ηµοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση του Συνδέσµου Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων «οκεί µοι» Αίγιο, Φθινόπωρο 2003, τχ.,1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση του Συνδέσµου Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων «οκεί µοι» Αίγιο, Φθινόπωρο 2003, τχ.,1"

Transcript

1 Οι νέες τεχνολογίες συναντούν το ελληνικό σχολείο Τερέζας Γιακουµάτου, Φιλολόγου, Επιµορφώτριας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οµάδα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πύλης ΥΠΕΠΘ Καθώς βαδίζουµε στη νέα χιλιετία το ελληνικό σχολείο βρίσκεται µπροστά σε µία πρόκληση. Οι νέες τεχνολογίες είναι εδώ µε την ορµητικότητα που τις διακρίνει καθώς είναι στη φύση τους να υφάνουν τα δίκτυα που µας ενώνουν σε µία νέα κοινωνία. Οφείλουµε να απαντήσουµε θετικά στο καινούργιο χωρίς όµως να παραµερίσουµε την κριτική προσέγγιση ώστε να αποδώσουµε στις ΝΤ τη θέση που αξίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. εν είναι όµως το εργαλείο που θα µεταµορφώσει το σχολείο αλλά η χρήση του. Και εκεί πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Το ζήτηµα είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς επαναπροσδιορίζει το ρόλο του καθηγητή µέσα στην αναδυόµενη κοινωνία της πληροφορίας. Το εγχείρηµα της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική καθηµερινότητα σίγουρα δεν είναι εύκολο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, πραγµατοποιήθηκαν σειρές επιµορφωτικών προγραµµάτων που απευθύνονταν κυρίως στους καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κι είχαν ως στόχο την εφαρµογή και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία, όχι ως αυτόνοµο αντικείµενο αλλά κατανεµηµένης στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών. Πολλοί καθηγητές που συµµετείχαν σε πειραµατικές διδασκαλίες στα πλαίσια αυτών των προγραµµάτων ζητούσαν επίµονα την παρουσία δεύτερου εκπαιδευτικού στην τάξη ώστε να διευκολύνεται η οµαδική εργασία των µαθητών όπως και την ευελιξία του ωρολογίου προγράµµατος ώστε να είναι διαθέσιµο ένα δίωρο για το κάθε µάθηµα που γίνεται στο σχολικό εργαστήριο. Πολλοί καθηγητές σε συνεντεύξεις τους δεν δίστασαν να παραδεχτούν ότι θεωρούσαν πολύ δύσκολη την απόφαση να αλλάξουν τη διδακτική πρακτική τους. Η καινοτοµία των ΤΠΕ και η ένταξή της στο πρόγραµµα σπουδών χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασµό και κατάλληλη προετοιµασία ενώ παράλληλα απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο ενασχόλησης από την πλευρά του διδάσκοντα. Αρκετοί καθηγητές αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό το όλο εγχείρηµα και παραµένουν παρατηρητές. Όµως όσο κάποιος εµπλέκεται στη διαδικασία σχεδιασµού δραστηριοτήτων µε υποστήριξη νέων τεχνολογιών τόσο ανακαλύπτει µεθόδους ανανέωσης της διδασκαλίας του. Γνωρίζουµε από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζεται µε την έρευνα στην αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική τους πράξη ότι: Οι εκπαιδευτικοί σε γενικές γραµµές δεν αλλάζουν εύκολα τον τρόπο διδασκαλία τους και γενικότερα τις διδακτικές και παιδαγωγικές τους συνήθειες. Οι αλλαγές σε αυτόν τον τοµέα απαιτούν πολύ χρόνο, πρέπει δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να δουν και να εφαρµόσουν στην πράξη ένα καινούργιο τρόπο διδασκαλίας και να πειστούν για την ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα του (Γιακουµάτου, 2003). Οι νέες τεχνολογίες στο γλωσσικό µάθηµα Νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε ότι έχουν εµφανιστεί νέοι τύποι κειµένων που απαιτούν διαφορετικές στρατηγικές για την προσέγγισή τους, π.χ. το υπερκείµενο ή τα πολυτροπικά κείµενα. Τα κείµενα σήµερα επικοινωνούν µαζί µας µε πολλούς τρόπους. Με τη γραµµατοσειρά τους, µε τις εικόνες που τα πλαισιώνουν. Η σύγκριση δύο διδακτικών εγχειριδίων ενός από την περασµένη δεκαετία και ενός σύγχρονου θα καταδείξει τη διαφορά. Ένα ξερό κείµενο σήµερα είναι απωθητικό για

2 τον µαθητή που βοµβαρδίζεται στην καθηµερινότητά του από εικόνες. Η πολυτροπικότητα των κειµένων είναι ένας τοµέας που διερευνάται στην εποχή µας από ειδικούς στους τοµείς της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας (Kress, 1995 Shapiro, 1996 Snyder, 1998 Berger,1998 Ann,1997). Η πλατιά χρήση της εικόνας όχι µόνο στη διαφήµιση αλλά γενικότερα στις νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας προβάλλει το αίτηµα για εκπαίδευση των µαθητών στην ανάγνωση αυτών των νέων πολύσηµων κειµένων (Γιακουµάτου,2000, Γιακουµάτου, 2003). Η ανάλυση των κειµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο τα γλωσσικά στοιχεία τους αλλά και τα µη γλωσσικά (το είδος των φωτογραφιών καθώς και τη θέση και την έκταση που αυτές καταλαµβάνουν, το είδος της γραµµατοσειράς, τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται).το κείµενο µετεξελίσσεται στην εποχή µας λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας ενσωµατώνοντας οπτικο-ακουστικά ερεθίσµατα. Η πολυτροπικότητα αναδεικνύεται σε θεµελιώδη παράµετρο κάθε κειµένου (Χοντολίδου, 1999) και οφείλουµε ως εκπαιδευτικοί να παρέχουµε τα εφόδια στους µαθητές µας, ώστε να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατα που τους περιβάλλουν. Το εικονικό µήνυµα απευθύνεται σε έναν δέκτη εντελώς ανυποψίαστο κι εποµένως ευάλωτο. Συχνά έχουµε συναντήσει δηµοσιεύµατα που κατηγορούν τους µαθητές για "έλλειψη κριτικού πνεύµατος", η ερώτηση όµως επιστρέφει σε εµάς: «τι έχουµε κάνει για την οπτική εκπαίδευση των µαθητών µας;» Η εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να κατευθύνει τα οπτικά µηνύµατα, αλλά µπορεί να «δουλέψει» πάνω στα φίλτρα της πρόσληψής τους. Η σύγκλιση των τεχνολογιών, τηλεφώνου τηλεόρασης υπολογιστών, επιτρέπει τη µετεξέλιξη της γλώσσας και θέτει υπό αµφισβήτηση τις θεµελιώδεις παραδοχές µας για το ρόλο της γραπτής έκφρασης στη διδασκαλία. Η κυριαρχία του υπερκειµένου µέσα από τη διάδοση του διαδικτύου µας οδηγεί σε έναν κόσµο, όπου η λέξη είναι ένας δεσµός σε άλλο κείµενο, σε εικόνα, σε ήχο. Τα κριτήρια που εφαρµόζαµε στην κειµενική ανάλυση δεν µας καλύπτουν πλέον. Οι παραδοσιακοί κανόνες σύνταξης της παραγράφου δε µας βοηθούν πια. Πώς µπορούµε να αναλύσουµε ένα ψηφιακό κείµενο, καθώς τα όρια του δεν είναι πλέον διακριτά αλλά ρευστά; Σε ένα κείµενο για τον Παρθενώνα όπου περιλαµβάνεται και η φωτογραφία του, γιατί να µην υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης σε όλους τους σύγχρονους ναούς του Ελλαδικού χώρου, αλλά και η σύγκριση µε ναούς της Ελλάδας µέσα στη διάρκεια των αιώνων; Υπάρχουν ερευνητές (Dyer,1990) που υποστηρίζουν ότι καθώς η εικόνα τείνει να κυριαρχήσει, αµβλύνονται τα προβλήµατα της οικουµενικής γλώσσας που προϋποθέτει η παγκοσµιοποίηση µε την ουδετεροποίηση της επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αντίληψη µιας εικόνας είναι το αποτέλεσµα των αξιών του πολιτισµού µας. Μία συχνά εµφανιζόµενη παρανόηση στους εκπαιδευτικούς είναι ότι ένα λογισµικό θα αντικαταστήσει το µάθηµά τους. Όσοι έχουν ασχοληθεί στοιχειωδώς µε τις ΤΠΕ γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο λογισµικό. Υπάρχουν βέβαια λογισµικά που µπορούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Ο επεξεργαστής κειµένου για παράδειγµα, µπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία της παραγράφου στο µάθηµα της έκθεσης. Σπανίως όµως χρησιµοποιήθηκε στα σχολεία των πιλοτικών εφαρµογών, ίσως γιατί δεν έχει αρκετά γυαλιστερό περιτύλιγµα. Από την άλλη, διαθέτει χαρακτηριστικά που µπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία των γλωσσικών µαθηµάτων. Νοµίζω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα συµφωνήσουµε στο ότι η µετασχηµατιστική δύναµη του γραψίµατος κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας παραγνωρίζεται στο ελληνικό σχολείο. Εννοώ ότι µας ενδιαφέρουν τα αποτελέσµατα, η εργασία του µαθητή στην παραδοτέα της µορφή και δεν ασχολούµαστε σχεδόν καθόλου µε τη διαδικασία συγγραφής. Ενδιαφέρον

3 παρουσιάζει να παρακολουθήσουµε το µετασχηµατισµό ενός κειµένου µέσα από την επαναδιατύπωση του (πολλαπλά πρόχειρα) όπως και να προχωρήσουµε σε µία αξιολόγηση από τους συµµαθητές. Η αξιολόγηση ενός κειµένου µέσα στην τάξη από τους συµµαθητές προκαλεί ενδιαφέρον στους µαθητές. Ο καθηγητής γίνεται µέλος αυτής της κοινότητας διευκολύνοντας την αναζήτηση όπως κάνουν και τα άλλα µέλη και δεν περιορίζεται στην επιµέτρηση των λαθών. Η διάρκεια της ενασχόλησης µε το αντικείµενο επιµηκύνεται αλλά παράλληλα αυξάνεται η συνειδητοποίηση του επικοινωνιακού ρόλου του κειµένου των µαθητών. Εφόσον επιτύχουµε να εµπλέξουµε τους µαθητές µας περισσότερη ώρα στη συγγραφή της εργασίας τους αυτόµατα έχουµε αυξήσει και την ώρα που οι µαθητές µαθαίνουν (Γιακουµάτου, 2001). Από τη στιγµή που το γράψιµο διευκολύνεται µε τον Η/Υ, διευκολύνεται και η µαθησιακή διαδικασία της έκθεσης. Για κάθε µία από τις διαδικασίες γραψίµατος ( συλλογή υλικού, σύνθεση, διόρθωση, κοινοποίηση στο κοινό) υπάρχουν και αντίστοιχες λειτουργίες του προγράµµατος. (Σκελετός, διαφορετικές εκδόσεις, έλεγχος των διαδοχικών αλλαγών)(νικολαΐδου, 2001). Πολλές φορές οι µαθητές µας δυσκολεύονται να αρχίσουν την έκθεσή τους. Θα µπορούσαµε να τους προτείνουµε µία σειρά διαδικασιών που θα τους διευκολύνουν µια που δεν υπάρχει µία συνταγή για όλους. Σε άλλους λειτουργεί ο σκελετός, σε άλλους η αυτόµατη γραφή. Θα µπορούσαµε να συζητήσουµε τι λειτουργεί στον καθένα αντλώντας και από την εµπειρία µας. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε την ύπαρξη κινήτρου για να γράψει ο µαθητής και φροντίζουµε να παρέχουµε τα κατάλληλα ερεθίσµατα, ιδέες για προβληµατισµό σχετικά µε το ζήτηµα. Η ανασκόπηση είναι µία δραστηριότητα που συµβαίνει καθ όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Αλλαγές επέρχονται ανά πάσα στιγµή και χωρίς µεγάλο κόστος το κείµενο είναι ρευστό και οι αλλαγές δεν κοστίζουν. Η ευκολία µε την οποία επιφέρουµε αλλαγές απελευθερώνει το µαθητή, ο οποίος µπορεί να ασχοληθεί µε την ουσία του γραπτού του (Daiute, 1985). Τώρα πλέον υπάρχει στη διάθεσή µας ένα κείµενο αναφοράς εύκολα ορατό από τον καθηγητή και τους συµµαθητές. Οι διορθώσεις διευκολύνονται καθώς ο µαθητής αποστασιοποιείται ευκολότερα από το κείµενό του (Κουτσογιάννης, 2000). Θα πρέπει όµως να είµαστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγουµε το απευθείας γράψιµο και την έλλειψη προσεκτικού σχεδιασµού από την πλευρά του µαθητή. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των σχολείων. Οι µαθητές µέσα από πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας αποκτούν κίνητρα να βελτιώσουν την γραπτή τους έκφραση µε αρωγό τον διδάσκοντα και µαθαίνουν µέσα από µία ενεργή διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται µία συνεργασία µεταξύ σχολείων όπου οι µαθητές ανταλλάσσουν απόψεις και ασκούν κριτική πάνω σε βιβλία λογοτεχνίας που διαβάζουν. Η δυνατότητα επίσης να επικοινωνήσουν µε το συγγραφέα παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον καθώς αρκετοί συγγραφείς διαθέτουν προσωπική σελίδα στο διαδίκτυο(νικολαΐδου, 2000). Οι νέες τεχνολογίες στο µάθηµα της ιστορίας Όσον αφορά την ένταξη των ΝΤ στη διδακτική της ιστορίας αυτή συνεπάγεται µία σειρά αλλαγών στις µεθόδους και τα εργαλεία της σχολικής ιστορίας. εν είναι υπερβολή να µιλήσουµε για τη δηµιουργία ενός νέου περιβάλλοντος µάθησης όπου η αναµετάδοση της πληροφορίας αντικαθίσταται από την αναζήτησή της. Για παράδειγµα το λογισµικό «Μυκηναϊκός πολιτισµός» που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας καλεί το µαθητή σε µία εικονική ανασκαφή όπου έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ευρήµατα, να τα περιγράψει, να τα κατηγοριοποιήσει, να διατυπώσει υποθέσεις και ερωτήµατα και να απαντήσει µε

4 επιστηµονικά δεδοµένα σε αυτά. Ο µαθητής έχει την αίσθηση ότι εργάζεται όπως ο ιστορικός καθώς ερευνά τις πηγές και απαντά στα ερωτήµατα που προκύπτουν. Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να αναζητήσουν ιστορικές πληροφορίες σε συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού να προβάλλει την Ελληνική Ιστορία στο διαδίκτυο (http://www.hellenichistory.gr). Μπορούν ακόµη να επεξεργαστούν αριθµητικά δεδοµένα ή δηµογραφικό υλικό σε ένα λογιστικό φύλλο. Μία σχετική δραστηριότητα αναπτύσσεται στη σελίδα για την ιστορική δηµογραφία της Ερµούπολης. Στο διαδίκτυο έχουµε πρόσβαση σε υλικό ποικίλης µορφής, µπορούµε π.χ. εύκολα να έχουµε στη διάθεσή µας χάρτες, φωτογραφικό υλικό, ηχητικό υλικό (www.de.sch.gr/mikrasia). Αποσπάσµατα από λόγους του επιφανών ανδρών και video ιστορικών γεγονότων είναι διαθέσιµα σε πολλές ιστοσελίδες. Την τελευταία πενταετία είδαµε και αρκετά ιστορικά περιοδικά να διαθέτουν την ύλη τους στο διαδίκτυο. Ο υπολογιστής πλεονεκτεί συγκριτικά µε άλλα µέσα εκπαιδευτικής τεχνολογίας γιατί συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά των οπτικοακουστικών µέσων µαζί µε απεριόριστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Όλοι οι διδάσκοντες προσπαθούν να οπτικοποιήσουν τις έννοιες ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές και να δηµιουργήσουν κοινά σηµεία αναφοράς στους µαθητές τους. Η τεχνολογία έρχεται αρωγός µας µε την εικονική πραγµατικότητα που µπορεί να ενσωµατωθεί στη µαθησιακή διδασκαλία µε ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο. Το ΙΜΕ επίσης έχει αναπτύξει εικονικά περιβάλλοντα και στο χώρο του (Πολιτιστικό κέντρο «Ελληνικός κόσµος») εντυπωσιακή είναι η αναπαράσταση της Αρχαίας Μιλήτου αλλά και στο διαδίκτυο όπου µπορούµε να επισκεφθούµε εικονικά το Θέατρο της Επιδαύρου. Βέβαια πέρα από τις πρώτες εντυπώσεις µένει να ενισχύσουµε την ιστορική αναζήτηση και σκέψη µέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες που θα προτείνουµε στους µαθητές µας. Ο κόµβος του Υπουργείου πολιτισµού (www.culture.gr) διαθέτει πλούσιο υλικό και έχει αποτελέσει πόλο έλξης για µαθητές που τους παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις του γνωστικού αντικειµένου, η δυνατότητα που παρέχεται στο µαθητή να διερευνά το γνωστικό αντικείµενο και η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους στην ίδια δραστηριότητα προάγουν την κατασκευή της γνώσης. Τα ίχνη που αφήνουν οι ανθρώπινες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλότητα. Στον 20ο αι. στις γραπτές πηγές ήρθαν να προστεθούν ηχητικές, φωτογραφικές, κινηµατογραφικές µαρτυρίες που αναδεικνύονται σε πηγές του ιστορικού λόγου. Αλλά βέβαια οι πηγές αξιοποιούνται µόνο µέσω των ερωτηµάτων που τους απευθύνουµε εποµένως ο ρόλος του διδάσκοντα παραµένει καθοριστικός για την επίτευξη των διδακτικών και θα πρέπει να αποβάλλουµε το φόβο του παραµερισµού µας από τις «µηχανές». Σίγουρα οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν και δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια για την εκπαίδευση. Η θέση τους είναι να συµβάλλουν µε τα µέσα που διαθέτουν στην εξέλιξη των διδακτικών θεωριών και την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών τεχνικών. Πολλοί ισχυρίζονται ότι βρισκόµαστε στα πρώτα βήµατα της τρίτης και µεγαλύτερης επανάστασης, (µετά την αγροτική και βιοµηχανική) της τεχνολογικής που έρχεται να δώσει προεκτάσεις όχι πια στο µυϊκό µας σύστηµα αλλά στο νου µας. Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν κίνητρα µάθησης στους µαθητές µας κυρίως λόγω των πολυµεσικών δυνατοτήτων αλλά και της δυνατότητας αλληλεπίδρασης. Στα θεωρητικά µαθήµατα διευκολύνουν την επικοινωνία και την έκφραση και µέσα

5 στην τάξη αλλά και µεταξύ των εκπαιδευτικών µονάδων ενώ ενισχύουν τη διαχείριση πληροφοριακού υλικού όπως και τη διερευνητική µάθηση. Με το πρόγραµµα της κοινωνίας της πληροφορίας εφόσον αυτό ολοκληρωθεί µε την επιµόρφωση ανά ειδικότητες κρατάµε στα χέρια µας µία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα επικοινωνίας µας εισάγουν δυναµικά σε ένα νέο παγκοσµιοποιηµένο επικοιωνιακό περιβάλλον, σε µία ζώνη ανταλλαγής και συµβίωσης η οποία απαιτεί µια κοινή γλώσσα για συνεργασία. Το διαδίκτυο παίρνει δεξιότητες και συναισθήµατα και τα µετατρέπει σε αγαθά: τα διανέµει και τους δίνει προστιθέµενη αξία. Τα δίκτυα θέλουν ψυχή. Σίγουρα δυσκολίες θα συναντήσουµε πολλές στο δρόµο µας. Αυτό που ευχόµαστε όλοι είναι να δοθεί η ευκαιρία στον καθένα µας να συµβάλλει µε τις δυνάµεις του προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι θέλει αρετή και τόλµη η τεχνολογία Βιβλιογραφία Ann M Visual Intelligence : Perception, Image, and Manipulation in Visual Communication. State University of NY Press Berger A Seeing Is Believing : An Introduction to Visual Communication Mayfield Publ Daiute, C Writing and computers. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Dyer, G Advertising as communication, Routledge, London Kress, Gunther, Leeuwen Van Leo 1995 Reading Images : The Grammar of Visual Design.Routledge Shapiro M Words, Script, and Pictures : Semiotics of Visual Language. Braziller Snyder Ilana 1998 (editor) Joyce Michael (editor) Page to Screen : Taking Literacy into the Electronic Era. Routledge Γιακουµάτου Τερέζα, 2000, Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων, Πρακτικά Β Πανελληνίου συνεδρίου «Πληροφορική και εκπαίδευση» Θεσ/νίκη Νοεµβρίου Γιακουµάτου 2001, Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης. Ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Σύρος Μαΐου 2001 Γιακουµάτου Τερέζα, 2003α «Η γλώσσα της είδησης στον ηλεκτρονικό τύπο. Μία διδακτική πρόταση για τις νέες µορφές κειµένου. Από τον Γουτεµβέργιο στον ηλεκτρονικό τύπο» Ανακοίνωση στο Η' Πανελλήνιο συνέδριο για τη Γλώσσα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό τµήµα του ΑΠΘ - Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2003 (πρακτικά υπό έκδοση) προσπελάσιµο στη διεύθυνση Γιακουµάτου Τερέζα, 2003β «Επιµορφωτικές πρακτικές και αξιοποίηση του διαδικτύου. Μία µελέτη περίπτωσης» Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ "Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" Σύρος 9-11 Μαΐου 2003 (πρακτικά υπό έκδοση) προσπελάσιµο στη διεύθυνση Κουτσογιάννης. Ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος παραγωγής γραπτού λόγου και συνέπειες στη γλωσσική διδασκαλία, ανακοίνωση στην 21η ετήσια συνάντηση εργασίας του τοµέα Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 12-14/5/2000 Νικολαΐδου Σ Η χρήση του εργαστηρίου Η/Υ και του διαδικτύου στη διδασκαλία της ΝΕ λογοτεχνίας. Ένα παράδειγµα. Πρακτικά Β Πανελληνίου συνεδρίου «Πληροφορική και εκπαίδευση» Θες/νίκη Νοεµβρίου 2000 Νικολαΐδου Σ. Γιακουµάτου Τ ιαδίκτυο και ιδασκαλία, Κέδρος, σ.222 Χοντολίδου Ε. Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, Γλωσσικός υπολογιστής, τ.1 12/99

Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων

Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων Παρουσίαση µιας δειγµατικής διδασκαλίας πάνω στην πολυτροπικότητα των κειµένων Γιακουµάτου Τερέζας, Φιλολόγου, επιµορφώτριας νέων τεχνολογιών, tgiakoum@sch.gr Λέξεις κλειδιά : πολυτροπικότητα, ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της είδησης στον ηλεκτρονικό τύπο. Μία διδακτική πρόταση για τις νέες µορφές κειµένου.

Η γλώσσα της είδησης στον ηλεκτρονικό τύπο. Μία διδακτική πρόταση για τις νέες µορφές κειµένου. Η γλώσσα της είδησης στον ηλεκτρονικό τύπο. Μία διδακτική πρόταση για τις νέες µορφές κειµένου. Τερέζα Γιακουµάτου, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια Νέων Τεχνολογιών tgiakoum@sch.gr Η ανάδυση της ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα µας η προσπάθεια για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες αξιοποίησης δικτυακών πηγών για την ενότητα «Πειθώ στη διαφήµιση»

ραστηριότητες αξιοποίησης δικτυακών πηγών για την ενότητα «Πειθώ στη διαφήµιση» ραστηριότητες αξιοποίησης δικτυακών πηγών για την ενότητα «Πειθώ στη διαφήµιση» Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, Επιµορφώτρια ΤΠΕ, Οµάδα ανάπτυξης Εκπαιδευτικής πύλης ΥΠΕΠΘ Αιγαίου 28, Αίγλη, Γλυφάδα, tgiakoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση «ηµιουργία οδηγού διδασκαλίας για την Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου στα πλαίσια της θεωρίας της

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης

Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών Αιγαίου 28Β, Αίγλη, Γλυφάδα,Τ.Κ.16561, e-mail: tgiakoum@sch.gr Ανακοίνωση στο 1 ο Συνέδριο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ιδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ιδάσκων : Ιωάννης Ι. Σπαντιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση

Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Eπιστημονικό Bήμα, τ. 8, - Ιούνιος 2007 Η αξιοποίηση του λογισμικού γενικής χρήσης στην εκπαίδευση Σταμάτιος Παπαδάκης Καθηγητής Πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Φύλο και νέα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΕΪΚΑΚΗ Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Μαρκοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των. διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών

Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των. διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών Η διδασκαλία της ενότητας «Κυκλαδικός πολιτισµός» µε αξιοποίηση των διαδικτυακών πηγών. Γιακουµάτου Τερέζα, Φιλόλογος, επιµορφώτρια νέων τεχνολογιών Αιγαίου 28Β, Αίγλη, Γλυφάδα,Τ.Κ.16561, e-mail: tgiakoum@de.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36

Βιβλίο Περιλήψεων. σελ. 1 από 36 Βιβλίο Περιλήψεων σελ. 1 από 36 Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα