APA style. American Psychological Association

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APA style. American Psychological Association"

Transcript

1 APA style American Psychological Association Ο American Psychological Association συνιστά τον μεγαλύτερο επιστημονικό και επαγγελματικό οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ψυχολογίας. Το APA Style αναπτύχθηκε πριν από 80 χρόνια από μια ομάδα κοινωνικών επιστημόνων, με σκοπό την καθιέρωση προτύπων συγγραφής επιστημονικού και ακαδημαϊκού έργου, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων του κλάδου. Συγκεκριμένα, τα πρότυπα διέπονται από κανόνες που αφορούν στη δομή, στα σημεία στίξης, στις συντμήσεις, στη δημιουργία πινάκων, στην επιλογή επικεφαλίδων, στην σύνταξη παραπομπών και στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Πλέον, το APA Style είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία, Γλωσσολογία, Κοινωνιολογία, Οικονομικά & Εγκληματολογία), στη Νοσηλευτική και στις Επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος οδηγός εξετάζει αποκλειστικά τον τρόπο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών. Οι παραπομπές αποτελούνται από δύο μέρη, τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.). Οι Παρενθετικές Παραπομπές ή Εντός του Κειμένου Παραπομπές (In-text citations), βρίσκονται μέσα στο κείμενο και καταγράφουν κυρίως τα στοιχεία του συγγραφέα και του έτους έκδοσης της πηγής προς την οποία γίνεται η αναφορά. Αντίθετα, οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές (References) εμφανίζονται σε μια λίστα στο τέλος της εργασίας, αλφαβητικά, με τα πλήρη στοιχεία της πηγής, ούτως ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατευθυνθεί για περαιτέρω έρευνα. Ό,τι αναφορές υπάρχουν στις Παρενθετικές Παραπομπές θα πρέπει να βρίσκονται και στις Βιβλιογραφικές Παραπομπές και αντίστροφα [με εξαίρεση δύο περιπτώσεων, την ηλεκτρονική επικοινωνία ( ) και τον ιστότοπο, που παρουσιάζονται μόνο στις παρενθετικές παραπομπές και όχι στις βιβλιογραφικές]. Σε περίπτωση που ο ερευνητής θεωρεί απαραίτητο για την

2 εργασία του να δώσει σημπληρωματικές σημειώσεις και επεξηγήσεις, τότε μπορεί να το κάνει μέσω των υποσημειώσεων (footnotes/endnotes), αν και το APA Style δεν συνιστά τη χρήση τους Ο οδηγός παρουσιάζει αρχικά γενικές πληροφορίες για τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.), για τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και για τις υποσημειώσεις (footnotes/endnotes). Ακολουθούν περιπτώσεις τύπων πηγών όπου δίνονται οι κανόνες συνοδευόμενοι με παραδείγματα, αντίστοιχα και για τις δύο παραπομπές. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα οδηγό, βασίζονται στην APA Style 6 η έκδ. Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.) Οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου, συνεχίζοντας όμως την σελιδαρίθμησή του, με τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές. Ο τίτλος βρίσκεται στην κορυφή και στο κέντρο της σελίδας, δεν μπαίνει σε εισαγωγικά, δεν υπογραμμίζεται και δεν γράφεται με έντονη γραφή (bold). Η μορφή της λίστας είναι αλφαβητική, σε διπλό διάστιχο και προτείνεται η Times New Roman γραμματοσειρά, μεγέθους 12. Σε κάθε εγγραφή όλες οι γραμμές μετά την πρώτη, ξεκινούν με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Τα ονόματα των συγγραφέων αναστρέφονται (πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος). Οι εγγραφές στην λίστα καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο του 1 ου συγγραφέα ή του τίτλου, εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας. Για άρθρα, κεφάλαια και βιβλία, το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου γράφεται με κεφαλαίο, καθώς επίσης και της λέξης που ακολουθεί μετά από παύλα και άνω τελεία. Για τους τίτλους περιοδικών το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γράφεται με κεφαλαίο. Σε πλάγια γραφή (italics), εμφανίζονται τα βιβλία, οι τίτλοι περιοδικών και οι αριθμοί τόμων. Το APA Style παρέχει πολλές περιπτώσεις πηγών, αλλά όχι όλες. Στην περίπτωση που ένας τύπος πηγής δεν συμπεριλαμβάνεται στο APA Style, προτείνεται η προσαρμογή των κανόνων του πιο παραπλήσιου τύπου πηγής. Το δείγμα που ακολουθεί παρακάτω αφορά σε μερικά από τα παραδείγματα παραπομπών που χρησιμοποιήθηκαν στον οδηγό, με την μορφή που πρέπει να εμφανίζονται στη λίστα των Βιβλιογραφικών Παραπομπών.

3 Βιβλιογραφικές Παραπομπές Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) Όταν αναφέρεται ο τίτλος (εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας) γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης που αποτελείται από τέσσερα (4) γράμματα και πάνω. (π.χ. Management of Energy). Συμπεριλαμβάνονται και οι μικρότερες λέξεις που είναι ρήματα, ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα και επιρρήματα (π.χ. Why Economics Is Not Yet a Science) Οι σύνθετες λέξεις που χωρίζονται με ενωτικό, γράφονται και οι δύο με κεφαλαίο. (π.χ. Κοινωνιο-Γνωστική Προσέγγιση και Διδακτικές Διαδικασίες της Μάθησης των Φυσικών και Λογικό-Μαθηματικών Εννοιών στο Σχολείο), καθώς επίσης και η πρώτη λέξη μετά από παύλα και άνω κάτω τελεία (π.χ. Εμπόριο: Θεωρία, πολιτική, μάνατζμεντ. Γράφονται σε πλάγια γραφή ή υπογραμμισμένοι οι τίτλοι ολόκληρων έργων

4 (βιβλία, συλλογές, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ ή άλμπουμ). (π.χ. Game of Thrones) και μέσα σε εισαγωγικά οι τίτλοι μέρος έργων (άρθρα περιοδικών, επεισόδια τηλεοπτικών σειρών ή τραγούδια). (π.χ. "This Is a Man s World") Όταν ένα αυτολεξεί απόσπασμα από μια πηγή χρησιμοποιείται στο έργο του ερευνητή, το απόσπασμα αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά. Στο τέλος της φράσης αναγράφονται σε παρένθεση ο συγγραφέας, το έτος και οι σελίδες. [π.χ. «Ο διοικητής προϊόντος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ του κάθε προϊόντος για το οποίο είναι υπεύθυνος» (Πανηγυράκης, 2003, σ. 220).] Όταν παραφράζεται ή συνοψίζεται μια ιδέα από μια πηγή, τότε αναφέρεται ο συγγραφέας και το έτος (και προαιρετικά οι σελίδες). (π.χ. Σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (2003), ένα από τα καθήκοντα του διοικητή προϊόντος είναι ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ για το κάθε προϊόν υπό την ευθύνη του.) Υποσημειώσεις (footnotes) Στις υποσημειώσεις μπορεί να εισαχθούν δύο ειδών σημειώσεις, αυτές του περιεχομένου και αυτές των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη ροή του κειμένου, τοποθετείται ένας αραβικός αριθμός σε εκθετική μορφή ξεκινώντας από το ένα και συνεχίζοντας με αύξουσα σειρά. Αυτός ο αριθμητικός δείκτης ακολουθεί τα σημεία στίξης, εκτός της παύλας όπου προηγείται. Οι υποσημειώσεις αναγράφονται στο τέλος της σελίδας ως footnotes ή διαφορετικά στο τέλος της εργασίας σε μία λίστα σε ξεχωριστή σελίδα που φέρει τον τίτλο Υποσημειώσεις (Footnotes). Σε κάθε εγγραφή η πρώτη γραμμή ξεκινάει με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Στις υποσημειώσεις περιεχομένου θα μπουν είτε επεξηγηματικές πληροφορίες (παράδειγμα 1), είτε βιβλιογραφικές πληροφορίες (παράδειγμα 2), με στόχο την περαιτέρω έρευνα του αναγνώστη. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις υποσημειώσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που ο ερευνητής εισάγει στην εργασία του αυτολεξεί κείμενο άνω των 500 λέξεων από άλλη πηγή, απαιτείται η έγγραφη άδεια του συγγραφέα, η οποία και αναφέρεται στις υποσημειώσεις (footnotes). Παράδειγμα 1: το γερμανικό επιτόκιο είναι 3,0% και τα ομόλογα μιας άλλης χώρας εμφανίζουν spread μονάδων βάσης Παράδειγμα 2: μια από τις ομοιότητες μεταξύ του franchising 2 και της αποκλειστικής διανομής είναι ότι και στις δύο συμβάσεις επικρατεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης 1 ως "spread" νοείται η διαφορά, εξεφρασμένη σε μονάδες βάσης (όπου 1% ισοδυναμεί με 100 μονάδες βάσης) 2 Περισσότερες πληροφορίες για το franchising βλέπε Λαζαρίδης (2000)

5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Βιβλίο με έναν (1) συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Sloggett, J. E. (1984). Shipping finance: financing ships and mobile offshore installations. London: Fairplay Publication. Σημείωση: Ο τίτλος και ο υπότιτλος είναι σε πλάγια γραφή (italics) και τo πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου είναι κεφαλαίο Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Sloggett (1984, σ. 87) αναφέρει Μια άλλη προσέγγιση (Sloggett, 1984, σ. 87) τονίζει Βιβλίο με δύο (2) συγγραφείς Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με το σύμβολο & Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τους Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέα (1990, σ. 178) (Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέας, 1990, σ. 178) Βιβλίο με τρεις (3) έως επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Καρολίδης, Δ., Λαζακίδου, Α. & Ξαρχάκος, Κ. (2004). Εισαγωγή στην πληροφορική και το διαδίκτυο. Αθήνα: Άβακας.

6 Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και οι δύο (2) τελευταίοι με το σύμβολο & (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα & Επίθετο 3 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) ή Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα και Επίθετο 3 ου συγγραφέα (έτος) (σελίδες) π.χ. (Καρολίδης, Λαζακίδου & Ξαρχάκος, 2004, σ. 23) Οι Καρολίδης, Λαζακίδου και Ξαρχάκος (2004) πρότειναν (σ. 23) Σημείωση: αναφέρονται όλοι συγγραφείς την πρώτη φορά, και σε μεταγενέστερη παραπομπή αναφέρεται μόνο ο πρώτος και ακολουθεί «κα.» Βιβλίο με πάνω από επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο.( έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Σημείωση: οι έξι (6) πρώτοι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα, ακολουθούν τρεις (3) τελείες και συνεχίζεται με τον τελευταίο συγγραφέα. π.χ. Αποστολάκη, Α. Ι., Μιχαλακόπουλου Ν. Β., Μπακογιάννη Δ. Σ. Μπέμ, Α., Καραμπατζός, Γ. Ι. Χατζηχαριστός, Δ., Γαλάκος, Β. (2003). Πληροφορική. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές : Εκπαιδευτικό κείμενο ακαδημιών εμπορικού ναυτικού. Αθήνα : Ίδρυμα Ευγενίδου. Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα. (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα., έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη κα. (2003, σ. 80) από καταγεγραμμένες έρευνες (Αποστολάκης κα., 2003, σ. 80) Βιβλίο χωρίς συγγραφέα Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (έτος έκδοσης). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Σημείωση: ο τίτλος (σε πλάγια γραφή) παίρνει τη θέση του συγγραφέα. Τίτλος Βιβλίου (έτος)

7 π.χ. Στο βιβλίο Πληροφορική (1986) αναφέρεται Σημείωση: σημειώνεται ο τίτλος σε πλάγια γραφή και με κεφαλαία τις κύριες λέξεις (βλέπε Γενικές οδηγίες Π.Π.) Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Συλλογικό όργανο (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000).Μεταφορές και νέες τεχνολογίες = Transport and new technologies. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. όνομα συλλογικού οργάνου (έτος) ή (όνομα συλλογικού οργάνου, έτος) π.χ. αναφέρει η έρευνα (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000) υποδεικνύει.. Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο και ίδιο εκδότη Συλλογικό όργανο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Συγγραφέας. π.χ. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. (1954). Νομοθεσία περί αποδεκτών ναυτικής ικανότητος. Αθήνα: Συγγραφέας. Σημείωση: όταν το συλλογικό όργανο είναι το ίδιο με τον εκδότη, τότε στη θέση του εκδότη γράφουμε Συγγραφέας Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Βιβλία του ίδιου συγγραφέα Επίθετο, Ο. (παλαιότερο έτος έκδοσης ). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Επίθετο, Ο. (πρόσφατο έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Παντελίδης, Γ. Ν. (1996). Μαθηματική ανάλυση. Αθήνα: Ζήτη. Παντελίδης, Γ. Ν. (2000). Ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Σημείωση: οι εγγραφές παρατίθενται σύμφωνα με το έτος έκδοσης, από το παλαιότερο στο πιο πρόσφατο.

8 π.χ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τη χρήση του κρουσιμέτρου. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο τους. Επίθετο συγγραφέα (έτοςα) ή (Επίθετο συγγραφέα, έτοςα) π.χ. Ο Σίδερης κα. (1996α) παρουσίασε σύμφωνα με τον Σιδέρη (1996β) Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης, χρησιμοποιούνται πεζά γράμματα δίπλα από το έτος έκδοσης Βιβλία με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα και διαφορετικό τον 2 ο π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Μπάλλας, Α. Α. (2003). Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και αγορές. Αθήνα: Ευγ. Μπένου. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: Θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: εγγραφές με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το επίθετο του δεύτερου. Εγγραφές με τους ίδιους δύο πρώτους συγγραφείς, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το όνομα του τρίτου κοκ. Βιβλίο με επιμελητή (χωρίς συγγραφέα) Επίθετο επιμελητή, Ο. (Επιμ.). (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Blakeley, T. J. (Ed.). (1975). Themes in soviet marxist philosophy. Dordrecht: D. Reidel Publications. Επίθετο επιμελητή (έτος) ή (Επίθετο επιμελητή, έτος) π.χ. Among the proposals in Blakeley (1975)

9 Others (Blakeley, 1975) also proposed Βιβλίο με επιμελητή και συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Ο. Επίθετο επιμελητή (επιμ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Γκούβας, Χ. (1998). Η ιστορία της πληροφορικής. Μ. Γουρνιεζάκη (επιμ.). Αθήνα: Νέα Σύνορα. Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με ένα συγγραφέα Βιβλίο μεταφρασμένο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (Ο. Επίθετο μεταφραστή, μεταφρ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε π.χ. 1998). π.χ. Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Επίθετο (έτος πρωτότυπου έργου/ έτος μεταφρασμένου έργου) π.χ. Ο Kissinger (2000/2002) Βιβλίο με νέα έκδοση Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (αριθμός έκδ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Τζεκίνης, Χ., Παπαδόπουλος, Ν. Λ. & Μαντές, Γ. Α. (1988). Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (2 η έκδ.). Αθήνα: Γαλαίος. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Οι Τζεκίνης, Παπαδόπουλος, και Μαντές, (1988) αναφέρονται σε Κεφάλαιο βιβλίου

10 Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου (σελίδες κεφαλαίου). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Worthington & Carruthers, 2006, pp ) Πολύτομο Έργο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος (αριθμός τόμων). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Runciman, S. (1984). A history of the crusades (τ. 1-3). Harmondsworth: Penguin Books. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Runciman, 1984, σ. 77) Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Milroy, 2002) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) με συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

11 π.χ. Πριμέντας, Ν. (1986). Σχέδιο υφάσματος. Σε Λεξικό κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας (σ. 87). Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. ο Πριμέντας (1986, σ. 87) ορίζει το σχέδιο υφάσματος ως Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) χωρίς συγγραφέα Τίτλος. (έτος έκδοσης). Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Η κατάλυση του περσικού κράτους ( π.χ.). (1973). Σε Ιστορία του ελληνικού έθνους. (τ. 4, σ ). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. π.χ. σημειώνεται ότι («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», 1973) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Γεωργακάς, Δ. ([x.x.]). Aπεδάφιση. Σε Ελληνο-Αγγλικό λεξικό. Ανακτήθηκε από Διατριβή σε έντυπη μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μη εκδοθείσα διδακτορική διατριβή). Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής. π.χ. Χρήστου, Ε. (2001). Πιστοποιητικά ποιότητας τροφίμων: έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας. (Μη εκδοθείσα Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα. Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή

12 (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Χρήστου (2001, σ. 101) εξετάζει Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής). Ανακτήθηκε από url π.χ. Πλαστήρα, Ε. (2014). Behavioural modeling in online auctions using data analysis. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα). Ανακτήθηκε από Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Πλαστήρα, 2014, σ. 87) Κυβερνητικές εκδόσεις Όνομα φορέα. (έτος). Τίτλος. (στοιχεία σειρά). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών. (2014). Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (45, 4). Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών Όνομα φορέα (έτος) ή (Όνομα φορέα, έτος) π.χ. αναφέρεται (Υπουργείο Εσωτερικών, 2014) Πρακτικά Συνεδρίου Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.)Τίτλος συνεδρίου (σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2006). Διαδίκτυο, βιβλιοθήκες και η προστασία του απορρήτου. Σε Γ. Γιαννακόπουλος (Επιμ.) Διαχείριση της γνώσης: Ο

13 παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης (σ ). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίθετο (έτος) ή π.χ. Η Κανελλοπούλου-Μπότη (2006) ανέφερε Παρουσίαση σε Συνέδριο Επίθετο, Ο. (έτος). Τίτλος εισήγησης. Εισήγηση στο Τίτλος Συνεδρίου. π.χ. Τζούνη, Α. (2011). Προκαταρκτική μελέτη των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λίμνης Κάρλα. Εισήγηση στο 4 ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας Αλιείας, Βόλος Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Τζούνη, 2011) Άρθρο έντυπου περιοδικού Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Omar, A. M. (2013). The teachers role in fostering independent learning in high schools in Zanzibar. IFLA, 39, (4), Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Omar, 2013) Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού με doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. doi:

14 π.χ. Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Σημείωση: Το doi συνδέει απευθείας στο πλήρες κείμενο του άρθρου εφόσον υπάρχει συνδρομή στο ηλεκτρονικό περιοδικό. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Couapel (2012) εκφράζει Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού χωρίς doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. Ανακτήθηκε από url π.χ. Liu, P. (2014). Analysis and comparison on novel Sensor network security access technology. Sensors & Transducers, 162, (1), Retrieved from Σημείωση: Αν το doi δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται το url της βάσης απ όπου ανακτήθηκε το άρθρο Επίθετο (έτος) ή π.χ. Liu (2014) argues Άρθρο σε έντυπη εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Προβόπουλος, Γ. (2014, Φεβρουάριος 28). Η χώρα χρειάζεται σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Η Ναυτεμπορική. σ Επίθετο (έτος) ή π.χ. Σύμφωνα με τον Προβόπουλο (2014)

15 Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας. Ανακτήθηκε από url π.χ. Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Μάρκου, 2014) Δικτυακός τόπος/website Σημείωση: Δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στην λίστα των Β.Π. εφόσον έχει αναφερθεί στις Π.Π. Τίτλος του δικτυακού τόπου π.χ. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για 15 μέρες. Ιστοσελίδα/webpage Επίθετο, Ο. (Ημερομηνία έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος δικτυακού τόπου. Ανακτήθηκε ημερομηνία ανάκτησης από url π.χ. Ανωμερίτης, Γ. (17 Φεβρουάριου 2014 ). Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά. Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ανακτήθηκε 19 Μαρτίου 2014 από Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ημερομηνία έκδοσης, χρησιμοποιείται [χ.χ.] / [n.d] για ξενόγλωσσες εγγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τις Π.Π. π.χ. (Ανωμερίτης, 2014) Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

16 Ευρωπαϊκή Ένωση, Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έτος έκδοσης), Τίτλος δημοσίευσης. Ανακτήθηκε από π.χ. European Union, European Agency for Safety and Health at Work (2014), New risks and trends in the safety and health of women at work. Retrieved from https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-new-risks-trends-oshwomen Όνομα οργανισμού (έτος) ή (Όνομα οργανισμού, έτος) π.χ. (European Agency for Safety and Health at Work, 2014) Οπτικοακουστικό Υλικό Επίθετο Παραγωγού, Ο. & Επίθετο Σκηνοθέτη, Ο. (έτος). Τίτλος [κινηματογραφική ταινία]. Τόπος παραγωγής: Εταιρεία παραγωγής π.χ. Becker, Ch. & Gansel, D. (2008). The wave [Motion picture]. Germany: Rat Pack Filmproduktion Επίθετο Σκηνοθέτη (έτος) ή (Επίθετο Σκηνοθέτη, έτος) π.χ. στην ταινία αυτή o Gansel (2008) δείχνει Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Σημείωση: Δεν γίνεται παραπομπή στην λίστα των Β.Π. παρά μόνο στις Π.Π. (Επίθετο αποστολέα, προσωπική επικοινωνία, ημερομηνία, έτος) π.χ. (Hopkins, personal communication, 22 March, 2014). Blog Επίθετο, Ο. (έτος, ημερομηνία δημοσίευσης/ τελευταίας ενημέρωσης). Τίτλος. Ανακτήθηκε από: url (Ημερομηνία πρόσβασης)

17 π.χ. Καμμάς, Π. (2014, 24 Ιανουαρίου). Ενδιαφέροντες άνθρωποι, αδιάφορα blogs. Ανακτήθηκε από: (2014, 20 Μαρτίου) Σημείωση: Ο τίτλος δεν γράφεται σε πλάγια μορφή. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Καμμάς (2014) προτείνει

18 Βιβλιογραφικές Παραπομπές American Psychological Association (2014). About APA style. Available at: [Access 20 February 2014]. Charles Darwin University (2014). CDU APA 6 th referencing style guide. Available at: [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). APA style. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). APA style workshop. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Footnotes and endnotes. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/04/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). General format. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). In-text citations: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). In-text citations: the basics. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: articles in periodicals. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/07/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). Reference list: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: basic rules. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: books. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: electronic resources (web publications). Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: other non print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/11/ [Access 22 February 2014] Purdue University (2014). Reference list: other print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/09/ [Access 22 February 2014]

19 University College Dublin Library (2011). APA referencing style. Available at: [Access 24 February 2014]

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Απο που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας; Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ του 3 ου ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)...

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... Οδηγίες Καταχώρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... 5 2.1. Τι είναι η ΠΥΚΑ;... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιακές που αναλαμβάνει η κα Σαμαντά αναφέρονται σε ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται μέσω πρωτογενούς έρευνας η οποία μπορεί να είναι Ποσοτική ή Ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αιγάλεω 2012 Γενικές Οδηγίες Ο σκοπός της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να εφαρμόσει επιτυχώς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη)

Χρήσιµος οδηγός συγγραφής. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Εκδοτικές οδηγίες Χρήσιµος οδηγός συγγραφής Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα Θεσσαλονίκη) Αθήνα Ιπποκράτους 23, 106 79 Θεσσαλονίκη Εθνικής Αµύνης 42, 546 21 Φράγκων 1, 546 26 e-mail: info@sakkoulas.gr http://www.sakkoulas.gr

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Παντελής Γεωργογιάννης Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Πάτρα, 2013 2 Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες 5 2. Επιπρόσθετες πληροφορίες 5 3. Δομή εργασιών 5 3.1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel

Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Έρευνα για την τηλεόραση, επεξεργασία των στοιχείων στο MS-Excel Ακάσης Κωνσταντίνος 1, Αντωνιάδης Χρυσόστομος 2, Αργυράκης Παναγιώτης 3, Αρτοπούλου Αναστασία 4, Βάγγου Χαρά 5, Βερβερίδου Δέσποινα 6, Γιαννούδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

CardioSource Plus για Ιδρύματα Οδηγός χρήσης www.cardiosource.org

CardioSource Plus για Ιδρύματα Οδηγός χρήσης www.cardiosource.org CardioSource Plus για Ιδρύματα Οδηγός χρήσης www.cardiosource.org 1. Πως οι Ανθρωποι στο Δικό μου Ιδρυμα Αποκτούν Πρόσβαση στο CardioSource Plus? Μπορείτε απλά να μεταβείτε στον (δικτυακό τόπο) www.cardiosource.org/cardiosourceplus

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 5ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Πράσινη ανάπτυξη Οι αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Πρώτη Σελίδα (Εξώφυλλο), Πρόλογο, Περίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δρόσος Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ροή εργασιών της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης με το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής κατάθεσης έχει τα εξής βασικά βήματα:

Η ροή εργασιών της διαδικασίας αυτοαρχειοθέτησης με το Σύστημα Διαχείρισης & Ηλεκτρονικής κατάθεσης έχει τα εξής βασικά βήματα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Χημείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τηλ.: 26510 07225 Fax: 26510 07006 Email: gramchem@cc.uoi.gr Website: www.chem.uoi.gr University of Ioannina Department of Chemistry

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας

Παντελής Γεωργογιάννης. Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Παντελής Γεωργογιάννης Οδηγίες συγγραφής βιβλιογραφικής και εμπειρικής-ερευνητικής εργασίας Πάτρα, 2010 1 Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες 3 2. Επιπρόσθετες πληροφορίες 3 3. Δομή εργασιών 3 3.1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Περιοδικό «Ναυτική Επιθεώρηση» - Διαγωνισμός. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τηλέφωνο 210-6551122 Φ. 073.922/04/0068 Σ. 114609

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας Πανεπιστήµιο Αθηνών Γιατί είναι σηµαντική η Εκπαίδευση στην Ιατρική Πληροφορική; 1. Η ιατρική γνώση

Διαβάστε περισσότερα