«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»"

Transcript

1 «ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 2121/1993 και κατά τη ιεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975), απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. 1

2 Δικονομικά ζητήματα ιατρικής δίκης Πίνακας Περιεχομένων 1. Περιεχόμενα...σελ.Ι-ΙΙ 2. I..Πρόλογος...σελ ΙΙ. Αστική Ιατρική Ευθύνη...σελ.2 4. ΙΙ. 1.Ιστορική αναδρομή...σελ.2 5. ΙΙ. 2. Προστατευόμενο Δικαίωμα......σελ.2 6. ΙΙ. 3. Υποκείμενα προστασίας...σελ.3 7. ΙΙ. 4. Ιατρική Ευθύνη...σελ.3 8. ΙΙ. 5.Αστική Ευθύνη...σελ.4 9. ΙΙ. 5.i. Ενδοσυμβατική Ευθύνη...σελ ΙΙ. 5.ii. Αδικοπρακτική Ευθύνη...σελ ΙΙ.5.iii.Σημασία διαχωρισμού ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης...σελ ΙΙ.5.iv.Συνέπειες παραβίασης ενδοσυμβατικής ή αδικοπρακτικής ευθύνης...σελ ΙΙ.5.v. Αμέλεια στο αστικό δίκαιο...σελ II.5.vi.Ιατρική Ευθύνη σύμφωνα με το ν.2251/ σελ ΙΙ.5.vii.Υποχρεώσεις ιατρού...σελ ΙΙ.5.viii.Απαλλακτικές ρήτρες...σελ ΙΙ.5.ix.Συγκριτικό Δίκαιο...σελ ΙΙ.5.x.De lege ferenda Προτάσεις...σελ ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα- Εισαγωγή...σελ ΙΙΙ.Α.Δικαιοδοσία...σελ ΙΙΙ.Β.Αρμοδιότητα καθ ύλην και κατά τόπον...σελ ΙΙΙ.Γ.Νομιμοποίηση...σελ ΙΙΙ.Δ.Απόδειξη- Εισαγωγικά...σελ ΙΙΙ.Δ.i.Βάρος απόδειξης-κατανομή...σελ ΙΙΙ.Δ.i.α.Έννοια απόδειξης-υποκειμενικό βάρος απόδειξης...σελ.24 2

3 26. ΙΙΙ.Δ.i.β.Βασικός κανόνας...σελ ΙΙΙ.Δ.i.γ.Κατανομή βάρους απόδειξης στην ιατρική ευθύνη...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.Αποδεικτικές διευκολύνσεις...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.α.Θεωρία της prima facie evidenci...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.β.Θεωρία της περιοχής κινδύνου...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.γ.Θεωρία της res ipsa loquitur...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.δ.Αντιστροφή του βάρους απόδειξης εξαιτίας βαριάς αμέλειας...σελ ΙΙΙ.Δ.ii.ε.Έλλειψη ενημέρωσης-αυτόγνωμη επέμβαση γιατρού...σελ ΙΙΙ.Δ.iiι.De lege ferenda...σελ ΙΙΙ.Δ.iv.Αποδεικτικά μέσα...σελ ΙΙΙ.Δ.iv.α.Πραγματογνωμοσύνη...σελ ΙΙΙ.Δ.iv.β.Έγγραφα...σελ ΙΙΙ.Δ.iv.γ.Ομολογία-Μάρτυρες...σελ ΙΙΙ.Δ.iv.δ.Δικαστικά τεκμήρια...σελ ΙV. Επίλογος...σελ.40 Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία-Μελέτες...σελ.Α-Β 3

4 I. Πρόλογος Εισαγωγικά «Από τις τέχνες, που αρμόζει να τις ασκούν ελεύθεροι άνθρωποι, η ιατρική δεν είναι καθόλου κατώτερη ως προς την ομορφιά, τη σπουδαιότητα και την ευχαρίστηση που παρέχει, για δε τους φιλομαθείς έχει μεγάλη θεωρητική αξία, αφού αντικείμενό της έχει τη σωτηρία και την υγεία» 1. Από τη ρήση αυτή του Πλουτάρχου, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή η διαχρονική αξία της ιατρικής τέχνης όπως την ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες με τη σημερινή της σημασία να αποκτά ολοένα μεγαλύτερο εύρος ανάμεσα σε θεωρητικούς και εφαρμοστές του δικαίου. Η ιατρική και δίκαιο διακρίνονται για τη σχέση θέσης-αντίθεσης που εμφιλοχωρεί ανάμεσά τους, καθώς η ιατρική αποφασίζει ex ante ενώ το δίκαιο ex post 2, με την αιτία της αντίθεσης αυτής να επικεντρώνεται στη διαφορετική αντίληψη της ανθρώπινης υπόστασης εκ μέρους των δύο αυτών επιστημών 3. Και αυτή η αντιθετική σχέση τους αποτελεί και την πηγή από την οποία απορρέουν και οι σύγχρονες εκφάνσεις της ιατρικής δίκης. Η ιατρική δίκη παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες καθώς δεν είναι μονοδιάστατη. Παράλληλα με την αστική της διάσταση, είναι δυνατόν ορισμένες φορές να ενυπάρχει και η ποινική, αλλά και η πειθαρχική της πλευρά, με τη νομολογία στη χώρα μας να έχει ασχοληθεί κυρίως με το ποινικό κομμάτι της. Όσον αφορά το αστικό τμήμα της ιατρικής δίκης, εκτός από τα ουσιαστικού δικαίου ζητήματα όπως η ιατρική ευθύνη, οι αξιώσεις του ενάγοντος, κ.α. ανακύπτουν και σημαντικά προβλήματα δικονομικής υφής, τα οποία έχουν ως κύρια κατεύθυνσή τους τη δικαιοδοσία, τη νομιμοποίηση ενεργητική και παθητική το βάρος αποδείξεως των πραγματικών περιστατικών καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διάδικοι και το δικαστήριο για την απόδειξη των ισχυρισμών τους. 1 Πλουτάρχου Υγιεινά παραγγέλματα, (Ηθ.122c). Το αρχαίο κείμενο έχει ως εξής:" Των δ'ελευθερίων τεχνών ιατρική το μέν γλαφυρόν καί περιττόν καί επιτερπές ουδεμιάς ενδεέστερον έχει, θεωρητικόν δε μέγα τοις φιλομαθούσι, την σωτηρίαν καί την υγείαν." 2 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη Ισμήνη, Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς, Συμβολή στη διακρίβωση της αστικής ιατρικής ευθύνης, σελ.13 3 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π., σελ.14, όπου αναφέρεται ότι η ιατρική αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως αδύναμο και άρρωστο ον που έχει ανάγκη από βοήθεια, ενώ το Δίκαιο έχει ως πρότυπο την αυτονομία της βούλησης του ανθρώπου. 4

5 Πάνω στη βάση των δικονομικών ζητημάτων της ιατρικής δίκης θα κινηθεί και η εργασία αυτή με την ανάλυση ζητημάτων ουσιαστικού δικαίου να κρίνεται επιβεβλημένη. II. Αστική Ιατρική Ευθύνη 1. Ιστορική αναδρομή: Επειδή το ιατρικό επάγγελμα ή η εξάσκηση της ιατρικής επιστήμης δεν είναι πρόσφατα δημιουργήματα των σύγχρονων κοινωνιών και της ανθρώπινης διανόησης αλλά χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια, είναι λογικό να υπάρχουν αναφορές σε αρχαία νομοθετήματα, όπως ο κώδικας του Χαμουραμπί 4 (1.700 π.χ.), ενώ στην αρχαία Ελλάδα, ήταν μεγάλη η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης με τον όρκο του Ιπποκράτη να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και στις μέρες μας. Στο πέρασμα των χρόνων, με την εξέλιξη των φυσικών επιστημών αλλά και των κοινωνιών, η ιατρική συμβάδισε με τη γενικότερη αυτή πρόοδο χωρίς όμως να χάσει τη διαλεκτική σχέση της με το δίκαιο, η οποία στη σύγχρονη εποχή διεκδικεί ένα σημαντικό τμήμα της προβληματικής του δικαίου. 2. Προστατευόμενο Δικαίωμα: Στην περίπτωση της ιατρικής δίκης και επειδή ακριβώς αναφερόμαστε σε δίκη, το οποίο σημαίνει ότι έχει θιγεί ένα έννομο δικαίωμα του ενάγοντος υπάρχει μια πολλαπλότητα των προστατευτέων δικαιωμάτων από την έννομη τάξη. Προστατευόμενα δικαιώματα σε μια ιατρική δίκη αποτελούν το δικαίωμα της ζωής, της σωματικής ακεραιότη τας και της υγείας εκείνου που είτε κάνει χρήση είτε έχει δικαίωμα να κάνει χρήση ιατρικών υπηρεσιών 5. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι εν τέλει το δικαίωμα που προσβάλλεται και συνεπώς προστατεύεται είναι σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στην προσωπικότητα του α.57 ΑΚ, εκδηλώσεις αυτού του ενιαίου και αυτοτελούς δικαιώματος είναι η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η υγεία 6. Εκτός όμως από τα σωματικά αγαθά τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του α.57 ΑΚ, είναι δυνατό και η προσαρμογή άλλων εκφάνσεων του όπως 4 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π., σελ.14 5 Δωρής, Θεμελιώδη ζητήματα της αστικής ευθύνης των γιατρών στο ελληνικό δίκαιο, πρακτικά Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης νέων νομικών, σελ.35 6 Καράκωστας Ι.,Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία,τόμος Ι,σελ.317 5

6 η τιμή 7, με την λ.χ. ανακοίνωση απορρήτων που είχε εμπιστευθεί ο ασθενής στο γιατρό του 8 και η ψυχική υγεία, με τη μετάδοση κάποιας ασθένειας εξαιτίας ελλιπούς καθαρισμού των ιατρικών εργαλείων ή με την πρόκληση κάποιας δυσμορφίας εξαιτίας μη επιτυχημένης πλαστικής εγχείρησης. Τέλος, το δικαίωμα στην προσωπικότητα καλύπτει και την ελευθερία του προσώπου ασθενούς να αποφασίζει σχετικά με το σώμα και την υγεία του (αυτοκαθορισμός) 9. Το δικαίωμα του ασθενούς να αποφασίζει σχετικά με το σώμα και την υγεία του, συνδέεται άρρηκτα με την υποχρέωση ενημέρωσης του εκ μέρους των ιατρών, αφού μόνο μέσα από την ενημέρωση δίνεται στον ασθενή η δυνατότητα με σωστά κριτήρια και με γνώση όλων των παραμέτρων να εκφράσει τη βούλησή του και να αποφασίζει για την τύχη του εαυτού του. 3. Υποκείμενα προστασίας: Ιατρική δίκη είναι η δίκη, ένα από τα υποκείμενα της οποίας έχει την ιατρική ιδιότητα 10 (στην περίπτωση του ιδιώτη γιατρού) ή προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες (στην περίπτωση νομικού προσώπου). Υποκείμενο προστασίας είναι το φυσικό πρόσωπο που δέχεται τις ιατρικές υπηρεσίες είτε για την αντιμετώπιση υφισταμένης ασθένειας είτε για προληπτικούς λόγους είτε για λόγους αισθητικούς 11, ή το οποίο πλήττεται από την παράλειψη παροχής επιβεβλημένων ιατρικών υπηρεσιών. Επομένως, τα πρόσωπα τα οποία συμπλέκονται σε μια ιατρική δίκη είναι αφενός ο ασθενής και αφετέρου ο παρέχων τις ιατρικές υπηρεσίες φορέας είτε αυτός λέγεται ιδιώτης γιατρός 12 είτε ασφαλιστικό ταμείο είτε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο 13. Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός ανάμεσα στο υποκείμενο το οποίο ο νόμος προστατεύει και στο πρόσωπο το οποίο νομιμοποιείται ενεργητικά να προβάλει τις αξιώσεις του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Έτσι, αν το αγαθό το οποίο υπέστη βλάβη από την πράξη ή παράλειψη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες 7 Η προστασία της τιμής συνεπάγεται τη νομική εξασφάλιση της αξιώσεως κάθε ανθρώπου για σεβασμό της εσωτερικής τιμής του, η οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την αξία του ανθρώπου, όπως επίσης και του δικαιώματος για την αναγνώριση της κοινωνικής καταξίωσης, δηλαδή της εξωτερικής τιμής, Καράκωστας, ο.π., σελ Δωρής,ο.π.,σελ.36 9 Φουντεδάκη, Αστική Ιατρική Ευθύνη,σελ.27, για το δικαιωμα αυτοδιάθεσης βλ. και Ανδρουλιδάκη- Δημητριάδη,ο.π.,σελ.93 επ. 10 Σακκά Δέσποινα, Η αντιστροφή του βάρους αποδείξεως στην ιατρική δίκη, Νομική Επιθεώρηση, τ.31,2003,σελ Δωρής, ο.π.,σελ Ο ιδιώτης γιατρός μπορεί να εμφανίζεται είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως συμβεβλημένος με ασφαλιστικό ταμείο ή νοσοκομείο 13 Ανδουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ.28 6

7 είναι η ζωή του ασθενούς, τότε νομιμοποιούνται ενεργητικά οι στενοί συγγενείς του θανόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 928 και 932 ΑΚ. 4. Ιατρική ευθύνη: Θεμελιώδες και ακανθώδες ζήτημα της ιατρικής δίκης αποτελεί η διακρίβωση και απόδειξη της ευθύνης του φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Πριν όμως αναφερθούμε στο πρόβλημα της αποδεικτικής διαδικασίας, είναι επιβεβλημένο να γίνει μια σύντομη αναφορά στην αστική ευθύνη του ιατρού. Η ευθύνη του γιατρού για κάποια πράξη ή παράλειψη είναι τρισδιάστατη και διαχωρίζεται σε αστική και η οποία θα αναλυθεί εκτενώς αμέσως παρακάτω ποινική 14 αλλά και πειθαρχική, στην οποία εντάσσονται όλες οι δημοσίου δικαίου (πλην των αναγόμενων στο ποινικό δίκαιο) δυσμενείς συνέπειες για το γιατρό, οι οποίες συνδέονται με τα προβλεπόμενα στο νόμο πειθαρχικά παραπτώματα και επιβάλλονται στο γιατρό από πειθαρχικά όργανα είτε του επαγγελματικού συλλόγου στον οποίο ανήκει είτε του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ προς τα οποία παρέχει τις υπηρεσίες του Αστική ευθύνη: Η ανάγκη εξειδίκευσης της αστικής ευθύνης του γιατρού κρίνεται επιβεβλημένη καθώς ο διαχωρισμός ο οποίος προκύπτει, διαμορφώνει και άλλα ζητήματα ιδιαίτερα σημαντικά στην εξέλιξη της ιατρικής δίκης, όπως π.χ. την κατανομή του βάρους αποδείξεως, τις αξιώσεις του ενάγοντα κ.α. Κατ αρχάς, αστική ευθύνη δεν υπέχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα νομικά πρόσωπα (π.χ. νοσοκομείο) για πράξεις ή παραλείψεις του ιατρικού προσωπικού (σε αντίθεση με το ποινικό δίκαιο, όπου ζήτημα ευθύνης τίθεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα αφού τα νομικά πρόσωπα δεν πράττουν). Η αστική ευθύνη του γιατρού υφίσταται μια τριχοτόμηση ανάλογα με την πηγή από την οποία προκύπτει. Έτσι, διακρίνεται σε: α) ενδοσυμβατική, εφ όσον πηγή της έννομης σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ γιατρού και ασθενή αποτελεί η σύμβαση ιατρικής αγωγής, λαμβανομένης μάλιστα υπ όψιν της μόρφωσης και 14 Ε φόσον υπάρχει έγκλημα που περιγράφεται ρητά στο νόμο, δηλαδή πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη την οποία ο νόμος ειδικά προβλέπει και τιμωρεί με ορισμένη ποινή, Για το διαχωρισμό και τις διαφορές αστικού και ποινικού αδικήματος βλ. Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, σελ Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.8 7

8 των ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων του, όπω ς αυτό ορίζεται στο άρθρο 652 ΑΚ 16 β) αδικοπρακτική, εφ όσον πηγή της ευθύνης του γιατρού αποτελεί μια άδικη πράξη του, οσάκις δεν ακολουθεί τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης και της κτηθείσας πείρας και δεν τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαφύλαξη των ασθενών και προστασίας των υγιών 17 γ) εκτός από την ενδοσυμβατική και την αδικοπρακτική ευθύνη, ο γιατρός υπέχει ευθύνη και σύμφωνα με το α.8 Ν. 2251/ για την προστασία του καταναλωτή από τον παρέχοντα υπηρεσίες i) Ενδοσυμβατική ευθύνη: Μεταξύ γιατρού και ασθενούς συνάπτεται μια σύμβαση, η σύμβαση ιατρικής αγωγής. Εφόσον δεν εμπλέκεται κάποιος δημόσιος φορέας οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει συμβατική σχέση με τον γιατρό αλλά πλέον, υφίσταται μόνο αστική ευθύνη του Δημοσίου κατά τα άρθρα ΕισΝΑΚ και η διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων 19 και περιοριζόμαστε στο σχήμα γιατρός ασθενής, ως σύμβαση ιατρικής αγωγής μπορεί να οριστεί η ενοχική σύμβαση με την οποία ο γιατρός υπόσχεται τη διενέργεια ιατρικών πράξεων οποιασδήποτε μορφής σε ορισμένο πρόσωπο ή σε σχέση μ αυτό και το τελευταίο υπόσχεται να καταβάλει στο γιατρό τη συμφωνημένη αμοιβή 20. Ως προς τη νομική φύση της, στη θεωρία έχουν υποστηριχθεί διάφορες απόψεις με κύριες κατευθύνσεις το χαρακτηρισμό της ως σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμβασης έργου ή σύμβασης εργασίας Ζέπος, Η ευθύνη του ιατρού, ΝοΒ Ζέπος, ο.π., ΝοΒ Η Ελλάδα αποτέλεσε το μοναδικό κράτος της Ε.Ε το οποίο ενσωμάτωσε στο εσωτερικό του δίκαιο τις περισσότερες διατάξεις της πρότασης Οδηγίας της Ε.Ε για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες (Σχετικά με την πρόταση Οδηγίας βλ. αναλυτικά Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.83-89). Έτσι, με το άρθρο 8 ν.2251/1994 προσπάθησε η χώρα μας να εισάγει ορισμένες από τις διατάξεις της πρότασης Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο για την προστασία του καταναλωτή 19 Φουντεδάκη, ο.π., σελ.259, Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π., σελ Φουντεδάκη, ο.π.,σελ Κατά την Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, η σύμβαση ιατρικής αγωγής δεν μπορεί να ενταχθεί εξ ολοκλήρου ούτε στη σύμβαση εργασίας ούτε στη σύμβαση έργου αλλά αποτελεί μια σύμβαση sui generis καθώς στηρίζεται στον συγκερασμό δύο αντιτιθεμένων εγωισμών, δηλαδή της ιατρικής αυθεντίας και της π ροσωπικότητας του ασθενούς, που συνδέοντ αι με μια συμφωνία διαρκούς ή πρόσκαιρης παροχής ιατρικής αρωγής η οποία περιέχει στοιχεία και της σύμβασης εργασίας, μίσθωσης έργου και εντολής, Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ Αντίθετη η Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.304, η οποία καταλήγει στη λύση της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό της ως σύμβασης έργου με την σκέψη ότι η σύμβαση ιατρικής αγωγής με αντικείμενο ιατρική πράξη, της οποίας η διενέργεια και το αναμενόμενο άμεσο υλικό αποτέλεσμα συνιστούν επενέργεια στον ανθρώπινο οργανισμό, δεν είναι δυνατόν να 8

9 Κατά την άποψή μου, εξαιτίας αυτής της αμφισβήτησης που επικρατεί όσον αφορά την προβληματική της νομικής φύσης της σύμβασης ιατρικής αγωγής, θα ήταν σκόπιμη η παρέμβαση του νομοθέτη, με την οποία να καθοριζόταν με σαφή και ευδιάκριτα όρια η νομική της φύση, έτσι ώστε να εξαλειφθούν, τυχόν, παρερμηνείες και να δοθεί μια κατευθυντήρια γραμμή στον ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου της ιατρικής ευθύνης.αν δεχτούμε την κρατούσα άποψη, η οποία προκρίνει ως πιο ορθή λύση τη σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών, τότε αντισυμβαλλόμενοι του ασθενούς μπορεί να είναι είτε ο γιατρός, οπότε τίθεται ζήτημα ενδοσυμβατικής του ευθύνης, είτε το νοσοκομείο, οπότε τίθεται ζήτημα ευθύνης του για το πταίσμα των γιατρών που χρησιμοποιούσε ως βοηθούς εκπλήρωσης (ΑΚ 334) ή προστιθέντες (ΑΚ 922) 22. Για την ευθύνη της κλινικής ως προστήσασας αρκεί η παροχή προς τον γιατρό γενικών μόνο οδηγιών ως προς τους όρους της εργασίας του μέσα στην κλινική, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων μας 23. Αν όμως, έχει συναφθεί σύμβαση ιατρικής αγωγής και με το νοσοκομείο και με τον γιατρό, τότε οδηγούμαστε στη λύση της παθητικής ενοχής εις ολόκληρον και επομένως υφίσταται δεσμός απλής ομοδικίας ανάμεσα στο γιατρό και στο νοσοκομείο. Τέλος, σε περίπτωση που ελλείπει η σύμβαση 24, είναι δυνατόν η ευθύνη του γιατρού να καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 730 περί διοίκησης αλλοτρίων, αφού κατά κανόνα θα διεξάγεται από το γιατρό για το συμφέρον του ασθενούς 2. Από τη σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών απορρέουν κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις εκ μέρους του γιατρού και οι οποίες αποτελούν αντίστοιχα και την πηγή της ευθύνης του από σύμβαση. Οι κυριότερες υποχρεώσεις του είναι η διάγνωση και η θεραπεία 26, η υποχρέωση περίθαλψης 27, η οποία μπορεί να δημιουργεί κατά περίπτωση υποχρέωση παρουσίας σε ορισμένο τόπο ή χώρο και υποχρέωση ετοιμότητας, η ενημέρωση του ασθενούς ως προς την αντιμετώπιση της πάθησης και τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη θεραπεία 28, η παροχή 5 θεωρηθεί ως σύμβαση έργου. Σύμφωνος με τη Φουντεδάκη και ο Δωρής, ο.π., σελ.37 και ο Baumgärtel, Η ιατρική ευθύνη, Αρμ Δωρής, ο.π., σελ ΕφΑθ 197/1988 ΕΕργΔ , ΑΠ 1270/1989 ΕλλΔνη Εδώ καλύπτεται και η περίπτωση της έλλειψης σύμβασης εξαιτίας της ανικανότητας του ασθενούς λόγω της ασθενείας του να συμβληθεί αυτοπροσώπως και δεν υπήρχαν συγγενείς του για να μεριμνήσουν, Δωρής, ο.π.,σελ Φουντεδάκη, ο.π.,σε λ Καράκωστας, Η αστική ευθύνη του ιατρού στο κοινοτικό δίκαιο, Αρμ Δωρής, ο.π.,σελ Σχετικά με το ζήτημα της υποχρέωσης ενημέρωσης του ασθενούς βλ. αναλυτικά Ανδουλιδάκη- Δημητριάδη, Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς, Συμβολή στη διακρίβωση της αστικής ιατρικής ευθύνης,1993, Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και αγγλοσαξωνικό δίκαιο, 9

10 αγωγής lege artis 29, η εξασφάλιση της συναινέσεως του ασθενούς, όπου αυτό είναι δυνατόν, η τήρηση στοιχείων και η υποχρέωση τηρήσεως του ιατρικού απορρήτου 30 και τ έλος, οι παρεπόμενες υποχρεώσει ς, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της διάταξης του α.288 ΑΚ για την καλή πίστη. Για την κατάρτιση της ανωτέρω σύμβασης ισχύει η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας. Επομένως, ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον ιατρό ενώ ο γιατρός, με εξαίρεση την παροχή βοήθειας σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει τη θεραπεία, όταν πιστεύει ότι δεν υφίσταται μεταξύ αυτού και του ασθενούς η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης 31. ii) Αδικοπρακτική ευθύνη: Οι διατάξεις της συμβατικής ευθύνης βρίσκουν εφαρμογή επειδή μεταξύ γιατρού και ασθενούς συνάπτεται ρητά, σιωπηρά ή de factο, σύμβαση αστικής φύσης, η σύμβαση ιατρικής αγωγής. Οι κανόνες της εξωσυμβατικής ευθύνης βρίσκουν εφαρμογή, διότι ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμβατικού δεσμού, η ιατρική πράξη θίγει έννομα αγαθά του ασθενούς, τα οποία γενικότερα προστατεύονται από την έννομη τάξη. Η ευθύνη του ιατρού για αδικοπραξία προϋποθέτει ένα σφάλμα του κατά την αντιμετώπιση της κατάστασης στην οποία καλείται να επέμβει. Πρόκειται για το ιατρικό σφάλμα 32, το οποίο προκαλεί αιτιωδώς ζημία σε ένα πρόσωπο, επειδή προσβάλλεται η ζωή ή η υγεία του 33. Ιατρικό σφάλμα ορίζεται ως η κακή ή αντιεπιστημονική διενέργεια ιατρικών πράξεων 34, με το στοιχείο της παράνομης συμπεριφοράς να αποτελεί συστατικό της στοιχείο, συμπεριφορά δηλαδή η οποία παραβιάζει τις υποχρεώσεις επιμέλειας του γιατρού. Ιατρική πράξη είναι αυτή που συντελεί στη διάγνωση ή στη θεραπεία αρρώστων, καθώς και εκείνη, που χωρίς να έχει θεραπευτικό σκοπό, συνιστά επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό ή συμβάλλει στη διάγνωση ασθενείας, μέσω χειρουργικών μέσων ή μηχανημάτων Δωρής, ο.π.,σελ Καράκωστας, ο.π., σελ B aumgärtel, ο.π.,σελ.7 32 Το ιατρικό σφάλμα αποτελεί νόμιμο λόγο και για την ενδοσυμβατική ευθύνη του γιατρού και κατά κανόνα θα συνιστά πλημμελή εκπλήρωση ή ακόμα και ολική μη εκπλήρωση, Φουντεδάκη, ο.π.,σελ Φουντεδάκη, ο.π.,σελ Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ.6 35 Φουντεδάκη, ο.π.,σελ

11 Επομένως, ως ιατρικό σφάλμα μπορούμε να εννοήσουμε την αποτυχημένη ιατρική πράξη, η οποία από μόνη της δεν συνιστά παρανομία, αλλά απαιτεί ένα πρόσθετο στοιχείο, αυτό της παράβασης των υποχρεώσεων επιμέλειας του γιατρού 36. iii) Σημασία διαχωρισμού ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης: Ο διαχωρισμός και η εξακρίβωση του είδους της ευθύνης που υπέχει ο γιατρός έναντι του ασθενούς είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη μιας ιατρικής δίκης. Από τη μια πλευρά, η παραγραφή στην ενδοσυμβατική από την αδικοπρακτική ευθύνη διαφέρει. Έτσι, στην ευθύνη από τη σύμβαση ιατρικής αγωγής, η παραγραφή είναι 20ετής (ΑΚ 249), ενώ αντίστοιχα στην αδικοπραξία η παραγραφή είναι 5ετής, από τότε που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας (ΑΚ 937). Επιπλέον, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις του παραπάνω διαχωρισμού και όσον αφορά το βάρος απόδειξης, το οποίο θα μας απασχολήσει εκτενέστερα παρακάτω. Έτσι, στην ενδοσυμβατική ευθύνη η υπαιτιότητα του ζημιώσαντος τεκμαίρεται μαχητή, δηλαδή αυτός θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είχε υπαιτιότητα αν θέλει να απαλλαγεί, ενώ στην αδικοπρακτική ευθύνη το βάρος απόδειξης όλων των πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τις προϋποθέσεις της αξίωσης, επομένως και την υπαιτιότητα, φέρει ο ζημιωθείς 37. Τέλος, εξίσου μεγάλης σημασίας αποτελεί το γεγονός ότι εφόσον ο ενάγων επικαλεσθεί συμβατική ευθύνη του γιατρού εναγομένου θα πρέπει να αρκεστεί στην αποκατάσταση της περιουσιακής του μόνο ζημίας και δεν θα μπορέσει να αξιώσει και αποζημίωση για ηθική βλάβη, ενώ εφόσον τελικά επιλέξει τη λύση της αδικοπραξίας τότε θα μπορέσει να ικανοποιήσει και την αξίωση για ηθική βλάβη 38. iv) Συνέπειες παραβίασης ενδοσυμβατικής ή αδικοπρακτικής ευθύνης: Στην περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν είτε από τη σύμβαση ιατρικής αγωγής είτε από την άδικη και παράνομη πράξη του, δίνεται η ευχέρεια και η δυνατότητα στον ενάγοντα ασθενή να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας του. 36 Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Ζέπος, υπάρχει αδικοπραξία του γιατρού "οσάκις δεν ακολουθεί τας θεμελιώδεις αρχάς της ιατρικής επιστήμης και της κτηθείσης πείρας και δεν τηρεί όλας τας ισχυούσας διατάξεις περί διαφυλάξεως των ασθενών και προστασίας των υγειών", ΝοΒ Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, σελ.290, Για το πρόβλημα της συρροής δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης βλ. και Καράση ΕλλΔνη Ενώ σε περίπτωση θανάτωσης του ασθενούς, οι ενάγοντες-συγγενείς του θα μπορέσουν να αξιώσουν αποζημίωση και για ψυχική οδύνη 11

12 Και στις δύο περιπτώσεις είτε δηλαδή με βάση τις διατάξεις για την ενδοσυμβατική ευθύνη του γιατρού είτε με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (914, 57 ΑΚ, 928, 929) η έννοια της ζημίας περιλαμβάνει την αποκατάσταση των εξόδων καθώς και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσης που στερήθηκε 39. Πιο εξειδικευμένα η παραπάνω αποζημίωση μπορεί να περιλαμβάνει: Απώλεια μισθών ή κερδών λόγω απουσίας ή ανικανότητας για εργασία, περαιτέρω έξοδα για πληρωμή άλλων γιατρών, νοσοκομείων, φαρμάκων, ειδικών τροφών, ελάττωση του αναμενόμενου πιθανού χρόνου ζωής, ειδικά στις γυναίκες, σε περιπτώσεις που μία δυσμορφία περιορίζει τις πιθανότητες γάμου ή μια φυσική ανικανότητα, αντίστοιχα, περιορίζει τη δυνατότητα για τεκνοποίηση 40. Στην περίπτωση όμως που ο ενάγων θελήσει να θεμελιώσει το αγωγικό του αίτημα στην ενδοσυμβατική ευθύνη του ιατρού, τότε δεν θα μπορέσει να ζητήσει και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης (ΑΚ 932) 41 που υπέστη, αίτημα το οποίο θα μπορεί να ικανοποιηθεί στην περίπτωση της αδικοπραξίας. Επαφίεται τελικά, στη διακριτική ευχέρεια του ενάγοντος να επικαλεστεί είτε την ενδοσυμβατική είτε την αδικοπρακτική ευθύνη του εναγομένου γιατρού με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η κάθε επιλογή. v) Αμέλεια στο αστικό δίκαιο: Θεμελιώδη έννοια για τη θεμελίωση της ευθύνης του γιατρού αποτελεί η αμέλεια. Σύμφωνα με το άρθρο 330 εδ. 2 ΑΚ αμέλεια υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές. Στο ισχύον δίκαιο, επικρατεί αυτή η αντικειμενικότερη αντίληψη της αμέλειας, καθώς κρίσιμες θα θεωρηθούν οι δυνατότητες ενός μέσου συνετού ευσυνείδητου ανθρώπου, δηλαδή σημασία για τον καθορισμό της επιμέλειας ενός ανθρώπου θα έχει ο τυπικός εκπρόσωπος του κύκλου του Baumgärtel. ο.π.,σελ.8 40 Σακκά, ο.π.,σελ Κατά πάγια νομολογία, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνοίας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Από τη διάταξη του α.932 ΑΚ προκύπτει ότι μ'αυτήν παρέχεται δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο όπως κατ'εκτίμηση των υπόψη του τιθεμένων πραγματικών περιστατικών με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, επιδικάσει ή όχι χρηματική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίσει δε συνάμα και το ποσό αυτής το οποίο θεωρεί εύλογο, ΑΠ 534/1998, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ 42 Σταθόπουλος, ο.π.,σελ , όπου επιπροσθέτως αναφέρει ότι η αντικειμενικοποίηση της αμέλειας είναι ουσιαστικά δικαιολογημένη γιατί η αστική ευθύνη έχει κύριο σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας και η ανάγκη δίκαιης κατανομής των ζημιών επιβάλλει να αναλάβει ο ζημιώσας και κάποιον κίνδυνο αν δεν έδειξε την προσοχή του μέσου συνετού ανθρώπου 12

13 Η αντικειμενική αυτή διάσταση της αμέλειας εκδηλώνεται με την παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που επιβάλλονται σ ένα συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, η οποία στο μέτρο που συνιστά απόκλιση από την επιβαλλόμενη στις συναλλαγές επιμέλεια είναι και πράξη υπαίτια 43, ικανοποιώντας το κριτήριο της υποκειμενικής πταισματικής ευθύνης 44 που απαιτεί ο Αστικός Κώδικας. Μεταφέροντας τη γενική αυτή τοποθέτηση στο χώρο του ιατρικού δικαίου, αμελής διενέργεια ιατρικής πράξης υπάρχει οσάκις ο γιατρός προβαίνει από αμέλεια σε λανθασμένη διάγνωση ή πρόγνωση τη ς ασθένειας του αρρώστου, όταν διενεργεί μια εγχείρηση ή επέμβαση χωρίς να ακολουθήσει τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης, όταν δεν αντιμετωπίζει με την απαιτούμενη από το νόμο επιμέλεια ένα επείγον περιστατικό. Η νομολογία έχει πλέον, πάγια θέση πάνω στο ζήτημα της αμέλειας. Σύμφωνα με την ΑΠ 1270/ , ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημιά που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλειά του, ακόμη και ελαφρά, εάν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωση επιμέλειάς του να ενεργήσει lege artis, ήτοι σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης, ενώ για παράβαση γενικώς παραδεδεγμένων και αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης κάνουν λόγο οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών 4495/2002 και 7092/2001. Τέλος, εξίσου σημαντική ως προς την έκταση και το εύρος της επιμέλειας, την οποία υποχρεούται να δεικνύει ο ιατρός, είναι και πάλι η απόφαση ΑΠ 1270/1989, η οποία αναφέρει ότι ο ιατρός υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια αναμενόμενη από την επαγγελματική του δραστηριότητα και κατά συνέπεια ευθύνεται «δια παν πταίσμα», δηλαδή, ακόμη και για ελαφριά αμέλεια. Αυτή η συμπεριφορά, η οποία τελικά συνεπάγεται και την ευθύνη του γιατρού είναι εκείνη η οποία διαφοροποιείται από το επίπεδο του μέσου ιατρού ως τυπικού εκπροσώπου της ιατρικής ειδικότητας που έχει αυτός. vi) Ιατρική ευθύνη σύμφωνα με τον ν. 2251/1994: Το ζήτημα της ιατρικής ευθύνης το συναντούμε και στο νόμο 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 8 περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες Δ ωρής, ο.π.,σελ Ο Αστικός Κώδικας απαιτεί είτε δόλο είτε αμέλεια 45 ΑΠ 1270/1989, ΕλλΔνη Για την εκτενή ανάλυση του ζητήματος της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες, βλ. Καράκωστα Ιωάννη, Δίκαιο προστασίας Καταναλωτή, Σχόλια, Νομολογία, Πρακτική Εφαρμογή, 2004, σελ.269επ. Με τη διάταξη του α.8 ν.2251/1994 η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την πρόταση Οδηγίας 13

14 Ως προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της ευθύνης του ιατρού σύμφωνα με τη διάταξη του α.8 ν. 2251/1994, ο νομοθέτης έθεσε: 1) Την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλαδή παροχή υπηρεσιών οι οποίες δεν εξαρτώνται από υποδείξεις, εντολές ή κατευθύνσεις του αποδέκτη των υπηρεσιών ως προς το είδος, την ποιότητα, τη μορφή ούτε ως προς τον τρόπο διεξαγωγής τους 47, ανεξάρτητα από υφιστάμενο ή όχι ενοχικό δεσμό μεταξύ του φορέα και του δέκτη των υπηρεσιών 48. Επομένως, στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, η παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μιας διάγνωσης, μιας θεραπευτικής αγωγής ή χειρουργικής επέμβασης με τη διαδικασία, τη μέθοδο, τα μέσα επιστήμης και τεχνικής που επιλέγει ο ιατρός 49. 2) Την υπαιτιότητα και το παράνομο της συμπεριφοράς. Η υπαιτιότητα θα ανευρεθεί είτε διότι οι υπηρεσίες του φορέα δεν ανταποκρίνονται στην ευλόγως προσδοκώμενη ασφάλεια είτε διότι παραβιάζονται οι συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας γενικότερα 50, ενώ το παράνομο θεμελιώνεται στην παραβίαση κανόνα δικαίου που επιβάλλει ή απαγορεύει ορισμένη συμπεριφορά 51. 3) Ζημία, δηλαδή στην περίπτωσή μας ζημία του ασθενούς 4) Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής υπηρεσίας και ζημίας 52 και όχι μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης πράξης και της ζημίας, όπως ισχύει γενικά στην κατά τον ΑΚ ευθύνη. Η σημασία της θεμελίωσης της ιατρικής ευθύνης στο νόμο για την προστασία του καταναλωτή έγκειται κυρίως στο βάρος απόδειξης του ζημιωθέντος καθώς απομακρυνόμαστε από την υποκειμενική ευθύνη του α. 914 ΑΚ και πλέον η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες καθίσταται νόθος αντικειμενική 53. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ζημιωθείς ασθενής θα πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει την παροχή υπηρεσιών και πρόκληση ζημίας, την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ζημίας και της παροχής υπηρεσιών, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σχετικά με την πρόταση Οδηγίας βλ. Καράκωστα, Η αστική ευθύνη του ιατρού στο κοινοτικό δίκαιο, Αρμ Καράκωστα, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, σελ.271, Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη, σελ Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, ο.π.,σελ Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το α.8 ν.2251/1994 θεμελιώνεται όταν η παροχή υπηρεσιών συντελείται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του παρέχοντος υπηρεσίες. 50 Καράκωστας, ο.π.,σελ Καράκωστας, ο.π.,σελ Αντίθετα η Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.99, δέχεται ότι ο κανόνας της παραγράφου 3 του α.8 ν.2251/1994 αφορά την κατανομή του βάρους απόδειξης και όχι την ίδια την προϋπόθεση της αιτιώδους συνάφειας, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα, και επομένως απαιτείται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας πράξης του παρέχοντος την υπηρεσία και της ζημίας 53 Κανελλοπούλου-Μπότη, ο.π.,σελ.13, Καράκωστας, ο.π.,σελ

15 οφείλει να αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του, να αποδείξει δηλαδή, ότι η παρασχεθείσα ιατρική υπηρεσία είναι απολύτως σύμφωνη με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ότι τήρησε όλους τους κανόνες πρόνοιας και ασφάλειας 54. Σαφής, επομένως, καθίσταται η διαφοροποίηση της ευθύνης του ιατρού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ και του ν. 2251/1994, καθώς στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής οφείλει να αποδείξει όλες τις προϋποθέσεις της ευθύνης του ιατρού, ενώ στη δεύτερη δεν υποχρεούται να αποδείξει και την υπαιτιότητα του ιατρού 55. vii) Υποχρεώσεις ιατρού: Κύριες υποχρεώσεις του ιατρού, από τις οποίες απορρέουν κατά κανόνα και οι δυνατότητες θεμελίωσης της ευθύνης του σε περίπτωση παραβίασής τους είναι οι ακόλουθες: 1. Υποχρέωση διαγνώσεως, θεραπείας και επεμβάσεως, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή αλλιώς η υποχρέωση παροχής ιατρικής φροντίδας Υποχρέωση ενημέρωσης 57 και εξασφαλίσεως συναινέσεως, πλην εξαιρέσεων, του ασθενούς 58. Η ενημέρωση αυτή, σε μια από τις μορφές της («θεραπευτική» ενημέρωση) αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση των υποχρεώσεων επιμέλειας του γιατρού και επομένως, περιεχόμενο της (συμβατικής) υποχρέωσης παροχής ιατρικής φροντίδας Υποχρέωση τηρήσεως στοιχείων. 4. Υποχρέωση απορρήτου Η υποχρέωση του γιατρού για αυτοπρόσωπη εκτέλεση της σύμβασης 61, η οποία απορρέει και δικαιολογείται από τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και ιατρού που αναπτύσσεται μεταξύ τους, χωρίς βέβαια αυτή να αποκλείει και τη συνδρομή βοηθητικών προσώπων για την εκτέλεση δευτερεύουσας σημασίας ιατρικών πράξεων. 54 Καράκωστας, ο.π.,σελ Σχετικά με το ζήτημα αν η ευθύνη από τον ν.2251/1994 είναι επικουρική έναντι της ευθύνης από τον ΑΚ ή αποτελεί νόμιμο λόγο ex lege βλ. Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.93 επ. 56 Φουντεδάκη, ο.π.,σελ.287, βλ. και άρθρο 24 ΑΝ 1565/1939:"Ο ιατρός οφείλει να παρέχει μετά ζήλον, ευσυνειδησίας και αφοσιώσεως την ιατρικήν αυτού συνδρομήν, συμφώνως προς τας θεμελιώδεις αρχάς της ιατρικής επιστήμης και της κρηθείσης πείρας, τηρών τας ισχυούσας διατάξεις περί διαφυλάξεως των ασθενών και προστασίας των υγιών" 57 Σχετικά με το ζήτημα της υποχρέωσης ενημέρωσης του ασθενούς βλ. αναλυτικά Ανδουλιδάκη- Δημητριάδη, Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς, Συμβολή στη διακρίβωση της αστικής ιατρικής ευθύνης,1993, Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία, Ιατρική ευθύνη για μη ενημέρωση ή πλημμελή ενημέρωση του ασθενούς κατά το ελληνικό και αγγλοσαξωνικό δίκαιο, 58 Καράκωστας, Η αστική ευθύνη του ιατρού στο κοινοτικό δίκαιο, Αρμ Φουντεδάκη, ο.π.,σελ Καράκωστας, ο.π.,αρμ Φουντεδάκη, ο.π.,σελ

16 viii) Απαλλακτικές ρήτρες: Η θεωρία και η νομολογία έχουν σαφή θέση απέναντι στη χρήση και στο επιτρεπτό απαλλακτικών ρητρών στο χώρο της ιατρικής ευθύνης. Η συνομολόγηση απαλλακτικών ρητρών υπέρ του γιατρού ή του νοσοκομείου ή των βοηθών εκπλήρωσης και προστηθέντων, οι οποίες προβλέπουν τον περιορισμό της ευθύνης του γιατρού στο δόλο και στη βαριά αμέλεια ή την απαλλαγή του, είναι αντίθετη στην πάγια νομολογία, η οποία θεωρεί τις συμφωνίες αυτές άκυρες, αφού οι κανόνες για την προστασία των αγαθών της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας είναι δημοσίας τάξεως και δεν επιτρέπουν ως εκ τούτου απόκλιση με την ιδιωτική βούληση 62. Πλέον, και ο Έλληνας νομοθέτης υιοθέτησε την άποψη της θεωρίας και της νομολογίας και με το α.2 1 ν. 3043/2002,το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 332 ΑΚ και με την εδ. β ΑΚ ορίζεται ότι «άκυρη είναι επίσης η εκ των προτέρων συμφωνία ότι δεν θα ευθύνεται ο οφειλέτης και για ελαφριά ακόμη αμέλεια αν με τη ρήτρα απαλλάσσεται ο οφειλέτης (στην περίπτωσή μας ο γιατρός) από την ευθύνη για προσβολή αγαθών που απορρέουν από την προσωπικότητα και ιδίως της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας ή της τιμής». Και ήταν φυσιολογικό και ορθό ο νομοθέτης να προβεί σ αυτή την τροποποίηση του άρθρου 332 ΑΚ καθώς η θέση της θεωρίας ήταν παγία και αδιάσπαστη, με το να θεωρεί είτε τη σύναψη απαλλακτικών ρητρών αντίθετη στα άρθρα 178, 179, 281 και 288 ΑΚ 63 είτε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ΑΝ 1565/1939 «περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος», οι οποίες επιβάλλουν στο γιατρό υποχρέωση ενσυνείδητης και σύμφωνης προς τις αρχές της ιατρικής επιστήμης παροχή ιατρικής βοήθειας, ως δημοσίας τάξης και ειδικές σε σχέση με τις προς της τροποποίησης διατάξεις των άρθρων ΑΚ 64. Τέλος, και ο ν. 2251/1994 αποκλείει ρητά τη συνομολόγηση απαλλακτικών ρητρών στο άρθρο 6 2, όπου ορίζεται ότι «Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Από τη διάταξη αυτή απορρέει ότι κάθε ρήτρα που έχει ως περιεχόμενο την απαλλαγή ή τον περιορισμό της ευθύνης είτε ως 62 Δωρής, ο.π.,σελ.39, ενώ η Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη θεωρεί τις συμβάσεις αυτές contra bonos mores, ο.π.,σελ Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη,ο.π.,σελ Ο Σταθόπουλος τονίζει ότι η ιδιαίτεργ ηθική αξία των μη περιουσιακών αγαθών δεν δικαιολογεί οποιαδήποτε αμέλεια για την προστασία του, έστω και με την θέληση του θύματος, Γενικό Ενοχικό, σελ

17 προς το ύψος της αποζημίωσης είτε ως προς την έκταση της αποκαταστέας ζημίας είναι άκυρη 65. ix) Συγκριτικό Δίκαιο : Στο σημείο αυτό, και προτού αναφερθούμε σε ορισμένες de lege ferenda προτάσεις για την προσφορότερη ρύθμιση της ιατρικής ευθύνης, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των ρυθμίσεων της ιατρικής αστικής ευθύνης στα ξένα δίκαια, κυρίως της Γαλλίας, Γερμανίας από τη μια και της Αγγλίας, Η.Π.Α. από την άλλη. α) Συμβατική ευθύνη: Στο γαλλικό και γερμανικό δίκαιο, η ιατρική σύμβαση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση εργασίας 66, ενώ στο αμερικάνικο δίκαιο η νομική σχέση γιατρού και ασθενούς άλλοτε ερμηνεύεται ως σύμβαση, όταν πρόκειται για ρητές δηλώσεις βουλήσεως των μερών (express contract) και άλλοτε ως σύμβαση εκ των πραγμάτων, όταν δηλαδή οι δικαιοπρακτικές βουλήσεις προκύπτουν από τις περιστάσεις (implied contract) 67. Στο γαλλικό δίκαιο, η ιατρική υποχρέωση ορίζεται ως υποχρέωση μέσων και όχι αποτελέσματος (obligation de moyens και όχι obligation de resultat) 68, ενώ και στο αμερικάνικο δίκαιο ο γενικός κανόνας που έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία έγκειται στο ότι, αν δε υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία 69, ο γιατρός δεν οφείλει την επέλευση συγκεκριμένου θεραπευτικού αποτελέσματος, ακόμα και όταν πρόκειται για πράξεις χειρουργικής ιατρικής 70. β) Αδικοπρακτική ευθύνη: Η αδικοπρακτική ευθύνη στο αμερικάνικο δίκαιο δεν βασίζεται πάνω σε κάποιον κανόνα δικαίου αλλά έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία είτε ως malpractice 71, δηλαδή ως αντιεπιστημονική μεταχείριση του ασθενούς είτε ως 65 Καράκωστας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, σελ Ομπέση Φιλομήλα, Η νομική φύση της ιατρικής ευθύνης στο αστικό δίκαιο, επισημάνσεις συγκριτικού δικαίου, Αρμ Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ Tourneau, la responsabilité civile, Nos 1385 επ., τόμος Ι, 3η έκδοση, Βλ. υπόθεση Safian κατά Aetna Life Insurance του New York Supreme Court Appelate Division, 24 NYS 2d 92(New York Reports of the Court of Appeals, Second Series, 1938) όπου ο γιατρός ευθύνεται ακόμη κι αν χρησιμοποίησε και άσκησε τις υψηλότερες επαγγελματικές σταθερές, όταν εγγυήθηκε την επιτυχία της επέμβασης ή θεραπείας και τέτοια εγγύηση θεωρείται ότι υπάρχει μόνο σε περίπτωση ρητής και σαφούς διαβεβαίωσης. 70 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ Αντί πολλών, βλ. King J-H., The law of Medical Malpractice, st paul, Minn, 1986, 2 nd edition 17

18 act of informed consent, δηλαδή μη ενημέρωση και έλλειψη σύμφωνης γνώμης του ασθενούς 72. Στα λατινογενή νομικά συστήματα (Γαλλία, Γερμανία), αδικοπρακτική ευθύνη του φορέα ο οποίος παρέχει ιατρικές υπηρεσίες μπορεί να θεμελιωθεί είτε στο δόλο είτε στην αμέλειά του, με την αμέλεια να αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση 73, ενώ η αγγλοσαξονική νομική πρακτική πρώτα εξετάζει την περίπτωση της βιαιοπραγίας (battery) και στη συνέχεια προσφεύγει στην έννοια της αμέλειας ως πιο ενδεδειγμένες νομικής βάσης προς στήριξη περιπτώσεων μη βιαιοπραγίας 74. γ) Συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης: Όπως είδαμε και σε προηγούμενο εδάφιο της παρούσας εργασίας, το ελληνικό δίκαιο επιτρέπει τη συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης του ιατρού, με το μόνο περιορισμό ότι έτσι αποστερείται ο ενάγων τη δυνατότητα αποζημιώσεως εξαιτίας ηθικής βλάβης (ΑΚ 932). Τα ξένα νομικά συστήματα παρουσιάζουν μια διαφοροποίηση ως προς την καταφατική αντιμετώπιση της δυνατότητας συρροής των παραπάνω νομίμων βάσεων. Στο δίπολο αυτό, το ένα άκρο καταλαμβάνουν η Αγγλία, η Σκωτία, οι Η.Π.Α. και η Γερμανία ενώ στο άλλο άκρο βρίσκουμε τη Γαλλία, της οποίας το νομικό σύστημα απορρίπτει τη δυνατότητα συρροής, καθώς αδικοπρακτική ευθύνη υφίσταται μόνο σε περίπτωση έλλειψης συμβατικού δεσμού 75. x) De lege ferenda Προτάσεις: Η διαφορετική αντιμετώπιση την οποία επιφυλάσσει ο Έλληνας νομοθέτης στην οριοθέτηση και απόδειξη της ιατρικής αστικής ευθύνης είτε στα πλαίσια των διατάξεων του Αστικού Κώδικα διακρίνοντάς την σε ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική είτε στο πλαίσιο της προστασίας που παρέχει στον καταναλωτή μέσα από το ν. 2251/1994 και πιο εξειδικευμένα από τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, επιβάλλει μια διαλεκτική αλληλοσυμπλήρωσή τους προκειμένου ο νόμος ούτε επιεικής να είναι αλλά ούτε και υπέρμετρα αυστηρός. Βασικά, πιστεύω, επιδίωξη του Έλληνα νομοθέτη θα πρέπει να είναι ο συγκερασμός και η εξισορρόπηση των αντίθετων συμφερόντων τα οποία ανακύπτουν στην 72 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, ο.π.,σελ Ομπέση, ο.π.,σελ Ομπέση, ο.π.,σελ Ομπέση, ο.π.,σελ

19 περίπτωση αυτή, αφενός, δηλαδή, του ενάγοντος-ασθενούς ή συγγενών του και αφετέρου του εναγομένου ιατρού. Ο νόμος δεν θα πρέπει ούτε να αποτελεί επιεική διέξοδο για τον γιατρό αλλά ούτε και την γκιλοτίνα του σε περίπτωση ακόμα και καταφανούς ευθύνης του. Κατά την άποψή μου, πιο κοντά στην ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος βρέθηκε ο Έλληνας νομοθέτης με τον ν. 2251/1994. Και αυτό γιατί στο άρθρο 8, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες καθίσταται αντικειμενική, και πλέον ο ενάγων-ασθενής δεν υποχρεούται να αποδείξει και την υπαιτιότητα του ιατρού, αλλά καλείται ο ίδιος ο γιατρός να αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς του. Και στην ιδιόμορφη αυτή δίκη ιατρικής φύσεως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν απεμπλέκεται ο ενάγων από την υποχρέωση απόδειξης της υπαιτιότητας του ιατρού, καθώς εκ των προτέρων η δίκη αυτή ξεκινάει με μια μεγάλη ανισότητα, την προνομιακή θέση του ιατρού, εξαιτίας της έλλειψης ειδικών γνώσεων εκ μέρους του ασθενούς, της άγνοιας ορισμένων γεγονότων, τα οποία εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης και της συναδελφικής αλληλεγγύης, η οποία πολλές φορές εμποδίζει άλλους γιατρούς στην κατάφαση της ευθύνης του εναγομένου συναδέλφου τους. Από τη σκοπιά αυτή, η νόθος αντικειμενική ευθύνη, η οποία εισάγεται στον ν. 2251/1994 καλύπτει εκ των προτέρων την παραπάνω ανισότητα, αλλά επιπλέον δίνει τη λύση σε ζητήματα τα οποία η ξένη θεωρία και νομολογία έχουν προ πολλού αξιολογήσει και αντιμετωπίσει. Έτσι, η αντικειμενική αυτή ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες είναι δυνατό να καλύψει και περιπτώσεις στις οποίες υπό το καθεστώς του ΑΚ θα ήταν πολύ δύσκολο στον ασθενή-ενάγοντα να αποδείξει την υπαιτιότητα του γιατρού, όπως η περίπτωση της λοίμωξης του ασθενούς από τη μη τήρηση των όρων υγιεινής στο νοσοκομείο ή στο ιατρείο και η λανθασμένη χρήση ιατρικού μηχανήματος είτε για διάγνωση είτε για θεραπεία. Η δυνατότητα καθιέρωσης μιας ευθύνης από διακινδύνευση στον ιατρικό χώρο δεν νομίζω ότι στο δικό μας δικαστικό σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί καθώς η ιατρική δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επικίνδυνη, ενώ η υποχρέωση του γιατρού κατ αντιστοιχία και με τα ξένα δικαστικά συστήματα δεν φτάνει μέχρι το σημείο να εγγυηθεί το θετικό αποτέλεσμα αλλά σταματάει στην τήρηση κάθε μέτρου επιμέλειας και των παραδεδεγμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης. 19

20 Ο αντίλογος, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σχετικά με την εφαρμογή του α.8 ν. 2251/1994 και τους κινδύνους 76 τους οποίους αυτό εγκυμονεί, βασιζόμενος κυρίως σε κριτήρια κοινωνικοπολιτικά και όχι πάνω σε νομικές αξιολογήσεις, επισημαίνει την ανελαστικότητα ενός νόμου ο οποίος επιρρίπτει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του θεραπευτικού κινδύνου στον ιατρό. Παρ όλα αυτά, κρίνω ότι η ρύθμιση του ως άνω νόμου είναι ορθή και επιτυχής, αναμένοντας βέβαια και τις όποιες διορθώσεις και τροποποιήσεις που η νομολογία θα προτείνει και θα ακολουθήσει. III. Δικονομικά ζητήματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας αναλύσει έστω και συνοπτικά τα πιο ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν στην οριοθέτηση της ιατρικής ευθύνης από την άποψη του ουσιαστικού δικαίου, έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα δικονομικά ζητήματα που συμπλέκονται και συμπληρώνουν τις ρυθμίσεις του ουσιαστικού δικαίου. Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία καλείται να προσέξει και να αντιμετωπίσει είτε ο συνήγορος του ενάγοντος ή του εναγομένου είτε ο δικαστής είναι: i) η δικαιοδοσία, το αν δηλαδή οι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν από κάποιο ιατρικό σφάλμα υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ii) η κατά τόπον και καθ ύλην των ως άνω δικαστηρίων iii) η νομιμοποίηση, ενεργητική και παθητική iv) η απόδειξη και η κατανομή του βάρους αποδείξεως v) τα αποδεικτικά μέσα Το κυριότερο, βεβαίως, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει την έντονη ενασχόληση της θεωρίας αποτελεί η κατανομή του βάρους αποδείξεως στους αντιδίκους και η κάμψη του αυστηρού κανόνα του άρθρου 338 ΚΠολΔ με διάφορες θεωρητικές κατασκευές προς παροχή αποδεικτικών διευκολύνσεων στον ενάγοντα-ασθενή. 76 Αντί πολλών βλ. Ζουμπούλη, Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης, Αρμ , ο οποίος αναφέρει ότι οι κίνδυνοι από την εφαρμογή του α.8 ν.2251/1994 είναι α) η εφαρμογή από τους γιατρούς μιας πρακτικής η οποία είναι γνωστή ως αμυντική ιατρική και συνίσταται στην υποβολή του ασθενούς σε υπερβολικές διαγνωστικές εξετάσεις, βλαπτικές για την υγεία του ασθενούς β)άρνηση ανάληψης περιπτώσεων ελαττωμένων πιθανοτήτων επιτυχίας γ) αύξηση ιατρικής αμοιβής μέσω της ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης δ) εγκατάλειψη ορισμένων ειδικοτήτων υψηλού κινδύνου για αγωγές αποζημίωσης αστικής ευθύνης. 20

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ [ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ] ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ν. ΠΑΣΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 Τ.Κ. 546 24 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. / FAX +30 2310 236 535 GSM +30 6932

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων»

«Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» 1 «Η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων» Επιμέλεια : Κώστας Αντωνίου, ικηγόρος, μέλος της συντακτικής ομάδας του indubio.gr Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΔΙΚΑ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη Λέκτορας Δικαίου της Πληροφορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΟ Τομέας Δημοσίου Δικαίου: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ.Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία

Το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων στην Ποινική Δικονομία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών α επιπέδου Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Το επεκτατικό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 4658/2012 Περίληψη: Προστασία έργων πνευματικών δημιουργών (μουσικών, στιχουργών, συνθετών κ.λπ.) από την παράνομη αντιγραφή τους μέσω του διαδικτύου (internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Θέµα :Τα χρηστά ήθη στην ελληνική νοµολογία Φοιτήτρια: Μπότσιου Αλεξάνδρα 1340200100387 Σύνθεση ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119

Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 www.inlaw.gr Newsletter 01 02/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 119 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Αποστολόπουλος Χάρης: H νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων υπό το πρίσµα του κανόνα επιχειρηµατικής κρίσης (Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΤΟΜ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ εκπαιδευth ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» Ον/μο : Παπαγιάννης Γεώργιος Αρ. Μητρ. :1340200300838 Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδ. Καθ. : Ανδρέας Δημητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R0044 EL 08.04.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή

Διαβάστε περισσότερα