ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χριστόφορος Πα άς Τηλέφωνο: Fax: url: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ...5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ...7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ...16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ19 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

4 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι τεχνικές ροδιαγραφές αφορούν την ροµήθεια «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού», για την εκτέλεση των ενεργειών: 4.4: Ολοκλήρωση Εξο λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 4.5: Ολοκλήρωση ικτυακού Εξοπλισµού του έργου µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο οίο εγκρίθηκε µε την υ αριθµό /Υ 1963/ α όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ ρος » και εµ εριέχεται στην α ό και µε κωδικό Κ1_03_07 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου "Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανε ιστηµίου Κύ ρου, Κύριου ικαιούχου του έργου, της ράξης µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή, χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ». Η ράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύ ρος , συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α ό Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύ ρου, µε την α ό , συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας, µεταξύ του Ε ικεφαλής Εταίρου (Τεχνολογικό Πανε ιστήµιο Κύ ρου) και των λοι ών Εταίρων, Πολυτεχνείου Κρήτης, ήµου Χανίων, ήµου Λευκωσίας του έργου. Η συνολική εγκεκριµένη δα άνη για την υλο οίηση της ροµήθειας «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού ανέρχεται στο οσό ,67 Ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α Προϋ ολογισµού Εξόδων Έτους 2013 του ήµου Χανίων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Με τον όρο εξο λισµό ανίχνευσης αναγνώρισης εριγράφουµε τα α αραίτητα συστήµατα λειτουργίας ελέγχου οχηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο τους στους 4

5 χώρους στάθµευσης ου ρόκειται να εφαρµοστεί το Η-ΠΑΡΚ. Με τον όρο δικτυακός εξο λισµός εριγράφουµε τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση των συστηµάτων ανίχνευσης, ώστε η ληροφορία εισόδου εξόδου, να είναι ε εξεργάσιµη και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµη α ό το λογισµικό του συστήµατος Η- ΠΑΡΚ. Ο εξο λισµός ρόκειται να το οθετηθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ Η ροµήθεια εξο λισµού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού εξο λισµού α οτελείται α ό έξι συνολικά οµάδες: ΟΜΑ Α 1: Εξο λισµός ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης ΟΜΑ Α 3: Εξο λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων ΟΜΑ Α 4: Εξο λισµός Ενηµέρωσης οδηγών ΟΜΑ Α 5: Εξο λισµός Κεντρικής ιαχείρισης Συστήµατος ΟΜΑ Α 6: Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές Ο εξο λισµός αναλύεται συγκεντρωτικά στον αρακάτω ίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM EΠ1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM EΠ1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM EΠ1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΠ1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΕΠ1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ

6 ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ EΠ3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης οχημάτων EΠ3.2 ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος TEM TEM ΕΠ4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Ενημέρωσης οδηγών ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ5.1 ΤΕΜ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

7 ΟΜΑΔΑ 1 : Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η α οτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ και ειδικότερα η υ οστήριξη της εγκατάστασης του δικτυακού εξο λισµού και του εξο λισµού ανίχνευσης-αναγνώρισης. Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ EΠ.1.1 EΠ.1.2 EΠ.1.3 EΠ.1.4 ΕΠ.1.5 ΕΠ.1.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ TEM ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ ΕΠ1.1: ΣΙ ΗΡΟ-ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Ιστός ύψους 6 µέτρων, µε διατοµή σχήµατος κανονικού οκταγώνου, κωνικός ρος τα άνω µε βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωµάτων Η ροµήθεια αφορά 4 (τέσσερις) σιδηρο-ιστούς. Ο σιδηρο-ιστός και οι βραχίονες θα είναι κατασκευασµένοι α ό χαλυβδοέλασµα S235JR / EN10025, θερµής έλασης και άχους τουλάχιστον 4mm (±1mm). Κατασκευή σύµφωνα µε τα ευρω αϊκά ρότυ α ΕΝ µε ιστο οίηση CE. 7

8 Η εξωτερική διάµετρος του εριγεγραµµένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 155 mm (±15mm) ενώ στην κορυφή του ιστού 90mm (±10mm) αντίστοιχα. Οι ραφές του θα είναι ευθύγραµµες και στεγανές. Ο κορµός του ιστού, θα ρέ ει να εδράζεται σε χαλύβδινη λάκα διαστάσεων 400mm Χ 400mm Χ 10mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ±15mm X±20mm X±2mm αντίστοιχα) ηλεκτροσυγκολληµένη άνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά τερύγια στήριξης άχους 12mm (±2mm), σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των δύο καθέτων λευρών 200mm και 110mm µε α όκλιση ±12mm και ± 8mm αντίστοιχα. Η λάκα έδρασης θα φέρει κεντρική ο ή διαµέτρου τουλάχιστον Φ100mm (± 5mm) για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) ο ές, οβάλ σχήµατος, διαµέτρου κατάλληλης για την σύνδεση σε βάσης αγκύρωσης, σε α όσταση 280mm (± 10 mm) και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µ ουλόνια) διαµέτρου Φ24mm (± 2 mm). Η βάση αγκύρωσης θα ρέ ει να α οτελείται α ό 4 κοχλίες Μ24mm x 750mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ± 4mm X ± 12mm αντίστοιχα), µε σ είρωµα µήκους 150mm (±10mm) µαζί µε τα 8 ερικόχλια (2 ανά κοχλία). Αφού ηλεκτροσυγκολληθούν οι κοχλίες µεταξύ τους σε διάταξη τµήµατος τετραγώνου, θα ρέ ει να είναι έτοιµη να ακτωθεί σε σκυρόδεµα. Ο ιστός ρέ ει να φέρει σε α όσταση 800mm (± 20mm) α ό τη βάση του, ο ή διαστάσεων 75mm Χ 300mm (µε ε ιτρε τή α όκλιση 8mm X 15mm) για την το οθέτηση ακροκιβωτίου, η ο οία θα κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα α ό λαµαρίνα του ίδιου άχους µε τον υ όλοι ο ιστό και µε τρό ο ου να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού, η ο οία κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας. Εσωτερικά της ο ής θα ρέ ει να υ άρχει ηλεκτροσυγκολυµένο λαµάκι µε ο ή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο ιστός θα είναι α όλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα ρέ ει είναι κατασκευασµένος α ό εταιρία ου κατέχει ιστο οιητικό διασφάλισης οιότητας ΙSO 9001:2008 και διαθέτει εµ ειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. Ο ιστός στην κορυφή του θα ρέ ει να µ ορεί να δεχτεί χαλύβδινο βραχίονα, 8

9 δι λό, ευθύγραµµο, οριζόντιας ροβολής 2µ. Ο δι λός βραχίονας µε υλικό κατασκευής S235JR / EN10025, θα α οτελείται α ό ένα σωλήνα διαµέτρου 102mm (±4mm) ( εριλαίµιο) για την ροσαρµογή του στην κορυφή του ιστού και α ό δύο σωλήνες διαµέτρου 60mm (±5mm), οι ο οίοι έχουν κλίση 10 ο (±2 ο ) ως ρος το οριζόντιο ε ί εδο και ροβολή 2.000mm. Τα αρα άνω τµήµατα, ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται µε νεύρα στο κάτω µέρος. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό. Ο ιστός µε τους βραχίονες, τους κοχλίες, τα ερικόχλια, µετά α ό σχετική ροεργασία, δηλαδή α όξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, γαλβανίζονται εν θερµό σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α: ASTM A-123, ASTM A-123Μ, ΕΝ ΙSO 1461:2009, ASTM A-153, ASTM A-153Μ. ΕΠ.1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φωτιστικό σώµα για το οθέτηση λαµ τήρων ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης τουλάχιστον 125W µε όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλο για το οθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύ αιθρο και σε θερµοκρασία εριβάλλοντος α ό - 20ο C έως + 40ο C µε ε ιτρε τή α όκλιση ±50C. Θα καλύ τει τις γενικές α αιτήσεις και τις δοκιµές του Ευρω αϊκού ροτύ ου ΕΝ60598 και θα φέρει σήµανση CE. Τα ε ιµέρους τµήµατα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότηµα του λαµ τήρα και η ηλεκτρική µονάδα. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό Η ροµήθεια αφορά 8 οχτώ φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για το οθέτηση ε ί βραχίονα σιδηρο- ιστού Φωτισµού Οδών 6 Μέτρων, ροδιαγραφών αντίστοιχων µε αυτές ου εριγράφεται στο ΕΠ1.1. Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτο ρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή α ό φύλλο 9

10 αλουµινίου ή α ό συνδυασµό και των δύο. Οι εξωτερικές ε ιφάνειες θα είναι λείες και µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική ροστασία. Ο χώρος του λαµ τήρα θα είναι ξεχωριστός α ό τον χώρο της ηλεκτρικής µονάδας. Θα ρέ ει να υ άρξει ρόβλεψη ώστε να ροστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας α ό την υψηλή θερµοκρασία του λαµ τήρα. Η Βάση του Φωτιστικού Σώµατος θα φέρει υ οδοχή και µηχανισµό σύσφιξη µε βραχίονα ιστού. (ενδεικτικά αναφέρονται : γαλβανισµένη σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου έως 60 mm ου θα φέρει 2 βίδες για την στήριξη της ). Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας θα έχει ροστασία στεγανότητας ΙΡ 43 ή ανώτερο. Η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει στραγγαλιστικό ηνίο, υκνωτή για την διόρθωση του συνηµίτονου To στραγγαλιστικό ηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµ τήρα ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης 125W (230V, 50 hz) µε α οδεκτή α ώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονοµαστικής, κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 712 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Ο υκνωτής θα ε ιτυγχάνει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο του 0,85 κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 0560 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσµολογία µε ολύκλωνο εύκαµ το καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm 2 θερµικής αντοχής α ό - 60 ο C έως +200 ο C. Θα εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική ροστασία κλάσης 11 κατά VDE 710 ή αρεµφερώς. Θα υ άρχει κλέµµα σύνδεσης σταθερά ροσαρµοσµένη µέσα στο κέλυφος, µε δυνατότητα σύνδεσης µέγιστου καλωδίου 2,5 mm2. Ασφαλειοθήκη µε ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό ηνίο και τον λαµ τήρα. Το καλώδιο αροχής ου εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα ρέ ει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα ( εριλαίµιο) ώστε να µην κατα ονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών και να µην υ άρχει κίνδυνος χαλάρωσης της σύσφιγξης του αροχετευτικού καλωδίου σε ερί τωση ου τεντώνεται το καλώδιο. Ο χώρος του λαµ τήρα θα έχει ροστασία ΙΡ 44 τουλάχιστον. Εντός του χώρου 10

11 θα υ άρχουν ολόσωµα κάτο τρα ή κάτο τρο µε δυνατότητα ρύθµισης της εκ εµ όµενης φωτεινής δέσµης. Το κάτο τρο θα είναι α ό ανοξείδωτο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαµµένο και σκληρυµένο µε χηµική ε εξεργασία. Θα υ άρχει ειδική θήκη ε ί της ο οίας το οθετείται η λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασµένη α ό ορσελάνη ενός ή δύο τµηµάτων. Θα ρέ ει να διαθέτει ελατήριο κάτω α ό το έλασµα της φάσης και άγκιστρο (φρένο) στο σ είρωµα του ουδετέρου. Η ανάρτηση της λυχνιολαβής θα αρουσιάζει ικανο οιητική αντοχή και θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ρυθµίσεως της, εκτός και αν αρέχεται τέτοια δυνατότητα στο φωτιστικό α ό τα κάτο τρα. Το διαφανές κάλυµµα να είναι κατασκευασµένο α ό ειδικό ύαλο αντοχής ή α ό άλλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες και µηχανικές κατα ονήσεις, αντιστατικά φορτισµένο για την α ώθηση σκόνης και θα διαθέτει ικανο οιητική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Ε ίσης η αντικατάσταση του καλύµµατος θα γίνεται α λά και εύκολα. Το αρέµβυσµα µεταξύ διαφανούς καλύµµατος και του Φ.Σ. θα είναι α ό υλικό αντοχής στην θερµοκρασία και στην διάβρωση και θα είναι σταθερά ροσαρµοσµένο και συγκολληµένο. Η σταθερή ροσαρµογή του όλων των λυόµενων µερών στο χώρο των οργάνων και των λαµ τήρων α οτελεί την βασική ροϋ όθεση για την ε ίτευξη της στεγανότητας. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 2 (δυο ετών) α ό την ηµεροµηνία αραλαβής των ροµηθευόµενων ειδών µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού ροϊόντος. ΕΠ.1.3: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ερµάριο ανοξείδωτο µε κλειδαριά, βιοµηχανικού τύ ου, στεγανό κατάλληλο για το οθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Η ροµήθεια αφορά 2 (δυο) υ αίθρια ερµάρια (Pillars) κατάλληλα για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών ινάκων σε εξωτερικό χώρο. Με σκε ή δίριχτη ή µονόρικτη. 11

12 Κατασκευή και διαµόρφωση σύµφωνη µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τα ευρω αϊκά ρότυ α CE. Συµβατά µε τις τεχνικές ροδιαγραφές της ΕΗ1/0/481/ (ΦΕΚ-573 Β ) ΥΠΕΧΩ Ε. Βαθµού ροστασίας τουλάχιστον IP 54. Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου θα χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε ενδιάµεση διαχωριστική λαµαρίνα άχους τουλάχιστον 2 mm έως 4mm, µε 4 ο ές λάτους 25 έως 30 mm για την διέλευση καλωδίων. Το ρώτο τµήµα εσωτερικού λάτους 600 (± 20mm) mm και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα κατάλληλο σε χωρητικότητα και σχήµα, για την το οθέτηση των µετρητών της.ε.η. θα µ ορεί να φιλοξενεί µε άνεση, ένα µετρητή τριφασικής αροχής και ένα µονοφασικής. Στο χώρο αυτό και στην ράχη του PILLAR θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και ερικόχλια ε άνω σε οδηγούς α ό γωνίες σχήµατος Η ( ου θα κατασκευαστούν α ό στραντζαριστή διαστάσεων 30 Χ20 Χ 2 mm) στραντζαριστή λαµαρίνα άχους 2 mm, για την στερέωση των µετρητών. Το δεύτερο τµήµα της θέσης για τον ηλεκτρολογικό ίνακα διανοµής εσωτερικού λάτους 500 (± 20 mm) και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα θα φέρει λάκα στήριξης υλικών, α ό γαλβανισµένη λαµαρίνα ύψους 1,10 m. λάτους 480 mm άχους 2 mm τουλάχιστον, για την στερέωση των διανοµών. Ο κάθε χώρος θα έχει ξεχωριστή όρτα µε κλειδαριά. Η όρτα του ρώτου χώρου, θα φέρει αράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος της ένδειξης του µετρητή. Οι όρτες θα αναρτώνται στο κυρίως σώµα του ερµαρίου, µε ανοξείδωτους µεντεσέδες βαρέως τύ ου και θα κλείνουν σε τρία σηµεία. Θα εφά τονται ολύ καλά µε το σώµα του PILLAR µε λάστιχο στεγανο οίησης εριµετρικά. Το δά εδο του ερµαρίου θα είναι ανοικτό και στο σηµείο ε αφής του µε τη τσιµεντένια βάση θα φέρει εριφερειακή ανοξείδωτη σιδερογωνιά άχους τουλάχιστο 3,00 mm και λάτους 38 mm. Στις 4 γωνίες θα υ άρχει τριγωνική λάµα στην ο οία θα ανοιχθούν τρύ ες για να βιδωθούν τα µ ουλόνια της βάσης. Το PILLAR µε όλα τα εσωτερικά εξαρτήµατα θα βαφεί µε χρώµα ε ιλογής της Υ ηρεσίας, το συνολικό άχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο α ό 0,4 mm. 12

13 ΕΠ.1.4: ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τάκος χώρων στάθµευσης α ό καουτσούκ. Η ροµήθεια αφορά 51 τάκους ενδεικτικών διαστάσεων: µήκος 900mm (± 15mm) X λάτος 150mm (10mm) x ύψος 100mm (10mm). Με ανακλαστική ε ιφάνεια ενδεικτ. 130mm (±15mm) X 100mm (10mm). Ο τάκος να είναι κατασκευασµένος εξολοκλήρου α ό καουτσούκ υψηλής αντοχής, εύκαµ του υλικού, ου δεν θα ροκαλεί ζηµίες στους τροχούς των οχηµάτων α ορροφώντας τις κρούσεις. Θα ρέ ει να το οθετούνται εύκολα (µε βίδες) και φέρουν ανακλαστικές ταινίες για να γίνονται αντιλη τά και την νύχτα. ΕΠ.1.5:ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ερµάριο ηλεκτρολογικού υλικού, εξωτερικού χώρου, IP 65/ΙΚ10, διαστάσεων λ.400 mm (±10mm) X υψ. 500 mm (±12mm) x βα.200 (±10mm) mm. Με όρτα διαφανής. Ενδεικτικού τύ ου hager σειράς Orion plus. Η ροµήθεια αφορά 10 (δέκα) τεµάχια. ΕΠ.1.6: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩ ΙO Καλώδιο Ισχυρών ρευµάτων για το οθέτηση µέσα στο έδαφος ή ε ί τοίχου τύ ου J1VV-R (NYY) 5x2,5 mm2. Ονοµαστική Τάση: 600/1000V. Προδιαγραφές ΙΕΚ: Θερµο λαστική µόνωση και µανδύας α ό PVC, ολύκλωνος αγωγός α ό χαλκό. Η κατασκευαστική εταιρεία θα είναι ιστο οιηµένη κατά ISO 9001:2008. Το υλικό ρέ ει να είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυ ο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρµονισµένο Ευρω αϊκό Πρότυ ο(εν/hd), ου ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον ο οίο συνά τεται η σύµβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε ερί τωση ου δεν υ άρχουν Ελληνικά ή Ευρω αϊκά Πρότυ α κάθε υλικό ρέ ει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ιεθνή Πρότυ α IEC και ISO ου ισχύουν για αυτό. Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός ροστασίας στα καλώδια, ρέ ει να είναι αναγνωρίσιµοι α ό το χρωµατιστό τους, σύµφωνα µε τα Πρότυ α ΕΝ και ΕΛΟΤ ΗD 308 (δι λός χρωµατισµός ράσινο/ κίτρινο για τον αγωγό ροστασίας, χρώµα ανοιχτό µ λέ για τον ουδέτερο). 13

14 ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η ανίχνευση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδο τους. Αυτό θα έχει ως α οτέλεσµα την καταµέτρηση τους και τον υ ολογισµό της διαθεσιµότητας θέσεων στους χώρους στάθµευσης. Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM ΕΠ.3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ ΕΠ.3.1: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ Ο κάθε µαγνητικός βρόγχος ροορίζεται για την καταµέτρηση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδό τους α ό το χώρο στάθµευσης και συνοδεύεται α ό τον α αραίτητο ελεγκτή για τη διαχείριση της λειτουργίας του. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο βρόγχος θα χρησιµο οιηθεί ρέ ει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και ευαισθησία για το σκο ό της εφαρµογής. Ο µαγνητικός Βρόχος Καταµέτρησης να είναι κατάλληλος για την το οθέτηση του σε βάθος έως και 1 µέτρο και να είναι το οθετηµένος σε κουτί α ό ανθεκτικό PVC το ο οίο ροστατεύει ε αρκώς το εριεχόµενο α ό την υγρασία. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για τη σχεδίαση της διάταξης το οθέτησης καθώς και για την ε ιλογή των α αιτούµενων υλικών, άχος καλωδίου, αριθµό σ ειρών, µόνωση καλωδίου. Οι αγωγοί ου θα χρησιµο οιηθούνε θα ρέ ει να είναι κατάλληλα µονωµένοι για την καλύτερη δυνατή ροστασία α ό την 14

15 υγρασία µε µόνωση ολυαιθυλενίου ή καλύτερη και η διάστασή τους θα ρέ ει να είναι µεγαλύτερη ή ίση του 1.5mm2 µε ολική διάµετρο µεγαλύτερη α ό 5 και έως 8mm και εµβέλεια ανίχνευσης 2 µέτρα. ΕΠ.3.2: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Κατάλληλος για έξοδο δεδοµένων και για τη σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα ελέγχου Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία µέσω Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 2 τεµάχια Απαιτούµενο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΕΠ.3.3: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να 15

16 είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 1 τεµάχιο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΟΜΑΔΑ 4 : Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών Ο εξο λισµός ενηµέρωσης οδηγών θα δίνει ληροφορίες για τη διαθεσιµότητα του αρακείµενου χώρου στάθµευσης καθώς και µηνύµατα κατά την είσοδο ή/και έξοδο των οδηγών α ό το χώρο στάθµευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ

17 ΕΠ.4.1: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι 2 γραµµών λήρους α εικόνισης (full matrix) µε ελάχιστο λάτος τους 16 χαρακτήρες ανά γραµµή. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος), µε γρήγορο χρόνο α όκρισης. Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 2 Γραµµών και 16 Χαρακτήρων Ανά γραµµή εξωτερικού χώρου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED Περιγραφή Προµήθεια Ποσότητας = 3 Τεµαχίων IP65 ή καλύτερο έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΕΠ.4.2: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι µονόχρωµη εξωτερικού χώρου και ροορίζεται για την αναγραφή του αριθµού ελεύθερων θέσεων σε κάθε χώρο στάθµευσης. Θα ροβλέ εται ε ίσης χώρος στο λαίσιο της ινακίδας για την µόνιµη αναγραφή ροκαθορισµένου τίτλου. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος). Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED 17

18 σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 4 Χαρακτήρων εξωτερικού χώρου µε λαίσιο µόνιµης αναγραφής ροκαθορισµένου τίτλου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 2 Τεµάχια IP65 έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -15 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο εξο λισµός κεντρικής διαχείρισης του συστήµατος εριλαµβάνει τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση όλων των υ οσυστηµάτων, ώστε η ληροφορίες εισόδου εξόδου οχηµάτων και τα άλλα δεδοµένα ου θα δηµιουργούνται, να είναι ε εξεργάσιµα και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµα α ό το κεντρικό λογισµικό του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ ΕΠ.5.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η όλη εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήµατος θα υ οστηρίζεται α ό ένα εξυ ηρετητή (server) µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Γενικά Χαρακτηριστικά Πρώτη διάθεση ροϊόντος εντός τριών (3) ετών Το ροϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Τύ ος εξυ ηρετητή (Server) για υ οχρεωτική το οθέτηση σε καµ ίνα (Rack mounted) εσµευόµενα Rack Units Ε εξεργαστής ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) 32 Αριθµός υρήνων ανά ε εξεργαστή (core / CPU) Υ οστηριζόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Προσφερόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Συχνότητα λειτουργίας (GHz) 2,4 Μνήµη cache L3 (ΜΒ) Υ οστηριζόµενα κανάλια µνήµης (memory channels) 3 E ικοινωνία µεταξύ υρήνων (Core to Core) (GT/s) 7,2 Μέγιστη ταχύτητα ε ικοινωνίας µεταξύ ε εξεργαστή και µνήµης RAM (Memory Bandwidth) (GB/s) Μητρική Κάρτα (Motherboard) Υ οστηριζόµενοι τύ οι δίσκων SAS/SATA Υ οστηριζόµενο µέγεθος δίσκων 2,5 / 3,5 Μέγιστος αριθµός υ οστηριζόµενων δίσκων Αριθµός υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) Τύ ος υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) PCIe Gen2 ή νεότερο Θύρες δικτύου RJ 45 τύ ου Server Υ οστήριξη Load balance, Jumbo frames, TCP offloads στις θύρες δικτύου Κεντρική Μνήµη (RAM) Αριθµός υ οδοχών µνήµης (Slots)

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Μέγιστη υ οστηριζόµενη µνήµη (GΒ) 128 Προσφερόµενη µνήµη (GB) 24 Τύ ος διαύλου DDR 3 Μέγιστη υ οστηριζόµενη συχνότητα ιάυλου (GΒ) Τύ ος µνήµης ECC DRAM (RDIMM) 1333 Dimm Μνήµης 6X4GB ή 3X8GB Registered (DDR3-1600) Μονάδες Σκληρών ίσκων (HDD) Τεχνολογία διαύλου SATA ΙΙΙ (6G) ή SAS (6G) Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυ ηρετητών (Server) Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε GBytes ανά δίσκο 1000 Ταχύτητα εριστροφής ανά λε τό (RPM) 7200 Αριθµός εγκατεστηµένων σκληρών δίσκων ίσκοι τύ ου Hot Plug Ελεγκτής RAID (Controller) Πρωτόκολλα ε ικοινωνίας SATA / SAS Ταχύτητα δεδοµένων SATA (Gbps) Ταχύτητα δεδοµένων SAS (Gbps) Μνήµη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB) Υ οστήριξη ε ί εδων RAID 0,1,1+0, 5,5+0 Μ αταρία µνήµης Cache Κάρτα γραφικών Μνήµη κάρτας (ΜΒ) Ανάλυση VGA (pixels, Κ Colors) 1024x768,256 Συνδεσιµότητα Θύρες δικτύου GB Ethernet Server Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB, Mouse PS/2 ή USB Εµ ρόσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο ίσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο τικός δίσκος Οδηγός τύ ου DVD-RW Drive Ταχύτητα DVD RW Τροφοδοσία & εξαερισµός Ύ αρξη τροφοδοτικού Υ οστήριξη ολλα λών τροφοδοτικών (PSU) Υ οστήριξη Hot Plug τροφοδοτικών Ισχύς τροφοδοτικού (Watts) Τροφοδοτικό τύ ου Hot Plug Αριθµός εγκατεστηµένων ανεµιστήρων 3 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου Σούκο (Schuko) IEC- 320-C13 σε CEE 7/ Χ 750 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου IEC 320 C13/C14 Χαρακτηριστικά BIOS 1 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Κωδικός ρόσβασης κατά την εκκίνηση (Power- on password) Υ οστήριξη Plug and Play υνατότητα αναβάθµισης BIOS Αυτόµατη εκκίνηση µετά την ε αναφορά του δικτύου (Resume after power failure) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Υ οστήριξη Hot Plug αλλαγής δίσκων και τροφοδοτικών Οθόνη Mέγεθος (Inch) 19 Τύ ος 16:9 ή 16:10 Τεχνολογία LED Ανάλυση οθόνης 1920Χ1080 Φωτεινότητα (cd/m2) 200 Tυ ική Αντίθεση (n/1) 800 Χρώµατα (Μ) 16,7 Συνδεσιµότητα DVI-D και VGA Χρόνος α όκρισης (ms) 5 Με ροδιαγραφές ENERGY STAR Συµβατότητα Λογισµικού Υ οστήριξη Λειτουργικών Συστηµάτων: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Solaris Υ οστήριξη εικονικής λατφόρµας : VMware, XenServer, Citrix, Microsoft Windows Server Hyper-V Πιστο οιήσεις Τυ ο οίηση κατασκευαστή ISO 9001 :2008 Τυ ο οίηση CE MARK Εγγύηση Εγγύηση καλής λειτουργίας (Έτη) Εγγύηση στα ροσφερόµενα µέρη τµηµατικά και συνολικά (Έτη) Υ οστήριξη σε ανταλλακτικά και Service µετά το έρας της εγγύησης ( Ετη) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυ η µορφή Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Ελληνικά ή Αγγλικά Παρέχονται συνοδευτικά ρογράµµατα σε CD Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό σύστηµα τύ ου server Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στο χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ δυο (2) τελευταίων ετών Γλώσσα εριβάλλοντος Αγγλική Πλήρη συµβατότητα υ οστήριξη µε συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) Να συνοδεύεται α ο τις νόµιµες άδειες αυτοκόλλητα CD / DVD κτλ

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Λογισµικό λατφόρµας υ οστήριξης εικονικών µηχανών Να εριλαµβάνεται λατφόρµα υ οστήριξης εικονικών µηχανών για τον ροσφερόµενο εξυ ηρετητή (1 διακοµιστή µε 1 ε εξεργαστή) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ε εξεργαστών (CPUs) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ύρινων (cores) Υ οστήριξη φυσικών ε εξεργαστών 64bit Υ οστήριξη φυσικής µνήµης RAM (GB) Υ οστήριξη εικονικής µνήµης RAM (VRAM) ανά εικονική µηχανή (virtual machine) (GB) Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων (virtual machines hosting) 64bit Μηχανισµός µεταφοράς εικονικής µηχανής, σε λειτουργία, α ό ένα φυσικό µηχάνηµα σε άλλο Μηχανισµός αροχής άµεσης διαθεσιµότητας (Availability) εξυ ηρετητή σε ερί τωση βλάβης υλικού υνατότητα διαχείρισης εικονικών µηχανών Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων Τύ ου MS windows, Linux, Mac OS Υ οστήριξη ελέγχου λειτουργιών δικτύου εισόδου εξόδου (Firewall) Υ οστήριξη αρεµβάσεων στον εικονικό µεταγωγέα (switch) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Συντήρηση υ οστήριξη λατφόρµας εικονικών µηχανών (έτη) 1 ΟΜΑΔΑ 6 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο κάθε µικρο-υ ολογιστής ροορίζεται για τη σύνδεση µε το υ όλοι ο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές ροκειµένου να ε ιτρέ ει τόσο την διαχείριση του συστήµατος σε το ικό ε ί εδο όσο και την α οστολή των α αραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυ ηρετητή του συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 6 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

23 ΕΠ 6.1 ΜΙΚΡΟ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤHΣ PC Στον αρακάτω ίνακα εριγράφονται οι α αιτήσεις για την οµάδα 6: ηλεκτρονικοί υ ολογιστές: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ο µικρο-υπολογιστής προορίζεται για τη σύνδεση µε το υπόλοιπο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές προκειµένου να επιτρέπει τόσο την κεντρική διαχείριση των υποσυστηµάτων στο χώρο στάθµευσης όσο και την αποστολή των απαραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή του συστήµατος Συχνότητα επεξεργαστή Μνήµη RAM Σκληρός δίσκος Κατανάλωση Συνδεσιµότητα οθόνης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 3 Τεµάχια Ελάχιστο 1GHz Ελάχιστο 1GB 1x2.5" HDD ή SSD µε ελάχιστη χωρητικότητα τα 60 GB Μέγιστο 40w 1xVGA ή 1X HDMI Συνδεσιµότητα συσκευών 2x USB 2.0 Συνδεσιµότητα δικτύου Επιπλέον θύρα ιαστάσεις Λειτουργικό σύστηµα 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbit ή 10/100/1000 Mbit) 1xRS485 (ή 1xRS232 µε προσαρµογέα σε RS485) Μέγιστες 260mmx200mmx80mm Συµβατό Windows XP ή Windows 7 ή παραπλήσιου τύπου 23

24 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 24

25 4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης 3. Εξοπλισμός καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια EΠ.1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM , , EΠ.1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM. 8 60,00 480, EΠ.1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM , , EΠ.1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM , , ΕΠ.1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM , ΕΠ.1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ 250 2,10 525, ΟΜΑΔΑ 1: Σύνολο " Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" 9.500,99 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,23 ΟΜΑΔΑ 1: Γενικό Σύνολο "Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" ,22 EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM , , EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM , , ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 3 Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 4.460,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,80 ΟΜΑΔΑ 3: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 5.485,80 25

26 ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ , , ΕΠ.4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (1ΣΕΙΡΑΣ Χ4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ , ΟΜΑΔΑ 4: Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 5.600,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 4: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 6.888,00 ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠ.5.1 ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 5: Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 5.700,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 5: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 7.011,00 6. Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ.6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 3 360, , ΟΜΑΔΑ 6 Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.080,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 6 248,40 ΟΜΑΔΑ 6: Γενικό Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.328,40 Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού Κόστος Χωρίς ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) ,99 ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 +ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) 6.058,43 Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ) ,42 26

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι τεχνικές ροδιαγραφές αρουσιάζονται µε µορφή ινάκων σύµφωνα µε τα ισχύοντα ερί διαγωνισµών του δηµοσίου. Στη συνέχεια εριγράφεται και ε εξηγείται ο τρό ος συµ λήρωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14PROC002386030 2014-11-06 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 13:40:09 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2ΚΧΩΗ5-5Ο8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης Τηλέφωνο: 2821341703

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ Ε/Κ.Σ.Σ.Υ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

DDR3L-1333/1600 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 79401/TY 5449

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες : 01/09/16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕ. Αριθμός Πρωτ. : 10317 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στον Πειραιά σήμερα την 22 η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα μεταξύ: Α. Του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...1 Πειραιάς 15/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Η Μ Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜ ΙΣ: Ε. ΝΙΚΛΑΚΠΥΛΣ Τηλ: 213-2022395, 213-2022704 FAX: 213-2022410 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηνουμενίτσα: 06//06 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. πρωτ. : 36/73 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 8 Πληροφορίες: Λογοθέτης Θωμάς Τηλ: 6653600367

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003234713 2015-10-30

15REQ003234713 2015-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 01 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 2718/Μ/08 Μυτιλήνη, 22 Οκτωβρίου 2008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. /νση: Κνωσσού 2 Άγιος Νικόλαος 04 / 8 /2014 Αριθµ.Πρωτ: 6549 Βαθ. Προτερ/τας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ξύλινου ροκατασκευασµένου οικίσκου και έργκολας για το Αθλητικό Κέντρο Οµορφοκκλησιάς ΚΑ

Προµήθεια ξύλινου ροκατασκευασµένου οικίσκου και έργκολας για το Αθλητικό Κέντρο Οµορφοκκλησιάς ΚΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 1α/16 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια ξύλινου ροκατασκευασµένου οικίσκου και έργκολας για το Αθλητικό Κέντρο Οµορφοκκλησιάς ΚΑ 30.6699.0005 ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τη διαδικασία των προσφορών για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού του Επιµελητηρίου Λάρισας Το Επιµελητήριο Λάρισας, έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Νόµου 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α).

Διαβάστε περισσότερα