ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κύμης Αλιβερί ου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 254 του Ν. 3852/ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Μακρακώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 41 (1) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κύμης Αλιβε ρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 254 του ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258 και 104 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδι οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 1 του ν (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουμε: Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Κύ μης Αλιβερίου σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοι χης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΑΪΔΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 9 ΠΕ /ΓΕΩΠΟΝΟΣ 7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΗΡΥΛΟΣ ΔΕ26 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 9 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11 ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 5 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ. 12 ΑΡΜΑΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ 3 ΤΕ /ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 14 ΒΕΚΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 15 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ15 ΔΕ/ΔΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 16 ΓΑΝΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

2 3348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18 ΓΙΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ 4 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 19 ΓΙΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ 5 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 20 ΔΕΛΗΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕ 5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 21 ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 22 ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ28 ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 23 ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ 4 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 24 ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 25 ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 27 ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 28 ΖΑΦΕΙΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 29 ΖΑΧΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 4 ΠΕ /ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 30 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 31 ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32 ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 33 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΜΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ15 ΔΕ/ΔΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 34 ΚΑΔΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 35 ΚΑΛΑΜΠΑΚΤΑΣΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 36 ΚΑΠΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 37 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ38 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 38 ΚΑΡΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ22 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 39 ΚΑΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 35 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 40 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 41 ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 42 ΚΑΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΠ 43 ΚΑΡΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 44 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ28 ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 45 ΚΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 46 ΚΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 47 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 48 ΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ15 ΔΕ/ΔΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 49 ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ 50 ΚΗΡΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 51 ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 52 ΚΟΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 53 ΚΟΚΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 54 ΚΟΝΑ ΑΣΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 55 ΚΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 56 ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 57 ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 58 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ19 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 59 ΛΑΜΠΡΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ28 ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 61 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ 1 ΠΕ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 62 ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 64 ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ 4 ΠΕ /ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 65 ΜΑΣΤΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 66 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΗΠΩΝ 67 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ 4 ΠΕ /ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 68 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ 9 ΠΕ /ΓΕΩΠΟΝΟΣ 69 ΜΟΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ26 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 70 ΜΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 71 ΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 72 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ2 ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 73 ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΓΛΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 74 ΜΠΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 75 ΜΠΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 76 ΜΠΙΜΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 14 ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΣ. ΕΞ. 77 ΜΠΟΚΑΡΗ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 5 ΠΕ/ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 78 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 79 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 80 ΜΠΟΥΣΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕ 3 ΤΕ /ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 81 ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 82 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΕ ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 83 ΝΤΑΜΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΥΕ 1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 84 ΝΤΙΚΑ ΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 85 ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 86 ΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 87 ΠΑΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 88 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΒΙΟ.ΚΑ. 89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 90 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 91 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ 9 ΠΕ/ΓΕΩΠΟΝΟΣ 92 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ 17 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 93 ΠΑΠΑΒΡΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ38 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ 95 ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 96 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 97 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 98 ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 9 ΠΕ /ΓΕΩΠΟΝΟΣ 99 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 100 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 1 ΠΕ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 101 ΠΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 102 ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 103 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 104 ΠΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 105 ΠΙΛΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 106 ΠΛΑΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 107 ΠΟΘΗΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΕΠ 108 ΠΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ

4 3350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 109 ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 110 ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 111 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 1 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 112 ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 113 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ15 ΔΕ/ΔΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 114 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ28 ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 115 ΣΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ28 ΔΕ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ/ΤΩΝ 116 ΣΕΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ38 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 117 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ 17 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 118 ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 119 ΣΚΑΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 120 ΣΚΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 7 ΠΕ /ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 121 ΣΚΙΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 122 ΣΚΟΥΤΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 123 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 124 ΣΤΑΜΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΥΕ 16 ΥΕ ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 125 ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ38 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 126 ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 127 ΤΟΛΙΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ 3 ΠΕ /ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 128 ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 129 ΤΣΑΛΙΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 130 ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 131 ΤΣΑΠΕΡΟΥ ΒΑΣΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 132 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΥΕ 1 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 133 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ29 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 134 ΤΣΙΡΜΠΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 135 ΥΔΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ30 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 136 ΥΠΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ 5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ ΚΟΣ 137 ΦΑΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ38 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ 138 ΦΡΙΓΓΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 139 ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ 1 ΠΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 140 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ22 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥ ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 141 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ12 ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 142 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ15 ΔΕ/ΔΗΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5 ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 6 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 7 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 8 ΚΑΤΡΑΚΟΥ ΖΩΗ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 9 ΚΟΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 11 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 12 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΖΕΤ ΒΙΚΤΩΡ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 13 ΜΑΤΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 15 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 16 ΠΛΕΙΩΝΗ ΑΣΗΜΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΠΟΔΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 18 ΣΙΜΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 19 ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΚΩΝ/ΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 20 ΣΥΚΟΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 21 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗ ΚΟΥΡΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 22 ΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 23 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 24 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΓΕΡΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Aλιβέρι, 26 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ F Αριθμ. 845 (2) Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Μακρακώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 104, 254, 257, 258 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ), «Εκλο γικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλο γές». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ), «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουμε: 1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Μα κρακώμης σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής : Α / ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 1 Κασαράς Χαράλαμπος 2 Κοντογεώργου Βασιλική του Βασιλείου 3 Στιβακτάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 4 Δημοπούλου Ελένη του Χαραλάμπους 5 Σκούρας Γεώργιος του Αθανασίου 6 Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Βαϊου 7 Αναγνώστου Σωτήριος του Αποστόλου 8 Μαγλαρά Σταματία του Αθανασίου ΠΕ1 Διοικητικού ΠΕ1 Διοικητικού ΠΕ1 Διοικητικού ΠΕ1 Οικονομικού ΠΕ1 Οικονομικού ΠΕ1 Οικονομικού Λογιστικού ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών

6 3352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 Παπαθανασίου Αλεξάνδρα του Βασιλείου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 21 Τσαρούχας Κωνσταντίνος του Ιωάννη 10 Παλιούρας Ευθύμιος του Ευαγγέ λου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχα νικών 22 Τυραϊδής Νικόλαος του Κωνσταντίνου 11 Χαντζής Κωνσταντίνος του Γε ωργίου ΠΕ9 Γεωπόνων 23 Μακροζαχόπουλος Ηλίας του Αθανασίου ΔΕ15 Εισπρακτόρων 12 Κοντοπάνος Νικόλαος του Σπυ ρίδωνος ΠΕ Διεκπ. υποθ. πολιτών 24 Καραντώνης Κωνσταντίνος ΔΕ28 Χειριστής Μηχανημάτων 13 Μαργιώτης Σεραφείμ του Ιωάννη ΠΕ Διεκπ. υποθ. πολιτών 27 Θεοχάρης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου ΔΕ29 Οδηγών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 1 Λαγού Σταματία του Αλεξάνδρου ΤΕ3 Μηχανικών 2 Παταργιά Λίτσα του Ανδρέα ΤΕ3 Μηχανικών 3 Καλιώρα Σταυρούλα του Ιωάννη ΤΕ22 Διοίκησης Τοπ. Αυτ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 1 Αργυρίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου 2 Γιαννακόπουλος Σεραφείμ του Θεόφιλου 3 Γκόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 4 Γκόλφη Γαρυφαλιά του Αθανασίου 5 Δρόσος Παναγιώτης του Αθανασίου 6 Καραγεώργος Παναγιώτης του Ιωάννη 7 Κατσίφα Βασιλική 8 Κεχρινιώτη Δήμητρα του Ευαγγέλου 9 Κοτοπούλου Καλλιόπη του Πέτρου 10 Κουρέλη Ελένη του Ιωάννη 11 Λιάγκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 12 Μπήτος Ηλίας του Δημητρίου 13 Μυλωνά Ειρήνη του Χρήστου 14 Ντζούνας Φώτιος του Βασιλείου 15 Παπαντώνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 16 Πολύζος Θεοφάνης του Χρήστου 17 Ράγγος Δημήτριος του Στυλιανού 18 Ρέγκλη Βασιλική του Στυλιανού 19 Ριζογιάννης Ηλίας του Γρηγορίου 20 Τζώρτσου Βάγια 29 Γαλάνης Θεόδωρος του Ευαγγέλου ΔΕ30 Τεχνιτών 30 Δρόσος Γεώργιος του Ανδρέα ΔΕ30 Τεχνιτών 31 Θέος Βασίλειος του Ιωάννη ΔΕ30 Τεχνιτών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Κλάδος 1 Πρασσάς Βασίλειος 2 Αναστασίου Κωνσταντίνος 3 Πιλάτος Στυλιανός του Βασιλείου ΥΕ3 Δασοφυλάκων ΥΕ16 Εργατών Ύδρευσης ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας Β / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτική Βαθμίδα / Ειδικότητα 1 Γκουζούμας Ιωάννης Δενδροκόμων Κηπουρών 2 Χαλλής Ηλίας του Ιωάννη Οδηγών Απορριμματοφόρου 3 Πατρώνας Ηλίας του Βασιλείου Ηλεκτρολόγων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτική Βαθμίδα / Ειδικότητα 1 Γκόγιας Νικόλαος του Φωτίου Εργατών Γενικών καθηκόντων 2 Θεοχάρη Ιωάννου Ελένη του Νικολάου 3 Καραντώνης Σπυρίδων του Γε ωργίου 4 Νέλλας Ευάγγελος του Βασιλείου 5 Καρπούζη Κωνσταντία του Σπυρίδωνος 6 Περιστέρη Δήμητρα του Νικολάου 7 Χριστογεώργου Ελένη του Ιωάννη Εργατών Καθαριότητας Εργατών Γενικών καθηκόντων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χριστοπούλου Αθανασία Γ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟ ΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1ΩΡΑ/ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτική Βαθμίδα / Ειδικότητα 1 Καλτσή Σοφία του Βαϊου Α/Α Δ / ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Ονοματεπώνυμο 1 Κατσαντώνης Γεώργιος του Αθανασίου Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σπερχειάδα, 24 Ιανουαρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

8 3354 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί ρου Δυτικής Μακεδονίας σε θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3583 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 219 11 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Παύλου Μελά, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1264 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1196 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 649 19 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Σορώκου Ηλία, Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 6 Οκτωβρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 764οικ Μετάταξη μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε δια θεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 207 1 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθµ. 1822/2.9.2010 Κοινής Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169

ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 07/02 /2012. Αριθμ. Πρωτ. : Γ30/169 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-75Ι Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 07/02 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 424 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1157 3 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την 132478/Η/21 10 2010 κοινή απόφαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα