Αρχικά κρίνεται απαραίτητη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχικά κρίνεται απαραίτητη"

Transcript

1 Νέες τεχνολογίες: η μεγάλη πρόκληση για τα ελληνικά μουσεία Σπυριδούλα Πυρπύλη Υποψήφια δρ Μουσειολογίας Το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «eeurope 2002: κοινωνία πληροφοριών για όλους», 1 αντιμετωπίζει τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά ως περιοχές προτεραιότητας για την αξιοποίηση των τεχνολογιών και την οικοδόμηση της κοινωνίας της πληροφορίας. 2 Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να ενστερνιστεί τις προτεραιότητες της τελευταίας για να μην απομονωθεί σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό που διαμορφώνεται μέσω των νέων τεχνολογιών. Στο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί να αναφερθούν συνοπτικά οι γενικές γραμμές πλεύσης που θα ήταν καλό να ακολουθηθούν στη χώρα μας, οι οποίες αφορούν το δίπολο πολιτισμού (με έμφαση στα μουσεία) και νέων τεχνολογιών. Αρχικά κρίνεται απαραίτητη η ευρύτερη διάχυση της γενικής χρήσης των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας 3 με: τη μείωση του κόστους πρόσβασης και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, την αναβάθμιση των εθνικών ερευνητικών δικτύων για τη συμμετοχή σε ένα διευρωπαϊκό επιστημονικό δίκτυο μεγάλης ταχύτητας με στόχο την επικοινωνία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και βιβλιοθηκών, -την εξασφάλιση ηλεκτρονικής πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες (στις οποίες συγκαταλέγονται ρητά οι «πολιτιστικές πληροφορίες») και την απλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. την οικοδόμηση μιας δυναμικής 1. Tο αποτέλεσμα της έρευνας στη βάση δεδομένων Info-Muse της Soci t des mus es qu b cois. 62 τχ. 101 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

2 2. Eξήντα μουσεία της Bουργουνδίας προβάλλονται σε έναν ενιαίο, εξαιρετικό ιστοχώρο. «βιομηχανίας ψηφιακού περιεχομένου», μέσω της εδραίωσης των νέων τεχνολογιών, για τη δημιουργία νέου περιεχομένου, την ψηφιοποίηση του υλικού, τη διασφάλιση διαρκούς προσβασιμότητας και την ανάπτυξη νέων σχετικών υπηρεσιών. Ειδικότερα τα ελληνικά μουσεία έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν, ώστε να μη χάσουν την ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν με τους αντίστοιχους, προηγμένους τεχνολογικά ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Πρώτα το ΥΠΠO, ως ο βασικός φορέας άσκησης πολιτιστικής και μουσειακής πολιτικής, πρέπει να επωφεληθεί από την εξέλιξη των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του τεράστιου έργου που έχει αναλάβει. Χρειάζεται διαρκής αναβάθμιση του πολιτιστικού ενδοδικτύου του (για παράδειγμα, δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεργασίας μεταξύ φορέων, ή εξ αποστάσεως εργασίας στελεχών για την εξυπηρέτηση ακριτικών περιοχών) και επέκταση της συνεργασίας και επικοινωνίας με άλλους φορείς και συναφείς υπηρεσιακές μονάδες. Παράλληλα χρειάζεται διαρκής αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών του δικτύου του ΥΠΠO, ενώ για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων απαιτείται εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση των χρηστών του ενδοδικτύου και των διαχειριστών των συστημάτων. Περαιτέρω, είναι απαραίτητη η εξέλιξη του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης και διαχείρισης πόρων, δράσεων και έργων, καθώς και του συστήματος οικονομικής διαχείρισης. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση οργάνου με εκτελεστικές αρμοδιότητες που θα λειτουργεί υπό το ΥΠΠO, θα χαράσσει πολιτική και θα αναλάβει το συντονισμό όλων των φορέων εντός και εκτός Ελλάδας που υλοποιούν ή σχεδιάζουν δράσεις οι οποίες αφορούν τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, για την αποφυγή επικαλύψεων, διπλής προσπάθειας και για την επιδίωξη της μέγιστης απόδοσης. Έτσι θα επιτευχθεί και ο συντονισμός όλων των δράσεων που πραγματοποιούνται και θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των σχετικών περιφερειακών προγραμμάτων. 4 Σε επίπεδο λειτουργίας των ίδιων των μουσείων, χρειάζεται ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος κράτησης θέσεων και πώλησης εισιτηρίων (και μέσω διαδικτύου), καθώς και ελέγχου των εισόδων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 5 Παράλληλα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ασφάλειας και πυρός στα μουσεία. Εκτός των παραπάνω, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν τεχνολογικές λύσεις για παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάθησης μέσω σύγχρονων, φιλικών και εύληπτων τεχνολογικών προϊόντων στα πλαίσια των μουσειακών εκθέσεων, προϊόντων που βασίζονται στη διάδραση. Aυτές οι δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να συμβάλουν στη βιωματική προσέγγιση του θέματος μιας έκθεσης, στη μετάδοση μηνυμάτων, ολοκληρωμένης γνώσης, εμπειριών, 6 και εν τέλει στην παιδεία και την ψυχαγωγία του επισκέπτη. 7 Tα ελληνικά μουσεία θα πρέπει να επιτύχουν τα επόμενα χρόνια συντονισμένη και συστηματική ηλεκτρονική επιστημονική τεκμηρίωση του πολιτιστικού τους αποθέματος. Είναι απαραίτητη η φωτογράφιση και η ψηφιοποίηση των εκατομμυρίων μουσειακών αντικειμένων που εκτίθενται και φυλάσσονται από τα ελληνικά μουσεία, ενώ η ηλεκτρονική τεκμηρίωση πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες μουσείων. Προαπαιτούμενο όμως της συντονισμένης και συστηματικής ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής επιστημονικής τεκμηρίωσης είναι ο σχεδια- τχ. 101 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ 63

3 σμός και η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας και πλατφόρμας τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 8 Για να ψηφιοποιηθεί ένα τέτοιου εύρους πολιτιστικό απόθεμα, όπως είναι το ελληνικό, σε βάσεις δεδομένων, θα πρέπει να προβλεφθούν εξειδικευμένες και παράλληλα συμβατές με το γενικό σύνολο λύσεις πληροφορικής. O σχεδιασμός μιας ενιαίας πλατφόρμας επιστημονικής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενός κοινού δηλαδή πλαισίου προτύπων, σχεδιασμού και διαλειτουργικότητας κρίνεται απαραίτητος, 9 θα βοηθήσει κάθε ελληνικό μουσείο να ευθυγραμμιστεί με μια εθνική τεχνολογική επιλογή πολιτιστικής ψηφιοποίησης 10 και θα επιφέρει την ενοποίηση των προγραμμάτων πληροφορικής των ελληνικών μουσείων. Με αυτό τον τρόπο το αίτημα της ενοποίησης των πληροφοριακών πόρων ενός πολιτιστικού οργανισμού (κειμένων, εικαστικών τεκμηρίων, σχολιασμού και συσχετίσεων) σε ένα ενιαίο σύστημα προσβάσιμο τόσο για τις ανάγκες της έρευνας και της προστασίας της κληρονομιάς όσο και της επικοινωνίας φαίνεται να καθίσταται εφικτός στόχος. Κρίνεται δε απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (πανεπιστημίων, ινστιτούτων, ξένων αρχαιολογικών σχολών) σε μια τέτοια προσπάθεια. Επίσης υπάρχει ένας προβληματισμός για την ανάγκη προώθησης της έρευνας σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και, ειδικότερα, μουσείων. Η σχετική ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη, τα στοιχεία που άπτονται του τομέα σε αποκαρδιωτική διάχυση σε υπηρεσίες, αρχεία και φορείς. Η δημιουργία «μνήμης» (μιας βάσης δεδομένων, προσβάσιμης στο διαδίκτυο) παλαιότερων δράσεων, η συγκέντρωση και η παρουσίαση σχετικών μελετών, η προβολή του υπάρχοντος πλαισίου προγραμματισμού και σχεδιασμού χρηματοδοτήσεων, η ενημέρωση για έργα πολιτισμού, ενταγμένα στα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρουσίαση σχετικών εκδόσεων, θα αποτελούσε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια ερευνητών, εργαζόμενων στο χώρο του πολιτισμού, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ευρύτερου κοινού. Oι νέες τεχνολογίες πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της ορθολογικής αξιοποίησης του πολιτιστικού πλούτου των ελληνικών μουσείων με την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (cd-rom, δικτυακών ηλεκτρονικών εκδόσεων). Τα πολυμέσα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο ως μηχανισμοί υποστήριξης της μάθησης και να ενισχύσουν τα οικονομικά ενός μουσείου. 11 Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην προώθηση των προσπαθειών που στοχεύουν σε πολυγλωσσικά προϊόντα και υπηρεσίες, στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας περιεχομένου και εγκυρότητας. Όλα τα παραπάνω προϊόντα μπορούν να προωθούνται μέσω σημείων πώλησης σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ταυτόχρονα μπορεί να εξελιχθεί δυναμικά η πώληση αντιγράφων και εκδόσεων του ΤΑΠΑ με ειδικό σύστημα μέσω διαδικτύου. Σοβαρή πηγή εσόδων για το ΥΠΠO μπορεί να αποτελέσει η αξιοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων που κατέχει επί της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι απαραίτητο να περιοριστεί η αλόγιστη και παράνομη χρήση και η αντιγραφή. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου χρειάζεται όμως παρακολούθηση της τεχνολογίας και των δράσεων 12 από σχετικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο, των θεσμικών αλλαγών αλλά και ενημέρωση και κατάρτιση των αρμοδίων. Η δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων από τη χρήση φωτογραφικών απεικονίσεων αντικειμένων και πληροφοριών σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις (ενός Oργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 13 θα ήταν το πρώτο και ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Oι νέες τεχνολογίες επιβάλλεται να εμπλακούν στη βελτίωση της λειτουργίας του επικοινωνιακού τομέα του μουσείου. Λύσεις όπως η δημιουργία χώρων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού σε μουσεία και κτίρια πολιτιστικής χρήσης σε όλη τη χώρα για τα ωράρια, τις τρέχουσες εκθέσεις, την τιμή του εισιτηρίου κ.λπ. των μουσειακών οργανισμών θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκρισμα στο κοινό. Επίσης, η χρήση πολυμέσων και δικτύων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων απευθυνόμενων σε διάφορες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες και η προώθησή τους μέσα από το διαδίκτυο θα πρόβαλλε δυνατά τα μουσεία. Η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών με παγκόσμια απήχηση (π.χ. εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο των μουσείων μας) ή η ανάπτυξη πολιτιστικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη δημοτική και μέση εκπαίδευση, διαθέσιμα στο διαδίκτυο, που θα απαιτούν ενεργό συμμετοχή μαθητών και διδασκόντων, θα ενισχύσουν την επικοινωνιακή δυναμική του ελληνικού μουσείου. Έτσι θα προωθηθεί η πολιτιστική εκπαίδευση και ενημέρωση. Η προβολή και η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, προϋποθέτει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των ελληνικών μουσείων. Χρειάζεται αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος κόμβου (του «Oδυσσέα»). Δυστυχώς 64 τχ. 101 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

4 οι ιστοχώροι των ελληνικών μουσείων που εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τον «Oδυσσέα» εντάσσονται στην κατηγορία των ηλεκτρονικών φυλλαδίων, 14 περιορισμένης λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Το γεγονός εξηγείται από τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει το ΥΠΠO για τη λειτουργία και την ανανέωση του «Oδυσσέα» και μας οδηγεί στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι χρειάζονται μεγαλύτερα κονδύλια. Η σύνδεση του ελληνικού μουσείου με τον τουρισμό χρήζει της υποστήριξης των νέων τεχνολογιών. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ειδικών εφαρμογών που θα στοχεύουν στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, η δημιουργία επί παραδείγματι ηλεκτρονικού δικτύου που θα προωθεί πολιτιστικές διαδρομές ή θα ενθαρρύνει την επίσκεψη ελληνικών μουσείων μέσω εικονικών αναπαραστάσεων υπαρχόντων μουσειακών χώρων. Η σύγκλιση της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της «βιομηχανίας του περιεχομένου» δημιουργεί νέες συνθήκες για την επικοινωνία και την οικονομική αξιοποίηση των πολιτιστικών αγαθών. Η Ελλάδα οφείλει να προλάβει τις εξελίξεις και να αποδώσει στον πολιτισμό τη θέση που του ανήκει στον γενικότερο πολιτικό σχεδιασμό. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση των νέων κάθε φορά προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της ραγδαίας εξέλιξης του τομέα των νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη στρατηγικών, αρχών και πρακτικών που θα σχετίζονται με την ίδια τη φυσιογνωμία και το μέλλον των πολιτιστικών οργανισμών. Σημειώσεις 1. Η τρέχουσα πολιτική της ΕΕ για την κοινωνία της πληροφορίας βασίζεται σε ένα Σχέδιο Δράσης, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 1999, με τίτλο «Ηλεκτρονική Ευρώπη ( eeurope ) Μία κοινωνία της πληροφορίας για όλους», με σκοπό την εξασφάλιση, μεταξύ άλλων: 3. H αίθουσα διάδρασης του Kέντρου Tεχνολογίας και Eπιστημών του Mπορντώ. της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο παγκόσμιο σύστημα, την αύξηση του «γνωσιακού κεφαλαίου» της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της και την προστασία της γλωσσικής και πολιτισμικής της πολυμορφίας (Κ. Δάλλας, «Tεχνολογίες της Πληροφορίας, Διαδίκτυο και Πολιτιστική Eπικοινωνία», Πολιτιστική Eπικοινωνία, εγχειρίδιο μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Πολιτιστικών Mονάδων, θεματική ενότητα 4, τόμος B, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2004, σ (υπό έκδοση)). Η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που τελικά υιοθέτησε το επεξεργασμένο σχέδιο δράσης «eeurope 2002», τον Ιούνιο του 2002 στο Συμβούλιο Κορυφής της Feira (Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 2. «O όρος Κοινωνία της Πληροφορίας αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και την ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων και παίζει έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών». Bλ. το φυλλάδιο Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα , Φορέας υλοποίησης ΓΓΕΤ. ΠΔ-Κοινωνία, σ. 10 (www.foresight-gsrt.gr). 3. Για παράδειγμα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία πανελλαδικής έρευνας για τη χρήση υπολογιστών, Internet και κινητής τηλεφωνίας της VPRC (στο πλαίσιο του προγράμματος E- business forum, χρηματοδοτούμενο από την ΚτΠ, τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2001) σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα: τον Ιούνιο του 2001 το ποσοστό χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα ήταν 10% του πληθυσμού (άνω των 15 ετών), με αντίστοιχο μέσο όρο στην ΕΕ 34,3%. Η χρήση του διαδικτύου για τους άνδρες εκτιμήθηκε σε 12% αντίστοιχα, τχ. 101 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ 65

5 ενώ για τις γυναίκες σε 8,3%, με μέσο όρο στην ΕΕ για τους άνδρες 40,5% και για τις γυναίκες 28,5%. 4. Για την κάλυψη αυτού του κενού δημιουργήθηκε η Επιτροπή για την Ψηφιοποίηση του Ελληνικού Πολιτιστικού Αποθέματος (ΕΨΕΠΑ) τον Oκτώβριο του 2001, με την ΥΠΠO/ ΔΕΕ/749 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Σ αυτήν συμμετέχουν, με εκπροσώπους σε επίπεδο Διεύθυνσης, αρκετές Διευθύνσεις του ΥΠΠO που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση, η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΕΘO, ο OΠΕΠ ΑΕ, ο Oργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πρυτάνεις ή εκπρόσωποι Πανεπιστημίων, Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων και Ινστιτούτων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ψηφιοποίησης. Η ΕΨΕΠΑ έχει συμβουλευτικό και επιτελικό ρόλο (Πηγή: ΕΨΕΠΑ). 5. Συγκεκριμένα έχει εγκριθεί η τοποθέτηση σε 10 μουσεία (τα περισσότερο επισκέψιμα) τέτοιου συστήματος. Σημαντικό όμως κρίνεται να επεκταθεί το σύστημα σε όλα τα πιστοποιημένα μουσεία. 6. Προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης των επαγγελματιών των μουσείων εκδίδονται σχετικά εγχειρίδια (βλ. ενδεικτικά: Belanger L., L interactivit au mus e: guide pratique, 1998). 7. Έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ επισκέπτη και μερών μιας έκθεσης, δηλαδή ο συνδυασμός διαδραστικών με στατικά εκθέματα είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος μουσειακής παρουσίασης ενός θέματος, με βάση έρευνες αξιολόγησης σε μουσεία του εξωτερικού. Βλ. ενδεικτικά την έκδοση της Direction des Mus es de France, Interactifs. Fonctions et Usages dans les mus es, 1996, σ O στόχος θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη Εθνικού Πολιτιστικού Πληροφοριακού Συστήματος που θα συνδέει όλους τους πολιτιστικούς φορείς και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία μέσω μιας ενιαίας λεωφόρου πληροφοριών. 9. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση μουσειακών συλλογών που προωθείται κυρίως μέσω της ΚτΠ βαδίζει σε διαφορετική κατεύθυνση, με κάθε μουσείο να εφαρμόζει διαφορετικό τεχνολογικό πλαίσιο (αυτό που η ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής, η οποία αναλαμβάνει το έργο της τεκμηρίωσης, προκρίνει), χωρίς να υπάρχει μέριμνα για συμβατότητα μεταξύ αυτών των επιλογών. 10. Η εφαρμογή κοινού πλαισίου τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης θα ήταν δυνατή με τη δημιουργία ενός αρμοδίου τμήματος στο ΥΠΠO, το οποίο θα διαχέει τεχνογνωσία και θα δίνει «οδηγίες πλεύσεως» σε όλους τους ενδιαφερόμενους μουσειακούς οργανισμούς. 11. Ήδη γίνεται σχετική προσπάθεια από την πλευρά της πολιτείας (μέσω προϊόντων του OΠΕΠ), αλλά πρέπει να δοθούν κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα ώστε να προχωρήσει στην παραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων με πολιτιστικό περιεχόμενο, προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά. 12. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η παρακολούθηση της έρευνας που γίνεται στον τομέα διεθνώς μέσα από έγκριτες εκδόσεις. Βλ. για παράδειγμα: P. Wienand / A. Booy / R. Fry, A Guide to Copyright for Museums and Galleries, Routledge, Με το νόμο 3028/2002, προβλέπεται η άντληση εσόδων σε περιπτώσεις με οικονομικό ή εμπορικό χαρακτήρα (καταβολή τέλους στο ΤΑΠΑ, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Oικονομίας και Πολιτισμού) από την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση από τρίτους, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και ψηφιακών, του διαδικτύου, των δικτύων τηλεπικοινωνιακής ή άλλης σύνδεσης και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων με εικόνες αντιγράφων και απεικονίσεων αρχαίων ή νεότερων μνημείων και κινητών αντικειμένων που ανήκουν στο κράτος, αλλά δεν επιχειρείται η εξειδικευμένη προσαρμογή των ρυθμίσεων αυτών στις τεχνολογικές εξελίξεις που προκύπτουν από τη ραγδαία πρόοδο των νέων τεχνολογιών. 14. Εφόσον δεν περιλαμβάνουν δυναμικά ανανεούμενες πληροφορίες ούτε μεγάλο όγκο επιστημονικής πληροφορίας, ελάχιστες απεικονίσεις έργων των συλλογών και καθόλου «εικονικές εκθέσεις». Εντούτοις, ο ιστοχώρος ενός μουσείου πρέπει να λειτουργεί ως πλήρης απεικόνιση του οργανισμού, της φυσιογνωμίας και των δραστηριοτήτων του στο σύνολό τους, εφόσον είναι διαθέσιμος από απόσταση. Ένας ιστοχώρος φτωχός σε πληροφορίες ή σε πολιτιστική αξία δημιουργεί την εντύπωση ενός οργανισμού φτωχού σε πληροφορίες και σε αξία. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η ανάλογη προσοχή για να μη λειτουργεί αρνητικά για το μουσείο και να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. New Technologies: The Great Challenge to the Greek Museums Spyridoula Pyrpyli Greece has to be harmonized with the technological environment of Europe as regards the bipole of culture and new technologies. The demand is urgent, particularly for the Greek museums, which must make considerable strides. Therefore, they must develop advanced information and education services by adopting appropriate tools based on interaction; coordinated and systematic scientific digitalization of their cultural reserves/deposits; more technologically updated products and services (cd-rom, web publications); managerial system of their copyrights, upgrading and expansion of their web sites, etc. Vital prerequisites for the realization of these objectives are the handling of problems generated by the rapid evolution of new technologies as well as the introduction and development of strategies, principles and practices that will be closely related to the physiognomy and future of each museum. 66 τχ. 101 APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Πολιτισμός στην Ελλάδα. Οικονομικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις και προοπτικές Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ 2002 * * Το κείµενο αυτό αποτελεί επικαιροποίηση µε πρόσφατες δράσεις του κειµένου στρατηγικής το οποίο εγκρίθηκε το 1999 από το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Η συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας», εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ. 69 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (3D) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

D A R I A H K R H T H

D A R I A H K R H T H D A R I A H K R H T H Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.1.ΙΤΕ.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ε.Π.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3ης ηλικίας στην Ελλάδα Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πλαίσιο αναφοράς, σκοπός & αντικείμενο της μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Μάιος 2014) H παρούσα έκθεση επιχειρεί να συνοψίσει τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή στην 1 η συνάντηση εργασίας για την Πλατφόρμα Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» Κατεύθυνση: «Μουσειολογία» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ appleôïèùèûìfi ÛÙË ÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË ÈÛÛ fió ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ* Η εφαρμογή της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας (ΣτΛ) ή της Νέας Στρατηγικής για Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ.:11790 ΕΝ ΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.:11813 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα