Trainees perception and level of satisfaction of Greek ENT training: A questionnaire survey.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trainees perception and level of satisfaction of Greek ENT training: A questionnaire survey."

Transcript

1 Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 45, July - August - September 2011, pages original article Trainees perception and level of satisfaction of Greek ENT training: A questionnaire survey. Βαθμός ικανοποίησης των ειδικευόμενων ωτορινολαρυγγολόγων από την εκπαίδευση τους στα νοσοκομεία της Αττικής - Προοπτική μελέτη με χρήση ερωτηματολογίου Eleni Pappa, Rania Adamopoulou, Anastasia Liapi ENT Department, Sotiria General Hospital of Athens Ελένη Παππά, Ράνια Αδαμοπούλου, Αναστασία Λιάπη Ω.Ρ.Λ. κλινική, Ν.Ν.Θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα Αλληλογραφία: Λιάπη Αναστασία, ΩΡΛ Κλινική, ΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Αθήνα, Introduction: Proper training of young specialists is a prerequisite for offering high quality care to patients. The aim of this study is to assess how satisfied ENT junior doctors are from the training they receive. Materials and Methods: A questionnaire especially designed for this study was distributed to all ENT trainees between June and September There were 30 questions in total covering all aspects of training, i.e. hands-on training, research, exit exams. Results: 35% of the participants reported that they rarely have study days within their working week and 50% have not taken any study leave. 67.5% and 45.5% are not happy with the training they receive in Neurosurgery and Plastic Surgery respectively. The majority of junior doctors describe their supervision in theatre, clinics and emergency clinics as average. 80.5% of the trainees do not keep a logbook and 91.3% do not take part in regular appraisal. Conclusions: It becomes obvious that current ENT training is less than satisfactory. We need a more structured and consistent training programme to meet the needs of our rapidly expanding and challenging specialty and to ensure that Greek junior doctors are up-to-date and competitive within the European medical community. Keywords: ENT specialty, training, junior doctors, questionnaire. Εισαγωγή - Σκοπός: Η επαρκής εκπαίδευση των νέων ιατρών αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εκτιμήσουμε κατά πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι ειδικευόμενοι Ωτορινολαρυγγολόγοι από την ποιότητα εκπαίδευσής τους. Υλικό - Μέθοδος: Απευθυνθήκαμε στους ειδικευόμενους Ωτορινολαρυγγολόγους των νοσοκομείων Αττικής, το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου Χρησιμοποιήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο σχεδιάστηκε για την παρούσα μελέτη. Αποτελείται από τριάντα ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή ελεύθερου πεδίου, που καλύπτουν συνολικά το φάσμα της εκπαίδευσης όπως ιατρική ενημέρωση - επιστημονικό έργο, ιατροχειρουργική εκπαίδευση και αξιολόγηση - εξετάσεις ειδικότητας. Αποτελέσματα: Κύρια κριτήρια επιλογής του νοσοκομείου λήψης ειδικότητας αποτέλεσαν ο χρόνος αναμονής και η φήμη του νοσοκομείου. Το 35% των ειδικευόμενων θεωρούν ότι τους απομένει σπάνια χρόνος κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους να ασχοληθούν με επιστημονικό έργο και το 30,5% καθόλου. Επίσης, ποσοστό 50% μας απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει ακόμη χρήση της εκπαιδευτικής τους άδειας. 67.5% των ερωτώμενων δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την εκπαίδευσή τους στη Νευροχειρουργική όπως και το 45.5% στην Πλαστική χειρουργική. Μέτρια εξάλλου θεωρούν οι περισσότεροι την επίβλεψή τους στο χειρουργείο, στα εξωτερικά ιατρεία αλλά και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ποσοστό ). Το 80.5% των εκπαιδευόμενων δε διατηρεί προσωπικό φάκελο προόδου (logbook) και το 91.3% δε συμμετέχει σε τακτική αξιολόγηση της εκπαίδευσής του. 25

2 Συμπεράσματα: Προκύπτει σαφώς ότι η εκπαίδευση ως έχει δεν κρίνεται ικανοποιητική. Απαιτείται ίσως ένα πιο δομημένο και τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ταχεία εξέλιξη της ειδικότητάς μας, να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη και να συμβαδίζουμε με τα αντίστοιχα προγράμματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.. Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ειδικευομένων, Ω.Ρ.Λ ειδικότητα, ερωτηματολόγιο. Εισαγωγή Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα προαγωγής της υγείας, η σωστή παροχή της οποίας εξαρτάται ομότιμα τόσο από την αρτιότητα της διάγνωσης και της θεραπείας, όσο και από τη σωστή σχέση ιατρού ασθενούς. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της υγείας αναμφισβήτητα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο όσων συμμετέχουν σ αυτήν, ανάγκη η οποία πολλαπλασιάζεται εξαιτίας των γοργών ρυθμών εξέλιξης της ιατρικής. Γίνεται εμφανές ότι η εξασφάλιση καταρτισμένων, με ανθρώπινες αξίες και ενημερωμένων για τις σύγχρονες προοπτικές νέων ιατρών, αποτελεί προϋπόθεση της σωστής ευόδωσης της υγείας σε όλα τα επίπεδά της. Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει το κατά πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται οι ειδικευόμενοι Ωτορινολαρυγγολόγοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία δεν βρέθηκαν παρόμοιες εργασίες που να αφορούν την ειδικότητά μας στην ελληνική πραγματικότητα. Υπάρχει βέβαια η ερευνητική εργασία του Α. Ράμμου και συν(9)., η οποία δημοσιεύτηκε στα Αρχεία Ελληνικής ιατρικής 2011, 28 (1):48 56, που αποτελεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του έγκυρου διεθνούς ερωτηματολογίου PHEEM (Postgraduate Hospital Educational Environment Measure), σχεδιασμένου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των ειδικευομένων ιατρών. Η μελέτη αυτή ωστόσο περιορίζεται στην επικύρωση της μετάφρασης, χωρίς ακόμη να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Η παρουσα μελετη είναι προοπτικού τύπου με χρήση ερωτηματολογίου, απευθυνόμενη στους ειδικευόμενους της Ωτορινολαρυγγολογίας στα νοσοκομεία της Αττικής. Σκοπός μας είναι να ανιχνεύσουμε το βαθμό ικανοποίησης τους από την εκπαίδευσή τους, καθώς και να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους όσον αφορά στη λήψη της ΩΡΛ ειδικότητας. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο υπό το φως των νέων προτάσεων για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών του Υπουργείου Υγείας και των γενικότερων εξελίξεων στον τομέα της υγείας. Υλικό - Μέθοδος Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α), το οποίο σχεδιάσαμε εμείς. Δεν αναζητηθηκε κάποιο ήδη δοκιμασμένο και πιστοποιημένο ερωτηματολόγιο (όπως το PHEEM), γιατί εξαρχής ο στόχος μας περιοριζόταν στην ελληνική πραγματικότητα και στην ΩΡΛ ειδικότητα. Στις ερωτήσεις καταλήξαμε έπειτα από επανειλημμένες συζητήσεις με ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ωτορινολαρυγγολόγους της Αττικής. Το τελικό ερωτηματολόγιο αποτελείται από τριάντα (30) ερωτήσεις. Τέσσερις από αυτές αφορούν δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, έτος εκπαίδευσης και κλινική άσκησης). Εικοσιτέσσερις είναι κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών), ομαδοποιημένες σε αδρές ενότητες που αφορούν σε γενικές πληροφορίες, ιατρική ενημέρωση επιστημονικό έργο, ιατροχειρουργική εκπαίδευση και αξιολόγηση εξετάσεις ειδικότητας. Οι υπόλοιπες δύο ερωτήσεις αφήνουν ελεύθερο χώρο για σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις σχετικά με τα εξάμηνα Πλαστικής χειρουργικής και Νευροχειρουργικής και την εκπαίδευση των ερωτηθέντων στην Ωτορινολαρυγγολογική ειδικότητα ως σύνολο. Η ανωνυμία διατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο υπήρχε ως προαιρετικό πεδίο η αναφορά της κλινικής στην οποία εκπαιδεύονται οι συμμετέχοντες. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους ειδικευόμενους Ωτορινολαρυγγολόγους το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του Η διανομή έγινε είτε ανά κλινική, είτε κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Α και Β πανεπιστημιακής Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής στο αμφιθέατρο του Ιπποκράτειου νοσοκομείο. Συνοδευόταν από προφορική ενημέρωση για το σκοπό της μελέτης και σ όλες τις περιπτώσεις έγινε υπενθύμιση της προσπάθειας μας έως και 3 φορές, έτσι ώστε να θεωρούμε ότι το σύνολο των ειδικευομένων στα νοσοκομεία της Αττικής είχαν τη δυνατότητα συμμετοχής. Προτιμήσαμε αυτόν τον τρόπο συλλογής των ερωτηματολογίων, κι όχι την οδό του ταχυδρομείου - ηλεκτρονικού ή μη, για να ελαχιστοποιήσουμε την μειωμένη ανταπόκριση λόγω επιπρόσθετης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια δεν μοιράστηκαν ονομαστικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία. Αποτελέσματα Ο αριθμός των ειδικευόμενων της Ωτορινολαρυγγολογίας στα νοσοκομεία της Αττικής είναι περίπου 100 και μπορεί να κυμανθεί λόγω αδειών μητρότητας, διορισμών σε προσωποπαγή θέση και άλλων αιτιών. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνάς μας εκπαιδεύονταν συνολικά 94 ειδικευόμενοι. Όλοι οι ειδεικευόμενοι ήρθαν σε επαφή με τα ερωτηματολόγιά μας. Συλλέξαμε 46 απαντημένα ερωτηματολόγια, ποσοστό επί του συνόλου 49%. Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν δίδονται 26

3 αναλυτικά τα αποτελέσματα σε χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντήσεων. Γενικές πληροφορίες: Με βάση τις δοσμένες απαντήσεις, ο μέσος όρος του ειδικευόμενου Ωτορινολαρυγγολόγου στα νοσοκομεία της Αττικής κατά την ερευνητική περίοδο αφορά άρρενες (σε ποσοστό 70,5%), ηλικίας ετών (ποσοστό 60,5%), που διανύει το δεύτερο ήμισυ της εξειδίκευσής του (ποσοστό 69% των όσων μας απάντησαν) και εργάζεται σε ΩΡΛ κλινική που δίνει πλήρη ειδικότητα (ποσοστό 84,5%). Κύρια κριτήρια επιλογής του νοσοκομείου λήψης ειδικότητας, αποτέλεσαν ο χρόνος αναμονής (σε ποσοστό 50%) και η φήμη του νοσοκομείου (ποσοστό 41,5%). εικονα 1 Με ποιά κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο νοσοκομείο; (οι απαντήσεις μπορεί να είναι περισσότερες από μία) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Χρόνος Αναμονής Τοποθεσία Φήμη Νοσοκομείου Συνεργάτες / Εκπαιδευτές Τυχαία Άλλοι Λόγοι Δεν απαντώ Ιατρική ενημέρωση - Επιστημονικό έργο: Σαράντα ένα (41) άτομα (ποσοστό 89%) αναφέρουν ότι υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο στην κλινική τους, αλλά μόνο δέκα εφτά (ποσοστό 37%) γνωρίζουν να υπάρχει ενημερωμένη βιβλιοθήκη στο νοσοκομείο τους. Επίσης, το 35% των ειδικευόμενων θεωρούν ότι τους απομένει σπάνια χρόνος κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους να ασχοληθούν με επιστημονικό έργο και το 30,5% καθόλου. Αντίθετα, πολύ συχνά ή συχνά δηλώνουν ότι απασχολούνται σε ποσοστό 4,5% και 2% αντίστοιχα, ενώ μέτρια 26%. Χρήση της εκπαιδευτικής τους άδειας 1-2 φορές το χρόνο δηλώνουν ότι κάνουν 12 άτομα (ποσοστό 26%), λιγότερο από μία φορά το χρόνο δέκα άτομα (ποσοστό 22%), ενώ 23 άτομα (ποσοστό 50%) μας απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει ακόμη χρήση αυτής. Η ενθάρρυνση για την εκπόνηση επιστημονικού έργου, είτε με ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια, είτε με δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά απεικονίζεται στην εικόνα % 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% ναι, ενεργά μέτρια πολύ λίγο εικονα 2 καθόλου δεν απαντώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή σας σε συνέδρια (με προφορικές ανακοινώσεις ή poster); Ιατροχειρουργική εκπαίδευση: Στην εικόνα 3 υπάρχει αναλυτικό γράφημα σχετικά με την επάρκεια κάλυψης των επιμέρους υπό-ειδικοτήτων της Ωτορινολαρυγγολογίας. Είναι άξιο μνείας το γεγονός ότι 31 άτομα (ποσοστό 67,5%) δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την εκπαίδευσή τους στην Νευροχειρουργική. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Πλαστική χειρουργική είναι 45,5%, για την Στοματολογία / Γναθοχειρουργική 52%, για την Παιδιατρική ΩΡΛ 54,5%, την Ογκολογία κεφαλής και τραχήλου 17,5% και για την Ακοολογία 6,5%. εικονα 3 ναι, ενεργά μέτρια πολύ λίγο καθόλου δεν απαντώ ενθαρρύνoνται οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά; Θεωρείτε ότι καλύπτονται επαρκώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας οι εξής υπο-ειδικότητες; 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ΝΑΙ, ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ Παιδιατρική ΩΡΛ Ογκολογία Ακοολογία Νευροωτολογία Πλαστική Χειρουργική Νευροχειρουργική Στοματολογία 27

4 Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η διαπίστωση ότι το 41,5% των ερωτώμενων θεωρούν μέτρια την επίβλεψή τους στην εφημερία, ενώ στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5% και στο χειρουργείο 35%. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίβλεψη και την εκπαίδευση κατά το ημερήσιο πρόγραμμα μιας Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στους παρακάτω πίνακες <πίνακες 1 και 2>). εικονα 5 Σε πόσα χειρουργεία εκπαιδεύεστε κατά μέσο όρο την εβδομάδα; περισσότερα από 5 2 έως 4 1 έως 2 λιγότερα από 1 Πίνακας 1 Θεωρείτε επαρκή την επίβλεψή σας Στην εικόνα 4 απεικονίζεται η συχνότητα των ενδοκλινικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις δοθείσες απαντήσεις, ενώ στην εικόνα 5 αποδίδονται ο αριθμός των χειρουργείων στα οποία εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι της μελέτης μας. 28 Στα Τακτικά Στα Στο Εξωτερικά επείγοντα χειρουργείο Ιατρεία περιστατικά Ναι, αρκετά 17,5% 15% 52% Μέτρια 34,5% 41,5% 35% Πολύ λίγο 33% 30,5% 6,5% Καθόλου 13% 13% 6,5% Δεν απαντώ 2% 0% 0% Πίνακας 2 Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευσή σας Στα Τακτικά Στα Στο Εξωτερικά επείγοντα χειρουργείο Ιατρεία περιστατικά Ναι, αρκετά 17,5% 22% 17,5% Μέτρια 43,5% 45,5% 45,5% Πολύ λίγο 14% 26% 19,5% Καθόλου 6,5% 6,5% 17,5% Δεν απαντώ 2% 0% 0% εικονα 4 Πόσο συχνά διοργανώνονται εκπαιδευτικά μαθήματα στην κλινική σας; 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% 32.50% 13% 11% 15% 17.50% >μία φορά /... 1 φορά / εβδομάδα 2 φορές / μήνα 1 φορά / μήνα < μία φορά / μήνα δεν... δεν ξέρω/ δεν... 2% μικρής βαρύτητας μέσης βαρύτητας Μικρής βαρύτητας: αδενοειδεκτομή, σωληνίσκοι αερισμού, βιοψία λεμφαδένων, μικροεπεμβάσεις, κ.α. Μέσης βαρύτητας: αμυγδαλεκτομή, διαφραγματοπλαστική, μικρολαρυγγοσκόπηση, οισοφάγο/βρογχοσκόπηση, FESS, τραχειοτομία, κ.α. Μεγάλης βαρύτητας: τυμπανοπλαστική, λαρυγγεκτομή, παρωτιδεκτομή, θυρεοειδεκτομή, επεμβάσεις βάσης κρανίου, κ.α. Αξιολόγηση - εξετάσεις ειδικότητας: Τριάντα εφτά ειδικευόμενοι (ποσοστό 80,5%) δηλώνουν ότι δεν διατηρούν προσωπικό φάκελο προόδου (logbook) και σαράντα δύο από τους ερωτώμενους (ποσοστό 91,3%) αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τακτική αξιολόγηση της εκπαίδευσής τους. Επιπλέον, σαράντα δύο από τα σαράντα έξι συνολικά άτομα (ποσοστό 91,3%) απάντησαν ότι στην κλινική τους δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτών τους. Αρκετά θεωρούν ότι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ειδικότητας από το νοσοκομείο τους το 32,5% των ειδικευομένων που μας απάντησαν, μέτρια το 37%, πολύ λίγο το 17,5% και καθόλου το 13%. Παράλληλα, 12 άτομα (ποσοστό 26%) δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων λήψης ειδικότητας, 9 άτομα (19,5%) αντιθέτως διαφωνούν με αυτόν, ενώ 25 άτομα (ποσοστό 54,5%) προτίμησαν να μην πάρουν θέση για το θέμα. <εικόνα 6> Έχει ενδιαφέρον επίσης η διαπίστωση ότι είκοσι ένας από τους ερωτώμενους (ποσοστό 45,5%) βρίσκουν χρήσιμη την καθιέρωση εξετάσεων για την έναρξη της ειδικότητας, 17 (ποσοστό 37%) διαφωνούν με την προοπτική αυτή, ενώ 8 άτομα (17,5%) δεν εξέφρασαν άποψη. <εικόνα 6> Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι είκοσι τέσσερεις ειδικευόμενοι (ποσοστό 52%) δηλώνουν μέτρια έτοιμοι να ασκήσουν

5 ανεξάρτητα την Ωτορινολαρυγγολογία με το πέρας της ειδικότητάς τους, ενώ αρκετά έτοιμοι φαίνεται να αισθάνονται οι εννέα, δηλ. ποσοστό 19%. <εικόνα 7> εικονα 6 Σε πόσα χειρουργεία εκπαιδεύεστε κατά μέσο όρο την εβδομάδα; Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων λήψης ειδικότητας; Θεωρείτε χρήσιμη την καθιέρωση εξετάσεων για την έναρξη της ειδικότητας; 0.00% εικονα 7 Τελειώνοντας την ειδικότητα, πόσο έτοιμοι νιώθετε να την ασκήσετε ανεξάρτητα; καθόλου 6% 20.00% ναι 26% όχι 19.50% δεν απαντώ 54.50% 30.00% όχι 37.00% δεν απαντώ 17.50% 40.00% ναι 45.50% 50.00% 60.00% Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στην ελεύθερη ερώτηση στην oποία ζητούνται σχόλια σχετικά με τη διάρκεια και τον τρόπο εκπαίδευσης των «εξαμήνων» Πλαστικής χειρουργικής και Νευροχειρουργικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των ειδικευόμενων που μας απάντησαν διαφωνούν με το θεσμό αυτό όπως εφαρμόζεται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στην πράξη δεν επιτελεί το σκοπό του και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί γραφειοκρατική διαδικασία. Προτείνονται δε διάφορες λύσεις, όπως η μικρότερη χρονική διάρκεια της επιμέρους εκπαίδευσης, προσθήκη ή ακόμα και αντικατάσταση των αντικειμένων με άλλες υπό-ειδικότητες, (π.χ. Στοματολογία, παιδο-ωρλ) και κυρίως ουσιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των εκάστοτε κλινικών ώστε να προσφέρεται πραγματικά χρήσιμη και ουσιώδης εκπαίδευση για το νέο Ωτορινολαρυγγολόγο. Τέλος, μεγάλης σημασίας θεωρούμε ότι κρίνονται οι προτάσεις / σχόλια των ερωτώμενων ειδικευόμενων σχετικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους, όπως αυτά καταγράφονται στην πλειονότητά τους, και καταδεικνύονται στον πίνακα 3: Πίνακας 3 Προτάσεις για βελτίωση της εκπαίδευσης Κατάρτιση ενιαίου και καθολικής εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών ανά έτος ειδικότητας, με καθιέρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και χειρουργικών χρόνων ανάλογα με την πρόοδό τους Αναθεώρηση της καταλληλότητας των επιμέρους κλινικών στην παροχή χρόνου ειδικότητας Αξιολόγηση εκπαιδευτών με κυρώσεις επί ανεπάρκειας Αποσυμφόρηση ενδοκλινικών γραφειοκρατικών διαδικασιών Καλύτερη επίβλεψη σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία εφημερίες Περισσότερος και ουσιαστικότερος χειρουργικός χρόνος Μεγαλύτερη ενθάρρυνση ερευνητικής δραστηριότητας, ευνοϊκότερες συνθήκες για συνεχή εκπαίδευση (π.χ. εξασφάλιση θέσεων σε πρακτικά σεμινάρια, περισσότερος ελεύθερος χρόνος) πολύ λίγο 22.00% αρκετά 20.00% μέτρια 52.00% Συζήτηση Πριν από οποιαδήποτε διαπίστωση θα θέλαμε να σταθούμε για λίγο στην απροθυμία και σχετική διστακτικότητα της πλειονότητας των ερωτηθέντων στη διατύπωση των απόψεών τους. Σίγουρα, το μέτριο ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη μας συγκριτικά με το αντίστοιχο ποσοστό σε ανάλογες μελέτες του εξωτερικού (1-6) που κυμαίνεται γύρω στο 90% σε αρκετές περιπτώσεις, προβληματίζει. Ίσως η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στις εργασιακές συνθήκες στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με το φορτωμένο ωράριο και μια κάποια αναβλητικότητα να εξηγούν εν μέρει το αποτέλεσμα αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι αποτελεί προσπάθεια υποτίμησης ή υπονόμευσης της εργασίας μας. Είναι επίσης αξιομνημόνευτο το γεγονός ότι λιγότερα από τα μισά άτομα μας γνωστοποίησαν το νοσοκομείο στο οποίο ασκούνται (43.5%), παρόλο που η ανωνυμία των συμμετεχόντων διατηρήθηκε σε κάθε περίπτωση. Αυτό δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ποιες κλινικές έχουν πιο ικανοποιημένους ειδικευόμενους ιατρούς. Έτσι η άμεση συσχέτιση απαντήσεων με συγκεκριμένες Ω.Ρ.Λ κλινικές διόλου δεν επιχειρήθηκε στην έρευνά μας. 29

6 Όπως έχει προαναφερθεί, δεν υπάρχει παρόμοια μελέτη στα ελληνικά δεδομένα με εξαίρεση τη μετάφραση του εργαλείου μέτρησης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ειδικευομένων PHEEM (9), που και αυτή δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα της έρευνάς μας πρωτογενές υλικό, που δεν δύναται να συγκριθεί με αντίστοιχα του παρελθόντος ή με ανάλογες μετρήσεις άλλων ειδικοτήτων στην Ελλάδα. Μπορούμε, ωστόσο, να προχωρήσουμε σε επιμέρους συγκρίσεις και συσχετίσεις με έρευνες του εξωτερικού. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη μελέτη του M.E.Devlin και συν. που δημοσιεύτηκε το 2002 (2), σύνδεση με το διαδίκτυο είχε το 63% των ειδικευόμενων Γναθοχειρουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη δική μας μελέτη το 89%. Πρόσβαση σε ενημερωμένη βιβλιοθήκη, σύμφωνα με την προηγούμενη έρευνα, έχει το 84% και σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά το 86% των ειδικευόμενων (2), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα είναι 37%. Στη μελέτη, δε, του Dr.Khalid και συν. που δημοσιεύτηκε το 2006 (3), όλοι οι ειδικευόμενοι δερματολογίας στη Σ. Αραβία, ήταν συνδρομητές περιοδικών που αφορούσαν την ειδικότητας τους. Επίσης, στην εργασία του Chr.Georgalas και συν. που δημοσιεύτηκε το 2005 (10), η πλειοψηφία των ειδικευόμενων Ωτορινολαρυγγολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο (92% στο τέλος του πρώτου έτους εξειδίκευσης και 73% στο τέλος των επόμενων τριών ετών), εμφανίζονται να έχουν κατακτήσει όλους τους προαπαιτούμενους χειρουργικούς χρόνους. Στην Ελλάδα, όπου δεν ισχύει επίσημο πρόγραμμα χειρουργικής διδασκαλίας, αρκετά ικανοποιημένοι από τη χειρουργική τους εκπαίδευση δηλώνουν οι ειδικευόμενοι σύμφωνα με τη μελέτη μας σε ποσοστό 17,4% και μέτρια ικανοποιημένοι σε ποσοστό 45,5%. Αναμφισβήτητα, προκύπτουν αρκετά αισιόδοξα στοιχεία από την έρευνά μας. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των ειδικευόμενων Ωτορινολαρυγγολόγων στα νοσοκομεία της Αττικής, θεωρούν επαρκή σε άλλοτε άλλο βαθμό την επίβλεψή τους στο χειρουργείο, στα εξωτερικά ιατρεία αλλά και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (Πίνακας 1). Επίσης περισσότεροι από το εβδομήντα τοις εκατό των ερωτώμενων νιώθουν έτοιμοι, αρκετά ή μέτρια, να ασκήσουν ανεξάρτητα την Ωτορινολαρυγγολογία με το πέρας της εξειδίκευσής τους. Ανάγονται ωστόσο και αποτελέσματα που προβληματίζουν. Είναι εντυπωσιακό ότι κανείς από όσους μας απάντησαν δε θεωρεί επαρκή την εκπαίδευσή του στη Στοματολογία / Γναθοχειρουργική, ένα άτομο (2%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την εκπαίδευσή του στη Νευροχειρουργική και τρία άτομα (6,5%) αντίστοιχα για την Πλαστική Χειρουργική. Ειδικά τα δύο τελευταία ποσοστά γεννούν ιδιαίτερα ερωτήματα, δεδομένου ότι η Νευροχειρουργική και η Πλαστική Χειρουργική είναι οι μόνες υπό-ειδικότητες που, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη χορήγηση της ΩΡΛ ειδικότητας, καλύπτονται μεμονωμένα με εξάμηνη εκπαίδευση. Η παρατήρηση δε αυτή συνάδει με τη διαπίστωση ότι το σύνολο των ερωτηθέντων που μας απάντησαν στην ελεύθερη ερώτηση σχετικά με τα «εξάμηνα» Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής επισήμαναν ότι στην πράξη δεν πραγματοποιούν τον εκπαιδευτικό τους σκοπό, προβάλλοντας σαφώς την ανάγκη αναθεώρησης και επαναδιαπραγμάτευσης του τρόπου διεξαγωγής τους. Άξιο μνείας επίσης είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με τις δοθείσες απαντήσεις, το 80,5% των ειδικευομένων δεν διατηρούν προσωπικό φάκελο προόδου (logbook). Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού το logbook αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό ταυτότητας της εκπαιδευτικής εξέλιξης του κάθε ιατρού. Παρομοίως, σκέψεις γεννά και η διαπίστωση ότι στο 91,3% των περιπτώσεων αναφέρεται ότι δεν υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών. Χάριν συγκρίσεως παρατίθεται η μελέτη των Dr.Khalid και συν (3), κατά την οποία ποσοστό 85% των ειδικευόμενων δερματολόγων στη Σ. Αραβία καλείται κάθε χρόνο να επιλέξει ψηφίζοντας τους εκπαιδευτές του επόμενου διδακτικού έτους. Αναπόφευκτα η εκπαίδευση κάθε ειδικευόμενου εξελίσσεται ταυτόχρονα με την παροχή από μέρους του υπηρεσιών υγείας. Είναι πολύ σημαντικό, η εργασιακή καθημερινότητα να μην παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία (6). Στη μελέτη μας οι μισοί από τους ειδικευόμενους που μας απάντησαν, δηλώνουν ότι ουδέποτε έχουν κάνει χρήση της εκπαιδευτικής τους άδειας. Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού η εκπαιδευτική άδεια φαίνεται να είναι ενσωματωμένη στην καθημερινότητα του νέου ιατρού, ίσως επειδή συχνά είναι επιδοτούμενη. Επίσης σύμφωνα πάντα με τις δοσμένες απαντήσεις, ποσοστό 45,5% των ατόμων θεωρούν ότι ενθαρρύνεται πολύ λίγο ή καθόλου η συμμετοχή τους σε συνέδρια με προφορικές ανακοινώσεις ή πόστερ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά είναι 63%. Επιπλέον, 30 άτομα (75,5%) αναφέρουν ότι δεν έχουν χρόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους να ασχοληθούν με επιστημονικό έργο. Τέλος, ένα άλλο σημείο της μελέτης μας που θα θέλαμε να σχολιάσουμε αφορά στα ενδοκλινικά μαθήματα. Προσέχοντας κανείς το αντίστοιχο γράφημα (εικόνα 4), διαπιστώνει ότι είναι δικόρυφο. Υπάρχουν δηλαδή Ωτορινολαρυγγολογικές κλινικές που δεν διοργανώνουν μαθήματα για τους ειδικευόμενούς τους (σε ποσοστό 17,5% των απαντήσεων), ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες κλινικές (σε ποσοστό 32,5%) όπου πραγματοποιούνται ενδοκλινικά μαθήματα κάθε εβδομάδα. Αυτή η διαπίστωση, θέτει το εύλογο ερώτημα της καταλληλότητας ορισμένων κλινικών ως προς την παροχή της Ωτορινολαρυγγολογικής ειδικότητας. Άλλωστε ο προβληματισμός αυτός επι- 30

7 σημάνθηκε αρκετές φορές και στα σχόλια των ειδικευομένων στην ελεύθερη ερώτηση του ερωτηματολογίου μας σχετικά με τη εκπαίδευση τους ως σύνολο. Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσπάθεια αξιολόγησης του υπάρχοντος συστήματος χορήγησης της ειδικότητας της Ωτορινολαρυγγολογίας. Αντιπροσωπεύει μια καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των ειδικευομένων ΩΡΛ στα νοσοκομεία Αττικής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους και μια αδρή ανίχνευση των προβληματισμών και των προτάσεων τους. Προκύπτει σαφώς ότι η εκπαίδευση ως έχει παρουσιάζει ελλείψεις. Απαιτείται ίσως ένα πιο δομημένο και τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ταχεία εξέλιξη της ειδικότητάς μας, να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη και να συμβαδίζουμε με τα αντίστοιχα προγράμματα των προηγμένων στον τομέα αυτό χωρών. Ελπίζουμε το όλο εγχείρημά μας να αποτελέσει έναυσμα για δημιουργική σκέψη και περαιτέρω έρευνα. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή της Ωτορινολαρυγγολογίας κ. Αρ. Αθανασιάδη - Σισμάνη για το χρόνο του, τη συγκατάθεσή του και τη παρότρυνσή του για την παρούσα μελέτη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Nadarajah R, Tait M et al. Audit of Neurosurgery Senior House Officer training in the United Kingdom and Eire: a postal survey. British Journal of Neurosurgery, June 2004; 18(3): Devlin MF, McCaul JA, Currie WJR. Trainees perceptions of UK maxillofacial training. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (2002) 40, Khalid M.A. The current status of Dermatology residency training in Saudi Arabia: Trainees perspective. Accepted for publication in EMH 2006, available at: 4. McGuran LA, Maran NJ et al. Accident and emergency training perspectives in Scotland. Emerg Med J 2006;23: Mahendran S, Bennet AMD et al. Audit of specialist registrar training in tympanomastoid surgery for chronic otitis media. The journal of Laryngology 7 Otology (2006),120: Compeau C, Tyrwhitt J et al. A retrospective review of general surgery training outcomes at the University of Toronto. Can.J.Surg, Vol.52, No 5., October Hingorani A, Ascher E et al. Self-assessment of the Training of Vascular Fellows: Survey results of 219 Vascuklar Fellows from 2004 through Vasc Endovascular Surg 2009;43; Rajesh U, Nagrani R. Overseas registrars training in obstetrics and gynaecology in Wales - a questionnaire survey. Journal of Obstetrics and Gynaecology (January 2004) Vol.24, No.1, Ράμμος A, Τάτση K και συν. Μετάφραση στα Ελληνικά του εργαλείου μέτρησης εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ειδικευομένων PHEEM (postgraduate hospital educational environment measure). ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2011,28(1): Georgalas C, Hadjihannas E et.al. Operative training in otolaryngology in the United Kingdom: A specialist registrar survey. Journal of Laryngology & Otology (2005), 119 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: το χρησιμοποιηθέν ερωτηματολόγιο: ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ηλικία: Φύλο : 3. Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης στην ΩΡΛ ειδικότητα: Έτη... Μήνες Σε ποιο νοσοκομείο εκπαιδεύεστε; (προαιρετικό): 5. Το νοσοκομείο σας δίνει πλήρη ειδικότητα; Ναι Όχι 6. Με ποια κριτήρια επιλέξατε το συγκεκριμένο νοσοκομείο; Χρόνος αναμονής Τοποθεσία Φήμη νοσοκομείου Συνεργάτες / εκπαιδευτές τυχαία Άλλοι λόγοι 7. Υπάρχει internet στο τμήμα σας; Ναι Όχι 8. Το νοσοκομείο σας διαθέτει ενημερωμένη βιβλιοθήκη με διεθνή ΩΡΛ περιοδικά; Ναι Όχι 9. Πόσες φορές το χρόνο κάνετε χρήση της εκπαιδευτικής σας άδειας; >2 φορές το χρόνο 1-2 φορές το χρόνο λιγότερο από μια φορά το χρόνο δεν έχω κάνει χρήση της εκπαιδευτικής μου άδειας 10. Πόσο συχνά διοργανώνονται εκπαιδευτικά μαθήματα στην κλινική σας; >μια φορά την εβδομάδα 1 φορά την εβδομάδα 2 φορές το μήνα 1 φορά το μήνα Λιγότερο από μια φορά το μήνα Δε διοργανώνονται 11. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή σας σε συνέδρια με προφορικές ανακοινώσεις ή poster; Ναι, ενεργά Μέτρια Πολύ λίγο Καθόλου Ενθαρρύνονται οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά; Ναι, ενεργά Μέτρια Πολύ λίγο Καθόλου 31

8 13. Έχετε χρόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου σας να ασχοληθείτε με επιστημονικό έργο; Πολύ συχνά Συχνά Μέτρια Σπάνια Καθόλου 14. Θεωρείτε ότι καλύπτονται επαρκώς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας οι εξής υπό-ειδικότητες: Παιδιατρική Ω.Ρ.Λ.: Ογκολογία κεφαλής τραχήλου: Ακοολογία / Νεύρο-ωτολογία: Πλαστική χειρουργική: Νευροχειρουργική: Στοματολογία / Γναθοχειρουργική: 15. Έχετε να κάνετε σχόλια όσον αφορά τη διάρκεια και τον τρόπο εκπαίδευσης των «εξαμήνων» όπως πραγματοποιούνται σήμερα; 16. Θεωρείτε επαρκή την επίβλεψή σας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία; 17. Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευσή σας στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία; 18. Θεωρείτε επαρκή την επίβλεψή σας στην εφημερία; 19. Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευσή σας στα επείγοντα ιατρεία; 20. Θεωρείτε επαρκή την επίβλεψή σας στο χειρουργείο; 21. Θεωρείτε επαρκή την εκπαίδευσή σας στο χειρουργείο; 22. Σε πόσα χειρουργεία εκπαιδεύστε κατά μέσο όρο την εβδομάδα; Μικρής βαρύτητας (π.χ.: αδενοειδεκτομή, σωληνίσκοι αερισμού, βιοψίες λεμφαδένων, μικροεπεμβάσεις κ.α.): > <1 Μέσης βαρύτητας (π.χ.: αμυγδαλεκτομές, διαφραγματοπλαστικές, μικρολαρυγγοσκοπήσεις, οισοφάγο/βρογχοσκοπήσεις, FESS, τραχειοτομίες, αφαίρεση υπογναθίων αδένων, κ.α.): > <1 Μεγάλης βαρύτητας (π.χ.: τυμπανοπλαστικές, λαρυγγεκτομές, παρωτιδεκτομές, θυρεοειδεκτομές, επεμβάσεις βάσης κρανίου, κ.α.) > <1 23. Διατηρείτε προσωπικό φάκελο προόδου (logbook); Ναι Όχι 24. Συμμετέχετε σε τακτική αξιολόγηση της εκπαίδευσής σας; Ναι Όχι 25. Οι εκπαιδευτές σας συμμετέχουν σε τακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου; Ναι Όχι 26. Θεωρείτε ότι το νοσοκομείο σας σας προετοιμάζει για τις απαιτήσεις των εξετάσεων ειδικότητας; 27. Τελειώνοντας την ειδικότητα πόσο έτοιμοι νιώθετε να την ασκήσετε ανεξάρτητα; Αρκετά Μέτρια Πολύ λίγο Καθόλου 28. Θα θεωρούσατε χρήσιμη την καθιέρωση εξετάσεων για την έναρξη ειδικότητας; Ναι Όχι Δεν γνωρίζω 29. Είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διεξάγονται οι τελικές εξετάσεις λήψης ειδικότητας; Ναι Οχι Δεν γνωρίζω 30. Τι προτάσεις /σχόλια έχετε για τη βελτίωση της εκπαίδευσής σας; 32

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Μπάτσης Παντελής Ειδικευόμενος Ιατρός Εργασίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Διπλωματική εργασία για την απόκτηση του τίτλου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες. Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style

Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες. Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες Ετοιμάστηκε για τον: Click to edit Master subtitle style Μάιος 2017 Στόχος Έρευνας Στόχοι της έρευνας είναι να: Αξιολογήσει τις Αντιλήψεις των Ελλήνων για τις Κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016 5η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2015 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μελέτη με θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4266, 23/12/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 90(Ι) του 2001 193(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα έρευνας. σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ

Συμπεράσματα έρευνας. σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ Συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του νέου φορέα για την εποπτεία της αγοράς των ΠΔΚ Επιμέλεια έρευνας: Γρηγορόπουλος Γρηγόριος, Δρ Ναυπηγός Μηχανολ. Μηχ., Καθηγητής ΕΜΠ Παπαδάκος Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κοντούλα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ Στέργιος Βέργος 1 και Βασίλειος Αρέτος 2 Περίληψη Το πρόγραμμα ανταλλαγών σπουδαστών ERASMUS-ΣΩΚΡΑΤΗΣ υλοποιείται στο Τμήμα Δασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Φραγκούλης Καρδιοχειρουργός Α Κρχ, Ω.Κ.Κ. Ιωάννινα 2016

Σ. Φραγκούλης Καρδιοχειρουργός Α Κρχ, Ω.Κ.Κ. Ιωάννινα 2016 Σ. Φραγκούλης Καρδιοχειρουργός Α Κρχ, Ω.Κ.Κ. Ιωάννινα 2016 EUROSCORE European System for Cardiac Operative Risk Evaluation. - 20.000 Ασθενείς - 128 Νοσοκομεία - 8 Ευρωπαϊκές Χώρες - 17 παράμετροι Euroscore

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και Facebook

Μαθητές και Facebook Μαθητές και Facebook Σιώσιος Γεώργιος 1, Σταματίου Εύα 2, Στεφανίδης Παύλος 3, Τασέλη Ασπασία 4, Τέκου Αναστασία 5, Τσαγκουρίδης Ηλίας 6, Τσιάβος Δημήτριος 7 1 garciasiosios@hotmail.com 2 Μαθήτρια Β Τάξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Υ ΓΙΑ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Τίτλος: Αρ. Θέσεων: Τόπος Εργασίας: Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) Ογδόντα τρείς (83) θέσεις με ωριαία απασχόληση Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων.

Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Ο Θεσμός του Μέντορα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των Εκπαιδευτικών Λυκείου του Ν. Χανίων. Όνομα: Ρασούλη Εμμανουέλα Επόπτης: Λαγός Δημήτριος Αναγκαιότητα έρευνας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2017 Α.

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2017 Α. [1] Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας O.E.N.G.E. Federation of Hospital Doctors of Greece Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π:7754 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου »

ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου » Αθήνα, 31.08.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 100 ΠΡΟΣ: Μέλη ΔΕΠ Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ΘΕΜΑ: «Αποτελέσματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Μαθημάτων από τους φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015.» Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή διατριβή ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η Χρήση του Διαδικτύου στην Ιατρική: Ενημέρωση- Πληροφόρηση-Γνώση- Συνεργασία- Συναλλαγές»

«Η Χρήση του Διαδικτύου στην Ιατρική: Ενημέρωση- Πληροφόρηση-Γνώση- Συνεργασία- Συναλλαγές» www.eltrun.gr Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας «Η Χρήση του Διαδικτύου στην Ιατρική: Ενημέρωση- Πληροφόρηση-Γνώση- Συνεργασία- Συναλλαγές» Καθ. Γ. Δουκίδης, Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου

Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου Αναζήτηση επιστημονικών δημοσιεύσεων μέσω διαδικτύου 108 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Σκοπός της άσκησης: γνωριμία και χρήση των περιοδικών δημοσίευσης επιστημονικών εργασιών. Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μπιζάκης ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016-2017 6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στόκου Ελένη¹, Σίσκου Όλγα², Χονδροκούκης Γρηγόριος³ 1 Διδακτορική φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ME TA ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς

Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου, Ε. Κοσμάς Εργασία βραβευθείσα από National Emphysema Foundation και American Thoracic Society (ATS 2010) Σύλβια Ντουμίτρου, M. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Κ. Βελέντζας, Μ. Ανδρίτσου, Ζ. Σαρδελής, Α. Χροναίου,

Διαβάστε περισσότερα