(Παραγωγή σε τόνους)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Παραγωγή σε τόνους)"

Transcript

1 Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει η Π Ε είναι καλαµπόκι ( τόνοι), σανό και ριζώµατα ( τόνοι), καρπούζια και πεπόνια ( τόνοι), πατάτες ( τόνοι), ελιές ελαιοποίησης ( τόνοι), βιοµηχανική ντοµάτα ( τόνοι) και εσπεριδοειδή ( τόνοι). Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η παραγωγή δενδροκοµικών προϊόντων σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: ενδροκοµικά προϊόντα (Παραγωγή σε τόνους) Πορ/λια Σύνολο Χώρας Αχλάδια Μήλα Ροδ/να Βερ/ κα Αµύγ δαλα Καρύ δια Επιτρ απέζιε ς ελιές Ελιές ελαιοπο ίησης Λεµόνια Μαννια Κεράσια Ελαιόλαδο 2007/ υτικής Ελλάδας Αιτωλ/νίας Αχαΐας Ηλείας Πελοπονν ήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ηπείρου Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε σε σύγκριση µε τις γειτονικές της Περιφέρειες, εµφανίζει σηµαντική παραγωγή δενδροκοµικών προϊόντων που την κατατάσσει στην 1 η θέση στην παραγωγή, αµυγδάλων και καρυδιών, στην 2 η θέση για την παραγωγή αχλαδιών, µήλων, ροδάκινων, βερίκοκων, επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου και στην 3 η θέση στην παραγωγή εσπεριδοειδών, κερασιών και ελιών ελαιοποίησης. 1

2 Μεταξύ των ΠΕ της ς υτικής Ελλάδας, η ΠΕ Αχαΐας υπερέχει στην παραγωγή λεµονιών µε το 60,2% της Π Ε, ενώ στην παραγωγή πορτοκαλιών η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας παράγει το 50,1% της Π Ε και η ΠΕ Ηλείας το 38,1%. Σε σχέση µε τη χώρα, σηµαντική είναι η παραγωγή λεµονιών (36%), επιτραπέζιων ελιών (16,7%) και ελιών ελαιοποίησης (8,8%). Στον πίνακα, παρουσιάζεται η παραγωγή κηπευτικών καλλιεργειών σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Κηπευτικές καλλιέργειες Κουνο Τοµάτες υπίδια - Βιοµηχ λάχανα ανικές Νωπής χρήσης Πράσα Κρεµµύ δια ξερά (Παραγωγή σε τόνους) Φασο Μπάµ Μελιτζ λάκια ιες άνες χλωρ ά Κολοκ υθάκι α Λοιπά λαχανο κοµικά είδη Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλ/νίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ηπείρου Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του σχετικού πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε παράγει σηµαντικές ποσότητες κηπευτικών, καθώς βρίσκεται στην 2 η θέση µετά την Στερεάς Ελλάδας στην παραγωγή βιοµηχανικής ντοµάτας µε ποσοστό 18% της συνολικής εγχώριας παραγωγής και µελιτζάνας και φασολακιών (18,8%) και στην 1 η θέση στη παραγωγή κολοκυθιών 19,1%. Μεταξύ των ΠΕ της Π Ε στις κηπευτικές καλλιέργειες υπάρχει σηµαντική υπεροχή παραγωγής στην Π.Ε Ηλείας, σε σχέση µε τις υπόλοιπες Π.Ε, ενώ σε αρκετά προϊόντα το ποσοστό είναι σηµαντικό και σε επίπεδο χώρας. Ειδικότερα: στα κουνουπίδια λάχανα παράγει το 68,6% της Π Ε και το 7,06% της χώρας, στη βιοµηχανική ντοµάτα παράγει το 63,2% της Π Ε και το 11,3% της χώρας. Στις µελιτζάνες ο Νοµός Ηλείας παράγει το 65,6% της Π Ε και στα χλωρά φασολάκια η παραγωγή της ΠΕ Ηλείας αποτελεί το 70% της Π Ε και το 13,2% της χώρας, ενώ η συνολική παραγωγή της ς αποτελεί το 18,8% της χώρας. Στα κολοκυθάκια η παραγωγή της ΠΕ Ηλείας αποτελεί το 77,3% της 2

3 ς και το 14,8% της χώρας, ενώ η συνολική παραγωγή της ς αποτελεί το 19,1% της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή πεπονοειδών και πατάτας σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Πεπονοειδή και πατάτες (Παραγωγή σε τόνους) Καρπούζια και πεπόνια Πατάτες όλων των εποχών Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ήπειρος Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης ς Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε εµφανίζει την µεγαλύτερη παραγωγή σε καρπούζια, πεπόνια και πατάτες σε σχέση µε τις γειτονικές της Περιφέρειες παράγοντας το 37,7% των εγχώρια συνολικά παραγόµενων καρπουζιών και πεπονιών και το 27,8% των εγχώρια συνολικά παραγόµενων πατατών. Από τις τρείς ΠΕ, αυτή της Ηλείας εµφανίζεται πολύ δυναµική στην παραγωγή καρπουζιών πεπονιών και πατάτας στην, µε ποσοστά παραγωγής 77,6% (και 29,2% της παραγωγής της χώρας) και 49,7% αντίστοιχα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος

4 Πίνακας: Κτηνοτροφικά φυτά (Παραγωγή σε τόνους) Κτηνοτροφικοί Σανό, χόρτο, ριζώµατα: Καρποί Σύνολο Μπιζέλια Σύνολο Καλαµπόκι χλωρό Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ήπειρος Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης ς Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε βρίσκεται στην 1 η θέση στην παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών µεταξύ των γειτονικών Περιφερειών της παράγοντας το 13,7% της εγχώριας παραγωγής. Η Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας εµφανίζεται πολύ δυναµική στην παραγωγή σανού, χόρτων και ριζωµάτων, καθώς η παραγωγή της αποτελεί το 69,6% της Π Ε και το 8,4% της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή βιοµηχανικών φυτών σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Βιοµηχανικά φυτά Γεωγραφικό διαµέρισµα και νοµός (Παραγωγή σε τόνους) Καπνός Βαµβάκι Σουσάµι Ηλίανθος Αραχίδα (Φυστίκι Αράπικο) Σόγια Ζαχαρότευτλα Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας 8 0 Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας 9 Κορινθίας 0 0 Λακωνίας Μεσσηνίας 931 Ιόνιοι Νήσοι

5 Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας 0 Λευκάδος Ήπειρος Άρτης Θεσπρωτίας Ιωαννίνων 0 Πρεβέζης ς Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας 0 Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Όσον αφορά τα βιοµηχανικά φυτά και από τα στοιχεία του πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π.. έχει αξιόλογη παραγωγή βαµβακιού (3,2% της συνολικής εγχώριας παραγωγής). Η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας παράγει το 71% του βαµβακιού και το 93,8% της συνολικής παραγωγής καπνού της Π Ε. Στην ΠΕ Ηλείας παράγεται το σύνολο της αραχίδας στην, που αποτελεί το 15,5% της παραγωγής της χώρας. Στον πίνακα 34, παρουσιάζεται η παραγωγή βρώσιµων οσπρίων σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Βρώσιµα όσπρια (Παραγωγή σε τόνους) Φασόλια Κουκιά Λαθούρια Ρεβίθια Μπιζέλια Φακή Λοιπά βρώσιµα όσπρια Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ηπείρου Άρτας Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Στερεάς Ελλάδας

6 Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε καταλαµβάνει την 2 η θέση στην παραγωγή βρώσιµων οσπρίων µετά την Στερεάς Ελλάδας παράγοντας κυρίως φασόλια στις Π.Ε Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Σηµαντική είναι η παραγωγή φασολιών στην µε ποσοστό 16,3%της παραγωγής της χώρας. Μεταξύ των ΠΕ την πρώτη θέση κατέχει η ΠΕ Ηλείας µε 45,4%. Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζεται η παραγωγή σιτηρών σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Σιτηρά για καρπό µαλακό Σιτάρι: σκληρό Κριθάρι (Παραγωγή σε τόνους) Βρώµη Σίκαλ η αµιγής Καλαµπόκι: συγκαλλι εργούµε νος Ρύζι Λοιπά σιτηρ ά για καρπ ό Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ηπείρου Άρτης Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Όσον αφορά τις αροτραίες καλλιέργειες και ειδικότερα τα σιτηρά για καρπό, η Π Ε βρίσκεται στην 1 η θέση µεταξύ των γειτονικών της Περιφερειών, στην παραγωγή βρώµης, καλαµποκιού και ρυζιού, µε την Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας να έχει τον σηµαντικότερο ρόλο στην παραγωγή των παραπάνω προϊόντων. Η Π Ε παράγει επίσης σηµαντική ποσότητα κριθαριού, σιταριού και σίκαλης. Στον τοµέα των σιτηρών για καρπό, µεγάλη είναι η παραγωγή καλαµποκιού. Η παράγει συνολικά το 14,1% της συνολικής παραγωγής της χώρας. 6

7 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή αµπελουργικών προϊόντων σε τόνους, στην Χώρα, στις Περιφέρειες υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας και στις αντίστοιχες ΠΕ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για το έτος Πίνακας: Αµπελουργικά Προϊόντα (Παραγωγή σε τόνους) Επιτραπέζια Σταφίδα Μούστος Σταφύλια Κορινθιακή Σουλτανίνα Σύνολο Ελλάδος υτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας Ηλείας Πελοποννήσου Αργολίδος Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ιονίων Νήσων Ζακύνθου Κέρκυρας Κεφαλληνίας Λευκάδος Ηπείρου Άρτης Θεσπρωτίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας Ευβοίας Ευρυτανίας Φθιώτιδος Φωκίδος Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ (Επεξεργασία προσωρινών στοιχείων έτους 2009) Από τα στοιχεία του πίνακα του παραρτήµατος προκύπτει ότι η Π..Ε καταλαµβάνει την 1 η θέση στην παραγωγή µούστου και κορινθιακής σταφίδας, µεταξύ των γειτονικών της Περιφερειών, µε ποσοστά 15,8% και 44,7% αντίστοιχα της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Η Π.Ε Αχαΐας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή των παραπάνω προϊόντων. Στα επιτραπέζια σταφύλια η Π Ε καταλαµβάνει την 2 η θέση µετά την Πελοποννήσου. Όσον αφορά τα αµπελουργικά προϊόντα η ΠΕ Αχαΐας υπερέχει σηµαντικά στην παραγωγή µούστου µε 70,3%σε επίπεδο ς και 15,8% σε επίπεδο χώρας. Σηµαντική είναι και η παραγωγή κορινθιακής σταφίδας της περιφέρειας που αποτελεί το 44,7% της παραγωγής της χώρας µε την ΠΕ Αχαΐας να παράγει το 63,6%, ενώ το υπόλοιπο 36,4% παράγεται στην ΠΕ Ηλείας. Υφιστάµενη κατάσταση Φυτικής παραγωγής ανά Καλλικρατικό ήµο της Π Ε Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας η υφιστάµενη κατάσταση, ανά ήµο, διαµορφώνεται ως εξής (συγκεντρωτικά στοιχεία του έτους 2011 των οικείων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών): Στο ήµο Αγρινίου οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (71.139,5 στρ.), το τριφύλλι (29.392,9 στρ.), ο αρδευόµενος αραβόσιτος (20.718,5 στρ.), ο βίκος (13.842,2 στρ.) και η βρώµη (12.935,4 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: της πορτοκαλιάς (6.378,8 στρ.) της καρυδιάς (1.742,9 στρ.), του κριθαριού (797,6 στρ.). Στο ήµο Ακταίου - Βόνιτσας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η βρώµη (15.699,2 στρ.), η ελιά (5.040,2 στρ.) και το τριφύλλι (3.538,4 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του σκληρού σιταριού (2.286,1 στρ.), του βίκου (

8 στρ.). Στο ήµο Αµφιλοχίας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: ο βίκος (43.985,8 στρ.), η ελιά (29.272,9 στρ.), η βρώµη (8.466,6 στρ.), το τριφύλλι (7.132,2 στρ.), το κριθάρι (3.346,4 στρ.) και ο αραβόσιτος (3.268,9 στρ.). Στο ήµο Θέρµου οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (6.655,8 στρ.), η βρώµη (3.492,9 στρ.) και ο βίκος (1.872,9 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες εκτάσεις οι καλλιέργειες: του αραβόσιτου (993,4 στρ.). Στο ήµο Ι.Π. Μεσολογγίου και Ναυπακτίας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά ( στρ.), ο αραβόσιτος ( στρ.), η µηδική ( στρ.), τα λοιπά σιτηρά ( στρ.), το βαµβάκι ( στρ.), τα εσπεριδοειδή ( στρ.) και τα κηπευτικά µικρής διάρκειας (4.627 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του ρυζιού (9.422 στρ.), των διαφόρων ζωοτροφών (2.382 στρ.), του σκληρού σιταριού (2.033 στρ.) και του αµπελιού (1.157 στρ.). Στο ήµο Ξηροµέρου οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η βρώµη (2.640,1 στρ.) και η ελιά (2.513,3 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες εκτάσεις οι καλλιέργειες: του βίκου (939,2 στρ.), του τριφυλλιού (876,1 στρ.), του σκληρού σιταριού (765,1 στρ.). Πίνακας: Συγκεντρωτικά στοιχεία γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΕΙ ΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΗΜΟΣ ΑΚΤΑΙΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΘΕΡΜΟΥ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΝΑΥΑΠΑΚΤΙΑΣ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ 8.403, , ,9 421, ,5 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ , , , , ,4 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ , , ,9 993, ,7 ΑΡ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΙΚΟΣ , , , ,9-939,2 ΑΜΠΕΛΙ 329,6 144,2 140,6 87, ,3 ΒΡΩΜΗ , , , , ,1 ΕΛΙΕΣ , , ,8 119, ,1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ,7 950,1 814, , ,2 ΕΛΑΙΟΠΟΙΟΗΣΙΜΕΣ ΚΡΙΘΑΡΙ 797,6 846, , ,3 ΚΑΡΥ ΙΕΣ 1.742,9 718,3 550,6 26,6-37,0 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΕΣ 644,7 11,7 66, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ 6.378,8 114,7 651,7 251,9 - - ΤΡΙΦΥΛΛΙ , , ,2 395,4-876,1 ΣΟΡΓΟ 255, ,4 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 503,8 2286,1 353,7 585, ,1 ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ , ΡΙΓΑΝΗ 11,0 32, ,0 ΜΗ ΙΚΗ 57, ,9 - ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 133,0-121, ,0 ΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ 11, ΡΕΒΙΘΙΑ - ΦΑΚΕΣ - 35, ,0 ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ , ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΠΝΟΣ , GRAPE FRUIT ,5 - - ΛΕΜΟΝΙΕΣ ,5 - - ΡΥΖΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΕΣΠΕΡΟ ΟΕΙ Η ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΗ ΙΚΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ ΡΟ ΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (στρ.) , , , ,

9 9

10 10

11 Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας η υφιστάµενη κατάσταση, ανά ήµο, διαµορφώνεται ως εξής (πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία των οικείων ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών): Στο ήµο Αιγιαλείας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (70.381,1 στρ.), η σταφίδα (41.501,6 στρ.), το αµπέλι (9.272,4 στρ.) και τα εσπεριδοειδή (5.725,4 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: των λοιπών σιτηρών (1.528,6 στρ.), των καρπών µε κέλυφος (843,2 στρ.) και των δενδρωδών καλλιεργειών (632,8 στρ.). Στο ήµο υτικής Αχαΐας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (77.117,2 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (74.738,5 στρ.), τα κηπευτικά (25.321,7 στρ.), το αµπέλι (19.719,6 στρ.) ο αραβόσιτος (8.643,3 στρ.) και οι ζωοτροφές (7.534,2 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: της σταφίδας (3.165 στρ.), τα κηπευτικά υπό κάλυψη (2.744,6 στρ.) και το σκληρό σιτάρι (2.042,5 στρ.). Στο ήµο Ερύµανθου οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: τα λοιπά σιτηρά (64.218,6 στρ.), η ελιά (32.326,9 στρ.), οι ζωοτροφές (18.796,6 στρ.), ο αραβόσιτος (3.427 στρ.), το αµπέλι (3.117,2 στρ.) και το σκληρό σιτάρι (2.883,9 στρ.). Στο ήµο Καλαβρύτων οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: τα λοιπά σιτηρά (17.719,2 στρ.), οι ζωοτροφές (7.062,5 στρ.), η ελιά (1.497,2 στρ.), ο αραβόσιτος (1.453,5 στρ.) και ο καρπός µε κέλυφος (1.140,3 στρ.). Στο ήµο Πατρέων οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (28.717,4 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (4.820,1 στρ.), το αµπέλι (1927,8 στρ.) και οι ζωοτροφές (1.408 στρ.). Πίνακας ΧΧ: Συγκεντρωτικά στοιχεία γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΕΙ ΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 374, , ,9 242,9 95,9 ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ , , , , ,5 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 80, , , , ,0 ΕΛΑΙΩΝΕΣ , , , , ,4 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 1.528, , , , ,1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 202, ,7 123,8 174,9 184,7 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 133, , , ,5 553,4 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ , , , , ,4 ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 843,2 48,6 234, ,3 89,0 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 9.272, , ,2 644,1 - ΦΥΤΩΡΙΑ 6,9 4, ,7 ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ 632,8 270,0 46,8 113,8 115,0 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η 5.579,4 538,0 24,4 4,5 142,2 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 4, ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ 9,5 399,4-18,0 - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΟΣΠΡΙΟΕΙ Η 24,6 171,0 236,0 495,8 27,5 ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η 146,0 156, ,7 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 6, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ 46,0 8,2 3,0-2,1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑΦΙ ΕΣ , ,0 187,1 246,1 217,5 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 450,0 12,0 2,0 53,1 - ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ,6 2,0-12,4 ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ - 83,5 30,0 18,0 67,5 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ,5 - ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ,8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (στρ.) , , , , ,3 11

12 12

13 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η υφιστάµενη κατάσταση, ανά ήµο, διαµορφώνεται ως εξής (πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία των οικείων Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών): Στο ήµο Ανδραβίδας - Κυλλήνης οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: τα κηπευτικά (37.621,5 στρ.), η ελιά (32.390,2 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (29.886,4 στρ.), ο αραβόσιτος (25.391,6 στρ.), τα κηπευτικά υπό κάλυψη (9.704,7 στρ.) και οι ζωοτροφές (7.228 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: των εσπεριδοειδών (2.728,1 στρ.) και του αµπελιού (1.345,6 στρ.). Στο ήµο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (69.983,7 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (14.042,5 στρ.), ο αραβόσιτος (7.507,8 στρ.) και οι ζωοτροφές (6.139,1 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: τα εσπεριδοειδή (3.146,9 στρ.), το αµπέλι (2.141,6 στρ.), το βαµβάκι (1.956,5 στρ.), η σταφίδα (1.678,6 στρ.) και τα κηπευτικά (1.303,3 στρ.). Στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (56.005,7 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (42.001,9 στρ.), οι ζωοτροφές ( στρ.) και ο αραβόσιτος (5.725,7 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του αµπελιού (2.758,7 στρ.), των εσπεριδοειδών (1.610,5 στρ.) και της σταφίδας (1.541,8 στρ.). Στο ήµο Ζαχάρως οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (59.620,7 στρ.), και τα λοιπά σιτηρά (5.165,2 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: των ζωοτροφών (1.873,4 στρ.) και του αµπελιού (741,9 στρ.). Στο ήµο Ήλιδας οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (62.426,9 στρ.), οι ζωοτροφές (26.676,2 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (20.999,2 στρ.), τα κηπευτικά (20.732,9 στρ.), ο αραβόσιτος (12.902,4 στρ.) και η σταφίδα (7.634,7 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του αµπελιού (3.967,3 στρ.) και των εσπεριδοειδών (1.417,1 στρ.). Στο ήµο Πηνειού οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: ο αραβόσιτος (18.160,6 στρ.), τα κηπευτικά (17.137,8 στρ.), η ελιά (14.663,7 στρ.), τα εσπεριδοειδή (7.365,9 στρ.), και τα λοιπά σιτηρά (6.259,4 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: των ζωοτροφών (3.683,1 στρ.) και των κηπευτικών υπό κάλυψη (2.158,6 στρ.). Στο ήµο Πύργου οι καλλιέργειες που καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργούµενης έκτασης είναι: η ελιά (99.807,3 στρ.), τα λοιπά σιτηρά ( στρ.), η σταφίδα (16.188,1 στρ.), ο αραβόσιτος (11.726,4 στρ.), οι ζωοτροφές (8.789,8 στρ.) και τα εσπεριδοειδή (7.621 στρ.). Ακολουθούν σε µικρότερες αλλά σηµαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του αµπελιού (6.226,8 στρ.), των κηπευτικών (5.319,5 στρ.) και του βαµβακιού (5.313,2 στρ.). Πίνακας 5: Συγκεντρωτικά στοιχεία γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΕΙ ΟΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΝ ΡΑΒΙ Α - ΑΝ ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΙ ΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑ , , , , , , ,5 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ , , , , , , ,5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ , , ,7 329, , , ,4 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ , , , , , , ,0 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 1.345, , ,7 741, ,3 789, ,8 13

14 ΕΛΑΙΩΝΕΣ , , , ,9 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η 2.728, , ,5 205, , , ,0 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 7.228, , , , , , ,8 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 868,1 387,7 802,8 37,1 355,5 810,3 378,2 ΕΝ ΡΩ ΕΙΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ , ,3 163,7 683, , , ,5 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ 9.704,7 18, ,6 ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 122, ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙ , ,2 ΣΤΑΦΙ Α , ,8 26, ,7 45, ,1 ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ - 468,6 790,1 53,0 154,2 2,0 529,9 ΣΙΤΑΡΙ ,0-138,0 12,0 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ , ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ,0-85,5 3,0 ΟΣΠΡΙΟΕΙ Η ,0-240,3 19,5 84,9 ΕΛΑΙΩΝΕΣ , , ,3 ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ,8-3,0 ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΡΟ ΑΚΙΝΙΕΣ ,5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 148,0 ΦΥΤΩΡΙΑ ,8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (στρ.) , , , , , ,4 14

15 15

16 16

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές)

(Σε εκατοµµύρια ευρώ. Σε τρέχουσες τιµές) 1.2 Οικονοµική φυσιογνωµία 1.2.1.α Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1.2.1.α.1 Συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για την εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην υτική Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ Ι ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 1/2014 Το παρόν τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πρωτογενούς Τομέα και το «Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων» Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα ανακοινώνεται ότι: κ. Σταμ Καπελέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση των καλλιεργειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Προτάσεις βελτιστοποίησης της Αγροτικής Ανάπτυξης.»

«Χαρτογράφηση των καλλιεργειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Προτάσεις βελτιστοποίησης της Αγροτικής Ανάπτυξης.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ MBA «ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Χαρτογράφηση των καλλιεργειών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 Περιφέρεια Θεσσαλίας 2011 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή περιοχής παρέμβασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Χαιρετισµός Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Τι είναι το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων? «Το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1181 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση... 1 Μερική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1. Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern

ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1. Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern eea grants iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Β 1 Β1.1 Supply of satellite images and identification of crop pattern ΠΒ1.3 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ταχ. /νση: Tηλέφωνα: Fax: Πειραιώς 46 και Επονιτών 18510 Πειραιάς 210 4852-055 052 472

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Το περιεχόµενο είναι ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ και η παροχή στοιχείων στη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (Ν.. 3627/1956 Ν.2392/1996 και Ν. 3470/2006 άρθρο 14) Νοµός ήµος ή Κοινότητα Τοπικό διαµέρισµα Οικισµός Οδός ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Φοιτήτρια: Σιδηροπούλου Ευδοξία Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα