APA style. American Psychological Association

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APA style. American Psychological Association"

Transcript

1 APA style American Psychological Association Ο American Psychological Association συνιστά τον μεγαλύτερο επιστημονικό και επαγγελματικό οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ψυχολογίας. Το APA Style αναπτύχθηκε πριν από 80 χρόνια από μια ομάδα κοινωνικών επιστημόνων, με σκοπό την καθιέρωση προτύπων συγγραφής επιστημονικού και ακαδημαϊκού έργου, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων του κλάδου. Συγκεκριμένα, τα πρότυπα διέπονται από κανόνες που αφορούν στη δομή, στα σημεία στίξης, στις συντμήσεις, στη δημιουργία πινάκων, στην επιλογή επικεφαλίδων, στην σύνταξη παραπομπών και στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Πλέον, το APA Style είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία, Γλωσσολογία, Κοινωνιολογία, Οικονομικά & Εγκληματολογία), στη Νοσηλευτική και στις Επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος οδηγός εξετάζει αποκλειστικά τον τρόπο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών. Οι παραπομπές αποτελούνται από δύο μέρη, τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.). Οι Παρενθετικές Παραπομπές ή Εντός του Κειμένου Παραπομπές (In-text citations), βρίσκονται μέσα στο κείμενο και καταγράφουν κυρίως τα στοιχεία του συγγραφέα και του έτους έκδοσης της πηγής προς την οποία γίνεται η αναφορά. Αντίθετα, οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές (References) εμφανίζονται σε μια λίστα στο τέλος της εργασίας, αλφαβητικά, με τα πλήρη στοιχεία της πηγής, ούτως ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατευθυνθεί για περαιτέρω έρευνα. Ό,τι αναφορές υπάρχουν στις Παρενθετικές Παραπομπές θα πρέπει να βρίσκονται και στις Βιβλιογραφικές Παραπομπές και αντίστροφα [με εξαίρεση δύο περιπτώσεων, την ηλεκτρονική επικοινωνία ( ) και τον ιστότοπο, που παρουσιάζονται μόνο στις παρενθετικές παραπομπές και όχι στις βιβλιογραφικές]. Σε περίπτωση που ο ερευνητής θεωρεί απαραίτητο για την

2 εργασία του να δώσει σημπληρωματικές σημειώσεις και επεξηγήσεις, τότε μπορεί να το κάνει μέσω των υποσημειώσεων (footnotes/endnotes), αν και το APA Style δεν συνιστά τη χρήση τους Ο οδηγός παρουσιάζει αρχικά γενικές πληροφορίες για τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.), για τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και για τις υποσημειώσεις (footnotes/endnotes). Ακολουθούν περιπτώσεις τύπων πηγών όπου δίνονται οι κανόνες συνοδευόμενοι με παραδείγματα, αντίστοιχα και για τις δύο παραπομπές. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα οδηγό, βασίζονται στην APA Style 6 η έκδ. Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.) Οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου, συνεχίζοντας όμως την σελιδαρίθμησή του, με τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές. Ο τίτλος βρίσκεται στην κορυφή και στο κέντρο της σελίδας, δεν μπαίνει σε εισαγωγικά, δεν υπογραμμίζεται και δεν γράφεται με έντονη γραφή (bold). Η μορφή της λίστας είναι αλφαβητική, σε διπλό διάστιχο και προτείνεται η Times New Roman γραμματοσειρά, μεγέθους 12. Σε κάθε εγγραφή όλες οι γραμμές μετά την πρώτη, ξεκινούν με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Τα ονόματα των συγγραφέων αναστρέφονται (πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος). Οι εγγραφές στην λίστα καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο του 1 ου συγγραφέα ή του τίτλου, εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας. Για άρθρα, κεφάλαια και βιβλία, το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου γράφεται με κεφαλαίο, καθώς επίσης και της λέξης που ακολουθεί μετά από παύλα και άνω τελεία. Για τους τίτλους περιοδικών το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γράφεται με κεφαλαίο. Σε πλάγια γραφή (italics), εμφανίζονται τα βιβλία, οι τίτλοι περιοδικών και οι αριθμοί τόμων. Το APA Style παρέχει πολλές περιπτώσεις πηγών, αλλά όχι όλες. Στην περίπτωση που ένας τύπος πηγής δεν συμπεριλαμβάνεται στο APA Style, προτείνεται η προσαρμογή των κανόνων του πιο παραπλήσιου τύπου πηγής. Το δείγμα που ακολουθεί παρακάτω αφορά σε μερικά από τα παραδείγματα παραπομπών που χρησιμοποιήθηκαν στον οδηγό, με την μορφή που πρέπει να εμφανίζονται στη λίστα των Βιβλιογραφικών Παραπομπών.

3 Βιβλιογραφικές Παραπομπές Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) Όταν αναφέρεται ο τίτλος (εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας) γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης που αποτελείται από τέσσερα (4) γράμματα και πάνω. (π.χ. Management of Energy). Συμπεριλαμβάνονται και οι μικρότερες λέξεις που είναι ρήματα, ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα και επιρρήματα (π.χ. Why Economics Is Not Yet a Science) Οι σύνθετες λέξεις που χωρίζονται με ενωτικό, γράφονται και οι δύο με κεφαλαίο. (π.χ. Κοινωνιο-Γνωστική Προσέγγιση και Διδακτικές Διαδικασίες της Μάθησης των Φυσικών και Λογικό-Μαθηματικών Εννοιών στο Σχολείο), καθώς επίσης και η πρώτη λέξη μετά από παύλα και άνω κάτω τελεία (π.χ. Εμπόριο: Θεωρία, πολιτική, μάνατζμεντ. Γράφονται σε πλάγια γραφή ή υπογραμμισμένοι οι τίτλοι ολόκληρων έργων

4 (βιβλία, συλλογές, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ ή άλμπουμ). (π.χ. Game of Thrones) και μέσα σε εισαγωγικά οι τίτλοι μέρος έργων (άρθρα περιοδικών, επεισόδια τηλεοπτικών σειρών ή τραγούδια). (π.χ. "This Is a Man s World") Όταν ένα αυτολεξεί απόσπασμα από μια πηγή χρησιμοποιείται στο έργο του ερευνητή, το απόσπασμα αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά. Στο τέλος της φράσης αναγράφονται σε παρένθεση ο συγγραφέας, το έτος και οι σελίδες. [π.χ. «Ο διοικητής προϊόντος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ του κάθε προϊόντος για το οποίο είναι υπεύθυνος» (Πανηγυράκης, 2003, σ. 220).] Όταν παραφράζεται ή συνοψίζεται μια ιδέα από μια πηγή, τότε αναφέρεται ο συγγραφέας και το έτος (και προαιρετικά οι σελίδες). (π.χ. Σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (2003), ένα από τα καθήκοντα του διοικητή προϊόντος είναι ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ για το κάθε προϊόν υπό την ευθύνη του.) Υποσημειώσεις (footnotes) Στις υποσημειώσεις μπορεί να εισαχθούν δύο ειδών σημειώσεις, αυτές του περιεχομένου και αυτές των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη ροή του κειμένου, τοποθετείται ένας αραβικός αριθμός σε εκθετική μορφή ξεκινώντας από το ένα και συνεχίζοντας με αύξουσα σειρά. Αυτός ο αριθμητικός δείκτης ακολουθεί τα σημεία στίξης, εκτός της παύλας όπου προηγείται. Οι υποσημειώσεις αναγράφονται στο τέλος της σελίδας ως footnotes ή διαφορετικά στο τέλος της εργασίας σε μία λίστα σε ξεχωριστή σελίδα που φέρει τον τίτλο Υποσημειώσεις (Footnotes). Σε κάθε εγγραφή η πρώτη γραμμή ξεκινάει με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Στις υποσημειώσεις περιεχομένου θα μπουν είτε επεξηγηματικές πληροφορίες (παράδειγμα 1), είτε βιβλιογραφικές πληροφορίες (παράδειγμα 2), με στόχο την περαιτέρω έρευνα του αναγνώστη. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις υποσημειώσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που ο ερευνητής εισάγει στην εργασία του αυτολεξεί κείμενο άνω των 500 λέξεων από άλλη πηγή, απαιτείται η έγγραφη άδεια του συγγραφέα, η οποία και αναφέρεται στις υποσημειώσεις (footnotes). Παράδειγμα 1: το γερμανικό επιτόκιο είναι 3,0% και τα ομόλογα μιας άλλης χώρας εμφανίζουν spread μονάδων βάσης Παράδειγμα 2: μια από τις ομοιότητες μεταξύ του franchising 2 και της αποκλειστικής διανομής είναι ότι και στις δύο συμβάσεις επικρατεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης 1 ως "spread" νοείται η διαφορά, εξεφρασμένη σε μονάδες βάσης (όπου 1% ισοδυναμεί με 100 μονάδες βάσης) 2 Περισσότερες πληροφορίες για το franchising βλέπε Λαζαρίδης (2000)

5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Βιβλίο με έναν (1) συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Sloggett, J. E. (1984). Shipping finance: financing ships and mobile offshore installations. London: Fairplay Publication. Σημείωση: Ο τίτλος και ο υπότιτλος είναι σε πλάγια γραφή (italics) και τo πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου είναι κεφαλαίο Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Sloggett (1984, σ. 87) αναφέρει Μια άλλη προσέγγιση (Sloggett, 1984, σ. 87) τονίζει Βιβλίο με δύο (2) συγγραφείς Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με το σύμβολο & Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τους Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέα (1990, σ. 178) (Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέας, 1990, σ. 178) Βιβλίο με τρεις (3) έως επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Καρολίδης, Δ., Λαζακίδου, Α. & Ξαρχάκος, Κ. (2004). Εισαγωγή στην πληροφορική και το διαδίκτυο. Αθήνα: Άβακας.

6 Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και οι δύο (2) τελευταίοι με το σύμβολο & (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα & Επίθετο 3 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) ή Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα και Επίθετο 3 ου συγγραφέα (έτος) (σελίδες) π.χ. (Καρολίδης, Λαζακίδου & Ξαρχάκος, 2004, σ. 23) Οι Καρολίδης, Λαζακίδου και Ξαρχάκος (2004) πρότειναν (σ. 23) Σημείωση: αναφέρονται όλοι συγγραφείς την πρώτη φορά, και σε μεταγενέστερη παραπομπή αναφέρεται μόνο ο πρώτος και ακολουθεί «κα.» Βιβλίο με πάνω από επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο.( έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Σημείωση: οι έξι (6) πρώτοι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα, ακολουθούν τρεις (3) τελείες και συνεχίζεται με τον τελευταίο συγγραφέα. π.χ. Αποστολάκη, Α. Ι., Μιχαλακόπουλου Ν. Β., Μπακογιάννη Δ. Σ. Μπέμ, Α., Καραμπατζός, Γ. Ι. Χατζηχαριστός, Δ., Γαλάκος, Β. (2003). Πληροφορική. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές : Εκπαιδευτικό κείμενο ακαδημιών εμπορικού ναυτικού. Αθήνα : Ίδρυμα Ευγενίδου. Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα. (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα., έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη κα. (2003, σ. 80) από καταγεγραμμένες έρευνες (Αποστολάκης κα., 2003, σ. 80) Βιβλίο χωρίς συγγραφέα Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (έτος έκδοσης). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Σημείωση: ο τίτλος (σε πλάγια γραφή) παίρνει τη θέση του συγγραφέα. Τίτλος Βιβλίου (έτος)

7 π.χ. Στο βιβλίο Πληροφορική (1986) αναφέρεται Σημείωση: σημειώνεται ο τίτλος σε πλάγια γραφή και με κεφαλαία τις κύριες λέξεις (βλέπε Γενικές οδηγίες Π.Π.) Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Συλλογικό όργανο (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000).Μεταφορές και νέες τεχνολογίες = Transport and new technologies. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. όνομα συλλογικού οργάνου (έτος) ή (όνομα συλλογικού οργάνου, έτος) π.χ. αναφέρει η έρευνα (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000) υποδεικνύει.. Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο και ίδιο εκδότη Συλλογικό όργανο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Συγγραφέας. π.χ. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. (1954). Νομοθεσία περί αποδεκτών ναυτικής ικανότητος. Αθήνα: Συγγραφέας. Σημείωση: όταν το συλλογικό όργανο είναι το ίδιο με τον εκδότη, τότε στη θέση του εκδότη γράφουμε Συγγραφέας Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Βιβλία του ίδιου συγγραφέα Επίθετο, Ο. (παλαιότερο έτος έκδοσης ). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Επίθετο, Ο. (πρόσφατο έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Παντελίδης, Γ. Ν. (1996). Μαθηματική ανάλυση. Αθήνα: Ζήτη. Παντελίδης, Γ. Ν. (2000). Ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Σημείωση: οι εγγραφές παρατίθενται σύμφωνα με το έτος έκδοσης, από το παλαιότερο στο πιο πρόσφατο.

8 π.χ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τη χρήση του κρουσιμέτρου. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο τους. Επίθετο συγγραφέα (έτοςα) ή (Επίθετο συγγραφέα, έτοςα) π.χ. Ο Σίδερης κα. (1996α) παρουσίασε σύμφωνα με τον Σιδέρη (1996β) Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης, χρησιμοποιούνται πεζά γράμματα δίπλα από το έτος έκδοσης Βιβλία με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα και διαφορετικό τον 2 ο π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Μπάλλας, Α. Α. (2003). Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και αγορές. Αθήνα: Ευγ. Μπένου. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: Θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: εγγραφές με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το επίθετο του δεύτερου. Εγγραφές με τους ίδιους δύο πρώτους συγγραφείς, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το όνομα του τρίτου κοκ. Βιβλίο με επιμελητή (χωρίς συγγραφέα) Επίθετο επιμελητή, Ο. (Επιμ.). (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Blakeley, T. J. (Ed.). (1975). Themes in soviet marxist philosophy. Dordrecht: D. Reidel Publications. Επίθετο επιμελητή (έτος) ή (Επίθετο επιμελητή, έτος) π.χ. Among the proposals in Blakeley (1975)

9 Others (Blakeley, 1975) also proposed Βιβλίο με επιμελητή και συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Ο. Επίθετο επιμελητή (επιμ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Γκούβας, Χ. (1998). Η ιστορία της πληροφορικής. Μ. Γουρνιεζάκη (επιμ.). Αθήνα: Νέα Σύνορα. Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με ένα συγγραφέα Βιβλίο μεταφρασμένο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (Ο. Επίθετο μεταφραστή, μεταφρ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε π.χ. 1998). π.χ. Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Επίθετο (έτος πρωτότυπου έργου/ έτος μεταφρασμένου έργου) π.χ. Ο Kissinger (2000/2002) Βιβλίο με νέα έκδοση Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (αριθμός έκδ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Τζεκίνης, Χ., Παπαδόπουλος, Ν. Λ. & Μαντές, Γ. Α. (1988). Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (2 η έκδ.). Αθήνα: Γαλαίος. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Οι Τζεκίνης, Παπαδόπουλος, και Μαντές, (1988) αναφέρονται σε Κεφάλαιο βιβλίου

10 Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου (σελίδες κεφαλαίου). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Worthington & Carruthers, 2006, pp ) Πολύτομο Έργο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος (αριθμός τόμων). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Runciman, S. (1984). A history of the crusades (τ. 1-3). Harmondsworth: Penguin Books. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Runciman, 1984, σ. 77) Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Milroy, 2002) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) με συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

11 π.χ. Πριμέντας, Ν. (1986). Σχέδιο υφάσματος. Σε Λεξικό κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας (σ. 87). Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. ο Πριμέντας (1986, σ. 87) ορίζει το σχέδιο υφάσματος ως Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) χωρίς συγγραφέα Τίτλος. (έτος έκδοσης). Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Η κατάλυση του περσικού κράτους ( π.χ.). (1973). Σε Ιστορία του ελληνικού έθνους. (τ. 4, σ ). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. π.χ. σημειώνεται ότι («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», 1973) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Γεωργακάς, Δ. ([x.x.]). Aπεδάφιση. Σε Ελληνο-Αγγλικό λεξικό. Ανακτήθηκε από Διατριβή σε έντυπη μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μη εκδοθείσα διδακτορική διατριβή). Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής. π.χ. Χρήστου, Ε. (2001). Πιστοποιητικά ποιότητας τροφίμων: έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας. (Μη εκδοθείσα Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα. Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή

12 (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Χρήστου (2001, σ. 101) εξετάζει Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής). Ανακτήθηκε από url π.χ. Πλαστήρα, Ε. (2014). Behavioural modeling in online auctions using data analysis. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα). Ανακτήθηκε από Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Πλαστήρα, 2014, σ. 87) Κυβερνητικές εκδόσεις Όνομα φορέα. (έτος). Τίτλος. (στοιχεία σειρά). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών. (2014). Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (45, 4). Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών Όνομα φορέα (έτος) ή (Όνομα φορέα, έτος) π.χ. αναφέρεται (Υπουργείο Εσωτερικών, 2014) Πρακτικά Συνεδρίου Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.)Τίτλος συνεδρίου (σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2006). Διαδίκτυο, βιβλιοθήκες και η προστασία του απορρήτου. Σε Γ. Γιαννακόπουλος (Επιμ.) Διαχείριση της γνώσης: Ο

13 παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης (σ ). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίθετο (έτος) ή π.χ. Η Κανελλοπούλου-Μπότη (2006) ανέφερε Παρουσίαση σε Συνέδριο Επίθετο, Ο. (έτος). Τίτλος εισήγησης. Εισήγηση στο Τίτλος Συνεδρίου. π.χ. Τζούνη, Α. (2011). Προκαταρκτική μελέτη των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λίμνης Κάρλα. Εισήγηση στο 4 ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας Αλιείας, Βόλος Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Τζούνη, 2011) Άρθρο έντυπου περιοδικού Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Omar, A. M. (2013). The teachers role in fostering independent learning in high schools in Zanzibar. IFLA, 39, (4), Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Omar, 2013) Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού με doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. doi:

14 π.χ. Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Σημείωση: Το doi συνδέει απευθείας στο πλήρες κείμενο του άρθρου εφόσον υπάρχει συνδρομή στο ηλεκτρονικό περιοδικό. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Couapel (2012) εκφράζει Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού χωρίς doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. Ανακτήθηκε από url π.χ. Liu, P. (2014). Analysis and comparison on novel Sensor network security access technology. Sensors & Transducers, 162, (1), Retrieved from Σημείωση: Αν το doi δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται το url της βάσης απ όπου ανακτήθηκε το άρθρο Επίθετο (έτος) ή π.χ. Liu (2014) argues Άρθρο σε έντυπη εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Προβόπουλος, Γ. (2014, Φεβρουάριος 28). Η χώρα χρειάζεται σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Η Ναυτεμπορική. σ Επίθετο (έτος) ή π.χ. Σύμφωνα με τον Προβόπουλο (2014)

15 Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας. Ανακτήθηκε από url π.χ. Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Μάρκου, 2014) Δικτυακός τόπος/website Σημείωση: Δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στην λίστα των Β.Π. εφόσον έχει αναφερθεί στις Π.Π. Τίτλος του δικτυακού τόπου π.χ. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για 15 μέρες. Ιστοσελίδα/webpage Επίθετο, Ο. (Ημερομηνία έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος δικτυακού τόπου. Ανακτήθηκε ημερομηνία ανάκτησης από url π.χ. Ανωμερίτης, Γ. (17 Φεβρουάριου 2014 ). Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά. Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ανακτήθηκε 19 Μαρτίου 2014 από Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ημερομηνία έκδοσης, χρησιμοποιείται [χ.χ.] / [n.d] για ξενόγλωσσες εγγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τις Π.Π. π.χ. (Ανωμερίτης, 2014) Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

16 Ευρωπαϊκή Ένωση, Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έτος έκδοσης), Τίτλος δημοσίευσης. Ανακτήθηκε από π.χ. European Union, European Agency for Safety and Health at Work (2014), New risks and trends in the safety and health of women at work. Retrieved from https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-new-risks-trends-oshwomen Όνομα οργανισμού (έτος) ή (Όνομα οργανισμού, έτος) π.χ. (European Agency for Safety and Health at Work, 2014) Οπτικοακουστικό Υλικό Επίθετο Παραγωγού, Ο. & Επίθετο Σκηνοθέτη, Ο. (έτος). Τίτλος [κινηματογραφική ταινία]. Τόπος παραγωγής: Εταιρεία παραγωγής π.χ. Becker, Ch. & Gansel, D. (2008). The wave [Motion picture]. Germany: Rat Pack Filmproduktion Επίθετο Σκηνοθέτη (έτος) ή (Επίθετο Σκηνοθέτη, έτος) π.χ. στην ταινία αυτή o Gansel (2008) δείχνει Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Σημείωση: Δεν γίνεται παραπομπή στην λίστα των Β.Π. παρά μόνο στις Π.Π. (Επίθετο αποστολέα, προσωπική επικοινωνία, ημερομηνία, έτος) π.χ. (Hopkins, personal communication, 22 March, 2014). Blog Επίθετο, Ο. (έτος, ημερομηνία δημοσίευσης/ τελευταίας ενημέρωσης). Τίτλος. Ανακτήθηκε από: url (Ημερομηνία πρόσβασης)

17 π.χ. Καμμάς, Π. (2014, 24 Ιανουαρίου). Ενδιαφέροντες άνθρωποι, αδιάφορα blogs. Ανακτήθηκε από: (2014, 20 Μαρτίου) Σημείωση: Ο τίτλος δεν γράφεται σε πλάγια μορφή. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Καμμάς (2014) προτείνει

18 Βιβλιογραφικές Παραπομπές American Psychological Association (2014). About APA style. Available at: [Access 20 February 2014]. Charles Darwin University (2014). CDU APA 6 th referencing style guide. Available at: [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). APA style. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). APA style workshop. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Footnotes and endnotes. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/04/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). General format. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). In-text citations: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). In-text citations: the basics. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: articles in periodicals. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/07/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). Reference list: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: basic rules. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: books. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: electronic resources (web publications). Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: other non print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/11/ [Access 22 February 2014] Purdue University (2014). Reference list: other print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/09/ [Access 22 February 2014]

19 University College Dublin Library (2011). APA referencing style. Available at: [Access 24 February 2014]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -PROJECT ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΣΕΛΒΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ «Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30 26710

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών

Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Οδηγίες εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Βοήθημα για τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας Επιμέλεια: Γιώργος Γιαννακόπουλος Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Διονύσης Κόκκινος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» A.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς, 2013 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν ΣΤΗΝ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ & ΑΝΑΦΟΡΩΝ με βάση το βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας Πειραιάς 2012 Οδηγίες Συγγραφής Διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών στο ΕΠΠΑΙΚ Η Πτυχιακή εργασία Κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί µια πτυχιακή εργασία, µε σκοπό τησύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα µαθήµατα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 1. Σκοπός και Σημασία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 1 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1η/17.09.2003 απόφαση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών ( Τρόπος γραφής & Διαδικαστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗ: ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ιαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ @ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα