APA style. American Psychological Association

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APA style. American Psychological Association"

Transcript

1 APA style American Psychological Association Ο American Psychological Association συνιστά τον μεγαλύτερο επιστημονικό και επαγγελματικό οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της ψυχολογίας. Το APA Style αναπτύχθηκε πριν από 80 χρόνια από μια ομάδα κοινωνικών επιστημόνων, με σκοπό την καθιέρωση προτύπων συγγραφής επιστημονικού και ακαδημαϊκού έργου, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια και καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των επιστημόνων του κλάδου. Συγκεκριμένα, τα πρότυπα διέπονται από κανόνες που αφορούν στη δομή, στα σημεία στίξης, στις συντμήσεις, στη δημιουργία πινάκων, στην επιλογή επικεφαλίδων, στην σύνταξη παραπομπών και στην παρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Πλέον, το APA Style είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογία, Γλωσσολογία, Κοινωνιολογία, Οικονομικά & Εγκληματολογία), στη Νοσηλευτική και στις Επιχειρήσεις. Ο συγκεκριμένος οδηγός εξετάζει αποκλειστικά τον τρόπο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών. Οι παραπομπές αποτελούνται από δύο μέρη, τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.). Οι Παρενθετικές Παραπομπές ή Εντός του Κειμένου Παραπομπές (In-text citations), βρίσκονται μέσα στο κείμενο και καταγράφουν κυρίως τα στοιχεία του συγγραφέα και του έτους έκδοσης της πηγής προς την οποία γίνεται η αναφορά. Αντίθετα, οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές (References) εμφανίζονται σε μια λίστα στο τέλος της εργασίας, αλφαβητικά, με τα πλήρη στοιχεία της πηγής, ούτως ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατευθυνθεί για περαιτέρω έρευνα. Ό,τι αναφορές υπάρχουν στις Παρενθετικές Παραπομπές θα πρέπει να βρίσκονται και στις Βιβλιογραφικές Παραπομπές και αντίστροφα [με εξαίρεση δύο περιπτώσεων, την ηλεκτρονική επικοινωνία ( ) και τον ιστότοπο, που παρουσιάζονται μόνο στις παρενθετικές παραπομπές και όχι στις βιβλιογραφικές]. Σε περίπτωση που ο ερευνητής θεωρεί απαραίτητο για την

2 εργασία του να δώσει σημπληρωματικές σημειώσεις και επεξηγήσεις, τότε μπορεί να το κάνει μέσω των υποσημειώσεων (footnotes/endnotes), αν και το APA Style δεν συνιστά τη χρήση τους Ο οδηγός παρουσιάζει αρχικά γενικές πληροφορίες για τις Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.), για τις Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) και για τις υποσημειώσεις (footnotes/endnotes). Ακολουθούν περιπτώσεις τύπων πηγών όπου δίνονται οι κανόνες συνοδευόμενοι με παραδείγματα, αντίστοιχα και για τις δύο παραπομπές. Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα οδηγό, βασίζονται στην APA Style 6 η έκδ. Βιβλιογραφικές Παραπομπές (Β.Π.) Οι Βιβλιογραφικές Παραπομπές εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του κειμένου, συνεχίζοντας όμως την σελιδαρίθμησή του, με τίτλο Βιβλιογραφικές Παραπομπές. Ο τίτλος βρίσκεται στην κορυφή και στο κέντρο της σελίδας, δεν μπαίνει σε εισαγωγικά, δεν υπογραμμίζεται και δεν γράφεται με έντονη γραφή (bold). Η μορφή της λίστας είναι αλφαβητική, σε διπλό διάστιχο και προτείνεται η Times New Roman γραμματοσειρά, μεγέθους 12. Σε κάθε εγγραφή όλες οι γραμμές μετά την πρώτη, ξεκινούν με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Τα ονόματα των συγγραφέων αναστρέφονται (πρώτα το επίθετο και μετά το αρχικό του ονόματος). Οι εγγραφές στην λίστα καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επίθετο του 1 ου συγγραφέα ή του τίτλου, εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας. Για άρθρα, κεφάλαια και βιβλία, το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου γράφεται με κεφαλαίο, καθώς επίσης και της λέξης που ακολουθεί μετά από παύλα και άνω τελεία. Για τους τίτλους περιοδικών το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γράφεται με κεφαλαίο. Σε πλάγια γραφή (italics), εμφανίζονται τα βιβλία, οι τίτλοι περιοδικών και οι αριθμοί τόμων. Το APA Style παρέχει πολλές περιπτώσεις πηγών, αλλά όχι όλες. Στην περίπτωση που ένας τύπος πηγής δεν συμπεριλαμβάνεται στο APA Style, προτείνεται η προσαρμογή των κανόνων του πιο παραπλήσιου τύπου πηγής. Το δείγμα που ακολουθεί παρακάτω αφορά σε μερικά από τα παραδείγματα παραπομπών που χρησιμοποιήθηκαν στον οδηγό, με την μορφή που πρέπει να εμφανίζονται στη λίστα των Βιβλιογραφικών Παραπομπών.

3 Βιβλιογραφικές Παραπομπές Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) Όταν αναφέρεται ο τίτλος (εφόσον δεν υπάρχει συγγραφέας) γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης που αποτελείται από τέσσερα (4) γράμματα και πάνω. (π.χ. Management of Energy). Συμπεριλαμβάνονται και οι μικρότερες λέξεις που είναι ρήματα, ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα και επιρρήματα (π.χ. Why Economics Is Not Yet a Science) Οι σύνθετες λέξεις που χωρίζονται με ενωτικό, γράφονται και οι δύο με κεφαλαίο. (π.χ. Κοινωνιο-Γνωστική Προσέγγιση και Διδακτικές Διαδικασίες της Μάθησης των Φυσικών και Λογικό-Μαθηματικών Εννοιών στο Σχολείο), καθώς επίσης και η πρώτη λέξη μετά από παύλα και άνω κάτω τελεία (π.χ. Εμπόριο: Θεωρία, πολιτική, μάνατζμεντ. Γράφονται σε πλάγια γραφή ή υπογραμμισμένοι οι τίτλοι ολόκληρων έργων

4 (βιβλία, συλλογές, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ ή άλμπουμ). (π.χ. Game of Thrones) και μέσα σε εισαγωγικά οι τίτλοι μέρος έργων (άρθρα περιοδικών, επεισόδια τηλεοπτικών σειρών ή τραγούδια). (π.χ. "This Is a Man s World") Όταν ένα αυτολεξεί απόσπασμα από μια πηγή χρησιμοποιείται στο έργο του ερευνητή, το απόσπασμα αυτό μπαίνει σε εισαγωγικά. Στο τέλος της φράσης αναγράφονται σε παρένθεση ο συγγραφέας, το έτος και οι σελίδες. [π.χ. «Ο διοικητής προϊόντος είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ του κάθε προϊόντος για το οποίο είναι υπεύθυνος» (Πανηγυράκης, 2003, σ. 220).] Όταν παραφράζεται ή συνοψίζεται μια ιδέα από μια πηγή, τότε αναφέρεται ο συγγραφέας και το έτος (και προαιρετικά οι σελίδες). (π.χ. Σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (2003), ένα από τα καθήκοντα του διοικητή προϊόντος είναι ο σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος Μάρκετινγκ για το κάθε προϊόν υπό την ευθύνη του.) Υποσημειώσεις (footnotes) Στις υποσημειώσεις μπορεί να εισαχθούν δύο ειδών σημειώσεις, αυτές του περιεχομένου και αυτές των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη ροή του κειμένου, τοποθετείται ένας αραβικός αριθμός σε εκθετική μορφή ξεκινώντας από το ένα και συνεχίζοντας με αύξουσα σειρά. Αυτός ο αριθμητικός δείκτης ακολουθεί τα σημεία στίξης, εκτός της παύλας όπου προηγείται. Οι υποσημειώσεις αναγράφονται στο τέλος της σελίδας ως footnotes ή διαφορετικά στο τέλος της εργασίας σε μία λίστα σε ξεχωριστή σελίδα που φέρει τον τίτλο Υποσημειώσεις (Footnotes). Σε κάθε εγγραφή η πρώτη γραμμή ξεκινάει με εσοχή πέντε διαστημάτων (μιάμισης ίντσας) από το αριστερό περιθώριο. Στις υποσημειώσεις περιεχομένου θα μπουν είτε επεξηγηματικές πληροφορίες (παράδειγμα 1), είτε βιβλιογραφικές πληροφορίες (παράδειγμα 2), με στόχο την περαιτέρω έρευνα του αναγνώστη. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στις υποσημειώσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, στην περίπτωση που ο ερευνητής εισάγει στην εργασία του αυτολεξεί κείμενο άνω των 500 λέξεων από άλλη πηγή, απαιτείται η έγγραφη άδεια του συγγραφέα, η οποία και αναφέρεται στις υποσημειώσεις (footnotes). Παράδειγμα 1: το γερμανικό επιτόκιο είναι 3,0% και τα ομόλογα μιας άλλης χώρας εμφανίζουν spread μονάδων βάσης Παράδειγμα 2: μια από τις ομοιότητες μεταξύ του franchising 2 και της αποκλειστικής διανομής είναι ότι και στις δύο συμβάσεις επικρατεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης 1 ως "spread" νοείται η διαφορά, εξεφρασμένη σε μονάδες βάσης (όπου 1% ισοδυναμεί με 100 μονάδες βάσης) 2 Περισσότερες πληροφορίες για το franchising βλέπε Λαζαρίδης (2000)

5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Βιβλίο με έναν (1) συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Sloggett, J. E. (1984). Shipping finance: financing ships and mobile offshore installations. London: Fairplay Publication. Σημείωση: Ο τίτλος και ο υπότιτλος είναι σε πλάγια γραφή (italics) και τo πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης του τίτλου και του υπότιτλου είναι κεφαλαίο Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Sloggett (1984, σ. 87) αναφέρει Μια άλλη προσέγγιση (Sloggett, 1984, σ. 87) τονίζει Βιβλίο με δύο (2) συγγραφείς Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με το σύμβολο & Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο1 ΟΥ συγγραφέα και Επίθετο 2 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τους Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέα (1990, σ. 178) (Ευθύμογλου και Ξεπαπαδέας, 1990, σ. 178) Βιβλίο με τρεις (3) έως επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο. & Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Καρολίδης, Δ., Λαζακίδου, Α. & Ξαρχάκος, Κ. (2004). Εισαγωγή στην πληροφορική και το διαδίκτυο. Αθήνα: Άβακας.

6 Σημείωση: οι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα και οι δύο (2) τελευταίοι με το σύμβολο & (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα & Επίθετο 3 ου συγγραφέα, έτος, σελίδες) ή Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, Επίθετο 2 ου συγγραφέα και Επίθετο 3 ου συγγραφέα (έτος) (σελίδες) π.χ. (Καρολίδης, Λαζακίδου & Ξαρχάκος, 2004, σ. 23) Οι Καρολίδης, Λαζακίδου και Ξαρχάκος (2004) πρότειναν (σ. 23) Σημείωση: αναφέρονται όλοι συγγραφείς την πρώτη φορά, και σε μεταγενέστερη παραπομπή αναφέρεται μόνο ο πρώτος και ακολουθεί «κα.» Βιβλίο με πάνω από επτά (7) συγγραφείς Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο., Επίθετο, Ο.( έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Σημείωση: οι έξι (6) πρώτοι συγγραφείς χωρίζονται με κόμμα, ακολουθούν τρεις (3) τελείες και συνεχίζεται με τον τελευταίο συγγραφέα. π.χ. Αποστολάκη, Α. Ι., Μιχαλακόπουλου Ν. Β., Μπακογιάννη Δ. Σ. Μπέμ, Α., Καραμπατζός, Γ. Ι. Χατζηχαριστός, Δ., Γαλάκος, Β. (2003). Πληροφορική. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές : Εκπαιδευτικό κείμενο ακαδημιών εμπορικού ναυτικού. Αθήνα : Ίδρυμα Ευγενίδου. Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα. (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο 1 ΟΥ συγγραφέα, κα., έτος, σελίδες) π.χ. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη κα. (2003, σ. 80) από καταγεγραμμένες έρευνες (Αποστολάκης κα., 2003, σ. 80) Βιβλίο χωρίς συγγραφέα Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (έτος έκδοσης). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Πληροφορική: Μια πρώτη γνωριμία. (1986). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Σημείωση: ο τίτλος (σε πλάγια γραφή) παίρνει τη θέση του συγγραφέα. Τίτλος Βιβλίου (έτος)

7 π.χ. Στο βιβλίο Πληροφορική (1986) αναφέρεται Σημείωση: σημειώνεται ο τίτλος σε πλάγια γραφή και με κεφαλαία τις κύριες λέξεις (βλέπε Γενικές οδηγίες Π.Π.) Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Συλλογικό όργανο (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000).Μεταφορές και νέες τεχνολογίες = Transport and new technologies. Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς. όνομα συλλογικού οργάνου (έτος) ή (όνομα συλλογικού οργάνου, έτος) π.χ. αναφέρει η έρευνα (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2000) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (2000) υποδεικνύει.. Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο και ίδιο εκδότη Συλλογικό όργανο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Συγγραφέας. π.χ. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. (1954). Νομοθεσία περί αποδεκτών ναυτικής ικανότητος. Αθήνα: Συγγραφέας. Σημείωση: όταν το συλλογικό όργανο είναι το ίδιο με τον εκδότη, τότε στη θέση του εκδότη γράφουμε Συγγραφέας Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με συγγραφέα συλλογικό όργανο Βιβλία του ίδιου συγγραφέα Επίθετο, Ο. (παλαιότερο έτος έκδοσης ). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. Επίθετο, Ο. (πρόσφατο έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Παντελίδης, Γ. Ν. (1996). Μαθηματική ανάλυση. Αθήνα: Ζήτη. Παντελίδης, Γ. Ν. (2000). Ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Σημείωση: οι εγγραφές παρατίθενται σύμφωνα με το έτος έκδοσης, από το παλαιότερο στο πιο πρόσφατο.

8 π.χ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Επίδραση υψηλών θερμοκρασιακών δράσεων στη μεταβολή της θλιπτικής αντοχής και του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σίδερης, Κ.Κ., Μπαλτζοπούλου, Κ.Δ., Σάββα, Α.Ε., Σίδερης, Κ., & Οικονόμου, Χ. Μ. (1996). Μια νέα μέθοδος για την εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τη χρήση του κρουσιμέτρου. Αθήνα: ΕΤΕΚ. Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με τον τίτλο τους. Επίθετο συγγραφέα (έτοςα) ή (Επίθετο συγγραφέα, έτοςα) π.χ. Ο Σίδερης κα. (1996α) παρουσίασε σύμφωνα με τον Σιδέρη (1996β) Σημείωση: Σε περίπτωση που οι εγγραφές έχουν τους ίδιους συγγραφείς και το ίδιο έτος έκδοσης, χρησιμοποιούνται πεζά γράμματα δίπλα από το έτος έκδοσης Βιβλία με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα και διαφορετικό τον 2 ο π.χ. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Μπάλλας, Α. Α. (2003). Χρηματοδοτικοί οργανισμοί και αγορές. Αθήνα: Ευγ. Μπένου. Ευθύμογλου, Π. Γ. & Ξεπαπαδέας, Α. Π. (1990). Δημόσιες επιχειρήσεις: Θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. Πειραιάς: Σταμούλης. Σημείωση: εγγραφές με τον ίδιο πρώτο συγγραφέα, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το επίθετο του δεύτερου. Εγγραφές με τους ίδιους δύο πρώτους συγγραφείς, παρατίθενται αλφαβητικά σύμφωνα με το όνομα του τρίτου κοκ. Βιβλίο με επιμελητή (χωρίς συγγραφέα) Επίθετο επιμελητή, Ο. (Επιμ.). (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Blakeley, T. J. (Ed.). (1975). Themes in soviet marxist philosophy. Dordrecht: D. Reidel Publications. Επίθετο επιμελητή (έτος) ή (Επίθετο επιμελητή, έτος) π.χ. Among the proposals in Blakeley (1975)

9 Others (Blakeley, 1975) also proposed Βιβλίο με επιμελητή και συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. Ο. Επίθετο επιμελητή (επιμ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Γκούβας, Χ. (1998). Η ιστορία της πληροφορικής. Μ. Γουρνιεζάκη (επιμ.). Αθήνα: Νέα Σύνορα. Βλέπε περίπτωση Βιβλίο με ένα συγγραφέα Βιβλίο μεταφρασμένο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (Ο. Επίθετο μεταφραστή, μεταφρ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε π.χ. 1998). π.χ. Kissinger, H. (2002). ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη. (Α. Φιλιππάτος, μεταφρ.) Αθήνα: Λιβάνη. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2000). Επίθετο (έτος πρωτότυπου έργου/ έτος μεταφρασμένου έργου) π.χ. Ο Kissinger (2000/2002) Βιβλίο με νέα έκδοση Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος. (αριθμός έκδ.). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Τζεκίνης, Χ., Παπαδόπουλος, Ν. Λ. & Μαντές, Γ. Α. (1988). Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (2 η έκδ.). Αθήνα: Γαλαίος. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Οι Τζεκίνης, Παπαδόπουλος, και Μαντές, (1988) αναφέρονται σε Κεφάλαιο βιβλίου

10 Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος κεφαλαίου. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου (σελίδες κεφαλαίου). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Worthington, M. & Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In T. Bruce (Ed.). Early childhood: A guide for students (pp ). London: Paul Chapman. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Worthington & Carruthers, 2006, pp ) Πολύτομο Έργο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου: Υπότιτλος (αριθμός τόμων). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Runciman, S. (1984). A history of the crusades (τ. 1-3). Harmondsworth: Penguin Books. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Runciman, 1984, σ. 77) Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος βιβλίου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Milroy, S. (2002). Net mobile web developers guide. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Milroy, 2002) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) με συγγραφέα Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης.

11 π.χ. Πριμέντας, Ν. (1986). Σχέδιο υφάσματος. Σε Λεξικό κλωστοϋφαντουργικής τεχνολογίας (σ. 87). Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. ο Πριμέντας (1986, σ. 87) ορίζει το σχέδιο υφάσματος ως Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) χωρίς συγγραφέα Τίτλος. (έτος έκδοσης). Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου (αριθμός τόμου, σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Η κατάλυση του περσικού κράτους ( π.χ.). (1973). Σε Ιστορία του ελληνικού έθνους. (τ. 4, σ ). Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. π.χ. σημειώνεται ότι («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», 1973) Λήμμα σε Πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά) ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος. Σε Τίτλος πληροφοριακού έργου. Ανακτήθηκε από url π.χ. Γεωργακάς, Δ. ([x.x.]). Aπεδάφιση. Σε Ελληνο-Αγγλικό λεξικό. Ανακτήθηκε από Διατριβή σε έντυπη μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μη εκδοθείσα διδακτορική διατριβή). Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής. π.χ. Χρήστου, Ε. (2001). Πιστοποιητικά ποιότητας τροφίμων: έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας. (Μη εκδοθείσα Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα. Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή

12 (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. Ο Χρήστου (2001, σ. 101) εξετάζει Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή Επίθετο, Ο. (έτος υποβολής). Τίτλος διατριβής. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Ονομασία Ιδρύματος, Τόπος υποβολής). Ανακτήθηκε από url π.χ. Πλαστήρα, Ε. (2014). Behavioural modeling in online auctions using data analysis. (Μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα). Ανακτήθηκε από Σημείωση: Σε παρένθεση (Διδακτορική Διατριβή) ή (Μεταπτυχιακή Διατριβή). Στον τόπο υποβολής αναγράφεται η πόλη και η χώρα. Αν το Ίδρυμα περιλαμβάνει την πόλη, τότε παραλείπεται. Επίθετο (έτος, σελίδες) ή (Επίθετο, έτος, σελίδες) π.χ. (Πλαστήρα, 2014, σ. 87) Κυβερνητικές εκδόσεις Όνομα φορέα. (έτος). Τίτλος. (στοιχεία σειρά). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Ελληνική Δημοκρατία. Υπουργείο Εσωτερικών. (2014). Δελτίο διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (45, 4). Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών Όνομα φορέα (έτος) ή (Όνομα φορέα, έτος) π.χ. αναφέρεται (Υπουργείο Εσωτερικών, 2014) Πρακτικά Συνεδρίου Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος εισήγησης. Σε Ο. Επίθετο (Επιμ.)Τίτλος συνεδρίου (σελίδες). Τόπος έκδοσης: Εκδότης. π.χ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μ. (2006). Διαδίκτυο, βιβλιοθήκες και η προστασία του απορρήτου. Σε Γ. Γιαννακόπουλος (Επιμ.) Διαχείριση της γνώσης: Ο

13 παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης (σ ). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίθετο (έτος) ή π.χ. Η Κανελλοπούλου-Μπότη (2006) ανέφερε Παρουσίαση σε Συνέδριο Επίθετο, Ο. (έτος). Τίτλος εισήγησης. Εισήγηση στο Τίτλος Συνεδρίου. π.χ. Τζούνη, Α. (2011). Προκαταρκτική μελέτη των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της λίμνης Κάρλα. Εισήγηση στο 4 ο Διεθνές Συνέδριο Υδροβιολογίας Αλιείας, Βόλος Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Τζούνη, 2011) Άρθρο έντυπου περιοδικού Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Omar, A. M. (2013). The teachers role in fostering independent learning in high schools in Zanzibar. IFLA, 39, (4), Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Omar, 2013) Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού με doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. doi:

14 π.χ. Couapel, J. P. (2012) Optical spectroscopy techniques can accurately distinguish benign and malignant renal tumours. Applied Clinical Informatics, 111 (6), doi: /j X x Σημείωση: Το doi συνδέει απευθείας στο πλήρες κείμενο του άρθρου εφόσον υπάρχει συνδρομή στο ηλεκτρονικό περιοδικό. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Couapel (2012) εκφράζει Άρθρο ηλεκτρονικού περιοδικού χωρίς doi (Digital Object identifier) Επίθετο, Ο. (έτος έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. Ανακτήθηκε από url π.χ. Liu, P. (2014). Analysis and comparison on novel Sensor network security access technology. Sensors & Transducers, 162, (1), Retrieved from Σημείωση: Αν το doi δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται το url της βάσης απ όπου ανακτήθηκε το άρθρο Επίθετο (έτος) ή π.χ. Liu (2014) argues Άρθρο σε έντυπη εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας, αριθμός τόμου, (αριθμός τεύχους), σελίδες. π.χ. Προβόπουλος, Γ. (2014, Φεβρουάριος 28). Η χώρα χρειάζεται σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Η Ναυτεμπορική. σ Επίθετο (έτος) ή π.χ. Σύμφωνα με τον Προβόπουλο (2014)

15 Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα Επίθετο, Ο. (έτος, μήνας μέρα έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος εφημερίδας. Ανακτήθηκε από url π.χ. Μάρκου, Α. (2014, Μάρτιος 7). Eurobank: Έτοιμη να καλύψει το σύνολο της αύξησης με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Βήμα. Ανακτήθηκε από Επίθετο (έτος) ή π.χ. (Μάρκου, 2014) Δικτυακός τόπος/website Σημείωση: Δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά στην λίστα των Β.Π. εφόσον έχει αναφερθεί στις Π.Π. Τίτλος του δικτυακού τόπου π.χ. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών τεκμηρίων για 15 μέρες. Ιστοσελίδα/webpage Επίθετο, Ο. (Ημερομηνία έκδοσης). Τίτλος άρθρου. Τίτλος δικτυακού τόπου. Ανακτήθηκε ημερομηνία ανάκτησης από url π.χ. Ανωμερίτης, Γ. (17 Φεβρουάριου 2014 ). Το Λιμάνι του Πειραιά στην ευρωπαϊκή λιμενική αγορά. Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ανακτήθηκε 19 Μαρτίου 2014 από Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ημερομηνία έκδοσης, χρησιμοποιείται [χ.χ.] / [n.d] για ξενόγλωσσες εγγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τις Π.Π. π.χ. (Ανωμερίτης, 2014) Δημοσιεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης

16 Ευρωπαϊκή Ένωση, Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έτος έκδοσης), Τίτλος δημοσίευσης. Ανακτήθηκε από π.χ. European Union, European Agency for Safety and Health at Work (2014), New risks and trends in the safety and health of women at work. Retrieved from https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-new-risks-trends-oshwomen Όνομα οργανισμού (έτος) ή (Όνομα οργανισμού, έτος) π.χ. (European Agency for Safety and Health at Work, 2014) Οπτικοακουστικό Υλικό Επίθετο Παραγωγού, Ο. & Επίθετο Σκηνοθέτη, Ο. (έτος). Τίτλος [κινηματογραφική ταινία]. Τόπος παραγωγής: Εταιρεία παραγωγής π.χ. Becker, Ch. & Gansel, D. (2008). The wave [Motion picture]. Germany: Rat Pack Filmproduktion Επίθετο Σκηνοθέτη (έτος) ή (Επίθετο Σκηνοθέτη, έτος) π.χ. στην ταινία αυτή o Gansel (2008) δείχνει Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Σημείωση: Δεν γίνεται παραπομπή στην λίστα των Β.Π. παρά μόνο στις Π.Π. (Επίθετο αποστολέα, προσωπική επικοινωνία, ημερομηνία, έτος) π.χ. (Hopkins, personal communication, 22 March, 2014). Blog Επίθετο, Ο. (έτος, ημερομηνία δημοσίευσης/ τελευταίας ενημέρωσης). Τίτλος. Ανακτήθηκε από: url (Ημερομηνία πρόσβασης)

17 π.χ. Καμμάς, Π. (2014, 24 Ιανουαρίου). Ενδιαφέροντες άνθρωποι, αδιάφορα blogs. Ανακτήθηκε από: (2014, 20 Μαρτίου) Σημείωση: Ο τίτλος δεν γράφεται σε πλάγια μορφή. Επίθετο (έτος) ή π.χ. Ο Καμμάς (2014) προτείνει

18 Βιβλιογραφικές Παραπομπές American Psychological Association (2014). About APA style. Available at: [Access 20 February 2014]. Charles Darwin University (2014). CDU APA 6 th referencing style guide. Available at: [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). APA style. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). APA style workshop. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/664/01/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Footnotes and endnotes. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/04/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). General format. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). In-text citations: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). In-text citations: the basics. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: articles in periodicals. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/07/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2012). Reference list: author/authors. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: basic rules. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/05/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2013). Reference list: books. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/08/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: electronic resources (web publications). Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/ [Access 22 February 2014]. Purdue University (2014). Reference list: other non print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/11/ [Access 22 February 2014] Purdue University (2014). Reference list: other print sources. Available at: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/09/ [Access 22 February 2014]

19 University College Dublin Library (2011). APA referencing style. Available at: [Access 24 February 2014]

Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.)

Παρενθετικές Παραπομπές (Π.Π.) Harvard style Το Harvard style αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά συστήματα βιβλιογραφικών παραπομπών. Το σύστημα διέπεται από κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρήσει ο ερευνητής για τη σύνταξη των βιβλιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

MLA style Modern Language Association

MLA style Modern Language Association MLA style Modern Language Association Το MLA style συνιστά ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα συστήματα που απαρτίζεται από κανόνες για τη δομή επιστημονικού και ακαδημαϊκού έργου στις ανθρωπιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο

Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο Το σύστημα Harvard Το σύστημα Harvard, γνωστό και ως η μέθοδος του «Πανεπιστημίου Harvard» ή η μέθοδος του Αλφαβητικού βιβλιογραφικού καταλόγου, είναι ένας τρόπος βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου

Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Οδηγίες Συγγραφής και Μορφοποίησης Κειμένου Περιεχόμενα 1. Στοιχεία κειμένου 5 2. Διαμόρφωση και διάταξη σελίδας 5 2.1. Έκταση κειμένου 5 2.2. Μορφοποίηση σελίδας 5 2.3. Μορφοποίηση κειμένου 5 2.4. Τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10

Αθήνα, 4/11/2014 Αριθ. Πρωτ. 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992) Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452 Τηλέφωνο 210 9911165- fax: 210 9911165 Email: d.s.peekpe@gmail.com www.peekpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΜΕ ΤΟ HARVARD REFERENCING

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΗ 1. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Πανεπιστήµιο Τµήµα Ονοµατεπώνυµο φοιτητή/φοιτήτριας Αριθµός µητρώου Ηµεροµηνία Τίτλος εργασίας Τίτλος µαθήµατος Όνοµα διδάσκοντος 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ως «επιστημονικό κείμενο ή εργασία» θεωρούμε το κείμενο το οποίο έχει δυνητικά δημοσιεύσιμη μορφή σε επιστημονικά περιοδικά και ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών Κανονισμός Έκδοσης και Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΡΟΥ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Επιστολές προς τον Εκδότη 3 Πρωτότυπες Ερευνητικές εργασίες 3 Ανασκοπήσεις Βιβλιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Επιμέλεια: Γιώργος Μαρνελάκης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας

Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Α και Ω μιας επιτυχημένης εργασίας Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Γεώργιος Αρσένος Εκδήλωση IVSA 23 Νοεμβρίου 2010 Ποιο δρόμο να διαλέξω; Ποιο δρόμο να διαλέξω; Βιβλιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund

Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Ανοικτή Πρόσβαση Η πορεία της ΒΤΠ προς την Ανοικτή Πρόσβαση Cyprus University of Technology Open Access Author Fund Συμφωνία με τη Remedica Όροι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ

Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Σημειώσεις για την Τελική εικόνα της ΜΔΕ Οδηγίες για την διασφάλιση ότι όλα τα αντίγραφα της μεταπτυχιακής διπλωματικής ΜΔΕ εργασίας σας παρουσιάζουν την σωστή μορφή. Θα πρέπει η διατριβή να είναι ευανάγνωστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)»

http://didefth.gr ΘΕΜΑ : «2 ο πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr Πάτρα, Ιανουάριος 2014 2 Η Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών

Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Οδηγός για την Συγγραφή Εργασιών Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Κέρκυρα 2/10/2009 Ο παρών Οδηγός περιέχει βασικούς κανόνες για την εκπόνηση κάθε εργασίας (προπτυχιακής, ατομικής, πτυχιακής, μεταπτυχιακής,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης.

Α Ι Τ Η Σ Η. Προς. Δηλώνω σαν θέμα πτυχιακής εργασίας το εξής:... Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Παράρτημα Τρικάλων. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης. Τρίκαλα /../ 20. Αρ. Πρωτ.. Α Ι Τ Η Σ Η Προς Τ.Ε.Ι. Λάρισας Παράρτημα Τρικάλων Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Επώνυμο:.. Όνομα:.. Πατρώνυμο:. Αρ. Μητρώου Τμήματος:... Έτος Εισαγωγής:. Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος Οδηγός Συγγραφής Ερευνητικής Έκθεσης. Πέτρος Λ. Ρούσσος. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας,

Σύντομος Οδηγός Συγγραφής Ερευνητικής Έκθεσης. Πέτρος Λ. Ρούσσος. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Σύντομος Οδηγός Συγγραφής 1 Σύντομος Οδηγός Συγγραφής Ερευνητικής Έκθεσης Πέτρος Λ. Ρούσσος Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σύντομος Οδηγός Συγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΥΠΟ ΦΩΤΟΥΛΑΣ Π. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 2005 Πληροφορία και ο κύκλος της πληροφορίας Η πληροφορία αποτελεί βασικό συστατικό της γνωστικής διαδικασίας του ανθρώπου και η χρήση της ως έννοια ποικίλλει από την καθημερινή γλώσσα που σημαίνει είδηση/μήνυμα/ενημέρωση/γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks

Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα. Digital object identifiers (doi) in information networks Ταυτότητα ψηφιακών αντικειμένων σε πληροφοριακά δίκτυα ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ 1 - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ 11 Περίληψη Ο προσδιορισμός ταυτότητος σε ένα τεκμήριο (άρθρο, βιβλίο, περιοδικό) είναι χρήσιμη και γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series)

Σκοπός και Στόχοι των. Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη. (Working paper series) Σκοπός και Στόχοι Σκοπός και Στόχοι των Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (Working paper series) Η µηνιαία Σειρά Επιστηµονικών Εργασιών υπό Εξέλιξη (ΣΕΕΕ), αποτελεί την επίσηµη έκδοση επιστηµονικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0

Ενδεικτικός. Οδηγός. Συγγραφής. Εργασιών. Σεµινάριο Τελειοφοίτων. Τµήµα ιοίκησης. Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Version 1.0 Ενδεικτικός Οδηγός Συγγραφής Εργασιών Σεµινάριο Τελειοφοίτων Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης Versin 1.0 Νοέµβριος, 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012

12 ο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας «Η Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 2012 Οργανώνεται από: την Ελληνική Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας τον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπό την αιγίδα: του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Το θέμα χρειάζεται να έχει συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και να εμπλουτίζει τον προβληματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα 1. Τι είναι η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ:

2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Εξάμηνο σπουδών: Γ και Δ (3Ω/Υ) Ώρες και αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας 1 Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Οδηγός βιβλιογραφικής έρευνας και συγγραφής εργασιών για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)...

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... Οδηγίες Καταχώρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... 5 2.1. Τι είναι η ΠΥΚΑ;... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις προς τους συγγραφείς

Υποδείξεις προς τους συγγραφείς ! 1 Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία - Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων e-ενδοκρινολογία Υποδείξεις προς τους συγγραφείς 1. Γενικά στοιχεία Τα κείµενα της e-ενδοκρινολογίας αποτελούν επίσηµη επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες Νέα εποχή σηματοδοτείται για τις ελληνικές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες οι οποίες, ακολουθώντας το διεθνές κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης στους χώρους της επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τµήµα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 Π

Διαβάστε περισσότερα

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής

Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Υπηρεσίες Δικτύων & Υπολογιστών και Ποιότητα Ζωής Ρ. Λάμπρου Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 4: Τρόποι συγγραφής της Περίληψης μιας επιστημονικής εργασίας. Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Απο που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας; Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Υ.ΜΑ.Θ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικές αρχές Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των σπουδών και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή του θέματος, την εκπόνηση, τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα