ιαδικασία αιµοληψίας, επιπλοκές και αντιµετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιµατολόγος Συντ. /ντρια Αιµοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαδικασία αιµοληψίας, επιπλοκές και αντιµετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιµατολόγος Συντ. /ντρια Αιµοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»"

Transcript

1 ιαδικασία αιµοληψίας, επιπλοκές και αντιµετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιµατολόγος Συντ. /ντρια Αιµοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»

2 εισαγωγή Η διαδικασία της αιµοληψίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον αιµοδότη και την Αιµοδοσία Την ευθύνη πρέπει να αναλαµβάνει έµπειρο και εξειδικευµένο άτοµο, που θα εµπνέει εµπιστοσύνη στους αιµοδότες και θα έχει ικανότητα χειρισµού του άγχους των νέων που δίνουν πρώτη φορά αίµα. Η παρουσία σταθερού προσωπικού στην αίθουσα αιµοληψίας, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηµιουργεί αίσθηµα οικειότητας στους αιµοδότες

3 Ενέργειες πριν την αιµοληψία (1) Ο αιµοδότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος για να προσφέρει αίµα οδηγείται στην αίθουσα αιµοληψίας, µε το δελτίο του ιατρικού ιστορικού και την δεσµίδα µε τα νούµερα για τον ασκό και τα δείγµατα. Ο αιµολήπτης ελέγχει προσεκτικά τα στοιχεία που αναγράφονται στο δελτίο του αιµοδότη και επιβεβαιώνει την ταυτοπροσωπία ρωτώντας τον αιµοδότη, το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµό του. Ο αιµοδότης ξαπλώνει στην ειδική πολυθρόνα αιµοληψίας και τότε ο αιµολήπτης επικολλά τους αριθµούς της δεσµίδας από το δελτίο του αιµοδότη στον ασκό αίµατος που θα γίνει η αιµοληψία και στα σωληνάρια των δειγµάτων, ώστε να αποφεύγονται τα λάθη.

4 Ενέργειες πριν την αιµοληψία (2) ίπλα στην πολυθρόνα αιµοληψίαςπρέπει να υπάρχει τραπεζάκι ή τροχήλατο, στο οποίο θα βρίσκονται όλα τα απαραίτητα υλικά για την ασφαλή διενέργεια της αιµοληψίας. Ο ασκός, πριν από τη χρήση, πρέπει να ελέγχεται ως προς την καλή κατάσταση του υλικού καθώς και την διαύγεια του αντιπηκτικού. Η παρουσία µη αναµενόµενης υγρασίας ή αποχρωµατισµού στην επιφάνεια του ασκού ή στην ετικέτα (µετά την αφαίρεση από τη συσκευασία) υποδηλώνει διαρροή του αντιπηκτικού. Εάν διαπιστωθεί αυξηµένη υγρασία σε έναν ή περισσότερους ασκούς µιας συσκευασίας, πρέπει να αποσυρθεί η συγκεκριµένη συσκευασία, να ενηµερωθεί η προϊσταµένη του τµήµατος, το Φαρµακείο και η προµηθεύτρια εταιρεία (τα προβληµατικά υλικά φυλάσσονται).

5 Προετοιµασία της Θέσης Φλεβικής Παρακέντησης Με λεπτές και ήρεµες κινήσεις εφαρµόζεται στο µέσον περίπου του βραχίονα του αιµοδότη πιεστική περίδεση και επιλέγεται η κατάλληλη φλέβα, που συνήθως είναι η µεσοβασιλική. Σκοπός της επίδεσης είναι η απόφραξη της φλεβικής και όχι της αρτηριακής ροής του αίµατος, γι αυτό η επίδεση πρέπει να είναι κανονική. Κατόπιν προβλέπεται µια αυστηρή και τυποποιηµένη διαδικασία προετοιµασίας της περιοχής της φλεβικής παρακέντησης. Η προετοιµασία του δέρµατος πρέπει να εξασφαλίζει άσηπτη αιµοληψία.

6 Μέθοδος αντισηψίας Η αντισηψία γίνεται µε κυκλικές κινήσεις από το κέντρο προς την περιφέρεια. Σαπούνισµα της περιοχής φλεβοκέντησης µε υδατικό διάλυµα Cetavlon 15% για 30 Αποµάκρυνση του σαπουνιού µε οινόπνευµα Καθάρισµα µε διάλυµα ιωδίου ( Betadine) Αποµάκρυνση του ιωδίου µε οινόπνευµα Κάλυψη της επιφάνειας µε αποστειρωµένη γάζα Για δότες ευαίσθητους σε ιώδιο Καθαρισµός της επιφάνειας µε διάλυµα σαπουνιού Αποµάκρυνση του σαπουνιού µε οινόπνευµα Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να αφήνεται να στεγνώσει εντελώς το αντισηπτικό διάλυµα πριν τη φλεβοκέντηση > από 30 sec (δε φυσάµε για να στεγνώσει) εν αγγίζουµε την προετοιµασµένη περιοχή πριν την εισαγωγή της βελόνας, παρά µόνο αν έχουµε καθαρίσει µε betadine τα δάκτυλά µας.

7 φλεβοκέντηση Η βελόνα πρέπει να εισαχθεί στη φλέβα (έσω επιφάνεια του αγκώνα) µε την πρώτη προσπάθεια. Το άκρο της βελόνας που έχει λοξή επιφάνεια πρέπει να είναι προς τα επάνω. Επιτρέπεται µια δεύτερη καθαρή φλεβική παρακέντηση µε νέο ασκό σε διαφορετική θέση. Κατά την διάρκεια της αιµοληψίας ελέγχουµε συνέχεια τον βραχίονα του δότη για την καλή κατάσταση της περιχειρίδας και την θέση της βελόνας µέσα στην φλέβα. Συγχρόνως ελέγχεται και η όψη του δότη. Καθ όλη την διάρκεια της αιµοληψίας συνιστάται κάλυψη της βελόνης µε αποστειρωµένη γάζα.

8 Ανάµιξη και ζύγιση Σε όλες τις φάσεις της αιµοληψίας πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή ανάµιξη του αίµατος µε το αντιπηκτικό του ασκού. Εάν εφαρµόζεται αυτόµατη ανάµιξη, απαιτείται η χρήση κατάλληλα επικυρωµένου συστήµατος ανάµιξης, όπου ο όγκος του λαµβανόµενου αίµατος είναι προκαθορισµένος. Εάν εφαρµόζεται χειροκίνητη ανάµιξη, ο ασκός του αίµατος πρέπει να αναστρέφεται κάθε δευτερόλεπτα. Η συλλογή γίνεται σε ασκούς µε προκαθορισµένη ποσότητα αντιπηκτικού-συντηρητικού διαλύµατος, τέτοια ώστε να είναι κατάλληλη για 450 mlαίµατος ± 50 ml. Η ποσότητα του συλλεγόµενου αίµατος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 mlγια αιµοδότες πάνω από 50 kg. Ιδανικά, η λήψη µιας µονάδας ολικού αίµατος, διαρκεί περίπου10 λεπτά.

9 σήµανση του ασκού και δείγµατα Γίνεται µε προτυπωµένα νούµερα, τα οποία µπορεί να είναι απλά ή να φέρουν το νούµερο µε την µορφή barcode Χρησιµοποιείται µία δεσµίδα 7-10 ίδιων αριθµών για την Χρησιµοποιείται µία δεσµίδα 7-10 ίδιων αριθµών για την επικόλληση στους ασκούς (2-4 νούµερα), στο δελτίο του αιµοδότη και στα σωληνάρια για τα δείγµατα αίµατος του αιµοδότη. Τα δείγµατα αίµατος περιλαµβάνουν δείγµα για την οµάδα αίµατος (σωληνάριο 3 mlµε αντιπηκτικό), δείγµα για τον ιολογικό έλεγχο (σωληνάριο 5 mlχωρίς αντιπηκτικό) και δείγµα για τον µοριακό έλεγχο σωληνάριο 6 ml µε αντιπηκτικό).

10 Λήψη δειγµάτων Εάν ο ασκός διαθέτει συνοδό ασκό δειγµατοληψίας, πρέπει να αποµονωθεί µε κλιπς ο κυρίως ασκός πριν την φλεβοκέντηση, προκειµένου να µην έρθουν σε επαφή τα δείγµατα µε το αντιπηκτικό του ασκού. Μόλις γίνει η φλεβοκέντηση γεµίζουµε πρώτα τον συνοδό ασκό των δειγµάτων, τον οποίο κλείνουµε µε κλίπς και εν συνεχεία ανοίγουµε την ροή προς τον ασκό αιµοληψίας. Τα δείγµατα µπορούµε να τα πάρουµε, µε το ειδικό σύστηµα λήψης που έχει ενσωµατωµένο ο συνοδός ασκός, άµεσα για να µην πήξει το αίµα και µε απόλυτη ασφάλεια. Όταν γεµίσει ο ασκός αφαιρείται η βελόνα από τη φλέβα, αφού λυθεί η περίδεση, καλύπτεται η βελόνα µε το προστατευτικό κάλυµµα και απορρίπτεται στον ειδικό κάδο Εάν ο ασκός δεν διαθέτει ασκό δειγµατοληψίας, τα δείγµατα λαµβάνονται στο τέλος της αιµοληψίας και αφού αποκοπεί ο ασκός.

11 Χειρισµός ασκού µετά την λήψη Γίνεται παλινδρόµηση στο συνοδό σωλήνα του ασκού µε παλινδροµητή (1-2 φορές)και µε τη βοήθεια του συγκολλητή σωλήνων ασκών χωρίζεται ο σωλήνας του ασκού σε µικρά ανεξάρτητα τµήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στο εργαστήριο για τον έλεγχο της οµάδας και της συµβατότητας. Καταγράφουµε στον ασκό το βάρος και τυχόν περιορισµούς που αφορούν την παραγωγή ή τον έλεγχο,όπως: όχι παράγωγα, αργή λήψη δείκτες ηπατίτιδας Το είδος του ασκού που χρησιµοποιήθηκε (35 ή 42 ηµερών), είναι απαραίτητο να καταγράφεται, αν λειτουργεί πληροφοριακό σύστηµα της Αιµοδοσίας. Το δελτίο του ιατρικού ιστορικού πρέπει να προβλέπει θέση για την αναγραφή παρατηρήσεων από τον αιµολήπτη και την υπογραφή του.

12 Μετά την αιµοληψία Ελέγχεται ο βραχίονας και το σηµείο φλεβοκέντησης και τοποθετείται Hansaplast, αποστειρωµένη γάζα και πιεστικός επίδεσµος. Ο αιµοδότης παραµένει στην πολυθρόνα της αιµοληψίας ως 10 min, κάτω από στενή παρακολούθηση και σηκώνεται µε προσοχή (πρώτα καθιστός ) Ο δότης οδηγείται στον ειδικό χώρο ανάνηψης και παραµένει καθιστός σε όλη την διάρκεια της παραµονής του στην Αιµοδοσία. Του προσφέρεται αναψυκτικό, φρυγανιά, τυράκια, και του δίδονται γραπτές οδηγίες σχετικά µε τους περιορισµούς µετά την αιµοληψία. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να δίνονται -και προφορικά- στον αιµοδότη κατά την διάρκεια της αιµοληψίας

13 Περιορισµοί µετά την αιµοληψία Ο αιµοδότης πρέπει: Να µην καπνίσει για µία ώρα. Να πιει περισσότερα υγρά τις επόµενες 4 ώρες. Να πάρει ελαφρύ γεύµα χωρίς οινοπνευµατώδη. Να µην σηκώσει βάρος µε το χέρι της φλεβοκέντησης. Εάν αιµορραγήσει το σηµείο φλεβοκέντησης να σηκώσει το χέρι ψηλά και να πιέσει µε βαµβάκι το σηµείο που αιµορραγεί. Να βγάλει τον πιεστικό επίδεσµό µετά από λίγες ώρες. Εάν αισθανθεί οτιδήποτε µετά την αποµάκρυνση του να επικοινωνήσει µε την αιµοδοσία ή να επισκεφθεί γιατρό. Υπενθυµίζουµε στον αιµοδότη ότι θα αποχωρήσει από τον χώρο της αιµοληψίας µόνο αν το επιτρέψει το προσωπικό.

14 Επιπλοκές µετά την αιµοληψία Οι επιπλοκές κατά και µετά την αιµοληψία είναι ποικίλης µορφής και βαρύτητας. Οι αντιδράσεις πρέπει να σηµειώνονται στο αρχείο του αιµοδότη για µελέτη και πρόληψη. Η αναφορά των επιπλοκών αποτελεί σηµαντικό µέρος ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αιµοεπαγρύπνησηςγια την ασφάλεια του αιµοδότη και την εγγύηση της ποιότητας των προϊόντων αίµατος.

15 Συχνότητα στην Ελλάδα Η συχνότητα όλων των επιπλοκών σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου Αιµοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ)-κατά την περίοδο ήταν 0,4% (4 επιπλοκές ανά 1000 αιµοδότες).οι σοβαρές ήταν πιο σπάνιες (0,05%) Στην καταγραφή συµµετείχε το 40% των Υπηρεσιών Αιµοδοσίας (34 από τις 95) και ήταν η πρώτη φορά που έγινε. Η καταγραφή αντιστοιχούσε σε συλλογή µονάδων αίµατος.

16 Κατηγορίες επιπλοκών Οι επιπλοκές χωρίζονται βασικά σε δύο κύριες κατηγορίες: 1. Επιπλοκές µε τοπικά συµπτώµατα (ανεπιθύµητα συµβάντα) 2. Επιπλοκές µε γενικευµένα συµπτώµατα (ανεπιθύµητες αντιδράσεις)

17 Επιπλοκές µε τοπικά συµπτώµατα 1. Έξοδος αίµατος από τα αγγεία 2. Αιµάτωµα Παρακέντηση αρτηρίας Όψιµη αιµορραγία 2. Πόνος Ερεθισµός νεύρου Κάκωση νεύρου Κάκωση τένοντα Πόνος άνω άκρου 3. Άλλα συµβάντα Θροµβοφλεβίτιδα Αλλεργία (τοπική) Οφείλονται στην είσοδο της βελόνας του ασκού στην φλέβα

18 Έξοδος αίµατος από τα αγγεία Αιµάτωµα είναι η συσσώρευση αίµατος στους ιστούς γύρω από τα αγγεία. Παρουσιάζεται διόγκωση και τοπικός πόνος, αιµάτωµα και µεταβολή του χρώµατος του δέρµατος. Αιµάτωµα Παρακέντηση αρτηρίας, κυρίως της βραχιόνιου, βραχιόνιου,που βρίσκεται κοντά στη κεντρική φλέβα, συνήθως από απειρία του αιµολήπτη. Μπορεί να µην υπάρχουν άµεσα συµπτώµατα, αλλά υπάρχει κίνδυνος µεγάλου αιµατώµατος και σοβαρών επιπλοκών στο χέριµετά την αιµοληψία. Η όψιµη αιµορραγία Η όψιµη αιµορραγίαείναι η αυτόµατη αιµορραγία από το σηµείο φλεβοκέντησης, που µπορεί να συµβεί µετά την αποχώρησηαπό τον χώρο αιµοληψίας

19 Ειδικά µέτρα πρόληψης Καλή εκπαίδευση του προσωπικούγια την σωστή ψηλάφηση των φλεβών, την αποφυγή της βραχιονίου αρτηρίαςκαι την ασφαλή φλεβοκέντηση Έλεγχος και των δύο χεριών για την ανεύρεση κατάλληλης φλέβας Αποφυγή χειρισµών κατά την φλεβοκέντηση, Επανάληψη της φλεβοκέντησης σε περίπτωση αποτυχίας-στο άλλο χέρι µε καινούργιο ασκό και πάντα µε την συναίνεση του αιµοδότη Καλή επίδεση µε ελαστικό επίδεσµοπου θα µείνει επί 2 ώρες µετά την αιµοληψία Απαραίτητη η παρουσία έµπειρου προσωπικού στις αιµοληψίες

20 Ειδική αντιµετώπιση Άµεση διακοπή της αιµοληψίαςσε περίπτωση πόνου, διόγκωσης, µουδιάσµατος του χεριού ή υποψίας παρακέντησης αρτηρίας. Περιποίηση του σηµείου φλεβοκέντησηςµε επίθεση κρύας κοµπρέσας ή µε ειδική αλοιφή. Πιεστική επίδεση µε ελαστικό επίδεσµο για 3 τουλάχιστον ώρες. Αποφυγή κόπωσης του χεριού τις επόµενες ηµέρες. Επί υποψίας παρακέντησης αρτηρίαςαπαραίτητη η εφαρµογή ισχυρής πίεσης τοπικάµε γάζες επί λεπτά, καθώς και η παραµονή του αιµοδότη επί 30 λεπτά τουλάχιστον για παρακολούθηση Ενηµέρωση του αιµοδότη για την εξέλιξη του συµβάντοςκαι επαφή µαζί του τις επόµενες ηµέρες αν είναι εκτεταµένο ή επικίνδυνο για περαιτέρω επιπλοκές

21 Πόνος Ερεθισµός νεύρουλόγω πίεσης από αιµάτωµα, µε πόνο που ακτινοβολεί και /ή µούδιασµα. Μπορεί να εµφανισθεί και µετά την αιµοληψία, ενώ το αιµάτωµα µπορεί να µην είναι εµφανές άµεσα Κάκωση νεύρουαπό την εισαγωγή η την αποµάκρυνση της βελόνας, µε εµφάνιση έντονου πόνου που ακτινοβολεί και µουδιάσµατος άµεσα- στην έναρξη η στο τέλος της αιµοληψίας. Κάκωση τένοντααπό την εισαγωγή της βελόνας, µε άµεσο έντονο τοπικό πόνο που δεν ακτινοβολεί. Πόνος άνω άκρουπου εµφανίζεται κατά την διάρκεια ή κάποιες ώρες µετά την αιµοληψία, ως έντονος τοπικός πόνος µε αντανάκλαση στο άνω άκρο. εν υπάρχουν χαρακτηριστικά (π. χ αιµάτωµα, οξύς πόνος µε την εισαγωγή της βελόνας) που να µπορούν να τον κατατάξουν στις παραπάνω κατηγορίες.

22 Πρόληψη και αντιµετώπιση. Πρόληψη: Οι ασκοί που χρησιµοποιούνται στην Αιµοδοσία έχουν ειδικά επεξεργασµένες βελόνες για τον µικρότερο τραυµατισµό της φλέβας. Επιλογή µεγάλων φλεβών για φλεβοκέντηση και αποφυγή χειρισµών κατά την εισαγωγή της βελόνας ή στην διάρκεια της αιµοληψίας για καλύτερη ροή. Αντιµετώπιση: άµεση αφαίρεση της βελόνας, περίδεση µε γάζα και επίδεσµο, ανάπαυση του άκρου. Ο γιατρός της αιµοδοσίας παρακολουθεί την εξέλιξη του περιστατικού και είναι υπεύθυνος για την παραποµπή σε κατάλληλο γιατρό αν επιµένουν τα συµπτώµατα πέραν του 24ωρου ή δυσκολεύεται η κίνηση του άκρου.

23 Άλλες τοπικές επιπλοκές-αντιµετώπιση Θροµβοφλεβίτιδα,δηλαδή φλεγµονή στην φλέβαλόγω θρόµβωσης. Παρουσιάζεται µε θερµότητα, ευαισθησία, τοπικό άλγος και ερυθρότητα κατά την διαδροµή της φλέβας. Αν αφορά εν τω βάθει φλέβα µπορεί να συνοδεύεται από πυρετό. Αντιµετώπιση µε ανάπαυση, ψυχρές κοµπρέσες, ειδικές αλοιφές και αντιφλεγµονώδη φάρµακα. Σε περίπτωση εν τω βάθει θρόµβωσης παραποµπή στο νοσοκοµείο Αλλεργία (τοπική) Αλλεργία (τοπική) που προκαλείται από τα διαλύµατα καθαρισµού του δέρµατος και παρουσιάζουν εξάνθηµα, κνησµό και ερυθρότητα. Αντιµετώπιση µε τοπικές αντιαλλεργικές ή κορτιζονούχες αλοιφές, ανάλογα µε την βαρύτητα

24 Επιπλοκές µε γενικευµένα συµπτώµατα 1. Βαγοτονική αντίδραση Ζάλη Ναυτία Απώλεια συνείδησης (λιποθυµία) Σπασµοί 2. Σπάνιες επιπλοκές που σχετίζονται µε την αιµοδοσία Καρδιαγγειακό επεισόδιο Εγκεφαλικό επεισόδιο 3. Επιπλοκές σχετικές µε την κυτταροαφαίρεση Αντίδραση στα κιτρικά Αιµόλυση Γενικευµένη αλλεργική αντίδραση Εµβολή αέρα

25 Βαγοτονική αντίδραση Είναι η πιο συχνή αντίδραση στην αιµοληψία µε ποικίλα συµπτώµατα που ξεκινούν από δυσφορία, ιδρώτα, ζάλη, ναυτία και µπορεί να εξελιχθούν σε λιποθυµία και σπασµούς. Η αντίδραση παράγεται από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, επιδεινώνεται από ψυχολογικούς παράγοντες και από την απώλεια του αίµατος που αποµακρύνεται µε την αιµοληψία Την ξεχωρίζουµε σε άµεση (στον χώρο της αιµοληψίας) ή όψιµη (µετά την αποχώρηση του αιµοδότη) Μπορεί να είναι απλή αντίδρασηή να συνοδεύεται από κάκωση λόγω πτώσης

26 Αίτια βαγοτονικής αντίδρασης Θερµό και υγρό περιβάλλον /κρύο περιβάλλον Συνωστισµός/ορθοστασία /κακός αερισµός χώρου Πείνα /βαρύ γεύµα /έλλειψη υγρών/ λήψη αλκοόλ Συγκίνηση/ φόβος-άγχος/ θέα του αίµατος/ τσίµπηµα βελόνας /στενά ρούχα, σφιχτές ζώνες) Πολύ πρωινό ξύπνηµα /λίγος ύπνος/ κούραση Μικρόσωµα άτοµα (σχετικά µεγάλη ποσότητα λήψης αίµατος σε σχέση µε τον ολικό όγκο αίµατος) Μπορεί να συµβεί οποιαδήποτε στιγµή (πριν την αιµοληψία, στην διάρκεια, ως και µερικές ώρες µετά) Πιο συχνά σε αιµοδότες πρώτης φοράς

27 Ειδικά µέτρα πρόληψης Α. πριν την αιµοληψία Ικανοποιητικές συνθήκες αιµοληψίας, ιδιαίτερα στις εξορµήσεις Αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων επιλογής αιµοδοτώνσε όλες τις περιπτώσεις. Αποκλεισµός αιµοδοτώνπου έχουν προϋποθέσεις για την αντίδραση (άυπνοι, µετά από γεύµα, πολύ κουρασµένοι ή µετά από γυµναστική) Αποκλεισµός αιµοδοτώνπου έχουν ιστορικό λιποθυµιών και ιδιαίτερα αν ήταν όψιµη η αντίδραση. Μικρό γεύµα και ενυδάτωση πριν την αιµοληψία-αν είναι νηστικοίκαθιστοί αιµοδότες στην αναµονή και την λήψη της αιµοσφαιρίνης, όχι τσίχλα ή τροφή στο στόµα κατά την αιµοληψία. Εξασφάλιση ιδιαίτερης φροντίδας στους δότες πρώτης φοράς

28 Ειδικά µέτρα πρόληψης Β. κατά την αιµοληψία Αποφυγή ταλαιπωρίας µε την βελόνα Απασχόληση µε συζήτηση του αιµοδότη Προφορικές οδηγίες για µετά την αιµοληψία Εµπειρία για την αναγνώριση πρώιµων σηµείων της αντίδρασης,όπως αλλαγή του χρώµατος του δέρµατος και ιδρώτας ή ανησυχία Περιποίηση και επίδεση του χεριού µετά την αιµοληψία Αποφυγής γρήγορης και απότοµης έγερσης από την καρέκλα. Παραµονή στην πολυθρόνα επί 5-10 λεπτά (ξαπλωµένος/ καθιστός)

29 Ειδικά µέτρα πρόληψης Γ. µετά την αιµοληψία Χώρος ανάνηψης αιµοδοτών µετά την αιµοληψία, υπό την εποπτεία έµπειρων ατόµων και µε καλή πρόσβαση για αντιµετώπιση της αντίδρασης.να βρίσκεται σε άµεση επαφή µε την αίθουσα αιµοληψιών Ικανή παραµονή στον χώρο λήψης γεύµατος ( λεπτά, καθιστός) ιανοµή εντύπου µε χρήσιµες οδηγίεςγια µετά την αιµοληψία (όχι κάπνισµα και οδήγηση, λήψη πολλών υγρών, αφαίρεση του επιδέσµου µετά από 3 ώρες, αντιµετώπιση αιµορραγίας)

30 Αντιµετώπιση της αντίδρασης Στην διάρκεια της αιµοληψίας: Άµεση αφαίρεση της βελόνας,κλήση του γιατρού, ανάρροπη θέση της πολυθρόνας µε ανασηκωµένα τα πόδια Πριν ή µετά την αιµοληψία: ξάπλωµα του αιµοδότη εκεί που βρίσκεται µε ανασηκωµένα τα πόδια. Έλεγχος βατότητας αεροφόρων οδών / εξασφάλισή της σε περίπτωση απώλειας της συνείδησης ή σπασµών (στροφή της κεφαλής στο πλάι, είσοδος αεροφόρου αγωγού στο στόµα) Χαλάρωση στενών ρούχων ρόσισµα του προσώπου µε κρύο νερό ή κοµπρέσες Υγρά από το στόµα Λήψη αρτηριακής πίεσης και σφύξεων Μεταφορά σε πολυθρόνα αιµοληψίας µόλις αυτό είναι ασφαλές

31 Επόµενες ενέργειες Επαναφορά σε καθιστή θέση µόλις αισθανθεί καλά Αν η υπόταση επιµένει φυσιολογικός ορός ενδοφλέβια Αν υπάρχει τάση για εµετό, συστήνεται στον δότη να κάνει, διότι βοηθά στην γρηγορότερη βελτίωση Αν υπήρξε πτώση κατά την αντίδρασηεπιβάλλεται πλήρης κλινική εξέταση από τον γιατρό, παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση τραυµατισµού και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο,όπως µεταφορά στο νοσοκοµείο και εκτίµηση από ειδικό γιατρό

32 Μετά την ανάνηψη Από την πολυθρόνα της αιµοληψίας ο αιµοδότης θα σηκωθεί όταν: Αισθάνεται καλά σε καθιστή θέση Η όψη του είναι φυσιολογική Η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις είναι όπως πριν την αντίδραση Ο αιµοδότης θα παραµείνει καθιστός στην αίθουσα της ανάνηψης τουλάχιστον 30 λεπτά υπό την άµεση επίβλεψη του προσωπικού Συστάσεις για λήψη πολλών υγρών και ελαφράς τροφής, αποφυγή καπνίσµατος και οδήγησης, ξεκούραση για το υπόλοιπο της ηµέρας. Αποχώρηση από την αιµοδοσία µόνο όταν αισθάνεται απόλυτα καλά, όπως όταν προσήλθε

33 Σπάνιες επιπλοκές σχετικές µε την αιµοδοσία Καρδιαγγειακό επεισόδιο όπως αρρυθµία, στηθάγχη ή έµφραγµα είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αντιµετώπιση µε: Κλήση καρδιολόγου η του ΕΚΑΒ για µεταφορά στο νοσοκοµείο Άµεση παροχή πρώτων βοηθειών: µέτρηση πίεσης-σφύξεων, παροχή οξυγόνου, έγχυση φυσιολογικού ορού) Εγκεφαλικό επεισόδιο είναι επίσης σπάνιο. Αντιµετώπιση µε: Άµεση κλήση νευρολόγου ή του ΕΚΑΒκαι παροχή πρώτων βοηθειών, µε ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της αναπνοής και την αποφυγή εισρόφησης

34 Γενικά µέτρα πρόληψης-χώροι αιµοληψίας Σωστή επιλογή και διαρρύθµιση του χώρουτων εξωτερικών αιµοληψιών Χώρος επαρκής, ισόγειος,φωτεινός, αεριζόµενος, κλιµατιζόµενοςµε επαρκή επίπλωση Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και τουαλέτας Απαγόρευση του καπνίσµατος στον χώρο της αιµοληψίας

35 Γενικά µέτρα πρόληψης- προσωπικό Συνεχής εκπαίδευση όλου του προσωπικού για την αναγνώριση πρώιµων σηµείων και αποτελεσµατική αντιµετώπιση Συµµετοχή πάντα ενός έµπειρου ατόµου στις εξωτερικές αιµοληψίες Ήρεµη, ευγενική και φιλική συµπεριφορά του προσωπικού Συνεχής εποπτεία των αιµοδοτώνόσο βρίσκονται στον χώρο αιµοληψίας Έντυπες και προφορικές οδηγίες στους αιµοδότες, µε δυνατότητα τηλεφωνικής επαφής µε τον γιατρό

36 Γενικά µέτρα πρόληψης-αιµοδότης Λήψη του ιστορικού µε διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου Παρέµβαση τρίτων στην επιλογή του αιµοδότη δεν επιτρέπεται Προσεκτική επιλογή των αιµοδοτών πρώτης φοράς Αποκλεισµός αιµοδοτώνπου έχουν σοβαρές πιθανότητες αντίδρασης Αιµοδότες µε ιστορικό λιποθυµιών ή άλλων σοβαρών επιπλοκών εξετάζονται προσεκτικά και λαµβάνεται ιδιαίτερη φροντίδα αν τελικά αιµοδοτήσουν

37 Ασφαλής αιµοληψία -ο ο καλύτερος προσελκυτής Οι υπηρεσίες αιµοδοσίας πρέπει να φροντίζουν συνεχώςγια την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών διεξαγωγής της αιµοληψίας Η δυνατότητα των αιµοδοτών να εκφράσουν γραπτά τα παράπονά τους,στα πλαίσια εφαρµογής συστηµάτων ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µοχλός πίεσης προς τις ιοικήσεις των Νοσοκοµείων για να συνδράµουν στην ενίσχυση των Αιµοδοσιών µε προσωπικό και τελικά µπορεί ναλειτουργήσει θετικά στην προώθηση της εθελοντικής Αιµοδοσίας

38 Σας ευχαριστώ

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»

Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση. Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» Διαδικασία αιμοληψιας, επιπλοκές και αντιμετώπιση Ε. Θεοδωρή Αιματολόγος Δ/ντρια Αιμοδοσίας ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας» εισαγωγή Ο αιμοδότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος για να προσφέρει αίμα οδηγείται στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµήτριος Ν. Μπουργανός Βιοπαθολόγος Ιατρός Υ. Αιµοδοσίας Γ. Ν. Άµφισσας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Μαΐου 2016, Καβάλα

Δηµήτριος Ν. Μπουργανός Βιοπαθολόγος Ιατρός Υ. Αιµοδοσίας Γ. Ν. Άµφισσας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας Μαΐου 2016, Καβάλα Δηµήτριος Ν. Μπουργανός Βιοπαθολόγος Ιατρός Υ. Αιµοδοσίας Γ. Ν. Άµφισσας 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταγγισιοθεραπείας 13-15 Μαΐου 2016, Καβάλα } Σκοπός της εισήγησης είναι να καταγραφούν τρόποι διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘ.ΜΠΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α-Γ.Ν. ΘΡΙΑΣΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘ.ΜΠΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α-Γ.Ν. ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘ.ΜΠΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α-Γ.Ν. ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ Πρωταρχικός σκοπός αυτής είναι: Η προστασία της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016

Ακαδημία Αιμοδοσίας. Η Αιμοδοσία το Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος. 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Ακαδημία Αιμοδοσίας Η Αιμοδοσία το 2016 Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1 Οκτωβρίου 2016 Λουκάς Δαδιώτης, Αιματολόγος Ήπιες Σοβαρές Τοπικές Συστηματικές Α.1. Αίμα εκτός των αγγείων Αιμάτωμα (μώλωπας) Παρακέντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αιμοληψίας ολικού αίματος

Διαδικασία αιμοληψίας ολικού αίματος ΓΝΓ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.Υ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Διαδικασία αιμοληψίας ολικού αίματος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Μετά την προσέλευση του αιμοδότη στην αιμοδοσία και αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Στο Νεφρολογικό Τµήµα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποκτάτε πρόσβαση σε ένα από τα µεγαλύτερα και πιο ολοκληρωµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ευάγγελος Αγγελακόπουλος Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία Ορισμός της Αιμοδοσίας Αιμοδοσία είναι η υπηρεσία που έχει σαν στόχο τη συλλογή αίματος από υγιή πληθυσμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα επιμέλεια Κατσαβούνη Φανή ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ στα σχολεία ιαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων ημερίδα 2013 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι αρχικές ενέργειες που γίνονται, για τη διατήρηση ενός πάσχοντος στη ζωή, τη σταθεροποίηση της κατάστασής

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής

- Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών - Ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών στα πλαίσια της Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία)

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) (Χρησιµοποιήστε ένα " " αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ Οι επιπλοκές κατά και μετά την Αιμοληψία είναι ποικίλης μορφής και βαρύτητας και εξαρτώνται από: τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ)

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) εµφανίζεται υπό µορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδηµιών σε παγκόσµια κλίµακα Συµπτώµατα γρίπης Τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία 21 Μαΐου 2015 Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα που χρειάζονται οι ασθενείς τελείως ακίνδυνη σε 5-10 είσαι 18-62 ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία Για μερικούς ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή παρακέντηση

Αρτηριακή παρακέντηση Αρτηριακή παρακέντηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της τεχνικής λήψης αερίων αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης.

Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης. Η κλινική συµπτωµατολογία της γρίπης περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα συµπτώµατα από τα ακόλουθα: Πυρετό Βήχα Πονόλαιµο Μυαλγίες Συνάχι Πονοκέφαλο Ρίγος Αίσθηµα κόπωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α

ΕΕΣ/ΣΕΣ ΑΘΗΝΩΝ. Μέρος Α 1 Μέρος Α 1 6 Νοσοκοµείο! Υπηρεσίες ιάσωσης Πρώτες Βοήθειες Κλήση για Βοήθεια Ασφάλεια /Εκτίµηση 7 2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουµε στον τόπο του ατυχήµατος: 1. για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τους βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) Καθαρισµός της περιοχής µε σαπούνι και νερό Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος και διάθεση χρόνου για να στεγνώσει Καµία επαφή µε

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ Πρόγραμμα «ΚΑ.Φ.Ε.Σ.» Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων Μάρτιος 2015 Παρουσίαση: Σηφάκη Φρειδερίκη Διάφα Ασπασία Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Φλεβοκέντηση ονομάζεται η διαδερμική

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες ΜΥΘΟΣ 1ος «Τι πήγες κι έδωσες αίμα; Κανόνισε να σου συμβεί τίποτε καμία μέρα, εγώ, πάντως δεν εμπιστεύομαι κανέναν όσον αφορά την υγεία μου» Η ασφάλεια και η υγεία του δότη είναι απόλυτα εξασφαλισμένες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE Προς Τις Γραμματείες των Σχολών & Τμημάτων Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ αιμοδοσία, κατάθεση ψυχής, αντίκρισμα ζωής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ αιμοδοσία, κατάθεση ψυχής, αντίκρισμα ζωής Αιμοδοσίες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ αιμοδοσία, κατάθεση ψυχής, αντίκρισμα ζωής Το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αγοράζεται. Μόνο προσφέρεται. Είναι ζήτημα ζωής. Σήμερα αφορά κάποιον άλλον, αύριο ίσως αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ SHOCK

ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ SHOCK ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ SHOCK Η αναφυλαξία είναι μια δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση που χρήζει άμεσης και σωστής αντιμετώπισης Η συχνότητα της έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στις αναπτυγμένες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου

κα Χρυσαυγή Νικολαΐδου ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΕ Υακίνθων 19 & Ανεμώνης 5, Λυκόβρυση Αττικής Τ.Κ.14123 Τηλ.: 210.2856330, Fax: 210.2856341 Ε-mail: magiras@magiras.gr Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TMHMA NOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΛΙΑ ΧΛΙΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Τοπική Αναισθησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στόχος της μετάγγισης Η επιβίωση Η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς Να τεκμηριώνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δρ. Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η χορήγηση και η παρακολούθηση της έγχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχόλια Όνομα ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ Α.Ε. Email magiras@magiras.gr Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ημ/νία 23/05/20 18 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας

πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη μέση σας Αυτά τα συμπτώματα είναι πολύ σπάνια αλλά πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας εάν τα αισθανθείτε Αισθάνεστε δυσφορία με τον πόνο στην μέση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΜΕΣΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕΣΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Πρώτη Βοήθεια είναι: Η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός ατυχήματος Η διατήρηση της ζωής, H πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στη Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Γραφείο Λοιμώξεων Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση (Τ.Ρ.Ε) Εξωσωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ Oδηγίες για γονείς Φλεβοκέντηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ Oδηγίες για γονείς Φλεβοκέντηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Τι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης: - Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18 62 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3 4 φορές το χρόνο. - Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ- ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ 29/9/2016

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ- ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ 29/9/2016 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ- ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ 29/9/2016 Αίμα και παράγωγα αίματος Το αίμα αποτελεί το σπουδαιότερο βιολογικό υγρό. Ενώ οι ανάγκες για μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Aflen 300 mg καψάκια σκληρά Triflusal Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ,ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΤΡΑΤΗ Ε. ΚΕΤΣΙΟΥ Κ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ Τ.Ε. ΜΕΠ / ΒΠΠ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κάπνισµα και καρδιά! Μειώνει τη χοληστερόλη HDL και αυξάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

28/1/2016 : Ασφαλής Μετάγγιση ασθενούς σε Νοσηλευτικό τμήμα (Αμαραντίδη Γεωργία, Καραλή Μαρία)

28/1/2016 : Ασφαλής Μετάγγιση ασθενούς σε Νοσηλευτικό τμήμα (Αμαραντίδη Γεωργία, Καραλή Μαρία) ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 28/1/2016 : Ασφαλής Μετάγγιση ασθενούς σε Νοσηλευτικό τμήμα (Αμαραντίδη Γεωργία, Καραλή Μαρία) ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν.ΑΜΥΙΑ Σο αίμα είναι ζωντανός ιστός σε ρευστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ Τι είναι οι Αιμορροΐδες; Η αιμορροϊδοπάθεια επηρεάζει πάνω από το 50% του πληθυσμού παγκοσμίως, ωστόσο, το ποσοστό εκτιμάται ότι είναι στην πραγματικότητα ακόμη μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες 1 ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες 1 ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες 1 ο ΓΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Όνομα υπεύθυνης καθηγήτριας: Σακκαλή Κλειώ Ονόματα μαθητών: Αστέρου Βαρβάρα Καζάνη Γεωργία-Άννα Ορφανού Ειρήνη Παπαναργύρου Κατερίνα Παράβα Μαρία Ρίτσου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιμορραγίες Ρινορραγία Εγκεφαλική αιμορραγία Αιμορραγία από την κοιλιακή χώρα Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ Επιστημονική Υπεύθυνη: Ομότιμη Καθηγήτρια Ωρ. Σ. Τραυλού Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα

Προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα Προστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα Γενικές οδηγίες προφύλαξης Το ντύσιμο μας πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελαφρύ, άνετο και ανοιχτόχρωμο. Το υλικό του ρουχισμού να είναι πορώδες ούτως ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν τους εργαζοµένους κατά την διάρκεια καύσωνα. Τα άτοµα αυτά υπόκεινται σε θερµική κόπωση. Ο εργαζόµενος υπόκειται σε θερµική κόπωση όταν το άµεσο εργασιακό του περιβάλλον είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΙ BYPASS Το Bypass ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι μια από τις συνηθείς επεμβάσεις καρδιάς. Οι στεφανιαίες αρτηρίες περιβάλλουν τον καρδιακό μυ και τον τροφοδοτούν με αίμα και οξυγόνο. Όταν οι αρτηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΊΣ. Μάθετε για τον πυρετό και την αντιμετώπισή του

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΊΣ. Μάθετε για τον πυρετό και την αντιμετώπισή του ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΊΣ Μάθετε για τον πυρετό και την αντιμετώπισή του ΑΓΑΠΗΤΟΊ ΓΟΝΕΊΣ O πυρετός αποτελεί συχνό σύμπτωμα στην παιδική ηλικία και τη συχνότερη αιτία αναζήτησης υπηρεσιών υγείας από τους γονείς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντική Αιμοδοσία κάθε δωρεά αίματ Γίν ε ήρωας μπορεί να σώ δώσε αίμα! σει 3 ζωές

Εθελοντική Αιμοδοσία κάθε δωρεά αίματ Γίν ε ήρωας μπορεί να σώ δώσε αίμα! σει 3 ζωές Εθελοντική Αιμοδοσία κάθε δωρεά Γίνε αίματος ήρωας μπορεί δώσε να αίμα! σώσει 3 ζωές Πρόγραμμα αγωγής υγείας 1 ου ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ» Αφίσα 3 ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας 11 Αφίσα 4 ης Εθελοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock

Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, οι αλλεργίες μπορεί να είναι θανατηφόρες; Το αλλεργικό shock 1 Τι συμβαίνει στο σώμα σας σε μια αλλεργική αντίδραση; Μια ξένη ουσία εισέρχεται μέσω της τροφής στο σώμα Τα

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατί πρέπει να τοποθετηθεί βηματοδότης ;

- Γιατί πρέπει να τοποθετηθεί βηματοδότης ; Σύμφωνα με τις εξετάσεις που σας έγιναν ο γιατρός σας αποφάσισε ότι πρέπει να σας γίνει εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη. Η τοποθέτηση του δεν αποτελεί μειονέκτημα ούτε αναπηρία αλλά αντιθέτως θα σας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know

Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις. Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Greek Πονοκέφαλος μετά από επισκληρίδιο ή ραχιαία Τι πρέπει να γνωρίζεις Headache after an epidural or spinal injection What you need to know Το φυλλάδιο αυτό περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας

Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ζώνη massage ΟδηγίεςΛειτουργίας Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε προσεκτικά πώς να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα παιδιά Οδηγίες προς τους γονείς Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ ΤΟΥ CLEXANE ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Οδηγός για τον ασθενή

GREEK ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ ΤΟΥ CLEXANE ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Οδηγός για τον ασθενή GREEK ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ ΤΟΥ CLEXANE ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Οδηγός για τον ασθενή Περιεχόμενα Γιατί χρειάζομαι το CLEXANE ;... 4 Πώς μπορώ να ξέρω εάν έχω ΕΒΦΘ ή ΠΕ;... 6 Πώς πρέπει να πάρω το CLEXANE ;... 7 Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Συστηµάτων Αιµοληψίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 25957/31-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΟΕ-04) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΟΕ-04) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. Έκθεση σε Φυτοφάρμακο 1.1.1. Επαφή με τα μάτια Πλύνετε με άφθονο νερό τα μάτια τουλάχιστον για 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια όταν αυτό είναι εφικτό / απαραίτητο. 1.1.2. Επαφή με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Δ/ΝΤΡΙΑ: Dr Παπαδοπούλου Π. Τηλ. & fax επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος

Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Τσαρίδου Γεωργία & Τζαλαζίδης Κών/νος Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα Α) Ηλεκτροπληξία Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης) Β) Έκρηξη Έκρηξη σε ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT â (Capsicum extract)

SALONPAS HOT â (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT â (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT â 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έµπλαστρο SALONPAS HOT â, µεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ SOCIAL & ΗΕALTH POLICY COMMITTEE Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Αιμορραγίες Ρινορραγία Εγκεφαλική αιμορραγία Αιμορραγία από την κοιλιακή χώρα Γενικές οδηγίες αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ. Oδηγίες για γονείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑ Oδηγίες για γονείς Mάθετε για τον πυρετό και την αντιμετώπισή του ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα