ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ «ΣΑΓΚΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ «ΣΑΓΚΑ»"

Transcript

1 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ «ΣΑΓΚΑ» Από το 1956 για την ύδρευση της πόλης της Τρίπολης και 54 συνολικά κοινοτήτων επιλέχθηκαν οι πηγές Μεθυδρίου Πυργακίου και Πιάνας που παρουσίαζαν συνεχή ροή όλο τον χρόνο, µε αρκετά ικανοποιητική παροχή για την κάλυψη των αναγκών. Κάποιες πηγές στην περιοχή του έλους Κανδήλας εξαιτίας τεχνικών δυσκολιών εκείνη την εποχή λόγω χαµηλότερου υψοµέτρου, δεν χρησιµοποιήθηκαν. Ιδρύθηκε ο Σύνδεσµος Μεθυδρίου και από τότε µέχρι σήµερα έχει αναπτυχθεί δίκτυο διανοµής στις κοινότητες περί τα 60 km. Το όλο σύστηµα παρουσιάζει αδυναµίες ιδιαίτερα την περίοδο αιχµής της ζήτησης µε αποτέλεσµα η ροή στο δίκτυο να είναι διακοπτόµενη. Η πλειονότητα των κατοίκων έχει εγκατεστηµένο τεπόζιτο, για αποθήκευση του νερού όταν το δίκτυο λειτουργεί. Το διενεργήθηκε µια µεγάλη έρευνα για το υπόγειο νερό στην Αρκαδία από το νεοσυσταθέν τότε Παράρτηµα Τριπόλεως του ΙΓΜΕ. Η έρευνα αυτή περιλάµβανε γεωφυσικές διασκοπίσεις και δοκιµαστικές γεωτρήσεις που βοήθησαν στην ανάπτυξη µιας πιο ολοκληρωµένης γνώσης για το υπόγειο υδατικό δυναµικό της Αρκαδίας. Ανάµεσα στις περιοχές που διερευνήθηκαν γεωτρητικά ήταν η υπολεκάνη Σαγκα και η περιοχή της Κανδήλας. Το σηµαντικό υπόγειο υδατικό δυναµικό που αποκαλύφθηκε ήταν ανέλπιστο ακόµη και για το ίδιο το ΙΓΜΕ. Οι πρώτες αντλητικές δοκιµές έδειξαν τεράστια αποθέµατα νερού που θα µπορούσαν πιθανά να λύσουν το υδρευτικό πρόβληµα του οροπεδίου. Εντούτοις, στις πρόδροµες εκθέσεις των επιστηµόνων του ΙΓΜΕ διατυπωνόταν σαφώς η επιφύλαξη ότι τουλάχιστον τα νερά της περιοχής του Σάγκα θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ολοκληρωµένες έρευνες και µελέτες καθώς αυτά καταλήγουν στις πηγές του Αργολικού κόλπου οι οποίες και

2 θα επηρεάζονταν άµεσα. Οι έρευνες αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ καθώς δεν υπάρχει καµία τελική έκθεση του ΙΓΜΕ. Την περίοδο πραγµατοποιείται µια µεγάλη διερευνητική προσπάθεια, µε διεθνή συνεργασία, για τις υδραυλικές επικοινωνίες των 37 καταβοθρών των οροπεδίων Τρίπολης, Κανδήλας- Φενεού, Στυµφαλίας κλπ. Μέχρι τότε υπήρχαν αποσπασµατικές προσπάθειες ιχνηθέτησης, οι οποίες όµως είχαν δείξει κάποιες πρώτες υδραυλικές επικοινωνίες. Τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά και δηµοσιεύονται σε διεθνή περιοδικά. Οι καταβόθρες στις περιοχές Στυµφαλίας, Σκοτεινής, Αλέας, Νεστάνης, Κάψια, Κανατά, Τάκα κ.α. καταλήγουν στις πηγές Κεφαλαρίου, Λέρνης και Κιβερίου. Την ίδια περίπου περίοδο και µε γνωστές τις σκέψεις του ΙΓΜΕ για ενίσχυση του δικτύου του Μεθυδρίου από τις ανέλπιστα επιτυχείς ερευνητικές γεωτρήσεις, οι κάτοικοι της Κανδήλας αντιδρούν και ανατινάζουν!!! τις γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ στην περιοχή τους. Όλες οι ερευνητικές προσπάθειες που έγιναν στην περιοχή (Αρκαδία) καθώς και στην περιοχή του Αργολικού Πεδίου, τουλάχιστον µέχρι το 2000 αλλά και πιο πρόσφατα, είτε από το ΙΓΜΕ, είτε από επιστήµονες στο πλαίσιο µεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικών διατριβών, επισηµαίνουν την άµεση υδραυλική επικοινωνία των περιοχών, που περιγράφηκαν προηγουµένως, µε τις πηγές του Αργολικού Κόλπου και τις πιθανές επιπτώσεις από την διατάραξη του υδραυλικού καθεστώτος της περιοχής. Ανάµεσα σε αυτούς και οι υδρογεωλόγοι του ΙΓΜΕ Τριπόλεως. Πιθανά, και βάσει των ενεργειών που ακολούθησαν, στα τέλη της δεκαετίας του 90 αρχές 2000 η ιδέα της επίλυσης των προβληµάτων ύδρευσης της Τρίπολης από τις γεωτρήσεις του Σάγκα (µετά τις αντιδράσεις και την καταστροφή των γεωτρήσεων στην Κανδήλα) πήρε συγκεκριµένη µορφή αιτήµατος προς το ΙΓΜΕ. Σε διάφορες συσκέψεις,

3 πολλών παραγόντων, αποφασίστηκε να παραχωρηθούν δύο ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή του Σάγκα, µια για το ήµο Τριπόλεως και µια για τον ήµο Μαντινείας. Μετά τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που έγιναν σε επίπεδο τεχνικών και αιρετών ή και διορισµένων πολιτικών προσώπων και τις λήψεις των ανωτέρω αποφάσεων οι κάτοικοι του Σάγκα που ενηµερώθηκαν, απαίτησαν, µετά από γενικές συνελεύσεις τους, την εκπλήρωση 7 προϋποθέσεων για να συνεναίσουν στην άντληση νερού από την περιοχή τους αφού προηγηθεί και συζήτηση δεσµεύσεις και για άλλα αιτήµατα του χωριού. Οι προυποθέσεις αυτές ήταν: 1. Υδρογεωλογική και υδρολογική µελέτη 2. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3. Αντικατάσταση του δικτύου του Σάγκα και προτεραιότητα ύδρευσης αυτού 4. Άρδευση του Σαγκιώτικου κάµπου 5. Κατασκευή δεξαµενής 1000 m 3 στο ύψος της Αλέας 6. Λειτουργεία του ΙΓΜΕ σαν ανεξάρτητος και αντικειµενικός φορέας παρακολούθησης της στάθµης των υπογείων υδάτων και διακοπή της άντλησης αν αυτά πέσουν κάτω από συγκεκριµένα όρια. 7. Χρησιµοποίηση του νερού του Σάγκα µόνο όταν το νερό του Μεθυδρίου µετά και την ενίσχυσή του µε νερό από την Χωτούσα δεν επαρκεί για τις ανάγκες της Τρίπολης ή του ήµου Μαντινείας. Τα υπόλοιπα που ακολουθούν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα του πως πραγµατοποιούνται τα δηµόσια έργα στην Ελλάδα, πως δηλ. µια πολιτική απόφαση για την επίλυση ενός υπαρκτού προβλήµατος, οδηγεί σε έργα χωρίς επιστηµονική τεκµηρίωση και σοβαρή µελετητική

4 υποστήριξη, µε αποτέλεσµα τα έργα ή να µην είναι λειτουργικά ή να προκαλούν σηµαντικές επιβαρύνσεις στο ευρύτερο περιβάλλον ή να σταµατούν στα δικαστήρια αφού προηγουµένως έχει κατασπαταληθεί χρόνος και χρήµα, καταστρέφοντας τις ελπίδες αυτών που θα ωφελούνταν από το έργο. Είναι επίσης χαρακτηριστικό δείγµα του πως η διοίκηση τρέχει να αδειοδοτήσει έργα που η υλοποίησή τους δεν στηρίζεται σε επιστηµονικό σχεδιασµό αλλά στην απόφαση του πολιτικού προϊστάµενου. Τον Φεβρουάριο 2001 παραδίδεται στην ΕΥΑ Τρίπολης προφανώς είχε ανατεθεί νωρίτερα µελέτη προέγκρισης χωροθέτησης για άντληση και µεταφορά νερού από δύο ερευνητικές γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ στην περιοχή του Σάγκα για την ύδρευση της Τριπόλεως. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι σε όλη την µελέτη δεν αναφέρεται λέξη για τις αντλούµενες ποσότητες που είναι και η µοναδική µόνιµη και σοβαρή επίπτωση του έργου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας, που ισχύει σήµερα αλλά και αυτής που ίσχυε το 2001, για την χρήση νερού από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πρέπει να τεκµηριώνεται η ανάγκη του και να προσδιορίζεται µε τεχνική έκθεση η απαιτούµενη ποσότητα ύδατος βάσει συγκεκριµένων, θεσµοθετηµένων ορίων. Κάτι τέτοιο ουδέποτε έχει γίνει στην Τρίπολη παρά τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Στις 17/4/2001 εκδίδεται απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η οποία αναφέρει ότι. απαλλάσσει!!!!! το έργο από την διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης και την υποχρέωση έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επιβάλλοντας όµως µια σειρά από περιβαλλοντικούς όρους. Είναι προφανές ότι απαλλαγή µπορεί να δοθεί µόνο σε έργα που δεν επιφέρουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, άρα δεν χρειάζεται να τους επιβληθούν και περιβαλλοντικοί όροι. Είναι επίσης παγκόσµια πρωτοτυπία και αντίθετο προς την ελληνική

5 νοµοθεσία, να εκδίδεις απόφαση επιβολής περιβαλλοντικών όρων σε ένα έργο για το οποίο δεν έχει κατατεθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την καταφανέστατα παράνοµη απόφαση της διοίκησης κανένας µέχρι σήµερα δεν έχει δεχθεί οποιεσδήποτε κυρώσεις. Επίσης µε την µεθόδευση αυτή, το έργο δεν παίρνει την δηµοσιότητα που επιβάλλεται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας καθώς η ενηµέρωση του κοινού γίνεται κατά την διαδικασία της Προέγκρισης Χωροθέτησης και της έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν ακολουθήθηκε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αδειοδότηση αυτή ίσχυε για 8 µήνες περίπου καθώς έληγε στις διάστηµα εντός του οποίου έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τα έργα ενώ την κατατεθειµένη Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης συνόδευε µια πρόδροµη γεωλογική έκθεση (όχι µελέτη) του ΙΓΜΕ, συνταχθείσα το 1982!! για υδροδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης!!!!. Επίσης η εν λόγω περιβαλλοντικά αδειοδότηση ίσχυε µε την προϋπόθεση ότι η ΕΥΑ Τριπόλεως έπρεπε να εφοδιαστεί µε άδεια εκτέλεσης γεώτρησης και χρήσης νερού. Τον Μάιο 2001, µετά την «ολοκλήρωση των απαιτούµενων µελετών»;;!!, κατατίθεται από τον τότε ήµαρχο Τριπόλεως κ. Α. Κοτσιάνη αίτηση για συγχρηµατοδότηση του έργου από το ταµείο συνοχής. Τον Μάιο 2001 το ΙΓΜΕ Τριπόλεως, στο πλαίσιο του έργου «ιαχείριση Υδατικών Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος Περ. Πελοποννήσου (κωδικός έργου Π.Ε.Π. Β Κ.Π.Σ. Γ.Γ.Π.Π.), συντάσσει τελική έκθεση µε τίτλο «Υδατικές συνθήκες ήµων και Κοινοτήτων Περ. Πελοποννήσου». Στο τεύχος για τον Νοµό Αρκαδίας οι ήµοι Τριπόλεως και Μαντινείας αναφέρονται ως πλεονασµατικοί!!! σε νερό δήµοι.

6 Από τον Αύγουστο µέχρι τον Νοέµβριο του 2001 γίνονται από το ΙΓΜΕ εργασίες διεύρυνσης και σωλήνωσης των δύο ερευνητικών γεωτρήσεων που πρόκειται να παραχωρηθούν στους ήµους. Στην µια περίπτωση µάλιστα γίνεται αντικατάσταση της γεώτρησης µε άλλη σε απόσταση 45 m από την αρχική. Για καµία από τις εργασίες που γίνονται δεν εκδίδεται η προβλεπόµενη άδεια. Οι προτεινόµενες παροχές ανέρχονται σε 250 m 3 /h, ποσότητες που αν αξιοποιηθούν συνδυασµένα και από τις δύο γεωτρήσεις υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες και του ήµου Τριπόλεως και του ήµου Μαντινείας. Στις παραχωρούνται µε απόφαση του Νοµάρχη Αρκαδίας οι ερευνητικές γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ στους ήµους Τρίπολης και Μαντινείας για συνεκµετάλλευση. Τον εκέµβρη του 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε απόφαση συγχρηµατοδότησης του έργου µε τίτλο «Κατασκευή και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τρίπολης και αποχέτευσης ακαθάρτων Βελτίωση και αναβάθµιση εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού Τρίπολης» µε συνολικό προϋπολογισµό Στις εκδίδεται από την ΤΥ Κ Αρκαδίας άδεια χρήσης νερού για ποσότητα m 3 ετησίως. Η άδεια αυτή έχει εκδοθεί κατά παράβαση των διατάξεων που ίσχυαν τότε καθώς είχε ισχύ 10ετούς διάρκειας ενώ βάση του Ν.3199/2003 δεν µπορούσε να υπερβαίνει τα 3 χρόνια και δεν συνοδευόταν από τεχνική έκθεση για τις αναγκαίες ποσότητες νερού, ούτε από εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους που απαιτούνταν µε βάση τα περιοριστικά µέτρα της Νοµαρχίας Αρκαδίας. Η αδειοδοτηµένη ποσότητα βγαίνει µε τον «επιστηµονικότατο» συλλογισµό 250 m 3 /h(παροχή άντλησης) * 18 ώρες λειτουργίας ηµερησίως * 365 µέρες = m 3 (περίπου). Στις ανανεώνεται η ήδη ληγµένη (και παράτυπη) περιβόητη απόφαση επιβολής Περιβαλλοντικών Όρων που απαλλάσσει

7 το έργο από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση!!! Για το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να υφίσταται έργο µε απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων χωρίς κατατεθειµένη και εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η αρχική πρωτοτυπία της επιβολής περιβαλλοντικών όρων µέσω απόφασης απαλλαγής από περιβαλλοντικούς όρους επαναλαµβάνεται. Τον Μάρτιο 2005 ο πολιτιστικός σύλλογος Σάγκα επισηµαίνει, µε έγγραφό του προς τον ήµαρχο Τρίπολης, τις προϋποθέσεις που είχαν θέσει, για να συναινέσουν στην υλοποίηση του έργου. Τον Απρίλιο 2005 και στο πλαίσιο αντισταθµιστικών οφελών προς τον ήµο Μαντινείας και τους κατοίκους του.. Σάγκα αποφασίζεται οµόφωνα από το ηµοτικό Συµβούλιο της Τρίπολης η ΕΥΑ Τριπόλεως να αναλάβει τα έξοδα σύνταξης των απαραίτητων µελετών, την υποστήριξη των διαδικασιών ένταξης του έργου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου στο ήµο Μαντινείας για τα έργα «Ύδρευση.. Σάγκα» (αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου) και «Άρδευση Αργού Πεδίου ήµου Μαντινείας». Στις 5 Μαΐου 2005 διενεργείται δηµοπρασία για εγκατάσταση αναδόχου του έργου «κατασκευή υδραγωγείου από γεωτρήσεις Σάγκα» και τον Νοέµβριο του ίδιου έτους υπογράφονται η σχετικές συµβάσεις. Στις 23 Μαΐου 2005 σε συνεδρίασή του το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μαντινείας, δηλώνοντας πλήρη άγνοια επί του θέµατος, αποφασίζει µεταξύ άλλων την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση έναρξης των εργασιών πριν ικανοποιηθούν συγκεκριµένα αιτήµατα που διατυπώθηκαν στην ίδια απόφαση. Στις η εκλεγµένη Συντονιστική επιτροπή κατοίκων.. Σάγκα αιτείται συνάντηση µε την Γ.Γ.Π.Π. για συζήτηση επί του διαφαινόµενου προβλήµατος. Ταυτόχρονα επισηµαίνουν ότι όλες οι

8 προσπάθειές τους για επίσηµη ενηµέρωση από τους εµπλεκόµενους φορείς απέβησαν άκαρπες. Αρχές 2006 αρχίζουν οι εργασίες κατασκευής του υδραγωγείου µήκους 14 km. Στις η Συντονιστική επιτροπή κατοίκων.. Σάγκα µε δελτίο τύπου επισηµαίνει µεταξύ άλλων ότι εάν πραγµατοποιηθούν οποιαδήποτε έργα εντός των ορίων του.. Σάγκα, χωρίς την απαραίτητη, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνη γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου και την επιβαλλόµενη νόµιµη απόφαση και συµφωνία του ηµ. Συµβουλίου Μαντινείας, αυτά θα τύχουν των ενδεδειγµένων ενεργειών αποτροπής. Στις κατατίθεται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Τρίπολης αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατοίκων του Σάγκα, κατά του ήµου και της ΕΥΑ Τρίπολης για τα εκτελούµενα έργα τα οποία έχουν εισέλθει πλέον στα όρια του.. Σάγκα και απέχουν περίπου 1,5 χλµ από την γεώτρηση και την ολοκλήρωσή τους. Εκδίδεται προσωρινή διαταγή των εργασιών µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που ορίζεται για τις Στις 28/6/2007 κατατίθεται αίτηση πολίτη στην /νση ΠΕ.ΧΩ. Περ. Πελοποννήσου µε θέµα την πληροφόρησή του για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου σχετικά µε την υδροδότηση του ήµου Τρίπολης από υφιστάµενες γεωτρήσεις στην περιοχή του τοπικού ιαµερίσµατος Σάγκα». Η απάντηση της ΠΕ.ΧΩ. στις είναι: «Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενηµερώνουµε ότι στην υπηρεσία µας δεν έχει υποβληθεί αίτηµα σχετικό µε το έργο του θέµατος και ως εκ τούτου η υπηρεσία µας δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότησή του». Στις 28/6/2007 κατατίθεται αίτηση του ίδιου πολίτη στην /νση Υδάτων Περ. Πελοποννήσου µε θέµα την «Αδειοδότηση έργου σχετικά

9 µε την υδροδότηση του ήµου Τρίπολης από υφιστάµενες γεωτρήσεις στην περιοχή του τοπικού ιαµερίσµατος Σάγκα». Η απάντηση της.υ. στις είναι: «Απαντώντας στην από αίτησή σας, σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας συστάθηκε στις και σε αυτό το διάστηµα δεν έχει εκδώσει άδεια στο ήµο Τρίπολης για ύδρευση από την γεώτρηση Γ1/80 στην περιοχή Σάγκα». Στις κατατίθεται στην /νση Υδάτων Περ. Πελοποννήσου αίτηση της ΕΥΑ Τριπόλεως για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού για υδρευτικούς σκοπούς) από το υφιστάµενο αντλιοστάσιο της ΕΥΑ Τριπόλεως στην θέση Προφήτης Ηλίας µέχρι την γεώτρηση Γ1/80 του ΙΓΜΕ στην περιοχή του Σάγκα µήκους 13 km. Όλο δηλαδή το έργο που είχε εκτελεστεί µέχρι εκείνη την στιγµή (περίπου 11 km) είχε γίνει χωρίς την προβλεπόµενη άδεια. Στις η.υ. εκδίδει την άδεια όταν για αντίστοιχη υπόθεση η άδεια σε πολίτη ή σε κάθε άλλο ενδιαφερόµενο εκδίδεται τουλάχιστον ένα µήνα µετά την κατάθεση της αίτησής του. Για την ερµηνεία των ηµεροµηνιών υπενθυµίζεται ότι στις εκδικαζόταν η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατοίκων του Σάγκα κατά του εν λόγω έργου. Ακόµη και σε αυτή την απόφαση υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να την καταστήσουν άκυρη όπως η έλλειψη θετικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μαντινείας για τοποθέτηση αγωγού επί δηµοτικού δρόµου της περιφέρειάς του που είναι απαραίτητη για την κατασκευή οποιουδήποτε αγωγού. Στις το Μονοµελές Πρωτοδικείο Τρίπολης συνεδριάζει και τελικώς απορρίπτει το αίτηµα των κατοίκων του Σάγκα και επιτρέπει την συνέχιση των έργων. Στις κατατίθεται, από την ΤΕ Κ Αργολίδας και το Σύνδεσµο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων Ν.

10 Αργολίδας, στο ΣτΕ, αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής των έργων. Εκδίδεται προσωρινή διακοπής των εργασιών µέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Στις συνήλθε η Επιτροπή Αναστολών και αναµένεται η απόφασή της. Η εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως έχει ορισθεί για τον Ιανουάριο του Από το ανωτέρω ιστορικό και την µελέτη της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην συνέχεια, προκύπτουν εύκολα τα κάτωθι συµπεράσµατα: Όλες οι επιστηµονικές µελέτες και έρευνες δείχνουν ότι οι πηγές στην περιοχή της Αργολίδας, απ όπου υδρεύεται το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της και αρδεύεται το µεγαλύτερο µέρος του κάµπου της, τροφοδοτούνται από τις ποσότητες των νερών που εκρέουν από τα ορεινά υπόγεια καρστικά συστήµατα του Οροπεδίου της Τρίπολης Νεστάνης, Αλέας και Στυµφαλίας. Οι περισσότεροι επιστήµονες εκφράζουν την άποψη ότι, οποιαδήποτε παρέµβαση στο υδροδυναµικό σύστηµα της περιοχής του Σάγκα θα έχει άµεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή της Αργολίδας. Το υπαρκτό πρόβληµα της συνεχούς ροής στο υδρευτικό δίκτυο της Τρίπολης και γενικά του συνδέσµου του Μεθυδρίου είναι χρονίζων πρόβληµα αλλά απ ότι φαίνεται, πληµµελώς µελετηµένο και επιστηµονικά ατεκµηρίωτο (καταγεγραµµένες σηµερινές αλλά και µελλοντικές ανάγκες, σηµερινές πηγές τροφοδοσίας και διακύµανση της δυναµικότητας αυτών, πιθανές νέες πηγές τροφοδοσίας και προβλήµατα από την χρησιµοποίηση αυτών).

11 Η αυτοδικία των κατοίκων της Κανδήλας ήταν ο βασικότερος λόγος που το πρόβληµα του Συνδέσµου του Μεθυδρίου δεν επιλύθηκε χρόνια πριν. Η απόφαση για ύδρευση της Τρίπολης από την περιοχή του Σάγκα ήταν πολιτική και όχι αποτέλεσµα επιστηµονικής έρευνας και µελέτης. Οι όποιες αδειοδοτήσεις υπήρξαν για το έργο ήταν αποσπασµατικές, στο σύνολό τους παράτυπες, εκδιδόµενες χρονικά όχι µε βάση την νοµιµότητα και κάποια λογική αλληλουχία αλλά µε βάση την λογική τώρα µας ζητάν αυτή την άδεια, τρέχτε να την βγάλουµε. Φυσικά όλα αυτά δεν συνέβησαν γιατί οι υπεύθυνοι του έργου ήθελαν να ακολουθήσουν τα προβλεπόµενα από την ελληνική νοµοθεσία την οποία αποδεικνύεται ότι δεν γνώριζαν αλλά γιατί το µόνο ενδιαφέρον τους ήταν να εντάξουν το έργο σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε φορά έβγαζαν και από ένα χαρτί που τους ζητούσαν. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι µνηµείο µεθόδευσης και παρατυπίας της διοίκησης για την υποστήριξη ενός δηµόσιου έργου. Οι πολιτικές παρεµβάσεις είναι προφανείς, ακόµη και από ποιόν έγιναν όλες οι υπηρεσίες που αδειοδότησαν ήταν υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι φανερό ότι έγιναν µε σκοπό την απορρόφηση χρηµάτων. Αν το έργο είχε σχεδιαστεί για την επίλυση των υδρευτικών προβληµάτων της Τρίπολης θα συνοδευόταν από επαρκείς και ποιοτικά και αριθµητικά µελέτες και από όλες τις προβλεπόµενες άδειες. Είναι λυπηρό το πόσες δηµόσιες υπηρεσίες δεν λειτούργησαν εφαρµόζοντας τον νόµο αλλά προφανώς υπέκυψαν σε πολιτικές πιέσεις βγάζοντας διαδοχικά παράτυπες άδειες.

12 Είναι προφανές ότι για ότι συνέβη υπάρχουν πολιτικές, διοικητικές και πιθανά και ποινικές ευθύνες που θα πρέπει να αναζητηθούν σε όλους όσους σχεδίασαν και αδειοδότησαν ή επέβαλαν αυτό το έργο Είναι επίσης λυπηρό ότι για όσα συνέβησαν, πιθανά κανένας δεν θα υποστεί κυρώσεις και οι µόνοι που θα πληρώσουν την εξέλιξη της υπόθεσης είναι οι Αργολιδείς που βλέπουν µέρα µε την ηµέρα την µοναδική πηγή ύδρευσης τους να στερεύει και είναι δεδοµένο ότι οποιαδήποτε απόληψη από τα νερά του Σάγκα αλλά και του υπόλοιπου οροπεδίου επηρεάζει τις πηγές της Αργολίδας.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων

ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων Εκτενής Περίληψη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Σεπτέµβριος 2002 Σελίδα 2 ηµιουργία Συστήµατος Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα

Νερό & Γεωργία στην. Ελλάδα Νερό & Γεωργία στην Ελλάδα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Νερό και Γεωργία στην Ελλάδα Αθήνα Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 5 2. Οι υδατικοί πόροι της Ελλάδας 6 3. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Επί του Νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Ιαµατικού Τουρισµού και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Ελλάδα λόγω της γεωλογικής συστάσεως του υπεδάφους της είναι χώρα πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 1 οικο νομία Κάθε χρόνο πιο επικίνδυνα και ακριβά, 4,9 δις ευρώ το χρόνο μας κοστίζουν σε πρόστιμα οι 395 παράνομες χωματερές ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 A'): ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Ν. 1739/87 : Ορισµοί 1. Υδατικοί πόροι, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται το θαλάσσιο νερό, είναι: α) Επιφανειακά και υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 Αθήνα, Ιούνιος 2007 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο αγώνας κατά της διαφθοράς από τη φύση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη

Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη Αξιολόγηση του Συστήµατος Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας: Από τη θεωρία στην πράξη WWF Ελλάς-Σεπτέµβριος 2004 Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτα Μαραγκού Επιµέλεια εξωφύλλου: Μάριος Βόντας Κάθε αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας;

Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 93 Μάιος-Ιούνιος 2013 Οικόπεδο ΣΚΟΣ: κινδυνεύει να χαθεί για το Δήμο το τελευταίο «φιλέτο» στην παραλία μας; Νέα δεδομένα μετά

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Ειδική Έκθεση (άρθρο 3 παρ.5 του ν.3094/2003) Σεπτέµβριος 2011 Σχέσεις ΕΥ ΑΠ Α.Ε.- Καταναλωτών Η Εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά):

Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά): Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά): Βρεττού Φωτεινή, υπεύθυνη δικτύου παρακολούθησης νησιωτικών Γιαννούλου Ανθή, δικηγόρος, µέλος της Νοµικής Οµάδας Γκοιµήσης Βασίλης, αρχιτέκτονας,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Νοέμβριος 2009

Αθήνα, Νοέμβριος 2009 01 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Αναθεωρημένος Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Συντάκτης : Ιωάννης Β. Χανδάνος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος, M.Sc. Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/16-04-1997 βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/31-03-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά):

Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά): Οµάδα συγγραφής της παρούσας έκθεσης (µε αλφαβητική σειρά): Βρεττού Φωτεινή, υπεύθυνη δικτύου παρακολούθησης νησιωτικών Γιαννούλου Ανθή, δικηγόρος, µέλος της Νοµικής Οµάδας Γκοιµήσης Βασίλης, αρχιτέκτονας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- EΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.6)

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- EΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 4, ΠΑΡ.6) Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΘΕΜA: Παράνοµοι αεροψεκασµοί δακοκτονίας στην Κέρκυρα κατά τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002 µε το οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο Fenthion (Lebaycid ec 550). (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα