Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ"

Transcript

1 Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Αναλυτικός κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών ΔΕΠ ΣΟΦΟΣ ΑΛΙΒΙΖΟΣ Sofos, Α., Kron, F. (2010). Erfolgreicher Unterricht mit Medien. Mainz: Logophon Σοφός, Α. Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα προσωπικά και πρωτογενή στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης (Μετάφραση του παραπάνω βιβλίου στα Ελληνικά) Αναστασιάδης, Π. Γκιουζέλη, Α. Μπέλλου, Ι. Παπαναστασίου, Γ., Παπαχρήστος, Ν., Σιμωτάς, Κ., Σοφός, Α., Τριανταφυλλίδης, Α., Φιλιππούσης, Γ., Φραγκάκη, Μ. (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις-Διδακτικές Εφαρμογές. Μέρος Α, Θεωρητικό Πλαίσιο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λουκιπούδη, Κ. Σοφός, Α., (2010). Η Μιντιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Δωδεκανήσου. Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες, σελ. 8, σελ, Sofos A., Alexopoulou A., (2010). Defining Quality Hellenic Evaluation tool for School Internet Sites. elearning Papers,. Special edition 17 pp Σοφός, Α. (2011). Προς ένα ολιστικό μοντέλο διερευνητικής και στοχαστικής πρακτικής άσκησης για την ένταξη των νέων Μέσων (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διεργασία. i-teacher, 4, σελ Σοφός, Α., Αλεξοπούλου, Κ. (2010). Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ ), Βέροια Νάουσα. Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., (2010). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Διδασκαλία Ερευνητική Προσέγγιση ως προς τη τις Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών. Στο: Κολτσάκης, Β., Σαλονικίδης, Γ., Δοδοντσής, Μ. (επιμ.), Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνέδριο Ημαθείας με Διεθνή Συμμετοχή, (σελ ), Βέροια - Νάουσα. Σοφός, Α., Σπανός, Δ., Σαχτούρης, Σ. (2010). Οι φορητοί Η/Υ στην Α Γυμνασίου: Προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος «Ψηφιακή Τάξη». Στο Τζιμογιάννης, Α. (επιμ.). Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" (σελ ). ΕΤΠΕ: Κόρινθος. Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα και κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας., Στο: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ (Επιμ.), Το μέλλον της μάθησης Πειραιάς, Οκτωβρίου Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (σελ ), ΕΕΕΠ - ΔΤΠΕ. Σοφός, Α. (2011). Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Νέα εκπαίδευση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο; Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (35-46). Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Α., Σοφός, Α., Φραγκάκη, Μ. (2011) Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο (67-76). Δημητρακάκης, Κ., Σοφός, Α., Βαλμάς, Α. (2011). Η προστασία των μαθητών στο Διαδίκτυο από την οπτική των εκπαιδευτικών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο ( ).

2 Σοφός, Α., Αθανασιάδης, Η., Διάκος, Κ., Δούκα, Α. (2011). Εθισμός στο Διαδίκτυο Έρευνα στην Ελλάδα. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιο Συνέδριο ( ). Apostolos, K.; Alivisos, S.;, "Internet-Mediated Communities of Practice (IMCoPs): A Meta-analysis of Critical Elements," Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS), nd International Conference on, vol., no., pp.1-7, Nov doi: /INCOS URL: Kostas, A., Sofos A., Tsolakidis K., Bratsalis K., (2011) Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey. In K. Fernstrom & Kostas Tsolakidis (Eds.) Education and Technology: Innovation and Research. Proceedings of ICICTE 2011 (pp ). Fraser Valley, Canada: University of the Fraser Valley Press. Κώστας, Α., Σοφός, Α. (2011) Το Λογισμικό CourseLab για την Ανάπτυξη Προτυποποιημένων Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στο: Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 7, 8, 9 Μαιόυ Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ ( ) Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α. (2011) Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου ( ). Sofos, A., (2011). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Stergioulas, L. (Eds.), Pursuing Digital Literacy in the School, New Literacies series. New York: Peter Lang Publishing Group. Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία ανάλυσης Φιλμ. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών Σοφός, Α. (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών Σοφός, Α. (2010). Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ηλεκτρονικές Σημειώσεις φοιτητών ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Οικονομάκου Μ. (2011). «Χαρακτηριστικά και προβλήματα ενσωμάτωσης των Επιρρημάτων Πλαισίου». Περιοδικό Γλωσσολογία. Ετήσιο ελληνικό περιοδικό Γενικής και Ιστορικής Γλωσσολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιούνιος 2011, τεύχος 19. Το άρθρο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οικονομάκου Μ. (2011). «Πολυτροπικότητα και διαφημιστικός λόγος: μια διδακτική εφαρμογή με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οικονομάκου, Μ. (2010). «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης». 31 η Ετήσια Συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας Απριλίου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οικονομάκου, Μ. (2010). Συμμετοχή με γραπτή εισήγηση (poster) στην 7 η Ημερίδα του Τομέα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010). «Τα επιρρηματικά του τρόπου της Νέας Ελληνικής: ερευνητικά αδιέξοδα και προοπτικές». Οικονομάκου, Μ. (2010). «La contribution de la théorie fonctionnaliste a l analyse des adverbiaux en grec moderne». 33 ο Διεθνές Συνέδριο Λειτουργικής Γλωσσολογίας (2010). Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οικονομάκου, Μ. (2011). Προφορική εισήγηση με θέμα: «Η ποιητική Γραμματική του V. Khlebnikov. Μια γλωσσολογική προσέγγιση στην έννοια της γλωσσικής πολυμορφίας». Διεθνής Ημερίδα με θέμα: Προς τη νέα Διακαλλιτεχνικότητα και Διαπολιτισμικότητα με τη χρήση Νέας

3 Τεχνολογίας. Ρόδος, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οικονομάκου, Μ. (2011). Προφορική Εισήγηση με θέμα «Πολυτροπικότητα και διαφημιστικός λόγος: μια διδακτική εφαρμογή με αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης». 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2-4 Ιουνίου Οικονομάκου, Μ. (2011). «Το γερούνδιο σε οντας και η επικοινωνιακή λειτουργία της εξειδίκευσης». 10 ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας, Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 1-4 Σεπτεμβρίου Οικονομάκου, Μ. (2011). «Από την παραδοσιακή γραμματική στην επικοινωνιακή προσέγγιση». 35 χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική Μεταρρύθμιση του Επετειακό Συνέδριο. Δίον Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου Εργαστήριο Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής διδασκαλίας / Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας/Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Οικονομάκου, Μ. (2011). «Η ποιητική Γραμματική του V. Khlebnikov. Μια γλωσσολογική προσέγγιση στην έννοια της γλωσσικής πολυμορφίας» Συλλογικός τόμος με την επιστημονική επιμέλεια του Β. Φιοραβάντε: Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Παγκοσμιοποίησης. Εκδόσεις Νησίδες. Επιμέλεια έκδοσης του βιβλίου του Καθηγητή Β. Φιοραβάντε, «Κριτική θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης», εκδ. Επίκεντρο. ISBN: Βοηθός επιμελητή του συλλογικού τόμου: Κριτική της Τέχνης-Κριτική της Κοινωνίας. Επιμέλεια: Β. Φιοραβάντες Εκδόσεις Νησίδες. ISBN: Φωκίδης Εμμανουήλ P. Kampylis, E. Fokides and M. Theodorakopoulou (2011), "Toward Computer-Based Learning Environments that Promote Primary Students Creative Thinking", Open University Journal οf Informatics (εγκεκριμένο, υπό δημοσίευση) Τσολακίδης K., Φωκίδης E., "Τα Ολιγοθέσια και Δυσπρόσιτα Σχολεία στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας", στα πρακτικά του συνεδρίου "Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, ISBN , σελ Fokides E., Tsolakidis C. (2010), "A Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual Reality", στο Mukerji S., Tripathi P. (eds), "Cases on Technology Enhanced Learning Through Collaborative Opportunities", Information Science Reference editions, PA, USA, ISBN , pp Σκουμιός Μιχαήλ Skoumios, M., & Passalis, N. (2010) Chemistry laboratory activities: the link between practice and theory. The International Journal of Learning, 17 (6), Skoumios, M., &. Hatzinikita, V. (2010). Exploring pupils pathways towards the identification of obstacles: the case of thermal equilibrium. The International Journal of Learning, 17 (10),

4 Σκουμιός, Μ., & Χατζηνικήτα, Β. (2010) Αναγνώριση εννοιολογικών εμποδίων από τους μαθητές και συγκρότηση γραπτών εξηγήσεων. Στο: Πρακτικά του 1 ου πανελληνίου συνεδρίου επιστημών εκπαίδευσης, (σ ), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα. Σκουμιός, Μ., & Χατζηνικήτα, Β. (2010) Η εμπλοκή των μαθητών στη διαλογική επιχειρηματολογία κατά τη διδακτική επεξεργασία των εννοιολογικών εμποδίων τους. Στο: Πρακτικά του 1 ου πανελληνίου συνεδρίου επιστημών εκπαίδευσης, (σ ). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα. Σκουμιός, Μ., & Πασσάλης, Ν. (2011) Μελέτη περίπτωσης των δραστηριοτήτων, του λόγου και της επίδοσης των μαθητών σε εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας, με ανάλυση βιντεοταινιών. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", ΕΤΠΕ, Σύρος. Κιμουρτζής Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, Ν. Γιαννίτσης, Α. Δενδρινού-Λουρή, Ε. - Κιμουρτζής, Π. (2010). Μαρίνα Γουδή ( ). Γυναίκα, Πανεπιστημιακός και Ερευνήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών & Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις (Σειρά: Οικονομολόγοι), Αθήνα Κιμουρτζής, Π. Κόκκινος, Γ. Αθανασιάδης, Ηλ. Γατσωτής, Π. Θεοδωρακάκου, Α.,(2011). Εκπαιδευτική Πολιτική για τις Μειονότητες. Τα διδακτικά βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα, Μεταίχμιο, Αθήνα 2011 Kokkinos, G. Athanassiades, E. Kimourtzis, P. Gatsotis, P. Trantas, P.,(2010). Historical culture and consciousness: interaction with new educational policies. Teachers and students attitudes towards the past, science of history and history teaching in Greek Primary Education, Journal of the International Society for History Didactics (Jahrbuch 2010), Kimourtzis, P. - Kokkinos, G. Gatsotis, P., (2011). Educational policy for minorities New history textbooks in Greece. Exclusion and Suppression of otherness, Journal of the International Society for History Didactics (Jahrbuch 2011), Κιμουρτζής, Π., (2010). Το ελληνικό κράτος : μία «ολική προσέγγιση», Τα Ιστορικά τχ. 52 (Ιούνιος 2010), Κιμουρτζής, Π., (2010). Καθηγητής Πανεπιστημίου: Δυναμικός μετασχηματισμός του ρόλου του στην Ελλάδα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. ΙΕ, τχ. 59 (Φθινόπωρο 2010), Κιμουρτζής, Π. Μανδυλαρά, Άννα, (2011). Ο Καθρέπτης της Δύσεως: Δημόσιοι Λόγοι κατά τη συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, Λόγοι Πανεπιστημιακών και Εμπόρων, Επιστήμες Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.), τχ. 1/2011, Lemonidou, Elli Kokkinos, G. Kimourtzis, P. (Université d Egée),(2010). La question de la diversité à travers l enseignement des questions sensibles : l exemple de l extermination de la communauté juive de Rhodes. Colloque "L'École et la Nation" Barcelone, 21 et 22 Octobre Institut National de Recherche Pédagogique (Γαλλία) και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Kokkinos, G. - Kimourtzis, P. - Stefanou, El. - Papandreou, Z. - Gatsotis, P.,(2011). The Confrontation of Greek Society with the Traumas caused by National Socialism: the case of the Massacre of Distomo (10 June 1944) in History Textbooks and the Memory Politics of the Local Community. History Educators International Research Network (HEIRNET). 8th International Conference - University of Minho / Braga, Portugal, July 2011.

5 Kokkinos, G. Kimourtzis, P. Lemonidou, Elli Gatsotis, P. - Trantas, P.,(2011). The difficult relation between the history of the present and the school history in Greece. Cinema as a deus ex machina? Results arising from a research with students. From historical research to school history: problems, relations, challenges. International Society for History Didactics. Center for Civic and History Education - Basel, September 12-14, 2011 Κιμουρτζής, Π. Ματούση, Μαρία (2011). «Η Λογοτεχνία ιστορεί. Η Ιστορία λογοτεχνεί; Γλώσσα και ύφος στην Ιστορία και στην Λογοτεχνία». 6 ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 30 Σεπτεμβρίου & 1-2 Οκτωβρίου Κιμουρτζής, Π.,(2011). Το Πανεπιστήμιο και οι διδάσκοντές του, , στο: Μπουζάκης, Σήφης (επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τ. Β (Νεοελληνική Εκπαίδευση, ), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2011, Kimourtzis, P. Mandilara, A.,(2011). Fêtes commémoratives et symbolismes d État, Grèce , in: Kostis, K. (ed.), Economy, Politics, Society. Volume attributed to Prof. Georges B. Dertilis, Alpha Bank Historical Archives, Athens Kokkinos, G. Kimourtzis, P.,(2010). Benefaction in Recent Synthetic Works of Greek Historiography, in: Mackie, Chris J. Tamis, A. Byrne, Sean G. (eds), Philathenaios. Studies in Honour of Professor Michael John Osborne, La Trobe University/National Centre for Hellenic Studies and Research Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Athens 2010, Κιμουρτζής, Π., (2010) : Απόφοιτος Βαρβακείου και κατόπιν Εύελπις, στο: Βερέμης, Θ. Θεοδώρου, Β. Κιμουρτζής, Π., Ο Βαρβάκης και το Βαρβάκειο. Εισηγήσεις Ημερίδας, Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα 2010, σ Green, Andy, Εκπαίδευση & Συγκρότηση του Κράτους. Η ανάδυση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Αγγλία, στη Γαλλία και στις ΗΠΑ, Επιστημονική επιμέλεια: Π.Γ. Κιμουρτζής, Εισαγωγή- Μετάφραση: Π.Γ. Κιμουρτζής, Γλ. Μανιώτη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Καραμούζης Πολύκαρπος Καραμούζης Π. Αθανασιάδης Η. (2011), Θρησκεία, Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα. Η Θρησκευτική Αγωγή στο Σύγχρονο Σχολείο. Εκδόσεις Κριτική. Καραμούζης Π. (2010) «Θρησκευτικές Νεολαίες και Κοινωνικοπολιτική Διεκδίκηση στη Νεοελληνική Κοινωνία του 20 ου αιώνα», Στο Η Ελληνική Νεολαία στον 20 ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις. Εκδόσεις Θεμέλιο. Καραμούζης Π. (2010) «Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη σκέψη του Κων/νου Τσάτσου». Στο Κων/νος Τσάτσος, Φιλόσοφος, Συγγραφέας, Πολιτικός. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα 6-8 Νοεμβρίου 2009, Γρανάδα Αθήνα Karamouzis, P. Athanasiades. H. (2011) «Religiosity and Education: The views of Greek Student Teachers on the Religious Education Course», Religious Education, v. 106, N.3, May-June 2011, pp Κατσαδώρος Γεώργιος Κατσαδώρος, Γ. & Γκοτζαγεωργίου, Α. (2010). «Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και λαογραφία. Η συλλογή πολιτισμικού υλικού μέσα από τη σχολική πράξη. Ένα παράδειγμα από την Κρεμαστή Ρόδου». Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Τοπικές Κοινωνίες & Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη (διοργάνωση: Δήμος Ροδίων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Δήμου Ροδίων, Ρόδος, Απριλίου 2010,

6 18e5a4966db7). DeltiaTipou/?EntityID=ef58e97b-a70d-466e-90d1- Κατσαδώρος, Γ. (2010). «Ο αισώπειος πεζός και έμμετρος-ποιητικός μύθος», στα υπό δημοσίευση Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση πεζογραφία θέατρο) Κέντρο Ερεύνης Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου Παπαντωνάκης Γεώργιος Γ. Παπαντωνάκης-Η. Αθανασιάδης, Μ. Καπλάνογλου, Δ. Πολίτης. (2010). Oι ιδέες των παιδιών για την παιδική λογοτεχνία. Έρευνα και θεωρία της Αναγνωστικής ανταπόκρισης. Αθήνα: Τόπος, Georgios Papantonakis- Triantafyllos Kotopoulos.(2010). Anticensorship readings by fictional characters in Greek and world children's literature. International Journal of Academic Research. Journal of Language and Literature 3 (2010): 4-8. Γεώργιος Παπαντωνάκης, Ηλίας Αθανασιάδης & Ευστάθιος Στέφος. (2010). «Η κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου από μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Ελλάδας». Νέα Παιδεία 35 (2010): Athanasiadis Ilias, Papantonakis Georgios, Kaplanoglou Marianthi, Kaplanoglou Georgia.(2010) Children s Perceptions of Folktales and Narration in Greece: Evidence from a Novel Micro-data Set. Canadian Centre of Science and Education. Review of European Studies 2.2 (2010): (ηλεκτρονική διεύθυνση: Papantonakis, G. (2011). Utopia-dystopia and Greek science fiction for children. Journal of Academic Research. Journal of Language and Literature 3.3 (2011): Papantonakis, G. (2010). The Child in Adult Literature. The Case of Greek Poetry. LITERA (Istanbul University, Faculty of Letters, Department of Western Languages and Literature) 22.2 : /litera/abstracts_22-2.htm. Papantonakis, G. (2011). Colonialism and Postcolonialism in Greek Children s Science Fiction. MANUSYA: Journal of Humanities. (ΤΑΥΛΑΝΔΗ) 13.1 (2011): Papantonakis George and Athanassiadis Elias. (2011). The Viewpoints of Greek Teachers in Primary Education about Children s Literature. Greek Research in Australia. Proceedings of the eighth Biennial International Conference of Greek Studies. Marietta Rossetto, George Couvalis, George Frazis, Maria Palaktsoglou, Michael Tsianikas (eds). Adelaide: Flinders University, 2011: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Η Παιδική Λογοτεχνία ως πεδίο έρευνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Ηλίας Αθανασιάδης (επιμέλεια). Αθήνα: Έκδοση Νέων Τεχνολογιών, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2011). «Δευτεροπρόσωπη αφήγηση και εφηβική λογοτεχνία». Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία. Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της. Κανατσούλη & Δημήτρης Πολίτης (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2011: Μένη Παπαντωνάκης, Γ. (2011)«Μύθος και παράδοση στα μυθοπλαστικά κείμενα της Μάρως Λοϊζου Ένα παραμύθι-μία χώρα». Η πολιτεία της Μάρως Λοίζου. Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου & Δημήτρης Πολίτης (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2011:

7 Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη». Πρακτικά Δ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου. Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη». Δ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Γρανάδα Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Από τις αρχαιολογίες του παρελθόντος στην αρχαιολογία του μέλλοντος: Σκέψεις για την παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ελλάδα την πρώτη δεκαετία του 21 ου αιώνα». Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2010, στη Φλώρινα, Παιδική-Νεανική Λογοτεχνία: Ζητήματα Ιστορίας και Κριτικής». με αντικείμενο «Προσδιορίζοντας την Ελληνική Παπαντωνάκης, Γ. (2011). «Τρεις θάνατοι στη(ν) (Παιδική) Λογοτεχνία και ένας τέταρτος». Διημερίδα Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, με αντικείμενο «Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας». Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Λόγος και σιωπή, φως και σκοτάδι στην «παιδική» ποίηση του Γιάννη Ρίτσου». Ευτυχισμός. Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο. Γεωργία Λαδογιάννη, Απόστολος Μπενάτσης, Ελπινίκη Νικολουδάκη (επιμέλεια). Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Εισαγωγή» στο συλλογικό τόμο Εξουσία/Δύναμη και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία. Γεώργιος Παπαντωνάκης & Διαμάντη Αναγνωστοπούλου (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Σκιαγραφώντας την εξουσία και τη δύναμη στο ελληνικό παιδικό/νεανικό μυθιστόρημα. Οριοθέτηση μιας θεματικής». Εξουσία/Δύναμη και Παιδική/Νεανική Λογοτεχνία. Γεώργιος Παπαντωνάκης & Διαμάντη Αναγνωστοπούλου (επιμέλεια). Αθήνα: Πατάκης, 2010: Παπαντωνάκης, Γ. (2010). «Δυστοπία και ουτοπία: έκφραση της εξουσίας στην ελληνική παιδική και νεανική επιστημονική φαντασία, με συγκείμενο το μυθιστόρημα της Lois Lowry The Giver». Επετηρίδα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μ. Πουρνάρη, Ε. Εμβαλωτής, Σ. Λεοντοπούλου, Ε. Μορφίδη (επιμέλεια). Ιωάννινα, 2010: Papantonakis, G. (2011). «Folktales and Greek children s and young adults literature». Canons of Children's Literature. DISTRIBUTORS, 2011: Dr Sunita Sinha (ed.) NEW DELHI: ATLANTIC PUBLISHERS AND & Τσεσμελή Στυλιανή Tsesmeli, S.N. (2010). Effects of morphological training on individuals with difficulties in spelling acquisition: Evidence from Greek. In F. Columbus (Ed.), Spelling skills: Acquisition, Abilities and Reading Connection. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers. Τσεσμελή, Σ.Ν. & Κουτσελάκη, Δ. (2011). Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα: Πρακτικά της 31 ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου).

8 Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). Οι μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στην 31 η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου). Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). H ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας σύνθετων λέξεων σε σχέση με τη σημασιολογική τους κατανόηση σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη (26-30 Μαϊου). Καλαϊτζάκη, Μ. & Τσεσμελή, Σ. (2011). Χρήση λογισμικού από ελληνόφωνους μαθητές με δυσλεξία για την αξιολόγηση της ορθογραφικής τους επίδοσης σε παραγωγικές καταλήξεις. Ανακοίνωση στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα (25-29 Μαϊου). Τσιμπιδάκη Ασημίνα Tsamparli, A., Tsibidaki, A., & Roussos, P. (2011). Siblings in Greek Families. Raising a Child with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 13 (1), Τσιμπιδάκη, Α. (2010). Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών:ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα, Ε. Θεοδωροπούλου, & Β. Στρογγυλός (Επιμ). Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: μια πολυπρισματική προσέγγιση (σσ ). Αθήνα: Πεδίο Α.Ε. Τσιμπιδάκη, Α. (2011). «Αυτισμός Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές». Ημερίδα EMPLOY Σάββατο 9 Απριλίου 2011, Θεσσαλονίκη. Χιονίδου Μαρία Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Zibidis, D. (2011). Researching technological, pedagogical and mathematical knowledge (TPCK) of undergraduate primary teachers, Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME), 9-13 February 2011, Rzeszów, Poland. Doukakis, S., Koilias, C., & Chionidou-Moskofoglou, M. (2011). An undergraduate primary education teaching practicum design and undergraduate primary teachers satisfaction on developing technological, pedagogical and mathematical knowledge, Int. Journal Teaching and Case Studies, 3(2/3/4), Zibidis, D., Chionidou-Moskofoglou, M., & Doukakis, S. (2011). Primary teachers embedding educational software of mathematics in their teaching practices, Int. Journal of Teaching and Case Studies, 3(2/3/4), Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η γνώση περιεχομένου, παιδαγωγικής, τεχνολογίας ως εφόδια του δασκάλου των Μαθηματικών, Εργαστήριο στο πλαίσιο του Συνεδρίου, στο Πόρποδα, Α. & Σαλταμπάσης, Ν. (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», 6-8 Μαΐου 2011, Σύρος, Δουκάκης, Σ., Ζυμπίδης, Δ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Η τεχνολογική, παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης στη γεωμετρία. Η μελέτη της τεχνολογικής γνώσης περιεχομένου, 2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, Απριλίου 2011, Πάτρα, Πιπίνος Γ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2011). Διδακτικές Προσεγγίσεις σε Τάξεις Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο πριν τα Νέα Σχολικά Εγχειρίδια. Στο Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών Περιοδικό της Ένωσης των Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών.

9 Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina, E. & Roussos, P. (2010). Researching technological and mathematical knowledge (TCK) of undergraduate primary teachers, International Journal of Technology Enhanced Learning. 2(4), Ζυμπίδης, Δ., Δουκάκης, Σ., & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2010). Η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών «Μέντορας», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 12, Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. & Παυλογεωργάτου, Ε. (2010). Ερευνητική Τριγωνοποίηση στην Μαθηματική Εκπαίδευση. Στο Η. Αθανασιάδης (Επιμέλεια). Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., Mangina-Phelan, E., & Roussos, P. (2010). Measuring Technological and Content Knowledge of Undergraduate Primary Teachers in Mathematics, in Lytras, D.M., Pablos, P.O., Avison, D., Sipior, J., Jin, Q., Leal, W., Uden, L., Thomas, M., Cervai, S. & Horner, D. (Eds.), Proceedings First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform, May, 2010, Athens, Greece, Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Springer, Doukakis, S., Koilias, Ch., & Chionidou-Moskofoglou, M. (2010). Students Satisfaction with an Undergraduate Primary Education Teaching Practicum Design on Developing Technological, Pedagogical and Mathematical Knowledge in Lytras, D.M., Pablos, P.O., Avison, D., Sipior, J., Jin, Q., Leal, W., Uden, L., Thomas, M., Cervai, S. & Horner, D. (Eds.), Proceedings First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform, May, 2010, Athens, Greece, Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Springer, Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Zibidis, D. (2010). An undergraduate primary education students teaching practicum design on developing technological, pedagogical and mathematical knowledge (TPACK) via teaching Scenarios, British Congress of Mathematics Education, BCME7: Mathematical Progressions, Research reports on the professional development of teachers, 6-9 April 2010, Manchester, UK. Doukakis, S., Chionidou-Moskofoglou, M., & Mangina-Phelan, E. (2010). Undergraduate primary teachers preparedness to use national mathematical software in the classroom, in Fernstrom, K., (Ed.): Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2010, 8-10 July 2010, Corfu, Greece, Δουκάκης, Σ., Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ., & Ζυμπίδης, Δ. (2010). Παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το παράδειγμα δύο ερευνών, Πρακτικά 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Νοεμβρίου 2010, Χαλκίδα, Λιαράκου Γεωργία Βλασσοπούλου Χ., Λιαράκου Γ. (Επ) (2010). Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Papadamou T., Gavrilakis C. Tsolakidis C. Liarakou G. (2011). Second Life: A Virtual learning Center for the study of Sharks, International Journal of Emerging Technologies in Learning 6(2) Liarakou G., Athanasiadis I., Gavrilakis C. (2011). What Greek secondary students believe about climate change, International Journal of Environmental and Science Education 6(1) Liarakou G., Sakka E., Gavrilakis C., Tsolakidis C. (2011). Evaluation of Serious Games, as a Tool for Education for Sustainable Development. In M. Flate Paulsen and A. Szucs (Eds), Learning and Sustainability, The New Ecosystem of Innovation and Knowledge, EDEN 2011 Annual Conference, Dublin, June 2011.

10 Λιαράκου, Γ. (2011). Προσεγγίζοντας την Αειφορία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Β. Μακράκης (Επ), Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εδρα UNESCO σς Λιαράκου, Γ. (2011). Προσεγγίζοντας την Αειφορία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Β. Μακράκης (Επ), Επαναπροσδιορίζοντας την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εδρα UNESCO σς Papadamou, T., Gavrilakis, C., Tsolakidis, C. and Liarakou, G. (2010). Education for Sustainable Development through the Use of the Second Life: the Case of a Virtual Museum for Sharks. In: M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, D. Avison, J. Sipior, Q. Jin, W. Leal, L. Uden, M. Thomas, S. Cervai and D.G. Horner (Eds.), Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp Λιαράκου Γ. (2010). Από το περιβάλλον στην αειφορία: Η περίπτωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στο Χ. Βλασσοπούλου, Γ. Λιαράκου (Επ). Περιβαλλοντική Ιστορία. Μελέτες για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα ( ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φιοραβάντες Σπυροβασίλης Φιοραβάντες. Σ. (2011). Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας. Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). Κριτική Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης. Αθήνα: Επίκεντρο Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Κρίση της παγκοσμιοποίησης προς την αποπαγκοσμιοποίηση: τέλος των διαμεσολαβήσεων;», Ομπρέλα, τ.86, Σεπ.-Οκτ. 2009, σελ Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Η σημασία της δημιουργίας καλοκαιρινού σχολείου με θέμα: «Η φιλοσοφία στη Μεσόγειο», Τα Νέα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αρ. τ.12,σελ 18 Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Η δημιουργία του πεδίου της μοντέρνας τέχνης και γενικότερα του μοντέρνου πεδίου», Ψηφιακό περιοδικό του Τμήματος Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τεχνών Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας, Β Εργαστήριο Ζωγραφικής, Νοέμβριος 2011 Φιοραβάντες, Σ. (2010). Σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον Habermas ή σκεφτόμαστε ενάντια στον Habermas; Πρακτικά Συνεδρίου «Πολιτισμός και Επικοινωνία στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης». ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Τέλος των διαμεσολαβήσεων». Πρακτικά Συνεδρίου «Το λαλών σώμα». Eνωτική Πορεία Συγγραφέων (Ε.ΠΟ.Σ.). Αργοστόλι 4 Ιουλίου 2010 Φιοραβάντες, Σ. (2010). «Η δημιουργία του πεδίου της μοντέρνας τέχνης και γενικότερα του μοντέρνου πεδίου». Συνέδριο «Διευρυμένα Απόλυτα πεδία». Τμήμα Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τεχνών Παν/μιου Δυτικής Μακεδονίας, Β Εργαστήριο Ζωγραφικής. Πρέσπες 20 Ιουνίου 2010 Φιοραβάντες, Σ. (2011). Η έννοια της πολιτισμικής πολυμορφίας. Διεθνής Ημερίδα «Προς τη νέα Διακαλλιτεχνικότητα και Διαπολιτισμικότητα με τη χρήση Νέας Τεχνολογίας» Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Μοντέρνα Αισθητική: To πρόταγμα της απελευθέρωσης και τραγικότητα». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Σκεφτόμαστε σύμφωνα με τον Habermas ή σκεφτόμαστε ενάντια στον Habermas;». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Η σημασία της δημιουργίας καλοκαιρινού σχολείου με θέμα: H φιλοσοφία στη Μεσόγειο». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες Φιοραβάντες, Σ. (2011). «Κρίση της παγκοσμιοποίησης προς την αποπαγκοσμιοποίηση, τέλος των διαμεσολαβήσεων;». Στο «Κριτική της Τέχνης Κριτική της Κοινωνίας». Αθήνα: Νησίδες

11 Καζούλλη Βασιλεία Kourtis-Kazoullis, V., Tsolakidis, C. and Hrisafina, K. (2011). ICT and Foreign/Second Language Training. In Conference Proceedings - International Conference on Information Technologies in Education, 7-9 July 2011, Rhodes, Greece, Kourtis-Kazoullis, V., Tsolakidis, C. and Hrisafina, K. ICT and Foreign/Second Language Training. In: International Conference on Information Technologies in Education. 7-9 July 2011, Rhodes, Greece. Κούρτη-Καζούλλη, Β. Διδάσκω δίγλωσσους μαθητές: χτίζω γέφυρες. 1 ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: μαθαίνοντας εκτός σχολείου. 8-1-Απριλ.ιου 2011, ΑΠΘ Kourtis-Kazoullis, V. (2011). Identity Journals in Multilingual/Multicultural Schools in Greece. In: Cummins, J. and Early M.. (Eds.), Identity Texts: the collaborative creation of power in multilingual schools, (pp ). Stoke on Trent, UK: Trentham Books. Κόκκινος Γεώργιος Κόκκινος, Γ., Μαυροσκούφης, Δ. Κ., Γατσωτής Π., Λεμονίδου Έ. (2010). Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, Νοόγραμμα Εκδοτική, Αθήνα 2010 (σελίδες 255). Κόκκινος, Γ., Λεμονίδου Έ., Αγτζίδης Β. (2010). Το τραύμα και οι πολιτικές της μνήμης. Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και τη Μνήμη, Ταξιδευτής, Αθήνα 2010 (σελίδες 329). Kokkinos G. - Kimourtzis P.(2010). Benefaction in Recent Synthetic Works of Greek Historiography, στο: Anastasios Tamis, C. J. Mackie, Sean G. Byrne (eds), Φιλαθηναίος / Philathenaios. Studies in Honour of Michael J. Osborne, Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήνα 2010, Kokkinos G., Athanasiades E., Kimourtzis P., Gatsotis P., Trantas P. (2010). Historical Culture and Consciousness: Interaction with New Educational Policies. Teachers and Students Attitudes towards the Past, Science of History and History Teaching in Greek Primary Education, International Society for History Didactics, Jahrbuch / Yearbook / Annales 2010, Wochen Schau Verlag, pp Kokkinos G. (2010). The Controversial Past and Trauma in History Education. Approaches and Remarks, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, University of Cumbria, volume 9, number 2 (φθινόπωρο χειμώνας 2010), Kimourtzis P.- Kokkinos G. - Gatsotis P. (2011). Education Policy for Minorities New History Textbooks in Greece: Exclusion and Suppression of Otherness, International Society for History Didactics, Jahrbuch / Yearbook / Annales, 2011, Wochen Schau Verlag, pp Kokkinos G. (et als). (2011). The Difficult Relation between the History of the Present Time and the School History in Greece. Cinema as a Deus ex Machine? Results arising from a Research with Students, International Society for History Didactics, Annual Conference: From Historical Research to School History: Problems, Relations, Challenges.University of Basel Kokkinos G. (2010). History Education in Relation to the Controversial Past and Trauma, in: Lucas Pericleous and Dennis Shemilt (eds.), The Future of the Past: Why History Education Matters, Association for Historical Dialogue and Research, Nicosia, pp Κόκκινος Γ. (2010). Η παθογένεια των νόμων της ιστορικής μνήμης στη Γαλλία», Μνήμων, 30 (2010),

12 Κόκκινος, Γ. (2010). «Μισέλ ντε Σερτώ. Για τις αντιστασιακές πολιτισμικές πρακτικές των ηττημένων, των συμβιβασμένων και των ανώνυμων», Athens Review of Books, 13 (Δεκέμβριος 2010), Κόκκινος, Γ. (2011). «Η Ευγονική στη Γερμανία από τα τέλη του 19 ου αιώνα έως το Ολοκαύτωμα», στο: Ηλίας Αθανασιάδης (επιμέλεια), Διαστάσεις έρευνας στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Πρακτικά Διημερίδας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» - Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2011, Κόκκινος, Γ. (2011). «Αναζητώντας τους αγγέλους των καιρών στις Μέρες του Γιώργου Σεφέρη. [Ο ποιητής στο τοπίο του μεταπολεμικού κόσμου]», Το Δέντρο, (Ιανουάριος Μάρτιος 2011), Kokkinos, G. (2010). The Controversial Past and Trauma in History Education. Approaches and Remarks, International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, University of Cumbria, volume 9, number 2 (φθινόπωρο χειμώνας 2010), Κόκκινος Γ. (2011). «Η εξάλειψη της ετερότητας από την Ιστορία. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων ιστορίας στην Ελλάδα. Τέσσερα σύντομα σχόλια», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική (εκδόσεις Παζήση), αφιέρωμα: «Η Ελλάδα στην Ε.Κ./Ε.Ε.: », τεύχος (Ιανουάριος Ιούνιος 2011), Κόκκινος, Γ. (2011). [σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Γατσωτή], «Χαρακτηριστικές όψεις της Διδακτικής της Ιστορίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα ( )», Σήφης Μπουζάκης (επιστημονική επιμέλεια), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και απόψεις, τόμος Α : Ιστοριογραφικά ρεύματα Μακρές περίοδοι Εκπαίδευση εκτός συνόρων Τοπική ιστορία, Guten berg, Αθήνα 2011, Κόκκινος Γ. (2010). History Education in Relation to the Controversial Past and Trauma.Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με τίτλο What does it mean to think historically: 6 Years on, που οργάνωσε στη Λευκωσία (Chateau Status, UN Buffer Zone) στις 7-8 Μαίου 2010 η Association for Historical Dialogue and Research. Τίτλος της ανακοίνωσης: Κόκκινος, Γ. (2010). «Ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις στην προσέγγιση του τραυματικού και επίμαχου παρελθόντος. Η συμβολή του Μισέλ ντε Σερτώ, της Ιστορίας του παρόντος χρόνου και της Δημόσιας ιστορίας», στο Συμπόσιο με θέμα: Τα επίμαχα και τραυματικά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας, που οργάνωσε ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στη Λευκωσία στις 27 Νοεμβρίου 2010 στο Chateau Status με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των Γ. Κόκκινου, Δ. Μαυροσκούφη, Π. Γατσωτή και Έ. Λεμονίδου Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της Ιστορίας (Νοόγραμμα, Αθήνα 2010). Lemonidou E., Kokkinos G., Kimourtzis P. (2010). La question de la diversité à travers l enseignement des questions sensibles : l exemple de l extermination de la communauté juive de Rhodes, Séminaire scientifique international intitulé: L Ecole et la Nation, Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) (France Lyon) et Université Autonome de Barcelone, Octobre Κόκκινος Γ. (2011). «Το επίμαχο και τραυματικό παρελθόν της Ευρώπης. Από την αποσιώπηση του τραύματος στη δημιουργία μιας μετατραυματικής ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης;»διάλεξη στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων που οργανώνει ο Δήμος Ροδίων σε συνεργασία με την Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α Κύκλος: Γενικές έννοιες Τοπικές σημασίες). Τίτλος της διάλεξης:, Ακταίον, Σάββατο 1 Οκτωβρίου Kokkinos G. (et als). (2011). The Greek Society s Confrontation with the Traumas Caused by National Socialism: The Case of Distomo s Massacre (June 10 th, 1944), History Educators International Research Networks, 8 th International Conference, July 2011, University of Minho-Braga, Portugal, σελίδες 27. Χριστοδουλίδου Λουϊζα

13 Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Gustave Laffon Alexandre Soumet : μια διακειμενική συνάντηση», Δια-Κείμενα, Ετήσια έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ., τχ. 12, Θεσσαλονίκη, Christodoulidou Louisa (2011), «Motifs archétypaux dans Clytemnestre de Kyr. Charalambidis», Revue des études Néo-helléniques, no 7, Daedalus, Paris-Athènes, 2011, Χριστοδουλίδου Λουίζα, «Το ταξίδι-αναζήτηση του Ζήνωνα με άξονα το όνειρο και πυξίδα το φως», Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο, διεθνής περιοδική έκδοση του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τχ. 5, Ρόδος, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο 'έτερος' ως 'δικός' στους Βαμβακάδες (1945) του Γ. Φ. Πιερίδη και το Νουρεντίν Μπόμπα (1957) του Στρ. Τσίρκα», Estudios Neogriegos, Revista cientifica de la Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos, no 13, Vitoria-Gasteiz, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2009), «Ρέα Γαλανάκη. Το βάρος του διπλού εγώ. Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά», Κ, τχ. 18, Ιούνιος 2009, Αλεξάνδρεια, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Τοπίο στη Μάντσα : μια ανατρεπτική προσέγγιση του μύθου του δον Κιχώτη», Πάροδος, τχ. 37, Β περίοδος, Ιούλιος 2010, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Νεοτερικός χειρισμός του αρχαιοελληνικού μύθου στο ποίημα Κλυταιμνήστρα (κατ όναρ και καθ ύπαρ) του Κυρ. Χαραλαμπίδη», Πρακτικά της ΙΒ Επιστημονικής Συνάντησης του τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, αφιερωμένης στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2009), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, περίοδος Β, τεύχος τμήματος Φιλολογίας, τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο Δον Κιχώτης του Κυρ. Χαραλαμπίδη και το πρότυπο του Θερβάντες : ρομαντική ταύτιση ή ειρωνική αποστασιοποίηση;» IV Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής: Ο ελληνισμός από την σκοπιά των ισπανικών πολιτισμών, Zaragoza, 1-3 Οκτωβρίου, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Ο 'έτερος' ως 'δικός' στους Βαμβακάδες (1945) του Γ. Φ. Πιερίδη και το Νουρεντίν Μπόμπα (1957) του Στρ. Τσίρκα», Πρακτικά Β Διεθνούς Συνεδίου Ελληνικού Πολιτισμού : Οι σχέσεις του ελληνικού με τον αιγυπτιακό πολιτισμό (Κάιρο-Σινά, Μαρτίου 2010), Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου - Πανεπιστήμιο του Αίν Σαμς - Εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη», Πάπυροι, τχ. 7/8, Φεβρ.-Ιούν. 2011, Χριστοδουλίδου Λουίζα (2011), «Η αρχετυπική πάλη αρσενικού/θηλυκού στην Κλυταιμνήστρα του Κ. Χαραλαμπίδη», Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) : Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)/identities in the Greek world (from 1204 to the present day), 2011 (σε ηλεκτρονική μορφή). Χριστοδουλίδου Λουίζα (2010), «Ποίηση και αρχαιοελληνικός μύθος : ιδανικές αναγνώσεις του Δ. Ν. Μαρωνίτη», ομιλία που δόθηκε με αφορμή τα 80άχρονα του Δ. Ν. Μαρωνίτη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 6 Μαϊου 2009, Επέτειος. Κρίσεις και σχόλια για το έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη (επιμ. Νάσος Βαγενάς), Αθήνα, Μικρή Άρκτος, 2010, Τσολακίδης Κωνσταντίνος

14 Tsolakidis, C., & Fokiali, P.,(2010). Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses in the Aegean Islands, International Journal of Emerging Technologies in Learning (ijet), ID , Accepted 15/01/2010. Papadamou, T., Gavrilakis, C., Tsolakidis, C. and Liarakou, G. (2010). Education for Sustainable Development through the Use of the Second Life: the Case of a Virtual Museum for Sharks. In: M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, D. Avison, J. Sipior, Q. Jin, W. Leal, L. Uden, M. Thomas, S. Cervai and D.G. Horner (Eds.), Technology Enhanced Learning: Quality of Teaching and Educational Reform, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 73, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε., Γιαλαμάς, Β. & Τσολακίδης, Κ., (2010). Οι Νέες Τεχνολογίες και η Μέθοδος Project στη διδασκαλία της Στατιστικής: Μελέτη εφαρμογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, σσ , Χαλκίδα. Papadamou, T., Gavrilakis C., Tsolakidis C., Liarakou G.,(2010). Second Life: A Virtual Learng Center for the study of Sharks, International Journal: Emerging Technologies in Learning, 6 (2), pp Tsolakidis C., Athanasiadis H., Fokiali P. (2010). Gender and Digital Divide in Departments of Education in Greece, European Distance and e-learning Network, 2010 Annual Conference, Media Inspirations for Learning, June 9-12, University of Valencia, Valencia Spain Tsolakidis C. (2010). Multigrade Issues: A Policy Required, Southern African Conference On Multi- Grade Education, Centre for Multigrade Education, Cape Peninsula University of Technology, 21 to 24 March 2010 in Wellington/Paarl, South Africa Τσολακίδης Κ., Φώκιαλη Π., (2010), Οι Νέες Τεχνολογίες, Σημαντικός Παράγοντας στη Δια Βίου Μάθηση, Ε. Αυγερινός, (επιμ.), Σύγχρονες τάσεις για την Συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Garamont Print Γ. Σταυριανάκος, Τσολακίδης Κ., Φωκίδης Μ. (2010). Τα Ολιγοθέσια και Δυσπρόσιτα Σχολεία στην Εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Φώκιαλη, Π., & Τσολακίδης Κ., (2010), Η Οικονομική Οπτική των Προγραμμάτων της από Απόσταση Εκπαίδευσης, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Τσολακίδης Κ., & Φώκιαλη, Π., (2010), Διερεύνηση του Κόστους Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Β Βαθμιας Εκπαίδευσης από Απόσταση, σε Απομονωμένες Περιοχές και Μικρά Νησιά, στο: Η. Αθανασιάδης, (επιμ.), Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών. Fokides E., Tsolakides C. (2010). Α Pilot Project to Teach Road Safety Using Desktop Virtual Reality, Cases on Technology Enhanced Learning through Collaborative Opportunities, March Editors: Siran Mukerji and Purnendu Tripathi, Publisher: IGI-Global, Hershey, Pensylvania Τσολακίδης, Κ., Γιαλαμάς, Β., Αθανασιάδης, Η. & Στέφος, Ε. (2011). Διδασκαλία της Στατιστικής με εργαλεία του διαδικτύου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αστρολάβος 14, σ Τσολακίδης, Κ., Γιαλαμάς, Β., Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε. & Νικολοπούλου, Κ. (2011). Ανάπτυξη ιστοσελίδας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Στατιστικής. Εφαρμογές με χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 6 ου Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. σ.9. Σύρος. Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.)

15 Stefos, Ε., Athanasiadis I., Gialamas, B., & Tsolakidis, C. (2011). The Use of New Technologies and the Project Method in Teaching Statistics: A Case Study in Higher Education. HMS i JME, Volume , pp Αθανασιάδης Η., Στέφος Ε., Γιαλαμάς Β. & Τσολακίδης Κ. (2011). Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Στατιστικής: Εφαρμογές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ευκλείδης Γ. σ.17. Αθήνα: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Υπό έκδοση). Kourtis-Kazoullis V., Tsolakidis C., Hrisafinas K. (2011). ICT and foreign/second language teacher training, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, July 7-9 Tapsis N., Tsolakidis C., Vitsilaki C. (2011). Virtual Worlds and Courese Dialogue, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, July 7-9 Kostas A., Sofos A., Tsolakidis C., Bratsalis K. (2011). Educational Web Communities in Greece: A Critical Survey, International Conference on Information Communication Technologies in Education, Rhodes, Greece, July 7-9 Liarakou G., Sakka E., Gavrilakis C., Tsolakidis C. (2011). Evaluation of Serious Games, as a Tool for Education for Sustainable Development, European Distance and E-learning Network, 20 th Annual Conference, Dublin, Ireland, June Kampouropoulou M., Tsolakidis C., Fokiali P. (2011). Occupations on Verge of Extinction and New Products: An Educational Project in the Context of Sustainable Development, European Distance and E-learning Network, 20 th Annual Conference, Dublin, Ireland, June Τσολακίδης Κ., Νικολάου Α., Πλατής Δ. (2011). Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις των Weblogs και Κοινότητες Μάθησης, 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ: Το ψηφιακό σχολείο, Πειραιάς, 22 & 23 Οκτωβρίου Tsolakidis C. (2011). Distance Learning in Crisis: To be rediscovered, European Distance and E- learning Network, Open Classroom Conference: Never Waste a Crisis, Ellinogermaniki Agogi, Athens, October 2011 Τσολακίδης, Κ. (2011). Επιμέλεια πρακτικών Θέμα: International Conference on Information Communications Technologies in Education. Παγκόσμιο Συνέδριο, Ρόδος, 7-9 Ιουλίου, Συνδιοργάνωση: The University College of the Fraser Valley και Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ξενοδοχείο Rodos Palace Hotel Αθανασιάδης Ηλίας Kokkinos, G., Athanassiades, E., Kimourtzis P., Gatsotis, P., Trantas, P. (2010) Historical cultura and consciousness: interaction with new educational policies. Teachers and students attitudes towards the past, science of history and history teaching in Greek Primary Education. Journal of the International Society for History Didactics, Παπαντωνάκης, Γ. Αθανασιάδης, Η., Καπλάνογλου, Μ., Πολίτης, Δ. (2010) Οι ιδέες των παιδιών για την Παιδική Λογοτεχνία. Τόπος, Αθήνα, 315 σ. Αθανασιάδης, Η., Γκόλια Π., Κασίδου, Σ., Κυρίδης, Α., Βαμβακίδου, Ι. (2010) Ανάλυση των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στη Δυτική Μακεδονία. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, 11, Πολυχρονοπούλου, Σ., Συριοπούλου, Χ., Αθανασιάδης, Η. (2010) Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική ένταξη παιδιών με αυτισμό. 1 ο πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ, Αθήνα,

16 Athanasiadis, I., Syriopoulou-Delli, Ch. (2010) Training and Motivation of Special Education Teachers in Greece. Review of European Studies, 2(1), Canadian Center of Science and Education, Αθανασιάδης Η., Στέφος Ε., Γιαλαμάς Β., Τσολακίδης Κ. (2010) Οι Νέες Τεχνολογίες και η Μέθοδος Project στη Διδασκαλία της Στατιστικής: Μελέτη Εφαρμογής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 27 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε., Αθανασιάδης, Η. (Επιμ.) (2010) Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 425 σ. Αθανασιάδης, Η. (2010) Ο αναλφαβητισμός κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αθανασιάδης Η. (Επιμ.) Διαστάσεις Έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, Tsolakidis, K., Athanasiadis, I., Fokiali P. (2010) Digital Divide in Departments of Education in Greece, EDEN 2010 Annual Conference, Valencia [Πρακτικά υπό ηλεκτρονική μορφή]. Γεώργιος Παπαντωνάκης, Ηλίας Αθανασιάδης & Ευστάθιος Στέφος. (2010) «Η κατανόηση του λογοτεχνικού κειμένου από μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχολεία της Ελλάδας». Νέα Παιδεία 134. Κλαδάκη, Μ., Αθανασιάδης, Η., Κατσαδώρος, Γ. (2011). Στάσεις και Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών για τη Θεατρική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διεργασίες σκέψεις στο Σχολείο και την Κοινωνία. Προοπτικές για ένα Αειφόρο Μέλλον. Πεδίο, σ.12 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Τραντάς, Π. (2011). Αντιλήψεις και διδακτικές πρακτικές των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο μάθημα της Ιστορίας. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Γ. Ν. Λεοντσίνη. (υπό έκδοση). σ. 31. Papantonakis, G., Athanassiadis, E., Frazis, G. (2011). The Viewpoints of Greek Teachers in Primary Education about Children s Liteerature, Greek Research in Australia. Proceedings of the Seventh Biennial International Conference of Greek Studies. Marietta Rosseto, George Couvalis, George Frazis, Maria Palaktsoglou, Michael Tsianikas, (eds). Adelaide: Flinders University, 8th International Conference on Greek Research. (υπό έκδοση). Liarakou, G., Athanasiadis, I., Gavrilakis, K. (2011). What Greek secondary school students believe about climate change. International Journal of Environmental and Science Education, σ. 19 (υπό έκδοση). Aθανασιάδης, Η., Συριοπούλου, Χ. (2011). Η φυσιογνωμία των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής. Δια βίου μάθηση και εκπαιδευτές ενηλίκων: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σ. 17 (υπό έκδοση). Aθανασιάδης, Η., Γαβριλάκης, Κ., Στέφος, Ε. (2011). Διερεύνηση γνώσεων μαθητών Λυκείου για τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 2 ο πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ, σ.10 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η. (2011). Οι απόψεις των δασκάλων για πλευρές ζωής των αλλοδαπών μαθητών τους. Συμπεράσματα από μια εμπειρική έρευνα για τη φυσιογνωμία των Ελλήνων δασκάλων. Χρ. Γκόβαρης (Επιμ.), Διδασκαλία και Μάθηση στο Διαπολιτισμικό Σχολείο. Αθήνα, Gutenberg, σ.14 (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η., Διαλέτης, Δ. (2011). Στατιστική ανάλυση του «Καταλόγου της Επιστημονικής Κοινότητας του 16 ου και 17 ου αιώνα» που συγκρότησε ο Richard S. Westfall. Μέρος Ι. Τα Πανεπιστήμια, Nεύσις, σ. 22 (υπό έκδοση).

17 Αθανασιάδης, Η. (2011). Ζητήματα που ανακύπτουν από στατιστικά στοιχεία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά το τέλος της οθωνικής περιόδου, σύμφωνα με την απογραφή του Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, σ. 13 (υπό έκδοση). Κιμουρτζής, Π., Κόκκινος Γ., Αθανασιάδης, Η., Γατσωτής, Π., Θεοδωράκου, Α. (2011). Εκπαιδευτική πολιτική για τις μειονότητες. Τα διδακτικά βιβλία της Ιστορίας στην Ελλάδα. Αθήνα, Μεταίχμιο (υπό έκδοση). Αθανασιάδης, Η. (2011). Επιστημονικός Συνεργάτης, Τα Δημόσια Έσοδα του Ελληνικού Κράτους, , Ψηφιακός δίσκος, Αθήνα (υπό εκτύπωση), ΚΕΠΕ/Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Πρόντζας, Ε., Κιμουρτζής, Π., Μέλιος, Ν., (Επιμ). Vlachos, K., Athanasiadis, E. (2011). The Implementation of the Intercultural Communicative Approach in Learning through the Use of Systematic Online Networking. Materials of the 42 nd Linguistics Colloquium, Verlag, Frankfurt / New York, σ. 8 Tsamparli, A., Athanassiadis, E. (2011). La relation Ecole Famille. Le cas de la Grèce. Eduquer en Europe à l heure de la postmodernité. Chronique Sociale à Lyon, σ. 14 Polikarpos Karamouzis, P. & Athanasiadis E. (2011). Religiosity and education. The views of Greek student teachers on the religious education course. Religious Education (υπό έκδοση). Καραμούζης, Π. & Αθανασιάδης, Η. (2011). Θρησκεία Εκπαίδευση Μετανεωτερικότητα. Απόψεις και Στάσεις των υποψηφίων δασκάλων, φοιτητών και φοιτητριών για την Θρησκευτική Αγωγή. Αθήνα, Κριτική (υπό έκδοση). Τσαμπαρλή, Α., Αθανασιάδης, Η. & Κουνενού, Κ. (2011). Η έννοια της οικογένειας ενήλικες, Τετράδια Ψυχιατρικής Αθανασιάδης, Η., Στέφος, Ε., Γιαλαμάς, Β. & Τσολακίδης, Κ.(2011). Διδακτικές παρεμβάσεις στη διδασκαλία της Στατιστικής: Εφαρμογές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ευκλείδης Γ (υπό έκδοση). Athanasiadis, I., Papantonakis, G., Kaplanoglou, M., Kaplanoglou, G. (2011). Children s perceptions of folktales and narration in Greece: evidence from a novel micro-data set, Review of European Studies (υπό έκδοση). Καραμούζης, Π., Αθανασιάδης, Η. (2011) Θρησκεία, Εκπαίδευση, Μετανεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2011, 316 σ. Kampouropoulou, M., Fokiali, P., Athanasiadis, I., Stefos, E. (2011). Teaching Art using Technology : The views of High School students in Greece. Review of European Studies, Vol. 3, No. 2, December p.12 (forthcoming). Stefos, Ε., Athanasiadis I., Gialamas, B., & Tsolakidis, C. (2011). The Use of New Technologies and the Project Method in Teaching Statistics: A Case Study in Higher Education. HMS i JME, Volume pp Kampouropoulou, M., Athanasiadis, I., Stefos, E. (2011). Students views on the use of New Technologies in Art education: An interdisciplinary approach to Higher Education. Review of European Studies,Vol. 3, No. 1, June, pp Tsolakidis, K., Gialamas, V., Athanasiadis, I., & Stefos, E. (2011). Teaching Statistics using web tools in the Higher Education. Astrolavos, 14, pp

18 Kalouri, R., Athanasiadis, I., & Stefos, E. (2011). The social background of the students of the Greek Technological Educational Institutions. In the Proceedings of the International Scientific Conference era-6, p.9. Athens Tsolakidis, C., Gialamas, V., Athanasiadis, I., Stefos, E., & Nikolopoulou, K. (2011). Website development in the teaching of Statistics. Applications with the use of New Technologies in Higher Education. In K. Glezou & N. Tzimopoulos (Eds.), Proceedings of the 6 th Panhellenic Conference for the Information and Communication Technologies in Education. p.9. Syros. Βρατσάλης Κώστας Κώστας, Α., Βρατσάλης, Κ., Σοφός, Α. (2011) Διαδικτυακές Κοινότητες: Διερεύνηση προσδοκιών εκπαιδευτικών & χρήσης υπηρεσιών. Στο: Παναγιωτακόπουλος, Χ. (Επιμ.), Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα Οκτωβρίου Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου ( ). Βρατσάλης, Κ. (2010). Τρία καίρια ζητήματα για τα παιδαγωγικά τμήματα: Κοινός πυρήνας μαθημάτων Κατευθύνσεις Ενοποίηση Τμημάτων. Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων. Νοέμβριος Ρέθυμνο Βρατσάλης, Κ. (2010). Από τον ένα δάσκαλο σε κάθε τάξη, στο δάσκαλο κατεύθυνσης στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σύνοδος Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων. Ιωάννινα, Ιανουάριος, 2010 Σκούρτου Ελένη Σκούρτου, Ε. (2011): Διγλωσσία στο Σχολείο, Αθήνα: Gutenberg Μπερζαμάνη, Θ., Σκούρτου, Ε. (2011): Βιογραφική Πορεία Δίγλωσσων Ομιλητών: Ποιοτικές Προσεγγίσεις στην Κατανόηση της Διγλωσσίας, στο: Αθανασιάδης, Η. (επμλ): Διαστάσεις Έρευνας στο Χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics

Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics. BSc in Mathematics University of Athens, Gr., PhD in Didactics of Mathematics Maria Moskofoglou-Chionidou Position/Status Associate Professor Mathematics Education and Didactics of Mathematics E-mail Address mchionidou@rhodes.aegean.gr Qualifications BSc in Mathematics University

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2011-2012 12 41 2 64 2 27 4 11 3 1 2012-2013 6 24 _ 32 1 31 9 5 11 1 Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων Επιστημονικής & Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη 1.Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Σεχίδης Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρόδος Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο

Βιογραφικό. Διδακτικό έργο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βιογραφικό Ο Χρήστος Ηρ. Αντωνίου γεννήθηκε στη Ζούζουλη Καστοριάς. 1977: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1982: Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Magister

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Γιάννα Κατσιαµπούρα Εξωτερική Επιστηµονική Συνεργάτης Τµήµα Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. 210 7273558 Fax: 210 7246212 E-mail: katsiampoura@eie.gr Website: www.hpdst.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1988: Πτυχίο Τµήµατος Φιλοσοφίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας Πανεπιστημίου Paris 5 - René Descartes. 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε 1. στην Ελλάδα. Mία πρώτη προσέγγιση με βάση τους οδηγούς σπουδών των τμημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 90 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Α. Τριλιανός Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Αθανάσιος Α. Τριλιανός είναι Καθηγητής της Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός

Φιλόλογος-Ειδική παιδαγωγός ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Χρυσάνθη Σολομωνίδου Διεύθυνση Λεωφόρος Ιωνίας 169 Κάτω Πατήσια, 10445 Τηλέφωνο 697-37.41.283 210-8324605 E-mail aeropoli@otenet.gr Ειδικότητα ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Φιλόλογος-Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22).

Πτυχιακές: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2002). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς (8.22). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ελισσάβετ Χλαπάνα Θέση: Μόνιμο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα, 5/6/2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής για το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική παρουσίαση

Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική παρουσίαση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Ερευνητικό Έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού Π ροσωπικού (Δ.Ε.Π.).του Τμήματος: Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Άγαμος nipiagogcs@windowslive.com ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΏΝΥΜΟ: ΝΤΙΛΟΥΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31/10/1986 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πενταπλάτανος Τ.Κ. 58100, Γιαννιτσά. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382020780, 6976063627 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016

Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Πρόγραμμα ERASMUS+ Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasus για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2015 2016 Τμήμα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ακαδημαϊκός υπεύθυνος ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου

Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου Α Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική εργασία B Λυκείου Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση Νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γλέζου Κατερίνα Διονύσιος Μακρυπόδης Σ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα