ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Εισαγωγικό σηµείωµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Εισαγωγικό σηµείωµα"

Transcript

1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Προσθήκη στο βιβλίο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ Εισαγωγικό σηµείωµα Το ιδιωµατικό γλωσσικό υλικό που καταχωρίζεται σε αυτό το αρχείο, δεν είναι προϊόν συστηµατικής καταγραφής. Είναι το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την καταγραφή των στοιχείων της παράδοσης της Βισαλτίας και αναρτάται ως προσθήκη στο βιβλίο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ. Υπάρχουν σ αυτό αρκετές αξιοσηµείωτες για την προέλευσή τους λέξεις, όπως: απκάσ(η)κα, βουκόλος, διορύχνονταν, θάλ(η), λιχνά, λιον, λουχιά, λυµαίνουν, µαµάρας, σέπητι, σινιάζω, στρίγα κ.ά. Συντοµογραφίες και συµβολισµοί ΤΝ = ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, αρχ. = αρχαία ελληνική, ελ. = ελεύθερη, ιταλ. = ιταλική, κατ. = κατάληξη, κ. = κοινός, -ή, -ό, λ. = λέξη, µσν. = µεσαιωνική, µετ. = µετάφραση, πρόθ. = πρόθεση, τουρ. = τουρκική, υποκ. = υποκοριστική -ό. Νγ.= Νιγρίτα, ΑΠ.= Αγία Παρασκευή, Ά.= Άγιος ηµήτριος, Αη.= Αηδονοχώρι, Άµ.= Άµπελοι, Βέ.= Βέργη, η.= ηµητρίτσι, Λυ.= Λυγαριά, ΝΚ.= Νέα Κερδύλλια, Νι.= Νικόκλεια, Πα.= Πατρίκι, Τε.= Τερπνή, Χο.= Χουµνικό. Οι «δεκαδικοί» αριθµοί, που ακολουθούν τις συντοµογραφίες των χωριών, δείχνουν τον αύξοντα αριθµό του δηµοτικού τραγουδιού στο βιβλίο του συγγραφέα «ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ». [ ] Περιέχουν πληροφορίες για την προέλευση των λέξεων. >, < είχνουν τη φορά στην πορεία της εξέλιξης µιας λέξης. ** Οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι ευθύνη του συγγραφέα.

2 2 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α, α αβλαντίζου ρ., αβλάντζα, αβλάτσα, αφκριέµι στο κυνήγι και σιγά-σιγά ζυγώνω τα αγριογούρουνα, Σι. αγκριντιά, η ξύλινο οριζόντιο δοκάρι, ω του Στέργιου µ, κει του Στέργιου µ, Στέργιους πα στ ν αγκριντιά, ΑΠ , [ΤΝ. γκριντιά]. αγνάδιβι ρ., αγνάντευε, κι µάνα τ τουν αγνάδιβι πού ένα ψηλό µπαλκόνι, Νι , [ΤΝ. αγναδεύου]. Αγόρου, η κύριο όνοµα, Αγόρου στέκει στου σουκάκ(ι), Νι αγρουγιόσµος, ο φ. που µοιάζει µε τον καλλιεργούµενο δυόσµο, έχει όµως πιο φαρδιά φύλλα, [γιόσµους]. αδειαστάς αυτός που αδειάζει το καπνό στα σαρίκια, [ΤΝ. αδειάζου]. αδιρφουµοίρια, τα µερίδια αδερφών, Σι. άθια, τα άνθη, λουλούδια, να κόψουν τα τριαντάφυλλα τ άθια τα καρουφύλλια, Βέ , [αρχ. νθος,]. αίµατα, τα ποικιλία σταφυλιών. ακαλνά, ρ. καλεί, εµένα δράκος µ ακαλνά να πάω να µε προυγέψει, Κα , [ΤΝ. ακαλνώ]. άλαντα, στον τόπο, [τουρ. alan (= περιοχή, τοµέας, δίοδος)+ ta]. άλαντα µπανά σε ελ. µεταφραση: να ήξερα δεν πήγαινα, ΑΠ αλετρόφια, τα ξύλινα κοµµάτια πίσω από το υνί, που άνοιγαν την αυλακιά. Αλισάβη, η προφανώς είναι η µητέρα του Βαπτιστή Ιωάννη Ελισάβετ, φωνάξτε τη θεία µου τη Μαριώ τη θεια µ την Αλισάβη, Λυ αλόγιασα ρ., λογάριασα, σαν τα θκα σ τα µαύρα µάτια δεν αλόγιασα, Νι , [κ. λογιάζω > λόγιασα]. αλογόπρεσες, οι µηχανήµατα που συµπίεζαν το άχυρο σε δέµατα, στις µπάλες, µε τη δύναµη αλόγων. αναγκασµένους, -(η), -ου άρρωστος, έχου τουν άντρα µ άρρουστουν, βαριά αναγκασµένουν, Νι , [αρχ. νάγκη].. ανάµ δυσάρεστο επεισόδιο, κακή ανάµνηση, [ΤΝ. νάµνια]. ανασθενείς ρ., είσαι άρρωστη, δεν µας λες, καλέ Μαρία, από ποιον ανασθενείς; Αη , [αρχ. σθενέω]. αντ όταν, Ίβ. αντίρα, η ντίρα, Σι., [ΤΝ. ντίρα]. αντραλίζονται ρ., ζαλίζονται, κάνεις τους νιους ζαλίζονται, τους γέρους κι αντραλίζονται, Ζε , [ΤΝ. ντραλίζουµι]. απκάσ(η)κα, απκάσκι, ρ., τύποι του αρχ. πεικάζω(= απεικονίζω, παραβάλλω προς κάτι), αόρ. πείκασα, Αη., [ΤΝ. απεικουσιάνους]. απόσια, τα το ανήλιο µέρος του δάσους, όλου π τ απόσια περπατεί κι αριστερά

3 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 3 πλαγιάζει, Νι , [κ. απόσκιος > απόσκια > απόσια]. απουγυρίσµατα, τα δώρα που δίνει κάποιος ως ανταπόδοση για δώρα που δέχτηκε, κι στα απουγυρίσµατα µπουχτσιάδις να τα φέρνεις, η , [ΤΝ. απουγύρζµα, γύρζµα 2]. απουµεινάδια, τα αποµεινάρια, Νι. αργυρουλάλησι ρ., σύρι παν στο πηγάδι κι αργυρουλάλησι, προφανώς είναι ο τύπος αργουλάλησι, η , [ΤΝ. αργουλαλώ]. αρθούν έρθουν, κι αν δεν αρθούν τ αδέρφια σου κι αν δεν του µαρτυρήσου, Νι. 96.0, [ΤΝ. έρχουµι]. αριάδ(ι),, το φ. που µοιάζει µε τη δάφνη (βάγια), δεν κάνει όµως κλωνάρια, Αη. αριζικιά, η η χωρίς ριζικό, η άτυχη, και µένα αυτήν αριζικιά, που ριζικό δεν έχου, Νι , [κ. ριζικό]. αρνιθοτσιφλιά, η αρρώστια των µικρών παιδιών, εξαιτίας της οποίας δεν έβλεπαν το σούρουπο και µαζεύονταν µέσα νωρίς. όπως οι κότες λέγεται ότι οφειλόταν στην έλλειψη ζάχαρης από τη διατροφή των παιδιών, Αη.,**[ΤΝ. αρνίθα + τυφλός > (αρνιθοτυφλιά) > αρνιθοτσιφλιά]. αρνίτσ(ι), το αρνάκι, π αρνί σ αρνίτσ(ι) να τα κάντς, χίλια να τα απουσώσεις, Νι , [κ. αρνί + ΤΝ. κατ. -ίτσ(ι)]. άρχους, ο άρχοντας, άρχους µι την αρχόντισσα τη σκάλα π ανιβαίνουν, Νι , [αρχ. ρχων]. ασηµουγκέρντανα, τα ασηµένια γιορντάνια, περιδέραια, κι βγάζ(ει) τ ασηµουγκέρντανα τ ς κι στα σκυλιά τα βάζει Νι , [τουρ. yordan > γιορντάνι]. ασηµουτσόρακα, τα ασηµένια σκουλαρίκια, βγάζ(ει) τα ασηµουτσόρακα τ ς στα πρόβατα τα βάζει, Νι., 404.0, [κ. ασήµι + ΤΝ. τσιουράκ(ι) < τουρ. çurak( = σκουλαρίκι)]. ασηµουτσουρακλίθκα, τα αυτά που έχουν/φορούν ασηµουτσόρακα, ποιουνού είνι αυτά τα πρόβατα τ ασηµουτσουρακλίθκα, Νι ασταρλίκ(ι), το στο πάπλωµα ήταν η εσωτερική πλευρά του, Νι., [ΤΝ. αστάρ(ι) + - λίκ(ι)].

4 4 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Β, β βαΐτσα, η υπηρέτρια, δούλη, η µια βαΐτσα µάνισι κι δεν τουν παραστέκει, Χο , [αρχ. βαΐα (= τροφός, παραµάνα)+ -ίτσα]. βάντς (άµα) άµα βάλεις. [ΤΝ. βάζου 2]. βαράκια, τα ήταν λεπτότατα φύλλα, σαν το αλουµινόχαρτο, από χρυσό ή ψευδόχρυσο (κράµα χαλκού και ψευδαργύρου). Τα χρησιµοποιούσαν κυρίως οι επιγραφοποιοί και οι βιβλιοδέτες για διακόσµηση. βαρένου ρ., κτυπώ, παθ. αόρ. βαρέθκα, έπισα κι βαρέθκα, Νι., [ΤΝ. βαράου]. βαριά υφάσµατα, τα πολυτελή υφάσµατα για την τοπική ενδυµασία. βαριοσκαµµατίζει ρ., κάνει πολλή σαπουνάδα, βρίσκω την κόρη που πλενε και βαριοσκαµµατίζει, Άµ , [αρχ. βάρος + ΤΝ. σκάµµα = σαπουνάδα]. βάρµα, το βάρος/βάρεµα, βάρος στην ψυχή, αν έχω και κανένα σφάλµα να µη µου το πάρεις βάρµα, Πα , [αρχ. βάρος/τν. βάριµα]. βαρογκοιµάσι ρ., κοιµάσαι βαριά, ξύπνα, ξύπνα, γραµµατικέ, και µην βαρογκοιµάσι, η , [αρχ. βάρος + ΤΝ. κοιµούµι]. βάσκαντος, ο αβάσκαντος, κι κατιβαίν(ει) η βάσκαντος κι πίνει το νεράκι, Λυ , [αρχ. βασκαίνω]. βασλικιάς, ο ο ψαλίκουρας, Νι. βάψι ρ., έβαψε, σι κυπαρίσσι τ άπλουσα βάψι του κυπαρίσσι, Νι , [αρχ. βάπτω > κ. βάφω]. βιργουκαλαµίζει ρ. περνά το στηµόνι στα καλάµια και από κει στις βιργούδις για το ίδιασµα, µασούριζι, καλάµιζι κι βιργουκαλαµίζει, Νι , [ΤΝ. βιργούδις + καλαµίζου]. βόθειου, το η βοήθεια, Νι., [ΤΝ. βόθµα]. βολές, οι φορές, Ζε., [κ. βολά]. βοργά/βουργά επιρ. γοργά, αυτό είνι αντρόγυνου βουργά στιφανουµένου, (Νι ), και βγάζει κόρη όµορφη, βοργά σαβανωµένη, Βέ , [αρχ. γοργός]. βουκόλος, ο ο βοσκός των βοδιών, Αη., [αρχ. βουκόλος, οι βοσκοί των άλλων ζώων λέγονταν τσοµπάνηδες]. βουράτα, η ή το µπουράτο, µηχάνηµα µε το οποίο χώριζαν τα πίτυρα από τα άλευρα και µάλιστα χώριζαν τα άλευρα σε ποιότητες (χοντρό, ψιλό). βουσκούσι έβοσκε, η., [ΤΝ. βουσκάου]. βρόχια, τα βρόχοι, παγίδες, στέλνουν τα βρόχια στα βουνά, χρυσές βιργίτσις τ ς κάµποι, Νι , [αρχ. βρόχος]. βυτίνα µουλυβένια βυτίνα µε υαλώδη εσωτερική επίστρωση, για αποθήκευση υγρών.

5 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 5 Γ, γ γαλλικά, τα ποικιλία σταφυλιών. γαρούφαλες, οι πέρδικες γαρούφαλες, πέρδικες σαν το γαρίφαλο, δεν ήταν µόνον πέρδικες γαρούφαλες λεβέντικες, Σι , [αρχ, καρυόφυλλον > βεν. garofolo > γαρούφαλο/ γαρίφαλο]. γερ επιφ., αέρας, πή- ωχ αµάν γερ αµάν, αέρας πήρι τη φουνή, Νι , δες γιερ. γιάγορος, ο αγόρι, µήνα γιάγορος φίληµα σου δωσε; Βέ , [δες και άγουρους]. για λα ήθελα να, για λα πάου σ Νιγρίτα = ήθελα να πάω στη Νιγρίτα, Νι., [ΤΝ. για 3]. για λούστηκα να λούστηκα, για λούστηκα χτινίστηκα να πάου για να την πάρου, Νι , [ΤΝ. για 3 + λούζου]. γιακοίταχτους, ο ακοίταχτος, αυτός που δεν τον φρόντισε κανένας, γιανάλλαγους γιακοίταχτους πουλύ ήταν ξινιτιµένους, Νι , [ΤΝ. κτάζου]. γιανάλλαγους, ο ανάλλαγος, δες γιακοίταχτους, [κ. ανάλλαγος]. γιαράδες/-δις, οι πληγές, πέντε βάλτε σάβανο κι τ άλλο στους γιαράδες, Αη , [ΤΝ. γιαράς]. γιασατζή λέγεται γι αυτόν που του αξίζει το µπράβο, το γιασιά, είναι ο αξιέπαινος, µια κι χαϊδιµένη, τζιάνα µ γιασατζή, Νι , [τουρ. yaşa]. γίδιαζαν ίδιαζαν, έκαναν το ίδιασµα του στηµονιού, στους ουρανούς τα γίδιαζαν στους κάµπους τα τυλούσαν, Λυ , [ΤΝ. ίδιασµα]. γιερ εραστής, φίλος, να βλέπου του λιβέντη µου, αµάν αµάν, γιερ γιαρέν, λιβέντη µ γιερ, Νι , [τουρ. yâr(= φίλος, εραστής)]. γιουλτζής, o διαβάτης, µο ένας γιουλτζής, καλός γιουλτζής, στέκει και την ρωτάει, Σι , [τουρ. yol (= δρόµος)]. γκαζέλια, τα αµανέδες, Νι , αν θέλτς την πιο µικρότιρη που ξέρ(ει) πουλλά γκαζέλια, [τουρ. gazel (= λυρικό ποίηµα)]. γκελ έλα, χρησ. στα χορευτικά επιφ., στο γιαλό, αµάν γκελ αµάν αµάν, στο γιαλό γιαλό πετούσε, Σι. 4.5, [τουρ. gelen (=έρχοµαι)]. γκιβρένι, το στο Αηδονοχώρι χρησ. σήµερα τη λ. για να χαρακτηρίσουν άτοµο ή ζώο είναι ο πρώτος, ο πιο δυνατός, ο αρχηγός µιας οµάδας συµπεραίνεται εποµένως ότι στο στίχο εννοείται το πιο µεγάλο χαλάζι, πέφτουν τα βόλια σα βροχή, χαλάζι σαν γκιβρένι, Αη , **[κυβερνώ, µε κ > γκ, συνηθισµένο στο τοπικό ιδίωµα, και µετάθεση του ρ].. γκιουλτζής, ο διαβάτης, αλλ. γιουλτζής, Σι., [τουρ. yol (=δρόµος)]. γκντω ρ., {το «ντ», όπως στη λ. νταούλι}, γκντούσα, γκούτσα, σκουντώ, σπρώχνω, πρ. γκούντα, γκντάτι, Αη., [ΤΝ. κουντάου]. γκουγκδιά, η είδος δέντρου µε µικρούς µαύρους καρπούς, που µοιάζουν στο σχήµα µε αχλάδι, Αη., [ΤΝ. γκουγκντάς]. γκούγκδους, ο στρογγυλή λαβή σε σκεύη, Αη., [ΤΝ. γκουγκντάς]. γκούντα ρ. σπρώξε, σκούντα, [ΤΝ. κουντάου]. γκούσκα, η λαιµάκι, η., [ΤΝ. γκάζγκα].

6 6 Νίκος Λ. Πασχαλούδης γκράνουαρ, τα ποικιλία σταφυλιών. γκρηµνός ρ., αναγνωρίζεται ως προστακτική το ρ. γκρεµίζω, γρεµίσου, σήκω, µαράζι µ, φάι κι πιε, σήκου γκρηµνός κι πέσι, Νι , [αρχ. κρηµν#ς > µτγν. κρηµνίζω > γκρεµνίζω > γκρεµίζω]. γκρίτσα γκρίτσα τσέλα στα ιταλικά greca = διακοσµητική γραµµή ζικ-ζακ, δες και τσέλα (= η τσότρα). γλαρί, το πελαργός, η., [αρχ. γλάρος]. γλυκάδια, τα τηγανισµένα κοµµάτια φύλλων ζύµης, που ήταν διπλωµένα σαν να ήταν φιόγκοι, γι αυτό λέγονταν και φλιουγκούδια. γουνιέµι ρ., βιάζοµαι, σπεύδω, δεν έχω καιρό, αγωνίζοµαι, Νι., [ΤΝ. αγουνιέµι]. γρουνούδια, τα 1. µικρά γουρούνια, 2. αγριόχορτο µε καρπούς σαν καρύδια από το οποίο κάνουν φάρµακο παυσίπονο, Νι., [το 2 είναι οι καρποί του φυτού τάτουλας, στραµώνιον, Datura stramonium, ΤΝ. τάτλας]. γύρος προσωρινή συσκευασία ξηρών φύλλων καπνού, [ΤΝ. γύρους]. γυρούδ(ι), το το γύρω µέρος από την πίτα, το γουνιάδ(ι) της Τερπνής, Νι., [κ. γύρος + υποκ. κατ. -ούδ(ι)].

7 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 7, δ δα µ., θα, σι δικαπέντι µέρις πάλι δα έρτου γω, Νι. 13.1, [δες ΤΝ. δα]. δάσια, τα τα δάση, το δάσος, γραµµατικός µας πλάγιασι κατ π τα δασιά τα δάσια, η , [αρχ. δάσος, δες ανάλογο στα ΤΝ. κάλλια < αρχ. το κάλλος]. δευτεραίο, το το φόρεµα της νύφης για τη ευτέρα µετά το γάµο. διάσου ρ., προστακτική του διάζοµαι, και το σφοντύλι φώναξε διάσου και µένα ρόκα, Χο , [ΤΝ. ιδιάζουµι]. διορύχνονταν ρ. σχηµάτιζε µεγάλα κύµατα, κι η θάλασσα διορύχνονταν τα κύµατα δακρύζαν, θα µπορούσε να γραφεί και διωρύχνονταν (=µούγκριζε), Ά , [< αρχ. διορύσσοµαι (= ανασκάπτω) < αρχ. διωρύοµαι (= βρυχώµαι)]. δίπλες, οι το γλυκό γλυκάδια, οι γύροι που γίνονταν στους κυκλικούς χορούς, όταν οι χορευτές ήταν πολλοί και δε χωρούσαν σε ένα γύρο, έκαναν δυο δίπλις χουρό, [αρχ. διπλο'ς > διπλώνω]. διπλουτά, τα διόροφα, να κάνου σπίτια διπλουτά κι ανώια πιο µιγάλα, Νι , [αρχ. διπλο'ς]. δουκθώ ρ., όταν δοθκθώ = όταν θυµηθώ, όταν βάλω στο µυαλό µου, όταν δουκθώ κι όταν θυµηθώ, Νι , [ΤΝ. δουκιούµι < αρχ. δοκέω]. Ε, ε έεις ρ., τύπος του έχω, έχεις, η., [ΤΝ. έχου]. έεις δγιει έχεις δει, η., [δες έεις + ΤΝ. δγιω]. έκα ρ., τύπος του σταµατώ, στάµατα, στέκα, Σι. **[στέκα]. εκλουθάµι ρ., ακολουθούσαµε, η., [κ. ακολουθώ]. ελντέρι µου χρησ. ως γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια και κείνου σένα µοιάζει, ελντέρι µου, ΑΠ , **[τουρ. el (= χέρι) + deri(=δέρµα)]. έντιρ µας γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια, που χρησ. όπως το κοινό «καλέ µου», ένα πουλί καµπίσιου, έντιρ έντιρ µας, Νι , **[τουρ. ender (= σπάνιος, δυσεύρετος)]. ερεθύµησα ρ., πεθύµησα, µωρ, δεν είδα την Παγώνα µ, ερ, την ερεθύµησα, Αη. 42.6, [ΤΝ. αραθυµώ]. έσπιρνισκαµι ρ., σπέρναµε, Νι., [ΤΝ. σπέρνου, για τη σηµ. του -σκ- δες ΤΝ., στο αρχείο ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σ. 31, γ. εφράµ κόσµος, σαν το µαθε ο Ρουσάµ µπέης, εφράµ µαζεύει, Αη , **[τουρ. evren(=σύµπαν, κόσµος)].

8 8 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Ζ, ζ ζακόνι, το έθιµο, συνήθεια, ιµείς αντέτ(ι) δεν το χουµι, ζακόνι στου χουριό µας, Νι , [µσν. ζακόνιν]. ζιάβιτκου, το το απάνεµο µέρος, το σουπέρ(ι), ΤΝ., Αη., [ΤΝ. ζιάβιντκου, τουρ. zaviye(= γωνία, κελί ερηµίτη) + -τκου]. ζνάρ(ι) τ ς Παναΐας, το το ζωνάρι της παναγίας, το ουράνιο τόξο, η. [ΤΝ. ζνάρ(ι)]. ζούµπουρ πιθανώς είναι από το τουρ. cümbür (=όλοι µαζί), ένα Σαββάτο βράδυ, ζούµπουρ τάµπουρ καριοφίλι, Νι ζυγιές, οι ζευγάρια, συγκροτήµατα µε ζουρνάδες και νταούλια, κι δικαπέντι φλάµπουρα κι ιννιά ζυγιές νταούλια, Νι , [αρχ. ζυγόν > ζυγός (=διπλός)]. Η, η ηρθούς ρ., πρ. του έρχοµαι, Νι., [ΤΝ. έρχουµι πρ. έρχουν /ήρχουν]. ήρχους ρ., τύπος του έρχοµαι, να έρθεις, Νι. [ΤΝ. έρχουµι, δες και ηρθούς]. ήφιρνισκαµι ρ., φέρναµε, Νι., [ΤΝ. φέρνου, δες και έσπιρνισκαµι]. Θ, θ θάλ(η), η η σπίθα, τα πουρνάρια βγάζουν πουλλές θάλις, Αη., [αρχ. αιθάλη/αίθαλος (=φλόγα που καπνίζει)]. θελά ρ. τύπος του θέλω, θέλω να, κι πόψι θελά κατεβείς στης εκκλησιάς την πόρτα, Λυ , [ΤΝ. θαλά]. θκα σ δικά σου, σαν τα θκα σ τα µαύρα µάτια δεν αλόγιασα Νι , [ΤΝ. θκος]. θρασκιάς, ο ο βόρειος άνεµος, ο αναιδής, ο θρασύς άνθρωπος, Αη. θυµίσµατος (χορός) χορός δεισιδαιµονίας, (7 ζευγάρια χορεύουν το χορό του θυµίσµατος και κάνουν 7 γύρους, από 7 βρύσες παίρνουν νερό για το βλαµµένο, Τρι., Λ.Β.).

9 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 9 Ι, ι ιλαλάχ ένας είναι ο Θεός, φτάνει πια, Μια τουρκοπούλα στο τζιαµί -γιαρ, γιαρ αµάντο ιλαλάχ φωνάζει, Σι , [τουρ. illallah]. ιλιέ µε, µαζί µε, έλα, έλα, φίλε, µι ντ ιλιέ να σε πω δυο λόγια κρυφούτσικα, Λυ , [τουρ. ile]. ιν-καλή, ιν-καλό η συλλαβή ιν-, χωρίς να είναι στοιχείο της ιδιωµ. γλώσσας, λέγεται στα τραγούδια, αλλά προφέρεται και στους στίχους, ξικίνησι κι πήγινι στην ιν-καλή τ να πάει, Νι ισαρµαεύισι ρ., σε ελ. µετ. σηµ. έρχεσαι σε µας, συ, Μπούλα µ, δεν ρουµεύισι κι δεν ισαρµαεύισι, Νι , **[τουρ. sarmak(= παραδέχοµαι, υιοθετώ, κλπ.) + ελλην. κατ. -εύοµαι > σαρµαεύουµι > ισαρµαεύουµι]. ιστρανάκια, τα αγορασµένα, άσπρα ιστρανάκια έπλυνε και µαύρα εφορούσε, Βέ , [τουρ. iştira (= αγορά)]. ιστρατιά, η δρόµος, στράτα, ανάµισα στην ιστρατιά δυο δέντρα φυτιµένα, Νι , [ΤΝ. στράτα]. ισχράµ παραδώσου, ισχράµ, ωρέ Μητρούση, ετούτη τη στιγµή, Νι , **[τουρ. ıska (=αποτυχία) + ram(= δαµάζω)].

10 10 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Κ, κ καβαλάρια, τα οριζόντια ξύλα της στέγης, που συνδέουν τους παπάδες στην κορυφή τους. κάηκιουσα, -σι κάκιωσα, -σε, κι γω ο νιος του κάηκιουσα, πήγα στη µάνα µου κλαίµινους, Νι , [αρχ. κακός > κακιώνω]. καθόντα χρησ. ως επιρρ. µετοχή, καθισµένος, καθόντα τρών, καθόντα πίν, καθόντα τραγουδούσαν, Αη , [ΤΝ. καθόντας]. καϊλιάς, ο χορταρικό µε άσπρα λουλούδια σαν χωνάκια, δω του Στέργιου µ, κει του Στέργιου µ, Στέργιους κατ απ τουν καϊλιά, ΑΠ καλάµιζι ρ., τύλιγε το στηµόνι στα καλάµια, µασούριζι, καλάµιζι κι βιργουκαλαµίζει, Νι , [ΤΝ. καλαµίζου]. καλαµπόκι του φιδιού το κ. φιδόχορτο. καλεστάρηδες, οι αυτοί που πηγαίνουν τα καλέσµατα του γάµου. καλισταροί, οι οι καλεστάρηδες/οι καλιστάδες. καπνατζίθκα, τα (ρούχα) του καπνού, τα καπνατζήδικα, [ΤΝ. καπνατζής]. καπνόπανα, τα τα πανιά για το σκέπασµα του καπνού. καρκιλιάζου ρ., χτυπώ την καρκέλα της εξώπορτας, την πόρτα εκαρκέλιαζαν, την πόρτα καρκιλιάζουν, Νι , [ΤΝ. καρκελίζου, καρκέλα]. καρουλάκια, τα είδος συσκευασίας. καρουφυλλούδι, το γαριφαλάκι, θαρρείς δε σι θυµούµι, καρουφυλλούδι µου, Νι , [ΤΝ. καρουφύλλ(ι)]. κασαβέτια, τα στενοχώριες, µον µε βαρούν τα ντέρτια µου τ αντρού µ τα κασαβέτια, ΝΚ , [τουρ. kasavet]. κασίδα, η το παιχν. µουντζούρης, Νι., [κ. κασίδα]. καταής επίρρ. καταγής, απ τα µαλλιά τον πιάσανε και καταής τον βάζουν, Σι , [ΤΝ. καταή]. καταλείς µε ρ., τύπος του καταλύω, αν είσαι Τούρκος φάγε µε, Οβραίος καταλείς µε, Αη , [κ. καταλύω]. καταπάτσι του ρ., κέρδισέ το, σύρι γύριψί του, µάνα µ, καταπάτσι του, Νι , [ΤΝ. καταπατάου]. κατασάρκ(ι), το η φανέλα, Νι., [κ. πρόθ. κατά + κ. σάρκα]. κατέλυσέ µε ρ., φάγε µε, αν είσι ξένους φάι µι, σκύλους κατέλυσέ µε, Αη , [κ. καταλύω]. κάτσι ρ., αορ. του κάθοµαι, έκατσε, κάτσι στου δρόµου και λαλεί, Νι , [ΤΝ. κάθουµι]. Κατσιώτισσα, η δηλώνει καταγωγή, άγνωστη όµως για τις γυναίκες που τραγούδησαν, µια κόρη µια Κατσιώτισσα κι µια Κατσιουτουπούλα, Νι , [Σε νταρνάκικο δηµοτικό τραγούδι, (δες Σερραϊκά Ανάλεκτα , σελ. 237, άρθρο της Έ. Παπαδηµητρίου), υπάρχει ο στίχος «µια κόρη µια Καρσιώτισσα κι µια Καρσιωτοπούλα», που οδηγεί στο χωριό της Ηπείρου Καρίτσα, οπότε το σχήµα είναι, Καρίτσα > Καριτσιώτισσα > Καρτσιώτισσα > Κατσιώτισσα].

11 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 11 καψόλαδο, το το έκαναν ρίχνοντας µέσα σε λάδι φαγητού το χυµό που είχαν οι κηκίδες της φτελιάς, και το χρησιµοποιούσαν για φάρµακο, σε κοψίµατα από δρεπάνι, τσεκούρι ή µαχαίρι. κεφαλάρ(ι), το το κεντρικό µέρος της ρόδας του κάρου, που γινόταν κυρίως από πουρναρίσιου ξύλου, πάνω στο οποίο στηρίζονταν τα παρµάκια και η πουρειά η µπορντούρα στα υφαντά κιλίµια και σινδόνια. κιουµέρ(ι), το δερµάτινο πορτοφόλι. κλαίµινους, ο κλαµένος, κι γω ο νιος του κάηκιουσα, πήγα στη µάνα µου κλαίµινους, Νι [ΤΝ. κλαίου]. κλούτσα, η η γκλίτσα του βοσκού, η., [ΤΝ. κλούτσα]. κλωντήρ(ι), το, το µπουκάλι γεµάτο µε κρασί σκεπασµένο µε ένα γαρίφαλο, που το είχαν µαζί µε τα δώρα που πήγαιναν στις ουκνές, Νι., [µσν. κρυωτήριον > κροντήρι (=πήλινο αγγείο νερού) και ρ>λ, δες και κρουντήρ(ι)]. κνούδα, η λίγη τεµπελιά, µικρή κνια, Αη., [ΤΝ. κνια]. κολ βαπόρι, το περίπολος στη θάλασσα, να και το κολ βαπόρι που βγαίν(ει) από µπροστά, Ίβ , [τουρκ. kol (= περίπολος) + κ. βαπόρι]. κόνιψαν ρ., τύπος του κ. κονεύω, κάθησαν στα κλαδιά, σαν κόνιψαν κι οι πέρδικις βάψαν κι τα νυχούδια τ ς, Νι , [τουρ. konak > κονάκι]. κονούστιβε ρ., σύχναζε, συναναστρεφόταν, µε την τουρκιά κονούστιβε και µε τ ς Αρβανιτάδες ΑΠ , [δες κουνούστιζε]. κονούστιβε/ κουνούστιζε ρ., σύχναζε, συναναστρεφόταν, µε την τουρκιά κονούστιβε και µε τ ς Αρβανιτάδες, ΑΠ , µε την Τουρκιά, αχ, µε την Τουρκιά κουνούστιζε, Βέργη, 292.1, [τουρ. konuş (= εγκαθίσταµαι προσωρινά)]. κορόνες, οι σχέδια στην ύφανση. κοσκινάδια, τα δώρα στο γάµο, [ΤΝ. κουσκνάδια]. κοσκινάρα, η συσκευή για να αποµακρύνουν από τα καρδίτσια του βαµβακιού τα ξερά φύλλα του φυτού. κουκουµάφκα, η κουκουβάγια, η. [ΤΝ. κουκουβάια]. κουµπάκα φιδίσια, η το κ. φιδόχορτο. κουµπανιές, οι σωροί, κάµνει τα χιόνια κουµπανιές χαλάζι πιτρουµένου, Νι , [ΤΝ. κούπους]. κούµπιλα, τα τα δώρα που έδιναν στα παιδιά όταν έλεγαν τα κάλαντα, κι κόσµους κι τα κούµπιλα κι ο βασιλιάς ατός του, Λυ , [λατ. cubilis (= το δώρο)]. κουνόµσα οικονόµησα, [ΤΝ. κουνουµάου]. κουριαστής, ο το µεγάλο πριόνι για δυο άτοµα, ο καταρράκτης της Νιγρίτας, Αη. κουριλούσις, οι οι κουρελούδες. κουρµούδ(ι), το κορµάκι, τίνους κουρµούδ(ι) τουν παραστέκ(ει) κι του δικό µου λιώνει, Νι , [κ. κορµί + ΤΝ. κατ. -ούδ(ι)]. κουρτουλούσ(ι), το σωτηρία, άλαντα ντουσ(ι)µάν(η), άλαντα πισ(ι)µάν(η), κουρτουλούσ(ι) µπανά, ΑΠ , [τουρ. kurtuluş]. κουτάζ(ι), το το χοντρό σπυρί από το στάρι. Τα χοντρά στάχυα, τα πιο δυναµωµένα, που δεν αλωνίζονταν µε τη δοκάνη καλά, τα µάζευαν από κάθε αλώνισµα και στο τέλος όλα µαζί τα πατούσαν µε την πέτρα, τον ειδικό πέτρινο κύλινδρο για τα

12 12 Νίκος Λ. Πασχαλούδης αλώνια. Τα σπυριά που µάζευαν από αυτήν τη διαδικασία, επειδή ήταν τα πιο καλά, τα κρατούσαν για σπόρο, Αη. κουτουλούκ(ι), το θέση κυνηγού ψηλά. κουτσ(ι)λάδις, οι βρισιά στο Αηδονοχώρι, [ΤΝ. κουτσιλιά]. κουψόχρουνους, ο αναφέρεται σε κακό µήνα, όπως η κοψοχρονιά σε κακή χρονιά. [Τε. κόβω + χρόνος]. κράξιµο στην ψυχή έβαζε η θεραπεύτρια το αφτί της στο στήθος του αρρώστου, έλεγε κάποια λόγια που δεν τα ξέρουµε, και τον καλούσε για την άλλη µέρα τρεις φορές πήγαινε ο άρρωστος στη θεραπεύτρια και γλίτωνε από τις φοβίες του. κρασί πατατράβα 393. κρασί δηλαδή που γινόταν από µούστο που τράβηξαν αµέσως µετά το πάτηµα των σταφυλιών, όπως η ρετσίνα. κρουντήρ(ι), το ποτήρι, η., [µσν. κρυωτήριον(=εκείνο που κρυώνει το νερό) > κροντήρι, δες και κλωντήρ(ι)]. Κρουσουβνούδια, τα παιδιά από τα Νέα Κερδύλλια, τρια Κρουσουβνούδια πιάσανε, πάισαν να τα κρεµάσουν, Αη , [ΤΝ. Κρούσουβου, το παλιό όνοµα των Νέων Κερδυλλίων]. κρυβούµι, θα ρ., θα κρυφτούµε, η., [ΤΝ. κρύβου].

13 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 13 Λ, λ λάβανο, το λίβανο, παράδεισο και λάβανο και καθαρή ψυχούλα. Ά , **[συµφ. των λ. λίβανον και αρχ. λάδανον/λάβδανον]. λάινα, τα οι καρποί της αγριοτριανταφυλλιάς, οι µπαµπουρόκις της Τερπνής, Νι. λαντζαρί σταφύλι, το ό,τι το ραντζαλί σταφύλι, κάνει σταφύλι λαντζαρί και το κρασί µοσχάτο, Σι , **[ραντζαλί, και αντιµετάθεση των «ρ», «λ»]. λαφουµίσια, τα τα ελαφάκια, βλέπου τα λάφια να βουσκούν µαζί µε λαφουµίσια, Νι λαχτιντούδι, το το µικρό ζώο που θηλάζει, να ξυπνάει σα λαχτιντούδι, Νι , [λατ. lax, lactis > lactendus]. λε, λέι επιφ., αντίστοιχο του «βρε», ε ρε, πο χ(ει) ασηµένιον, µα λέι µα, αργαλειό και φιλντισένιο χτένι, Σι ληµνιόνας, ο ποικιλία σταφυλιού. λιανόραµµο, το ραµµένο µε λεπτή κλωστή, φουστάνι µου λιανόραµµο και πυκνοτσατισµένο, Αη , [λιανός (=λεπτός) + ράµµα]. λιανουπιρπατσιά, η περπατησιά µε µικρά και χαριτωµένα βήµατα, η τρίτη η µικρότερη στη λιανουπιρπατσιά της, Νι , [κ. λιανός + ΤΝ. πιρπατσιά]. λιανοφάσουλα, τα τα λιανοφάσλα. λιβέντρα, η λεβέντισσα, άσπρη κι φουρισιά σου, λιβέντρα µου, Νι , [ιταλ. leventi > λεβέντης]. λιλίτσι, το στεφάνι στολισµένο µε λουλούδια, το στεφάνι του γάµου, το λουλούδι που βάζουν στο πέτο του γαµπρού, ΝΙ., άντρι λιλίτσι δροσερό και νιο στεφανωµένο, Βέ., η , [λιλί + ΤΝ. κατ. -ίτσ(ι)]. λιον καλό, παίρνου τη στράτα του στρατί του λιον του µουνουπάτι, Νι , **[αρχ. (ρα)ον > (ριόν > ωργιόν > γιον > λιον, µε γ > λ, δες και Ετυµ. Λεξικό του Ανδριώτη στα λήµµατα (ριά, *ριος]. λιουφκάδια, τα τα λιφκάδια. λιχνά, τα τα λερωµένα από το στόµα, όπως πετσέτες κλπ., ξένις πλένουν τα ρούχα µου ξένις κι τα λιχνά µου, Χο , [αρχ. λιχνάζων (= ο περιλείχων το στόµα)]. λιχνέ αγαπητέ, γλυκέ, γιατί Χριστέ µ, γιατί λιχνέ µ, στουν κόσµου σταυρουµένους, Λυ , [µτγν. λιχνεύω (= επιθυµώ πάρα πολύ)]. λόγιασα συλλογίστηκα, χρόνουν έχ(ει) που δεν την είδα, δεν τη λόγιασα, Νι , [κ. λογιάζω]. λόθρες, οι τα καρφιά του πέταλου, βάνει ασηµένια πέταλα µαλαµατένες λόθρες. Τρ στο τοπικό ιδίωµα οι λότρες/λότρις, ενικός η λότρα, ήταν πλαϊνά στηρίγµατα στην κάσα του κάρου, που έµοιαζαν µε σκάλες, και είχαν τα «σκαλοπάτια» τους να προεξέχουν από τη µια πλευρά, σαν µεγάλα καρφιά η χρήση τους έδινε µεγαλύτερες διαστάσεις στο κάρο και εξασφάλιζε καλύτερη και ασφαλέστερη φόρτωση για δεµάτια σιτηρών, χόρτου κλπ., [ΤΝ. λότρα > λότρες > λόθρες, µε τ > θ].

14 14 Νίκος Λ. Πασχαλούδης λόιασαµι λογιάσαµε, σκεφτήκαµε, ιµείς, κυρά µ, τουν είδαµι, ιµείς τουν λόιασαµι, Νι , [κ. λογιάζω]. λούλανις ρ., τρέλανες, βάψι κι του δικό µου, συ µι λούλανις, Νι , [κ. λωλαίνω, δες ΤΝ. λουλαµάρα]. λούρτουσα την προίκα κρέµασα όρθια την προίκα, ετοίµασα την προίκα µου για το γάµο, ιγώ την προίκα µ τ λούρτουσα κι του νταρό µ κουνόµσα, Νι , [ΤΝ. αλόρτους (= ολόρθος, όρθιος), επειδή πριν από το γάµο άπλωναν την προίκα για να την επιδείξουν και τα µεγάλα κοµµάτια, όπως τα κιλίµια, τα κρεµούσαν όρθια πάνω σε ψηλά έπιπλα ή σε σχοινιά]. λουχιά, η αυτή που παραφυλάει, βρίσκει µια όχιντρα λουχιά πιάνει τη µαγειρεύει, Νι , [αρχ. λοχάω (= ενεδρεύω, παραφυλάω)]. λυµαίνουν ρ., ξεπλένουν, ξένις να πλέν τα ρούχα µου ξένις να τα λυµαίνουν, Χο , [αρχ. το λύµα( = το νερό που χρησιµεύει στο νίψιµο, το νερό που βγαίνει από τα ρούχα όταν τα ξεπλένουν, το ξέπλυµα)]. λυσίδ(ι), το δέσµη από κλωστές στο ίδιασµα του στηµονιού.

15 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 15 Μ, µ µαγγασµένο, -νισµένο (βαµβάκι) το βαµβάκι χωρίς το βαµβακόσπορο, όπως το έδινε το εκκοκκιστήριο. µαγιάστρισσα, η µάγισσα, ν αρραβουνιαστεί µι της χήρας τον υγιό κι µε της µαγιάστρισσας, Νι µακατλίκ(ι), το είδος υφαντού, Νι., [ΤΝ. µακάτ(ι), + -λίκ(ι)]. µακαρόνια, τα οι γιουφκάδις. µακριάς µακριά, δεν θέλω νύφ(η) από µακριάς, ΑΠ µαλάκια, τα τα βουβαλάκια. µαλαµατένες λόθρες τα µαλαµατένια καρφιά στα πέταλα. µαµάρας, ο κοντός, Νι., [αρχ. µαµηρά/µαµιρά/µαµιράς= ρίζιον τ, πόας -στί]. µάνα για το ξίδι η µαγιά. µαραντό, το αµάραντο, τα λουλούδια τ ς τα πουτούσι κι του βασλικό τ ς κι του µαραντό τ ς, Νι µαρούδα, η το έντοµο λαµπρίτσα, η πασχαλούδα. µαρτινιά, η τουφεκιά, ένας Τουρκαρβανίτης τραβάει µια µαρτινιά, Ίβ , [τουρκ. martin (= τουφέκι)]. µατάλλαζι ξανάλλαζε, αντικαθιστούσε, κι πάλι την µατάλαζι µι την µαλαµατένια, Νι , [ΤΝ µατα- + κ. αλλάζω]. µένιασι ρ., µήνυσε, έστειλε µήνυµα, ν ακούς κι τι σι µένιασι αρραβουνιαστικός σου, Νι , [ΤΝ. µηνώ]. µεσιάρηδες, οι συνεταίροι στην παραγωγή καπνού, [ΤΝ. µισιάρς]. µι ντ ιλιέ µε εµένα, όπως στο ιδιωµ. «µι τιµένα», τρέµει το χιράκι µι ντ ιλιέ πούθι να σε πιάσω θαλά καώ, Λυ ,, [δες ιλιέ, τ > ντ ]. µι τιποιόναν µε ποιον, µι τιποιόναν για, µι τιποιόναν για; Νι , [ΤΝ. τι-, µι τιµένα]. µιλάεις ρ., µιλάς, νυφούδα µ, τι µας µάνισες κι πλια δεν µας µιλάεις; Νι , [ΤΝ. ουµιλάου]. µιλάεις ασυναίρετος τύπος του µιλώ, σώπασι Γιάννη µην µιλάς πρόσιξι τι µιλάεις, Νι , [ΤΝ. µιλάου]. µιρτζιάνια, τα στολίδια από κοράλλια, να λάµπουν τα µιρτζιάνια σου στουν άσπρου του λιµό σου, Νι , [τουρ. mercan (=κοράλλι)]. µιτζίκια, τα εννοεί µιτζίτια που ήταν τουρ. νοµίσµατα, τρία µιτζίκια κουστούµ(ι) - µπρε Στέργιου µ - πάππους αγόρασι, ΑΠ , [ΤΝ. µιτζίτια-νοµίσµατα (< τουρ. mecit) µιτζίκια-κεντηµένα τελειώµατα σε κεντήµατα (< τουρ. menzil)]. µνέσκ(ει) ρ., τύπος του µένω, παραµένει, η. [ΤΝ. µένου/ µνήσκου]. µουνουσκέπ(η), η η ποδιά, Αη., [κ. µουνί + σκέπη]. µουραφιτιά, η τέχνη, επινόηση, Αη., [ΤΝ. µαραφέτ(ι)]. µουριάβα, η ο αργός, ο τεµπέλης, Αη., **[ ες ΤΝ. µόλιαβους, µε λ > ρ]. µουστόπτα, η η µουσταλευριά.

16 16 Νίκος Λ. Πασχαλούδης µπαλαµπάνι, το το σήµαντρο, µου φάνηκε πως άκουσα χτυπάει το µπαλαµπάνι, ΑΠ , [τουρ. balaban (= γιγαντόσωµος)]. Μπαλουµπασιά, η η Μονεµβασιά, Λουλούδι της Μπαλουµπασιάς και κάστρο της Λαµίας Κα , [τουρ. malum (= γνωστός, αληθής) + µπασιά < κ. εµπασιά ]. µπανά εγώ, άλαντα πισ(ι)µάν(η), κουρτουλούσ(ι) µπανά. ΑΠ , [τουρ. bana/ben]. µπαράκ(ι), το το κοντό και µπουστακλίθκου κυνηγόσκυλο, Σι. µπασιά, η πέρασµα, [µσν. -µβασία > κ. εµπασιά]. µπιλµπίδια, τα µπιχλιµπίδια, µπιµπλιά (=στραγάλια), τουν πήρι τουν ξιγέλασι µπιλ- µπίδια να τουν δώσει, Νι , [τουρ. leblebi]. µπίνµπασης, ο ταγµατάρχης, πανάθιµα τουν µπίνµπαση, το πρώτο παλικάρι, Κα , [τουρ. binbaşı]. µπιρατουµένις, οι αµπαρωµένες, βρίσκου τις πόρτις σφαλιστές βαριά µπιρατου- µένις, Νι , [ΤΝ. πιρατώνου]. µπιτ τίποτε, Αη. [ΤΝ. ντιπ]. µπίτσαν τέλειωσαν. µπλουγκουρόπιτρις, οι οι πέτρες του χειρόµυλου, µε τις ποίες άλεθαν το σιτάρι και έκαναν το µπλουγκούρ(ι), τα χειρόµπλα, Νι., [ΤΝ. µπλουγκούρ(ι) + κ. πέτρα]. Μπουγκλίστρα, η Τοπωνύµιο Αη., **[αρχ. βους + ΤΝ. γκλίστρα > βουγκλίστρα > µπουγκλίστρα (τα βόδια δεν γκλιούντι, όµως γλιστρούν δες και γαδρουγκλίστρα]. µπούιουρ επιφ., ένα πουλί καµπίσιου, µπούιουρ µπούιουρ µας, Νι , **[τουρ. buyur-mak (= διατάζω, προστάζω, παραγγέλλω), buyurma (= διαταγή, προσταγή, έντολή)]. µπουµπλάδις, οι αυτοί που συνήθιζαν να τρώνε κόλλυβα, µπουµπόλια, Αη., [ΤΝ. µπουµπόλια]. µπουρτζιάκ(ι), το φυτό που ο σπόρος του µοιάζει µε φακή, σαν το βίκο, που το έβραζαν για ζωοτροφή, Αη., [τουρ. burcak(= βίκος, λαθούρι)]. µπράτµι σου φίλο σου, κάνε τον άντρα µου µπράτµι σου, την πιθερά µου µάνα, Σι. 65.2, [ΤΝ. µπράτιµους]. µπρατοί, οι οι φίλοι, οι σύντροφοι, και να σφυρίξω κλέφτικα να µαζευτούν µπρατοί µου, Ίβ , [ΤΝ. µπράτιµους]. µπρούτσος, ο τράγος, η., [ΤΝ. πούρτσιους **µπούρτσιους > µπρούτσιους].

17 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 17 Ν, ν νήµατα, τα δίχτυα για φόρτωµα άχυρου σε ζώο µε σαµάρι. νιαµάτζαν έκαναν νιάµατα, [ΤΝ. νιαµατίζου]. νιβατή, η ότι είναι σήµερα η βασιλόπιτα, γλυκόψωµο στο οποίο έβαζαν το νόµισµα τις παραµονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, Σι. [κ. ανεβατή, ίσως γιατί ανέβαινε-φούσκωνε µε το ψήσιµο]. νίσκια, τα ο ίσκιος, γραµµατικός µας πλάγιασι κατ π τα δασιά τα νίσκια, η , [τον ίσκιο > (το νίσκιο) > τα νίσκια]. νίτικο, το ποικιλία του βαµπακιού που καλλιεργούσαν παλιότερα, αλλ. το ντόπιο. νταϊανός, ο αργόσυρτος χορός, αλλ. ο τσιαρπισνός (χορός), Αη., το σιργιάν(ι) της Νιγρίτας, [τουρ. dayan/mak (= ακουµπώ, αντέχω, διαρκώ), δες ΤΝ. νταϊαντάου]. νταπιτάδις, οι οι πιστοί, να φαρµακώσει τους εχτρούς τους Τούρκους νταπιτάδις, Νι , [τουρ. tapı(= είδωλο), tapınç(=λατρεία)]. νταρί(ει)σς ρ., τύπος του νταρίζου, να δωρίσεις, πρώτα τ αδέρφια σ να νταρί(ει)σς κι ύστιρα τ αντραδέρφια σ, η , [ΤΝ. νταρίζου]. ντάρισµα, το το δώρισµα, [ΤΝ. ντάρσµα]. νταρός, ο το δώρο της νύφης στο γάµο, [ΤΝ. νταρό]. ντας, όταν, ντας ήµαν νιος και λεύθερος, ντας ήµαν παλικάρι, Κα , [ΤΝ. όντας]. ντεγκτσής, -τσήδες ο στοιβαδόρος καπνεργάτης, [ΤΝ ντιγκτσής]. ντελµπέρι χρησ. ως γύρισµα στα δηµοτικά τραγούδια, κείν του πιδούδ(ι) απ το κανις, ντελµπέρι µ, ΑΠ , **[τουρ. dilber (=γοητευτικός, γοητεία, ωραία γυναίκα, ερωµένη)]. ντούλµουµα, το το αποτέλεσµα του ντουλµώνου. ντιουλµπέρικου, το γοητευτικό, όµορφο, Φισούδι µου ντιουλµπέρικου κι άλικου βαµµένου, Νι , [ντελµπέρι]. ντουσ(ι)µάνους, ο εχθρός, άλαντα ντουσ(ι)µάν(η), άλαντα πισ(ι)µάν(η), ΑΠ , [ΤΝ. ντουσµάνους]. ντραγκανίζει (η πόρτα) ρ., βροντά (η πόρτα), πόρτα ντραγκανίζει Βάιους έρχιτι, Νι , [ΤΝ. ηχοπ. λ.]. νυφοστόλ(ι), το το µέρος του σπιτιού όπου στολίζεται η νύφη, Νι., [κ. νύφη + στολίζω].

18 18 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Ξ, ξ ξα φλουριά, τα χρυσά φλουριά, πήραµε πού τουν αφέντη µας ένα φούρνου ψωµί, χίλια ξα φλουριά σιώντι, Λυ , [ΤΝ. ξάφια]. ξέσυρι ρ., σύρε, τράβα, παπά µου, ξέσυρι τα στέφανα κι ρίξτα παν στου νούνου, Νι. 30.0, [ΤΝ. ξισέρνου]. ξεφούντιασµα, το στην καλλιέργεια του καπνού, η ενέργεια του ξιφουντιάζου. ξηρουνιαµάτζαν η ενέργεια του ξηρουνιαµατίζου. ξιαγουράσου, -σ(ει) ρ., εξαγοράσω, -σει, ιγώ είµι άξιους κι ντιλής την κόρ(η) να ξιαγουράσου, Νι , [ΤΝ. ξιαγουρασµός]. ξιαντιρεύου ψάχνω για ίχνη θηράµατος, για ντίρις, Σι, [ΤΝ. ξι- 1 + ντίρα]. ξιάστυψα ρ., ξέστυψα, έχασα τους χυµούς, που σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει για το κορίτσι, «δεν είµαι πλέον παιδί, έγινα γυναίκα», πως ξιάστυψα κι τράνιψα κι έγινα κουπέλα, Νι , [ξε- + στύβω > ξέστυψα]. ξιπλανέψτι ρ., πλανέψτε, σύρτι σεις, καλές κουπέλις, ξιγιλάστι την, ξιπλανέψτι την, Νι , [ΤΝ. ξι- + κ. πλανεύω]. ξισαντάλιασµα, το στην καλλιέργεια του καπνού, η ενέργεια του ξισανταλιάζου. ξόγανο, το άµυαλος, κουτός, κείν τα ξόανα µην τα ακούς = εκείνους τους ανόητους µην τους ακούς, Αη., [αρχ. ξόανον]. όιδι ακριβώς, µια πιρδικούδα αγαπώ όιδι πό δω λουγύρου, Νι , [ΤΝ. όδι, ώδι]. ολάκ(ι), το κατσικάκι, η. όµουνα ρ., ορκιζόµουν, εγώ στουν ήλιου όµουνα ποτέ δε δα τραγουδήσου, Νι , [αρχ. 0µνύω]. Ο, ο ούγκιξι ρ., βόγγηξε, κι µαραζιάρης ούγκιξι κι κόρ(η) βαροστενάζει, Νι , [ΤΝ. ουγγώ]. ουµπλιά, το το ίχνος του ποδιού, η ντίρα Νι., **[αρχ. 1πλ2 > (οπλή > οπλιά > ουµπλιά)]. ουνταλίκ(ι), το το καλλιγραφένιου κιλίµ(ι), που το έστρωναν στο δωµάτιο υποδοχής, Νι., [ΤΝ. ουντάς + -λίκ(ι)].

19 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 19 Π, π παλιάς επίρρ., παλιά, παλιάς µύρζι = µύριζε σαν παλιό, Νι., [ΤΝ., ανθρουπιές /ανθρουπιάς]. πάνα του καπνού πανί για δέσιµο της τσιουτσιούλας του καπνού στο κοφίνι. πάντρεψές µε ρ., πάντρεψέ µε, σε είπα, µάνα µ, µητέρα, πάντρεψές µε, Κα πάνωµα, το η πάνα του καπνού. παπάδες, οι τα κεντρικά κατακόρυφα ξύλα στη στέγη. παπούδες, οι είδος φαγητού, οι τζγιεροσαρµάδες, [ΤΝ. παπούδις]. παρακάµνουν ρ., κεντούν, πλέκουν, κάνουν δουλειές που γινόταν στο νυχτέρι, αφήνου τις συντρόφσις µου στην πόρτα µ παρακάµνουν, Νι , [ΤΝ. παρακαµνιό]. παρανούνες, οι οι γυναίκες συνοδοί του νούνου, [ΤΝ. παρανουναίοι]. παρασταθός, ο πεζούλι της πόρτας, η., [ΤΝ. παραστατός]. παρατραβά(ει)ζς ρ., τύπος του παρατραβώ, παρατραβάς, µπαρµέρη µ τα ξουράφια σου µην τα παρατραβά(ει)ζς, Νι , [κ. παρά + ΤΝ. τραβάου]. παρθένια, τα το αίµα της παρθενίας µετά την πρώτη νύχτα του γάµου. πασταλτζήθκο, το ο χώρος όπου γινόταν το παστάλιασµα του καπνού. πας χον σέρης, ο σε ελ. απ. είναι ο αρχηγός που περνά, που έρχεται, ως να ρθει ο πας χον σέρης για να παραδοθείς, Σι , [< τουρ. pas(=διαβαίνω, περνώ) + o nu (=αυτός) + ser(=αρχηγός) + ελλ. κατ. -ης]. πεικασιάνους, ο αυτός που µπορεί να δώσει ερµηνεία, ο εµπειρογνώµων, Αη., [ΤΝ. απεικουσιάνους]. πέτασι πέταξε. πέτι ρ., πετούσε, πέταγε, πέτι πάπια στου γιαλό κι πέρδικα στουν κάµπου, Νι , [ΤΝ. πιτάου]. πιλουήθκι, πιλουιέτι ρ., απάντησε, απαντά, τύποι του απλουιούµι, κανείς δεν πιλουήθηκι κανείς δεν πιλουιέτι, Νι [ΤΝ. απλουγιούµι, απλουιέµι]. πλάσες/πλάστρες, οι οι πλάσις που έβγαιναν από το νταράκ(ι). πλεξούδα στηµονιού, η το µαζεµένο στηµόνι µετά το ίδιασµα.» κι έπλεκαν την πλεύου ρ., πλέω, κολυµπώ, γω ψαράκι θα γινώ στη θάλασσα θα πλεύου, Νι , [κ. πλέω]. πλιάλιξι ρ., πήγε γρήγορα, πηλάλησε, κι στουν άντρα τ ς πλιάλιξι νερό για να τη δώσει, Νι [ΤΝ. πλαλάου]. πόµνι ρ., απόµεινε, µόν ένα πουλί πόµνι µοναχό, Νι , [ΤΝ. απουµνήσκου]. πόστασα ρ., κουράστηκα, απόστασα, η., [αρχ. φίσταµαι > µσν. ποστέκω > αποσταίνω]. πουγαλιάτι ρ., άντε πηγαίνετε σιγά-σιγά, Σι., [ΤΝ. πουγάλια]. πουρλιάκ(ι) επίρρ. του πήρι πορλιάκ(ι) = βαδίζει γρήγορα, Αη. πουρλιάντις, οι τσιµπεράκια µε κρόσσια και φλουράκια, η. πουρόσκαλα, η σκάλα εισόδου, π τη σκάλα την πουρόσκαλα στον γκιουλ µπαξέ σιβαίνουν, Βέ , [κ. πόρος (= πέρασµα) + κ. σκάλα].

20 20 Νίκος Λ. Πασχαλούδης πουτούσι ρ., πότιζε, τα λουλούδια τ ς τα πουτούσι, Νι , [ΤΝ. πουτίζου]. πρασκαλνώ ρ. εκσφενδονίζω, η. πρέσες, οι µηχανήµατα που λειτούργησαν κοντά στις πατόζες και συµπίεζαν το άχυρο σε δέµατα. προβουιδώ ρ., προβοδίζω, απ τη ιφτέρα ως την Τρίτη πάλι τα προβουιδώ, Νι , [ΤΝ. προυβουδάου]. προζύµια,. τα διαδικασία για το ζύµωµα του γάµου, [ΤΝ. προυζύµ(ι)]. προζυµώτρα, η η ζυµώτρα του γάµου. πρόιµα, το πρόγευµα, πρωί, ιγώ πουλύ δεν κάθουµι, π του πρόιµα ως του γιόµα, Νι , [αρχ. πρόγευµα]. πρόµη επίρρ. πριν ακόµη, πρόµη ξ(ι)φέξ(ει) στ ν ανατολή είχε χαράξ(ει) στην Πόλη, Αη , [κ. πρ(ιν ακ)όµη ξεφέξει > πρόµη ξ(ι)φέξ(ει)]. προς ώρας τώρα, αυτήν τη στιγµή, προς ώρας δεν είνι δω. Σι. προυέψ (εις), να να προγευµατίσεις, κάτσι, αφέντη µ, να προυέψ (εις) κι όπου είνι θα έρτει, Νι , [αρχ. προγεύοµαι]. προυµή προτού, Νι., Αη., [δες πρόµη]. πυκνοτσατισµένο, το πυκνοραµµένο, φουστάνι µου λιανόραµµο και πυκνοτσατισµένο, Αη , [κ. πυκνός + τουρ. çatişmak (= ταιριάζω)].

21 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 21 Ρ, ρ ραβουνιάς, ο αρραβώνας, στου ραβουνιά τ ς να χαίρισι στου γάµους τ ς να τ αλλάζεις, η , [κ. αρραβώνας]. ραντζαλί σταφύλι σταφύλι ράντζαλου, κάνει σταφύλια ραντζαλί και το κρασί µοσχάτο, Σι , [ΤΝ. ράντζαλου]. ραχνάδα, η η αραχνιά, να µπαινοβγαίνουν τα πουλιά να παίρνουν τη ραχνάδα, Αη , [κ. αραχνιά]. ρέβι, το το πιστόλι, το ρουβέλ(ι),ρέβι να τους σκοτώσεις τα άτιµα σκυλιά, Σι , [ΤΝ. ρουβέλ(ι)]. ριντάει ρ., ραντίζει, κι βρέχει τη φτιρούδα του ριντάει και την κυρά του, Λυ , [αρχ. 4αντίζω > 4αίνω πρκ. πληθ. 5ρανται]. ροδότσιοφλο, το ροδοπέταλο, κι ένα καυκί ροδότσιοφλο να πιει να ξαγρυπνήσει, Λυ , [κ. ρόδο + ΤΝ. τσέφλ(ι)]. ροϊάστηκα ρ., πήγα υπάλληλος µε µισθό, ρογιάστηκα, και πάισα και ροϊάστηκα σε µια χήρα Βουργάρα, Βέ , [λατ. roga > κ. ρογεύω]. ρουβίδια, τα ρεβίθια, η., [ΤΝ. ρουβίθ(ι), και θ>δ]. ρουµ ελληνικό, γραµµατικός κοιµήθηκε πάν σ ένα ρουµ πηγάδ(ι), Νι , [τουρ. Rum (= οι Ρωµιοί, οι Έλληνες)]. ρουµεύισι ρ., γίνεσαι Ρωµιός, συ, Μπούλα µ, δεν ρουµεύισι κι δεν ισαρµαεύισι, Νι , [δες ρουµ]. ρουτά(ει)ζς ρ., ρωτάς, κι όσοι διαβάτις κι αν πιρνούν όλους δα τους ρουτά(ει)ζς, Νι , [ΤΝ. ρουτάου]. ρουτή(ει)σς ρ., ρωτήσεις, νερό να µη τη δώσεις, µο να τη ρουτή(ει)σς, Νι , [ΤΝ. ρουτάου].

22 22 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Σ, σ σαλαβάτι, το το «πιστεύω» του Ισλάµ, στο τρ. σηµ. το µουρµουρητό από τις προσευχές, πο χουν Ιβραίοι την Πασκαλιά, έχουν του σαλαβάτι, Νι , [τουρ. salavat]. σαµολαδόµυλοι, σαµόµυλοι, οι οι µύλοι που έβγαζαν σαµόλαδο. σαράµπασης, ο ο ξανθοκέφαλος,, έχου κι τουν σαράµπαση µι τις ιννιά αλσίδις, Νι , [δες σαρίµπασης]. σαριµπαλάκης, ο υποκ. του σαρίµπαλη, σήκω, σαριµπαλάκη µου, σήκω να πας στη χώρα, Βέ σαρίµπαλης, ο ο σαρίµπασης, αγάπα(ι) το σαρίµπαλη άντρα για να τον πάρει, Βέ σαριµπασάκης, ο υποκ. του σαρίµπαση, σήκου, σαριµπασάκη µου, σήκου να πας στη χώρα, Νι σαρίµπασης, ο κοκκινοµάλλης, αγάπα(ε) το σαρίµπαση άντρα για να τον πάρει, Νι , [ΤΝ. σαρής + baş(= κεφάλι)]. Σατιώτις, οι οι Σαϊτιώτες, µι τους Σατιώτις µάλουνι κι µι τ ς Σατιώτ(οι) µαλώνει, Χο , [Σαϊτά = το παλιό όνοµα του χωριού Λαγκάδι]. σαχίν(ι),το είδος γερακιού, το σαΐνι, Milvus milvus, Νι., [ΤΝ. σιαΐν(ι)]. σβερκόπιασµα, το αλλιώς το αδραχτίτσ(ι). σέβι µ αγάπη µου, στο γιαλό, σέβι µ αµάν αµάν, στο γιαλό γιαλό πετούσε, Σι. 4.4, [τουρ. sevi/sevim]. σένιους/σεντς, ο χαρούµενος, σένιους κίνησι στου ζευγάρ(ι), Νι , σεντς κίντσι στου ζιβγάρ(ι) να πάει, Νι , [τουρ. şen]. σέντικνου, του τον κουµπάρο, ταΐζουν κι του σέντικνου µέλι µι του καρύδι. Νι , [µσν. σύντεκνος]. σέπητι ρ., σαπίζει, σήπεται, σι στέλνου µήλου σέπητι κυδώνι µαραγκιάζει, Χο , [αρχ. σήποµαι]. σέρης, ο αρχηγός, ως να ρθει ο πας χον σέρης για να παραδοθείς, Σι , [δες πας χον σέρης]. σέρνουν ρ., διαδίδουν, κι όσοι στρατιώτις κι αν πιρνούν όλνοι του θάµα σέρνουν, Νι , [κ. σέρνω]. σια µέσα, σιαµές προς τα µέσα, πήγα σιαµές στην Πόλη, σια µέσα στα νησιά, Κα , [ΤΝ. σιαµέσα]. σιµιγιαρέ σε ελ. µετ., ευκαιρία να ακούσω τους συντρόφους µου, Πα. Πα , [τουρ. semi (=ακούω µε προσοχή, ακροώµαι) + yaren(=φίλος, σύντροφος)]. σινιάζω ρ., κουνώ πέρα δώθε όπως στο κοσκίνισµα, σκουντώ, πάω και τη σινιάζω, Βάσω µου, Βάσω µου να της φωνάζω, ΑΠ , [αρχ. σινιάζω (= κοσκινίζω)]. σιώντι ρ., κουνιούνται, σείονται.χίλια ξα φλουριά σιώντι, Λυ , [κ. σείω]. σκαµνιώτικο, το το προερχόµενο από το χωριό Σκαµνιές της Ανατ. Θράκης, Πα σηµ. σκαντζηλήθρις, οι σπίθες, η., [ΤΝ. σκαντζαλήθρα].

23 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 23 σκαντζόχοιρου τ αγκάθ(ι)/πουδαρούδ(ι), τ θάµνος που χρησιµοποιειλται ως φάρµακο για τις αιµορροΐδες. σκαφαδουτή, η πιθανώς από παραφθορά της λ. καφασουτή, να ταν κι γης σκαφαδουτή να χι κι παραθύρια, Νι , [ΤΝ. καφάσ(ι)]. σκεντζέρης, ο φαρµακοποιός, το γιατρό και τον σκεντζέρη, πο χ(ει) τα φάρµακα στο χέρι, Κα. 11.0, **[ΤΝ. σπιτσιέρης]. σκµας ρ. τύπος, σκορπάς, µην τα σκµάς = µην τα σκορπάς, Σι., **[ίσως από το αρχ. σηκάζω (= οδηγώ στη µάντρα)]. σκοντάλισε ρ., µπόδισε, σκοντάλισε τουν ήλιου σου κι αργεί να βασιλέψει, Λυ , [κ. σκόνταµα]. σµπορίζεις κουβεντιάζεις, συζητάς, οµιλείς, νυφούδα µ, τι µας µάνισις κι πλια δεν µας σµπορίζεις; Νι , [ΤΝ. σµπουρίζου]. σούκος, ο η λέρα από το µαλλί του πρόβατου, [ΤΝ. σούκου]. σουλούκ(ι), το σερί, αράδα, Αη., [κ. σωλήν (= κυλινδρική θήκη της οποίας ένα κοµµάτι της είναι ευθύ, L.Sc.), + ΤΝ. ουλούκ(ι)]. σούρβα,, τα οι καρποί της σουρβιάς, που µοίραζαν στα παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, σούρβα, σούρβα κόλιντα, Σι., [ΤΝ. σούρµπα]. σουρβίζου ρ., σούρβιζα, -ισα, λέγω τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς, Σι., [δες σούρβα]. σουρµπιτάδα, η σβελτάδα, Σι., [κ. σερπετός]. σούρµπιτους, ο γρήγορος, σβέλτος, Σι., [κ. σερπετός]. σπρέγκλα, η το εργαλείο του σκαµαγγά, Νι., [ΤΝ. σπρέγλα]. στάβιασµα, το η δηµιουργία της στάβας, [ΤΝ. σταβιάζου]. στέλνουν το ορθό πρέπει να είναι στένουν(=στήνουν), στέλνουν τα βρόχια στα βουνά, χρυσές βιργίτσις τ ς κάµποι, Νι , [κ. στήνω]. στράνια, τα τα εσώρουχα, στην πόλ(η) χωρίζ(ει) φορέµατα τα έρηµά µου στράνια, Βέ , [βουλ. strana = (πλευρά, πλαγιά)]. στρατιώτις, οι στρατοκόποι, διαβάτες, όσοι στρατιώτις κι αν πιρνούν όλοι καλωσκαµνίζουν, Χο , [αρχ. στρατιώτης]. στρίγα, η φανταστικό ον, φόβητρο των παιδιών, Σι., [αρχ. στρίξ-στριγός (ένα νυχτοπούλι, που ονοµαζόταν έτσι από την οξεία κραυγή του)]. στριγουσκιά, η συκιά στην οποία πίστευαν ότι ζούσε η στρίγα και τα παιδιά δεν πήγαιναν να πάρουν σύκα, Σι., [στρίγα + ΤΝ. σ(υ)κιά]. σ(υ)καµνόφλα, τα τα φύλα της µουριάς. συντρόφ(ι), το το σώβρακο, Νι., [αρχ. σύντροφος > κ. συντρόφι]. συρίκια, τα τα χρυσοκέντητα στολίσµατα στο τσεπκένι/τσιπχέν(ι). σύρτ(η)ς, ο εργαλείο του αλωνισµού. σφόρα, η ο σπάγκος, το κνάπ(ι), Σι. σχιαχτούν, να να σειστούν, αγάλια αγάλια να ρχισι να µη σχιαχτούν τ ανώια, Νι , [κ. σείω]. σχύµµα, το σκύµµα, προσκύνηµα, στο βασιλιά πηγαίνει σχύµµα για να τον κάν(ει), Κα , [ΤΝ. σκύµµα].

24 24 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Τ, τ ταβιρνιάζει ρ., προσφέρει γεύµα ή δείπνο, τίνους τραπέζ(ι) τουν ταβιρνιάζ(ει) κι του δικό µ ρηµάζει, Νι , [κ. ταβέρνα]. τάµπουρ πιθανώς είναι ο ταµπουράς, ένα Σαββάτο βράδυ, ζούµπουρ τάµπουρ καριοφίλι, Νι. 41.0, [τουρ. tambur(= ταµπουράς)]. ταριάκ(ι), το διαδικασία συντήρησης των δεµάτων του καπνού, [ΤΝ. ταράκ(ι)]. ταχνό,, το το αυριανό, Σι., [ΤΝ. ταχιά]. τεσλίµ, τεσλίµ(ι) αυτό που δίνεται στο χέρι, αυτό που παραδίνεται, παράδοση, τεσλίµ, µωρέ Μητρούση, ετούτη τη στιγµή, Σι , [ΤΝ. τισλίµ(ι)]. τζιαµπλιακούδ(ι), το το βατραχάκι. τζιάνα µ τζάνεµ, καλέ µου, ψυχή µου, τζιάνα µ, στέλνουν τα βρόχια στα βουνά, Νι , [ΤΝ. τζιάνουµ]. τζιλέπης, ο ζωέµπορος, να φέρεις νύφ(η) απού µακριά τζιλέπη θυγατέρα, Νι , [τουρ. celep]. τίκα-τίκα φωνή για να καλούν τις κότες, Νι. τίνουν ποιον; κουπέλα µ, τίνουν θέλεις τίνουν αγαπάς; Νι , [ΤΝ. τινς, τιντς]. τισλίµι παράδοση, τισλίµι, βρε Μητρούση, δεν παραδίνισι, ΑΠ , [δες τεσλίµ(ι)]. του µπρος το εµπρός µέρος, του µπρος πουδιούδα µ κόντινι (= είµαι έγκυος) τ απίσου όλου τρανεύει, Νι , [κ. εµπρός, µε το φούσκωµα της κοιλιάς κονταίνει η ποδιά]. τράφους, ο αυλάκι, η., [αρχ. τράφος(= τάφρος)]. τρια, τριά τρία, τρια Κρουσουβνούδια πιάσανε, πάισαν να τα κρεµάσουν, Αη , Ανάθεµα που δούλεψε τα τριά τρανά Σαββάτα, Χο , [κ. τρία]. τριώριζαν δούλευαν µε το τριώρ(ι). τριώρισµα η εργασία µε το τριώρ(ι). Τσαµαντάς, ο άγνωστο επώνυµο στο Χουµνικό, µάλλον είναι προσωνύµιο, του κρίµα νά χει ου Τσαµαντάς, µι τουν ντρουβά τα δίνει, Χο Τσανάκαλι, η η πόλη της Τουρκίας Τσανάκαλε, κάτω στου Τσανάκαλι µε σκοτώσανε, Αη τσαπκανές, ο η φασαρία, το πανηγύρι, µτφ. ο πόλεµος, ο τσαπκανές παιδιά τελείωσε, σφαίρα δεν έχει µία. Κα , [βουλ. tsapkanes, τουρ. capkanlı(= ολοζώντανος)]. τσέλα, η µικρό ξύλινο υδροδοχείο, τσότρα, γκρίτσα, γκρίτσα τσέλα, µες στην αγροτσέλα, Χο , [µσν. βουτσίν > βουτσί > βουτσέλα (=βαρέλι) > ** τσέλα, βλαχ. λ.]. τσεπκένι, το η ζακέτα του εύζωνα, [ΤΝ. τσιπκέν(ι)]. τσιαγκλί, το το χλιµπούρ(ι). τσιακ(ι )ρ-µάνα η µητριά, ρουτάει κι την τσιακ(ι )ρ-µάνα τ ς, αυτή θέλει να πλένει, Νι , [δες ΤΝ. τσιακίρκους]. τσιάντ(ι), το είδος κουδουνιού για ζώα, Νι., [τουρ. çan (= καµπάνα)]. τσιαρσί, το η πλατεία του χωριού, βγήκα να σεργιανίσω σ ιβραίικου τσιαρσί, Νι. 41.0, [ΤΝ. τσιαρσί].

25 Λεξιλόγιο της Βισαλτίας 25 τσιατέλ(ι)-πατέλ(ι) τσιάτρα πάτρα, Νι. [ΤΝ.τσιατ-πατ]. τσίνουµα το σταύρουµα του στηµονιού, Νι, [αρχ. τινάσσω >... > µσν. τσιν8]. τσιουβρές, ο ο τσεβρές. τσιουρνούδα, η η µικρή τσιούρνα. τσιπχέν(ι), το δες τσεπκένι. τσµέν(ι), το ότι κάνει µεµβράνη, κάπαρου σαν τσµέν(ι), Αη., **[κ. τσιµέντο]. τσουτσούλκα, η κάνουλα, η., [βουλ. η βρύση που τρέχει]. τυλούσαν ρ., τύλιγαν, στους ουρανούς τα γίδιαζαν στους κάµπους τα τυλούσαν, Λυ , [ΤΝ. τλίγου]. Υ, υ υγιάνου, να ρ., να κάνω καλά / να γίνω καλά, να φέρου κι στουν άρρουστου ίσους κι τουν υγιάνου, Νι , [κ. υγιαίνω]. υπνιάζουµι ρ., παρ. υπνιάζουµαν, νυστάζω, Νι., [αρχ. 9πνος, δες και κ. υπνώνω]. ύσσωπος, ο φαρµακευτικό φυτό ύσσωπος, της οικογένειας Χειλανθών ή Λαµπιατών (Hyisopus L.), που χρησιµοποιείται για πλήθος παθήσεων. Φ, φ φάι ρ., φάγε, σήκω, µαράζι µ, φάι κι πιε, σήκου γκρηµνός κι πέσι, Νι , [ΤΝ. τρώου]. φαναρόπτα, η φανέρωνε στα όνειρα των κοριτσιών τούς µέλλοντες συζύγους τους, [ΤΝ. φανιρόπτα]. φίση, η φθίση, φυµατίωση, γιατί βαριά τον χτύπησε η άτιµη η φίση, ΑΠ , [κ. φθίση]. φονιάς, ο το χόρτο Αγριµονία η ευπατορία, [ΤΝ. φουνιάς]. φτήναν αυτήν, να ρθει και κείν(η) που θέλεις φτήναν π αγαπάς, η [ΤΝ. φτος, φτην, φτο].

26 26 Νίκος Λ. Πασχαλούδης Χ, χ χαλαΐτσα, η υπηρέτρια, κι τώρα πώς κατάντησα στουν κόσµου χαλαΐτσα, Νι , [τουρ. halayik]. χάλιψ την ρ., ζήτησέ την, κι αν δε στη δώσουν πάλι σύρι χάλιψ την, Ση , [ΤΝ. χαλεύου]. χαν(ι )µισσα, η χανούµισσα, κυρία, κλαίει και µια χαν(ι )µισσα, κλαίει για τον υγιό της, ΑΠ , [τουρ. hanım]. χάνουµη, η χανούµισσα, κυρία, µαρή σκύλα, µάρ χάνουµη, µαρή αφουρισµένη, Νι , [τουρ. hanım]. χάρητη, η χάρη, µον θέλω χάρητη πο χου τριάντα χρόνια, ΑΠ , [αρχ. χάρις > χάριτος]. χαροπιέσαι ρ., χαίρεσαι, γιατί, Γιάννη µ, δεν τρως, δεν πίντς και δεν χαροπιέσαι; Κα , [κ. χαροποιώ]. χασλαµότοπος, ο ο τόπος µε φυτώρια καπνού, τους χασλαµάδες. χίντζα επίρρ., πλήρες, τίγκα, Αη. χίρισα ρ., άρχισα, Πα σε άσπρη πέτρα έκατσα και χίρισα να κλαίω, ΝΚ , [ΤΝ. χιρνώ]. χλιώµος, ο το δέντρο Σαµπούκος ο µελανός, Sambucus nigra, κ. κουφοξυλιά, αφροξυλιά, Νι., [ΤΝ. βούζ(ι)]. χλότσκα, η λόξυγκας, η., [ΤΝ. γκλώξα, αλλ. γλότσκας, γλώτσκα, λότσκας]. χλυσαρφές, οι οι πολύ στενές ταινίες µε ασηµί ή χρυσαφί χρώµα για το στόλισµα της νύφης, Νι., [ΤΝ. χρυσαλφές και αντµ. των «ρ» και «λ»]. χον δες πας χον σέρης, Σι χουχλουτήρ(ι), το ο αναδευτήρας, Νι., [κ. χοχλάζω]. χριλίζου ρ., ροχαλίζω, Νι., [κ. γρυλίζω = (µουρµουρίζω)]. χτικούτσικα, τα τα µικρά, να σε πω δυο λόγια κρυφούτσικα µέσα εις τ αφτάκια σ χτικούτσικα, Λυ Ψ,ψ ψυχουµάησι ρ., ψυχοµάχησε, κι του χαµπέρ(ι) µε το φιραν κι κείνους ψυχουµάησι, Νι , [κ. ψυχοµαχώ].

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Christmas collection 2015

Christmas collection 2015 Χριστούγεννα 2015 Christmas collection 2015 Tailor made gifts Χριστούγεννα σημαίνουν γιορτές, μυρωδιές, μουσική, πολύχρωμα λαμπιόνια, στολίδια, δώρα, οικογενειακές στιγμές και πάνω από όλα χαρούμενη διάθεση.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2

ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ. Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου. Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς. Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 ΤΟ ΑΣΧΗΜΟΠΑΠΟ Διασκευή: Δημήτρης Αδάμης - Δόμνα Ζαφειροπούλου Eικονογράφηση: Νίκος Κουμαριάς Έκδοση πρώτη: Σεπτέμβριος 2014 ISBN: 978-960-9550-48-2 2014 Δημήτρης Αδάμης & Eκδόσεις ΕΝ ΠΛΩ Koλοκοτρώνη 49,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου

ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς. Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου 1 ΜΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ του Κάρολου Ντίκενς Διασκευή - Διάλογοι: Αμάντα Ηλιοπούλου ΠΡΟΣΩΠΑ: Εμπενίζερ Σκρουτζ Τζέικομπ Μάρλεη (συνέταιρος του Σκρουτζ) Μπομπ Κράτσιτ (υπάλληλος του Σκρουτζ) Η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά)

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) 1 ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Αγγελικής Βαρελά) ΔΙΑΣΚΕΥΗ Σκηνή 1η (Ουρανός, σύννεφα, ένα δωμάτιο με βιβλιοθήκη. Ακούγεται μουσική και παρουσιάζεται ο Αρχάγγελος και ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα

Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Κόλιντα (Colinda) : Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ενα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι, που το λένε παιδιά, έφηβοι και άντρες για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά. Colindul românesc: Το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Ο ΠΑΛΗΟΣ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ Φίλε αναγνώστη, στη Μάρπησσα της Πάρου, που είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn nmσγqwφertyuioσδφpγρa ηsόρ ωυdf ghjργklαzxcvbnβφδγωmζq wert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwω Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της ψerβνtyuςiopasdρfghjklzx cvbn Θεατρική διασκευή mqw e rtyuiopasdfghjklzxcvbnφ γιmλι qπςπ ζ αwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςj klzxc vλοπbnαmqwertyuiopasdf

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω. 2α. Συμπληρώνω. Μπάλα για πάντα

Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω. 2α. Συμπληρώνω. Μπάλα για πάντα Τι θυμάμαι; (5-10) 1. Συμπληρώνω 1. Όταν οι γονείς μου ήταν παιδιά, (ζω) σε μια μικρή πόλη. Τώρα μένουμε στην Αθήνα. 2. Κυρία Ελένη, τι μουσική (ακούω) το 1960; 3. Όταν ήμουν μικρός, (πίνω) πολύ γάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: 1951 Αριθμός δίσκου: DG 6944 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5302 Βγήκε η Μαριγώ σιργιάνι [με το θαλασσί φουστάνι] x2 [στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα

Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Ενότητα 3 - Σελίδα 1 Διάλογος 1: Πρόγευμα και ψώνια Διάλογος 2: Λιχουδιές και κεράσματα Διάλογος 3: Επίσκεψη στο εστιατόριο Διάλογος 4: Βοήθεια στο φαγητό, σερβίρισμα Διάλογος 5: εύματα 2 Α2 Α2 Β1 Β1 Διάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

«Τι να λέω Τι να λέω»

«Τι να λέω Τι να λέω» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 «Τι να λέω Τι να λέω» (Σκουτάρος Μυτιλήνης) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #37 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά!

Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Ακονίστε το μυαλό σας περιβαλλοντικά! Μέσα στο πιο κάτω ορθογώνιο υπάρχουν κρυμμένες λέξεις που έχουν σχέση με το νερό. Μπορείς να τις βρεις και να τις κυκλώσεις; Ψάξε οριζόντια, κάθετα και διαγώνια! Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία. Va. ο αείψς. Lm^K fow.

Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία. Va. ο αείψς. Lm^K fow. αντωνυμίες ΑΝΑΦΟΡΙΚΕ! Aurfi ΑΛΆ η fconi-λα U& τιιν οποία Va. ο αείψς Lm^K fow. ΠΡΟΣΕΧΕ I Η αναφορική αντωνυμία ΠΟΥ δεν κλίνεται. / 1 οποία ο οποίος το οποίο τ πς οποίας του οποίου του οποίου / ^ /^^\-^~~

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Γεια σου, Πέδρο! Με χαρά θα σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου στη Ρόδο. Μου είπε η Πιλάρ πως θα έρθετε με την

Διαβάστε περισσότερα