ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4238/2014 (Α 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άλλες διατάξεις», β) τις διατάξεις της παρ. 4.Β1 του άρθρου 50 του Ν. 4305/2014 (Α 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων...και άλλες διατάξεις», γ) τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (Α 143) «Εθνικό Σύ στημα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει, δ) τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3329/2005 (Α 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώ θηκε και ισχύει, ε) την αριθμ. Γ.Π./οικ / (Β 485) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοι κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη σης, περί «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσω πικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών», στ) την αριθμ / διαπιστωτική πράξη Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Διοικητή της 1 ης Υ.Πε. Αττικής, περί κατάργησης θέσεων κλάδου ΠΕ Ιατρών / Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ζ) τις αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π / (ΑΔΑ: ΒΙ07Θ ΤΞΝ) και ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ / (ΑΔΑ: ΒΔΖ7Θ ΝΣΘ) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί συγκρό τησης πενταμελούς συμβουλίου αξιολόγησης ιατρών, η) την αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ / (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΘ Η3Χ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας περί αξιολόγησης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών οδο ντιάτρων Ε.Σ.Υ., θ) τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων κλά δου ΠΕ ιατρών / οδοντιάτρων για ένταξή τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και κατάταξής τους στους βαθμούς του Επιμελητή Α, Β και Διευθυντή και το με αριθμ / πρακτικό θετικής αξιολόγη σης του πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών, αποφασίζουμε: την ένταξη των παρακάτω ιατρών σε θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και την κατάταξή τους σε βαθμό, με αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών τους θέσεων κλάδου ΠΕ ιατρών / οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου και μονίμων) που είχαν συσταθεί με την αριθμ. Γ.Π./οικ / κοινή υπουργική απόφα ση (Β 485), στην 1 η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, όπως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 3 ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 4 ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΑΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 6 ΑΜΠΟΥΕΛ ΜΠΑΣΑΛ ΜΩΧΑΜΕΤ του ΑΜΠΝΤ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΜΠΟΥΜΟΓΛΙ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΟΥΑΣΦΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)

2 39652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 ΑΝΤΥΠΟΒΑ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΓΚΕΡΤΣΕΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 11 ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 13 ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΜΙΧΑΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 14 ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 15 ΒΕΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 16 ΒΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 17 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΒΡΑΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 19 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 20 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 21 ΓΚΙΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 22 ΓΛΥΚΗ ΤΡΝΙΝΙΤΣ ΒΕΡΑ του ΡΑΝΤΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 23 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 24 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 25 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 26 ΕΛΧΑΝΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 27 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 28 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 29 ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΤΕΡΚΟΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 30 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 31 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 32 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 33 ΚΑΛΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 34 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 35 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 36 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 37 ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 38 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 39 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 41 ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 42 ΚΑΡΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΝΩΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 43 ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑ ΜΑΡΘΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 44 ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 45 ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 46 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 47 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 48 ΚΟΜΠΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 49 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 50 ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 51 ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 53 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 54 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΤΕΛΛΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 55 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 56 ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΟΙΒΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 57 ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 58 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛ ΦΑΚΙ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 59 ΜΑΛΝΤΑΡΙΤΖΙ ΛΟΙΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 60 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 61 ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 62 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 63 ΜΑΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 64 ΜΕΙΔΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 65 ΜΕΪΝΤΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 66 ΜΗΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 67 ΜΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 68 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 69 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 70 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 71 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 72 ΜΟΥΓΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 73 ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 74 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 75 ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ ΖΩΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 76 ΜΠΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΚΤΩΡ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 77 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 78 ΜΠΟΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 79 ΜΠΟΥΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 80 ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 81 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 82 ΜΩΡΑΙΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 83 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 84 ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΑΧΜΕΝΤ του ΣΑΦΙΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 85 ΞΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 86 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 87 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 88 ΟΥΟΓΚΟ ΖΕΦΝΙ του ΛΕΒΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 89 ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 90 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 91 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΡΜΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 92 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 93 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

4 39654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 94 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 95 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 96 ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 97 ΠΕΤΟΥΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 98 ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 99 ΠΛΑΚΟΠΗΤΑ ΖΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 ΠΛΑΣΤΗΡ ΘΩΜΑΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 101 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 102 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 103 ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 104 ΡΗΓΑ ΣΥΓΚΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 105 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 106 ΣΑΛΜΑΝ ΑΛΗ του ΜΑΧΜΟΥΤ Ω.Ρ.Λ. 107 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 108 ΣΔΟΥΚΟΥ ΝΙΚΗ του ΘΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 109 ΣΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 110 ΣΟΛΟΜΩΝ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΚΕΜΠΡΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 111 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 112 ΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ω.Ρ.Λ. 113 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 114 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ Ω.Ρ.Λ. 115 ΣΤΑΣΕΒΣΚΑ ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΕΤΣΥΣΛΑΒ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 116 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΑΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 117 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 118 ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΑΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 119 ΤΡΑΧΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 120 ΤΣΕΚΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 121 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 122 ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 123 ΤΣΙΡΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 124 ΤΣΟΥΝΗ ΖΑΙΝΤ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΖΩΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 125 ΦΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 126 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΖΩΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 127 ΧΑΝΤΕΡ ΖΟΧΑΙΡ του ΡΑΣΙΝΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 128 ΧΑΡΑΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 129 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 130 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1 ΑΒΡΑΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ω.Ρ.Λ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 9 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 10 ΑΚΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 11 ΑΛ ΧΑΕΚ ΛΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 12 ΑΛΑΜΙΡ ΤΖΑΜΙΛ του ΧΑΜΠΙΜΠ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 13 ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 14 ΑΛΑΤΣΑΚΗ ΜΕΡΣΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 15 ΑΛΑΦΑΚΗ ΚΑΝΑΤΣΕΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 16 ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 17 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 19 ΑΛΕΞΑΝΤΡΕΣΚΟΥ ΣΑΝΤΑ του ΡΟΜΟΥΛΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 20 ΑΛΙΜΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 21 ΑΛΜΑΙΔΗ ΗΡΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 22 ΑΜΙΝ ΜΑΧΜΟΥΝΤ του ΣΑΛΕΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 23 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ ΜΩΧΑΜΕΤ του ΧΑΛΙΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 25 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 26 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 27 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 28 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 29 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 30 ΑΝΘΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 31 ΑΝΤΕΡΚΟΟΥ ΛΙΒΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 32 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 33 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 34 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 35 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 36 ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΦΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 37 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 38 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 39 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 40 ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 41 ΑΣΙΘΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 42 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 43 ΑΥΓΕΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 44 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

6 39656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 45 ΑΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 46 ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 47 ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 48 ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 49 ΒΑΛΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 50 ΒΑΛΗΝΔΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 51 ΒΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 52 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 53 ΒΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 54 ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 55 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 56 ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΙΚΤΩΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 57 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 58 ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 60 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 61 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 62 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 63 ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 64 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 65 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 66 ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 67 ΒΙΓΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ω.Ρ.Λ. 68 ΒΛΑΔΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 69 ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 70 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 71 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ Ω.Ρ.Λ. 72 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 73 ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 74 ΒΛΕΣΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 75 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 76 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 77 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 78 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 79 ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 80 ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΛΕΙΩ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 81 ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 82 ΓΑΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 83 ΓΑΡΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 84 ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 85 ΓΕΩΡΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 86 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 87 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 89 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΡΜΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 90 ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 91 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 92 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 93 ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 94 ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 95 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 96 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 97 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 98 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 99 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 101 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 103 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 104 ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 105 ΓΙΑΧΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 106 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 107 ΓΚΙΚΟΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΚΙΜΩΝΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 108 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 109 ΓΚΙΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ του ΗΛΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 110 ΓΚΛΑΝΤΚΟΒΑ ΟΛΓΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 111 ΓΚΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 112 ΓΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 113 ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Φυσίατρος) 114 ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 115 ΓΛΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 116 ΓΟΛΕΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΡΕΩΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 117 ΓΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 118 ΓΡΑΨΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Ω.Ρ.Λ. 119 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΘΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 120 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 121 ΓΡΙΣΠΟΥ ΠΟΘΗΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 122 ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 123 ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ω.Ρ.Λ. 124 ΔΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 125 ΔΑΡΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 126 ΔΑΡΒΗΣ ΜΠΑΧΖΑΤ του ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΧ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 127 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 128 ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

8 39658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 129 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 130 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 131 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 132 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΗΛΙΑ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 133 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 134 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 136 ΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 137 ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 138 ΔΙΑΛΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 139 ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 140 ΔΟΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 141 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 142 ΔΡΟΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 143 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΙΛΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 144 ΕΛ ΑΓΙΟΥΜΠ ΑΤΑΛΛΑ του ΝΤΑΜΕΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 145 ΕΛ ΟΥΑΡΑΝΤ ΑΧΜΕΤ του ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 146 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 147 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 148 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 149 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 150 ΖΑΜΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 151 ΖΑΜΠΑΡΑ ΑΓΑΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 152 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 153 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 154 ΖΑΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 156 ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 157 ΖΑΡΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 158 ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 159 ΖΑΦΕΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 161 ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΟΦΟΚΛΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 162 ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 163 ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 164 ΖΥΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 165 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 166 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 167 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 168 ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 169 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 170 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ω.Ρ.Λ.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 172 ΘΕΟΔΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 173 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 174 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 175 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 176 ΘΕΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 177 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 178 ΘΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 179 ΘΩΜΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 180 ΘΩΜΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 181 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 182 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 183 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΕΣΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 184 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ω.Ρ.Λ. 185 ΚΑΒΒΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 186 ΚΑΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 187 ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 188 ΚΑΚΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 189 ΚΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 190 ΚΑΚΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 191 ΚΑΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 192 ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 193 ΚΑΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 194 ΚΑΛΙΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 195 ΚΑΛΛΗ ΛΕΥΚΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 196 ΚΑΛΛΙΑΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 197 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 198 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 199 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 200 ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 201 ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 202 ΚΑΜΙΝΕΛΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΝΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 203 ΚΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 204 ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 205 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 206 ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 207 ΚΑΠΕΤΑΝΓΕΩΡΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 208 ΚΑΠΕΤΑΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 209 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 210 ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 211 ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 212 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

10 39660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 213 ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΙΜΩΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 214 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΗΛΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 215 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 216 ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 217 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΛΜΠΑΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 218 ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 219 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 220 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 221 ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 222 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 223 ΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΡΑΚΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 224 ΚΑΡΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 225 ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 226 ΚΑΡΝΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ Ω.Ρ.Λ. 227 ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 228 ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 229 ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 230 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 231 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 232 ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 233 ΚΑΣΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 234 ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 235 ΚΑΤΕΜΙΔΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 236 ΚΑΤΗΓΑΡΙΔΗ ΡΟΥΖΑΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 237 ΚΑΤΟΥΦΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 238 ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 239 ΚΑΤΣΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 240 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 241 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 242 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 243 ΚΑΤΣΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 244 ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 245 ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 246 ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 247 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 248 ΚΙΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 249 ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 250 ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 251 ΚΛΕΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 252 ΚΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 253 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 254 ΚΟΖΙΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 255 ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΚΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 257 ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 258 ΚΟΚΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 259 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 260 ΚΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 261 ΚΟΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 262 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 263 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 264 ΚΟΛΟΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 265 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 266 ΚΟΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 267 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 268 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 269 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 270 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 271 ΚΟΡΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 272 ΚΟΡΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 273 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 274 ΚΟΡΕΞΕΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 275 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 276 ΚΟΡΡΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 278 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 279 ΚΟΤΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΠΟΘΟΥ Ω.Ρ.Λ. 280 ΚΟΤΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ω.Ρ.Λ. 281 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 282 ΚΟΥΜΠΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 283 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 284 ΚΟΥΜΠΟΡΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 285 ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 286 ΚΟΥΝΤΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 287 ΚΟΥΠΑΛΙΔΟΥ ΚΕΛΑΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΛΟΥΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 288 ΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 289 ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 290 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 292 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 293 ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 294 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 295 ΚΟΥΤΣΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 296 ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 297 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 298 ΚΟΥΦΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ)

12 39662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 299 ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 300 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 301 ΚΡΟΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ω.Ρ.Λ. 302 ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 303 ΚΥΠΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 304 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 305 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 306 ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 307 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 308 ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 312 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 313 ΚΩΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 314 ΛΑΓΟΥΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 315 ΛΑΘΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 316 ΛΑΙΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 317 ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 318 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 319 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 320 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 321 ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 322 ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 323 ΛΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 324 ΛΑΪΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 325 ΛΕΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 326 ΛΗΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 327 ΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 328 ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 329 ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 330 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 331 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 332 ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 333 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 334 ΜΑΓΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 335 ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΚΛΕΩΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 336 ΜΑΓΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 337 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 338 ΜΑΛΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 339 ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ω.Ρ.Λ. 340 ΜΑΝΔΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 341 ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 343 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 344 ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 345 ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 346 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 347 ΜΑΝΤΟΒΑΝΙ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 348 ΜΑΝΩΛΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 349 ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 350 ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 351 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 352 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 353 ΜΑΡΓΙΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 354 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 355 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 356 ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 357 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 358 ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 359 ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 360 ΜΑΤΕΕΒ ΣΤΟΙΑΝ του ΣΤΕΦΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 361 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 362 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΔΟΜΗΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 363 ΜΑΥΡΟΥΔΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 364 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 365 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΩΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 366 ΜΕΙΔΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 367 ΜΕΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 368 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 369 ΜΕΞΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 370 ΜΕΡΚΟΥΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ Ω.Ρ.Λ. 371 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 372 ΜΕΣΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 373 ΜΗΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 374 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΑΜΠΑΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 375 ΜΗΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 376 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 377 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 378 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 379 ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 380 ΜΟΥΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 381 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 382 ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 383 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 384 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΧΑΛΕΝΤ του ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

14 39664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 385 ΜΟΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 386 ΜΠΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 387 ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 388 ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 389 ΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 390 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 391 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 392 ΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ω.Ρ.Λ. 393 ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 394 ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 395 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 396 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 397 ΜΠΑΡΛΑΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 398 ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ω.Ρ.Λ. 399 ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 400 ΜΠΑΤΑΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 401 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΜΗΔΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 402 ΜΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΟΣΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 403 ΜΠΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 404 ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 405 ΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 406 ΜΠΙΘΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 407 ΜΠΙΛΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 408 ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 409 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 410 ΜΠΟΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 411 ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 412 ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 413 ΜΠΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 414 ΜΠΟΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 415 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 416 ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 417 ΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 418 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 419 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ του ΕΥΣΑΤΑΘΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 420 ΝΑΖΙΦΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 421 ΝΑΝΟΥ ΙΟΝΕΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ του ΠΕΤΡΕ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 422 ΝΑΣΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 423 ΝΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 424 ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 425 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 426 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 427 ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ω.Ρ.Λ.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 429 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΡΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 430 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 431 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 432 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 433 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 434 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 435 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 436 ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 437 ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 438 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 439 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 440 ΝΙΜΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΛΕΧ του ΤΑΟΥΦΙΚ Ω.Ρ.Λ. 441 ΝΟΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 442 ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 443 ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 444 ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 445 ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 446 ΝΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 447 ΝΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 448 ΝΤΟΥΦΛΙΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ του ΕΜΙΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 449 ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΗΛΙΑ Ω.Ρ.Λ. 450 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 451 ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 452 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ω.Ρ.Λ. 453 ΞΥΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 454 ΞΥΓΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 455 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 456 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 457 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 458 ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 459 ΠΑΙΡΑ ΟΛΓΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 460 ΠΑΛΟΥΜΠΗ ΝΙΚΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 461 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 462 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 463 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 464 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ 465 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 466 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 467 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ 468 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Ω.Ρ.Λ. 469 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 470 ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

16 39666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 471 ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 472 ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 473 ΠΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 474 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 475 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 476 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 477 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 478 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 479 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΟΣΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 480 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 481 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 482 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 483 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 484 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 485 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 486 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 487 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 488 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 489 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 490 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 491 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 492 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ του ΔΙΟΓΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 493 ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 494 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 495 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 496 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 497 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 498 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 499 ΠΑΠΑΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 500 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 501 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 502 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 503 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ ΜΑΡΙΓΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 504 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 505 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 506 ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 507 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 508 ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 509 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 510 ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 511 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 512 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΑΧΟΦΣΚΑ ΜΠΕΑΤΑ του ΓΙΟΖΕΦ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 513 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 515 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 516 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 517 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 518 ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 519 ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 520 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 521 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 522 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΣΙΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 523 ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 524 ΠΕΡΡΟΥ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 525 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 526 ΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 527 ΠΕΤΡΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 528 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 529 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 530 ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 531 ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΤΣΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 532 ΠΕΤΣΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 533 ΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 534 ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 535 ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 536 ΠΙΣΤΗ ΣΕΜΕΣ ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 537 ΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 538 ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΕΛΠΙΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 539 ΠΛΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 540 ΠΛΥΤΑ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 541 ΠΟΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 542 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ω.Ρ.Λ. 543 ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 544 ΠΟΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 545 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΟΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 546 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 547 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 548 ΠΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 549 ΠΟΥΜΠΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 550 ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 551 ΠΡΙΕΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ω.Ρ.Λ. 552 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 553 ΠΡΟΚΟΥ ΦΛΩΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 554 ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 555 ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ω.Ρ.Λ. 556 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

18 39668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 557 ΡΑΔΟΥ ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 558 ΡΑΜΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 559 ΡΑΜΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 560 ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 561 ΡΑΜΠΑΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 562 ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 563 ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 564 ΡΑΣΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ Ω.Ρ.Λ. 565 ΡΕΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 566 ΡΕΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 567 ΡΗΓΑ ΦΡΥΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 568 ΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 569 ΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 570 ΡΙΣΒΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 571 ΡΙΧΑΡΔΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 572 ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 573 ΡΟΥΜΠΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 574 ΡΟΥΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 575 ΣΑΒΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 576 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 577 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 578 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 579 ΣΑΛΕΜΗ ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 580 ΣΑΛΕΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 581 ΣΑΛΛΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΟΥΣΕΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 582 ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 583 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 584 ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 585 ΣΑΝΤΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΣΣΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 586 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 587 ΣΑΡΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 588 ΣΑΡΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 589 ΣΑΤΑΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 590 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 591 ΣΙΑΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 592 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 593 ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 594 ΣΙΓΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 595 ΣΙΜΙΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 596 ΣΙΝΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΙΝΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 597 ΣΙΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 598 ΣΙΨΑ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 599 ΣΙΩΜΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 601 ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 602 ΣΚΑΦΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 603 ΣΚΟΥΡΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 604 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 605 ΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 606 ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 607 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 608 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 609 ΣΠΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 610 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 611 ΣΠΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 612 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 613 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 614 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ του ΦΡΙΞΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 615 ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 616 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 617 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 618 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 619 ΣΤΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 620 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 621 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 622 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 623 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 624 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΟΛΓΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 625 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 626 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 627 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 628 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 629 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 630 ΣΤΕΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 631 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (Μικροβιολογίας) 632 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΟΥΚΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 633 ΣΤΟΥΝΤΥΝΚΟΒΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 634 ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 635 ΣΤΡΙΓΚΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 636 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 637 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 638 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 639 ΣΥΡΟΥΚΗ ΤΙΚΟΒΑ ΕΝΥΛΙΑ του ΑΝΤΩΝ ΣΤΟΕΦ ΤΙΚ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 640 ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 641 ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 642 ΣΧΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

20 39670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 643 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 644 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ω.Ρ.Λ. 645 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 646 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 647 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 648 ΣΩΦΡΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 649 ΣΩΦΡΟΝΑ ΜΑΡΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 650 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 651 ΤΑΡΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 652 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 653 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 654 ΤΖΑΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 655 ΤΖΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Φυσίατρος) 656 ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΚΕΛΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 657 ΤΖΕΝΤΖΕΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 658 ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 659 ΤΖΙΩΓΙΟΥ ΠΑΙΠΟΥΤΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 660 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΓΙΑΣΕΡ του ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΗΜ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 661 ΤΟΠΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 662 ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 663 ΤΟΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΑΒΡΙΕΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 664 ΤΡΑΓΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 665 ΤΡΑΚΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΜΑΡΚΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 666 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 667 ΤΡΙΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 668 ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 669 ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 670 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 671 ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 672 ΤΣΑΓΚΑΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 673 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 674 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 675 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ω.Ρ.Λ. 676 ΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ω.Ρ.Λ. 677 ΤΣΑΚΩΝΑ ΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ορθοδοντικοί, κτλ) 678 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 679 ΤΣΑΜΠΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 680 ΤΣΑΝΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 681 ΤΣΑΤΜΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΦΩΤΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 682 ΤΣΑΤΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 683 ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 684 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7256

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7256 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7252. ΘΕΜΑ : Μεταφορά ιατρικού/οδοντιατρικού και λοιπού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7252. ΘΕΜΑ : Μεταφορά ιατρικού/οδοντιατρικού και λοιπού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνδυασμός "ΑΤΤΙΚΗ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιάννης Σγουρός Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου Μανιάτης Κωνσταντίνος Παπαντωνίου Κωνσταντίνος Νότιου Τομέα Αθηνών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με τις κάτωθι αποφάσεις του Διευθυντή Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( )

Σελίδα 4 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) Σελίδα 4 θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ανέρχεται: 1.- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( ) 2.- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) 3.- πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα