«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ»"

Transcript

1 2015 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΑΜΜΟΥ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΙΑΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΡΟΣΗ ΝΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία με θέμα «Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ενεματωμένης άμμου» σκοπός είναι η εξέταση της επίδρασης ρευστοποιητών στην αποτελεσματικότητα των τσιμεντενέσεων. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό στο οποίο υπάρχει μία ανάλυση βασικών όρων και εννοιών του θέματος και στο πειραματικό που περιγράφει την διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα με την ανάλυση τους. Η τεχνική των τσιμεντενέσεων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του βραχώδους ή εδαφικού υποστρώματος πολλών τεχνικών έργων όπως οι σήραγγες, τα αντερείσματα και ο πυρήνας των φραγμάτων. Το μίγμα των τσιμεντενεμάτων αποτελείται συνήθως από νερό - τσιμέντο σε διάφορες αναλογίες κατά βάρος. Η επιλογή της αναλογίας νερού - τσιμέντου γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση του εδάφους ή της βραχόμαζας. Είναι επομένως εμφανές πως όταν έχουμε βραχώδη υποστρώματα με έντονο το φαινόμενο της αποσάθρωσης, με μεγάλα ρήγματα και διακλάσεις, απαιτείται χρήση ενεμάτων με όσο το δυνατό μικρότερο υδρομετρικό συντελεστή (ω = νερό/τσιμέντο) για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση της αντοχής της βραχόμαζας. Για να αποκτήσουν όμως αυτά τα ενέματα την απαιτούμενη ρευστότητα και επομένως διεισδυτικότητα απαιτείται προσθήκη ρευστοποιητών. Οι ρευστοποιητές είναι τασιενεργές ενώσεις που αποτελούνται από ένα υδρόφοβο τμήμα και άλλα υδρόφιλα τμήματα. Η δράση τους στο σύστημα νερού - τσιμέντου οφείλεται στην προσρόφηση του οργανικού υδρόφοβου τμήματος στην επιφάνεια των κόκκων του τσιμέντου, και τον προσανατολισμό του υδρόφιλου τμήματος προς την υδάτινη φάση, έλκοντας μόρια νερού και σχηματίζοντας στοιβάδες γύρω από τα ηλεκτροφωτισμένα τεμαχίδια του τσιμέντου. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του δυναμικού απώθησης μεταξύ των τεμαχιδίων παρεμποδίζοντας τη συσσωμάτωσή τους και βοηθώντας την ενυδάτωσή τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ρευστότητας του τσιμεντοπολτού. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης διάφορων τύπων ρευστοποιητών - υπερρευστοποιητών στις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες τσιμεντοπολτών. Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στο πειραματικό της μέρος στο εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του ΑΤΕΙΘ. Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, κυρίως ανατρέξαμε σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία και δημοσιεύσεις. 1

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση της διπλωματικής μας εργασίας να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα κ. Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΤΕΙΘ, για την μελέτη και ανάθεση του θέματος, καθώς επίσης για την επίβλεψη, την καθοδήγηση και την ενεργή συμμετοχή σε όλα τα στάδια της εργασίας, από την ανάθεση του θέματος έως και το πέρας της εκπόνησης της εργασίας αυτής. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τους καθηγητές-μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη και κ. Φωτεινή Πρεφτίτση. 2

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ.5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ Γεώτρηση και σειρά εργασιών Εξοπλισμός για διενέργεια τσιμεντενέσεων Σύνθεση τσιμεντενεμάτων Συστατικά τσιμεντενεμάτων Τσιμέντο Portland Αργιλικά υλικά Νερό Άμμος και άλλα αδρανή υλικά Υδρύαλος Ρευστοποιητές Τύποι τσιμεντενεματων Μίγματα για την έγχυση ρωγμών ή ασυνεχειών Ενέσεις σε πλατιά κενά και σπηλιές Μίγματα τσιμεντενεμάτων για κοκκώδη υλικά Μίγματα τσιμεντενεμάτων για κενά και ρωγμές σε κατασκευές σκυροδέματος Η πίεση κατά την εκτέλεση τσιμεντενέσεων ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ Ρευστοποιητές Ταξινόμηση ρευστοποιητών Χημική σύσταση ρευστοποιητών Κατηγορίες ενώσεων που συνιστούν τους ρευστοποιητές Λιγνοσουλφονικά άλατα Υδροκαρβοξυλικά οξέα

5 Υδατάνθρακες Άλλες ενώσεις Υπερρευστοποιητές Μηχανισμός δράσης ρευστοποιητών υπερρευστοποιητών Προσρόφηση ρευστοποιητών - υπερρευστοποιητών επί των στερεών τεμαχιδίων του τσιμέντου Ηλεκτροκινητικό Ζ δυναμικό κατά την προσρόφηση των ρευστοποιητών - υπερρευστοποιητών επί των στερεών τεμαχιδίων του τσιμέντου Ενυδάτωση και μικροδομή του τσιμεντενέματος...70 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΘΙΣΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 104 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.110 4

6 KATAΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Α Oξείδιο του αργιλίου (Αl 2 O 3 ) α Διάμετρος ρωγμής α ο Β w Β c γs γw γc C Κλίση ρωγμής Βάρος νερού Bάρος τσιμέντου Ειδικό βάρος ενέματος Ειδικό βάρος νερού Ειδικό βάρος τσιμέντου Οξείδιο του ασβεστίου (CaO) C 3 A Αργιλικό τριασβέστιο (3CaO.Al 2 O 3 ) C 3 S Πυριτικό τριασβέστιο (3CaO.SiO 2 ) C 2 S Πυριτικό διασβέστιο (2CaO.SiO 2 ) CLS Λιγνοσουλφονικό ασβέστιο D 15, D 85 Ποσοστό των κόκκων με διάμετρο μικρότερη του D D Χρόνος σε ημέρες DMSO Διμεθυλοσουλφοξείδιο DTA Διαφορική θερμική ανάλυση DTG Παράγωγος θερμοστατική ανάλυση d Διάμετρος κόκκων H Nερό (H 2 O) h Πιεζομετρικό ύψος K Συντελεστής διαπερατότητας LU Μονάδα Lugeon L Μήκος τμήματος οπής έγχυσης MLS Τροποποιημένα λιγνοσουλφονικά άλατα min Χρόνος σε λεπτά μ Πλαστικό ιξώδες NC Ανθρακικό νάτριο (Na 2 CO 3 ) NLS Λιγνοσουλφονικό νάτριο P Πίεση έγχυσης Q Παροχή ενέματος 5

7 r 0 Διάμετρος της οπής έγχυσης S Οξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) SNF Σουλφοριωμένη ναφθαλίνη φορμαλδεΰδη PCE Νέας γενιάς υπερρευστοποιητής πολυκαρβοξυλικός αιθέρας sec Χρόνος σε δευτερόλεπτα τ Τάση διάτμησης τ 0 V v Διατμητική τάση εκκίνησης Όγκος ιζήματος Ταχύτητα καθίζησης 6

8 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ Οι ενέσεις είναι μια μέθοδος που αποσκοπεί στην βελτίωση του εδάφους, δηλαδή την βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, έτσι που η λύση επιφανειακής θεμελίωσης να είναι εφικτή ή τουλάχιστον η πιθανή επιλογή βαθιάς θεμελίωσης να είναι πιο οικονομική. Με την εκτέλεση ενέσεων επιτυγχάνεται διείσδυση υπό πίεση μέσω διατρημάτων σε επιλεγμένες περιοχές του ενέματος. Σκοπός είναι η πλήρωση πόρων, μικρορωγμών, διακλάσεων ή άλλων ατελειών σε εδαφικά ή βραχώδη υλικά. Επιτυγχάνεται στεγανότητα άρα και περιορισμός των ωθήσεων άνωσης και άλλων μετακινήσεων καθώς και αύξηση των αντοχών έτσι που έχουμε πλέον καλύτερη ευστάθεια και βελτίωση γενικά μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους. Η διαδικασία των ενέσεων δεν μπορεί να τυποποιηθεί αυστηρά λόγω της ανομοιογενής φύσης και της μεταβλητότητας των εδαφών. Στις ενέσεις εκτός από αιώρημα τσιμέντου με νερό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άργιλος, άργιλος και τσιμέντο, άσφαλτος, ρητίνες, τέφρα και άλλα χημικά υλικά. H εκτέλεση των ενέσεων αποτελείται από μία ακολουθία διαφόρων ενεργειών : διάτρηση μιας οπής κατάλληλης διαμέτρου σε προκαθορισμένο βάθος προετοιμασία, αναλογίες, ζύγισμα και ανάμιξη του επιλεγμένου αιωρήματος ενέματος έγχυση του προετοιμασμένου αιωρήματος στο καθορισμένο τμήμα της οπής, μέσω της οποίας γεμίζονται οι ρωγμές. Υπάρχει μια ποικιλία διαδικασιών στις τσιμεντενέσεις, που μπορούν να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό τεχνοοικονομικό αποτέλεσμα, οι οποίες εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες του πετρώματος, συνθήκες που συνήθως ποικίλουν μέσα σε μια μεγάλη περιοχή. Η επιτυχία μιας εργασίας ενέσεων επιβάλλει την προσεκτική αξιολόγηση των εδαφοτεχνίκων και γεωλογικών πληροφοριών της περιοχής στην οποία πρόκειται να γίνουν οι εργασίες ενεμάτων. Οι πρακτικές αποφάσεις μπορούν να βασιστούν σε κάποιους γενικούς κανόνες (μικροτεκτονική δομή του βράχου, έκταση και συχνότητα κατακερματισμένων ζωνών, ύπαρξη κοιλοτήτων κ.τ.λ.), αλλά και κάποια διαίσθηση βασισμένη σε προηγούμενη εμπειρία είναι πολύ βασική. Οι ενέσεις είναι ως κάποιο βαθμό μια τέχνη, για την καλύτερη εκπλήρωση των οποίων μια στενή συνεργασία ανάμεσα στους 7

9 μηχανικούς σχεδίασης και τους εργολάβους μηχανικούς είναι απαραίτητη. Και οι δύο θα πρέπει να είναι καλά εξοικειωμένοι με τα μέσα και τις μεθόδους των ενέσεων, να έχουν μελετήσει τα χαρακτηριστικά του τοπικού πετρώματος, τα οποία σε σχέση με τα αποτελέσματα των επί τόπου ερευνών δίνουν προφανή στοιχεία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των τσιμεντενέσεων. Είναι δυνατό να τυποποιηθούν διάφορες φάσεις των τσιμεντενέσεων, έτσι ώστε οι δραστηριότητες να κατευθύνονται λογικά στον επιδιωκόμενο σκοπό, μείωση της διαπερατότητας, αυξημένη αντοχή και μειωμένη παραμορφωσιμότητα της ενεμένης περιοχής. Το αποτέλεσμα που μπορεί να επιτευχθεί εκτελώντας ένεση φυσικά έχει κάποιο όριο, διότι πόροι και ρωγμές στενότερες από κάποιο οριακό μέγεθος δεν μπορούν να διαπεραστούν από το εγχεόμενο μίγμα. Το κατώτερο όριο της διαπερατότητας που μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των ενέσεων σε ρηγματωμένο πέτρωμα είναι περίπου ίσο με Κ=10-6 cm/sec. Μια ένδειξη αν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες οι ενέσεις είναι απαραίτητες ή εφικτές, είναι η διαπερατότητα του πετρώματος, η οποία σχετίζεται με τη δυνατότητα διείσδυσης του εγχεόμενου ενέματος στους πόρους ή στις ρωγμές, Η τεχνική των ενέσεων μπορεί να μαθευτεί άριστα μόνο μέσω της εμπειρίας, των προσεκτικών παρατηρήσεων και εκτιμήσεων της κατάστασης του πετρώματος κατά την διάρκεια έγχυσης. Για την διενέργεια των ενέσεων καταστρώνεται ένα σχέδιο διατρήσεων που αφορά την μέση απόσταση, το βάθος, την κλίση των διατρημάτων και άλλα αναγκαία στοιχεία, όμως μια αυστηρή συμμόρφωση με ένα τυπικά αποδεκτό σχέδιο ενέσεων συνήθως προκαλεί σπατάλη υλικού ή μια μη ασφαλή κατασκευή, και θα πρέπει να γίνεται μια συνεχής επί τόπου εκτίμηση και λήψη αποφάσεων για καλύτερη αντιμετώπιση. 8

10 1.1. Γεώτρηση και σειρά εργασιών Η πρώτη εργασία που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια τσιμεντενέσεων είναι η διάτρηση οπών έγχυσης σε διαστήματα, που έχουν οριστεί από το σχέδιο διατρήσεων. Στη συνέχεια αυτά τα διαστήματα μεταβάλλονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τις ενέσεις ελέγχου, με τα αποτελέσματα προηγουμένου σταδίου ενέσεων, που γίνονται στην τοποθεσία. Περιστροφικοί ή περιστροφικοί κρουστικοί εξοπλισμοί γεώτρησης χρησιμοποιούνται για την διάτρηση των οπών. Για έκπλυση των οπών χρησιμοποιείται νερό, αν και μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί αέρας (Mongilardi and Tornaghi, 1986). Αναλυτικότερα, για τους περιστροφικούς κρουστικούς, ο εξοπλισμός θα πρέπει είτε να έχει δυνατότητα ηλεκτροκίνησης κατά την λειτουργία του για την διάτρηση των οπών ή στην περίπτωση που είναι πετρελαιοκίνητος, να υπάρχει υποδομή στον κινητήρα για χρήση σε υπόγεια έργα. Καθώς άλλου τύπου κινητήρες δεν επιτρέπονται για χρήση στον διατρητικό εξοπλισμό. Ο διατρητικός εξοπλισμός θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της σκόνης, όπως ψεκασμός νερού, κονιοσυλλέκτες, χημικά συστήματα ελέγχου της σκόνης ή άλλα. Επίσης η διάτρηση των οπών θα γίνεται με την χρήση κοπτικού άκρου κατάλληλης διαμέτρου, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή διάμετρος διατρήματος, χωρίς την εκτέλεση υπερδιάτρησης ή ανάγκης εκ των υστέρων διεύρυνσης των οπών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Τα προϊόντα διάτρησης θα απομακρύνονται συνεχώς κατά την διάρκεια της εργασίας με χρήση νερού. Δεν επιτρέπεται η χρήση <<αλοιφής στελεχών>>, γράσου ή άλλων λιπαντικών εντός των οπών κατά την διάτρηση και όπου απαιτείται διάτρηση οπών μέσα σε χαλαρά υλικά ή μέσα σε έντονα κερματισμένο βράχο, θα χρησιμοποιούνται μεταλλικές σωληνώσεις για την αντιστήριξη των τοιχωμάτων των οπών. Οι σωληνώσεις θα αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπομένων εργασιών στην οπή. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς διάτρησης εξ αιτίας κατάπτωσης ή έμφραξης, το διάτρημα θα αποκαθίσταται με επαναδιάτρηση ή τσιμεντένεση για τη σταθεροποίηση των τοιχωμάτων του. Μετά το τέλος της διάτρησης, οι οπές θα εκπλένονται επαρκώς, έως πλήρους απομάκρυνσης των υπολειμμάτων διάτρησης των οπών. Συνήθως κάποιες από τις αρχικές οπές, που πρόκειται να ενεθούν, ανοίγονται με περιστροφικούς εξοπλισμούς ώστε να παρθούν κάποια δείγματα που να δίνουν πρόσθετα δεδομένα για τη σύνθεση και την κατάσταση του υπεδάφους. Η περιστροφική γεώτρηση είναι 2 έως 5 φορές πιο ακριβή από την κρουστική γεώτρηση. Το κόστος μπορεί να μειωθεί και η 9

11 ταχύτητα γεώτρησης μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας τρυπάνια χωρίς αδαμαντοκορώνα προκαλώντας την θραύση του υλικού, το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια από το αναβλύζων νερό. Σε τσιμεντενέσεις χρησιμοποιούνται κυρίως περιστροφικοί κρουστικοί εξοπλισμοί με τους οποίους επιτυγχάνονται βάθη γεώτρησης έως 180 m και ταχύτητα διάτρησης 20 m/h (Εwert,1984). Περιστροφικοί εξοπλισμοί χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σε μεγάλο βαθμό αποσαθρωμένο, ή καλύπτεται από χαλαρά εδαφικά υλικά, οπότε η χρήση κρουστικών εξοπλισμών είναι αδύνατη. Στο σχ.1.1 η ταχύτητα διάτρησης που επιτυγχάνεται σε ένα σχέδιο ελέγχου ενέσεων στο Λίβανο (Fingerhut, 1971), με ένα περιστροφικό κρουστικό εξοπλισμό, συγκρίνεται με την ταχύτητα διάτρησης που λαμβάνεται στην ίδια τοποθεσία με ένα περιστροφικό εξοπλισμό. Σχήμα 1.1. Εξέλιξη της γεώτρησης με (Α) περιστροφικό και (Β) κρουστικό εξοπλισμό : 1. άργιλος με θραυστό ασβεστόλιθο, 2. ασβεστόλιθος μάργας, 3. μαλακός ασβεστόλιθος μάργας, 4. μεσαίας σκληρότητας ασβεστόλιθος, 5. σκληρός ασβεστόλιθος μάργας, 6. σκληρός ασβεστόλιθος, 7. μαλακός ασβεστόλιθος. 10

12 Το ένεμα εγχέεται σε ένα τμήμα της οπής με μήκος L, με τη βοήθεια ενός σωλήνα στο κατώτερο μέρος του οποίου στερεώνεται ένα παρέμβυσμα, όπως φαίνεται στο σχ.1.2. Το μήκος (L) του τμήματος της οπής, όπου γίνεται έγχυση, επιλέγεται σε αντιστοιχία με την διαπερατότητα του σχηματισμού και την χωρητικότητα άντλησης. Αν η διαπερατότητα είναι μικρή, το L μπορεί να φθάσει τα 10 m σε ομοιογενές πέτρωμα, ενώ σε υψηλά θραυσμένο και διαπερατό πέτρωμα μπορεί να είναι και 1 m. Συνήθως επιλέγεται L=5 m. Η διάμετρος των οπών έγχυσης δεν έχει καμία ουσιώδη επίδραση στην αποτελεσματικότητα των ενέσεων. Σχήμα 1.2. Οπή γεώτρησης με κατακόρυφο σωλήνα και παρέμβυσμα για εκτέλεση ένεσης, 1. σωλήνας παροχής ενέματος, 2. μανόμετρο, 3. βαλβίδες, 4. μηχανή σύστρεψης, 5. παρέμβυσμα, 6. τμήμα έγχυσης, 7. σωλήνας επιστροφής. Επιλέγεται, επομένως, η Επιλέγεται, επομένως, η μικρότερη δυνατή και καταλληλότερη για το μέγιστο βάθος διάμετρος οπής. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς η διάμετρος των οπών πρέπει να κυμαίνεται από mm. Σε περίπτωση, όμως, χαλαρών εδαφικών στρώσεων η ελάχιστη διάμετρος της οπής είναι 101 mm και η ελάχιστη διάμετρος στο προβλεπόμενο τελικό βάθος της οπής είναι 76 mm. 11

13 Η εκτέλεση της γεώτρησης και ένεσης πραγματοποιείται με μία από τις παρακάτω μεθόδους : Μέθοδος κατά κατιόντα βήματα Μέθοδος κατά ανιόντα βήματα Με βάση τη μέθοδο κατά κατιόντα βήματα (Νοnveiller, 1970) εκτελείται διάτρηση της οπής σε περιορισμένο βάθος, στη συνέχεια γίνεται δοκιμή εισπίεσης και εκτέλεση τσιμεντένεσης (σχ.1.3). Κατόπιν αφήνεται να παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος για την αρχική πήξη του ενέματος στον περιβάλλοντα χώρο, γίνεται διάτρηση της οπής σε μεγαλύτερο βάθος, τσιμεντένεση κ.ο.κ. Η διαδοχή διάτρησης και τσιμεντένεσης της οπής σε διάφορα βάθη θα συνεχισθεί μέχρι το απαιτούμενο τελικό βάθος της οπής να έχει πλήρως διατρηθεί και τσιμεντενεθεί. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη, όταν τα πάνω στρώματα της θεμελίωσης είναι κατακερματισμένα με πιθανό κίνδυνο τα τοιχώματα της γεώτρησης να καταρρεύσουν και να μπλοκάρουν τον εξοπλισμό ή όταν κατά τη διάρκεια δοκιμών εισπίεσης, παρατηρείται διαρροή νερού στην επιφάνεια (Nicholson, 1963). Σχήμα 1.3. Γεώτρηση και εκτέλεση ενέσεων σε τομές από την κορυφή προς τον πυθμένα. 12

14 Συγκεκριμένα παρουσιάζεται σχήμα που παρουσιάζει τα επιμέρους τμήματα της διαδικασίας τσιμεντέσης και παρακάτω η επεξήγηση αυτών. Κατά την μέθοδο αυτή τα αρχικά στάδια προετοιμασίας της τσιμεντένεσης είναι: (α) προσεκτική διάτρηση του κατασκευασθέντος αργιλικού αναχώματος εν ξηρώ, έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι αργιλικές στρώσεις του κατασκευασθέντος τμήματος του αναχώματος (β) τοποθέτηση σωλήνα PVC, ο οποίος εισχωρεί μέσα στον βράχο (γ) έκχυση πυκνού τσιμεντενέματος μεταξύ σωλήνα PVC και οπής με ελεύθερη ροή μέσα από σωληνίσκο και πάκτωση του σωλήνα PVC εντός του βράχου 13

15 (δ) τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού τεμαχίου με στρόφιγγα (preventer) στην κεφαλή της οπής και πάκτωση αυτού με τσιμεντένεμα, έτσι ώστε να επιτρέπεται, μετά το άνοιγμα της στρόφιγγας, η έξοδος (επιστροφή) των προϊόντων της διάτρησης, ενώ κατά την εφαρμογή του τσιμεντενέματος και μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας εμποδίζεται η έξοδος του τσιμεντενέματος. Στη συνέχεια, μετά την σταθεροποίηση του σωλήνα PVC, εκτελείται η τσιμεντένεση κατά στάδια. Το κυριότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η οπή σε όλη τη διάρκεια της διάτρησης και της τσιμεντένεσης βρίσκεται υπό πίεση ύδατος ή τσιμεντενέματος και ως εκ τούτου η οπή παραμένει ευσταθής και δεν συμβαίνουν ανεπιθύμητες καταπτώσεις λίθων που προκαλούν έμφραξη της οπής. Επίσης, δεν απαιτείται η εφαρμογή ελαστικού παρεμβύσματος (packer), το οποίο δεν "πιάνει" σε χαλαρά τοιχώματα οπής, αποσαθρωμένο βράχο κλπ. Το κυριότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μη δυνατότητα εφαρμογής μεγάλων πιέσεων, γιατί η οπή της τσιμεντένεσης βρίσκεται σε όλο το βάθος της υπό την ίδια πίεση. Για αντιστάθμιση του μειονεκτήματος αυτού, γίνεται πύκνωση της κουρτίνας τσιμεντενέσεων με την εκτέλεση και τριτευουσών τσιμεντενέσεων, ακόμη και αν αυτό δεν δικαιολογείται από τις απορροφήσεις τσιμεντενέματος. Η μέθοδος κατά ανιόντα βήματα (σχ.1.4) στηρίζεται στη διάτρηση της οπής μέχρι το τελικό βάθος. Η τσιμεντένεση της οπής αρχίζει κατά ανιόντα τμήματα από τον πυθμένα και μέχρι την κεφαλή της οπής, τοποθετώντας στεγανωτικό παρέμβυσμα σε ενδιάμεσες θέσεις, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 3-5 m. Σε κάθε τμήμα εκτελείται δοκιμή εισπίεσης είτε κατά τη διάρκεια της διάτρησης, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί η διάτρηση μέχρι το τελικό βάθος της οπής, είτε μετά το τέλος της διάτρησης της οπής στο τελικό της βάθος, χρησιμοποιώντας δύο παρεμβύσματα τοποθετημένα στα δύο άκρα του τμήματος (Polatty, 1982). Μετά την περάτωση της τσιμεντένεσης σε κάθε τμήμα, το παρέμβυσμα διατηρείται στη θέση του εφόσον αναπτύσσεται ανάστροφη πίεση ή για όσο διάστημα απαιτηθεί, ώστε το ένεμα να πάρει την αρχική του πήξη στις ασυνέχειες της περιβάλλουσας μάζας του υπεδάφους που διείσδυσε, πριν αρχίσει η τσιμεντένεση στο επόμενο τμήμα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται, εφόσον ο σχηματισμός του υπεδάφους είναι συμπαγής. 14

16 Σχήμα 1.4. Εκτέλεση ενέσεων σε τομές από τον πυθμένα προς τα πάνω. Η πορεία των εργασιών με την μέθοδο κατά ανιόντα τμήματα είναι γρηγορότερη από τη μέθοδο κατά κατιόντα τμήματα. Ο μόνος κίνδυνος στην παραπάνω περίπτωση προέρχεται από το ένεμα που παρακάμπτει το παρέμβυσμα και γεμίζει το αμέσως προηγούμενο τμήμα οπής. Για την αποφυγή ενός τέτοιου κινδύνου, τοποθετείται μια μάνικα για τον καθαρισμό του παρεμβύσματος από το διαφυγές προς τα πάνω ένεμα. Σε μερικές περιπτώσεις ο συνδυασμός και των δύο μεθόδων αξιολογείται ως ο καταλληλότερος (Flores et al., 1985). Η οπή ανοίγεται μέχρι ενός βάθους, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν τα τοιχώματα. Επόμενη ενέργεια είναι τσιμεντένεση με τη μέθοδο ανιόντων βημάτων, ξανά γεώτρηση μέχρι το επόμενο βάθος και ένεση. Μ αυτόν τον τρόπο ο αριθμός μετακινήσεων του εξοπλισμού και των διατάξεων μειώνεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις (κυρίως στις Η.Π.Α.) εφαρμόζεται η μέθοδος της εκτέλεσης ενέσεων σε ζώνες (Klosterman, 1982). Η οπή, αρχικά, ανοίγεται μέχρι ενός μέτριου βάθους, όπως φαίνεται στο σχ.1.5. Μετά ένας σωλήνας στερεώνεται με κονίαμα τσιμέντου στην κεφαλή της οπής. Στην συνέχεια η οπή ανοίγεται με τρυπάνι έως το βάθος της πρώτης ζώνης έγχυσης. Ο σωλήνας παροχής ενέματος συνδέεται στον σωλήνα και η ζώνη ενύεται κάτω από μέτρια πίεση, με αποτέλεσμα οι διαρροές στην επιφάνεια να αποτρέπονται. Εφόσον το ένεμα πήξει, η οπή διατρείται ξανά ως το βάθος της επόμενης ζώνης, ο σωλήνας συνδέεται με το σωλήνα παροχής ενέματος και ολόκληρο το βάθος ενύεται, αλλά με υψηλότερη πίεση, έτσι ώστε η πιο πάνω ζώνη να υποστεί ξανά ένεση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το τελικό βάθος της ένεσης. Συνήθως το βάθος της ένεσης διαιρείται σε τρεις 15

17 ζώνες. Θεωρείται ότι εκτελώντας ένεση στην κάτω ζώνη, και κατά συνέπεια στην ήδη ενεμένη πάνω ζώνη, με υψηλότερη πίεση, βελτιώνονται τα αποτελέσματα της ένεσης. Αυτό είναι αμφίβολο σε πολλές περιπτώσεις, διότι η σύνθεση του ενέματος και η διαδικασία έγχυσης πρέπει να επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της ζώνης, που πρόκειται να ενεθεί. Η επιλογή αυτή μπορεί να μην είναι η κατάλληλη για τη ζώνη, που έχει ήδη υποστεί ένεση και φανερώνει χαμηλή διαπερατότητα. Ο αριθμός των σειρών των οπών, που πρόκειται να διατρηθούν και να ενεθούν, εξαρτάται από το απαιτούμενο πάχος της εγχεόμενης ζώνης και από την αρχική διαπερατότητα του σχηματισμού. Γενικός κανόνας καθορισμού του αριθμού αυτού δεν υπάρχει. Εάν μόνο δύο σειρές οπών ενύονται, όπως φαίνεται στο σχ.1.6, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με αυτό που επιτυγχάνεται αυξάνοντας το διάστημα ανάμεσα στις οπές. Όταν τρεις σειρές οπών πρόκειται να τσιμεντενεθούν, ενύονται πρώτα οι εξωτερικές σειρές με χαμηλότερα κριτήρια κορεσμού και ύστερα ενύονται οι εσωτερικές σειρές, οι οποίες μπορούν να υποστούν ένεση σε υψηλότερη πίεση και κριτήρια κορεσμού, χωρίς υπερβολική σπατάλη ενέματος (Pavlin, 1978). Σχήμα 1.5. Εκτέλεση ενέσεων σε ζώνες από πάνω προς τα κάτω, ζώνες Ι-ΙΙΙ 16

18 (α) (β) Σχήμα 1.6. Πυκνότητα εκτέλεσης ενέσεων α) σε μια απλή και σε μια διπλή σειρά κουρτίνας, β) σε μια τριπλή σειρά κουρτίνας. Εμπειρικά δεδομένα έχουν δείξει, ότι ο τρόπος σειράς που ακολουθείται στην εκτέλεση ενέσεων σε διαφορετικές οπές επηρεάζει περισσότερο απ οτιδήποτε άλλο το τελικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος που κατά κανόνα χρησιμοποιείται σήμερα είναι αυτή του «χωριζόμενου διαστήματος». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το πρώτο σύνολο οπών, οι λεγόμενες πρωτεύουσες, διατρητούνται και ενύονται σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους, που ξεπερνά τη μέση απόσταση που μπορεί να καλύψει το εγχεόμενο ένεμα. Το επόμενο σύνολο οπών, οι ονομαζόμενες δευτερεύουσες οπές, διατρούνται και ενύονται στη μέση του διαστήματος ανάμεσα στις πρωτεύουσες. Η ακολουθία επαναλαμβάνεται ξανά με τις τριτεύουσες στη μέση του διαστήματος ανάμεσα στις δευτερεύουσες, και ούτω καθεξής, μέχρις ότου η διαπερατότητα του εδαφικού σχηματισμού αποκτήσει ικανοποιητική τιμή. Η βασική απόσταση ανάμεσα στις πρωτεύουσες οπές καθορίζεται από προηγούμενα εμπειρικά δεδομένα σε παρόμοιες συνθήκες εδάφους, ή βασίζεται στα αποτελέσματα ενός ή περισσοτέρων σχεδίων ελέγχου εκτέλεσης ενέσεων. Η απόσταση θα πρέπει να επιλεγεί, έτσι ώστε το απαιτούμενο αποτέλεσμα να επιτευχθεί μετά την έγχυση και των τριτευουσών οπών, των οποίων η μεταξύ τους απόσταση κυμαίνεται από 1,5 έως 3 μέτρα. Το συνολικό διάστημα εξαρτάται από το είδος των ρωγμών, τη σύνθεση του ενέματος, την πίεση έγχυσης, τα ειδικά κριτήρια κορεσμού και την αρχική διαπερατότητα του σχηματισμού. Τεταρτεύουσες οπές θα πρέπει σποραδικά να απαιτούνται, δεδομένου ότι η απόσταση των πρωτευουσών οπών έχει σωστά επιλεγεί. Στην συγκεκριμένη διαδικασία το σύνολο των οπών υψηλότερης τάξης θα πρέπει να ενύονται, αφού πρώτα όλες οι οπές χαμηλότερης τάξης έχουν ενεθεί. Οι οπές υψηλότερης τάξης μπορούν να διατρηθούν και να υποστούν ένεση, 17

19 προτού οι οπές χαμηλότερης τάξης φθάσουν το τελικό βάθος, αλλά οι δεύτερες θα πρέπει να ενεθούν σε τουλάχιστον δύο τμήματα βαθύτερα από τις πρώτες (Houlsby, 1981). Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έγχυσης, που επιτεύχθηκαν στο τελευταίο σύνολο των οπών, μπορεί να βασιστεί είτε σε μετρήσεις της διαπερατότητας του εδάφους, πριν και μετά την έγχυση, είτε στην συγκεκριμένη κατανάλωση ενέματος. Η πρώτη λύση απαιτεί μετρήσεις της διαπερατότητας σε νέες οπές ελέγχου ανάμεσα από το σύνολο των ενεμένων οπών. Πρόκειται, λοιπόν, για μια διαδικασία χρονοβόρα και ακριβή. Η δεύτερη λύση βασίζεται σε κάποια πρακτική εμπειρία και στην κατάταξη της συγκεκριμένης κατανάλωσης ενέματος, όπως προτάθηκε από τον Deere (1976) και φαίνεται στον πίνακα 1.1. Η κατανάλωση ενέματος κυμαίνεται από πολύ υψηλή σε πολύ χαμηλή. Στο τελευταίο σύνολο οπών θα πρέπει να είναι χαμηλή έως πολύ χαμηλή. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης στηρίζεται στο γεγονός ότι η απόφαση να ενεθεί ή όχι το επόμενο, υψηλότερης τάξης, σύνολο οπών μπορεί να ληφθεί μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της έγχυσης του προηγούμενου συνόλου, χωρίς κανένα επιπρόσθετο έλεγχο (Houlsby, 1985). Σύμφωνα με την πρακτική εμπειρία για να γεμίσει 1 μέτρο βάθους μιας οπής διαμέτρου 70 mm ή 46 mm, απαιτούνται το λιγότερο 10 kg/m και 5 kg/m ενέματος αντίστοιχα. Αν η απορρόφηση ενέματος είναι μικρότερη τότε θεωρείται άσκοπη η συνέχιση της διαδικασίας ενέσεων. Πίνακας 1.1. Ειδική κατανάλωση εγχεόμενου ενέματος ( Deere,1976 ). Χαρακτηρισμός Κατανάλωση εγχεόμενου ενέματος ( kg/m ) πολύ υψηλή > 400 υψηλή μέτρια υψηλή μέτρια μέτρια χαμηλή χαμηλή πολύ χαμηλή <

20 Όταν το τρυπάνι γεώτρησης χτυπήσει μια κεκλιμένη ασυνέχεια, ο άξονας της οπής μπορεί να αποκλίνει από τον κάθετο άξονα και ο πυθμένας της οπής να μην ικανοποιεί την απαιτούμενη θέση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το διάστημα ανάμεσα στις οπές να μεταβάλλεται περισσότερο όσο μεγαλώνει το βάθος των οπών. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή για την πρόληψη τέτοιων ανούσιων παρεκκλίσεων των οπών, γιατί μπορούν να φανούν ιδιαίτερα καθοριστικές στην επιφάνεια έκτασης του ενέματος. Γι αυτό πολλές φορές δίνεται μεγάλη σημασία στον αυστηρό έλεγχο της καθετότητας των οπών με καθορισμένα τα όρια της παρέκκλισης. Στις Η.Π.Α. οπές βαθύτερες από 20 μέτρα αποφεύγονται. Στην περίπτωση βαθύτερων οπών εκσκάπτονται στοές, από τις οποίες ανοίγονται ξανά οπές βάθους 20 μέτρων. Στην πράξη η έκταση του εγχεόμενου ενέματος αυξάνεται με το βάθος, λόγω της αύξησης της εφαρμοζόμενης πίεσης και την πτώση της υδραυλικής κλίσης, εξαιτίας της ύπαρξης περισσότερο συμπαγών σχηματισμών απ ότι στην επιφάνεια του εδάφους (Harris, 1982). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ακριβής θέση της οπής στον πυθμένα, μετά από ένα όριο βάθους, να μην είναι πολύ σημαντική για το συνολικό αποτέλεσμα των ενέσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις παρατηρήσεις, που έγιναν πάνω σε τεχνικά έργα ενέσεων (Houlsby, 1988). Το βάθος των δευτερευουσών οπών είναι γενικά μικρότερο από το βάθος των πρωτευουσών, όπως και το βάθος των τριτευουσών οπών είναι μικρότερο από το βάθος των δευτερευουσών. Οι αιτίες της ανεξέλεγκτης απόκλισης οπής είναι κυρίως : α) κεκλιμένος ή όχι καλά στερεωμένος εξοπλισμός γεώτρησης. β) χρήση εύκαμπτων ράβδων γεώτρησης. γ) πολύ πλατύ ελεύθερο διάκενο ανάμεσα στα τοιχώματα της οπής και των ράβδων γεώτρησης(π.χ. 33 mm ράβδος σε μια οπή 56 mm). δ) εκτέλεση ενέσεων διαμέσου ετερογενών σχηματισμών με πλατιές ρωγμές. Η απόκλιση οπής μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ, με κατάλληλη επιλογή του εξοπλισμού γεώτρησης και με προσεκτική εκτέλεση της γεώτρησης. Η εμπειρία πάνω σε ένα πολύ προσεκτικά εκτελεσμένο σχέδιο ελέγχου ενέσεων στο Λίβανο που δίνεται στο σχ.1.7 είναι διδακτική. 19

21 Σχήμα 1.7. Απόκλιση των οπών από τον κατακόρυφο άξονα, σχέδιο ελέγχου έγχυσης Meifedoun, 1. κρουστική γεώτρηση, 2. περιστροφική γεώτρηση. Οι οπές είχαν βάθος 240 μέτρων. Περιστροφικοί και κρουστικοί εξοπλισμοί χρησιμοποιήθηκαν για την γεώτρηση, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον έλεγχο της απόκλισης κατά τη διάρκεια της γεώτρησης. Στο σχ.1.7 διαπιστώνεται ότι η απόκλιση ήταν μικρότερη με περιστροφική παρά με κρουστική γεώτρηση. Η ελάχιστη απόκλιση ήταν περίπου 1 % του βάθους με περιστροφική και 2 % του βάθους με κρουστική γεώτρηση. Η μέγιστη απόκλιση ήταν 6.5 % του βάθους και στις δύο περιπτώσεις. Ο μέσος όρος ήταν 2.8 % με περιστροφική και 4.1 % του βάθους με κρουστική Εξοπλισμός για διενέργεια τσιμεντενέσεων Οι τσιμεντενέσεις εκτελούνται από μια σειρά κεντρικών σταθμών που περιλαμβάνουν αποθήκες για υλικά τσιμεντενέσεων, συγκρότημα παραγωγής, αναμικτήρες ενέματος, αναδευτήρες και αντλίες ενέματος. Κάθε συγκρότημα τσιμεντενέσεων είναι κατάλληλου τύπου για την τροφοδοσία, ανάμιξη, ανάδευση και άντληση του ενέματος, σύμφωνα με την έγκριση του μηχανικού. Εκτός αν δοθεί διαφορετική έγκριση, η ελάχιστη δυναμικότητα του κάθε συγκροτήματος τσιμεντενέσεων συνήθως είναι τριακόσια λίτρα ανά λεπτό (300 l/min), για παροχή ενέματος σε συνεχή ροή, με πίεση μέχρι δώδεκα ατμόσφαιρες (12 atm) στο κολάρο της οπής τσιμεντενέσεων. 20

22 Οι αναμικτήρες ενέματος είναι αναμικτήρες τύπου υψηλής ταχύτητας και λειτουργούν με ταχύτητα μεγαλύτερη από τριακόσιες στροφές ανά λεπτό (300 r/min). Δεν επιτρέπεται η χρήση αναμικτήρων, όπου η ανάμιξη γίνεται με εκτοξευτήρες πεπιεσμένου αέρα στη δεξαμενή ανάμιξης. Κάθε αναμικτήρας έχει δύο δεξαμενές ανάμιξης περίπου ίσης χωρητικότητας. Οι δεξαμενές είναι στραμμένες προς τα πίσω για διευκόλυνση της τροφοδοσίας του τσιμέντου. Τα χειριστήρια είναι κατά τέτοιο τρόπο διατεταγμένα, ώστε οι δεξαμενές ανάμιξης να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα και το σύστημα τροφοδοσίας νερού να είναι εγκατεστημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μετριέται η παροχή του νερού προς κάθε δεξαμενή. Οι μετρητές νερού έχουν ενδείξεις σε λίτρα. Ο αναμικτήρας είναι διατεταγμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκκενώνει το ένεμα μέσα σε κατάλληλη λεκάνη μηχανικής ανάδευσης. Κατάλληλο κόσκινο μηχανικά δονούμενο είναι τοποθετημένο στη λεκάνη ανάδευσης για να κοσκινίζει το ένεμα που εισέρχεται στη λεκάνη ανάδευσης από τον αναμικτήρα και από το σωλήνα επιστροφής του ενέματος. Τα στηρίγματα του κόσκινου δεν πρέπει να εμποδίζουν ούτε να φράζουν τα ανοίγματα του κόσκινου. Πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη παροχή νερού στην είσοδο της αντλίας ενέματος για να διευκολύνει την απόπλυση του συστήματος και την έκπλυση των οπών τσιμεντενέσεων. Όλες οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής του ενέματος είναι τύπου «λιπαινόμενου πώματος». Μετρητές με προφυλακτήρες τύπου διαφράγματος, εγκαθίστανται σε όλες τις θυρίδες που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της πίεσης του ενέματος στον κεντρικό αγωγό παροχής ενέματος. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι τοποθετημένοι οι αναδευτήρες σε απόσταση μεγαλύτερη από εκατό μέτρα (100 m) από την οπή στην οποία εκτελείται τσιμεντένεση. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί παροχή αέρα από τον αναμικτήρα στον αναδευτήρα, εάν η απόσταση είναι τόσο μεγάλη ώστε η πίεση που αναπτύσσεται από τον αναμικτήρα να μην επαρκεί να μετακινήσει το ένεμα από τον αναμικτήρα στον αναδευτήρα. Τα παρεμβύσματα αποτελούνται από σωλήνες πεπιεσμένου αέρα ή διαστελλόμενους δακτυλίους από ελαστικό, δέρμα ή άλλο κατάλληλο υλικό, που συνδέονται στο άκρο του σωλήνα τροφοδοσίας του ενέματος. Τα στεγανωτικά παρεμβύσματα είναι έτσι μελετημένα ώστε να μπορούν να διαστέλλονται για να σφραγίζουν τις οπές στα καθορισμένα υψόμετρα, και όταν διαστέλλονται, να είναι ικανά να αντέξουν χωρίς διαρροή, για χρονικό διάστημα δέκα λεπτών (10 min), και πίεση νερού ίση με τη μέγιστη πίεση τσιμεντένεσης που θα χρησιμοποιηθεί. 21

23 Ο εξοπλισμός τσιμεντενέσεων πρέπει να συντηρείται πάντοτε κατά τρόπο που να ικανοποιεί το μηχανικό και να είναι ικανός για συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας τσιμεντενέσεων. Η διάταξη του εξοπλισμού τσιμεντενέσεων είναι τέτοια ώστε να παρέχει συνεχή κυκλοφορία του ενέματος σε όλο το σύστημα και να επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης με τη λειτουργία μιας βαλβίδας στη σωλήνωση επιστροφής του ενέματος, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή είναι η απορρόφηση ενέματος. Επίσης απαιτούνται μετρητές πίεσης και κατάλληλες βαλβίδες στην αντλία, στο σημείο ελέγχου της πίεσης και της ροής και στο κολάρο κάθε οπής, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος έλεγχος, η παράκαμψη της ροής και το κλείσιμο. Η ρύπανση του εξοπλισμού και των σωληνώσεων αποφεύγεται με τη συνεχή κυκλοφορία του ενέματος και με την περιοδική απόπλυση του συστήματος με νερό. Η απόπλυση γίνεται με τη βαλβίδα παροχής του ενέματος κλειστή, τη βαλβίδα παροχής του νερού ανοιχτή και τη λειτουργία της αντλίας στη μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο κατασκευαστής πρέπει να προβλέπει την έγκαιρη απομάκρυνση των αποβλήτων και των νερών απόπλυσης, που απομακρύνουν όλο το άχρηστο ένεμα που δημιουργείται από τις εργασίες του. 22

24 1.3. Σύνθεση τσιμεντενεμάτων Συστατικά τσιμεντενεμάτων Τσιμέντο Portland Το κύριο συστατικό για την προετοιμασία των αιωρημάτων ενέματος είναι το τσιμέντο Portland. Το συγκεκριμένο είδος τσιμέντου χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε πουζολάνες, ανθεκτικότητα σε θετικές επιδράσεις και υψηλή αντοχή. Η χημική του σύνθεση καθορίζεται από την περιεκτικότητα σε SiO 3, MgO, 3CaO.Al 2 O 3, αδρανή πρόσθετα, τέφρα και πουζολανικό υλικό. Οι ιδιότητες του συγκεκριμένου τσιμέντου είναι οι εξής : α) Η λεπτότητα άλεσης καθορίζεται από την περιεκτικότητα σε κόκκους με d>0.09 mm και της ειδικής επιφάνειας cm 2 /g (Blaine). β) Η μονάδα μάζας gr/cm 3. γ) O χρόνος πήξης. δ) Ο όγκος και η γραμμική παραμόρφωση μετά το πέρας της πήξης. ε) Η αντοχή που αναπτύσσεται μετά από 3, 7 και 28 ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του τσιμέντου, που θα χρησιμοποιηθεί σε ενέσεις, είναι η όσο το δυνατόν υψηλότερη λεπτότητά του, στην περίπτωση που κοκκώδες έδαφος ή ρηγματωμένο πέτρωμα με στενές ρωγμές πρόκειται να υποστεί ένεση (Burgin, 1979). Το εμπορικά διαθέσιμο τσιμέντο Portland είναι κατά κανόνα λεπτό, κοκκώδες (τιμή Blaine περίπου 3400 cm2/gr) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενέσεις χωρίς κανένα περιορισμό. Όταν χρησιμοποιούνται αναμικτήρες υψηλών στροφών για την προετοιμασία των αιωρημάτων, η λεπτότητα του τσιμέντου πρέπει επίσης να είναι υψηλή, έτσι που να μειώνεται η καθίζηση του μίγματος (Μayer, 1963). Η έρευνα έχει δείξει ότι τσιμέντο που περιέχει λιγότερο από 10 % κόκκους με διάμετρο μεγαλύτερη από 0.09 mm και ειδική επιφάνεια 2700 cm2/gr ή περισσότερο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγχυση σε λεπτό ρηγματωμένο έδαφος ή βράχο, του οποίου η διαπερατότητα είναι μεγαλύτερη από 1 LU (σχ.1.8). 23

25 Σχήμα 1.8. Επίδραση της μεθόδου ανάμιξης στην καθίζηση του αιωρήματος τσιμέντου, 1. υψηλών στοφών αναμίκτης, 2. εργαστηριακός αναμίκτης, 3. V όγκος του ιζήματος, 4. v ταχύτητα καθίζησης. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου ΙΙ 45 με ειδική επιφάνεια (Blaine) άνω των 4500 cm 2 /gr Αργιλικά υλικά H άργιλος προστίθεται ως μία λεπτόκοκκη παιπάλη, η οποία αντικαθιστά μέρος του τσιμέντου για λόγους οικονομίας. Παράλληλα βελτιώνει την σταθερότητα και το ιξώδες του αιωρήματος. Οι κόκκοι της αργίλου έχουν διάμετρο μικρότερη από 2 μm. Η δομή των κόκκων είναι επίπεδα κρυσταλλικά μόρια, αποτελούμενα από μία ή περισσότερες ομάδες αργιλοπυριτικών με ιόντα μαγνησίου ή σιδήρου στην θέση κάποιων ή όλων των ιόντων αργιλίου στο κρυσταλλικό πλέγμα, το οποίο περιέχει, επίσης, κάποια αλκαλικά ιόντα. Τα δομικά στοιχεία των ορυκτών αργίλου είναι: Τετράεδρα πυριτίου συναρμολογημένα σε ένα εξαγωνικό πλέγμα, στο οποίο τρία ή τέσσερα άτομα οξυγόνου συγκεντρώνονται γύρω από ένα άτομο πυριτίου. Οκτάεδρα αργιλίου ή μαγνησίου με ένα κοινό άτομο οξυγόνου ή ομάδα υδροξυλίου γύρω από τα άτομα αργιλίου ή μαγνησίου. 24

26 Οι άργιλοι καολινίτη και μοντμοριλλονίτη χρησιμοποιούνται κυρίως για ενέσεις (Verfel, 1983). Ο καολινίτης περιέχει δύο τετράεδρα πυριτίου και οκτάεδρο αργιλίου ή μαγνησίου με κοινά άτομα οξυγόνου ή ομάδες υδροξυλίου στο επίπεδο των κορυφών τους. Τα ορυκτά καολινίτη αποτελούνται από σταθερά επίπεδα συνδεδεμένα με δυνάμεις Van der Waals και με αρκετά ισχυρούς δεσμούς υδρογόνου, ώστε να αποτρέπουν μεγάλη διόγκωση κατά την παρουσία νερού. Οι κρύσταλλοί τους είναι εξαγωνικού σχήματος με διάσταση μm. Η ειδική επιφάνεια είναι m 2 /gr και η μονάδα μάζας γύρω στα gr/cm 3. Η ικανότητα ανταλλαγής ιόντων είναι 3-15 meq/100gr. Ο καολινίτης χρησιμοποιείται ευρύτατα σαν αδρανής παιπάλη σε αιωρήματα τσιμέντου/αργίλου (Κlein and Polivka, 1958). Ο μοντμοριλλονίτης αποτελείται από τρία τμήματα. Δύο τετράεδρα πυριτίου και ένα οκτάεδρο αργιλίου ή μαγνησίου με κοινά άτομα οξυγόνου και ομάδες υδροξυλίου στις κορυφές των τετραέδρων πυριτίου. Οι δεσμοί σ αυτά τα επίπεδα προκύπτουν από δυνάμεις Van der Waals, και από κατιόντα τα οποία μπορεί να είναι παρόντα για να εξισορροπήσουν έλλειμμα φορτίου στη δομή. Αυτοί είναι ασθενείς δεσμοί και εύκολα διασπώνται μέσω της απορρόφησης μορίων νερού, με αποτέλεσμα υψηλό δυναμικό διόγκωσης. Αυτή η ιδιότητα είναι σημαντική για τις ενέσεις. Τα τεμάχια του μοντμοριλλονίτη έχουν διάσταση 1-2 μm, το πάχος τους κυμαίνεται από 10-2 μm μm, και η ειδική επιφάνεια είναι m 2 /g, όταν είναι ξηρή, ενώ με τη διασπορά σε νερό διογκώνεται και φτάνει τα m 2 /g. Η μονάδα μάζας είναι gr/cm 3 και η ικανότητα ανταλλαγής ιόντων meq/100gr. O μοντμοριλλονίτης χρησιμοποιείται για την παρασκευή σταθερών αιωρημάτων τσιμέντου, θιξοτροπικών αιωρημάτων, για πλαστικοποίηση πυκνών κονιαμάτων, που χρησιμοποιούνται για ενέσεις σε μεγάλες ρωγμές και κοιλότητες και για την προετοιμασία γεωτρήσεων σε λάσπη (Νonveiller, 1964). 25

27 Σχήμα 1.8. Καθίζηση ενεμάτων διαφόρων αναλογιών με προσθήκη και χωρίς προσθήκη μπετονίτη 26

28 Ο μπεντονίτης είναι άργιλος μοντμοριλλονίτη, ο οποίος περιέχει μικρές ποσότητες από κόκκους αδρανών ορυκτών (χαλαζία, ασβεστίτη, άστριου κλπ). Σε φυσικά κοιτάσματα βρίσκεται σαν μπεντονίτης ασβεστίτης, ο οποίος περιέχει ιόντα ασβεστίου προσροφημένα στο κρυσταλλικό πλέγμα. Σε περίπτωση που ιόντα Cα αντικατασταθούν με ιόντα Νa, τα όρια του Atterberg αυξάνουν % (Deere, 1985). Ενεργοποιημένος με Νa, είναι διαθέσιμος στην αγορά σε χάρτινους σάκους των 50 κιλών. Το όριο υδαρότητας του μπεντονίτη πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 350 για ένα μέσο όρο τριών δοκιμών. Χρησιμοποιείται για να μειώσει την καθίζηση και να σταθεροποιήσει τον όγκο των ενεμάτων, λόγω της μεγάλης προσροφητικότητάς του σε νερό. Στο σχ.1.9 φαίνεται η επίδραση του μπεντονίτη σε ενέματα διαφόρων αναλογιών νερού - τσιμέντου Νερό Το χρησιμοποιούμενο στα ενέματα νερό πρέπει να είναι φρέσκο, καθαρό και απαλλαγμένο από οξέα, αλκάλια και απαράδεκτες ποσότητες αλάτων, ιλύος, οργανικών υλών και άλλων ακαθαρσιών. Το νερό δεν πρέπει να περιέχει υλικά που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην αποτελεσματικότητα των εργασιών των τσιμεντενέσεων ή στη συμπεριφορά του ενέματος Άμμος και άλλα αδρανή υλικά Η άμμος προστίθεται για να σταθεροποιήσει αιωρήματα ενέματος, όταν ένα σύστημα μεγάλων ρωγμών πρέπει να υποστεί έγχυση. Η κοκκομετρική διαβάθμιση και το μέγιστο μέγεθος κόκκων επιλέγονται έτσι, ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος των ρωγμών και να προσαρμόζονται στις διαθέσιμες αντλίες ενέσεων, στο είδος των εργασιών και τα εξαρτήματα (Polatty, 1961). Η περιοχή του μέγιστου και ελάχιστου μεγέθους κόκκων θα πρέπει να εναρμονίζεται αυστηρά με την υπάρχουσα κατάσταση. Μια προτεινόμενη διαβάθμιση της άμμου που χρησιμοποιείται για τσιμεντενέσεις από τα προγράμματα του U.S.B.R. δίνεται στον πίνακα

29 Πίνακας 1.2. Προτεινόμενη διαβάθμιση της άμμου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τσιμεντενέσεις Μέγεθος κόσκινου Συγκρατούμενο ποσοστό % Νο Όταν μεγάλες ρωγμές πρέπει να υποστούν έγχυση, διάφορα είδη αδρανών μπορούν να προστεθούν σε σταθερά ή ακόμη και σε θιξοτροπικά αιωρήματα τσιμέντου. Αυτά μπορεί να είναι πριονίδια, ρινίσματα ξύλου, ράβδοι σελοφάν, πολυβινύλιο, πολυεστέρα. Μικρά κομμάτια τεχνητού σπόγγου, προστιθέμενα στο ένεμα είχαν επιτυχία στο κλείσιμο πλατιών ρωγμών, χωρητικότητας πάνω από 2 m 3 (Hlebar et al., 1980) Υδρύαλος Σε περιοχές που υπάρχει υπόγεια ροή, απαιτείται ταχεία πήξη του ενέματος. Γι αυτό το λόγο προστίθεται υδρύαλος (Να 2 SiO 3 ) υπό μορφή διαλύματος σε νερό σε σχέση νερό / υδρύαλος = Ρευστοποιητές Σε πυκνά μίγματα ενεμάτων η προσθήκη ρευστοποιητών είναι απαραίτητη, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Η επίδρασή τους στην καλή διασπορά των κόκκων του τσιμέντου στο νερό, επιφέρει θεαματική βελτίωση της ρευστότητας του ενέματος. Η δοσολογία τους εξαρτάται από την σύνθεση του ενέματος, από το είδος του τσιμέντου που χρησιμοποιείται, από τις συνθήκες του εδάφους και τη χρήση άλλων προσθετικών και κυμαίνεται μέσα σε αυστηρές προδιαγραφές. 28

30 Τύποι τσιμεντενεματων Η επιλογή των κατάλληλων συστατικών ενέματος για ένα συγκεκριμένο τεχνικό έργο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του εδάφους, καθώς επίσης και από τον σκοπό για τον οποίο γίνονται οι ενέσεις. Από τους πίνακες 1.3 και 1.4 μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής : Πίνακας 1.3. Πεδίο εφαρμογής των διαφόρων αιωρημάτων και διαλυμάτων ανάλογα με την διαπερατότητα και την κατάσταση του εδάφους. Τύπος μίγματος Περιγραφή Περιοχή χρήσης Έλεγχος έγχυσης (Cambefort, 1977) αιωρήματα τσιμέντου τσιμέντο- μπεντονίτης αιωρήματα μπεντονίτη χημικά διαλύματα ασταθή σταθερά σταθερά πυκνά αραιωμένα ρηγματωμένο πέτρωμα Κ > cm/s χάλικες και άμμος Κ = 10-3 cm/s K < 10-3 cm/s K. > 10-3 cm/s έως κορεσμό, καθορισμένη πίεση και χρόνος έως κορεσμό, καθορισμένη πίεση και χρόνος καθορισμένος εγχεόμενος όγκος Αιωρήματα τσιμέντου είναι τα καταλληλότερα για έγχυση, με σκοπό τη μείωση της διαπερατότητας και της παραμορφωσιμότητας ρηγματωμένων σχηματισμών πετρώματος. Αιωρήματα τσιμέντου αργίλου με άμμο και κάποια ποσότητα μπεντονίτη ή άλλων αδρανών είναι κατάλληλα για να μειώσουν την διαπερατότητα του ρηγματωμένου πετρώματος. Κονίαμα με τσιμέντο και αδρανή είναι κατάλληλο για έγχυση και πλήρωση πλατιών ρωγμών και μικρών σπηλιών. Αιωρήματα τσιμέντου - μπεντονίτη και μπεντονίτη είναι κατάλληλα για έγχυση και πλήρωση πολύ πορωδών υλικών, όπως χαλίκια και χονδρόκοκκες άμμους. Χημικά διαλύματα και ρητίνες είναι κατάλληλα για έγχυση και πλήρωση αμμωδών στρωμάτων ή όταν έχει προηγηθεί έγχυση αιωρημάτων τσιμέντου μπεντονίτη. Αφρολέξ και συνδυασμοί αφρολέξ, πυκνού κονιάματος με άλλα αδρανή είναι κατάλληλα για να σταματήσουν τη ροή του νερού διαμέσου πλατιών ή βαθιών ρωγμών. 29

31 Μίγματα για την έγχυση ρωγμών ή ασυνεχειών Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν χρήση μόνο τσιμέντου Portland για την εκτέλεση ενέσεων, το οποίο εγχεόταν σε ασταθή αιωρήματα. Η γενικότερη άποψη, που επικρατούσε, ήταν, ότι τα αιωρήματα έπρεπε να είναι αραιωμένα και ασταθή για να γεμίζουν καλύτερα τις ρωγμές, μια άποψη που υποστηρίζεται ακόμα και σήμερα από ειδικούς τσιμεντενέσεων. Περισσότερο φως σ αυτό το ζήτημα ρίχτηκε από τον Houlsby (1982) με διάφορες έρευνες που δημοσίευσε. Απέδειξε, ότι οι ρωγμές που ενύονται με αραιά ασταθή καθαρά αιωρήματα τσιμέντου δεν γεμίζουν ολοκληρωτικά με τσιμεντένεμα, ενώ παράλληλα διατηρούνται κάποια κανάλια γεμισμένα με καθαρό νερό. Διαμέσου αυτών των καναλιών, το πλεόνασμα νερού παρασύρεται κατά την διάρκεια της έγχυσης, με αποτέλεσμα, η επίχωση στις ρωγμές να είναι πορώδης και διαπερατή. Στον πολτό τσιμέντου που σκληρύνθηκε με το υπόλοιπο του νερού, παραμένει αρκετός ελεύθερος άσβεστος, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου διαβρώνεται από το νερό που διαπερνά την πορώδη επίχωση στις ρωγμές. Ένα σχέδιο τομών δύο ρωγμών που υπέστησαν έγχυση με ένα αραιωμένο αιώρημα τσιμέντου φαίνεται στο σχ.1.9, από παρατηρήσεις, που έγιναν με το περισκόπιο γεώτρησης. Το αιώρημα είχε αναλογία νερό / τσιμέντο = 5/1. Το πρώτο σχέδιο είναι από το φράγμα Blowering Dam και πάρθηκε το 1972, τέσσερα χρόνια μετά την αποπεράτωση της κουρτίνας ενέματος, μέρη της οποίας είχαν διαβρωθεί τελείως εκείνη την περίοδο. Το δεύτερο σχέδιο είναι από το Copperdole Falls Dam, όπου παρατηρήθηκε, επίσης, έντονη κατάσταση διάβρωσης. 30

32 Πίνακας 1.4 Ανασκόπηση των χαρακτηριστικών του εδάφους, συστατικών ενέματος και τεχνικών έγχυσης Σκοπός των ενέσεων Χαρακτηριστικά του εδάφους Συστατικά ενέματος Τεχνικές έγχυσης Πορώδη μέσα με μικρά συνδεδεμένα κενά, μικρού ή μέσου πορώδους όπως ψαμμίτης, λεπτή άμμος, αμμώδης χάλικες Χημικά διαλύματα, ρητίνες, ασφαλτικά γαλακτώματα, αιωρήματα μπεντονίτη και κολλοειδή τσιμέντου. Ελεγχόμενης ποσότητας έγχυση σε cm μήκους τομές, έγχυση περιβλήματος με διπλό "packer". Έδαφος με μεγάλα συνδεδεμένα κενά, υψηλής διαπερατότητας, όπως ομοιόμορφη μεσόκοκκη άμμος, χάλικες. Πυκνό τσιμέντο, αιωρήματα αργίλου και μπεντονίτη. Ελεγχόμενης ποσότητας έγχυση, σε cm μήκους τομές, έγχυση περιβλήματος, επανέγχυση όταν απαιτείται Μείωση της διαπερατότητας του εδάφους και του ρηγματωμένου πετρώματος Λεπτές συνδεδεμένες ρωγμές, μέσης ή χαμηλής διαπερατότητας. Πέτρωμα που περιέχει πολλές στενές συνδεδεμένες ρωγμές. Υψηλά θραυσμένο πέτρωμα, υψηλής διαπερατότητας. Πυκνό τσιμέντο, αιωρήματα αργίλου και μπεντονίτη Σταθεροποιημένα αιωρήματα τσιμέντου - μπεντονίτη, χημικά διαλύματα. Πυκνό τσιμέντο και αιωρήματα αργίλου με κάποια λεπτή ή μεσόκοκκη άμμο, προσθήκη μπεντονίτη για θιξοτροπία. Downstage ή upstage εκτέλεση ενέσεων σε 5-10 m μήκους τομές με καθορισμένα κριτήρια κορεσμού. Downstage εκτέλεση ενέσεων σε ικανές να καταρρεύσουν οπές, αλλιώς upstage, σε τομές μήκους 5 μέτρων ή μικρότερες. Downstage εκτέλεση ενέσεων, 5 μέτρων μήκους τομές ή λιγότερο, διακοπές για πήξιμο αν η κατανάλωση μεγαλώσει ή αν υπάρχουν διαρροές στην επιφάνεια. Υψηλά θραυσμένο πέτρωμα που περιέχει πλατιές, ανοιχτές ρωγμές ή καρστικοποιημένα κανάλια. Πυκνά αιωρήματα τσιμέντου -αργίλου με μπεντονίτη για θιξοτροπία, αν χρειάζεται υπερβολική ακολουθούμενη από κορεσμό με πλασικοποιημένο κονίαμα τσιμέντου. Χωριστή έγχυση σε υπερβολικά διαπερατές ζώνες, διακοπές της έγχυσης για πήξιμο, έγχυση πυκνού κονιάματος με χρήση ειδικών αντλιών. 31

33 Έντονα καρστικοποιημένο πέτρωμα με πολλές ανοικτές ρώγμες. Πυκνό πλαστικοποιημένο κονίαμα τσιμέντου, πυκνά θιξοτροπικά αιωρήματα για τελικό κορεσμό, αφρολέξ. Χωριστή έγχυση σπηλιών ή ανοικτών πλατιών ρωγμών, κορεμός των τομών με πυκνό θιξοτροπικό ένεμα. Θραυστό πέτρωμα, διαρροές εγχυόμενου ενέματος στην επιφάνεια. Πυκνά θιξοτροπικά αιωρήματα με πρόσθεση λεπτής άμμου, προσθετικά για γρήγορο πήξιμο. Διακοπτόμενη έγχυση, σφράγισμα των διαρροών στην επιφάνεια. Διαρροές εγχυόμενου ενέματος σε εφαπτόμενες ανοικτές οπές, ροή νερού σε ρωγμές που διαβρώνει το εγχυόμενο μίγμα. Πυκνά, και θιξοτροπικά αιωρήματα, ρήψη χαλικιών, στην συνέχεια έγχυση με θιξοτροπικά αιωρήματα, αφρολέξ ακολουθούμενο από αιωρήματα τσιμέντου. Ταυτόχρονη έγχυση και των δύο οπών, η οποία ακολουθεί τα χαρακτηριστικά εδάφους, μεγάλες οπές για υψηλής χωρητικότητας άντληση. Μείωση της παραμορφωσιμότητας του πετρώματος ή εδάφους και αύξηση της αντοχής της ενυόμενης περιοχής των θεμελιώσεων γύρω από σήραγγες, των υπόγειων κενών, σπηλιών. Μικρά συνδεδεμένα κενά, τριχοειδείς ρωγμές, μικρή διαπερατότητα. Μικρά συνδεδεμένα κενά, μέση ή υψηλή διαπερατότητα. Πλατιοί κενοί αρμοί ή ρωγμές, υψηλή διαπερατότητα. Χημικά ενέματα ή ρητίνες Κολλοειδή αιωρήματα τσιμέντου, συνδυασμένα με ρητίνες. Πυκνά σταθεροποιημένα αιωρήματα τσιμέντου, λεπτή άμμος προστίθεται όταν χρειάζεται. Καθορισμένη ποσότητα εγχυόμενου διαλύματος, μικρές τομές, ενέσεις περιβλήματος σε έδαφος. Καθορισμένη ποσότητα έγχυσης, κοντές τομές, ενέσεις περιβλήματος σε έδαφος. Έγχυση σε μικρές τομές μέχρι να κορεσθούν. Στενοί ή πλατιοί αρμοί και ρωγμές, γεμισμένοι με άμμο και άργιλλο. Αιωρήματα τσιμέντου ή κονίαμα που να ταιριάζουν στον χαρακτήρα των αρμών και ρωγμών. Καθαρισμός με νερό και αέρα των ρωγμών από τριγύρω οπές ακολουθούμενος από έγχυση έως τον κορεσμό ολόκληρης της καθορισμένης ομάδας. 32

34 Η γενική παραδοχή είναι ότι το εγχεόμενο αιώρημα δεν πρέπει να είναι αραιότερο από 3Ν/1Τ και σε πολλές περιπτώσεις από 2Ν/1Τ. Επίσης πυκνότερα αιωρήματα καθορίζονται και χρησιμοποιούνται επιτυχώς. Ο Lombardi (1985) πρότεινε να ενύονται ακόμα και στενές ρωγμές, με αιωρήματα που έχουν αναλογία 0.6Ν/1Τ. Μία τέτοια πρόταση υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι η κυκλοφορία του αιωρήματος στις ρωγμές δεν επηρεάζεται από το ιξώδες του, αλλά από το μέγιστο μέγεθος των κόκκων του τσιμέντου. Σε προηγούμενη παράγραφο έχει διευκρινιστεί ότι αυτό το πρόβλημα (μέγιστο μέγεθος των τεμαχίων του τσιμέντου) μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς με εντατική ανάμιξη του μίγματος σε αναμικτήρες υψηλού στροβιλισμού. Σχήμα 1.9. Μερική επίχωση ρωγμών που υπέστησαν έγχυση με αιωρήματα αναλογίας Ν/Τ = 5/1, σχέδια από παρατηρήσεις που έγιναν με ένα περισκόπιο γεώτρησης. α) φράγμα Blowering β) φράγμα Copperdοle. (Houlsby, 1982). Ένα άλλο θέμα για συζήτηση ανάμεσα σε ειδικούς ενέσεων, είναι η χρήση σταθερών ή ασταθών αιωρημάτων. Ο Cambefort (1977) ισχυρίζεται, ότι το τσιμέντο σε ένα ασταθές αιώρημα κατακάθεται κατά την διάρκεια της έγχυσης και γεμίζει εύκολα ακόμα και πλατιές ρωγμές. Ενώ ένα σταθερό αιώρημα, το οποίο έχει γεμίσει μια ρωγμή, θα συρρικνωθεί λίγο μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επανάληψη της διεργασίας με έγχυση ενός ασταθούς αιωρήματος, έτσι που να κορεσθούν πλήρως οι ρωγμές. Οι παρατηρήσεις του Cambefort πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, διότι όπως είδαμε στην παράγραφο ακόμα και πυκνά μίγματα νερού/τσιμέντου εμφάνισαν, σε εργαστηριακές μελέτες, μεγάλες καθιζήσεις. Στην πράξη βέβαια ο όγκος του ενέματος που εγχέεται σταθεροποιείται από την κλίση της πίεσης έγχυσης, την δύναμη διήθησης και την προσθήκη μπεντονίτη ως αντικαθιζητικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη μεταβολή του όγκου του μίγματος κατά την διάρκεια της πήξης του. Ο παράγοντας καθίζηση πρέπει να 33

35 λαμβάνεται υπόψη και να μελετάται όταν σχεδιάζεται ένα μίγμα τσιμεντοπολτού. Στον πίνακα 1.5 φαίνεται με βάση τις εμπειρίες στην εκτέλεση ενέσεων η επιλογή ανάμεσα στα αιωρήματα ενέματος από τσιμέντο, όπως την προτείνει ο E.Nonveiller (1989). Τα ακόλουθα σχόλια μπορούν να προστεθούν: Άμμος προστίθεται σαν η φθηνότερη παιπάλη όταν οι ρωγμές είναι γενικά πλατύτερες από 1 mm, διότι αυξάνει την αντοχή του εγχεόμενου ενέματος και δίνει όγκο. Ο μπεντονίτης περιέχει τα μικρότερα στερεά στοιχεία τα οποία εύκολα εισχωρούν σε πολύ λεπτά κενά και ρωγμές και προστιθέμενα σε μικρές αναλογίες δεν μειώνουν την αντοχή του εγχεόμενου ενέματος. Μεγαλύτερες αναλογίες μπεντονίτη προκαλούν θιξοτροπία. Η άργιλος χρησιμοποιείται σαν παιπάλη, διότι μειώνει την διαπερατότητα του εγχεόμενου μίγματος και βελτιώνει την σταθερότητα της επίχωσης, ειδικά αν το υπόγειο νερό είναι ικανό να διαβρώσει το τσιμέντο Portland. Για τη σωστή πορεία των εργασιών πρέπει να επιλέγεται η αρχική πυκνότητα των αιωρημάτων ενέσεων, όπως αυτή προτάθηκε από τον Houlsby (1982), εξαρτώμενη από το μέσο πλάτος των ρωγμών (πίνακα 1.6). Όταν εκτελούμε ενέσεις σε πολύ διαπερατούς σχηματισμούς είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε μίγματα με χαμηλότερο υδρομετρικό συντελεστή από Ν/Τ = 1/1. 34

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι

Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι Το σκληρό νερό προκαλεί πολλά προβλήματα στις σωληνώσεις, καθώς το ανθρακικό ασβέστιο και μαγνήσιο επικάθεται στα τοιχώματα των σωλήνων και έτσι δημιουργείται ένα στρώμα από άλατα, με αποτέλεσμα οι σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ PIANO ZERO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΟΥ, LINOLEUM, ΜΟΚΕΤΑ, ΠΑΡΚΕ Η ΓΡΑΝΙΤΗ ΚΛΠ., ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ

(Β) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΊΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ- ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης

2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 20/4/2012 Κωδικός: 2012.03.02.070 Sikalastic 152 Sikalastic 152 2-συστ., ταχείας ωρίμανσης, εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα προστασίας και στεγανοποίησης Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Οι όροι σπατουλαριστή πατητή τσιμεντοκονία είναι ταυτόσημοι και παραπέμπουν σε σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency.

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency. Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς Innovation & Consistency since 1910 SikaFuko Συστήματα Σωληνώσεων με Δυνατότητα Εισπίεσης Ενεμάτων με Αποδεδειγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 -

ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 02 Τσιµεντενέσεις 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Baumit NormalputzSystem

Baumit NormalputzSystem Baumit NormalputzSystem Baumit MPA 35 o παραδοσιακός σοβάς ασβέστη/τσιµέντου για απλή, οικονοµική εφαρµογή µε µηχανή Κατάλληλο για τις τυπικές τοιχοποιίες Για καλή ηχοµόνωση Υψηλής διάχυσης για κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 01 Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης

Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 06.01.010 Sika AnchorFix -1 Συγκολλητικό υλικό αγκυρώσεων ταχείας ωρίμανσης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Noga Water Care - Netherlands

Noga Water Care - Netherlands ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Noga Water Care - Netherlands ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Συστήματα για Μείωση Αλάτων Ασβεστίου και Σωματιδίων ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΝΕΡΟΎ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.

Construction. Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης. Περιγραφή Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 04.02.060 SikaMur -InjectoCream -100 SikaMur -InjectoCream -100 Ενέσιμο φράγμα ανοδικής υγρασίας βάσεως σιλάνης Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση

Θεωρητική κατανάλωση και συσκευασία. Χαρακτηριστικά. Υδατοστεγές σε θετική και αρνητική πίεση MASTERSEAL 588 (Thoroseal FX 100) Ελαστομερές γεφύρωσης ρωγμών Κατηγορίας Α4, δύο συστατικών, τσιμεντοειδές τροποποιημένο με πολυμερή, για τη στεγανοποίηση και την προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα