Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης"

Transcript

1 Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού πεδίου ή μαγνητική επαγωγή και το συμβολίζουμε με Β. υνήθως για να δηλώσουμε το μαγνητικό πεδίο που έχει ένταση Β, χρησιμοποιούμε την έκφραση το μαγνητικό πεδίο Β Επίσης είναι γνωστό πως το μαγνητικό πεδίο χαρακτηρίζεται από μέτρο, διεύθυνση και φορά. Όμως δυο πεδία που δρουν ταυτόχρονα φέρνουν το αποτέλεσμα που προκύπτει από το διανυσματικό τους άθροισμα; * Θα προσπαθήσουμε πειραματικά να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα. 1. Πρόσθεση δύο μαγνητικών πεδίων με ίσο μέτρο. Σο αποτέλεσμα της δράσης δύο τέτοιων πεδίων, σε κάποιο σημείο του χώρου, θα ανιχνεύσουμε με μια μικρή μαγνητική βελόνα, που τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται γύρο από κατακόρυφο άξονα. Είναι γνωστό πως, σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου, υπάρχει πάντα το μαγνητικό πεδίο της. Έτσι θα θεωρήσουμε το πεδίο της σαν ένα από τα δυο πεδία που θα προσθέσουμε. Εμείς με κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πεδίο ίσου μέτρου με το πεδίο της (ουσιαστικά ίσου μέτρου με την οριζόντια συνιστώσα του γήινου μαγνητικού πεδίου). Για να το πετύχουμε θα χρησιμοποιήσουμε ένα αγώγιμο κυκλικό βρόχο. Όταν ο κυκλικός βρόχος διαρρέετε από ρεύμα, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, που στο κέντρο του, έχει 2π Ι μέτρο B κ.β κ, είναι αρκετά ομογενές και με διεύθυνση, τη διεύθυνση του R άξονα του. ι) Σοποθετούμε στο κέντρο του βρόχου μια μικρή μαγνητική βελόνα και όταν το ρεύμα που διαρρέει το βρόχο είναι μηδενικό, ευθυγραμμίζουμε τη διεύθυνση του άξονα του βρόχου με τη διεύθυνση της βελόνας. Αν διαλέξουμε τέτοια φορά για το ρεύμα, που διαρρέει το βρόχο, ώστε το πεδίο που δημιουργείται να έχει αντίθετη φορά από το πεδίο της, με σταδιακή αύξηση της τιμής του ρεύματος, βρίσκουμε πως υπάρχει μια τιμή, για το ρεύμα, που η βελόνα ελευθερώνεται και ισορροπεί σε οποιαδήποτε διεύθυνση. Δεν υπάρχει δηλαδή δύναμη για να την ευθυγραμμίσει προς μια καθορισμένη κατεύθυνση. Η βελόνα δείχνει ότι το πεδίο στο κέντρο του βρόχου είναι μηδέν, το πεδίο της έχει ισορροπηθεί από ένα αντίθετο πεδίο που οφείλεται στο ρεύμα του βρόχου: Δύο πεδία ίσου μέτρου με αντίθετες κατευθύνσεις έχουν άθροισμα μηδέν. ιι)ας προσθέσουμε αυτά τα δύο ίσα πεδία κατά ορθή μεταξύ τους γωνία. Περιστρέφουμε το βρόχο γύρο από μια κατακόρυφη διάμετρο του έτσι, ώστε ο άξονας του να στραφεί κατά Φωρίς να αλλάξει η τιμή του ρεύματος που διαρρέει το 1

2 βρόχο, βρίσκουμε ότι η βελόνα προσανατολίζεται σε κατεύθυνση 45 0 κατεύθυνση του πεδίου της. ως προς την Παρατήρηση που ενισχύει την άποψη ότι τα μαγνητικά πεδία προστίθενται σαν διανύσματα. 2. Πρόσθεση δύο μαγνητικών πεδίων με διαφορετικό μέτρο. Ας δοκιμάσουμε ξανά. Δεχόμαστε πως η ένταση Β του μαγνητικού πεδίου του βρόχου είναι ανάλογη με το ρεύμα που τον διαρρέει. Φωρίς να αλλάξουμε τίποτε στη διάταξη μας αρχίζουμε να αυξάνουμε το ρεύμα μέχρι να πετύχουμε το διπλασιασμό του. Παρατηρούμε ότι με το διπλασιασμό του ρεύματος η γωνία αυξάνει και από τις 45 0 σταματά λίγο πιο πάνω από στις 63 0, όπως ακριβώς προβλέπεται από την πρόσθεση κάθετων διανυσμάτων με μήκη που έχουν λόγο 2 :1. Σα πειραματικά αποτελέσματα λοιπόν, είναι εκείνα που θα μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα πως αν δυο μαγνητικά πεδία δρουν ταυτόχρονα σε κάποιο σημείο του χώρου, το αποτέλεσμα τους ισοδυναμεί με το διανυσματικό τους άθροισμα. Όργανα συσκευές 1. Φρησιμοποιούμε τη συσκευή φάσματος μαγνητικού πεδίου κυκλικού αγωγού ( ΗΛ ), που αποτελείται από κυκλικό βρόχο από σύρμα εμαγέ πάχους 2,5 mm, μιας σπείρας διαμέτρου 7cm, που στηρίζεται σε διαφανή πλάκα που φέρει μεταλλική ράβδο για τη στήριξή της σε ορθοστάτη και ακροδέκτες για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πάνω στη διαφανή πλάκα και στο κέντρο του βρόχου υπάρχει μια ακίδα για στήριξη μιας μικρής μαγνητικής βελόνας. Επίσης πάνω στη διαφανή πλάκα, εμείς προσθέσαμε, χάρτινο κυκλικό δίσκο, βαθμολογημένο από /μοίρα, με διάμετρο λίγο μικρότερη από εκείνη του κυκλικού βρόχου. Σο κέντρο του δίσκου και του βρόχου συμπίπτουν, τα σημεία της κλίμακας συμπίπτουν με τα σημεία τομής του βρόχου με τη διαφανή πλάκα.( βλέπε εικόνα) 2. μαγνητική βελόνα 3. Ορθοστάτης 4. Σροφοδοτικό DC 0 25 V 5. Αμπερόμετρο DC 20Αmax 6. Ροοστάτης 20Ω, 3 Α 7. Διακόπτης 8. Καλώδια. Πειραματική διαδικασία 1. τερέωσε το βρόχο σε ορθοστάτη, ώστε το επίπεδό του να είναι κατακόρυφο. Σοποθέτησε τη μικρή βελόνα πάνω στην ακίδα, που υπάρχει στο κέντρο του και περιστρέφοντας τον ορθοστάτη φέρε το επίπεδο του βρόχου κάθετο στη διεύθυνση της βελόνας ( του μαγνητικού πεδίου της Γης). 2. ύνδεσε σε σειρά μέσω διακόπτη το βρόχο, το αμπερόμετρο συνεχούς και τον ροοστάτη με το τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Πρόσεξε την συναρμολόγηση, 2

3 ώστε το ρεύμα στο βρόχο να έχει τέτοια φορά, που το πεδίο του βρόχου να έχει αντίθετη κατεύθυνση από το πεδίο της. 3. Με το διακόπτη ανοικτό (off) ρύθμισε, την τάση στο τροφοδοτικό περίπου στα 5V και την αντίσταση του ροοστάτη στη μεγαλύτερή της τιμή. 4. Κλείσε τον διακόπτη (on) και μετακινώντας τον δρομέα** του ροοστάτη, ρύθμισε το ρεύμα, ώστε η μαγνητική βελόνα να ελευθερωθεί ( να ισορροπεί δηλαδή σε οποιαδήποτε θέση) Η τιμή του ρεύματος που ελευθερώνεται η βελόνα είναι: Ι1 =.Α 5. Άνοιξε το διακόπτη (off) και χωρίς καμιά αλλαγή στο κύκλωμα, φέρε το επίπεδο του βρόχου παράλληλο στη διεύθυνση της βελόνας, έτσι που η διεύθυνση του πεδίου στο βρόχο να σχηματίζει με το πεδίο της γωνία π/2. Κλείσε τον διακόπτη (on) α) Πως προσανατολίζεται η μαγνητική βελόνα ; ( έλεγξε αν το ρεύμα έχει την ίδια περίπου τιμή, όπως και στην περίπτωση 4 ).. β) Ποια είναι η τιμή της γωνίας φ, που σχηματίζει η διεύθυνση της βελόνας με το μαγνητικό πεδίο της ; φ = γ) Η τιμή που παίρνει η γωνία φ αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι τα μαγνητικά πεδία προστίθενται σαν διανύσματα;.. 6. Φωρίς να αλλάξεις τίποτε στην συνδεσμολογία, μετακίνησε το δρομέα του ροοστάτη, μέχρι να διπλασιαστεί η τιμή του ρεύματος. α) Καθώς αυξάνει η τιμή του ρεύματος, παρατήρησε ότι αλλάζει κατεύθυνση και η μαγνητική βελόνα, έτσι που και η τιμή της γωνίας φ να β) Η νέα τιμή της γωνίας φ είναι αυτή που προβλέπει η σχετική θεωρία;. Δηλ. φ=. με ένταση ρεύματος Ι2 = 2Ι1=...Α 7. την πειραματική διαδικασία 4, έχεις πετύχει, με κάποια τιμή ρεύματος, το πεδίο του κυκλικού βρόχου Β κ.β να είναι ίσο με το πεδίο της Β (οριζόντια συνιστώσα). Αυτό σου επιτρέπει να έχεις μια πρώτη ένδειξη για την τιμή της οριζόντιας συνιστώσας του πεδίου της. Τπολόγισε αυτή την τιμή. * 1. ΥΤΙΚΗ PSSC, έκτη έκδοση, Ίδρυμα Ευγενίδου: α. Είναι διάνυσμα η δύναμη; Για να απαντήσουμε σ αυτή την ερώτηση, πρέπει να εξετάσουμε πως προστίθενται οι δυνάμεις, 3-9. β. Δεν είναι διάνυσμα οποιοδήποτε μέγεθος που έχει μέτρο, διεύθυνση και φορά, ας εξετάσουμε πειραματικά την πρόσθεση των μαγνητικών πεδίων : το μακρόν ΥΤΙΚΗ προ του βραχέως ΔΙΔΑΚΩ, Α. Κασσέτας 1996, σελίς 72, εκδόσεις αβάλλας : για να απονείμουμε σ ένα μέγεθος τον τίτλο διανυσματικό πρέπει να ερευνήσουμε πειραματικά το πως προστίθεται με ένα ομοειδές. ** για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, πλησιάζουμε την τιμή του ρεύματος μετακινώντας τον δρομέα του ροοστάτη και έπειτα μετακινούμε το μικρομετρικό κουμπί στο τροφοδοτικό μας. 3

4 Β. Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Για να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση στην τιμή της οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της, θα δουλέψουμε πειραματικά, χρησιμοποιώντας την ίδια πειραματική διάταξη όπως και στο Α. Προσανατολίζουμε έτσι τον κυκλικό βρόχο, ώστε το μαγνητικό του πεδίο να είναι κάθετο στο μαγνητικό πεδίο της. την περίπτωση αυτή η μαγνητική βελόνα προσανατολίζεται έτσι που σχηματίζει γωνία φ με το πεδίο της ( βλέπε σχήμα). Βκ.β 2π Ι Σότε ισχύει. εφφ ή εφφ κ ή Β εφφ 2π κ I δηλ η εφαπτομένη της γωνίας φ είναι ανάλογη προς το ρεύμα Ι, που διαρρέει το βρόχο με σταθερή κ 2π αναλογίας όπου κ=10-7 μονάδες S.I και R η ακτίνα του βρόχου σε m. Είναι φανερό, ότι μεταβάλλοντας την τιμή του ρεύματος μπορούμε να σχεδιάσουμε το διάγραμμα εφφ = f (I), να κ 2π προσδιορίσουμε την κλίση του και από κει το Β. (βλέπε και στην ιστοσελίδα του ΕΚΥΕ Κέρκυρας, στο Πειράματα/ Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου της ) Πειραματική διαδικασία 1. τερέωσε το βρόχο σε ορθοστάτη, ώστε το επίπεδό του να είναι κατακόρυφο και παράλληλο στη διεύθυνση της μαγνητικής βελόνας. Σοποθέτησε τη μικρή βελόνα πάνω στην ακίδα. Έλεγξε αν η μύτη της βελόνας δείχνει την ένδειξη μηδέν ( στο βαθμολογημένο κυκλικό δίσκο που παίζει το ρόλο μοιρογνωμονίου). Ο άξονας του βρόχου είναι τώρα κάθετος στη βελόνα. 2. ύνδεσε σε σειρά μέσω διακόπτη το βρόχο, το αμπερόμετρο συνεχούς και τον ροοστάτη με το τροφοδοτικό συνεχούς τάσης. Με το διακόπτη ανοικτό (off) ρύθμισε, την τάση στο τροφοδοτικό περίπου στα 12V και την αντίσταση του ροοστάτη στη μεγαλύτερή της τιμή. 3. Κλείσε τον διακόπτη (on) και μετακινώντας τον δρομέα του ροοστάτη, ρύθμισε το ρεύμα, ώστε η μαγνητική βελόνα να προσανατολιστεί δείχνοντας γωνία 20 0 και κατέγραψε την τιμή του ρεύματος στην αντίστοιχη στήλη (στήλη 4) του πίνακα Ι. 4. Αντέστρεψε την πολικότητα της πηγής και ρύθμισε ξανά το ρεύμα ( που έχει πάρει αρνητική τιμή), ώστε η βελόνα να δείχνει τώρα και κατέγραψε την τιμή του ρεύματος στην αντίστοιχη θέση (στήλη 4) του πίνακα Ι. 5. υνέχισε την ίδια διαδικασία για να συμπληρώσεις τις τιμές του ρεύματος στον πίνακα Ι. Για να μην αλλάζεις συνέχεια την πολικότητα, μπορείς να πάρεις πρώτα τις τιμές του ρεύματος για τις θετικές γωνίες και μετά για τις αρνητικές. 4

5 6. υμπλήρωσε τον πίνακα Ι με τις τιμές των εφαπτόμενων, στήλη 3 και σχεδίασε το διάγραμμα εφφ = f (I). Είναι μια ευθεία που περνάει από την αρχή των αξόνων; 7. Τπολόγισε την κλίση αυτής της ευθείας και απ αυτήν την τιμή της οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της. α/α φ σε 0 εφφ Ι σε Α ΠΙΝΑΚΑ Ι 5

6 Παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας που πραγματοποιήσαμε στο εκφε ΠΙΝΑΚΑ Ι Υπολογισμοί κ Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η κλίση είναι ίση με 0,6997 δηλ. Β παραπάνω σχέση προκύπτει Β =256, Σ ή Β =25.63μΣ. γ. Κ ο υ ρ ο ύ κ λ η ς 2π =0,7από την R 6

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5.

4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. 128 4ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 4.1. Μαγνητικό πεδίο 4.2. Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών 4.3. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη 4.4. Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο 4.5. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 4.6. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κινούμενα ηλεκτρικά φορτία δημιουργούν μαγνητικά πεδία. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ OERSTED - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Στα 1820 ο Δανός φυσικός Oersted τοποθέτησε κοντά σε έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μια μαγνητική βελόνα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Κεφάλαιο 1 ο. Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Κεφάλαιο 1 ο 1. Ευθύγραμμες κινήσεις Κινηματική χαρακτηρίζεται ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Ορισμός: Με την έννοια κίνηση εννοούμε την αλλαγή της θέσης ενός σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Μαγνητικό πεδίο α. Περιγραφή Αν ρίξουµε ρινίσµατα σιδήρου πάνω σε ένα τζάµι και κάτω από αυτό τοποθετήσουµε ένα µαγνήτη θα πάρουµε µια εικόνα όπως το διπλανό σχήµα. Η Β εικόνα αυτή είναι το µαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1.Β1. α) Να διατυπώσετε το νόµο του Coulomb και να γράψετε την αντίστοιχη σχέση. β) Ποιες οι µονάδες των µεγεθών που εµφανίζονται στη σχέση; 2.Β2. Ποιες οι οµοιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται.

Τα σώματα που έχουν ομόσημα ( ομώνυμα ) φορτία απωθούνται ενώ τα σώματα που έχουν ετερόσημα ( ετερώνυμα ) φορτία έλκονται. 1. Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό φορτίο Q ή ονομάζεται το φυσικό μέγεθος με το οποίο εξηγούνται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα ηλεκτρισμένα σώματα και γενικότερα το φαινόμενο του ηλεκτρισμού. Μονάδα ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

5 σειρά ασκήσεων. 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης. η 5 σειρά ασκήσεων Σε όλα τα πιο κάτω προβλήματα δίνεται ότι μ o = 4πx10-7 Τm/Α 1. Να υπολογισθεί το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ευθύγραμμος αγωγός με άπειρο μήκος, που διαρρέεται από ρεύμα σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η κλίµακα των διαστάσεων της ύλης από τα στοιχειώδη σωµάτια έως τα όρια του Σύµπαντος. Το παραπάνω σχήµα προέρχεται απο το βιβλίο του E. Hecht Physics Brooks 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ (Υ0118) 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ. 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού 3. Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.1 Εισαγωγή - Η φύση του μαγνητισμού Το 18 ο αιώνα ο Γάλλος φυσικός Charles Coulomb (1736-1806), περιέγραψε την αλληλεπίδραση των μαγνητών υπό μορφή δυνάμεων που δρουν σε σημεία,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό.

Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Μετατόπιση, είναι η αλλαγή (μεταβολή) της θέσης ενός κινητού. Η μετατόπιση εκφράζει την απόσταση των δύο θέσεων μεταξύ των οποίων κινήθηκε το κινητό. Η ταχύτητα (υ), είναι το πηλίκο της μετατόπισης (Δx)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά ατυχήματα. πως θα πείσουμε τους μαθητές μας ότι...

Εργαστηριακά ατυχήματα. πως θα πείσουμε τους μαθητές μας ότι... Εργαστηριακά ατυχήματα ή πως θα πείσουμε τους μαθητές μας ότι... 1.Πείραμα επίδειξης της δύναμης Laplace. Εκτελούμε το πείραμα εισάγοντας ρευματοφόρο ράβδο στο διάκενο πεταλλοειδή μαγνήτη όπως στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3.3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι μαγνητικοί πόλοι υπάρχουν πάντοτε σε ζευγάρια. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΟΛΑ. Οι ομώνυμοι πόλοι απωθούνται, ενώ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Δημ.Σκλαβενίτης, φυσικός 1 ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Πειραιά Το πείραμα πραγματοποίησαν οι μαθητές Δάμπασης Βασίλης και Μανάι Ντορίνα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι μαγνητικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα