Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ"

Transcript

1 Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ Sofos, Α., Kron, F. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης (Μετάφραση του παραπάνω βιβλίου στα Ελληνικά) Αναστασιάδης, Π. Γκιουζέλη, Α. Μπέλλου, Ι. Παπαναστασίου, Γ., Παπαχρήστος, Ν., Σιμωτάς, Κ., Σοφός, Α., Τριανταφυλλίδης, Α., Φιλιππούσης, Γ., Φραγκάκη, Μ. (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις-Διδακτικές Εφαρμογές. Μέρος Α, Θεωρητικό Πλαίσιο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λουκιπούδη, Κ. Σοφός, Α., (2010). Η Μιντιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου. Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες, σελ. 8, σελ, Sofos A., Alexopoulou A., (2010). Defining Quality Hellenic Evaluation tool for School Internet Sites. elearning Papers,. Special edition 17 pp Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. i-teacher, 4, σελ Σοφός, Α., Αλεξοπούλου, Κ. (2010). Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ ), Βέροια Νάουσα. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Διδασκαλία Ερευνητική Προσέγγιση ως προς τη τις Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ ), Βέροια - Νάουσα. Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2010). Οι φορητοί Η/Υ στην Α Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σελ ). ΕΤΠΕ: Κόρινθος. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας., Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, Οκτωβρίου Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ ), ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ. Σοφός, Α. (2011). Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (35-46). Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ. (2011) Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (67-76). Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., Βαλμάς, Α. (2011). Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο ( ).

2 Σοφός, Α., Αθανασιάδης, Η., Διάκος, Κ., Δούκα, Α. (2011). Εθισμός στο Διαδίκτυο Έρευνα στην Ελλάδα. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο ( ). Apostolos, K.; Alivisos, S.;, "Internet-Mediated Communities of Practice (IMCoPs): A Meta-analysis of Critical Elements," Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS), nd International Conference on, vol., no., pp.1-7, Nov doi: /INCOS URL: Kostas, A., Sofos A., Tsolakidis K., Bratsalis K., (2011) Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey. In K. Fernstrom & Kostas Tsolakidis (Eds.) Education and Technology: Innovation and Research. Proceedings of ICICTE 2011 (pp ). Fraser Valley, Canada: University of the Fraser Valley Press. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2011) Το Λογισμικό CourseLab για την Ανάπτυξη Προτυποποιημένων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στο: Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 7, 8, 9 Μαιόυ Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ( ) Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α. (2011) Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου ( ). Sofos, A., (2011). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Stergioulas, L. (Eds.), Pursuing Digital Literacy in the School, New Literacies series. New York: Peter Lang Publishing Group. Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία ανάλυσης Φιλμ. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Οικονομάκου Μ. (2011). «Χαρακτηριστικά και προβλήματα ενσωμάτωσης των Επιρρημάτων Πλαισίου». Περιοδικό Γλωσσολογία. Ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιούνιος 2011, τεύχος 19. Το άρθρο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οικονομάκου Μ. (2011). «Πολυτροπικότητα και διαφημιστικός λόγος: μια διδακτική εφαρμογή με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οικονομάκου, Μ. (2010). «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης». 31 η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας Απριλίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οικονομάκου, Μ. (2010). Συμμετοχή με γραπτή εισήγηση (poster) στην 7 η Ημερίδα του Τομέα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010). «Τα επιρρηματικά του τρόπου της Νέας Ελληνικής: ερευνητικά αδιέξοδα και προοπτικές». Οικονομάκου, Μ. (2010). «La contribution de la théorie fonctionnaliste a l analyse des adverbiaux en grec moderne». 33 ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας (2010). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οικονομάκου, Μ. (2011). Προφορική εισήγηση με θέμα: «Η ποιητική Γραμματική του V. Khlebnikov. Μια γλωσσολογική προσέγγιση στην έννοια της γλωσσικής πολυμορφίας». Διεθνής Ημερίδα με θέμα: Προς τη νέα Διακαλλιτεχνικότητα και Διαπολιτισμικότητα με τη χρήση Νέας

3 Τεχνολογίας. Ρόδος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οικονομάκου, Μ. (2011). Προφορική Εισήγηση με θέμα «Πολυτροπικότητα και διαφημιστικός λόγος: μια διδακτική εφαρμογή με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2-4 Ιουνίου Οικονομάκου, Μ. (2011). «Το γερούνδιο σε οντας και η επικοινωνιακή λειτουργία της εξειδίκευσης». 10 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1-4 Σεπτεμβρίου Οικονομάκου, Μ. (2011). «Από την παραδοσιακή γραμματική στην επικοινωνιακή προσέγγιση». 35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του Επετειακό Συνέδριο. Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής διδασκαλίας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας/Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Οικονομάκου, Μ. (2011). «Η ποιητική Γραμματική του V. Khlebnikov. Μια γλωσσολογική προσέγγιση στην έννοια της γλωσσικής πολυμορφίας» Συλλογικός τόμος με την επιστημονική επιμέλεια του Β. Φιοραβάντε: Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Παγκοσμιοποίησης. Εκδόσεις Νησίδες. Επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου του Καθηγητή Β. Φιοραβάντε, «Κριτική θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης», εκδ. Επίκεντρο. ISBN: Βοηθός επιμελητή του συλλογικού τόμου: Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας. Επιμέλεια: Β. Φιοραβάντες Εκδόσεις Νησίδες. ISBN: Φωκίδης Εμμανουήλ P. Kampylis, E. Fokides and M. Theodorakopoulou (2011), "Toward Computer-Based Learning Environments that Promote Primary Students Creative Thinking", Open University Journal οf Informatics (εγκεκριμένο, υπό δημοσίευση) Τσολακίδης K., Φωκίδης E., "Τα Ολιγοθέσια και Δυσπρόσιτα Σχολεία στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας", στα πρακτικά του συνεδρίου "Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, ISBN , σελ Fokides E., Tsolakidis C. (2010), "A Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual Reality", στο Mukerji S., Tripathi P. (eds), "Cases on Technology Enhanced Learning Through Collaborative Opportunities", Information Science Reference editions, PA, USA, ISBN , pp Σκουμιός Μιχαήλ Skoumios, M., & Passalis, N. (2010) Chemistry laboratory activities: the link between practice and theory. The International Journal of Learning, 17 (6), Skoumios, M., &. Hatzinikita, V. (2010). Exploring pupils pathways towards the identification of obstacles: the case of thermal equilibrium. The International Journal of Learning, 17 (10),

4 Σκουμιός, Μ., & Χατζηνικήτα, Β. (2010) Αναγνώριση εννοιολογικών εμποδίων από τους μαθητές και συγκρότηση γραπτών εξηγήσεων. Στο: Πρακτικά του 1 ου πανελληνίου συνεδρίου επιστημών εκπαίδευσης, (σ ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα. Σκουμιός, Μ., & Χατζηνικήτα, Β. (2010) Η εμπλοκή των μαθητών στη διαλογική επιχειρηματολογία κατά τη διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών εμποδίων τους. Στο: Πρακτικά του 1 ου πανελληνίου συνεδρίου επιστημών εκπαίδευσης, (σ ). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα. Σκουμιός, Μ., & Πασσάλης, Ν. (2011) Μελέτη περίπτωσης των δραστηριοτήτων, του λόγου και της επίδοσης των μαθητών σε εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, με ανάλυση βιντεοταινιών. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", ΕΤΠΕ, Σύρος. Κιμουρτζής Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Ν. Γιαννίτσης, Α. Δενδρινού-Λουρή, Ε. - Κιμουρτζής, Π. (2010). Μαρίνα Γουδή ( ). Γυναίκα, Πανεπιστημιακός και Ερευνήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών & Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις (Σειρά: Οικονομολόγοι), Αθήνα Κιμουρτζής, Π. Κόκκινος, Γ. Αθανασιάδης, Ηλ. Γατσωτής, Π. Θεοδωρακάκου, Α.,(2011). Εκπαιδευτική Πολιτική για τις Μειονότητες. Τα διδακτικά βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011 Kokkinos, G. Athanassiades, E. Kimourtzis, P. Gatsotis, P. Trantas, P.,(2010). Historical culture and consciousness: interaction with new educational policies. Teachers and students attitudes towards the past, science of history and history teaching in Greek Primary Education, Journal of the International Society for History Didactics (Jahrbuch 2010), Kimourtzis, P. - Kokkinos, G. Gatsotis, P., (2011). Educational policy for minorities New history textbooks in Greece. Exclusion and Suppression of otherness, Journal of the International Society for History Didactics (Jahrbuch 2011), Κιμουρτζής, Π., (2010). Το ελληνικό κράτος : μία «ολική προσέγγιση», Τα Ιστορικά τχ. 52 (Ιούνιος 2010), Κιμουρτζής, Π., (2010). Καθηγητής Πανεπιστημίου: Δυναμικός μετασχηματισμός του ρόλου του στην Ελλάδα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. ΙΕ, τχ. 59 (Φθινόπωρο 2010), Κιμουρτζής, Π. Μανδυλαρά, Άννα, (2011). Ο Καθρέπτης της Δύσεως: Δημόσιοι Λόγοι κατά τη συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, Λόγοι Πανεπιστημιακών και Εμπόρων, Επιστήμες Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.), τχ. 1/2011, Lemonidou, Elli Kokkinos, G. Kimourtzis, P. (Université d Egée),(2010). La question de la diversité à travers l enseignement des questions sensibles : l exemple de l extermination de la communauté juive de Rhodes. Colloque "L'École et la Nation" Barcelone, 21 et 22 Octobre Institut National de Recherche Pédagogique (Γαλλία) και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Kokkinos, G. - Kimourtzis, P. - Stefanou, El. - Papandreou, Z. - Gatsotis, P.,(2011). The Confrontation of Greek Society with the Traumas caused by National Socialism: the case of the Massacre of Distomo (10 June 1944) in History Textbooks and the Memory Politics of the Local Community. History Educators International Research Network (HEIRNET). 8th International Conference - University of Minho / Braga, Portugal, July 2011.

5 Kokkinos, G. Kimourtzis, P. Lemonidou, Elli Gatsotis, P. - Trantas, P.,(2011). The difficult relation between the history of the present and the school history in Greece. Cinema as a deus ex machina? Results arising from a research with students. From historical research to school history: problems, relations, challenges. International Society for History Didactics. Center for Civic and History Education - Basel, September 12-14, 2011 Κιμουρτζής, Π. Ματούση, Μαρία (2011). «Η Λογοτεχνία ιστορεί. Η Ιστορία λογοτεχνεί; Γλώσσα και ύφος στην Ιστορία και στην Λογοτεχνία». 6 ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου & 1-2 Οκτωβρίου Κιμουρτζής, Π.,(2011). Το Πανεπιστήμιο και οι διδάσκοντές του, , στο: Μπουζάκης, Σήφης (επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τ. Β (Νεοελληνική Εκπαίδευση, ), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011, Kimourtzis, P. Mandilara, A.,(2011). Fêtes commémoratives et symbolismes d État, Grèce , in: Kostis, K. (ed.), Economy, Politics, Society. Volume attributed to Prof. Georges B. Dertilis, Alpha Bank Historical Archives, Athens Kokkinos, G. Kimourtzis, P.,(2010). Benefaction in Recent Synthetic Works of Greek Historiography, in: Mackie, Chris J. Tamis, A. Byrne, Sean G. (eds), Philathenaios. Studies in Honour of Professor Michael John Osborne, La Trobe University/National Centre for Hellenic Studies and Research Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Athens 2010, Κιμουρτζής, Π., (2010) : Απόφοιτος Βαρβακείου και κατόπιν Εύελπις, στο: Βερέμης, Θ. Θεοδώρου, Β. Κιμουρτζής, Π., Ο Βαρβάκης και το Βαρβάκειο. Εισηγήσεις Ημερίδας, Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα 2010, σ Green, Andy, Εκπαίδευση & Συγκρότηση του Κράτους. Η ανάδυση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, Επιστημονική επιμέλεια: Π.Γ. Κιμουρτζής, Εισαγωγή- Μετάφραση: Π.Γ. Κιμουρτζής, Γλ. Μανιώτη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Καραμούζης Πολύκαρπος Καραμούζης Π. Αθανασιάδης Η. (2011), Θρησκεία, Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα. Η Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο. Εκδόσεις Κριτική. Καραμούζης Π. (2010) «Θρησκευτικές Νεολαίες και Κοινωνικοπολιτική Διεκδίκηση στη Νεοελληνική Κοινωνία του 20 ου αιώνα», Στο Η Ελληνική Νεολαία στον 20 ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις. Εκδόσεις Θεμέλιο. Καραμούζης Π. (2010) «Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη σκέψη του Κων/νου Τσάτσου». Στο Κων/νος Τσάτσος, Φιλόσοφος, Συγγραφέας, Πολιτικός. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 2009, Γρανάδα Αθήνα Karamouzis, P. Athanasiades. H. (2011) «Religiosity and Education: The views of Greek Student Teachers on the Religious Education Course», Religious Education, v. 106, N.3, May-June 2011, pp Κατσαδώρος Γεώργιος Κατσαδώρος, Γ. & Γκοτζαγεωργίου, Α. (2010). «Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λαογραφία. Η συλλογή πολιτισμικού υλικού μέσα από τη σχολική πράξη. Ένα παράδειγμα από την Κρεμαστή Ρόδου». Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Τοπικές Κοινωνίες & Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη (διοργάνωση: Δήμος Ροδίων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Δήμου Ροδίων, Ρόδος, Απριλίου 2010,

6 18e5a4966db7). DeltiaTipou/?EntityID=ef58e97b-a70d-466e-90d1- Κατσαδώρος, Γ. (2010). «Ο αισώπειος πεζός και έμμετρος-ποιητικός μύθος», στα υπό δημοσίευση Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση πεζογραφία θέατρο) Κέντρο Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου Παπαντωνάκης Γεώργιος Γ. Παπαντωνάκης-Η. Αθανασιάδης, Μ. Καπλάνογλου, Δ. Πολίτης. (2010). Oι ιδέες των παιδιών για την παιδική λογοτεχνία. Έρευνα και θεωρία της Αναγνωστικής ανταπόκρισης. Αθήνα: Τόπος, Georgios Papantonakis- Triantafyllos Kotopoulos.(2010). Anticensorship readings by fictional characters in Greek and world children's literature. International Journal of Academic Research. Journal of Language and Literature 3 (2010): 4-8. Γεώργιος Παπαντωνάκης, Ηλίας Αθανασιάδης & Ευστάθιος Στέφος. (2010). «Η κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου από μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Ελλάδας». Νέα Παιδεία 35 (2010): Athanasiadis Ilias, Papantonakis Georgios, Kaplanoglou Marianthi, Kaplanoglou Georgia.(2010) Children s Perceptions of Folktales and Narration in Greece: Evidence from a Novel Micro-data Set. Canadian Centre of Science and Education. Review of European Studies 2.2 (2010): (ηλεκτρονική διεύθυνση: Papantonakis, G. (2011). Utopia-dystopia and Greek science fiction for children. Journal of Academic Research. Journal of Language and Literature 3.3 (2011): Papantonakis, G. (2010). The Child in Adult Literature. The Case of Greek Poetry. LITERA (Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Western Languages and Literature) 22.2 : /litera/abstracts_22-2.htm. Papantonakis, G. (2011). Colonialism and Postcolonialism in Greek Children s Science Fiction. MANUSYA: Journal of Humanities. (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) 13.1 (2011): Papantonakis George and Athanassiadis Elias. (2011). The Viewpoints of Greek Teachers in Primary Education about Children s Literature. Greek Research in Australia. Proceedings of the eighth Biennial International Conference of Greek Studies. Marietta Rossetto, George Couvalis, George Frazis, Maria Palaktsoglou, Michael Tsianikas (eds). Adelaide: Flinders University, 2011: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Η Παιδική Λογοτεχνία ως πεδίο έρευνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Ηλίας Αθανασιάδης (επιμέλεια). Αθήνα: Έκδοση Νέων Τεχνολογιών, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2011). «Δευτεροπρόσωπη αφήγηση και εφηβική λογοτεχνία». Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της. Κανατσούλη & Δημήτρης Πολίτης (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2011: Μένη Παπαντωνάκης, Γ. (2011)«Μύθος και παράδοση στα μυθοπλαστικά κείμενα της Μάρως Λοϊζου Ένα παραμύθι-μία χώρα». Η πολιτεία της Μάρως Λοίζου. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου & Δημήτρης Πολίτης (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2011:

7 Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη». Πρακτικά Δ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου. Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη». Δ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Από τις αρχαιολογίες του παρελθόντος στην αρχαιολογία του μέλλοντος: Σκέψεις για την παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ελλάδα την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα». Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2010, στη Φλώρινα, Παιδική-Νεανική Λογοτεχνία: Ζητήματα Ιστορίας και Κριτικής». με αντικείμενο «Προσδιορίζοντας την Ελληνική Παπαντωνάκης, Γ. (2011). «Τρεις θάνατοι στη(ν) (Παιδική) Λογοτεχνία και ένας τέταρτος». Διημερίδα Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, με αντικείμενο «Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας». Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Λόγος και σιωπή, φως και σκοτάδι στην «παιδική» ποίηση του Γιάννη Ρίτσου». Ευτυχισμός. Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο. Γεωργία Λαδογιάννη, Απόστολος Μπενάτσης, Ελπινίκη Νικολουδάκη (επιμέλεια). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Εισαγωγή» στο συλλογικό τόμο Εξουσία/Δύναμη και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία. Γεώργιος Παπαντωνάκης & Διαμάντη Αναγνωστοπούλου (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Σκιαγραφώντας την εξουσία και τη δύναμη στο ελληνικό παιδικό/νεανικό μυθιστόρημα. Οριοθέτηση μιας θεματικής». Εξουσία/Δύναμη και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία. Γεώργιος Παπαντωνάκης & Διαμάντη Αναγνωστοπούλου (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Δυστοπία και ουτοπία: έκφραση της εξουσίας στην ελληνική παιδική και νεανική επιστημονική φαντασία, με συγκείμενο το μυθιστόρημα της Lois Lowry The Giver». Επετηρίδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μ. Πουρνάρη, Ε. Εμβαλωτής, Σ. Λεοντοπούλου, Ε. Μορφίδη (επιμέλεια). Ιωάννινα, 2010: Papantonakis, G. (2011). «Folktales and Greek children s and young adults literature». Canons of Children's Literature. DISTRIBUTORS, 2011: Dr Sunita Sinha (ed.) NEW DELHI: ATLANTIC PUBLISHERS AND & Τσεσμελή Στυλιανή Tsesmeli, S.N. (2010). Effects of morphological training on individuals with difficulties in spelling acquisition: Evidence from Greek. In F. Columbus (Ed.), Spelling skills: Acquisition, Abilities and Reading Connection. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers. Τσεσμελή, Σ.Ν. & Κουτσελάκη, Δ. (2011). Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα: Πρακτικά της 31 ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου).

8 Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). Οι μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στην 31 η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου). Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). H ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας σύνθετων λέξεων σε σχέση με τη σημασιολογική τους κατανόηση σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη (26-30 Μαϊου). Καλαϊτζάκη, Μ. & Τσεσμελή, Σ. (2011). Χρήση λογισμικού από ελληνόφωνους μαθητές με δυσλεξία για την αξιολόγηση της ορθογραφικής τους επίδοσης σε παραγωγικές καταλήξεις. Ανακοίνωση στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα (25-29 Μαϊου). Τσιμπιδάκη Ασημίνα Tsamparli, A., Tsibidaki, A., & Roussos, P. (2011). Siblings in Greek Families. Raising a Child with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 13 (1), Τσιμπιδάκη, Α. (2010). Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών:ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροπούλου, & Β. Στρογγυλός (Επιμ). Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: μια πολυπρισματική προσέγγιση (σσ ). Αθήνα: Πεδίο Α.Ε. Τσιμπιδάκη, Α. (2011). «Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές». Ημερίδα EMPLOY Σάββατο 9 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη. Χιονίδου Μαρία Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Zibidis, D. (2011). Researching technological, pedagogical and mathematical knowledge (TPCK) of undergraduate primary teachers, Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), 9-13 February 2011, Rzeszów, Poland. Doukakis, S., Koilias, C., & Chionidou-Moskofoglou, M. (2011). An undergraduate primary education teaching practicum design and undergraduate primary teachers satisfaction on developing technological, pedagogical and mathematical knowledge, Int. Journal Teaching and Case Studies, 3(2/3/4), Zibidis, D., Chionidou-Moskofoglou, M., & Doukakis, S. (2011). Primary teachers embedding educational software of mathematics in their teaching practices, Int. Journal of Teaching and Case Studies, 3(2/3/4), Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η γνώση περιεχομένου, παιδαγωγικής, τεχνολογίας ως εφόδια του δασκάλου των Μαθηματικών, Εργαστήριο στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 6-8 Μαΐου 2011, Σύρος, Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου, 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Απριλίου 2011, Πάτρα, Πιπίνος Γ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Τάξεις Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο πριν τα Νέα Σχολικά Εγχειρίδια. Στο Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών.

9 Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina, E. & Roussos, P. (2010). Researching technological and mathematical knowledge (TCK) of undergraduate primary teachers, International Journal of Technology Enhanced Learning. 2(4), Ζυμπίδης, Δ., Δουκάκης, Σ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2010). Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών «Μέντορας», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 12, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. & Παυλογεωργάτου, Ε. (2010). Ερευνητική Τριγωνοποίηση στην Μαθηματική Εκπαίδευση. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμέλεια). Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina-Phelan, E., & Roussos, P. (2010). Measuring Technological and Content Knowledge of Undergraduate Primary Teachers in Mathematics, in Lytras, D.M., Pablos, P.O., Avison, D., Sipior, J., Jin, Q., Leal, W., Uden, L., Thomas, M., Cervai, S. & Horner, D. (Eds.), Proceedings First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform, May, 2010, Athens, Greece, Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Springer, Doukakis, S., Koilias, Ch., & Chionidou-Moskofoglou, M. (2010). Students Satisfaction with an Undergraduate Primary Education Teaching Practicum Design on Developing Technological, Pedagogical and Mathematical Knowledge in Lytras, D.M., Pablos, P.O., Avison, D., Sipior, J., Jin, Q., Leal, W., Uden, L., Thomas, M., Cervai, S. & Horner, D. (Eds.), Proceedings First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform, May, 2010, Athens, Greece, Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Springer, Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Zibidis, D. (2010). An undergraduate primary education students teaching practicum design on developing technological, pedagogical and mathematical knowledge (TPACK) via teaching Scenarios, British Congress of Mathematics Education, BCME7: Mathematical Progressions, Research reports on the professional development of teachers, 6-9 April 2010, Manchester, UK. Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Mangina-Phelan, E. (2010). Undergraduate primary teachers preparedness to use national mathematical software in the classroom, in Fernstrom, K., (Ed.): Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2010, 8-10 July 2010, Corfu, Greece, Δουκάκης, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., & Ζυμπίδης, Δ. (2010). Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγμα δύο ερευνών, Πρακτικά 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Νοεμβρίου 2010, Χαλκίδα, Λιαράκου Γεωργία Βλασσοπούλου Χ., Λιαράκου Γ. (Επ) (2010). Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Papadamou T., Gavrilakis C. Tsolakidis C. Liarakou G. (2011). Second Life: A Virtual learning Center for the study of Sharks, International Journal of Emerging Technologies in Learning 6(2) Liarakou G., Athanasiadis I., Gavrilakis C. (2011). What Greek secondary students believe about climate change, International Journal of Environmental and Science Education 6(1) Liarakou G., Sakka E., Gavrilakis C., Tsolakidis C. (2011). Evaluation of Serious Games, as a Tool for Education for Sustainable Development. In M. Flate Paulsen and A. Szucs (Eds), Learning and Sustainability, The New Ecosystem of Innovation and Knowledge, EDEN 2011 Annual Conference, Dublin, June 2011.

10 Λιαράκου, Γ. (2011). Προσεγγίζοντας την Αειφορία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Β. Μακράκης (Επ), Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εδρα UNESCO σς Λιαράκου, Γ. (2011). Προσεγγίζοντας την Αειφορία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Β. Μακράκης (Επ), Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εδρα UNESCO σς Papadamou, T., Gavrilakis, C., Tsolakidis, C. and Liarakou, G. (2010). Education for Sustainable Development through the Use of the Second Life: the Case of a Virtual Museum for Sharks. In: M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, D. Avison, J. Sipior, Q. Jin, W. Leal, L. Uden, M. Thomas, S. Cervai and D.G. Horner (Eds.), Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp Λιαράκου Γ. (2010). Από το περιβάλλον στην αειφορία: Η περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Χ. Βλασσοπούλου, Γ. Λιαράκου (Επ). Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα ( ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φιοραβάντες Σπυροβασίλης Φιοραβάντες. Σ. (2011). Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας. Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης. Αθήνα: Επίκεντρο Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Κρίση της παγκοσμιοποίησης προς την αποπαγκοσμιοποίηση: τέλος των διαμεσολαβήσεων;», Ομπρέλα, τ.86, Σεπ.-Οκτ. 2009, σελ Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Η σημασία της δημιουργίας καλοκαιρινού σχολείου με θέμα: «Η φιλοσοφία στη Μεσόγειο», Τα Νέα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αρ. τ.12,σελ 18 Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Η δημιουργία του πεδίου της μοντέρνας τέχνης και γενικότερα του μοντέρνου πεδίου», Ψηφιακό περιοδικό του Τμήματος Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τεχνών Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας, Β Εργαστήριο Ζωγραφικής, Νοέμβριος 2011 Φιοραβάντες, Σ. (2010). Σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον Habermas ή σκεφτόμαστε ενάντια στον Habermas; Πρακτικά Συνεδρίου «Πολιτισμός και Επικοινωνία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης». ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Τέλος των διαμεσολαβήσεων». Πρακτικά Συνεδρίου «Το λαλών σώμα». Eνωτική Πορεία Συγγραφέων (Ε.ΠΟ.Σ.). Αργοστόλι 4 Ιουλίου 2010 Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Η δημιουργία του πεδίου της μοντέρνας τέχνης και γενικότερα του μοντέρνου πεδίου». Συνέδριο «Διευρυμένα Απόλυτα πεδία». Τμήμα Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τεχνών Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας, Β Εργαστήριο Ζωγραφικής. Πρέσπες 20 Ιουνίου 2010 Φιοραβάντες, Σ. (2011). Η έννοια της πολιτισμικής πολυμορφίας. Διεθνής Ημερίδα «Προς τη νέα Διακαλλιτεχνικότητα και Διαπολιτισμικότητα με τη χρήση Νέας Τεχνολογίας» Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Μοντέρνα Αισθητική: To πρόταγμα της απελευθέρωσης και τραγικότητα». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον Habermas ή σκεφτόμαστε ενάντια στον Habermas;». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Η σημασία της δημιουργίας καλοκαιρινού σχολείου με θέμα: H φιλοσοφία στη Μεσόγειο». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Κρίση της παγκοσμιοποίησης προς την αποπαγκοσμιοποίηση, τέλος των διαμεσολαβήσεων;». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες

11 Καζούλλη Βασιλεία Kourtis-Kazoullis, V., Tsolakidis, C. and Hrisafina, K. (2011). ICT and Foreign/Second Language Training. In Conference Proceedings - International Conference on Information Technologies in Education, 7-9 July 2011, Rhodes, Greece, Kourtis-Kazoullis, V., Tsolakidis, C. and Hrisafina, K. ICT and Foreign/Second Language Training. In: International Conference on Information Technologies in Education. 7-9 July 2011, Rhodes, Greece. Κούρτη-Καζούλλη, Β. Διδάσκω δίγλωσσους μαθητές: χτίζω γέφυρες. 1 ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου. 8-1-Απριλ.ιου 2011, ΑΠΘ Kourtis-Kazoullis, V. (2011). Identity Journals in Multilingual/Multicultural Schools in Greece. In: Cummins, J. and Early M.. (Eds.), Identity Texts: the collaborative creation of power in multilingual schools, (pp ). Stoke on Trent, UK: Trentham Books. Κόκκινος Γεώργιος Κόκκινος, Γ., Μαυροσκούφης, Δ. Κ., Γατσωτής Π., Λεμονίδου Έ. (2010). Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, Νοόγραμμα Εκδοτική, Αθήνα 2010 (σελίδες 255). Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου Έ., Αγτζίδης Β. (2010). Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, Ταξιδευτής, Αθήνα 2010 (σελίδες 329). Kokkinos G. - Kimourtzis P.(2010). Benefaction in Recent Synthetic Works of Greek Historiography, στο: Anastasios Tamis, C. J. Mackie, Sean G. Byrne (eds), Φιλαθηναίος / Philathenaios. Studies in Honour of Michael J. Osborne, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήνα 2010, Kokkinos G., Athanasiades E., Kimourtzis P., Gatsotis P., Trantas P. (2010). Historical Culture and Consciousness: Interaction with New Educational Policies. Teachers and Students Attitudes towards the Past, Science of History and History Teaching in Greek Primary Education, International Society for History Didactics, Jahrbuch / Yearbook / Annales 2010, Wochen Schau Verlag, pp Kokkinos G. (2010). The Controversial Past and Trauma in History Education. Approaches and Remarks, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, University of Cumbria, volume 9, number 2 (φθινόπωρο χειμώνας 2010), Kimourtzis P.- Kokkinos G. - Gatsotis P. (2011). Education Policy for Minorities New History Textbooks in Greece: Exclusion and Suppression of Otherness, International Society for History Didactics, Jahrbuch / Yearbook / Annales, 2011, Wochen Schau Verlag, pp Kokkinos G. (et als). (2011). The Difficult Relation between the History of the Present Time and the School History in Greece. Cinema as a Deus ex Machine? Results arising from a Research with Students, International Society for History Didactics, Annual Conference: From Historical Research to School History: Problems, Relations, Challenges.University of Basel Kokkinos G. (2010). History Education in Relation to the Controversial Past and Trauma, in: Lucas Pericleous and Dennis Shemilt (eds.), The Future of the Past: Why History Education Matters, Association for Historical Dialogue and Research, Nicosia, pp Κόκκινος Γ. (2010). Η παθογένεια των νόμων της ιστορικής μνήμης στη Γαλλία», Μνήμων, 30 (2010),

12 Κόκκινος, Γ. (2010). «Μισέλ ντε Σερτώ. Για τις αντιστασιακές πολιτισμικές πρακτικές των ηττημένων, των συμβιβασμένων και των ανώνυμων», Athens Review of Books, 13 (Δεκέμβριος 2010), Κόκκινος, Γ. (2011). «Η Ευγονική στη Γερμανία από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως το Ολοκαύτωμα», στο: Ηλίας Αθανασιάδης (επιμέλεια), Διαστάσεις έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Πρακτικά Διημερίδας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» - Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2011, Κόκκινος, Γ. (2011). «Αναζητώντας τους αγγέλους των καιρών στις Μέρες του Γιώργου Σεφέρη. [Ο ποιητής στο τοπίο του μεταπολεμικού κόσμου]», Το Δέντρο, (Ιανουάριος Μάρτιος 2011), Kokkinos, G. (2010). The Controversial Past and Trauma in History Education. Approaches and Remarks, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, University of Cumbria, volume 9, number 2 (φθινόπωρο χειμώνας 2010), Κόκκινος Γ. (2011). «Η εξάλειψη της ετερότητας από την Ιστορία. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στην Ελλάδα. Τέσσερα σύντομα σχόλια», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική (εκδόσεις Παζήση), αφιέρωμα: «Η Ελλάδα στην Ε.Κ./Ε.Ε.: », τεύχος (Ιανουάριος Ιούνιος 2011), Κόκκινος, Γ. (2011). [σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Γατσωτή], «Χαρακτηριστικές όψεις της Διδακτικής της Ιστορίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα ( )», Σήφης Μπουζάκης (επιστημονική επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τόμος Α : Ιστοριογραφικά ρεύματα Μακρές περίοδοι Εκπαίδευση εκτός συνόρων Τοπική ιστορία, Guten berg, Αθήνα 2011, Κόκκινος Γ. (2010). History Education in Relation to the Controversial Past and Trauma.Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο What does it mean to think historically: 6 Years on, που οργάνωσε στη Λευκωσία (Chateau Status, UN Buffer Zone) στις 7-8 Μαίου 2010 η Association for Historical Dialogue and Research. Τίτλος της ανακοίνωσης: Κόκκινος, Γ. (2010). «Ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις στην προσέγγιση του τραυματικού και επίμαχου παρελθόντος. Η συμβολή του Μισέλ ντε Σερτώ, της Ιστορίας του παρόντος χρόνου και της Δημόσιας ιστορίας», στο Συμπόσιο με θέμα: Τα επίμαχα και τραυματικά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, που οργάνωσε ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στη Λευκωσία στις 27 Νοεμβρίου 2010 στο Chateau Status με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των Γ. Κόκκινου, Δ. Μαυροσκούφη, Π. Γατσωτή και Έ. Λεμονίδου Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας (Νοόγραμμα, Αθήνα 2010). Lemonidou E., Kokkinos G., Kimourtzis P. (2010). La question de la diversité à travers l enseignement des questions sensibles : l exemple de l extermination de la communauté juive de Rhodes, Séminaire scientifique international intitulé: L Ecole et la Nation, Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) (France Lyon) et Université Autonome de Barcelone, Octobre Κόκκινος Γ. (2011). «Το επίμαχο και τραυματικό παρελθόν της Ευρώπης. Από την αποσιώπηση του τραύματος στη δημιουργία μιας μετατραυματικής ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης;»διάλεξη στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων που οργανώνει ο Δήμος Ροδίων σε συνεργασία με την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α Κύκλος: Γενικές έννοιες Τοπικές σημασίες). Τίτλος της διάλεξης:, Ακταίον, Σάββατο 1 Οκτωβρίου Kokkinos G. (et als). (2011). The Greek Society s Confrontation with the Traumas Caused by National Socialism: The Case of Distomo s Massacre (June 10 th, 1944), History Educators International Research Networks, 8 th International Conference, July 2011, University of Minho-Braga, Portugal, σελίδες 27. Χριστοδουλίδου Λουϊζα

13 Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Gustave Laffon Alexandre Soumet : μια διακειμενική συνάντηση», Δια-Κείμενα, Ετήσια έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., τχ. 12, Θεσσαλονίκη, Christodoulidou Louisa (2011), «Motifs archétypaux dans Clytemnestre de Kyr. Charalambidis», Revue des études Néo-helléniques, no 7, Daedalus, Paris-Athènes, 2011, Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Το ταξίδι-αναζήτηση του Ζήνωνα με άξονα το όνειρο και πυξίδα το φως», Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, διεθνής περιοδική έκδοση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τχ. 5, Ρόδος, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο 'έτερος' ως 'δικός' στους Βαμβακάδες (1945) του Γ. Φ. Πιερίδη και το Νουρεντίν Μπόμπα (1957) του Στρ. Τσίρκα», Estudios Neogriegos, Revista cientifica de la Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos, no 13, Vitoria-Gasteiz, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2009), «Ρέα Γαλανάκη. Το βάρος του διπλού εγώ. Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά», Κ, τχ. 18, Ιούνιος 2009, Αλεξάνδρεια, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Τοπίο στη Μάντσα : μια ανατρεπτική προσέγγιση του μύθου του δον Κιχώτη», Πάροδος, τχ. 37, Β περίοδος, Ιούλιος 2010, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Νεοτερικός χειρισμός του αρχαιοελληνικού μύθου στο ποίημα Κλυταιμνήστρα (κατ όναρ και καθ ύπαρ) του Κυρ. Χαραλαμπίδη», Πρακτικά της ΙΒ Επιστημονικής Συνάντησης του τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2009), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, περίοδος Β, τεύχος τμήματος Φιλολογίας, τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο Δον Κιχώτης του Κυρ. Χαραλαμπίδη και το πρότυπο του Θερβάντες : ρομαντική ταύτιση ή ειρωνική αποστασιοποίηση;» IV Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής: Ο ελληνισμός από την σκοπιά των ισπανικών πολιτισμών, Zaragoza, 1-3 Οκτωβρίου, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο 'έτερος' ως 'δικός' στους Βαμβακάδες (1945) του Γ. Φ. Πιερίδη και το Νουρεντίν Μπόμπα (1957) του Στρ. Τσίρκα», Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδίου Ελληνικού Πολιτισμού : Οι σχέσεις του ελληνικού με τον αιγυπτιακό πολιτισμό (Κάιρο-Σινά, Μαρτίου 2010), Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου - Πανεπιστήμιο του Αίν Σαμς - Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», Πάπυροι, τχ. 7/8, Φεβρ.-Ιούν. 2011, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Η αρχετυπική πάλη αρσενικού/θηλυκού στην Κλυταιμνήστρα του Κ. Χαραλαμπίδη», Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) : Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/identities in the Greek world (from 1204 to the present day), 2011 (σε ηλεκτρονική μορφή). Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Ποίηση και αρχαιοελληνικός μύθος : ιδανικές αναγνώσεις του Δ. Ν. Μαρωνίτη», ομιλία που δόθηκε με αφορμή τα 80άχρονα του Δ. Ν. Μαρωνίτη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 6 Μαϊου 2009, Επέτειος. Κρίσεις και σχόλια για το έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη (επιμ. Νάσος Βαγενάς), Αθήνα, Μικρή Άρκτος, 2010, Τσολακίδης Κωνσταντίνος

14 Tsolakidis, C., & Fokiali, P.,(2010). Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses in the Aegean Islands, International Journal of Emerging Technologies in Learning (ijet), ID , Accepted 15/01/2010. Papadamou, T., Gavrilakis, C., Tsolakidis, C. and Liarakou, G. (2010). Education for Sustainable Development through the Use of the Second Life: the Case of a Virtual Museum for Sharks. In: M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, D. Avison, J. Sipior, Q. Jin, W. Leal, L. Uden, M. Thomas, S. Cervai and D.G. Horner (Eds.), Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε., Γιαλαμάς, Β. & Τσολακίδης, Κ., (2010). Οι Νέες Τεχνολογίες και η Μέθοδος Project στη διδασκαλία της Στατιστικής: Μελέτη εφαρμογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, σσ , Χαλκίδα. Papadamou, T., Gavrilakis C., Tsolakidis C., Liarakou G.,(2010). Second Life: A Virtual Learng Center for the study of Sharks, International Journal: Emerging Technologies in Learning, 6 (2), pp Tsolakidis C., Athanasiadis H., Fokiali P. (2010). Gender and Digital Divide in Departments of Education in Greece, European Distance and e-learning Network, 2010 Annual Conference, Media Inspirations for Learning, June 9-12, University of Valencia, Valencia Spain Tsolakidis C. (2010). Multigrade Issues: A Policy Required, Southern African Conference On Multi- Grade Education, Centre for Multigrade Education, Cape Peninsula University of Technology, 21 to 24 March 2010 in Wellington/Paarl, South Africa Τσολακίδης Κ., Φώκιαλη Π., (2010), Οι Νέες Τεχνολογίες, Σημαντικός Παράγοντας στη Δια Βίου Μάθηση, Ε. Αυγερινός, (επιμ.), Σύγχρονες τάσεις για την Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Garamont Print Γ. Σταυριανάκος, Τσολακίδης Κ., Φωκίδης Μ. (2010). Τα Ολιγοθέσια και Δυσπρόσιτα Σχολεία στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Φώκιαλη, Π., & Τσολακίδης Κ., (2010), Η Οικονομική Οπτική των Προγραμμάτων της από Απόσταση Εκπαίδευσης, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Τσολακίδης Κ., & Φώκιαλη, Π., (2010), Διερεύνηση του Κόστους Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Β Βαθμιας Εκπαίδευσης από Απόσταση, σε Απομονωμένες Περιοχές και Μικρά Νησιά, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Fokides E., Tsolakides C. (2010). Α Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual Reality, Cases on Technology Enhanced Learning through Collaborative Opportunities, March Editors: Siran Mukerji and Purnendu Tripathi, Publisher: IGI-Global, Hershey, Pensylvania Τσολακίδης, Κ., Γιαλαμάς, Β., Αθανασιάδης, Η. & Στέφος, Ε. (2011). Διδασκαλία της Στατιστικής με εργαλεία του διαδικτύου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αστρολάβος 14, σ Τσολακίδης, Κ., Γιαλαμάς, Β., Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε. & Νικολοπούλου, Κ. (2011). Ανάπτυξη ιστοσελίδας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Στατιστικής. Εφαρμογές με χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 6 ου Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. σ.9. Σύρος. Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.)

15 Stefos, Ε., Athanasiadis I., Gialamas, B., & Tsolakidis, C. (2011). The Use of New Technologies and the Project Method in Teaching Statistics: A Case Study in Higher Education. HMS i JME, Volume , pp Αθανασιάδης Η., Στέφος Ε., Γιαλαμάς Β. & Τσολακίδης Κ. (2011). Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Στατιστικής: Εφαρμογές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ευκλείδης Γ. σ.17. Αθήνα: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Υπό έκδοση). Kourtis-Kazoullis V., Tsolakidis C., Hrisafinas K. (2011). ICT and foreign/second language teacher training, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, July 7-9 Tapsis N., Tsolakidis C., Vitsilaki C. (2011). Virtual Worlds and Courese Dialogue, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, July 7-9 Kostas A., Sofos A., Tsolakidis C., Bratsalis K. (2011). Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, July 7-9 Liarakou G., Sakka E., Gavrilakis C., Tsolakidis C. (2011). Evaluation of Serious Games, as a Tool for Education for Sustainable Development, European Distance and E-learning Network, 20 th Annual Conference, Dublin, Ireland, June Kampouropoulou M., Tsolakidis C., Fokiali P. (2011). Occupations on Verge of Extinction and New Products: An Educational Project in the Context of Sustainable Development, European Distance and E-learning Network, 20 th Annual Conference, Dublin, Ireland, June Τσολακίδης Κ., Νικολάου Α., Πλατής Δ. (2011). Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις των Weblogs και Κοινότητες Μάθησης, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Το ψηφιακό σχολείο, Πειραιάς, 22 & 23 Οκτωβρίου Tsolakidis C. (2011). Distance Learning in Crisis: To be rediscovered, European Distance and E- learning Network, Open Classroom Conference: Never Waste a Crisis, Ellinogermaniki Agogi, Athens, October 2011 Τσολακίδης, Κ. (2011). Επιμέλεια πρακτικών Θέμα: International Conference on Information Communications Technologies in Education. Παγκόσμιο Συνέδριο, Ρόδος, 7-9 Ιουλίου, Συνδιοργάνωση: The University College of the Fraser Valley και Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ξενοδοχείο Rodos Palace Hotel Αθανασιάδης Ηλίας Kokkinos, G., Athanassiades, E., Kimourtzis P., Gatsotis, P., Trantas, P. (2010) Historical cultura and consciousness: interaction with new educational policies. Teachers and students attitudes towards the past, science of history and history teaching in Greek Primary Education. Journal of the International Society for History Didactics, Παπαντωνάκης, Γ. Αθανασιάδης, Η., Καπλάνογλου, Μ., Πολίτης, Δ. (2010) Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία. Τόπος, Αθήνα, 315 σ. Αθανασιάδης, Η., Γκόλια Π., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α., Βαμβακίδου, Ι. (2010) Ανάλυση των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στη Δυτική Μακεδονία. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 11, Πολυχρονοπούλου, Σ., Συριοπούλου, Χ., Αθανασιάδης, Η. (2010) Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη παιδιών με αυτισμό. 1 ο πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ, Αθήνα,

16 Athanasiadis, I., Syriopoulou-Delli, Ch. (2010) Training and Motivation of Special Education Teachers in Greece. Review of European Studies, 2(1), Canadian Center of Science and Education, Αθανασιάδης Η., Στέφος Ε., Γιαλαμάς Β., Τσολακίδης Κ. (2010) Οι Νέες Τεχνολογίες και η Μέθοδος Project στη Διδασκαλία της Στατιστικής: Μελέτη Εφαρμογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 27 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε., Αθανασιάδης, Η. (Επιμ.) (2010) Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 425 σ. Αθανασιάδης, Η. (2010) Ο αναλφαβητισμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αθανασιάδης Η. (Επιμ.) Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, Tsolakidis, K., Athanasiadis, I., Fokiali P. (2010) Digital Divide in Departments of Education in Greece, EDEN 2010 Annual Conference, Valencia [Πρακτικά υπό ηλεκτρονική μορφή]. Γεώργιος Παπαντωνάκης, Ηλίας Αθανασιάδης & Ευστάθιος Στέφος. (2010) «Η κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου από μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Ελλάδας». Νέα Παιδεία 134. Κλαδάκη, Μ., Αθανασιάδης, Η., Κατσαδώρος, Γ. (2011). Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Θεατρική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διεργασίες σκέψεις στο Σχολείο και την Κοινωνία. Προοπτικές για ένα Αειφόρο Μέλλον. Πεδίο, σ.12 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Τραντάς, Π. (2011). Αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Ιστορίας. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γ. Ν. Λεοντσίνη. (υπό έκδοση). σ. 31. Papantonakis, G., Athanassiadis, E., Frazis, G. (2011). The Viewpoints of Greek Teachers in Primary Education about Children s Liteerature, Greek Research in Australia. Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies. Marietta Rosseto, George Couvalis, George Frazis, Maria Palaktsoglou, Michael Tsianikas, (eds). Adelaide: Flinders University, 8th International Conference on Greek Research. (υπό έκδοση). Liarakou, G., Athanasiadis, I., Gavrilakis, K. (2011). What Greek secondary school students believe about climate change. International Journal of Environmental and Science Education, σ. 19 (υπό έκδοση). Aθανασιάδης, Η., Συριοπούλου, Χ. (2011). Η φυσιογνωμία των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Δια βίου μάθηση και εκπαιδευτές ενηλίκων: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 17 (υπό έκδοση). Aθανασιάδης, Η., Γαβριλάκης, Κ., Στέφος, Ε. (2011). Διερεύνηση γνώσεων μαθητών Λυκείου για τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 2 ο πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ, σ.10 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η. (2011). Οι απόψεις των δασκάλων για πλευρές ζωής των αλλοδαπών μαθητών τους. Συμπεράσματα από μια εμπειρική έρευνα για τη φυσιογνωμία των Ελλήνων δασκάλων. Χρ. Γκόβαρης (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα, Gutenberg, σ.14 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η., Διαλέτης, Δ. (2011). Στατιστική ανάλυση του «Καταλόγου της Επιστημονικής Κοινότητας του 16 ου και 17 ου αιώνα» που συγκρότησε ο Richard S. Westfall. Μέρος Ι. Τα Πανεπιστήμια, Nεύσις, σ. 22 (υπό έκδοση).

17 Αθανασιάδης, Η. (2011). Ζητήματα που ανακύπτουν από στατιστικά στοιχεία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά το τέλος της οθωνικής περιόδου, σύμφωνα με την απογραφή του Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, σ. 13 (υπό έκδοση). Κιμουρτζής, Π., Κόκκινος Γ., Αθανασιάδης, Η., Γατσωτής, Π., Θεοδωράκου, Α. (2011). Εκπαιδευτική πολιτική για τις μειονότητες. Τα διδακτικά βιβλία της Ιστορίας στην Ελλάδα. Αθήνα, Μεταίχμιο (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η. (2011). Επιστημονικός Συνεργάτης, Τα Δημόσια Έσοδα του Ελληνικού Κράτους, , Ψηφιακός δίσκος, Αθήνα (υπό εκτύπωση), ΚΕΠΕ/Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Πρόντζας, Ε., Κιμουρτζής, Π., Μέλιος, Ν., (Επιμ). Vlachos, K., Athanasiadis, E. (2011). The Implementation of the Intercultural Communicative Approach in Learning through the Use of Systematic Online Networking. Materials of the 42 nd Linguistics Colloquium, Verlag, Frankfurt / New York, σ. 8 Tsamparli, A., Athanassiadis, E. (2011). La relation Ecole Famille. Le cas de la Grèce. Eduquer en Europe à l heure de la postmodernité. Chronique Sociale à Lyon, σ. 14 Polikarpos Karamouzis, P. & Athanasiadis E. (2011). Religiosity and education. The views of Greek student teachers on the religious education course. Religious Education (υπό έκδοση). Καραμούζης, Π. & Αθανασιάδης, Η. (2011). Θρησκεία Εκπαίδευση Μετανεωτερικότητα. Απόψεις και Στάσεις των υποψηφίων δασκάλων, φοιτητών και φοιτητριών για την Θρησκευτική Αγωγή. Αθήνα, Κριτική (υπό έκδοση). Τσαμπαρλή, Α., Αθανασιάδης, Η. & Κουνενού, Κ. (2011). Η έννοια της οικογένειας ενήλικες, Τετράδια Ψυχιατρικής Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε., Γιαλαμάς, Β. & Τσολακίδης, Κ.(2011). Διδακτικές παρεμβάσεις στη διδασκαλία της Στατιστικής: Εφαρμογές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ευκλείδης Γ (υπό έκδοση). Athanasiadis, I., Papantonakis, G., Kaplanoglou, M., Kaplanoglou, G. (2011). Children s perceptions of folktales and narration in Greece: evidence from a novel micro-data set, Review of European Studies (υπό έκδοση). Καραμούζης, Π., Αθανασιάδης, Η. (2011) Θρησκεία, Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2011, 316 σ. Kampouropoulou, M., Fokiali, P., Athanasiadis, I., Stefos, E. (2011). Teaching Art using Technology : The views of High School students in Greece. Review of European Studies, Vol. 3, No. 2, December p.12 (forthcoming). Stefos, Ε., Athanasiadis I., Gialamas, B., & Tsolakidis, C. (2011). The Use of New Technologies and the Project Method in Teaching Statistics: A Case Study in Higher Education. HMS i JME, Volume pp Kampouropoulou, M., Athanasiadis, I., Stefos, E. (2011). Students views on the use of New Technologies in Art education: An interdisciplinary approach to Higher Education. Review of European Studies,Vol. 3, No. 1, June, pp Tsolakidis, K., Gialamas, V., Athanasiadis, I., & Stefos, E. (2011). Teaching Statistics using web tools in the Higher Education. Astrolavos, 14, pp

18 Kalouri, R., Athanasiadis, I., & Stefos, E. (2011). The social background of the students of the Greek Technological Educational Institutions. In the Proceedings of the International Scientific Conference era-6, p.9. Athens Tsolakidis, C., Gialamas, V., Athanasiadis, I., Stefos, E., & Nikolopoulou, K. (2011). Website development in the teaching of Statistics. Applications with the use of New Technologies in Higher Education. In K. Glezou & N. Tzimopoulos (Eds.), Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference for the Information and Communication Technologies in Education. p.9. Syros. Βρατσάλης Κώστας Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α. (2011) Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου ( ). Βρατσάλης, Κ. (2010). Τρία καίρια ζητήματα για τα παιδαγωγικά τμήματα: Κοινός πυρήνας μαθημάτων Κατευθύνσεις Ενοποίηση Τμημάτων. Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων. Νοέμβριος Ρέθυμνο Βρατσάλης, Κ. (2010). Από τον ένα δάσκαλο σε κάθε τάξη, στο δάσκαλο κατεύθυνσης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ιωάννινα, Ιανουάριος, 2010 Σκούρτου Ελένη Σκούρτου, Ε. (2011): Διγλωσσία στο Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg Μπερζαμάνη, Θ., Σκούρτου, Ε. (2011): Βιογραφική Πορεία Δίγλωσσων Ομιλητών: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Διγλωσσίας, στο: Αθανασιάδης, Η. (επμλ): Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 ΤΡΙΤΗ 6/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 ΠΕΜΠΤΗ 8/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9 ΦΩΚΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016* ΔΕΥΤΕΡΑ 25/1 ΤΡΙΤΗ 26/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΠΕΜΠΤΗ 28/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics Maria Moskofoglou-Chionidou Position/Status Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics E-mail Address mchionidou@rhodes.aegean.gr Qualifications BSc in Mathematics University

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, ΕΣΠΑ A/A Πρόγραμμα Κωδικός Επιστημονικά Υπεύθυνος/Συνεργάτης 1. Η ιδέα της Ευρώπης: Θεσμοί, Δεν έχει Γιώργος Κόκκινος, κεκτημένα/ελλείμματα, ξεκινήσει Παναγιώτης προοπτικές. Οργάνωση και ακόμα Κιμουρτζής, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 θα ξεκινήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥ017 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2011-2012 12 41 2 64 2 27 4 11 3 1 2012-2013 6 24 _ 32 1 31 9 5 11 1 Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Στρούβαλη e-mail: stellastrouv@primedu.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-σήμερα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Εισαγωγή στο Γραμματισμό Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου Περίγραμμα μαθήματος & Syllabus Σκοπός και στόχοι: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις διαδικασίες ανάπτυξης του γραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Εκπαίδευση. Εισηγήσεις σε Συνέδρια Αικατερίνη Σκαπέτη Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Μυκηνών 19, Καλλιθέα Ημερομηνία Γέννησης: 05/05/1986 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμη Τόπος Γέννησης: Αθήνα Τηλέφωνο: 2130345556-6947597995 Εκπαίδευση Master

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγµα δύο ερευνών ουκάκης Σπύρος 1, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου Μαρία 2, Ζυµπίδης ηµήτριος 3 1 Υπ. ιδάκτορας, ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ημερομηνία 09:00-12:00 001Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιορδανίδης γραπτά 47 12:00-13:00 002Υ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Εκπαίδευση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Ημερομηνία Διδάσκων/ουσα Μάθημα Εξάμ. Ώρα Αίθ. 1 Πληροφορική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙI Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Α : Βιβλία/μονογραφίες Σοφός Α. & Βρατσάλης Κ. (Επμλ), (υπό έκδοση): Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Αθήνα: ΙΩΝ Καμπουροπούλου, Μ., Τέχνη και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας)

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας) 8.3 ΑΡΘΡΑ 8.3.1 Άρθρα µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Tsolakidis, C., & Fokiali, P., (2010), Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών

Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών Κωδικός Τίτλος μαθήματος ΠΕΥ100 ΠΕΥ101 ΝΥ101α ΠΝΥ201 ΠΝΕ402 ΠΝΕ435 ΝΕ403α ΠΝΕ506 ΠΝΥ302 ΠΝΕ142

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα