Fact Sheet Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. βασικός οδηγός. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fact Sheet Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER. βασικός οδηγός. Ευρωπαϊκή Επιτροπή"

Transcript

1 Fact Sheet Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER βασικός οδηγός

2 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER βασικός οδηγός

3 Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*): (*) Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους αριθμούς , ή οι κλήσεις αυτές μπορεί να χρεώνονται. Το κείμενο της παρούσας δημοσίευσης έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται νομική δέσμευση. «Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός αν άλλως ορίζεται.» Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το Διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Βιβλιογραφικό δελτίο υπάρχει στο τέλος του τεύχους. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2006 ISBN Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2006 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Printed in Belgium ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ

4 Η προσέγγιση Leader: βασικός οδηγός Σκοπός του παρόντος εγγράφου Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει την προσέγγιση Leader εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης των αγροτικών κοινοτήτων. Δίνει επίσης ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω προσέγγιση πρέπει να εφαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Περιλαμβάνει: την περιγραφή της έννοιας Leader τα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης Leader στοιχειώδη επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η προσέγγιση Leader λειτουργεί επιτοπίως τα κύρια κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για συμπληρωματικές πληροφορίες. Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του αγροτικού τομέα οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ανάληψη πρωτοβουλιών αγροτικής ανάπτυξης τοπικού επιπέδου ή για συμμετοχή σε αυτές. Μπορεί να είναι διαχειριστές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, γεωργοί ή άλλα ενεργά μέλη της αγροτικής κοινότητας όλοι μπορούν δυνητικά να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στο πλαίσιο της προσέγγισης Leader. Σκοπός μας είναι να εξηγήσουμε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στις αρμόδιες αρχές του προγράμματος, ιδίως στα καινούργια και πιθανόν στα μελλοντικά κράτη μέλη, τι είναι το Leader και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Αποσκοπούμε επίσης να δείξουμε στις αγροτικές κοινότητες της ΕΕ ότι η προσέγγιση Leader μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν ενεργά στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή τους (καθώς και να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική ενίσχυση που παρέχει η πρωτοβουλία Leader). Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να αποτελέσει έναν εισαγωγικό και ευανάγνωστο οδηγό. Δεν υπεισέρχεται σε κάθε πτυχή του ιστορικού της πρωτοβουλίας Leader ή των κανονιστικών διατάξεων και των διοικητικών διαδικασιών που συνδέονται με την εν λόγω πρωτοβουλία. Πληροφορίες για τις συγκεκριμένες πτυχές είναι δυνατόν να ληφθούν αλλού (στο παρόν έγγραφο αναφέρονται ορισμένα κέντρα πληροφόρησης). 3

5 Περιεχόμενα 1. Η προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης από το Leader: περί τίνος πρόκειται; 5 2. Τα επτά κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης Leader 8 3. Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας Leader σε τοπικό επίπεδο Η πρωτοβουλία Leader μελλοντικά: ενσωμάτωσή της Κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την προσέγγιση Leader Παραδείγματα πρακτικής υλοποίησης της πρωτοβουλίας Leader 21 4

6 1. Η προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης από το Leader: περί τίνος πρόκειται; Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε αγροτικές περιοχές οι οποίες καλύπτουν το 90 % του εδάφους της ΕΕ ( 1 ). Το Leader αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Τα αρχικά Leader σημαίνουν στα ελληνικά «Διασύνδεση των δράσεων αγροτικής ανάπτυξης» ( 2 ). Όπως υποδηλώνει το όνομά της, πρόκειται για μια μέθοδο δραστηριοποίησης και υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες και όχι για μια παγιοποιημένη σειρά μέτρων προς εφαρμογή. Η πείρα έχει δείξει ότι το Leader μπορεί να επιφέρει πραγματική διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές. Μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση καινοτόμων απαντήσεων σε παλαιά και νέα αγροτικά προβλήματα και να καταστεί ένα είδος «εργαστηρίου» για την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων και τον πειραματισμό νέων τρόπων αντιμετώπισης των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων. Έχει επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα σε πολλές αγροτικές περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ των Δεκαπέντε ( 3 ) και θα μπορούσε να διαδραματίσει αξιοσημείωτο ρόλο στην παροχή βοήθειας στις αγροτικές περιοχές των καινούργιων και των μελλοντικών κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να προσαρμοστούν στη σημερινή μεταβαλλόμενη πραγματικότητα. Από την έναρξη υλοποίησής του το 1991, το Leader παρείχε στις αγροτικές κοινότητες της ΕΕ τα εργαλεία για να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Με τον καιρό εξελίχθηκε, όπως και ολόκληρη η ΚΓΠ. Οι πληροφορίες που προέρχονται από τις αξιολογήσεις και από τους ενδιαφερόμενους φορείς του αγροτικού τομέα καταδεικνύουν ότι η προσέγγιση Leader αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο λειτουργεί καλά, σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις και είδη περιοχών, και κατά συνέπεια προσαρμόζει τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής στην εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία αναγκών των αγροτικών ( 1 ) Στην ΕΕ των 25 κρατών μελών (ΕΕ των Είκοσι Πέντε). ( 2 ) Στα γαλλικά, «Liaison entre actions de développement rural». ( 3 ) Η ΕΕ των 15 κρατών μελών πριν από τη διεύρυνσή της σε 25 κράτη μέλη, τον Μάιο του περιοχών. Για τους λόγους αυτούς, αυτή τη στιγμή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση Leader, με την ενθάρρυνση της τοπικής συμμετοχής στην εκπόνηση και εφαρμογή των στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης, μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύτιμος πόρος για τη μελλοντική αγροτική πολιτική. Για την περίοδο προγραμματισμού , η πρωτοβουλία Leader δεν θα αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο πρόγραμμα, αλλά θα ενταχθεί («ενσωματωθεί») σε όλα τα εθνικά/περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό ανοίγονται νέες δυνατότητες για την προσέγγιση Leader ώστε να εφαρμοστεί σε μια πολύ ευρύτερη κλίμακα και σε ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων αγροτικής ανάπτυξης απ ό,τι έως σήμερα. Η πρωτοβουλία Leader ενθαρρύνει τις αγροτικές περιοχές να διερευνήσουν νέους τρόπους ώστε να καταστούν ή να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να επωφεληθούν τα μάλα από τα πλεονεκτήματά τους και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που ίσως αντιμετωπίζουν, όπως η γήρανση του πληθυσμού, το χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ή η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό η πρωτοβουλία Leader συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, τόσο των γεωργικών οικογενειών όσο και του ευρύτερου αγροτικού πληθυσμού. Χρησιμοποιεί την ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων. Αναγνωρίζει παραδείγματος χάρη ότι η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τροφίμων, το ελκυστικό περιβάλλον και η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τον τοπικό πληθυσμό αποτελούν αμοιβαία υποστηρικτικές πτυχές της αγροτικής ζωής, οι οποίες απαιτούν ειδικές δεξιότητες, κατάλληλες τεχνολογίες και υπηρεσίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία συνεκτική δέσμη και με μέτρα πολιτικής προσαρμοζόμενα κατά περίπτωση. Από την έναρξη υλοποίησής της το 1991, η πρωτοβουλία Leader προσπάθησε να εξασφαλίσει στις αγροτικές κοινότητες της ΕΕ μια μέθοδο για την εμπλοκή των τοπικών εταίρων στον προσανατολισμό της μελλοντικής ανάπτυξης της περιοχής τους. Η προσέγγιση Leader δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον εντός της ΕΕ και πέραν αυτής. Αποτέλεσε αντικείμενο μίμησης πέρα από τον στενό κύκλο των δικαιούχων της. Το ενδιαφέρον το οποίο δημιούργησε η πρωτοβουλία Leader επηρέασε ενίοτε τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, καθώς και τις πολιτικές, χάρη στην ικανότητά της να αντιμετωπίζει τα προβλήματα ανάπτυξης μέσα από νέες μορφές συμπράξεων και συσχετισμού των δραστηριοτήτων. Η πρωτοβουλία Leader είναι συμπληρωματική των άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων. Επί παραδείγματι, οι δράσεις Leader μπορούν να ενεργοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τοπικούς πόρους μέσω της υποστήριξης προαναπτυξιακών έργων (όπως διαγνωστικές μελέτες και μελέτες 5

7 σκοπιμότητας ή οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων), τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα των συγκεκριμένων περιοχών να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο τα κονδύλια του Leader αλλά και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους (π.χ. ευρύτερα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης). Το Leader παρέχει επίσης στήριξη σε τομείς και κατηγορίες δικαιούχων που συχνά δεν λαμβάνουν κανενός είδους στήριξη ή λαμβάνουν μόνο περιορισμένη στήριξη στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνται στις αγροτικές περιοχές, όπως οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, η αποκατάσταση κτιρίων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικής κληρονομιάς, ο αγροτουρισμός, η βελτίωση της διασύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών κ.λπ. Η πρωτοβουλία Leader ενθαρρύνει τους κοινωνικοοικονομικούς φορείς να συνεργαστούν, να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες τα οποία δημιουργούν τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία στην περιοχή τους. Σύντομο ιστορικό του Leader Το Leader ξεκίνησε το 1991 με σκοπό τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών, αξιοποιώντας τις τοπικές πρωτοβουλίες και δεξιότητες, προωθώντας την απόκτηση τεχνογνωσίας σχετικά με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και διαδίδοντας τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία σε άλλες αγροτικές περιοχές. α) Η πρωτοβουλία Leader αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ Οι σκοποί της πρωτοβουλίας Leader ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς της συνολικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Η εξελισσόμενη ΚΓΠ λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των αγροτικών περιοχών και των φυσικών τοπίων, τον πλούτο των τοπικών ταυτοτήτων και την αυξανόμενη αξία που η κοινωνία μας αποδίδει στο υψηλής ποιότητας φυσικό περιβάλλον. Αυτά αναγνωρίζονται ως τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των αγροτικών περιοχών της ΕΕ. β) Η ιστορία της πρωτοβουλίας Leader Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της αγροτικής ανάπτυξης που δοκιμάστηκαν πριν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν γενικά τομεακού χαρακτήρα, επικεντρώνονταν πρωτίστως στους γεωργούς και αποσκοπούσαν να ενθαρρύνουν τη διαρθρωτική αλλαγή της γεωργίας. Χρησιμοποίησαν προσεγγίσεις «από την κορυφή προς τη βάση», με καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων για τα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε τοπικό επίπεδο δεν ενθαρρύνονταν πάντα να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να καταστούν οι αρχιτέκτονες του μέλλοντος των περιοχών τους. Η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, βασιζόμενη στην περιοχή, στην οποία συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες και η οποία προσθέτει αξία στους τοπικούς πόρους, αναδείχτηκε σταδιακά ως ο νέος τρόπος δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Η πρωτοβουλία Leader ξεκίνησε πειραματικά, συνενώνοντας σε τοπικό επίπεδο διάφορα έργα και ιδέες, ενδιαφερόμενους φορείς και πόρους. Αποδείχτηκε το ιδανικό εργαλείο πειραματισμού για τη διεύρυνση των ευκαιριών των αγροτικών περιοχών. Το τμήμα του εδάφους της ΕΕ στο οποίο εφαρμόζεται η προσέγγιση Leader, ο αριθμός των ομάδων Leader και το επίπεδο χρηματοδότησης που παρέχεται σε προσεγγίσεις τύπου Leader αυξήθηκαν ουσιαστικά από την έναρξη υλοποίησης του Leader το γ) Πλαίσιο πολιτικής: από την πιλοτική πρωτοβουλία στην ενσωμάτωση Με όρους πολιτικής, το Leader εισήχθη ως «κοινοτική πρωτοβουλία» η οποία χρηματοδοτήθηκε μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Υπήρξαν τρεις γενιές Leader: το Leader Ι ( ), το Leader II ( ) και το Leader+ ( ). Όλο αυτό το διάστημα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες είχαν μεμονωμένα προγράμματα Leader με ξεχωριστή χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ. Από το 2007 και εφεξής, 6

8 η προσέγγιση Leader θα ενταχθεί («ενσωματωθεί») στη συνολική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση Leader θα συμπεριλαμβάνεται στα εθνικά και περιφερειακά γενικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, παράλληλα με μια σειρά άλλων αξόνων αγροτικής ανάπτυξης. Από το 2007 η χρηματοδότηση του άξονα Leader θα προέρχεται από τα συνολικά κονδύλια που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος από την ΕΕ στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Πρωτοβουλίες Leader Αριθμός ομάδων τοπικής δράσης Καλυπτόμενη έκταση Χρηματοδότηση ΕΕ Leader I km2 442 εκατ. EUR Leader II km εκατ. EUR Leader km ,1 εκατ. EUR 7

9 2. Τα επτά κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης Leader Η κεντρική ιδέα της πρωτοβουλίας Leader Η κεντρική ιδέα που διαπερνά την προσέγγιση Leader είναι ότι, δεδομένης της ποικιλομορφίας των γεωργικών περιοχών της Ευρώπης, οι αναπτυξιακές στρατηγικές είναι αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες όταν αποφασίζονται και εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, από τοπικούς φορείς, και συνοδεύονται από σαφείς και διαφανείς διαδικασίες, την υποστήριξη των αρμόδιων δημόσιων διοικήσεων και την αναγκαία τεχνική βοήθεια για τη μεταφορά της ορθής πρακτικής. Η διαφορά μεταξύ της πρωτοβουλίας Leader και των άλλων πιο παραδοσιακών μέτρων αγροτικής πολιτικής συνίσταται στο ότι αυτή αναδεικνύει «τον τρόπο» προσέγγισης, παρά «αυτό» που χρειάζεται να γίνει. Η προσέγγιση Leader συνοψίζεται σε επτά κύρια χαρακτηριστικά. Εδώ περιγράφονται χωριστά, πλην όμως είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στο σύνολό τους. Κάθε χαρακτηριστικό συμπληρώνει και αλληλεπιδρά θετικά με τα άλλα στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας υλοποίησης, με διαρκή αποτελέσματα επί της δυναμικής των αγροτικών περιοχών και των ικανοτήτων τους να επιλύουν τα οικεία προβλήματα. Επεξήγηση των επτά κύριων χαρακτηριστικών Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης βασιζόμενες στην περιοχή Χάραξη και εφαρμογή των στρατηγικών από τη βάση προς την κορυφή Δικτύωση Η προσέγγιση Leader Συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε τοπικό επίπεδο: ομάδες τοπικής δράσης Συνεργασία Ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις Καινοτομία Χαρακτηριστικό 1 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης βασιζόμενες στην περιοχή Μια προσέγγιση βασιζόμενη στην περιοχή χρησιμοποιεί ως στόχο για την εφαρμογή της πολιτικής μια μικρή, ομοιογενή και κοινωνικά συνεκτική ζώνη, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από κοινές παραδόσεις, τοπική ταυτότητα, την αίσθηση του ανήκειν σε αυτήν ή κοινές ανάγκες και προσδοκίες. Έχοντας μια τέτοια περιοχή ως σημείο αναφοράς διευκολύνεται ο εντοπισμός των τοπικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, των απειλών και των ευκαιριών, του ενδογενούς δυναμικού, καθώς και ο προσδιορισμός των σημαντικών φραγμών στην αειφόρο ανάπτυξη. Η έννοια «βασιζόμενη στην περιοχή» στην ουσία σημαίνει τοπική. Η εν λόγω προσέγγιση είναι πιθανόν να λειτουργεί καλύτερα από άλλες προσεγγίσεις, διότι επιτρέπει να προσαρμόζονται ακριβέστερα οι δράσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και στο τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η επιλεγείσα περιοχή πρέπει να έχει επαρκή συνοχή και κρίσιμη μάζα από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων, προκειμένου να υποστηριχθεί μια βιώσιμη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Δεν είναι υποχρεωτικό να αντιστοιχεί σε προκαθορισμένα διοικητικά όρια. 8

10 Μια προσέγγιση βασιζόμενη στην περιοχή Από έως κατοίκους Μικρού μεγέθους Μη προκαθορισμένα όρια Τοπική περιοχή Ομοιογενής και συνεκτική Συνοχή και κρίσιμη μάζα Κοινές παραδόσεις και ταυτότητα Κοινές ανάγκες και προσδοκίες Ο ορισμός της «τοπικής περιοχής» δεν είναι ούτε γενικός ούτε στατικός. Αντιθέτως, εξελίσσεται και μεταβάλλεται εξαιτίας των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, του ρόλου της γεωργίας, της διαχείρισης των γαιών και των περιβαλλοντικών προβληματισμών, καθώς και των γενικών αντιλήψεων για τις αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικό 2 Προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή Η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή σημαίνει ότι οι τοπικοί φορείς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική καθώς και στην επιλογή των προτεραιοτήτων που πρέπει να ακολουθηθούν στην περιοχή τους. Η πείρα έδειξε ότι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή δεν πρέπει να θεωρείται ως εναλλακτική επιλογή ή να αντιτίθεται στις προσεγγίσεις από την κορυφή προς τη βάση των εθνικών ή/και των περιφερειακών αρχών, αλλά να συνδυάζεται και να αλληλεπιδρά με αυτές προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα συνολικά αποτελέσματα. Εκ των επτά χαρακτηριστικών του Leader το πιο χαρακτηριστικό είναι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Οι αγροτικές πολιτικές που ακολουθούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τρόπο ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των κοινοτήτων τις οποίες εξυπηρετούν. Ένας τρόπος διασφάλισης αυτού είναι να κληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τοπικοί φορείς να αναλάβουν τα ηνία και να συμμετάσχουν. Αυτό ισχύει τόσο για την ΕΕ των 15 κρατών μελών όσο και για την ΕΕ των 25, αλλά είναι εξίσου σημαντικό για τις χώρες που προσδοκούν να γίνουν μέλη της ΕΕ, στις οποίες υφίστανται διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα της γεωργίας και πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής ζωής. Η εμπλοκή των τοπικών φορέων συμπεριλαμβάνει τον πληθυσμό με την ευρεία έννοια του όρου, τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες συμφερόντων και τους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία ικανοτήτων είναι μια ουσιαστική συνιστώσα της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται: η ευαισθητοποίηση, η επιμόρφωση, η συμμετοχή και η κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού προκειμένου να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της περιοχής (ανάλυση) η συμμετοχή διαφορετικών ομάδων συμφερόντων στη χάραξη της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης η εκπόνηση σαφών κριτηρίων για την επιλογή, σε τοπικό επίπεδο, των κατάλληλων δράσεων (έργα) για την υλοποίηση της στρατηγικής. Η συμμετοχή δεν πρέπει να περιορίζεται στην αρχική φάση, αλλά να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη διαδικασία υλοποίησης, συμβάλλοντας στη χάραξη στρατηγικής, στην ολοκλήρωση των επιλεχθέντων έργων και στον απολογισμό της κατάστασης, καθώς και στη μάθηση για το μέλλον. Υπάρχουν επίσης σημαντικά θέματα διαφάνειας τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν κατά τις διαδικασίες δραστηριοποίησης και διαβουλεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση μέσω του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης μεταξύ συμμετεχόντων φορέων. 9

11 Χαρακτηριστικό 3 Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: οι ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ) Η δημιουργία μιας τοπικής σύμπραξης, γνωστής ως «ομάδας τοπικής δράσης» (ΟΤΔ) αποτελεί ένα πρωτότυπο και σημαντικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης Leader. Η ΟΤΔ έχει ως καθήκον τον προσδιορισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των χρηματοδοτικών της πόρων και τη διαχείρισή τους. Οι ΟΤΔ αναμένεται να είναι αποτελεσματικές στην τόνωση της αειφόρου ανάπτυξης για τους εξής λόγους: ομαδοποιούν και συνδυάζουν τους διαθέσιμους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των εθελοντικών φορέων συγκεντρώνουν τους τοπικούς φορείς γύρω από συλλογικά έργα και πολυτομεακές δράσεις, προκειμένου να επιτύχουν συνέργεια, κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για τη βελτίωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της περιοχής ενισχύουν το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αγροτικών φορέων, οι οποίοι συχνά έχουν ελάχιστη πείρα στη μεταξύ τους συνεργασία, μειώνοντας ενδεχόμενες διενέξεις και διευκολύνοντας την εξεύρεση λύσεων κατόπιν διαπραγμάτευσης, μέσω διαβούλευσης και συζητήσεων διευκολύνουν, μέσω της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών εταίρων, τις διαδικασίες προσαρμογής και αλλαγών στον τομέα της γεωργίας (π.χ. προϊόντα ποιότητας, τροφικές αλυσίδες), το συνυπολογισμό των περιβαλλοντικών προβληματισμών, τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και την ποιότητα ζωής. Η ΟΤΔ πρέπει να συνδέει εταίρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να είναι ισόρροπη και αντιπροσωπευτική των υφιστάμενων τοπικών ομάδων συμφερόντων, να προέρχεται από διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς της περιοχής. Σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, οι εταίροι του ιδιωτικού τομέα και οι ενώσεις πρέπει να αποτελούν το 50 % τουλάχιστον της τοπικής σύμπραξης. Οι ΟΤΔ μπορούν να συστήνονται κατά περίπτωση (ad hoc) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στη στήριξη Leader ή να βασίζονται σε ήδη υφιστάμενες συμπράξεις. Διαθέτοντας μια ομάδα επαγγελματιών και έχοντας αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων, η ΟΤΔ αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να επηρεάσει με θετικό τρόπο την υλοποίηση πολιτικών. Η πείρα δείχνει ότι ορισμένοι τύποι ΟΤΔ αναπτύχθηκαν με βάση αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα διαφορετικών μορφών περιφερειακής και εθνικής πολιτικής και θεσμικής οργάνωσης, καθώς και με διαφορετικούς βαθμούς αυτονομίας όσον αφορά την έγκριση των έργων και την οικονομική διαχείριση. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΟΤΔ εξελίχθηκαν επίσης με τον 10

12 καιρό σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς μεγάλωσε η εξοικείωση με την προσέγγιση Leader. Οι ΟΤΔ αποφασίζουν την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της τοπικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη και λαμβάνουν αποφάσεις για τα διάφορα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Οι πραγματικές πληρωμές συχνά καταβάλλονται από την αρχή πληρωμής, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη δημόσια χρηματοδότηση, και όχι από την ίδια την ΟΤΔ, με βάση την επιλογή των έργων που πραγματοποιήθηκε από την ΟΤΔ. Οι αγροτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται περισσότερο στην ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών είναι οι εξής: επαγγελματικές οργανώσεις και συνδικάτα (που εκπροσωπούν τους γεωργούς και τους εκτός γεωργικού τομέα επαγγελματίες και μικροεπιχειρήσεις) εμπορικές ενώσεις πολίτες, κάτοικοι και οι τοπικές τους οργανώσεις τοπικοί πολιτικοί εκπρόσωποι περιβαλλοντικές οργανώσεις φορείς παροχής πολιτιστικών και κοινοτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής επικοινωνίας ενώσεις γυναικών νέοι. 11

13 Ομάδα τοπικής δράσης Εξωτερικά δίκτυα και έρευνα Επαγγελματικές οργανώσεις και συνδικάτα (που εκπροσωπούν τους γεωργούς και τους εκτός γεωργικού τομέα επαγγελματίες και μικροεπιχειρήσεις) Φορείς παροχής πολιτιστικών και κοινοτικών υπηρεσιών Ομάδα τοπικής δράσης Πολίτες, κάτοικοι και οι τοπικές τους οργανώσεις Περιβαλλοντικές οργανώσεις Τοπικά ιδρύματα και διοικήσεις Μια ομάδα τοπικής δράσης αναμένεται να: συνενώσει τις σχετικές ομάδες συμφερόντων μιας περιοχής γύρω από ένα κοινό έργο να έχει αυτονομία ως προς τη λήψη αποφάσεων και ικανότητα να βλέπει με νέο μάτι τους τοπικούς πόρους να συσχετίζει τα διαφορετικά μέτρα να είναι ικανή να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το σύνολο των πόρων σε τοπικό επίπεδο να είναι ανοικτή σε καινοτόμες ιδέες να είναι ικανή να συσχετίσει και να ενσωματώνει διαφορετικές τομεακές προσεγγίσεις. Οι ομάδες τοπικής δράσης εξουσιοδοτούνται να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος διαχειριστικών αρμοδιοτήτων (π.χ. καθήκοντα επιλογής έργων, πληρωμής, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης) σε σχέση με τις επιμέρους λειτουργίες. Ωστόσο, ο βαθμός αυτονομίας των ΟΤΔ είναι δυνατόν να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον ειδικό τρόπο οργάνωσης των κρατών μελών και το θεσμικό πλαίσιο. Οι συνολικές επιχορηγήσεις αποτελούν την πλέον κοινή μορφή χρηματοδότησης των έργων και των δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader. Τέτοιου είδους επιχορηγήσεις, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εθνικά δημόσια κονδύλια, καλύπτουν μια ποικίλη αναλογία των χρηματοδοτικών αναγκών του έργου, ανάλογα με το είδος του έργου και τον τύπο της περιοχής. Χαρακτηριστικό 4 Διευκόλυνση της καινοτομίας Η πρωτοβουλία Leader μπορεί να διαδραματίσει αξιόλογο ρόλο στην τόνωση νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Μια τέτοια καινοτομία ενθαρρύνεται παρέχοντας στις ΟΤΔ μεγάλα περιθώρια ελευθερίας και ευελιξίας κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δράσεις που επιθυμούν να στηρίξουν. Η καινοτομία πρέπει να γίνει κατανοητή με την ευρεία έννοια του όρου. Ενδέχεται να σημαίνει την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος, μιας νέας διαδικασίας, μιας νέας οργάνωσης ή μιας νέας αγοράς. Αυτός ο κοινότοπος ορισμός της καινοτομίας ισχύει τόσο για τις αγροτικές όσο και για τις αστικές περιοχές. Ωστόσο, οι αγροτικές περιοχές, λόγω της χαμηλής τους πυκνότητας και του σχετικά χαμηλού επιπέδου των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, έχουν πιο αδύναμους δεσμούς με τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης και ενδεχομένως να συναντούν δυσκολίες στην παραγωγή ριζικών καινοτομιών, μολονότι φυσικά αυτό δεν αποκλείεται. Η καινοτομία στις αγροτικές περιοχές μπορεί να συνεπάγεται μεταφορά και προσαρμογή των καινοτομιών που αναπτύχθηκαν αλλού, εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών μορφών τεχνογνωσίας ή εξεύρεση νέων λύσεων σε μακροχρόνια αγροτικά προβλήματα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν ικανοποιητικά και με βιώσιμο τρόπο από άλλες πολιτικές παρεμβάσεις. Η καινοτομία μπορεί να δώσει νέες απαντήσεις στα ειδικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών. 12

14 Η εισαγωγή της προσέγγισης Leader με τα επτά χαρακτηριστικά της μπορεί να αποτελέσει από μόνη της καινοτομία στη χάραξη πολιτικής, η οποία μπορεί να παράγει καινοτόμες δράσεις μέσω της πρωτότυπης μεθόδου υλοποίησης πολιτικής που υιοθετεί. Παραδείγματος χάρη, η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή η οποία περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να ενθαρρύνει την ανάδειξη νέων ιδεών για έργα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να υποστηριχθούν από την ΟΤΔ, διότι αυτή δεν δεσμεύεται από μια προκαθορισμένη δέσμη μέτρων. Η υιοθέτηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στις αγροτικές περιοχές μπορεί να καταστεί σημαντικός δίαυλος για την ευρύτερη πρόσβαση του αγροτικού πληθυσμού σε καινοτομίες. Χαρακτηριστικό 5 Ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις Η πρωτοβουλία Leader δεν είναι ένα πρόγραμμα τομεακής ανάπτυξης η στρατηγική τοπικής ανάπτυξης πρέπει να έχει μια πολυτομεακή λογική, ενσωματώνοντας διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Οι δράσεις και τα έργα που περιλαμβάνονται στις τοπικές στρατηγικές πρέπει να συνδέονται και να συντονίζονται ως ένα συνεκτικό όλον. Η ενσωμάτωση μπορεί να αφορά τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε έναν μόνο τομέα, τις δράσεις ολόκληρου του προγράμματος, τις ειδικές ομάδες δράσεων ή κατά κύριο λόγο τις συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών φορέων και τομέων που συμμετέχουν. Χαρακτηριστικό 6 Δικτύωση Η δικτύωση συμπεριλαμβάνει την ανταλλαγή επιτευγμάτων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ομάδων της πρωτοβουλίας Leader, των αγροτικών περιοχών, των διοικήσεων και των οργανισμών που συμμετέχουν στην αγροτική ανάπτυξη εντός της ΕΕ, είτε είναι άμεσοι δικαιούχοι του Leader είτε όχι. Η δικτύωση είναι ένα μέσο μεταφοράς ορθής πρακτικής, διάδοσης της καινοτομίας και αξιοποίησης των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την αγροτική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Η δικτύωση σφυρηλατεί δεσμούς μεταξύ ανθρώπων, έργων και αγροτικών περιοχών, και μπορεί με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της απομόνωσης που γνωρίζουν ορισμένες αγροτικές περιφέρειες. Μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση έργων συνεργασίας διευκολύνοντας την επαφή μεταξύ των ομάδων Leader. Υπάρχουν διαφορετικά είδη δικτύων: Θεσμικά δίκτυα Τα εν λόγω δίκτυα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ορίζει το ρόλο τους. Η ΕΕ υποστηρίζει 13

15 τις δομές δικτύωσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες συνενώνουν τις ομάδες Leader, τις διοικήσεις και όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους εταίρους που δραστηριοποιούνται στην αγροτική ανάπτυξη. Από το 2007 θα υπάρχουν τα εξής είδη θεσμικών δικτύων: το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης (υπό την αιγίδα της Επιτροπής) το εθνικό αγροτικό δίκτυο, το οποίο πρόκειται να συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος. Οι δραστηριότητες δικτύωσης επικεντρώθηκαν πρωταρχικά μόνο στην πρωτοβουλία Leader, αλλά από το 2007 και εφεξής θα αφορούν ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Θα έχουν στήριξη από πλευράς εμπειρογνωμόνων και θα αναλαμβάνουν πρακτικές δραστηριότητες, όπως η εκπόνηση δημοσιευμάτων επί διαφορετικών πτυχών της αγροτικής ανάπτυξης, η διοργάνωση σεμιναρίων, η ανάλυση δράσεων αγροτικής ανάπτυξης με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθής πρακτικής, ο εντοπισμός των αναπτυξιακών τάσεων στις αγροτικές περιοχές, η διαχείριση ιστοχώρων και η παροχή συνδρομής στις ομάδες της πρωτοβουλίας Leader που αναζητούν δυνητικούς εταίρους και δρομολογούν έργα συνεργασίας. Το ευρωπαϊκό δίκτυο λειτουργεί επίσης ως σημείο επαφής των εθνικών δικτύων και διοικήσεων σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες δικτύωσης είναι υποχρεωτική για όλες τις ομάδες της πρωτοβουλίας Leader που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση από την ΕΕ, αλλά και άλλες ομάδες είναι ευπρόσδεκτες προκειμένου να επωφεληθούν από τις γνώσεις και την πείρα τους στο πλαίσιο του δικτύου. Εθνικά, περιφερειακά και τοπικά δίκτυα Τα δίκτυα ή οι ενώσεις των ομάδων Leader έχουν επίσης συγκροτηθεί ή αναδύθηκαν περισσότερο άτυπα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. το δίκτυο των ιρλανδικών και των ελληνικών ομάδων) και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση Leader για την Αγροτική Ανάπτυξη ELARD βλέπε παρακάτω το σημείο που αφορά τα κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας). Χαρακτηριστικό 7 Συνεργασία Η συνεργασία εκτείνεται πέραν της δικτύωσης. Περιλαμβάνει μία ομάδα τοπικής δράσης η οποία αναλαμβάνει ένα κοινό έργο με μία άλλη ομάδα Leader ή με μία ομάδα που υιοθετεί παρόμοια προσέγγιση σε άλλη περιοχή, κράτος μέλος ή ακόμη και τρίτη χώρα. Η συνεργασία μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες Leader να προωθήσουν τις τοπικές τους δραστηριότητες. Επιτρέπει σε αυτές να επιλύσουν ορισμένα προβλήματα ή να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στους τοπικούς πόρους. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι ένας τρόπος επίτευξης της κρίσιμης μάζας που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα ενός ειδικού έργου ή ενθάρρυνσης συμπληρωματικών δράσεων, π.χ. την κοινή προώθηση πωλήσεων εκ μέρους των ομάδων Leader σε διαφορετικές περιφέρειες των οποίων οι περιοχές έχουν κοινή εξειδίκευση σε συγκεκριμένο προϊόν (κάστανα, μαλλί κ.λπ.) ή την ανάπτυξη κοινών τουριστικών πρωτοβουλιών βασιζόμενων στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά (κελτική, ρωμαϊκή κ.λπ.). 14

16 Τα έργα συνεργασίας δεν είναι μόνο απλή ανταλλαγή εμπειριών. Πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο κοινό έργο, το οποίο στην ιδανική περίπτωση θα υπόκειται στη διαχείριση μιας κοινής δομής. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη συνεργασίας που είναι δυνατά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader: συνεργασία μεταξύ περιοχών: πρόκειται για τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών αγροτικών περι- οχών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομάδων Leader και είναι συνήθως ανοικτή σε άλλες τοπικές ομάδες που χρησιμοποιούν παρόμοια συμμετοχική προσέγγιση διακρατική συνεργασία: πρόκειται για τη συνεργασία μεταξύ ομάδων Leader από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη ή με ομάδες τρίτων χωρών οι οποίες ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση. 15

17 3. Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας Leader σε τοπικό επίπεδο Τα επτά κύρια διακριτικά χαρακτηριστικά εξηγούν την ακριβή έννοια της προσέγγισης Leader. Η πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών σημαίνει ότι πραγματικοί άνθρωποι χαράσσουν τοπικές στρατηγικές και συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Το παρόν τμήμα περιγράφει ορισμένα βασικά στάδια της διαδικασίας υλοποίησης της πρωτοβουλίας Leader σε περιοχές όπου η προσέγγιση χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Δεν προσπαθεί να περιγράψει την όποια πιθανή κατάσταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί οι δραστηριότητες Leader είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένες για κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων στις περιοχές όπου η πρωτοβουλία Leader δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί ξεκινά συνήθως όταν καθίσταται σαφές ότι το κράτος μέλος ή η περιφέρεια θα εφαρμόσει κάποια στιγμή στο μέλλον το Leader (παραδείγματος χάρη μετά την προσχώρηση στην ΕΕ) και συνεπώς εν ευθέτω χρόνω θα δημοσιεύσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για μελλοντικές ομάδες Leader ( 4 ). Στην ιδανική περίπτωση, εφαρμόζονται τα ακόλουθα στάδια στη διαδικασία υλοποίησης της προσέγγισης Leader. α) Δημιουργία ικανοτήτων ( 4 ) Στην περίπτωση των υφιστάμενων κρατών μελών, μπορεί να προκύψει παρόμοια διαδικασία όταν τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες διοργανώνουν νέα διαδικασία επιλογής ομάδων Leader στην αρχή της νέας περιόδου προγραμματισμού και όταν οι αγροτικές περιοχές της χώρας που δεν είχαν προηγουμένως λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις. Πρόκειται για το πρωταρχικό στάδιο εφαρμογής της προσέγγισης Leader σε τοπικό επίπεδο. Εάν θέλουμε η εν λόγω καινοτόμος προσέγγιση να λειτουργήσει σωστά, οι τοπικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ή να αποκτήσουν τις αναγκαίες ικανότητες από την άποψη της παραγωγής ιδεών για έργα και της τεχνογνωσίας, τους ανθρώπινους πόρους που πρέπει να απασχοληθούν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και, φυσικά, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες για τη διαχείριση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Κατά το παρελθόν, η συγκεκριμένη διαδικασία συχνά συνίστατο σε «μάθηση μέσω της πράξης». Σήμερα, η συσσωρευμένη πείρα μπορεί να διευκολύνει την κατάσταση. Η χρησιμοποίηση της δικτύωσης και άλλων εργαλείων επικοινωνίας βοηθά πάρα πολύ στη δημιουργία μιας τέτοιας ικανότητας, διότι όχι μόνο παρέχει πληροφορίες για την πρωτοβουλία Leader αλλά χρησιμεύει επίσης στο να εγείρει το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων για τη χάραξη της τοπικής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης και των σχετικών έργων, και έτσι παράγεται η απαιτούμενη κρίσιμη μάζα. Η δημιουργία ικανοτήτων δεν είναι ατομική αλλά συλλογική δραστηριότητα, στην οποία οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς του αγροτικού τομέα ενημερώνονται για την προσέγγιση και τον τρόπο υλοποίησής της, και έτσι καθίστανται ικανοί να τη διαδώσουν, να συμμετάσχουν σε αυτήν και να επωφεληθούν από αυτήν. β) Συνεργασία τοπικών φορέων Το δεύτερο στάδιο είναι συχνά η διοργάνωση συνεδριάσεων ή σεμιναρίων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να συνυπάρξουν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς, να διευκολυνθεί η παραγωγή ιδεών και να δοθεί η δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να συζητήσουν τις ανάγκες της περιοχής τους σε μια σταθερή βάση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συγκέντρωσης των τοπικών φορέων: σε σεμινάρια και ημερίδες μελέτης, σε δημόσιες συναντήσεις, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας επίσης οι εμποροπανηγύρεις και οι εκθέσεις είναι το πλέον σύνηθες μέσο συνεύρεσης των τοπικών φορέων προκειμένου να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να ενημερωθούν για τις διαφορετικές απόψεις και έργα που αφορούν την περιοχή. γ) Ανάλυση της περιοχής Η λεπτομερής ανάλυση της σχετικής αγροτικής περιοχής είναι θεμελιώδης. Η εν λόγω ανάλυση κανονικά επικεντρώνεται στον εντοπισμό του «τοπικού κεφαλαίου» των πλεονεκτημάτων της περιοχής (άνθρωποι, δραστηριότητες, φυσικά τοπία, κληρονομιά, τεχνογνωσία) όχι υπό μορφή απογραφής αλλά υπό την έννοια των μοναδικών χαρακτηριστικών που μπορούν να αναπτυχθούν. Η ανάλυση των εν λόγω χαρακτηριστικών και τα κύρια σημεία που προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω ανάλυσης η οποία βασίζεται στην περιοχή αναμένεται να οδηγήσουν στον προσδιορισμό πιθανών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, εξειδικευμένων στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Με την εκπόνηση μιας ανάλυσης βασιζόμενης στην περιοχή δεσμεύονται επίσης όλοι οι τοπικοί φορείς σε ένα μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο όραμα για την περιοχή. Μολονότι οι ειδικές γνώσεις είναι πολύτιμες στο πλαίσιο της εν λόγω ανάλυσης, είναι σημαντικό τα διαφορετικά «οράματα» για το μέλλον και τη βέλτιστη στρατηγική για την περιοχή να μπορούν να συζητηθούν δημοσίως και να επιτευχθεί υψηλός βαθμός συναίνεσης. δ) Προσδιορισμός των υφιστάμενων δραστηριοτήτων/πρωτοβουλιών Ένα κρίσιμης σημασίας στάδιο της διαδικασίας Leader, το οποίο συνδέεται με την ανάλυση της περιοχής, είναι οι 16

18 τοπικοί φορείς να προβούν σε επανεξέταση των υφιστάμενων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης τα οποία υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στην περιοχή τους. Η καταγραφή των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί είναι θεμελιώδους σημασίας για να αποφασιστεί το κατά πόσο θα αξιοποιηθούν ή θα αντικατασταθούν. Επίσης, μειώνεται έτσι ο κίνδυνος περιττής επανάληψης. ε) Δημιουργία σύμπραξης Κατά τη διάρκεια της φάσης ανάλυσης, η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή επιδιώκει την ευαισθητοποίηση (μέσω της πληροφόρησης) και την ανάληψη δέσμευσης προκειμένου να αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της αγροτικής περιοχής και να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες (χρησιμοποιώντας μεθόδους συμμετοχικής ανάλυσης). Η εν λόγω φάση έχει ως στόχο ολόκληρη την κοινότητα, καθώς και τις ενεργές ομάδες που ηγούνται της διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού των στρατηγικών επιλογών για την περιοχή (παραδείγματος χάρη προσδιορισμός των θεμάτων/έργων προτεραιότητας για τα οποία μπορεί να επιδιωχθεί χρηματοδοτική ενίσχυση), η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή επιδιώκει τη συμμετοχή διαφόρων ομάδων συμφερόντων (παραδείγματος χάρη με τη σύσταση ομάδων εργασίας κατά περίπτωση). Με τη συνεύρεση των τοπικών φορέων και την ανάλυση της περιοχής διευκολύνεται ο προσδιορισμός των φορέων εκείνων που χρειάζεται να συμπεριληφθούν στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να διαχειριστούν τη φάση υλοποίησης. Αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει στη σύσταση ομάδας τοπικής δράσης. Η ΟΤΔ είναι μια σύμπραξη η οποία εφαρμόζει αποτελεσματικά την προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης που συμφωνήθηκε από την κοινότητα. στ) Χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης Η προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης επισημοποιείται σε ένα έγγραφο στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη. Το εν λόγω έγγραφο συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό στόχων, τον ορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων και την ιεράρχιση των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν. Η εν λόγω στρατηγική τοπικής ανάπτυξης θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή από την ΟΤΔ αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο των ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσουν τα κράτη μέλη/οι περιφέρειες για την πρωτοβουλία Leader. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες επιλέγουν τις επιτυχημένες ΟΤΔ και κατανέμουν σε αυτές τα κονδύλια του προϋπολογισμού με σκοπό την υλοποίηση των σχετικών τοπικών στρατηγικών. 17

19 4. Η πρωτοβουλία Leader μελλοντικά: ενσωμάτωσή της Η πρόσφατη επανεξέταση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία Leader έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας που δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόζουν ευρύτερα την προσέγγιση Leader στον βασικό προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης. Τα ενσωματωμένα μέτρα τύπου Leader υιοθετήθηκαν ήδη από αρκετά από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, στα προγράμματά τους για την περίοδο α) Η επόμενη περίοδος προγραμματισμού ( ) i) Νέα έμφαση στην πρωτοβουλία Leader Στις 20 Σεπτεμβρίου 2005 το Συμβούλιο ενέκρινε νέο κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού ( 5 ). Ο κανονισμός αυτός δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση τύπου Leader. Κατά την επόμενη περίοδο κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει μία συνιστώσα Leader για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από τη βάση προς την κορυφή. Για την πρωτοβουλία Leader προορίζεται ένα ποσοστό χρηματοδότησης της ΕΕ τουλάχιστον 5 % για κάθε πρόγραμμα (ως χωριστός «άξονας Leader» εντός των προγραμμάτων). Το ποσοστό αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά για τα κράτη μέλη της ΕΕ των Δέκα ( 6 ) τα οποία θα εφαρμόσουν έναν μέσο όρο 2,5 % για την πρωτοβουλία Leader κατά την περίοδο , δεδομένης της πιο περιορισμένης πείρας τους όσον αφορά την προσέγγιση Leader. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες θα επιλέξουν τις ΟΤΔ με βάση τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που προτείνουν. Κάθε πρόγραμμα θα έχει ως πεδίο εφαρμογής τη χρηματοδότηση της δημιουργίας ικανοτήτων και την αναγκαία ενθάρρυνση για τη χάραξη των εν λόγω τοπικών στρατηγικών, τα λειτουργικά έξοδα των δομών των ΟΤΔ και την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και των έργων συνεργασίας μεταξύ ΟΤΔ. Επίσης, θα υπάρξουν ενισχυμένες δομές δικτύωσης με τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού δικτύου αγροτικής ανάπτυξης (βλέπε τμήμα 2, χαρακτηριστικό 6). β) Εστίαση στα νέα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες Οι γεωργικές δραστηριότητες διαδραματίζουν έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο στην αγροτική ανάπτυξη στα νέα κράτη μέλη και στα κράτη που προσδοκούν να γίνουν μέλη της ΕΕ. Οι θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές στον γεωργικό τομέα κατά την τελευταία δεκαετία προκάλεσαν μεγαλύτερη μακροχρόνια ανεργία, μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές και υποβάθμιση της παροχής υπηρεσιών και υποδομής. Η ενισχυμένη προσέγγιση της πρωτοβουλίας Leader από τη βάση προς την κορυφή, η οποία δίνει στις τοπικές αρχές και κοινότητες περισσότερες εξουσίες στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων έτσι ώστε να καλυφθούν οι τοπικές ανάγκες, και η οποία αντιμετωπίζει τις αγροτικές περιοχές ως συγκροτημένες περιοχές και δεν επικεντρώνεται μόνο στον γεωργικό τομέα, θα είναι επίσης σημαντική για τις χώρες που προσδοκούν να γίνουν μέλη της ΕΕ. Πολλές από τις εν λόγω χώρες έχουν περιορισμένη πείρα κατά τα τελευταία χρόνια από τέτοιου είδους συμμετοχικές προσεγγίσεις. Από την προσχώρησή τους την 1η Μαΐου 2004, τα δέκα νέα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ένα ενσωματωμένο μέτρο τύπου Leader, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Προσανατολισμού ( 7 ). Έξι από τα δέκα νέα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει το μέτρο τύπου Leader στα προγράμματά τους του «στόχου 1» ( 8 ). Σημαντική έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία διοικητικής ικανότητας έτσι ώστε, παραδείγματος χάρη, να τονωθεί και να ενισχυθεί η σύσταση ΟΤΔ. ( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της ). ( 6 ) Τα δέκα νέα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ τον Μάιο του ( 7 ) Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. ( 8 ) Ο στόχος 1 των διαρθρωτικών ταμείων προωθεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη υστερεί (περίοδος ). 18

20 5. Κέντρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την προσέγγιση Leader α) Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Leader, το οποίο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ο ιστοχώρος του Παρατηρητηρίου Leader παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις πτυχές της πρωτοβουλίας Leader. Οι βασικές επιλογές της αρχικής σελίδας και οι γενικές πληροφορίες διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της διευρυμένης ΕΕ. Διεύθυνση ιστοχώρου: Σε αυτό τον ιστοχώρο υπάρχει επίσης σύνδεσμος προς τους ιστοχώρους των μονάδων του εθνικού δικτύου. γ) Άλλα χρήσιμα δίκτυα ELARD (The European Leader Association for Rural Development/Ευρωπαϊκή ένωση Leader για την αγροτική ανάπτυξη) Η ELARD είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση, η οποία ιδρύθηκε το 1999 και εκπροσωπεί πάνω από 600 ΟΤΔ από εννέα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε μέσω των εθνικών τους δικτύων είτε ως μεμονωμένα μέλη. Prepare (Partnership for Rural Europe/Σύμπραξη για την αγροτική Ευρώπη) Το πρόγραμμα Prepare αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αγροτικές περιοχές, ιδιαιτέρως στα δέκα νέα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες, και στην προώθηση των πολυεθνικών ανταλλαγών στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Επικεντρώνεται ιδιαιτέρως στην προώθηση της σύμπραξης μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και της κυβέρνησης στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, στην προσέγγιση Leader. Κέντρο πληροφόρησης και επικοινωνίας του Παρατηρητηρίου Leader+: Τηλ. (32-2) Φαξ (32-2) Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ διατίθενται γενικότερα στη διεύθυνση: β) Εθνικό/περιφερειακό επίπεδο Οι πλέον άμεσες πηγές πληροφόρησης για τους επαγγελματίες σε τοπικό επίπεδο διατίθενται πιθανώς σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγραμματισμού της εκάστοτε χώρας. Οι εν λόγω πηγές είναι πάρα πολλές για να αναφερθούν εδώ, αλλά μπορούν να εντοπιστούν είτε χρησιμοποιώντας τις γνωστές εθνικές πηγές είτε μέσω των ακόλουθων συνδέσμων: Για τα υφιστάμενα κράτη μέλη της ΕΕ memberstates/index_el.htm Για τις υπό ένταξη χώρες και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες 19

21 ε) Δημοσιεύσεις Leader Οι πλέον πρόσφατες δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Πρωτοβουλία Leader+ (Leader+ Flash News και Leader+ Magazine) διατίθενται μέσω του ιστοχώρου της πρωτοβουλίας Leader+ [βλέπε 5 α)]. Το Leader+ Magazine κυκλοφορεί τρεις φορές το χρόνο και αποτελεί σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικά με έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader+. Παρουσιάζει περιπτωσιολογικές μελέτες. Το «Flash News» παρουσιάζει τακτικά ειδήσεις για τις εξελίξεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, τόσο όσον αφορά τις δραστηριότητες Leader όσο και ενδιαφέροντα δημοσιεύματα σε επίπεδο ΕΕ. Είναι ένα καλό βασικό εργαλείο για να ενημερωθεί κανείς για το Leader και διαθέτει δικό του διαδραστικό τμήμα όπου ο αναγνώστης μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και να γίνει συνδρομητής. Για να γίνει κάποιος απευθείας συνδρομητής στο Magazine Leader+ και στο Flash News, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή φόρμα εγγραφής. Τα κράτη μέλη των εθνικών δικτύων Leader συντάσσουν επίσης τακτικές δημοσιεύσεις που διατίθενται στον ιστοχώρο: nnu_el.htm 20

22 6. Παραδείγματα πρακτικής υλοποίησης της πρωτοβουλίας Leader Η αξία της πρωτοβουλίας Leader καταδεικνύεται από τα πολλά αξιόλογα έργα που έλαβαν ενίσχυση κατά τα τελευταία έτη και έχουν πραγματική επίπτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν στις αγροτικές περιοχές. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται εδώ δίνουν μια γεύση της ποικιλίας και της δημιουργικότητας των στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόζονται από τις ΟΤΔ στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Καταδεικνύουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ΟΤΔ χρησιμοποίησαν με σωστό τρόπο τις ευκαιρίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Leader για να συνεργαστούν σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να δικτυωθούν προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες και ορθή πρακτική. Τα παραδείγματα που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) αφορούν έργα τα οποία έχουν αναληφθεί σε τοπικό επίπεδο από τις ΟΤΔ, ενώ το στοιχείο δ) αποτελεί παράδειγμα ενός διακρατικού έργου συνεργασίας μεταξύ τριών ΟΤΔ δύο κρατών μελών. α) Μια στρατηγική για προϊόντα ποιότητας από την περιφέρεια Montiferru της Σαρδηνίας (Ιταλία) Περιφέρεια, περιοχή: Ονομασία της ΟΤΔ: Σαρδηνία ΟΤΔ Montiferru, Barigadu, Sinis Συνολικό κόστος του έργου: ( 9 ) ευρώ Τμήμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ: ευρώ Άλλη δημόσια χρηματοδότηση: ευρώ Ιδιωτική χρηματοδότηση: ευρώ της τοπικής ταυτότητας, λόγω της υποχώρησης των παραδοσιακών ηθών και εθίμων. Διαπιστώνονται επίσης περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της μείωσης της αγροτικής δραστηριότητας, όπως η διάβρωση των εδαφών και η εξαφάνιση των οικοτόπων και των ενδημικών ειδών. Κύριος σκοπός της ΟΤΔ Montiferru ήταν να αναζωογονήσει τον κοινωνικοοικονομικό ιστό της περιφέρειας που βασίζεται στο ζωικό της κεφάλαιο και στις μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω: της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα τοπικά προϊόντα και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στις τοπικές αγορές της διαφύλαξης των φυσικών πόρων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν της προώθησης της εικόνας του Montiferru της αποκατάστασης της κοινωνικοπολιτιστικής κληρονομιάς της τοπικής κοινότητας (τα ήθη και τα έθιμα που χαρακτήριζαν παλαιότερα την αγροτική ζωή της περιοχής). Η ΟΤΔ εργάστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας και παροχής συνδρομής ώστε τα τοπικά αγροτικά προϊόντα διατροφής να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Το έργο επικεντρώνεται σε ένα τυπικό ντόπιο τυρί, το ονομαζόμενο «Casizolu», το οποίο παρασκευάζεται από γάλα μιας ειδικής φυλής βοοειδών, της Modicano Sarda. Οι αγελάδες βόσκουν σε βοσκοτόπους και παράγουν γάλα που έχει μια ιδιαίτερη γεύση «ξύλου και φύλλων». Οι επενδύσεις στην παραγωγή του τυριού «Casizolu» έχουν επικεντρωθεί στα εξής: βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής, σχεδιασμός της ασφάλειας του τροφίμου, μαθήματα επιμόρφωσης, χρηματοδότηση της επεξεργασίας, αρωγή της προώθησης πωλήσεων, δικτύωση με άλλα τοπικά προϊόντα ποιότητας (μέλι, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, οίνος malvasia), ενίσχυση της παρουσίας του τυριού στον τομέα των υπηρεσιών μαζικής εστίασης ποιότητας και παροχή βοήθειας σε παραγωγούς ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση της αγοράς μέσω των τεχνικών διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού. Από το 1950 η περιοχή της ΟΤΔ Montiferru, η οποία περιλαμβάνει το Barigadu και το Sinis, γνώρισε ένα υψηλό επίπεδο μετανάστευσης του αγροτικού της πληθυσμού προς αστικές περιοχές. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η γεωργία και πολλές άλλες παραδοσιακές δραστηριότητες να χάσουν το εργατικό τους δυναμικό, καθώς επίσης και τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής. Η σταδιακή επιδείνωση της δημογραφικής κατάστασης επηρέασε βαθιά την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας αίσθημα απώλειας ( 9 ) Το συνολικό κόστος του έργου αφορά το κόστος του ειδικού έργου που περιγράφεται και όχι τον συνολικό προϋπολογισμό της συμμετέχουσας ΟΤΔ. 21

23 Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου επικοινωνίας: Salvatore Polo Διεύθυνση: Piazza Mannu snc Seneghe I Τηλ. (39) Φαξ (39) β) Αναζωογόνηση της συγκομιδής καλαμιών και σχοίνων στο Norfolk Broads (Ηνωμένο Βασίλειο) Περιφέρεια, περιοχή: Ονομασία της ΟΤΔ: Συνολικό κόστος του έργου: Τμήμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ: Άλλη δημόσια χρηματοδότηση: Norfolk Broads & Rivers ευρώ ευρώ ευρώ Κύριο χαρακτηριστικό του φυσικού τοπίου του Norfolk Broads είναι η μεγάλη έκταση καλαμιών και σχοίνων που φύονται στις παρυφές των φημισμένων πλωτών οδών του. Οι οικολόγοι θεωρούν αυτού του είδους τους υγροβιότοπους ως έναν παγκοσμίως σημαντικό οικότοπο, ο οποίος αποτελεί ενδιαίτημα με σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Η προστασία των εν λόγω περιοχών εξαρτάται από την περιοδική κοπή των καλαμιών και των σχοίνων. Τα καλάμια και τα σχοίνα παραδοσιακά συλλέγονταν για εμπορικούς σκοπούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την κατασκευή καλαμοσκεπών, διασφαλίζοντας έτσι τη σχέση μεταξύ της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής και του φυσικού της περιβάλλοντος. Παρά τον εκσυγχρονισμό, ο κλάδος της συγκομιδής καλαμιών και σχοίνων του Broads αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες οφείλονται εν μέρει στις εισαγωγές και στις επακόλουθες χαμηλές τιμές. Οι σημερινοί θεριστές καλαμιών και σχοίνων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα βασικά τους μηχανήματα, ενώ ο κλάδος δεν μπόρεσε να προσελκύσει νεοεισερχόμενους για να αντικαταστήσουν όσους συνταξιοδοτούνται. Μια μελέτη του 2002 κατέγραψε μόλις 20 επαγγελματίες θεριστές, ελάχιστοι εκ των οποίων ήταν ηλικίας κάτω των 30 ετών και αρκετοί πλησίαζαν (ή ήταν πάνω από) το όριο συνταξιοδότησης. Το ηθικό τους ήταν πεσμένο και αρκετοί θεριστές δεν εμπιστεύονταν τις οικολογικές οργανώσεις διότι θεωρούσαν ότι ευνοούν τη διαχείριση των καλαμιώνων από εθελοντές. Η χρηματοδότηση του Leader+ εξασφαλίζει την επιμόρφωση και την αποκατάσταση των καλαμιώνων που έχουν παραμεληθεί. Αυτό δημιουργεί δυνατότητες για νέες επιχειρήσεις, ενώ αυξάνει την αποδοτικότητα και το εισόδημα των υφισταμένων επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη παρέχοντας καινούργια μηχανήματα, αλλά βελτιώνοντας επίσης τις δυνατότητες κέρδους των μελών της ΟΤΔ, πέραν της εποχής θερισμού των καλαμιών και των σχοίνων. Καταγράφονται επίσης λιγότερο ορατά οφέλη, όπως η σύσταση μιας ένωσης, η οποία διευκόλυνε τις οικολογικές οργανώσεις και άλλους φορείς στην προσπάθειά τους να συγκεντρώσουν τις απόψεις των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κοπή καλαμιών και σχοίνων, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μία ομάδα, για θέματα όπως η στόχευση της αποκατάστασης των καλαμιώνων και ο σχεδιασμός προστατευτικών αντιπλημμυρικών έργων. Το πρώτο έργο κατάφερε να σταματήσει την υποβάθμιση του τοπικού κλάδου κοπής καλαμιών και σχοίνων και αύξησε σημαντικά την εμπιστοσύνη και την αισιοδοξία. Το δεύτερο έργο αντιμετωπίζει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του κλάδου, προσελκύοντας και ενισχύοντας νεοεισερχόμενους, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και τα εισοδήματα των υφιστάμενων επιχειρήσεων και βελτιώνοντας την προώθηση της παραγωγής καλαμιών και σχοίνων του Broads. Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας: Malcolm Hackett Διεύθυνση: Economic Development Unit, Norfolk County Council, County Hall, Martineau Lane, Norwich NR1 2DH United Kingdom Τηλ. ( ) Φαξ ( ) Internet: 22

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER)

Τα Προγράμματα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) Τα Προγράμματα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) Νικηφόρος Γ. Κυπραίος Πολ. Μηχ/κός / Λιμενολόγος - Ακτομηχανικός, PhD Μ.Ο.Δ. α.ε. - Δήμος Πάρου Νάξος, 29 Ιανουαρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CLLD/LEADER

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CLLD/LEADER 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CLLD/LEADER ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΗΜΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΟΕ ΚΤ/ ΓΚ 1 ΑΜΙΣΘΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΟΝΙΑΝS ΟΕ Πρόγραµµα Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια

Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια Μάθημα: Επιχειρηματικά Σχέδια Ενότητα 1: Επιχειρηματικά Σχέδια Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το φυλλάδιο αυτό διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο πρόσωπο που δρα εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα