πίεση (PI) της τάξης του 125 mmhg, άρα η µεταξύ τους σχέση είναι MVC%/PI=0,8. Η συνολική χρονική διάρκεια (Dc) κατά την οποία µπορεί ένας άνθρωπος να διατηρήσει ένα συγκεκριµένο ποσοστό (c%=mvc%) της µυϊκής του µάζας σε σύσπαση δίνεται από τον τύπο: Dc=15637 c%-1, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΤΕΙΝΟΥΝ ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ Για να αναλυθεί ο µηχανισµός της κόπωσης πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύψει ο χειριστής προκειµένου να διατηρήσει ικανοποιητική εγκεφαλική ροή αίµατος. Η απαιτούµενη µέση αρτηριακή πίεση (Ρ) που πρέπει να αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη από την αναπτυσσόµενη υδροστατική πίεση. ηλαδή Ρ=Gz H/d, όπου d είναι η σχετική πυκνότητα του υδραργύρου ως προς το νερό, δηλαδή 13,6 και το ύψος h είναι η απόσταση της καρδιάς από την κεφαλή, δηλαδή περίπου 300 mm από την οποία αφαιρείται όπως αναφέρθηκε η ελάττωση της απόστασης αυτής που προκαλεί η λειτουργία της αντι-g φόρµας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η µέγιστη µέση αρτηριακή πίεση που επιτυγχάνεται (P), µε όλους τους µηχανισµούς που αναλύθηκαν θα είναι: P=Pa+0,75 Pi+Pb+Pm, όπου Pa είναι η βασική τιµή της αρτηριακής πίεσης, Pb είναι η επιπρόσθετη αύξηση από το αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων και Pm η επιπρόσθετη αύξηση που προσθέτει το καρδιαγγειακό αντανακλαστικό της ισοµετρικής σύσπασης. Από τις παραπάνω πιέσεις διακρίνουµε αυτές των οποίων η ανάπτυξη προκαλεί µυϊκό κάµατο, όπως η αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης που οφείλεται στον AGSM χειρισµό και αυτές που δεν προκαλούν κόπωση όπως η Pb και Pm. Άρα η πίεση (P ) η οποία δηµιουργείται από τους µηχανισµούς που προκαλούν µυϊκό κάµατο θα είναι: P =Pa+0,75 Pi-Pb-Pm. 9. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 9.1. Φάση Ι Κατά την έναρξη της έκθεσης σε υψηλές επιταχύνσεις λόγω του ότι δεν έχουν αναπτυχθεί τα καρδιαγγειακά αντανακλαστικά η απαιτούµενη ενδοθωρακική πίεση που πρέπει να αναπτύξει ο χειριστής εκτελώντας anti-g χειρισµό θα είναι υψηλή. Η φάση αυτή της αντιρρόπησης ονοµάζεται φάση Ι. Έτσι, για παράδειγµα, µετά από απότοµη έκθεση σε 9 G όπου η απαιτούµενη ΜΑΠ πρέπει να είναι 198,5 mmhg, ο χειριστής θα πρέπει να ανεβάσει την ενδοθωρακική πίεση στα 131 mmhg προκειµένου να επιτύχει 99 mmhg αύξηση στην ενδοαορτική πίεση. Όπως έχει αναφερθεί η µέγιστη τιµή της ενδοθωρακικής πίεσης που µπορεί να επιτευχθεί είναι περίπου 125 mmhg. Άρα στη φάση αυτή ο χειριστής ανεπαρκεί

10 να εξασφαλίσει εγκεφαλική αιµατική ροή, τουλάχιστον για επιταχύνσεις µεγαλύτερες των 9 G Φάση ΙΙ Μετά από πάροδο 10 sec αναπτύσσεται το καρδιαγγειακό αντανακλαστικό των τασεοϋποδοχέων το οποίο ελαττώνει τις απαιτήσεις της ΜΑΠ κατά 25 mmhg και της ενδοθωρακικής πίεσης κατά 33 mmhg. Στη φάση ΙΙ αρχίζει µε βραδύτερους ρυθµούς να εµφανίζεται και το αντανακλαστικό της ισοµετρικής σύσπασης, το οποίο κατά µέσο όρο ελαττώνει κατά 25 mmhg τις απαιτήσεις για αυξηµένη ενδοθωρακική πίεση από τον AGSM χειρισµό. Το καρδιαγγειακό αντανακλαστικό της ισοµετρικής σύσπασης αυξάνεται γραµµικά σε σχέση µε τη χρονική διάρκεια του AGSM χειρισµού. Επειδή όµως η διάρκεια της ισοµετρικής µυϊκής σύσπασης ελαττώνεται εκθετικά σε σχέση µε το χρόνο, ενώ το αντανακλαστικό της ισοµετρικής σύσπασης αυξάνεται γραµµικά η φάση ΙΙ έχει υποδιαιρεθεί σε δύο επιµέρους φάσεις οι οποίες έχουν ίση χρονική διάρκεια και κατά τη φάση ΙΙα η συµβολή του αντανακλαστικού αυτού ανέρχεται στα 12,5 mmhg, ενώ η συµβολή της φάσης IIβ ανέρχεται στα 37,5 mmhg. Η δυναµική αυτή εξέλιξη των φαινοµένων παρουσιάζεται στο σχήµα 1 όπου φαίνεται η ελάττωση των αναγκών αύξησης της ενδοθωρακικής πίεσης από τον AGSM χειρισµό, λόγω της υποστήριξης από τα διάφορα τεχνικά µέσα (anti-g φόρµα, εισπνοή µε θετική πίεση PBG) και την ανάπτυξη των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών Η επίδραση της φλεβικής επιστροφής Η φλεβική επιστροφή δεν φαίνεται να είναι σηµαντική στην αύξηση της αντοχής έναντι των επιταχύνσεων ταχείας έναρξης. Γενικά είναι σηµαντική η συµβολή της στην υποστήριξη της αντοχής κατά την έκθεση σε υψηλές και παρατεταµένες επιταχύνσεις. Ο όγκος φλεβικού αίµατος που επιστρέφει στην καρδιά είναι απαραίτητος για την υποστήριξη του προφορτίου και τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης. Η φλεβική παροχέτευση του αίµατος από τους µυς είναι απαραίτητη για την αποµάκρυνση µεταβολικών προϊόντων όπως το γαλακτικό οξύ, τα οποία συµβάλλουν στην εµφάνιση του αισθήµατος της κόπωσης. Η φλεβική επιστροφή υποστηρίζεται ελάχιστα µε την αντι-g φόρµα, επειδή αυτή καλύπτει ένα ποσοστό της επιφάνειας των κάτω άκρων και συµπιέζει µόνο το επιπολής φλεβικό σύστηµα. Αύξηση της επιφανείας που καλύπτει η φόρµα από 30 85% έχει βρεθεί ότι προσφέρει περίπου +1 G επιπλέον αντοχή έναντι των επιταχύνσεων σταδιακής έναρξης Η επίδραση της αναπνοής υπό θετική πίεση κατά την έκθεση σε υψηλές επιταχύνσεις Η εισπνοή υπό θετική πίεση µετατρέπει την εισπνοή σε παθητική διαδικασία και την εκπνοή σε ενεργητική. Η υψηλή πίεση του αναπνεόµενου αέρα προκαλεί αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης, η οποία µε τη σειρά της αυξάνει την ενδοαορτική. Η µέγιστη αύξηση στην ενδοθωρακική πίεση που µπορεί να προκαλέσει και γίνεται ανεκτή από τον χειριστή για κάποια δευτερόλεπτα είναι 60 mmhg και µε καλή κάλυψη του στήθους και του άνω µέρους του σώµατος η σχέση (Pi/Pa) µετάδοσης της ενδοθωρακικής πίεσης στην αορτή µπορεί να γίνει ίση µε τη µονάδα (στην πράξη ανέρχεται περίπου στο 50% της εφαρµοζόµενης πίεσης στον εισπνεόµενο αέρα). Η αυξηµένη εισπνευστική πίεση προκαλεί επιπλέον αύξηση της εξωαγγειακής πίεσης που δέχεται το αορτικό τόξο, το οποίο µεταφράζεται ως ελάττωση της

11 ενδοαγγειακής πίεσης από τους τασεοϋποδοχείς. Η κύρια παρενέργεια της θετικής πίεσης είναι η ελάττωση της φλεβικής επαναφοράς και του προφορτίου. Γι αυτό εάν εφαρµοστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκαλεί µετατόπιση του αίµατος προς το φλεβικό σύστηµα και ελάττωση τελικά της αρτηριακής πίεσης Χρησιµοποίηση καθισµάτων αυξηµένης κλίσης Η αύξηση της κλίσης του καθίσµατος του χειριστή ελαττώνει την απόσταση καρδιάς εγκεφάλου και συνεπώς αυξάνει την αντοχή στα G. Η χρησιµοποίηση αθροιστικά όλων των τεχνολογιών για την αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης και επιπρόσθετα διενέργεια του AGSM χειρισµού µπορεί να αυξήσει θεωρητικά τις αντοχές στις επιταχύνσεις. Για παράδειγµα η εκτέλεση 100% MVC AGSM χειρισµού, ταυτόχρονα µε πλήρωση της anti-g φόρµας στα 10 psi και χρησιµοποίηση θετικής εισπνεόµενης πίεσης 60 mmhg, µπορούν αθροιστικά να δηµιουργήσουν µια ενδοθωρακική πίεση της τάξης των mmhg και η αντοχή που προβλέπεται από τα µοντέλα ανάλυσης θα είναι 50 s στα 11,9 G και 127s στα 9 G Η µελέτη των φυσιολογικών αντιρροπιστικών µηχανισµών σε σχέση µε τη διάρκειά τους στο χρόνο Οι αντιρροπιστικοί µηχανισµοί του οργανισµού, ενεργητικοί (AGSM-χειρισµός) και παθητικοί (καρδιαγγειακά αντανακλαστικά) επιβαρύνουν τον οργανισµό καταναλώνοντας τα ενεργειακά του αποθέµατα και τελικά προκαλούν κόπωση. Ακολούθως παρουσιάζεται η υποθετική αυτή ενεργειακή δεξαµενή και ο τρόπος που αυτή καταναλώνεται κατά την έκθεση σε υψηλές +Gz επιταχύνσεις. Από την ανάλυση στατιστικών δεδοµένων που έχουν καταγραφεί κατά τη µελέτη της έκθεσης των χειριστών σε περιβάλλον υψηλών επιταχύνσεων το οποίο δηµιουργείται σε µια ανθρωποφυγόκεντρο έχουν εξαχθεί µαθηµατικά µοντέλα τα οποία υπολογίζουν τη διάρκεια αντοχής του οργανισµού παίρνοντας ως τελικό αποτέλεσµα της επίδρασης των επιταχύνσεων την πρόκληση αυξηµένου βαθµού κόπωσης και όχι το G-LOC για δεοντολογικούς λόγους. Έτσι, κατά την έκθεση σε 3 5 G, η διάρκεια αντοχής υποκειµένων τα οποία βρίσκονταν σε καθιστή χαλαρή στάση µε ή χωρίς τη χρησιµοποίηση αντι-g φόρµας, δίνεται από τον τύπο: Dr=2666e-1,265 G (Dr, αντοχή «χαλαρών υποκειµένων»-relaxed). Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι οι λόγοι για τους οποίους εµφανίζεται κόπωση σε άτοµα τα οποία εκτίθενται σε µέτριου βαθµού επιταχύνσεις, µικρότερες των 5 G δεν είναι πολύ καλά γνωστοί, αλλά πιστεύεται ότι είναι συνδυασµός της αύξησης του γαλακτικού οξέος στο αίµα, λόγω αύξησης του µυϊκού τόνου των αντιβαρυτικών µυών και αισθήµατος κόπωσης που παράγεται από τον εγκέφαλο. Η διάρκεια της ανθρώπινης αντοχής σε επιταχύνσεις µεγαλύτερες των 5 G, όπως αυτή έχει µελετηθεί σε υποκείµενα τα οποία φορούσαν αντι-g φόρµα και εκτελούσαν AGSM χειρισµό, δίνεται από τον τύπο: Ds=14,08e-0,328 G (Dsαντοχή «σφιγµένων υποκειµένων»-straining). Από τη µελέτη των παραπάνω εξισώσεων προκύπτει η ιδέα της θεώρησης µιας ενεργειακής δεξαµενής µε σκοπό την κατανόηση της φυσιολογίας της έκθεσης σε επιταχύνσεις µεγαλύτερες των 5 G. Οι εξισώσεις 10 και 11, όπως φαίνεται και στη γραφική τους απεικόνιση στο σχήµα 2, τέµνονται στα 5,5 G περίπου, στα οποία αντιστοιχεί µια διάρκεια αντοχής περίπου 140 sec. Η ενέργεια αυτή που απαιτείται για την αντοχή του οργανισµού στα 5,5 G για 140 sec θεωρείται ως η

12 ελάχιστη απαιτούµενη ενεργειακή δεξαµενή. Θεωρητικά οποιαδήποτε επιτάχυνση µεγαλύτερη των 5,5 G θα µπορούσε να γίνει ανεκτή εάν δεν προκαλούνταν κόπωση από την εκτέλεση του anti-g χειρισµού (σχήµα 2). Η ενεργειακή αυτή δεξαµενή δαπανάται σε δύο διαφορετικές λειτουργίες. Η µία είναι αυτή η οποία χρειάζεται για να υποµείνει ο χειριστής επιταχύνσεις χωρίς να κάνει αντι-g χειρισµό ενώ το υπόλοιπο της ενέργειας δαπανάται για την εκτέλεση του AGSM χειρισµού. Για παράδειγµα από τον τύπο 2 υπολογίζουµε ότι η αντοχή στα 7 G είναι 84s, χρονικό διάστηµα το οποίο αντιστοιχεί στο 60% της βασικής ενεργειακής δεξαµενής των 140 sec. Το υπόλοιπο 40% αποδίδεται στον AGSMχειρισµό. Στη συνέχεια µπορεί να υπολογιστεί και η κατανοµή της ενεργειακής δεξαµενής στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης των αντιρροπιστικών µηχανισµών. Στη φάση Ι, η οποία διαρκεί πάντα 10 sec, ο οργανισµός χρησιµοποιεί µόνο τον AGSM χειρισµό για να παράγει την απαιτούµενη ενδοθωρακική πίεση (Pi). Το ποσοστό της ενεργειακής δεξαµενής που καταναλώνεται θα είναι 10/τη συνολική διάρκεια µυϊκής σύσπασης (σχήµα 3). Στη φάση ΙΙ οι ανάγκες για µυϊκή σύσπαση ελαττώνονται λόγω της ανάπτυξης των πιέσεων Pb και Pm από τα καρδιαγγειακά αντανακλαστικά. Η φάση II διακρίνεται σε δύο ίσες χρονικά φάσεις κατά τις οποίες στην πρώτη η Pm είναι 12,5 mmhg και στη δεύτερη η Pm είναι 37,5 mmhg.

13 9.7. Φαινόµενα που προκαλούνται από την ελαττωµένη εγκεφαλική ροή Όταν όλοι οι αντιρροπιστικοί µηχανισµοί αποτυγχάνουν να διατηρήσουν ικανοποιητικά επίπεδα εγκεφαλικής ροής αίµατος τότε ο χειριστής εκτίθεται στον κίνδυνο της εγκεφαλικής ισχαιµίας Επιπτώσεις στους οφθαλµούς Η ελάττωση της ροής του αίµατος προς τον εγκέφαλο ελαττώνει την πίεση στην κεντρική αρτηρία του αµφιβληστροειδούς. Η πίεση που αιµατώνει τον αµφιβληστροειδή θα πρέπει να υπερνικήσει την ενδοφθάλµια πίεση η οποία ανέρχεται σε 20 mmhg. Όταν η αρτηριακή πίεση ελαττωθεί κάτω από τα 50 mmhg η περιφερική αιµάτωση του αµφιβληστροειδούς ελαττώνεται µε αποτέλεσµα την υποκειµενική αίσθηση του περιορισµού των περιφερικών οπτικών πεδίων που χάνουν σταδιακά το εύρος τους και την οπτική τους οξύτητα (grey out) και τέλος εξαφανίζονται, ενώ παραµένει µόνο η κεντρική όραση που εξυπηρετείται από την ωχρά κηλίδα (tunnel vision). Περαιτέρω πτώση της πίεσης κάτω από τα 20 mmhg οδηγεί σε πλήρη απώλεια της όρασης (black out). Έχει παρατηρηθεί ότι κατά την έναρξη υψηλών επιταχύνσεων µεταβάλλεται και η αντίληψη των διαφόρων χρωµατικών αποχρώσεων. Η αντίληψη των αποχρώσεων του κίτρινου χρώµατος έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται συχνότερα. Οι µεταβολές της αντίληψης των χρωµατικών αποχρώσεων γενικότερα δεν είναι πολύ συχνές, µε αποτέλεσµα να θεωρούµε τη χρωµατική αντίληψη ενός χρωµατικού ερεθισµού µέσης πυκνότητας, σταθερή ακόµα και σε υψηλές επιταχύνσεις.

14 9.9. Επιπτώσεις στην εγκεφαλική κυκλοφορία Το κυριότερο και το πιο επικίνδυνο φαινόµενο που σχετίζεται µε την εγκεφαλική ισχαιµία είναι το G-LOC. Ως φαινόµενο G-LOC ορίζεται η κατάσταση αιφνίδιας απώλειας της συνείδησης ως αποτέλεσµα της αιφνίδιας ελάττωσης της εγκεφαλικής ροής αίµατος που προκαλεί η αύξηση της βαρύτητας. Στα πλαίσια των κλινικών εκδηλώσεων του G-LOC µπορούν να εκδηλωθούν διάφορα συµπτώµατα όπως επιληπτοειδείς κινήσεις, τρόµος χεριών και προσώπου, επηρεασµένη νευροµυϊκή συνεργασία, αµνησία, αναφερόµενο αίσθηµα ύπνου πολλές φορές συνοδευόµενου και από όνειρα. Όπως έχει ήδη αναλυθεί υπάρχει µια δυναµική εξέλιξη των µηχανισµών που αντιρροπούν την επίδραση της αυξηµένης βαρύτητας, η οποία έχει χρονικούς περιορισµούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ρυθµός επέλευσης των G να είναι καθοριστικός παράγοντας για το εάν ένα άτοµο θα πέσει σε G-LOC ή όχι. Η αντοχή του καρδιαγγειακού στα G σε σχέση µε το ρυθµό έναρξης των επιταχύνσεων φαίνεται στο σχήµα 4. Στο σχήµα αυτό παρατηρούµε ότι για τα πρώτα 4 5 sec η αντοχή είναι θεωρητικά άπειρη γιατί, αν και διακόπτεται η ροή του αίµατος προς τον εγκέφαλο τα αποθέµατα των κυττάρων σε οξυγόνο επαρκούν για 4 5 sec, µετά τα οποία όµως η είσοδος στο G-LOC είναι ραγδαία. Για χαµηλούς ρυθµούς επέλευσης των G η είσοδος µεταξύ των σκελών της καµπύλης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη οπτικών συµπτωµάτων και τελικά η υπέρβαση αυτής έχει ως αποτέλεσµα την είσοδο σε G-LOC. Όταν οι ρυθµοί είναι πολύ χαµηλοί, χάρη στους αντιρροπιστικούς µηχανισµούς του καρδιαγγειακού συστήµατος, γίνονται καλά ανεκτοί µέχρι οι µηχανισµοί αυτοί να χάσουν την ισχύ τους λόγω κόπωσης και να εισέλθει ο χειριστής σε G-LOC. Η είσοδος του χειριστή σε G-LOC συνεπάγεται µια περίοδο ανικανότητας, που

15 διακρίνεται στην απόλυτη (διάρκειας sec) και στη σχετική περίοδο ανικανότητας που διαρκεί 15 sec επιπλέον µέχρι την πλήρη απόκτηση του ελέγχου των κινήσεών του. Ο χρόνος ανάνηψης επιµηκύνεται ακόµη περισσότερο εάν εµφανιστούν τονικοκλονικοί σπασµοί. Ο συνολικός χρόνος πτώσης της απόδοσης θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 min Επίδραση του G-LOC στον κυτταρικό µεταβολισµό Το G-LOC και γενικότερα οι επαναλαµβανόµενες εκθέσεις σε υψηλές επιταχύνσεις είναι µια µορφή εγκεφαλικής ισχαιµίας. Αυτή η έκθεση µπορεί να δηµιουργήσει στους πιλότους παροδικές διαταραχές του εγκεφαλικού µεταβολισµού. Καθότι, για δεοντολογικούς λόγους η υπόθεση αυτή ήταν αδύνατο να ελεγχθεί σε ανθρώπους, έχει ελεγχθεί σε ποντίκια τα οποία εκτέθηκαν σε επανειληµµένες επιταχύνσεις στα 10 G και στη συνέχεια θυσιάστηκαν σε διαφορετικούς χρόνους µετά την έκθεση για να ελεγχθεί ο εγκεφαλικός µεταβολισµός τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η περιεκτικότητα του εγκεφαλικού φλοιού σε ΑΤΡ, η δραστικότητα των ενζύµων Na+-K+-ATPάση και LDH ελαττώθηκαν σηµαντικά αµέσως µετά την έκθεση στα 10 G, ενώ η περιεκτικότητα του φλοιού σε ADP, AMP και γαλακτικό αυξήθηκαν. Οι συγκεντρώσεις σε ATP, ADP, AMP επανήλθαν στις φυσιολογικές τιµές 1 ώρα αργότερα, ενώ η δραστικότητα της αντλίας Na/K-ATPάσης και της LDH επανήλθαν 6 ώρες αργότερα. Η περιεκτικότητα του φλοιού σε Κ+ και Na+ είναι αυξηµένη µετά το πέρας της έκθεσης, φθάνει σε ένα µέγιστο 1 ώρα µετά και επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα 6 ώρες µετά. Pathophysiology of the reduction of blood flow in the brain, during sustained high +Gz 1S. VERANIS, 2Ch. TSIRONIS

16 1251 General Air Force Hospital, Athens, 2Center of Aviation Medicine, Athens, Greece Hellenic Aviation & Space Medicine, Special Issue 2003:8 14 The disturbance of homeostatic mechanisms which conserve a constant blood flow in the brain, that happens during the exposure of human organism into an environment of increased accelerations, is fundamental problem of aerospace medicine, which becomes crucial with the use of high performance aircrafts bearing extended capabilities in manoeuvrability and agility. The analysis of the pathophysiology of phenomena that are caused from increased gravitational stress proves the complexity of the mechanisms that are involved and the contribution of the various technical means that are used to support the pilot during flight. Key words: Accelarations, human centrifuge ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Παθοφυσιολογία Έκθεσης σε Περιβάλλον Υψηλών και Παρατεταµένων Επιταχύνσεων (HSG). Ιατρ Επιθ Εν υν 1999, 33: BURTON RR. Mathematical Models for Predicting G-Level Tolerances. Aviation, Space and Environmental Medicine 2000, 71: BURTON RR. Mathematical Models for Predicting G-Duration Tolerances. Aviation, Space and Environmental Medicine 2000, 71: XI-QING SUN, LI-FAN ZHANG, XING-YU WU ET AL. Effect of Repeated +Gz Exposures on Energy Metabolism and Some Ion Contents in Brain Tissues of Rats. Aviation, Space and Environmental Medicine 2001, 72: CIROVIC S, WALSH C, FRASER WD. A Mathematical Model of Cerebral Perfusion Subjected to Gz Acceleration. Aviation, Space and Environmental Medicine 2000, 71: GUILLAUME AI, OSMONT D, GAFFIE D ET AL. Physiological Implications of Mechanical Effects of +Gz Accelerations on Brain Structures. Aviation, Space and Environmental Medicine 2002, 73: BALLDIN UI, DEREFELDT G, ERIKSSON L ET AL. Color Vision with Rapid-Onset Acceleration. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003, 74:29 36 Corresponding author: Ch. Tsironis, 251 General Air Force Hospital, 3 P. Kanellopoulou street, GR Athens, Greece Stress και πτήση Αντιµετώπιση Π. Ηλιάκης Ψυχίατρος, ιευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας Stress and flight. How to manage

17 Το άρθρο αυτό εξετάζει τους παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται είτε από το εργασιακό περιβάλλον είτε από τον οικογενειακό και κοινωνικό χώρο του ατόµου, και προκαλούν stress στο ιπτάµενο προσωπικό, καθώς και τεχνικές για την αντιµετώπισή του. Λέξεις ευρετηρίου Stress, πτήση 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Όταν οποιαδήποτε φυσική εξωγενής επίδραση ή αντίδραση ή δύναµη (stressor) επενεργεί µε συγκρουσιακό τρόπο στο υποκείµενο (άτοµο), γίνεται αντιληπτή ως εσωτερικό stress, βιώνεται από το άτοµο σαν µια επικείµενη απειλή (stress-state) και προκαλείται σε άλλοτε άλλο βαθµό µια απάντησηαντίδραση (stress-reaction). Η απάντηση αυτή έχει ως στόχο την επάνοδο σε µια προηγούµενη φυσιολογική (οµοιοστατική) κατάσταση του υποκειµένου. Το µοντέλο του stress και της αντιµετώπισής του, στο σχήµα 1, δείχνει τις διαδικασίες µε τις οποίες το άτοµο βιώνει το stress και αντιδρά σε αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του stress είναι ότι ένα γεγονός το οποίο µπορεί να προκαλέσει µεγάλο stress σε ένα άτοµο, µπορεί να µην έχει τα ίδια αποτελέσµατα σε ένα άλλο, και κάτι το οποίο είναι στρεσογόνο για ένα άτοµο σε µια περίσταση να µην είναι στρεσογόνο σε µια άλλη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το stress εµφανίζεται ως αποτέλεσµα της εκτίµησης που κάνει το υποκείµενο για το ζητούµενο το οποίο πιστεύει ότι του τίθεται και της ικανότητας, που επίσης πιστεύει ότι έχει, στο να το αντιµετωπίσει. Τα άτοµα µέσα από τη διαδικασία της αντίληψης ερµηνεύουν και σηµασιοδοτούν τα γεγονότα και τα ζητούµενα µε ένα δικό τους τρόπο και όχι όπως µπορεί να είναι στην πραγµατικότητα. Με τον ίδιο τρόπο είναι σηµαντική για την εµπειρία του stress η αντίληψη που έχει το άτοµο για τις ικανότητές του και όχι αυτή καθ' εαυτή η ικανότητά του. Συµπερασµατικά, το stress το οποίο συνδέεται µε την αντίληψή µας περί του ζητουµένου, συνεχώς θα αλλάζει όσο εµείς θα βελτιώνουµε ή θα αλλάζουµε τις ικανότητές µας στο να αντιµετωπίσουµε το ζητούµενο. 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY STRESS ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ Ο τρόπος µε τον οποίο το stress επηρεάζει την απόδοσή µας γίνεται ευκολότερα αντιληπτός αν µελετήσουµε τη σχέση απόδοσης και επιπέδου εγρήγορσης (σχήµα 2). Πολλοί στρεσογόνοι παράγοντες θεωρείται ότι αυξάνουν το επίπεδο εγρήγορσης, ενώ λίγοι το ελαττώνουν. Από το σχήµα 2 φαίνεται ότι στη χαµηλής εγρήγορσης περιοχή της καµπύλης, αυξανοµένης της εγρήγορσης βελτιώνεται η απόδοση. Αν και σε γενικές γραµµές τα πολύπλοκα ζητούµενα χρειάζονται µια ήρεµη προσέγγιση και εκτελούνται καλύτερα σε χαµηλά επίπεδα εγρήγορσης και τα απλά ζητούµενα µπορούν να εκτελεσθούν αποτελεσµατικά σε υψηλότερα επίπεδα εγρήγορσης, ενώ όταν η αύξηση του επιπέδου εγρήγορσης φτάνει σε ένα κριτικό όριο (υψηλής εγρήγορσης περιοχή της καµπύλης) τότε η απόδοση αρχίζει να ελαττώνεται και οι άνθρωποι κάνουν λάθη. 3. ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η εγρήγορση είναι ο µηχανισµός που

18 χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσιολογικές απαντήσεις του σώµατος στο stress. Η εγρήγορση µπορεί να θεωρηθεί ως η ενδιάµεση κατάσταση από τον βαθύ ύπνο στο ένα άκρο, και από υψηλό επίπεδο διέγερσης στο άλλο άκρο.

19 Ο µηχανισµός εγρήγορσης λειτουργεί µέσω της δραστηριότητας του τµήµατος εκείνου του νευρικού συστήµατος που είναι γνωστό ως αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα χωρίζεται σε συµπαθητικό και παρασυµπαθητικό. Το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα µας προµηθεύει µε εφόδια για να αντιµετωπίσουµε µια νέα ξαφνική κατάσταση stress. Είµαστε όλοι οικείοι µε την ξαφνική αύξηση του ρυθµού της καρδιάς και των πνευµόνων, που συµβαίνει ως απάντηση σε ένα ξαφνικό και µη αναµενόµενο ερέθισµα και προκύπτει από τη λειτουργία του συµπαθητικού συστήµατος και τη συνοδό έκκριση αδρεναλίνης. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TOY STRESS Τα αποτελέσµατα του stress µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε υποοµάδες: Φυσιολογικά αποτελέσµατα: Περιλαµβάνουν µικρής διάρκειας αλλαγές ως απάντηση σε ένα ξαφνικό µη αναµενόµενο γεγονός, όπως ξηροστοµία, εφίδρωση, ταχυκαρδία και δυσκολία στην αναπνοή. Σωµατικά αποτελέσµατα υγείας: Τα συµπτώµατα που συνδέονται συχνότερα µε το stress, εµφανίζονται από το γαστρεντερικό σύστηµα, όπως ναυτία, δυσπεψία, διάρροια ή έλκος. Η συσχέτιση µεταξύ stress και καρδιαγγειακής νόσου είναι λιγότερο κατανοητή, αλλά υπάρχει µαρτυρία που υποστηρίζει ότι συγκεκριµένος τύπος προσωπικότητας (τύπος Α-άτοµα ανταγωνιστικά, που θέτουν δύσκολους στόχους και που βιώνουν πολύ αρνητικά την αποτυχία) είναι σε αυξηµένο κίνδυνο. Άλλα αποτελέσµατα από την υγεία, περιλαµβάνουν άσθµα, πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου, σεξουαλικές διαταραχές, αλλεργίες, ευαισθησία σε λοιµώξεις. Συµπεριφορικά αποτελέσµατα: Περιλαµβάνουν έντονη ταραχή, νευρικό γέλιο, παρορµητική συµπεριφορά, ευερεθιστότητα. To stress µπορεί επίσης να οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές της όρεξης και υπερβολική χρήση αλκοόλ και καπνού. Ένα σηµαντικό αποτέλεσµα του stress για τους χειριστές είναι η αυξηµένη πιθανότητα εµπλοκής σε ατυχήµατα. Γνωσιακά αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα του stress είναι αδυναµία συγκέντρωσης, διαταραχές στη µνήµη µε τη µορφή αµνησίας, αδυναµία αξιολόγησης προτεραιοτήτων ή αποφάσεων. Υποκειµενικά αποτελέσµατα (συναισθήµατα): Περιλαµβάνουν ανησυχία, άγχος, καταθλιπτικό συναίσθηµα, κούραση, απάθεια, ένταση, ευερεθιστότητα και επιθετικότητα. 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Στο αεροπορικό περιβάλλον, περιβαλλοντικοί στρεσογόνοι παράγοντες περιλαµβάνουν ακραίες θερµοκρασίες, θορύβους, κραδασµούς και χαµηλή υγρασία. Θερµοκρασία: Η κανονική θερµοκρασία για τους περισσότερους ανθρώπους µε φυσιολογικό ρουχισµό είναι περί τους 20 C. Πάνω από 30 C ο ρυθµός της καρδιάς, η πίεση του αίµατος και ο βαθµός εφίδρωσης αυξάνονται και η προσοχή περιορίζεται ή γίνεται εστιακή. Χαµηλές θερµοκρασίες επίσης είναι ανεπιθύµητες και µπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε απώλεια της ικανότητας για εκτέλεση µιας αποστολής. Θόρυβος: Σε συνθήκες χαµηλής εγρήγορσης για παράδειγµα, όταν ένα άτοµο υποφέρει από έλλειψη ύπνου ο θόρυβος πραγµατικά µπορεί να βελτιώσει την

20 απόδοση. Παρόλα αυτά, υπερβολικός θόρυβος µπορεί να διακόψει την εκτέλεση ενός καθήκοντος, να προκαλέσει ενόχληση και ευερεθιστότητα και να οδηγήσει σε καρδιοαγγειακές και άλλες φυσιολογικές αντιδράσεις. Υπερβολικός θόρυβος έχει µια όµοια επίπτωση όπως η υπερβολική θερµότητα, δηλαδή η προσοχή τείνει να γίνει περιορισµένη και εστιακή. Κραδασµοί: εν υπάρχει αµφιβολία ότι δουλεύοντας σε περιβάλλον µε κραδασµούς, όπως ο χώρος του αεροπλάνου, συνήθως για µεγάλα χρονικά διαστήµατα επηρεάζονται αµφότερες και η οπτική και n ψυχοκινητική απόδοση. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια είτε να προσφέρουµε στον πιλότο ένα όσο το δυνατόν ελεύθερο από δονήσεις περιβάλλον, είτε εργονοµικά και µε ένα κατάλληλα σχεδιασµένο κάθισµα να τον αποµονώσουµε. Χαµηλή υγρασία: Το επίπεδο της σχετικής υγρασίας για να αισθάνεται ο άνθρωπος άνετα και καλά είναι µεταξύ 40 60%. Στις συνθήκες όµως της πτήσης ο πιλότος βρίσκεται σε περιβάλλον όπου n σχετική υγρασία είναι αρκετά χαµηλότερη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ξηρότητα των βλενογόνων των µατιών, της µύτης και του στοµατοφάρυγγα. Η συνήθης συµβουλή στον πιλότο είναι να πίνει τόσα υγρά, όσα να αισθάνεται άνετα, να αποφεύγει την υπερβολική ποσότητα καφεΐνης, να αποφεύγει παντελώς το αλκοόλ, η δε διατροφή του να είναι κανονική από άποψη θερµιδικής σύνθεσης και ποσότητας. 6. ΟΙΚΙΑΚΟ STRESS ΚΑΙ ΕΝ ΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οικιακό stress και οικογενειακές σχέσεις: Ο πιλότος που υποφέρει από οικιακό stress θα πρέπει να είναι ενήµερος ότι αυτό µπορεί να τον επηρεάσει αρνητικά στην απόδοσή του όταν πετάει ένα αεροπλάνο. Οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση ενός ατόµου όπως διαζύγιο, διάσταση, ακόµα και ο γάµος µπορεί να θεωρηθούν ως πηγές stress. Μια εγκυµοσύνη, ένας αποχωρισµός ενός εφήβου, µια αποχώρηση ή επιστροφή συντρόφου, µπορούν όλα αυτά να οδηγήσουν σε αύξηση των επιπέδων stress. Απώλεια, πένθος: Η απώλεια ενός συζύγου ή συντρόφου έχει βρεθεί ότι οδηγεί στα υψηλότερα επίπεδα stress από οποιαδήποτε άλλη εµπειρία. 7. STRESS ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑ ΕΛΦΟΥΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ Stress εργασίας: Για τους πιλότους το stress µπορεί να προέλθει από αυτή καθεαυτή την πτήση, αλλά και από το γενικότερο χώρο της εργασίας, το σχηµατισµό, την πτέρυγα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι φανερό ότι σε κάθε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ο πιλότος υφίσταται υψηλό stress, ειδικά αν δεν είναι σίγουρος πως να αντιδράσει ή αισθάνεται όχι καλά εκπαιδευµένος. Αυτή η πηγή του stress βεβαίως αντιµετωπίζεται µε την εκπαιδευτική χρήση του εξοµοιωτή πτήσεων (simulator). Και άλλες πλευρές της πτήσης έχουν στρεσογόνο χαρακτήρα όπως η προσγείωση και η απογείωση, ή η πτήση σε κακό καιρό. Όλοι οι πιλότοι παρουσιάζουν κάποια στιγµή της πτήσης αυξηµένη συµπαθητική νευρική δραστηριότητα. Γενικότερα ο χώρος της πτέρυγας πολλές φορές αποτελεί πηγή στρεσογόνων παραγόντων. Μη καλές συνθήκες εργασίας, στρατωνισµού, οργάνωσης ευοδώνουν την εµφάνιση του stress. Ο υπερβολικός όγκος εργασίας και σε άλλες εκτός πτήσης πλευρές λειτουργεί συχνά ως πηγή stress. Η συνοδή αθροιστική κόπωση µειώνει την εν γένει απόδοση και αποτελεσµατικότητα του χειριστή. Σχέσεις µε συναδέλφους-διοίκηση: Φτωχές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια και µη της πτήσης, δυσκολίες στην επικοινωνία µε τον πύργο ελέγχου ή µε το προσωπικό εδάφους (διοίκηση) αποτελεί µια ακόµη δεδοµένη πηγή stress.

21 8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TOY STRESS 8.1. Στρατηγικές αντιµετώπισης Είναι η διαδικασία κατά την οποία το άτοµο είτε προσαρµόζεται στο αντιλαµβανόµενο ζητούµενο της κατάστασης (σχήµα 1), είτε αλλάζει την κατάσταση. Οι στρατηγικές αντιµετώπισης µπορούν να χωριστούν σε: ραστικές-πρακτικές στρατηγικές: Χρησιµοποιώντας αυτή τη στρατηγική το άτοµο προσπαθεί να ελαττώσει το stress αναλαµβάνοντας µια πράξη, π.χ. ελαττώνει το επίπεδο του ζητούµενου (σχήµα 1). Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται είτε µετατοπίζοντας το πρόβληµα ή αλλάζοντας τις συνθήκες. Γνωσιακές-ψυχολογικές στρατηγικές: Οι γνωσιακές στρατηγικές προσβλέπουν στην ελάττωση των συναισθηµατικών και φυσιολογικών επιπτώσεων του stress στο άτοµο. Μερικές στρατηγικές περιλαµβάνουν µηχανισµούς άµυνας οι οποίοι λειτουργούν ασυνείδητα, όπως η απώθηση και η άρνηση. Άλλες πιο συνειδητές στρατηγικές περιλαµβάνουν την ορθολογιστική προσέγγιση ή τη συναισθηµατική και διανοητική αποδέσµευση από την κατάσταση (εκλογίκευση και µετουσίωση). Στοχοκατευθυνόµενες στρατηγικές προς το σύµπτωµα: Περιλαµβάνουν τη χρήση φαρµάκου, όπως ήπια ηρεµιστικά, αλκοόλ, καφέ. Μια καλή φυσική κατάσταση, ασκήσεις διευκόλυνσης, πρακτικά βοηθούν στην αντιµετώπιση των επιµέρους συµπτωµάτων ιαχείριση του stress Είναι η διαδικασία γενικότερα κατά την οποία τα άτοµα υιοθετούν συστήµατα προς περαιτέρω υποβοήθηση των στρατηγικών αντιµετώπισης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μερικές από αυτές τις διαχειριστικές τεχνικές είναι: Προγράµµατα υγείας και καταλληλότητας: Συνηθισµένη φυσική εξάσκηση ελαττώνει την ένταση και το άγχος. Τεχνικές χαλάρωσης: Ασκήσεις διαλογισµού, τεχνικές βιοανάδρασης, τεχνικές ύπνωσης, όλες αυτές µπορούν να θεωρηθούν µορφές χαλάρωσης. Θρησκευτικές πρακτικές: εν υπάρχει αµφιβολία ότι για πολλά άτοµα οι θρησκευτικές πρακτικές µπορούν να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση στρεσογόνου συνθήκης, ειδικά όπως ένα µείζον γεγονός ζωής, όπως ο θάνατος. Τεχνικές συµβουλευτικής: Η συµβουλευτική περιλαµβάνει οτιδήποτε από την παρακολούθηση συνεδριών µε έναν ειδικό, µέχρι την απλή κουβέντα µε ένα φίλο ή συνάδελφο. Η βασική αρχή για κάθε συµβουλευτική είναι ότι αφού το stress προκαλείται από την υποκειµενική αντίληψη του ατόµου για ένα γεγονός, µπορεί να ελαττωθεί αν το άτοµο αλλάξει τον τρόπο που ερµηνεύει ή αντιδρά στο γεγονός (γνωσιακή προσέγγιση αντιµετώπισης). Συµπερασµατικά, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι πιλότοι δείχνουν απρόθυµοι στο να παραδεχθούν ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε stress, επειδή αυτό θα ερµηνευθεί ως έλλειψη ικανότητας και αδυναµία. Παρόλα αυτά όλοι οι χειριστές πρέπει να είναι ενήµεροι ότι το stress δυνητικά µπορεί να επηρεάσει την απόδοση κατά την πτήση ειδικά σε επείγουσα ανάγκη και θα πρέπει να είναι έτοιµοι να το αντιµετωπίσουν. Stress and flight. How to manage P. ILIAKIS Psychiatrist, 251 General Air Force Hospital, Athens, Greece Hellenic Aviation & Space Medicine, Special Issue 2003:15 17

22 Μεταβολές στο ατµοσφαιρικό όζον και στην υπεριώδη ακτινοβολία και οι επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίµατος Χ.Σ. Ζερεφός Καθηγητής Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Changes in the atmospheric ozon, UV solar radiation and implications on climate change Η ολική στήλη του όζοντος έχει µειωθεί στα µέσα γεωγραφικά πλάτη (20 60 ) από το 1979 έως σήµερα µε ρυθµό περίπου 4% ανά δεκαετία κατά το χειµώνα/άνοιξη και περίπου 2% ανά δεκαετία κατά το καλοκαίρι. Αυτές οι µακροχρόνιες µεταβολές ήταν µεγαλύτερες σε περιόδους που υπήρχε έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα σηµαντικές απώλειες του όζοντος (περισσότερο από 5% ανά έτος), όπως παρατηρήθηκε µετά από δύο µεγάλες εκρήξεις ηφαιστείων (El Chichon, 1982 και κυρίως του ηφαιστείου Mt. Pinatubo, 1991). Η αναµενόµενη αύξηση εξαιτίας της µείωσης του ολικού όζοντος των επιπέδων της επικίνδυνης UV-B ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος έχει πιστοποιηθεί ήδη, τόσο από µετρήσεις επίγειων σταθµών, όσο και από δορυφορικές µετρήσεις. Η ερυθηµατογόνος δόση στα µέσα γεωγραφικά πλάτη αυξάνει µε ρυθµούς που ξεπερνούν το 5% ανά δεκαετία, ενώ η ηλιακή UV-B ακτινοβολία στα µικρά µήκη κύµατος παρουσιάζει αύξηση µεγαλύτερη από 10% ανά δεκαετία. Οι µακροχρόνιες µεταβολές της UV-B ακτινοβολίας παρουσιάζουν εξάρτηση επίσης από τη σχεδόν διετή κύµανση (QBO) και σε ορισµένες περιοχές από το φαινόµενο ENSO, που δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα ακόµα και σε σύγκριση µε το πλάτος του ετησίου κύκλου στους τροπικούς. Μετρήσεις και θεωρητικά αναµενόµενες µακροχρόνιες αλλαγές στους ρυθµούς φωτόλυσης µε τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην αλλαγή κλίµατος θα συζητηθούν. Λέξεις ευρετηρίου Όζον, κλίµα, ατµόσφαιρα, περιβάλλον 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µείωση της ολικής στήλης όζοντος τα τελευταία 20 χρόνια περίπου, η οποία είναι εντονότερη στα ανώτερα, µέσα και πολικά γεωγραφικά πλάτη και στα δύο ηµισφαίρια και η οποία είναι εµφανής κατά τη διάρκεια της περιόδου χειµώνα-άνοιξη, έχει πλέον πιστοποιηθεί (π.χ. WMO, 1998). Οι αρνητικές µεταβολές του όζοντος την περίοδο χειµώνα-άνοιξη (εκφρασµένες σε % ανά δεκαετία και στατιστικά σηµαντικές σε 2 τυπικό σφάλµα της εκτίµησης) για γεωγραφικά πλάτη από N είναι σχεδόν 5% όταν υπολογίζονται από το Θα πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα διάφορα γεωγραφικά µήκη (Stolarski et al, 1992). Στο βόρειο ηµισφαίριο αυτές οι αρνητικές µεταβολές υπολογίζονται ότι είναι (σε % ανά δεκαετία) ~4,4% για τη Βόρειο Αµερική, ~7% για την Ευρώπη και >7,5% για την Ανατολική Σιβηρία. Στη ζώνη που καλύπτει τα γεωγραφικά πλάτη πλησίον της Αρκτικής, καθώς και την Αρκτική (60 80 N), οι αρνητικές µεταβολές κατά το χειµώνα-άνοιξη από το 1979 είναι κατά µέσο όρο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Μελέτη της ροής του αίµατος σε ανεύρυσµα αορτής Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Μεταξά Ελένη Ονοµατεπώνυµο: Κελαράκη Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Η χρήση της υδροκινησιοθεραπείας στη βελτίωση της όρθιας στάσης και της βάδισης»

Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Η χρήση της υδροκινησιοθεραπείας στη βελτίωση της όρθιας στάσης και της βάδισης» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Η χρήση της υδροκινησιοθεραπείας στη βελτίωση της όρθιας στάσης

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά νοσοκομεία του Νομού Αττικής.»

«Επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε ογκολογικά νοσοκομεία του Νομού Αττικής.» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ Γεώργιος Σκρουμπέλος ΤΜΗΜΑ: ΟΔΕ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΜΠΡΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Δ/04121 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ Λάμπρος Λάιος Δρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η επίπτωση που έχει στην εργασιακή συμπεριφορά στελεχών IT η αυτόεκτίμηση τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΜΕΡΟΣ Β') 2. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 3. ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ 1. ΑΕΡΟ ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΝΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Ενδοκράνιας Πίεσης µέσω µη Επεµβατικών Μεθόδων

Εκτίµηση Ενδοκράνιας Πίεσης µέσω µη Επεµβατικών Μεθόδων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εκτίµηση Ενδοκράνιας Πίεσης µέσω µη Επεµβατικών Μεθόδων Φοιτητής Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου.

πολύτιμα εφόδια, πνευματικά και ηθικά επί του θέματος, τα οποία θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για την συνεχεία των μετέπειτα προσπαθειών μου. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην εποχή μας η φυσική άσκηση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ατομικής ζωής και κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη ότι προσφέρει πολλά στην ψυχική υγεία, κυρίως, του ανθρώπου της σύγχρονης πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΥΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΟΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΤΟΜΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΤΟΜΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΤΟΜΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 39 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Εφαρµογή µεθόδου πρόκλησης οπτοκινητικού νυσταγµού για την ανάπτυξη αντοχής του ιπτάµενου προσωπικού στην αεροναυτία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 58 Πρώτες βοήθειες Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας του ασθενή παίζουν τα πρώτα λεπτά µετά τον τραυµατισµό. Για τον λόγο αυτόν αν υποψιαστείτε σπονδυλικό τραυµατισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή προβληµάτων στην Τρίτη ηλικία και ο ρόλος του νοσηλευτή.» Βεβέ Ελισάβετ ιαµαντοπούλου Μόσχα Μαραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Πτυχιακή άσκηση του φοιτητή Χαραλάµπους ηµήτριου υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας, ιατρού- φυσικοθεραπεύτριας Πορφυριάδου Αγγελίδου Ανθής Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Ε.Ι.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική των Ρευστών

Μηχανική των Ρευστών Μηχανική των Ρευστών Τ P Τ Τ R P R Τ 2R 2T = 2RP ή Τ = RP (α) (β) Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Noέμβριος 2007 Περιεχόμενα Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ή μελέτη του επιπολασμού

ή μελέτη του επιπολασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.). ΣυγκριτικήΣ ή μελέτη του επιπολασμού της νόσου μεταξύ παραθαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος

Επιπλοκές αναπνευστικού συστήµατος ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 43 Πίνακας: Young J.S. (1979). Συσχέτιση τραύµατος και επιπλοκών ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ (%) Ουρολοίµωξη 54 Αναπνευστικές επιπλοκές (Πνευµονία, Ατελεκτασία, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Υπεζωκοτική διαπίδυση,

Διαβάστε περισσότερα