ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών Έργων» ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Σύνοψη Σύνοψη Βασικής Ιδέας & Ιστορικού Προγράμματος Σύνοψη της Ανάλυσης της Αγοράς & Μάρκετινγκ Σύνοψη Πρώτων Υλών & Άλλων Εφοδίων Σύνοψη Μηχανολογικών & Τεχνολογίας Σύνοψη Οργάνωσης Μονάδας & Γενικών Εξόδων Σύνοψη Ανθρώπινων Πόρων Σύνοψη Τοποθεσίας, Χώρου Εγκατάστασης, Περιβάλλοντος Σύνοψη Προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργου Σύνοψη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Αξιολόγησης της Επένδυσης 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 Περιγραφή της ιδέας του Επενδυτικού Σχεδίου Σύντομη περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Πολιτικές που υποστηρίζουν το Επενδυτικό σχέδιο Ιδρυτές και Ιστορικό του Επενδυτικού Σχεδίου Ιδρυτές του Επενδυτικού Σχεδίου 15 [2]

3 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη του Επενδυτικού Σχεδίου Μελέτη Σκοπιμότητας Φορέας εκπόνησης της μελέτης Φορέας που παρήγγειλε τη μελέτη Κόστος εκπόνησης της μελέτης και σχετικών ερευνών 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3.1 Ορισμός της Αγοράς και Ανάλυση της Δομής της Ανάλυση του Κλάδου και ορισμός της Αγοράς Δομή της Αγοράς Ανάλυση Εγχώριας Αγοράς Προσφορά Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Mελλοντική Ζήτηση Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλον Ανάλυση Εξωτερικού επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Γενικευμένου εξωτερικού περιβάλλοντος (Ανάλυση PEST) Σχέδιο Μάρκετινγκ Η Στρατηγική του Σχεδίου Μάρκετινγκ Η Τακτική του σχεδίου Μάρκετινγκ Έσοδα από πωλήσεις Προσδιορισμός Κόστους Μάρκετινγκ 58 [3]

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ 4.1 Περιγραφή των Α Υλών και λοιπών εισροών Γενική Περιγραφή α υλών Αναλυτική Περιγραφή & Τεχνολογία α υλών Τύποι φωτοβολταϊκών κυττάρων Τύποι φωτοβολταϊκών πλαισίων Συσσωρευτές Απόδοση φωτοβολταϊκών συστημάτων Eφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων Αναφορά των κριτηρίων επιλογής Διαθεσιμότητα και Προμήθεια Α Υλών Απαιτούμενες Ποσότητες Εισροών Διαθεσιμότητα Υλικών Πρόγραμμα Προμηθειών-Μάρκετινγκ Προμηθειών Μάρκετινγκ Προμηθειών Πρόγραμμα Προμηθειών Υπολογισμός του Κόστους των Α Υλών και λοιπών εισροών 79 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5.1 Επιλογή Τεχνολογίας 82 [4]

5 5.1.1 Περιγραφή Επιλεγμένης Τεχνολογίας / Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κόστος Τεχνολογίας 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.1 Οργάνωση και Διαχείριση Οργανωσιακές Λειτουργίες Οργανωσιακή Δομή Γενικά Έξοδα 86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 7.1 Κατηγορίες και Λειτουργίες Ανθρώπινων Πόρων Ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό Διαθεσιμότητα Ανθρώπινου Δυναμικού και Στελέχωση Εκτίμηση Προσφοράς και Ζήτησης Ανθρώπινου Δυναμικού Προγραμματισμός Πρόσληψης Προσωπικού Εκτίμηση του Κόστους της Εργασίας.91 [5]

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8.1 Εκτίμηση των αναγκών Αναζήτηση και Επιλογή Τοποθεσίας Κριτήρια Επιλογής Τοποθεσίας Εναλλακτικές Τοποθεσίες Αξιολόγηση Εναλλακτικών Τοποθεσιών Επιλογή Χώρου Εγκατάστασης Εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης στο χώρο Εγκατάστασης 96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 9.1 Στόχοι Η Ομάδα Επίβλεψης και Εκτέλεσης του σχεδίου Χρονικός Προγραμματισμός Εκτέλεσης του σχεδίου Εκτίμηση του Κόστους Εκτέλεσης του Προγράμματος 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10.1 Στόχοι Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης 101 [6]

7 Πάγιο Ενεργητικό Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Συνολικό Κόστος Επένδυσης Χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάλυση Συνολικού Κόστους Παραγωγής Διαχρονική Εξέλιξη Συνολικού Κόστους Επένδυσης Υπολογισμός αναγκών σε Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Χρηματικές Ροές Ισολογισμός Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Επένδυσης Μέθοδος Επανείσπραξης του κόστους επένδυσης Μέθοδος Απλού συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση σε Συνθήκες Αβεβαιότητας Ανάλυση Νεκρού Σημείου Ανάλυση Ευαισθησίας Οικονομική Αξιολόγηση.128 [7]

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Σύνοψη Η ηλιακή ενέργεια είναι μία από τις πιο υποσχόμενες ανανεώσιμες ενέργειες. Μπορεί να την εκμεταλλευθεί κανείς για διάφορες εφαρμογές με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ηλιακής θερμικής. Η ενέργεια που παράγεται από τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, δεν είναι μόνο σχετικά πιο απλή, αλλά και πιο οικολογική σε σύγκριση με μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ενεργειακές ανάγκες, παγκοσμίως, σημειώνουν αύξηση με το πέρασμα των χρόνων, τότε η ηλιακή ενέργεια φαίνεται ως μια βιώσιμη λύση. Η µείωση του κόστους παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ υπό την µορφή επιδοτήσεων, βάσει των εκάστοτε εφαρµοζόµενων διεθνών και εγχωρίων ενεργειακών πολιτικών, διασφαλίζει την βιωσιµότητα του κλάδου, µιας και το κόστος παραγωγής Η/Ε συµβατικών µονάδων παραγωγής διαµορφώνεται σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτό των ΑΠΕ, καθώς δεν προσµετράται ένα σηµαντικό κόστος, αυτό των εξωγενών επιπτώσεων (ρύπανση του περιβάλλοντος, φαινόµενο του θερµοκηπίου, κτλ), το οποίο για µονάδες παραγωγής ΑΠΕ διαµορφώνεται σχεδόν σε µηδενικά επίπεδα. Eικόνα 1.1 Φωτοβολταϊκά Πάνελ [8]

9 1.2 Σύνοψη Βασικής Ιδέας & Ιστορικού Προγράμματος Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η περίπτωση ίδρυσης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε) με επιχειρηματικό αντικείμενο την τεχνική μελέτη, εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών εφαρμογών. Η εκπόνηση αυτής της μελέτης πραγματοποιήθηκε έπειτα από επιθυμία της κυρίας Παπαδημητρίου Ελένης και του κυρίου Παπαδημητρίου Νικολάου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στο τεχνικό κομμάτι αυτού. Την οικονομοτεχνική μελέτη εκπόνησε για λογαριασμό των προαναφερθέντων, η εταιρεία μελετών και συμβούλων ΕΜΣ και συγκεκριμένα στην ειδική ομάδα του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να διεκπεραιωθεί μέχρι τον Ιούνιο του Το συνολικό κόστος της μελέτης και των συναφών ερευνών ανήλθε στα (Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας και Μελέτες Υποστήριξης). 1.3 Σύνοψη της Ανάλυσης της Αγοράς & Μάρκετινγκ Στην Ελλάδα η απαρχή του κλάδου των ΑΠΕ σε επίπεδο παραγωγής Η/Ε, έγινε µε τον Ν. 1559/1985, µε την ουσιαστική έναρξη αυτού να επέρχεται µε τον N. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις». Με την απελευθέρωση της αγοράς Η/Ε (Ν. 2773/1999) τίθενται οι βάσεις για τη διαµόρφωση µιας νέας δυναµικής ανάπτυξης στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο, ενώ βάσει του Ν. 3468/2006 περί «Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» έχουµε : τη θέσπιση τιµολογιακής πολιτικής βάσει της οποίας έχουµε την διαµόρφωση υψηλότερων τιµών πώλησης Η/Ε από ΑΠΕ, ιδιαίτερα για τον τοµέα ηλιακής ενέργειας, στον οποίο ουσιαστικά δίδεται µια νέα πνοή ανάπτυξης, επίσης, τη διευθέτηση θεµάτων, τα οποία άπτονται της διαδικασίας αδειοδότησης µονάδων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ, ζήτηµα το οποίο και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου, και τη θέσπιση νέων φορέων µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη αυτού. Η µελλοντική αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, µε απώτερο στόχο την επίτευξη των στόχων για το έτος 2010, βάσει των οποίων το 13,4% των αναγκών για Η/Ε (µη περιλαµβανόµενων µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων) θα πρέπει να ικανοποιούνται από µονάδες παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ, θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από : την ικανότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης / ενίσχυσης / επέκτασης του εθνικού δικτύου µεταφοράς από του διαχειριστές αυτού, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική ενσωµάτωση µονάδων παραγωγής Η/Ε από [9]

10 ΑΠΕ και την δυνατότητα εκµετάλλευσης του φυσικού δυναµικού αποµονωµένων περιοχών, την προώθηση νοµικού πλαισίου βάσει του οποίου θα διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις ανάπτυξης είτε υφιστάµενων τοµέων του κλάδου των ΑΠΕ, όπως αυτό της ηλιακής ενέργειας, είτε νέων τοµέων, όπως αυτών των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, υβριδικών συστηµάτων κ.τ.λ, και τον περιορισµό του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της έναρξης των διαδικασιών αδειοδότησης και έναρξης λειτουργίας του έργου, δεδοµένου ότι µια πιθανή µείωση αυτού ως αποτέλεσµα έχει την σηµαντική αύξηση της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης των σχετικών έργων. [1] Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η εταιρεία, όπως έχουμε προαναφέρει θα κάνει τις προαπαιτούμενες τεχνικές μελέτες και στη συνέχεια θα κάνει την εγκατάσταση των έργων και θα είναι και υπεύθυνη για τη συντήρησή τους. Σε ό,τι αφορά τα έργα διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες, εκείνη των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10 kw και εκείνη των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 100 kw, οι οποίες καλύπτουν όσο το δυνατόν πληρέστερα τις διαφορετικές ανάγκες της πελατειακής βάσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση, αναμένεται να αναλάβει κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του περίπου 25 έργα, από τα οποία το ένα αναμένεται να είναι μεγέθους έως 100 κιλοβάτ, ενώ τα υπόλοιπα 24 θα είναι έως 10 κιλοβάτ. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις για το πρώτο έτος λειτουργίας αναμένεται να ανέλθουν στα , με ενδεικτική τιμή για φ/β έργα έως 10 kw ευρώ, ενώ για έργα μέχρι 100kW ευρώ. 1.4 Σύνοψη Πρώτων Υλών & Άλλων Εφοδίων Για μια τεχνική εταιρεία, όπως αυτή που μελετάμε, ως πρώτες ύλες, οι οποίες θα χρειασθούν για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων, τη μελέτη των οποίων θα έχει αναλάβει η εταιρεία, είναι φωτοβολταϊκά πλαίσια, βάσεις, αντιστροφείς ρεύματος, μπαταρίες και λοιπά ηλεκτρολογικά (καλώδια, κτλ). Το συνολικό κόστος των πρώτων υλών για το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησης αναμένεται να είναι , από τα οποία οι οφείλονται στα 24 έργα των 10 κιλοβάτ και οι ευρώ οφείλονται στο έργο των 100 κιλοβάτ. 1.5 Σύνοψη Μηχανολογικών & Τεχνολογίας Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υπό μελέτη τεχνική εταιρεία θα προσφέρει υπηρεσίες και, άρα, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης κάποιας παραγωγικής μονάδας, έτσι, είναι προφανές ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας θα περιοριστεί στο επίπεδο του βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού μιας επιχείρησης. Λέγοντας [10]

11 βοηθητικό μηχανολογικό εξοπλισμό εννοούμε εκείνον, ο οποίος περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα και όσα επιπλέον μηχανήματα κρίνονται απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της προσφοράς των υπηρεσιών της εταιρείας. Το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται στις Σύνοψη Οργάνωσης Μονάδας & Γενικών Εξόδων Το κορυφαίο μάνατζμεντ, δηλαδή οι Διοικητικές και Διαχειριστικές λειτουργίες της εταιρείας θα διεκπαιρεώνονται από τον κο Παπαδημητρίου Νικόλαο, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και την κα Παπαδάκη Κατερίνα, η οποία θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέως. Η Χρηματοοικονομική διαχείριση θα αναλαμβάνεται από τους ίδιους (τράπεζες, υπηρεσίες, μισθοδοσία, διάφορα) και η λογιστική διαχείριση θα γίνεται από εξωτερικό συνεργάτη. Το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών θα καλύπτουν τρεις μηχανικοί, μία εκ των οποίων θα είναι και η κα Παπαδημητρίου Ελένη, η οποία θα έχει και τη γενική εποπτία του τμήματος. Τα Γενικά Έξοδα της εταιρείας αναμένεται να ανέλθουν στις για το πρώτο έτος λειτουργίας της. 1.7 Σύνοψη Ανθρώπινων Πόρων Δεδομένης της φύσης της υπό μελέτη εταιρείας και του προβλεπόμενου μεγέθους της, οι ανάγκες σε προσωπικό δε θα είναι αυξημένες. Θα αποτελείται από πέντε άτομα και πιο συγκεκριμένα τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος οικονομικού προγραμματισμού της εταιρείας, μία γραμματέα και τρεις μηχανικούς. Το αναμενόμενο κόστος για τους ανθρώπινους πόρους της εταιρείας για το πρώτο έτος λειτουργίας είναι Σύνοψη Τοποθεσίας, Χώρου Εγκατάστασης, Περιβάλλοντος Η περιοχή που επιλέγεται για την εγκατάσταση της υπό μελέτη τεχνικής εταιρείας θα είναι η περιοχή του δήμου Αμαρουσίου Αττικής, στην οποία αναμένεται να γίνει επένδυση σε ακίνητο συνολικού κόστους Σύνοψη Προγραμματισμού Εκτέλεσης Έργου Η εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος αναμένεται να διαρκέσει οχτώ μήνες και η εταιρεία θα είναι σε θέση να ξεκινήσει τη λειτουργία της στα τέλη του 2010 και ορίζεται ημερομηνία έναρξης εργασιών η 1/2/2011. Η εκτίμηση του κόστους που προβλέπεται να αναληφθεί από την υπό μελέτη εταιρεία για τη διεκπεραίωση όλων [11]

12 των σταδίων εκτέλεσης του προγράμματος είναι (κόστος σύστασης της εταιρείας) Σύνοψη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης & Αξιολόγησης της Επένδυσης Σύμφωνα με τις προβλέψεις και υπολογισμούς το απαιτούμενο Συνολικό Κόστος Επένδυσης ανέρχεται στις Το κεφάλαιο αυτό προέρχεται από Κρατική υποστήριξη σε ποσοστό 11,81 % ( ), από Ίδια Κεφάλαια σε ποσοστό 47,96 % ( ) και από Δάνειο από τράπεζα σε ποσοστό 4,24% ( ,5 ). Οι Τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις ανέρχονται στις ανά έτος. Το Κεφάλαιο Κίνησης της εταιρείας θα είναι Το συνολικό Κόστος Παραγωγής κατά το χρόνο εκκίνησης υπολογίζεται στο Το Καθαρό Κέρδος το πρώτο έτος λειτουργίας της μονάδας αναμένεται να είναι Η Περίοδος Απόδοσης του Κεφαλαίου υπολογίζεται στα περίπου δυόμισι χρόνια, η οποία θεωρείται ελκυστική σε ό,τι αφορά την επένδυση. Η μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης και του Απλού Συντελεστή Απόδοσης Κεφαλαίου, επίσης, παρουσιάζουν ελκυστική την επένδυση. Συμπερασματικά, η επένδυση αυτή είναι χαμηλού ρίσκου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς τους εξεταζόμενους παράγοντες, τουλάχιστον όχι τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική εφικτότητα του σχεδίου. Συνεπώς, η προτεινόμενη επένδυση χαρακτηρίζεται από υψηλή σταθερότητα, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. Επίσης, το παρόν επενδυτικό πρόγραμμα συμβαδίζει με τις υπάρχουσες πολιτικές της ελληνικής οικονομίας, στα πλαίσια της οποίας σκοπεύει να ενταχθεί, οπότε η επένδυση είναι χρήσιμη και από απόψεως της υγιούς εθνικής οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς, συνιστάται η επένδυση. Eικόνα 1.2 Φωτοβολταϊκά Πάνελ [12]

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 Περιγραφή της ιδέας του Επενδυτικού Σχεδίου Σύντομη περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου Η παρούσα μελέτη αποβλέπει στον έλεγχο σκοπιμότητας για την ίδρυση μίας Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών Έργων στο νομό Αττικής. Δεδομένων των Περιβαλλοντικών και Οικονομικών συνθηκών της εποχής μας και της χώρας μας, κρίνεται εύστοχη η ιδέα σύστασης μίας εταιρείας που θα ασχολείται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι μία από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας και δεν συμβάλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο ήλιος εκπέμπει περισσότερη ενέργεια σε ένα δευτερόλεπτο, από όση οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει από την αρχή των χρόνων. Η διαθεσιμότητα άφθονης και χωρίς οικολογικές συνέπειες ενέργεια είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτηξή της. Επίσης, η αυξανόμενη έλλειψη των ορυκτών καυσίμων έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι μία μορφή ενέργειας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, αν και σήμερα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των παγκοσμίων ενεργειακών αναγκών. Αυτό οφείλεται στην πεποίθηση ότι η ηλιακή ενέργεια είναι η πιο ακριβή ανανεώσιμη ενέργεια. Παρ όλ αυτά, στις απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη θεωρείται σήμερα η καλύτερη λύση για αποκεντρωμένη παροχή ενέργειας. Η εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ανανεώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας, που, ήδη, δίνει περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Σκοπός της εταιρείας είναι η τεχνική μελέτη, εμπορία, [13]

14 εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, θα εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες και τη σχεδίαση, θα συμβουλεύει στην αδειοδότηση, επιδότηση, σύναψη δανείων, θα προμηθεύει τον εξοπλισμό και θα κατασκευάζει το σύνολο του έργου. Θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα έχει τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση, θα το θέτει σε λειτουργία και τέλος, θα αναλαμβάνει την υποστήριξη και τη συντήρηση της λετουργίας και της ενεργειακής απόδοσής του Ταυτότητα του Επενδυτικού Σχεδίου Σε ό,τι αφορά τη σύσταση της Εταιρείας, πρόκειται να λάβει τη νομική μορφή και τα χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.). Η επωνυμία της εταιρείας, όπως πρόκειται να οριστεί από το καταστατικό ίδρυσής της, θα είναι SOLAR ENERGY PROJECTS και η έδρα της θα είναι στο νομό Αττικής Πολιτικές που υποστηρίζουν το Επενδυτικό σχέδιο Πλέον, όχι μόνο διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει μια σαφής δυναμική για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατ επέκταση και των Φ/Β εφαρμογών. Τόσο ο Ν. 3468/2006 όσο και τα διάφορα προγράμματα επιδότησης ενισχύουν αποφασιστικά την ανάπτυξη αυτή. Σε ό,τι αφορά το παρόν επενδυτικό σχέδιο, ο ιδρυτής της τεχνικής εταιρείας σκοπεύει να επωφεληθεί των παροχών που του προσφέρει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>>, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών Νέων Επιστημόνων και στόχος του είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των νέων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων είναι και μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα άτομα, από τα οποία ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του με αριθμ. 3614/ Νόμου για «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 με κωδικό θέματος προτεραιότητας 66 της με αριθμ /4775/ Υ.Α. του [14]

15 Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α / ) «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/ ) και το άρθρο 6 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/ ) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υλοποιεί προγράμματα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. 2.2 Ιδρυτές και Ιστορικό του Επενδυτικού Σχεδίου Ιδρυτές του Επενδυτικού Σχεδίου Ιδρυτές της υπό μελέτη Τεχνικής Εταιρείας θα είναι η Παπαδημητρίου Ελένη, η οποία είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο Παπαδημητρίου Νικόλαος, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο και ιδρυτής της Τεχνικής Εταιρείας Παπαδημητρίου Ο.Ε.. Καθένας εξ αυτών θα κατέχει ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο Παπαδημητρίου Νικόλαος θα αποτελεί ετερόρρυθμο μέλος της εταιρείας και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας, αφού απασχολείται για χρόνια στο χώρο αυτό, και κατ επέκταση διατηρεί αξιόλογο πελατολόγιο, το οποίο θα προσελκύσει και στην προς ίδρυση εταιρεία ενεργειακών έργων. Η Παπαδημητρίου Ελένη θα αποτελεί ετερόρρυθμο μέλος και έχει οριστεί και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Επίσης, ως νέος μηχανικός αναμένεται να επωφεληθεί τη χρηματοδότηση της ΕΣΠΑ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω Ιστορική εξέλιξη του Επενδυτικού Σχεδίου Η ενέργεια που εµπεριέχεται εντός της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη µας εκτιµάται περίπου στα 1000 W/m2. Κατά την διάρκεια ενός έτους αυτή ισοδυναµεί σε 19 τρισ. toe, µε τις ενεργειακές ανάγκες σε παγκόσµιο επίπεδο να διαµορφώνονται περίπου στα 9 δισ. toe ετησίως, δηλαδή το 0,047% της ηλιακής ενέργειας θα ήταν αρκετή να καλύψει το σύνολο των παγκόσµιων ενεργειακών αναγκών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω του φωτοβολταϊκού [15]

16 φαινοµένου προσελκύει σηµαντικό επενδυτικό / επιχειρηµατικό ενδιαφέρον και για αυτό κρίθηκε ενδιαφέρουσα η περεταίρω εξέταση για ενασχόληση με την ενεργειακή εκµετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το ενδιαφέρον για την ίδρυση της υπό εξέταση τεχνικής εταιρείας εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2010, όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η επαφή μεταξύ των μελετητών και των υποψήφιων ιδρυτών. Στη συνέχεια, ανατέθηκε επισήμως στο αρμόδιο γραφείο μελετών η παρούσα μελέτη με χρονική προθεσμία παράδοσης τον Ιούνιο του Μελέτη Σκοπιμότητας Φορέας εκπόνησης της μελέτης Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας ανατέθηκε στην εταιρεία μελετών και συμβούλων ΕΜΣ και συγκεκριμένα στην ειδική ομάδα του τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να διεκπεραιωθεί μέχρι τον Ιούνιο του Φορέας που παρήγγειλε τη μελέτη Η υπό εξέταση μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της υπό ίδρυσης επιχείρησης κατόπιν παραγγελίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η σκοπιμότητα και κατ επέκταση η βιωσιμότητα της εν λόγω επένδυσης. 2.4 Κόστος εκπόνησης της μελέτης και σχετικών ερευνών Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων για την εκπόνηση της μελέτης, υπολογίζεται ότι η πλήρης διεκπεραίωση αυτής θα απαιτήσει τρεις μήνες εργασίας και το κόστος θα ανέλθει στα 5000 ευρώ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος εκπόνησης της μελέτης συνοδεύεται από επιμέρους έξοδα, όπως τα έξοδα για μελέτες υποστήριξης. Τα προαναφερθέντα έξοδα εκπόνησης όλων των ενεργειών που απαιτήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: [16]

17 Πίνακας 2.1 Κόστος Προεπενδυτικών Μελετών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Μελέτη Σκοπιμότητας 5000 Μελέτες Υποστήριξης 1000 Σύνολο 6000 [17]

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3.1 Ορισμός της Αγοράς και Ανάλυση της Δομής της Ανάλυση του Κλάδου και ορισμός της Αγοράς Η «πίεση» που υφίστανται οι ενεργειακές πηγές του πλανήτη µας (ιδίως στην κατηγορία των αποθεµάτων υδρογονανθράκων) αρχίζει να διαφαίνεται, µε συνέπεια να ενισχύονται οι τάσεις για ορθολογική χρήση ενέργειας, καθώς και εκµετάλλευση µορφών ενέργειας, οι οποίες, όχι µόνο υπάρχουν σε αφθονία στην φύση και συνεχώς ανανεώνονται, αλλά ταυτόχρονα είναι και φιλικές προς το περιβάλλον, γνωστές ως Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν τις σηµαντικότερες µορφές ενέργειας του πλανήτη µας (ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια), βάσει των οποίων διαµορφώθηκε ο ίδιος ο πλανήτης µας σε πολύ µεγάλο βαθµό και αποτελούνται από τις : (i) ηλιακή ακτινοβολία - φωτοβολταϊκά τόξα, (ii) αιολική - ανεµογεννήτριες, (iii) υδροηλεκτρική (µικρής ισχύος), (iv) βιοενέργεια (βιοµάζα), (v) γεωθερµική, (vi) παλιρροϊκή, και (vii) κυµάτων θαλάσσης. [1] Εικόνα 3.1 Eφαρμογές ΑΠΕ [18]

19 Η παγκόσμια βιομηχανία φωτοβολταϊκών χαρακτηρίζεται από ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 49,5% τα τελευταία πέντε χρόνια. Η αγορά των φωτοβολταϊκών έκανε εγκαταστάσεις ύψους 5,95 (GW) το 2008, που αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 110% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ηλιακή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των ηλιακών φωτοβολταϊκών, έχουν τεράστιες προοπτικές λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά ότι η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να προσφέρει όσο το 11% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρισμού το 2050 και ότι η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια θα συνεισφέρει στο 20% περίπου του ενεργειακού εφοδιασμού παγκοσμίως μέχρι το 2050 και πάνω από 60% μέχρι το Είναι σαφές ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκές κυψέλες θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της ενέργειας. Οι εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά συστήματα θα αυξηθούν και εστιάζοντας όλο και περισσότερο στον κλάδο των φωτοβολταϊκών θα επέλθει εκθετική μείωση του κόστους τους. [2] Σχήμα 3.1 Zήτηση στην αγορά φωτοβολταϊκών για το 2008 [2] [19]

20 Σχήμα 3.2 Διαθεσιμότητα ηλιακής ενέργειας μέχρι το 2030 [2] Το 2008, η αθροιστική παγκόσμια δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών χτύπησε τα 15 GW, αύξηση κατά 5,6 GW σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Ευρώπη είναι σαφώς ηγέτης, αφού το 65% της εγκατεστημένης δυναμικότητας βρίσκεται εντός των συνόρων της. Οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγάλο δυναμικό ηλιακής ενέργειας που είναι δωρεάν. Η κατανάλωση ηλιακής ενέργειας αναπτύσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η αύξηση αυτή δεν είναι επαρκής για να καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινώντας από το κόστος των φωτοβολταϊκών (για φ/β συστήματα συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο) που ήταν το s / Wp ή 0,25-0,65 s / kwh, ανάλογα με την ακτινοβολία σε όλη την Ευρώπη, το όραμα για το 2030 είναι ένα κόστος ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 0,05 και 0,12 s / kwh. Η εξέλιξη του κόστους είναι η βάση για τον ακόλουθο πίνακα. Η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών πάνελ αυξάνεται, καθώς οι τιμές τους μειώνονται. Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και είναι μία τεράστια επεκτάσιμη πηγή. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν ποικιλία κινήτρων για τη χρήση των φωτοβολταϊκών πάνελ και τώρα αυξάνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει ένα δεσμευτικό στόχο του 20% για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ έως το Για την επίτευξη αυτού του οράματος, [20]

21 σημαντική τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να εμφανιστεί, συνοδευόμενη από μια ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας και της αγοράς. [2] Έτος Πίνακας 3.1 Διαμόρφωση κόστους φωτοβολταϊκών [2] Μοναδιαίο Κόστος ( /Wp ) Κόστος Συστήματος ( /Wp) < <0,5 1 Στον κλάδο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και συγκεκριµένα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει εκµετάλλευσης αυτών, θα ανήκει, προφανώς, και η υπό μελέτη τεχνική εταιρεία. Ο κλάδος των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας διαδραµατίζει έναν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο, σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ενεργειακών µας αναγκών, οι οποίες σήµερα είναι εξαρτηµένες, σε πολύ µεγάλο βαθµό, από την εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων. Σε διεθνές επίπεδο, η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του εβδομήντα σηµατοδοτεί την ουσιαστική εµπορική ενεργοποίηση του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε την δραστηριοποίηση σε αυτόν τον κλάδο πετρελαϊκών κολοσσών και όχι µόνο. Στην συνέχεια, το Πρωτόκολλο του Κιότο προσέδωσε και συνεχίζει να προσδίδει µια νέα δυναµική στην εµπορική ανάπτυξη του κλάδου, µε την αναγωγή του ρόλου του σε πρωταγωνιστικού σε ότι αφορά την ικανοποίηση των ενεργειακών µας αναγκών. Η πρόκληση σε ότι αφορά την εκµετάλλευση των ΑΠΕ έγκειται στην ανάπτυξη και / ή βελτιστοποίηση τεχνολογιών, βάσει των οποίων καθίσταται οικονοµικά συµφέρουσα η εκµετάλλευση αυτών. Η εστίαση της κλαδικής µελέτης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κρίνεται αναγκαία λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προωθείται µε το Ν. 2773/1999, βάσει της οποίας τόσο ο κλάδος των ΑΠΕ όσο και ο ευρύτερος κλάδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά µια νέα προοπτική, ενώ τόσο µε τον Ν.2941/2001, όσο και µε τον πρόσφατο Ν.3468/ 2006 δίνεται µια νέα δυναµική στον κλάδο. Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως και κάθε κλάδος, αποτελείται από κάποιες ομάδες (stakeholders), οι οποίες δραστηριοποιούνται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτόν. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων, οι οποίες [21]

22 δραστηριοποιούνται σε αυτόν και διαχωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους εταιρειών, τις εταιρείες ανάπτυξης τεχνολογιών και συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ και εμπορικής διάθεσης αυτών και τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Μία, επίσης, σημαντική ομάδα του κλάδου των ΑΠΕ στη χώρα μας είναι εκείνη των ρυθμιστικών αρχών του κλάδου. Σε αυτή ανήκουν εταιρείες, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή που φροντίζει, εισηγείται και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών, και υγιούς ανταγωνισμού και παρέχει την άδεια λειτουργίας σε παραγωγούς, προμηθευτές και λοιπούς φορείς της αγοράς. Επίσης, η ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), η οποία φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή ισορροπία παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό και, επίσης, φροντίζει να εκκαθαρίζει την αγορά, να λειτουργεί σαν ένα είδος χρηματιστηρίου που υπολογίζει κάθε ημέρα ποιός οφείλει σε ποιόν. Ακόμη, η ΔΕΗ, η οποία είναι ο συντριπτικά μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και ο ρόλος της στο πεδίο ήταν καταλυτικός στα πενήντα χρόνια της ύπαρξή της. Μία ακόμη, ομάδα του κλάδου είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις, καθώς οι νόμοι που προωθούν και γενικότερα, η ενεργειακή πολιτική που ακολουθούν επηρεάζουν σημαντικά τι εξελίξεις του κλάδου. Έπίσης, ένας άλλος σημαντικός φορέας του κλάδου είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σκοπός του Κέντρου είναι η προώθηση των ΑΠΕ, της εξοικονόµησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω τοµείς. Περαιτέρω, µε το άρθρο 11 του Ν. 2702/1999 "Διάφορες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α -70) το ΚΑΠΕ λειτουργεί ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Το ΚΑΠΕ διαθέτει εργαστήρια πιστοποίησης τεχνολογιών ΑΠΕ, εκπονεί µελέτες προσδιορισµού του φυσικού και οικονοµικού δυναµικού των ΑΠΕ και συµµετέχει ενεργά στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των επενδύσεων του χώρου περιλαµβανοµένου του τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας.τέλος, κάποιες άλλες ομάδες του κλάδου είναι οι πελάτες του, οι οποίοι είναι, είτε ιδιώτες, είτε εταιρείες, οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινότητες και γενικά, όσες επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα με την εξέλιξή του. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο γράφημα που ακολουθεί: [1] [22]

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μιχάλης Παπαδόπουλος Ομ. Καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η συμβολή του ΕΜΠ στον εξηλεκτρισμό της χώρας: - Στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS Χριστίνας Αναστασοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια ανασκόπηση σε βάθος που αφορά όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει!

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Ο ήλιος χρειάζεται κίνητρα για να λάµψει! Μάιος 2004 Έξω πάµε καλά, µέσα θα µπορούσαµε και καλύτερα Με πρωτόγνωρους ρυθµούς ανάπτυξης κινείται η διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης

Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 Επιβολή δασμών στα φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή δασμών σε φωτοβολταϊκά panels κινεζικής προέλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη

Αθήνα, 23/11/2010. Παρασκευάς Ν. Γεωργίου, Γεώργιος Μαυρωτάς & Δανάη Διακουλάκη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 7 η Συνεδρία: «Οδικός Χάρτης για το 2020: Κρίσιμες Επενδύσεις και Τεχνολογίες» Η ΠΡΟΚΛΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Προοπτικές

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Προοπτικές ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Προοπτικές Δρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Καθ. Δρ. ΗΜ Αθανάσιος Σαφάκας 1 Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συνεισφορά

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομάζα - Δυνατότητες

Βιομάζα - Δυνατότητες Νίκος Πλουμής Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Προϊστάμενος Τμήματος Θερμοηλεκτρικών Έργων Βιομάζα - Δυνατότητες Οι δυνατότητες ανάπτυξης της βιομάζας στην Ελληνική αγορά σήμερα είναι πολύ σημαντικές: Το δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα