ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου"

Transcript

1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Παππά-Μιχαηλίδου Ταχυδρομική διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου Φλώρινα Αριθμοί τηλεφώνων: Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Ιδιότητα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Φλώρινα ΣΠΟΥΔΕΣ 1972:Πτυχίο Γεωπόνου, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1986: Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ζωοτεχνία και Διατροφή Αγροτικών Ζώων, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής : «Τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος της προβατίνας Χίου και Κύμης για αύξηση της πολυδυμίας» 1995: Διδακτορικό δίπλωμα, Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. Τίτλος διδακτορικής διατριβής : «Στάθμη της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης FSH στο αίμα στη διάρκεια των πρώτων τριών μηνών μετά τη γέννησή τους και βαθμός ωοθυλακιορρηξίας και ποσοστό πολυδυμίας στη μετέπειτα αναπαραγωγική λειτουργία των αμνάδων φυλών Χίου, Φλωρίνης και Καραγκούνικης» ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Διεύθυνση Γεωργίας Χαλκιδικής :Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Αγίου Μάμαντα Χαλκιδικής 1988 Σήμερα: Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (αρχικός διορισμός : Καθηγήτρια Εφαρμογών στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Φλώρινας, εξέλιξη στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, εξέλιξη στη βαθμίδα Καθηγητή, μετατροπή από το Υπουργείο Παιδείας σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, εκλογή σε βαθμίδα Τακτικού Αναπληρωτή Καθηγητή, εξέλιξη σε βαθμίδα Καθηγητή) Μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής ως Τομεάρχης του Τομέα μαθημάτων Κλάδων Ζωικής Παραγωγής επί σειρά ετών Εκπρόσωπος του τμήματος Ζωικής Παραγωγής στην επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2013.Προϊσταμένη Τμήματος Ζωικής Παραγωγής από 01/09/2011 έως 04/04/2013 Διευθύντρια Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας από 05/04/2013 έως 31/08/2013

2 Διευθύντρια Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής από 01/09/2013 έως σήμερα. Άλλη προϋπηρεσία πριν το διορισμό : Περιφερειακή υπηρεσία Οργανισμού βάμβακος Άρτας (20/4/ /7/1973) Διεύθυνση Γεωργίας Χανίων, Τομεάρχης Δακοκτονίας, (για 4 εξάμηνα μεταξύ ) Ινστιτούτο υποτροπικών φυτών και ελαίας Χανίων (1/3/1974 5/4/1975) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Αλεξανδρίδης Χ., Μιχαηλίδης Ι., Γαβριηλίδης Γ.Χ., Παππά- Μιχαηλίδου Β., Παπαδόπουλος Θ., Νικολάου Ε., Μάντζιος Α., Τριανταφυλλίδης Δ., Αγορίτσας Π., Χατζημηνάογλου Ι., Εκτίμηση ορισμένων παραμέτρων γαλακτοπαραγωγής και ανάπτυξης των φυλών προβάτων Χίου, Κύμης, Βλάχικης και Φλώρινας. Γεωργική Έρευνα. Τεύχος 11: Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Θ. Αληφακιώτης, Ι. Μιχαηλίδης, Γ. Γαβριηλίδης, Γ. Πεκλάρης, Μ. Αυδή, Ε. Έξαρχος, Χ. Μέντζιος, Τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος των προβατινών Χίου και Κύμης για αύξηση της πολυδυμίας. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 6: Ι. Μιχαηλίδης, Θ. Αληφακιώτης, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Μ. Αυδή, Η επίδραση της φυλής (Χίου, Κύμης) και της εποχής γέννησης στην ηλικία και το βάρος ενήβωσης των αμνάδων. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 8: Ι. Μιχαηλίδης, Θ. Αληφακιώτης, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Μ. Αυδή, Α. Ζαφράκας, Η επίδραση της φυλής και της εποχής τοκετού πάνω στο χρόνο έναρξης της αναπαραγωγικής λειτουργίας μετά τον τοκετό σε θηλαζόμενες προβατίνες των φυλών Χίου και Κύμης. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 11: Γ. Στανόγιας, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Ι. Μιχαηλίδης, Ε. Ταμουτσίδης, Ποιοτική εκτίμηση με τη μέθοδο της χημικής ανάλυσης ορισμένων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής επιστήμης. Τεύχος17: Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Μ. Αυδή, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Ζαφράκας, Ε. Ταμουτσίδης, Θ. Αληφακιώτης, Συγκριτική μελέτη της «επίδρασης του κριού» στην πρόκληση και το συγχρονισμό του οίστρου κατά την άνοιστρη περίοδο σε τρεις ελληνικές φυλές προβάτων. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα. Τόμος 5. Τεύχος 2: V. Pappa-Michailidou, M. Avdi, A. Zafrakas, T. Alifakiotis, J. Michailidis, Ovarian response to hcg injections during the prepubertal period in three breeds of sheep with different. Ovulation rafes and litter sizes. Theriogenology. Tεύχος 47: Λαλιώτης Β., ΑΜ. Βοσνιάκου, Α. Ξιούφης, Α. Γιουζελγιάννης, Β. Παππά Η επίδραση των εμφυτευμάτων μελατονίνης στις προβατίνες φυλή Φλώρινας

3 κατά την άνοιστρη περίοδο. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, τόμος 8, τεύχος 1: Δ. Τριανταφυλλίδης, Π. Αγορίτσας, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Α. Ζαφράκας, Ι. Μιχαηλίδης, Θ. Αληφακιώτης, Πρόκληση και συγχρονισμός του οίστρου κατά την άνοιστρη περίοδο προβατινών φυλής Φλωρίνης με επίδραση κριού ή με τη χορήγηση προγεσταγόνων και PMSG. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 23: Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Μ. Αυδή, Ι. Μιχαηλίδης, Θ. Αληφακιώτης, Γ. Λουλούδης, Η επίδραση της φυλής και της εποχής τοκετού στο διάστημα εκδήλωσης του πρώτου οίστρου μετά τον τοκετό σε προβατίνες των φυλών Χίου, Καραγκούνικης και Φλωρίνης σε γαλακτοπαραγωγή. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 23: Pappa Michailidou V., M. Audi, A. Zafrakas, T. Alifakiotis Prepubertal plasma FSH concentrations and their relation ship with reproductive performance in three Greek breeds of sheep. Small Ruminant Research, 33: Nikolakakis I., D. Dotas, An. Imanidoy, V. Pappa. (2000), Digestibility and Energy Value of Dried Citrus Pulp (DCP) in diets of growing fattening pigs, Tecnica Agricola, Catania Italia. 13. Τριανταφυλλίδης Δ., Β. Παππά Μιχαηλίδου Χαρακτηριστικά της ενήβωσης των αμνάδων φυλής Φλώρινας. Γεωργική Έρευνα. 14. Παππά Β., Αυδή Μ., Μιχαηλίδης Γ., Παμπουκίδου Α. και Τριανταφυλλίδης Δ., Συγκριτική μελέτη ορισμένων αναπαραγωγικών ιδιοτήτων των φυλών προβάτων Χίου, Καραγκούνικης και Φλωρίνης. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 27: Παππά Μιχαηλίδου Β., Μ. Αυδή, Γ. Μιχαηλίδης, Α. Παμπουκίδου, Δ. Τριανταφυλλίδης Συγκριτική μελέτη ορισμένων αναπαραγωγικών ιδιοτήτων των φυλών προβάτων Χίου, Καραγκούνικης και Φλωρίνης. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης. Τεύχος 27 : Nikolakakis I., D. Dotas, An. Imanidoy, V. Pappa Digestibility and Energy Value of Dried Citrus Pulp (DCP) in diets of growing fattening pigs. Tecnica Agricola, Catania - Italia. 17. Μιχαηλίδης Γ., Παππά Β., Τριανταφυλλίδης Δ. και Αυδή Μ., Συγκριτική μελέτη ορισμένων αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των αμνάδων φυλών Χίου, Καραγκούνικης και Φλωρίνης. Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 33: Michailidis G., Avdi M., Pappa V., Reproductive performance and investigation of BMPR-IB and BMP-15 gene mutations in Greek Chios and Florina sheep breeds. Archiva Zootechnica, 11 (1):

4 19. G. Michailidis, A. Argiriou, A. Kalivas, M. Avdi, G. Pendavinji, Vasiliki Pappa, Expression of Avian β-defensins in the chicken (Gallus domesticus) reproductive tract. Archiva Zootechnica, 11 (3): Μιχαηλίδης Γ., Αυδή Μ., Παππά Β., «Διερεύνηση των γονιδίων FecB και FecX l» στις φυλές προβάτων Χίου και Φλωρίνης». Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 38: Μιχαηλίδης Γ., Αυδή Μ., Mero G., Παππά Β., «Έκφραση των αντιμικροβιακών πεπτιδίων Gallinacins και Fowlicidins κατά την εμβρυογένεση και στο αναπαραγωγικό σύστημα αρσενικών και θηλυκών ορνιθίων». Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, 39: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. C. Alexandridis, I. Michailidis, V. Michailidou, G. Gabrilidis, Th. Papadopoulos, E. Nikolaou, A. Mantzios, D. Triantafilidis, P. Agoritsas, J Hatjiminaoglou, Evaluation des performances laitiers et de croissance des races ovines Grecques Chios, Kymi, Vlachiko, Florina. (Resultats preliminaires). Programme de recherche Agrimed. Commission des Commumaites Europeennes. Recueildes communications. Fonte- Boa (Santarem, Portugal), Septembrer Δ. Τριανταφυλλίδης, Π. Αγορίτσας, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Ι. Μιχαηλίδης, (1994). Ηλικία και βάρος ενηβώσεως των αμνάδων της φυλής Φλώρινας, 10 η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας. Φλώρινα, 3-5 Νοεμβρίου Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική Έκδοση 14 : Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Μ. Αυδή, Θ. Αληφακιώτης, Ι. Μιχαηλίδης, Α. Παμπουκίδου, (1994), «Σχέση μεταξύ των επιπέδων της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) στο διάστημα των τριών πρώτων μηνών της ηλικίας τους και των μετέπειτα αναπαραγωγικών τους αποδόσεων σε αμνάδες των φυλών Χίου, Καραγκούνικης και Φλώρινας», 10 η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Φλώρινα, 3-5 Νοεμβρίου 1993, Επιθεώρηση Ζωοτεχνικής Επιστήμης, Ειδική Έκδοση 14 : Georgoudis A,. V. Pappa-MIichailidou, (1995), Population characteristics and Management of Animal Genetic Recources in Hellas. Session III : Conserving Animal Germplasm : D National Structures and local approaches and experiences Mediterranean animal germplasm and future human challenges November Benevento Italy 5. Cothran, E.G., Apostolidis, AP., Alifakiotis, T., Pappa, V., Karkavellia, E., Rizos, D. & Henney, P., Genetic variation in seven native horses breeds from Greece. Παρουσιάστηκε η εργασία αυτή στο Διεθνές Συνέδριο Γενετικής που πραγματοποιήθηκε στη Μιννεσότα των Η.Π.Α. και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του. 6. Κ. Παπανικολάου, Δ. Ντότας, Χ. Ρούκος, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Ο ρόλος των υπαλπικών και αλπικών λιβαδιών στην ανάπτυξη της βιολογικής

5 κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Ανακοινώθηκε στο 17 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. Δράμα, Μαΐου Κ. Παπανικολάου, Χ. Ρούκος, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Η χλωρίδα των υπαλπικών λιβαδιών του φαλακρού όρους. Ανακοινώθηκε στο 17 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρίας. Δράμα, Μαΐου Κ. Παπανικολάου, Χ. Ρούκος, Β. Παππά-Μιχαηλίδου, (2001), «Υπερβόσκηση και χλωριδική βιοποικιλότητα σε θαμνολίβαδα από Quercus Coccifera L. (πουρνάρι) στη Β. Ελλάδα, 17 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Μαΐου Β. Παππά-Μιχαηλίδου (2002), «Προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής κτηνοτροφίας στο Ν. Φλώρινας» Πρακτικά των ημερίδων της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) σε Ορεστιάδα και Φλώρινα, Οκτώβριος K. Papanikolaou, Chr. Roukos, V. Pappa-MIichailidou, I. Nikolakakis, (2003), Plant biodiversity in the Greek subalpine alpine rangelands, International Symposium. Animal Productions and Natural Resources Utilisation in the Mediterranean Mountain Areas, June 5-7, 2003, Ioannina, Greece 11. Β. Παππά-Μιχαηλίδου, Γ. Μιχαηλίδης, (2005), «Η Βιοηθική στη Γεωργία», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, 3-4 Ιουνίου 2005, Άρτα 12. Michailidis G., Avdi M., Pappa V., Study of some reproductive traits and investigation of thte Booroola (FecB) and Inverdale (FecX l ) mutations in two Greek sheep breeds. Sixth International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 27-28, 2007, Balotesti, Romania 13. G. Michailidis, A. Argiriou, A. Kalivas, M. Avdi and Vasiliki Pappa. Expession of Avian β-defensins in the chicken (Gallus domesticus) reproductive tract. 7 th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 25-26,2008, Bucharest, Romania ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενήβωση, εποχιακή διακύμανση της οιστρικής συμπεριφοράς και βαθμός ωοθυλακιορρηξίας και ποσοστό πολυδυμίας των ελληνικών φυλών προβάτων Χίου, Καραγκούνικη και Φλωρίνης. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του ΤΕΙ στη Φλώρινα, από το 1989 έως το Αποτέλεσε τη βάση της διδακτορικής μου διατριβής και αρκετών δημοσιεύσεων. Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Μελέτη της χλωρίδας και της βλάστησης των λιβαδικών οικοσυστημάτων του όρους Βαρνούντα (Νομός Φλώρινας) και προσδιορισμός των εποχικών μεταβολών της βοσκήσιμης ύλης. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος : «Αρχιμήδης Ι. Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας». Συνεργασία με το εργαστήριο Λιβαδοπονικής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής της Γεωπονικής Σχολή του ΑΠΘ.

6 Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης ορισμένων γονιδίων στο βαθμό ωοθυλακιορρηξίας και την πολυδυμία των ελληνικών φυλών προβάτων Χίου και Φλωρίνης». Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος : «Αρχιμήδης ΙΙ. Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας». Συνεργασία των Εργαστηρίων Φυσιολογίας Αναπαραγωγής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ και του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Ανάλυση των αναπαραγωγικών αποδόσεων των χοίρων σε χοιροτροφικές μονάδες της Ηπείρου». Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος : «Αρχιμήδης ΙΙ». Πρόγραμμα του τμήματος Ζ.Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Διαχειριστικό πιλοτικό πρόγραμμα της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας στην προστατευόμενη περιοχή του όρους Γράμμου του Ν.Καστοριάς και τρόποι αναβάθμισης αξιοποίησής της.» Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος : INTERREG III Συνεργασία με το Εργαστήριο Λιβαδοπονικής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του αντιμικροβιακού πεπτιδίου gallinacins στην προστασία του αναπαραγωγικού συστήματος από τη μόλυνση με σαλμονέλα σε εκτροφές ορνίθων αυγοπαραγωγής στην Ελλάδα και Αλβανία». Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος : INTERREG III. Συνεργασία των Εργαστηρίων Φυσιολογίας Αναπαραγωγής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ και του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ με τα Πανεπιστήμια Κορυτσάς, New Castle Upon Tyne της Μ. Βρετανίας και Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο : «Διερεύνηση του ρόλου του κατιονικού αντιμικροβιακού πεπτιδίου LEAP 2 στη χημειοταξία και αγγειογέννηση του χοίρου και των πτηνών» που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Συνεργασία των Εργαστηρίων Φυσιολογίας Αναπαραγωγής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ και του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο New Castle Upon Tyne της Μ. Βρετανίας. Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διερεύνηση του ρόλου αντιμικροβιακών πεπτιδίων στην προστασία εμβρύων και του αναπαραγωγικού συστήματος χοίρων από μικροβιακές μολύνσεις», που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από τον ειδικό λογαριασμό του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής του ΑΠΘ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2009 (Σεπτέμβριος) και βρίσκεται σε εξέλιξη. ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β.Παππά Μιχαηλίδου (2005) «Βιοηθική», Εκδόσεις ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας Β.Παππά Μιχαηλίδου : Σημειώσεις «Φυσιολογίας Άγροτικών Ζώων», Φλώρινα 2001

7 Β.Παππά Μιχαηλίδου : Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσιολογίας, Φλώρινα 2003 Β.Παππά Μιχαηλίδου : Σημειώσεις Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Φλώρινα 2002 Β.Παππά Μιχαηλίδου : Μοριακή Γενετική, Φλώρινα 2003 Β.Παππά Μιχαηλίδου : Γενετική Άγροτικών Ζώων «Ασκήσεις πράξης», Φλώρινα 2003 Β.Παππά Μιχαηλίδου : Σημειώσεις Γενετικής Αγροτικών Ζώων, Φλώρινα 2001

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο (-α) 2310 714 061, 2310 714 062 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ. 2310.421.697

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ. 2310.421.697 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 18 Ιουλίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση κατοικίας: Διεύθυνση εργασίας: Ελασσόνα Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας.

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δημήτριος Καντάς 4 Νοεμβρίου 1963, Λειβαδιά Βοιωτίας Έγγαμος, πατέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Παπανικολάου Όνομα Πατέρα : Χρήστος Όνομα Μητέρας : Ανθούλα Διεύθυνση κατοικίας : Μυκόνου 10, 546 38 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : +30 2310 931765, κιν. +30 6944420568

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ι. Νικολακάκης, MSc & Ph.D. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Ιωάννης Ι. Νικολακάκης, MSc & Ph.D. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Τίτλοι σπουδών Ιωάννης Ι. Νικολακάκης, MSc & Ph.D. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Πτυχίο: Τεχνολογίας Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Ζωική Παραγωγή, Κ.Α.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης 1977. Πτυχίο: Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΝΤΟΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΝΤΟΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΝΤΟΤΑ Διδάκτορος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Φώτης Χατζηθεοδωρίδης του Χρήστου Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής Αγροτικής-Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Βατζιάς Γεώργιος Έτος Γέννησης: 1965 Τόπος Γέννησης: Νερόμυλοι - Αγιάς - Λαρίσης Οικογ/κή Κατάσταση: Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοματεπώνυμο : Αναστάσιος Τσίνας Όνομα πατρός : Χρήστος Τόπος & ημερομηνία γέννησης : Κέρκυρα, 30 Αυγούστου 1966 Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος Ταχ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ιεύθυνση: Κανάρη 5 Εθνικότητα: Ελληνική Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Τηλ: +30-24410-71333 Ελλάδα e-mail: serafeim_papadopoulos@yahoo.com Ηµεροµηνία γέννησης: 13/05/71

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Χαδιώ-Μάντζαρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργ. Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 3 Σπουδές-Σταδιοδρομία

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Καθηγητής Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Καθηγητής Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Βιογραφικό Σημείωμα ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Καθηγητής Αγροτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας * Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής*

Διαβάστε περισσότερα

2012 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α. Π Α Π Α Δ Ο Μ Ι Χ Ε Λ Α Κ Η Σ

2012 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α. Π Α Π Α Δ Ο Μ Ι Χ Ε Λ Α Κ Η Σ 2012 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α. Π Α Π Α Δ Ο Μ Ι Χ Ε Λ Α Κ Η Σ Λέκτορας στη Διατροφή Ζώων με έμφαση στα Φυτοφάγα Μονογαστρικά Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ. Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ. Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΜΙΤΖΗ Λέκτορα Τμήμα Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2013 Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2003-12/2006: Διδακτορικό Δίπλωμα Γεωπονικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗ (28 Μαΐου 2014) Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Υπηκοότητα ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 17/10/1964 Ιδιότητα Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Ονοματεπώνυμο: MΙΧΑΗΛ Σ. ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 17 Οκτωβρίου 1964 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΘΑ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Γεωπόνος, Ph.D. Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας.

Βασικές σπουδές Νοέμβριος 1981- Φεβρουάριος 1987. Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, κλάδος Ζωοτεχνίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση αλληλογραφίας: Δημήτριος Καντάς 4 Νοεμβρίου 1963, Λειβαδιά Βοιωτίας Έγγαμος, πατέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Χαρισμιάδου Μητσάκου Μαρία Λέκτορας Φυσιολογίας Παραγωγικών Ιδιοτήτων Αγροτικών Ζώων Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15 Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1999-2004 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15 Τ.Κ. 47100, ΑΡΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1999-2004 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΚΟΥΦΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Μάριου Τρίγκα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Μάριου Τρίγκα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Β. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (προπτυχιακών & μεταπτυχιακών) 1 Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 Γ1. Επαγγελματική προϋπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ: 2310791340 & 6978333882 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙΘ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Τομέας Αγροτικής Οικονομίας Μέλη ΔΕΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Β. ΣΕΜΟΥ Γεωπόνου, M. Sc., Δρ ΑΠΘ Καθηγητή ΑΠΘ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Αναστάσιος Β. Σέμος γεννήθηκε στο χωριό Παρόχθιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα

Γ.2. Συμμετοχή σε επιτροπές. Συμμετοχή σε πολλές επιτροπές γενικού περιεχομένου στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. από το 1985 που διορίστηκα μέχρι σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωργίου Παλάτου του Αθανασίου Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση: Φυτικής Παραγωγής Σχολή: Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΛΛΑ Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 2010 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Νέλλας Ελευθέριος Πατρώνυμο : Σοφοκλής Τόπος γέννησης : Λαμία - Φθιώτιδας Έτος

Διαβάστε περισσότερα